Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
949 Bağa azmetmek için ey fitne-sâz Sayfa 1 Tarz-ı Nevîn Rif’at Bey İndir
1692 Bilmem ki nasıl ağlayayım ben Sayfa 1 Tarz-ı Nevîn Sedat Öztoprak İndir
1695 Bilmem ki neden terk edemem ben seni ey yâr Sayfa 1 Tarz-ı Nevîn Sedat Öztoprak İndir
1695 Bilmem ki neden terk edemem ben seni ey yâr Sayfa 2 Tarz-ı Nevîn Sedat Öztoprak İndir
2982 Çeşmin ile ettin nigâh Sayfa 1 Tarz-ı Nevîn Hâşim Bey İndir
4066 Ey dilber-i işve-nümâ Sayfa 1 Tarz-ı Nevîn Tanbûri Osman Bey İndir
4263 Ey şâh-ı zaman kıl beni lûtfunla mesrûr (Medhiye) Sayfa 1 Tarz-ı Nevîn Hâşim Bey İndir
4263 Ey şâh-ı zaman kıl beni lûtfunla mesrûr (Medhiye) Sayfa 2 Tarz-ı Nevîn Hâşim Bey İndir
4266 Ey şeh-i devrân-ı gerdûn-âstân Sayfa 1 Tarz-ı Nevîn Hâşim Bey İndir
4266 Ey şeh-i devrân-ı gerdûn-âstân Sayfa 2 Tarz-ı Nevîn Hâşim Bey İndir
4270 Ey şeh-i iklim-i devrân-âşkâr Sayfa 1 Tarz-ı Nevîn Hâşim Bey İndir
8745 Pek yosma-edâ gördüm efendim Sayfa 1 Tarz-ı Nevîn Basmacı Abdi Efendi İndir
10207 Söylemem derd-i derûnum sana aklım dolaşır Sayfa 1 Tarz-ı Nevîn Hâşim Bey İndir
10207 Söylemem derd-i derûnum sana aklım dolaşır Sayfa 2 Tarz-ı Nevîn Hâşim Bey İndir
10207 Söylemem derd-i derûnum sana aklım dolaşır Sayfa 3 Tarz-ı Nevîn Hâşim Bey İndir
10338 Şâd eyledi can ü dilimi şâh-i cihânım (Medhiye) Sayfa 1 Tarz-ı Nevîn Hâşim Bey İndir
10338 Şâd eyledi can ü dilimi şâh-i cihânım (Medhiye) Sayfa 2 Tarz-ı Nevîn Hâşim Bey İndir
11248 Yaz geldi yine açıldı gül Sayfa 1 Tarz-ı Nevîn Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.