Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
25 Açılan bir gül gibi gir kalbe gönül gibi Sayfa 1 Rast Drama’lı Hasan Hasgüler İndir
32 Açıldı ezhâr-ı bahar çiçekleri pek severim Sayfa 1 Rast _ İndir
83 Adını andıkça yansa dudaklar Sayfa 1 Rast İrfan Özbakır İndir
95 Afveyle suçum ey gül-i ter başıma kakma Sayfa 1 Rast Refik Fersan İndir
137 Ağlasam her lâhza hakkım yok mudur Sayfa 1 Rast Gülbenkyan İndir
137 Ağlasam her lâhza hakkım yok mudur Sayfa 2 Rast Gülbenkyan İndir
144 Ağlatırlar güldürürler çeşmim yaşın sildirirler Sayfa 1 Rast Baha Bey(Sermüezzin) İndir
182 Ahen şevkâi ilâ diyâri li kayd-ı fiha… Sayfa 1 Rast Abdülkâdir-i Merâgi İndir
182 Ahen şevkâi ilâ diyâri li kayd-ı fiha… Sayfa 2 Rast Abdülkâdir-i Merâgi İndir
208 Ah ki kûned kavmî beyâkîn (KAR-I MUHTEŞEM) Sayfa 1 Rast Abdülkâdir-i Merâgi İndir
208 Ah ki kûned kavmî beyâkîn (KAR-I MUHTEŞEM) Sayfa 2 Rast Abdülkâdir-i Merâgi İndir
248 Aklımı yellere verdim Sayfa 1 Rast Yalçın Tura İndir
248 Aklımı yellere verdim Sayfa 2 Rast Yalçın Tura İndir
274 Akşamki baloda güzelim beni görünce Sayfa 1 Rast Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
301 Akşam yine çöktü gönlüme kasvet dolu his Sayfa 1 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
301 Akşam yine çöktü gönlüme kasvet dolu his Sayfa 2 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
309 Al alma allanıptı Sayfa 1 Rast _ İndir
324 Aldattın kalbimi sen (ZALİM KADIN) Sayfa 1 Rast Erol Sayan İndir
352 Aleme bir başka âlemdir dem-i evvel bahar Sayfa 1 Rast Hüsnü Bey(Hâfız-Enderûnî) İndir
352 Aleme bir başka âlemdir dem-i evvel bahar Sayfa 2 Rast Hüsnü Bey(Hâfız-Enderûnî) İndir
386 Almak dilersen bu dil-rübâyı Sayfa 1 Rast Rif’at Bey İndir
416 Aman Ayşe’m kunduranı tek tek bas Sayfa 1 Rast _ İndir
436 Amed nesîm-i subh-dem tersem ki âzâreş küned Sayfa 1 Rast Abdülkâdir-i Merâgi İndir
477 Anlatayım hâlimi dildâre ben Sayfa 1 Rast Tanbûri Ali Efendi İndir
483 Anlattı erenler bir bahar değil Sayfa 1 Rast Hayri Yenigün İndir
501 Ararım seni her gün derdine yana yana Sayfa 1 Rast Nevzat Akay İndir
528 Artık mümkün müdür sana inanmak Sayfa 1 Rast Neveser Kökdeş İndir
563 Asûde fikrim âvârelendi Sayfa 1 Rast Hâfız Yusuf Efendi İndir
572 Âşıka tân etmek olmaz müptelâdır n’eylesin Sayfa 1 Rast Ekrem Güyer İndir
600 Âşıkların kaleminden dökülen bir şiirsin Sayfa 1 Rast Alâeddin Şensoy İndir
612 Âşık oldum inan sana Sayfa 1 Rast Adnan Koray İndir
616 Âşık oldur kim kılar cânın fedâ cânânına Sayfa 1 Rast Hacı Arif Bey İndir
625 Aşka düşmek iptilâdır firkati hem çok belâ Sayfa 1 Rast Fehmi Tokay İndir
634 Aşka paydos demiş de kapatmışım defteri Sayfa 1 Rast Fethi Karamahmudoğlu İndir
652 Aşk denilen ateşe yanalım mı Sayfa 1 Rast Erol Sayan İndir
652 Aşk denilen ateşe yanalım mı Sayfa 2 Rast Erol Sayan İndir
657 Aşkı hüznümle yarattım bu gece Sayfa 1 Rast Mildan Niyâzi Ayomak İndir
665 Aşkım güzel cânânım güzel Sayfa 1 Rast Neveser Kökdeş İndir
685 Aşkı muhabbet gibi sandı gönül Sayfa 1 Rast Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
762 Aşkın o büyük dâvetini duy da nihâyet Sayfa 1 Rast Sabahattin Volkan İndir
762 Aşkın o büyük dâvetini duy da nihâyet Sayfa 2 Rast Sabahattin Volkan İndir
762 Aşkın o büyük dâvetini duy da nihâyet Sayfa 3 Rast Sabahattin Volkan İndir
788 Aşk oduna yandı gönül Sayfa 1 Rast Ali Şenozan İndir
793 Aşksız hayat olmaz desem Sayfa 1 Rast Bilge Özgen İndir
796 Aşktan yana yazdım yaprak da tükendi Sayfa 1 Rast Ali Şenozan İndir
845 Attın beni dünyâya garip kul diyerek Sayfa 1 Rast Sümer Sâmi Güney İndir
870 Ay gülsün ufuktan sana sen bak ona gül de (RAKKASE) Sayfa 1 Rast İsmail Baha Sürelsan İndir
879 Aylar geçiyor sen bana hâlâ geleceksin Sayfa 1 Rast Selâhattin Pınar İndir
879 Aylar geçiyor sen bana hâlâ geleceksin Sayfa 2 Rast Selâhattin Pınar İndir
886 Aynaya yaklaşıp görmek istedim (AYNA ESKİ AYNA) Sayfa 1 Rast Arif Sâmi Toker İndir
886 Aynaya yaklaşıp görmek istedim (AYNA ESKİ AYNA) Sayfa 2 Rast Arif Sâmi Toker İndir
914 Ayrılık vakti geldi sevgilim güle güle Sayfa 1 Rast Hasan Dede Dinç İndir
918 Ayrılık yazılmış n’eylersin sere Sayfa 1 Rast Ertuğrul Yalçınkaya İndir
918 Ayrılık yazılmış n’eylersin sere Sayfa 2 Rast Ertuğrul Yalçınkaya İndir
1000 Bahar erdi gönüllere Sayfa 1 Rast Sabahattin Volkan İndir
1023 Baharın gülleri açtı yine mahzundur bu gönlüm Sayfa 1 Rast Drama’lı Hasan Hasgüler İndir
1052 Bahçede güllerle görmüşler seni Sayfa 1 Rast Burhan Durucu İndir
1060 Bahçeme kış hüznü çökmüş Sayfa 1 Rast Necip Mirkelâmoğlu İndir
1064 Bahçende açılmış sana güller seni okşar Sayfa 1 Rast Muzaffer İlkar İndir
1065 Bahçendeki bülbülleri dinle güle âşık Sayfa 1 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
1065 Bahçendeki bülbülleri dinle güle âşık Sayfa 2 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
1066 Bahçende safâ hükmediyorken solayım Sayfa 1 Rast Rüştü Şardağ İndir
1066 Bahçende safâ hükmediyorken solayım Sayfa 2 Rast Rüştü Şardağ İndir
1066 Bahçende safâ hükmediyorken solayım Sayfa 3 Rast Rüştü Şardağ İndir
1079 Bahta isyân edip tâlihe küsüp Sayfa 1 Rast Fethi Karamahmudoğlu İndir
1087 Bahtiyârım son demimde âteş-i can olmasa Sayfa 1 Rast Lavtacı Hristo İndir
1090 Bâis-i berbâdım oldu can yakıcı gözlerin Sayfa 1 Rast Nubar Efendi(Kânûnî) İndir
1116 Bakışın yaktı beni Sayfa 1 Rast Bâki Çallıoğlu İndir
1122 Bakışları umutlu bâzı günler bulutlu Sayfa 1 Rast Amir Ateş İndir
1127 Bakma bakma dayanılmaz gözlerinde öyle bir nâz Sayfa 1 Rast Sâdun Aksüt İndir
1133 Bakma sakın kimseye öyle gülerek Sayfa 1 Rast Erol Güldiken İndir
1147 Bak şu kırlar hep yeşermiş Sayfa 1 Rast Kâzım Nâmi Erdölen İndir
1147 Bak şu kırlar hep yeşermiş Sayfa 2 Rast Kâzım Nâmi Erdölen İndir
1152 Baktıkca gözlerine eririm ben eririm Sayfa 1 Rast Ali Çankaya İndir
1152 Baktıkca gözlerine eririm ben eririm Sayfa 2 Rast Ali Çankaya İndir
1175 Bana benden yakınsın her zaman Sayfa 1 Rast Kasım İnaltekin İndir
1200 Bana nasıl “vaz geç” dersin gönül senden vaz geçer mi Sayfa 1 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
1200 Bana nasıl “vaz geç” dersin gönül senden vaz geçer mi Sayfa 2 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
1227 Başka bir aşk istemez sevginle çarpar kalbimiz(MÜLKİYE MARŞI) Sayfa 1 Rast Mûsa Süreyyâ Bey İndir
1271 Beklemekle geçen gün ne kadar uzun bilsen Sayfa 1 Rast Süleyman Mertkanlı İndir
1278 Bekletme yeter artık hasretinle harâbım Sayfa 1 Rast Necdet Dönmez İndir
1284 Belâ-yı firkatin cânâ hayâl oldu … Sayfa 1 Rast Sâdık Bey İndir
1290 Belki bir sabah geleceksin lâkin vakit geçmiş olacak Sayfa 1 Rast Şekip Ayhan Özışık İndir
1295 Ben andıkça adını aşk açar kanadını Sayfa 1 Rast Amir Ateş İndir
1341 Benden ayrılsan da sen uzaklaşsan da yine Sayfa 1 Rast Abidin Gerçeker İndir
1356 Ben de tattım aşk denilen şarabı (AŞK ŞARABI) Sayfa 1 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
1366 Ben esîrim sana artık beni öldür beni yak Sayfa 1 Rast Amir Ateş İndir
1392 Beni benden alıyor (BEKLEDİĞİM GÜN) Sayfa 1 Rast İrfan Özbakır İndir
1399 Beni bu şarkı öldürecek göreceksin Sayfa 1 Rast Amir Ateş İndir
1400 Beni bûyun ile gel mest ü rehâvî ediver Sayfa 1 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
1442 Benim güzel bülbülüm bir tânecik şen gülüm Sayfa 1 Rast Mehmet Reşat Aysu İndir
1455 Benim olsan seni bir gül gibi koklar sararım (YASEMEN)) Sayfa 1 Rast Sadettin Kaynak İndir
1455 Benim olsan seni bir gül gibi koklar sararım (YASEMEN)) Sayfa 2 Rast Sadettin Kaynak İndir
1459 Benim serencânım sizde söylenir Sayfa 1 Rast Oğuz Şenler İndir
1459 Benim serencânım sizde söylenir Sayfa 2 Rast Oğuz Şenler İndir
1528 Ben sanırdım âlem içre hiç bana yâr kalmadı Sayfa 1 Rast Mustafa Efendi (Çolakzâde) İndir
1528 Ben sanırdım âlem içre hiç bana yâr kalmadı Sayfa 2 Rast Mustafa Efendi (Çolakzâde) İndir
1540 Ben sevdâ dokuyorum yıllardır usanmadan Sayfa 1 Rast Fâruk Şâhin İndir
1546 Ben varım gözyaşında saçlarında tel benim Sayfa 1 Rast Gündoğdu Duran İndir
1546 Ben varım gözyaşında saçlarında tel benim Sayfa 2 Rast Gündoğdu Duran İndir
1550 Ben yaralı ceylânım yaralı ceylân Sayfa 1 Rast Zeki Duygulu İndir
1556 Benzer mi mâha vech-i münîrin Sayfa 1 Rast Leylâ Saz İndir
1613 Bırak beni beni bırak Sayfa 1 Rast Kadri Şençalar İndir
1613 Bırak beni beni bırak Sayfa 2 Rast Kadri Şençalar İndir
1614 Bırak böyle kalalım bir dargın bir barışık Sayfa 1 Rast Selâhattin İçli İndir
1614 Bırak böyle kalalım bir dargın bir barışık Sayfa 2 Rast Selâhattin İçli İndir
1615 Bırak dalında kalsın bana güller getirme Sayfa 1 Rast Ali Şenozan İndir
1649 Bilgi bahçesinin gülü Sayfa 1 Rast Tâhir Karagöz İndir
1668 Bilmedim hicrânımı dindirmeyi Sayfa 1 Rast Nûri Halil Poyraz İndir
1680 Bilmem hatırlar mısın ikimizde çocuktuk Sayfa 1 Rast Oktay Tem İndir
1691 Bilmem kime yâhut neye uyduk gittik Sayfa 1 Rast Râkım Elkutlu İndir
1693 Bilmem ki nedendir bana sen hor bakıyorsun Sayfa 1 Rast Selânik’li Ahmet Efendi İndir
1726 Bilse bir kerre o şûh hâl-i perîşânımızı Sayfa 1 Rast Ahmet Arifî Bey İndir
1726 Bilse bir kerre o şûh hâl-i perîşânımızı Sayfa 2 Rast Ahmet Arifî Bey İndir
1733 Bin cân ile sevdim seni Sayfa 1 Rast Tanbûri Osman Bey(Büyük) İndir
1737 Bin dertle yanan gönlüme bir zerre devâ yok Sayfa 1 Rast Melâhat Pars İndir
1755 Bir acâib hâb-ı gaflete düştüm Sayfa 1 Rast Civan Ağa İndir
1771 Bir alevdir içimde sevgilinin özlemi Sayfa 1 Rast Cevdet Çağla İndir
1771 Bir alevdir içimde sevgilinin özlemi Sayfa 2 Rast Cevdet Çağla İndir
1773 Bir alev yağmurudur gözlerinin her bakışı Sayfa 1 Rast Refik Fersan İndir
1775 Bir an duramam yâre nigâh eylemedikçe Sayfa 1 Rast Melâhat Pars İndir
1801 Bir bakışla bağladın zülfüne şeydâ dili Sayfa 1 Rast Fehmi Tokay İndir
1849 Bir dâme düşürdü ki beni baht-ı siyâhım Sayfa 1 Rast Hacı Fâik Bey İndir
1850 Bir damla dedim sen bana deryâ verdin Sayfa 1 Rast Azmi Tuğrul İndir
1853 Bir dans güzeli aldattı beni Sayfa 1 Rast Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
1885 Bir diyârım ben ki ötmez bülbülüm Sayfa 1 Rast Oğuz Şenler İndir
1885 Bir diyârım ben ki ötmez bülbülüm Sayfa 2 Rast Oğuz Şenler İndir
1902 Bir gamlı seher vakti çıkarsın yola erken Sayfa 1 Rast Erol Sayan İndir
1902 Bir gamlı seher vakti çıkarsın yola erken Sayfa 2 Rast Erol Sayan İndir
1938 Bir gönlüme bir hâl-i perîşânıma baktım Sayfa 1 Rast Tatyos Efendi İndir
1944 Bir gönül taşıdım mutluluk dolu Sayfa 1 Rast Ziyâ Taşkent İndir
1944 Bir gönül taşıdım mutluluk dolu Sayfa 2 Rast Ziyâ Taşkent İndir
1945 Bir gönül vardı bende henüz aşkı tatmamış Sayfa 1 Rast Ferit Sıdal İndir
1960 Bir görüşte sana ümit bağladım Sayfa 1 Rast Ziyâ Taşkent İndir
1960 Bir görüşte sana ümit bağladım Sayfa 2 Rast Ziyâ Taşkent İndir
2001 Bir gün geleceksin diyerek yollara düştüm Sayfa 1 Rast Ziyâ Taşkent İndir
2003 Bir gün gidişin sanki bana yıl gelecektir Sayfa 1 Rast Halil İbrâhim Taşkent İndir
2064 Bir hayâle bir ümîde bağlandı kaldı gönül Sayfa 1 Rast Sabri Süha Ansen İndir
2084 Bir ince fidansın eğilirsin bükülürsün Sayfa 1 Rast M.Ayhan Zeren İndir
2137 Bir lâhzada sevdim seni sevgili gel geliver Sayfa 1 Rast Semahat Özdenses İndir
2140 Bir lâhza rehâ bulmadı âlâm-ı cihandan Sayfa 1 Rast Mustafa Nûri Efendi (Melekzet) İndir
2169 Bir minik kuş gibi sevmek istedim Sayfa 1 Rast Ali Şenozan İndir
2169 Bir minik kuş gibi sevmek istedim Sayfa 2 Rast Ali Şenozan İndir
2214 Bir penbe incisin sen Sayfa 1 Rast Refik Fersan İndir
2214 Bir penbe incisin sen Sayfa 2 Rast Refik Fersan İndir
2290 Bir tatlı tebessüme kapıldı kandı gönül Sayfa 1 Rast Abdülkâdir Gökmen İndir
2290 Bir tatlı tebessüme kapıldı kandı gönül Sayfa 2 Rast Abdülkâdir Gökmen İndir
2293 Bir tavr-ı zibâ yosma civandır Sayfa 1 Rast Rızâ Efendi İndir
2331 Bir yalnız kalbim vardı hep hayâlle yaşardı Sayfa 1 Rast Oktay Tem İndir
2331 Bir yalnız kalbim vardı hep hayâlle yaşardı Sayfa 2 Rast Oktay Tem İndir
2345 Bir yaş gibi gözden süzülüp kalbime aktın Sayfa 1 Rast İsak Varon İndir
2348 Bir yaz gecesi Çamlıca mehtâbına geldin Sayfa 1 Rast Râkım Elkutlu İndir
2353 Bir yaz sıcaklığı öptüm avuçlarından Sayfa 1 Rast Necdet Erdemli İndir
2367 Bir yolcu gibiydin gönül bahçemde Sayfa 1 Rast Ali Şenozan İndir
2393 Bitmeyen bir bekleyişle geçti yıllar böylece Sayfa 1 Rast Nihat Adlim İndir
