46 Açıl ey gonce-leb nûr eylesin bezm-i tekellümler Sayfa 1 Sipihr Tanbûri Ali Efendi İndir
46 Açıl ey gonce-leb nûr eylesin bezm-i tekellümler Sayfa 2 Sipihr Tanbûri Ali Efendi İndir
1296 Ben âşık-ı mahzûn u perîşânı unutma Sayfa 1 Sipihr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
3003 Çıkmada âhım sipihr’e yine ol şeh nâz eder Sayfa 1 Sipihr Zekâî Dede İndir
5944 Hâlât-ı dil’i benzetemem hâlet-i sihre Sayfa 1 Sipihr Zekâî Dede İndir
5944 Hâlât-ı dil’i benzetemem hâlet-i sihre Sayfa 2 Sipihr Zekâî Dede İndir
5944 Hâlât-ı dil’i benzetemem hâlet-i sihre Sayfa 3 Sipihr Zekâî Dede İndir
6971 Kana kana içelim mey kanalım sahbâdan Sayfa 1 Sipihr Tanbûri Ali Efendi İndir
6971 Kana kana içelim mey kanalım sahbâdan Sayfa 2 Sipihr Tanbûri Ali Efendi İndir
6971 Kana kana içelim mey kanalım sahbâdan Sayfa 3 Sipihr Tanbûri Ali Efendi İndir
7320 Kûşe-i gamda nişînim seni sevdim seveli Sayfa 1 Sipihr Tanbûri Ali Efendi İndir
7320 Kûşe-i gamda nişînim seni sevdim seveli Sayfa 2 Sipihr Tanbûri Ali Efendi İndir
7612 Merdüm-i dîdeme bilmem ne füsûn etti felek Sayfa 1 Sipihr Tanbûri Ali Efendi İndir
7612 Merdüm-i dîdeme bilmem ne füsûn etti felek Sayfa 2 Sipihr Tanbûri Ali Efendi İndir
10942 Vardım yanaşıp fülk-i şerâb ile suyunca Sayfa 1 Sipihr Zekâî Dede İndir
10942 Vardım yanaşıp fülk-i şerâb ile suyunca Sayfa 2 Sipihr Zekâî Dede İndir
12421 Kaç takvim eskidi dön de şöyle bak Sayfa 1 Sipihr Fethi Karamahmudoğlu İndir
3717 Düştüm yine sevdâsına bir tâze civânın Sayfa 1 Sipihr Tanbûri Ali Efendi İndir
3717 Düştüm yine sevdâsına bir tâze civânın Sayfa 2 Sipihr Tanbûri Ali Efendi İndir
11448 Yine bu gece çıkardım sipihre nâlemi ben Sayfa 1 Sipihr Tanbûri Ali Efendi İndir
11448 Yine bu gece çıkardım sipihre nâlemi ben Sayfa 2 Sipihr Tanbûri Ali Efendi İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.