Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
48 Açılır gonca gül yâr seni sevse bülbül yâr Sayfa 1 Segâh Erol Sayan İndir
113 Ağladım ümitlerim ağyâre kurban oldu hep Sayfa 1 Segâh Zeki Arif Ataergin İndir
214 Ah o gönül hırsızı verir içime sızı Sayfa 1 Segâh Nûri Halil Poyraz İndir
252 Akmada gözyaşlarım bârân gibi Sayfa 1 Segâh Baha Bey(Sermüezzin) İndir
305 Akşam yine rûhumdaki hicrân ile yandım Sayfa 1 Segâh Vecdi Seyhun İndir
308 Al al idi yanakların Sayfa 1 Segâh Akın Özkan İndir
388 Almış aydınlığı günler yüzünden Sayfa 1 Segâh Akın Özkan İndir
521 Artık demir almak günü gelmişse zamandan Sayfa 1 Segâh Hasan Soysal İndir
521 Artık demir almak günü gelmişse zamandan Sayfa 2 Segâh Hasan Soysal İndir
533 Artık o hayâl bahçemizin gülleri soldu Sayfa 1 Segâh Ümit Gürelman İndir
618 Âşık olmak yasakmış sanki Sayfa 1 Segâh Hasan Sözeri İndir
641 Aşk ateşten bir gömlek onu giyenler bilir Sayfa 1 Segâh Amir Ateş İndir
663 Aşk-ı mes’udumuzu Hâlik-i sevdâ korusun Sayfa 1 Segâh Aleko Bacanos İndir
752 Aşkınla yandım harâb oldum Sayfa 1 Segâh Güneri Tecer İndir
754 Aşkınla yanıp ağladığım günleri an sen Sayfa 1 Segâh Râkım Elkutlu İndir
763 Aşkın o sihirli elini hisseder gibiyim Sayfa 1 Segâh Erol Sayan İndir
916 Ayrılık yaman kelime Sayfa 1 Segâh Sadettin Kaynak İndir
1026 Baharı okşuyor ellerim meltemlerde burcu burcu Sayfa 1 Segâh Emin Ongan İndir
1044 Bahar papatyalar açtıkça güzel Sayfa 1 Segâh Fethi Karamahmudoğlu İndir
1110 Bakıp ahvâl-i perîşânına âr eyle gönül Sayfa 1 Segâh Sâdık Emre İndir
1110 Bakıp ahvâl-i perîşânına âr eyle gönül Sayfa 2 Segâh Sâdık Emre İndir
1166 Bala çiçek açar bahar gelende Sayfa 1 Segâh Turhan Toper İndir
1167 Bala kekliğinem avla beni Sayfa 1 Segâh _ İndir
1245 Bâzen dökülür rûhuma bir nâğme sesinden Sayfa 1 Segâh İsmail Hakkı Özkan İndir
1314 Ben bir küçük cezveyim elden ele gezmeyim Sayfa 1 Segâh Necip Mirkelâmoğlu İndir
1409 Beni de al ne olur gözlerinin içine Sayfa 1 Segâh Fâruk Şâhin İndir
1409 Beni de al ne olur gözlerinin içine Sayfa 2 Segâh Fâruk Şâhin İndir
1424 Beni kimse eyleyemez benim gönlüm alan gelsin Sayfa 1 Segâh Kadri Şençalar İndir
1458 Benim sen nemsin ey dilber Sayfa 1 Segâh Ahmet Râsim Bey İndir
1458 Benim sen nemsin ey dilber Sayfa 2 Segâh Ahmet Râsim Bey İndir
1464 Bilmem n’ideyim aşkın elinden Sayfa 1 Segâh Mümin Salman İndir
1538 Ben seni unutmak için sevmedim Sayfa 1 Segâh Amir Ateş İndir
1543 Bensiz ey gül gülşen-i âlemde mey nûş eyleme Sayfa 1 Segâh Bîmen Şen İndir
1577 Beyim(Şâhım) avdan gelmez hayli zamandır Sayfa 1 Segâh Koca Osman İndir
1595 Bezm-i meyde mutribâ bir nağme-i dil-cû kopar Sayfa 1 Segâh Rif’at Efendi(Hâfız-Molla) İndir
1595 Bezm-i meyde mutribâ bir nağme-i dil-cû kopar Sayfa 2 Segâh Rif’at Efendi(Hâfız-Molla) İndir
1893 Bir emele bin âh çeksem Sayfa 1 Segâh Neveser Kökdeş İndir
1903 Bir garip âlemdeyim dostlar yıkılmış hânemiz Sayfa 1 Segâh Arif Sâmi Toker İndir
1963 Bir gurbet şarkısında dünü yaşadım Sayfa 1 Segâh Bilge Özgen İndir
1963 Bir gurbet şarkısında dünü yaşadım Sayfa 2 Segâh Bilge Özgen İndir
2023 Bir gün yine göz göze gelirsek Sayfa 1 Segâh İsmail Demirkıran İndir
2028 Bir günüm âsûde geçmez âh ü efgan etmeden Sayfa 1 Segâh Erdinç Çelikkol İndir
2226 Bir rüzgârdır gelir geçer sanmıştım Sayfa 1 Segâh Sadettin Kaynak İndir
2243 Bir segâh esti gece anlattı İstanbul’u Sayfa 1 Segâh Ahmet Hatipoğlu İndir
2243 Bir segâh esti gece anlattı İstanbul’u Sayfa 2 Segâh Ahmet Hatipoğlu İndir
2369 Bir yosma sünbüle bir fettan güle Sayfa 1 Segâh Orhan Kızılsavaş İndir
2369 Bir yosma sünbüle bir fettan güle Sayfa 2 Segâh Orhan Kızılsavaş İndir
2431 Biz pîr-i mugandan ezelî aldık icâzet Sayfa 1 Segâh Erdinç Çelikkol İndir
2463 Böyle ruhsat-dih iken gamze-i fettânesine Sayfa 1 Segâh Küçük Mehmet Ağa İndir
2501 Bu göz bu el bu ayak sensin buram buram Sayfa 1 Segâh Sâdun Aksüt İndir
2501 Bu göz bu el bu ayak sensin buram buram Sayfa 2 Segâh Sâdun Aksüt İndir
2510 Bugün de akşam oldu yine haber yok senden Sayfa 1 Segâh Mahmut Oğul İndir
2619 Bu tatsız akşam saatinde Sayfa 1 Segâh Alâeddin Yavaşça İndir
2619 Bu tatsız akşam saatinde Sayfa 2 Segâh Alâeddin Yavaşça İndir
2680 Bülbül taşta ne gezer Sayfa 1 Segâh _ İndir
2680 Bülbül taşta ne gezer Sayfa 2 Segâh _ İndir
2692 Bülbül yetişir bağrımı hûn etti figânın Sayfa 1 Segâh Hacı Arif Bey İndir
2692 Bülbül yetişir bağrımı hûn etti figânın Sayfa 2 Segâh Hacı Arif Bey İndir
2828 Cezb etti gönlüm bir serv-i kamet Sayfa 1 Segâh Hacı Fâik Bey İndir
2865 Çağ dolusu sevdim seni yıllar ne ki Sayfa 1 Segâh Hüseyin Erbay İndir
2865 Çağ dolusu sevdim seni yıllar ne ki Sayfa 2 Segâh Hüseyin Erbay İndir
2935 Çektiğim acıları tatmadı Mecnûn bile Sayfa 1 Segâh Alâeddin Şensoy İndir
2937 Çektiğim bilmem nedendir dehr-i gerdundan benim Sayfa 1 Segâh Kazasker Mustafa İzzet Efendi İndir
2978 Çeşm-i meygûnun ki bezm-i meyde cânân döndürür Sayfa 1 Segâh Zaharya İndir
2978 Çeşm-i meygûnun ki bezm-i meyde cânân döndürür Sayfa 2 Segâh Zaharya İndir
2978 Çeşm-i meygûnun ki bezm-i meyde cânân döndürür Sayfa 3 Segâh Zaharya İndir
2978 Çeşm-i meygûnun ki bezm-i meyde cânân döndürür Sayfa 4 Segâh Zaharya İndir
3024 Çırpınırdı Karadeniz bakıp Türk’ün bayrağına Sayfa 1 Segâh Üzeyir Bey(Hacıbey’li) İndir
3030 Çiçekler dağılmış yapraklar sarı Sayfa 1 Segâh Yüksel Kip İndir
3065 Çok kıldı harab dilleri ma’mûr nigâhın Sayfa 1 Segâh Dellalzâde İndir
3126 Dağ idim karsız kaldım çay oldum susuz kaldım Sayfa 1 Segâh Bülent Ulusoy İndir
3141 Dâima etmektesin uşşâk-ı zârına itâb Sayfa 1 Segâh Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
3232 Denizin sâhili öptüğü yerde pembedir sevgiler … Sayfa 1 Segâh Celâl Abacı İndir
3232 Denizin sâhili öptüğü yerde pembedir sevgiler … Sayfa 2 Segâh Celâl Abacı İndir