2402 Bitti acılarım senin yanında Sayfa 1 Rast Selâhattin İçli İndir
2412 Biz âlûde-i sâgar-ı bâdeyiz Sayfa 1 Rast Hâfız Post İndir
2421 Biz göçüp gitsek aşkımız kalacak Sayfa 1 Rast Gültekin Çeki İndir
2421 Biz göçüp gitsek aşkımız kalacak Sayfa 2 Rast Gültekin Çeki İndir
2434 Biz şi’ri böyle söyledik Sayfa 1 Rast Münir Nûrettin Selçuk İndir
2434 Biz şi’ri böyle söyledik Sayfa 2 Rast Münir Nûrettin Selçuk İndir
2445 Boş yere ömrü tükettim dem-be-dem âvâreyim Sayfa 1 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
2475 Bu benim baht-ı siyâhım bana yâr olmayacak Sayfa 1 Rast Arif Hikmet Gökoğlu İndir
2491 Bu dünyânın sonu boş kalırsa viran kalır Sayfa 1 Rast Erol Sayan İndir
2518 Bugün hâl-i firak-ı yâr ile bî-tâb ü giryânım Sayfa 1 Rast Tevfik Bey (Kılıçcıoğlu) İndir
2529 Bugün sensiz Meram pek neş’esiz durgun Sayfa 1 Rast İsmail Baha Sürelsan İndir
2547 Bu hüsn ile sen dilberâ bir bî-vefâ cânânesin Sayfa 1 Rast Dede Efendi İndir
2547 Bu hüsn ile sen dilberâ bir bî-vefâ cânânesin Sayfa 2 Rast Dede Efendi İndir
2550 Bu kadar yürekten çağırma beni Sayfa 1 Rast Rüştü Şardağ İndir
2551 Bu karanlık geceler hep çile ile kalbimde dolar Sayfa 1 Rast İsmail Baha Sürelsan İndir
2557 Bulan özünü gören yüzünü Sayfa 1 Rast Refik Fersan İndir
2636 Bu zevk u safâ sahn-ı çemenzâre de kalmaz Sayfa 1 Rast Lem’î Atlı İndir
2739 Cânâ tercih eyler iken şîvekârım ben seni Sayfa 1 Rast Aleko Bacanos İndir
2777 Canlar canını buldum bu canım yağma olsun Sayfa 1 Rast İsmail Ötenkaya İndir
2784 Cân ü dilden mâil oldum bir saçı Leylâ’ya ben Sayfa 1 Rast Emin Akan İndir
2807 Cem olmuş dervişleri Sayfa 1 Rast Zeki Altun (Hâfız) İndir
2823 Cevr olur imkân-ı vuslat vermeyen îmâların Sayfa 1 Rast Şerif İçli İndir
2852 Cûylarla kûhsarda çağlardı kûhken Sayfa 1 Rast Zekâî Dede İndir
2852 Cûylarla kûhsarda çağlardı kûhken Sayfa 2 Rast Zekâî Dede İndir
2854 Cüdâ düştü gözümden gül-izârın Sayfa 1 Rast Giriftzen Asım Bey İndir
2855 Cüdâ düştüm sevdiğimden n’eyleyim(Aceb nerde cânâ..) Sayfa 1 Rast Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
2855 Cüdâ düştüm sevdiğimden n’eyleyim(Aceb nerde cânâ..) Sayfa 2 Rast Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
2859 Cümle âlem âşina ben arada bîgâneyim Sayfa 1 Rast Hüseyin Sâdettin Arel İndir
2859 Cümle âlem âşina ben arada bîgâneyim Sayfa 2 Rast Hüseyin Sâdettin Arel İndir
2861 Cümle millet ferâhlandı gülüyor Sayfa 1 Rast Muhittin Akyüz (Paşa) İndir
2862 Cümle şarkılar yarım gözlerinde bu akşam Sayfa 1 Rast Erol Sayan İndir
2862 Cümle şarkılar yarım gözlerinde bu akşam Sayfa 2 Rast Erol Sayan İndir
2930 Çekmiş yüzüne(rûhuna) nikab-ı işve Sayfa 1 Rast Taşçızâde Recep Çelebi İndir
2969 Çeşm-i cellâdın ne kanlar döktü Kağıthâne’de Sayfa 1 Rast Tatyos Efendi İndir
2971 Çeşm-i mahmûrun sebeptir nâle vü feryâdıma Sayfa 1 Rast Hacı Arif Bey İndir
2971 Çeşm-i mahmûrun sebeptir nâle vü feryâdıma Sayfa 2 Rast Hacı Arif Bey İndir
2998 Çık balkona sen her gece imdâdıma koş gel Sayfa 1 Rast İsmail Baha Sürelsan İndir
3025 Çiçek açar gönlümde Sayfa 1 Rast Alâeddin Şensoy İndir
3025 Çiçek açar gönlümde Sayfa 2 Rast Alâeddin Şensoy İndir
3026 Çiçek çiçek sevgiler senin için dereyim Sayfa 1 Rast Mahmut Oğul İndir
3027 Çiçek çiçek sevgiler senin için dereyim Sayfa 1 Rast Fâruk Şâhin İndir
3033 Çiçekleri takarsın bahar gibi kokarsın Sayfa 1 Rast Suphi İdrisoğlu İndir
3033 Çiçekleri takarsın bahar gibi kokarsın Sayfa 2 Rast Suphi İdrisoğlu İndir
3070 Çoktan beri bir kız tanırım ben Sarıyer’de Sayfa 1 Rast Selâhattin İçli İndir
3070 Çoktan beri bir kız tanırım ben Sarıyer’de Sayfa 2 Rast Selâhattin İçli İndir
3072 Çoktan beridir çâre ne mahrûm-i visâlim Sayfa 1 Rast Mahmut Celâleddin Paşa İndir
3075 Çoktan ey sâkî gelip sînemde mihmân olmadın Sayfa 1 Rast Akın Özkan İndir
3106 Dâden dem ezel secdeber-i rûy-i âlem râ Sayfa 1 Rast _ İndir
3106 Dâden dem ezel secdeber-i rûy-i âlem râ Sayfa 2 Rast _ İndir
3115 Dağda tavşan kovarım ninni Sayfa 1 Rast _ İndir
3173 Darıldın mı gülüm bana hiç bakmıyorsun bu yana Sayfa 1 Rast _ İndir
3193 Değil yüzünü görmek sesini duymak için Sayfa 1 Rast İsmet Çetinsel İndir
3203 Dehrin gülüşü sahte bu ezvâka inan yok Sayfa 1 Rast İsmail Hakkı Nebiloğlu İndir
3234 Denizleri dağları engelleri bir bir aş Sayfa 1 Rast Mahmut Oğul İndir
3285 Dertliyim dert üstüne nice bin mihnet gelir Sayfa 1 Rast Burhânettin Deran İndir
3287 Derd-mend-i aşk bî-derdî nemîdâned ki çist Sayfa 1 Rast Abdülkâdir-i Merâgi İndir
3298 Derman aramam derdime gözyaşımı silmem Sayfa 1 Rast Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
3359 Dil bir güzele meyl etti hele Sayfa 1 Rast Dede Efendi İndir
3431 Dil-i zârım dem-â-dem cevr-i yâr-i firkatin söyler Sayfa 1 Rast Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
3471 Dinle canım beni baştan Sayfa 1 Rast Zeynettin Maraş İndir
3527 Dostum âlem senin çün ger olup düşman bana Sayfa 1 Rast Rüştü Şardağ İndir
3527 Dostum âlem senin çün ger olup düşman bana Sayfa 2 Rast Rüştü Şardağ İndir
3536 Döktüğün gözyaşı ne bu hıçkırıklar niçin Sayfa 1 Rast Amir Ateş İndir
3555 Dönüverdi tâlih bu ya elâ gözlüm gülümsedi Sayfa 1 Rast Mahmut Yivli İndir
3579 Durgun suya mehtâb gecenin hüznünü ağlar Sayfa 1 Rast Muzaffer İlkar İndir
3579 Durgun suya mehtâb gecenin hüznünü ağlar Sayfa 2 Rast Muzaffer İlkar İndir
3592 Durmaz işler tâ ciğerden hançerinin yâresi Sayfa 1 Rast Zekâî Dede İndir
3625 Dün gece bekledim gelmedin niye Sayfa 1 Rast İrfan Özbakır İndir
3656 Dünyâda bizi kim ayırır birbirimizden Sayfa 1 Rast Muzaffer İlkar İndir
3675 Dürr-i meknûna müşâbih iken ey gül feminiz Sayfa 1 Rast Hakkı Bey (Dr) İndir
3688 Düşmüş amma aşka izhâr etmiyor Sayfa 1 Rast Hâfız Hüsnü Efendi (Enderûnî) İndir
3767 Efeyim severim ben bu zevk u safâyı Sayfa 1 Rast _ İndir
3785 Ehl-i dil isen kendine zevk eyle cefâyı Sayfa 1 Rast Hacı Arif Bey İndir
3799 El uzatsam ellerine sevgi sersem yollarına Sayfa 1 Rast Yücel Aşan İndir
3799 El uzatsam ellerine sevgi sersem yollarına Sayfa 2 Rast Yücel Aşan İndir
3806 Elâ gözlü bebeğim sevimli kelebeğim Sayfa 1 Rast Teoman Önaldı İndir
3810 Elâ gözlüm sana bilmem can mı dayanır Sayfa 1 Rast Sâdi Hoşses İndir
3825 Elimde olsa eğer bir an bakmam yüzüne Sayfa 1 Rast İsmet Nedim İndir
3856 Elvedâ hayâllerim elvedâ umutlarım Sayfa 1 Rast Adem Şâhin İndir
3900 Erdi bahar sardı yine neş’e cihânı Sayfa 1 Rast Münir Nûrettin Selçuk İndir
3906 Erişmek ne mümkün o şâhikaya Sayfa 1 Rast Orhan Kızılsavaş İndir
3925 Eski bir şarkıdır sevdânın sesi Sayfa 1 Rast Ali Münir Gökçan İndir
3938 Esti nesîm-i nev-bahar açıldı güller subh-dem Sayfa 1 Rast Hacı Arif Bey İndir
3974 Evlâd-ı vatan hamle-i a’da ya bedendir (VATAN ŞARKISI) Sayfa 1 Rast Rif’at Bey İndir
3978 Evlerinin önü handır Sayfa 1 Rast _ İndir
3988 Evvelce benim hâlime baktıkca acırdın Sayfa 1 Rast Marko Çolakoğlu (Ûdî) İndir
4021 Ey benim nazlı cânânım severim kimseler bilmez Sayfa 1 Rast Ahmet Çağan İndir
4062 Ey dilber-i âlî-neseb Sayfa 1 Rast Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı) İndir
4089 Ey gonca neden gül yüzünün rengi sararmış Sayfa 1 Rast Yücel Aşan İndir
4112 Ey gönül döndün nihâyet sen de bir vîrâneye Sayfa 1 Rast Refik Fersan İndir
4139 Ey gül-nihâl-i işvebâz Sayfa 1 Rast Hacı Arif Bey İndir
4167 Ey kerem-fermâ şehinşâh-ı cihan Sayfa 1 Rast Rif’at Bey İndir
4174 Ey mâh-ı men der mektebest… Sayfa 1 Rast Abdülkâdir-i Merâgi İndir
4224 Ey padişâh-ı saltanat-ârâ-yı yegâne Sayfa 1 Rast Rif’at Bey İndir
4230 Ey rûh-i müşahhas ki bütün canlara cansın Sayfa 1 Rast Zeki Arif Ataergin İndir
4253 Ey sevgisi ay neş’esi mihrâb-ı hayâtım Sayfa 1 Rast Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
4253 Ey sevgisi ay neş’esi mihrâb-ı hayâtım Sayfa 2 Rast Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
4308 Ey şûh-i rânâ ey mâh-ı tâbân Sayfa 1 Rast Rif’at Bey İndir
4315 Ey vatanperver yine gel gayrete Sayfa 1 Rast Hacı Arif Bey İndir
4344 Eyledi fikrimi berbâd merak oldu bana Sayfa 1 Rast Hüsnü Bey İndir
4367 Ez şevk-i tü an zülf-i tü (KÂR-I ŞEVKNAME) Sayfa 1 Rast Abdülali Efendi(Hâce-i sânî) İndir
4367 Ez şevk-i tü an zülf-i tü (KÂR-I ŞEVKNAME) Sayfa 2 Rast Abdülali Efendi(Hâce-i sânî) İndir
4418 Feryâd ediyor âşık-ı hasret-zede her an Sayfa 1 Rast Rif’at Bey İndir
4438 Feyizler akseder binbir hitâb-ı mânevisinden Sayfa 1 Rast Zeki Altun (Hâfız) İndir
4484 Firkatinle dil-i bî-çâreyi bîmâr ettin Sayfa 1 Rast Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı) İndir
4484 Firkatinle dil-i bî-çâreyi bîmâr ettin Sayfa 2 Rast Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı) İndir
4490 Fitneler gizlemiş mahmûr gözüne Sayfa 1 Rast Mahmut Celâleddin Paşa İndir
4509 Gamdan âzâde heman dünyâda bir meyhânedir Sayfa 1 Rast Rif’at Bey İndir
4541 Garibi olmuşum ben bu diyârın Sayfa 1 Rast Necmi Pişkin İndir
4560 Gecelerden bir gece seni bana getirdi Sayfa 1 Rast Ferit Sıdal İndir
4560 Gecelerden bir gece seni bana getirdi Sayfa 2 Rast Ferit Sıdal İndir
4564 Geceleri süsleyen ışıl ışıl yıldızlar Sayfa 1 Rast Teoman Önaldı İndir
4567 Geceleyin bir ses böler uykumu (NERDESİN) Sayfa 1 Rast Gültekin Çeki İndir
4570 Gece Leylâ’yı ayın ondördü…(NAZAR) Sayfa 1 Rast Kemâl Niyâzi Seyhun İndir
4570 Gece Leylâ’yı ayın ondördü…(NAZAR) Sayfa 2 Rast Kemâl Niyâzi Seyhun İndir
4570 Gece Leylâ’yı ayın ondördü…(NAZAR) Sayfa 3 Rast Kemâl Niyâzi Seyhun İndir
4570 Gece Leylâ’yı ayın ondördü…(NAZAR) Sayfa 4 Rast Kemâl Niyâzi Seyhun İndir
4589 Geçen şimdi bu yerden bâd-ı ömr-i bî-karârımdır Sayfa 1 Rast Tanbûri Hikmet Bey İndir
4612 Geçmesin sıcaklığı dudaklarından Sayfa 1 Rast Oktay Tem İndir
4614 Geçmiş güzel günleri hayâl edip yanmadan Sayfa 1 Rast İrfan Özbakır İndir
4615 Geçmiyor eyyâm-ı mihnet gitmiyor benden melâl Sayfa 1 Rast Hacı Arif Bey (Kânûnî) İndir
4615 Geçmiyor eyyâm-ı mihnet gitmiyor benden melâl Sayfa 2 Rast Hacı Arif Bey (Kânûnî) İndir
4620 Geçsin günler haftalar aylar mevsimler yıllar Sayfa 1 Rast Erol Sayan İndir
4642 Geçti sensiz bu kadar yıl aradan Sayfa 1 Rast İrfan Özbakır İndir
4642 Geçti sensiz bu kadar yıl aradan Sayfa 2 Rast İrfan Özbakır İndir
4654 Gel artık gel artık gelme zamanın geldi Sayfa 1 Rast Necip Mirkelâmoğlu İndir
4655 Gel artık gel sîneme gel Sayfa 1 Rast Dürrî Tûran İndir
4655 Gel artık gel sîneme gel Sayfa 2 Rast Dürrî Tûran İndir
4697 Geldi eyyâm-ı bahâr oldu safâlar âşikâr Sayfa 1 Rast Tanbûri Ali Efendi İndir
4699 Geldiğim yolları bilsen ne uzak Sayfa 1 Rast Necdet Tokatlıoğlu İndir
4747 Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun Sayfa 1 Rast Alâeddin Şensoy İndir
4747 Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun Sayfa 2 Rast Alâeddin Şensoy İndir
4788 Geliyor bezmime handân yüzü meh Sayfa 1 Rast Erdinç Çelikkol İndir
4799 Gelme böyle bahar ben güzü aşıyorum Sayfa 1 Rast Adem Şâhin İndir
4799 Gelme böyle bahar ben güzü aşıyorum Sayfa 2 Rast Adem Şâhin İndir
4802 Gelmeden bahar sen gel (Gelmez oldu hiç sesin…)(KALBİM SENİ ÖZLER) Sayfa 1 Rast Drama’lı Hasan Hasgüler İndir
4830 Gelse o şûh meclise nâz ü tegafül eylese Sayfa 1 Rast Hâfız Post İndir
4932 Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular (DUA) Sayfa 1 Rast Necdet Tokatlıoğlu İndir
4952 Gittiğin yolları yakın sanarak (BEKLEYECEĞİM) Sayfa 1 Rast Ali Şenozan İndir
4961 Gittin bırakıp sevgimi soldurmadı yıllar Sayfa 1 Rast Emin Ongan İndir
5066 Gönlüm gibi elimden düştü kırıldı ud’um Sayfa 1 Rast Kaya Bekat İndir
5123 Gönlümün ezhâr içinde gül gibi dildârı var Sayfa 1 Rast Fehmi Tokay İndir
5141 Gönlüm yanıyor kor gibi mey sun bana sâkî Sayfa 1 Rast Vehbi Gül İndir
5160 Gönül aşkınla gözyaşı dökmekten usandı artık Sayfa 1 Rast Selâhattin İnal İndir
5160 Gönül aşkınla gözyaşı dökmekten usandı artık Sayfa 2 Rast Selâhattin İnal İndir
5183 Gönül dağlarıma kar yağdı yazın Sayfa 1 Rast Yücel Aşan İndir
5183 Gönül dağlarıma kar yağdı yazın Sayfa 2 Rast Yücel Aşan İndir
5232 Gönül kurtulmuyor derd ü elemden Sayfa 1 Rast Garbis Efendi İndir
5294 Gördükçe ben ey meh-cemâl Sayfa 1 Rast Dede Efendi İndir
5361 Görsem seni doyunca Sayfa 1 Rast Dede Efendi İndir
5399 Gözden kalbe akıverdin ateş olup bir yak yeter Sayfa 1 Rast Alâeddin Pakyüz İndir
5399 Gözden kalbe akıverdin ateş olup bir yak yeter Sayfa 2 Rast Alâeddin Pakyüz İndir
