Rast Makamı

  Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
  25 Açılan bir gül gibi gir kalbe gönül gibi Sayfa 1 Rast Drama’lı Hasan Hasgüler İndir
  32 Açıldı ezhâr-ı bahar çiçekleri pek severim Sayfa 1 Rast _ İndir
  83 Adını andıkça yansa dudaklar Sayfa 1 Rast İrfan Özbakır İndir
  95 Afveyle suçum ey gül-i ter başıma kakma Sayfa 1 Rast Refik Fersan İndir
  137 Ağlasam her lâhza hakkım yok mudur Sayfa 1 Rast Gülbenkyan İndir
  137 Ağlasam her lâhza hakkım yok mudur Sayfa 2 Rast Gülbenkyan İndir
  144 Ağlatırlar güldürürler çeşmim yaşın sildirirler Sayfa 1 Rast Baha Bey(Sermüezzin) İndir
  182 Ahen şevkâi ilâ diyâri li kayd-ı fiha… Sayfa 1 Rast Abdülkâdir-i Merâgi İndir
  182 Ahen şevkâi ilâ diyâri li kayd-ı fiha… Sayfa 2 Rast Abdülkâdir-i Merâgi İndir
  208 Ah ki kûned kavmî beyâkîn (KAR-I MUHTEŞEM) Sayfa 1 Rast Abdülkâdir-i Merâgi İndir
  208 Ah ki kûned kavmî beyâkîn (KAR-I MUHTEŞEM) Sayfa 2 Rast Abdülkâdir-i Merâgi İndir
  248 Aklımı yellere verdim Sayfa 1 Rast Yalçın Tura İndir
  248 Aklımı yellere verdim Sayfa 2 Rast Yalçın Tura İndir
  274 Akşamki baloda güzelim beni görünce Sayfa 1 Rast Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  301 Akşam yine çöktü gönlüme kasvet dolu his Sayfa 1 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
  301 Akşam yine çöktü gönlüme kasvet dolu his Sayfa 2 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
  309 Al alma allanıptı Sayfa 1 Rast _ İndir
  324 Aldattın kalbimi sen (ZALİM KADIN) Sayfa 1 Rast Erol Sayan İndir
  352 Aleme bir başka âlemdir dem-i evvel bahar Sayfa 1 Rast Hüsnü Bey(Hâfız-Enderûnî) İndir
  352 Aleme bir başka âlemdir dem-i evvel bahar Sayfa 2 Rast Hüsnü Bey(Hâfız-Enderûnî) İndir
  386 Almak dilersen bu dil-rübâyı Sayfa 1 Rast Rif’at Bey İndir
  416 Aman Ayşe’m kunduranı tek tek bas Sayfa 1 Rast _ İndir
  436 Amed nesîm-i subh-dem tersem ki âzâreş küned Sayfa 1 Rast Abdülkâdir-i Merâgi İndir
  477 Anlatayım hâlimi dildâre ben Sayfa 1 Rast Tanbûri Ali Efendi İndir
  483 Anlattı erenler bir bahar değil Sayfa 1 Rast Hayri Yenigün İndir
  501 Ararım seni her gün derdine yana yana Sayfa 1 Rast Nevzat Akay İndir
  528 Artık mümkün müdür sana inanmak Sayfa 1 Rast Neveser Kökdeş İndir
  563 Asûde fikrim âvârelendi Sayfa 1 Rast Hâfız Yusuf Efendi İndir
  572 Âşıka tân etmek olmaz müptelâdır n’eylesin Sayfa 1 Rast Ekrem Güyer İndir
  600 Âşıkların kaleminden dökülen bir şiirsin Sayfa 1 Rast Alâeddin Şensoy İndir
  612 Âşık oldum inan sana Sayfa 1 Rast Adnan Koray İndir
  616 Âşık oldur kim kılar cânın fedâ cânânına Sayfa 1 Rast Hacı Arif Bey İndir
  625 Aşka düşmek iptilâdır firkati hem çok belâ Sayfa 1 Rast Fehmi Tokay İndir
  634 Aşka paydos demiş de kapatmışım defteri Sayfa 1 Rast Fethi Karamahmudoğlu İndir
  652 Aşk denilen ateşe yanalım mı Sayfa 1 Rast Erol Sayan İndir
  652 Aşk denilen ateşe yanalım mı Sayfa 2 Rast Erol Sayan İndir
  657 Aşkı hüznümle yarattım bu gece Sayfa 1 Rast Mildan Niyâzi Ayomak İndir
  665 Aşkım güzel cânânım güzel Sayfa 1 Rast Neveser Kökdeş İndir
  685 Aşkı muhabbet gibi sandı gönül Sayfa 1 Rast Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
  762 Aşkın o büyük dâvetini duy da nihâyet Sayfa 1 Rast Sabahattin Volkan İndir
  762 Aşkın o büyük dâvetini duy da nihâyet Sayfa 2 Rast Sabahattin Volkan İndir
  762 Aşkın o büyük dâvetini duy da nihâyet Sayfa 3 Rast Sabahattin Volkan İndir
  788 Aşk oduna yandı gönül Sayfa 1 Rast Ali Şenozan İndir
  793 Aşksız hayat olmaz desem Sayfa 1 Rast Bilge Özgen İndir
  796 Aşktan yana yazdım yaprak da tükendi Sayfa 1 Rast Ali Şenozan İndir
  845 Attın beni dünyâya garip kul diyerek Sayfa 1 Rast Sümer Sâmi Güney İndir
  870 Ay gülsün ufuktan sana sen bak ona gül de (RAKKASE) Sayfa 1 Rast İsmail Baha Sürelsan İndir
  879 Aylar geçiyor sen bana hâlâ geleceksin Sayfa 1 Rast Selâhattin Pınar İndir
  879 Aylar geçiyor sen bana hâlâ geleceksin Sayfa 2 Rast Selâhattin Pınar İndir
  886 Aynaya yaklaşıp görmek istedim (AYNA ESKİ AYNA) Sayfa 1 Rast Arif Sâmi Toker İndir
  886 Aynaya yaklaşıp görmek istedim (AYNA ESKİ AYNA) Sayfa 2 Rast Arif Sâmi Toker İndir
  914 Ayrılık vakti geldi sevgilim güle güle Sayfa 1 Rast Hasan Dede Dinç İndir
  918 Ayrılık yazılmış n’eylersin sere Sayfa 1 Rast Ertuğrul Yalçınkaya İndir
  918 Ayrılık yazılmış n’eylersin sere Sayfa 2 Rast Ertuğrul Yalçınkaya İndir
  1000 Bahar erdi gönüllere Sayfa 1 Rast Sabahattin Volkan İndir
  1023 Baharın gülleri açtı yine mahzundur bu gönlüm Sayfa 1 Rast Drama’lı Hasan Hasgüler İndir
  1052 Bahçede güllerle görmüşler seni Sayfa 1 Rast Burhan Durucu İndir
  1060 Bahçeme kış hüznü çökmüş Sayfa 1 Rast Necip Mirkelâmoğlu İndir
  1064 Bahçende açılmış sana güller seni okşar Sayfa 1 Rast Muzaffer İlkar İndir
  1065 Bahçendeki bülbülleri dinle güle âşık Sayfa 1 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
  1065 Bahçendeki bülbülleri dinle güle âşık Sayfa 2 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
  1066 Bahçende safâ hükmediyorken solayım Sayfa 1 Rast Rüştü Şardağ İndir
  1066 Bahçende safâ hükmediyorken solayım Sayfa 2 Rast Rüştü Şardağ İndir
  1066 Bahçende safâ hükmediyorken solayım Sayfa 3 Rast Rüştü Şardağ İndir
  1079 Bahta isyân edip tâlihe küsüp Sayfa 1 Rast Fethi Karamahmudoğlu İndir
  1087 Bahtiyârım son demimde âteş-i can olmasa Sayfa 1 Rast Lavtacı Hristo İndir
  1090 Bâis-i berbâdım oldu can yakıcı gözlerin Sayfa 1 Rast Nubar Efendi(Kânûnî) İndir
  1116 Bakışın yaktı beni Sayfa 1 Rast Bâki Çallıoğlu İndir
  1122 Bakışları umutlu bâzı günler bulutlu Sayfa 1 Rast Amir Ateş İndir
  1127 Bakma bakma dayanılmaz gözlerinde öyle bir nâz Sayfa 1 Rast Sâdun Aksüt İndir
  1133 Bakma sakın kimseye öyle gülerek Sayfa 1 Rast Erol Güldiken İndir
  1147 Bak şu kırlar hep yeşermiş Sayfa 1 Rast Kâzım Nâmi Erdölen İndir
  1147 Bak şu kırlar hep yeşermiş Sayfa 2 Rast Kâzım Nâmi Erdölen İndir
  1152 Baktıkca gözlerine eririm ben eririm Sayfa 1 Rast Ali Çankaya İndir
  1152 Baktıkca gözlerine eririm ben eririm Sayfa 2 Rast Ali Çankaya İndir
  1175 Bana benden yakınsın her zaman Sayfa 1 Rast Kasım İnaltekin İndir
  1200 Bana nasıl “vaz geç” dersin gönül senden vaz geçer mi Sayfa 1 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
  1200 Bana nasıl “vaz geç” dersin gönül senden vaz geçer mi Sayfa 2 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
  1227 Başka bir aşk istemez sevginle çarpar kalbimiz(MÜLKİYE MARŞI) Sayfa 1 Rast Mûsa Süreyyâ Bey İndir
  1271 Beklemekle geçen gün ne kadar uzun bilsen Sayfa 1 Rast Süleyman Mertkanlı İndir
  1278 Bekletme yeter artık hasretinle harâbım Sayfa 1 Rast Necdet Dönmez İndir
  1284 Belâ-yı firkatin cânâ hayâl oldu … Sayfa 1 Rast Sâdık Bey İndir
  1290 Belki bir sabah geleceksin lâkin vakit geçmiş olacak Sayfa 1 Rast Şekip Ayhan Özışık İndir
  1295 Ben andıkça adını aşk açar kanadını Sayfa 1 Rast Amir Ateş İndir
  1341 Benden ayrılsan da sen uzaklaşsan da yine Sayfa 1 Rast Abidin Gerçeker İndir
  1356 Ben de tattım aşk denilen şarabı (AŞK ŞARABI) Sayfa 1 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
  1366 Ben esîrim sana artık beni öldür beni yak Sayfa 1 Rast Amir Ateş İndir
  1392 Beni benden alıyor (BEKLEDİĞİM GÜN) Sayfa 1 Rast İrfan Özbakır İndir
  1399 Beni bu şarkı öldürecek göreceksin Sayfa 1 Rast Amir Ateş İndir
  1400 Beni bûyun ile gel mest ü rehâvî ediver Sayfa 1 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
  1442 Benim güzel bülbülüm bir tânecik şen gülüm Sayfa 1 Rast Mehmet Reşat Aysu İndir
  1455 Benim olsan seni bir gül gibi koklar sararım (YASEMEN)) Sayfa 1 Rast Sadettin Kaynak İndir
  1455 Benim olsan seni bir gül gibi koklar sararım (YASEMEN)) Sayfa 2 Rast Sadettin Kaynak İndir
  1459 Benim serencânım sizde söylenir Sayfa 1 Rast Oğuz Şenler İndir
  1459 Benim serencânım sizde söylenir Sayfa 2 Rast Oğuz Şenler İndir
  1528 Ben sanırdım âlem içre hiç bana yâr kalmadı Sayfa 1 Rast Mustafa Efendi (Çolakzâde) İndir
  1528 Ben sanırdım âlem içre hiç bana yâr kalmadı Sayfa 2 Rast Mustafa Efendi (Çolakzâde) İndir
  1540 Ben sevdâ dokuyorum yıllardır usanmadan Sayfa 1 Rast Fâruk Şâhin İndir
  1546 Ben varım gözyaşında saçlarında tel benim Sayfa 1 Rast Gündoğdu Duran İndir
  1546 Ben varım gözyaşında saçlarında tel benim Sayfa 2 Rast Gündoğdu Duran İndir
  1550 Ben yaralı ceylânım yaralı ceylân Sayfa 1 Rast Zeki Duygulu İndir
  1556 Benzer mi mâha vech-i münîrin Sayfa 1 Rast Leylâ Saz İndir
  1613 Bırak beni beni bırak Sayfa 1 Rast Kadri Şençalar İndir
  1613 Bırak beni beni bırak Sayfa 2 Rast Kadri Şençalar İndir
  1614 Bırak böyle kalalım bir dargın bir barışık Sayfa 1 Rast Selâhattin İçli İndir
  1614 Bırak böyle kalalım bir dargın bir barışık Sayfa 2 Rast Selâhattin İçli İndir
  1615 Bırak dalında kalsın bana güller getirme Sayfa 1 Rast Ali Şenozan İndir
  1649 Bilgi bahçesinin gülü Sayfa 1 Rast Tâhir Karagöz İndir
  1668 Bilmedim hicrânımı dindirmeyi Sayfa 1 Rast Nûri Halil Poyraz İndir
  1680 Bilmem hatırlar mısın ikimizde çocuktuk Sayfa 1 Rast Oktay Tem İndir
  1691 Bilmem kime yâhut neye uyduk gittik Sayfa 1 Rast Râkım Elkutlu İndir
  1693 Bilmem ki nedendir bana sen hor bakıyorsun Sayfa 1 Rast Selânik’li Ahmet Efendi İndir
  1726 Bilse bir kerre o şûh hâl-i perîşânımızı Sayfa 1 Rast Ahmet Arifî Bey İndir
  1726 Bilse bir kerre o şûh hâl-i perîşânımızı Sayfa 2 Rast Ahmet Arifî Bey İndir
  1733 Bin cân ile sevdim seni Sayfa 1 Rast Tanbûri Osman Bey(Büyük) İndir
  1737 Bin dertle yanan gönlüme bir zerre devâ yok Sayfa 1 Rast Melâhat Pars İndir
  1755 Bir acâib hâb-ı gaflete düştüm Sayfa 1 Rast Civan Ağa İndir
  1771 Bir alevdir içimde sevgilinin özlemi Sayfa 1 Rast Cevdet Çağla İndir
  1771 Bir alevdir içimde sevgilinin özlemi Sayfa 2 Rast Cevdet Çağla İndir
  1773 Bir alev yağmurudur gözlerinin her bakışı Sayfa 1 Rast Refik Fersan İndir
  1775 Bir an duramam yâre nigâh eylemedikçe Sayfa 1 Rast Melâhat Pars İndir
  1801 Bir bakışla bağladın zülfüne şeydâ dili Sayfa 1 Rast Fehmi Tokay İndir
  1849 Bir dâme düşürdü ki beni baht-ı siyâhım Sayfa 1 Rast Hacı Fâik Bey İndir
  1850 Bir damla dedim sen bana deryâ verdin Sayfa 1 Rast Azmi Tuğrul İndir
  1853 Bir dans güzeli aldattı beni Sayfa 1 Rast Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  1885 Bir diyârım ben ki ötmez bülbülüm Sayfa 1 Rast Oğuz Şenler İndir
  1885 Bir diyârım ben ki ötmez bülbülüm Sayfa 2 Rast Oğuz Şenler İndir
  1902 Bir gamlı seher vakti çıkarsın yola erken Sayfa 1 Rast Erol Sayan İndir
  1902 Bir gamlı seher vakti çıkarsın yola erken Sayfa 2 Rast Erol Sayan İndir
  1938 Bir gönlüme bir hâl-i perîşânıma baktım Sayfa 1 Rast Tatyos Efendi İndir
  1944 Bir gönül taşıdım mutluluk dolu Sayfa 1 Rast Ziyâ Taşkent İndir
  1944 Bir gönül taşıdım mutluluk dolu Sayfa 2 Rast Ziyâ Taşkent İndir
  1945 Bir gönül vardı bende henüz aşkı tatmamış Sayfa 1 Rast Ferit Sıdal İndir
  1960 Bir görüşte sana ümit bağladım Sayfa 1 Rast Ziyâ Taşkent İndir
  1960 Bir görüşte sana ümit bağladım Sayfa 2 Rast Ziyâ Taşkent İndir
  2001 Bir gün geleceksin diyerek yollara düştüm Sayfa 1 Rast Ziyâ Taşkent İndir
  2003 Bir gün gidişin sanki bana yıl gelecektir Sayfa 1 Rast Halil İbrâhim Taşkent İndir
  2064 Bir hayâle bir ümîde bağlandı kaldı gönül Sayfa 1 Rast Sabri Süha Ansen İndir
  2084 Bir ince fidansın eğilirsin bükülürsün Sayfa 1 Rast M.Ayhan Zeren İndir
  2137 Bir lâhzada sevdim seni sevgili gel geliver Sayfa 1 Rast Semahat Özdenses İndir
  2140 Bir lâhza rehâ bulmadı âlâm-ı cihandan Sayfa 1 Rast Mustafa Nûri Efendi (Melekzet) İndir
  2169 Bir minik kuş gibi sevmek istedim Sayfa 1 Rast Ali Şenozan İndir
  2169 Bir minik kuş gibi sevmek istedim Sayfa 2 Rast Ali Şenozan İndir
  2214 Bir penbe incisin sen Sayfa 1 Rast Refik Fersan İndir
  2214 Bir penbe incisin sen Sayfa 2 Rast Refik Fersan İndir
  2290 Bir tatlı tebessüme kapıldı kandı gönül Sayfa 1 Rast Abdülkâdir Gökmen İndir
  2290 Bir tatlı tebessüme kapıldı kandı gönül Sayfa 2 Rast Abdülkâdir Gökmen İndir
  2293 Bir tavr-ı zibâ yosma civandır Sayfa 1 Rast Rızâ Efendi İndir
  2331 Bir yalnız kalbim vardı hep hayâlle yaşardı Sayfa 1 Rast Oktay Tem İndir
  2331 Bir yalnız kalbim vardı hep hayâlle yaşardı Sayfa 2 Rast Oktay Tem İndir
  2345 Bir yaş gibi gözden süzülüp kalbime aktın Sayfa 1 Rast İsak Varon İndir
  2348 Bir yaz gecesi Çamlıca mehtâbına geldin Sayfa 1 Rast Râkım Elkutlu İndir
  2353 Bir yaz sıcaklığı öptüm avuçlarından Sayfa 1 Rast Necdet Erdemli İndir
  2367 Bir yolcu gibiydin gönül bahçemde Sayfa 1 Rast Ali Şenozan İndir
  2393 Bitmeyen bir bekleyişle geçti yıllar böylece Sayfa 1 Rast Nihat Adlim İndir
  2402 Bitti acılarım senin yanında Sayfa 1 Rast Selâhattin İçli İndir
  2412 Biz âlûde-i sâgar-ı bâdeyiz Sayfa 1 Rast Hâfız Post İndir
  2421 Biz göçüp gitsek aşkımız kalacak Sayfa 1 Rast Gültekin Çeki İndir
  2421 Biz göçüp gitsek aşkımız kalacak Sayfa 2 Rast Gültekin Çeki İndir
  2434 Biz şi’ri böyle söyledik Sayfa 1 Rast Münir Nûrettin Selçuk İndir
  2434 Biz şi’ri böyle söyledik Sayfa 2 Rast Münir Nûrettin Selçuk İndir
  2445 Boş yere ömrü tükettim dem-be-dem âvâreyim Sayfa 1 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
  2475 Bu benim baht-ı siyâhım bana yâr olmayacak Sayfa 1 Rast Arif Hikmet Gökoğlu İndir
  2491 Bu dünyânın sonu boş kalırsa viran kalır Sayfa 1 Rast Erol Sayan İndir
  2518 Bugün hâl-i firak-ı yâr ile bî-tâb ü giryânım Sayfa 1 Rast Tevfik Bey (Kılıçcıoğlu) İndir
  2529 Bugün sensiz Meram pek neş’esiz durgun Sayfa 1 Rast İsmail Baha Sürelsan İndir
  2547 Bu hüsn ile sen dilberâ bir bî-vefâ cânânesin Sayfa 1 Rast Dede Efendi İndir
  2547 Bu hüsn ile sen dilberâ bir bî-vefâ cânânesin Sayfa 2 Rast Dede Efendi İndir
  2550 Bu kadar yürekten çağırma beni Sayfa 1 Rast Rüştü Şardağ İndir
  2551 Bu karanlık geceler hep çile ile kalbimde dolar Sayfa 1 Rast İsmail Baha Sürelsan İndir
  2557 Bulan özünü gören yüzünü Sayfa 1 Rast Refik Fersan İndir
  2636 Bu zevk u safâ sahn-ı çemenzâre de kalmaz Sayfa 1 Rast Lem’î Atlı İndir