3279 Dertler sanki inletti benim gönül sazımı Sayfa 1 Segâh İsmail Demirkıran İndir
3286 Dertliyim rûhuma hicrânımı sardım da yine Sayfa 1 Segâh Sadettin Kaynak İndir
3286 Dertliyim rûhuma hicrânımı sardım da yine Sayfa 2 Segâh Sadettin Kaynak İndir
3302 Derman kâr eylemez Sayfa 1 Segâh Sadettin Kaynak İndir
3302 Derman kâr eylemez Sayfa 2 Segâh Sadettin Kaynak İndir
3330 Dîdean sevdâ-fezâ bir sûretin hayrânıdır Sayfa 1 Segâh Şâkir Bey İndir
3378 Dilde sevdâ sînede dağ-ı firak Sayfa 1 Segâh Bîmen Şen İndir
3378 Dilde sevdâ sînede dağ-ı firak Sayfa 2 Segâh Bîmen Şen İndir
3403 Dil-harâb-ı aşkınım sensin sebep berbâdıma Sayfa 1 Segâh Tanbûri Ali Efendi İndir
3472 Dinlediğin bu şarkı ikimizindir Sayfa 1 Segâh Ümit Gürelman İndir
3490 Diyemem ben”Elem-i dehr ile dilgîr olsun” Sayfa 1 Segâh Selânik’li Ahmet Efendi İndir
3517 Doldur getir ey sâkî-i gül-çehre piyâle Sayfa 1 Segâh Kazasker Mustafa İzzet Efendi İndir
3554 Dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç (RİNDLERİN AKŞAMI) Sayfa 1 Segâh Münir Nûrettin Selçuk İndir
3554 Dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç (RİNDLERİN AKŞAMI) Sayfa 2 Segâh Münir Nûrettin Selçuk İndir
3694 Düştü dildâr ile firkat âreye Sayfa 1 Segâh Hacı Arif Bey İndir
3695 Düştü enginlere bir ince hüzün Sayfa 1 Segâh Refik Fersan İndir
3797 El ele tutuşalım gel Sayfa 1 Segâh Suphi İdrisoğlu İndir
3797 El ele tutuşalım gel Sayfa 2 Segâh Suphi İdrisoğlu İndir
3820 Ellerini uzat bana tutunacak dalım olsun Sayfa 1 Segâh Bilge Özgen İndir
3913 Erzurum oylum oylum Sayfa 1 Segâh _ İndir
3965 Etti o güzel (ahde/ahd-ı)vefâ müjdeler olsun Sayfa 1 Segâh Ebû-Bekir Ağa İndir
4024 Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker Sayfa 1 Segâh Sadettin Kaynak İndir
4025 Ey bûse ne seyyâle eden kalbimi yaktın Sayfa 1 Segâh Bîmen Şen İndir
4025 Ey bûse ne seyyâle eden kalbimi yaktın Sayfa 2 Segâh Bîmen Şen İndir
4113 Ey gönül gel Hakk’a giden râhı bul Sayfa 1 Segâh Derviş Halil Efendi(Kuşçuzâde) İndir
4113 Ey gönül gel Hakk’a giden râhı bul Sayfa 2 Segâh Derviş Halil Efendi(Kuşçuzâde) İndir
4285 Ey şehenşâh-ı Horasan…(KÂR-I ŞEŞ-ÂVAZ) Sayfa 1 Segâh Abdülkâdir-i Merâgi İndir
4285 Ey şehenşâh-ı Horasan…(KÂR-I ŞEŞ-ÂVAZ) Sayfa 2 Segâh Abdülkâdir-i Merâgi İndir
4285 Ey şehenşâh-ı Horasan…(KÂR-I ŞEŞ-ÂVAZ) Sayfa 3 Segâh Abdülkâdir-i Merâgi İndir
4285 Ey şehenşâh-ı Horasan…(KÂR-I ŞEŞ-ÂVAZ) Sayfa 4 Segâh Abdülkâdir-i Merâgi İndir
4285 Ey şehenşâh-ı Horasan…(KÂR-I ŞEŞ-ÂVAZ) Sayfa 5 Segâh Abdülkâdir-i Merâgi İndir
4285 Ey şehenşâh-ı Horasan…(KÂR-I ŞEŞ-ÂVAZ) Sayfa 6 Segâh Abdülkâdir-i Merâgi İndir
4285 Ey şehenşâh-ı Horasan…(KÂR-I ŞEŞ-ÂVAZ) Sayfa 7 Segâh Abdülkâdir-i Merâgi İndir
4413 Kabrinde benim olmalıdır sen…(FERYÂT) Sayfa 1 Segâh Sadettin Kaynak İndir
4413 Kabrinde benim olmalıdır sen…(FERYÂT) Sayfa 2 Segâh Sadettin Kaynak İndir
4577 Gece olup ay çıkanda gelesin Sayfa 1 Segâh Turhan Toper İndir
4577 Gece olup ay çıkanda gelesin Sayfa 2 Segâh Turhan Toper İndir
4581 Gece sessiz ve karanlık yine her şey uyumuş Sayfa 1 Segâh Gültekin Çeki İndir
4744 Gel gitme kalmasın gözüm yollarda Sayfa 1 Segâh Kaptanzâde Ali Rızâ Bey İndir
4817 Gelmiyorsun mâni’in var sevdiğim çoktan beri Sayfa 1 Segâh Ahmet Râsim Bey İndir
4909 Gidip de dönmeyen bir yolcu gibi Sayfa 1 Segâh Ali Şenozan İndir
4946 Gitti gelmez bahar yeli şarkılar yarıda kaldı Sayfa 1 Segâh Turhan Toper İndir
5057 Gönlümde solmayan bir demet gülsün Sayfa 1 Segâh Abdülkâdir Gökmen İndir
5112 Gönlümün baharı bir gün açacak mı aceb Sayfa 1 Segâh Neveser Kökdeş İndir
5130 Gönlümün neş’esi aşkınladır ey mihr-i tarab Sayfa 1 Segâh Rahmi Bey İndir
5359 Görsem de pek çok güzel değmez sana bir teki Sayfa 1 Segâh İsmail Akçapınar İndir
5443 Gözlerim yollarda ben ol şîvekârı beklerim Sayfa 1 Segâh Baha Bey(Sermüezzin) İndir
5443 Gözlerim yollarda ben ol şîvekârı beklerim Sayfa 2 Segâh Baha Bey(Sermüezzin) İndir
5456 Gözlerinden içti gönlüm neş’eyi Sayfa 1 Segâh Şükrü Şenozan İndir
5461 Gözlerine meftûn oldum (SENİ BEKLEYİ BEKLEYİ) Sayfa 1 Segâh Necdet Varol İndir
5461 Gözlerine meftûn oldum (SENİ BEKLEYİ BEKLEYİ) Sayfa 2 Segâh Necdet Varol İndir
5463 Gözlerine ümitler bakışına nur dolar Sayfa 1 Segâh Yücel Aşan İndir
5468 Gözlerin her yerde onu arıyorsa Sayfa 1 Segâh Ali Şenozan İndir
5468 Gözlerin her yerde onu arıyorsa Sayfa 2 Segâh Ali Şenozan İndir
5551 BURUK ACI (Gurbet içimde bir ok) Sayfa 1 Segâh Teoman Alpay İndir
5618 Gülen narda dişin gördüm Sayfa 1 Segâh Fethi Karamahmudoğlu İndir
5713 Gülşen-i aşkın hazana ermiş artık gülleri (HAZAN) Sayfa 1 Segâh Yesârî Asım Arsoy İndir
5727 Gülüşün cana yakın pek kaçamak sözlerin Sayfa 1 Segâh Aydın Tekindor İndir
5727 Gülüşün cana yakın pek kaçamak sözlerin Sayfa 2 Segâh Aydın Tekindor İndir
5837 Günün bakır renginde kavrulan toprak gibi Sayfa 1 Segâh Nihat Adlim İndir
5861 Güzelim yâr güzelim bir sözüm var güzelim Sayfa 1 Segâh _ İndir
5888 Güzel senden neler çektim biraz insaf edip gelsen Sayfa 1 Segâh M.Ayhan Zeren İndir
5923 Hâksâr ettin beni çok firkatinle nâzenin Sayfa 1 Segâh Zeki Arif Ataergin İndir
5941 Hâlâ o yanan kalb o açan gül (HÂTIRALAR) Sayfa 1 Segâh Bilge Özgen İndir
5941 Hâlâ o yanan kalb o açan gül (HÂTIRALAR) Sayfa 2 Segâh Bilge Özgen İndir
5947 Halı serdim çayıra kızlar gelip yayıla Sayfa 1 Segâh _ İndir
6139 Hayat benzer bir sele üzme canın boş yere Sayfa 1 Segâh Necdet Tokatlıoğlu İndir
6273 Her görüşte seni burda fırtına kopar rûhumda Sayfa 1 Segâh İsmail Akçapınar İndir
6293 Her kimde vardır aşk iptilâsı Sayfa 1 Segâh Hacı Arif Bey İndir
6299 Her mevsim bahçesinden goncalar dermek için Sayfa 1 Segâh Yücel Aşan İndir
6299 Her mevsim bahçesinden goncalar dermek için Sayfa 2 Segâh Yücel Aşan İndir
6308 Her nefes ömrümde binbir hasretin âhın tüter Sayfa 1 Segâh Şerif İçli İndir
