Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
399 Al sâzını sen sevdiceğim şen hevesinle Sayfa 1 Sultânî Yegâh Bîmen Şen İndir
452 Andıkça geçen günleri hasretle derinden Sayfa 1 Sultânî Yegâh Lem’î Atlı İndir
452 Andıkça geçen günleri hasretle derinden Sayfa 2 Sultânî Yegâh Lem’î Atlı İndir
597 Âşıkları inandırır yalan sözlerle kandırır Sayfa 1 Sultânî Yegâh Ali Ulvi Baradan İndir
727 Aşkın karanlık yolunda kaç yıldır yalnız kaldım Sayfa 1 Sultânî Yegâh Mustafa Sunar İndir
967 Bağındaki gülleri gönlümce derebilsem Sayfa 1 Sultânî Yegâh Sâdun Aksüt İndir
967 Bağındaki gülleri gönlümce derebilsem Sayfa 2 Sultânî Yegâh Sâdun Aksüt İndir
1322 Ben bu şehre sevdâlıyım Sayfa 1 Sultânî Yegâh Fâruk Şâhin İndir
1776 Bir anlık rüyâ gibi gelip geçti önümden Sayfa 1 Sultânî Yegâh İrfan Özbakır İndir
2101 Bir kâsedir alev dolu gönlüm yana yana Sayfa 1 Sultânî Yegâh Fahri Kopuz İndir
2122 Bir kırık sâgar elimde ağlıyordum bir gece Sayfa 1 Sultânî Yegâh Arşak Çömlekciyan İndir
2207 Bir ömre değil inan ki bin ömre bedelsin Sayfa 1 Sultânî Yegâh Edip Kayhan Özışık İndir
2288 Bir tatlı nağmene köle olmak dilerim Sayfa 1 Sultânî Yegâh Yüksel Kip İndir
2295 Bir tâze heves verdi gülen gözleri nazla Sayfa 1 Sultânî Yegâh Amir Ateş İndir
2326 Bir vefâsız yâr elinden ben neler çektim neler Sayfa 1 Sultânî Yegâh Nihat Adlim İndir
2366 Bir yol bilirim Lâra’ya gider bu akşam Sayfa 1 Sultânî Yegâh İsmet Danış İndir
2366 Bir yol bilirim Lâra’ya gider bu akşam Sayfa 2 Sultânî Yegâh İsmet Danış İndir
2415 Biz Çamlıca’nın üç gülüyüz Sayfa 1 Sultânî Yegâh Yesârî Asım Arsoy İndir
2422 Biz Heybeli’de her gece mehtâba çıkardık Sayfa 1 Sultânî Yegâh Yesârî Asım Arsoy İndir
2422 Biz Heybeli’de her gece mehtâba çıkardık Sayfa 2 Sultânî Yegâh Yesârî Asım Arsoy İndir
2422 Biz Heybeli’de her gece mehtâba çıkardık Sayfa 3 Sultânî Yegâh Yesârî Asım Arsoy İndir
2502 Bu gülzârın yine bir nev-baharı Sayfa 1 Sultânî Yegâh Santûri Ethem Efendi İndir
2544 Bu hülyâlar diyârında gizli bir zevk düğünü var Sayfa 1 Sultânî Yegâh Münir Nûrettin Selçuk İndir
2786 Cân ü dilimiz lûtf-i (Keremkâr-şehenşâh) ile mâ’mûr Sayfa 1 Sultânî Yegâh Dede Efendi İndir
2786 Cân ü dilimiz lûtf-i (Keremkâr-şehenşâh) ile mâ’mûr Sayfa 2 Sultânî Yegâh Dede Efendi İndir
2878 Çal ud’unu lûtf et güzelim dinleyeyim ben Sayfa 1 Sultânî Yegâh Niyâzi Şengül İndir
2910 Çek bir İstanbul’lu nefes dolsun sana rüyâ Sayfa 1 Sultânî Yegâh Selâhattin İçli İndir
2910 Çek bir İstanbul’lu nefes dolsun sana rüyâ Sayfa 2 Sultânî Yegâh Selâhattin İçli İndir
3146 Dalarak hayallere geçmişi anıyorum Sayfa 1 Sultânî Yegâh Nihat Adlim İndir
3146 Dalarak hayallere geçmişi anıyorum Sayfa 2 Sultânî Yegâh Nihat Adlim İndir