  2739 Cânâ tercih eyler iken şîvekârım ben seni Sayfa 1 Rast Aleko Bacanos İndir
  2777 Canlar canını buldum bu canım yağma olsun Sayfa 1 Rast İsmail Ötenkaya İndir
  2784 Cân ü dilden mâil oldum bir saçı Leylâ’ya ben Sayfa 1 Rast Emin Akan İndir
  2807 Cem olmuş dervişleri Sayfa 1 Rast Zeki Altun (Hâfız) İndir
  2823 Cevr olur imkân-ı vuslat vermeyen îmâların Sayfa 1 Rast Şerif İçli İndir
  2852 Cûylarla kûhsarda çağlardı kûhken Sayfa 1 Rast Zekâî Dede İndir
  2852 Cûylarla kûhsarda çağlardı kûhken Sayfa 2 Rast Zekâî Dede İndir
  2854 Cüdâ düştü gözümden gül-izârın Sayfa 1 Rast Giriftzen Asım Bey İndir
  2855 Cüdâ düştüm sevdiğimden n’eyleyim(Aceb nerde cânâ..) Sayfa 1 Rast Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  2855 Cüdâ düştüm sevdiğimden n’eyleyim(Aceb nerde cânâ..) Sayfa 2 Rast Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  2859 Cümle âlem âşina ben arada bîgâneyim Sayfa 1 Rast Hüseyin Sâdettin Arel İndir
  2859 Cümle âlem âşina ben arada bîgâneyim Sayfa 2 Rast Hüseyin Sâdettin Arel İndir
  2861 Cümle millet ferâhlandı gülüyor Sayfa 1 Rast Muhittin Akyüz (Paşa) İndir
  2862 Cümle şarkılar yarım gözlerinde bu akşam Sayfa 1 Rast Erol Sayan İndir
  2862 Cümle şarkılar yarım gözlerinde bu akşam Sayfa 2 Rast Erol Sayan İndir
  2930 Çekmiş yüzüne(rûhuna) nikab-ı işve Sayfa 1 Rast Taşçızâde Recep Çelebi İndir
  2969 Çeşm-i cellâdın ne kanlar döktü Kağıthâne’de Sayfa 1 Rast Tatyos Efendi İndir
  2971 Çeşm-i mahmûrun sebeptir nâle vü feryâdıma Sayfa 1 Rast Hacı Arif Bey İndir
  2971 Çeşm-i mahmûrun sebeptir nâle vü feryâdıma Sayfa 2 Rast Hacı Arif Bey İndir
  2998 Çık balkona sen her gece imdâdıma koş gel Sayfa 1 Rast İsmail Baha Sürelsan İndir
  3025 Çiçek açar gönlümde Sayfa 1 Rast Alâeddin Şensoy İndir
  3025 Çiçek açar gönlümde Sayfa 2 Rast Alâeddin Şensoy İndir
  3026 Çiçek çiçek sevgiler senin için dereyim Sayfa 1 Rast Mahmut Oğul İndir
  3027 Çiçek çiçek sevgiler senin için dereyim Sayfa 1 Rast Fâruk Şâhin İndir
  3033 Çiçekleri takarsın bahar gibi kokarsın Sayfa 1 Rast Suphi İdrisoğlu İndir
  3033 Çiçekleri takarsın bahar gibi kokarsın Sayfa 2 Rast Suphi İdrisoğlu İndir
  3070 Çoktan beri bir kız tanırım ben Sarıyer’de Sayfa 1 Rast Selâhattin İçli İndir
  3070 Çoktan beri bir kız tanırım ben Sarıyer’de Sayfa 2 Rast Selâhattin İçli İndir
  3072 Çoktan beridir çâre ne mahrûm-i visâlim Sayfa 1 Rast Mahmut Celâleddin Paşa İndir
  3075 Çoktan ey sâkî gelip sînemde mihmân olmadın Sayfa 1 Rast Akın Özkan İndir
  3106 Dâden dem ezel secdeber-i rûy-i âlem râ Sayfa 1 Rast _ İndir
  3106 Dâden dem ezel secdeber-i rûy-i âlem râ Sayfa 2 Rast _ İndir
  3115 Dağda tavşan kovarım ninni Sayfa 1 Rast _ İndir
  3173 Darıldın mı gülüm bana hiç bakmıyorsun bu yana Sayfa 1 Rast _ İndir
  3193 Değil yüzünü görmek sesini duymak için Sayfa 1 Rast İsmet Çetinsel İndir
  3203 Dehrin gülüşü sahte bu ezvâka inan yok Sayfa 1 Rast İsmail Hakkı Nebiloğlu İndir
  3234 Denizleri dağları engelleri bir bir aş Sayfa 1 Rast Mahmut Oğul İndir
  3285 Dertliyim dert üstüne nice bin mihnet gelir Sayfa 1 Rast Burhânettin Deran İndir
  3287 Derd-mend-i aşk bî-derdî nemîdâned ki çist Sayfa 1 Rast Abdülkâdir-i Merâgi İndir
  3298 Derman aramam derdime gözyaşımı silmem Sayfa 1 Rast Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  3359 Dil bir güzele meyl etti hele Sayfa 1 Rast Dede Efendi İndir
  3431 Dil-i zârım dem-â-dem cevr-i yâr-i firkatin söyler Sayfa 1 Rast Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  3471 Dinle canım beni baştan Sayfa 1 Rast Zeynettin Maraş İndir
  3527 Dostum âlem senin çün ger olup düşman bana Sayfa 1 Rast Rüştü Şardağ İndir
  3527 Dostum âlem senin çün ger olup düşman bana Sayfa 2 Rast Rüştü Şardağ İndir
  3536 Döktüğün gözyaşı ne bu hıçkırıklar niçin Sayfa 1 Rast Amir Ateş İndir
  3555 Dönüverdi tâlih bu ya elâ gözlüm gülümsedi Sayfa 1 Rast Mahmut Yivli İndir
  3579 Durgun suya mehtâb gecenin hüznünü ağlar Sayfa 1 Rast Muzaffer İlkar İndir
  3579 Durgun suya mehtâb gecenin hüznünü ağlar Sayfa 2 Rast Muzaffer İlkar İndir
  3592 Durmaz işler tâ ciğerden hançerinin yâresi Sayfa 1 Rast Zekâî Dede İndir
  3625 Dün gece bekledim gelmedin niye Sayfa 1 Rast İrfan Özbakır İndir
  3656 Dünyâda bizi kim ayırır birbirimizden Sayfa 1 Rast Muzaffer İlkar İndir
  3675 Dürr-i meknûna müşâbih iken ey gül feminiz Sayfa 1 Rast Hakkı Bey (Dr) İndir
  3688 Düşmüş amma aşka izhâr etmiyor Sayfa 1 Rast Hâfız Hüsnü Efendi (Enderûnî) İndir
  3767 Efeyim severim ben bu zevk u safâyı Sayfa 1 Rast _ İndir
  3785 Ehl-i dil isen kendine zevk eyle cefâyı Sayfa 1 Rast Hacı Arif Bey İndir
  3799 El uzatsam ellerine sevgi sersem yollarına Sayfa 1 Rast Yücel Aşan İndir
  3799 El uzatsam ellerine sevgi sersem yollarına Sayfa 2 Rast Yücel Aşan İndir
  3806 Elâ gözlü bebeğim sevimli kelebeğim Sayfa 1 Rast Teoman Önaldı İndir
  3810 Elâ gözlüm sana bilmem can mı dayanır Sayfa 1 Rast Sâdi Hoşses İndir
  3825 Elimde olsa eğer bir an bakmam yüzüne Sayfa 1 Rast İsmet Nedim İndir
  3856 Elvedâ hayâllerim elvedâ umutlarım Sayfa 1 Rast Adem Şâhin İndir
  3900 Erdi bahar sardı yine neş’e cihânı Sayfa 1 Rast Münir Nûrettin Selçuk İndir
  3906 Erişmek ne mümkün o şâhikaya Sayfa 1 Rast Orhan Kızılsavaş İndir
  3925 Eski bir şarkıdır sevdânın sesi Sayfa 1 Rast Ali Münir Gökçan İndir
  3938 Esti nesîm-i nev-bahar açıldı güller subh-dem Sayfa 1 Rast Hacı Arif Bey İndir
  3974 Evlâd-ı vatan hamle-i a’da ya bedendir (VATAN ŞARKISI) Sayfa 1 Rast Rif’at Bey İndir
  3978 Evlerinin önü handır Sayfa 1 Rast _ İndir
  3988 Evvelce benim hâlime baktıkca acırdın Sayfa 1 Rast Marko Çolakoğlu (Ûdî) İndir
  4021 Ey benim nazlı cânânım severim kimseler bilmez Sayfa 1 Rast Ahmet Çağan İndir
  4062 Ey dilber-i âlî-neseb Sayfa 1 Rast Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı) İndir
  4089 Ey gonca neden gül yüzünün rengi sararmış Sayfa 1 Rast Yücel Aşan İndir
  4112 Ey gönül döndün nihâyet sen de bir vîrâneye Sayfa 1 Rast Refik Fersan İndir
  4139 Ey gül-nihâl-i işvebâz Sayfa 1 Rast Hacı Arif Bey İndir
  4167 Ey kerem-fermâ şehinşâh-ı cihan Sayfa 1 Rast Rif’at Bey İndir
  4174 Ey mâh-ı men der mektebest… Sayfa 1 Rast Abdülkâdir-i Merâgi İndir
  4224 Ey padişâh-ı saltanat-ârâ-yı yegâne Sayfa 1 Rast Rif’at Bey İndir
  4230 Ey rûh-i müşahhas ki bütün canlara cansın Sayfa 1 Rast Zeki Arif Ataergin İndir
  4253 Ey sevgisi ay neş’esi mihrâb-ı hayâtım Sayfa 1 Rast Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  4253 Ey sevgisi ay neş’esi mihrâb-ı hayâtım Sayfa 2 Rast Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  4308 Ey şûh-i rânâ ey mâh-ı tâbân Sayfa 1 Rast Rif’at Bey İndir
  4315 Ey vatanperver yine gel gayrete Sayfa 1 Rast Hacı Arif Bey İndir
  4344 Eyledi fikrimi berbâd merak oldu bana Sayfa 1 Rast Hüsnü Bey İndir
  4367 Ez şevk-i tü an zülf-i tü (KÂR-I ŞEVKNAME) Sayfa 1 Rast Abdülali Efendi(Hâce-i sânî) İndir
  4367 Ez şevk-i tü an zülf-i tü (KÂR-I ŞEVKNAME) Sayfa 2 Rast Abdülali Efendi(Hâce-i sânî) İndir
  4418 Feryâd ediyor âşık-ı hasret-zede her an Sayfa 1 Rast Rif’at Bey İndir
  4438 Feyizler akseder binbir hitâb-ı mânevisinden Sayfa 1 Rast Zeki Altun (Hâfız) İndir
  4484 Firkatinle dil-i bî-çâreyi bîmâr ettin Sayfa 1 Rast Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı) İndir
  4484 Firkatinle dil-i bî-çâreyi bîmâr ettin Sayfa 2 Rast Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı) İndir
  4490 Fitneler gizlemiş mahmûr gözüne Sayfa 1 Rast Mahmut Celâleddin Paşa İndir
  4509 Gamdan âzâde heman dünyâda bir meyhânedir Sayfa 1 Rast Rif’at Bey İndir
  4541 Garibi olmuşum ben bu diyârın Sayfa 1 Rast Necmi Pişkin İndir
  4560 Gecelerden bir gece seni bana getirdi Sayfa 1 Rast Ferit Sıdal İndir
  4560 Gecelerden bir gece seni bana getirdi Sayfa 2 Rast Ferit Sıdal İndir
  4564 Geceleri süsleyen ışıl ışıl yıldızlar Sayfa 1 Rast Teoman Önaldı İndir
  4567 Geceleyin bir ses böler uykumu (NERDESİN) Sayfa 1 Rast Gültekin Çeki İndir
  4570 Gece Leylâ’yı ayın ondördü…(NAZAR) Sayfa 1 Rast Kemâl Niyâzi Seyhun İndir
  4570 Gece Leylâ’yı ayın ondördü…(NAZAR) Sayfa 2 Rast Kemâl Niyâzi Seyhun İndir
  4570 Gece Leylâ’yı ayın ondördü…(NAZAR) Sayfa 3 Rast Kemâl Niyâzi Seyhun İndir
  4570 Gece Leylâ’yı ayın ondördü…(NAZAR) Sayfa 4 Rast Kemâl Niyâzi Seyhun İndir
  4589 Geçen şimdi bu yerden bâd-ı ömr-i bî-karârımdır Sayfa 1 Rast Tanbûri Hikmet Bey İndir
  4612 Geçmesin sıcaklığı dudaklarından Sayfa 1 Rast Oktay Tem İndir
  4614 Geçmiş güzel günleri hayâl edip yanmadan Sayfa 1 Rast İrfan Özbakır İndir
  4615 Geçmiyor eyyâm-ı mihnet gitmiyor benden melâl Sayfa 1 Rast Hacı Arif Bey (Kânûnî) İndir
  4615 Geçmiyor eyyâm-ı mihnet gitmiyor benden melâl Sayfa 2 Rast Hacı Arif Bey (Kânûnî) İndir
  4620 Geçsin günler haftalar aylar mevsimler yıllar Sayfa 1 Rast Erol Sayan İndir
  4642 Geçti sensiz bu kadar yıl aradan Sayfa 1 Rast İrfan Özbakır İndir
  4642 Geçti sensiz bu kadar yıl aradan Sayfa 2 Rast İrfan Özbakır İndir
  4654 Gel artık gel artık gelme zamanın geldi Sayfa 1 Rast Necip Mirkelâmoğlu İndir
  4655 Gel artık gel sîneme gel Sayfa 1 Rast Dürrî Tûran İndir
  4655 Gel artık gel sîneme gel Sayfa 2 Rast Dürrî Tûran İndir
  4697 Geldi eyyâm-ı bahâr oldu safâlar âşikâr Sayfa 1 Rast Tanbûri Ali Efendi İndir
  4699 Geldiğim yolları bilsen ne uzak Sayfa 1 Rast Necdet Tokatlıoğlu İndir
  4747 Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun Sayfa 1 Rast Alâeddin Şensoy İndir
  4747 Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun Sayfa 2 Rast Alâeddin Şensoy İndir
  4788 Geliyor bezmime handân yüzü meh Sayfa 1 Rast Erdinç Çelikkol İndir
  4799 Gelme böyle bahar ben güzü aşıyorum Sayfa 1 Rast Adem Şâhin İndir
  4799 Gelme böyle bahar ben güzü aşıyorum Sayfa 2 Rast Adem Şâhin İndir
  4802 Gelmeden bahar sen gel (Gelmez oldu hiç sesin…)(KALBİM SENİ ÖZLER) Sayfa 1 Rast Drama’lı Hasan Hasgüler İndir
  4830 Gelse o şûh meclise nâz ü tegafül eylese Sayfa 1 Rast Hâfız Post İndir
  4932 Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular (DUA) Sayfa 1 Rast Necdet Tokatlıoğlu İndir
  4952 Gittiğin yolları yakın sanarak (BEKLEYECEĞİM) Sayfa 1 Rast Ali Şenozan İndir
  4961 Gittin bırakıp sevgimi soldurmadı yıllar Sayfa 1 Rast Emin Ongan İndir
  5066 Gönlüm gibi elimden düştü kırıldı ud’um Sayfa 1 Rast Kaya Bekat İndir
  5123 Gönlümün ezhâr içinde gül gibi dildârı var Sayfa 1 Rast Fehmi Tokay İndir
  5141 Gönlüm yanıyor kor gibi mey sun bana sâkî Sayfa 1 Rast Vehbi Gül İndir
  5160 Gönül aşkınla gözyaşı dökmekten usandı artık Sayfa 1 Rast Selâhattin İnal İndir
  5160 Gönül aşkınla gözyaşı dökmekten usandı artık Sayfa 2 Rast Selâhattin İnal İndir
  5183 Gönül dağlarıma kar yağdı yazın Sayfa 1 Rast Yücel Aşan İndir
  5183 Gönül dağlarıma kar yağdı yazın Sayfa 2 Rast Yücel Aşan İndir
  5232 Gönül kurtulmuyor derd ü elemden Sayfa 1 Rast Garbis Efendi İndir
  5294 Gördükçe ben ey meh-cemâl Sayfa 1 Rast Dede Efendi İndir
  5361 Görsem seni doyunca Sayfa 1 Rast Dede Efendi İndir
  5399 Gözden kalbe akıverdin ateş olup bir yak yeter Sayfa 1 Rast Alâeddin Pakyüz İndir
  5399 Gözden kalbe akıverdin ateş olup bir yak yeter Sayfa 2 Rast Alâeddin Pakyüz İndir
  5408 Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mâhım Sayfa 1 Rast Sâdi Hoşses İndir
  5409 Göz görmüş gönül sevmiş bunda kimin suçu var Sayfa 1 Rast Halil İbrâhim Taşkent İndir
  5410 Göz göz oldu yüreğim o hicran yarasından Sayfa 1 Rast Selâhattin İnal İndir
  5410 Göz göz oldu yüreğim o hicran yarasından Sayfa 2 Rast Selâhattin İnal İndir
  5427 Gözlerimde yaş olup çağlayan pınarsın sen Sayfa 1 Rast Aydın Tekindor İndir
  5427 Gözlerimde yaş olup çağlayan pınarsın sen Sayfa 2 Rast Aydın Tekindor İndir
  5478 Gözlerinin renginde buldum aşkı sevgiyi Sayfa 1 Rast Güner Donat İndir
  5491 Göz süzer baş döndürür Sayfa 1 Rast Ertuğrul Ottekin İndir
  5498 Gözümde dâim hayâl-i cânâ (KÂR-I NEV) Sayfa 1 Rast Dede Efendi İndir
  5498 Gözümde dâim hayâl-i cânâ (KÂR-I NEV) Sayfa 2 Rast Dede Efendi İndir
  5502 Gözümden ey perî-rûyim Sayfa 1 Rast Rif’at Bey İndir
  5507 Gözümde özleyiş gönlümde acı Sayfa 1 Rast Alâeddin Şensoy İndir
  5581 Gül ağacı değilem her gelene eğilem Sayfa 1 Rast Necip Mirkelâmoğlu İndir
  5599 Gül de bülbül gibi ağlasın her yaz Sayfa 1 Rast Şerif İçli İndir
  5634 Gülistân-ı letâfette yetişmiş bir sanevbersin Sayfa 1 Rast Baha Bey(Sermüezzin) İndir
  5634 Gülistân-ı letâfette yetişmiş bir sanevbersin Sayfa 2 Rast Baha Bey(Sermüezzin) İndir
  5638 Gül karanfil sanmayın Sayfa 1 Rast Şeref Yaman İndir
  5707 Gülşende yine âh ü enin eyledi bülbül Sayfa 1 Rast Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  5734 Gül yüzünde göreli zülf-i semen-sây gönül Sayfa 1 Rast Münir Nûrettin Selçuk İndir
  5829 Gün olur âşıka Mecnun gibi Leylâ görünür Sayfa 1 Rast Doğan Ergin İndir
  5897 Hâb-gâh-ı yâre girdim arz için ahvâlimi Sayfa 1 Rast Giriftzen Asım Bey İndir
  5901 Haber ver yolunu bekleyeceğim Sayfa 1 Rast Fethi Karamahmudoğlu İndir
  5912 Hadi nazlım yaylamıza gidelim Sayfa 1 Rast Sâim Gümüş İndir
  5912 Hadi nazlım yaylamıza gidelim Sayfa 2 Rast Sâim Gümüş İndir
  5914 Hâfız’ın kabri olan bahçede bir gül varmış (RİNDLERİN ÖLÜMÜ) Sayfa 1 Rast Münir Nûrettin Selçuk İndir
  5914 Hâfız’ın kabri olan bahçede bir gül varmış (RİNDLERİN ÖLÜMÜ) Sayfa 2 Rast Münir Nûrettin Selçuk İndir
  5968 Hangi kalbe düşmüş de aşk ateşi yakmamış Sayfa 1 Rast Metin Everes İndir
  5982 Hani bir yaz akşamı yapayalnız gelmiştin Sayfa 1 Rast Bilge Özgen İndir
  5983 Hani gözyaşlarında olmaz derdin riyâ Sayfa 1 Rast İsmail Demirkıran İndir
  6013 Hasret içimde bir kor Sayfa 1 Rast Yusuf Nalkesen İndir
  6029 Hasretin azâbını gelişinle atıver (YANIMA GEL NE OLUR) Sayfa 1 Rast İrfan Özbakır İndir
  6039 Hasretin onulmaz bir yara bende Sayfa 1 Rast Ferit Sıdal İndir
  6039 Hasretin onulmaz bir yara bende Sayfa 2 Rast Ferit Sıdal İndir
  6047 Hasretinden çektiğim bir gün değil bin gün değil Sayfa 1 Rast Turan Yalçın İndir
