Zavil Makamı

  Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
  905 Ayrılık düştü dil-i nâlânıma Sayfa 1 Zâvil Hacı Fâik Bey İndir
  1072 Bahçeye bar diyemem ayvaya nar diyemem Sayfa 1 Zâvil _ İndir
  1585 Bezm-i âlemde meserret bana cânân iledir Sayfa 1 Zâvil Sultan III.Selim (İlhâmî) İndir
  1585 Bezm-i âlemde meserret bana cânân iledir Sayfa 2 Zâvil Sultan III.Selim (İlhâmî) İndir
  1847 Bir daha semtine gelmek istemem Sayfa 1 Zâvil Fethi Karamahmudoğlu İndir
  1847 Bir daha semtine gelmek istemem Sayfa 2 Zâvil Fethi Karamahmudoğlu İndir
  2569 Bulunmaz nev-civansın hem-dem-i ağyârsın hayfa Sayfa 1 Zâvil Küçük Mehmet Ağa İndir
  3061 Çok dolaştım görmedim hiç dengini Sayfa 1 Zâvil Alâeddin Yavaşça İndir
  3061 Çok dolaştım görmedim hiç dengini Sayfa 2 Zâvil Alâeddin Yavaşça İndir
  3170 Darbe-i hüsnün hıram-ı kametin Sayfa 1 Zâvil _ İndir
  3170 Darbe-i hüsnün hıram-ı kametin Sayfa 2 Zâvil _ İndir
  3332 Dîdeden çıkmaz hayâlin bir zaman ey meh-cemâl Sayfa 1 Zâvil Kanûni Nâzım Bey (âmâ) İndir
  3332 Dîdeden çıkmaz hayâlin bir zaman ey meh-cemâl Sayfa 2 Zâvil Kanûni Nâzım Bey (âmâ) İndir
  3597 Dûş-i derd-i aşk olan bî-çâre dil feryâd eder Sayfa 1 Zâvil Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  3811 Elâ gözlüm yıktın benim evimi Sayfa 1 Zâvil Sadettin Kaynak İndir
  3983 Evlerinin önü yoldur yolaktır Sayfa 1 Zâvil Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  3983 Evlerinin önü yoldur yolaktır Sayfa 2 Zâvil Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  4086 Ey gonca açıl koklayalım âşıkın üzme Sayfa 1 Zâvil Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  4128 Ey gül-i bağ-ı nezâket dil-nevâz Sayfa 1 Zâvil Nâzım Bey (Kanûni-âmâ) İndir
  5024 Gölgenizde yer verin salkım söğütler dedim Sayfa 1 Zâvil Bilge Özgen İndir
  5024 Gölgenizde yer verin salkım söğütler dedim Sayfa 2 Zâvil Bilge Özgen İndir
  5352 Görmüş değil mislin felek Sayfa 1 Zâvil Medenî Aziz Efendi İndir
  6846 Kadın bir gül aşk bir mevsim tez geçer Sayfa 1 Zâvil Mahmut Yivli İndir
  7527 Meclisinde mâil oldum ben bir kaşı karaya Sayfa 1 Zâvil _ İndir
  8488 Olmuş nişan-ı tîr-i muhabbet civan iken Sayfa 1 Zâvil Sultan III.Selim (İlhâmî) İndir
  8505 Oluk oluk pınarlar hey yüceden akar Sayfa 1 Zâvil Necdet Varol İndir
  8536 O siyah gözleri sürmeleyenler Sayfa 1 Zâvil Refik Fersan İndir
  9073 Sâkıyâ mest-i müdâm eylesen olmaz mı beni Sayfa 1 Zâvil Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  9268 Sazına tel bağlamış bir yosmanın saçından Sayfa 1 Zâvil Şükrü Tunar İndir