3350 Dilberim terk-i sebâta her zaman âmâdedir Sayfa 1 Sultânî Yegâh Leylâ Saz İndir
3350 Dilberim terk-i sebâta her zaman âmâdedir Sayfa 2 Sultânî Yegâh Leylâ Saz İndir
3591 Durmaz işler tâ ciğerden hançerinin yâresi Sayfa 1 Sultânî Yegâh Niyâzi Şengül İndir
4369 Ezelden aşk od’una yana geldim Sayfa 1 Sultânî Yegâh Hüseyin Sâdettin Arel İndir
4369 Ezelden aşk od’una yana geldim Sayfa 2 Sultânî Yegâh Hüseyin Sâdettin Arel İndir
4383 Farkı yok bir Cennet-âbâd’ın bugün vîrâneden Sayfa 1 Sultânî Yegâh Mustafa Sunar İndir
4383 Farkı yok bir Cennet-âbâd’ın bugün vîrâneden Sayfa 2 Sultânî Yegâh Mustafa Sunar İndir
4403 Felek aldı elimden seni gurbet eline Sayfa 1 Sultânî Yegâh Mustafa Sunar İndir
4576 Gecenin rengi siyah ya güne ne demeli Sayfa 1 Sultânî Yegâh İsmail Demirkıran İndir
4701 Geldi kuşlarla yeşil dallara yaz Sayfa 1 Sultânî Yegâh Alâeddin Yavaşça İndir
4701 Geldi kuşlarla yeşil dallara yaz Sayfa 2 Sultânî Yegâh Alâeddin Yavaşça İndir
4847 Gel şu tayyâre ile hâk-i kederden kaçalım Sayfa 1 Sultânî Yegâh Bîmen Şen İndir
4847 Gel şu tayyâre ile hâk-i kederden kaçalım Sayfa 2 Sultânî Yegâh Bîmen Şen İndir
4847 Gel şu tayyâre ile hâk-i kederden kaçalım Sayfa 3 Sultânî Yegâh Bîmen Şen İndir
4975 Gittin gücenip sen de Hisar’dan Sayfa 1 Sultânî Yegâh Niyâzi Şengül İndir
5013 Gök uzak yer uykuda Sayfa 1 Sultânî Yegâh Mutlu Torun İndir
5013 Gök uzak yer uykuda Sayfa 2 Sultânî Yegâh Mutlu Torun İndir
5089 Gönlüm sevdi şimdi bir yâr Sayfa 1 Sultânî Yegâh Lem’î Atlı İndir
5228 Gönül hikâyesi bu garip yollardan geçer Sayfa 1 Sultânî Yegâh Selâhattin İçli İndir
5228 Gönül hikâyesi bu garip yollardan geçer Sayfa 2 Sultânî Yegâh Selâhattin İçli İndir
5473 Gözlerinin hazin bakışı vardır Sayfa 1 Sultânî Yegâh Bîmen Şen İndir
5648 Güller açmış bülbül olmuş bî-karar Sayfa 1 Sultânî Yegâh Santûri Ethem Efendi İndir
5834 Gün olur ki her an yaşıyormuş gibiyim Sayfa 1 Sultânî Yegâh Bahri Altıntaş İndir
5903 Haberin var mı senin ey şîvekâr Sayfa 1 Sultânî Yegâh Ûdî Sâmi Bey İndir
5906 Hâbide olan tâli’i nâ-sâzım uyandı Sayfa 1 Sultânî Yegâh Ûdî Sâmi Bey İndir
6056 Hasretle dün akşam yine ben hep seni andım Sayfa 1 Sultânî Yegâh Ümit Gürelman İndir
6145 Hayat gençlik boyunca bir aşkın rüyâsıdır Sayfa 1 Sultânî Yegâh Münir Nûrettin Selçuk İndir
6145 Hayat gençlik boyunca bir aşkın rüyâsıdır Sayfa 2 Sultânî Yegâh Münir Nûrettin Selçuk İndir
6175 Hayli demler ıztırâb-ı aşkını çekmiş iken Sayfa 1 Sultânî Yegâh Kanûni Hacı Arif Bey İndir
6182 Hazan bahçelerinin hüznüdür bu yapraklar Sayfa 1 Sultânî Yegâh Orhan Kızılsavaş İndir
6182 Hazan bahçelerinin hüznüdür bu yapraklar Sayfa 2 Sultânî Yegâh Orhan Kızılsavaş İndir
6432 Hicrinle gözüm görmede âfâkı diğer-gûn Sayfa 1 Sultânî Yegâh Drama’lı Hasan Hasgüler İndir
