Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
128 Ağlarım ağladığım yâre nümâyân olmaz Sayfa 1 Sabâ Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
128 Ağlarım ağladığım yâre nümâyân olmaz Sayfa 2 Sabâ Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
165 Ah bitmeyecek dertlere düştüm ki derinden Sayfa 1 Sabâ Burhan Durucu İndir
166 Ah bu âşıklık ne müşkil kâr imiş Sayfa 1 Sabâ Lâtif Ağa İndir
351 Alemde zafer bulayım hem şâd olayım ben Sayfa 1 Sabâ Zafirâki Efendi(Kemânî) İndir
421 Aman doktor canım gülüm doktor derdime bir çâre(MENDİLİMİN YEŞİLİ) Sayfa 1 Sabâ _ İndir
513 Arifler meclisi yüksek olurmuş Sayfa 1 Sabâ Muzaffer İlkar İndir
531 Artık ne teselli ne ümîd kaldı hayattan Sayfa 1 Sabâ Metin Everes İndir
573 Âşıka tân etmek olmaz müptelâdır n’eylesin Sayfa 1 Sabâ Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
573 Âşıka tân etmek olmaz müptelâdır n’eylesin Sayfa 2 Sabâ Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
584 Âşıkına eylemez al Sayfa 1 Sabâ Nûman Ağa İndir
900 Ayrılık ateşi kalbe dolunca Sayfa 1 Sabâ Amir Ateş İndir
948 Bâd-ı sabâ melin melin esersin Sayfa 1 Sabâ Tanbûri Mustafa Çavuş İndir
948 Bâd-ı sabâ melin melin esersin Sayfa 2 Sabâ Tanbûri Mustafa Çavuş İndir
1061 Bahçemizde gonca güller soldu gitti gelmedin Sayfa 1 Sabâ Alâeddin Şensoy İndir
1068 Bahçenizde boynu bükük lâleyim Sayfa 1 Sabâ Sabri Süha Ansen İndir
1172 Bana bâd-ı sabâ ol serv-i gül-ruh’dan haber vermez Sayfa 1 Sabâ Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
1273 Bekler beni her gün susamış bir ecelim var Sayfa 1 Sabâ Artaki Candan İndir
1273 Bekler beni her gün susamış bir ecelim var Sayfa 2 Sabâ Artaki Candan İndir
1288 Belki bensiz bu yollardan geçeceksin bir akşam Sayfa 1 Sabâ Ziyâ Taşkent İndir
1387 Beni aşka salan yâre gönül ister gücüm yetmez Sayfa 1 Sabâ Tanbûri Ali Efendi İndir
1549 Ben yanında her zaman bir sırra eriyorum Sayfa 1 Sabâ Nûrettin Gökmen İndir
1590 Bezm-i gamını sahn-ı gülistâna değişmem Sayfa 1 Sabâ Neyzen Rızâ Bey İndir
1603 Bezm-i yârda dâima el bağlarım Sayfa 1 Sabâ Rif’at Bey İndir
1694 Bilmem ki nedendir bu benim kalbimin âhı Sayfa 1 Sabâ Amir Ateş İndir
1740 Bin gönül almış nişan her tiğ-i müjgânına Sayfa 1 Sabâ Erdinç Çelikkol İndir
1766 Bir akşam güneşinin battığı yerde Sayfa 1 Sabâ Erdoğan Yıldızel İndir
1848 Bir dalda iki kiraz biri al biri beyaz Sayfa 1 Sabâ _ İndir
1865 Bir derde müptelâyım dertsiz sevdâ olmuyor Sayfa 1 Sabâ Bahri Altıntaş İndir
1899 Bir esmere gönül verdim Sayfa 1 Sabâ Tanbûri Mustafa Çavuş İndir
1918 Bir gizli nigâhımla senin gölgeni sarsam Sayfa 1 Sabâ Tahsin Karakuş İndir
1982 Bir günâh ettimse sevdim ben seni Sayfa 1 Sabâ Kemânî Serkis Efendi İndir
1982 Bir günâh ettimse sevdim ben seni Sayfa 2 Sabâ Kemânî Serkis Efendi İndir
2139 Bir lâhza nihân olsa o mah-rû nazarımdan Sayfa 1 Sabâ Zekâî Dede İndir
2139 Bir lâhza nihân olsa o mah-rû nazarımdan Sayfa 2 Sabâ Zekâî Dede İndir
2190 Bir nigah et kahr ile sen bakma Allah aşkına Sayfa 1 Sabâ Zeki Arif Ataergin İndir
2446 Boylu poslu hoş kıyafetli vücûdu bî-bedel Sayfa 1 Sabâ Bîmen Şen İndir
2469 Bu akşam yine sensiz yollarda ağladım durdum Sayfa 1 Sabâ Şükrü Tunar İndir
2471 Bu aşkın ıztırabı bilmem ne zaman biter Sayfa 1 Sabâ Zeki Müren İndir
2489 Bu dil üftâde ol kâkül-i yâre Sayfa 1 Sabâ Sultan III.Selim (İlhâmî) İndir
2751 Can fedâ lâhzâ-i nazzaresine Sayfa 1 Sabâ Kara İsmail Ağa İndir
2789 Can verme gam-ı aşka sen aşk âfet-i candır Sayfa 1 Sabâ Emin Ongan İndir
2792 Cefâya ey büt-i nevreste tâkatim var yok Sayfa 1 Sabâ Kara İsmail Ağa İndir
2792 Cefâya ey büt-i nevreste tâkatim var yok Sayfa 2 Sabâ Kara İsmail Ağa İndir
2834 Cihan gözümde yok hayli zamandır Sayfa 1 Sabâ Hacı Arif Bey İndir