6366 Herkes gitti yalnız kaldım meyhânede Sayfa 1 Segâh Refik Fersan İndir
6543 Hüzünlüyüm bu akşam ağlamak istiyorum Sayfa 1 Segâh İlgün Soysev İndir
6567 İçimde arzular kanat çırpıyor Sayfa 1 Segâh Saffet Avanoğlu İndir
6603 İçten gelen en derin sevgilerim hep senin Sayfa 1 Segâh Teoman Önaldı İndir
6686 İncecikten bir kar yağar tozar elif elif diye Sayfa 1 Segâh Sadettin Kaynak İndir
6795 İzmir’in kavakları dökülür yaprakları Sayfa 1 Segâh _ İndir
6795 İzmir’in kavakları dökülür yaprakları Sayfa 2 Segâh _ İndir
6928 Kalbimin görmek dilersen bir dem-i mes’udunu Sayfa 1 Segâh Lem’î Atlı İndir
6986 BAK YEŞİL YEŞİL (Kapat gözlerini kimse görmesin) Sayfa 1 Segâh Mustafa Seyran İndir
7032 Karaoğlan karaoğlan… Sayfa 1 Segâh _ İndir
7108 Kendi gönlümdür tehiyye eyleyen berbâdımı Sayfa 1 Segâh Zeki Arif Ataergin İndir
7109 Kendi gönlümdür tehiyye eyleyen berbâdımı Sayfa 1 Segâh Bekir Sıtkı Sezgin İndir
7156 Kırdın ümmîdimi yıktın şu gönül lânesini Sayfa 1 Segâh Fehmi Tokay İndir
7200 Aman avcı vurma beni Sayfa 1 Segâh _ İndir
7200 Aman avcı vurma beni Sayfa 2 Segâh _ İndir
7277 KARAM (Köprüler yaptırdım gelip..) Sayfa 1 Segâh _ İndir
7315 Kuş olup uçsam sevgilimin diyârına Sayfa 1 Segâh Neveser Kökdeş İndir
7390 Leylâ bir özge candır kara gözlü ceylândır Sayfa 1 Segâh Sadettin Kaynak İndir
7611 Merdivenin başındalar onbeş yirmi yaşındalar Sayfa 1 Segâh Fethi Karamahmudoğlu İndir
7758 Mutluluğu yitirdik suçu kaderde kaldı Sayfa 1 Segâh İrfan Özbakır İndir
7909 Nâz ile meclûb kıldın kendine dünyâyı sen Sayfa 1 Segâh Fahri Kopuz İndir
7929 Nazlı ipek yumağım Sayfa 1 Segâh Şerif İçli İndir
8034 Ne mal peşinde yorulduk ne mülkü kıskanırız Sayfa 1 Segâh Gültekin Çeki İndir
8068 Ne şekerde ne balda ne çiçek açmış dalda Sayfa 1 Segâh Mehmet Reşat Aysu İndir
8068 Ne şekerde ne balda ne çiçek açmış dalda Sayfa 2 Segâh Mehmet Reşat Aysu İndir
8132 Neden gönül seni bu mevsimde hüzün sarmış Sayfa 1 Segâh Hasan Soysal İndir
8141 Neden sevdim bilmem neden Sayfa 1 Segâh Neveser Kökdeş İndir
8197 Nerden gördü gözlerim Sayfa 1 Segâh Metin Everes İndir
8197 Nerden gördü gözlerim Sayfa 2 Segâh Metin Everes İndir
8379 O beyazlar ne yaraşmış geline Sayfa 1 Segâh Erdinç Çelikkol İndir
8436 Okunur gizli emel cilve edâ gözlerde Sayfa 1 Segâh Hamdi Tokay İndir
8464 Ol gözleri âhu ile sohbet ne güzel şey Sayfa 1 Segâh Ekrem Güyer İndir
8483 Olmaz ilaç sîne-i sad-pâreme Sayfa 1 Segâh Hacı Arif Bey İndir
8907 Rûhumda yine aşk bestesi var Sayfa 1 Segâh Zeki Müren İndir
8918 Rûhunda ölen nağmede sevdâ sesi var mı Sayfa 1 Segâh Sâdi Işılay İndir
8918 Rûhunda ölen nağmede sevdâ sesi var mı Sayfa 2 Segâh Sâdi Işılay İndir
9116 Sallû sallû alel habîb Sayfa 1 Segâh Zeki Altun (Hâfız) İndir
9135 HADİ SEV SEVECEKSEN (Sana binbir özlemle..) Sayfa 1 Segâh Hüseyin Erbay İndir
9135 HADİ SEV SEVECEKSEN (Sana binbir özlemle..) Sayfa 2 Segâh Hüseyin Erbay İndir
9135 HADİ SEV SEVECEKSEN (Sana binbir özlemle..) Sayfa 3 Segâh Hüseyin Erbay İndir
9145 Sana da yaptırayım Nâciye’m fildişi tarak Sayfa 1 Segâh _ İndir
9145 Sana da yaptırayım Nâciye’m fildişi tarak Sayfa 2 Segâh _ İndir
9146 Sana dedim gönül kuşu yaban dallarına konma Sayfa 1 Segâh Selâhattin İçli İndir
9146 Sana dedim gönül kuşu yaban dallarına konma Sayfa 2 Segâh Selâhattin İçli İndir
9165 Sana hasret gibiyim yansa da göğsünde başım Sayfa 1 Segâh Erol Sayan İndir
9176 Sana nasıl susamışım anlatamam hasretimi Sayfa 1 Segâh Rüştü Şardağ İndir
9278 Seher vakti esen rüzgâr söyle bana hazan nerde Sayfa 1 Segâh Muzaffer İlkar İndir
9359 Sen gece ol ben de rüyâ buluşalım aynı yerde Sayfa 1 Segâh Yücel Aşan İndir
9381 Sen gözyaşı olarak kayarsın yanağımdan Sayfa 1 Segâh İsmail Demirkıran İndir
9381 Sen gözyaşı olarak kayarsın yanağımdan Sayfa 2 Segâh İsmail Demirkıran İndir
9483 Seni andıkça üzülsem de yine vurgunum ben o siyah gözlerine Sayfa 1 Segâh Kaptanzâde Ali Rızâ Bey İndir
9501 Seni bir şey mi kırdı Sayfa 1 Segâh Selâhattin İçli İndir
9501 Seni bir şey mi kırdı Sayfa 2 Segâh Selâhattin İçli İndir
9537 Seni her dem anıyorum sözlerine kanıyorum Sayfa 1 Segâh Mısır’lı İbrâhim Efendi(Ûdî) İndir
9568 Seni seven olmasın yüzüne bakmasınlar (BEDDUA) Sayfa 1 Segâh Erol Sayan İndir
9604 Senin gibi ceylâna nasıl yanmayım Sayfa 1 Segâh Sâdun Aksüt İndir
9739 Sevdâ okunur gözlerinin her gülüşünde Sayfa 1 Segâh Sahak Hocasar (Kemânî) İndir
9747 Sevdâ yaratan gözlerini her zaman öpsem Sayfa 1 Segâh Yesârî Asım Arsoy İndir
9939 Sevginin denizinde boğulsun bırak gönlüm Sayfa 1 Segâh Halil İbrâhim Taşkent İndir
10075 Siyah gözde bin keder (ŞÜPHE DOLU GECELER) Sayfa 1 Segâh Selâhattin İçli İndir
10113 Son resmin var elimde bir parça solmuş gibi Sayfa 1 Segâh Necdet Tokatlıoğlu İndir
10267 Sun da içsin yâr elinden âşıkın peymâneyi Sayfa 1 Segâh Bîmen Şen İndir
10281 Susma söyle gecenin sihrine kanmadık mı Sayfa 1 Segâh Abdullah Özman İndir
10289 Sûy-i Kağıthâne’de mecnûn-misâl Sayfa 1 Segâh Lavtacı Hristo İndir
10289 Sûy-i Kağıthâne’de mecnûn-misâl Sayfa 2 Segâh Lavtacı Hristo İndir
10298 Sûziş-i aşk eyledi bağrım kebab Sayfa 1 Segâh Tanbûri Ali Efendi İndir
10413 Şem’a-i maksûdu yak Sayfa 1 Segâh Dellalzâde İndir
10416 Şen gözlerinin nûrunu içtimdi o akşam Sayfa 1 Segâh Yesârî Asım Arsoy İndir
10500 Şu karşıki dağda bir yeşil çadır Sayfa 1 Segâh Gültekin Çeki İndir
10613 Taştı rahmet deryâsı gark oldu cümle âsî Sayfa 1 Segâh Hüseyin Sâdettin Arel İndir
10723 Tûtî-i mûcize-gûyem ne desem lâf değil Sayfa 1 Segâh Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi) İndir
10805 Urfa’lılar şen olur bağları gülşen olur Sayfa 1 Segâh Sâime Kazazoğlu İndir
10824 Uyu gözlerinde renksiz bir perde Sayfa 1 Segâh Suphi İdrisoğlu İndir
10824 Uyu gözlerinde renksiz bir perde Sayfa 2 Segâh Suphi İdrisoğlu İndir
10839 Uzaktaki dağlardan gece bir güneş doğsa Sayfa 1 Segâh İsmail Akçapınar İndir