6514 Hülyâya dalar sonra perîşan uyanırdım Sayfa 1 Sultânî Yegâh Yesârî Asım Arsoy İndir
6743 İstemem sensiz saadet sen hayâtımsın benim Sayfa 1 Sultânî Yegâh Ertuğrul Ottekin İndir
6791 İzmir benim Van benim şeref benim şan benim Sayfa 1 Sultânî Yegâh Yıldırım Gürses İndir
6819 Kaçıncı fasl-ı bahar bu solar gider emelim Sayfa 1 Sultânî Yegâh Cevdet Çağla İndir
7243 Kimseye fâş eylemezdim söylemezdim derdimi Sayfa 1 Sultânî Yegâh Niyâzi Şengül İndir
7491 Mâvi gözlü sarışın bir gül-i rânâ tanırım Sayfa 1 Sultânî Yegâh Fahri Kopuz İndir
7733 Misâlini ne zemin ü zaman görmüştür Sayfa 1 Sultânî Yegâh Dede Efendi İndir
7733 Misâlini ne zemin ü zaman görmüştür Sayfa 2 Sultânî Yegâh Dede Efendi İndir
7776 Müjgân-ı çeşmin cânâna sâkî Sayfa 1 Sultânî Yegâh Selânik’li Ahmet Efendi İndir
7996 Ne günlerdi o günler berâber çok mutluyduk Sayfa 1 Sultânî Yegâh Alâeddin Pakyüz İndir
7996 Ne günlerdi o günler berâber çok mutluyduk Sayfa 2 Sultânî Yegâh Alâeddin Pakyüz İndir
8028 Ne kadar sımsıcaktı aşk mıydı dostluk muydu Sayfa 1 Sultânî Yegâh Ali Ulvi Baradan İndir
8028 Ne kadar sımsıcaktı aşk mıydı dostluk muydu Sayfa 2 Sultânî Yegâh Ali Ulvi Baradan İndir
8080 Ne vardı koşacak goncadan güle Sayfa 1 Sultânî Yegâh Selâhattin İçli İndir
8080 Ne vardı koşacak goncadan güle Sayfa 2 Sultânî Yegâh Selâhattin İçli İndir
8102 Ne zaman bir tanbur’un sesi gönlümden geçse Sayfa 1 Sultânî Yegâh Yavuz Özüstün İndir
8102 Ne zaman bir tanbur’un sesi gönlümden geçse Sayfa 2 Sultânî Yegâh Yavuz Özüstün İndir
8123 Neden böyle ayrı düştük Sayfa 1 Sultânî Yegâh İsmail Demirkıran İndir
8291 Nice bir eşk-i firâkınla pür olsun gözümüz Sayfa 1 Sultânî Yegâh İsmail Baha Sürelsan İndir
8301 Nice konuk gelip geçti nicelere handı gönül Sayfa 1 Sultânî Yegâh Fethi Karamahmudoğlu İndir
8312 Niçin bülbül figan eyler figanı her zaman eyler Sayfa 1 Sultânî Yegâh Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
8337 Nihan ettim seni sînemde ey meh-pâre cânımsın Sayfa 1 Sultânî Yegâh Dede Efendi İndir
8337 Nihan ettim seni sînemde ey meh-pâre cânımsın Sayfa 2 Sultânî Yegâh Dede Efendi İndir
8378 O beyaz bir kuştu uzun kanatlı Sayfa 1 Sultânî Yegâh Mahmut Yivli İndir
8893 Rûhumda ateş saçan bir âleme giderim Sayfa 1 Sultânî Yegâh Yüksel Kip İndir
9026 Saçının telleri göğsünde perîşân yaraşır Sayfa 1 Sultânî Yegâh Münir Nûrettin Selçuk İndir
9436 Sen şarkı söylediğin zaman mevsimler değişir gibi kımıldardı içim Sayfa 1 Sultânî Yegâh Münir Nûrettin Selçuk İndir
9436 Sen şarkı söylediğin zaman mevsimler değişir gibi kımıldardı içim Sayfa 2 Sultânî Yegâh Münir Nûrettin Selçuk İndir
9452 Sende insaf yok mudur gönlüm perîşân haldedir Sayfa 1 Sultânî Yegâh Bahri Altıntaş İndir
9565 Seni sevdim seveli Mecnûn gibiyim Sayfa 1 Sultânî Yegâh Ûdî Sâmi Bey İndir
