(Makam) N'den Z'ye, NOTA ARŞİVİ

Vech-i Arazbar Makamı

2344 Bir yâr sevdim nev-edâdır Sayfa 1 Vech-i Arazbar _ İndir
5098 Gönlümü bir şûh-i tavşan Sayfa 1 Vech-i Arazbar Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı) İndir
7143 Kıldı zülfün-veş perîşân hâlimi hâlin senin Sayfa 1 Vech-i Arazbar Vardakosta Ahmet Ağa İndir
7143 Kıldı zülfün-veş perîşân hâlimi hâlin senin Sayfa 2 Vech-i Arazbar Vardakosta Ahmet Ağa İndir
7952 Ne bulur ehl-i safâ bende vefâdan gayrı Sayfa 1 Vech-i Arazbar Vardakosta Ahmet Ağa İndir
11064 Yakma cânım nâle-i bî-ihtiyârımdan sakın Sayfa 1 Vech-i Arazbar Vardakosta Ahmet Ağa İndir
11064 Yakma cânım nâle-i bî-ihtiyârımdan sakın Sayfa 2 Vech-i Arazbar Vardakosta Ahmet Ağa İndir
11139 Yandırdı beni şevk-i cemâlin ey mâh Sayfa 1 Vech-i Arazbar Vardakosta Ahmet Ağa İndir
11139 Yandırdı beni şevk-i cemâlin ey mâh Sayfa 2 Vech-i Arazbar Vardakosta Ahmet Ağa İndir
11438 Yine bir gonce-i rengîn-edâya Sayfa 1 Vech-i Arazbar Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
11438 Yine bir gonce-i rengîn-edâya Sayfa 2 Vech-i Arazbar Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir

About Ney Sadâsı

No information is provided by the author.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir