Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
37 Açıldı gönlümün sevdâ kapısı Sayfa 1 Uşşâk Burhan Durucu İndir
37 Açıldı gönlümün sevdâ kapısı Sayfa 2 Uşşâk Burhan Durucu İndir
69 Ada’dan gitti seninle bütün ezvâk-ı safâ Sayfa 1 Uşşâk Bîmen Şen İndir
80 Adın bir mukaddes duâ içimde Sayfa 1 Uşşâk Zafer Sakıncı İndir
80 Adın bir mukaddes duâ içimde Sayfa 2 Uşşâk Zafer Sakıncı İndir
93 Afveyle günâhım n’olur ey şûh-pesendim Sayfa 1 Uşşâk Ali Bey (Enderûnî-Hanende) İndir
104 Ağaran saçların rengine dalıp gezindik şu ömür bahçelerinde Sayfa 1 Uşşâk Necdet Varol İndir
104 Ağaran saçların rengine dalıp gezindik şu ömür bahçelerinde Sayfa 2 Uşşâk Necdet Varol İndir
122 Ağlamaz mı çeşm-i hasret-perverim Sayfa 1 Uşşâk Hacı Arif Bey İndir
122 Ağlamaz mı çeşm-i hasret-perverim Sayfa 2 Uşşâk Hacı Arif Bey İndir
143 Ağlatırlar güldürürler çeşmim yaşın sildirirler Sayfa 1 Uşşâk Dede Efendi İndir
157 Ağyâre nigâh etmediğin nâz sanırdım Sayfa 1 Uşşâk Rahmi Bey İndir
183 Aheste çek kürekleri mehtâb uyanmasın Sayfa 1 Uşşâk Münir Nûrettin Selçuk İndir
183 Aheste çek kürekleri mehtâb uyanmasın Sayfa 2 Uşşâk Münir Nûrettin Selçuk İndir
186 Ah ey aşk âteş-i hicrâna yakma cânımı Sayfa 1 Uşşâk Hacı Arif Bey İndir
244 Aklımı başımdan alan gözlerin Sayfa 1 Uşşâk Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
250 Akl ü fikrim gitti yâr dîdârına Sayfa 1 Uşşâk (Şâir’lerin) İndir
250 Akl ü fikrim gitti yâr dîdârına Sayfa 2 Uşşâk (Şâir’lerin) İndir
267 Akşam güneşinin yaktığı sâhillere indik Sayfa 1 Uşşâk Şükrü Tunar İndir
267 Akşam güneşinin yaktığı sâhillere indik Sayfa 2 Uşşâk Şükrü Tunar İndir
285 Akşam oldu hüzünlendim ben yine Sayfa 1 Uşşâk Semahat Özdenses İndir
290 Akşam olsun şu perdeler insin Sayfa 1 Uşşâk Ethem Ulvî Efendi İndir
294 Akşam olur kervan çıkar yokuşa Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
294 Akşam olur kervan çıkar yokuşa Sayfa 2 Uşşâk _ İndir
343 Al elmayı daldan al Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
379 Aliş’imin kaşları kâre Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
433 Aman sâkî canım sâkî doldur doldur da ver Sayfa 1 Uşşâk Ahmet Râsim Bey İndir
445 Anar ömrünce gönül giden sevgilileri Sayfa 1 Uşşâk Şükrü Tunar İndir
464 Ankara seninle cennet gibiydi Sayfa 1 Uşşâk Metin Everes İndir
464 Ankara seninle cennet gibiydi Sayfa 2 Uşşâk Metin Everes İndir
487 Annelerin en güzeli Sayfa 1 Uşşâk Fethi Karamahmudoğlu İndir
491 Arabamın ispiti (Arabamın ispiti) Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
511 Arıyı çiçekte dalda sevelim Sayfa 1 Uşşâk Bilge Özgen İndir
556 Arzu ediyor vuslat-ı can-bahşını cânım Sayfa 1 Uşşâk Şevkî Bey İndir
586 Âşıkından sen nasıl bıktın neden ettin telâş Sayfa 1 Uşşâk Mehmet Yürü (Nasib’in) İndir
602 Âşık mıyım bilmem neyim Sayfa 1 Uşşâk Alâeddin Şensoy İndir
602 Âşık mıyım bilmem neyim Sayfa 2 Uşşâk Alâeddin Şensoy İndir
721 Aşkın ile bülbül gibi artmaktadır âhım Sayfa 1 Uşşâk Ali Bey (Enderûnî-Hanende) İndir
751 Aşkınla yanan sîneme el sürme yanarsın Sayfa 1 Uşşâk Râkım Elkutlu İndir
789 Aşk oduna yandı gönül hey Sayfa 1 Uşşâk Tanbûri Ali Efendi İndir
791 Aşk olsun o rindâne ki gönlünde emel yok Sayfa 1 Uşşâk Şevkî Bey İndir
797 Aşktır ey dil bâis-i sevdâ-yı yâr Sayfa 1 Uşşâk Rif’at Bey İndir
846 Avâre gönül lûtfunu bir gün görecek mi Sayfa 1 Uşşâk Marko Çolakoğlu (Ûdî) İndir
846 Avâre gönül lûtfunu bir gün görecek mi Sayfa 2 Uşşâk Marko Çolakoğlu (Ûdî) İndir
898 Ayrılık akşamında bütün renkler kaybolur Sayfa 1 Uşşâk Yılmaz Yüksel İndir
898 Ayrılık akşamında bütün renkler kaybolur Sayfa 2 Uşşâk Yılmaz Yüksel İndir
931 Ayva çiçek açmış yaz mı gelecek Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
966 Bağ-ı hüsnün o güzel gülleri soldu Sayfa 1 Uşşâk Kemâl Emin Bara İndir
1009 Bahar geldi dahi seyr-i gülşen eylemedik Sayfa 1 Uşşâk Hâfız Post İndir
1009 Bahar geldi dahi seyr-i gülşen eylemedik Sayfa 2 Uşşâk Hâfız Post İndir
1046 Bahar rüzgârında bir fidan gibi Sayfa 1 Uşşâk Refik Fersan İndir
1046 Bahar rüzgârında bir fidan gibi Sayfa 2 Uşşâk Refik Fersan İndir
1049 Bahar vakti gelecektin Sayfa 1 Uşşâk Alâeddin Şensoy İndir
1049 Bahar vakti gelecektin Sayfa 2 Uşşâk Alâeddin Şensoy İndir
1063 Bahçem yine sâyende serâb olmuş efendim Sayfa 1 Uşşâk Râkım Elkutlu İndir
1063 Bahçem yine sâyende serâb olmuş efendim Sayfa 2 Uşşâk Râkım Elkutlu İndir
1073 Bahçeye indim ki gülleri derem Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
1073 Bahçeye indim ki gülleri derem Sayfa 2 Uşşâk _ İndir
1076 Bahriyelim güzelsin niçin beni üzersin (Çaya indim çay susuz..) Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
1081 Bahtım gibi bak gözlerinin rengide esmer Sayfa 1 Uşşâk Yusuf Nalkesen İndir
1088 Baht uyansa hâbe varsa dîde-i bîdârımız Sayfa 1 Uşşâk Hacı Arif Bey İndir
1106 Bakılmaz ârız-ı pür-tâbına ol mâh-i tâbânın Sayfa 1 Uşşâk Basmacı Abdi Efendi İndir
1106 Bakılmaz ârız-ı pür-tâbına ol mâh-i tâbânın Sayfa 2 Uşşâk Basmacı Abdi Efendi İndir
1121 Bakışların benimle konuşur her an Sayfa 1 Uşşâk Erol Güldiken İndir
1130 Bakmadın vaktiyle istikbâline Sayfa 1 Uşşâk Şevkî Bey İndir
1131 Bakma gülen yüzüme neş’e değil zevk değil Sayfa 1 Uşşâk İrfan Özbakır İndir
1138 Bakmıyorsun hiç yüzüme âh neden Sayfa 1 Uşşâk Mustafa Sunar İndir
1149 Baktı bir gonceye bir hâre gönül Sayfa 1 Uşşâk Selânik’li Ahmet Efendi İndir
1155 Baktım bağlar yeşermiş Sayfa 1 Uşşâk Hasan Soysal İndir
1187 Bana doğru söyle âhu-nigâhım Sayfa 1 Uşşâk Bîmen Şen İndir
1187 Bana doğru söyle âhu-nigâhım Sayfa 2 Uşşâk Bîmen Şen İndir
1198 Bana hiç yakışmıyor böyle intizâr şimdi Sayfa 1 Uşşâk Râkım Elkutlu İndir
1198 Bana hiç yakışmıyor böyle intizâr şimdi Sayfa 2 Uşşâk Râkım Elkutlu İndir
1218 Başımda siyâhım var güzellerde âhım var Sayfa 1 Uşşâk Zeki Duygulu İndir
1237 Baştan başa isterse cihan gülle donansın Sayfa 1 Uşşâk Hacı Arif Bey İndir
1269 Bekledin gelmediyse (UNUT ONU ARKADAŞ) Sayfa 1 Uşşâk Akın Özkan İndir
1281 Bekliyorum günlerdir gelmiyorsun sen a güzel Sayfa 1 Uşşâk Refik Fersan İndir
1291 Belki yıl vardır ki cânâ sohbetinden yoksunum Sayfa 1 Uşşâk Nûrettin Demirtaş İndir
1293 Ben ağlarım saz ağlar karşıda Gülnâz ağlar Sayfa 1 Uşşâk Şevkî Bey İndir
1304 Ben ben değilim”Ben”dediğim sensin hep (Şarkı’da olabilir) Sayfa 1 Uşşâk Zekâî Dede İndir
1401 Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı Sayfa 1 Uşşâk Akın Özkan İndir
1425 Beni koyup giden cefâcû dilber Sayfa 1 Uşşâk Güngör Önder İndir
1448 Benim için ömre bedel seninle geçen anlarım Sayfa 1 Uşşâk Fethi Karamahmudoğlu İndir
1451 Benimle olmaktan bıktıysan eğer Sayfa 1 Uşşâk Zeynettin Maraş İndir
1451 Benimle olmaktan bıktıysan eğer Sayfa 2 Uşşâk Zeynettin Maraş İndir
1470 Benim yârim güzeller serveridir Sayfa 1 Uşşâk Tanbûri Ali Efendi İndir
1476 Beni sakın sevme ne olur Sayfa 1 Uşşâk Alâeddin Pakyüz İndir
1476 Beni sakın sevme ne olur Sayfa 2 Uşşâk Alâeddin Pakyüz İndir
1479 Beni sevdiğini kimse bilmesin Sayfa 1 Uşşâk Fethi Karamahmudoğlu İndir
1479 Beni sevdiğini kimse bilmesin Sayfa 2 Uşşâk Fethi Karamahmudoğlu İndir
1514 Ben olsam bir de mutrib bir de tarf-ı cûy-bâr olsa Sayfa 1 Uşşâk Akın Özkan İndir
1530 Ben sazıma yeter dedim dur dedim Sayfa 1 Uşşâk Erdinç Çelikkol İndir
1530 Ben sazıma yeter dedim dur dedim Sayfa 2 Uşşâk Erdinç Çelikkol İndir
1539 Ben sevdâ çağını kapattım derken Sayfa 1 Uşşâk Ziyâ Taşkent İndir
1539 Ben sevdâ çağını kapattım derken Sayfa 2 Uşşâk Ziyâ Taşkent İndir
1573 Beyhûde kaçırma gözünü sevgilim benden Sayfa 1 Uşşâk Râkım Elkutlu İndir
1605 Bıkmış gibi gönlüm itiyor aşkı içinden Sayfa 1 Uşşâk Şerif İçli İndir
1609 Bıktım taşımaktan şu yanan kalbi usandım Sayfa 1 Uşşâk Erol Sayan İndir
1674 Bilmem böyle niye uzun kalpten kalbe giden yolllar Sayfa 1 Uşşâk Yılmaz Yüksel İndir
1674 Bilmem böyle niye uzun kalpten kalbe giden yolllar Sayfa 2 Uşşâk Yılmaz Yüksel İndir
1762 Bî-rahm ü vefâ sen gibi meh-pâre bulunmaz Sayfa 1 Uşşâk Ali Bey (Enderûnî-Hanende) İndir
1765 Bir akşam gelmedin insâf etmedin Sayfa 1 Uşşâk Yesârî Asım Arsoy İndir
1792 Bir bahar ister gönül gülsüz çemensiz lâlesiz Sayfa 1 Uşşâk Ahmet Râsim Bey İndir
1795 Bir bakıp da gözlerimden anladın her hâlimi Sayfa 1 Uşşâk Fahri Gürsoydan İndir
1811 Bir beklediğim var bitmez gecenin bittiği yerde Sayfa 1 Uşşâk Münir Nûrettin Selçuk İndir
1825 Bir câm-ı safâ çek de unut derd-i cihânı Sayfa 1 Uşşâk Hüseyin Sâdettin Arel İndir
1834 Bir çapkın elinde oyuncak oldum Sayfa 1 Uşşâk Yesârî Asım Arsoy İndir
1840 Bir çift göz olup gönlüme bir hamlede aktın Sayfa 1 Uşşâk Lem’î Atlı İndir
1842 Bir çiledir çekerim derdimi cihan bilmez Sayfa 1 Uşşâk Şâhin Uz İndir
1897 Bir eski şarkıda hayâle daldım Sayfa 1 Uşşâk Bilge Özgen İndir
1906 Bir geceden bir geceye sevdâ erişti niceye Sayfa 1 Uşşâk Akın Özkan İndir
1942 Bir gönül hikâyesi anlatırdı gözlerin Sayfa 1 Uşşâk Zeki Müren İndir
1943 Bir gönül ki sevdi yandı aşka erdi vecd ile Sayfa 1 Uşşâk Mebrûke Çağla İndir
1951 Bir görüşte aklım aldın n’eylediğim bilmedim Sayfa 1 Uşşâk Bîmen Şen İndir
1951 Bir görüşte aklım aldın n’eylediğim bilmedim Sayfa 2 Uşşâk Bîmen Şen İndir
1951 Bir görüşte aklım aldın n’eylediğim bilmedim Sayfa 3 Uşşâk Bîmen Şen İndir
1992 Bir güneş bahtıma bir gün doğacaktır sanırım Sayfa 1 Uşşâk Osman Nihat Akın İndir
1998 Bir gün geleceksin diye bekler deli gönlüm Sayfa 1 Uşşâk Zeki Duygulu İndir
2002 Bir gün gelir elbette o günler ki mukadder Sayfa 1 Uşşâk Melâhat Pars İndir
2009 Bir gün ne olur gel beni bûsenle(vaslınla) sevindir Sayfa 1 Uşşâk Râkım Elkutlu İndir
2026 Bir güneş doğuyor yüzün gülünce Sayfa 1 Uşşâk Yusuf Nalkesen İndir
2026 Bir güneş doğuyor yüzün gülünce Sayfa 2 Uşşâk Yusuf Nalkesen İndir
2026 Bir güneş doğuyor yüzün gülünce Sayfa 3 Uşşâk Yusuf Nalkesen İndir
2038 Bir güzele gönül verdim canımı yoluna serdim Sayfa 1 Uşşâk Muzaffer İlkar İndir
2041 Bir güzel gözlüye meyl etti gönül Sayfa 1 Uşşâk Alâeddin Yavaşça İndir
2041 Bir güzel gözlüye meyl etti gönül Sayfa 2 Uşşâk Alâeddin Yavaşça İndir
2055 Bir handene meftûn olan âşıkları kandır Sayfa 1 Uşşâk Lem’î Atlı İndir
2060 Bir hâtırâ-yı aşksın unutmam seni Sayfa 1 Uşşâk Yesârî Asım Arsoy İndir
2129 Bir kuru dalım kalsa bahardan yazdan Sayfa 1 Uşşâk Turan İnam İndir
2129 Bir kuru dalım kalsa bahardan yazdan Sayfa 2 Uşşâk Turan İnam İndir
2156 Bir mehin aşkıyla sînem yâredır Sayfa 1 Uşşâk Asım bey İndir
2161 Bir melek-sîma perî gördüm der-i meyhânede Sayfa 1 Uşşâk Hacı Arif Bey İndir
2161 Bir melek-sîma perî gördüm der-i meyhânede Sayfa 2 Uşşâk Hacı Arif Bey İndir
2162 Bir meleksin nûra gark olmuş ser-â-pâ gül-tenin Sayfa 1 Uşşâk Arşak Çömlekciyan İndir
2165 Bir mendildir ki sallanır dostlar elinde ayrılık Sayfa 1 Uşşâk İsmet Değer İndir
2166 Bir merhaleden güneşle dünyâ görünür Sayfa 1 Uşşâk Münir Nûrettin Selçuk İndir
2189 Bir nigâh et bana çeşmânına hayran olayım Sayfa 1 Uşşâk Şeyh Edhem Efendi İndir
2210 Bir ömür düğümlendi o yeşil gözlerinde Sayfa 1 Uşşâk Ferrûh Atbaşoğlu İndir
2231 Bir sabah gün doğarken seni gitti dediler Sayfa 1 Uşşâk Mahmut Oğul İndir
2231 Bir sabah gün doğarken seni gitti dediler Sayfa 2 Uşşâk Mahmut Oğul İndir
2264 Bir su içtim testiden Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
2264 Bir su içtim testiden Sayfa 2 Uşşâk _ İndir
2271 Bir şifa sunmada zehrin kanayan her günüme Sayfa 1 Uşşâk Rüştü Şardağ İndir
2271 Bir şifa sunmada zehrin kanayan her günüme Sayfa 2 Uşşâk Rüştü Şardağ İndir
2278 Bir şûh-i sitemkâr beni saldı yine derde Sayfa 1 Uşşâk Nikoğos Ağa İndir
2291 Bir tatlı tebessümün bin vuslata bedeldir Sayfa 1 Uşşâk Zeki Müren İndir
2291 Bir tatlı tebessümün bin vuslata bedeldir Sayfa 2 Uşşâk Zeki Müren İndir
2291 Bir tatlı tebessümün bin vuslata bedeldir Sayfa 3 Uşşâk Zeki Müren İndir
2300 Bir tek bakışın sihrine yandın deli gönlüm Sayfa 1 Uşşâk Fehmi Tokay İndir
2381 Bir zamanlar neş’emizle artıyorken şânımız Sayfa 1 Uşşâk Danyal Mantı İndir
2413 Bîzâr ediyor âlemi bu hâl-i tebâhım Sayfa 1 Uşşâk Şevkî Bey İndir
2423 Bizim bağın başını ayıkladım taşını Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
2425 Bizim hancı gerçek hancı Sayfa 1 Uşşâk Tâhir Karagöz İndir
2425 Bizim hancı gerçek hancı Sayfa 2 Uşşâk Tâhir Karagöz İndir
2432 Bizsizce Kâğıthâne’de dün eyleyip ârâm Sayfa 1 Uşşâk Kadri Bey(Doktor) İndir
2444 Boş ümittir bilirim de seni yine beklerim Sayfa 1 Uşşâk Fâruk Kayacıklı İndir
2467 Bu akşam gün batarken gel Sayfa 1 Uşşâk Tatyos Efendi İndir
2472 Bu aşkın sonunda ayrılık varsa Sayfa 1 Uşşâk Ali Şenozan İndir
2472 Bu aşkın sonunda ayrılık varsa Sayfa 2 Uşşâk Ali Şenozan İndir
2483 Bu dehrin germ ü serdinden Sayfa 1 Uşşâk Şevkî Bey İndir
2483 Bu dehrin germ ü serdinden Sayfa 2 Uşşâk Şevkî Bey İndir
2496 Bu gece düğün dernek binbir geceden örnek Sayfa 1 Uşşâk Sadettin Kaynak İndir
2507 AYVAZ (Bugün bir keyfiyetim..) Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
2549 Bu imtidâd-ı cevre-ki bahtın şitâbı var Sayfa 1 Uşşâk Lem’î Atlı İndir
2576 Bulutlar dökülse akan sel olsa Sayfa 1 Uşşâk Hasan Soysal İndir
2576 Bulutlar dökülse akan sel olsa Sayfa 2 Uşşâk Hasan Soysal İndir
2599 Bu sabah bağda erken gül açtı sen gülerken Sayfa 1 Uşşâk Fâiz Kapancı İndir
2625 Bu yaz geçen günlerimiz hatırından çıkmasın Sayfa 1 Uşşâk Yesârî Asım Arsoy İndir
2644 Bülbül de güle âh ederek yandı kül oldu Sayfa 1 Uşşâk Mustafa Sunar İndir
2654 Bülbül gibi raks eyler iken sahn-ı çemende Sayfa 1 Uşşâk Hüseyin Fahri Tanık İndir
2696 Bütün bir gençliğim âvâre aşkınla harâb oldu Sayfa 1 Uşşâk Alâeddin Yavaşça İndir
2700 Bütün ömrü seninle geçirmek ne güzel şey Sayfa 1 Uşşâk Kaya Bekat İndir
2723 Cânân bana cevr eylemeyi eyledi âdet Sayfa 1 Uşşâk Şevkî Bey İndir
2733 Cânâ rakibi handân edersin Sayfa 1 Uşşâk Giriftzen Asım Bey İndir
2753 Can hasta düşüp şiddet-i sevdâ-yı serimden Sayfa 1 Uşşâk Baha Bey(Sermüezzin) İndir
2753 Can hasta düşüp şiddet-i sevdâ-yı serimden Sayfa 2 Uşşâk Baha Bey(Sermüezzin) İndir
2758 Canım çekti karanfili kokladım Sayfa 1 Uşşâk Erol Uzunöner İndir
2761 Canım gibi sevdikçe seni gönlüm ey âfet Sayfa 1 Uşşâk Şevkî Bey İndir
2761 Canım gibi sevdikçe seni gönlüm ey âfet Sayfa 2 Uşşâk Şevkî Bey İndir
2764 Canımın yoldaşı ol Sayfa 1 Uşşâk Şükrü Tunar İndir
2764 Canımın yoldaşı ol Sayfa 2 Uşşâk Şükrü Tunar İndir
2767 Canım tezdir sabredemem Sayfa 1 Uşşâk Tanbûri Mustafa Çavuş İndir
2795 Cemâli dîdede yârin serâb olup gidiyor Sayfa 1 Uşşâk Vecdi Seyhun İndir
2795 Cemâli dîdede yârin serâb olup gidiyor Sayfa 2 Uşşâk Vecdi Seyhun İndir
2799 Cemâlin gülşeninde bu saadet Sayfa 1 Uşşâk İbrâhim Efendi(Kürkçüzâde) İndir
2810 Cevâhir taşı mısın (MEMO NAZİRESİ) Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
2821 Cevr-i yâre sabır buldum ömrüm ahzâna kaldı Sayfa 1 Uşşâk Şerif İçli İndir
2833 Cihanda var mıdır aceb böyle yâr Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
2833 Cihanda var mıdır aceb böyle yâr Sayfa 2 Uşşâk _ İndir
2843 Civan saçın örmezler seni bana vermezler Sayfa 1 Uşşâk Fâhire Fersan İndir
2863 Cümle yârân sana uşşâk olduğun bilmez misin Sayfa 1 Uşşâk Alâeddin Yavaşça İndir
2867 Çağla gönlüm ismin gibi çağla durma çağla coş Sayfa 1 Uşşâk Mebrûke Çağla İndir
2867 Çağla gönlüm ismin gibi çağla durma çağla coş Sayfa 2 Uşşâk Mebrûke Çağla İndir
2872 Çaldırıp çalgıyı rakkaseleri oynatalım Sayfa 1 Uşşâk Giriftzen Asım Bey İndir
2898 Çâresiz günlerimde dermânımı verensin Sayfa 1 Uşşâk Alâeddin Şensoy İndir
2898 Çâresiz günlerimde dermânımı verensin Sayfa 2 Uşşâk Alâeddin Şensoy İndir
2916 Çekildi fasl-ı dil gönül Sayfa 1 Uşşâk Râkım Elkutlu İndir
2979 Çeşm-i nâzın süzülüp neş’eden olsa handân Sayfa 1 Uşşâk Fahri Kopuz İndir
2988 Çıkabilsem şu(dağların-yokuşun) başına Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
3048 Ne bir sevgilim var ne de bir sevenim(ÇİLELİ BAŞIM) Sayfa 1 Uşşâk İsmet Nedim İndir
3093 Çözülmez gönlümün bu kördüğümü Sayfa 1 Uşşâk Necdet Tokatlıoğlu İndir
3101 Çünki bülbülsün gönül bir gülistan lâzım sana Sayfa 1 Uşşâk Akın Özkan İndir
3101 Çünki bülbülsün gönül bir gülistan lâzım sana Sayfa 2 Uşşâk Akın Özkan İndir
3133 Dağlar dayanmaz enînine dil-i mahzûnumun Sayfa 1 Uşşâk Şevkî Bey İndir
3151 Dalda gördüm bir hurma Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
3159 Dalında solarken akşamın gülü Sayfa 1 Uşşâk Arif Sâmi Toker İndir
3194 Değirmene un yolladım Sayfa 1 Uşşâk Şerif İçli İndir
3200 Dehr içinde görmedim cânâ sen gibi nigâh-âfet Sayfa 1 Uşşâk Osep Ağa (Ebeyan) İndir
3200 Dehr içinde görmedim cânâ sen gibi nigâh-âfet Sayfa 2 Uşşâk Osep Ağa (Ebeyan) İndir
3239 Derd-i aşka düşmeyince o dermâna nice erer Sayfa 1 Uşşâk Hüseyin Sâdettin Arel İndir
3260 Derdimi anlatırdım ıssız geceler aya Sayfa 1 Uşşâk Tahsin Karakuş İndir
3274 Derdinle senin ey gül-i nevreste-nihâlim Sayfa 1 Uşşâk Hacı Arif Bey İndir
3292 Derd ü gamı terk edelim Sayfa 1 Uşşâk Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
3294 Dereler çağlar oldu gözlerim ağlar oldu Sayfa 1 Uşşâk Zeki Duygulu İndir
3340 Dilâ çûnem dilâ çûnem Sayfa 1 Uşşâk Mahmut Çelebi (Diyarbakır’lı) İndir
3340 Dilâ çûnem dilâ çûnem Sayfa 2 Uşşâk Mahmut Çelebi (Diyarbakır’lı) İndir
3392 Dil esîr-i kâkül-i nâmdâr heman âh geç gele Sayfa 1 Uşşâk Hacı Sâdullah Ağa İndir
3392 Dil esîr-i kâkül-i nâmdâr heman âh geç gele Sayfa 2 Uşşâk Hacı Sâdullah Ağa İndir
3392 Dil esîr-i kâkül-i nâmdâr heman âh geç gele Sayfa 3 Uşşâk Hacı Sâdullah Ağa İndir
3428 Dil-i şâdânı görürsün ney içinde Sayfa 1 Uşşâk Alâeddin Yavaşça İndir
3484 Dinmez hicran yarasının yaktığı yerler kanıyor Sayfa 1 Uşşâk Şükrü Tunar İndir
3484 Dinmez hicran yarasının yaktığı yerler kanıyor Sayfa 2 Uşşâk Şükrü Tunar İndir
3500 Doğduğum topraklardan koştuğum sokaklardan Sayfa 1 Uşşâk Erol Bingöl İndir
3533 Dök dök yüzüme saçlarını gözyaşı bitsin Sayfa 1 Uşşâk Bîmen Şen İndir
3533 Dök dök yüzüme saçlarını gözyaşı bitsin Sayfa 2 Uşşâk Bîmen Şen İndir
3541 Dökülmüş zanbak gibi perîşan leylâk gibi.. Sayfa 1 Uşşâk Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
3543 Döküp kâküllerin ruhsâre karşı Sayfa 1 Uşşâk Mahmut Celâleddin Paşa İndir
3545 Dök zülfünü ruhsâra karışsın gece gündüz Sayfa 1 Uşşâk Tanbûri Mustafa Çavuş İndir
3559 Dûçâr-ı hicr-i yâr olalı dîdem ağlıyor Sayfa 1 Uşşâk Şevkî Bey İndir
3593 DURSUN KAPTAN (Plâklarda sesini..) Sayfa 1 Uşşâk Sadettin Kaynak İndir
3593 DURSUN KAPTAN (Plâklarda sesini..) Sayfa 2 Uşşâk Sadettin Kaynak İndir
3593 DURSUN KAPTAN (Plâklarda sesini..) Sayfa 3 Uşşâk Sadettin Kaynak İndir
3619 Dün bezmimizin bir ezeli neş’esi vardır Sayfa 1 Uşşâk Hayri Yenigün İndir
3619 Dün bezmimizin bir ezeli neş’esi vardır Sayfa 2 Uşşâk Hayri Yenigün İndir
3655 Dünyâda biricik sevdiğim sensin Sayfa 1 Uşşâk Necdet Tokatlıoğlu İndir
3662 Dünyâmı unuttur bana âlâmı haram et Sayfa 1 Uşşâk Rüştü Şardağ İndir
3689 Düşmüş gibi gönlüm yine bin kahr ile derde Sayfa 1 Uşşâk Akın Özkan İndir
3715 Düştüm yine bir âfet-i meşhûr-i cihâna Sayfa 1 Uşşâk Rif’at Bey İndir
3729 Düşünüp mihneti gayri n’idelim Sayfa 1 Uşşâk Asdik Ağa İndir
3729 Düşünüp mihneti gayri n’idelim Sayfa 2 Uşşâk Asdik Ağa İndir
3730 Düşünür dururum seni yıllar yılı özleyerek Sayfa 1 Uşşâk Fethi Karamahmudoğlu İndir
3739 Ebrûlerinin hançeri bu sînemi ey mâh Sayfa 1 Uşşâk Şevkî Bey İndir
3754 Edirne’nin ardı da beyler Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
3875 En güzel demde gönül bir şeye yanmış gibisin Sayfa 1 Uşşâk Sâdi Işılay İndir
3896 Erdi bahar açıldı yer yer çemende güller Sayfa 1 Uşşâk Fâiz Kapancı İndir
3896 Erdi bahar açıldı yer yer çemende güller Sayfa 2 Uşşâk Fâiz Kapancı İndir
3904 Erenler demiş meseldir Sayfa 1 Uşşâk Alâeddin Yavaşça İndir
3918 Esîr-i zülfünüm ey yüzü mâhım Sayfa 1 Uşşâk Şevkî Bey İndir
3939 Estin yine dîvâne gönüllerde bu akşam Sayfa 1 Uşşâk Ahmet Yardım İndir
3984 Evlilik başa belâ bir büyük var bir küçük Sayfa 1 Uşşâk Afet Mısırlıyan (Ûdî) İndir
3989 Ey nûr-i basar vuslatı düşlerde görürsün Sayfa 1 Uşşâk Nûman Ağa İndir
4012 Ey benim âhu misâlim nerdesin Sayfa 1 Uşşâk Hamdi Tokay İndir
4016 Ey benim endâmı güzel bakışı nurdan güneşim Sayfa 1 Uşşâk Celâl Abacı İndir
4016 Ey benim endâmı güzel bakışı nurdan güneşim Sayfa 2 Uşşâk Celâl Abacı İndir
4038 Ey câzib-i vicdan ne yaman âfet-i cansın Sayfa 1 Uşşâk Asdik Ağa İndir
4038 Ey câzib-i vicdan ne yaman âfet-i cansın Sayfa 2 Uşşâk Asdik Ağa İndir
4042 Ey ciğer-pârem enîsim gam-güsârım lânede Sayfa 1 Uşşâk Şeyh Ethem Efendi İndir
4058 Ey dil ne oldun feryâd edersin Sayfa 1 Uşşâk Civan Ağa İndir
4123 Ey gözüm ağlama dildâr uyanır Sayfa 1 Uşşâk Şevkî Bey İndir
4123 Ey gözüm ağlama dildâr uyanır Sayfa 2 Uşşâk Şevkî Bey İndir
4166 Ey keman-ebrû şehid-i hançer-i müjgânınım Sayfa 1 Uşşâk Râkım Elkutlu İndir
4170 Ey kuş neden mahzûn durursun öyle Sayfa 1 Uşşâk Bîmen Şen İndir
4223 Ey padişâh-ı saltanat-ârâ-yı yegâne Sayfa 1 Uşşâk Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
4223 Ey padişâh-ı saltanat-ârâ-yı yegâne Sayfa 2 Uşşâk Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
4301 Ey şûh-i cefâ-pîşe bırak vâz-ı cefâyı Sayfa 1 Uşşâk Hacı Arif Bey İndir
4301 Ey şûh-i cefâ-pîşe bırak vâz-ı cefâyı Sayfa 2 Uşşâk Hacı Arif Bey İndir
4354 Eylemiş zâlim felek âlâmına me’men beni Sayfa 1 Uşşâk Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
4363 Her sabah karşıma yolda çıkardın Sayfa 1 Uşşâk Ferit Sıdal İndir
4363 Her sabah karşıma yolda çıkardın Sayfa 2 Uşşâk Ferit Sıdal İndir
4372 Ezmeyilen süzmeyilen yar bulunmaz gezmeyilen Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
4376 Fâni olan bu dünyâda âdem isen sözle konuş Sayfa 1 Uşşâk Ali Şenozan İndir
4399 Feleğin cevrini çektim yine feryâd edemem Sayfa 1 Uşşâk Sâmi Serimer İndir
4442 Fındıklı bizim yolumuz Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
4451 Fikr-i vaslın ile ağlar gece gündüz dîdelerim Sayfa 1 Uşşâk Selânik’li Ahmet Efendi İndir
4468 Firâkınla kahretsem yine vuslat dilemem Sayfa 1 Uşşâk Vural Doğu İndir
4478 Firkat ü hicr ile mahvoldu yazık cism ü tenim Sayfa 1 Uşşâk Sâlih Efendi ( Zencî ) İndir
4503 Gâhî ki eder turrası dâmânını çide Sayfa 1 Uşşâk Kara İsmail Ağa İndir
4505 Gâh ümîd-i vuslat eylersin gönül Sayfa 1 Uşşâk Şevkî Bey İndir
4521 Gamla kıymettar ömrün geldi geçti mevsimi Sayfa 1 Uşşâk Asdik Ağa İndir
4530 Gam-zedeyim devâ bulmam (Kesik kerem) Sayfa 1 Uşşâk Tatyos Efendi İndir
4592 Geçer her gün bir şirin kız buradan Sayfa 1 Uşşâk Yesârî Asım Arsoy İndir
4623 Geçti aylar geçti yıllar nerdesin âh nerdesin Sayfa 1 Uşşâk Sabri Süha Ansen İndir
4634 Geçti muhabbet demi ağla gönül yan gönül Sayfa 1 Uşşâk Şükrü Tunar İndir
4686 Geldi bezm-i vuslata ol gonce-leb Sayfa 1 Uşşâk Hacı Fâik Bey İndir
4791 Gel Kalender’de safâyâb olalım mey çekelim Sayfa 1 Uşşâk Ahmet Çağan İndir
4791 Gel Kalender’de safâyâb olalım mey çekelim Sayfa 2 Uşşâk Ahmet Çağan İndir
4804 Gelmedin bir kerreden mâ’da neden Sayfa 1 Uşşâk Fehmi Tokay İndir
4860 Gemi çıkar yola(Gemi ister yedek ne yelken ne kürek) Sayfa 1 Uşşâk Sadettin Kaynak İndir
4863 Gemim gidiyor baştan yelkenleri kumaştan Sayfa 1 Uşşâk Sadettin Kaynak İndir
4890 Gezer dolaşırsın her an gönülde Sayfa 1 Uşşâk Şükrü Tunar İndir
4920 Girdim (İndim) yârin bahçesine ayvalık narlık Sayfa 1 Uşşâk Tanbûri Mustafa Çavuş İndir
4943 Gitti de gelmeyiverdi Sayfa 1 Uşşâk Dede Efendi İndir
4943 Gitti de gelmeyiverdi Sayfa 2 Uşşâk Dede Efendi İndir
4943 Gitti de gelmeyiverdi Sayfa 3 Uşşâk Dede Efendi İndir
4965 Gittin bu gidiş bence ölümden de beterdi Sayfa 1 Uşşâk Şerif İçli İndir
4972 Gittin gideli bir haberin almadım hâlâ Sayfa 1 Uşşâk Nûri Halil Poyraz İndir
4972 Gittin gideli bir haberin almadım hâlâ Sayfa 2 Uşşâk Nûri Halil Poyraz İndir
4973 Gittin gideli rûhuma hep gözyaşı doldu Sayfa 1 Uşşâk Teoman Alpay İndir
4974 Gittin gözü hiç kimseyi görmez ölüyüm ben Sayfa 1 Uşşâk Abdülkâdir Gökmen İndir
4984 Gizli derdim kalbimdedir onu ancak bilen bilir Sayfa 1 Uşşâk İsmail Hakkı Nebiloğlu İndir
5006 Kaybettiğimiz yılları kurban sayalım gel Sayfa 1 Uşşâk Erdinç Çelikkol İndir
5042 Gönlümde bu akşam yine tatlı bir hüzün var Sayfa 1 Uşşâk Bilge Özgen İndir
5047 Gönlümde hazan bülbülü var dinle gönülden Sayfa 1 Uşşâk Zeki Duygulu İndir