10991 Vuracak sîne arar gizlice tiğ-i nigehin Sayfa 1 Segâh Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
11169 Yâr seveni sevilen yâr kutlamalı Sayfa 1 Segâh Aydın Oran İndir
11169 Yâr seveni sevilen yâr kutlamalı Sayfa 2 Segâh Aydın Oran İndir
11224 Yaşamaktan zevk alırdım Sayfa 1 Segâh Ali Şenozan İndir
11234 Yattım o güzel sînede ben bir gece erken Sayfa 1 Segâh Zeki Duygulu İndir
11234 Yattım o güzel sînede ben bir gece erken Sayfa 2 Segâh Zeki Duygulu İndir
11241 Yayılmış gülistâna ser-te-ser mehpâreler şimdi Sayfa 1 Segâh Selânik’li Ahmet Efendi İndir
11274 ALLI YEMENİ (Yemenimin uçları) Sayfa 1 Segâh _ İndir
11274 ALLI YEMENİ (Yemenimin uçları) Sayfa 2 Segâh _ İndir
11299 Yeşil gözlü gül kokulu gül Ayşe’m Sayfa 1 Segâh Ali Ulvi Baradan İndir
11455 Yine dargın kapattın pencereleri (AYRILIK) Sayfa 1 Segâh Vecdi Seyhun İndir
11455 Yine dargın kapattın pencereleri (AYRILIK) Sayfa 2 Segâh Vecdi Seyhun İndir
11476 Yine hicran ile gün bitti güneş battı gönül Sayfa 1 Segâh Melâhat Pars İndir
11628 Zâhidâ dem urma aşkdan kapuyu kakdın mı hiç Sayfa 1 Segâh Hüseyin Sâdettin Arel İndir
11628 Zâhidâ dem urma aşkdan kapuyu kakdın mı hiç Sayfa 2 Segâh Hüseyin Sâdettin Arel İndir
11663 Zavallı gönlümün yine acıklı bir melâli var Sayfa 1 Segâh Fahri Kopuz İndir
11679 Zevk olur giryelerim kalb-i safâ-mestinize Sayfa 1 Segâh Selânik’li Ahmet Efendi İndir
11707 Zincir-i aşkın dil bestesiyim Sayfa 1 Segâh Hacı Fâik Bey İndir
11739 Zümrüttendir ovası yeşil çamlı yaylası Sayfa 1 Segâh Muzaffer İlkar İndir
11768 Eski günleri an güller takarak Sayfa 1 Segâh Arif Sâmi Toker İndir
11768 Eski günleri an güller takarak Sayfa 2 Segâh Arif Sâmi Toker İndir
11824 Alem içre âdemoğlu haşredek sürgündemi Sayfa 1 Segâh Cinuçen Tanrıkorur İndir
11825 Sevdiğim kahr-ı Hüdâ’ya înkîsar etmek de güç Sayfa 1 Segâh Cinuçen Tanrıkorur İndir
11949 Derde dert katan kader Sayfa 1 Segâh Rüştü Eriç İndir
11950 Ruhları anlaşan kalpleri seven… Sayfa 1 Segâh Süleyman Mertkanlı İndir
11950 Ruhları anlaşan kalpleri seven… Sayfa 2 Segâh Süleyman Mertkanlı İndir
11951 Senden kalan her nesneyi attım Sayfa 1 Segâh Erdinç Çelikkol İndir
11952 Seni dünyâ gözüyle son kez görmeye geldim Sayfa 1 Segâh İlhâmi Turan İndir
12118 Bilemezsin güzelim bendeki sevgin ne derin Sayfa 1 Segâh Rüştü Eriç İndir
12118 Bilemezsin güzelim bendeki sevgin ne derin Sayfa 2 Segâh Rüştü Eriç İndir
12119 Bilemezsin güzelim bendeki sevgin ne derin Sayfa 1 Segâh Zafer Tekelioğlu İndir
12120 Dost dilinden çile çektim Sayfa 1 Segâh İsmail Demirkıran İndir
12121 İstinye körfezinde bu akşam garipliği… Sayfa 1 Segâh Alâeddin Yavaşça İndir
12121 İstinye körfezinde bu akşam garipliği… Sayfa 2 Segâh Alâeddin Yavaşça İndir
12122 Seni düşünürken bağrımı okla delesim geliyor Sayfa 1 Segâh Erdoğan Berker İndir
12122 Seni düşünürken bağrımı okla delesim geliyor Sayfa 2 Segâh Erdoğan Berker İndir
12123 Yıllardır özler gibi yolunu gözler gibi Sayfa 1 Segâh Cemil Derelioğlu İndir
12123 Yıllardır özler gibi yolunu gözler gibi Sayfa 2 Segâh Cemil Derelioğlu İndir
12241 Bitmedi içimde sevgiler sana Sayfa 1 Segâh Erdoğan Berker İndir
12241 Bitmedi içimde sevgiler sana Sayfa 2 Segâh Erdoğan Berker İndir
12242 Hep rüyâ gibi geçti yıllar Sayfa 1 Segâh Arif Sâmi Toker İndir
12242 Hep rüyâ gibi geçti yıllar Sayfa 2 Segâh Arif Sâmi Toker İndir
12244 O yolun yolcusuyum hak eriyim ben o kadar Sayfa 1 Segâh Mustafa Töngemen İndir
12245 Rüzgârla uğuldarken uzun neş’eli yollar Sayfa 1 Segâh Nilgün Demirağ İndir
12245 Rüzgârla uğuldarken uzun neş’eli yollar Sayfa 2 Segâh Nilgün Demirağ İndir
12246 Son gül dağıldı son kuş uçup gitti Sayfa 1 Segâh Arif Sâmi Toker İndir
12246 Son gül dağıldı son kuş uçup gitti Sayfa 2 Segâh Arif Sâmi Toker İndir
12268 Bana her an acı verdin yeter artık güleyim Sayfa 1 Segâh Mediha Şen Sancakoğlu İndir
12301 Kimbilir kaç mevsim geçti aradan Sayfa 1 Segâh Ziyâ Taşkent İndir
12301 Kimbilir kaç mevsim geçti aradan Sayfa 2 Segâh Ziyâ Taşkent İndir
12374 Ağlar sensiz şu gönlüm için için derinden Sayfa 1 Segâh Şekip Ayhan Özışık İndir
12374 Ağlar sensiz şu gönlüm için için derinden Sayfa 2 Segâh Şekip Ayhan Özışık İndir
12375 Her güzele gönül verdin gönül söyle nedir derdin Sayfa 1 Segâh Ahmet Uzel İndir
12376 Her şeydi benim için bir candı bir nefesti Sayfa 1 Segâh Arif Sâmi Toker İndir
12376 Her şeydi benim için bir candı bir nefesti Sayfa 2 Segâh Arif Sâmi Toker İndir
12376 Her şeydi benim için bir candı bir nefesti Sayfa 3 Segâh Arif Sâmi Toker İndir
12416 Her falcıdan seni sordu her rüyâyı hayra yordu Sayfa 1 Segâh Hüseyin Erbay İndir
12416 Her falcıdan seni sordu her rüyâyı hayra yordu Sayfa 2 Segâh Hüseyin Erbay İndir
12417 Hayırlısı Veys’dir tâbiinlerin Sayfa 1 Segâh Avni Anıl İndir
12417 Hayırlısı Veys’dir tâbiinlerin Sayfa 2 Segâh Avni Anıl İndir
12417 Hayırlısı Veys’dir tâbiinlerin Sayfa 3 Segâh Avni Anıl İndir
12417 Hayırlısı Veys’dir tâbiinlerin Sayfa 4 Segâh Avni Anıl İndir
12417 Hayırlısı Veys’dir tâbiinlerin Sayfa 5 Segâh Avni Anıl İndir
12420 Meded Allah sana sundum elimi Sayfa 1 Segâh Zeki Altun (Hâfız) İndir
12420 Meded Allah sana sundum elimi Sayfa 2 Segâh Zeki Altun (Hâfız) İndir
12433 Şu yüreğim can evinde vurdukça Sayfa 1 Segâh Suphi İdrisoğlu İndir
12433 Şu yüreğim can evinde vurdukça Sayfa 2 Segâh Suphi İdrisoğlu İndir
12474 Yıldızlı yaz gecesi Sayfa 1 Segâh Cenan Akın İndir
12551 Ayrılırken yanağımda gözyaşının izi kaldı Sayfa 1 Segâh Râif Somer İndir
12551 Ayrılırken yanağımda gözyaşının izi kaldı Sayfa 2 Segâh Râif Somer İndir
12552 Bu dergâhın sırrı nedir Sayfa 1 Segâh Suphi İdrisoğlu İndir
12552 Bu dergâhın sırrı nedir Sayfa 2 Segâh Suphi İdrisoğlu İndir
12553 Gönlümce vermeyen bahtı n’eyleyim Sayfa 1 Segâh İsmail Demirkıran İndir
