Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
328 Aldı aklım nâz ile bir dilberin nazzâresi Sayfa 1 Rehâvî Ali Rızâ Bey(Neyzen) İndir
410 Amâde olur zevk-i Cem’e zümre-i rindân Sayfa 1 Rehâvî Ali Dede(Nâ’lizâde) İndir
638 Aşk ateşine yanma gönül nâfile Sayfa 1 Rehâvî Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
2552 Bu kemâl-i hüsn ile ey meh-lika Sayfa 1 Rehâvî İstavri Efendi İndir
2783 Cân ü dilden ey melek sevdim seni Sayfa 1 Rehâvî Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
3384 Dile mâye-i safâdır hatt-ı rûy-i yâr derler Sayfa 1 Rehâvî Hâfız Post İndir
3384 Dile mâye-i safâdır hatt-ı rûy-i yâr derler Sayfa 2 Rehâvî Hâfız Post İndir
4031 Ey bülend-ahter şeh-i sâhib-kerem Sayfa 1 Rehâvî Dede Efendi İndir
4225 Ey padişâhım (nev-civanım) şevketin lûtf ile her dem şöhretin Sayfa 1 Rehâvî Nûman Ağa İndir
8791 Portakal ü turunç… Sayfa 1 Rehâvî Tab’î Mustafa Efendi İndir
10311 Sünbülî sünbülî sünbülî siyeh Sayfa 1 Rehâvî Dellalzâde İndir
10311 Sünbülî sünbülî sünbülî siyeh Sayfa 2 Rehâvî Dellalzâde İndir
10546 Tâc-ı hürriyetle doğmuş bir güneş şeklindesin Sayfa 1 Rehâvî Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
10546 Tâc-ı hürriyetle doğmuş bir güneş şeklindesin Sayfa 2 Rehâvî Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
11461 Yine ey rûh-i musavver kafes-i tende misin Sayfa 1 Rehâvî Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi) İndir
11461 Yine ey rûh-i musavver kafes-i tende misin Sayfa 2 Rehâvî Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi) İndir
11650 Zannetme benim gibi sana bende bulursun Sayfa 1 Rehâvî Abdürrahim Dede(Hâfız Şeydâ) İndir
11650 Zannetme benim gibi sana bende bulursun Sayfa 2 Rehâvî Abdürrahim Dede(Hâfız Şeydâ) İndir
11650 Zannetme benim gibi sana bende bulursun Sayfa 3 Rehâvî Abdürrahim Dede(Hâfız Şeydâ) İndir
11650 Zannetme benim gibi sana bende bulursun Sayfa 4 Rehâvî Abdürrahim Dede(Hâfız Şeydâ) İndir
14226 Her ne kim kişi severse ol ana mâbûd olur Sayfa 1 Rehâvî Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi) İndir
14631 Allah emrin tutalım gel zikredelim Hakk’ı Sayfa 1 Rehâvî İzzettin Hümâyi Elçioğlu İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.