  6049 Hasretinden dil-hûnum ben Sayfa 1 Rast Rüştü Şardağ İndir
  6090 Hâtırımdan çıkmaz asla ahd ü peymânın senin Sayfa 1 Rast Hacı Ârif Bey İndir
  6090 Hâtırımdan çıkmaz asla ahd ü peymânın senin Sayfa 2 Rast Hacı Ârif Bey İndir
  6118 Hayâl ufkunda uçan binbir renkler Sayfa 1 Rast Neveser Kökdeş İndir
  6164 Haydi ihvân-ı safâ vakt-i kerahat geldi Sayfa 1 Rast Sabri Süha Ansen İndir
  6221 Hep aldınız vermediniz her şeyimi yalan yıllar Sayfa 1 Rast Güngör Önder İndir
  6228 Hep gözyaşı ve elem dolmadı gitti çilem Sayfa 1 Rast Sâdi Hoşses İndir
  6228 Hep gözyaşı ve elem dolmadı gitti çilem Sayfa 2 Rast Sâdi Hoşses İndir
  6271 Her gönülde hasreti çekilen biri vardır Sayfa 1 Rast Selâhattin İnal İndir
  6287 Her güzel bir başka âfet başka bir hicran bana Sayfa 1 Rast İsmail Baha Sürelsan İndir
  6349 Her telden (dilden) ol meh çalmıyor Sayfa 1 Rast Şâkir Ağa İndir
  6351 Her yalana kanmışım her söze inanmışım Sayfa 1 Rast Alâeddin Şensoy İndir
  6371 Hevâ-yı aşkına şâhım düşürdüm bu dil-i zârım Sayfa 1 Rast Nâilçezâde Mehmet Efendi İndir
  6380 Heyecen okunur handelerinde Sayfa 1 Rast Orhan Kızılsavaş İndir
  6380 Heyecen okunur handelerinde Sayfa 2 Rast Orhan Kızılsavaş İndir
  6404 Hicrân olacaksa bu aşkın sonu Sayfa 1 Rast Ferit Sıdal İndir
  6404 Hicrân olacaksa bu aşkın sonu Sayfa 2 Rast Ferit Sıdal İndir
  6441 Hiç bulunmaz böyle dilbaz Sayfa 1 Rast Şâkir Ağa İndir
  6467 Hiçlik ile varlık neden iç içe Sayfa 1 Rast İrfan Özbakır İndir
  6467 Hiçlik ile varlık neden iç içe Sayfa 2 Rast İrfan Özbakır İndir
  6477 Hoş gör güzelim içtiğimiz bâde-i nâbı Sayfa 1 Rast Niyâzi Ergin İndir
  6485 Hûbân içinde ser-firâz Sayfa 1 Rast Vecdi Seyhun İndir
  6511 Hülyâma doğan son güneşim son hevesimdi Sayfa 1 Rast Münir Nûrettin Selçuk İndir
  6531 Hüsnüne olmadan mağrur Sayfa 1 Rast Sultan II.Mahmut (Adlî) İndir
  6560 İbrişim örmüyorlar Sayfa 1 Rast _ İndir
  6565 İç iç bitiremezsin tasta mey yarım kalır Sayfa 1 Rast Fethi Karamahmudoğlu İndir
  6565 İç iç bitiremezsin tasta mey yarım kalır Sayfa 2 Rast Fethi Karamahmudoğlu İndir
  6570 İçimde bir ateş durmadan yansa Sayfa 1 Rast Metin Everes İndir
  6570 İçimde bir ateş durmadan yansa Sayfa 2 Rast Metin Everes İndir
  6575 İçimde bir yangın var sönmüyor bilir misin Sayfa 1 Rast Şekip Ayhan Özışık İndir
  6590 İçimde solmayan bir gül gibisin Sayfa 1 Rast Bilge Özgen İndir
  6590 İçimde solmayan bir gül gibisin Sayfa 2 Rast Bilge Özgen İndir
  6591 İçime hep hüzün doluyor Sayfa 1 Rast Yıldırım Gürses İndir
  6660 İltifatın eyledi ihyâ beni Sayfa 1 Rast Rif’at Bey İndir
  6690 İncindi (Gücendi) biraz sözlerime münfail oldu Sayfa 1 Rast Lem’î Atlı İndir
  6714 İntizârın bana bildirmedi bir dem rahatı Sayfa 1 Rast Rüştü Şardağ İndir
  6714 İntizârın bana bildirmedi bir dem rahatı Sayfa 2 Rast Rüştü Şardağ İndir
  6732 İstanbul’u artık hiç sevmiyorum Sayfa 1 Rast Erol Sayan İndir
  6799 Jâleler saçsın nesîm gülzâra dönsün cûybâr Sayfa 1 Rast Hacı Fâik Bey İndir
  6855 Kahraman ırkıma sızmış ihânet (TÜRKİYE’M) Sayfa 1 Rast Müşerref Akay İndir
  6855 Kahraman ırkıma sızmış ihânet (TÜRKİYE’M) Sayfa 2 Rast Müşerref Akay İndir
  6876 Kalbden kalbe bir yol varmış Sayfa 1 Rast Vefik Ataç İndir
  6876 Kalbden kalbe bir yol varmış Sayfa 2 Rast Vefik Ataç İndir
  6979 Kanımdan canımdan daha sıcaksın Sayfa 1 Rast Sâdi Hoşses İndir
  7006 Salına salına gelir geçersin Sayfa 1 Rast _ İndir
  7012 Kara gözlüm efkârlanma gül gayrı Sayfa 1 Rast Gültekin Çeki İndir
  7044 Karlı dağı aştım geldim Sayfa 1 Rast Rif’at Bey İndir
  7077 Kavrulan çölleri geçerim inan (KUŞLAR GİBİ) Sayfa 1 Rast Bilge Özgen İndir
  7077 Kavrulan çölleri geçerim inan (KUŞLAR GİBİ) Sayfa 2 Rast Bilge Özgen İndir
  7083 Kaybolan yıllarım gençliğim nerde Sayfa 1 Rast Suphi İdrisoğlu İndir
  7097 Bahar gelir bülbül öter Sayfa 1 Rast Drama’lı Hasan Hasgüler İndir
  7123 Unuttum seni ben yüzüme gülme Sayfa 1 Rast Drama’lı Hasan Hasgüler İndir
  7162 Kırmadın tekdîre hâcet görmedin asla beni Sayfa 1 Rast Oğuz Şenler İndir
  7162 Kırmadın tekdîre hâcet görmedin asla beni Sayfa 2 Rast Oğuz Şenler İndir
  7167 Kıskanır her gece senden beni zülf-i tannâz Sayfa 1 Rast Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  7207 Kim demiş ki sevgiler ayrılıklarla biter Sayfa 1 Rast İrfan Özbakır İndir
  7212 Kim derdi ki gönlüm de sana bağlanacakmış Sayfa 1 Rast Mustafa Sunar İndir
  7232 Kimi zaman mutluluk dudaklarda söz olur Sayfa 1 Rast Mahmut Oğul İndir
  7267 Kordonboyu seyrine düştü (EFE) Sayfa 1 Rast Erol Sayan İndir
  7303 Kumrular ötmüyor kalmış yuvada Sayfa 1 Rast Alâeddin Şensoy İndir
  7303 Kumrular ötmüyor kalmış yuvada Sayfa 2 Rast Alâeddin Şensoy İndir
  7317 Kuşdili’nde bir gece ay denize inince… Sayfa 1 Rast Rüştü Şardağ İndir
  7323 Kûyinde figanımla acep gûlgûle yok mu Sayfa 1 Rast Mandoli Artin İndir
  7346 Küllense de sevgimiz hâlâ beni yakıyor Sayfa 1 Rast İsmail Demirkıran İndir
  7346 Küllense de sevgimiz hâlâ beni yakıyor Sayfa 2 Rast İsmail Demirkıran İndir
  7370 Lâ nazîrsin yok bahâne Sayfa 1 Rast Pançoğlu İndir
  7379 Leb-i rengînine bir gül konsun Sayfa 1 Rast Ahmet Râsim Bey İndir
  7388 Levm eder tâ haşredek gönlüm bana Sayfa 1 Rast Hacı Fâik Bey İndir
  7462 Mâilim bir nazlı yâre Sayfa 1 Rast Bolâhenk Nûri Bey İndir
  7462 Mâilim bir nazlı yâre Sayfa 2 Rast Bolâhenk Nûri Bey İndir
  7479 Marmara bana hep seni anlatır dalgalar adınla inler Sayfa 1 Rast Ferrûh Atbaşoğlu İndir
  7484 Mâvi atlaslar giyersin Sayfa 1 Rast Tatyos Efendi İndir
  7488 Mâvi gözlerin tatlı şirin sözlerin Sayfa 1 Rast Haydar Tatlıyay İndir
  7503 Mâzinin her hüznünü kır saçlarım anlatır Sayfa 1 Rast Kenan Şavklı İndir
  7512 Mâziyi nasıl taşlara çizmişse denizler Sayfa 1 Rast Nihâl Erkutun İndir
  7561 Mehpâreler elinde kalmış şikeste gönlüm Sayfa 1 Rast Münir Nûrettin Selçuk İndir
  7676 Mevsimler başka başka bahar güzel yaz güzel Sayfa 1 Rast Amir Ateş İndir
  7693 Mey-i lâlinle dil mestâne olsun Sayfa 1 Rast Tatyos Efendi İndir
  7693 Mey-i lâlinle dil mestâne olsun Sayfa 2 Rast Tatyos Efendi İndir
  7727 Milk-i dil hükmeyle sultanım senin… Sayfa 1 Rast Tanbûri Ali Efendi İndir
  7744 Muhabbet nazlı bir kuştur Sayfa 1 Rast Muhlis Sabahattin Ezgi İndir
  7767 Mûy-i jülidem oluptur serde anka lânesi Sayfa 1 Rast Şâkir Ağa İndir
  7779 Mükedder derd-i peyderpeyle şimdi Sayfa 1 Rast Hacı Arif Bey İndir
  7882 Nâr-ı aşkın yaktı beni Sayfa 1 Rast İsmet Ağa İndir
  7882 Nâr-ı aşkın yaktı beni Sayfa 2 Rast İsmet Ağa İndir
  7896 Nasıl sevdim seni nasıl bilemezsin Sayfa 1 Rast Adem Şâhin İndir
  7898 Nasıl unutsam seni bilmem nasıl Sayfa 1 Rast Güneri Tecer İndir
  7945 Ne bambaşka bir dünyâ Sayfa 1 Rast Mahmut Koçbay İndir
  7976 Ne dünyanın tadı var ne hoş günün yâdı var Sayfa 1 Rast Necâti Konan İndir
  8003 O dudaklar yine yaz geldi de bülbülleşiyor Sayfa 1 Rast Sadettin Kaynak İndir
  8003 O dudaklar yine yaz geldi de bülbülleşiyor Sayfa 2 Rast Sadettin Kaynak İndir
  8013 Ne hûn-rîzdir o nev-civan Sayfa 1 Rast Markar Ağa İndir
  8023 Ne kadar gizlesen kendini benden… Sayfa 1 Rast Kenan Günel İndir
  8050 Ne olur gitmesen böyle her akşam Sayfa 1 Rast İrfan Özbakır İndir
  8063 Ne sensiz olurum ne senden uzak Sayfa 1 Rast Eyüp Uyanıkoğlu İndir
  8065 Ne sevincin ömrü varmış ne gün gören çok yaşarmış Sayfa 1 Rast Mehmet Ilgın İndir
  8149 Nedendir bu dil-i zârın figanı Sayfa 1 Rast Şevkî Bey İndir
  8178 Neler çekti gönlüm senin elinden Sayfa 1 Rast Metin Everes İndir
  8178 Neler çekti gönlüm senin elinden Sayfa 2 Rast Metin Everes İndir
  8192 Nerde kaldın n’eylemişsin kendine Sayfa 1 Rast Erol Sayan İndir
  8196 Nerden gönül verdim sana Sayfa 1 Rast Metin Everes İndir
  8196 Nerden gönül verdim sana Sayfa 2 Rast Metin Everes İndir
  8205 Nereden gördüm seni yandı yüreğim kadın Sayfa 1 Rast Necdet Tokatlıoğlu İndir
  8217 Neş’e onlar sevinç onlar Sayfa 1 Rast Nâlân Aksoy İndir
  8253 Nev-hırâmım sana meyleyledi can bir dil iki Sayfa 1 Rast Dilhayat Kalfa(Hanım) İndir
  8253 Nev-hırâmım sana meyleyledi can bir dil iki Sayfa 2 Rast Dilhayat Kalfa(Hanım) İndir
  8340 Nihansın dîdeden ey mest-i nâzım Sayfa 1 Rast Hacı Fâik Bey İndir
  8386 O dil-rübânın herkes esîri Sayfa 1 Rast Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  8386 O dil-rübânın herkes esîri Sayfa 2 Rast Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  8409 O güzel gözlerine gönlümü verdim vereli Sayfa 1 Rast Muzaffer İlkar İndir
  8410 O güzel gözlerini çevir bana göreyim Sayfa 1 Rast Edip Kayhan Özışık İndir
  8435 Okuduğum kitapsın yaprak yaprak açtığım Sayfa 1 Rast İrfan Özbakır İndir
  8435 Okuduğum kitapsın yaprak yaprak açtığım Sayfa 2 Rast İrfan Özbakır İndir
  8511 O mâvi gözlerinin ateşiyle yandım ben Sayfa 1 Rast Nebahat Üner İndir
  8512 O muydu yanımdan geçen Sayfa 1 Rast Şekip Ayhan Özışık İndir
  8512 O muydu yanımdan geçen Sayfa 2 Rast Şekip Ayhan Özışık İndir
  8512 O muydu yanımdan geçen Sayfa 3 Rast Şekip Ayhan Özışık İndir
  8522 Onsekiz yaşına basmış tam sevgi çağı Sayfa 1 Rast Muhlis Sabahattin Ezgi İndir
  8530 Ordumuz etti yemin titredi hâk ü zemin Sayfa 1 Rast Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  8551 O toz penbe dünyâyı aşkla dolu rüyâyı… Sayfa 1 Rast İrfan Özbakır İndir
  8571 O yeşil gözlerin ömrüme bahardı (ŞEYTAN KIZ) Sayfa 1 Rast Erol Sayan İndir
  8579 Öldür beni sen aşkımın en tatlı çağında Sayfa 1 Rast Hamdi Tokay İndir
  8600 Ömrümde bütün sevgi sona erdi serapla Sayfa 1 Rast İsmail Baha Sürelsan İndir
  8601 Ömrümde bütün sevgi sona erdi serapla Sayfa 1 Rast Teoman Alpay İndir
  8610 Ömrümün hasretle geçen her günü Sayfa 1 Rast Mustafa Seyran İndir
  8625 Ömrün bu hazan mevsimi hep âh ile geçti Sayfa 1 Rast Yektâ Akıncı İndir
  8632 Ömür boyu tatmadım doyumsuz sevgilerden Sayfa 1 Rast İsmet Değer İndir
  8660 Öyle bir derde ben giriftâr oldum Sayfa 1 Rast Necip Mirkelâmoğlu İndir
  8668 Öyle derin bir yara ki şifâ bulmaz yıllar geçse Sayfa 1 Rast Ali Şenozan İndir
  8668 Öyle derin bir yara ki şifâ bulmaz yıllar geçse Sayfa 2 Rast Ali Şenozan İndir
  8671 Öyle güzel ki gözlerin bakmasını bir bilsen (SEVDA BASAMAĞI) Sayfa 1 Rast Yılmaz Yüksel İndir
  8685 Öyle zâlim ki vefâsız kahr eder âşıkı nazla Sayfa 1 Rast İsmail Baha Sürelsan İndir
  8717 Pây-i a’dâdan halâs oldu mukaddes yurdumuz Sayfa 1 Rast Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  8767 Perîşan saçların aşkımın ağıdır Sayfa 1 Rast Yesârî Asım Arsoy İndir
  8827 Rast getirip fend ile seyretti hümâyı Sayfa 1 Rast Dede Efendi İndir
  8827 Rast getirip fend ile seyretti hümâyı Sayfa 2 Rast Dede Efendi İndir
  8827 Rast getirip fend ile seyretti hümâyı Sayfa 3 Rast Dede Efendi İndir
  8827 Rast getirip fend ile seyretti hümâyı Sayfa 4 Rast Dede Efendi İndir
  8833 Reftârı nâzik bî-bedel Sayfa 1 Rast Kemânî Rızâ Efendi İndir
  8847 Reng-i mevc-i âb-ı zümrütten boyandı câmesi Sayfa 1 Rast Zaharya İndir
  8847 Reng-i mevc-i âb-ı zümrütten boyandı câmesi Sayfa 2 Rast Zaharya İndir
  8850 Reng-i ruhsârına gülgûn dediler Sayfa 1 Rast Erol Sayan İndir
  8850 Reng-i ruhsârına gülgûn dediler Sayfa 2 Rast Erol Sayan İndir
  8947 Rüyâ gibi her hâtıra her yaşantı bana Sayfa 1 Rast Mehmet Ilgın İndir
  9028 Saçının tellerine gönlümü taktı kader Sayfa 1 Rast Selâhattin İnal İndir
  9029 Saçları ipek gibi gözler zeytin irisi Sayfa 1 Rast Ertuğrul Ottekin İndir
  9038 Saçların târ ü mâr gözlerinde nem ateşe benzerdin Sayfa 1 Rast Şekip Ayhan Özışık İndir
  9051 Sâgarda değil sâkî-i zîbâda gözüm yok Sayfa 1 Rast Fehmi Tokay İndir
  9066 Sakın inanma ele ben seninle bütünüm Sayfa 1 Rast Ali Şenozan İndir
  9068 Sakın unuttum deme unutmuyor gözlerin Sayfa 1 Rast Necdet Tokatlıoğlu İndir
  9097 Sâkî parıldasın şefâk-ı meyle câmımız Sayfa 1 Rast Münir Nûrettin Selçuk İndir
  9121 Sensiz kalan gönlümde bil ki hayat virâne Sayfa 1 Rast İrfan Özbakır İndir
  9137 Sana bir çift sözüm var nasıl etsem de söylesem Sayfa 1 Rast Mustafa Günay İndir
  9137 Sana bir çift sözüm var nasıl etsem de söylesem Sayfa 2 Rast Mustafa Günay İndir
  9138 Sana bir çift sözüm var sakın kimse duymasın Sayfa 1 Rast Metin Everes İndir
  9138 Sana bir çift sözüm var sakın kimse duymasın Sayfa 2 Rast Metin Everes İndir
  9267 Sâzın gibi sînem dahi bir nağme-zen’indir Sayfa 1 Rast Lem’î Atlı İndir
  9283 Seherin jâle saçan meltemi olsaydım eğer ben Sayfa 1 Rast Ali Ulvi Baradan İndir
  9317 Sen benim ilk ve tek sevdiğimsin Sayfa 1 Rast Hüseyin Soysal İndir
  9317 Sen benim ilk ve tek sevdiğimsin Sayfa 2 Rast Hüseyin Soysal İndir
  9412 Sen nazla gezerken güzelim güller içinde Sayfa 1 Rast Kâzım Nâmi Erdölen İndir
  9445 Sen vefâsız bir peri sen zâlimin birisin Sayfa 1 Rast Ünsal Silleli İndir
  9451 Sende gözüm güzelim gel beraber gezelim Sayfa 1 Rast Nâmık Kemâl Aktan İndir
  9458 Senden ayrı yaşayamam çünki çok sevdim seni Sayfa 1 Rast Hüseyin Coşkuner İndir
  9465 Senden uzak günlerim zindân oluyor Sayfa 1 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
  9485 Seni andım yine kalbimde derin bir sızı var Sayfa 1 Rast Drama’lı Hasan Hasgüler İndir
  9485 Seni andım yine kalbimde derin bir sızı var Sayfa 2 Rast Drama’lı Hasan Hasgüler İndir
  9498 Seni bir gün görmesem inan ki yaşamazdım Sayfa 1 Rast Erol Bingöl İndir
  9508 Seni çılgın gibi sevdim de derinden derine Sayfa 1 Rast Oğuz Şenler İndir
  9588 Senin aşkın gamı attı beni engîn-i hicrâna Sayfa 1 Rast Rif’at Bey İndir
  9593 Senin aşkınla çâk oldum Sayfa 1 Rast Basmacı Abdi Efendi İndir
  9628 Seninle düştüm dile Sayfa 1 Rast Sabri Süha Ansen İndir
  9630 Seninle kışlar biter baharlar erişirdi Sayfa 1 Rast İrfan Özbakır İndir
  9630 Seninle kışlar biter baharlar erişirdi Sayfa 2 Rast İrfan Özbakır İndir
  9672 Sensiz ömrüm geçiyor kime feryâd edeyim Sayfa 1 Rast Muzaffer İlkar İndir
  9685 Ser-tâ-kadem ey penbe ten Sayfa 1 Rast Giriftzen Asım Bey İndir
  9727 Sevdâ çiçek gibi açılır solar Sayfa 1 Rast Sâime Kazazoğlu İndir