9722 Sevdâ bakışlarında mânâ gözlerindedir Sayfa 1 Sultânî Yegâh Alâeddin Yavaşça İndir
9950 Sevildim sanma coşup aldanma Sayfa 1 Sultânî Yegâh Arif Sâmi Toker İndir
10224 Söyleyemem sırrımı sana açamam Sayfa 1 Sultânî Yegâh Neveser Kökdeş İndir
10339 Şâd eyledi can ü dilimi şâh-i cihânım(rûh-i revânım) Sayfa 1 Sultânî Yegâh Dede Efendi İndir
10752 Ufk-ı emelim kapladı çoktan beri zulmet Sayfa 1 Sultânî Yegâh Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde) İndir
10819 Uyandı bülbülüm dumanlı dağda Sayfa 1 Sultânî Yegâh Fahri Kopuz İndir
10819 Uyandı bülbülüm dumanlı dağda Sayfa 2 Sultânî Yegâh Fahri Kopuz İndir
11176 Yaradan öyle yaratmış ki güzellikte seni Sayfa 1 Sultânî Yegâh Selânik’li Ahmet Efendi İndir
11176 Yaradan öyle yaratmış ki güzellikte seni Sayfa 2 Sultânî Yegâh Selânik’li Ahmet Efendi İndir
11254 Yaz mevsimidir aşka heveslendi gönlüm Sayfa 1 Sultânî Yegâh Erol Sayan İndir
11254 Yaz mevsimidir aşka heveslendi gönlüm Sayfa 2 Sultânî Yegâh Erol Sayan İndir
11953 Çok vefâsızmış o yârim gitti dönmek bilmiyor Sayfa 1 Sultânî Yegâh Turan Yalçın İndir
11954 Gözlerim yanıyor hâtırasıyla Sayfa 1 Sultânî Yegâh Akın Özkan İndir
11954 Gözlerim yanıyor hâtırasıyla Sayfa 2 Sultânî Yegâh Akın Özkan İndir
11955 Senden uzak seninleyim Sayfa 1 Sultânî Yegâh İsmail Demirkıran İndir
11955 Senden uzak seninleyim Sayfa 2 Sultânî Yegâh İsmail Demirkıran İndir
12124 Akşam yine mahzun yine sevdâlı boğazda Sayfa 1 Sultânî Yegâh Alâeddin Yavaşça İndir
12124 Akşam yine mahzun yine sevdâlı boğazda Sayfa 2 Sultânî Yegâh Alâeddin Yavaşça İndir
12125 Gidenler benden gitti ellerin telâşı ne Sayfa 1 Sultânî Yegâh İsmail Demirkıran İndir
12125 Gidenler benden gitti ellerin telâşı ne Sayfa 2 Sultânî Yegâh İsmail Demirkıran İndir
12126 Şanslıyım aşktan yana Sayfa 1 Sultânî Yegâh Suphi İdrisoğlu İndir
12126 Şanslıyım aşktan yana Sayfa 2 Sultânî Yegâh Suphi İdrisoğlu İndir
12127 Yağmurum olsan da her dem kalbe yağsan durmadan Sayfa 1 Sultânî Yegâh Niyâzi Şengül İndir
12127 Yağmurum olsan da her dem kalbe yağsan durmadan Sayfa 2 Sultânî Yegâh Niyâzi Şengül İndir
12377 Bu nasıl gâm ü keder hayat mı durdu nedir Sayfa 1 Sultânî Yegâh Ahmet Uzel İndir
12557 Önce bahar dolu şarkılarıma konup yanlarına aldılar beni Sayfa 1 Sultânî Yegâh Fethi Karamahmudoğlu İndir
12557 Önce bahar dolu şarkılarıma konup yanlarına aldılar beni Sayfa 2 Sultânî Yegâh Fethi Karamahmudoğlu İndir
12558 Yâre açtı sînemde bu hicrânın devâmı Sayfa 1 Sultânî Yegâh Erdinç Çelikkol İndir
12559 Yine bahar olmuş gibi Sayfa 1 Sultânî Yegâh Suphi İdrisoğlu İndir
12559 Yine bahar olmuş gibi Sayfa 2 Sultânî Yegâh Suphi İdrisoğlu İndir
12570 Bana bir gün döneceksen koşarak gel güzelim Sayfa 1 Sultânî Yegâh Râfet Kıral İndir
