Tahir Buselik Makamı

  Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
  28 Açıldı bahçe-i reng ü bû’da yâr bahar Sayfa 1 Tâhir Bûselik Hacı Fâik Bey İndir
  28 Açıldı bahçe-i reng ü bû’da yâr bahar Sayfa 2 Tâhir Bûselik Hacı Fâik Bey İndir
  67 Aç yüzün göster cemâlin ey perî Sayfa 1 Tâhir Bûselik Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  67 Aç yüzün göster cemâlin ey perî Sayfa 2 Tâhir Bûselik Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  90 Affet canım ver bize yol Sayfa 1 Tâhir Bûselik Nûman Ağa İndir
  361 Alem-i sâgarda artık neşe yok Sayfa 1 Tâhir Bûselik Sâdi Hoşses İndir
  837 Ateş yakıyor dilde hayâlin gece gündüz Sayfa 1 Tâhir Bûselik Mehmet Eşref (Hâfız-Ûdî) İndir
  1014 Bahar gelir gonce açar Sayfa 1 Tâhir Bûselik Ali Gâlip Alnar İndir
  1085 Baht-ı nâ-sâzım beni dildârdan dûr eyledi Sayfa 1 Tâhir Bûselik Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
  1216 Başıma döndükçe bezm-i meyde mînâlar benim Sayfa 1 Tâhir Bûselik Küçük Mehmet Ağa İndir
  1216 Başıma döndükçe bezm-i meyde mînâlar benim Sayfa 2 Tâhir Bûselik Küçük Mehmet Ağa İndir
  1256 Be-hey zâlim n’idersin sen Sayfa 1 Tâhir Bûselik Nûri Halil Poyraz İndir
  1797 Bir bakış bir kaş çatış işveler sevgiler Sayfa 1 Tâhir Bûselik Necdet Varol İndir
  1832 Bir civana mâil oldum Sayfa 1 Tâhir Bûselik Rif’at Bey İndir
  1857 Birdenbire kapımdan girdi o serhoş güzel Sayfa 1 Tâhir Bûselik Zeki Arif Ataergin İndir
  2776 Canlandı hayâlimde o şûh sazı elinde Sayfa 1 Tâhir Bûselik Refik Fersan İndir
  2825 Ceylân bakışın bezmimizi kırdı geçirdi Sayfa 1 Tâhir Bûselik İbrâhim Tuğberk İndir
  2827 Cezbe-dâr eyler dil-i uşşâkı pür-fer gözlerin Sayfa 1 Tâhir Bûselik Selânik’li Ahmet Efendi İndir
  2827 Cezbe-dâr eyler dil-i uşşâkı pür-fer gözlerin Sayfa 2 Tâhir Bûselik Selânik’li Ahmet Efendi İndir
  3051 Çille-i baht-ı siyâhım dolmuyor Sayfa 1 Tâhir Bûselik Râkım Elkutlu İndir
  3180 Dediler bir gece bezminde kalırsan o kızın Sayfa 1 Tâhir Bûselik Oğuz Şenler İndir
  3313 Dest-i sâkîden çekip câm-ı neşâtı Cem gibi Sayfa 1 Tâhir Bûselik Küçük Mehmet Ağa İndir
  3326 Devr-i lâlinde baş eğmem bâde-i gül-fâme ben Sayfa 1 Tâhir Bûselik Hacı Fâik Bey İndir
  3411 Dil hastasıyım yok mu benim derdime çâre Sayfa 1 Tâhir Bûselik _ İndir
  3411 Dil hastasıyım yok mu benim derdime çâre Sayfa 2 Tâhir Bûselik _ İndir
  3697 Düştü gönlüm bir kere ol âfet-i dildâre Sayfa 1 Tâhir Bûselik Fehmi Tokay İndir
  3713 Düştüm düşeli mihnet-i dünyâya usandım Sayfa 1 Tâhir Bûselik Hacı Fâik Bey İndir
  3713 Düştüm düşeli mihnet-i dünyâya usandım Sayfa 2 Tâhir Bûselik Hacı Fâik Bey İndir
  4108 Ey gönül bir derde düş kim anda derman gizlidir Sayfa 1 Tâhir Bûselik Cinuçen Tanrıkorur İndir
  4108 Ey gönül bir derde düş kim anda derman gizlidir Sayfa 2 Tâhir Bûselik Cinuçen Tanrıkorur İndir
  4377 Fâriğ olmam eylesen yüzbin cefâ sevdim seni Sayfa 1 Tâhir Bûselik Cemâl Calan (Arap) İndir
  4635 Geçti o gamlı eyyâm-ı sermâ Sayfa 1 Tâhir Bûselik Rahmi Bey İndir
  5225 Gönül her gördüğün dildâre birden müptelâsın Sayfa 1 Tâhir Bûselik İsmail Baha Sürelsan İndir