5048 Gönlümdeki aşk hasreti deryâlara sığmaz Sayfa 1 Uşşâk Selâhattin İçli İndir
5061 Gönlüme gir doğ güneşim Sayfa 1 Uşşâk Yılmaz Yüksel İndir
5117 Gönlümün bâis-i giryanlığı cânân elidir Sayfa 1 Uşşâk Hacı Arif Bey İndir
5117 Gönlümün bâis-i giryanlığı cânân elidir Sayfa 2 Uşşâk Hacı Arif Bey İndir
5118 Gönlümün bir hâli var ki gam değil kasvet değil Sayfa 1 Uşşâk Emin Ongan İndir
5138 Gönlüm üzdün nâz ü istiğna ile ey şîvekâr Sayfa 1 Uşşâk Mahmut Celâleddin Paşa İndir
5151 Gönlüm yürü var yârine ağyâre kapılma Sayfa 1 Uşşâk Yusuf Ömürlü İndir
5161 Gönül aşktan bıkar deme inanmam Sayfa 1 Uşşâk Bilge Özgen İndir
5261 GÖNÜL ŞARKILARI (Seninle doğan güldür) Sayfa 1 Uşşâk Safiye Ayla İndir
5310 Gördüm seni bir gün yeni açmış güle döndüm Sayfa 1 Uşşâk Sadettin Kaynak İndir
5310 Gördüm seni bir gün yeni açmış güle döndüm Sayfa 2 Uşşâk Sadettin Kaynak İndir
5310 Gördüm seni bir gün yeni açmış güle döndüm Sayfa 3 Uşşâk Sadettin Kaynak İndir
5318 Gördümse seni rûhuma gir oy demedim ya Sayfa 1 Uşşâk Fehmi Tokay İndir
5340 Görmemiş tâ devr-i Yusuf’dan beri Sayfa 1 Uşşâk Tanbûri Şâkir Bey İndir
5394 Gösterirken rûy-i zerdim derd-i mâfibâlimi Sayfa 1 Uşşâk Lem’î Atlı İndir
5396 Göstermedi bir gün bana bu baht-ı siyâhım Sayfa 1 Uşşâk Mahmut Celâleddin Paşa İndir
5467 Gözlerin hayran bakarmış görmeyip ısrârımı Sayfa 1 Uşşâk Şerif İçli İndir
5486 Gözlerin yemyeşil saçların sarı Sayfa 1 Uşşâk Teoman Önaldı İndir
5486 Gözlerin yemyeşil saçların sarı Sayfa 2 Uşşâk Teoman Önaldı İndir
5523 Gözünde gülündüm diken mi oldum Sayfa 1 Uşşâk İsmail Demirkıran İndir
5532 Gözü yaşlı bağrı yanık Sayfa 1 Uşşâk Turhan Toper İndir
5554 Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde Sayfa 1 Uşşâk Yıldırım Gürses İndir
5557 Gurbetten gelmişim yorgunum hancı Sayfa 1 Uşşâk Selâhattin İnal İndir
5557 Gurbetten gelmişim yorgunum hancı Sayfa 2 Uşşâk Selâhattin İnal İndir
5563 Gurup vakti Çeşme’de sevgililer gözgöze Sayfa 1 Uşşâk Mehmet Reşat Aysu İndir
5563 Gurup vakti Çeşme’de sevgililer gözgöze Sayfa 2 Uşşâk Mehmet Reşat Aysu İndir
5569 Gücendim artık sana … Sayfa 1 Uşşâk Zeki Duygulu İndir
5601 Gül derler gül derler bana gül derler Sayfa 1 Uşşâk Sadettin Kaynak İndir
5601 Gül derler gül derler bana gül derler Sayfa 2 Uşşâk Sadettin Kaynak İndir
5630 Gül hazin sünbül pertşân bağ-ı zârın şevki yok Sayfa 1 Uşşâk Baha Bey(Sermüezzin) İndir
5655 Güller güler bahar gelir Sayfa 1 Uşşâk Mahmut Oğul İndir
5655 Güller güler bahar gelir Sayfa 2 Uşşâk Mahmut Oğul İndir
5745 Gülzâra nazar kıldım vîrâne-misâl olmuş Sayfa 1 Uşşâk Şevkî Bey İndir
5745 Gülzâra nazar kıldım vîrâne-misâl olmuş Sayfa 2 Uşşâk Şevkî Bey İndir
5781 Gündüzlerim olur gece Sayfa 1 Uşşâk Metin Everes İndir
5803 Gün gelir de beni unutursun demiştin Sayfa 1 Uşşâk Şekip Ayhan Özışık İndir
5816 Günlerdir haber yok dosttan cânândan Sayfa 1 Uşşâk Necdet Tokatlıoğlu İndir
5816 Günlerdir haber yok dosttan cânândan Sayfa 2 Uşşâk Necdet Tokatlıoğlu İndir
5819 Günler geçiyor gönlümün ezvâkı tükendi Sayfa 1 Uşşâk Lem’î Atlı İndir
5819 Günler geçiyor gönlümün ezvâkı tükendi Sayfa 2 Uşşâk Lem’î Atlı İndir
5831 Gün olur ey meh-i nâzım bu sabahat de geçer Sayfa 1 Uşşâk Rif’at Bey İndir
5844 Güzele ne yakışmaz ki Sayfa 1 Uşşâk Fethi Karamahmudoğlu İndir
5920 Haklısın ne kadar üzsen de beni Sayfa 1 Uşşâk Zekâi Tunca İndir
5920 Haklısın ne kadar üzsen de beni Sayfa 2 Uşşâk Zekâi Tunca İndir
5935 Hâlâ acıyor gözlerinin yaktığı yerler Sayfa 1 Uşşâk Şerif İçli İndir
5942 Hâlâ yanıyor leblerinin âteşi lebde Sayfa 1 Uşşâk Lem’î Atlı İndir
5973 Gönlümde hasretin ateşi varken Sayfa 1 Uşşâk Bilge Özgen İndir
5973 Gönlümde hasretin ateşi varken Sayfa 2 Uşşâk Bilge Özgen İndir
6012 Hasret dolu âhım sana hüsrânımı söyler Sayfa 1 Uşşâk Şerif İçli İndir
6055 Hasretle bu şeb gâh uyudum gâh uyandım Sayfa 1 Uşşâk Nevres Paşa (Vezir-Kemânî) İndir
6055 Hasretle bu şeb gâh uyudum gâh uyandım Sayfa 2 Uşşâk Nevres Paşa (Vezir-Kemânî) İndir
6057 Hasretle geçen günler ne zaman son bulacak Sayfa 1 Uşşâk Kadri Şençalar İndir
6057 Hasretle geçen günler ne zaman son bulacak Sayfa 2 Uşşâk Kadri Şençalar İndir
6069 Hasta kalbimde açılmış ebedî bir yarasın Sayfa 1 Uşşâk Burhan Sesyılmaz (Hâfız ) İndir
6078 Hastasın zannım vefâ mahzûnusun Sayfa 1 Uşşâk Şevkî Bey İndir
6082 Hastayım hâlimden hiç kimse haberdar olmuyor Sayfa 1 Uşşâk Zeki Duygulu İndir
6109 Havva Ana’dan beri Allah’ın baş eseri Sayfa 1 Uşşâk Akın Özkan İndir
6109 Havva Ana’dan beri Allah’ın baş eseri Sayfa 2 Uşşâk Akın Özkan İndir
6120 Hayâli çıkmıyor bir dem gönülden Sayfa 1 Uşşâk Fâiz Kapancı İndir
6158 Hayâtın kıvrılan ıssız yolunda Sayfa 1 Uşşâk Fâruk Şâhin İndir
6239 Her akşam hüzünle batarken güneş Sayfa 1 Uşşâk Alâeddin Şensoy İndir
6239 Her akşam hüzünle batarken güneş Sayfa 2 Uşşâk Alâeddin Şensoy İndir
6239 Her akşam hüzünle batarken güneş Sayfa 3 Uşşâk Alâeddin Şensoy İndir
6241 Her akşam muhakkak tesâdüfümüz Sayfa 1 Uşşâk Ahmet Çağan İndir
6284 Her günüm mâzide kalmış günlerimden gün arar Sayfa 1 Uşşâk Mehmet Yürü (Nasib’in) İndir
6300 Her mevsim içimden gelir geçersin Sayfa 1 Uşşâk Semahat Özdenses İndir
6337 Her şey bu zaman evinde nâ-çâr geçer Sayfa 1 Uşşâk Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
6368 Hevâ-yı aşk eser serde Sayfa 1 Uşşâk Şevkî Bey İndir
6387 Hırâm-ı yâr çemende tarâb-dih-i candır Sayfa 1 Uşşâk Medenî Aziz Efendi İndir
6445 Hiç düşmedi dilimden ne hâtıran ne adın Sayfa 1 Uşşâk Yıldırım Gürses İndir
6445 Hiç düşmedi dilimden ne hâtıran ne adın Sayfa 2 Uşşâk Yıldırım Gürses İndir
6483 Hoy deniz Karadeniz suların kıpırdaşır Sayfa 1 Uşşâk Sadettin Kaynak İndir
6544 Ilgıt ılgıt esiyor söğüt kavak yelleri Sayfa 1 Uşşâk Yavuz Alaybeyoğlu İndir
6546 Ilık bir nefes gibi her zaman içimdesin Sayfa 1 Uşşâk Bahri Altıntaş İndir
6587 İçimden şu zâlim şüpheyi kaldır Sayfa 1 Uşşâk Şerif İçli İndir
6635 İki kuğu bir dereden su içer Sayfa 1 Uşşâk Yusuf Ağa (Kurukahveci) İndir
6691 İncindi (Gücendi) biraz sözlerime münfail oldu Sayfa 1 Uşşâk Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
6693 Aşkın ile bülbül gibi artmaktadır âhım Sayfa 1 Uşşâk Ali Bey (Enderûnî-Hanende) İndir
6773 İştibâh etme gözüm nûru bana Sayfa 1 Uşşâk Şevkî Bey İndir
6818 Kaç yıldır hasretiz birbirimize Sayfa 1 Uşşâk Ali Şenozan İndir
6823 Kaçma dîdemden aman ey gül-tenim Sayfa 1 Uşşâk Şekerci Cemil Bey İndir
6848 Kadifeden kesesi kahveden gelir sesi Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
6888 Kalbim senin aşkın ile yanar iken derinden Sayfa 1 Uşşâk Hasan Dede Dinç İndir
6894 Kalbimde bin ateşin volkanı vardır Sayfa 1 Uşşâk Erdoğan Yıldızel İndir
6922 Kalbimi bezlederim minnet ü zevkle dilesen Sayfa 1 Uşşâk Şükrü Tunar İndir
6943 Kaldı âteşler içinde yine sevdâlı serim Sayfa 1 Uşşâk Hânende Karabet İndir
6954 Kalmadı kudret efendim bende artık gayrete Sayfa 1 Uşşâk Fahri Kopuz İndir
6959 Kalmadı sabrım …(SENSİZ YİNE BU AKŞAM) Sayfa 1 Uşşâk İsmet Nedim İndir
6976 Kanatsız bir kuş gibi kaldım gurbet ellerde Sayfa 1 Uşşâk Kadri Şençalar İndir
7014 Kara gün kararıp kalmaz hele sabreyle sabreyle Sayfa 1 Uşşâk Fethi Karamahmudoğlu İndir
7037 Karardı söndü hep hayâl oldu neş’eler zevkler Sayfa 1 Uşşâk Rifat Ayaydın İndir
7127 Kesik saçı kumralmış Sayfa 1 Uşşâk Kadri Şençalar İndir
7240 Kimseler gelmez senin feryâd-ı âteş-bârına Sayfa 1 Uşşâk Şevkî Bey İndir
7285 Kucağımda büyütürken nâ-gâh Sayfa 1 Uşşâk Şevkî Bey İndir
7384 Leblerin gördüm usandım gonceden Sayfa 1 Uşşâk İsmâil Fennî Ertuğrul İndir
7406 Lofça’nın ardında kaya Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
7417 Lûtf eyle tabib dinleme kalbim benim öyle Sayfa 1 Uşşâk Şevkî Bey İndir
7417 Lûtf eyle tabib dinleme kalbim benim öyle Sayfa 2 Uşşâk Şevkî Bey İndir
7461 Mahzûn mahzûn bakıyorsun Sayfa 1 Uşşâk Ali Çankaya İndir
7496 Mâzide kalan yılları bir bir düşünürken Sayfa 1 Uşşâk Hasan Soysal İndir
7535 Mecnûn gibi ben dağlar gezerken Sayfa 1 Uşşâk Şevkî Bey İndir
7568 Mehtaplı gecelerde hep seni andım Sayfa 1 Uşşâk Sevim Şengül İndir
7588 MEMO (Memo gezer sine sine) Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
7588 MEMO (Memo gezer sine sine) Sayfa 2 Uşşâk _ İndir
7588 MEMO (Memo gezer sine sine) Sayfa 3 Uşşâk _ İndir
7588 MEMO (Memo gezer sine sine) Sayfa 4 Uşşâk _ İndir
7597 Menekşe gözler hülyâlı Sayfa 1 Uşşâk Yesârî Asım Arsoy İndir
7602 Menekşeler tutam tutam Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
7664 Mevlâya dön ey insan düşün Sayfa 1 Uşşâk Zeki Altun (Hâfız) İndir
7677 Mevsimler yas tutup çöller ağlasın Sayfa 1 Uşşâk Erol Sayan İndir
7677 Mevsimler yas tutup çöller ağlasın Sayfa 2 Uşşâk Erol Sayan İndir
7687 Meyhâne mi bu bezm-i tarabhâne-i Cem mi Sayfa 1 Uşşâk Hacı Arif Bey İndir
7687 Meyhâne mi bu bezm-i tarabhâne-i Cem mi Sayfa 2 Uşşâk Hacı Arif Bey İndir
7689 Meyhâneye serdik postu Sayfa 1 Uşşâk Şevkî Bey İndir
7690 Meyhâneyi seyr ettim uşşâka mutaf olmuş Sayfa 1 Uşşâk Hacı Arif Bey İndir
7690 Meyhâneyi seyr ettim uşşâka mutaf olmuş Sayfa 2 Uşşâk Hacı Arif Bey İndir
7722 Mihnetle geçen ömrüme bir penbe şafaksın Sayfa 1 Uşşâk Sadettin Kaynak İndir
7731 Mir’atı ele al da bak Allah’ı seversen Sayfa 1 Uşşâk Mahmut Celâleddin Paşa İndir
7731 Mir’atı ele al da bak Allah’ı seversen Sayfa 2 Uşşâk Mahmut Celâleddin Paşa İndir
7742 Muhabbet bağının gülleri soldu Sayfa 1 Uşşâk Selâhattin İnal İndir
7749 Muntazırdır sana uşşâk gel güzelim Sayfa 1 Uşşâk Dellalzâde İndir
7805 Mürg-i can nahçîr-i sayyâd-ı firâk Sayfa 1 Uşşâk Rif’at Bey İndir
7809 Mürüvvet eyle nev-nihâl Sayfa 1 Uşşâk Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
7837 N’oldu bu gönlüm n’oldu bu gönlüm derd ü gamınla doldu bu gönlüm Sayfa 1 Uşşâk Süleyman Erguner İndir
7842 Nâ-ümîd-i aşka doktor var mı tıbbın çâresi Sayfa 1 Uşşâk Şekerci Cemil Bey İndir
7891 Nasıl çıksam başa zahm-ı kaderle Sayfa 1 Uşşâk Selânik’li Ahmet Efendi İndir
7925 Sevgilim bir tânem gel artık bana (NAZLANMA) Sayfa 1 Uşşâk Necdet Tokatlıoğlu İndir
8015 Ne idi n’oldu hâlim çektiklerim vebalim Sayfa 1 Uşşâk Sadettin Kaynak İndir
8015 Ne idi n’oldu hâlim çektiklerim vebalim Sayfa 2 Uşşâk Sadettin Kaynak İndir
8016 Ne idim ben ne oldum bak meğer sevmek ne müşkülmüş Sayfa 1 Uşşâk Erdinç Çelikkol İndir
8035 GÖZLERİN DOĞUYOR GECELERİME (Ne mektup geliyor..) Sayfa 1 Uşşâk Yusuf Nalkesen İndir
8090 Ne yaptım kendimi nasıl aldattım Sayfa 1 Uşşâk Sadettin Kaynak İndir
8090 Ne yaptım kendimi nasıl aldattım Sayfa 2 Uşşâk Sadettin Kaynak İndir
8097 Ne yeşili ne siyahı gözümde hep gözleri var (YALAN YILLAR) Sayfa 1 Uşşâk Avni Anıl İndir
8106 Ne zaman gelse hayâlin bu harâbâta senin Sayfa 1 Uşşâk Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
8136 Neden hiç durmadan sevmiş bu gönlüm Sayfa 1 Uşşâk Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
8151 Nedendir rûhumda bu hicran neden Sayfa 1 Uşşâk Ömer Altuğ İndir
8179 Neler çektim neler cânân elinden Sayfa 1 Uşşâk Lem’î Atlı İndir
8179 Neler çektim neler cânân elinden Sayfa 2 Uşşâk Lem’î Atlı İndir
8188 Nerde eski sevgiler nerde o sevgililer Sayfa 1 Uşşâk Halil İbrâhim Taşkent İndir
8279 Nîm-nigâh eyle garib ü gam-keşe Sayfa 1 Uşşâk Bolâhenk Nûri Bey İndir
8279 Nîm-nigâh eyle garib ü gam-keşe Sayfa 2 Uşşâk Bolâhenk Nûri Bey İndir
8309 Niçin baktın bana öyle dargın mısın durma söyle Sayfa 1 Uşşâk Sadettin Kaynak İndir
8309 Niçin baktın bana öyle dargın mısın durma söyle Sayfa 2 Uşşâk Sadettin Kaynak İndir
8320 Niçin nâlendesin böyle gönül derdin nedir söyle Sayfa 1 Uşşâk Tanbûri Süreyyâ Bey İndir
8352 Niye gittin sevgilim öyle uzak ellere Sayfa 1 Uşşâk Mûsa Kumral İndir
8468 O güzel gözlerinin sihrine kandım gönül Sayfa 1 Uşşâk Ünsal Silleli İndir
8470 Ol kadar ağlattın ki gülmek bana oldu haram Sayfa 1 Uşşâk Tatyos Efendi İndir
8482 Olmaz dilim elemden bir dem tehî vü hâlî Sayfa 1 Uşşâk Hacı Arif Bey İndir
8503 Ol şûh-i cefâ-perveri(safâ-perveri) gördüm de bayıldım Sayfa 1 Uşşâk Şemsettin Ziyâ Bey İndir
8583 Ölse de âşık onulmaz yâresi Sayfa 1 Uşşâk Şevkî Bey İndir
8583 Ölse de âşık onulmaz yâresi Sayfa 2 Uşşâk Şevkî Bey İndir
