Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
905 Ayrılık düştü dil-i nâlânıma Sayfa 1 Zâvil Hacı Fâik Bey İndir
1072 Bahçeye bar diyemem ayvaya nar diyemem Sayfa 1 Zâvil _ İndir
1585 Bezm-i âlemde meserret bana cânân iledir Sayfa 1 Zâvil Sultan III.Selim (İlhâmî) İndir
1585 Bezm-i âlemde meserret bana cânân iledir Sayfa 2 Zâvil Sultan III.Selim (İlhâmî) İndir
1847 Bir daha semtine gelmek istemem Sayfa 1 Zâvil Fethi Karamahmudoğlu İndir
1847 Bir daha semtine gelmek istemem Sayfa 2 Zâvil Fethi Karamahmudoğlu İndir
2569 Bulunmaz nev-civansın hem-dem-i ağyârsın hayfa Sayfa 1 Zâvil Küçük Mehmet Ağa İndir
3061 Çok dolaştım görmedim hiç dengini Sayfa 1 Zâvil Alâeddin Yavaşça İndir
3061 Çok dolaştım görmedim hiç dengini Sayfa 2 Zâvil Alâeddin Yavaşça İndir
3170 Darbe-i hüsnün hıram-ı kametin Sayfa 1 Zâvil _ İndir
3170 Darbe-i hüsnün hıram-ı kametin Sayfa 2 Zâvil _ İndir
3332 Dîdeden çıkmaz hayâlin bir zaman ey meh-cemâl Sayfa 1 Zâvil Kanûni Nâzım Bey (âmâ) İndir
3332 Dîdeden çıkmaz hayâlin bir zaman ey meh-cemâl Sayfa 2 Zâvil Kanûni Nâzım Bey (âmâ) İndir
3597 Dûş-i derd-i aşk olan bî-çâre dil feryâd eder Sayfa 1 Zâvil Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
3811 Elâ gözlüm yıktın benim evimi Sayfa 1 Zâvil Sadettin Kaynak İndir
3983 Evlerinin önü yoldur yolaktır Sayfa 1 Zâvil Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
3983 Evlerinin önü yoldur yolaktır Sayfa 2 Zâvil Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
4086 Ey gonca açıl koklayalım âşıkın üzme Sayfa 1 Zâvil Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
4128 Ey gül-i bağ-ı nezâket dil-nevâz Sayfa 1 Zâvil Nâzım Bey (Kanûni-âmâ) İndir
5024 Gölgenizde yer verin salkım söğütler dedim Sayfa 1 Zâvil Bilge Özgen İndir
5024 Gölgenizde yer verin salkım söğütler dedim Sayfa 2 Zâvil Bilge Özgen İndir
5352 Görmüş değil mislin felek Sayfa 1 Zâvil Medenî Aziz Efendi İndir
6846 Kadın bir gül aşk bir mevsim tez geçer Sayfa 1 Zâvil Mahmut Yivli İndir
7527 Meclisinde mâil oldum ben bir kaşı karaya Sayfa 1 Zâvil _ İndir
8488 Olmuş nişan-ı tîr-i muhabbet civan iken Sayfa 1 Zâvil Sultan III.Selim (İlhâmî) İndir
8505 Oluk oluk pınarlar hey yüceden akar Sayfa 1 Zâvil Necdet Varol İndir
8536 O siyah gözleri sürmeleyenler Sayfa 1 Zâvil Refik Fersan İndir
9073 Sâkıyâ mest-i müdâm eylesen olmaz mı beni Sayfa 1 Zâvil Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
9268 Sazına tel bağlamış bir yosmanın saçından Sayfa 1 Zâvil Şükrü Tunar İndir
10176 Söyle doktor yanar kalbim nedendir Sayfa 1 Zâvil Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
