Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
1875 Bir dilbere efkendeyim Sayfa 1 Revnâknümâ Rif’at Bey İndir
4291 Ey şehr-yâr-i pür-kerem Sayfa 1 Revnâknümâ Necip Paşa İndir
4534 Gamzen ne kadar olsa niyâz etmeğe bâis Sayfa 1 Revnâknümâ Hâşim Bey İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.