12554 Çoğalan aklarıma çıkmaz sokaklarıma Sayfa 1 Segâh Fethi Karamahmudoğlu İndir
12554 Çoğalan aklarıma çıkmaz sokaklarıma Sayfa 2 Segâh Fethi Karamahmudoğlu İndir
12555 Dostum yok diye üzülme Sayfa 1 Segâh Fethi Karamahmudoğlu İndir
12556 İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı Sayfa 1 Segâh Teoman Önaldı İndir
12556 İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı Sayfa 2 Segâh Teoman Önaldı İndir
12556 İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı Sayfa 3 Segâh Teoman Önaldı İndir
12556 İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı Sayfa 4 Segâh Teoman Önaldı İndir
12556 İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı Sayfa 5 Segâh Teoman Önaldı İndir
12715 Ben dost ile dost olmuşam Sayfa 1 Segâh Halil İbrâhim Taşkent İndir
12716 Her şey daha dün gibi geçiyor gözlerimden Sayfa 1 Segâh Sâim Gümüş İndir
12716 Her şey daha dün gibi geçiyor gözlerimden Sayfa 2 Segâh Sâim Gümüş İndir
12717 Vakti gelir çatlar koza Sayfa 1 Segâh Fethi Karamahmudoğlu İndir
12796 Aşk bir yalan değil de ne sev bir kere sen de dene Sayfa 1 Segâh İbrâhim Taşkent İndir
12797 Nice aşklar gördüm nefrete dönmüş Sayfa 1 Segâh Zekâi Tunca İndir
12872 Bir zamanlar evinin sevgili genç kadını Sayfa 1 Segâh Orhan Kızılsavaş İndir
12872 Bir zamanlar evinin sevgili genç kadını Sayfa 2 Segâh Orhan Kızılsavaş İndir
12873 Umut umut suladığın tüm güllerinle Sayfa 1 Segâh Fethi Karamahmudoğlu İndir
12873 Umut umut suladığın tüm güllerinle Sayfa 2 Segâh Fethi Karamahmudoğlu İndir
12911 Güller açmış bahçelerde Sayfa 1 Segâh Mediha Şen Sancakoğlu İndir
12911 Güller açmış bahçelerde Sayfa 2 Segâh Mediha Şen Sancakoğlu İndir
13026 Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına Sayfa 1 Segâh Akın Özkan İndir
13026 Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına Sayfa 2 Segâh Akın Özkan İndir
13080 Herkesten kıymetli her şeyden aziz… (Anne) Sayfa 1 Segâh Orhan Kızılsavaş İndir
13080 Herkesten kıymetli her şeyden aziz… (Anne) Sayfa 2 Segâh Orhan Kızılsavaş İndir
13184 Bülbülün gülü hep senin Sayfa 1 Segâh Bilge Özgen İndir
13184 Bülbülün gülü hep senin Sayfa 2 Segâh Bilge Özgen İndir
13185 Kırlangıçlar yuva yapmış yükseğe Sayfa 1 Segâh Tülây Arıcı İndir
13185 Kırlangıçlar yuva yapmış yükseğe Sayfa 2 Segâh Tülây Arıcı İndir
13186 Sebîl edip yıllarımı verdim Yûnûs Yûnûs diye Sayfa 1 Segâh Caner Bakır İndir
13186 Sebîl edip yıllarımı verdim Yûnûs Yûnûs diye Sayfa 2 Segâh Caner Bakır İndir
13271 Gitti gelmez bahar yeli şarkılar yarıda kaldı Sayfa 1 Segâh Kaya Öztaş İndir
13272 Yeni ufuklara doğru demir aldım Sayfa 1 Segâh Fâruk Şâhin İndir
13272 Yeni ufuklara doğru demir aldım Sayfa 2 Segâh Fâruk Şâhin İndir
13289 Uçun kuşlar uçun doğduğum yere Sayfa 1 Segâh Fâtih Salgar İndir
13289 Uçun kuşlar uçun doğduğum yere Sayfa 2 Segâh Fâtih Salgar İndir
13443 Sen gidersen benim hâlim nice olur Sayfa 1 Segâh Neveser Kökdeş İndir
13447 Teselligâhım oldu en ücrâ meyhâneler Sayfa 1 Segâh Neveser Kökdeş İndir
13449 Bir nay sesiyle dil nâr oldu Sayfa 1 Segâh Neveser Kökdeş İndir
13552 Ninni ninniler yavrum ninniler kuzum Sayfa 1 Segâh Tülây Arıcı İndir
13588 Bir mecnun olmuşum seni ararım Sayfa 1 Segâh Erdal Şâhin İndir
13588 Bir mecnun olmuşum seni ararım Sayfa 2 Segâh Erdal Şâhin İndir
13589 O fettan gözlerin kalbimde dursun Sayfa 1 Segâh Rüştü Eriç İndir
13589 O fettan gözlerin kalbimde dursun Sayfa 2 Segâh Rüştü Eriç İndir
13645 Gel esme sabâ yalvarırım Sayfa 1 Segâh Rüştü Eriç İndir
13645 Gel esme sabâ yalvarırım Sayfa 2 Segâh Rüştü Eriç İndir
13676 Gözleri yıldızlara dilleri bala benzer Sayfa 1 Segâh Turgut Tokaç İndir
13693 Sîne bebek güzel bebek Sayfa 1 Segâh Selâhattin İçli İndir
13693 Sîne bebek güzel bebek Sayfa 2 Segâh Selâhattin İçli İndir
13761 Sokaklar gece gündüz insanlarla dolu Sayfa 1 Segâh Ferit Sıdal İndir
13761 Sokaklar gece gündüz insanlarla dolu Sayfa 2 Segâh Ferit Sıdal İndir
13762 Varımı yağma eyledi Leylâ meskenim sahrâ aşkın elinden Sayfa 1 Segâh Erol Başara İndir
13786 Hasretin dağlar kadar aşsam desem aşamam Sayfa 1 Segâh Raif Somer İndir
14029 Açılsın ellerimiz Allah diyelim Allah Sayfa 1 Segâh Rüştü Eriç İndir
14045 Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne Sayfa 1 Segâh Hâlis Efendi İndir
14046 Ben bu aşka dûş oldum Sayfa 1 Segâh _ İndir
14063 Bir şâha kul olmak gerek Sayfa 1 Segâh Güldeniz Ekmen İndir
14106 Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Sayfa 1 Segâh _ İndir
14121 Derviş bağrı taş gerek Sayfa 1 Segâh Süleyman Erguner İndir
14134 Derdimin dermânı sensin yâ Muhammed Mustafa yâ Resûlallah Sayfa 1 Segâh İbrâhim Ağa İndir
14157 Essalât ü vesselâm ey hâdi-i râh-ı Hüdâ Sayfa 1 Segâh Bekir Sıtkı Sezgin İndir
14159 Ey Allah’ım beni senden ayırma Sayfa 1 Segâh Ahmet Efendi(Çalâkzâde) İndir
14203 Gönül hayrân oluptur aşk elinden Sayfa 1 Segâh _ İndir
14204 Ganî Mevlâ’m nasîb etse varsam ağlayu ağlayu Sayfa 1 Segâh _ İndir
14206 Geldik aşkın diyârına yaşamak bir bahâne Sayfa 1 Segâh Güldeniz Ekmen İndir
14206 Geldik aşkın diyârına yaşamak bir bahâne Sayfa 2 Segâh Güldeniz Ekmen İndir
14229 Hak şer’leri hayr eyler Sayfa 1 Segâh Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde) İndir
14277 Kime gönül verir isem benim ile yâr olmadı Sayfa 1 Segâh Güldeniz Ekmen İndir
14300 Müştâk-ı dilim mahbûb-i sübhan Hüseyn’e Sayfa 1 Segâh _ İndir
14354 Server-i ser bülendimiz hazret-i pîr efendimiz Sayfa 1 Segâh Ebu’l Hâmis Mehmet Efendi İndir
14359 Sordum sarı çiçeğe benzin neden sarıdır Sayfa 1 Segâh _ (Tâhir Karagöz) İndir
14367 Sadr-ı cem’-i mürselin sensin ya Resûlallah Sayfa 1 Segâh Hacı Arif Bey İndir
14373 Dinle sözümü sana direm özge edadır Sayfa 1 Segâh _ İndir
14384 Şol cennetin ırmakları akar Allah Allah deyu Sayfa 1 Segâh _ İndir