10176 Söyle doktor yanar kalbim nedendir Sayfa 2 Zâvil Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
10407 Şem’-i hüsn-i ânına ey mehlika Sayfa 1 Zâvil Hacı Fâik Bey İndir
10737 Tükendi umutlarım kalmadı bir tek seven Sayfa 1 Zâvil Ziyâ Taşkent İndir
10737 Tükendi umutlarım kalmadı bir tek seven Sayfa 2 Zâvil Ziyâ Taşkent İndir
10855 Üç gün olmuş bu yayladan geçeli Sayfa 1 Zâvil _ İndir
11068 Yaktı cânı bezm-i aşkın âteşin peymânesi Sayfa 1 Zâvil Hacı Fâik Bey İndir
11068 Yaktı cânı bezm-i aşkın âteşin peymânesi Sayfa 2 Zâvil Hacı Fâik Bey İndir
11565 Yörük de yaylasında yaylayamadım Sayfa 1 Zâvil _ İndir
11570 Yüce dağlar ne heybetli ne haşmetli durursunuz Sayfa 1 Zâvil Yüksel Kip İndir
11776 Karardı gözlerim aşkın yelinden Sayfa 1 Zâvil İsmail Demirkıran İndir
11776 Karardı gözlerim aşkın yelinden Sayfa 2 Zâvil İsmail Demirkıran İndir
11966 Hangi çılgın karanfil dudaklarındır Sayfa 1 Zâvil Fethi Karamahmudoğlu İndir
11966 Hangi çılgın karanfil dudaklarındır Sayfa 2 Zâvil Fethi Karamahmudoğlu İndir
11966 Hangi çılgın karanfil dudaklarındır Sayfa 3 Zâvil Fethi Karamahmudoğlu İndir
12391 Martılarla bir yolculuk Sayfa 1 Zâvil Rüştü Eriç İndir
12391 Martılarla bir yolculuk Sayfa 2 Zâvil Rüştü Eriç İndir
13357 Emine’m benim nazlı güzel Emine’m Sayfa 1 Zâvil Neşet Halil Öztan İndir
13357 Emine’m benim nazlı güzel Emine’m Sayfa 2 Zâvil Neşet Halil Öztan İndir
13830 Sarıver kolların ey nazlı çiçek Sayfa 1 Zâvil Mediha Şen Sancakoğlu İndir
13830 Sarıver kolların ey nazlı çiçek Sayfa 2 Zâvil Mediha Şen Sancakoğlu İndir
13865 Ey bâd-ı sabâ nerde benim rûh-i revânım Sayfa 1 Zâvil Ahmet Uzel İndir
13866 Kaç kerre okur sana sevdiğimi gözlerim Sayfa 1 Zâvil Ahmet Uzel İndir
14645 Durman yanalım ateş-i aşka Sayfa 1 Zâvil Selâhattin Demirtaş İndir
14855 Bir tarihe mâl olmada ismiyle beraber Sayfa 1 Zâvil Rüştü Eriç İndir
14857 Senin ile benim derdim büyüktür Sayfa 1 Zâvil Alâeddin Şensoy İndir
14857 Senin ile benim derdim büyüktür Sayfa 2 Zâvil Alâeddin Şensoy İndir
15116 Bak şu kaşa bu göze ciğer kebap oldu köze Sayfa 1 Zâvil Necip Gülses İndir
15117 Gönlüm senin için vardı felek seni benden çaldı Sayfa 1 Zâvil Mustafa Uyan İndir
15117 Gönlüm senin için vardı felek seni benden çaldı Sayfa 2 Zâvil Mustafa Uyan İndir
15118 Seni görmek ne kadar zor olsada Sayfa 1 Zâvil İsmail Demirkıran İndir
15119 Yavuz’lar Fatih’ler Sinan’lar nerde Sayfa 1 Zâvil Rüştü Eriç İndir
15169 Yollarını gözlüyorum günlerdir geldiğin gün iki güneş doğacak Sayfa 1 Zâvil Suphi İdrisoğlu İndir