2881 Çamlar altında uzattı dest-i nâzı bir peri Sayfa 1 Sabâ Bîmen Şen İndir
2895 Çâresâzım sensin ancak rahm et Allah aşkına Sayfa 1 Sabâ Klârnetçi İbrâhim Efendi İndir
3086 Çöker akşamların sonsuz melâli Sayfa 1 Sabâ Nihat Adlim İndir
3099 Çün bahar eyyâmı oldu geldi yaz Sayfa 1 Sabâ Şevkî Bey İndir
3125 Dağıtma ey sabâ geysû-yi yâri Sayfa 1 Sabâ Zekâî Dede İndir
3125 Dağıtma ey sabâ geysû-yi yâri Sayfa 2 Sabâ Zekâî Dede İndir
3125 Dağıtma ey sabâ geysû-yi yâri Sayfa 3 Sabâ Zekâî Dede İndir
3125 Dağıtma ey sabâ geysû-yi yâri Sayfa 4 Sabâ Zekâî Dede İndir
3125 Dağıtma ey sabâ geysû-yi yâri Sayfa 5 Sabâ Zekâî Dede İndir
3125 Dağıtma ey sabâ geysû-yi yâri Sayfa 6 Sabâ Zekâî Dede İndir
3192 Değilsem de sana lâyık efendim Sayfa 1 Sabâ Nûman Ağa İndir
3238 Derd-i aşka düşmesin kimse aman Sayfa 1 Sabâ Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
3238 Derd-i aşka düşmesin kimse aman Sayfa 2 Sabâ Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
3345 Dilberân ahd-ı vefâyı unuturlar unuturlar Sayfa 1 Sabâ Hacı Arif Bey İndir
3365 Dildârı görüp nağme-i şehnâz edelim gel Sayfa 1 Sabâ Rif’at Bey İndir
3385 Dilem rubûde-i ân çeşm-i şûh-i fettânest Sayfa 1 Sabâ Ebû-Bekir Ağa İndir
3385 Dilem rubûde-i ân çeşm-i şûh-i fettânest Sayfa 2 Sabâ Ebû-Bekir Ağa İndir
3497 Dizimde ağlarken ben de ağlardım Sayfa 1 Sabâ Yesârî Asım Arsoy İndir
3497 Dizimde ağlarken ben de ağlardım Sayfa 2 Sabâ Yesârî Asım Arsoy İndir
3529 Doymadım ben gençliğime ömrüme Sayfa 1 Sabâ Zeki Müren İndir
3550 Dönmem kucağına aşkın daha dün geldim Sayfa 1 Sabâ Avni Anıl İndir
3676 Düş ben gibi aşka sadâkat ne imiş gör Sayfa 1 Sabâ Şerif İçli İndir
3786 Ehl-i dile evzâ-yı hayat câm-ı safâdır Sayfa 1 Sabâ Rif’at Bey İndir
4003 Ey bâd-ı sabâ koş da o cânâna haber ver Sayfa 1 Sabâ Zeki Arif Ataergin İndir
4006 Ey bâd-ı sabâ yâr ile vuslat ne zamandır Sayfa 1 Sabâ Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
4006 Ey bâd-ı sabâ yâr ile vuslat ne zamandır Sayfa 2 Sabâ Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
4088 Ey gonca neden gül yüzünün rengi sararmış Sayfa 1 Sabâ Ümit Mutlu İndir
4155 Ey Hûda’dan lûtf u ihsan isteyen Sayfa 1 Sabâ Turhan Toper İndir
4385 Fasl-ı güldür nev-bahar eyyâmıdır Sayfa 1 Sabâ Şivelioğlu Yorgaki İndir
4485 Firkatinle ey perî hâlim harab Sayfa 1 Sabâ Rif’at Bey İndir
4488 Firkat-i rûyinle ey gonce-dehen Sayfa 1 Sabâ Rif’at Bey İndir
4536 Garib bülbül neden böyle feryâd edersin Sayfa 1 Sabâ Kadri Şençalar İndir
4563 Gecelerin ucunda ararım seni (SABAHSIZ GECELER) Sayfa 1 Sabâ Necdet Varol İndir
4749 Gel gör ki hazan rûhuma hicrânını sardı Sayfa 1 Sabâ Gültekin Çeki İndir
4814 Gelmiş değil böyle perî Sayfa 1 Sabâ Şâkir Ağa İndir
4956 Gittin Ada’nın her şeyi her zevki de gitti Sayfa 1 Sabâ Hasan Akıncı İndir
4976 Gitti o güzel yâdıma bir handesi kaldı Sayfa 1 Sabâ Burhan Durucu İndir
5314 Gördüm seni oldum esir Sayfa 1 Sabâ Nikoğos Ağa İndir
5324 Gördün mü felek ettiğini ben dil-i zâre Sayfa 1 Sabâ Hâfız Hüsnü Efendi (Enderûnî) İndir
5324 Gördün mü felek ettiğini ben dil-i zâre Sayfa 2 Sabâ Hâfız Hüsnü Efendi (Enderûnî) İndir
5401 Gözde yaş kalmadı Sayfa 1 Sabâ Rif’at Bey İndir
5417 Gözlerim arıyor seni her yerde Sayfa 1 Sabâ Mustafa Nâfiz Irmak İndir
5567 Gûş eyle gel bülbülleri Sayfa 1 Sabâ Dede Efendi İndir
5604 Gül dudaklar açılsın gül gül inciler saçılsın gül Sayfa 1 Sabâ Fethi Karamahmudoğlu İndir
5624 Güle sorma o bilmez aşkı sevdâyı neş’eyi Sayfa 1 Sabâ Erol Sayan İndir
5697 Gül sevme gönül sen ki perîşân olacaksın Sayfa 1 Sabâ Abidin Gerçeker İndir
5753 Gülzâr-ı letâfetsin sen Sayfa 1 Sabâ İzzet Ağa İndir
5775 Gün doğdu gönül beklemede cilve-i yâri Sayfa 1 Sabâ Fehmi Tokay İndir