  10176 Söyle doktor yanar kalbim nedendir Sayfa 1 Zâvil Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  10176 Söyle doktor yanar kalbim nedendir Sayfa 2 Zâvil Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  10407 Şem’-i hüsn-i ânına ey mehlika Sayfa 1 Zâvil Hacı Fâik Bey İndir
  10737 Tükendi umutlarım kalmadı bir tek seven Sayfa 1 Zâvil Ziyâ Taşkent İndir
  10737 Tükendi umutlarım kalmadı bir tek seven Sayfa 2 Zâvil Ziyâ Taşkent İndir
  10855 Üç gün olmuş bu yayladan geçeli Sayfa 1 Zâvil _ İndir
  11068 Yaktı cânı bezm-i aşkın âteşin peymânesi Sayfa 1 Zâvil Hacı Fâik Bey İndir
  11068 Yaktı cânı bezm-i aşkın âteşin peymânesi Sayfa 2 Zâvil Hacı Fâik Bey İndir
  11565 Yörük de yaylasında yaylayamadım Sayfa 1 Zâvil _ İndir
  11570 Yüce dağlar ne heybetli ne haşmetli durursunuz Sayfa 1 Zâvil Yüksel Kip İndir
  11776 Karardı gözlerim aşkın yelinden Sayfa 1 Zâvil İsmail Demirkıran İndir
  11776 Karardı gözlerim aşkın yelinden Sayfa 2 Zâvil İsmail Demirkıran İndir
  11966 Hangi çılgın karanfil dudaklarındır Sayfa 1 Zâvil Fethi Karamahmudoğlu İndir
  11966 Hangi çılgın karanfil dudaklarındır Sayfa 2 Zâvil Fethi Karamahmudoğlu İndir
  11966 Hangi çılgın karanfil dudaklarındır Sayfa 3 Zâvil Fethi Karamahmudoğlu İndir
  12391 Martılarla bir yolculuk Sayfa 1 Zâvil Rüştü Eriç İndir
  12391 Martılarla bir yolculuk Sayfa 2 Zâvil Rüştü Eriç İndir
  13357 Emine’m benim nazlı güzel Emine’m Sayfa 1 Zâvil Neşet Halil Öztan İndir
  13357 Emine’m benim nazlı güzel Emine’m Sayfa 2 Zâvil Neşet Halil Öztan İndir
  13830 Sarıver kolların ey nazlı çiçek Sayfa 1 Zâvil Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  13830 Sarıver kolların ey nazlı çiçek Sayfa 2 Zâvil Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  13865 Ey bâd-ı sabâ nerde benim rûh-i revânım Sayfa 1 Zâvil Ahmet Uzel İndir
  13866 Kaç kerre okur sana sevdiğimi gözlerim Sayfa 1 Zâvil Ahmet Uzel İndir
  14645 Durman yanalım ateş-i aşka Sayfa 1 Zâvil Selâhattin Demirtaş İndir
  14855 Bir tarihe mâl olmada ismiyle beraber Sayfa 1 Zâvil Rüştü Eriç İndir
  14857 Senin ile benim derdim büyüktür Sayfa 1 Zâvil Alâeddin Şensoy İndir
  14857 Senin ile benim derdim büyüktür Sayfa 2 Zâvil Alâeddin Şensoy İndir
  15116 Bak şu kaşa bu göze ciğer kebap oldu köze Sayfa 1 Zâvil Necip Gülses İndir
  15117 Gönlüm senin için vardı felek seni benden çaldı Sayfa 1 Zâvil Mustafa Uyan İndir
  15117 Gönlüm senin için vardı felek seni benden çaldı Sayfa 2 Zâvil Mustafa Uyan İndir
  15118 Seni görmek ne kadar zor olsada Sayfa 1 Zâvil İsmail Demirkıran İndir
  15119 Yavuz’lar Fatih’ler Sinan’lar nerde Sayfa 1 Zâvil Rüştü Eriç İndir
  15169 Yollarını gözlüyorum günlerdir geldiğin gün iki güneş doğacak Sayfa 1 Zâvil Suphi İdrisoğlu İndir