8607 Ömrümün gülüsün gül ki güleyim Sayfa 1 Uşşâk Haydar Tatlıyay İndir
8607 Ömrümün gülüsün gül ki güleyim Sayfa 2 Uşşâk Haydar Tatlıyay İndir
8630 Ömrün şu biten neşvesi tâm olsun erenler Sayfa 1 Uşşâk Süleyman Erguner İndir
8631 Ömür bir top yün yumağı Sayfa 1 Uşşâk Müfit Kuraner İndir
8631 Ömür bir top yün yumağı Sayfa 2 Uşşâk Müfit Kuraner İndir
8633 Ömür bu rüzgâr gibi sel gibi akıp geçti Sayfa 1 Uşşâk Alâeddin Şensoy İndir
8636 Ömür güzel dünyâ güzel Sayfa 1 Uşşâk Burhan Durucu İndir
8636 Ömür güzel dünyâ güzel Sayfa 2 Uşşâk Burhan Durucu İndir
8665 Öyle çektim ki cefâ dilde safâ niyetine Sayfa 1 Uşşâk Şükrü Tunar İndir
8676 Öyle özledim ki sevgilim seni hasret zincirini kırasım geldi Sayfa 1 Uşşâk İlgün Soysev İndir
8676 Öyle özledim ki sevgilim seni hasret zincirini kırasım geldi Sayfa 2 Uşşâk İlgün Soysev İndir
8691 Özlemle doldu geçti seneler Sayfa 1 Uşşâk Bilge Özgen İndir
8702 Pâdişâh-ı işvesin iklim-i hüsn ü ân senin Sayfa 1 Uşşâk Halifezâde Tâhir Efendi İndir
8702 Pâdişâh-ı işvesin iklim-i hüsn ü ân senin Sayfa 2 Uşşâk Halifezâde Tâhir Efendi İndir
8712 Pâre pâre oldu sînem gamze-i cânâneden Sayfa 1 Uşşâk Hacı Arif Bey İndir
8712 Pâre pâre oldu sînem gamze-i cânâneden Sayfa 2 Uşşâk Hacı Arif Bey İndir
8751 Pencereden ay doğdu Sayfa 1 Uşşâk Haydar Telhüner İndir
8753 Pencereden kar geliyor arkama baktım yâr geliyor Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
8760 Perde çektin âh a kâfir matla-i âmâlime Sayfa 1 Uşşâk Şevkî Bey İndir
8766 Perîşan ömrümün neş’esi söndü Sayfa 1 Uşşâk Sadettin Kaynak İndir
8768 Pertev-i hüsnün salarken dehre tâb Sayfa 1 Uşşâk Tanbûri Ali Efendi İndir
8792 Pür-âteşim açtırma benim ağzımı zinhar Sayfa 1 Uşşâk Dede Efendi İndir
8812 Rahmı yok bir yâre düştüm el aman gonce-dehen Sayfa 1 Uşşâk Tatyos Efendi İndir
8851 Reng-i ruhsârına gülgûn dediler Sayfa 1 Uşşâk Şevkî Bey İndir
8877 Ruhsârı gibi gamzesi de âfet-i candır Sayfa 1 Uşşâk Şükrü Tunar İndir
8910 Rûhum musun ey rûh-i safâ-bahşı cihanın Sayfa 1 Uşşâk Tatyos Efendi İndir
8917 Rûhumda buldum vecd-i visâli Sayfa 1 Uşşâk Lem’î Atlı İndir
8977 Sabâ eser gûsun-i ter ki mürg-i aşka lânedir Sayfa 1 Uşşâk Erdinç Çelikkol İndir
9069 Sâkıyâ câmında nedir bu esrâr (Kesik kerem) Sayfa 1 Uşşâk Serkis Nurlıyan (Şâir) İndir
9104 Sâkî yetişir uyan aman gel Sayfa 1 Uşşâk Hacı Arif Bey İndir
9115 Salıp sevdâlara zülf-i siyâhın Sayfa 1 Uşşâk Şevkî Bey İndir
9156 Sana gönül borcum var ödemek kolay değil Sayfa 1 Uşşâk Bilge Özgen İndir
9221 Sarı gülüm var benim Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
9287 Selâm vermeden gelip geçersin Sayfa 1 Uşşâk Zeki Duygulu İndir
9356 Sen ey serv-i revân ruhsârı gülgûn Sayfa 1 Uşşâk Ali Bey (Enderûnî-Hanende) İndir
9410 Sen melâhat milkinin sultânısın Sayfa 1 Uşşâk Ali Bey (Enderûnî-Hanende) İndir
9435 Sen söyle ne oldun yine âvâre mi kaldın Sayfa 1 Uşşâk Ahmet Râsim Bey İndir
9456 Sendeki bu gördüğüm hâlet nedir Sayfa 1 Uşşâk Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
9478 Senelerdir saklarım bende bir mektubu var Sayfa 1 Uşşâk Hasan Özçivi İndir
9486 Seni arzu(eder bu/ediyor) dîdelerim Sayfa 1 Uşşâk Lem’î Atlı İndir
9486 Seni arzu(eder bu/ediyor) dîdelerim Sayfa 2 Uşşâk Lem’î Atlı İndir
9496 Seni bilsen ne kadar çok severim Sayfa 1 Uşşâk Muzaffer İlkar İndir
9533 Seni görmek ile rûşen oluyor dîdelerim Sayfa 1 Uşşâk Asdik Ağa İndir
9638 Senle gelen kış bana bahar gelir yaz gelir Sayfa 1 Uşşâk Akın Özkan İndir
9657 Sensiz gecenin acı karanlığında yalnız hayâlin dolaşır Sayfa 1 Uşşâk Ferrûh Atbaşoğlu İndir
9662 Sensiz geçen günleri bir bir saydım bitmiyor Sayfa 1 Uşşâk Erdoğan Berker İndir
9662 Sensiz geçen günleri bir bir saydım bitmiyor Sayfa 2 Uşşâk Erdoğan Berker İndir
9730 Sevdâ dolu gözleri sözleri cana yakın (KALBDEN KALBE YOL VARDIR) Sayfa 1 Uşşâk Sadettin Kaynak İndir
9730 Sevdâ dolu gözleri sözleri cana yakın (KALBDEN KALBE YOL VARDIR) Sayfa 2 Uşşâk Sadettin Kaynak İndir
9738 Sevdâ o kadar rûhumu sarmış ki derinden Sayfa 1 Uşşâk Drama’lı Hasan Hasgüler İndir
9742 Sevdâ öyle müşkil ki onu çekenler bilir Sayfa 1 Uşşâk Zeki Duygulu İndir
9767 Sevdâma yakın gel beni eller gibi tutma Sayfa 1 Uşşâk Artaki Candan İndir
9841 Sevdim diye zâlim seni beyhûde avundum Sayfa 1 Uşşâk Drama’lı Hasan Hasgüler İndir
9876 Sevenleri sev sen de sitemkâr olma gönül Sayfa 1 Uşşâk Fehmi Tokay İndir
9891 Sevgi bazen bir sıcacık eldedir Sayfa 1 Uşşâk Bilge Özgen İndir
9891 Sevgi bazen bir sıcacık eldedir Sayfa 2 Uşşâk Bilge Özgen İndir
9892 Sevgi bazen bir sıcacık eldedir Sayfa 1 Uşşâk Erdoğan Berker İndir
9892 Sevgi bazen bir sıcacık eldedir Sayfa 2 Uşşâk Erdoğan Berker İndir
9896 Sevgi dolu şu gönlüm bir kuş gibi kanatlı Sayfa 1 Uşşâk Bilge Özgen İndir
9901 Sevgiden aşktan vefâdan olmam asla hisseyâb Sayfa 1 Uşşâk Arif Hikmet Gökoğlu İndir
9904 Sevgiler sevgi olur onu kalpte duyunca Sayfa 1 Uşşâk İrfan Özbakır İndir
9970 Seviyorum çılgınca benliğimle rûhumla Sayfa 1 Uşşâk Alâeddin Yavaşça İndir
9970 Seviyorum çılgınca benliğimle rûhumla Sayfa 2 Uşşâk Alâeddin Yavaşça İndir
9981 Sevmek ne müşkülmüş meğer Sayfa 1 Uşşâk Mümin Salman İndir
10004 Seyr edip ruhsârın ey Yusuf-cemâl Sayfa 1 Uşşâk Lâtif Efendi İndir
10004 Seyr edip ruhsârın ey Yusuf-cemâl Sayfa 2 Uşşâk Lâtif Efendi İndir
10023 ANAM Sılaya dön diye) Sayfa 1 Uşşâk Ali Şenozan İndir
10052 Sigaramın dumanı yoktur yârin imanı Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
10053 Sihirli atlara mı bindim Sayfa 1 Uşşâk Fethi Karamahmudoğlu İndir
10053 Sihirli atlara mı bindim Sayfa 2 Uşşâk Fethi Karamahmudoğlu İndir
10055 Silemem bir gün hayâlimden o dilber kadını Sayfa 1 Uşşâk Râkım Elkutlu İndir
10055 Silemem bir gün hayâlimden o dilber kadını Sayfa 2 Uşşâk Râkım Elkutlu İndir
10074 Siyah ebrûlerin durûben çatma Sayfa 1 Uşşâk Lem’î Atlı İndir
10162 Sönmez artık yüreğimde yanan bu sonsuz ateş Sayfa 1 Uşşâk Kadri Şençalar İndir
10200 Söyle sevgili sevgili söyle Sayfa 1 Uşşâk Münir Nûrettin Selçuk İndir
10200 Söyle sevgili sevgili söyle Sayfa 2 Uşşâk Münir Nûrettin Selçuk İndir
10226 Söyleyin güneşe bugün doğmasın (SÜRMELİ) Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
10238 Söz verip de zâlim aldattın beni Sayfa 1 Uşşâk Necdet Tokatlıoğlu İndir
10243 Sözlerinle hayâtımın akışını değiştirdin Sayfa 1 Uşşâk Hüsnü Üstün İndir
10243 Sözlerinle hayâtımın akışını değiştirdin Sayfa 2 Uşşâk Hüsnü Üstün İndir
10254 Suda balık yan gider açma yârem kan gider Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
10255 Suda balık yan gider gâh eğlenir gâh gider Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
10266 Suluk başında zeytin ağacı Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
10333 Süzüldü nâz ile çeşm-i siyâhın Sayfa 1 Uşşâk Azmi Bey (Ûdî) İndir
10333 Süzüldü nâz ile çeşm-i siyâhın Sayfa 2 Uşşâk Azmi Bey (Ûdî) İndir
10335 Süzülüp mavi göklerden yere doğru.. Sayfa 1 Uşşâk Mahmut Yivli İndir
10371 Şarkılar yazdım sana sazlar seni kıskandı Sayfa 1 Uşşâk Erdoğan Berker İndir
10406 Şem’-i aşkın ben idim pervânesi Sayfa 1 Uşşâk Şevkî Bey İndir
10435 Şiir gibi bir aşktı o Sayfa 1 Uşşâk Mahmut Oğul İndir
10435 Şiir gibi bir aşktı o Sayfa 2 Uşşâk Mahmut Oğul İndir
10459 Şimdi nerde nâz ile perverdesin Sayfa 1 Uşşâk Râkım Elkutlu İndir
10471 Şu çilekeş masa neler anlattı Sayfa 1 Uşşâk Orhan Kızılsavaş İndir
10471 Şu çilekeş masa neler anlattı Sayfa 2 Uşşâk Orhan Kızılsavaş İndir
10481 Şu dereden gece geçtim Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
10481 Şu dereden gece geçtim Sayfa 2 Uşşâk _ İndir
10481 Şu dereden gece geçtim Sayfa 3 Uşşâk _ İndir
10508 Şu salkım söğüdün altı dâima… Sayfa 1 Uşşâk Şemsettin Ziyâ Bey İndir
10549 Tad verse de coşturmuyor ruhları (ESKİ ŞARAP ESKİ ŞARKI) Sayfa 1 Uşşâk Erol Sayan İndir
10594 Tanzîr ederek bir perîyi nâz ü edâda Sayfa 1 Uşşâk Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
10594 Tanzîr ederek bir perîyi nâz ü edâda Sayfa 2 Uşşâk Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
10624 Te’lif edebilsem feleği âh emelimle Sayfa 1 Uşşâk Şevkî Bey İndir
10633 Telgırafın tellerine kuşlar mı konar Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
10638 Tenhâda bulup yârimi âgûşuma aldım Sayfa 1 Uşşâk Fâiz Kapancı İndir
10654 Terk-i diyâr eyler dil dîvâne midir bilmem Sayfa 1 Uşşâk Ali Rızâ Efendi İndir
10672 Tıfl-ı nâzım meclis-i rindâne gel Sayfa 1 Uşşâk Tanbûri Ali Efendi İndir
10699 Tombul civan sevdiğim Sayfa 1 Uşşâk Mustafa Nûri Efendi (Melekzet) İndir
10728 Tutuldu dâm-ı zülf-i yâre gönlüm Sayfa 1 Uşşâk Rif’at Bey İndir
10785 Unuttuk dostu yoldaşı vefâmız artık dildedir Sayfa 1 Uşşâk Alâeddin Yavaşça İndir
10813 Uşşâkın şâd etmektedir şeh-i hûbâna yakışan Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
10813 Uşşâkın şâd etmektedir şeh-i hûbâna yakışan Sayfa 2 Uşşâk _ İndir
10815 U (Ez)şevk-i lika ışk-ı cemâlest u dîdîm Sayfa 1 Uşşâk Abdülkâdir-i Merâgi İndir
10815 U (Ez)şevk-i lika ışk-ı cemâlest u dîdîm Sayfa 2 Uşşâk Abdülkâdir-i Merâgi İndir
10815 U (Ez)şevk-i lika ışk-ı cemâlest u dîdîm Sayfa 3 Uşşâk Abdülkâdir-i Merâgi İndir
10866 Ümîdim bağına nurlar saçıldı Sayfa 1 Uşşâk Bîmen Şen İndir
10870 Ümîdim söndü (öldü) artık sevmeyen bir kalp için yandım Sayfa 1 Uşşâk Lem’î Atlı İndir
10898 Üzülmedim gittiğine nasıl olsa döneceksin Sayfa 1 Uşşâk Metin Everes İndir
10931 Var mıdır takrîre hâcet derd-i mâfibâlimi Sayfa 1 Uşşâk Lem’î Atlı İndir
10931 Var mıdır takrîre hâcet derd-i mâfibâlimi Sayfa 2 Uşşâk Lem’î Atlı İndir
10950 Vâsıl-ı sem’in değil mi âh ü feryâdım benim Sayfa 1 Uşşâk Bîmen Şen İndir
10950 Vâsıl-ı sem’in değil mi âh ü feryâdım benim Sayfa 2 Uşşâk Bîmen Şen İndir
10958 Kalenin burcumuyam (VAY SÜRMELİ SÜRMELİ) Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
10961 Vaz geç gönül bu aşktan sevmenin çağı geçti Sayfa 1 Uşşâk Halil İbrâhim Taşkent İndir
10965 Vaz geçtim o sevdâdan o da bir dem idi geçti Sayfa 1 Uşşâk Ekrem Güyer İndir
10997 Vuslat-ı cânâna erişmiş gönül Sayfa 1 Uşşâk Râkım Elkutlu İndir
11025 Yâd ile geçmiş zamanı ağlarım Sayfa 1 Uşşâk Şevkî Bey İndir
11047 Yağmurlar yağsa da gül sana hasret Sayfa 1 Uşşâk Yılmaz Yüksel İndir
11047 Yağmurlar yağsa da gül sana hasret Sayfa 2 Uşşâk Yılmaz Yüksel İndir
11058 Yakın gel kaçma ey şûh-i cihan hüsnün ıyân olsun Sayfa 1 Uşşâk Hüseyin Sâdettin Arel İndir
11095 Yalnız bırakıp gitme bu akşam yine erken Sayfa 1 Uşşâk Mısır’lı İbrâhim Efendi(Ûdî) İndir
11119 Yanakların çiçektir gönlüm bir kelebektir Sayfa 1 Uşşâk Sadettin Kaynak İndir
11131 Yandım âteşlere ey meh seni gördüm göreli Sayfa 1 Uşşâk Fâiz Kapancı İndir
11140 Yangın olur biz yangına gideriz Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
11178 Yâran sohbet etsin hep nağmeler sazda kalsın Sayfa 1 Uşşâk İsmail Akçapınar İndir
11179 Yârda mı ağyârda mı yâ sende mi cürm ü kusur Sayfa 1 Uşşâk Mısır’lı İbrâhim Efendi(Ûdî) İndir
11197 Yârim güler güller açar yaz olur Sayfa 1 Uşşâk Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
11197 Yârim güler güller açar yaz olur Sayfa 2 Uşşâk Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
11212 Yâsemenler dile geldi Sayfa 1 Uşşâk Zeki Duygulu İndir
11226 Yaşamıştım ne güzel bezminde cemâlinle senin Sayfa 1 Uşşâk Lem’î Atlı İndir
11237 Yavru kuşlar gibi çıkmaz yuvadan civanım Sayfa 1 Uşşâk Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
11239 Yavrucağım güzellendi Sayfa 1 Uşşâk Tanbûri Mustafa Çavuş İndir
11273 Yemenimin oyası rengi de rengine Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
11355 Yıllar geçse aradan aşkın alev alevdir (YARALI KUŞ) Sayfa 1 Uşşâk İsmet Nedim İndir
11365 Yıllar seni soldursa da gönlümde yerin var Sayfa 1 Uşşâk Rüştü Şardağ İndir
11464 Yine gam yükünün kervanı geldi Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
11510 Yok dilde tahammül elem-i firkate artık Sayfa 1 Uşşâk Tanbûri Ali Efendi İndir
11510 Yok dilde tahammül elem-i firkate artık Sayfa 2 Uşşâk Tanbûri Ali Efendi İndir
11589 Yürü dilber yürü ömrümün vârı Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
11627 Z’an bülbül-i şûrîde hayâlest u dîdîm Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