5904 Haberin var mı sabâ kâkül-i cânânımdan Sayfa 1 Sabâ Hacı Arif Bey İndir
5990 Sabredenler murâdına ermişler Sayfa 1 Sabâ Zekâi Tunca İndir
5990 Sabredenler murâdına ermişler Sayfa 2 Sabâ Zekâi Tunca İndir
6431 Hicrinle ey şûh dil pâre pâre Sayfa 1 Sabâ Ali Ağa (Kemânî) İndir
6586 İçimden şu zâlim şüpheyi kaldır Sayfa 1 Sabâ İsmail Hakkı Özkan İndir
6688 İnce kirpiklerinin sînede bin yâresi var Sayfa 1 Sabâ Râkım Elkutlu İndir
6720 İptilâ-yı aşk ile âfetzede bî-çâreyim Sayfa 1 Sabâ Rif’at Bey İndir
6749 İsterim ben herkes olsun sevdiğim senden uzak Sayfa 1 Sabâ Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
7146 Kınali keklik idim kanadımı kırdılar Sayfa 1 Sabâ Zeki Müren İndir
7146 Kınali keklik idim kanadımı kırdılar Sayfa 2 Sabâ Zeki Müren İndir
7146 Kınali keklik idim kanadımı kırdılar Sayfa 3 Sabâ Zeki Müren İndir
7177 Kıyma bana merhamet et ey perî Sayfa 1 Sabâ Santûri Ethem Efendi İndir
7203 Kim arar leyle-i vuslatta safâ-yı seheri Sayfa 1 Sabâ Tanbûri Aziz Bey İndir
7306 Kurban olam o dilbere Sayfa 1 Sabâ Tanbûri Mustafa Çavuş İndir
7378 Lebin derdiyle al kana boyandım Sayfa 1 Sabâ Hacı Fâik Bey İndir
7407 Lofça’nın üstünde kuyu Sayfa 1 Sabâ Tanbûri Mustafa Çavuş İndir
7691 Mey içerken düştü aksin câmıma Sayfa 1 Sabâ Şevkî Bey İndir
7865 Nâlehân’ım ben firak-ı yâr ile Sayfa 1 Sabâ Rif’at Bey İndir
7983 Ne geldiyse başıma sevdiğimden geldi Sayfa 1 Sabâ Ziyâ Taşkent İndir
8211 Nergisler olur yaman uyan gel aman aman Sayfa 1 Sabâ Lâtif Ağa İndir
8270 Neydin güzelim sen güzelim dün gece neydin Sayfa 1 Sabâ Şerif İçli İndir
8330 Nigâh-ı mestine canlar dayanmaz Sayfa 1 Sabâ Hacı Arif Bey İndir
8342 Nihâyet gelmiyor feryâd ü âha Sayfa 1 Sabâ Kemânî Bülbülî Sâlih Efendi İndir
8452 Oldu görünce gönül dîvâne Sayfa 1 Sabâ Rif’at Bey İndir
8654 Öyle bir âfet-i yektâ-yı emelsin meleğim Sayfa 1 Sabâ Aleko Bacanos İndir
8798 Pür-safâdır rûy-i alim uykudan Sayfa 1 Sabâ Mehmet Efendi (Neyzen) İndir
8853 Rengi solmuş atılmış ateşlerde yakılmış… Sayfa 1 Sabâ Mahmut Oğul İndir
8923 Rûşen etti ey vech-i nur Sayfa 1 Sabâ Rif’at Bey İndir
8980 Sabâ git gör de cânânım Sayfa 1 Sabâ Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
8983 Sabâ rüzgârı yine sabâ rüzgârı Sayfa 1 Sabâ Aydın Oran İndir
8984 Sabâ serîrin ol meh söyle gönülde kursun Sayfa 1 Sabâ Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
8984 Sabâ serîrin ol meh söyle gönülde kursun Sayfa 2 Sabâ Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
8995 Sabah oldu gönüller oldu mesrûr Sayfa 1 Sabâ Tanbûri Ali Efendi İndir
9009 Sabahsız gecelerde eriyor hâtıralar Sayfa 1 Sabâ Erdinç Çelikkol İndir
9009 Sabahsız gecelerde eriyor hâtıralar Sayfa 2 Sabâ Erdinç Çelikkol İndir
9057 Sâhilde sabâ rüzgârı ağlarken uyan sen Sayfa 1 Sabâ Mustafa Nâfiz Irmak İndir
9067 Sakın sen eyleme inkâr Sayfa 1 Sabâ Markar Ağa İndir
9150 Sana düşmezdi oynaşmak Sayfa 1 Sabâ Nûman Ağa İndir
9236 Sarmadan evvel belinden Sayfa 1 Sabâ Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
9294 Semt-i dildâre bu demler güzerin var mı sabâ Sayfa 1 Sabâ Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
9434 Sen sînemde can idin ben ki candan olmuşum Sayfa 1 Sabâ Necip Mirkelâmoğlu İndir
9539 Seni herkesten kıskanıyorum Sayfa 1 Sabâ Yesârî Asım Arsoy İndir
9717 Sessizlik ne acıymış ne felâket Allah’ım Sayfa 1 Sabâ Nihat Adlim İndir
9763 Sevdâlı yeşil gözleri zümrütten ışıktır Sayfa 1 Sabâ Ertuğrul Ottekin İndir
9786 Sevdi cânım şimdi bir nevres-fidan Sayfa 1 Sabâ Kömürcüzâde Mehmet Efendi H. İndir
9855 Sevdim seni pek ey bî-menendim Sayfa 1 Sabâ Ali Ağa (Kemânî) İndir
9899 Sevgi nedir özlem nedir Sayfa 1 Sabâ İsmail Demirkıran İndir
10199 Söyle sen kasdin nedir âyâ bana Sayfa 1 Sabâ Hacı Arif Bey İndir