5408 Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mâhım Sayfa 1 Rast Sâdi Hoşses İndir
5409 Göz görmüş gönül sevmiş bunda kimin suçu var Sayfa 1 Rast Halil İbrâhim Taşkent İndir
5410 Göz göz oldu yüreğim o hicran yarasından Sayfa 1 Rast Selâhattin İnal İndir
5410 Göz göz oldu yüreğim o hicran yarasından Sayfa 2 Rast Selâhattin İnal İndir
5427 Gözlerimde yaş olup çağlayan pınarsın sen Sayfa 1 Rast Aydın Tekindor İndir
5427 Gözlerimde yaş olup çağlayan pınarsın sen Sayfa 2 Rast Aydın Tekindor İndir
5478 Gözlerinin renginde buldum aşkı sevgiyi Sayfa 1 Rast Güner Donat İndir
5491 Göz süzer baş döndürür Sayfa 1 Rast Ertuğrul Ottekin İndir
5498 Gözümde dâim hayâl-i cânâ (KÂR-I NEV) Sayfa 1 Rast Dede Efendi İndir
5498 Gözümde dâim hayâl-i cânâ (KÂR-I NEV) Sayfa 2 Rast Dede Efendi İndir
5502 Gözümden ey perî-rûyim Sayfa 1 Rast Rif’at Bey İndir
5507 Gözümde özleyiş gönlümde acı Sayfa 1 Rast Alâeddin Şensoy İndir
5581 Gül ağacı değilem her gelene eğilem Sayfa 1 Rast Necip Mirkelâmoğlu İndir
5599 Gül de bülbül gibi ağlasın her yaz Sayfa 1 Rast Şerif İçli İndir
5634 Gülistân-ı letâfette yetişmiş bir sanevbersin Sayfa 1 Rast Baha Bey(Sermüezzin) İndir
5634 Gülistân-ı letâfette yetişmiş bir sanevbersin Sayfa 2 Rast Baha Bey(Sermüezzin) İndir
5638 Gül karanfil sanmayın Sayfa 1 Rast Şeref Yaman İndir
5707 Gülşende yine âh ü enin eyledi bülbül Sayfa 1 Rast Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
5734 Gül yüzünde göreli zülf-i semen-sây gönül Sayfa 1 Rast Münir Nûrettin Selçuk İndir
5829 Gün olur âşıka Mecnun gibi Leylâ görünür Sayfa 1 Rast Doğan Ergin İndir
5897 Hâb-gâh-ı yâre girdim arz için ahvâlimi Sayfa 1 Rast Giriftzen Asım Bey İndir
5901 Haber ver yolunu bekleyeceğim Sayfa 1 Rast Fethi Karamahmudoğlu İndir
5912 Hadi nazlım yaylamıza gidelim Sayfa 1 Rast Sâim Gümüş İndir
5912 Hadi nazlım yaylamıza gidelim Sayfa 2 Rast Sâim Gümüş İndir
5914 Hâfız’ın kabri olan bahçede bir gül varmış (RİNDLERİN ÖLÜMÜ) Sayfa 1 Rast Münir Nûrettin Selçuk İndir
5914 Hâfız’ın kabri olan bahçede bir gül varmış (RİNDLERİN ÖLÜMÜ) Sayfa 2 Rast Münir Nûrettin Selçuk İndir
5968 Hangi kalbe düşmüş de aşk ateşi yakmamış Sayfa 1 Rast Metin Everes İndir
5982 Hani bir yaz akşamı yapayalnız gelmiştin Sayfa 1 Rast Bilge Özgen İndir
5983 Hani gözyaşlarında olmaz derdin riyâ Sayfa 1 Rast İsmail Demirkıran İndir
6013 Hasret içimde bir kor Sayfa 1 Rast Yusuf Nalkesen İndir
6029 Hasretin azâbını gelişinle atıver (YANIMA GEL NE OLUR) Sayfa 1 Rast İrfan Özbakır İndir
6039 Hasretin onulmaz bir yara bende Sayfa 1 Rast Ferit Sıdal İndir
6039 Hasretin onulmaz bir yara bende Sayfa 2 Rast Ferit Sıdal İndir
6047 Hasretinden çektiğim bir gün değil bin gün değil Sayfa 1 Rast Turan Yalçın İndir
6049 Hasretinden dil-hûnum ben Sayfa 1 Rast Rüştü Şardağ İndir
6090 Hâtırımdan çıkmaz asla ahd ü peymânın senin Sayfa 1 Rast Hacı Ârif Bey İndir
6090 Hâtırımdan çıkmaz asla ahd ü peymânın senin Sayfa 2 Rast Hacı Ârif Bey İndir
6118 Hayâl ufkunda uçan binbir renkler Sayfa 1 Rast Neveser Kökdeş İndir
6164 Haydi ihvân-ı safâ vakt-i kerahat geldi Sayfa 1 Rast Sabri Süha Ansen İndir
6221 Hep aldınız vermediniz her şeyimi yalan yıllar Sayfa 1 Rast Güngör Önder İndir
6228 Hep gözyaşı ve elem dolmadı gitti çilem Sayfa 1 Rast Sâdi Hoşses İndir
6228 Hep gözyaşı ve elem dolmadı gitti çilem Sayfa 2 Rast Sâdi Hoşses İndir
6271 Her gönülde hasreti çekilen biri vardır Sayfa 1 Rast Selâhattin İnal İndir
6287 Her güzel bir başka âfet başka bir hicran bana Sayfa 1 Rast İsmail Baha Sürelsan İndir
6349 Her telden (dilden) ol meh çalmıyor Sayfa 1 Rast Şâkir Ağa İndir
6351 Her yalana kanmışım her söze inanmışım Sayfa 1 Rast Alâeddin Şensoy İndir
6371 Hevâ-yı aşkına şâhım düşürdüm bu dil-i zârım Sayfa 1 Rast Nâilçezâde Mehmet Efendi İndir
6380 Heyecen okunur handelerinde Sayfa 1 Rast Orhan Kızılsavaş İndir
6380 Heyecen okunur handelerinde Sayfa 2 Rast Orhan Kızılsavaş İndir
6404 Hicrân olacaksa bu aşkın sonu Sayfa 1 Rast Ferit Sıdal İndir
6404 Hicrân olacaksa bu aşkın sonu Sayfa 2 Rast Ferit Sıdal İndir
6441 Hiç bulunmaz böyle dilbaz Sayfa 1 Rast Şâkir Ağa İndir
6467 Hiçlik ile varlık neden iç içe Sayfa 1 Rast İrfan Özbakır İndir
6467 Hiçlik ile varlık neden iç içe Sayfa 2 Rast İrfan Özbakır İndir
6477 Hoş gör güzelim içtiğimiz bâde-i nâbı Sayfa 1 Rast Niyâzi Ergin İndir
6485 Hûbân içinde ser-firâz Sayfa 1 Rast Vecdi Seyhun İndir
6511 Hülyâma doğan son güneşim son hevesimdi Sayfa 1 Rast Münir Nûrettin Selçuk İndir
6531 Hüsnüne olmadan mağrur Sayfa 1 Rast Sultan II.Mahmut (Adlî) İndir
6560 İbrişim örmüyorlar Sayfa 1 Rast _ İndir
6565 İç iç bitiremezsin tasta mey yarım kalır Sayfa 1 Rast Fethi Karamahmudoğlu İndir
6565 İç iç bitiremezsin tasta mey yarım kalır Sayfa 2 Rast Fethi Karamahmudoğlu İndir
6570 İçimde bir ateş durmadan yansa Sayfa 1 Rast Metin Everes İndir
6570 İçimde bir ateş durmadan yansa Sayfa 2 Rast Metin Everes İndir
6575 İçimde bir yangın var sönmüyor bilir misin Sayfa 1 Rast Şekip Ayhan Özışık İndir
6590 İçimde solmayan bir gül gibisin Sayfa 1 Rast Bilge Özgen İndir
6590 İçimde solmayan bir gül gibisin Sayfa 2 Rast Bilge Özgen İndir
6591 İçime hep hüzün doluyor Sayfa 1 Rast Yıldırım Gürses İndir
6660 İltifatın eyledi ihyâ beni Sayfa 1 Rast Rif’at Bey İndir
6690 İncindi (Gücendi) biraz sözlerime münfail oldu Sayfa 1 Rast Lem’î Atlı İndir
6714 İntizârın bana bildirmedi bir dem rahatı Sayfa 1 Rast Rüştü Şardağ İndir
6714 İntizârın bana bildirmedi bir dem rahatı Sayfa 2 Rast Rüştü Şardağ İndir
6732 İstanbul’u artık hiç sevmiyorum Sayfa 1 Rast Erol Sayan İndir
6799 Jâleler saçsın nesîm gülzâra dönsün cûybâr Sayfa 1 Rast Hacı Fâik Bey İndir
6855 Kahraman ırkıma sızmış ihânet (TÜRKİYE’M) Sayfa 1 Rast Müşerref Akay İndir
6855 Kahraman ırkıma sızmış ihânet (TÜRKİYE’M) Sayfa 2 Rast Müşerref Akay İndir
6876 Kalbden kalbe bir yol varmış Sayfa 1 Rast Vefik Ataç İndir
6876 Kalbden kalbe bir yol varmış Sayfa 2 Rast Vefik Ataç İndir
6979 Kanımdan canımdan daha sıcaksın Sayfa 1 Rast Sâdi Hoşses İndir
7006 Salına salına gelir geçersin Sayfa 1 Rast _ İndir
7012 Kara gözlüm efkârlanma gül gayrı Sayfa 1 Rast Gültekin Çeki İndir
7044 Karlı dağı aştım geldim Sayfa 1 Rast Rif’at Bey İndir
7077 Kavrulan çölleri geçerim inan (KUŞLAR GİBİ) Sayfa 1 Rast Bilge Özgen İndir
7077 Kavrulan çölleri geçerim inan (KUŞLAR GİBİ) Sayfa 2 Rast Bilge Özgen İndir
7083 Kaybolan yıllarım gençliğim nerde Sayfa 1 Rast Suphi İdrisoğlu İndir
7097 Bahar gelir bülbül öter Sayfa 1 Rast Drama’lı Hasan Hasgüler İndir
7123 Unuttum seni ben yüzüme gülme Sayfa 1 Rast Drama’lı Hasan Hasgüler İndir
7162 Kırmadın tekdîre hâcet görmedin asla beni Sayfa 1 Rast Oğuz Şenler İndir
7162 Kırmadın tekdîre hâcet görmedin asla beni Sayfa 2 Rast Oğuz Şenler İndir
7167 Kıskanır her gece senden beni zülf-i tannâz Sayfa 1 Rast Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
7207 Kim demiş ki sevgiler ayrılıklarla biter Sayfa 1 Rast İrfan Özbakır İndir
7212 Kim derdi ki gönlüm de sana bağlanacakmış Sayfa 1 Rast Mustafa Sunar İndir
7232 Kimi zaman mutluluk dudaklarda söz olur Sayfa 1 Rast Mahmut Oğul İndir
7267 Kordonboyu seyrine düştü (EFE) Sayfa 1 Rast Erol Sayan İndir
7303 Kumrular ötmüyor kalmış yuvada Sayfa 1 Rast Alâeddin Şensoy İndir
7303 Kumrular ötmüyor kalmış yuvada Sayfa 2 Rast Alâeddin Şensoy İndir
7317 Kuşdili’nde bir gece ay denize inince… Sayfa 1 Rast Rüştü Şardağ İndir
7323 Kûyinde figanımla acep gûlgûle yok mu Sayfa 1 Rast Mandoli Artin İndir
7346 Küllense de sevgimiz hâlâ beni yakıyor Sayfa 1 Rast İsmail Demirkıran İndir
7346 Küllense de sevgimiz hâlâ beni yakıyor Sayfa 2 Rast İsmail Demirkıran İndir
7370 Lâ nazîrsin yok bahâne Sayfa 1 Rast Pançoğlu İndir
7379 Leb-i rengînine bir gül konsun Sayfa 1 Rast Ahmet Râsim Bey İndir
7388 Levm eder tâ haşredek gönlüm bana Sayfa 1 Rast Hacı Fâik Bey İndir
7462 Mâilim bir nazlı yâre Sayfa 1 Rast Bolâhenk Nûri Bey İndir
7462 Mâilim bir nazlı yâre Sayfa 2 Rast Bolâhenk Nûri Bey İndir
7479 Marmara bana hep seni anlatır dalgalar adınla inler Sayfa 1 Rast Ferrûh Atbaşoğlu İndir
7484 Mâvi atlaslar giyersin Sayfa 1 Rast Tatyos Efendi İndir
7488 Mâvi gözlerin tatlı şirin sözlerin Sayfa 1 Rast Haydar Tatlıyay İndir
7503 Mâzinin her hüznünü kır saçlarım anlatır Sayfa 1 Rast Kenan Şavklı İndir
7512 Mâziyi nasıl taşlara çizmişse denizler Sayfa 1 Rast Nihâl Erkutun İndir
7561 Mehpâreler elinde kalmış şikeste gönlüm Sayfa 1 Rast Münir Nûrettin Selçuk İndir
7676 Mevsimler başka başka bahar güzel yaz güzel Sayfa 1 Rast Amir Ateş İndir
7693 Mey-i lâlinle dil mestâne olsun Sayfa 1 Rast Tatyos Efendi İndir
7693 Mey-i lâlinle dil mestâne olsun Sayfa 2 Rast Tatyos Efendi İndir
7727 Milk-i dil hükmeyle sultanım senin… Sayfa 1 Rast Tanbûri Ali Efendi İndir
7744 Muhabbet nazlı bir kuştur Sayfa 1 Rast Muhlis Sabahattin Ezgi İndir
7767 Mûy-i jülidem oluptur serde anka lânesi Sayfa 1 Rast Şâkir Ağa İndir
7779 Mükedder derd-i peyderpeyle şimdi Sayfa 1 Rast Hacı Arif Bey İndir
7882 Nâr-ı aşkın yaktı beni Sayfa 1 Rast İsmet Ağa İndir
7882 Nâr-ı aşkın yaktı beni Sayfa 2 Rast İsmet Ağa İndir
7896 Nasıl sevdim seni nasıl bilemezsin Sayfa 1 Rast Adem Şâhin İndir
7898 Nasıl unutsam seni bilmem nasıl Sayfa 1 Rast Güneri Tecer İndir
7945 Ne bambaşka bir dünyâ Sayfa 1 Rast Mahmut Koçbay İndir
7976 Ne dünyanın tadı var ne hoş günün yâdı var Sayfa 1 Rast Necâti Konan İndir
8003 O dudaklar yine yaz geldi de bülbülleşiyor Sayfa 1 Rast Sadettin Kaynak İndir
8003 O dudaklar yine yaz geldi de bülbülleşiyor Sayfa 2 Rast Sadettin Kaynak İndir
8013 Ne hûn-rîzdir o nev-civan Sayfa 1 Rast Markar Ağa İndir
8023 Ne kadar gizlesen kendini benden… Sayfa 1 Rast Kenan Günel İndir
8050 Ne olur gitmesen böyle her akşam Sayfa 1 Rast İrfan Özbakır İndir
8063 Ne sensiz olurum ne senden uzak Sayfa 1 Rast Eyüp Uyanıkoğlu İndir
8065 Ne sevincin ömrü varmış ne gün gören çok yaşarmış Sayfa 1 Rast Mehmet Ilgın İndir
8149 Nedendir bu dil-i zârın figanı Sayfa 1 Rast Şevkî Bey İndir
8178 Neler çekti gönlüm senin elinden Sayfa 1 Rast Metin Everes İndir
8178 Neler çekti gönlüm senin elinden Sayfa 2 Rast Metin Everes İndir
8192 Nerde kaldın n’eylemişsin kendine Sayfa 1 Rast Erol Sayan İndir
8196 Nerden gönül verdim sana Sayfa 1 Rast Metin Everes İndir
8196 Nerden gönül verdim sana Sayfa 2 Rast Metin Everes İndir
8205 Nereden gördüm seni yandı yüreğim kadın Sayfa 1 Rast Necdet Tokatlıoğlu İndir
8217 Neş’e onlar sevinç onlar Sayfa 1 Rast Nâlân Aksoy İndir
8253 Nev-hırâmım sana meyleyledi can bir dil iki Sayfa 1 Rast Dilhayat Kalfa(Hanım) İndir
8253 Nev-hırâmım sana meyleyledi can bir dil iki Sayfa 2 Rast Dilhayat Kalfa(Hanım) İndir
8340 Nihansın dîdeden ey mest-i nâzım Sayfa 1 Rast Hacı Fâik Bey İndir
8386 O dil-rübânın herkes esîri Sayfa 1 Rast Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
8386 O dil-rübânın herkes esîri Sayfa 2 Rast Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
8409 O güzel gözlerine gönlümü verdim vereli Sayfa 1 Rast Muzaffer İlkar İndir
8410 O güzel gözlerini çevir bana göreyim Sayfa 1 Rast Edip Kayhan Özışık İndir
8435 Okuduğum kitapsın yaprak yaprak açtığım Sayfa 1 Rast İrfan Özbakır İndir
8435 Okuduğum kitapsın yaprak yaprak açtığım Sayfa 2 Rast İrfan Özbakır İndir
8511 O mâvi gözlerinin ateşiyle yandım ben Sayfa 1 Rast Nebahat Üner İndir
8512 O muydu yanımdan geçen Sayfa 1 Rast Şekip Ayhan Özışık İndir
8512 O muydu yanımdan geçen Sayfa 2 Rast Şekip Ayhan Özışık İndir
8512 O muydu yanımdan geçen Sayfa 3 Rast Şekip Ayhan Özışık İndir
8522 Onsekiz yaşına basmış tam sevgi çağı Sayfa 1 Rast Muhlis Sabahattin Ezgi İndir
8530 Ordumuz etti yemin titredi hâk ü zemin Sayfa 1 Rast Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
8551 O toz penbe dünyâyı aşkla dolu rüyâyı… Sayfa 1 Rast İrfan Özbakır İndir
8571 O yeşil gözlerin ömrüme bahardı (ŞEYTAN KIZ) Sayfa 1 Rast Erol Sayan İndir
8579 Öldür beni sen aşkımın en tatlı çağında Sayfa 1 Rast Hamdi Tokay İndir
8600 Ömrümde bütün sevgi sona erdi serapla Sayfa 1 Rast İsmail Baha Sürelsan İndir
8601 Ömrümde bütün sevgi sona erdi serapla Sayfa 1 Rast Teoman Alpay İndir
8610 Ömrümün hasretle geçen her günü Sayfa 1 Rast Mustafa Seyran İndir
8625 Ömrün bu hazan mevsimi hep âh ile geçti Sayfa 1 Rast Yektâ Akıncı İndir