11627 Z’an bülbül-i şûrîde hayâlest u dîdîm Sayfa 2 Uşşâk _ İndir
11627 Z’an bülbül-i şûrîde hayâlest u dîdîm Sayfa 3 Uşşâk _ İndir
11638 Zâlim beni yalnız bırakıp kaçtı bu akşam Sayfa 1 Uşşâk Melâhat Pars İndir
11643 Zaman o gül gibi gül görmemiştir Sayfa 1 Uşşâk Emin Akan İndir
11695 Zeybeklerle gezer dağlar başında Sayfa 1 Uşşâk Şevkî Bey İndir
11772 Bir akşam seninle başbaşa kalsak Sayfa 1 Uşşâk Seyfi Güldağı İndir
11772 Bir akşam seninle başbaşa kalsak Sayfa 2 Uşşâk Seyfi Güldağı İndir
11773 Bir ayrılık rüzgârı esti o akşam Sayfa 1 Uşşâk Yusuf Nalkesen İndir
11773 Bir ayrılık rüzgârı esti o akşam Sayfa 2 Uşşâk Yusuf Nalkesen İndir
11773 Bir ayrılık rüzgârı esti o akşam Sayfa 3 Uşşâk Yusuf Nalkesen İndir
11774 Gözlerim yollarda yıllardan beri Sayfa 1 Uşşâk Ferit Sıdal İndir
11774 Gözlerim yollarda yıllardan beri Sayfa 2 Uşşâk Ferit Sıdal İndir
11775 Yıllar ne çabuk geçti o demler hani nerde Sayfa 1 Uşşâk Ferit Sıdal İndir
11835 Yazdan beridir ot bürüyen bahçede bir gün.. Sayfa 1 Uşşâk Cinuçen Tanrıkorur İndir
11835 Yazdan beridir ot bürüyen bahçede bir gün.. Sayfa 2 Uşşâk Cinuçen Tanrıkorur İndir
11961 Bir görüşte sevdi gönlüm Sayfa 1 Uşşâk Süleyman mertkanlı İndir
11962 Derdime kimseler devâ bulmasın Sayfa 1 Uşşâk Nâbi Çakar İndir
11962 Derdime kimseler devâ bulmasın Sayfa 2 Uşşâk Nâbi Çakar İndir
11963 Gülmez tâlihin bir gün hâlden anlamaz yıllar Sayfa 1 Uşşâk Fethi Karamahmudoğlu İndir
11964 Yüreğim aşkından başka… Sayfa 1 Uşşâk Bilge Özgen İndir
11964 Yüreğim aşkından başka… Sayfa 2 Uşşâk Bilge Özgen İndir
11968 Duramıyorum görmeden yüzünü Sayfa 1 Uşşâk Fethi Karamahmudoğlu İndir
12134 Âşıkım mecnûnunum kurbânınam Sayfa 1 Uşşâk Rüştü Eriç İndir
12134 Âşıkım mecnûnunum kurbânınam Sayfa 2 Uşşâk Rüştü Eriç İndir
12135 Ey gonca neden gül yüzünün rengi sararmış Sayfa 1 Uşşâk Alâeddin Yavaşça İndir
12136 Gözler vardır âşık eyler Sayfa 1 Uşşâk Alâeddin Yavaşça İndir
12137 Kadehimde şarapsın yudum yudum sevgilim Sayfa 1 Uşşâk Yılmaz Yüksel İndir
12137 Kadehimde şarapsın yudum yudum sevgilim Sayfa 2 Uşşâk Yılmaz Yüksel İndir
12138 Kim ne derse desin sana Sayfa 1 Uşşâk Alâeddin Yavaşça İndir
12138 Kim ne derse desin sana Sayfa 2 Uşşâk Alâeddin Yavaşça İndir
12139 Neler anlatır neler yanan gözbebeklerin Sayfa 1 Uşşâk Alâeddin Yavaşça İndir
12140 O günden sevdi gönlüm hüsnünün meftûnu kalmıştım Sayfa 1 Uşşâk Alâeddin Yavaşça İndir
12141 Sardın âmâlimi sen a güzeller güzeli Sayfa 1 Uşşâk Alâeddin Yavaşça İndir
12142 Senden uzaklarda seni düşünsem Sayfa 1 Uşşâk Erol Sayan İndir
12142 Senden uzaklarda seni düşünsem Sayfa 2 Uşşâk Erol Sayan İndir
12143 Seni bilmem amma ben kararlıyım Sayfa 1 Uşşâk Alâeddin Yavaşça İndir
12143 Seni bilmem amma ben kararlıyım Sayfa 2 Uşşâk Alâeddin Yavaşça İndir
12144 Tanrı saklasın bir gün düğüm olur nefesin titrer tükenir sesin Sayfa 1 Uşşâk Erol Sayan İndir
12144 Tanrı saklasın bir gün düğüm olur nefesin titrer tükenir sesin Sayfa 2 Uşşâk Erol Sayan İndir
12145 Yine yola düşmek gerek Sayfa 1 Uşşâk Alâeddin Yavaşça İndir
12145 Yine yola düşmek gerek Sayfa 2 Uşşâk Alâeddin Yavaşça İndir
12150 GECELER (Zûlmetle ayrılık bestesi yapan) Sayfa 1 Uşşâk Kemâl Gürses İndir
12150 GECELER (Zûlmetle ayrılık bestesi yapan) Sayfa 2 Uşşâk Kemâl Gürses İndir
12250 Aşkın oku kalpten vurur Sayfa 1 Uşşâk Kasım İnaltekin İndir
12251 Bakışlarından sevdim sözünden sevdim seni Sayfa 1 Uşşâk İlhâmi Turan İndir
12252 Bu şehr-i Sitanbul’ki bî misl ü bahâdır Sayfa 1 Uşşâk Arif Sâmi Toker İndir
12252 Bu şehr-i Sitanbul’ki bî misl ü bahâdır Sayfa 2 Uşşâk Arif Sâmi Toker İndir
12253 Ey sâkî câmında nedir bu esrar söyletir efsâne-efsâne beni Sayfa 1 Uşşâk Arif Sâmi Toker İndir
12253 Ey sâkî câmında nedir bu esrar söyletir efsâne-efsâne beni Sayfa 2 Uşşâk Arif Sâmi Toker İndir
12254 Olmaz canım böyle olmaz Sayfa 1 Uşşâk Tülây Arıcı İndir
12255 Mutlu günlerimi aldım kaleme Sayfa 1 Uşşâk Mediha Şen Sancakoğlu İndir
12255 Mutlu günlerimi aldım kaleme Sayfa 2 Uşşâk Mediha Şen Sancakoğlu İndir
12258 Mâzi gözlerimde kayboldu gitti Sayfa 1 Uşşâk Metin Everes İndir
12258 Mâzi gözlerimde kayboldu gitti Sayfa 2 Uşşâk Metin Everes İndir
12267 Senin yanında iken mevsim bahar mı yaz mı Sayfa 1 Uşşâk Zekâi Tunca İndir
12267 Senin yanında iken mevsim bahar mı yaz mı Sayfa 2 Uşşâk Zekâi Tunca İndir
12296 Yıllar sonra anlatılsın aşkımız Sayfa 1 Uşşâk Metin Everes İndir
12296 Yıllar sonra anlatılsın aşkımız Sayfa 2 Uşşâk Metin Everes İndir
12300 Güller arasında seni bensiz gören olmuş Sayfa 1 Uşşâk Şükrü Tunar İndir
12300 Güller arasında seni bensiz gören olmuş Sayfa 2 Uşşâk Şükrü Tunar İndir
12381 Anlaşıldı yok imiş yâre senin hiç hevesin Sayfa 1 Uşşâk Ahmet Uzel İndir
12382 Avâre gönül hasta gezer yar emelinden Sayfa 1 Uşşâk Ahmet Uzel İndir
12383 Bir onulmaz yâre açtı sevdiğim dil-hânede Sayfa 1 Uşşâk Ahmet Uzel İndir
12384 Dinmiyor gönlümün hıçkırıkları Sayfa 1 Uşşâk Süleyman Mertkanlı İndir
12384 Dinmiyor gönlümün hıçkırıkları Sayfa 2 Uşşâk Süleyman Mertkanlı İndir
12385 Gittiğin o yâre dil pâre pâre Sayfa 1 Uşşâk Turan Yalçın İndir
12386 Her geçen gün yandı gönlüm söyle bülbül nerdesin Sayfa 1 Uşşâk Bertan Üsküdarlı İndir
12386 Her geçen gün yandı gönlüm söyle bülbül nerdesin Sayfa 2 Uşşâk Bertan Üsküdarlı İndir
12387 Kader gülsün yüzüme acılarım dinmiyor Sayfa 1 Uşşâk Aslan Hepgür İndir
12387 Kader gülsün yüzüme acılarım dinmiyor Sayfa 2 Uşşâk Aslan Hepgür İndir
12388 Sana nasıl anlatılır Sayfa 1 Uşşâk Fethi Karamahmudoğlu İndir
12388 Sana nasıl anlatılır Sayfa 2 Uşşâk Fethi Karamahmudoğlu İndir
12389 Süzüp çeşmânını gel yânıma âh merâlim Sayfa 1 Uşşâk Ahmet Uzel İndir
12390 Şu dünyâda sen olmasan Sayfa 1 Uşşâk Aydın Tekindor İndir
12390 Şu dünyâda sen olmasan Sayfa 2 Uşşâk Aydın Tekindor İndir
12424 Giydiğin ne olsa yakışır Sayfa 1 Uşşâk Alâeddin Pakyüz İndir
12424 Giydiğin ne olsa yakışır Sayfa 2 Uşşâk Alâeddin Pakyüz İndir
12425 Saçlarının arasında özlemle kokladığım yer Sayfa 1 Uşşâk Fethi Karamahmudoğlu İndir
12425 Saçlarının arasında özlemle kokladığım yer Sayfa 2 Uşşâk Fethi Karamahmudoğlu İndir
12426 Mefhâr-i cümle cihânsın ey şefaât mâdeni Sayfa 1 Uşşâk Zeki Altun (Hâfız) İndir
12427 Akşam sabah ersem derim Sayfa 1 Uşşâk Zeki Altun (Hâfız) İndir
12463 Dün gece ş’ol Yunus girdi rüyâma (ONU GÖRDÜM) Sayfa 1 Uşşâk Erol Sayan İndir
12463 Dün gece ş’ol Yunus girdi rüyâma (ONU GÖRDÜM) Sayfa 2 Uşşâk Erol Sayan İndir
12571 Hüzün kaynar göz pınarında Sayfa 1 Uşşâk Güngör Önder İndir
12572 Kalû belâ’da İslâm olduk Elhamdülillâh Sayfa 1 Uşşâk Erdinç Çelikkol İndir
12573 Ne sünbül ne şebboy yâr bana Sayfa 1 Uşşâk Fethi Karamahmudoğlu İndir
12574 Yüzünden gözünden binbir iz taşır Sayfa 1 Uşşâk Fethi Karamahmudoğlu İndir
12574 Yüzünden gözünden binbir iz taşır Sayfa 2 Uşşâk Fethi Karamahmudoğlu İndir
12586 Mahkûm tuttum şu gönlümü Sayfa 1 Uşşâk Nezahat Soysev İndir
12725 Aşk bir yalan değil de ne sev bir kere sen de dene Sayfa 1 Uşşâk İbrâhim Taşkent İndir
12726 Acı sözler dilimizde Sayfa 1 Uşşâk Kadri Kudret Güner İndir
12726 Acı sözler dilimizde Sayfa 2 Uşşâk Kadri Kudret Güner İndir
12727 Bugünlerde hâlimi bir anlasan Sayfa 1 Uşşâk Ferit Sıdal İndir
12727 Bugünlerde hâlimi bir anlasan Sayfa 2 Uşşâk Ferit Sıdal İndir
12728 Dere tepe dolaşır uzaklara ulaşır Sayfa 1 Uşşâk Hüseyin Erbay İndir
12729 Gülen yüzün solmuş sevgilim senin Sayfa 1 Uşşâk Şükrü Tunar İndir
12730 Ömrünün baharında bir tomurcuk gibisin Sayfa 1 Uşşâk Ali Şenozan İndir
12730 Ömrünün baharında bir tomurcuk gibisin Sayfa 2 Uşşâk Ali Şenozan İndir
12731 Şakıyan şu bülbüller der Yârabbî Yârabbî Sayfa 1 Uşşâk Erdinç Çelikkol İndir
12731 Şakıyan şu bülbüller der Yârabbî Yârabbî Sayfa 2 Uşşâk Erdinç Çelikkol İndir
12732 Yüzüne bakınca canım tutuşur Sayfa 1 Uşşâk Zekâi Tunca İndir
12732 Yüzüne bakınca canım tutuşur Sayfa 2 Uşşâk Zekâi Tunca İndir
12735 Nefes almak gibi susamak gibi sana âşık olmak elimde değil Sayfa 1 Uşşâk Bülent Ulusoy İndir
12748 İçimde bir ateş var sönmek bilmiyor Sayfa 1 Uşşâk Mûsa Kumral İndir
12748 İçimde bir ateş var sönmek bilmiyor Sayfa 2 Uşşâk Mûsa Kumral İndir
12756 Gözlerime kilit vursan gönül gözüm görmez değil Sayfa 1 Uşşâk İsmail Akçapınar İndir
12801 Canımdan bir parça gibi her an benim yanımdasın Sayfa 1 Uşşâk Hüsnü Üstün İndir
12801 Canımdan bir parça gibi her an benim yanımdasın Sayfa 2 Uşşâk Hüsnü Üstün İndir
12802 Geçti artık eski demler gelmez artık n’eyleyim Sayfa 1 Uşşâk Turan Yalçın İndir
12803 Sevgi sınavına geldik yokla biraz öğretmenim Sayfa 1 Uşşâk Fethi Karamahmudoğlu İndir
12877 İçtiğim aşk şarabından Sayfa 1 Uşşâk Zekâi Tunca İndir
12877 İçtiğim aşk şarabından Sayfa 2 Uşşâk Zekâi Tunca İndir
12878 Yağmurun sesi ince saz Sayfa 1 Uşşâk Fethi Karamahmudoğlu İndir
12878 Yağmurun sesi ince saz Sayfa 2 Uşşâk Fethi Karamahmudoğlu İndir
12916 Bal rengi gözlerinle bakıp da geçme güzel Sayfa 1 Uşşâk Nûrettin Demirtaş İndir
12916 Bal rengi gözlerinle bakıp da geçme güzel Sayfa 2 Uşşâk Nûrettin Demirtaş İndir
12917 Geceler yol aldı sabaha doğru Sayfa 1 Uşşâk Alâeddin Şensoy İndir
12917 Geceler yol aldı sabaha doğru Sayfa 2 Uşşâk Alâeddin Şensoy İndir
12918 Giden günlerin ardından seni düşündüm dün gece Sayfa 1 Uşşâk Bilge Özgen İndir
12918 Giden günlerin ardından seni düşündüm dün gece Sayfa 2 Uşşâk Bilge Özgen İndir
12918 Giden günlerin ardından seni düşündüm dün gece Sayfa 3 Uşşâk Bilge Özgen İndir
12919 Sana olan hasretim bilmem ki nasıl biter Sayfa 1 Uşşâk İsmail Demirkıran İndir
12919 Sana olan hasretim bilmem ki nasıl biter Sayfa 2 Uşşâk İsmail Demirkıran İndir
12920 Sevdim seni ömrümce düşündüm ki dönersin Sayfa 1 Uşşâk Nûrettin Demirtaş İndir
12963 Aşkı bende tanıyan kalbini veren Sayfa 1 Uşşâk Mehmet Reşat Aysu İndir
12963 Aşkı bende tanıyan kalbini veren Sayfa 2 Uşşâk Mehmet Reşat Aysu İndir
12964 Gönlümde gizli sevdâ Sayfa 1 Uşşâk Yılmaz Pakalınlar İndir
12964 Gönlümde gizli sevdâ Sayfa 2 Uşşâk Yılmaz Pakalınlar İndir
13032 Ne gülün rengini sevdim ne de bülbül sesini Sayfa 1 Uşşâk Akın Özkan İndir
13033 Nerdesin bunca yıldır kalbim hep Sayfa 1 Uşşâk Ertan Sayan İndir
13034 Çok severdin sevgilim pişman mı oldun söyle sen Sayfa 1 Uşşâk Mediha Şen Sancakoğlu İndir
13035 Yüklenmeyin geceler yüklenmeyin üstüme Sayfa 1 Uşşâk Erdinç Çelikkol İndir
13036 Gözümde bir gül idin Sayfa 1 Uşşâk Mûsa Kumral İndir
13037 Gözlerime kilit vursan gönül gözüm görmez değil Sayfa 1 Uşşâk Erol Özbayram İndir
13038 Bin dokuz yüz doksan biri kabûl ettik Yunus Yolu Sayfa 1 Uşşâk Akın Özkan İndir
13084 Gizli sevdâ yüzünden ben gülerken ağlarım Sayfa 1 Uşşâk Hasan Soysal İndir
13085 Yemin ettim Tanrı’ya Sayfa 1 Uşşâk Orhan Kızılsavaş İndir
13085 Yemin ettim Tanrı’ya Sayfa 2 Uşşâk Orhan Kızılsavaş İndir
13087 Baharı beklerken ömrüm kış oldu Sayfa 1 Uşşâk Selçuk Tekay İndir
13087 Baharı beklerken ömrüm kış oldu Sayfa 2 Uşşâk Selçuk Tekay İndir
13190 Aşkımız burada bitti diyorsan Sayfa 1 Uşşâk Alâeddin Pakyüz İndir
13190 Aşkımız burada bitti diyorsan Sayfa 2 Uşşâk Alâeddin Pakyüz İndir
13191 Unutuldum diye küsmem sana ben Sayfa 1 Uşşâk Akın Özkan İndir
13192 Gönlüm niye boşsun yeniden dol Sayfa 1 Uşşâk Yılmaz Yüksel İndir
13192 Gönlüm niye boşsun yeniden dol Sayfa 2 Uşşâk Yılmaz Yüksel İndir
13193 Sevdâ bahçem kuru toprak soldu Sayfa 1 Uşşâk Hüseyin Soysal İndir
13194 Hasretinle yana yana bu ayrılık yetti cana Sayfa 1 Uşşâk Akın Özkan İndir
13196 Yıllarımı yıllarına katmıyorsam Sayfa 1 Uşşâk Alâeddin Pakyüz İndir
13196 Yıllarımı yıllarına katmıyorsam Sayfa 2 Uşşâk Alâeddin Pakyüz İndir
13197 Yollarını bekledim bir gün… Sayfa 1 Uşşâk Mûsa Kumral İndir
13276 Biz yaptık biz yıktık Sayfa 1 Uşşâk Selâhattin Altınbaş İndir
13276 Biz yaptık biz yıktık Sayfa 2 Uşşâk Selâhattin Altınbaş İndir
13277 Neler neler düşünmüştüm Sayfa 1 Uşşâk Nihat Adlim İndir
13297 Yalanım yok sen çok iyi bilirsin zamânında çiğnemezdin gölgemi Sayfa 1 Uşşâk Burhan Atik İndir
13297 Yalanım yok sen çok iyi bilirsin zamânında çiğnemezdin gölgemi Sayfa 2 Uşşâk Burhan Atik İndir
