3623 Dün Fener’de gördüm ol nâzik teni Sayfa 1 Selmek Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
4519 Gamınla dilfikâr olsun Sayfa 1 Selmek Nesim Silviya (Haham) İndir
7538 Mecnûn kodu sahraları âvâre ben oldum Sayfa 1 Selmek Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh) İndir
7875 Nâr-ı firkat yaktı dil-bîçâremi Sayfa 1 Selmek Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh) İndir
8813 Rahmı yok bir yâre düştüm ey gönül yok çâresi Sayfa 1 Selmek Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
10036 Sîne-bendin feth edip açtıkca sen sîm ü tenin Sayfa 1 Selmek Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.