+905050218141
neysadasi@gmail.com

Revnaknüma Makamı

Revnaknüma Makamı

Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
1875 Bir dilbere efkendeyim Sayfa 1 Revnâknümâ Rif’at Bey İndir
4291 Ey şehr-yâr-i pür-kerem Sayfa 1 Revnâknümâ Necip Paşa İndir
4534 Gamzen ne kadar olsa niyâz etmeğe bâis Sayfa 1 Revnâknümâ Hâşim Bey İndir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*