8632 Ömür boyu tatmadım doyumsuz sevgilerden Sayfa 1 Rast İsmet Değer İndir
8660 Öyle bir derde ben giriftâr oldum Sayfa 1 Rast Necip Mirkelâmoğlu İndir
8668 Öyle derin bir yara ki şifâ bulmaz yıllar geçse Sayfa 1 Rast Ali Şenozan İndir
8668 Öyle derin bir yara ki şifâ bulmaz yıllar geçse Sayfa 2 Rast Ali Şenozan İndir
8671 Öyle güzel ki gözlerin bakmasını bir bilsen (SEVDA BASAMAĞI) Sayfa 1 Rast Yılmaz Yüksel İndir
8685 Öyle zâlim ki vefâsız kahr eder âşıkı nazla Sayfa 1 Rast İsmail Baha Sürelsan İndir
8717 Pây-i a’dâdan halâs oldu mukaddes yurdumuz Sayfa 1 Rast Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
8767 Perîşan saçların aşkımın ağıdır Sayfa 1 Rast Yesârî Asım Arsoy İndir
8827 Rast getirip fend ile seyretti hümâyı Sayfa 1 Rast Dede Efendi İndir
8827 Rast getirip fend ile seyretti hümâyı Sayfa 2 Rast Dede Efendi İndir
8827 Rast getirip fend ile seyretti hümâyı Sayfa 3 Rast Dede Efendi İndir
8827 Rast getirip fend ile seyretti hümâyı Sayfa 4 Rast Dede Efendi İndir
8833 Reftârı nâzik bî-bedel Sayfa 1 Rast Kemânî Rızâ Efendi İndir
8847 Reng-i mevc-i âb-ı zümrütten boyandı câmesi Sayfa 1 Rast Zaharya İndir
8847 Reng-i mevc-i âb-ı zümrütten boyandı câmesi Sayfa 2 Rast Zaharya İndir
8850 Reng-i ruhsârına gülgûn dediler Sayfa 1 Rast Erol Sayan İndir
8850 Reng-i ruhsârına gülgûn dediler Sayfa 2 Rast Erol Sayan İndir
8947 Rüyâ gibi her hâtıra her yaşantı bana Sayfa 1 Rast Mehmet Ilgın İndir
9028 Saçının tellerine gönlümü taktı kader Sayfa 1 Rast Selâhattin İnal İndir
9029 Saçları ipek gibi gözler zeytin irisi Sayfa 1 Rast Ertuğrul Ottekin İndir
9038 Saçların târ ü mâr gözlerinde nem ateşe benzerdin Sayfa 1 Rast Şekip Ayhan Özışık İndir
9051 Sâgarda değil sâkî-i zîbâda gözüm yok Sayfa 1 Rast Fehmi Tokay İndir
9066 Sakın inanma ele ben seninle bütünüm Sayfa 1 Rast Ali Şenozan İndir
9068 Sakın unuttum deme unutmuyor gözlerin Sayfa 1 Rast Necdet Tokatlıoğlu İndir
9097 Sâkî parıldasın şefâk-ı meyle câmımız Sayfa 1 Rast Münir Nûrettin Selçuk İndir
9121 Sensiz kalan gönlümde bil ki hayat virâne Sayfa 1 Rast İrfan Özbakır İndir
9137 Sana bir çift sözüm var nasıl etsem de söylesem Sayfa 1 Rast Mustafa Günay İndir
9137 Sana bir çift sözüm var nasıl etsem de söylesem Sayfa 2 Rast Mustafa Günay İndir
9138 Sana bir çift sözüm var sakın kimse duymasın Sayfa 1 Rast Metin Everes İndir
9138 Sana bir çift sözüm var sakın kimse duymasın Sayfa 2 Rast Metin Everes İndir
9267 Sâzın gibi sînem dahi bir nağme-zen’indir Sayfa 1 Rast Lem’î Atlı İndir
9283 Seherin jâle saçan meltemi olsaydım eğer ben Sayfa 1 Rast Ali Ulvi Baradan İndir
9317 Sen benim ilk ve tek sevdiğimsin Sayfa 1 Rast Hüseyin Soysal İndir
9317 Sen benim ilk ve tek sevdiğimsin Sayfa 2 Rast Hüseyin Soysal İndir
9412 Sen nazla gezerken güzelim güller içinde Sayfa 1 Rast Kâzım Nâmi Erdölen İndir
9445 Sen vefâsız bir peri sen zâlimin birisin Sayfa 1 Rast Ünsal Silleli İndir
9451 Sende gözüm güzelim gel beraber gezelim Sayfa 1 Rast Nâmık Kemâl Aktan İndir
9458 Senden ayrı yaşayamam çünki çok sevdim seni Sayfa 1 Rast Hüseyin Coşkuner İndir
9465 Senden uzak günlerim zindân oluyor Sayfa 1 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
9485 Seni andım yine kalbimde derin bir sızı var Sayfa 1 Rast Drama’lı Hasan Hasgüler İndir
9485 Seni andım yine kalbimde derin bir sızı var Sayfa 2 Rast Drama’lı Hasan Hasgüler İndir
9498 Seni bir gün görmesem inan ki yaşamazdım Sayfa 1 Rast Erol Bingöl İndir
9508 Seni çılgın gibi sevdim de derinden derine Sayfa 1 Rast Oğuz Şenler İndir
9588 Senin aşkın gamı attı beni engîn-i hicrâna Sayfa 1 Rast Rif’at Bey İndir
9593 Senin aşkınla çâk oldum Sayfa 1 Rast Basmacı Abdi Efendi İndir
9628 Seninle düştüm dile Sayfa 1 Rast Sabri Süha Ansen İndir
9630 Seninle kışlar biter baharlar erişirdi Sayfa 1 Rast İrfan Özbakır İndir
9630 Seninle kışlar biter baharlar erişirdi Sayfa 2 Rast İrfan Özbakır İndir
9672 Sensiz ömrüm geçiyor kime feryâd edeyim Sayfa 1 Rast Muzaffer İlkar İndir
9685 Ser-tâ-kadem ey penbe ten Sayfa 1 Rast Giriftzen Asım Bey İndir
9727 Sevdâ çiçek gibi açılır solar Sayfa 1 Rast Sâime Kazazoğlu İndir
9735 Sevdâ ile dillendi bu son şarkı sesinle Sayfa 1 Rast Münir Nûrettin Selçuk İndir
9803 Sevdiğim âzâde-i hicrânınım Sayfa 1 Rast Rif’at Bey İndir
9844 Sevdim seni aşkı anladım Sayfa 1 Rast Neveser Kökdeş İndir
9865 Sevdim yine bir nev-civan Sayfa 1 Rast Basmacı Abdi Efendi İndir
9903 Sevgiden sevgiye koşarken gönül Sayfa 1 Rast Aydın Tekindor İndir
9903 Sevgiden sevgiye koşarken gönül Sayfa 2 Rast Aydın Tekindor İndir
9909 Sevgilerden örülmüş ömür boyu dostluğu Sayfa 1 Rast F.Kaya Pınarses İndir
9937 Sevginin baharı mı derdinle geçen her dem Sayfa 1 Rast Avni Anıl İndir
9940 Sevginin düşüne dal da göreyim Sayfa 1 Rast İsmail Demirkıran İndir
9943 Sevgisi zehir aşkı da baştanbaşa kindir Sayfa 1 Rast Şükrü Tunar İndir
9953 Sevilen neş’eli seven umutlu Sayfa 1 Rast Fâruk Şâhin İndir
9955 Sevilme okşanma uzaklarda sen Sayfa 1 Rast İrfan Özbakır İndir
9955 Sevilme okşanma uzaklarda sen Sayfa 2 Rast İrfan Özbakır İndir
9957 Sevilmeyi tatmayan sevmek nedir bilir mi Sayfa 1 Rast İrfan Özbakır İndir
9957 Sevilmeyi tatmayan sevmek nedir bilir mi Sayfa 2 Rast İrfan Özbakır İndir
9973 Sevme beni sevme sakın yeşil gözlü meleğim Sayfa 1 Rast Ali Şenozan İndir
9973 Sevme beni sevme sakın yeşil gözlü meleğim Sayfa 2 Rast Ali Şenozan İndir
9974 Sevmediklerinle gönül avutma Sayfa 1 Rast Mısır’lı İbrâhim Efendi(Ûdî) İndir
9983 Sevmek seni bir suç ise affet günahımı ey sevgili Sayfa 1 Rast Neveser Kökdeş İndir
9986 Sevmekten öte var mı güzelim yoktur bulamazsın Sayfa 1 Rast İrfan Özbakır İndir
9991 Sevmesini bilemem gül desen de gülemem Sayfa 1 Rast Suphi İdrisoğlu İndir
9991 Sevmesini bilemem gül desen de gülemem Sayfa 2 Rast Suphi İdrisoğlu İndir
9999 Seyl ü âteşten emin olmaz yapılmış hâneler Sayfa 1 Rast Hacı Arif Bey İndir
10009 Seyr eyle o billûr-beden tâze firengi Sayfa 1 Rast Tab’î Mustafa Efendi İndir
10009 Seyr eyle o billûr-beden tâze firengi Sayfa 2 Rast Tab’î Mustafa Efendi İndir
10014 Seyr-i gül-i gülşen bî-tü harâmest Sayfa 1 Rast Abdülkâdir-i Merâgi İndir
10014 Seyr-i gül-i gülşen bî-tü harâmest Sayfa 2 Rast Abdülkâdir-i Merâgi İndir
10025 Sıra sıra siniler … Sayfa 1 Rast _ İndir
10072 Sivastopol önünde yatan gemiler… Sayfa 1 Rast Rif’at Bey İndir
10072 Sivastopol önünde yatan gemiler… Sayfa 2 Rast Rif’at Bey İndir
10095 Son akşam döküver örgüleri de.. Sayfa 1 Rast Avni Anıl İndir
10097 Son aşkımdın sevgilim sen ellere değiştin beni Sayfa 1 Rast Süleyman Şen İndir
10101 Son bâdeyi isterse gönül kolların ezsin Sayfa 1 Rast Refik Fersan İndir
10133 Sordular Mecnûn’a Leylâ’nın saadet hânesin Sayfa 1 Rast Avni Anıl İndir
10144 Sorma niçin kırık sazım Sayfa 1 Rast Ali Ulvi Baradan İndir
10151 Sormayın âyâ ne oldum Sayfa 1 Rast Civan Ağa İndir
10182 Söyle ey şevk-i hayâtım hûrî-yi Cennet misin Sayfa 1 Rast Kanûni Nubar Efendi İndir
10182 Söyle ey şevk-i hayâtım hûrî-yi Cennet misin Sayfa 2 Rast Kanûni Nubar Efendi İndir
10204 Söylemek istesem gönüldekini Sayfa 1 Rast Selâhattin Pınar İndir
10272 Sundun bana aşk iksirini gözbebeğinden Sayfa 1 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
10319 Sürsün mü tahassür a canım bunca zamandır Sayfa 1 Rast İsmail Hakkı Nebiloğlu İndir
10319 Sürsün mü tahassür a canım bunca zamandır Sayfa 2 Rast İsmail Hakkı Nebiloğlu İndir
10355 Şâhım senin dâim heman müzdâd olsun zevk u safân Sayfa 1 Rast _ İndir
10365 Şarkılar gömülürken sulara hece hece Sayfa 1 Rast Erdoğan Berker İndir
10365 Şarkılar gömülürken sulara hece hece Sayfa 2 Rast Erdoğan Berker İndir
10368 Şarkılar söyleyip avutsam seni Sayfa 1 Rast Mücehher Gülçığ İndir
10394 Şebâbet gitti de elden başımdan gitmiyor sevdâ Sayfa 1 Rast Şekerci Cemil Bey İndir
10410 Şem’-i hüsnünün pervânesiyim Sayfa 1 Rast Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh) İndir
10493 Şu gönlümün sazına sevdâ teli takıver Sayfa 1 Rast İsmail Demirkıran İndir
10493 Şu gönlümün sazına sevdâ teli takıver Sayfa 2 Rast İsmail Demirkıran İndir
10515 Şu yaşlı gözlerime son defâ bir bak da git Sayfa 1 Rast Nurettin Gökmen İndir
10557 Tahrirli elâ gölgeli bal gözlere yandım Sayfa 1 Rast Rüştü Şardağ İndir
10605 Tarîk-i Rast’ı sor râh-ı aşkın müptelâsından Sayfa 1 Rast Refik Fersan İndir
10605 Tarîk-i Rast’ı sor râh-ı aşkın müptelâsından Sayfa 2 Rast Refik Fersan İndir
10605 Tarîk-i Rast’ı sor râh-ı aşkın müptelâsından Sayfa 3 Rast Refik Fersan İndir
10605 Tarîk-i Rast’ı sor râh-ı aşkın müptelâsından Sayfa 4 Rast Refik Fersan İndir
10605 Tarîk-i Rast’ı sor râh-ı aşkın müptelâsından Sayfa 5 Rast Refik Fersan İndir
10605 Tarîk-i Rast’ı sor râh-ı aşkın müptelâsından Sayfa 6 Rast Refik Fersan İndir
10605 Tarîk-i Rast’ı sor râh-ı aşkın müptelâsından Sayfa 7 Rast Refik Fersan İndir
10614 Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın Sayfa 1 Rast Hüseyin Erbay İndir
10614 Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın Sayfa 2 Rast Hüseyin Erbay İndir
10682 Tîr-i müjgânınla oldu sîne mecrûh dil harâb Sayfa 1 Rast Rif’at Bey İndir
10740 Türk kavminin beşbin yıllık yuvası Sayfa 1 Rast Ahmet Muhtar Paşa İndir
10742 Türkmen kızı bakraç takmış koluna Sayfa 1 Rast Fâruk Şâhin İndir
10742 Türkmen kızı bakraç takmış koluna Sayfa 2 Rast Fâruk Şâhin İndir
10760 Uğruna kahrolduğum sevgili şimdi nerde Sayfa 1 Rast Selâhattin Sağlam İndir
10767 Umut kapılarına kilit vurdum bu gece Sayfa 1 Rast Saffet Avanoğlu İndir
10768 Unut beni kalbimdeki hicranla yalnız kalayım Sayfa 1 Rast Şükrü Tunar İndir
10771 Unut sen beni unut hâtırandan sil artık Sayfa 1 Rast İsmet Çetinsel İndir
10794 ESKİ DOSTLAR (Unutulmuş birer birer eski dostlar..)) Sayfa 1 Rast Gültekin Çeki İndir
10829 Uyusam göğsüne koysam da şu hummalı başı Sayfa 1 Rast Şükrü Tunar İndir
10843 Uzaktan severim sevdiğim seni Sayfa 1 Rast Fâruk Şâhin İndir
10843 Uzaktan severim sevdiğim seni Sayfa 2 Rast Fâruk Şâhin İndir
10859 Üfâdenem ey bî-vefâ Sayfa 1 Rast Dede Efendi İndir
10878 Ümitlerin yıkılmış tek başına kalmışsın Sayfa 1 Rast İrfan Özbakır İndir
10881 Ümitsiz bir muhabbetle harâb oldu vücûdum âh Sayfa 1 Rast Hâfız Hüsnü Efendi (Enderûnî) İndir
10881 Ümitsiz bir muhabbetle harâb oldu vücûdum âh Sayfa 2 Rast Hâfız Hüsnü Efendi (Enderûnî) İndir
10885 Ürkek deniz köpükleri vurdukça çehrene (BU MACERA) Sayfa 1 Rast Ayhan Zeren İndir
10896 Üzülme sen nâfile dönsün zamanın çarkı Sayfa 1 Rast İlhâmi Güreşin İndir
11000 Vuslatından gayrı el çektim yeter ey bî-vefâ Sayfa 1 Rast Hacı Arif Bey İndir
11063 Yaklaşıyor gün be gün ömrümüz son mevsime Sayfa 1 Rast Selâhattin İnal İndir
11065 Yaksan bile sen gönlümü bir zerre gamım yok Sayfa 1 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
11070 Yaktı cihanı âteşin Sayfa 1 Rast Refik Fersan İndir
11093 Yalnız benim ol el yüzüne bakma sakın Sayfa 1 Rast Selâhattin Pınar İndir
11120 Yanakta gül aldan tatlı Sayfa 1 Rast Fethi Karamahmudoğlu İndir
11141 Yangının alevi ne ise Sayfa 1 Rast İrfan Özbakır İndir
11208 Yârin kirpiğinden süzülüp akan Sayfa 1 Rast Orhan Kızılsavaş İndir
11208 Yârin kirpiğinden süzülüp akan Sayfa 2 Rast Orhan Kızılsavaş İndir
11227 Yaşanılan an oldun Sayfa 1 Rast Hasan Dede Dinç İndir
11263 İSTANBUL (Yedi tepe üstünde..) Sayfa 1 Rast Amir Ateş İndir
11263 İSTANBUL (Yedi tepe üstünde..) Sayfa 2 Rast Amir Ateş İndir
11265 Yediveren güller gibisin Sayfa 1 Rast Müfit Kuraner İndir
11276 Yemin ettim anmam artık bir dahi hiç ismini Sayfa 1 Rast Fahri Gürsoydan İndir
11277 Yemin ettim bir kere dönmem geri bunu bil Sayfa 1 Rast Selâhattin İnal İndir
11277 Yemin ettim bir kere dönmem geri bunu bil Sayfa 2 Rast Selâhattin İnal İndir
11279 Yeni açmış bir bahar dalında gonca Sayfa 1 Rast Necdet Varol İndir
11281 Yeni açmış gül gibisin Sayfa 1 Rast Alâeddin Şensoy İndir
11281 Yeni açmış gül gibisin Sayfa 2 Rast Alâeddin Şensoy İndir
11314 Yeter artık bu kadar renc ü elem Sayfa 1 Rast Tevfik Bey (Kılıçcıoğlu) İndir
11344 Yıldızlar oynaşıyor ışıl ışıl o nasıl göz Sayfa 1 Rast Fethi Karamahmudoğlu İndir
11348 Yıldızların altında otur sâhili seyr et Sayfa 1 Rast Ümit Gürelman İndir
11371 Yıllar var ben onu hiç unutmadım Sayfa 1 Rast Kasım İnaltekin İndir
11371 Yıllar var ben onu hiç unutmadım Sayfa 2 Rast Kasım İnaltekin İndir