10280 Sus sadece sar öp dili hâmuş edelim gel Sayfa 1 Sabâ Fethi Karamahmudoğlu İndir
10360 Şalvarı mor sarı çiçek dalıdır Sayfa 1 Sabâ Onur Akdoğu İndir
10383 Şâyet arayacak olursan beni Sayfa 1 Sabâ Fethi Karamahmudoğlu İndir
10437 Şikâyetim var sizden merhametsiz seneler Sayfa 1 Sabâ Alâeddin Şensoy İndir
10437 Şikâyetim var sizden merhametsiz seneler Sayfa 2 Sabâ Alâeddin Şensoy İndir
10516 Şu yıkılmış gönlüm âbâd olmuyor Sayfa 1 Sabâ Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
10709 Tövbe olsun gonca sevmem koklamam gül bâdemâ Sayfa 1 Sabâ Fahri Gürsoydan İndir
10709 Tövbe olsun gonca sevmem koklamam gül bâdemâ Sayfa 2 Sabâ Fahri Gürsoydan İndir
10754 Ufkumda tulû eyle yine nûr u ziyâ saç Sayfa 1 Sabâ Şekerci Cemil Bey İndir
10796 Unutulmuş gibi mâzî acı bir son kaderim Sayfa 1 Sabâ Erdinç Çelikkol İndir
10820 Uyanmaz ol güzel hayli zamandır Sayfa 1 Sabâ Hacı Fâik Bey İndir
10847 Uzayıp giden o tren yolları Sayfa 1 Sabâ Nâci Tektel İndir
10889 Üzdüğün yetmez mi ey işvebâzım Sayfa 1 Sabâ Yesârî Asım Arsoy İndir
10889 Üzdüğün yetmez mi ey işvebâzım Sayfa 2 Sabâ Yesârî Asım Arsoy İndir
10947 Varsın birsin Allah’ım (Kanon) Sayfa 1 Sabâ Hüseyin Sâdettin Arel İndir
10947 Varsın birsin Allah’ım (Kanon) Sayfa 2 Sabâ Hüseyin Sâdettin Arel İndir
10992 Vurdu aksin ey kâmer yüz ben içerken bâdeye Sayfa 1 Sabâ Erdinç Çelikkol İndir
11078 Yaktın sana bağlandığım andan beri yaktın Sayfa 1 Sabâ N.Nâmi Aygüven İndir
11138 Yandım yine bir civana Sayfa 1 Sabâ Rif’at Bey İndir
11177 Yeşil yaprak arasında kırmızı gül goncesi Sayfa 1 Sabâ _ İndir
11266 Yek-be-yek gerçi merâm-ı dili takrîr ettim Sayfa 1 Sabâ Dilhayat Kalfa(Hanım) İndir
11266 Yek-be-yek gerçi merâm-ı dili takrîr ettim Sayfa 2 Sabâ Dilhayat Kalfa(Hanım) İndir
11381 Yıllarca ağladım ben kalbimdeki bu yarayla Sayfa 1 Sabâ Teoman Önaldı İndir
11386 Yıllarca berâber yaşasam senden usanmam Sayfa 1 Sabâ Alâeddin Yavaşça İndir
11468 Yine gördü gözüm yâri Sayfa 1 Sabâ Rif’at Bey İndir
11477 Yine hicran ile gün bitti güneş battı gönül Sayfa 1 Sabâ Necdet Tokatlıoğlu İndir
11486 Yine özlem dolu kalbimde birikmiş acılar Sayfa 1 Sabâ Erol Sayan İndir
11545 Yollarda kalan gözlerimin nûrunu yordum Sayfa 1 Sabâ Bîmen Şen İndir
11555 Yolunda inleyeyim sesini dinleyeyim Sayfa 1 Sabâ Mısır’lı İbrâhim Efendi(Ûdî) İndir
11664 Zavallı kalbimi dinle sana figan eylesin bak Sayfa 1 Sabâ Yesârî Asım Arsoy İndir
11766 Seni düşündükçe içim yanıyor Sayfa 1 Sabâ İsmail Demirkıran İndir
11766 Seni düşündükçe içim yanıyor Sayfa 2 Sabâ İsmail Demirkıran İndir
11948 Ben bu meclislerde hayretler gördüm Sayfa 1 Sabâ Rüştü Eriç İndir
11948 Ben bu meclislerde hayretler gördüm Sayfa 2 Sabâ Rüştü Eriç İndir
12116 Çoktur bilirim kulluğu îfâda kusurum Sayfa 1 Sabâ Erol Sayan İndir
12116 Çoktur bilirim kulluğu îfâda kusurum Sayfa 2 Sabâ Erol Sayan İndir
12117 Ne bir dost ne yabancı kimseden bir nefes yok Sayfa 1 Sabâ Semahat Özdenses İndir
12240 Bâd-ı sabâya sorsunlar cânân illeri nerdedir Sayfa 1 Sabâ Arif Sâmi Toker İndir
12418 Mayam bir özüm birdir Sayfa 1 Sabâ Alâeddin Pakyüz İndir
12418 Mayam bir özüm birdir Sayfa 2 Sabâ Alâeddin Pakyüz İndir
12419 Gönül hûn oldu şevkînden boyandım yâ Resûlallah Sayfa 1 Sabâ Zeki Altun (Hâfız) İndir
12550 Sen bu kalpten anlamazsın Sayfa 1 Sabâ Mustafa Töngemen İndir
12550 Sen bu kalpten anlamazsın Sayfa 2 Sabâ Mustafa Töngemen İndir
12707 Bir nâğme yarat şen sesinin her akışında Sayfa 1 Sabâ İlhâmi Turan İndir
12709 Günleri sayarak aylardan beri Sayfa 1 Sabâ Ziyâ Taşkent İndir
12709 Günleri sayarak aylardan beri Sayfa 2 Sabâ Ziyâ Taşkent İndir
12710 Hep can sırdaşım oldun Sayfa 1 Sabâ Ziyâ Taşkent İndir
12710 Hep can sırdaşım oldun Sayfa 2 Sabâ Ziyâ Taşkent İndir
