Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
4 Ab ü tâb ile bu şeb hâneme cânân geliyor Sayfa 1 Sûzidilârâ Sultan III.Selim (İlhâmî) İndir
4 Ab ü tâb ile bu şeb hâneme cânân geliyor Sayfa 2 Sûzidilârâ Sultan III.Selim (İlhâmî) İndir
2116 Bir kesâfet ârız oldu kevkeb-i ikbâlime Sayfa 1 Sûzidilârâ Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
2546 Bu hüsn ile ey gonce-dehen âfet-i cansın Sayfa 1 Sûzidilârâ Hasan Bey(Ûdî) İndir
3052 Çin-i geysûsuna zencîr-i teselsül dediler Sayfa 1 Sûzidilârâ Sultan III.Selim (İlhâmî) İndir
3052 Çin-i geysûsuna zencîr-i teselsül dediler Sayfa 2 Sûzidilârâ Sultan III.Selim (İlhâmî) İndir
4212 Ey nev-bahâr-ı i ü nâz Sayfa 1 Sûzidilârâ Manok Ağa İndir
5708 Gülşende yine meclis-i rindâne donansın Sayfa 1 Sûzidilârâ Sultan III.Selim (İlhâmî) İndir
7101 Kemân-ı aşkını çekmek o şûhun hayli müşkilmiş Sayfa 1 Sûzidilârâ Sultan III.Selim (İlhâmî) İndir
7101 Kemân-ı aşkını çekmek o şûhun hayli müşkilmiş Sayfa 2 Sûzidilârâ Sultan III.Selim (İlhâmî) İndir
8336 Nihâl-i kametin bir gül-fidandır Sayfa 1 Sûzidilârâ Sultan II.Mahmut (Adlî) İndir
8582 Öldürse de aşkın beni senden yine geçmem Sayfa 1 Sûzidilârâ Sultan Vahdettin İndir
8582 Öldürse de aşkın beni senden yine geçmem Sayfa 2 Sûzidilârâ Sultan Vahdettin İndir
9313 Sen beni terk eyliyelden ey melek Sayfa 1 Sûzidilârâ Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı) İndir
10007 Seyr et oyuncu ol şûh-i gül-femi Sayfa 1 Sûzidilârâ Kemânî Rızâ Efendi İndir
10405 Keremkâr-ı (Şehenşâh-ı) cemâlindir cihanı eyleyen pür-nûr Sayfa 1 Sûzidilârâ Dellalzâde İndir
10902 Va’d etmiş idin ey gül-i ter vakt-i şitâda Sayfa 1 Sûzidilârâ Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
14665 Bârekallah dü cihânın serveri Sayfa 1 Sûzidilârâ Zekâî DEde İndir
16718 Şehir durgun bahar mahrum o sevdâ yok o rânâ yok Sayfa 1 Sûzidilârâ Fethi Karamahmudoğlu İndir
18341 Hasretin meltem gibi karışmış saçlarıma Sayfa 1 Sûzidilârâ Alâeddin Yavaşça İndir
18368 Uydum kaderin hükmüne takdîre sözüm yok Sayfa 1 Sûzidilârâ Erol Sayan İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.