14391 Şol dem görem dîdârını dîvâneyem Sayfa 1 Segâh Erol Başara İndir
14395 Tende cânım canda cânânımdır Allah Hû diyen Sayfa 1 Segâh Dinçer Dalkılıç İndir
14427 Yâ İlâhi ism-i Azâm hakkı çün… Sayfa 1 Segâh Bekir Sıtkı Sezgin İndir
14444 Zâtını dâvet buyurdu bu gece Rabb’ül Muîn Sayfa 1 Segâh Râkım Elkutlu İndir
14454 Allah Hû Allah Lâ İlâhe İllâllah Sayfa 1 Segâh _ İndir
14457 Allahümme sâlli alâ seyyidinâ (Salât-ı Ümmîye) Sayfa 1 Segâh Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi) İndir
14463 Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah Sayfa 1 Segâh _ İndir
14466 Baş açık sîne üryan Sayfa 1 Segâh Nejat Tezcan İndir
14499 Kime gönül verir isem benim ile yâr olmadı Sayfa 1 Segâh Osman Nûri Özpekel İndir
14499 Kime gönül verir isem benim ile yâr olmadı Sayfa 2 Segâh Osman Nûri Özpekel İndir
14530 Yâ Resûlallah yâ Habîballah Sayfa 1 Segâh _ İndir
14532 Yâ Resûl selam aleyke Sayfa 1 Segâh _ İndir
14539 Bu aşk bir bahr-i ummandır Sayfa 1 Segâh _ İndir
14542 Canım kurban olsun senin yoluna Sayfa 1 Segâh Amir Ateş İndir
14544 Cânımın cânı efendim nûr-i kur’anım benim Sayfa 1 Segâh Kâni Karaca İndir
14549 Dolap niçin inilersin Sayfa 1 Segâh Selâhattin Gürer İndir
14554 Ey gafil uyan rıhlet-i nâ-gâhı unutma Sayfa 1 Segâh Ali Şîrüganî (Dede) İndir
14561 Gönül hep sendedir Elhamdülillâh Sayfa 1 Segâh Amir Ateş İndir
14566 Ey âşık-ı dildâde (Hû bir Allah cânan Allah canlar sana kurban Allah) Sayfa 1 Segâh _ İndir
14574 Semâveri kurduk düze Sayfa 1 Segâh Tahir Karagöz İndir
14595 Alemler nûra gark oldu Muhammed doğduğu gece Sayfa 1 Segâh _ İndir
14602 Araya araya bulsam izini Sayfa 1 Segâh _ İndir
14617 Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne Sayfa 1 Segâh _ İndir
14640 Dervişlik baştadır tac’da değildir Sayfa 1 Segâh Ahmet Efendi (Şikarizade) İndir
14673 Cehennem ağlayıp yalvaracak Allah’ına Sayfa 1 Segâh Güldeniz Ekmen İndir
14673 Cehennem ağlayıp yalvaracak Allah’ına Sayfa 2 Segâh Güldeniz Ekmen İndir
14817 Aşk sarhoşu olmuşum ben geziyorum ben bulutlarda Sayfa 1 Segâh Gündoğdu Doğan İndir
14817 Aşk sarhoşu olmuşum ben geziyorum ben bulutlarda Sayfa 2 Segâh Gündoğdu Doğan İndir
14818 Beni sen çoktandır unutsan bile sevdâ masalımız dinlenir olmuş Sayfa 1 Segâh Alâeddin Şensoy İndir
14818 Beni sen çoktandır unutsan bile sevdâ masalımız dinlenir olmuş Sayfa 2 Segâh Alâeddin Şensoy İndir
14819 Bu ayrılık gecesi yine yollarıma bak Sayfa 1 Segâh Rüştü Eriç İndir
14820 Geceler uykusuz gözlerim yorgun Sayfa 1 Segâh Ali Şenozan İndir
14820 Geceler uykusuz gözlerim yorgun Sayfa 2 Segâh Ali Şenozan İndir
14821 Hasretin büyüyorken hergün içimde Sayfa 1 Segâh Abdülkâdir Salar İndir
14823 Neylerde segâh nağmesi dillerde sadası Sayfa 1 Segâh Alâeddin Yavaşça İndir
14823 Neylerde segâh nağmesi dillerde sadası Sayfa 2 Segâh Alâeddin Yavaşça İndir
14823 Neylerde segâh nağmesi dillerde sadası Sayfa 3 Segâh Alâeddin Yavaşça İndir
14823 Neylerde segâh nağmesi dillerde sadası Sayfa 4 Segâh Alâeddin Yavaşça İndir
14823 Neylerde segâh nağmesi dillerde sadası Sayfa 5 Segâh Alâeddin Yavaşça İndir
14823 Neylerde segâh nağmesi dillerde sadası Sayfa 6 Segâh Alâeddin Yavaşça İndir
14823 Neylerde segâh nağmesi dillerde sadası Sayfa 7 Segâh Alâeddin Yavaşça İndir
14823 Neylerde segâh nağmesi dillerde sadası Sayfa 7 Segâh Alâeddin Yavaşça İndir
15073 Dertlerim içimde hep küme küme Sayfa 1 Segâh İsmail Ötenkaya İndir
15074 Gün doğarken ayrılık var gözlerin yaş dolmasın Sayfa 1 Segâh Ömür Gençel İndir
15075 Mâziye dalınca gözlerim dolar Sayfa 1 Segâh Cemil Derelioğlu İndir
15075 Mâziye dalınca gözlerim dolar Sayfa 2 Segâh Cemil Derelioğlu İndir
15076 Senin o aşk dediğin üç gün sürer en fazla Sayfa 1 Segâh Erdinç Çelikkol İndir
15076 Senin o aşk dediğin üç gün sürer en fazla Sayfa 2 Segâh Erdinç Çelikkol İndir
15077 Seviyordun eskiden bırakıp gittin neden Sayfa 1 Segâh Mediha Şen Sancakoğlu İndir
15077 Seviyordun eskiden bırakıp gittin neden Sayfa 2 Segâh Mediha Şen Sancakoğlu İndir
15078 Yüzün hiçbir zaman gülmedi diye Sayfa 1 Segâh Rüştü Eriç İndir
15122 Sen sâhib-i bürhansın yâ Hazret-i Mevlânâ Sayfa 1 Segâh Süleyman Erguner (Torun) İndir
15128 Anladım ki tek aşk varmış o da senin aşkın Rabbim Sayfa 1 Segâh Erdal Şâhin İndir
15129 Bu selâmın hecesi Besmeledir ilk sesi Sayfa 1 Segâh Mustafa Malay İndir
15129 Bu selâmın hecesi Besmeledir ilk sesi Sayfa 2 Segâh Mustafa Malay İndir
15167 Zemzemle yıkanmış duru seller gibi ak Sayfa 1 Segâh Cinuçen Tanrıkorur İndir
15200 Esmesin rüzgâr sen olmayınca Sayfa 1 Segâh Gufran Taş İndir
15527 Aczi idrâk etmeyen benlik güder bulmaz felâh Sayfa 1 Segâh Vefik Ataç İndir
15528 Beni bende ne ararsın kalbine bak ben ordayım Sayfa 1 Segâh Rüştü Eriç İndir
15529 Bitsin diyorum bunca karanlık bitsin Sayfa 1 Segâh Rüştü Eriç İndir
15530 Ey sâki mey sun ki bir gün lâlezâr elden gider Sayfa 1 Segâh İsmâil Ötenkaya İndir
15530 Ey sâki mey sun ki bir gün lâlezâr elden gider Sayfa 2 Segâh İsmâil Ötenkaya İndir
15531 Gözlerimde canlandılar Hisar Üsküdar Ada’lar Sayfa 1 Segâh Alâeddin Yavaşça İndir
15531 Gözlerimde canlandılar Hisar Üsküdar Ada’lar Sayfa 2 Segâh Alâeddin Yavaşça İndir
15532 Güller ağlıyor güllerin ağladığı bir saat vardır hani Sayfa 1 Segâh Nilgün Demirağ İndir
15532 Güller ağlıyor güllerin ağladığı bir saat vardır hani Sayfa 2 Segâh Nilgün Demirağ İndir
15533 Gülün ömrü bir mevsim yazın varsa kışın yok Sayfa 1 Segâh İsmâil Demirkıran İndir
15534 Yuvadan yavru kuş uçurur gibi gelinler yollarsın gurbete anam Sayfa 1 Segâh Ertuğrul Yalçınkaya İndir
15534 Yuvadan yavru kuş uçurur gibi gelinler yollarsın gurbete anam Sayfa 2 Segâh Ertuğrul Yalçınkaya İndir
15645 Ey seyrine hiç doymadığım gün gibi gözler Sayfa 1 Segâh Ertuğrul Ottekin İndir
15646 Güneşe yolum olur diye gözlerin en kuytu gölgelerde seni aradım Sayfa 1 Segâh Yılmaz Yüksel İndir