12711 Kudûmun rahmet-i zevk-i safâdır Sayfa 1 Sabâ Erdinç Çelikkol İndir
12712 Nerede o deli dolu beş yaşında Sayfa 1 Sabâ Fethi Karamahmudoğlu İndir
12713 Sevdiğimi bilen sensin Sayfa 1 Sabâ Ali Arıkan İndir
12713 Sevdiğimi bilen sensin Sayfa 2 Sabâ Ali Arıkan İndir
12714 Üzüntüyü bırak yüzün solmasın Sayfa 1 Sabâ Mustafa Demiray İndir
12733 Her gönül çekermiş bir gün bana öyle… Sayfa 1 Sabâ Bilge Özgen İndir
12745 Küstü ikimize gülen umutlar Sayfa 1 Sabâ Muzaffer Özpınar İndir
12745 Küstü ikimize gülen umutlar Sayfa 2 Sabâ Muzaffer Özpınar İndir
12795 Yalnız ona açtım gönül köşkümü Sayfa 1 Sabâ Ali Kolaylıoğlu İndir
12795 Yalnız ona açtım gönül köşkümü Sayfa 2 Sabâ Ali Kolaylıoğlu İndir
12962 Bekledim çok gelmedin ah Sayfa 1 Sabâ Mediha Şen Sancakoğlu İndir
13158 Aldı yaşlar gözlerimden son feri Sayfa 1 Sabâ Rüştü Eriç İndir
13182 Bu akşam gurbet elde yine gönlümü yaktı Sayfa 1 Sabâ Yılmaz Yüksel İndir
13182 Bu akşam gurbet elde yine gönlümü yaktı Sayfa 2 Sabâ Yılmaz Yüksel İndir
13183 Kalbin sevgi ile dolmuş o yüceye Sayfa 1 Sabâ Caner Bakır İndir
13183 Kalbin sevgi ile dolmuş o yüceye Sayfa 2 Sabâ Caner Bakır İndir
13269 Güneş mahzun doğuyorsa Sayfa 1 Sabâ İlgün Soysev İndir
13270 Sabâya dokundu da eridi Sayfa 1 Sabâ Orhan Kızılsavaş İndir
13304 Bağrı yanık bir anayım Sayfa 1 Sabâ Kadri Şençalar İndir
13304 Bağrı yanık bir anayım Sayfa 2 Sabâ Kadri Şençalar İndir
13487 Bende hiç görmediğin başka bir âlem yaşıyor Sayfa 1 Sabâ Hikmet Münir Ebcioğlu İndir
13603 Yıllardır beyhûde sevdi bu kalbim Sayfa 1 Sabâ Şâhin Çangal İndir
13603 Yıllardır beyhûde sevdi bu kalbim Sayfa 2 Sabâ Şâhin Çangal İndir
13644 Yüreğimde saklı sevgin yalnız sözde dilde değil Sayfa 1 Sabâ Erdinç Çelikkol İndir
13821 Neden bülbülde ses yok bahardan vaz mı geçmiş Sayfa 1 Sabâ Niyazi Şengül İndir
13858 Ne zaman bir yâr sevsem elimden eller alır Sayfa 1 Sabâ Ahmet Uzel İndir
14005 Allah Vâhid lâyezâl (Bir ismi Mustafa bir ismi Ahmed) Sayfa 1 Sabâ _ İndir
14090 Cüd bi lütfek yâ ilâhi mencehû zadün kalil Sayfa 1 Sabâ Hacı Fâik Bey İndir
14104 Çağırdı beni uykuda bir hâtif-i esrâr Sayfa 1 Sabâ Zekâi Efendi (Hacı Bayram imamı) İndir
14120 Derdimin dermânı sensin yüce sultânım meded Sayfa 1 Sabâ Rûşen Efendi İndir
14151 Ey Resûl-i mir’at-i Hak uşşâka mevlîdin sebak Sayfa 1 Sabâ Rıfat Bey(Sermüezzin) İndir
14209 Git ey akan gözyaşım git o cânânıma söyle Sayfa 1 Sabâ Münir Nûrettin Selçuk İndir
14239 Habîbullah cihâne can değil mi Sayfa 1 Sabâ İsmail Dede Efendi İndir
14253 Hak’dan gelen şerbeti içtik Elhamdülillah Sayfa 1 Sabâ Merih Göksu İndir
14296 Milk-i cihan sultânı Abdülkâdir Geylâni Sayfa 1 Sabâ Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde) İndir
14297 Mefâtih-ül Hüdâ oldu hilâlin yâ Resûlallah Sayfa 1 Sabâ _ İndir
14308 Merhabâ yâ merhabâ sad merhabâ yâ merhabâ Sayfa 1 Sabâ Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
14336 Olmayıcak senden atâ kul n’eylesin yâ Rabbenâ Sayfa 1 Sabâ Dede Efendi İndir
14413 Vere mi derd-i sanem derdime derman vere mi Sayfa 1 Sabâ _ İndir
14467 Bihâmdillah derim Allah Sayfa 1 Sabâ _ İndir
14492 Hakk’ın cemâlin gözleyen Hû demesin ya ne desin Sayfa 1 Sabâ Cüneyt Kosal İndir
14516 Seyr eyleyip yandım meh cemâline Sayfa 1 Sabâ Hüseyin Sebilci(Hâfız) İndir
14522 Şûrîde vü şeydâ kılan yârin cemâlidir beni Sayfa 1 Sabâ Nesib Efendi İndir
14527 A sultânım sen vâr iken (Yâ Rabbî zâtın hakkı çün..) Sayfa 1 Sabâ _ İndir
14541 Buldu hep derdine dermanını canlar bu gece Sayfa 1 Sabâ Amir Ateş İndir
14556 Ey mihr-i la-yezalin mehtab-ı müsteniri Sayfa 1 Sabâ Sefer Dal (Muhibbî) İndir
14603 Arzum senin cemâlinde aşkın bendedir Allah’ım Sayfa 1 Sabâ Hüseyin Sebilci(Hâfız) İndir
14622 Bihâmdillah ki islâmım delîlim Mustafa geldi Sayfa 1 Sabâ _ İndir