11397 Yıllarca senin uğruna hicran ile yandım Sayfa 1 Rast Sâim Gümüş İndir
11439 Yine bir gül-nihâl aldı bu gönlümü Sayfa 1 Rast Dede Efendi İndir
11446 Yollara düşüyorum sen başlıyorsun Sayfa 1 Rast Avni Anıl İndir
11465 Yine gönlüm hasretinle özleminle bu gece Sayfa 1 Rast Sevinç Tevrüz İndir
11465 Yine gönlüm hasretinle özleminle bu gece Sayfa 2 Rast Sevinç Tevrüz İndir
11512 Yok mu cânâ âşıka hiç şefkatin Sayfa 1 Rast Lem’î Atlı İndir
11524 Yoksun bu gece âh yine zehroldu şarâbım Sayfa 1 Rast Zeki Müren İndir
11525 Yoksun diye bahçemde çiçekler açmıyor bak Sayfa 1 Rast Erol Sayan İndir
11559 Yoruldu gözler artık sevdiğini demekten Sayfa 1 Rast Yusuf Nalkesen İndir
11597 ATATÜRK MARŞI -YÜZÜNCÜ YIL (Yüz yıl yüz yıl seninle..) Sayfa 1 Rast Kaya Bekat İndir
11605 Yüzüme bakarak gözleri nemli Sayfa 1 Rast Alâeddin Pakyüz İndir
11605 Yüzüme bakarak gözleri nemli Sayfa 2 Rast Alâeddin Pakyüz İndir
11622 Yüzündür cihanı münevver eden Sayfa 1 Rast Dede Efendi İndir
11659 Zannetme unuttum seni dil-sûz u elem-sâz Sayfa 1 Rast Nebahat Üner İndir
11734 Zülfünün târ-ı şuâı bâsıramdır şânesi Sayfa 1 Rast Hâfız Mehmet Efendi (Ketânî) İndir
11736 Zülfünün zincirine bend eyledi şâhım beni Sayfa 1 Rast Emin Ongan İndir
11737 Zümre-i hûbân içinde pek beğendim ben seni Sayfa 1 Rast Kemânî Rızâ Bey İndir
11738 Zümrüt kıyılarda sisler gibisin Sayfa 1 Rast Erdoğan Berker İndir
11738 Zümrüt kıyılarda sisler gibisin Sayfa 2 Rast Erdoğan Berker İndir
11763 Bilmiyordum sevgiden bir gün haber verdin bana Sayfa 1 Rast Rüştü Eriç İndir
11763 Bilmiyordum sevgiden bir gün haber verdin bana Sayfa 2 Rast Rüştü Eriç İndir
11764 Kurumuş çöllerde bir damla suya râzıyım yanımda sen olsan Leylâ’m Sayfa 1 Rast Orhan Doğanay İndir
11765 Şen gözlerinin şiirine ben kalbimi verdim Sayfa 1 Rast Ferit Sıdal İndir
11809 Aşinâ-yı derd arar dil belki bir gün rast gelir Sayfa 1 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
11809 Aşinâ-yı derd arar dil belki bir gün rast gelir Sayfa 1 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
11809 Aşinâ-yı derd arar dil belki bir gün rast gelir Sayfa 1 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
11809 Aşinâ-yı derd arar dil belki bir gün rast gelir Sayfa 2 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
11809 Aşinâ-yı derd arar dil belki bir gün rast gelir Sayfa 3 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
11809 Aşinâ-yı derd arar dil belki bir gün rast gelir Sayfa 4 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
11809 Aşinâ-yı derd arar dil belki bir gün rast gelir Sayfa 5 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
11809 Aşinâ-yı derd arar dil belki bir gün rast gelir Sayfa 6 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
11809 Aşinâ-yı derd arar dil belki bir gün rast gelir Sayfa 7 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
11820 Artarak gönlümün aydınlığı her sâniyede Sayfa 1 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
11820 Artarak gönlümün aydınlığı her sâniyede Sayfa 6 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
11820 Artarak gönlümün aydınlığı her sâniyede Sayfa 7 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
11820 Artarak gönlümün aydınlığı her sâniyede Sayfa 3 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
11820 Artarak gönlümün aydınlığı her sâniyede Sayfa 4 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
11820 Artarak gönlümün aydınlığı her sâniyede Sayfa 5 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
11820 Artarak gönlümün aydınlığı her sâniyede Sayfa 6 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
11820 Artarak gönlümün aydınlığı her sâniyede Sayfa 7 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
11820 Artarak gönlümün aydınlığı her sâniyede Sayfa 7 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
11822 Nüh-felek seyrine çıkmış deli dîvâne gönül Sayfa 1 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
11822 Nüh-felek seyrine çıkmış deli dîvâne gönül Sayfa 2 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
11822 Nüh-felek seyrine çıkmış deli dîvâne gönül Sayfa 3 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
11822 Nüh-felek seyrine çıkmış deli dîvâne gönül Sayfa 4 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
11822 Nüh-felek seyrine çıkmış deli dîvâne gönül Sayfa 5 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
11822 Nüh-felek seyrine çıkmış deli dîvâne gönül Sayfa 6 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
11823 O kadar dolu ki toprağın şanla Sayfa 1 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
11823 O kadar dolu ki toprağın şanla Sayfa 2 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
11941 Bir gün ölüp gidersem beni hiç anma sakın Sayfa 1 Rast Nilgün Demirağ İndir
11942 Hasretin onulmaz bir yara bende Sayfa 1 Rast Süleyman Mertkanlı İndir
11943 Hiç sorma sakın kimseye Sayfa 1 Rast İsmail Demirkıran İndir
11943 Hiç sorma sakın kimseye Sayfa 2 Rast İsmail Demirkıran İndir
11944 İkide bir ayrılıktan söz etme Sayfa 1 Rast Suphi İdrisoğlu İndir
11944 İkide bir ayrılıktan söz etme Sayfa 2 Rast Suphi İdrisoğlu İndir
11945 Nefesim daralır ele bakarsan Sayfa 1 Rast Mediha Şen Sancakoğlu İndir
11946 Târifsiz acılar versen de bana Sayfa 1 Rast Erdoğan Berker İndir
11947 Yıllarca kederle yoruldum durdum Sayfa 1 Rast Erdoğan Berker İndir
11947 Yıllarca kederle yoruldum durdum Sayfa 2 Rast Erdoğan Berker İndir
11975 Dost diye çırpındım gelen olmadı Sayfa 1 Rast İrfan Özbakır İndir
11975 Dost diye çırpındım gelen olmadı Sayfa 2 Rast İrfan Özbakır İndir
11976 Senelerce evveldi bir deniz ülkesinde … Sayfa 1 Rast Erol Sayan İndir
11976 Senelerce evveldi bir deniz ülkesinde … Sayfa 2 Rast Erol Sayan İndir
11976 Senelerce evveldi bir deniz ülkesinde … Sayfa 3 Rast Erol Sayan İndir
11976 Senelerce evveldi bir deniz ülkesinde … Sayfa 4 Rast Erol Sayan İndir
11976 Senelerce evveldi bir deniz ülkesinde … Sayfa 5 Rast Erol Sayan İndir
11976 Senelerce evveldi bir deniz ülkesinde … Sayfa 6 Rast Erol Sayan İndir
12099 Artık sona erdi bülbülün devri Sayfa 1 Rast Rüştü Eriç İndir
12099 Artık sona erdi bülbülün devri Sayfa 2 Rast Rüştü Eriç İndir
12100 Bir hasta güvercin gibi sessiz Sayfa 1 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
12100 Bir hasta güvercin gibi sessiz Sayfa 2 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
12101 Bu seven kalbimi gör bendene şeydâ gibi gel Sayfa 1 Rast Esin Seçkin İndir
12102 Gençlik uçtu uzaklara gelen günler dünden kara Sayfa 1 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
12103 Sensiz geçen günlerde bir hoşluk var içimde Sayfa 1 Rast Erol Sayan İndir
12104 Kilis mehdi vücûdum mevlîdim ilk âşiyânımdır Sayfa 1 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
12105 Ömrümün hiç kalmadı ne baharı ne yazı Sayfa 1 Rast Mücehher Gülçığ İndir
12106 Saçını ben bağlayıp ben açmak istiyorum Sayfa 1 Rast Erol Sayan İndir
12107 Sende son günlerde garip haller var Sayfa 1 Rast Yılmaz Yüksel İndir
12107 Sende son günlerde garip haller var Sayfa 2 Rast Yılmaz Yüksel İndir
12108 Sevgine karşılık bekleme benden Sayfa 1 Rast Aydın Tekindor İndir
12108 Sevgine karşılık bekleme benden Sayfa 2 Rast Aydın Tekindor İndir
12109 Sevdâ çiçeği gibi kalplerde geziyorsun Sayfa 1 Rast Erol Sayan İndir
12109 Sevdâ çiçeği gibi kalplerde geziyorsun Sayfa 2 Rast Erol Sayan İndir
12110 Sevgilim dedim inanmadın Sayfa 1 Rast Erol Sayan İndir
12111 Şu dünyâyı taş topraktan sanıyorsan aldanırsın Sayfa 1 Rast Erol Sayan İndir
12111 Şu dünyâyı taş topraktan sanıyorsan aldanırsın Sayfa 2 Rast Erol Sayan İndir
12112 Vaktiyle şu yollarda gönül sevgiyi tatdı Sayfa 1 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
12112 Vaktiyle şu yollarda gönül sevgiyi tatdı Sayfa 2 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
12113 Yâdın akla düşende Sayfa 1 Rast Erol Sayan İndir
12114 Demen bana demen gerçeği düşü Sayfa 1 Rast Erol Sayan İndir
12114 Demen bana demen gerçeği düşü Sayfa 2 Rast Erol Sayan İndir
12115 Yaz kış bahar güz demedim Sayfa 1 Rast Amir Ateş İndir
12237 Adın sevdâ mı senin Sayfa 1 Rast İsmail Akçapınar İndir
12237 Adın sevdâ mı senin Sayfa 2 Rast İsmail Akçapınar İndir
12238 Çekmeyen bar-i gamın döne döne gerdûnun Sayfa 1 Rast Arif Sâmi Toker İndir
12238 Çekmeyen bar-i gamın döne döne gerdûnun Sayfa 2 Rast Arif Sâmi Toker İndir
12239 Ocak Şubat Mart gelir geçer Sayfa 1 Rast Fethi Karamahmudoğlu İndir
12239 Ocak Şubat Mart gelir geçer Sayfa 2 Rast Fethi Karamahmudoğlu İndir
12269 Şu meçhûl âleme bir durak kaldı Sayfa 1 Rast Arif Sâmi Toker İndir
12294 Şafak kâselere dökülür bahar bir hevenk içinde sevişir kuşlar Sayfa 1 Rast Selâhattin İçli İndir
12294 Şafak kâselere dökülür bahar bir hevenk içinde sevişir kuşlar Sayfa 2 Rast Selâhattin İçli İndir
12294 Şafak kâselere dökülür bahar bir hevenk içinde sevişir kuşlar Sayfa 3 Rast Selâhattin İçli İndir
12365 Bir başka şarap var şu kızın câm-ı lebinde Sayfa 1 Rast Ahmet Uzel İndir
12366 Bu koca yaşlı dünyâda biri sevenleri korur Sayfa 1 Rast Fethi Karamahmudoğlu İndir
12368 Gücendim bunca cefâdan cânıma ey felek Sayfa 1 Rast Ahmet Uzel İndir
12369 Gülüşün cana yakın pek kaçamak sözlerin Sayfa 1 Rast Şekip Ayhan Özışık İndir
12369 Gülüşün cana yakın pek kaçamak sözlerin Sayfa 2 Rast Şekip Ayhan Özışık İndir
12370 Gülmüyor artık yüzüm sensiz geçen günlerde Sayfa 1 Rast İrfan Özbakır İndir
12371 Kalbimde aşk ateşi var geziyorum diyar diyar Sayfa 1 Rast İrfan Özbakır İndir
12371 Kalbimde aşk ateşi var geziyorum diyar diyar Sayfa 2 Rast İrfan Özbakır İndir
12372 Titresin ney seslerinden Sayfa 1 Rast Rüştü eriç İndir
12372 Titresin ney seslerinden Sayfa 2 Rast Rüştü eriç İndir
12373 Yolunda gençliğim sönse de yine Sayfa 1 Rast Fethi Karamahmudoğlu İndir
12373 Yolunda gençliğim sönse de yine Sayfa 2 Rast Fethi Karamahmudoğlu İndir
12392 Islak daha ıslak öp beni Sayfa 1 Rast Rüştü Şardağ İndir
12392 Islak daha ıslak öp beni Sayfa 2 Rast Rüştü Şardağ İndir
12449 Dağı taşı düz eder Sayfa 1 Rast Nihat Adlim İndir
12462 O GELİYOR (Yıl bindokuzyüzondokuz) Sayfa 1 Rast Mutlu Torun İndir
12462 O GELİYOR (Yıl bindokuzyüzondokuz) Sayfa 2 Rast Mutlu Torun İndir
12465 Dal sarkar kartal kalkar kartal kalkar dal sarkar Sayfa 1 Rast Nâmık Kemal Aktan İndir
12475 Ömrümce hep adım adım Sayfa 1 Rast İrfan Özbakır İndir
12545 Bir dokunuş bir an seni sevmek Sayfa 1 Rast Fethi Karamahmudoğlu İndir
12545 Bir dokunuş bir an seni sevmek Sayfa 2 Rast Fethi Karamahmudoğlu İndir
12546 Gözlerde bakış gibi nehirde akış gibi Sayfa 1 Rast Osman Ülkü İndir
12546 Gözlerde bakış gibi nehirde akış gibi Sayfa 2 Rast Osman Ülkü İndir
12547 Penbe beyaz açan bahar dalları bana sevdiğimi verir mi bu yaz Sayfa 1 Rast Ertuğrul Ottekin İndir
12547 Penbe beyaz açan bahar dalları bana sevdiğimi verir mi bu yaz Sayfa 2 Rast Ertuğrul Ottekin İndir
12548 Sen gittin kalmadı gönlümde bahar Sayfa 1 Rast Bilge Özgen İndir
12548 Sen gittin kalmadı gönlümde bahar Sayfa 2 Rast Bilge Özgen İndir
12549 Yıllar yılı hep yalvarır dururum Sayfa 1 Rast Metin Everes İndir
12549 Yıllar yılı hep yalvarır dururum Sayfa 2 Rast Metin Everes İndir
12701 Geçtin yine içimden Sayfa 1 Rast Melâhat Pars İndir
12702 Gönlümde sevdânın ateşi söndü Sayfa 1 Rast Yılmaz Pakalınlar İndir
12702 Gönlümde sevdânın ateşi söndü Sayfa 2 Rast Yılmaz Pakalınlar İndir
12703 Her yaşın ayrı bir güzelliği var (Kışları yaz yapan …) Sayfa 1 Rast Erdoğan Berker İndir
12703 Her yaşın ayrı bir güzelliği var (Kışları yaz yapan …) Sayfa 2 Rast Erdoğan Berker İndir
12704 Ne güzel ne içten gülüşün vardı Sayfa 1 Rast Ertuğrul Ottekin İndir
12704 Ne güzel ne içten gülüşün vardı Sayfa 2 Rast Ertuğrul Ottekin İndir
12705 Sen ordasın ben burada Sayfa 1 Rast Ali Şenozan İndir
12705 Sen ordasın ben burada Sayfa 2 Rast Ali Şenozan İndir
12706 Yanarım vuslat gerek hasretim çoktur sana Sayfa 1 Rast Özcan Seyhan İndir
12752 Benden aldıklarını sen geri vermiyorsun Sayfa 1 Rast Bilge Özgen İndir
12790 Elvedâ deme sakın Sayfa 1 Rast Mehmet Reşat Aysu İndir
12790 Elvedâ deme sakın Sayfa 2 Rast Mehmet Reşat Aysu İndir
12791 Neden bu işve bu naz Sayfa 1 Rast İskender Kemâl Sincer İndir