15646 Güneşe yolum olur diye gözlerin en kuytu gölgelerde seni aradım Sayfa 2 Segâh Yılmaz Yüksel İndir
15648 Bir okkacık balım mı var ne’m alacak felek benim Sayfa 1 Segâh Cemil Demirsipâhi İndir
15652 Elvedâ diyerek gittiğin gece şu dünya üstüme yıkıldı sandım Sayfa 1 Segâh Hüseyin Erbay İndir
15652 Elvedâ diyerek gittiğin gece şu dünya üstüme yıkıldı sandım Sayfa 2 Segâh Hüseyin Erbay İndir
15698 Seni sevmek bir ibadet güzelim âr edemem Sayfa 1 Segâh Fâruk Şâhin İndir
15711 Yapmacık yok tavrımızda sevgimiz candan Sayfa 1 Segâh Ziyâ Taşkent İndir
15722 Uslamaz gönlüm sevmekten yorulmaz Sayfa 1 Segâh Ali Şenozan İndir
15757 O coşan halini tarife bahar az güzelim Sayfa 1 Segâh Uzman Sağlık İndir
15790 Kırıldı telleri gönül sazımın unut beni artık dediğin zaman Sayfa 1 Segâh Suphi İdrisoğlu İndir
15794 Hasretin dağlar kadar yıllar geçse bitmiyor Sayfa 1 Segâh İsmâil Demirkıran İndir
15794 Hasretin dağlar kadar yıllar geçse bitmiyor Sayfa 2 Segâh İsmâil Demirkıran İndir
15802 Yorgun gözümün halkalarında güller gibi fecroldu nümâyân Sayfa 1 Segâh Nilgün Demirağ İndir
15802 Yorgun gözümün halkalarında güller gibi fecroldu nümâyân Sayfa 2 Segâh Nilgün Demirağ İndir
15812 Aşkın içimde bir çınar gibi Sayfa 1 Segâh Amir Ateş İndir
15865 El ele çocuklar verin el ele koşa koşa gelin oyuna Sayfa 1 Segâh Şâhin Uçar İndir
15874 Bu beden bir yaş ağaç kurut sultânım kurut Sayfa 1 Segâh Fethi Karamahmudoğlu İndir
15946 Yeter çektim firak ey serv-i nazım Sayfa 1 Segâh Ahmet Uzel İndir
15990 Bülbül ahengini gül rengini hep senden alır Sayfa 1 Segâh Münir Nûrettin Selçuk İndir
16012 Kim ki (Ş’ol ki) can vermez bu yolda pes niçün cânân diler Sayfa 1 Segâh _ İndir
16014 Kurbanlar tığlanıp gülbank çekildi Sayfa 1 Segâh Sadettin Kaynak İndir
16040 Sakın terk-i edepten kûy-i mahbûb-i Hüdâ’dır bu Sayfa 1 Segâh Amir Ateş İndir
16043 Sevdim seni mabuduma cânân diye sevdim Sayfa 1 Segâh _ İndir
16061 Uyurken seyrimde kalkdım ağlayu Sayfa 1 Segâh Muzaffer Ozak (Aşkî) İndir
16079 Aşkınla ışıldadım yüceldim hem de Sayfa 1 Segâh Güldeniz Ekmen İndir
16143 Taş atanlara da yok intikamın Sayfa 1 Segâh Hüseyin Sebilci(Hâfız) İndir
16163 İmân ile kapımı çal dile benden ne dilersen Sayfa 1 Segâh Erdinç Çelikkol İndir
16163 İmân ile kapımı çal dile benden ne dilersen Sayfa 2 Segâh Erdinç Çelikkol İndir
16168 Alâda bir servi bitmiş Sayfa 1 Segâh Mustafa Düzgünman İndir
16170 Büyüklenme insanoğlu ölmemeye çâre var mı Sayfa 1 Segâh İsmâil Demirkıran İndir
16173 Allah yâ Dâim Allah yâ Bâkî Sayfa 1 Segâh _ İndir
16177 Aşkın aldı benden beni bana seni gerek seni Sayfa 1 Segâh Yâkup Gören İndir
16178 Bakıp cemâl-i yâre çağırıram dost dost Sayfa 1 Segâh Ahmet Özhan İndir
16181 Cemâlin nûrunu âşıklarına kerem eyle kerem eyle Sübhanım Allah Sayfa 1 Segâh Aslan Hepgür İndir
16184 Cümle kuşlar uyanmadan uyan vakt-i seher oldu Sayfa 1 Segâh Sefer Dal (Muhibbî) İndir
16186 Derviş olan kişiler deli olagan olur Sayfa 1 Segâh _ İndir
16190 Essalât ü vesselâm ü aleyke yâ Resûlallah Sayfa 1 Segâh _ İndir
16202 Gelin gidelim Allah yoluna Sayfa 1 Segâh Nûri Sesören İndir
16219 Yâ Allah yâ Allah el Hâdî el Nâfî el Mânî el Câmî Sayfa 1 Segâh _ İndir
16225 Zât-ı mir’at-ı Hüdâ’sın yâ Muhammed Mustafa Sayfa 1 Segâh Zekâî Dede İndir
16239 Her kaçan anarsam seni kararım kalmaz Allah’ım Sayfa 1 Segâh _ İndir
16282 Boşa cihanı dolanma gel âdeme bil âdemi Sayfa 1 Segâh İlker Günçer İndir
16282 Boşa cihanı dolanma gel âdeme bil âdemi Sayfa 2 Segâh İlker Günçer İndir
16506 Ay kız adın amandır Sayfa 1 Segâh _ İndir
16626 Rüyâ gibi geçiyor adalarda sonbahar Sayfa 1 Segâh Alâeddin Yavaşça İndir
16626 Rüyâ gibi geçiyor adalarda sonbahar Sayfa 2 Segâh Alâeddin Yavaşça İndir
16630 Seyrana geldim ben seni Sayfa 1 Segâh Sabahattin Ergi İndir
16633 Sensiz geçen yıllarımı sildim artık başa döndüm Sayfa 1 Segâh İsmâil Demirkıran İndir
16633 Sensiz geçen yıllarımı sildim artık başa döndüm Sayfa 2 Segâh İsmâil Demirkıran İndir
16650 Kapıldım aşkımın girdabına ey zâlim imdat et Sayfa 1 Segâh Alâeddin Yavaşça İndir
16707 Gönlümde açan hüzün günden güne taşıyor Sayfa 1 Segâh Ahmet Uzel İndir
16921 Eşini kaybetmiş bir garip kuşum yuvamı yel almış Sayfa 1 Segâh Serap Arısan İndir
16925 Her var olan aslını övdü dilberin cemâlinden Sayfa 1 Segâh Suphi İdrisoğlu İndir
16979 Gel güzelim açılalım engine Sayfa 1 Segâh Ahmet Uzel İndir
17014 Bu karanlık ne zaman kullara âyân olacak Sayfa 1 Segâh Ahmet Uzel İndir
17057 Kuru bir yaprak gibi savurdu beni gurbet Sayfa 1 Segâh İsmâil Demirkıran İndir
17057 Kuru bir yaprak gibi savurdu beni gurbet Sayfa 2 Segâh İsmâil Demirkıran İndir
17086 O bakışlardır eden ömrümü yıllarca heder Sayfa 1 Segâh Rüştü Eriç İndir
17119 Hasret makamında bir şarkı söyle gözlerim ellerim rûhum ısınsın Sayfa 1 Segâh Özgen Gürbüz İndir
17119 Hasret makamında bir şarkı söyle gözlerim ellerim rûhum ısınsın Sayfa 2 Segâh Özgen Gürbüz İndir
17158 Yâ ilâhî gaflet ettim haksızım hak sendedir Sayfa 1 Segâh Faruk Şâhin İndir
17197 Gittiğin yollarda gözyaşım kaldı rüzgârın elinde bir tozdur şimdi Sayfa 1 Segâh İsmâil Ötenkaya İndir
17197 Gittiğin yollarda gözyaşım kaldı rüzgârın elinde bir tozdur şimdi Sayfa 2 Segâh İsmâil Ötenkaya İndir
17231 Yine ne var ne bu dargın bakışın ne dedim de seni üzdüm bileyim Sayfa 1 Segâh Rıdvan Tandoğan İndir
17231 Yine ne var ne bu dargın bakışın ne dedim de seni üzdüm bileyim Sayfa 2 Segâh Rıdvan Tandoğan İndir
17238 Toprak eğer vatan ise o yücedir çok sevilir Sayfa 1 Segâh Hasan Soysal İndir
17378 Uzaklarda kaldı mutluluklar bir dönüp te bakmadılar Sayfa 1 Segâh Mesut Caşka İndir
17395 Bir gün gel artık ağrımı dindir Sayfa 1 Segâh Ahmet Tutaklar İndir
17401 Can bedenden soyununca ruh şaşkındır beden suskun Sayfa 1 Segâh Pınar Köksal İndir