  9735 Sevdâ ile dillendi bu son şarkı sesinle Sayfa 1 Rast Münir Nûrettin Selçuk İndir
  9803 Sevdiğim âzâde-i hicrânınım Sayfa 1 Rast Rif’at Bey İndir
  9844 Sevdim seni aşkı anladım Sayfa 1 Rast Neveser Kökdeş İndir
  9865 Sevdim yine bir nev-civan Sayfa 1 Rast Basmacı Abdi Efendi İndir
  9903 Sevgiden sevgiye koşarken gönül Sayfa 1 Rast Aydın Tekindor İndir
  9903 Sevgiden sevgiye koşarken gönül Sayfa 2 Rast Aydın Tekindor İndir
  9909 Sevgilerden örülmüş ömür boyu dostluğu Sayfa 1 Rast F.Kaya Pınarses İndir
  9937 Sevginin baharı mı derdinle geçen her dem Sayfa 1 Rast Avni Anıl İndir
  9940 Sevginin düşüne dal da göreyim Sayfa 1 Rast İsmail Demirkıran İndir
  9943 Sevgisi zehir aşkı da baştanbaşa kindir Sayfa 1 Rast Şükrü Tunar İndir
  9953 Sevilen neş’eli seven umutlu Sayfa 1 Rast Fâruk Şâhin İndir
  9955 Sevilme okşanma uzaklarda sen Sayfa 1 Rast İrfan Özbakır İndir
  9955 Sevilme okşanma uzaklarda sen Sayfa 2 Rast İrfan Özbakır İndir
  9957 Sevilmeyi tatmayan sevmek nedir bilir mi Sayfa 1 Rast İrfan Özbakır İndir
  9957 Sevilmeyi tatmayan sevmek nedir bilir mi Sayfa 2 Rast İrfan Özbakır İndir
  9973 Sevme beni sevme sakın yeşil gözlü meleğim Sayfa 1 Rast Ali Şenozan İndir
  9973 Sevme beni sevme sakın yeşil gözlü meleğim Sayfa 2 Rast Ali Şenozan İndir
  9974 Sevmediklerinle gönül avutma Sayfa 1 Rast Mısır’lı İbrâhim Efendi(Ûdî) İndir
  9983 Sevmek seni bir suç ise affet günahımı ey sevgili Sayfa 1 Rast Neveser Kökdeş İndir
  9986 Sevmekten öte var mı güzelim yoktur bulamazsın Sayfa 1 Rast İrfan Özbakır İndir
  9991 Sevmesini bilemem gül desen de gülemem Sayfa 1 Rast Suphi İdrisoğlu İndir
  9991 Sevmesini bilemem gül desen de gülemem Sayfa 2 Rast Suphi İdrisoğlu İndir
  9999 Seyl ü âteşten emin olmaz yapılmış hâneler Sayfa 1 Rast Hacı Arif Bey İndir
  10009 Seyr eyle o billûr-beden tâze firengi Sayfa 1 Rast Tab’î Mustafa Efendi İndir
  10009 Seyr eyle o billûr-beden tâze firengi Sayfa 2 Rast Tab’î Mustafa Efendi İndir
  10014 Seyr-i gül-i gülşen bî-tü harâmest Sayfa 1 Rast Abdülkâdir-i Merâgi İndir
  10014 Seyr-i gül-i gülşen bî-tü harâmest Sayfa 2 Rast Abdülkâdir-i Merâgi İndir
  10025 Sıra sıra siniler … Sayfa 1 Rast _ İndir
  10072 Sivastopol önünde yatan gemiler… Sayfa 1 Rast Rif’at Bey İndir
  10072 Sivastopol önünde yatan gemiler… Sayfa 2 Rast Rif’at Bey İndir
  10095 Son akşam döküver örgüleri de.. Sayfa 1 Rast Avni Anıl İndir
  10097 Son aşkımdın sevgilim sen ellere değiştin beni Sayfa 1 Rast Süleyman Şen İndir
  10101 Son bâdeyi isterse gönül kolların ezsin Sayfa 1 Rast Refik Fersan İndir
  10133 Sordular Mecnûn’a Leylâ’nın saadet hânesin Sayfa 1 Rast Avni Anıl İndir
  10144 Sorma niçin kırık sazım Sayfa 1 Rast Ali Ulvi Baradan İndir
  10151 Sormayın âyâ ne oldum Sayfa 1 Rast Civan Ağa İndir
  10182 Söyle ey şevk-i hayâtım hûrî-yi Cennet misin Sayfa 1 Rast Kanûni Nubar Efendi İndir
  10182 Söyle ey şevk-i hayâtım hûrî-yi Cennet misin Sayfa 2 Rast Kanûni Nubar Efendi İndir
  10204 Söylemek istesem gönüldekini Sayfa 1 Rast Selâhattin Pınar İndir
  10272 Sundun bana aşk iksirini gözbebeğinden Sayfa 1 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
  10319 Sürsün mü tahassür a canım bunca zamandır Sayfa 1 Rast İsmail Hakkı Nebiloğlu İndir
  10319 Sürsün mü tahassür a canım bunca zamandır Sayfa 2 Rast İsmail Hakkı Nebiloğlu İndir
  10355 Şâhım senin dâim heman müzdâd olsun zevk u safân Sayfa 1 Rast _ İndir
  10365 Şarkılar gömülürken sulara hece hece Sayfa 1 Rast Erdoğan Berker İndir
  10365 Şarkılar gömülürken sulara hece hece Sayfa 2 Rast Erdoğan Berker İndir
  10368 Şarkılar söyleyip avutsam seni Sayfa 1 Rast Mücehher Gülçığ İndir
  10394 Şebâbet gitti de elden başımdan gitmiyor sevdâ Sayfa 1 Rast Şekerci Cemil Bey İndir
  10410 Şem’-i hüsnünün pervânesiyim Sayfa 1 Rast Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh) İndir
  10493 Şu gönlümün sazına sevdâ teli takıver Sayfa 1 Rast İsmail Demirkıran İndir
  10493 Şu gönlümün sazına sevdâ teli takıver Sayfa 2 Rast İsmail Demirkıran İndir
  10515 Şu yaşlı gözlerime son defâ bir bak da git Sayfa 1 Rast Nurettin Gökmen İndir
  10557 Tahrirli elâ gölgeli bal gözlere yandım Sayfa 1 Rast Rüştü Şardağ İndir
  10605 Tarîk-i Rast’ı sor râh-ı aşkın müptelâsından Sayfa 1 Rast Refik Fersan İndir
  10605 Tarîk-i Rast’ı sor râh-ı aşkın müptelâsından Sayfa 2 Rast Refik Fersan İndir
  10605 Tarîk-i Rast’ı sor râh-ı aşkın müptelâsından Sayfa 3 Rast Refik Fersan İndir
  10605 Tarîk-i Rast’ı sor râh-ı aşkın müptelâsından Sayfa 4 Rast Refik Fersan İndir
  10605 Tarîk-i Rast’ı sor râh-ı aşkın müptelâsından Sayfa 5 Rast Refik Fersan İndir
  10605 Tarîk-i Rast’ı sor râh-ı aşkın müptelâsından Sayfa 6 Rast Refik Fersan İndir
  10605 Tarîk-i Rast’ı sor râh-ı aşkın müptelâsından Sayfa 7 Rast Refik Fersan İndir
  10614 Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın Sayfa 1 Rast Hüseyin Erbay İndir
  10614 Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın Sayfa 2 Rast Hüseyin Erbay İndir
  10682 Tîr-i müjgânınla oldu sîne mecrûh dil harâb Sayfa 1 Rast Rif’at Bey İndir
  10740 Türk kavminin beşbin yıllık yuvası Sayfa 1 Rast Ahmet Muhtar Paşa İndir
  10742 Türkmen kızı bakraç takmış koluna Sayfa 1 Rast Fâruk Şâhin İndir
  10742 Türkmen kızı bakraç takmış koluna Sayfa 2 Rast Fâruk Şâhin İndir
  10760 Uğruna kahrolduğum sevgili şimdi nerde Sayfa 1 Rast Selâhattin Sağlam İndir
  10767 Umut kapılarına kilit vurdum bu gece Sayfa 1 Rast Saffet Avanoğlu İndir
  10768 Unut beni kalbimdeki hicranla yalnız kalayım Sayfa 1 Rast Şükrü Tunar İndir
  10771 Unut sen beni unut hâtırandan sil artık Sayfa 1 Rast İsmet Çetinsel İndir
  10794 ESKİ DOSTLAR (Unutulmuş birer birer eski dostlar..)) Sayfa 1 Rast Gültekin Çeki İndir
  10829 Uyusam göğsüne koysam da şu hummalı başı Sayfa 1 Rast Şükrü Tunar İndir
  10843 Uzaktan severim sevdiğim seni Sayfa 1 Rast Fâruk Şâhin İndir
  10843 Uzaktan severim sevdiğim seni Sayfa 2 Rast Fâruk Şâhin İndir
  10859 Üfâdenem ey bî-vefâ Sayfa 1 Rast Dede Efendi İndir
  10878 Ümitlerin yıkılmış tek başına kalmışsın Sayfa 1 Rast İrfan Özbakır İndir
  10881 Ümitsiz bir muhabbetle harâb oldu vücûdum âh Sayfa 1 Rast Hâfız Hüsnü Efendi (Enderûnî) İndir
  10881 Ümitsiz bir muhabbetle harâb oldu vücûdum âh Sayfa 2 Rast Hâfız Hüsnü Efendi (Enderûnî) İndir
  10885 Ürkek deniz köpükleri vurdukça çehrene (BU MACERA) Sayfa 1 Rast Ayhan Zeren İndir
  10896 Üzülme sen nâfile dönsün zamanın çarkı Sayfa 1 Rast İlhâmi Güreşin İndir
  11000 Vuslatından gayrı el çektim yeter ey bî-vefâ Sayfa 1 Rast Hacı Arif Bey İndir
  11063 Yaklaşıyor gün be gün ömrümüz son mevsime Sayfa 1 Rast Selâhattin İnal İndir
  11065 Yaksan bile sen gönlümü bir zerre gamım yok Sayfa 1 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
  11070 Yaktı cihanı âteşin Sayfa 1 Rast Refik Fersan İndir
  11093 Yalnız benim ol el yüzüne bakma sakın Sayfa 1 Rast Selâhattin Pınar İndir
  11120 Yanakta gül aldan tatlı Sayfa 1 Rast Fethi Karamahmudoğlu İndir
  11141 Yangının alevi ne ise Sayfa 1 Rast İrfan Özbakır İndir
  11208 Yârin kirpiğinden süzülüp akan Sayfa 1 Rast Orhan Kızılsavaş İndir
  11208 Yârin kirpiğinden süzülüp akan Sayfa 2 Rast Orhan Kızılsavaş İndir
  11227 Yaşanılan an oldun Sayfa 1 Rast Hasan Dede Dinç İndir
  11263 İSTANBUL (Yedi tepe üstünde..) Sayfa 1 Rast Amir Ateş İndir
  11263 İSTANBUL (Yedi tepe üstünde..) Sayfa 2 Rast Amir Ateş İndir
  11265 Yediveren güller gibisin Sayfa 1 Rast Müfit Kuraner İndir
  11276 Yemin ettim anmam artık bir dahi hiç ismini Sayfa 1 Rast Fahri Gürsoydan İndir
  11277 Yemin ettim bir kere dönmem geri bunu bil Sayfa 1 Rast Selâhattin İnal İndir
  11277 Yemin ettim bir kere dönmem geri bunu bil Sayfa 2 Rast Selâhattin İnal İndir
  11279 Yeni açmış bir bahar dalında gonca Sayfa 1 Rast Necdet Varol İndir
  11281 Yeni açmış gül gibisin Sayfa 1 Rast Alâeddin Şensoy İndir
  11281 Yeni açmış gül gibisin Sayfa 2 Rast Alâeddin Şensoy İndir
  11314 Yeter artık bu kadar renc ü elem Sayfa 1 Rast Tevfik Bey (Kılıçcıoğlu) İndir
  11344 Yıldızlar oynaşıyor ışıl ışıl o nasıl göz Sayfa 1 Rast Fethi Karamahmudoğlu İndir
  11348 Yıldızların altında otur sâhili seyr et Sayfa 1 Rast Ümit Gürelman İndir
  11371 Yıllar var ben onu hiç unutmadım Sayfa 1 Rast Kasım İnaltekin İndir
  11371 Yıllar var ben onu hiç unutmadım Sayfa 2 Rast Kasım İnaltekin İndir
  11397 Yıllarca senin uğruna hicran ile yandım Sayfa 1 Rast Sâim Gümüş İndir
  11439 Yine bir gül-nihâl aldı bu gönlümü Sayfa 1 Rast Dede Efendi İndir
  11446 Yollara düşüyorum sen başlıyorsun Sayfa 1 Rast Avni Anıl İndir
  11465 Yine gönlüm hasretinle özleminle bu gece Sayfa 1 Rast Sevinç Tevrüz İndir
  11465 Yine gönlüm hasretinle özleminle bu gece Sayfa 2 Rast Sevinç Tevrüz İndir
  11512 Yok mu cânâ âşıka hiç şefkatin Sayfa 1 Rast Lem’î Atlı İndir
  11524 Yoksun bu gece âh yine zehroldu şarâbım Sayfa 1 Rast Zeki Müren İndir
  11525 Yoksun diye bahçemde çiçekler açmıyor bak Sayfa 1 Rast Erol Sayan İndir
  11559 Yoruldu gözler artık sevdiğini demekten Sayfa 1 Rast Yusuf Nalkesen İndir
  11597 ATATÜRK MARŞI -YÜZÜNCÜ YIL (Yüz yıl yüz yıl seninle..) Sayfa 1 Rast Kaya Bekat İndir
  11605 Yüzüme bakarak gözleri nemli Sayfa 1 Rast Alâeddin Pakyüz İndir
  11605 Yüzüme bakarak gözleri nemli Sayfa 2 Rast Alâeddin Pakyüz İndir
  11622 Yüzündür cihanı münevver eden Sayfa 1 Rast Dede Efendi İndir
  11659 Zannetme unuttum seni dil-sûz u elem-sâz Sayfa 1 Rast Nebahat Üner İndir
  11734 Zülfünün târ-ı şuâı bâsıramdır şânesi Sayfa 1 Rast Hâfız Mehmet Efendi (Ketânî) İndir
  11736 Zülfünün zincirine bend eyledi şâhım beni Sayfa 1 Rast Emin Ongan İndir
  11737 Zümre-i hûbân içinde pek beğendim ben seni Sayfa 1 Rast Kemânî Rızâ Bey İndir
  11738 Zümrüt kıyılarda sisler gibisin Sayfa 1 Rast Erdoğan Berker İndir
  11738 Zümrüt kıyılarda sisler gibisin Sayfa 2 Rast Erdoğan Berker İndir
  11763 Bilmiyordum sevgiden bir gün haber verdin bana Sayfa 1 Rast Rüştü Eriç İndir
  11763 Bilmiyordum sevgiden bir gün haber verdin bana Sayfa 2 Rast Rüştü Eriç İndir
  11764 Kurumuş çöllerde bir damla suya râzıyım yanımda sen olsan Leylâ’m Sayfa 1 Rast Orhan Doğanay İndir
  11765 Şen gözlerinin şiirine ben kalbimi verdim Sayfa 1 Rast Ferit Sıdal İndir
  11809 Aşinâ-yı derd arar dil belki bir gün rast gelir Sayfa 1 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
  11809 Aşinâ-yı derd arar dil belki bir gün rast gelir Sayfa 1 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
  11809 Aşinâ-yı derd arar dil belki bir gün rast gelir Sayfa 1 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
  11809 Aşinâ-yı derd arar dil belki bir gün rast gelir Sayfa 2 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
  11809 Aşinâ-yı derd arar dil belki bir gün rast gelir Sayfa 3 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
  11809 Aşinâ-yı derd arar dil belki bir gün rast gelir Sayfa 4 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
  11809 Aşinâ-yı derd arar dil belki bir gün rast gelir Sayfa 5 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
  11809 Aşinâ-yı derd arar dil belki bir gün rast gelir Sayfa 6 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
  11809 Aşinâ-yı derd arar dil belki bir gün rast gelir Sayfa 7 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
  11820 Artarak gönlümün aydınlığı her sâniyede Sayfa 1 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
  11820 Artarak gönlümün aydınlığı her sâniyede Sayfa 6 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
  11820 Artarak gönlümün aydınlığı her sâniyede Sayfa 7 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
  11820 Artarak gönlümün aydınlığı her sâniyede Sayfa 3 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
  11820 Artarak gönlümün aydınlığı her sâniyede Sayfa 4 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
  11820 Artarak gönlümün aydınlığı her sâniyede Sayfa 5 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
  11820 Artarak gönlümün aydınlığı her sâniyede Sayfa 6 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
  11820 Artarak gönlümün aydınlığı her sâniyede Sayfa 7 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
  11820 Artarak gönlümün aydınlığı her sâniyede Sayfa 7 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
  11822 Nüh-felek seyrine çıkmış deli dîvâne gönül Sayfa 1 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
  11822 Nüh-felek seyrine çıkmış deli dîvâne gönül Sayfa 2 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
  11822 Nüh-felek seyrine çıkmış deli dîvâne gönül Sayfa 3 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
  11822 Nüh-felek seyrine çıkmış deli dîvâne gönül Sayfa 4 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
  11822 Nüh-felek seyrine çıkmış deli dîvâne gönül Sayfa 5 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
  11822 Nüh-felek seyrine çıkmış deli dîvâne gönül Sayfa 6 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
  11823 O kadar dolu ki toprağın şanla Sayfa 1 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
  11823 O kadar dolu ki toprağın şanla Sayfa 2 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
  11941 Bir gün ölüp gidersem beni hiç anma sakın Sayfa 1 Rast Nilgün Demirağ İndir
  11942 Hasretin onulmaz bir yara bende Sayfa 1 Rast Süleyman Mertkanlı İndir
  11943 Hiç sorma sakın kimseye Sayfa 1 Rast İsmail Demirkıran İndir
  11943 Hiç sorma sakın kimseye Sayfa 2 Rast İsmail Demirkıran İndir
  11944 İkide bir ayrılıktan söz etme Sayfa 1 Rast Suphi İdrisoğlu İndir
  11944 İkide bir ayrılıktan söz etme Sayfa 2 Rast Suphi İdrisoğlu İndir
  11945 Nefesim daralır ele bakarsan Sayfa 1 Rast Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  11946 Târifsiz acılar versen de bana Sayfa 1 Rast Erdoğan Berker İndir
  11947 Yıllarca kederle yoruldum durdum Sayfa 1 Rast Erdoğan Berker İndir