12583 Ellerini uzat bana tutunacak dalım olsun Sayfa 1 Sultânî Yegâh Yücel Aşan İndir
12718 Gözlerin olmasaydı ben aşka inanmazdım Sayfa 1 Sultânî Yegâh Seyfi Güldağı İndir
12719 Her dilde onun adı her canda onun yâdı Sayfa 1 Sultânî Yegâh Selâhattin İçli İndir
12719 Her dilde onun adı her canda onun yâdı Sayfa 2 Sultânî Yegâh Selâhattin İçli İndir
12874 Ben hazanda solarken sen açtın baharlarda Sayfa 1 Sultânî Yegâh Orhan Kızılsavaş İndir
12874 Ben hazanda solarken sen açtın baharlarda Sayfa 2 Sultânî Yegâh Orhan Kızılsavaş İndir
12913 Seni öyle sevdim ki unutamadım Sayfa 1 Sultânî Yegâh Süleyman Mertkanlı İndir
13028 Sen ne güzel beldesin Sayfa 1 Sultânî Yegâh Niyâzi Şengül İndir
13028 Sen ne güzel beldesin Sayfa 2 Sultânî Yegâh Niyâzi Şengül İndir
13273 Bir güzele âşıkım ne vefâkâr yâr olur Sayfa 1 Sultânî Yegâh Ömür Gençel İndir
13286 Sevgi diyor doğan güneş Sayfa 1 Sultânî Yegâh Hasan Soysal İndir
13351 Körfezde bu akşam mehtâba çıkıp gel gezelim Sayfa 1 Sultânî Yegâh Cemil Muslu İndir
13496 Gözümde hep gül yüzün gülistan oldu cihan Sayfa 1 Sultânî Yegâh _ İndir
13590 Bağından her güzel bir gül seçerdi Sayfa 1 Sultânî Yegâh Niyazi Şengül İndir
13590 Bağından her güzel bir gül seçerdi Sayfa 2 Sultânî Yegâh Niyazi Şengül İndir
13590 Bağından her güzel bir gül seçerdi Sayfa 3 Sultânî Yegâh Niyazi Şengül İndir
14372 Sen sanmadığın yerde birden açıla perde Sayfa 1 Sultânî Yegâh Selâhattin İçli İndir
14407 Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın Sayfa 1 Sultânî Yegâh Selâhattin İçli İndir
14407 Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın Sayfa 2 Sultânî Yegâh Selâhattin İçli İndir
14407 Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın Sayfa 3 Sultânî Yegâh Selâhattin İçli İndir
14407 Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın Sayfa 4 Sultânî Yegâh Selâhattin İçli İndir
14824 Hani sabah olur ya uzun gece bitince Sayfa 1 Sultânî Yegâh İsmail Demirkıran İndir
14824 Hani sabah olur ya uzun gece bitince Sayfa 2 Sultânî Yegâh İsmail Demirkıran İndir
14825 Öfkelenmiş nazlı yârim eylemez kâr yalvarış Sayfa 1 Sultânî Yegâh Rüştü Eriç İndir
14826 Sen başıma taç gönlüme sultan olacaksın Sayfa 1 Sultânî Yegâh Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş İndir
15079 Dalıyordu gözlerin bazan belli belirsiz Sayfa 1 Sultânî Yegâh İsmail Demirkıran İndir
15079 Dalıyordu gözlerin bazan belli belirsiz Sayfa 2 Sultânî Yegâh İsmail Demirkıran İndir
15080 Hüzün kapıyı çalınca gözden boşanır yaşlar Sayfa 1 Sultânî Yegâh Faruk Şâhin İndir
15080 Hüzün kapıyı çalınca gözden boşanır yaşlar Sayfa 2 Sultânî Yegâh Faruk Şâhin İndir
15081 O terkedip gitti diye insan böyle üzülmez ki Sayfa 1 Sultânî Yegâh Nihat Adlim İndir