12791 Neden bu işve bu naz Sayfa 2 Rast İskender Kemâl Sincer İndir
12792 Öğretmenim öğretmenim sevgi kaynağımsın benim Sayfa 1 Rast Fethi Karamahmudoğlu İndir
12793 Sağlıklı bir yaşam için havasız yerlerden kaçın Sayfa 1 Rast Fethi Karamahmudoğlu İndir
12794 Türklüğün gerçeği nedir Sayfa 1 Rast Fethi Karamahmudoğlu İndir
12866 Bir başıma yaşamaktan yorulurum sakın gitme Sayfa 1 Rast Fethi Karamahmudoğlu İndir
12867 Dünyâsı yerle bir deli gönlüm Sayfa 1 Rast İsmail Demirkıran İndir
12867 Dünyâsı yerle bir deli gönlüm Sayfa 2 Rast İsmail Demirkıran İndir
12869 Sen de sev çiçekleri sen de sev böcekleri Sayfa 1 Rast Fethi Karamahmudoğlu İndir
12870 Yokluğum üzdü mü bir tanem seni Sayfa 1 Rast Orhan Kızılsavaş İndir
12870 Yokluğum üzdü mü bir tanem seni Sayfa 2 Rast Orhan Kızılsavaş İndir
12910 Bir damla sevgiyi mumla ararken Sayfa 1 Rast Alâeddin Şensoy İndir
12910 Bir damla sevgiyi mumla ararken Sayfa 2 Rast Alâeddin Şensoy İndir
12960 Dokunsan ağlayacak sevdâlı bir gül gibi Sayfa 1 Rast Ertuğrul Ottekin İndir
12961 Doyulmaz asla aşka aşk dediğin bambaşka Sayfa 1 Rast Ali Şenozan İndir
13021 Ben meydanda saklıyım Sayfa 1 Rast Fethi Karamahmudoğlu İndir
13021 Ben meydanda saklıyım Sayfa 2 Rast Fethi Karamahmudoğlu İndir
13022 Gönlüme gir dersem giremem deme Sayfa 1 Rast Alâeddin Pakyüz İndir
13022 Gönlüme gir dersem giremem deme Sayfa 2 Rast Alâeddin Pakyüz İndir
13023 Soluyor yanaklarım bahar yanaklım hani Sayfa 1 Rast Fethi Karamahmudoğlu İndir
13023 Soluyor yanaklarım bahar yanaklım hani Sayfa 2 Rast Fethi Karamahmudoğlu İndir
13024 Hep senin ardından düştüm Sayfa 1 Rast Erdoğan Berker İndir
13024 Hep senin ardından düştüm Sayfa 2 Rast Erdoğan Berker İndir
13174 Aşkın ateşi sönmeden Sayfa 1 Rast Yılmaz Yüksel İndir
13175 Bu gece rüyâma efkârlı gir Sayfa 1 Rast Tuncay Yalın İndir
13175 Bu gece rüyâma efkârlı gir Sayfa 2 Rast Tuncay Yalın İndir
13176 Dalda açan gonca gülü gülde şakıyan bülbülü……seviyorum Sayfa 1 Rast Hasan Soysal İndir
13176 Dalda açan gonca gülü gülde şakıyan bülbülü……seviyorum Sayfa 2 Rast Hasan Soysal İndir
13177 Hazan indi rûhuma goncadan Sayfa 1 Rast Orhan Kızılsavaş İndir
13178 Hiç bir şey kâr etmez deli gönlüme Sayfa 1 Rast Ziyâ Taşkent İndir
13178 Hiç bir şey kâr etmez deli gönlüme Sayfa 2 Rast Ziyâ Taşkent İndir
13179 Sen ayrı gönülde ben ayrı yerde Sayfa 1 Rast Bilge Özgen İndir
13180 Seyyah olsam sana koşsam Sayfa 1 Rast Doğan Koçer İndir
13180 Seyyah olsam sana koşsam Sayfa 2 Rast Doğan Koçer İndir
13181 Yüzlerce yıl geçmiş değil gibi Sayfa 1 Rast Hasan Soysal İndir
13267 Akıyor bir engine damla damla Sayfa 1 Rast Abit Karaca İndir
13268 Çocuklar eğlenin Sayfa 1 Rast Güldeniz Ekmen İndir
13296 Bir güzele ömür verdin Sayfa 1 Rast Hüseyin Erbay İndir
13296 Bir güzele ömür verdin Sayfa 2 Rast Hüseyin Erbay İndir
13344 Geçti hüsran ile ömrüm ne zevk kaldı ne heves Sayfa 1 Rast Nûri Halil Poyraz İndir
13366 Yok gayri bizlere uyku dinek vay Sayfa 1 Rast Münir Nûrettin Selçuk İndir
13366 Yok gayri bizlere uyku dinek vay Sayfa 2 Rast Münir Nûrettin Selçuk İndir
13366 Yok gayri bizlere uyku dinek vay Sayfa 3 Rast Münir Nûrettin Selçuk İndir
13366 Yok gayri bizlere uyku dinek vay Sayfa 4 Rast Münir Nûrettin Selçuk İndir
13457 Nihâyet sözü mızrap ve tel aldı bu gece Sayfa 1 Rast _ İndir
13458 Ben severken niçin kaçtın Sayfa 1 Rast Haydar Tatlıyay İndir
13458 Ben severken niçin kaçtın Sayfa 2 Rast Haydar Tatlıyay İndir
13484 Severim çehreni bir gül diye ben Sayfa 1 Rast Nigâr Gâlib Ulusoy İndir
13493 Bakma cânân kusuruma ülfet etsen sen bana Sayfa 1 Rast Agopos Alyanak İndir
13585 Kalbimi çalan güzel gönlüme giren güzel Sayfa 1 Rast Aslan Hepgür İndir
13585 Kalbimi çalan güzel gönlüme giren güzel Sayfa 2 Rast Aslan Hepgür İndir
13586 Saçta ak yüzde çizgi gönülde bin yara var Sayfa 1 Rast İrfan Özbakır İndir
13587 Seni yeniden yaşatır bende kalan mektupların Sayfa 1 Rast Yılmaz Yüksel İndir
13587 Seni yeniden yaşatır bende kalan mektupların Sayfa 2 Rast Yılmaz Yüksel İndir
13587 Seni yeniden yaşatır bende kalan mektupların Sayfa 3 Rast Yılmaz Yüksel İndir
13649 Gönül denen bu handan kaç yolcu geldi geçti Sayfa 1 Rast Uzman Sağlık İndir
13649 Gönül denen bu handan kaç yolcu geldi geçti Sayfa 2 Rast Uzman Sağlık İndir
13649 Gönül denen bu handan kaç yolcu geldi geçti Sayfa 3 Rast Uzman Sağlık İndir
13650 Yıllar geçse de aradan güzel yaratmış yaradan Sayfa 1 Rast Suphi İdrisoğlu İndir
13660 Türk olmakla övünür Sayfa 1 Rast Cengiz Cermen İndir
13661 Ver elini mâvi dağları yurdumun Sayfa 1 Rast Mutlu Torun İndir
13661 Ver elini mâvi dağları yurdumun Sayfa 2 Rast Mutlu Torun İndir
13665 Çırpınır görmek için yurdumun her yanını Sayfa 1 Rast Hasan Soysal İndir
13680 Hortu’lu Abdullah onun babası Sayfa 1 Rast Hüseyin Soysal İndir
13683 Ulu önder söyledi Türk çocuğu bilmeli Sayfa 1 Rast Demet Pakyüz İndir
13685 Mor sünbüllü dağların var Sayfa 1 Rast Yücel Aşan İndir
13687 Kırda renk renk çiçek açar Sayfa 1 Rast Erol Sayan İndir
13689 Biz Atatürk çocukları yurdumuzun umutları Sayfa 1 Rast Erdoğan Berker İndir
13702 Seviyorsan canını vücûduna iyi bak Sayfa 1 Rast Zekâi Tunca İndir
13704 Bahar geldi çiçek açtı Sayfa 1 Rast Bilge Özgen İndir
13705 Her yerde gün ışıyor gönül sevgi taşıyor Sayfa 1 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
13706 Neş’eli kuşlar gibi Sayfa 1 Rast Erdoğan Berker İndir
13706 Neş’eli kuşlar gibi Sayfa 2 Rast Erdoğan Berker İndir
13755 Ahu gibi bir baktı ümit verdi o gözler Sayfa 1 Rast Rüştü Eriç İndir
13756 Dün eski bir albümde onun resmini buldum Sayfa 1 Rast Rüştü Eriç İndir
13756 Dün eski bir albümde onun resmini buldum Sayfa 2 Rast Rüştü Eriç İndir
13757 Karlı dağlar geçit vermez Sayfa 1 Rast Aydın Tekindor İndir
13757 Karlı dağlar geçit vermez Sayfa 2 Rast Aydın Tekindor İndir
13758 Serıver yollara gür saçlarını Sayfa 1 Rast Hakkı Zambak İndir
13758 Serıver yollara gür saçlarını Sayfa 2 Rast Hakkı Zambak İndir
13759 Şarkım oldun türküm oldun yalnız benim olamadın Sayfa 1 Rast Rüştü Eriç İndir
13760 Yıllar süren aşkımız böylece son bulamaz Sayfa 1 Rast İsmail Demirkıran İndir
13760 Yıllar süren aşkımız böylece son bulamaz Sayfa 2 Rast İsmail Demirkıran İndir
13787 Güne mutlu başlarım rüyada görsem seni Sayfa 1 Rast Turhan Taşan İndir
13787 Güne mutlu başlarım rüyada görsem seni Sayfa 2 Rast Turhan Taşan İndir
13819 Elli milyon Türk olduk kalbi seninle atan Sayfa 1 Rast Kaya Bekat İndir
13820 Sensizlik dinmeyen bir ağrı gibi Sayfa 1 Rast Metin Everes İndir
13855 Andım seni yine bugün hıçkırıklarla derinden Sayfa 1 Rast Ahmet Uzel İndir
13856 Can alır gibi bakma öyle Allah aşkına Sayfa 1 Rast Ahmet Uzel İndir
13857 Zülf ü zencîrin şu bahtım bağlıyor Sayfa 1 Rast Ahmet Uzel İndir
13871 Yana yana kül oldum bir esmere kul oldum Sayfa 1 Rast _ İndir
13872 Duyarım aşkını tende yakışın anlatıyor Sayfa 1 Rast Mediha Şen Sancakoğlu İndir
13908 Annem beni yetiştirdi bu ellere yolladı Sayfa 1 Rast Rif’at Bey İndir
14009 Afitâb-ı subh-i mâ evhâ Habîb-i Kibriyâ Sayfa 1 Rast Yusuf Çelebi İndir
14078 Bağ-ı aşkın andelîbi hazret-i üftâdedir Sayfa 1 Rast Hüseyin Sebilci(Hâfız) İndir
14109 Çünki bildin(bildik) mü’minin kalbinde Beytullah var Sayfa 1 Rast Şeyhülislâm Es’ad Efendi İndir
14114 Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Sayfa 1 Rast Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi) İndir
14123 Doğdu ol Sadr-ı Risâlet bastı arş üzre kadem Sayfa 1 Rast Zâkir Ahmet Efendi(Şeyh) İndir
14133 Doğdu ol Şems-i Hakîkat Burc-ı Vahdet’ten bu şeb Sayfa 1 Rast Lâtif Ağa İndir
14133 Doğdu ol Şems-i Hakîkat Burc-ı Vahdet’ten bu şeb Sayfa 2 Rast Lâtif Ağa İndir
14135 Lâ fâile illâllah lâ mevcûde illâllah Sayfa 1 Rast Mehmet Efendi(Zâkir) İndir
14168 Estağfirullah’el azîm murâînin işlerine Sayfa 1 Rast Şikârîzade Ahmet Efendi İndir
14188 Evvel Allah âdını yâd edelim Sayfa 1 Rast Münir Nûrettin Selçuk İndir
14269 İntisâbım tâ ezeldendir cenâb-ı Ahmed’e Sayfa 1 Rast Sâdî Bey İndir
14295 Muâllâ gavs-i sübhânî… Sayfa 1 Rast Zekâî Dede İndir
14299 Merhabâ ey şûle-i âyine-i sırr-ı Hüdâ Sayfa 1 Rast Yusuf Çelebi (Tiznam) İndir
14299 Merhabâ ey şûle-i âyine-i sırr-ı Hüdâ Sayfa 2 Rast Yusuf Çelebi (Tiznam) İndir
14302 Men şüdem bende-i Rûmî-i hakîkat gû Sayfa 1 Rast İsmail Baha Sürelsan İndir
14302 Men şüdem bende-i Rûmî-i hakîkat gû Sayfa 2 Rast İsmail Baha Sürelsan İndir
14317 Merhabâ ey mevlîd-i peygamberî Sayfa 1 Rast Nalbûrizâde İndir
14333 Nedir derdin senin bu mâtemin ne Sayfa 1 Rast Şerif Efendi (Bursalı) İndir
14334 N’eyleyeyim dünyâyı bana Allâh’ım gerek Sayfa 1 Rast Amir Ateş İndir
14377 Şara’tü bi tevhîdil ilâhi mübesmilen Sayfa 1 Rast Kemâl Efendi (Piyâle İmamı) İndir
14386 Şâh Hüseyn’in firkatine ağlayan gelsin beri Sayfa 1 Rast _ İndir
14419 Yâ Resûlallah yâ mahbûb-i Rabb’il-âlemin Sayfa 1 Rast Kenan Rifâî İndir
14446 Zincir kâr eylemez bizlere sofu Sayfa 1 Rast _ İndir
14452 Akan çeşme durulur mu Sayfa 1 Rast Rüştü Eriç İndir
14479 Doğmazdı kalbe îman Sayfa 1 Rast Sadettin Kaynak İndir
14480 Erler demine destur alalım Sayfa 1 Rast Tâhsîne Hanım İndir
14498 Kâbe’nin yolları bölük bölüktür Sayfa 1 Rast _ İndir
14517 Solmadan bağın geçmeden çağın Sayfa 1 Rast Cüneyt Kosal İndir
14555 Ey Hûda’dan lûtf u ihsan isteyen Sayfa 1 Rast Kâni Karaca İndir
14569 İlim ilim bilmektir ilim kendin bilmektir Sayfa 1 Rast Tahir Karagöz İndir
14572 Re’sül hikmeti mehâfetullah Sayfa 1 Rast Kâni Karaca İndir
14594 Ey güzellerden güzel rûhum Resûl-i Kibriyâ Sayfa 1 Rast Hüseyin Sebilci(Hâfız) İndir
14598 Allah diyelim daim Mevlâ görelim n’eyler Sayfa 1 Rast Fehmi Tokay İndir
14655 Alemi ihâtâ kıldı ateşiyle âhımız Sayfa 1 Rast Hüseyin Sebilci(Hâfız) İndir
14684 Fazlın ile yâ Rabbenâ kaldır kuvamızdan kesel Sayfa 1 Rast Hasan Efendi (Hatib Zakiri) İndir
14685 Gaflet uykusunda yatar uyanmaz Sayfa 1 Rast Hüseyin Sebilci(Hâfız) İndir
14755 Seni görüyorum baktığım her yerde Sayfa 1 Rast Hasan Şanlıtürk İndir
14755 Seni görüyorum baktığım her yerde Sayfa 2 Rast Hasan Şanlıtürk İndir
14770 Meyhane meyhane dolaşıp yine hergün şarkımızı çaldırıyorum Sayfa 1 Rast Ziyâ Taşkent İndir
14770 Meyhane meyhane dolaşıp yine hergün şarkımızı çaldırıyorum Sayfa 2 Rast Ziyâ Taşkent İndir
14796 Bahar yeli gibi eser yorulmaz Sayfa 1 Rast Suphi İdrisoğlu İndir
14797 Ben küskünüm feleğe düştüm bitmez çileye Sayfa 1 Rast Baki Duyarlar İndir
14798 Bir gündü bana sen yaşamak zevkini verdin Sayfa 1 Rast Rüştü Eriç İndir
14799 Bir sevgidir doyulmaz Sayfa 1 Rast Uzman Sağlık İndir
14800 Doymadın mı ağlatmaya ateşlere dağlatmağa Sayfa 1 Rast Alâeddin Şensoy İndir
14800 Doymadın mı ağlatmaya ateşlere dağlatmağa Sayfa 2 Rast Alâeddin Şensoy İndir
14801 Gözlerinde her gece canlanan bir hayâle Sayfa 1 Rast Gündoğdu Doğan İndir
14801 Gözlerinde her gece canlanan bir hayâle Sayfa 2 Rast Gündoğdu Doğan İndir
14802 Hangisini anlatayım içimdeki dertlerin Sayfa 1 Rast Metin Everes İndir
14802 Hangisini anlatayım içimdeki dertlerin Sayfa 2 Rast Metin Everes İndir
14803 Hangi rüzgâr attı kapıma seni Sayfa 1 Rast Suphi İdrisoğlu İndir
14803 Hangi rüzgâr attı kapıma seni Sayfa 2 Rast Suphi İdrisoğlu İndir
14805 Öylesine özledimki anılardan kaçılmıyor Sayfa 1 Rast Ümit Malkoç İndir
14805 Öylesine özledimki anılardan kaçılmıyor Sayfa 2 Rast Ümit Malkoç İndir
14807 Yazdığın mektuba canım sıkıldı Sayfa 1 Rast Alâeddin Şensoy İndir
14807 Yazdığın mektuba canım sıkıldı Sayfa 2 Rast Alâeddin Şensoy İndir
14985 Gel gör güzelim hâlimi gel gör neye döndü Sayfa 1 Rast Necip Gülses İndir
15007 Ne kadar istesem sana gelemem ağlama güzelim kader utansın Sayfa 1 Rast Metin Everes İndir
15007 Ne kadar istesem sana gelemem ağlama güzelim kader utansın Sayfa 2 Rast Metin Everes İndir
15052 Açmak için suyu neyler goncaya bülbül dili gerekir Sayfa 1 Rast Fethi Karamahmudoğlu İndir
15053 Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymânede Sayfa 1 Rast İsmail Demirkıran İndir
15054 Anarım ismini daim yanarım sızlanırım Sayfa 1 Rast İsmail Demirkıran İndir
15055 Deli ırmak durulsun saz meclisi kurulsun Sayfa 1 Rast Ali Şenozan İndir
15056 Gözlerimin içine derin derin bak Sayfa 1 Rast Alev Erguner İndir
15056 Gözlerimin içine derin derin bak Sayfa 2 Rast Alev Erguner İndir
15057 Gül kokla dediler çiğdem yerine denedim olmadı Sayfa 1 Rast Hasan Şanlıtürk İndir