  11947 Yıllarca kederle yoruldum durdum Sayfa 2 Rast Erdoğan Berker İndir
  11975 Dost diye çırpındım gelen olmadı Sayfa 1 Rast İrfan Özbakır İndir
  11975 Dost diye çırpındım gelen olmadı Sayfa 2 Rast İrfan Özbakır İndir
  11976 Senelerce evveldi bir deniz ülkesinde … Sayfa 1 Rast Erol Sayan İndir
  11976 Senelerce evveldi bir deniz ülkesinde … Sayfa 2 Rast Erol Sayan İndir
  11976 Senelerce evveldi bir deniz ülkesinde … Sayfa 3 Rast Erol Sayan İndir
  11976 Senelerce evveldi bir deniz ülkesinde … Sayfa 4 Rast Erol Sayan İndir
  11976 Senelerce evveldi bir deniz ülkesinde … Sayfa 5 Rast Erol Sayan İndir
  11976 Senelerce evveldi bir deniz ülkesinde … Sayfa 6 Rast Erol Sayan İndir
  12099 Artık sona erdi bülbülün devri Sayfa 1 Rast Rüştü Eriç İndir
  12099 Artık sona erdi bülbülün devri Sayfa 2 Rast Rüştü Eriç İndir
  12100 Bir hasta güvercin gibi sessiz Sayfa 1 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
  12100 Bir hasta güvercin gibi sessiz Sayfa 2 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
  12101 Bu seven kalbimi gör bendene şeydâ gibi gel Sayfa 1 Rast Esin Seçkin İndir
  12102 Gençlik uçtu uzaklara gelen günler dünden kara Sayfa 1 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
  12103 Sensiz geçen günlerde bir hoşluk var içimde Sayfa 1 Rast Erol Sayan İndir
  12104 Kilis mehdi vücûdum mevlîdim ilk âşiyânımdır Sayfa 1 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
  12105 Ömrümün hiç kalmadı ne baharı ne yazı Sayfa 1 Rast Mücehher Gülçığ İndir
  12106 Saçını ben bağlayıp ben açmak istiyorum Sayfa 1 Rast Erol Sayan İndir
  12107 Sende son günlerde garip haller var Sayfa 1 Rast Yılmaz Yüksel İndir
  12107 Sende son günlerde garip haller var Sayfa 2 Rast Yılmaz Yüksel İndir
  12108 Sevgine karşılık bekleme benden Sayfa 1 Rast Aydın Tekindor İndir
  12108 Sevgine karşılık bekleme benden Sayfa 2 Rast Aydın Tekindor İndir
  12109 Sevdâ çiçeği gibi kalplerde geziyorsun Sayfa 1 Rast Erol Sayan İndir
  12109 Sevdâ çiçeği gibi kalplerde geziyorsun Sayfa 2 Rast Erol Sayan İndir
  12110 Sevgilim dedim inanmadın Sayfa 1 Rast Erol Sayan İndir
  12111 Şu dünyâyı taş topraktan sanıyorsan aldanırsın Sayfa 1 Rast Erol Sayan İndir
  12111 Şu dünyâyı taş topraktan sanıyorsan aldanırsın Sayfa 2 Rast Erol Sayan İndir
  12112 Vaktiyle şu yollarda gönül sevgiyi tatdı Sayfa 1 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
  12112 Vaktiyle şu yollarda gönül sevgiyi tatdı Sayfa 2 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
  12113 Yâdın akla düşende Sayfa 1 Rast Erol Sayan İndir
  12114 Demen bana demen gerçeği düşü Sayfa 1 Rast Erol Sayan İndir
  12114 Demen bana demen gerçeği düşü Sayfa 2 Rast Erol Sayan İndir
  12115 Yaz kış bahar güz demedim Sayfa 1 Rast Amir Ateş İndir
  12237 Adın sevdâ mı senin Sayfa 1 Rast İsmail Akçapınar İndir
  12237 Adın sevdâ mı senin Sayfa 2 Rast İsmail Akçapınar İndir
  12238 Çekmeyen bar-i gamın döne döne gerdûnun Sayfa 1 Rast Arif Sâmi Toker İndir
  12238 Çekmeyen bar-i gamın döne döne gerdûnun Sayfa 2 Rast Arif Sâmi Toker İndir
  12239 Ocak Şubat Mart gelir geçer Sayfa 1 Rast Fethi Karamahmudoğlu İndir
  12239 Ocak Şubat Mart gelir geçer Sayfa 2 Rast Fethi Karamahmudoğlu İndir
  12269 Şu meçhûl âleme bir durak kaldı Sayfa 1 Rast Arif Sâmi Toker İndir
  12294 Şafak kâselere dökülür bahar bir hevenk içinde sevişir kuşlar Sayfa 1 Rast Selâhattin İçli İndir
  12294 Şafak kâselere dökülür bahar bir hevenk içinde sevişir kuşlar Sayfa 2 Rast Selâhattin İçli İndir
  12294 Şafak kâselere dökülür bahar bir hevenk içinde sevişir kuşlar Sayfa 3 Rast Selâhattin İçli İndir
  12365 Bir başka şarap var şu kızın câm-ı lebinde Sayfa 1 Rast Ahmet Uzel İndir
  12366 Bu koca yaşlı dünyâda biri sevenleri korur Sayfa 1 Rast Fethi Karamahmudoğlu İndir
  12368 Gücendim bunca cefâdan cânıma ey felek Sayfa 1 Rast Ahmet Uzel İndir
  12369 Gülüşün cana yakın pek kaçamak sözlerin Sayfa 1 Rast Şekip Ayhan Özışık İndir
  12369 Gülüşün cana yakın pek kaçamak sözlerin Sayfa 2 Rast Şekip Ayhan Özışık İndir
  12370 Gülmüyor artık yüzüm sensiz geçen günlerde Sayfa 1 Rast İrfan Özbakır İndir
  12371 Kalbimde aşk ateşi var geziyorum diyar diyar Sayfa 1 Rast İrfan Özbakır İndir
  12371 Kalbimde aşk ateşi var geziyorum diyar diyar Sayfa 2 Rast İrfan Özbakır İndir
  12372 Titresin ney seslerinden Sayfa 1 Rast Rüştü eriç İndir
  12372 Titresin ney seslerinden Sayfa 2 Rast Rüştü eriç İndir
  12373 Yolunda gençliğim sönse de yine Sayfa 1 Rast Fethi Karamahmudoğlu İndir
  12373 Yolunda gençliğim sönse de yine Sayfa 2 Rast Fethi Karamahmudoğlu İndir
  12392 Islak daha ıslak öp beni Sayfa 1 Rast Rüştü Şardağ İndir
  12392 Islak daha ıslak öp beni Sayfa 2 Rast Rüştü Şardağ İndir
  12449 Dağı taşı düz eder Sayfa 1 Rast Nihat Adlim İndir
  12462 O GELİYOR (Yıl bindokuzyüzondokuz) Sayfa 1 Rast Mutlu Torun İndir
  12462 O GELİYOR (Yıl bindokuzyüzondokuz) Sayfa 2 Rast Mutlu Torun İndir
  12465 Dal sarkar kartal kalkar kartal kalkar dal sarkar Sayfa 1 Rast Nâmık Kemal Aktan İndir
  12475 Ömrümce hep adım adım Sayfa 1 Rast İrfan Özbakır İndir
  12545 Bir dokunuş bir an seni sevmek Sayfa 1 Rast Fethi Karamahmudoğlu İndir
  12545 Bir dokunuş bir an seni sevmek Sayfa 2 Rast Fethi Karamahmudoğlu İndir
  12546 Gözlerde bakış gibi nehirde akış gibi Sayfa 1 Rast Osman Ülkü İndir
  12546 Gözlerde bakış gibi nehirde akış gibi Sayfa 2 Rast Osman Ülkü İndir
  12547 Penbe beyaz açan bahar dalları bana sevdiğimi verir mi bu yaz Sayfa 1 Rast Ertuğrul Ottekin İndir
  12547 Penbe beyaz açan bahar dalları bana sevdiğimi verir mi bu yaz Sayfa 2 Rast Ertuğrul Ottekin İndir
  12548 Sen gittin kalmadı gönlümde bahar Sayfa 1 Rast Bilge Özgen İndir
  12548 Sen gittin kalmadı gönlümde bahar Sayfa 2 Rast Bilge Özgen İndir
  12549 Yıllar yılı hep yalvarır dururum Sayfa 1 Rast Metin Everes İndir
  12549 Yıllar yılı hep yalvarır dururum Sayfa 2 Rast Metin Everes İndir
  12701 Geçtin yine içimden Sayfa 1 Rast Melâhat Pars İndir
  12702 Gönlümde sevdânın ateşi söndü Sayfa 1 Rast Yılmaz Pakalınlar İndir
  12702 Gönlümde sevdânın ateşi söndü Sayfa 2 Rast Yılmaz Pakalınlar İndir
  12703 Her yaşın ayrı bir güzelliği var (Kışları yaz yapan …) Sayfa 1 Rast Erdoğan Berker İndir
  12703 Her yaşın ayrı bir güzelliği var (Kışları yaz yapan …) Sayfa 2 Rast Erdoğan Berker İndir
  12704 Ne güzel ne içten gülüşün vardı Sayfa 1 Rast Ertuğrul Ottekin İndir
  12704 Ne güzel ne içten gülüşün vardı Sayfa 2 Rast Ertuğrul Ottekin İndir
  12705 Sen ordasın ben burada Sayfa 1 Rast Ali Şenozan İndir
  12705 Sen ordasın ben burada Sayfa 2 Rast Ali Şenozan İndir
  12706 Yanarım vuslat gerek hasretim çoktur sana Sayfa 1 Rast Özcan Seyhan İndir
  12752 Benden aldıklarını sen geri vermiyorsun Sayfa 1 Rast Bilge Özgen İndir
  12790 Elvedâ deme sakın Sayfa 1 Rast Mehmet Reşat Aysu İndir
  12790 Elvedâ deme sakın Sayfa 2 Rast Mehmet Reşat Aysu İndir
  12791 Neden bu işve bu naz Sayfa 1 Rast İskender Kemâl Sincer İndir
  12791 Neden bu işve bu naz Sayfa 2 Rast İskender Kemâl Sincer İndir
  12792 Öğretmenim öğretmenim sevgi kaynağımsın benim Sayfa 1 Rast Fethi Karamahmudoğlu İndir
  12793 Sağlıklı bir yaşam için havasız yerlerden kaçın Sayfa 1 Rast Fethi Karamahmudoğlu İndir
  12794 Türklüğün gerçeği nedir Sayfa 1 Rast Fethi Karamahmudoğlu İndir
  12866 Bir başıma yaşamaktan yorulurum sakın gitme Sayfa 1 Rast Fethi Karamahmudoğlu İndir
  12867 Dünyâsı yerle bir deli gönlüm Sayfa 1 Rast İsmail Demirkıran İndir
  12867 Dünyâsı yerle bir deli gönlüm Sayfa 2 Rast İsmail Demirkıran İndir
  12869 Sen de sev çiçekleri sen de sev böcekleri Sayfa 1 Rast Fethi Karamahmudoğlu İndir
  12870 Yokluğum üzdü mü bir tanem seni Sayfa 1 Rast Orhan Kızılsavaş İndir
  12870 Yokluğum üzdü mü bir tanem seni Sayfa 2 Rast Orhan Kızılsavaş İndir
  12910 Bir damla sevgiyi mumla ararken Sayfa 1 Rast Alâeddin Şensoy İndir
  12910 Bir damla sevgiyi mumla ararken Sayfa 2 Rast Alâeddin Şensoy İndir
  12960 Dokunsan ağlayacak sevdâlı bir gül gibi Sayfa 1 Rast Ertuğrul Ottekin İndir
  12961 Doyulmaz asla aşka aşk dediğin bambaşka Sayfa 1 Rast Ali Şenozan İndir
  13021 Ben meydanda saklıyım Sayfa 1 Rast Fethi Karamahmudoğlu İndir
  13021 Ben meydanda saklıyım Sayfa 2 Rast Fethi Karamahmudoğlu İndir
  13022 Gönlüme gir dersem giremem deme Sayfa 1 Rast Alâeddin Pakyüz İndir
  13022 Gönlüme gir dersem giremem deme Sayfa 2 Rast Alâeddin Pakyüz İndir
  13023 Soluyor yanaklarım bahar yanaklım hani Sayfa 1 Rast Fethi Karamahmudoğlu İndir
  13023 Soluyor yanaklarım bahar yanaklım hani Sayfa 2 Rast Fethi Karamahmudoğlu İndir
  13024 Hep senin ardından düştüm Sayfa 1 Rast Erdoğan Berker İndir
  13024 Hep senin ardından düştüm Sayfa 2 Rast Erdoğan Berker İndir
  13174 Aşkın ateşi sönmeden Sayfa 1 Rast Yılmaz Yüksel İndir
  13175 Bu gece rüyâma efkârlı gir Sayfa 1 Rast Tuncay Yalın İndir
  13175 Bu gece rüyâma efkârlı gir Sayfa 2 Rast Tuncay Yalın İndir
  13176 Dalda açan gonca gülü gülde şakıyan bülbülü……seviyorum Sayfa 1 Rast Hasan Soysal İndir
  13176 Dalda açan gonca gülü gülde şakıyan bülbülü……seviyorum Sayfa 2 Rast Hasan Soysal İndir
  13177 Hazan indi rûhuma goncadan Sayfa 1 Rast Orhan Kızılsavaş İndir
  13178 Hiç bir şey kâr etmez deli gönlüme Sayfa 1 Rast Ziyâ Taşkent İndir
  13178 Hiç bir şey kâr etmez deli gönlüme Sayfa 2 Rast Ziyâ Taşkent İndir
  13179 Sen ayrı gönülde ben ayrı yerde Sayfa 1 Rast Bilge Özgen İndir
  13180 Seyyah olsam sana koşsam Sayfa 1 Rast Doğan Koçer İndir
  13180 Seyyah olsam sana koşsam Sayfa 2 Rast Doğan Koçer İndir
  13181 Yüzlerce yıl geçmiş değil gibi Sayfa 1 Rast Hasan Soysal İndir
  13267 Akıyor bir engine damla damla Sayfa 1 Rast Abit Karaca İndir
  13268 Çocuklar eğlenin Sayfa 1 Rast Güldeniz Ekmen İndir
  13296 Bir güzele ömür verdin Sayfa 1 Rast Hüseyin Erbay İndir
  13296 Bir güzele ömür verdin Sayfa 2 Rast Hüseyin Erbay İndir
  13344 Geçti hüsran ile ömrüm ne zevk kaldı ne heves Sayfa 1 Rast Nûri Halil Poyraz İndir
  13366 Yok gayri bizlere uyku dinek vay Sayfa 1 Rast Münir Nûrettin Selçuk İndir
  13366 Yok gayri bizlere uyku dinek vay Sayfa 2 Rast Münir Nûrettin Selçuk İndir
  13366 Yok gayri bizlere uyku dinek vay Sayfa 3 Rast Münir Nûrettin Selçuk İndir
  13366 Yok gayri bizlere uyku dinek vay Sayfa 4 Rast Münir Nûrettin Selçuk İndir
  13457 Nihâyet sözü mızrap ve tel aldı bu gece Sayfa 1 Rast _ İndir
  13458 Ben severken niçin kaçtın Sayfa 1 Rast Haydar Tatlıyay İndir
  13458 Ben severken niçin kaçtın Sayfa 2 Rast Haydar Tatlıyay İndir
  13484 Severim çehreni bir gül diye ben Sayfa 1 Rast Nigâr Gâlib Ulusoy İndir
  13493 Bakma cânân kusuruma ülfet etsen sen bana Sayfa 1 Rast Agopos Alyanak İndir
  13585 Kalbimi çalan güzel gönlüme giren güzel Sayfa 1 Rast Aslan Hepgür İndir
  13585 Kalbimi çalan güzel gönlüme giren güzel Sayfa 2 Rast Aslan Hepgür İndir
  13586 Saçta ak yüzde çizgi gönülde bin yara var Sayfa 1 Rast İrfan Özbakır İndir
  13587 Seni yeniden yaşatır bende kalan mektupların Sayfa 1 Rast Yılmaz Yüksel İndir
  13587 Seni yeniden yaşatır bende kalan mektupların Sayfa 2 Rast Yılmaz Yüksel İndir
  13587 Seni yeniden yaşatır bende kalan mektupların Sayfa 3 Rast Yılmaz Yüksel İndir
  13649 Gönül denen bu handan kaç yolcu geldi geçti Sayfa 1 Rast Uzman Sağlık İndir
  13649 Gönül denen bu handan kaç yolcu geldi geçti Sayfa 2 Rast Uzman Sağlık İndir
  13649 Gönül denen bu handan kaç yolcu geldi geçti Sayfa 3 Rast Uzman Sağlık İndir
  13650 Yıllar geçse de aradan güzel yaratmış yaradan Sayfa 1 Rast Suphi İdrisoğlu İndir
  13660 Türk olmakla övünür Sayfa 1 Rast Cengiz Cermen İndir
  13661 Ver elini mâvi dağları yurdumun Sayfa 1 Rast Mutlu Torun İndir
  13661 Ver elini mâvi dağları yurdumun Sayfa 2 Rast Mutlu Torun İndir
  13665 Çırpınır görmek için yurdumun her yanını Sayfa 1 Rast Hasan Soysal İndir
  13680 Hortu’lu Abdullah onun babası Sayfa 1 Rast Hüseyin Soysal İndir
  13683 Ulu önder söyledi Türk çocuğu bilmeli Sayfa 1 Rast Demet Pakyüz İndir
  13685 Mor sünbüllü dağların var Sayfa 1 Rast Yücel Aşan İndir
  13687 Kırda renk renk çiçek açar Sayfa 1 Rast Erol Sayan İndir
  13689 Biz Atatürk çocukları yurdumuzun umutları Sayfa 1 Rast Erdoğan Berker İndir
  13702 Seviyorsan canını vücûduna iyi bak Sayfa 1 Rast Zekâi Tunca İndir
  13704 Bahar geldi çiçek açtı Sayfa 1 Rast Bilge Özgen İndir
  13705 Her yerde gün ışıyor gönül sevgi taşıyor Sayfa 1 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
  13706 Neş’eli kuşlar gibi Sayfa 1 Rast Erdoğan Berker İndir
  13706 Neş’eli kuşlar gibi Sayfa 2 Rast Erdoğan Berker İndir
  13755 Ahu gibi bir baktı ümit verdi o gözler Sayfa 1 Rast Rüştü Eriç İndir
  13756 Dün eski bir albümde onun resmini buldum Sayfa 1 Rast Rüştü Eriç İndir
  13756 Dün eski bir albümde onun resmini buldum Sayfa 2 Rast Rüştü Eriç İndir
  13757 Karlı dağlar geçit vermez Sayfa 1 Rast Aydın Tekindor İndir
  13757 Karlı dağlar geçit vermez Sayfa 2 Rast Aydın Tekindor İndir
  13758 Serıver yollara gür saçlarını Sayfa 1 Rast Hakkı Zambak İndir
  13758 Serıver yollara gür saçlarını Sayfa 2 Rast Hakkı Zambak İndir
  13759 Şarkım oldun türküm oldun yalnız benim olamadın Sayfa 1 Rast Rüştü Eriç İndir
  13760 Yıllar süren aşkımız böylece son bulamaz Sayfa 1 Rast İsmail Demirkıran İndir
  13760 Yıllar süren aşkımız böylece son bulamaz Sayfa 2 Rast İsmail Demirkıran İndir
  13787 Güne mutlu başlarım rüyada görsem seni Sayfa 1 Rast Turhan Taşan İndir
  13787 Güne mutlu başlarım rüyada görsem seni Sayfa 2 Rast Turhan Taşan İndir
  13819 Elli milyon Türk olduk kalbi seninle atan Sayfa 1 Rast Kaya Bekat İndir
  13820 Sensizlik dinmeyen bir ağrı gibi Sayfa 1 Rast Metin Everes İndir
  13855 Andım seni yine bugün hıçkırıklarla derinden Sayfa 1 Rast Ahmet Uzel İndir
  13856 Can alır gibi bakma öyle Allah aşkına Sayfa 1 Rast Ahmet Uzel İndir
  13857 Zülf ü zencîrin şu bahtım bağlıyor Sayfa 1 Rast Ahmet Uzel İndir
  13871 Yana yana kül oldum bir esmere kul oldum Sayfa 1 Rast _ İndir