15168 Bir güzelin boynunda duran inci gibisin Sayfa 1 Sultânî Yegâh Suphi İdrisoğlu İndir
15168 Bir güzelin boynunda duran inci gibisin Sayfa 2 Sultânî Yegâh Suphi İdrisoğlu İndir
15407 Ömrümün şu kışında bana bir yaz getirdi Sayfa 1 Sultânî Yegâh Suphi İdrisoğlu İndir
15536 Ben hep hayâlinle mi bahtiyâr olacağım Sayfa 1 Sultânî Yegâh Amir Ateş İndir
15537 Gözlerime kilit vursan gönül gözüm görmez değil Sayfa 1 Sultânî Yegâh Gündoğdu Doğan İndir
15537 Gözlerime kilit vursan gönül gözüm görmez değil Sayfa 2 Sultânî Yegâh Gündoğdu Doğan İndir
15538 Gündüzler karanlık geceler koyu yorgun adımlarla boşa dönmüşüz Sayfa 1 Sultânî Yegâh Yücel Aşan İndir
15538 Gündüzler karanlık geceler koyu yorgun adımlarla boşa dönmüşüz Sayfa 2 Sultânî Yegâh Yücel Aşan İndir
15539 Hasretinle bin şifâsız yâre açtın bağrıma Sayfa 1 Sultânî Yegâh Niyâzi Şengül İndir
15539 Hasretinle bin şifâsız yâre açtın bağrıma Sayfa 2 Sultânî Yegâh Niyâzi Şengül İndir
15540 Rüzgâr gibi geçer yıllar bir geçti mi dönmez başa Sayfa 1 Sultânî Yegâh Niyâzi Şengül İndir
15540 Rüzgâr gibi geçer yıllar bir geçti mi dönmez başa Sayfa 2 Sultânî Yegâh Niyâzi Şengül İndir
15601 Yıllar boyu güzelleri övdüler Sayfa 1 Sultânî Yegâh Selâhattin İçli İndir
15601 Yıllar boyu güzelleri övdüler Sayfa 2 Sultânî Yegâh Selâhattin İçli İndir
15601 Yıllar boyu güzelleri övdüler Sayfa 3 Sultânî Yegâh Selâhattin İçli İndir
15602 Sen gözleri bahar sen saçları hazan dünyâ güzeli Sayfa 1 Sultânî Yegâh Suphi İdrisoğlu İndir
15602 Sen gözleri bahar sen saçları hazan dünyâ güzeli Sayfa 2 Sultânî Yegâh Suphi İdrisoğlu İndir
15627 Başına iş açtın durup dururken Sayfa 1 Sultânî Yegâh Fethi Karamahmudoğlu İndir
15627 Başına iş açtın durup dururken Sayfa 2 Sultânî Yegâh Fethi Karamahmudoğlu İndir
15736 Aşkın beni yıllarca helâk etti efendim Sayfa 1 Sultânî Yegâh Suat Yıldırım İndir
15793 Ne zaman okşasam seni unuturum dikenini Sayfa 1 Sultânî Yegâh Suphi İdrisoğlu İndir
15797 Gözlerin bir çift güneştir gül dudaklar bilmece Sayfa 1 Sultânî Yegâh Suphi İdrisoğlu İndir
15808 Yapmacık yok tavrımızda sevgimiz candan Sayfa 1 Sultânî Yegâh Turan Yalçın İndir
15814 Sabah güneşi gibi doğdu aşkın içime Sayfa 1 Sultânî Yegâh İsmâil Demirkıran İndir
15830 Yüreğimde mayalandı acılar hasret bana zor geliyor bir tanem Sayfa 1 Sultânî Yegâh Suphi İdrisoğlu İndir
15875 Ellerin karanlığı örter mi senin bilir misin sabaha giden yolları Sayfa 1 Sultânî Yegâh İlgün Soysev İndir
15875 Ellerin karanlığı örter mi senin bilir misin sabaha giden yolları Sayfa 2 Sultânî Yegâh İlgün Soysev İndir
15994 Tıfl-ı na-kâmın acınmaz nâle vü feryâdına Sayfa 1 Sultânî Yegâh Servet Alî İndir
15994 Tıfl-ı na-kâmın acınmaz nâle vü feryâdına Sayfa 2 Sultânî Yegâh Servet Alî İndir
