Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
390 Almış ele câm-ı mülü Sayfa 1 Sâzkâr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
1884 Bir dil olıcak ol (meh-i / şeh-i) hüsnün dîvânesi Sayfa 1 Sâzkâr İlya Efendi İndir
1884 Bir dil olıcak ol (meh-i / şeh-i) hüsnün dîvânesi Sayfa 2 Sâzkâr İlya Efendi İndir
2410 Biyâ ki kadd-i tü der bağ-can nihâli menest Sayfa 1 Sâzkâr İlya Efendi İndir
2410 Biyâ ki kadd-i tü der bağ-can nihâli menest Sayfa 2 Sâzkâr İlya Efendi İndir
2730 Cânânımın o vech-i dil-ârâsına baktım Sayfa 1 Sâzkâr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
2803 Cem gitti bozulmaktadır erkân-ı harâbat Sayfa 1 Sâzkâr Hâfız Yâkub Efendi İndir
6213 Hemîşe dilde sühan elde saz kârımdır Sayfa 1 Sâzkâr Tab’î Mustafa Efendi İndir
6213 Hemîşe dilde sühan elde saz kârımdır Sayfa 2 Sâzkâr Tab’î Mustafa Efendi İndir
8289 Nice bir bülbül-i nâlân gibi feryâd edeyim Sayfa 1 Sâzkâr İlya Efendi İndir
8289 Nice bir bülbül-i nâlân gibi feryâd edeyim Sayfa 2 Sâzkâr İlya Efendi İndir
13025 Bülbüllerin ister seni ey gonca-dehen gel Sayfa 1 Sâzkâr Akın Özkan İndir
16105 Gel gel yanalım âteş-i aşka Sayfa 1 Sâzkâr _ İndir
17938 Bir gariplik çöker ki vakit akşam olunca Sayfa 1 Sâzkâr Alâeddin Yavaşça İndir
17938 Bir gariplik çöker ki vakit akşam olunca Sayfa 2 Sâzkâr Alâeddin Yavaşça İndir
4202 Ey nahl-i gül dilber perî Sayfa 1 Sâzkâr Neyzen Rızâ Bey İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.