13314 Bülbüller düğün eyler Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
13329 Ağyar eli değmiş gibi birdenbire soldun Sayfa 1 Uşşâk Sâdi Erden (Ûdi) İndir
13364 Mecnûn gibi sensiz geçiyor leyl ü nehârım Sayfa 1 Uşşâk İsak Varon İndir
13370 Karşılardan yar gelir Sayfa 1 Uşşâk Yesârî Asım Arsoy İndir
13376 Âşık olanın ömrünün her faslı bahardır Sayfa 1 Uşşâk Mustafa Kovancı İndir
13388 Hasretin acısı kalbi dağlıyor Sayfa 1 Uşşâk Zeki Müren İndir
13410 Hazan bahçelerinde dertli bülbül sesi var Sayfa 1 Uşşâk Zeki Duygulu İndir
13414 Ne olur unutma beni Sayfa 1 Uşşâk Kadri Şençalar İndir
13465 Dilbersiniz ey periler yandım gel Sayfa 1 Uşşâk Dürrî Tûran İndir
13468 Âşıkım aklım perîşan hem-demim divâneler Sayfa 1 Uşşâk Şükrü Tunar İndir
13468 Âşıkım aklım perîşan hem-demim divâneler Sayfa 2 Uşşâk Şükrü Tunar İndir
13491 Bin gül açan bağından seçmek elimde değil Sayfa 1 Uşşâk Edip Erten (Ûdî) İndir
13504 Şu dağlardan geçtin mi Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
13534 Haydindi Bursa’lı (Kaleden indirdiler kır ata bindirdiler) Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
13534 Haydindi Bursa’lı (Kaleden indirdiler kır ata bindirdiler) Sayfa 2 Uşşâk _ İndir
13537 İçseydim kana kana çam kokulu suları Sayfa 1 Uşşâk Bâki Çallıoğlu İndir
13596 Bir yanardağsın sen alev neyine Sayfa 1 Uşşâk Alâeddin Yavaşça İndir
13596 Bir yanardağsın sen alev neyine Sayfa 2 Uşşâk Alâeddin Yavaşça İndir
13598 Candan sevdiklerim çekip gittiler Sayfa 1 Uşşâk Nihat Adlim İndir
13598 Candan sevdiklerim çekip gittiler Sayfa 2 Uşşâk Nihat Adlim İndir
13599 İçimde sır gibisin dolaşırsın kanımda Sayfa 1 Uşşâk Nihat Adlim İndir
13599 İçimde sır gibisin dolaşırsın kanımda Sayfa 2 Uşşâk Nihat Adlim İndir
13600 Sevgimi anlatmak isterim sana Sayfa 1 Uşşâk Aslan Hepgür İndir
13641 Gel de her derdini bir bir çözelim Sayfa 1 Uşşâk Ferit Sıdal İndir
13641 Gel de her derdini bir bir çözelim Sayfa 2 Uşşâk Ferit Sıdal İndir
13656 Dağların ötesinde kaybolan ümitlerim Sayfa 1 Uşşâk S.Eyyûbi Işıksal İndir
13656 Dağların ötesinde kaybolan ümitlerim Sayfa 2 Uşşâk S.Eyyûbi Işıksal İndir
13657 Yüzünün rengi solmuş sonbahar gülü olmuş Sayfa 1 Uşşâk Alâeddin Yavaşça İndir
13657 Yüzünün rengi solmuş sonbahar gülü olmuş Sayfa 2 Uşşâk Alâeddin Yavaşça İndir
13666 Yollar pınarla dolu köyler çınarla dolu (NE GÜZEL ANADOLU) Sayfa 1 Uşşâk Fethi Karamahmudoğlu İndir
13682 Mor sünbüllü dağların var Sayfa 1 Uşşâk Mahmut Oğul İndir
13691 Bir annenin iki yavrusu varmış Sayfa 1 Uşşâk Bilge Özgen İndir
13691 Bir annenin iki yavrusu varmış Sayfa 2 Uşşâk Bilge Özgen İndir
13711 Güneşimsin sen benim bana ışık saçarsın Sayfa 1 Uşşâk Mehmet Nazmi Özalp İndir
13711 Güneşimsin sen benim bana ışık saçarsın Sayfa 2 Uşşâk Mehmet Nazmi Özalp İndir
13768 Onlar ninni söylemeyi bilmezler yavrum Sayfa 1 Uşşâk Erdinç Çelikkol İndir
13768 Onlar ninni söylemeyi bilmezler yavrum Sayfa 2 Uşşâk Erdinç Çelikkol İndir
13769 Bestelerden taşan güzelliğine mısralar yeşertıp sana getirdim Sayfa 1 Uşşâk Rüştü Eriç İndir
13770 Sönmez gönlümdeki sevdamın yangını Sayfa 1 Uşşâk Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş İndir
13828 Hasretin onulmaz bir yara bende Sayfa 1 Uşşâk Süleyman Mertkanlı İndir
13829 Yalnızım kimsesizim yok beni hiç anlayanım Sayfa 1 Uşşâk Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş İndir
13862 Bilmem ki neden ömr-i hazîn ah ile geçti Sayfa 1 Uşşâk Ahmet Uzel İndir
13863 Derd-i aşkın yıktı hânümanımı Sayfa 1 Uşşâk Ahmet Uzel İndir
13864 Neden gittin niçin kaldın uzakta Sayfa 1 Uşşâk Ahmet Uzel İndir
14022 A sultânım sen vâr iken ya ben kime yalvarayım Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
14025 Abdülkâdiril Geylâni züt tasrîfi fil ekvâni Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
14059 Bağrımdaki biten taşlar Muhammed’in aşkındandır Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
14079 Bu gönül şehrini seyrân ederken Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
14080 Bilmem n’ideyim aşkın elinden Sayfa 1 Uşşâk Nezih Tolan(Hâfız) İndir
14126 Dalgalandı serden aştı bahr-i bî pâyân-ı aşk Sayfa 1 Uşşâk Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
14127 Dü cihânın mefhari Sayfa 1 Uşşâk Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
14131 Durmaz lîsânım der Allah Allah Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
14137 Derd-mendim yâ Resûlallah devâ ol derdime Sayfa 1 Uşşâk Ali Kemal Belviranlı İndir
14153 İster idim Allah’ı buldum ise ne oldu Sayfa 1 Uşşâk Bekir Sıtkı Sezgin İndir
14158 Ey Hûda’dan lûtf u ihsan isteyen Sayfa 1 Uşşâk Zekâî Dede İndir
14175 Ey enbiyâlar serveri ey evliyâlar rehberi Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
14187 Elestü bi Rabbiküm hitâb olundu Sayfa 1 Uşşâk Nezih Tolan(Hâfız) İndir
14210 Göster cemâlin şem’ini yansın od’a pervâneler Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
14251 Hak şer’leri hayr eyler Sayfa 1 Uşşâk Zekâî Dede İndir
14267 Aşkın dadı gönlümde hiç görmedim ömrümde Sayfa 1 Uşşâk Sadun Aksüt İndir
14279 Kıble-i ehli safâ oldu Cenâb-ı Mustafa Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
14304 Müştâk olup özlediğim şehr-i Ramazan merhabâ Sayfa 1 Uşşâk Rıfat Bey(Sermüezzin) İndir
14307 Maksadı âşıkların menzîl-i cânân olur Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
14341 Pîr dîvânına uğradım… Sayfa 1 Uşşâk Ahmet Hatipoğlu İndir
14344 Rûz-i mahşerde beni yâd eyle Allah aşkına Sayfa 1 Uşşâk Erdinç Çelikkol İndir
14358 Semâdan sırr-ı tevhîdi duyan gelsin bu meydâne Sayfa 1 Uşşâk Mustafa Efendi (Çalâkzâde) İndir
14368 Sivâdan kalbini pâk et gönül mir’at-i Rahmandır Sayfa 1 Uşşâk Hacı Fâik Bey İndir
14369 Sevgilerin en yücesi sözde Allah özde Allah Sayfa 1 Uşşâk Erdinç Çelikkol İndir
14369 Sevgilerin en yücesi sözde Allah özde Allah Sayfa 2 Uşşâk Erdinç Çelikkol İndir
14378 Şâmiyam ben nûr-ı çeşm-i Mustafa’yım öldürün Sayfa 1 Uşşâk Zeki Altun (Hâfız) İndir
14387 Şâm ü seher zikr eylerem Allah derim Allah derim Sayfa 1 Uşşâk Mesûd Efendi İndir
14388 Şeyhimin illeri uzaktır yolları Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
14399 Taştı rahmet deryâsı gark oldu cümle âsî Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
14406 Aşkınla çâk olsa bu ten Sayfa 1 Uşşâk Nafiz Bey(Hacı) İndir
14414 Vâsıl olmaz kimse Hakk’a cümleden dûr olmadan Sayfa 1 Uşşâk Bekir Sıtkı Sezgin İndir
14415 Vâsıl-ı feyz-i Hüdâ’yız Halvetî-uşşâkî’yız Sayfa 1 Uşşâk Hüseyin Sebilci(Hâfız) İndir
14442 Yeryüzünde her nîmet biz insanlar içindir Sayfa 1 Uşşâk Erdinç Çelikkol İndir
14478 Dolap niçin inilersin Sayfa 1 Uşşâk Selâhattin Gürer İndir
14493 Hakk’ın habîbinin sevgili dostu Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
14520 Şehinşâh-ı cihan-bân-ı risâlet şâh-ı zî-ünvan Sayfa 1 Uşşâk Zekâî Dede İndir
14579 Tecellî şevk-i dîdarın beni mest eyledi hayran Sayfa 1 Uşşâk Ali Efendi (Üsküdarlı-Zakirbaşı) İndir
14584 Allah Allah şükren Lillâh (Esma zikri) Sayfa 1 Uşşâk Ahmet Hatipoğlu İndir
14596 Allah adın dillerde Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
14597 Devrâniler zikri Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
14599 Allah emrin tutalım rahmetine batalım Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
14666 Ben bu aşkın mecnûnuyum Sayfa 1 Uşşâk Hüseyin Sebilci(Hâfız) İndir
14677 Dolap niçin inilersin Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
14695 Hak çalabım Hak çalabım sencileyin yok çalabım Sayfa 1 Uşşâk Zeki Atkoşar İndir
14696 Hakîkat gizli bir sırdır Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
14700 Her kaçan anarsam seni kararım kalmaz Allah’ım Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
14719 Gönül tellerimin sazı elinde Sayfa 1 Uşşâk İlgün Soysev İndir
14719 Gönül tellerimin sazı elinde Sayfa 2 Uşşâk İlgün Soysev İndir
14750 Mehtapta geçen bir gecenin hatırasından Sayfa 1 Uşşâk İsmail Demirkıran İndir
14841 Baharla gel içime dol ne olur yalnız benim ol Sayfa 1 Uşşâk Adem Şâhin İndir
14841 Baharla gel içime dol ne olur yalnız benim ol Sayfa 2 Uşşâk Adem Şâhin İndir
14842 Bu akşam içimde bir gariplik var Sayfa 1 Uşşâk Muzaffer Özpınar İndir
14842 Bu akşam içimde bir gariplik var Sayfa 2 Uşşâk Muzaffer Özpınar İndir
14843 Boş yere arama başka yerlerde Sayfa 1 Uşşâk Turan Yalçın İndir
14844 Bu ayrılık ne sana ne bana fayda Sayfa 1 Uşşâk Suphi İdrisoğlu İndir
14848 İnsan sevdiğini özler ya hani işte bende seni öyle özledim Sayfa 1 Uşşâk Amir Ateş İndir
14848 İnsan sevdiğini özler ya hani işte bende seni öyle özledim Sayfa 2 Uşşâk Amir Ateş İndir
14849 Ne kadar istersen o kadar naz et seni incitecek göz var mı bende Sayfa 1 Uşşâk Amir Ateş İndir
14849 Ne kadar istersen o kadar naz et seni incitecek göz var mı bende Sayfa 2 Uşşâk Amir Ateş İndir
14850 Önce cânân diyen gönül kaldı mı cânân Sayfa 1 Uşşâk Erdinç Çelikkol İndir
14851 Sen küsüp giderken bir çift sözüme sessizce karşıma çıktı yalnızlık Sayfa 1 Uşşâk Bülent Özbayram İndir
14852 Seni görmek için ferman çıkardım Sayfa 1 Uşşâk Fethi Karamahmudoğlu İndir
14852 Seni görmek için ferman çıkardım Sayfa 2 Uşşâk Fethi Karamahmudoğlu İndir
14853 Sevdalar çiçek açsın açsın goncalar güller Sayfa 1 Uşşâk Fethi Karamahmudoğlu İndir
14854 Yaz mevsimidir aşka heveslendi bu gönlüm Sayfa 1 Uşşâk Raşit Ceylân İndir
15072 Yalnız senin aşkınla yaşayacak bu gönlüm Sayfa 1 Uşşâk Ünsal Silleli İndir
15098 Aklını gönlünün emrine ver ki güzeli gönülle bulursun ancak Sayfa 1 Uşşâk Erdinç Çelikkol İndir
15099 Benim kadar seven nerde kim katlanır bunca derde Sayfa 1 Uşşâk Suphi İdrisoğlu İndir
15100 Bir güneşe bir de sana bakamam Sayfa 1 Uşşâk Alâeddin Şensoy İndir
15100 Bir güneşe bir de sana bakamam Sayfa 2 Uşşâk Alâeddin Şensoy İndir
15101 Denizinle kumunla meşhur kara elmasınla Sayfa 1 Uşşâk Güneş Müftüoğlu İndir
15101 Denizinle kumunla meşhur kara elmasınla Sayfa 2 Uşşâk Güneş Müftüoğlu İndir
15102 Dilber sana ben gözleri mestan demedim mi Sayfa 1 Uşşâk Erol Başara İndir
15103 Gözlerin neler söyler bakışından bilirim Sayfa 1 Uşşâk Nihat Adlim İndir
15104 Güzelim kara gözlüm ne çok özledim bilsen Sayfa 1 Uşşâk Ali Şenozan İndir
15105 Hiç gelip sordun mu halin ne diye Sayfa 1 Uşşâk Ali Şenozan İndir
15105 Hiç gelip sordun mu halin ne diye Sayfa 2 Uşşâk Ali Şenozan İndir
15106 Özlem dolu şu kalbimiz muradına çok geç erdi Sayfa 1 Uşşâk Akın Özkan İndir
15107 Sevdana uzanmışsa muradım dalı n’eyler Sayfa 1 Uşşâk Rüştü Eriç İndir
15108 Sevgisiz yaşadım ben her sevgiyi Sayfa 1 Uşşâk Amir Ateş İndir
15108 Sevgisiz yaşadım ben her sevgiyi Sayfa 2 Uşşâk Amir Ateş İndir
15109 Seveni sevmektir sevdanın özü Sayfa 1 Uşşâk İsmail Hakkı Özbilgin İndir
15109 Seveni sevmektir sevdanın özü Sayfa 2 Uşşâk İsmail Hakkı Özbilgin İndir
15111 Sonu gelmez gurbetin durağıyım her derdin Sayfa 1 Uşşâk Nihat Adlim İndir
15112 Şimdi aşklar eski sevdalar kadar şâd etmiyor Sayfa 1 Uşşâk Hasan Soysal İndir
15113 Unut diyorsun beni bunu söylemek kolay Sayfa 1 Uşşâk İsmail Ötenkaya İndir
15114 Uzaktan uzağa bakışın yeter Sayfa 1 Uşşâk İsmail Demirkıran İndir
15115 Yanık bıraktın beni türbende bir mum gibi Sayfa 1 Uşşâk Mahmut Yivli İndir
15123 Binelim sevgi atına çıkalım Tanrı katına Sayfa 1 Uşşâk Alâeddin Yavaşça İndir
15124 Gözü doğru yolu gören varsa gelsin yanımıza Sayfa 1 Uşşâk Alâeddin Yavaşça İndir
15125 Tanrım senin aşkın ulu gönül yanası yanası Allah Sayfa 1 Uşşâk Alâeddin Yavaşça İndir
15126 Vasf-ı lîsan seninledir vasfedemem gönül seni Sayfa 1 Uşşâk Alâeddin Yavaşça İndir
15126 Vasf-ı lîsan seninledir vasfedemem gönül seni Sayfa 2 Uşşâk Alâeddin Yavaşça İndir
15181 Yıllar yılı şu yüreğim yalnızca bir Allah’a bir de sana inanmış Sayfa 1 Uşşâk İlgün Soysev İndir
15181 Yıllar yılı şu yüreğim yalnızca bir Allah’a bir de sana inanmış Sayfa 2 Uşşâk İlgün Soysev İndir
15195 Şu gönül bahçemden kaç mevsim geçti Sayfa 1 Uşşâk Eyüp Uyanıkoğlu İndir
15195 Şu gönül bahçemden kaç mevsim geçti Sayfa 2 Uşşâk Eyüp Uyanıkoğlu İndir
15570 Akşamla ben dost oldum gündüzleri yastayım Sayfa 1 Uşşâk Alâeddin Şensoy İndir
