Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
196 Ah felek döndürdün çehri başımda Sayfa 1 Tâhir Nikolâki (Kemençeci) İndir
337 Aldın dilimi zülfün için şâne mi sandın Sayfa 1 Tâhir Mehmet Efendi(Müezzin) İndir
653 Aşk elinden âşıkı câm ile sahbâ söyletir Sayfa 1 Tâhir Zekâî Dede İndir
653 Aşk elinden âşıkı câm ile sahbâ söyletir Sayfa 2 Tâhir Zekâî Dede İndir
954 Bağ-bân sünbül okur biz dahi giysû diyelim Sayfa 1 Tâhir Mehmet Efendi(Küçük-Müezzin) İndir
1053 Bahçe duvarını aştım Sayfa 1 Tâhir _ İndir
1067 Bahçenizde bir gül olsam koklar mısın gülümden Sayfa 1 Tâhir Şükrü Tunar İndir
1181 Bana bir nîm-nigâh etti Sayfa 1 Tâhir Tâhir Efendi İndir
1285 Belgrad Kalesi Zemlin Ovası Sayfa 1 Tâhir _ İndir
1375 Ben giderken ekinleri gök idi Sayfa 1 Tâhir Nûri Halil Poyraz İndir
1525 Ben sana mecbûr olmuşum gel yavrucağım Sayfa 1 Tâhir Dellalzâde İndir
1846 Bir çöl gibi ıssız geceyim fecri görünmez Sayfa 1 Tâhir Hüseyin Sâdettin Arel İndir
1846 Bir çöl gibi ıssız geceyim fecri görünmez Sayfa 2 Tâhir Hüseyin Sâdettin Arel İndir
2279 Bir şûhun oldum mâili Sayfa 1 Tâhir Şâkir Ağa İndir
2370 Bir yosma tâze hoş-hırâm Sayfa 1 Tâhir Rif’at Bey İndir
2565 Bulsun ikbâl devletin günden güne (Medhiye) Sayfa 1 Tâhir Sultan II.Mahmut İndir
2645 Bülbüle kurdum tuzağı bahtıma kuzgun gelir Sayfa 1 Tâhir _ İndir
2768 Cânım yerine geldi ki cânânımı gördüm Sayfa 1 Tâhir Nâne Ahmet Çelebi İndir
3165 Dâm-ı aşka düştü dîvâne gönlüm Sayfa 1 Tâhir Fehmi Tokay İndir
3195 Değirmenin suyunu kestiler mi dönmüyor Sayfa 1 Tâhir Cevdet Çağla İndir
3323 Develer katar katar Sayfa 1 Tâhir _ İndir
3381 Dil düştü yine şevk ile bir dilber-i nâza Sayfa 1 Tâhir Zekâî Dede İndir
3486 Diriğ etmez mey-i cevri sunar her lâhza cânânım Sayfa 1 Tâhir Zekâî Dede İndir
3486 Diriğ etmez mey-i cevri sunar her lâhza cânânım Sayfa 2 Tâhir Zekâî Dede İndir
3498 Dizlerine kapansam kana kana ağlasam Sayfa 1 Tâhir Sadettin Kaynak İndir
3756 Efe’m şimdi eller sözüne kandı Sayfa 1 Tâhir Lavtacı Hristo İndir
3975 Evlerinin direği kardan beyaz bileği Sayfa 1 Tâhir Diyarbakır türküsü İndir
3975 Evlerinin direği kardan beyaz bileği Sayfa 2 Tâhir Diyarbakır türküsü İndir
4171 Ey leb-i gonca i’zârı sevsen Sayfa 1 Tâhir Şâkir Ağa İndir
5264 Gönül te’sir-i gamla nâlezendir Sayfa 1 Tâhir Rif’at Bey İndir
5273 Gönül vermişken el çektim güzelden Sayfa 1 Tâhir Fehmi Tokay İndir
5273 Gönül vermişken el çektim güzelden Sayfa 2 Tâhir Fehmi Tokay İndir
5582 Gül ağacı gül ağacı gönlüm dolu binbir acı Sayfa 1 Tâhir _ İndir
5591 Gül budanmış dal dal olmuş Sayfa 1 Tâhir Kutlu Payaslı İndir
6067 Hasta gönlüm ağladıkça derdime derman mı var Sayfa 1 Tâhir İsmail Demirkıran İndir
6464 Hiç uyutmaz beni derdim Sayfa 1 Tâhir Tanbûri Mustafa Çavuş İndir
6722 İrafa fincan koydum Sayfa 1 Tâhir _ İndir
6794 İzmir’in içinde vurdular beni (kurulu pazar) Sayfa 1 Tâhir _ İndir
6794 İzmir’in içinde vurdular beni (kurulu pazar) Sayfa 2 Tâhir _ İndir
7703 Meyl etti gönül bir meh-i hurşid-tırâze Sayfa 1 Tâhir Seyyid Mehmet Nuh İndir
7839 N’olsun eyâ gülbün-i nâz Sayfa 1 Tâhir Şâkir Ağa İndir
7981 Ne geçersin kömür gözlüm yolumdan Sayfa 1 Tâhir _ İndir
7981 Ne geçersin kömür gözlüm yolumdan Sayfa 2 Tâhir _ İndir
8008 Ne hevâ-yı bağ-ı ruhsâr men esîr-i zülf-i yârem Sayfa 1 Tâhir Seyyid Mehmet Nuh İndir
9228 Sarı zeybek şu dağlara yaslanır Sayfa 1 Tâhir _ İndir