16116 Habîbullah cihâne can değil mi Sayfa 1 Sultânî Yegâh Ahmed Muhtar Gölge İndir
16310 Edelim cevlan kılalım seyrân Sayfa 1 Sultânî Yegâh Erol Başara İndir
16590 Gözlerimde buram buram bir tüten var o sen misin Sayfa 1 Sultânî Yegâh Suphi İdrisoğlu İndir
16590 Gözlerimde buram buram bir tüten var o sen misin Sayfa 2 Sultânî Yegâh Suphi İdrisoğlu İndir
16772 Bu sevdanın şiirini ben yazdım şarkısını sen söylesen ne olur Sayfa 1 Sultânî Yegâh İlgün Soysev İndir
16916 Tanburunun hicran saçan iniltisi durmasın Sayfa 1 Sultânî Yegâh Yesârî Asım Arsoy İndir
16991 Çimen gözlüm buğday saçlım sevgilim Sayfa 1 Sultânî Yegâh Rıdvan Tandoğan İndir
16991 Çimen gözlüm buğday saçlım sevgilim Sayfa 2 Sultânî Yegâh Rıdvan Tandoğan İndir
17152 Duygulara ne sayfa ne sözler yeter Sayfa 1 Sultânî Yegâh İlgün Soysev İndir
17152 Duygulara ne sayfa ne sözler yeter Sayfa 2 Sultânî Yegâh İlgün Soysev İndir
17179 İçimde hasreti var o âlem-i âb’ların Sayfa 1 Sultânî Yegâh Ahmet Uzel İndir
17193 Sevdim seni sevdimde güzel yandım elinden Sayfa 1 Sultânî Yegâh Mustafa Ünal Yılmazer İndir
17288 Öyle güzel böyle güzel en güzel kim söyle güzel Sayfa 1 Sultânî Yegâh İlgün Soysev İndir
17288 Öyle güzel böyle güzel en güzel kim söyle güzel Sayfa 2 Sultânî Yegâh İlgün Soysev İndir
17440 Bakışı bir şiir gözleri beste şarkılar yazdığım kadınım işte Sayfa 1 Sultânî Yegâh Suphi İdrisoğlu İndir
17524 Özledikçe seni uzayan yollar gönülden gönüle kördüğüm olur Sayfa 1 Sultânî Yegâh Ertuğrul Ottekin İndir
17524 Özledikçe seni uzayan yollar gönülden gönüle kördüğüm olur Sayfa 2 Sultânî Yegâh Ertuğrul Ottekin İndir
17630 Gül mevsimi yavrum yine güllerle açıl gez Sayfa 1 Sultânî Yegâh Suphi İdrisoğlu İndir
17732 Bahçemde çemen gözlerinin rengine benzer Sayfa 1 Sultânî Yegâh Yılmaz Karakoyunlu İndir
17732 Bahçemde çemen gözlerinin rengine benzer Sayfa 2 Sultânî Yegâh Yılmaz Karakoyunlu İndir
17757 Her dil seni sevda ile söyler avunur Sayfa 1 Sultânî Yegâh Amir Ateş İndir
17826 Ne kadar güzeldi bizim dünyâmız Sayfa 1 Sultânî Yegâh Rüştü Eriç İndir
17944 Solan çiçekleri görmezmiş gibi Sayfa 1 Sultânî Yegâh Mesut Caşka İndir
17944 Solan çiçekleri görmezmiş gibi Sayfa 2 Sultânî Yegâh Mesut Caşka İndir
18105 Şen bir gönül aradım günlerce senelerce Sayfa 1 Sultânî Yegâh Zeki Duygulu İndir
18122 Mânâsı derin kirpiği ok sevgiyle bakan gözleri var Sayfa 1 Sultânî Yegâh Mediha Şen Sancakoğlu İndir
18330 Dergâhına vardım o keremkârı gören yok Sayfa 1 Sultânî Yegâh Erol Sayan İndir
18520 İster misin seninle göklere yükselelim Sayfa 1 Sultânî Yegâh Mediha Şen Sancakoğlu İndir
18573 Senin dudakların pembe ellerin beyaz Sayfa 1 Sultânî Yegâh Onur Akdoğu İndir