17410 Nâlân ediyor rûhumu hicrân dolu akşam Sayfa 1 Segâh Rüştü Eriç İndir
17480 Aşk yıktın gör dil-i vîrânımı Sayfa 1 Segâh Rüştü Eriç İndir
17501 Kaşlar kara göz elâymış Sayfa 1 Segâh İsmâil Akçapınar İndir
17723 Karşımda hayâlin duruyor tatlı sesinle Sayfa 1 Segâh Osman Nûri Özpekel İndir
17869 Bir tatlı yalan olsa bile verdiği sözler Sayfa 1 Segâh Mustafa Ünal Yılmazer İndir
17873 Kurtar tanrım düştük dara böyle olur bahtı kara Sayfa 1 Segâh Mediha Şen Sancakoğlu İndir
17873 Kurtar tanrım düştük dara böyle olur bahtı kara Sayfa 2 Segâh Mediha Şen Sancakoğlu İndir
17891 Gamla doldurdun gönül peymanemi eyvah benim Sayfa 1 Segâh Erdinç Çelikkol İndir
17910 Bir ses duyulur her gece nabzımda benim Sayfa 1 Segâh Fâruk Şâhin İndir
17910 Bir ses duyulur her gece nabzımda benim Sayfa 2 Segâh Fâruk Şâhin İndir
17934 A efendim bu gurbetlik tez bitsin Sayfa 1 Segâh Alâeddin Yavaşça İndir
17934 A efendim bu gurbetlik tez bitsin Sayfa 2 Segâh Alâeddin Yavaşça İndir
17998 Cansızlar bile gelerek dile hâl lisan ile diyor Allah bir Sayfa 1 Segâh Pınar Köksal İndir
17998 Cansızlar bile gelerek dile hâl lisan ile diyor Allah bir Sayfa 2 Segâh Pınar Köksal İndir
18056 Güller kızarır görse seni utanır lâle senden Sayfa 1 Segâh Emin Akan İndir
18118 Tomurcuktum açmamıştım dermeseydin ne olurdu Sayfa 1 Segâh Raif Somer İndir
18223 Âşığın bakışına güneşin yakışına kaderin akışına dur diyebilir misin Sayfa 1 Segâh M.Sabri Akçagül İndir
18223 Âşığın bakışına güneşin yakışına kaderin akışına dur diyebilir misin Sayfa 2 Segâh M.Sabri Akçagül İndir
18325 Gül ne güzelsin dalında Sayfa 1 Segâh Ömer Dilek İndir
18325 Gül ne güzelsin dalında Sayfa 2 Segâh Ömer Dilek İndir
18434 Mevsim hazan sonudur geri dönüş yok artık Sayfa 1 Segâh Aydın Oran İndir
18448 Yaktın bizi gül goncası bülbül sana ben hârına yandım Sayfa 1 Segâh Yılmaz Karakoyunlu İndir
18519 Öpsem o güzel ellerini sevsem ne olurdu Sayfa 1 Segâh Yaşar Bedük İndir
18583 Artık yıkılsa cihan düşünmem seni bir an Sayfa 1 Segâh İlgün Soysev İndir
18583 Artık yıkılsa cihan düşünmem seni bir an Sayfa 2 Segâh İlgün Soysev İndir
18585 Çok uzak da olsa bir gün döneceğim sana Sayfa 1 Segâh Teoman Önaldı İndir
18585 Çok uzak da olsa bir gün döneceğim sana Sayfa 2 Segâh Teoman Önaldı İndir
18585 Çok uzak da olsa bir gün döneceğim sana Sayfa 3 Segâh Teoman Önaldı İndir
18609 Kimse beni senin gibi sevmeyecek biliyorum Sayfa 1 Segâh Turhan Taşan İndir
18680 Gün doğmayacak pencerelerden bana artık Sayfa 1 Segâh Talât Er İndir
18778 Unutma beraber geçen günleri Sayfa 1 Segâh M.Ünal Yılmazer İndir
19141 Beklemem fecrini leylâklar açan Nisan’ın Sayfa 1 Segâh Gülen Ertek İndir
19141 Beklemem fecrini leylâklar açan Nisan’ın Sayfa 2 Segâh Gülen Ertek İndir
19189 Bir gizli gönül neşesi almış gibiyim Sayfa 1 Segâh Yılmaz Karakoyunlu İndir
19189 Bir gizli gönül neşesi almış gibiyim Sayfa 2 Segâh Yılmaz Karakoyunlu İndir
19200 Yıllar kanatlanmış aylar uçuyor Sayfa 1 Segâh Zekâi Tunca İndir
19200 Yıllar kanatlanmış aylar uçuyor Sayfa 2 Segâh Zekâi Tunca İndir
19205 Eğer inanmıyorsan ettiğimiz yemine Sayfa 1 Segâh Ali Onur İndir
19205 Eğer inanmıyorsan ettiğimiz yemine Sayfa 2 Segâh Ali Onur İndir
19221 Toz pembe ufuktan güle Sayfa 1 Segâh Salih Berkmen İndir
19221 Toz pembe ufuktan güle Sayfa 2 Segâh Salih Berkmen İndir
19307 Gözde her renk dilde her sonsuz şiir Sayfa 1 Segâh Alâeddin Yavaşça İndir
19314 Sebîl edip yıllarımıverdim Yûnus Yûnus diye Sayfa 1 Segâh Erdinç Çelikkol İndir
19343 Gözlerimin hapsindesin kaçamazsın sen benimsin Sayfa 1 Segâh Erdinç Çelikkol İndir
19343 Gözlerimin hapsindesin kaçamazsın sen benimsin Sayfa 2 Segâh Erdinç Çelikkol İndir
19398 Şarkı yaptım sana şiir yazdım sana Sayfa 1 Segâh Burhan Bakışkan İndir
19398 Şarkı yaptım sana şiir yazdım sana Sayfa 2 Segâh Burhan Bakışkan İndir
19413 Değmez bu ömür boş yere feryada gönül Sayfa 1 Segâh Özgür Ulaş Doğanoğlu İndir
19421 Gözyaşımın içinde sanma sana hasret var Sayfa 1 Segâh Metin Everes İndir
19480 Allah Allah hak bir Allah lâ ilâhe illahlah Sayfa 1 Segâh Sabahattin Hizmetli İndir
19535 Bir şarkı var Segâh’tan bir türkü var Dügâh’tan Sayfa 1 Segâh Amir Ateş İndir
19577 Aşkın çok güzel ver Allahım ver Sayfa 1 Segâh Suphi İdrisoğlu İndir
19645 Yıllar yağdı saçlarıma mevsimleri sayamadım Sayfa 1 Segâh Zekâi Tunca İndir
19645 Yıllar yağdı saçlarıma mevsimleri sayamadım Sayfa 2 Segâh Zekâi Tunca İndir
19692 O gitti gideli gülmüyor yüzüm Sayfa 1 Segâh Ziyâ Levent Topçuoğlu İndir
19692 O gitti gideli gülmüyor yüzüm Sayfa 2 Segâh Ziyâ Levent Topçuoğlu İndir
13807 Hiç gülmedi şansım benim Sayfa 1 Segâh Halil İbrâhim Taşkent İndir
14013 A sultânım sen vâr iken ya ben kime yalvarayım Sayfa 1 Segâh _ İndir
14455 Allahümme Lâ İlâhe İllâllah Hû (İsm-i Azam duası) Sayfa 1 Segâh Ümit Gürelman İndir
4222 Ey olanlar talib-i gencine-i esrar-ı H Sayfa 1 Segah (Çargah’ta) Hseyin Sadettin Arel ￝ndir
5290 Gördüğüm şeb bağrımı hûn eyledin Sayfa 1 Segâh Mâye Hacı Arif Bey İndir
16074 Arife mir’at-i vahdettir ser-â-ser kâinat Sayfa 1 Segâh Mâye Kâzım Uz (Muâllim) İndir
18935 Gönül sevdin sevilmedin sevda elinde elinde Sayfa 1 Segah Sadettin Kaynak İndir
18952 Yürü sofi yürü yolunda azma Sayfa 1 Segah Sadettin Kaynak İndir
19006 Ufuklar kara bağladı (Atarük’e Mersiye) Sayfa 1 Segah Sadettin Kaynak İndir
19029 Esen yelde yadın mı var bülbül neden ağlarsın Sayfa 1 Segah Sadettin Kaynak İndir
19043 Geldi belleme ayı, belleyelim tarlayı Sayfa 1 Segah Sadettin Kaynak İndir

“Segah Makamı” hakkında 2 yorum

  1. beyati peşrtevini bulamadım. yardımcı olmanızı rica ediyorum. Ayrıca hocam ney videolarının altında üflediğiniz eserin notalarını koysanız daha rahat ulaşırız diye düşünüyorum. Yüreğinize sağlık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.