15570 Akşamla ben dost oldum gündüzleri yastayım Sayfa 2 Uşşâk Alâeddin Şensoy İndir
15570 Akşamla ben dost oldum gündüzleri yastayım Sayfa 3 Uşşâk Alâeddin Şensoy İndir
15571 Anlatmak öyle zor birkaç satırla bu sevdâ deftere kitaba sığmaz Sayfa 1 Uşşâk Cem Adalı İndir
15571 Anlatmak öyle zor birkaç satırla bu sevdâ deftere kitaba sığmaz Sayfa 2 Uşşâk Cem Adalı İndir
15572 Baharı soldurup kışlarda kaldım Sayfa 1 Uşşâk Nihat Sezer İndir
15573 Baharını bilemem kışa benziyor güzün Sayfa 1 Uşşâk İsmâil Demirkıran İndir
15574 Belki bir hatâydı belki bir ümit bağlandı kalbimin sevgi telleri Sayfa 1 Uşşâk Erdinç Çelikkol İndir
15575 Bu akşam sarhoşum hiç sorma neden Sayfa 1 Uşşâk Engin Çır İndir
15575 Bu akşam sarhoşum hiç sorma neden Sayfa 2 Uşşâk Engin Çır İndir
15576 Dalında son gonca solsa da bir gün Sayfa 1 Uşşâk Rüştü Eriç İndir
15577 Gözlerinden akmasın yaş sevdiğim sen ağlama Sayfa 1 Uşşâk Mümin Salman İndir
15578 Kulaklarım çınlıyor beni mi anıyorsun Sayfa 1 Uşşâk Erdinç Çelikkol İndir
15579 Ne sevdiğin belli ne sevmediğin bilmem kaç gönülde hüküm sürersın Sayfa 1 Uşşâk Yılmaz Yüksel İndir
15579 Ne sevdiğin belli ne sevmediğin bilmem kaç gönülde hüküm sürersın Sayfa 2 Uşşâk Yılmaz Yüksel İndir
15580 Sen günâhım alıyorsun bilerek bilmeyerek Sayfa 1 Uşşâk Mediha Şen Sancakoğlu İndir
15581 Söyle neden yaşlı gözün geçmez oldu hiç bir sözün Sayfa 1 Uşşâk Vedat Çetinkaya İndir
15581 Söyle neden yaşlı gözün geçmez oldu hiç bir sözün Sayfa 2 Uşşâk Vedat Çetinkaya İndir
15582 Söylenecek ne kaldı ayrılıp gidiyorsun Sayfa 1 Uşşâk Nezih Gözonar İndir
15582 Söylenecek ne kaldı ayrılıp gidiyorsun Sayfa 2 Uşşâk Nezih Gözonar İndir
15583 Yolunu gözlüyorum elimde kırık sazım Sayfa 1 Uşşâk Rüştü Eriç İndir
15584 Zehir saçan sözlerinle günahsızım deme artık Sayfa 1 Uşşâk Engin Çır İndir
15584 Zehir saçan sözlerinle günahsızım deme artık Sayfa 2 Uşşâk Engin Çır İndir
15594 Aklımı başımdan aldı inanki o bakış o fidan boy kara gözlüm Sayfa 1 Uşşâk Metin Everes İndir
15594 Aklımı başımdan aldı inanki o bakış o fidan boy kara gözlüm Sayfa 2 Uşşâk Metin Everes İndir
15644 Söyle ne zaman yollarımı gözleyeceksin Sayfa 1 Uşşâk Mustafa Ünal Yılmazer İndir
15703 Nice cânânlar gezdi şu gönül bahçesinde Sayfa 1 Uşşâk Metin Everes İndir
15732 Günler geçti aramadın sormadın Sayfa 1 Uşşâk Necip Altın İndir
15732 Günler geçti aramadın sormadın Sayfa 2 Uşşâk Necip Altın İndir
15752 Can feda eyledim ben o sevdâya Sayfa 1 Uşşâk Uzman Sağlık İndir
15769 Seni çözmek çok müşkül bir bilmece gibisin Sayfa 1 Uşşâk Rüştü Eriç İndir
15809 Terkedilmiş bir şehirdim seni tanımadan önce Sayfa 1 Uşşâk Fethi Karamahmudoğlu İndir
15828 Severim gönülden seni her zaman Sayfa 1 Uşşâk Gufran Taş İndir
15828 Severim gönülden seni her zaman Sayfa 2 Uşşâk Gufran Taş İndir
15837 Bülbül öter gülzâr arar benim gönlüm bir yâr arar Sayfa 1 Uşşâk Ömür Gençel İndir
15850 Arıydım petekte bal bırakmadın Sayfa 1 Uşşâk Mustafa Uyan İndir
15850 Arıydım petekte bal bırakmadın Sayfa 2 Uşşâk Mustafa Uyan İndir
15855 Saçlarına sinmiş gülün baharı Sayfa 1 Uşşâk Güngör Kandeğer İndir
15855 Saçlarına sinmiş gülün baharı Sayfa 2 Uşşâk Güngör Kandeğer İndir
15899 Âşıklar için bir meclis kurulsa burada yerim yok deyip giderim Sayfa 1 Uşşâk Eyüp Uyanıkoğlu İndir
15899 Âşıklar için bir meclis kurulsa burada yerim yok deyip giderim Sayfa 2 Uşşâk Eyüp Uyanıkoğlu İndir
15905 Yalnız bırakıp gitti o yâran sevdalı serimle Sayfa 1 Uşşâk Ahmet Uzel İndir
15944 Her gün bu senin derdin ile ağladı gönlüm Sayfa 1 Uşşâk Ahmet Uzel İndir
15945 Gel ey cânâ yeter olsun bu efganım biter olsun Sayfa 1 Uşşâk Ahmet Uzel İndir
15975 Dur açma falın bakma sakın öylece kalsın Sayfa 1 Uşşâk Tûran Yalçın İndir
15997 Ney’le konuştum dedim bana derdini söyle Sayfa 1 Uşşâk Münir Nûrettin Selçuk İndir
16035 Pîr bugün bize geldi gülleri tâze geldi Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
16048 Şu benim dîvâne gönlüm yine hûbdan hûba düştü Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
16050 Şûrîde vü şeydâ kılan yârın cemâlidir beni Sayfa 1 Uşşâk Bahâ Bey (Sermüezzin) İndir
16050 Şûrîde vü şeydâ kılan yârın cemâlidir beni Sayfa 2 Uşşâk Bahâ Bey (Sermüezzin) İndir
16059 Urum’da Acem’de görmediğin gördü Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
16139 Sînâ’ya tırmanan Mûsâ’dan evvel Sayfa 1 Uşşâk Fehmi Tokay İndir
16145 Tevbe yâ Rabbî yâ Kerîm Sayfa 1 Uşşâk Remzi Oktar İndir
16148 Vardım Kırklar yaylasına gel beri ey can dediler Sayfa 1 Uşşâk Hüseyin Sebilci(Hâfız) İndir
16150 Yâ hannân yâ mennân yâ zel cûdi ve’l ihsan Sayfa 1 Uşşâk _ (Der:S.Eyyûbi Işıksal) İndir
16166 Sebîl edip yıllarımı verdim Yûnûs Yûnûs diye Sayfa 1 Uşşâk Erdinç Çelikkol İndir
16167 Adım adım ileri beş âlemden içeri Sayfa 1 Uşşâk Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi) İndir
16169 Allah Allah Lâ ilâhe illâllah Sayfa 1 Uşşâk Ahmet Hatipoğlu İndir
16169 Allah Allah Lâ ilâhe illâllah Sayfa 2 Uşşâk Ahmet Hatipoğlu İndir
16171 Allah diyelim dâim Mevlâ görelim n’eyler Sayfa 1 Uşşâk Âşık Niyâzî İndir
16174 Allahümme salli alâ Muhammed’in ve alâ âli seyyîdinâ Muhammed Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
16175 Allahümme salli ve sellim ve bârik âlâ Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
16176 Arayı arayı bulsam izini Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
16187 Dîdemiz giryân sînemiz sûzan Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
16188 Dostun senden ırak değil Sayfa 1 Uşşâk Ali Rif’at Çağatay İndir
16192 Ey âlemleri yaradan Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
16196 Ey ma’bûd-i lâ-yezâl Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
16197 Ey şehid-i Kerbelâ’ya ağlayan Sayfa 1 Uşşâk Kemâl Gürses İndir
16198 Eyâ nahvel hadî eyyûhe’l ihvanî Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
16199 Ezelden âşıkım ben Muhammed Mustafa’ya Sayfa 1 Uşşâk Samih Rif’at Bey İndir
16201 Gamdan beni azad et yâ hazret-i Nureddin Sayfa 1 Uşşâk Şeref Hanım İndir
16203 Güzel âşık cevrimizi çekemezsin demedim mi Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
16204 Hak şer’leri hayr eyler Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
16206 İlâhî dîde-i cânı münevver kıl tecellâdan Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
16207 İrfan meclisine erişebilsem Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
16210 N’eyleyeyim dünyâyı bana Allah’ım gerek Sayfa 1 Uşşâk Sinan Efendi (Şeyh) İndir
16212 Rabbimiz ihsan eder bi-hikmet-i Bismillâh Sayfa 1 Uşşâk Erdinç Çelikkol İndir
16214 Salli yâ Rabb-i alâ cedde’l Hüseyn Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
16215 Senin vasfın leb-i takrîre gelmez yâ Resûlallah Sayfa 1 Uşşâk Zekâî Dede İndir
16216 Seyyah olup şol âlemi ararsan Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
16221 Yâ Rabbenâ yâ Rabbenâ yardım eyle kıyâmette Sayfa 1 Uşşâk Kemâl Gürses İndir
16222 Yâ sâkîn nüdman imlâ ve’s kınan Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
16223 Yandım aşkın ateşinden yâ Muhammed meded senden Sayfa 1 Uşşâk Ahmet Yardım (Neyzen) İndir
16224 Yüzün nûr-i Hüdâ’dır yâ Muhammed Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
16232 Benem ol aşk bahrisi denizler hayran bana Sayfa 1 Uşşâk _ İndir
16233 Ey beni aşk ateşine yandıran Sayfa 1 Uşşâk Ahmet Efendi (Şeyh-Çalâk) İndir
16233 Ey beni aşk ateşine yandıran Sayfa 2 Uşşâk Ahmet Efendi (Şeyh-Çalâk) İndir
16233 Ey beni aşk ateşine yandıran Sayfa 3 Uşşâk Ahmet Efendi (Şeyh-Çalâk) İndir
16274 Az biliriz çok söyleriz bilmem yâ Râb biz n’eyleriz Sayfa 1 Uşşâk Erdinç Çelikkol İndir
16274 Az biliriz çok söyleriz bilmem yâ Râb biz n’eyleriz Sayfa 2 Uşşâk Erdinç Çelikkol İndir
16276 Dağlar taşlar yollar aştım Sayfa 1 Uşşâk Erdinç Çelikkol İndir
16276 Dağlar taşlar yollar aştım Sayfa 2 Uşşâk Erdinç Çelikkol İndir
16281 Eğer Hakk’a makbûl olmak istersen ayaklar altında yollar gibi ol Sayfa 1 Uşşâk İlker Günçer İndir
16281 Eğer Hakk’a makbûl olmak istersen ayaklar altında yollar gibi ol Sayfa 2 Uşşâk İlker Günçer İndir
16337 Sende ey şehr-i gufran inzal olundu Kur’an Sayfa 1 Uşşâk Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
16515 Yalnız kalalım bir gece olsun ne olursun Sayfa 1 Uşşâk Mustafa Tunar İndir
16591 Sen gidince gurbet oldu burası Sayfa 1 Uşşâk Nezih Gözonar İndir
16591 Sen gidince gurbet oldu burası Sayfa 2 Uşşâk Nezih Gözonar İndir
16612 Gözlerden ırak eyle gönüllerden al beni Sayfa 1 Uşşâk İsmâil Akçapınar İndir
16617 Ne açan goncada renk ararım ne öten bülbülde ses ve nağme Sayfa 1 Uşşâk Alâeddin Yavaşça İndir
16617 Ne açan goncada renk ararım ne öten bülbülde ses ve nağme Sayfa 2 Uşşâk Alâeddin Yavaşça İndir
16652 Çok aradım sordum sizi bulamadım izinizi Sayfa 1 Uşşâk Alâeddin Yavaşça İndir
16678 Feryâd kı bu devran zehretti hayatı Sayfa 1 Uşşâk Ahmet Uzel İndir
16705 Âşık-ı nâlân olan her an şarkını söyler Sayfa 1 Uşşâk Ahmet Uzel İndir
16706 Yeter bu gam-ı dünyâ arşı aştı kederim Sayfa 1 Uşşâk Ahmet Uzel İndir
16713 Yine bir hüzün var gözlerinin siyahında Sayfa 1 Uşşâk Ertuğrul Ottekin İndir
16755 Allı güllü giyersin giyer giyer gezersin Sayfa 1 Uşşâk Yılmaz Özdemir İndir
16756 Kibir tuzağını şefkatle çözmedinse Sayfa 1 Uşşâk Necip Altın İndir
16756 Kibir tuzağını şefkatle çözmedinse Sayfa 2 Uşşâk Necip Altın İndir
16758 Seninle bu aşka veda edeli elim boş Sayfa 1 Uşşâk Necip Altın İndir
16758 Seninle bu aşka veda edeli elim boş Sayfa 2 Uşşâk Necip Altın İndir
16765 Seni seven deli gönlüm yalnızca Sayfa 1 Uşşâk Sami Derintuna İndir
16765 Seni seven deli gönlüm yalnızca Sayfa 2 Uşşâk Sami Derintuna İndir
16881 Günah gözyaşlarına ağlamaktan ne çıkar Sayfa 1 Uşşâk Nezih Gözonar İndir
16902 Sana ben kendimi kendim adadım al beni Sayfa 1 Uşşâk Rüştü Eriç İndir
16919 Bezm-i gamda âh edip cânânı andım ağladım Sayfa 1 Uşşâk Mustafa Coşkun İndir
16926 Ayrılmanın imkânı mı var sevgili senden Sayfa 1 Uşşâk Rüştü Eriç İndir
16954 Cânâ firakınla sîne çâk oldu Sayfa 1 Uşşâk Ahmet Uzel İndir
16956 Hasretin kalbime yâreler açtı Sayfa 1 Uşşâk Ahmet Uzel İndir
16962 Ne zaman görse seni âşıkın bir hoş olur Sayfa 1 Uşşâk Ahmet Uzel İndir
16980 Benim gönlüm ne hâl oldu Sayfa 1 Uşşâk Ahmet Uzel İndir
16985 Kapım niçin çalınsın gelenim yok ki Sayfa 1 Uşşâk Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş İndir
16994 Daha dün beraberdik saatten bîhaberdik Sayfa 1 Uşşâk Zekâî Tunca İndir
16994 Daha dün beraberdik saatten bîhaberdik Sayfa 2 Uşşâk Zekâî Tunca İndir
17015 Ömrümce unutmam o gül cemâli Sayfa 1 Uşşâk Ahmet Uzel İndir
17015 Ömrümce unutmam o gül cemâli Sayfa 2 Uşşâk Ahmet Uzel İndir
17031 Ne bir çiçek koparmıştım ne bir kalpte yer almıştım Sayfa 1 Uşşâk Celâl Abacı İndir
17066 Yemyeşil bahçemden güneşe doğru rüzgâr gibi geçti Tanrı’m o Sayfa 1 Uşşâk Yılmaz Karakoyunlu İndir
17153 Gündüze güneşe mehtâba dargın benimle ağlayan gülen geceler Sayfa 1 Uşşâk İlgün Soysev İndir
17153 Gündüze güneşe mehtâba dargın benimle ağlayan gülen geceler Sayfa 2 Uşşâk İlgün Soysev İndir
17155 Ahım ile zülfün ağarır ak dökülür Sayfa 1 Uşşâk Sadettin Çevik İndir
17170 Güldü cânân etti ihyâ ah eden gönülleri Sayfa 1 Uşşâk Ahmet Uzel İndir
17183 Alemde cânân var mı devâkâr Sayfa 1 Uşşâk Ahmet Uzel İndir
17184 Ömrün artık na baharı ne doyulmaz yazı var Sayfa 1 Uşşâk Ahmet Uzel İndir
17185 Gül açmaz bülbül ötmez gönül toprağı çorak Sayfa 1 Uşşâk Ahmet Uzel İndir
17186 Söyle cânâ neden şekvâ edersin Sayfa 1 Uşşâk Ahmet Uzel İndir
17262 Aşkın en tatlı yanı yaşanan ilk günüdür Sayfa 1 Uşşâk Ali Hasırcı İndir
17301 Yol geçen hanı değil şu gönlümün dergâhı Sayfa 1 Uşşâk Alâeddin Şensoy İndir
17301 Yol geçen hanı değil şu gönlümün dergâhı Sayfa 2 Uşşâk Alâeddin Şensoy İndir
17306 Cânâ nesi var bu dünyânın aldanacak yâr Sayfa 1 Uşşâk Ahmet Uzel İndir
17307 Cânân mey içip gözleri mestâne süzülmüş Sayfa 1 Uşşâk Ahmet Uzel İndir
17308 Arz edemem hâlimi nâfile hiç kimseye Sayfa 1 Uşşâk Ahmet Uzel İndir
17309 Dilde nedir söyle derdini güle Sayfa 1 Uşşâk Ahmet Uzel İndir
17310 Âh eden âşıkların bahtına bir vefâ yok Sayfa 1 Uşşâk Ahmet Uzel İndir