18573 Senin dudakların pembe ellerin beyaz Sayfa 2 Sultânî Yegâh Onur Akdoğu İndir
18573 Senin dudakların pembe ellerin beyaz Sayfa 3 Sultânî Yegâh Onur Akdoğu İndir
18730 Ne gül kadı ne bülbül Sayfa 1 Sultânî Yegâh Mümin Salman İndir
18797 Yıllar seni yollar beni bağlamış Sayfa 1 Sultânî Yegâh Gündoğdu Duran İndir
18797 Yıllar seni yollar beni bağlamış Sayfa 2 Sultânî Yegâh Gündoğdu Duran İndir
18797 Yıllar seni yollar beni bağlamış Sayfa 3 Sultânî Yegâh Gündoğdu Duran İndir
18808 Güzel yurdum Türkiyem sana feda canım var Sayfa 1 Sultânî Yegâh Niyazi Şengül İndir
18808 Güzel yurdum Türkiyem sana feda canım var Sayfa 2 Sultânî Yegâh Niyazi Şengül İndir
19138 Derdimi şimdi kader birken alır beşyüz eder Sayfa 1 Sultânî Yegâh Faruk Şahin İndir
19138 Derdimi şimdi kader birken alır beşyüz eder Sayfa 2 Sultânî Yegâh Faruk Şahin İndir
19177 Bukle saçlar mavi gözler kor dudaklar kırmızı Sayfa 1 Sultânî Yegâh Yılmaz Karakoyunlu İndir
19177 Bukle saçlar mavi gözler kor dudaklar kırmızı Sayfa 2 Sultânî Yegâh Yılmaz Karakoyunlu İndir
19246 Hep sen mi varsın söyle her gönül yarasında Sayfa 1 Sultânî Yegâh Alâeddin Yavaşca İndir
19246 Hep sen mi varsın söyle her gönül yarasında Sayfa 2 Sultânî Yegâh Alâeddin Yavaşca İndir
19348 Sen solmayan bir çiçeksin dalında Sayfa 1 Sultânî Yegâh Erdinç Çelikkol İndir
19348 Sen solmayan bir çiçeksin dalında Sayfa 2 Sultânî Yegâh Erdinç Çelikkol İndir
19381 Başımda kavak yeli esiyor hayır mı ki Sayfa 1 Sultânî Yegâh Alâeddin Yavaşça İndir
19381 Başımda kavak yeli esiyor hayır mı ki Sayfa 2 Sultânî Yegâh Alâeddin Yavaşça İndir
19381 Başımda kavak yeli esiyor hayır mı ki Sayfa 3 Sultânî Yegâh Alâeddin Yavaşça İndir
19530 Ben de çaldım gençliğimde böyle saz Sayfa 1 Sultânî Yegâh Amir Ateş İndir
19551 Senden gelir baharın hiç bitmeyen coşkusu Sayfa 1 Sultânî Yegâh Hasan Soysal İndir
19551 Senden gelir baharın hiç bitmeyen coşkusu Sayfa 2 Sultânî Yegâh Hasan Soysal İndir
19627 Şarkılar anlatır eski bir sevdâ Sayfa 1 Sultânî Yegâh Hüseyin Soysal İndir
19683 Adın dua sanki bende tesbih gibi çekiyorum Sayfa 1 Sultânî Yegâh Turhan Taşan İndir
19683 Adın dua sanki bende tesbih gibi çekiyorum Sayfa 2 Sultânî Yegâh Turhan Taşan İndir
15290 Tükendi bende artık o heyecan o heves Sayfa 1 Sultânı Yegâh Metin Everes İndir
18875 Gün ufka indi renkler silindi Sayfa 1 S.Yeg.-Bûs.-A.Aşiran Sadettin Kaynak İndir
18875 Gün ufka indi renkler silindi Sayfa 2 S.Yeg.-Bûs.-A.Aşiran Sadettin Kaynak İndir
19004 Ses vermez benim kalbim değme gönül Sayfa 1 S.Yegah Sadettin Kaynak İndir
19086 Aşkımın bahçesinde açılan sarı zambak Sayfa 1 S.Yegah Sadettin Kaynak İndir
19086 Aşkımın bahçesinde açılan sarı zambak Sayfa 2 S.Yegah Sadettin Kaynak İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.