14627 Bülbül ten kafesinde gül kokar nefesinde Sayfa 1 Sabâ _ İndir
14648 Ey benim devletli sultanım Muhammed Mustafa Sayfa 1 Sabâ Şâkir Efendi (Hâfız) İndir
14653 Ağla gözüm ağla gülmezem ayrık Sayfa 1 Sabâ _ İndir
14810 Ben ağladım sen ağladın ağladık Sayfa 1 Sabâ Suphi İdrisoğlu İndir
14810 Ben ağladım sen ağladın ağladık Sayfa 2 Sabâ Suphi İdrisoğlu İndir
14811 Boğazımda bir hıçkırık dudağımda dua oldun Sayfa 1 Sabâ Alâeddin Şensoy İndir
14812 Kırk yerimden kırk şifasız darbe aldım bağrıma Sayfa 1 Sabâ Turan Yalçın İndir
14813 Teşrîfine el pençe dîvan durdum efendim Sayfa 1 Sabâ Mustafa Malay İndir
14813 Teşrîfine el pençe dîvan durdum efendim Sayfa 2 Sabâ Mustafa Malay İndir
14815 Yâr istese hicrânına derman mı bulunmaz Sayfa 1 Sabâ Rüştü Eriç İndir
14816 Uzaktan belli belirsiz dilimde sıkı bir düğüm var Sayfa 1 Sabâ Fethi Karamahmudoğlu İndir
14816 Uzaktan belli belirsiz dilimde sıkı bir düğüm var Sayfa 2 Sabâ Fethi Karamahmudoğlu İndir
15068 Aşktan yana sormuştum yaşı yoktur dediler Sayfa 1 Sabâ Edvan Kengil İndir
15068 Aşktan yana sormuştum yaşı yoktur dediler Sayfa 2 Sabâ Edvan Kengil İndir
15070 Özlem benim hicran benim bunu söyler yüzüm tenim Sayfa 1 Sabâ Fethi Karamahmudoğlu İndir
15071 Sensin bana benden yakın ayrılır mı çiçekle dal Sayfa 1 Sabâ Mediha Şen Sancakoğlu İndir
15071 Sensin bana benden yakın ayrılır mı çiçekle dal Sayfa 2 Sabâ Mediha Şen Sancakoğlu İndir
15134 Ne devlettir ki dildârım sen oldun Sayfa 1 Sabâ Alâeddin Yavaşça İndir
15175 Bende gamdan giryeden mâ’dâ mahâret görmedim Sayfa 1 Sabâ Faruk Şâhin İndir
15521 Aşığın bakışına güneşin yakışına kaderin akışına dur diyebilir misin Sayfa 1 Sabâ Erdinç Çelikkol İndir
15521 Aşığın bakışına güneşin yakışına kaderin akışına dur diyebilir misin Sayfa 2 Sabâ Erdinç Çelikkol İndir
15522 Bulutlar ağlıyor gökler karardı Sayfa 1 Sabâ Alâeddin Yavaşça İndir
15523 Çevirdin yine kışa baharımı yazımı Sayfa 1 Sabâ İsmâil Ötenkaya İndir
15524 Kaç bahar kaç yaz geçti bir haberin gelmedi Sayfa 1 Sabâ İsmâil Demirkıran İndir
15525 Sen sevdâlı bahçemin menekşesi gülüsün Sayfa 1 Sabâ Mediha Şen Sancakoğlu İndir
15526 Söylemek kolay değil susmak ondan da beter Sayfa 1 Sabâ Vedat Çetinkaya İndir
15526 Söylemek kolay değil susmak ondan da beter Sayfa 2 Sabâ Vedat Çetinkaya İndir
15685 Ey bâd-ı sabâ bûy-i vefâ yok mu nigârdan Sayfa 1 Sabâ Metin Everes İndir
15733 Bad-ı sabâ bir sorum var nûr-i semâya Sayfa 1 Sabâ Necip Altın İndir
15785 Sen gelince yüzüm gülecek inan Sayfa 1 Sabâ Ömür Gençel İndir
15785 Sen gelince yüzüm gülecek inan Sayfa 2 Sabâ Ömür Gençel İndir
15789 Niçin inliyorsun dertli pınar Sayfa 1 Sabâ Rüştü Eriç İndir
15827 Falcılara şans tanıma gidersen bakılacak falları da al Sayfa 1 Sabâ Alâeddin Şensoy İndir
15827 Falcılara şans tanıma gidersen bakılacak falları da al Sayfa 2 Sabâ Alâeddin Şensoy İndir
15888 Ham-ı zülfün dehenin büsbütün efsun ile tâ Sayfa 1 Sabâ İsmâil Demirkıran İndir
15888 Ham-ı zülfün dehenin büsbütün efsun ile tâ Sayfa 2 Sabâ İsmâil Demirkıran İndir
15964 Senden gelen her çile saadet benim için Sayfa 1 Sabâ Ahmet Görür İndir
16006 İsm-i sübhan virdin mi var Sayfa 1 Sabâ _ İndir
16019 Meded kıl derdime dermânım Allah Sayfa 1 Sabâ Ahmet Özhan İndir
16029 Ne derviş ne de pîrim Sayfa 1 Sabâ Necdet Tanlak İndir
16033 Ömrüm sona erende ne yaparım Allah’ım Sayfa 1 Sabâ Güldeniz Ekmen İndir
16033 Ömrüm sona erende ne yaparım Allah’ım Sayfa 2 Sabâ Güldeniz Ekmen İndir
16037 Rifâî’nin misli yoktur Sayfa 1 Sabâ _ İndir
16041 Seher vakti esen yeller baharda açılan güller Sayfa 1 Sabâ Amir Ateş İndir
16055 Taştı rahmet deryâsı gark oldu cümle âsî Sayfa 1 Sabâ _ İndir
16115 Göster cemâlin şem’ini yansın od’a pervâneler Sayfa 1 Sabâ S.Eyyûbi Işıksal İndir