  15169 Yollarını gözlüyorum günlerdir geldiğin gün iki güneş doğacak Sayfa 2 Zâvil Suphi İdrisoğlu İndir
  15632 Nice enginlere daldım nice dardan geçerek Sayfa 1 Zâvil Akın Özkan İndir
  15822 Peteğimde arısın balı benden alırsın Sayfa 1 Zâvil Rüştü Eriç İndir
  15904 Bosna saraya bakar hasreti gönlüm yakar Sayfa 1 Zâvil Ahmet Uzel İndir
  16297 Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil Sayfa 1 Zâvil Cemil Altınbilek İndir
  16592 Düşlerimde yaşarken birden çıktı karşıma Sayfa 1 Zâvil Suphi İdrisoğlu İndir
  16592 Düşlerimde yaşarken birden çıktı karşıma Sayfa 2 Zâvil Suphi İdrisoğlu İndir
  16634 Sabahın seher vaktinde bir garip bülbül dolaşır Sayfa 1 Zâvil İsmâil Demirkıran İndir
  16634 Sabahın seher vaktinde bir garip bülbül dolaşır Sayfa 2 Zâvil İsmâil Demirkıran İndir
  17466 Uzadıkça uzuyor yolları şarkıların Sayfa 1 Zâvil Rüştü Eriç İndir
  17653 Yine ne var ne bu dargın bakışın ne dedim de seni üzdüm bileyim Sayfa 1 Zâvil Teoman Önaldı İndir
  17653 Yine ne var ne bu dargın bakışın ne dedim de seni üzdüm bileyim Sayfa 2 Zâvil Teoman Önaldı İndir
  17698 Kim demiş gönlüne artık yaşlandı Sayfa 1 Zâvil Gündoğdu Doğan İndir
  17698 Kim demiş gönlüne artık yaşlandı Sayfa 2 Zâvil Gündoğdu Doğan İndir
  17711 Ey güz güneşim bağlı kalıp ahd ile anda Sayfa 1 Zâvil Akın Özkan İndir
  17711 Ey güz güneşim bağlı kalıp ahd ile anda Sayfa 2 Zâvil Akın Özkan İndir
  17805 Gönül tellerini germe bu kadar sevgiden anlayan kaç kişi kaldı Sayfa 1 Zâvil Bülent Özbayram İndir
  17805 Gönül tellerini germe bu kadar sevgiden anlayan kaç kişi kaldı Sayfa 2 Zâvil Bülent Özbayram İndir
  18107 Zâlim deseler aklıma hep sen geliyorsun Sayfa 1 Zâvil Akın Özkan İndir
  18187 Terk etme bu akşam beni dîvâneye döndüm Sayfa 1 Zâvil Osman Nûri Özpekel İndir
  18190 Sen gülerken güldü bahtım ta derinden gönlüme Sayfa 1 Zâvil Yılmaz Karakoyunlu İndir
  18190 Sen gülerken güldü bahtım ta derinden gönlüme Sayfa 2 Zâvil Yılmaz Karakoyunlu İndir
  19153 Sen bir pınar olsan ben kuru toprak Sayfa 1 Zâvil Ali Şenozan İndir
  19153 Sen bir pınar olsan ben kuru toprak Sayfa 2 Zâvil Ali Şenozan İndir
  19417 Güller güzel başka başka bülbülleri gelir aşka Sayfa 1 Zâvil Ömür Gençel İndir
  19441 Bu bahar bir başka bahar Sayfa 1 Zâvil Gündoğdu Doğan İndir
  19441 Bu bahar bir başka bahar Sayfa 2 Zâvil Gündoğdu Doğan İndir
  15701 Geçmişi hiç düşünme bu gece ne olursun Sayfa 1 Zâvil Metin Everes İndir
  15701 Geçmişi hiç düşünme bu gece ne olursun Sayfa 2 Zâvil Metin Everes İndir
  4261 Ey şâh-ı melek sen gibi irfan bulunur mu Sayfa 1 Zâvil (Mâhûr) Suyolcuzâde Sâlih Efendi İndir

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.