  13872 Duyarım aşkını tende yakışın anlatıyor Sayfa 1 Rast Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  13908 Annem beni yetiştirdi bu ellere yolladı Sayfa 1 Rast Rif’at Bey İndir
  14009 Afitâb-ı subh-i mâ evhâ Habîb-i Kibriyâ Sayfa 1 Rast Yusuf Çelebi İndir
  14078 Bağ-ı aşkın andelîbi hazret-i üftâdedir Sayfa 1 Rast Hüseyin Sebilci(Hâfız) İndir
  14109 Çünki bildin(bildik) mü’minin kalbinde Beytullah var Sayfa 1 Rast Şeyhülislâm Es’ad Efendi İndir
  14114 Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Sayfa 1 Rast Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi) İndir
  14123 Doğdu ol Sadr-ı Risâlet bastı arş üzre kadem Sayfa 1 Rast Zâkir Ahmet Efendi(Şeyh) İndir
  14133 Doğdu ol Şems-i Hakîkat Burc-ı Vahdet’ten bu şeb Sayfa 1 Rast Lâtif Ağa İndir
  14133 Doğdu ol Şems-i Hakîkat Burc-ı Vahdet’ten bu şeb Sayfa 2 Rast Lâtif Ağa İndir
  14135 Lâ fâile illâllah lâ mevcûde illâllah Sayfa 1 Rast Mehmet Efendi(Zâkir) İndir
  14168 Estağfirullah’el azîm murâînin işlerine Sayfa 1 Rast Şikârîzade Ahmet Efendi İndir
  14188 Evvel Allah âdını yâd edelim Sayfa 1 Rast Münir Nûrettin Selçuk İndir
  14269 İntisâbım tâ ezeldendir cenâb-ı Ahmed’e Sayfa 1 Rast Sâdî Bey İndir
  14295 Muâllâ gavs-i sübhânî… Sayfa 1 Rast Zekâî Dede İndir
  14299 Merhabâ ey şûle-i âyine-i sırr-ı Hüdâ Sayfa 1 Rast Yusuf Çelebi (Tiznam) İndir
  14299 Merhabâ ey şûle-i âyine-i sırr-ı Hüdâ Sayfa 2 Rast Yusuf Çelebi (Tiznam) İndir
  14302 Men şüdem bende-i Rûmî-i hakîkat gû Sayfa 1 Rast İsmail Baha Sürelsan İndir
  14302 Men şüdem bende-i Rûmî-i hakîkat gû Sayfa 2 Rast İsmail Baha Sürelsan İndir
  14317 Merhabâ ey mevlîd-i peygamberî Sayfa 1 Rast Nalbûrizâde İndir
  14333 Nedir derdin senin bu mâtemin ne Sayfa 1 Rast Şerif Efendi (Bursalı) İndir
  14334 N’eyleyeyim dünyâyı bana Allâh’ım gerek Sayfa 1 Rast Amir Ateş İndir
  14377 Şara’tü bi tevhîdil ilâhi mübesmilen Sayfa 1 Rast Kemâl Efendi (Piyâle İmamı) İndir
  14386 Şâh Hüseyn’in firkatine ağlayan gelsin beri Sayfa 1 Rast _ İndir
  14419 Yâ Resûlallah yâ mahbûb-i Rabb’il-âlemin Sayfa 1 Rast Kenan Rifâî İndir
  14446 Zincir kâr eylemez bizlere sofu Sayfa 1 Rast _ İndir
  14452 Akan çeşme durulur mu Sayfa 1 Rast Rüştü Eriç İndir
  14479 Doğmazdı kalbe îman Sayfa 1 Rast Sadettin Kaynak İndir
  14480 Erler demine destur alalım Sayfa 1 Rast Tâhsîne Hanım İndir
  14498 Kâbe’nin yolları bölük bölüktür Sayfa 1 Rast _ İndir
  14517 Solmadan bağın geçmeden çağın Sayfa 1 Rast Cüneyt Kosal İndir
  14555 Ey Hûda’dan lûtf u ihsan isteyen Sayfa 1 Rast Kâni Karaca İndir
  14569 İlim ilim bilmektir ilim kendin bilmektir Sayfa 1 Rast Tahir Karagöz İndir
  14572 Re’sül hikmeti mehâfetullah Sayfa 1 Rast Kâni Karaca İndir
  14594 Ey güzellerden güzel rûhum Resûl-i Kibriyâ Sayfa 1 Rast Hüseyin Sebilci(Hâfız) İndir
  14598 Allah diyelim daim Mevlâ görelim n’eyler Sayfa 1 Rast Fehmi Tokay İndir
  14655 Alemi ihâtâ kıldı ateşiyle âhımız Sayfa 1 Rast Hüseyin Sebilci(Hâfız) İndir
  14684 Fazlın ile yâ Rabbenâ kaldır kuvamızdan kesel Sayfa 1 Rast Hasan Efendi (Hatib Zakiri) İndir
  14685 Gaflet uykusunda yatar uyanmaz Sayfa 1 Rast Hüseyin Sebilci(Hâfız) İndir
  14755 Seni görüyorum baktığım her yerde Sayfa 1 Rast Hasan Şanlıtürk İndir
  14755 Seni görüyorum baktığım her yerde Sayfa 2 Rast Hasan Şanlıtürk İndir
  14770 Meyhane meyhane dolaşıp yine hergün şarkımızı çaldırıyorum Sayfa 1 Rast Ziyâ Taşkent İndir
  14770 Meyhane meyhane dolaşıp yine hergün şarkımızı çaldırıyorum Sayfa 2 Rast Ziyâ Taşkent İndir
  14796 Bahar yeli gibi eser yorulmaz Sayfa 1 Rast Suphi İdrisoğlu İndir
  14797 Ben küskünüm feleğe düştüm bitmez çileye Sayfa 1 Rast Baki Duyarlar İndir
  14798 Bir gündü bana sen yaşamak zevkini verdin Sayfa 1 Rast Rüştü Eriç İndir
  14799 Bir sevgidir doyulmaz Sayfa 1 Rast Uzman Sağlık İndir
  14800 Doymadın mı ağlatmaya ateşlere dağlatmağa Sayfa 1 Rast Alâeddin Şensoy İndir
  14800 Doymadın mı ağlatmaya ateşlere dağlatmağa Sayfa 2 Rast Alâeddin Şensoy İndir
  14801 Gözlerinde her gece canlanan bir hayâle Sayfa 1 Rast Gündoğdu Doğan İndir
  14801 Gözlerinde her gece canlanan bir hayâle Sayfa 2 Rast Gündoğdu Doğan İndir
  14802 Hangisini anlatayım içimdeki dertlerin Sayfa 1 Rast Metin Everes İndir
  14802 Hangisini anlatayım içimdeki dertlerin Sayfa 2 Rast Metin Everes İndir
  14803 Hangi rüzgâr attı kapıma seni Sayfa 1 Rast Suphi İdrisoğlu İndir
  14803 Hangi rüzgâr attı kapıma seni Sayfa 2 Rast Suphi İdrisoğlu İndir
  14805 Öylesine özledimki anılardan kaçılmıyor Sayfa 1 Rast Ümit Malkoç İndir
  14805 Öylesine özledimki anılardan kaçılmıyor Sayfa 2 Rast Ümit Malkoç İndir
  14807 Yazdığın mektuba canım sıkıldı Sayfa 1 Rast Alâeddin Şensoy İndir
  14807 Yazdığın mektuba canım sıkıldı Sayfa 2 Rast Alâeddin Şensoy İndir
  14985 Gel gör güzelim hâlimi gel gör neye döndü Sayfa 1 Rast Necip Gülses İndir
  15007 Ne kadar istesem sana gelemem ağlama güzelim kader utansın Sayfa 1 Rast Metin Everes İndir
  15007 Ne kadar istesem sana gelemem ağlama güzelim kader utansın Sayfa 2 Rast Metin Everes İndir
  15052 Açmak için suyu neyler goncaya bülbül dili gerekir Sayfa 1 Rast Fethi Karamahmudoğlu İndir
  15053 Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymânede Sayfa 1 Rast İsmail Demirkıran İndir
  15054 Anarım ismini daim yanarım sızlanırım Sayfa 1 Rast İsmail Demirkıran İndir
  15055 Deli ırmak durulsun saz meclisi kurulsun Sayfa 1 Rast Ali Şenozan İndir
  15056 Gözlerimin içine derin derin bak Sayfa 1 Rast Alev Erguner İndir
  15056 Gözlerimin içine derin derin bak Sayfa 2 Rast Alev Erguner İndir
  15057 Gül kokla dediler çiğdem yerine denedim olmadı Sayfa 1 Rast Hasan Şanlıtürk İndir
  15057 Gül kokla dediler çiğdem yerine denedim olmadı Sayfa 2 Rast Hasan Şanlıtürk İndir
  15058 Gülünce baharsın desem az gelir Sayfa 1 Rast Alâeddin Pakyüz İndir
  15059 Hatıralar uçuşmuş kaçmış uzaklara Sayfa 1 Rast İsmail Demirkıran İndir
  15059 Hatıralar uçuşmuş kaçmış uzaklara Sayfa 2 Rast İsmail Demirkıran İndir
  15060 Hangi duygu anlatır gözlerden daha iyi Sayfa 1 Rast Rüştü Eriç İndir
  15061 Karşıda görünen Çamlıca tepeleri uzaklardan sesleniyorum duyuyor.. Sayfa 1 Rast Semahat Özdenses İndir
  15062 Mâzideki aşkımızı ansa gönlüm neye yarar Sayfa 1 Rast Halit Tekinyılmaz İndir
  15063 Niçin nâlendesin böyle gönül derdin nedir söyle Sayfa 1 Rast İsmail Demirkıran İndir
  15064 Rengi solmuş güllerimin bu bağ hazan bağıdır Sayfa 1 Rast Vedat Özdemir İndir
  15065 Seni çok sevmeseydim bir ömür beklemezdim Sayfa 1 Rast Suphi İdrisoğlu İndir
  15067 Yapmacık çiçekler açan yüzünü görmez olaydım Sayfa 1 Rast Amir Ateş İndir
  15067 Yapmacık çiçekler açan yüzünü görmez olaydım Sayfa 2 Rast Amir Ateş İndir
  15135 Kendi hüsnün vechi dilberden hüveyda kıldı aşk Sayfa 1 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
  15135 Kendi hüsnün vechi dilberden hüveyda kıldı aşk Sayfa 2 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
  15140 Bahar kadar güzelsin Sayfa 1 Rast Hasan Özçivi İndir
  15199 Dere boyunda saz olur sevilende pek naz olur Sayfa 1 Rast Kadri Şençalar İndir
  15408 Derdimi bir Allah bilir bir de ben Sayfa 1 Rast Gültekin Çeki İndir
  15409 Beni gönlüne alsan orda uyuyup kalsam Sayfa 1 Rast Özgen Gürbüz İndir
  15409 Beni gönlüne alsan orda uyuyup kalsam Sayfa 2 Rast Özgen Gürbüz İndir
  15495 Aylar yıllar geçse de mevsimler değişse de Sayfa 1 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
  15496 Birdenbire bir aşk bu sırasız zamansız Sayfa 1 Rast Avni Anıl İndir
  15497 Bulma bin türlü bahane üzme beni bahar dalım Sayfa 1 Rast Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  15497 Bulma bin türlü bahane üzme beni bahar dalım Sayfa 2 Rast Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  15498 Can kafeste daralır yürek yaralı kalır Sayfa 1 Rast Ertuğrul Ottekin İndir
  15499 Dünyâ böyle kurulmuş gün gelir bayram olur Sayfa 1 Rast Vedat Çetinkaya İndir
  15499 Dünyâ böyle kurulmuş gün gelir bayram olur Sayfa 2 Rast Vedat Çetinkaya İndir
  15500 Elimde değil bir kere sevmiş bulundum seni Sayfa 1 Rast Aslan Hepgür İndir
  15501 Ey sevgili ey gül-beden söyler misin cevrin neden Sayfa 1 Rast Amir Ateş İndir
  15502 Geldim uzaklardan dünyâ şehrine adım adım gezip haz arıyorum Sayfa 1 Rast Amir Ateş İndir
  15502 Geldim uzaklardan dünyâ şehrine adım adım gezip haz arıyorum Sayfa 2 Rast Amir Ateş İndir
  15503 Görmedim gözlerinde yıllar yılı bir vefâ Sayfa 1 Rast İsmâil Demirkıran İndir
  15504 Kaç sonbahar taşıdı umudumu bahâre Sayfa 1 Rast İsmâil Demirkıran İndir
  15505 Kaderime küskünüm gül desen de gülemem Sayfa 1 Rast Nezih Gözonar İndir
  15505 Kaderime küskünüm gül desen de gülemem Sayfa 2 Rast Nezih Gözonar İndir
  15506 Mâzide kalan hâtıranın yıldızısın sen Sayfa 1 Rast İsmâil Demirkıran İndir
  15507 Öpünce gönülden öp sevince candan okşa Sayfa 1 Rast Rüştü Eriç İndir
  15508 Sen akşamlar kadar büyülü sıcak Sayfa 1 Rast Aydın Tekindor İndir
  15508 Sen akşamlar kadar büyülü sıcak Sayfa 2 Rast Aydın Tekindor İndir
  15509 Sen filiz gül dalında pembe pembe açacak Sayfa 1 Rast Ertuğrul Ottekin İndir
  15510 Seni ne zaman görsem düşüncelisin Sayfa 1 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
  15510 Seni ne zaman görsem düşüncelisin Sayfa 2 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
  15511 Sensiz inan günlerim gecelerim geçmiyor Sayfa 1 Rast Vedat Çetinkaya İndir
  15513 Sevgin yaşatır beni sevivermen öldürür Sayfa 1 Rast Avni Anıl İndir
  15513 Sevgin yaşatır beni sevivermen öldürür Sayfa 2 Rast Avni Anıl İndir
  15514 Sevmekten kim usanır tadına doyum olmaz Sayfa 1 Rast Teoman Alpay İndir
  15515 Şehirlerin mükerremi Mekke şehri selâm sana Sayfa 1 Rast Mümin Salman İndir
  15516 Tâlihsiz aşkını şarkıda bırak Sayfa 1 Rast İsmâil Acar İndir
  15516 Tâlihsiz aşkını şarkıda bırak Sayfa 2 Rast İsmâil Acar İndir
  15517 Tebessüm arama solgun yüzümde bu üzgün hâlime alışmalısın Sayfa 1 Rast İsmâil Demirkıran İndir
  15518 Tez gel desem arz ettiği ammâ ya da hay hay Sayfa 1 Rast Fâruk Şâhin İndir
  15519 Uykusuzum hayâlin gözlerimde tütüyor Sayfa 1 Rast İsmâil Demirkıran İndir
  15520 Zaman akıp gider bir an durmadan Sayfa 1 Rast Aydın Oran İndir
  15520 Zaman akıp gider bir an durmadan Sayfa 2 Rast Aydın Oran İndir
  15587 Sana hasret ölmekse bu dünyada kaderim Sayfa 1 Rast Rıdvan Tandoğan İndir
  15591 Sevgilim güvenme güzelliğine Sayfa 1 Rast Rıdvan Tandoğan İndir
  15591 Sevgilim güvenme güzelliğine Sayfa 2 Rast Rıdvan Tandoğan İndir
  15640 Yazdım yine mısraları kurşun kalemimle Sayfa 1 Rast Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  15708 Bir sır gibi sakladım senelerce sevgimi Sayfa 1 Rast Ziyâ Taşkent İndir
  15720 Hoşçakal deyipte ayrıldığım gün biliyorum nice düşlere daldın Sayfa 1 Rast Ali Şenozan İndir
  15720 Hoşçakal deyipte ayrıldığım gün biliyorum nice düşlere daldın Sayfa 2 Rast Ali Şenozan İndir
  15721 Vuslatın hicrinden elemli mi ki Sayfa 1 Rast Ali Şenozan İndir
  15734 Söyle canım dargın mısın n’olur öyle mahzûn bakma Sayfa 1 Rast Engin Çır İndir
  15734 Söyle canım dargın mısın n’olur öyle mahzûn bakma Sayfa 2 Rast Engin Çır İndir
  15756 Söyle neler gizliyor gölgeli bakışların Sayfa 1 Rast Uzman Sağlık İndir
  15778 Gül mevsimi yavrum yine güllerle açıl gez Sayfa 1 Rast Rüştü Eriç İndir
  15781 Ne sabahsız gecedir ne cevapsız bilmece Sayfa 1 Rast Erdinç Çelikkol İndir
  15781 Ne sabahsız gecedir ne cevapsız bilmece Sayfa 2 Rast Erdinç Çelikkol İndir
  15792 Seni hasretinde buldum kaç kere Sayfa 1 Rast Suphi İdrisoğlu İndir
  15857 Yine eller beyaz beyaz niyazdan mı geliyorsun Sayfa 1 Rast Rüştü Eriç İndir
  15857 Yine eller beyaz beyaz niyazdan mı geliyorsun Sayfa 2 Rast Rüştü Eriç İndir
  15882 Başımı kaldırıp baktım semâya gurûbun rengini değişmiş gördüm Sayfa 1 Rast Halûk Şâhin İndir
  15921 Badeler gelsin içilsin gönlüme neş’e saçılsın Sayfa 1 Rast Ahmet Uzel İndir
  15922 Hastayım aşkınla ey yâr ah ağlarım Sayfa 1 Rast Ahmet Uzel İndir
  15923 Ben helâk olmayı dil erbabına tarz eylemem Sayfa 1 Rast Ahmet Uzel İndir
  15924 Zülf-i siyeh gönlümü hep bağlıyor Sayfa 1 Rast Ahmet Uzel İndir
  15925 Feryâdımı cihan almaz âlemi tutsada ahımız Sayfa 1 Rast Ahmet Uzel İndir
  15989 Nice bir eşk-i firakınla pür olsun gözümüz Sayfa 1 Rast Münir Nûrettin Selçuk İndir
  15996 Hayat mısın ölüm müsün nesin Sayfa 1 Rast Münir Nûrettin Selçuk İndir
  16021 Medhini oku yâre koymaya seni nâre Sayfa 1 Rast Aslan Hepgür İndir
  16021 Medhini oku yâre koymaya seni nâre Sayfa 2 Rast Aslan Hepgür İndir
  16022 Mevlâ’m ver aşkını bana hayrânın olayım senin Sayfa 1 Rast Hüseyin Sebilci(Hâfız) İndir
  16060 Uyan behey gâfil hâb-ı gafletten Sayfa 1 Rast Hayrullah Tâcettin Efendi İndir
  16112 Göklerden son ilâm Allah bir bir islâm Sayfa 1 Rast Yılmaz Pakalınlar İndir
  16118 Hakk’a âşık olanlar zikrullahdan kaçar mı Sayfa 1 Rast Ali Şîrüganî (Dede) İndir
  16185 Derd-mendim mücrimim dermâna geldim ya Resûl Sayfa 1 Rast Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi) İndir
  16209 Mûsâ’nın Tûr’u hakkı’çün Sayfa 1 Rast _ İndir
  16283 Hakk’a giden erenler pür-nûr olur gelirler Sayfa 1 Rast Nil Ergül İndir
  16291 Bahr-i cürme daldı zatım yâ Resûlâllah meded Sayfa 1 Rast Mehmet Efendi (Eyyûbî) İndir
  16296 Bir ismi Mustafa bir ismi Ahmed Sayfa 1 Rast Kemâl Gürses İndir
  16300 Biz günahkâr kullarız Tanrı’m bizi bağışla Sayfa 1 Rast Rıdvan Tandoğan İndir
  16303 Çekme gam destgîrdir Allah Sayfa 1 Rast S.Eyyûbi Işıksal İndir
  16303 Çekme gam destgîrdir Allah Sayfa 2 Rast S.Eyyûbi Işıksal İndir
  16305 Devran bu devran seyran bu seyran Sayfa 1 Rast Sadettin Rifâî Efendi İndir
  16308 Doğdu ol Şems-i Hakîkat Burc-ı Vahdet’ten bu şeb Sayfa 1 Rast Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  16311 Elhamdü Lillâhi’llezi sultânühü na’tü’l ezel Sayfa 1 Rast Zekâî Dede İndir
  16318 Gerçek aşıklara salâ denildi Sayfa 1 Rast Tacettin Hayrullah Efendi İndir