15057 Gül kokla dediler çiğdem yerine denedim olmadı Sayfa 2 Rast Hasan Şanlıtürk İndir
15058 Gülünce baharsın desem az gelir Sayfa 1 Rast Alâeddin Pakyüz İndir
15059 Hatıralar uçuşmuş kaçmış uzaklara Sayfa 1 Rast İsmail Demirkıran İndir
15059 Hatıralar uçuşmuş kaçmış uzaklara Sayfa 2 Rast İsmail Demirkıran İndir
15060 Hangi duygu anlatır gözlerden daha iyi Sayfa 1 Rast Rüştü Eriç İndir
15061 Karşıda görünen Çamlıca tepeleri uzaklardan sesleniyorum duyuyor.. Sayfa 1 Rast Semahat Özdenses İndir
15062 Mâzideki aşkımızı ansa gönlüm neye yarar Sayfa 1 Rast Halit Tekinyılmaz İndir
15063 Niçin nâlendesin böyle gönül derdin nedir söyle Sayfa 1 Rast İsmail Demirkıran İndir
15064 Rengi solmuş güllerimin bu bağ hazan bağıdır Sayfa 1 Rast Vedat Özdemir İndir
15065 Seni çok sevmeseydim bir ömür beklemezdim Sayfa 1 Rast Suphi İdrisoğlu İndir
15067 Yapmacık çiçekler açan yüzünü görmez olaydım Sayfa 1 Rast Amir Ateş İndir
15067 Yapmacık çiçekler açan yüzünü görmez olaydım Sayfa 2 Rast Amir Ateş İndir
15135 Kendi hüsnün vechi dilberden hüveyda kıldı aşk Sayfa 1 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
15135 Kendi hüsnün vechi dilberden hüveyda kıldı aşk Sayfa 2 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
15140 Bahar kadar güzelsin Sayfa 1 Rast Hasan Özçivi İndir
15199 Dere boyunda saz olur sevilende pek naz olur Sayfa 1 Rast Kadri Şençalar İndir
15408 Derdimi bir Allah bilir bir de ben Sayfa 1 Rast Gültekin Çeki İndir
15409 Beni gönlüne alsan orda uyuyup kalsam Sayfa 1 Rast Özgen Gürbüz İndir
15409 Beni gönlüne alsan orda uyuyup kalsam Sayfa 2 Rast Özgen Gürbüz İndir
15495 Aylar yıllar geçse de mevsimler değişse de Sayfa 1 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
15496 Birdenbire bir aşk bu sırasız zamansız Sayfa 1 Rast Avni Anıl İndir
15497 Bulma bin türlü bahane üzme beni bahar dalım Sayfa 1 Rast Mediha Şen Sancakoğlu İndir
15497 Bulma bin türlü bahane üzme beni bahar dalım Sayfa 2 Rast Mediha Şen Sancakoğlu İndir
15498 Can kafeste daralır yürek yaralı kalır Sayfa 1 Rast Ertuğrul Ottekin İndir
15499 Dünyâ böyle kurulmuş gün gelir bayram olur Sayfa 1 Rast Vedat Çetinkaya İndir
15499 Dünyâ böyle kurulmuş gün gelir bayram olur Sayfa 2 Rast Vedat Çetinkaya İndir
15500 Elimde değil bir kere sevmiş bulundum seni Sayfa 1 Rast Aslan Hepgür İndir
15501 Ey sevgili ey gül-beden söyler misin cevrin neden Sayfa 1 Rast Amir Ateş İndir
15502 Geldim uzaklardan dünyâ şehrine adım adım gezip haz arıyorum Sayfa 1 Rast Amir Ateş İndir
15502 Geldim uzaklardan dünyâ şehrine adım adım gezip haz arıyorum Sayfa 2 Rast Amir Ateş İndir
15503 Görmedim gözlerinde yıllar yılı bir vefâ Sayfa 1 Rast İsmâil Demirkıran İndir
15504 Kaç sonbahar taşıdı umudumu bahâre Sayfa 1 Rast İsmâil Demirkıran İndir
15505 Kaderime küskünüm gül desen de gülemem Sayfa 1 Rast Nezih Gözonar İndir
15505 Kaderime küskünüm gül desen de gülemem Sayfa 2 Rast Nezih Gözonar İndir
15506 Mâzide kalan hâtıranın yıldızısın sen Sayfa 1 Rast İsmâil Demirkıran İndir
15507 Öpünce gönülden öp sevince candan okşa Sayfa 1 Rast Rüştü Eriç İndir
15508 Sen akşamlar kadar büyülü sıcak Sayfa 1 Rast Aydın Tekindor İndir
15508 Sen akşamlar kadar büyülü sıcak Sayfa 2 Rast Aydın Tekindor İndir
15509 Sen filiz gül dalında pembe pembe açacak Sayfa 1 Rast Ertuğrul Ottekin İndir
15510 Seni ne zaman görsem düşüncelisin Sayfa 1 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
15510 Seni ne zaman görsem düşüncelisin Sayfa 2 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
15511 Sensiz inan günlerim gecelerim geçmiyor Sayfa 1 Rast Vedat Çetinkaya İndir
15513 Sevgin yaşatır beni sevivermen öldürür Sayfa 1 Rast Avni Anıl İndir
15513 Sevgin yaşatır beni sevivermen öldürür Sayfa 2 Rast Avni Anıl İndir
15514 Sevmekten kim usanır tadına doyum olmaz Sayfa 1 Rast Teoman Alpay İndir
15515 Şehirlerin mükerremi Mekke şehri selâm sana Sayfa 1 Rast Mümin Salman İndir
15516 Tâlihsiz aşkını şarkıda bırak Sayfa 1 Rast İsmâil Acar İndir
15516 Tâlihsiz aşkını şarkıda bırak Sayfa 2 Rast İsmâil Acar İndir
15517 Tebessüm arama solgun yüzümde bu üzgün hâlime alışmalısın Sayfa 1 Rast İsmâil Demirkıran İndir
15518 Tez gel desem arz ettiği ammâ ya da hay hay Sayfa 1 Rast Fâruk Şâhin İndir
15519 Uykusuzum hayâlin gözlerimde tütüyor Sayfa 1 Rast İsmâil Demirkıran İndir
15520 Zaman akıp gider bir an durmadan Sayfa 1 Rast Aydın Oran İndir
15520 Zaman akıp gider bir an durmadan Sayfa 2 Rast Aydın Oran İndir
15587 Sana hasret ölmekse bu dünyada kaderim Sayfa 1 Rast Rıdvan Tandoğan İndir
15591 Sevgilim güvenme güzelliğine Sayfa 1 Rast Rıdvan Tandoğan İndir
15591 Sevgilim güvenme güzelliğine Sayfa 2 Rast Rıdvan Tandoğan İndir
15640 Yazdım yine mısraları kurşun kalemimle Sayfa 1 Rast Mediha Şen Sancakoğlu İndir
15708 Bir sır gibi sakladım senelerce sevgimi Sayfa 1 Rast Ziyâ Taşkent İndir
15720 Hoşçakal deyipte ayrıldığım gün biliyorum nice düşlere daldın Sayfa 1 Rast Ali Şenozan İndir
15720 Hoşçakal deyipte ayrıldığım gün biliyorum nice düşlere daldın Sayfa 2 Rast Ali Şenozan İndir
15721 Vuslatın hicrinden elemli mi ki Sayfa 1 Rast Ali Şenozan İndir
15734 Söyle canım dargın mısın n’olur öyle mahzûn bakma Sayfa 1 Rast Engin Çır İndir
15734 Söyle canım dargın mısın n’olur öyle mahzûn bakma Sayfa 2 Rast Engin Çır İndir
15756 Söyle neler gizliyor gölgeli bakışların Sayfa 1 Rast Uzman Sağlık İndir
15778 Gül mevsimi yavrum yine güllerle açıl gez Sayfa 1 Rast Rüştü Eriç İndir
15781 Ne sabahsız gecedir ne cevapsız bilmece Sayfa 1 Rast Erdinç Çelikkol İndir
15781 Ne sabahsız gecedir ne cevapsız bilmece Sayfa 2 Rast Erdinç Çelikkol İndir
15792 Seni hasretinde buldum kaç kere Sayfa 1 Rast Suphi İdrisoğlu İndir
15857 Yine eller beyaz beyaz niyazdan mı geliyorsun Sayfa 1 Rast Rüştü Eriç İndir
15857 Yine eller beyaz beyaz niyazdan mı geliyorsun Sayfa 2 Rast Rüştü Eriç İndir
15882 Başımı kaldırıp baktım semâya gurûbun rengini değişmiş gördüm Sayfa 1 Rast Halûk Şâhin İndir
15921 Badeler gelsin içilsin gönlüme neş’e saçılsın Sayfa 1 Rast Ahmet Uzel İndir
15922 Hastayım aşkınla ey yâr ah ağlarım Sayfa 1 Rast Ahmet Uzel İndir
15923 Ben helâk olmayı dil erbabına tarz eylemem Sayfa 1 Rast Ahmet Uzel İndir
15924 Zülf-i siyeh gönlümü hep bağlıyor Sayfa 1 Rast Ahmet Uzel İndir
15925 Feryâdımı cihan almaz âlemi tutsada ahımız Sayfa 1 Rast Ahmet Uzel İndir
15989 Nice bir eşk-i firakınla pür olsun gözümüz Sayfa 1 Rast Münir Nûrettin Selçuk İndir
15996 Hayat mısın ölüm müsün nesin Sayfa 1 Rast Münir Nûrettin Selçuk İndir
16021 Medhini oku yâre koymaya seni nâre Sayfa 1 Rast Aslan Hepgür İndir
16021 Medhini oku yâre koymaya seni nâre Sayfa 2 Rast Aslan Hepgür İndir
16022 Mevlâ’m ver aşkını bana hayrânın olayım senin Sayfa 1 Rast Hüseyin Sebilci(Hâfız) İndir
16060 Uyan behey gâfil hâb-ı gafletten Sayfa 1 Rast Hayrullah Tâcettin Efendi İndir
16112 Göklerden son ilâm Allah bir bir islâm Sayfa 1 Rast Yılmaz Pakalınlar İndir
16118 Hakk’a âşık olanlar zikrullahdan kaçar mı Sayfa 1 Rast Ali Şîrüganî (Dede) İndir
16185 Derd-mendim mücrimim dermâna geldim ya Resûl Sayfa 1 Rast Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi) İndir
16209 Mûsâ’nın Tûr’u hakkı’çün Sayfa 1 Rast _ İndir
16283 Hakk’a giden erenler pür-nûr olur gelirler Sayfa 1 Rast Nil Ergül İndir
16291 Bahr-i cürme daldı zatım yâ Resûlâllah meded Sayfa 1 Rast Mehmet Efendi (Eyyûbî) İndir
16296 Bir ismi Mustafa bir ismi Ahmed Sayfa 1 Rast Kemâl Gürses İndir
16300 Biz günahkâr kullarız Tanrı’m bizi bağışla Sayfa 1 Rast Rıdvan Tandoğan İndir
16303 Çekme gam destgîrdir Allah Sayfa 1 Rast S.Eyyûbi Işıksal İndir
16303 Çekme gam destgîrdir Allah Sayfa 2 Rast S.Eyyûbi Işıksal İndir
16305 Devran bu devran seyran bu seyran Sayfa 1 Rast Sadettin Rifâî Efendi İndir
16308 Doğdu ol Şems-i Hakîkat Burc-ı Vahdet’ten bu şeb Sayfa 1 Rast Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
16311 Elhamdü Lillâhi’llezi sultânühü na’tü’l ezel Sayfa 1 Rast Zekâî Dede İndir
16318 Gerçek aşıklara salâ denildi Sayfa 1 Rast Tacettin Hayrullah Efendi İndir
16322 Hamd ü minnettir sana ey hâlik-i kevn ü mekân Sayfa 1 Rast Erdinç Çelikkol İndir
16334 Pervâne olup şem’ine nûr-i ezelînin Sayfa 1 Rast _ İndir
16336 Sarmış matem buraları saz benizli ovaları Sayfa 1 Rast Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
16517 Şu dünyanın üstünde ne varsa güzel diye Sayfa 1 Rast Kadri Şençalar İndir
16544 Sende bu güzellik bu işve varken seni sevmemek mümkün mü güzelim Sayfa 1 Rast Ali Hasırcı İndir
16587 Aklımı başımdan aldı gözlerin Sayfa 1 Rast Bilge Özgen İndir
16587 Aklımı başımdan aldı gözlerin Sayfa 2 Rast Bilge Özgen İndir
16588 Dudağın gülümser gözün azarlar Sayfa 1 Rast Mediha Şen Sancakoğlu İndir
16588 Dudağın gülümser gözün azarlar Sayfa 2 Rast Mediha Şen Sancakoğlu İndir
16589 Çok çekici yakıcısın olursa bu kadar olur Sayfa 1 Rast Osman Ergen İndir
16589 Çok çekici yakıcısın olursa bu kadar olur Sayfa 2 Rast Osman Ergen İndir
16620 Senden başka kimseyi görmedi hiç gözlerim Sayfa 1 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
16620 Senden başka kimseyi görmedi hiç gözlerim Sayfa 2 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
16635 Sis çökmüş dağlar gibi kurumuş bağlar gibi Sayfa 1 Rast İsmâil Demirkıran İndir
16635 Sis çökmüş dağlar gibi kurumuş bağlar gibi Sayfa 2 Rast İsmâil Demirkıran İndir
16642 Girme artık kalbime o çünki sahipsiz değil Sayfa 1 Rast Rüştü Eriç İndir
16675 Sanma ki üzgünüm ayrıldık diye ne gelirse başa hayra yormalı Sayfa 1 Rast İlgün Soysev İndir
16675 Sanma ki üzgünüm ayrıldık diye ne gelirse başa hayra yormalı Sayfa 2 Rast İlgün Soysev İndir
16682 Nedendir bunca elem bağrıma böyle felek Sayfa 1 Rast Ahmet Uzel İndir
16683 Ne beni eyleyecek bir nigârım var Sayfa 1 Rast Ahmet Uzel İndir
16708 Gelirsin geçersin acep cihanda bir eşin var mı Sayfa 1 Rast Ahmet Uzel İndir
16709 Kaderde bize hiç yâr olmadı gitti felek Sayfa 1 Rast Ahmet Uzel İndir
16725 Gün batışım hoşgeldin hoşgeldin kalp atışım Sayfa 1 Rast Ersin Ali Atlı İndir
16734 Bakmayın dar-ı dilin hâline dildâra bakın Sayfa 1 Rast Rüştü Eriç İndir
16911 Ben kalender meşrebim güzel çirkin aramam Sayfa 1 Rast _ İndir
16911 Ben kalender meşrebim güzel çirkin aramam Sayfa 2 Rast _ İndir
16936 Benimsin yoktur bunun hiç bir çâresi Sayfa 1 Rast Ahmet Uzel İndir
16937 Derdimi ben söyledim ben dinledim Sayfa 1 Rast Ahmet Uzel İndir
16976 Senin sesin ne güzel senin sesin ne hoş Sayfa 1 Rast Ahmet Uzel İndir
16977 Bak şimdi ben hiç görmezsem onu ararım yolunu Sayfa 1 Rast Ahmet Uzel İndir
16977 Bak şimdi ben hiç görmezsem onu ararım yolunu Sayfa 2 Rast Ahmet Uzel İndir
16978 Neden dil o geçen günleri anar Sayfa 1 Rast Ahmet Uzel İndir
16983 Bahtıma bir ufuk geceme bir yıldızsın Sayfa 1 Rast Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş İndir
16984 Aylardır çektiğim acılar dindi Sayfa 1 Rast Aslan Hepgür İndir
17016 Ne zaman görsem onu gönül hep şâd olur Sayfa 1 Rast Ahmet Uzel İndir
17017 Gülşende bu akşam yine bülbül gül şarkısını söyledi durdu Sayfa 1 Rast Ahmet Uzel İndir
17020 Akşamlar sesini çağırır bana beklerim gelmezsin gelemez misin Sayfa 1 Rast Erol Başara İndir
17037 Seviyorum derdin ya sözlerini unuttum Sayfa 1 Rast Rüştü Eriç İndir
17037 Seviyorum derdin ya sözlerini unuttum Sayfa 2 Rast Rüştü Eriç İndir
17083 Yaktığın ateşi söndürmez yıllar Sayfa 1 Rast Rüştü Eriç İndir
17102 Çelik gibi kollu tunçtan ayaklı göğsü îmanlı temiz vicdanlı Sayfa 1 Rast Kâzım Karabekir İndir
17120 Mutluluğa doğru hep emekledim kalkıp eller gibi koşmadım ki Sayfa 1 Rast Ali Şenozan İndir
17122 Yine dalgın bakışın rûhu sarıp nûr ediyor Sayfa 1 Rast Faruk Şâhin İndir
17126 Biliyorsun bir tanem sensin gönlümdeki yâr Sayfa 1 Rast Pınar Köksal İndir
17168 Pek perîşan oldu gönlüm n’eyleyim Sayfa 1 Rast Ahmet Uzel İndir
17169 Sana pervane gibi can verecek ben olayım Sayfa 1 Rast Ahmet Uzel İndir
17200 Toprağında korkusuzca yaşatan cephelerdeçok zaferler yaratan Sayfa 1 Rast Engin Çır İndir
17200 Toprağında korkusuzca yaşatan cephelerdeçok zaferler yaratan Sayfa 2 Rast Engin Çır İndir
17218 Aşka doymak ilk ölümdür kork sakın sen ey gönül Sayfa 1 Rast Rüştü Eriç İndir
17236 Yavru kuşlar ötüşür dağlarda tarlalarda Sayfa 1 Rast (Talât Tokdil’den alınmıştır) İndir