9318 Sen benim özlediğim yıllarca beklediğim…. Sayfa 1 Tâhir Metin Everes İndir
9318 Sen benim özlediğim yıllarca beklediğim…. Sayfa 2 Tâhir Metin Everes İndir
10247 Su gelir taşa değer Sayfa 1 Tâhir Kasım İnaltekin İndir
10357 Şâhid-i âlem-pesendim bî-güman Sayfa 1 Tâhir Hâşim Bey İndir
10414 Şen çehremi soldurdu bugün aşk denilen sem’ Sayfa 1 Tâhir Dürrî Tûran İndir
10477 Şu dağlardan ne turnalar geçmiştir Sayfa 1 Tâhir Zeki Duygulu İndir
11113 Yalvarırım ey gül-izâr Sayfa 1 Tâhir Markar Ağa İndir
11433 Yine bir aşk-ı emel-sûz ile giryân oldum Sayfa 1 Tâhir Hüseyin Sâdettin Arel İndir
11834 Ne aşka sabreder oldum ne akl ile yârim Sayfa 1 Tâhir Cinuçen Tanrıkorur İndir
12133 Ben öyle çilgınım ben öyle deli Sayfa 1 Tâhir Alâeddin Yavaşça İndir
12569 Deve yüksek atamadım urganı Sayfa 1 Tâhir İstanbul Türküsü İndir
12747 Sayfa sayfa aşkı yazdım kalbine Sayfa 1 Tâhir Ali Şenozan İndir
12747 Sayfa sayfa aşkı yazdım kalbine Sayfa 2 Tâhir Ali Şenozan İndir
12800 Seni kar kış tipi rüzgâr üşütür Sayfa 1 Tâhir Fethi Karamahmudoğlu İndir
12800 Seni kar kış tipi rüzgâr üşütür Sayfa 2 Tâhir Fethi Karamahmudoğlu İndir
13031 Aşk dediğin bu mu senin Sayfa 1 Tâhir Hüsnü Üstün İndir
13337 İsmin nedir diye sordum demedin mi sarmaşık Sayfa 1 Tâhir _ İndir
13337 İsmin nedir diye sordum demedin mi sarmaşık Sayfa 2 Tâhir _ İndir
13466 Kar mı yağmış Kütahya’nın dağına Sayfa 1 Tâhir _ İndir
14075 Ben nâr-ı aşka hoş yâne geldim Sayfa 1 Tâhir Zeki Arif Ataergin İndir
14107 Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Sayfa 1 Tâhir _ İndir
14167 Ehl-i aşka bir belâ zindanıdır bu Mâsivâ Sayfa 1 Tâhir Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
14176 Ey benim dîvâne gönlüm Sayfa 1 Tâhir _ İndir
14182 Ey âşık-ı sâdıklar gelin Allah diyelim Sayfa 1 Tâhir _ İndir
14458 Allahümme yâ Celîl u yâ Cebbar Sayfa 1 Tâhir Ali Ufkî İndir
14840 Başta deli deli esen yeli serdim ayağına Sayfa 1 Tâhir Suphi İdrisoğlu İndir
14840 Başta deli deli esen yeli serdim ayağına Sayfa 2 Tâhir Suphi İdrisoğlu İndir
15096 Gelecektin bana cânım o sözün n’oldu senin Sayfa 1 Tâhir Rüştü Eriç İndir
16325 Kandillerle donandı minâreler Sayfa 1 Tâhir Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
16624 Gönül çıkar gelir yârin yoluna Sayfa 1 Tâhir Alâeddin Yavaşça İndir
16624 Gönül çıkar gelir yârin yoluna Sayfa 2 Tâhir Alâeddin Yavaşça İndir
16742 Uzak durma yaklaş hele sanma senden farklıyız biz Sayfa 1 Tâhir İsmâil Demirkıran İndir
17519 Penbe tenlim gül dudaklım sende gönlüm sende aklım Sayfa 1 Tâhir Mehmet Nazmi Özalp İndir
17519 Penbe tenlim gül dudaklım sende gönlüm sende aklım Sayfa 2 Tâhir Mehmet Nazmi Özalp İndir
18013 Dirildi kalemim dostlar gece rüyâsını gördüm Sayfa 1 Tâhir Mahmut Yivli İndir
18332 Feryâdı bırak yaslı yürek gel beni kırma Sayfa 1 Tâhir Metin Everes İndir
18489 Gönül hun oldu şevkinle boyandım ya Resulallah Sayfa 1 Tâhir Celâl Abacı İndir
12380 Gözlerin var boncuk boncuk Sayfa 1 Tâhir Reyhan Karataş İndir
14276 Kat idüp gerden-i gerdûndan emel zincirin Sayfa 1 Tâhir Hacı Arif Bey İndir
14286 Lûtf et bana ey gaffar beni affeyle Allâh’ım Sayfa 1 Tâhir Hâlit Bey (Müezzin) İndir
15170 Gider iken kundurama kum doldu Sayfa 1 Tâhir _ İndir
16905 Lâf etmeyecekdim yine hiç gam ü kederden Sayfa 1 Tâhir Rüştü Eriç İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.