  16322 Hamd ü minnettir sana ey hâlik-i kevn ü mekân Sayfa 1 Rast Erdinç Çelikkol İndir
  16334 Pervâne olup şem’ine nûr-i ezelînin Sayfa 1 Rast _ İndir
  16336 Sarmış matem buraları saz benizli ovaları Sayfa 1 Rast Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  16517 Şu dünyanın üstünde ne varsa güzel diye Sayfa 1 Rast Kadri Şençalar İndir
  16544 Sende bu güzellik bu işve varken seni sevmemek mümkün mü güzelim Sayfa 1 Rast Ali Hasırcı İndir
  16587 Aklımı başımdan aldı gözlerin Sayfa 1 Rast Bilge Özgen İndir
  16587 Aklımı başımdan aldı gözlerin Sayfa 2 Rast Bilge Özgen İndir
  16588 Dudağın gülümser gözün azarlar Sayfa 1 Rast Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  16588 Dudağın gülümser gözün azarlar Sayfa 2 Rast Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  16589 Çok çekici yakıcısın olursa bu kadar olur Sayfa 1 Rast Osman Ergen İndir
  16589 Çok çekici yakıcısın olursa bu kadar olur Sayfa 2 Rast Osman Ergen İndir
  16620 Senden başka kimseyi görmedi hiç gözlerim Sayfa 1 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
  16620 Senden başka kimseyi görmedi hiç gözlerim Sayfa 2 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
  16635 Sis çökmüş dağlar gibi kurumuş bağlar gibi Sayfa 1 Rast İsmâil Demirkıran İndir
  16635 Sis çökmüş dağlar gibi kurumuş bağlar gibi Sayfa 2 Rast İsmâil Demirkıran İndir
  16642 Girme artık kalbime o çünki sahipsiz değil Sayfa 1 Rast Rüştü Eriç İndir
  16675 Sanma ki üzgünüm ayrıldık diye ne gelirse başa hayra yormalı Sayfa 1 Rast İlgün Soysev İndir
  16675 Sanma ki üzgünüm ayrıldık diye ne gelirse başa hayra yormalı Sayfa 2 Rast İlgün Soysev İndir
  16682 Nedendir bunca elem bağrıma böyle felek Sayfa 1 Rast Ahmet Uzel İndir
  16683 Ne beni eyleyecek bir nigârım var Sayfa 1 Rast Ahmet Uzel İndir
  16708 Gelirsin geçersin acep cihanda bir eşin var mı Sayfa 1 Rast Ahmet Uzel İndir
  16709 Kaderde bize hiç yâr olmadı gitti felek Sayfa 1 Rast Ahmet Uzel İndir
  16725 Gün batışım hoşgeldin hoşgeldin kalp atışım Sayfa 1 Rast Ersin Ali Atlı İndir
  16734 Bakmayın dar-ı dilin hâline dildâra bakın Sayfa 1 Rast Rüştü Eriç İndir
  16911 Ben kalender meşrebim güzel çirkin aramam Sayfa 1 Rast _ İndir
  16911 Ben kalender meşrebim güzel çirkin aramam Sayfa 2 Rast _ İndir
  16936 Benimsin yoktur bunun hiç bir çâresi Sayfa 1 Rast Ahmet Uzel İndir
  16937 Derdimi ben söyledim ben dinledim Sayfa 1 Rast Ahmet Uzel İndir
  16976 Senin sesin ne güzel senin sesin ne hoş Sayfa 1 Rast Ahmet Uzel İndir
  16977 Bak şimdi ben hiç görmezsem onu ararım yolunu Sayfa 1 Rast Ahmet Uzel İndir
  16977 Bak şimdi ben hiç görmezsem onu ararım yolunu Sayfa 2 Rast Ahmet Uzel İndir
  16978 Neden dil o geçen günleri anar Sayfa 1 Rast Ahmet Uzel İndir
  16983 Bahtıma bir ufuk geceme bir yıldızsın Sayfa 1 Rast Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş İndir
  16984 Aylardır çektiğim acılar dindi Sayfa 1 Rast Aslan Hepgür İndir
  17016 Ne zaman görsem onu gönül hep şâd olur Sayfa 1 Rast Ahmet Uzel İndir
  17017 Gülşende bu akşam yine bülbül gül şarkısını söyledi durdu Sayfa 1 Rast Ahmet Uzel İndir
  17020 Akşamlar sesini çağırır bana beklerim gelmezsin gelemez misin Sayfa 1 Rast Erol Başara İndir
  17037 Seviyorum derdin ya sözlerini unuttum Sayfa 1 Rast Rüştü Eriç İndir
  17037 Seviyorum derdin ya sözlerini unuttum Sayfa 2 Rast Rüştü Eriç İndir
  17083 Yaktığın ateşi söndürmez yıllar Sayfa 1 Rast Rüştü Eriç İndir
  17102 Çelik gibi kollu tunçtan ayaklı göğsü îmanlı temiz vicdanlı Sayfa 1 Rast Kâzım Karabekir İndir
  17120 Mutluluğa doğru hep emekledim kalkıp eller gibi koşmadım ki Sayfa 1 Rast Ali Şenozan İndir
  17122 Yine dalgın bakışın rûhu sarıp nûr ediyor Sayfa 1 Rast Faruk Şâhin İndir
  17126 Biliyorsun bir tanem sensin gönlümdeki yâr Sayfa 1 Rast Pınar Köksal İndir
  17168 Pek perîşan oldu gönlüm n’eyleyim Sayfa 1 Rast Ahmet Uzel İndir
  17169 Sana pervane gibi can verecek ben olayım Sayfa 1 Rast Ahmet Uzel İndir
  17200 Toprağında korkusuzca yaşatan cephelerdeçok zaferler yaratan Sayfa 1 Rast Engin Çır İndir
  17200 Toprağında korkusuzca yaşatan cephelerdeçok zaferler yaratan Sayfa 2 Rast Engin Çır İndir
  17218 Aşka doymak ilk ölümdür kork sakın sen ey gönül Sayfa 1 Rast Rüştü Eriç İndir
  17236 Yavru kuşlar ötüşür dağlarda tarlalarda Sayfa 1 Rast (Talât Tokdil’den alınmıştır) İndir
  17241 Bildin duygumu benim yendin korkumu benim Sayfa 1 Rast Yaşar Bedük İndir
  17244 Dumanını yel alır yanar da tüter Sayfa 1 Rast Cavit Ersoy İndir
  17274 Hesaplar kabardı aşk defterinde topladım çıkardım çözüm kalmadı Sayfa 1 Rast İsmâil Akçapınar İndir
  17274 Hesaplar kabardı aşk defterinde topladım çıkardım çözüm kalmadı Sayfa 2 Rast İsmâil Akçapınar İndir
  17291 Aşk ağını öremezsek pembe düşler göremezsek Sayfa 1 Rast İsmâil Ötenkaya İndir
  17291 Aşk ağını öremezsek pembe düşler göremezsek Sayfa 2 Rast İsmâil Ötenkaya İndir
  17294 Ellerinde çözülüyor hayâtımın bilmecesi Sayfa 1 Rast Turhan Taşan İndir
  17294 Ellerinde çözülüyor hayâtımın bilmecesi Sayfa 2 Rast Turhan Taşan İndir
  17323 Geçti aylar geçti yıllar geçmedi derdin gönül Sayfa 1 Rast Ahmet Uzel İndir
  17324 Bahtımda benim uğruna yanmak kaderim yar Sayfa 1 Rast Ahmet Uzel İndir
  17325 Âlemde vefâkâr olacak yâr-ı vefâ yok Sayfa 1 Rast Ahmet Uzel İndir
  17376 Bir gönlüm var ki hep kırılıp sırçadan ince virâne olur yâr-i cefâ gel demeyince Sayfa 1 Rast Ahmet Uzel İndir
  17397 Bir hâtırânın izleridir kalpte kalan Sayfa 1 Rast Rüştü Eriç İndir
  17415 Yanımda olmazsan nasıl gülerim söyle kime canım bir tanem derim Sayfa 1 Rast Pınar Köksal İndir
  17415 Yanımda olmazsan nasıl gülerim söyle kime canım bir tanem derim Sayfa 2 Rast Pınar Köksal İndir
  17434 Gözlerinde sisli bir sevdâ seli Sayfa 1 Rast İsmet Kocabeyler İndir
  17434 Gözlerinde sisli bir sevdâ seli Sayfa 2 Rast İsmet Kocabeyler İndir
  17441 Hangi yüzle döndün bana al aşkını git buradan Sayfa 1 Rast Suphi İdrisoğlu İndir
  17442 Özlem çiçekleri ektin gönlüme kavuşmak ne zaman söyle sevgili Sayfa 1 Rast Suphi İdrisoğlu İndir
  17442 Özlem çiçekleri ektin gönlüme kavuşmak ne zaman söyle sevgili Sayfa 2 Rast Suphi İdrisoğlu İndir
  17449 Gidelim hâne-i dildâreye mihman olalım Sayfa 1 Rast Mehmet Ali Çelikbaş İndir
  17459 Zevki yok artık bu renksiz kapkaranlık günlerin Sayfa 1 Rast Rüştü Eriç İndir
  17460 Söylesen bilmem ki günâhım nedir Sayfa 1 Rast Rüştü Eriç İndir
  17461 İster isen marifetle olasın âli cenap Sayfa 1 Rast Rüştü Eriç İndir
  17475 Bana aşkımı sorma gönlüme sor Sayfa 1 Rast Ziyâ Alşan İndir
  17497 Türkiye’min asil genci Atatürk’ten bu emanet Sayfa 1 Rast Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  17497 Türkiye’min asil genci Atatürk’ten bu emanet Sayfa 2 Rast Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  17507 İçimde yıllar yılı yaşadın git demedim Sayfa 1 Rast Câhit Ünyaylar İndir
  17523 Mâziyi anarken hayâlde öptüm Sayfa 1 Rast Ertuğrul Ottekin İndir
  17538 Anlamadın bu aşkı sen ne olursun yine sen Sayfa 1 Rast Bilge Özgen İndir
  17538 Anlamadın bu aşkı sen ne olursun yine sen Sayfa 2 Rast Bilge Özgen İndir
  17547 Dur gitme beni dinle neler anlatacağım Sayfa 1 Rast Hüseyin Erbay İndir
  17547 Dur gitme beni dinle neler anlatacağım Sayfa 2 Rast Hüseyin Erbay İndir
  17602 Dol gönlüme doldur beni ilhamım ol oldur beni Sayfa 1 Rast Fethi Karamahmudoğlu İndir
  17617 Zamanla ağarır insanda saçlar Sayfa 1 Rast Pınar Köksal İndir
  17618 Baş eğmemiş bir ulusum ( Ne mutlu türk’üm ben) Sayfa 1 Rast Pınar Köksal İndir
  17618 Baş eğmemiş bir ulusum ( Ne mutlu türk’üm ben) Sayfa 2 Rast Pınar Köksal İndir
  17632 Kardeşce yaşayıp asırlar boyu tarihte bıraktık silinmeyen iz Sayfa 1 Rast Pınar Köksal İndir
  17632 Kardeşce yaşayıp asırlar boyu tarihte bıraktık silinmeyen iz Sayfa 2 Rast Pınar Köksal İndir
  17654 Hasretin yerini sevgin almadı Sayfa 1 Rast Ferit Sıdal İndir
  17658 Gözümden damlayan o son yaş oldun Sayfa 1 Rast Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  17658 Gözümden damlayan o son yaş oldun Sayfa 2 Rast Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  17659 Eserken sahilde güzel bir meltem eriyor şu gönlüm bil ki kederden Sayfa 1 Rast Rıdvan Tandoğan İndir
  17659 Eserken sahilde güzel bir meltem eriyor şu gönlüm bil ki kederden Sayfa 2 Rast Rıdvan Tandoğan İndir
  17688 Fırtınalar kopar şimşekler iner kararır gökyüzü yüreğim gibi Sayfa 1 Rast Pınar Köksal İndir
  17688 Fırtınalar kopar şimşekler iner kararır gökyüzü yüreğim gibi Sayfa 2 Rast Pınar Köksal İndir
  17718 On dokuz mayıs açtı kurtuluş kapısını Sayfa 1 Rast Akın Özkan İndir
  17718 On dokuz mayıs açtı kurtuluş kapısını Sayfa 2 Rast Akın Özkan İndir
  17755 Beni ister köle ister mahkûm et Sayfa 1 Rast Sümer Sami Güney İndir
  17755 Beni ister köle ister mahkûm et Sayfa 2 Rast Sümer Sami Güney İndir
  17767 Açık hava müzesi yurdumun her köşesi Sayfa 1 Rast Hüseyin Erbay İndir
  17767 Açık hava müzesi yurdumun her köşesi Sayfa 2 Rast Hüseyin Erbay İndir
  17771 Ben ham idim olgunlaştım Sayfa 1 Rast Sadettin Çevik İndir
  17795 Döktüğüm her damla yaştan sen kalırsın yâdigâr Sayfa 1 Rast Yılmaz Karakoyunlu İndir
  17795 Döktüğüm her damla yaştan sen kalırsın yâdigâr Sayfa 2 Rast Yılmaz Karakoyunlu İndir
  17810 Şiirde şarkıda sazda güzeldir öyle bir güzel ki gönül dayanmaz Sayfa 1 Rast Suphi İdrisoğlu İndir
  17842 Kar yağıyor yatağıma her gece ateşini özlemekten yoruldum Sayfa 1 Rast Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  17848 Bir gün bu ayrılık biter diyordun Sayfa 1 Rast Ziyâ Taşkent İndir
  17848 Bir gün bu ayrılık biter diyordun Sayfa 2 Rast Ziyâ Taşkent İndir
  17877 Sevdim seni ey gül peri bahçemdeki güller gibi Sayfa 1 Rast Ertuğrul Ottekin İndir
  17884 Bir güzeli görüp te âşık olursan Sayfa 1 Rast Suat Yıldırım İndir
  17884 Bir güzeli görüp te âşık olursan Sayfa 2 Rast Suat Yıldırım İndir
  17885 Gözümde kimseler yok bir sen varsın bir de ben Sayfa 1 Rast Suat Yıldırım İndir
  17885 Gözümde kimseler yok bir sen varsın bir de ben Sayfa 2 Rast Suat Yıldırım İndir
  17895 Yıllar sonra elime geçti onun mektubu Sayfa 1 Rast İlgün Soysev İndir
  17895 Yıllar sonra elime geçti onun mektubu Sayfa 2 Rast İlgün Soysev İndir
  17915 Salınır söğüt dalları kıpırdaşır yaprakları Sayfa 1 Rast Necip Gülses İndir
  17915 Salınır söğüt dalları kıpırdaşır yaprakları Sayfa 2 Rast Necip Gülses İndir
  17953 Nazın işveninde bir sınırı var Sayfa 1 Rast Hüsnü Üstün İndir
  17953 Nazın işveninde bir sınırı var Sayfa 2 Rast Hüsnü Üstün İndir
  17962 O kızı sevdin de ne oldu Sayfa 1 Rast Kenan Budak İndir
  17964 Aşk çiçektir soldurursun umutverir güldürürsün Sayfa 1 Rast Niyâzi Şengül İndir
  17964 Aşk çiçektir soldurursun umutverir güldürürsün Sayfa 2 Rast Niyâzi Şengül İndir
  18041 Yağmurlarda yıkanan yeşil yaprağım benim Sayfa 1 Rast M.Sabri Akçagül İndir
  18041 Yağmurlarda yıkanan yeşil yaprağım benim Sayfa 2 Rast M.Sabri Akçagül İndir
  18042 Besteler kaldı yarım şarkılarda bu akşam Sayfa 1 Rast Yılmaz Yüksel İndir
  18042 Besteler kaldı yarım şarkılarda bu akşam Sayfa 2 Rast Yılmaz Yüksel İndir
  18121 Taht kurdun güzelim gönlüm içinde Sayfa 1 Rast Mete Cevahir İndir
  18121 Taht kurdun güzelim gönlüm içinde Sayfa 2 Rast Mete Cevahir İndir
  18140 Ümit bir kıvılcım çakıp gidiyor Sayfa 1 Rast Yılmaz Yüksel İndir
  18140 Ümit bir kıvılcım çakıp gidiyor Sayfa 2 Rast Yılmaz Yüksel İndir
  18176 Yine yorgun yüreğimden geçiyorken anılar Sayfa 1 Rast Hasan Soysal İndir
  18181 Gönlümle başbaşa düşündüm demin Sayfa 1 Rast İrfan Özbakır İndir
  18181 Gönlümle başbaşa düşündüm demin Sayfa 2 Rast İrfan Özbakır İndir
  18184 Uğruna her şeyi göze alırım Sayfa 1 Rast Engin Çır İndir
  18184 Uğruna her şeyi göze alırım Sayfa 2 Rast Engin Çır İndir
  18210 Bir çığ gibi senden koparak âha sığındım Sayfa 1 Rast Metin Everes İndir
  18238 Bir çiçek bahçesidir benim ışıklı Türk’çem Sayfa 1 Rast Hüseyin Erbay İndir
  18238 Bir çiçek bahçesidir benim ışıklı Türk’çem Sayfa 2 Rast Hüseyin Erbay İndir
  18247 Güle diken sana sitem yaraşır Sayfa 1 Rast Âmir Ateş İndir
  18247 Güle diken sana sitem yaraşır Sayfa 2 Rast Âmir Ateş İndir
  18278 İçimde sönmedi sevdân alev alev yanıyor Sayfa 1 Rast Mustafa Ünal Yılmazer İndir
  18279 Yüreğimin derdi çok ağlarım her gün sevdâsı ile Sayfa 1 Rast Mustafa Ünal Yılmazer İndir
  18284 Yollarını beklediğim adını hiç bilmediğim Sayfa 1 Rast Sedat Erdoğdu İndir
  18284 Yollarını beklediğim adını hiç bilmediğim Sayfa 2 Rast Sedat Erdoğdu İndir
  18294 İftardaki naz Allah’a niyaz bir anlatılmaz hâldir Ramazan Sayfa 1 Rast Fâruk Şâhin İndir
  18309 Kıbrıs’ın dağlarında şehitler yatar Sayfa 1 Rast Zübeyde Öktem İndir
  18309 Kıbrıs’ın dağlarında şehitler yatar Sayfa 2 Rast Zübeyde Öktem İndir
  18361 Davul gümbürdesin çekilsin tuğlar Sayfa 1 Rast Fâruk Şâhin İndir
  18361 Davul gümbürdesin çekilsin tuğlar Sayfa 2 Rast Fâruk Şâhin İndir
  18362 Bunca sevmek bir hatâdır sevgilim sen haklısın Sayfa 1 Rast Fâruk Şâhin İndir
  18362 Bunca sevmek bir hatâdır sevgilim sen haklısın Sayfa 2 Rast Fâruk Şâhin İndir
  18365 Anılar sussun bu gece Sayfa 1 Rast Erol Sayan İndir
  18380 Rüyâlarda görüyorum sevdiğini biliyorum Sayfa 1 Rast Mesut Duran İndir
  18381 Sensiz hayât ölümden ayrılıktan zor bana Sayfa 1 Rast Yener Topaloğlu İndir
  18385 Kopardın gönlümün nazlı gülünü Sayfa 1 Rast Mete Cevâhir İndir
  18391 Kaderin cilvesi buymuş ne şikâyet edeyim Sayfa 1 Rast Metin Everes İndir
  18391 Kaderin cilvesi buymuş ne şikâyet edeyim Sayfa 2 Rast Metin Everes İndir
  18433 O yosun gözlerinden beni yoksun bırakma Sayfa 1 Rast Nevzat Demir İndir
  18440 Ondokuz Mayıs geldi uyan ey Samsun uyan Sayfa 1 Rast Zübeyde Öktem İndir
  18440 Ondokuz Mayıs geldi uyan ey Samsun uyan Sayfa 2 Rast Zübeyde Öktem İndir
  18445 Gözüm sende açıldı yine sende kapansın Sayfa 1 Rast Melâhat Pars İndir
  18453 Milletim aç bağrını sevinçle aç ta ısın Sayfa 1 Rast Münir Nûrettin Selçuk İndir