  5343 Görmesem gül yüzünü bir gece ey mâh-ı cenan Sayfa 1 Tâhir Bûselik Kâzım Uz (Muâllim) İndir
  5641 Gülle hem bezm-i visâliz gerçi hâr olsak da biz Sayfa 1 Tâhir Bûselik Fehmi Tokay İndir
  5689 Gül ruhun şevkiyle çeşmim ol kadar zâr oldu âh Sayfa 1 Tâhir Bûselik Tanbûri İzak Efendi İndir
  5689 Gül ruhun şevkiyle çeşmim ol kadar zâr oldu âh Sayfa 2 Tâhir Bûselik Tanbûri İzak Efendi İndir
  5846 Güzel gel meclise tenhâ Sayfa 1 Tâhir Bûselik Sultan III.Selim (İlhâmî) İndir
  6329 Her subh u mesâ inlese sînemde Kemânîm Sayfa 1 Tâhir Bûselik Lem’î Atlı İndir
  7072 Kaşların yay kirpiğin ok Sayfa 1 Tâhir Bûselik İsmet Danış İndir
  7180 Kız bir ince su gibi karşımdan akıp geçme Sayfa 1 Tâhir Bûselik Zeki Arif Ataergin İndir
  7932 Nazlım ne kadar güzel yüzün var Sayfa 1 Tâhir Bûselik Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde) İndir
  8185 Neler oldu bu dehre yok güler yüz gül çehre Sayfa 1 Tâhir Bûselik Osman Şevki Uludağ İndir
  8280 Nîm-nigâh-ı çeşm-i mestin kalbimi nâlân eder Sayfa 1 Tâhir Bûselik Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde) İndir
  8282 Nîm-nigâha kail(olmam/oldum)yok mudur bir harf atış Sayfa 1 Tâhir Bûselik Ziyâ Bey (Üsküdar’lı) İndir
  8400 O gül-endam bir al şâle bürünsün yürüsün Sayfa 1 Tâhir Bûselik Hacı Sâdullah Ağa İndir
  8400 O gül-endam bir al şâle bürünsün yürüsün Sayfa 2 Tâhir Bûselik Hacı Sâdullah Ağa İndir
  8400 O gül-endam bir al şâle bürünsün yürüsün Sayfa 3 Tâhir Bûselik Hacı Sâdullah Ağa İndir
  9230 Sarılmış tüllere gördüm hayâlin Sayfa 1 Tâhir Bûselik Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  9230 Sarılmış tüllere gördüm hayâlin Sayfa 2 Tâhir Bûselik Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  9504 Seni candan severim aşkına kurban olurum Sayfa 1 Tâhir Bûselik Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde) İndir
  10214 Söylen ol yâre benim çeşmimi pür-âb etmesin Sayfa 1 Tâhir Bûselik Dede Efendi İndir
  10214 Söylen ol yâre benim çeşmimi pür-âb etmesin Sayfa 2 Tâhir Bûselik Dede Efendi İndir
  11137 Yandım sana ey gonce-ter Sayfa 1 Tâhir Bûselik Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  11268 Yektâ güherim meclis-i rindan sedefimdir Sayfa 1 Tâhir Bûselik Hacı Fâik Bey İndir
  12799 Menekşe gülümser seni görünce Sayfa 1 Tâhir Bûselik Fethi Karamahmudoğlu İndir
  12799 Menekşe gülümser seni görünce Sayfa 2 Tâhir Bûselik Fethi Karamahmudoğlu İndir
  13189 Çok vefâsızmış o yârim gitti dönmek bilmiyor Sayfa 1 Tâhir Bûselik Niyâzi Şengül İndir
  15097 Dilimde şarkı sazımda telsin Sayfa 1 Tâhir Bûselik İsmail Demirkıran İndir
  18053 Bir bir tükenip gitti de ömrümde ki yıllar Sayfa 1 Tâhir Bûselik Metin Everes İndir
  18053 Bir bir tükenip gitti de ömrümde ki yıllar Sayfa 2 Tâhir Bûselik Metin Everes İndir
  18665 Bir şiir yazdım senin sevginle Sayfa 1 Tâhir Bûselik Osman Nuri Özpekel İndir
  18665 Bir şiir yazdım senin sevginle Sayfa 2 Tâhir Bûselik Osman Nuri Özpekel İndir
  19355 Bir sarp tepedir çıktığımız yer dönemem Sayfa 1 Tâhir Bûselik Erdinç Çelikkol İndir

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.