16157 Zuhûrun bais-i halk-ı cihandır yâ Resûlallah Sayfa 1 Sabâ Fehmi Tokay İndir
16164 Merhabâ ey ruhları şâdân eden Ramazân Sayfa 1 Sabâ Erdinç Çelikkol İndir
16229 Biz ümmet-i Muhammed’e merhamet kıl yâ Rabbenâ Sayfa 1 Sabâ Ahmet Şâhin (Neyzen) İndir
16616 Bülbüller öterdi gezdiğin yerde Sayfa 1 Sabâ Alâeddin Yavaşça İndir
16616 Bülbüller öterdi gezdiğin yerde Sayfa 2 Sabâ Alâeddin Yavaşça İndir
16660 Daracık sokakları duman bürüdü Sayfa 1 Sabâ _ İndir
16679 Gönül efkâre mi daldın yine ağyâre mi kaldın Sayfa 1 Sabâ Ahmet Uzel İndir
16752 Bu sabah yağmurla uyandım erken Sayfa 1 Sabâ Rıdvan Tandoğan İndir
16752 Bu sabah yağmurla uyandım erken Sayfa 2 Sabâ Rıdvan Tandoğan İndir
17076 Savrulur aklım başımdan sen esersin her fasıl Sayfa 1 Sabâ Rüştü Eriç İndir
17076 Savrulur aklım başımdan sen esersin her fasıl Sayfa 2 Sabâ Rüştü Eriç İndir
17090 Sanma ki unuttum vefâsız seni Sayfa 1 Sabâ Eyüp Uyanıkoğlu İndir
17090 Sanma ki unuttum vefâsız seni Sayfa 2 Sabâ Eyüp Uyanıkoğlu İndir
17093 İlk Ayşe’yi tanıdım ilk sözüm ilk neş’emdi Sayfa 1 Sabâ Fethi Karamahmudoğlu İndir
17093 İlk Ayşe’yi tanıdım ilk sözüm ilk neş’emdi Sayfa 2 Sabâ Fethi Karamahmudoğlu İndir
17105 Sevenim olmadı ki sevmek nedir bileyim Sayfa 1 Sabâ İsmâil Demirkıran İndir
17117 Eflâke çıkarsa yeridir her gece âhım Sayfa 1 Sabâ Dede Efendi İndir
17161 Yetti cevrin gayri ey gül cânıma Sayfa 1 Sabâ Ahmet Uzel İndir
17313 Görmedim âlemde felekten vefâ Sayfa 1 Sabâ Ahmet Uzel İndir
17333 Sevdim seni sevdin mi ki Sayfa 1 Sabâ Mustafa Malay İndir
17377 Gülsün o güzel gözleriniz aşk ile baksın Sayfa 1 Sabâ Ziyâ Levent Topçuoğlu İndir
17379 Bilmedim her bakışın kalbime girmiş ok mu Sayfa 1 Sabâ Rüştü Eriç İndir
17672 Gül mevsimi yavrum yine güllerle açıl gez Sayfa 1 Sabâ Ömür Gençel İndir
17708 Yetiş ey kanlı felek bağrımı gel yar bakalım Sayfa 1 Sabâ Akın Özkan İndir
17708 Yetiş ey kanlı felek bağrımı gel yar bakalım Sayfa 2 Sabâ Akın Özkan İndir
17729 Bir başka felâket dilemem yetti bu sevdâ Sayfa 1 Sabâ Akın Özkan İndir
17763 Uyu yavrum gözlerinde uyku var Sayfa 1 Sabâ Fâruk Şâhin İndir
17837 Bir gonca gülün aşkına düştü de gönlüm Sayfa 1 Sabâ Mustafa Ünal Yılmazer İndir
17995 Yangın yeri gökyüzü gül kurusu akşamlar Sayfa 1 Sabâ İsmâil Ötenkaya İndir
17995 Yangın yeri gökyüzü gül kurusu akşamlar Sayfa 2 Sabâ İsmâil Ötenkaya İndir
18024 Yıllar yılı katlandığım hasret acı artık dinsin Sayfa 1 Sabâ İlgün Soysev İndir
18024 Yıllar yılı katlandığım hasret acı artık dinsin Sayfa 2 Sabâ İlgün Soysev İndir
18050 İşim gücüm seni sevmek dedim inanmadı yâr Sayfa 1 Sabâ Metin Everes İndir
18051 Öyle üzdün öyle ağlattın ki gülmem bir daha Sayfa 1 Sabâ Metin Everes İndir
18150 Hayâlini kurduğum özlemini duyduğum Sayfa 1 Sabâ Aluş Nuş İndir
18256 Bende kalmış hâtıran çok şimdi öksüz günlerim Sayfa 1 Sabâ Mustafa Ünal Yılmazer İndir
18473 Öyle bir kadınsın ki sana asla kanamam Sayfa 1 Sabâ Pınar Köksal İndir
18660 Geçti ömrüm bitti rüya Sayfa 1 Sabâ Eyüp Uyanıkoğlu İndir
18707 Mücellâ eyle dil Sayfa 1 Sabâ Mehmet Kemeroğlu İndir
19087 Andım o geçen günleri hasretle derinden Sayfa 1 Sabâ Sadettin Kaynak İndir
19095 Yenildim yıkıldım boşaymış çabam Sayfa 1 Sabâ A.Atilla Sütşurup İndir
19095 Yenildim yıkıldım boşaymış çabam Sayfa 2 Sabâ A.Atilla Sütşurup İndir
19108 Bakışın âhuya dönmüş gülüşün ömre bedel Sayfa 1 Sabâ Ömer Dilek İndir
19136 Çektiğim yeter artık gitme Allah aşkına Sayfa 1 Sabâ Gültekin Aydoğdu İndir
19158 Nice bir uyursun uyanmaz mısın Sayfa 1 Sabâ Tarık Kip İndir
19198 Bir kalıba bürünmüş bu dünyada gezeriz Sayfa 1 Sabâ Metin Everes İndir
19213 Neler umduk neler bulduk Sayfa 1 Sabâ Mustafa Malay İndir
19213 Neler umduk neler bulduk Sayfa 2 Sabâ Mustafa Malay İndir