15169 Yollarını gözlüyorum günlerdir geldiğin gün iki güneş doğacak Sayfa 2 Zâvil Suphi İdrisoğlu İndir
15632 Nice enginlere daldım nice dardan geçerek Sayfa 1 Zâvil Akın Özkan İndir
15822 Peteğimde arısın balı benden alırsın Sayfa 1 Zâvil Rüştü Eriç İndir
15904 Bosna saraya bakar hasreti gönlüm yakar Sayfa 1 Zâvil Ahmet Uzel İndir
16297 Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil Sayfa 1 Zâvil Cemil Altınbilek İndir
16592 Düşlerimde yaşarken birden çıktı karşıma Sayfa 1 Zâvil Suphi İdrisoğlu İndir
16592 Düşlerimde yaşarken birden çıktı karşıma Sayfa 2 Zâvil Suphi İdrisoğlu İndir
16634 Sabahın seher vaktinde bir garip bülbül dolaşır Sayfa 1 Zâvil İsmâil Demirkıran İndir
16634 Sabahın seher vaktinde bir garip bülbül dolaşır Sayfa 2 Zâvil İsmâil Demirkıran İndir
17466 Uzadıkça uzuyor yolları şarkıların Sayfa 1 Zâvil Rüştü Eriç İndir
17653 Yine ne var ne bu dargın bakışın ne dedim de seni üzdüm bileyim Sayfa 1 Zâvil Teoman Önaldı İndir
17653 Yine ne var ne bu dargın bakışın ne dedim de seni üzdüm bileyim Sayfa 2 Zâvil Teoman Önaldı İndir
17698 Kim demiş gönlüne artık yaşlandı Sayfa 1 Zâvil Gündoğdu Doğan İndir
17698 Kim demiş gönlüne artık yaşlandı Sayfa 2 Zâvil Gündoğdu Doğan İndir
17711 Ey güz güneşim bağlı kalıp ahd ile anda Sayfa 1 Zâvil Akın Özkan İndir
17711 Ey güz güneşim bağlı kalıp ahd ile anda Sayfa 2 Zâvil Akın Özkan İndir
17805 Gönül tellerini germe bu kadar sevgiden anlayan kaç kişi kaldı Sayfa 1 Zâvil Bülent Özbayram İndir
17805 Gönül tellerini germe bu kadar sevgiden anlayan kaç kişi kaldı Sayfa 2 Zâvil Bülent Özbayram İndir
18107 Zâlim deseler aklıma hep sen geliyorsun Sayfa 1 Zâvil Akın Özkan İndir
18187 Terk etme bu akşam beni dîvâneye döndüm Sayfa 1 Zâvil Osman Nûri Özpekel İndir
18190 Sen gülerken güldü bahtım ta derinden gönlüme Sayfa 1 Zâvil Yılmaz Karakoyunlu İndir
18190 Sen gülerken güldü bahtım ta derinden gönlüme Sayfa 2 Zâvil Yılmaz Karakoyunlu İndir
19153 Sen bir pınar olsan ben kuru toprak Sayfa 1 Zâvil Ali Şenozan İndir
19153 Sen bir pınar olsan ben kuru toprak Sayfa 2 Zâvil Ali Şenozan İndir
19417 Güller güzel başka başka bülbülleri gelir aşka Sayfa 1 Zâvil Ömür Gençel İndir
19441 Bu bahar bir başka bahar Sayfa 1 Zâvil Gündoğdu Doğan İndir
19441 Bu bahar bir başka bahar Sayfa 2 Zâvil Gündoğdu Doğan İndir
15701 Geçmişi hiç düşünme bu gece ne olursun Sayfa 1 Zâvil Metin Everes İndir
15701 Geçmişi hiç düşünme bu gece ne olursun Sayfa 2 Zâvil Metin Everes İndir
4261 Ey şâh-ı melek sen gibi irfan bulunur mu Sayfa 1 Zâvil (Mâhûr) Suyolcuzâde Sâlih Efendi İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.