17381 Güzel sözler gül dudaklar tatlanır gülü seven dikenine katlanır Sayfa 1 Uşşâk Rüştü Eriç İndir
17381 Güzel sözler gül dudaklar tatlanır gülü seven dikenine katlanır Sayfa 2 Uşşâk Rüştü Eriç İndir
17453 Feleğin cevrini çektim yine feryâd edemem Sayfa 1 Uşşâk Mehmet Ali Çelikbaş İndir
17474 Ne olur gözlerimden çek gözlerini Sayfa 1 Uşşâk İlgün Soysev İndir
17474 Ne olur gözlerimden çek gözlerini Sayfa 2 Uşşâk İlgün Soysev İndir
17491 Telve telve olmuş hasret fallar beni anlamıyor Sayfa 1 Uşşâk Yıldırım Gürses İndir
17528 Bakma diyor bakışların okşa diyen saçlarına Sayfa 1 Uşşâk Kemâl Caner İndir
17528 Bakma diyor bakışların okşa diyen saçlarına Sayfa 2 Uşşâk Kemâl Caner İndir
17545 Bir naza işveye bir güler yüze Sayfa 1 Uşşâk Necip Gülses İndir
17545 Bir naza işveye bir güler yüze Sayfa 2 Uşşâk Necip Gülses İndir
17590 Gönül sevdikten sonra yollar ayrı düşer mi Sayfa 1 Uşşâk İlgün Soysev İndir
17608 Beni aldatan ve mahveden yalanlar artık çok geç Sayfa 1 Uşşâk Mehmet Öner İndir
17608 Beni aldatan ve mahveden yalanlar artık çok geç Sayfa 2 Uşşâk Mehmet Öner İndir
17645 Derdin nedir neden böyle susarsın Sayfa 1 Uşşâk Mediha Şen Sancakoğlu İndir
17645 Derdin nedir neden böyle susarsın Sayfa 2 Uşşâk Mediha Şen Sancakoğlu İndir
17655 Sen gittin ya artık mevsimler sarı adını sayıklar şu dudaklarım Sayfa 1 Uşşâk Kasım Birel İndir
17655 Sen gittin ya artık mevsimler sarı adını sayıklar şu dudaklarım Sayfa 2 Uşşâk Kasım Birel İndir
17675 Gönlümün bahçesinde ne gül koydun ne lâle Sayfa 1 Uşşâk Suat Yıldırım İndir
17721 Gurubun kızıl rengi alev alev rûhumda Sayfa 1 Uşşâk Akın Özkan İndir
17721 Gurubun kızıl rengi alev alev rûhumda Sayfa 2 Uşşâk Akın Özkan İndir
17754 Göklerden boşanır gönlüme doğru Sayfa 1 Uşşâk İlgün Soysev İndir
17754 Göklerden boşanır gönlüme doğru Sayfa 2 Uşşâk İlgün Soysev İndir
17777 Vazgeçemem bu erekten çekseler de dara beni Sayfa 1 Uşşâk İbrâhim Yavuz Bildik İndir
17777 Vazgeçemem bu erekten çekseler de dara beni Sayfa 2 Uşşâk İbrâhim Yavuz Bildik İndir
17782 Kader de var mıydı böyle gitmek te Sayfa 1 Uşşâk Selâhattin Altınbaş İndir
17782 Kader de var mıydı böyle gitmek te Sayfa 2 Uşşâk Selâhattin Altınbaş İndir
17793 Söz vardır baldan tatlı Sayfa 1 Uşşâk Yılmaz Karakoyunlu İndir
17793 Söz vardır baldan tatlı Sayfa 2 Uşşâk Yılmaz Karakoyunlu İndir
17820 Eski bir şarkıyı hatırlar gibi dilimin ucuna geliyor ismin Sayfa 1 Uşşâk Ertuğrul Ottekin İndir
17900 Günüm gecem ayrı özlem alev alev yanıyorum Sayfa 1 Uşşâk Ali Şenozan İndir
17917 Gittin uzaklara çâresiz kaldım Sayfa 1 Uşşâk Ahmet Görür İndir
17917 Gittin uzaklara çâresiz kaldım Sayfa 2 Uşşâk Ahmet Görür İndir
17955 Ah yüreğimin ağrısı ah başımın belâsı şubat ayazım Sayfa 1 Uşşâk Fâruk Şâhin İndir
17955 Ah yüreğimin ağrısı ah başımın belâsı şubat ayazım Sayfa 2 Uşşâk Fâruk Şâhin İndir
18065 Giderken arkanda bir şeyler bırak Sayfa 1 Uşşâk Yılmaz Karakoyunlu İndir
18065 Giderken arkanda bir şeyler bırak Sayfa 2 Uşşâk Yılmaz Karakoyunlu İndir
18069 Öyle sevdim ki seni anlatamam ben sana Sayfa 1 Uşşâk Ünsal Silleli İndir
18088 Ardından koşarım sanma gidersen Sayfa 1 Uşşâk Pınar Köksal İndir
18088 Ardından koşarım sanma gidersen Sayfa 2 Uşşâk Pınar Köksal İndir
18108 Büyük efsaneyi görür gibiyim Sayfa 1 Uşşâk Beyazıt Sansı İndir
18108 Büyük efsaneyi görür gibiyim Sayfa 2 Uşşâk Beyazıt Sansı İndir
18178 Birden bugün hayaline yaklaştı gözlerim Sayfa 1 Uşşâk Metin Everes İndir
18255 Yâri görsem karşımda aklım kalmaz başımda Sayfa 1 Uşşâk Mustafa Ünal Yılmazer İndir
18291 Dalıp deryâ-yı efkâre çeker hasret içersin mey Sayfa 1 Uşşâk Yaşar Bedük İndir
18297 Hakk’a kulluk edenler gerçek yoldan gidenler Sayfa 1 Uşşâk Hasan Şanlıtürk İndir
18297 Hakk’a kulluk edenler gerçek yoldan gidenler Sayfa 2 Uşşâk Hasan Şanlıtürk İndir
18319 Binlerce gönül güftesi dermiş Soyuer Sayfa 1 Uşşâk Yılmaz Karakoyunlu İndir
18319 Binlerce gönül güftesi dermiş Soyuer Sayfa 2 Uşşâk Yılmaz Karakoyunlu İndir
18323 Hasretinle bunca yıl gurbette yandım Sayfa 1 Uşşâk İlgün Soysev İndir
18323 Hasretinle bunca yıl gurbette yandım Sayfa 2 Uşşâk İlgün Soysev İndir
18413 Bakma bana öyle dayanılmazsın Sayfa 1 Uşşâk İbrahim Hâlil Taşkent İndir
18413 Bakma bana öyle dayanılmazsın Sayfa 2 Uşşâk İbrahim Hâlil Taşkent İndir
18472 Şu yorgun başım ile bir ömür boyu yatsam Sayfa 1 Uşşâk Pınar Köksal İndir
18472 Şu yorgun başım ile bir ömür boyu yatsam Sayfa 2 Uşşâk Pınar Köksal İndir
18512 Kolay kolay saklanamaz sevdâ denen tatlı hisler Sayfa 1 Uşşâk Mustafa Malay İndir
18541 Bir onulmaz yârem var ki vefâsız yâr devâ olmaz Sayfa 1 Uşşâk Seyfi Güldağı İndir
18627 Bakışların gözlerimde eridi Sayfa 1 Uşşâk Salih Suphi Soner İndir
18635 Çılgınca aşığım yıllardır sana Sayfa 1 Uşşâk Pınar Köksal İndir
18686 Mutsuz yüreğimdeki son yara izi senden Sayfa 1 Uşşâk Metin Everes İndir
18709 Gönül ayinesi olsun mücellâ Sayfa 1 Uşşâk Mehmet Kemeroğlu İndir
18713 Bir tomurcuk gülsün bahçemde Sayfa 1 Uşşâk Suat Yıldırım İndir
18713 Bir tomurcuk gülsün bahçemde Sayfa 2 Uşşâk Suat Yıldırım İndir
18738 İçin için ağlayan kanayan bu yaraya Sayfa 1 Uşşâk Necdet Erdemli İndir
18738 İçin için ağlayan kanayan bu yaraya Sayfa 2 Uşşâk Necdet Erdemli İndir
18752 Ömrümü verdiğim vefasız yıllar Sayfa 1 Uşşâk Hasan Esen İndir
18752 Ömrümü verdiğim vefasız yıllar Sayfa 2 Uşşâk Hasan Esen İndir
18814 Gâh yandıran gâh söndüren Sayfa 1 Uşşâk Haydar Akdemir İndir
19111 Ötmüyor bahçende bülbülü şeydâ Sayfa 1 Uşşâk İlgün Soysev İndir
19111 Ötmüyor bahçende bülbülü şeydâ Sayfa 2 Uşşâk İlgün Soysev İndir
19127 Düşmesin dudağından sevgi yüklü heceler Sayfa 1 Uşşâk Gültekin Aydoğdu İndir
19147 Bir naza işveye bir güleryüze Sayfa 1 Uşşâk M.Ünal Yılmazer İndir
19163 Neşeyle geçir ömrünü bir can diyenin var Sayfa 1 Uşşâk Yılmaz Karakoyunlu İndir
19163 Neşeyle geçir ömrünü bir can diyenin var Sayfa 2 Uşşâk Yılmaz Karakoyunlu İndir
19168 Mevlâm sana ersem diye Sayfa 1 Uşşâk Hasan Şanlıtürk İndir
19168 Mevlâm sana ersem diye Sayfa 2 Uşşâk Hasan Şanlıtürk İndir
19216 Umutları toprağına ekmişim Sayfa 1 Uşşâk Bilge Özgen İndir
19216 Umutları toprağına ekmişim Sayfa 2 Uşşâk Bilge Özgen İndir
19259 Bir bakarsın gelirim ben pencerene bir kuş gibi Sayfa 1 Uşşâk Suat Yıldırım İndir
19266 Derdin nedir ey âfet her gidişin felaket Sayfa 1 Uşşâk Nezahat Soysev İndir
19285 Seller gibi taşmak niye sakin olabilsek Sayfa 1 Uşşâk Erdinç Çelikkol İndir
19286 Solar güller susar bülbüller yürek dağlar … Sayfa 1 Uşşâk Erdinç Çelikkol İndir
19290 Kul Hüvallâhü eheddir eşi yoktur bilirim Sayfa 1 Uşşâk Erdinç Çelikkol İndir
19291 Ey gökyüzü yol ver bana İsâ ile halvet dilerim Sayfa 1 Uşşâk Erdinç Çelikkol İndir
19296 Görmeyip gözlerini vasfına meh-ru dediler Sayfa 1 Uşşâk Erdinç Çelikkol İndir
19321 Ahşap evler dar sokaklar (ESKİ BURSA) Sayfa 1 Uşşâk Alâeddin Yavaşça İndir
19321 Ahşap evler dar sokaklar (ESKİ BURSA) Sayfa 2 Uşşâk Alâeddin Yavaşça İndir
19331 Sen gelsen eğer her gece mehtâb ile eller buluşur Sayfa 1 Uşşâk Erdinç Çelikkol İndir
19342 Bıktım siteminden bıktım nazından Sayfa 1 Uşşâk Erdinç Çelikkol İndir
19342 Bıktım siteminden bıktım nazından Sayfa 2 Uşşâk Erdinç Çelikkol İndir
19351 Canda misâfir Tanrı’yı hoş tut Sayfa 1 Uşşâk Erdinç Çelikkol İndir
19352 Hüdâ’mızdan hidâyettir sabahlar Sayfa 1 Uşşâk Erdinç Çelikkol İndir
19371 Dostla geçen bir güne bin günümü veririm Sayfa 1 Uşşâk Akın Özkan İndir
19376 Sevdâlı gönül hoşdu gönül gönüle koşdu Sayfa 1 Uşşâk Alâeddin Yavaşça İndir
19377 Akşam yine cılgın gibi kıpkırmızı indi Sayfa 1 Uşşâk Alâeddin Yavaşça İndir
19379 Kıymetin bilelim kalan zamânın (DOSTLAR) Sayfa 1 Uşşâk Alâeddin Yavaşça İndir
19379 Kıymetin bilelim kalan zamânın (DOSTLAR) Sayfa 2 Uşşâk Alâeddin Yavaşça İndir
19471 Gir kalbime gel sür sefâ Sayfa 1 Uşşâk M.Ünal Yılmazer İndir
19509 Günler var bir an gibi günler var bin yıl kadar Sayfa 1 Uşşâk Amir Ateş İndir
19518 Meyhaneler mesken oldu seni sevdim seveli Sayfa 1 Uşşâk Özcan Korkut İndir
19523 Dur gitme biraz kal beni aşkınla sevindir Sayfa 1 Uşşâk Yılmaz Karakoyunlu İndir
19523 Dur gitme biraz kal beni aşkınla sevindir Sayfa 2 Uşşâk Yılmaz Karakoyunlu İndir
19592 Ne emel kaldı gönülde ne de aşkın sesi var Sayfa 1 Uşşâk Necla Özmen İndir
19630 Kaşın hilal gözün ela bakışların derde deva Sayfa 1 Uşşâk Zekâi Tunca İndir
19630 Kaşın hilal gözün ela bakışların derde deva Sayfa 2 Uşşâk Zekâi Tunca İndir
19667 Gittim ya ardımdan zevk-ü safâya Sayfa 1 Uşşâk Engin Çır İndir
19667 Gittim ya ardımdan zevk-ü safâya Sayfa 2 Uşşâk Engin Çır İndir
19667 Gittim ya ardımdan zevk-ü safâya Sayfa 3 Uşşâk Engin Çır İndir
19672 Açlıktan değil halsizliğim bükükse boynum… Sayfa 1 Uşşâk Özgen Gürbüz İndir
19672 Açlıktan değil halsizliğim bükükse boynum… Sayfa 2 Uşşâk Özgen Gürbüz İndir
19677 Dile düştüm hâr elinden bâde içtim yâr elinden Sayfa 1 Uşşâk İlgün Soysev İndir
19677 Dile düştüm hâr elinden bâde içtim yâr elinden Sayfa 2 Uşşâk İlgün Soysev İndir
15155 Coşmuyor gönüller tad yok neşelerde Sayfa 1 Uşşâk Necip Gülses İndir
15155 Coşmuyor gönüller tad yok neşelerde Sayfa 2 Uşşâk Necip Gülses İndir
15156 Şu karşımdan gelen dilber gelir amma neden sonra Sayfa 1 Uşşâk Necip Gülses İndir
18836 Toprak ana selam sana ürün doldur harmanlara Sayfa 1 Uşşak Sadettin Kaynak İndir
18839 Peşimden bir bahar gelir sanırım Sayfa 1 Uşşak Sadettin Kaynak İndir
18851 Gemi yedekte bayrak direkte dayı kürekte Sayfa 1 Uşşak Sadettin Kaynak İndir
18863 Bir hatırasın gençliğimin tatlı çağından Sayfa 1 Uşşak Sadettin Kaynak İndir
18865 Şen güzeller şen güzeller birbirinden güzeller Sayfa 1 Uşşak Sadettin Kaynak İndir
18877 Çiftçiyiz ünümüz var, sevinçli günümüz var Sayfa 1 Uşşak Sadettin Kaynak İndir
18877 Çiftçiyiz ünümüz var, sevinçli günümüz var Sayfa 2 Uşşak Sadettin Kaynak İndir
18879 Bugün en mes’ud günüm Sayfa 1 Uşşak Sadettin Kaynak İndir
18894 Köy hayatı ne güzeldir herkes için bir emeldir Sayfa 1 Uşşak Sadettin Kaynak İndir
18894 Köy hayatı ne güzeldir herkes için bir emeldir Sayfa 2 Uşşak Sadettin Kaynak İndir
18910 Haydindi kızlar oyuna haydindi Sayfa 1 Uşşak Sadettin Kaynak İndir
18910 Haydindi kızlar oyuna haydindi Sayfa 2 Uşşak Sadettin Kaynak İndir
18926 Nazir olmaz sana alemde teksin Sayfa 1 Uşşak Sadettin Kaynak İndir
18937 Giderim önüm gurbet Sayfa 1 Uşşak Sadettin Kaynak İndir
18954 Yol göründü serime od düştü içerime Sayfa 1 Uşşak Sadettin Kaynak İndir
18954 Yol göründü serime od düştü içerime Sayfa 2 Uşşak Sadettin Kaynak İndir
18974 Hoy kemençe kemençe zerdali dal mısın Sayfa 1 Uşşak Sadettin Kaynak İndir
18975 İneyim gideyim Osmaneli’ne Sayfa 1 Uşşak Sadettin Kaynak İndir
18986 Her seste bir nağmesi var ondan koku alır bahar Sayfa 1 Uşşak Sadettin Kaynak İndir
18987 Yıllarca süren sevgide gönlüm ne kazandın Sayfa 1 Uşşak Sadettin Kaynak İndir
19002 Akşam oldu neyleyim, bade doldu neyleyim Sayfa 1 Uşşak Sadettin Kaynak İndir
19009 Alemde doğru dost yoktur dedikleri gerçek imiş Sayfa 1 Uşşak Sadettin Kaynak İndir
19017 Süzülmüş damlalar aydan güneşten Sayfa 1 Uşşak Sadettin Kaynak İndir
19017 Süzülmüş damlalar aydan güneşten Sayfa 2 Uşşak Sadettin Kaynak İndir
19019 Tamzara’dan geçtin mi , rakı şarab içtin mi Sayfa 1 Uşşak Sadettin Kaynak İndir
19034 Eyyamın olmadan gemim yürümez Sayfa 1 Uşşak Sadettin Kaynak İndir
14056 Bu akl ü fikr ile Mevlâ bulunmaz Sayfa 1 Uşşak _ İndir
14057 Bu yolu kurmuşlar Muhammed Ali Sayfa 1 Uşşak _ İndir
14202 Güzel âşık cevrimizi çekemezsin demedim mi Sayfa 1 Uşşak _ İndir
14461 Aşk beni etti zebûn Sayfa 1 Uşşak Kenan Rifâî İndir
19247 Vaktiyle benim gülşenim vardı Sayfa 1 Uşşâk-Kürdî Alâeddin Yavaşca İndir
19039 Rumeli’den göçmen gelir durmadan (Göçmenler) Sayfa 1 Uşşak-Hicaz Sadettin Kaynak İndir
19020 Cevap bekleme kuzum yok diyecek bir sözüm Sayfa 1 Uşşak-Mâhûr Sadettin Kaynak İndir
19020 Cevap bekleme kuzum yok diyecek bir sözüm Sayfa 2 Uşşak-Mâhûr Sadettin Kaynak İndir
18911 Türk işçisiyiz her işin eri Sayfa 1 Uşşak-Rast Sadettin Kaynak İndir

“Uşşak Makamı” hakkında 1 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.