19304 Ey bâd-ı saba yok mu bana müjde o yardan Sayfa 1 Sabâ Alâeddin Yavaşça İndir
19555 Birazcık umudum var da umarım ölene kadar Sayfa 1 Sabâ Zekâi Tunca İndir
4944 Gitti de gelmeyiverdi Sayfa 1 Sabâ Denizoğlu Ali Bey İndir
5230 Gönül isterdi ki o nazlı güzel Sayfa 1 Sabâ Ali Ulvi Baradan İndir
10327 Süzdükçe güzel gözlerini kalbimi yaktın Sayfa 1 Sabâ Cevdet Çağla İndir
10327 Süzdükçe güzel gözlerini kalbimi yaktın Sayfa 2 Sabâ Cevdet Çağla İndir
12708 Bırakıp gitme sakın beni Sayfa 1 Sabâ Mediha Şen Sancakoğlu İndir
12871 Bir garip haldeyim inliyor rûhum Sayfa 1 Sabâ Seyfi Güldağı İndir
18393 Bir ömrü tüketen yıllar içinde eşini bulmayan öze acırım Sayfa 1 Sabâ İlgün Soysev İndir
18393 Bir ömrü tüketen yıllar içinde eşini bulmayan öze acırım Sayfa 2 Sabâ İlgün Soysev İndir
18603 Dert katarsın her geçen gün rûhumun ezvakına Sayfa 1 Sabâ Metin Everes İndir
18898 Düştüm onulmaz derde Sayfa 1 Saba Sadettin Kaynak İndir
6316 Her seferinde hep böyle koştum sevgiye Sayfa 1 Saba Zekâi Tunca İndir
6316 Her seferinde hep böyle koştum sevgiye Sayfa 2 Saba Zekâi Tunca İndir
1527 Ben sanırdım âlem içre hiç bana yâr kalmadı Sayfa 1 Sabâ Bûselik Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
1527 Ben sanırdım âlem içre hiç bana yâr kalmadı Sayfa 2 Sabâ Bûselik Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
3702 Düştü gönlüm sen gibi bir zâlime Sayfa 1 Sabâ Bûselik Hâfız Hüsnü Efendi (Enderûnî) İndir
11162 Yâr ile âteş-mekân olsam da gülşendir bana Sayfa 1 Sabâ Bûselik Dede Efendi İndir
11162 Yâr ile âteş-mekân olsam da gülşendir bana Sayfa 2 Sabâ Bûselik Dede Efendi İndir
16278 Yâ İlâhî gafletim çok haksızım hak sendedir Sayfa 1 Sabâ Bûselik Akın Özkan İndir
16721 Eşi yoktur dünyâ içre bu şehir deryâlar şehri Sayfa 1 Sabâ Bûselik Fethi Karamahmudoğlu İndir
16721 Eşi yoktur dünyâ içre bu şehir deryâlar şehri Sayfa 2 Sabâ Bûselik Fethi Karamahmudoğlu İndir
14697 Hakk’a temkîn ü rızâda hamd eden mesrûr olur Sayfa 1 Sabâ Kürdî Veysel Dalsaldı İndir
1949 Bir görünce vecde geldim ettim îman aşkına Sayfa 1 Sabâ Zemzeme Hattat Sâlim Efendi İndir
2280 Bir tânesin şu âlemde ey güzel Sayfa 1 Sabâ Zemzeme Lavtacı Hristo İndir
2492 Bu ettiğin düşmez sana Sayfa 1 Sabâ Zemzeme _ İndir
3622 Dün ellerle oynamışsın gülmüşsün Sayfa 1 Sabâ Zemzeme Selâhattin İçli İndir
3622 Dün ellerle oynamışsın gülmüşsün Sayfa 2 Sabâ Zemzeme Selâhattin İçli İndir
3738 Ebrûsuna vesme ruhuna gaze mi çekmiş Sayfa 1 Sabâ Zemzeme Küçük Mehmet Ağa İndir
3738 Ebrûsuna vesme ruhuna gaze mi çekmiş Sayfa 2 Sabâ Zemzeme Küçük Mehmet Ağa İndir
3957 Etmiyor bir türlü gönlüm gözlerinle itilâf Sayfa 1 Sabâ Zemzeme Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
4473 Firâkın sînemi dağlar Sayfa 1 Sabâ Zemzeme Mahmut Celâleddin Paşa İndir
6119 Hayâl-i yâre değme girye dursun Sayfa 1 Sabâ Zemzeme Rif’at Bey İndir
8987 Sabâ yolun düşerse git o tıfl-ı dilsitâne sor Sayfa 1 Sabâ Zemzeme Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
10543 Tâb-ı ruhsârın mıdır bilmem ki reng-i gülsitan Sayfa 1 Sabâ Zemzeme Sofu Hüseyin Efendi İndir
11327 Yetiş ki ey dil-i şûrîde cana can katalım Sayfa 1 Sabâ Zemzeme Küçük Mehmet Ağa İndir
11327 Yetiş ki ey dil-i şûrîde cana can katalım Sayfa 2 Sabâ Zemzeme Küçük Mehmet Ağa İndir
11327 Yetiş ki ey dil-i şûrîde cana can katalım Sayfa 3 Sabâ Zemzeme Küçük Mehmet Ağa İndir
14546 Çeşm-i rûhum (Mürg-i rûhum) görmek ister yâ Muhammed rûyini Sayfa 1 Sabâ Zemzeme Süleyman Erguner (Torun) İndir
14587 Derd-mendim yâ Resûlallah devâ ol derdime Sayfa 1 Sabâ Zemzeme Zeki Altun (Hâfız) İndir
19277 Gittiğin günden beri buraların tadı yok Sayfa 1 Sabâ Zemzeme Ali Şenozan İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.