  18484 Her bahar gönlümde açan çiçeksin Sayfa 1 Rast Bilge Özgen İndir
  18484 Her bahar gönlümde açan çiçeksin Sayfa 2 Rast Bilge Özgen İndir
  18548 Öyle bırak git vedâ etme sakın Sayfa 1 Rast Seyfi Güldağı İndir
  18551 Sevgilim uzakta bensiz yaşıyor Sayfa 1 Rast Aslan Hepgür İndir
  18551 Sevgilim uzakta bensiz yaşıyor Sayfa 2 Rast Aslan Hepgür İndir
  18566 Bir göz aşinalığı var aramızda Sayfa 1 Rast Avni Anıl İndir
  18566 Bir göz aşinalığı var aramızda Sayfa 2 Rast Avni Anıl İndir
  18571 Seni nasıl sevdim bunu bil ki Sayfa 1 Rast İrfan Özbakır İndir
  18586 Kalbim hasretle dolu rûhum ağlar her zaman Sayfa 1 Rast Teoman Önaldı İndir
  18586 Kalbim hasretle dolu rûhum ağlar her zaman Sayfa 2 Rast Teoman Önaldı İndir
  18593 Gözümü hiç budaktan esirgemem Türk’üm ben Sayfa 1 Rast İbrahim Halil Taşkent İndir
  18593 Gözümü hiç budaktan esirgemem Türk’üm ben Sayfa 2 Rast İbrahim Halil Taşkent İndir
  18616 Bu aşk bitti diye gezme âvâre Sayfa 1 Rast Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  18616 Bu aşk bitti diye gezme âvâre Sayfa 2 Rast Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  18624 Hayat suyum can damarım Sayfa 1 Rast Amir Ateş İndir
  18624 Hayat suyum can damarım Sayfa 2 Rast Amir Ateş İndir
  18633 Bende sevda sevdada sır sırlarda sen Sayfa 1 Rast Ertuğrul Ottekin İndir
  18633 Bende sevda sevdada sır sırlarda sen Sayfa 2 Rast Ertuğrul Ottekin İndir
  18641 Seni sevdim güneşin doğduğu yerde Sayfa 1 Rast İsmail Ötenkaya İndir
  18645 Bilseydim seni bir gün görüp seveceğimi Sayfa 1 Rast Selahattin Altınbaş İndir
  18647 Ele kartalken şahinken bir tek sana güvercinim Sayfa 1 Rast Zekâi Tunca İndir
  18647 Ele kartalken şahinken bir tek sana güvercinim Sayfa 2 Rast Zekâi Tunca İndir
  18647 Ele kartalken şahinken bir tek sana güvercinim Sayfa 3 Rast Zekâi Tunca İndir
  18670 Yaşıyordum dağlar gibi sevgimle Sayfa 1 Rast İlgün Soysev İndir
  18670 Yaşıyordum dağlar gibi sevgimle Sayfa 2 Rast İlgün Soysev İndir
  18715 Güzel de sen hoş da sen Sayfa 1 Rast Amir Ateş İndir
  18724 Üzerine bastığını yol diyerek geçme tanı Sayfa 1 Rast İbrahim Halil Taşkent İndir
  18735 Gecelerde artık mehtap olmuyor Sayfa 1 Rast İlgün Soysev İndir
  18735 Gecelerde artık mehtap olmuyor Sayfa 2 Rast İlgün Soysev İndir
  18748 Sevgim öksüz büyüdü Sayfa 1 Rast Seyfi Güldağı İndir
  18789 Güler yüzlülükle bir tatlı dille Sayfa 1 Rast Cavit Ersoy İndir
  18789 Güler yüzlülükle bir tatlı dille Sayfa 2 Rast Cavit Ersoy İndir
  18789 Güler yüzlülükle bir tatlı dille Sayfa 3 Rast Cavit Ersoy İndir
  18796 Kedim koşup oynuyor Sayfa 1 Rast Pınar Köksal İndir
  18796 Kedim koşup oynuyor Sayfa 2 Rast Pınar Köksal İndir
  18801 Sanmam ki geçen günleri özlemle ararsın Sayfa 1 Rast Fethi Karamahmudoğlu İndir
  18801 Sanmam ki geçen günleri özlemle ararsın Sayfa 2 Rast Fethi Karamahmudoğlu İndir
  18826 Yıllar oldu şu gönlüm sevda nedir bilmedi Sayfa 1 Rast Özgen Gürbüz İndir
  18826 Yıllar oldu şu gönlüm sevda nedir bilmedi Sayfa 2 Rast Özgen Gürbüz İndir
  18826 Yıllar oldu şu gönlüm sevda nedir bilmedi Sayfa 3 Rast Özgen Gürbüz İndir
  18829 Türbe-i ravza-i sultan-ı risalettir bu Sayfa 1 Rast Sadettin Kaynak İndir
  18830 Gir melâmet mülkine mâlik olan ol şâhı Sayfa 1 Rast Sadettin Kaynak İndir
  18840 Mesud bugün gönüller, gülelim eğlenelim Sayfa 1 Rast Sadettin Kaynak İndir
  18842 Ey milletimin lâhzada halk’ettiği ordu Sayfa 1 Rast Sadettin Kaynak İndir
  18842 Ey milletimin lâhzada halk’ettiği ordu Sayfa 2 Rast Sadettin Kaynak İndir
  18869 Şimşek gibi kanatlı, yıldırımlardan atlı Sayfa 1 Rast Sadettin Kaynak İndir
  18882 Hayat ne tatlı ipek kanatlı Sayfa 1 Rast Sadettin Kaynak İndir
  18882 Hayat ne tatlı ipek kanatlı Sayfa 2 Rast Sadettin Kaynak İndir
  18885 Uyan prenses uyan prenses Sayfa 1 Rast Sadettin Kaynak İndir
  18890 Değişir bir güne kalmaz o sitemkâr bakışın Sayfa 1 Rast Yılmaz Karakoyunlu İndir
  18890 Değişir bir güne kalmaz o sitemkâr bakışın Sayfa 2 Rast Yılmaz Karakoyunlu İndir
  18900 Çok şey istemedim sevginden başka Sayfa 1 Rast İlgün Soysev İndir
  18900 Çok şey istemedim sevginden başka Sayfa 2 Rast İlgün Soysev İndir
  18938 Demiryolu demiryolu nûra boğdun sağı solu Sayfa 1 Rast Sadettin Kaynak İndir
  18939 Encâm-ı hayatı bir hesab et Sayfa 1 Rast Sadettin Kaynak İndir
  18953 Yaşa Ankara yaşa Ankara Cumhuriyetin beşiği sensin Sayfa 1 Rast Sadettin Kaynak İndir
  18965 Bahar oldu, tabiat gülüyor için için Sayfa 1 Rast Sadettin Kaynak İndir
  18996 Gün altun başını yine koydu yurdun sinesine Sayfa 1 Rast Sadettin Kaynak İndir
  19014 Yaşatan ölmez yaşar gönüllerdedir yeri Sayfa 1 Rast Sadettin Kaynak İndir
  19024 Tanrıma şükür olsun seni gördüm düşümde Sayfa 1 Rast Rıdvan Tandoğan İndir
  19024 Tanrıma şükür olsun seni gördüm düşümde Sayfa 2 Rast Rıdvan Tandoğan İndir
  19030 Cihandan göç ederim Yâ Kerim Allah Kerim Sayfa 1 Rast Sadettin Kaynak İndir
  19031 Bülbül uyanık uyuyormusun Sayfa 1 Rast Sadettin Kaynak İndir
  19032 Duman duman üstüne ben de duman olayım Sayfa 1 Rast Sadettin Kaynak İndir
  19042 Biz volkanız, Deryalarla çarpışırız sönmeyiz Sayfa 1 Rast Sadettin Kaynak İndir
  19073 Allah Allah deyip ettik sefer Allah yekdir Sayfa 1 Rast Sadettin Kaynak İndir
  19088 Bir vakte erdi ki bizim günümüz Sayfa 1 Rast Sadettin Kaynak İndir
  19104 Aşk elinden derde sal gönlümde binbir … Sayfa 1 Rast Özgür Ulaş Doğanoğlu İndir
  19166 Sevdiğin el alır bahtın gülmezse Sayfa 1 Rast Seyfi Güldağı İndir
  19183 Aczi idrak etmeyen benlik güder bulmaz felâh Sayfa 1 Rast Yılmaz Karakoyunlu İndir
  19183 Aczi idrak etmeyen benlik güder bulmaz felâh Sayfa 2 Rast Yılmaz Karakoyunlu İndir
  19201 Güllerin bağına girdik ezelden Sayfa 1 Rast İsmail Akçapınar İndir
  19202 Hoş geldin güzel bebek Sayfa 1 Rast Bilge Özgen İndir
  19243 Samsun’da o gün doğdu Türk’ün eşsiz güneşi Sayfa 1 Rast Alâeddin Yavaşca İndir
  19258 Ne şarkılarda hüzün ne gözde yaş olacak Sayfa 1 Rast Ömer Dilek İndir
  19260 Sanki daha önce yaşamadım hiç Sayfa 1 Rast Erkan Yüksel İndir
  19262 Sen de söylersin elbet kırk yaşın şarkısını Sayfa 1 Rast İbrahim Ekdemir İndir
  19270 Dünyayı dolaşsam birbir arasam Sayfa 1 Rast Turhan Taşan İndir
  19270 Dünyayı dolaşsam birbir arasam Sayfa 2 Rast Turhan Taşan İndir
  19279 Yanımda olsaydın yeterdi inan Sayfa 1 Rast Vedat Çetinkaya İndir
  19279 Yanımda olsaydın yeterdi inan Sayfa 2 Rast Vedat Çetinkaya İndir
  19289 Kudretinden şüphe yok bir damladan Âdem doğar Sayfa 1 Rast Erdinç Çelikkol İndir
  19302 İnanılmaz amma sâhi bakışın başka kız senin Sayfa 1 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
  19302 İnanılmaz amma sâhi bakışın başka kız senin Sayfa 2 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
  19305 Solmasın o tatlı güzel yüzün Sayfa 1 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
  19305 Solmasın o tatlı güzel yüzün Sayfa 2 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
  19308 Gönlümü engin bakışlı gözlerindir bağlayan Sayfa 1 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
  19308 Gönlümü engin bakışlı gözlerindir bağlayan Sayfa 2 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
  19311 Gözlerin gülsün dilârâ zâr-ü giryân olmasın Sayfa 1 Rast Erdinç Çelikkol İndir
  19318 Aşk bahçemde kalmadı ne yaprak ne bir çiçek Sayfa 1 Rast Sadun Aksüt İndir
  19323 Seni benden beni benden aldı gitti şu yıllar Sayfa 1 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
  19323 Seni benden beni benden aldı gitti şu yıllar Sayfa 2 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
  19362 Gönülden çıkmıyor artık bu sevda gizli bir dertmiş Sayfa 1 Rast M.Ünal Yılmazer İndir
  19380 Hasretin meltem gibi karışmış saçlarıma Sayfa 1 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
  19380 Hasretin meltem gibi karışmış saçlarıma Sayfa 2 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
  19428 Bitti artık bu sevda sana uğurlar olsun Sayfa 1 Rast Seyfi Güldağı İndir
  19455 Kimseye etmem sitemçünki buna hakkım yok Sayfa 1 Rast Fahri Bildik İndir
  19463 Bir derde bin eklenir akşam saatlerinde Sayfa 1 Rast Sadun Aksüt İndir
  19477 Solsa da ermez zevâle gönlümde açan lâleler Sayfa 1 Rast Suat Yıldırım İndir
  19477 Solsa da ermez zevâle gönlümde açan lâleler Sayfa 2 Rast Suat Yıldırım İndir
  19479 Hülyâlı gözlerine dalar huzur bulurum Sayfa 1 Rast Orhan Altınbaşak İndir
  19479 Hülyâlı gözlerine dalar huzur bulurum Sayfa 2 Rast Orhan Altınbaşak İndir
  19483 Sen gideli özleminle biysen nasıl yanıyoruz Sayfa 1 Rast İlgün Soysev İndir
  19483 Sen gideli özleminle biysen nasıl yanıyoruz Sayfa 2 Rast İlgün Soysev İndir
  19495 Tükenmez dertler açtım garib dertsiz başıma Sayfa 1 Rast Mehmet Reşat Aysu İndir
  19495 Tükenmez dertler açtım garib dertsiz başıma Sayfa 2 Rast Mehmet Reşat Aysu İndir
  19504 Aşığım dostlarım deliler gibi Sayfa 1 Rast Amir Ateş İndir
  19504 Aşığım dostlarım deliler gibi Sayfa 2 Rast Amir Ateş İndir
  19512 Ayrılık şarkıları söylüyor bak rüzgarlar Sayfa 1 Rast Seyfi Güldağı İndir
  19527 Gidiyorsun demek ki sana henüz doymadan Sayfa 1 Rast Süleyman Mertkanlı İndir
  19556 Dağda kırda ve çölde yıldızlar ötesinde Sayfa 1 Rast Güner Donat İndir
  19581 Ne kadar güzeldir elâ gözleri Sayfa 1 Rast Güner Donat İndir
  19599 Haydi gam çekme gönül gam tükenir… Sayfa 1 Rast Fâruk Şâhin İndir
  19599 Haydi gam çekme gönül gam tükenir… Sayfa 2 Rast Fâruk Şâhin İndir
  19634 Bana aşkın yetişir başka tesellî dilemem Sayfa 1 Rast Yılmaz Karakoyunlu İndir
  19634 Bana aşkın yetişir başka tesellî dilemem Sayfa 2 Rast Yılmaz Karakoyunlu İndir
  19643 Parlayan yıldızların kaynağı sensin (Müzeyyen Senar) Sayfa 1 Rast Yalçın Mıhçı İndir
  19656 Âh etmedeyim her gece sensiz yeniden Sayfa 1 Rast Şentürk Deveci İndir
  19656 Âh etmedeyim her gece sensiz yeniden Sayfa 2 Rast Şentürk Deveci İndir
  19678 Kırdığın kalbimin her zerresinde Sayfa 1 Rast Ümit Aşık İndir
  19684 Bahar geldi güzelim gülleri dermek gerek Sayfa 1 Rast Turhan Taşan İndir
  19684 Bahar geldi güzelim gülleri dermek gerek Sayfa 2 Rast Turhan Taşan İndir
  18867 Aile yuvasını kadındır cennet yapan Sayfa 1 Rast-Nihavend Sadettin Kaynak İndir
  18867 Aile yuvasını kadındır cennet yapan Sayfa 2 Rast-Nihavend Sadettin Kaynak İndir
  Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
  173 Ah eden kimdir bu saat kuytuda Sayfa 1 Rast Okyay Yiğitbaş İndir
  589 Aşkın içimde rüyâ kalbimde duya duya Sayfa 1 Rast İrfan Özbakır İndir
  589 Aşkın içimde rüyâ kalbimde duya duya Sayfa 2 Rast İrfan Özbakır İndir
  2314 Bir uykuyu cânânla berâber uyuyanlar Sayfa 1 Rast Râdife Erten İndir
  2314 Bir uykuyu cânânla berâber uyuyanlar Sayfa 2 Rast Râdife Erten İndir
  2314 Bir uykuyu cânânla berâber uyuyanlar Sayfa 3 Rast Râdife Erten İndir
  2373 Bir yüzden idi yâr ile üslûb-ı muhabbet Sayfa 1 Rast Abdürrahim Dede(Hâfız Şeydâ) İndir
  2373 Bir yüzden idi yâr ile üslûb-ı muhabbet Sayfa 2 Rast Abdürrahim Dede(Hâfız Şeydâ) İndir
  2875 Çalıma bak efe’de Sayfa 1 Rast Lavtacı Hristo İndir
  7953 Ne bülbül-sûz ne giriftâr-ı reng ü bû oluruz Sayfa 1 Rast Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi) İndir
  11821 Büyük Itrî’ye eskiler derler bizim öz mûsıkîmizin pîri Sayfa 1 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
  11821 Büyük Itrî’ye eskiler derler bizim öz mûsıkîmizin pîri Sayfa 2 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
  11821 Büyük Itrî’ye eskiler derler bizim öz mûsıkîmizin pîri Sayfa 3 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
  11821 Büyük Itrî’ye eskiler derler bizim öz mûsıkîmizin pîri Sayfa 4 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
  11821 Büyük Itrî’ye eskiler derler bizim öz mûsıkîmizin pîri Sayfa 5 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
  11821 Büyük Itrî’ye eskiler derler bizim öz mûsıkîmizin pîri Sayfa 6 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
  14017 Alemler nûra gark oldu Muhammed doğduğu gece Sayfa 1 Rast Mustafa Efendi (Çalâkzâde) İndir
  14017 Alemler nûra gark oldu Muhammed doğduğu gece Sayfa 2 Rast Mustafa Efendi (Çalâkzâde) İndir
  14028 Aşkınla cihan beste lûtfeyle inâyet kıl Sayfa 1 Rast Hasan Efendi (Hatipzâkiri) İndir
  14051 Bu dervişlik yoluna sıdk ile gelen gelsin Sayfa 1 Rast Bekir Sıtkı Sezgin İndir
  14065 Bu şeb hurşîd-i evreng-i risâlet geldi dünyâye Sayfa 1 Rast Zâkirbaşı Ahmet Efendi İndir
  14150 Ey rahmeti bol padişâh cürmüm ile geldim sana Sayfa 1 Rast _ İndir
  14172 Ey aşık-ı dildâde gel nûş edelim bade Sayfa 1 Rast Sâdık Efendi İndir
  14189 İster idim Allah’ı buldum ise ne oldu Sayfa 1 Rast _ İndir
  14212 Gül yüzünü rüyâmızda görelim yâ Resûlallah Sayfa 1 Rast Hüseyin Sebilci(Hâfız) İndir
  14225 Hak sûretidir âlem-i imkân ile Adem Sayfa 1 Rast Yusuf Ömürlü İndir
  14225 Hak sûretidir âlem-i imkân ile Adem Sayfa 2 Rast Yusuf Ömürlü İndir
  14244 Hakk’ın metin kal’ası nûr burcunun bâlâsı Sayfa 1 Rast Hüseyin Tolan (Hâfız) İndir
  14246 Hep fesat işlerime estâğfirullah tövbe Sayfa 1 Rast _ İndir
  14294 Mevlâya salli ve sellim dâimen ebeda Sayfa 1 Rast Kenan Rifâî İndir
  14396 Tanrımız tek bir ilâh yok bize başka penâh Sayfa 1 Rast _ İndir
  14402 Tevbe edelim zenbimize tübt ü İllâllah yâ Allah Sayfa 1 Rast Zekâî Dede İndir
  15765 Bu gönül tahtını kırdınsa da kurdun sayarım Sayfa 1 Rast Zafer Oytun İndir
  15768 Sendin rüyâlarda inan gördüğüm Sayfa 1 Rast Rüştü Eriç İndir
  15768 Sendin rüyâlarda inan gördüğüm Sayfa 2 Rast Rüştü Eriç İndir
  18057 Bu güzellik sana elbet soyundan Sayfa 1 Rast Âmir Ateş İndir
  18057 Bu güzellik sana elbet soyundan Sayfa 2 Rast Âmir Ateş İndir
  4722 Gel ey gül-i nâzik-edâ Sayfa 1 Rast (Nişâburek) Hâşim Bey İndir
  14305 Mefâtih-ül Hüdâ oldu hilâlin yâ Resûlallah Sayfa 1 Rast (Rehâvî) Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi) İndir

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.