• Burada Dikkat etmemiz gereken pest seslere doğru inerken ufleme hızımızı azaltmak olacaktır
  • neyde notalar ve salatı ümmiye
  • Segah peşrevi ilk hane çalışması
  • Şimdi ise daha önce ilk hanesini geçtiğimiz eserin teslim kısmını çalışalım.Bu sefer diyez ve bemolleri önceki çalışmalarda belirttiğim için yazmadım.Yine eserin bu kısmında eserin sonlarına doğru la(dügah) notalarını la#(diyez) yani […]
  • Şimdi ilk hanesini ve teslimini üflediğimiz eserin ikinci hanesini üflemeye çalışalım.Önceki Kısımlarda dikkat ettiğimiz hususlara burada da dikkat edersek rahatlıkla geçebiliriz.Ben biraz hızlı geçmişim isterseniz siz durdurarak takıldığınız yerleri yavaş […]
  • Aslında Burada yeni bir çalışma yok fakat iki videoyu birleştirdim böylece bütünlük sağlandı.Kolay gelsin…
  • Şimdi rast makamındaki ilâhiyi geçelim. Burada notaların yerlerini önceki çalışmalarda gösterdiğim için neyin perdelerini şematik olarak gösterme gereği duymadım. Eserin içinde hiç arıza dediğimiz diyezli bemollü notalar yok o nedenle […]
  • Aynı eseri notaya bakarak geçmeye çalışalım
  • Şimdi size birkaç süsleme ve el alıştırması göstermek istiyorum.Bunları hemen hemen tüm eserlerde kullanabiliriz.
  • Önceki çalışmalarda edindiğimiz bilgiler ve çalışmalar yardımıyla aynı eseri çeşitli süslemelerle geçebiliriz. Not: Videoların ortalarından itibaren senkron kayması var