17241 Bildin duygumu benim yendin korkumu benim Sayfa 1 Rast Yaşar Bedük İndir
17244 Dumanını yel alır yanar da tüter Sayfa 1 Rast Cavit Ersoy İndir
17274 Hesaplar kabardı aşk defterinde topladım çıkardım çözüm kalmadı Sayfa 1 Rast İsmâil Akçapınar İndir
17274 Hesaplar kabardı aşk defterinde topladım çıkardım çözüm kalmadı Sayfa 2 Rast İsmâil Akçapınar İndir
17291 Aşk ağını öremezsek pembe düşler göremezsek Sayfa 1 Rast İsmâil Ötenkaya İndir
17291 Aşk ağını öremezsek pembe düşler göremezsek Sayfa 2 Rast İsmâil Ötenkaya İndir
17294 Ellerinde çözülüyor hayâtımın bilmecesi Sayfa 1 Rast Turhan Taşan İndir
17294 Ellerinde çözülüyor hayâtımın bilmecesi Sayfa 2 Rast Turhan Taşan İndir
17323 Geçti aylar geçti yıllar geçmedi derdin gönül Sayfa 1 Rast Ahmet Uzel İndir
17324 Bahtımda benim uğruna yanmak kaderim yar Sayfa 1 Rast Ahmet Uzel İndir
17325 Âlemde vefâkâr olacak yâr-ı vefâ yok Sayfa 1 Rast Ahmet Uzel İndir
17376 Bir gönlüm var ki hep kırılıp sırçadan ince virâne olur yâr-i cefâ gel demeyince Sayfa 1 Rast Ahmet Uzel İndir
17397 Bir hâtırânın izleridir kalpte kalan Sayfa 1 Rast Rüştü Eriç İndir
17415 Yanımda olmazsan nasıl gülerim söyle kime canım bir tanem derim Sayfa 1 Rast Pınar Köksal İndir
17415 Yanımda olmazsan nasıl gülerim söyle kime canım bir tanem derim Sayfa 2 Rast Pınar Köksal İndir
17434 Gözlerinde sisli bir sevdâ seli Sayfa 1 Rast İsmet Kocabeyler İndir
17434 Gözlerinde sisli bir sevdâ seli Sayfa 2 Rast İsmet Kocabeyler İndir
17441 Hangi yüzle döndün bana al aşkını git buradan Sayfa 1 Rast Suphi İdrisoğlu İndir
17442 Özlem çiçekleri ektin gönlüme kavuşmak ne zaman söyle sevgili Sayfa 1 Rast Suphi İdrisoğlu İndir
17442 Özlem çiçekleri ektin gönlüme kavuşmak ne zaman söyle sevgili Sayfa 2 Rast Suphi İdrisoğlu İndir
17449 Gidelim hâne-i dildâreye mihman olalım Sayfa 1 Rast Mehmet Ali Çelikbaş İndir
17459 Zevki yok artık bu renksiz kapkaranlık günlerin Sayfa 1 Rast Rüştü Eriç İndir
17460 Söylesen bilmem ki günâhım nedir Sayfa 1 Rast Rüştü Eriç İndir
17461 İster isen marifetle olasın âli cenap Sayfa 1 Rast Rüştü Eriç İndir
17475 Bana aşkımı sorma gönlüme sor Sayfa 1 Rast Ziyâ Alşan İndir
17497 Türkiye’min asil genci Atatürk’ten bu emanet Sayfa 1 Rast Mediha Şen Sancakoğlu İndir
17497 Türkiye’min asil genci Atatürk’ten bu emanet Sayfa 2 Rast Mediha Şen Sancakoğlu İndir
17507 İçimde yıllar yılı yaşadın git demedim Sayfa 1 Rast Câhit Ünyaylar İndir
17523 Mâziyi anarken hayâlde öptüm Sayfa 1 Rast Ertuğrul Ottekin İndir
17538 Anlamadın bu aşkı sen ne olursun yine sen Sayfa 1 Rast Bilge Özgen İndir
17538 Anlamadın bu aşkı sen ne olursun yine sen Sayfa 2 Rast Bilge Özgen İndir
17547 Dur gitme beni dinle neler anlatacağım Sayfa 1 Rast Hüseyin Erbay İndir
17547 Dur gitme beni dinle neler anlatacağım Sayfa 2 Rast Hüseyin Erbay İndir
17602 Dol gönlüme doldur beni ilhamım ol oldur beni Sayfa 1 Rast Fethi Karamahmudoğlu İndir
17617 Zamanla ağarır insanda saçlar Sayfa 1 Rast Pınar Köksal İndir
17618 Baş eğmemiş bir ulusum ( Ne mutlu türk’üm ben) Sayfa 1 Rast Pınar Köksal İndir
17618 Baş eğmemiş bir ulusum ( Ne mutlu türk’üm ben) Sayfa 2 Rast Pınar Köksal İndir
17632 Kardeşce yaşayıp asırlar boyu tarihte bıraktık silinmeyen iz Sayfa 1 Rast Pınar Köksal İndir
17632 Kardeşce yaşayıp asırlar boyu tarihte bıraktık silinmeyen iz Sayfa 2 Rast Pınar Köksal İndir
17654 Hasretin yerini sevgin almadı Sayfa 1 Rast Ferit Sıdal İndir
17658 Gözümden damlayan o son yaş oldun Sayfa 1 Rast Mediha Şen Sancakoğlu İndir
17658 Gözümden damlayan o son yaş oldun Sayfa 2 Rast Mediha Şen Sancakoğlu İndir
17659 Eserken sahilde güzel bir meltem eriyor şu gönlüm bil ki kederden Sayfa 1 Rast Rıdvan Tandoğan İndir
17659 Eserken sahilde güzel bir meltem eriyor şu gönlüm bil ki kederden Sayfa 2 Rast Rıdvan Tandoğan İndir
17688 Fırtınalar kopar şimşekler iner kararır gökyüzü yüreğim gibi Sayfa 1 Rast Pınar Köksal İndir
17688 Fırtınalar kopar şimşekler iner kararır gökyüzü yüreğim gibi Sayfa 2 Rast Pınar Köksal İndir
17718 On dokuz mayıs açtı kurtuluş kapısını Sayfa 1 Rast Akın Özkan İndir
17718 On dokuz mayıs açtı kurtuluş kapısını Sayfa 2 Rast Akın Özkan İndir
17755 Beni ister köle ister mahkûm et Sayfa 1 Rast Sümer Sami Güney İndir
17755 Beni ister köle ister mahkûm et Sayfa 2 Rast Sümer Sami Güney İndir
17767 Açık hava müzesi yurdumun her köşesi Sayfa 1 Rast Hüseyin Erbay İndir
17767 Açık hava müzesi yurdumun her köşesi Sayfa 2 Rast Hüseyin Erbay İndir
17771 Ben ham idim olgunlaştım Sayfa 1 Rast Sadettin Çevik İndir
17795 Döktüğüm her damla yaştan sen kalırsın yâdigâr Sayfa 1 Rast Yılmaz Karakoyunlu İndir
17795 Döktüğüm her damla yaştan sen kalırsın yâdigâr Sayfa 2 Rast Yılmaz Karakoyunlu İndir
17810 Şiirde şarkıda sazda güzeldir öyle bir güzel ki gönül dayanmaz Sayfa 1 Rast Suphi İdrisoğlu İndir
17842 Kar yağıyor yatağıma her gece ateşini özlemekten yoruldum Sayfa 1 Rast Mediha Şen Sancakoğlu İndir
17848 Bir gün bu ayrılık biter diyordun Sayfa 1 Rast Ziyâ Taşkent İndir
17848 Bir gün bu ayrılık biter diyordun Sayfa 2 Rast Ziyâ Taşkent İndir
17877 Sevdim seni ey gül peri bahçemdeki güller gibi Sayfa 1 Rast Ertuğrul Ottekin İndir
17884 Bir güzeli görüp te âşık olursan Sayfa 1 Rast Suat Yıldırım İndir
17884 Bir güzeli görüp te âşık olursan Sayfa 2 Rast Suat Yıldırım İndir
17885 Gözümde kimseler yok bir sen varsın bir de ben Sayfa 1 Rast Suat Yıldırım İndir
17885 Gözümde kimseler yok bir sen varsın bir de ben Sayfa 2 Rast Suat Yıldırım İndir
17895 Yıllar sonra elime geçti onun mektubu Sayfa 1 Rast İlgün Soysev İndir
17895 Yıllar sonra elime geçti onun mektubu Sayfa 2 Rast İlgün Soysev İndir
17915 Salınır söğüt dalları kıpırdaşır yaprakları Sayfa 1 Rast Necip Gülses İndir
17915 Salınır söğüt dalları kıpırdaşır yaprakları Sayfa 2 Rast Necip Gülses İndir
17953 Nazın işveninde bir sınırı var Sayfa 1 Rast Hüsnü Üstün İndir
17953 Nazın işveninde bir sınırı var Sayfa 2 Rast Hüsnü Üstün İndir
17962 O kızı sevdin de ne oldu Sayfa 1 Rast Kenan Budak İndir
17964 Aşk çiçektir soldurursun umutverir güldürürsün Sayfa 1 Rast Niyâzi Şengül İndir
17964 Aşk çiçektir soldurursun umutverir güldürürsün Sayfa 2 Rast Niyâzi Şengül İndir
18041 Yağmurlarda yıkanan yeşil yaprağım benim Sayfa 1 Rast M.Sabri Akçagül İndir
18041 Yağmurlarda yıkanan yeşil yaprağım benim Sayfa 2 Rast M.Sabri Akçagül İndir
18042 Besteler kaldı yarım şarkılarda bu akşam Sayfa 1 Rast Yılmaz Yüksel İndir
18042 Besteler kaldı yarım şarkılarda bu akşam Sayfa 2 Rast Yılmaz Yüksel İndir
18121 Taht kurdun güzelim gönlüm içinde Sayfa 1 Rast Mete Cevahir İndir
18121 Taht kurdun güzelim gönlüm içinde Sayfa 2 Rast Mete Cevahir İndir
18140 Ümit bir kıvılcım çakıp gidiyor Sayfa 1 Rast Yılmaz Yüksel İndir
18140 Ümit bir kıvılcım çakıp gidiyor Sayfa 2 Rast Yılmaz Yüksel İndir
18176 Yine yorgun yüreğimden geçiyorken anılar Sayfa 1 Rast Hasan Soysal İndir
18181 Gönlümle başbaşa düşündüm demin Sayfa 1 Rast İrfan Özbakır İndir
18181 Gönlümle başbaşa düşündüm demin Sayfa 2 Rast İrfan Özbakır İndir
18184 Uğruna her şeyi göze alırım Sayfa 1 Rast Engin Çır İndir
18184 Uğruna her şeyi göze alırım Sayfa 2 Rast Engin Çır İndir
18210 Bir çığ gibi senden koparak âha sığındım Sayfa 1 Rast Metin Everes İndir
18238 Bir çiçek bahçesidir benim ışıklı Türk’çem Sayfa 1 Rast Hüseyin Erbay İndir
18238 Bir çiçek bahçesidir benim ışıklı Türk’çem Sayfa 2 Rast Hüseyin Erbay İndir
18247 Güle diken sana sitem yaraşır Sayfa 1 Rast Âmir Ateş İndir
18247 Güle diken sana sitem yaraşır Sayfa 2 Rast Âmir Ateş İndir
18278 İçimde sönmedi sevdân alev alev yanıyor Sayfa 1 Rast Mustafa Ünal Yılmazer İndir
18279 Yüreğimin derdi çok ağlarım her gün sevdâsı ile Sayfa 1 Rast Mustafa Ünal Yılmazer İndir
18284 Yollarını beklediğim adını hiç bilmediğim Sayfa 1 Rast Sedat Erdoğdu İndir
18284 Yollarını beklediğim adını hiç bilmediğim Sayfa 2 Rast Sedat Erdoğdu İndir
18294 İftardaki naz Allah’a niyaz bir anlatılmaz hâldir Ramazan Sayfa 1 Rast Fâruk Şâhin İndir
18309 Kıbrıs’ın dağlarında şehitler yatar Sayfa 1 Rast Zübeyde Öktem İndir
18309 Kıbrıs’ın dağlarında şehitler yatar Sayfa 2 Rast Zübeyde Öktem İndir
18361 Davul gümbürdesin çekilsin tuğlar Sayfa 1 Rast Fâruk Şâhin İndir
18361 Davul gümbürdesin çekilsin tuğlar Sayfa 2 Rast Fâruk Şâhin İndir
18362 Bunca sevmek bir hatâdır sevgilim sen haklısın Sayfa 1 Rast Fâruk Şâhin İndir
18362 Bunca sevmek bir hatâdır sevgilim sen haklısın Sayfa 2 Rast Fâruk Şâhin İndir
18365 Anılar sussun bu gece Sayfa 1 Rast Erol Sayan İndir
18380 Rüyâlarda görüyorum sevdiğini biliyorum Sayfa 1 Rast Mesut Duran İndir
18381 Sensiz hayât ölümden ayrılıktan zor bana Sayfa 1 Rast Yener Topaloğlu İndir
18385 Kopardın gönlümün nazlı gülünü Sayfa 1 Rast Mete Cevâhir İndir
18391 Kaderin cilvesi buymuş ne şikâyet edeyim Sayfa 1 Rast Metin Everes İndir
18391 Kaderin cilvesi buymuş ne şikâyet edeyim Sayfa 2 Rast Metin Everes İndir
18433 O yosun gözlerinden beni yoksun bırakma Sayfa 1 Rast Nevzat Demir İndir
18440 Ondokuz Mayıs geldi uyan ey Samsun uyan Sayfa 1 Rast Zübeyde Öktem İndir
18440 Ondokuz Mayıs geldi uyan ey Samsun uyan Sayfa 2 Rast Zübeyde Öktem İndir
18445 Gözüm sende açıldı yine sende kapansın Sayfa 1 Rast Melâhat Pars İndir
18453 Milletim aç bağrını sevinçle aç ta ısın Sayfa 1 Rast Münir Nûrettin Selçuk İndir
18484 Her bahar gönlümde açan çiçeksin Sayfa 1 Rast Bilge Özgen İndir
18484 Her bahar gönlümde açan çiçeksin Sayfa 2 Rast Bilge Özgen İndir
18548 Öyle bırak git vedâ etme sakın Sayfa 1 Rast Seyfi Güldağı İndir
18551 Sevgilim uzakta bensiz yaşıyor Sayfa 1 Rast Aslan Hepgür İndir
18551 Sevgilim uzakta bensiz yaşıyor Sayfa 2 Rast Aslan Hepgür İndir
18566 Bir göz aşinalığı var aramızda Sayfa 1 Rast Avni Anıl İndir
18566 Bir göz aşinalığı var aramızda Sayfa 2 Rast Avni Anıl İndir
18571 Seni nasıl sevdim bunu bil ki Sayfa 1 Rast İrfan Özbakır İndir
18586 Kalbim hasretle dolu rûhum ağlar her zaman Sayfa 1 Rast Teoman Önaldı İndir
18586 Kalbim hasretle dolu rûhum ağlar her zaman Sayfa 2 Rast Teoman Önaldı İndir
18593 Gözümü hiç budaktan esirgemem Türk’üm ben Sayfa 1 Rast İbrahim Halil Taşkent İndir
18593 Gözümü hiç budaktan esirgemem Türk’üm ben Sayfa 2 Rast İbrahim Halil Taşkent İndir
18616 Bu aşk bitti diye gezme âvâre Sayfa 1 Rast Mediha Şen Sancakoğlu İndir
18616 Bu aşk bitti diye gezme âvâre Sayfa 2 Rast Mediha Şen Sancakoğlu İndir
18624 Hayat suyum can damarım Sayfa 1 Rast Amir Ateş İndir
18624 Hayat suyum can damarım Sayfa 2 Rast Amir Ateş İndir
18633 Bende sevda sevdada sır sırlarda sen Sayfa 1 Rast Ertuğrul Ottekin İndir
18633 Bende sevda sevdada sır sırlarda sen Sayfa 2 Rast Ertuğrul Ottekin İndir
18641 Seni sevdim güneşin doğduğu yerde Sayfa 1 Rast İsmail Ötenkaya İndir
18645 Bilseydim seni bir gün görüp seveceğimi Sayfa 1 Rast Selahattin Altınbaş İndir
18647 Ele kartalken şahinken bir tek sana güvercinim Sayfa 1 Rast Zekâi Tunca İndir
18647 Ele kartalken şahinken bir tek sana güvercinim Sayfa 2 Rast Zekâi Tunca İndir
18647 Ele kartalken şahinken bir tek sana güvercinim Sayfa 3 Rast Zekâi Tunca İndir
18670 Yaşıyordum dağlar gibi sevgimle Sayfa 1 Rast İlgün Soysev İndir
18670 Yaşıyordum dağlar gibi sevgimle Sayfa 2 Rast İlgün Soysev İndir
18715 Güzel de sen hoş da sen Sayfa 1 Rast Amir Ateş İndir
18724 Üzerine bastığını yol diyerek geçme tanı Sayfa 1 Rast İbrahim Halil Taşkent İndir
18735 Gecelerde artık mehtap olmuyor Sayfa 1 Rast İlgün Soysev İndir
18735 Gecelerde artık mehtap olmuyor Sayfa 2 Rast İlgün Soysev İndir
18748 Sevgim öksüz büyüdü Sayfa 1 Rast Seyfi Güldağı İndir
18789 Güler yüzlülükle bir tatlı dille Sayfa 1 Rast Cavit Ersoy İndir
18789 Güler yüzlülükle bir tatlı dille Sayfa 2 Rast Cavit Ersoy İndir
18789 Güler yüzlülükle bir tatlı dille Sayfa 3 Rast Cavit Ersoy İndir
18796 Kedim koşup oynuyor Sayfa 1 Rast Pınar Köksal İndir
18796 Kedim koşup oynuyor Sayfa 2 Rast Pınar Köksal İndir
18801 Sanmam ki geçen günleri özlemle ararsın Sayfa 1 Rast Fethi Karamahmudoğlu İndir
18801 Sanmam ki geçen günleri özlemle ararsın Sayfa 2 Rast Fethi Karamahmudoğlu İndir
18826 Yıllar oldu şu gönlüm sevda nedir bilmedi Sayfa 1 Rast Özgen Gürbüz İndir
18826 Yıllar oldu şu gönlüm sevda nedir bilmedi Sayfa 2 Rast Özgen Gürbüz İndir
18826 Yıllar oldu şu gönlüm sevda nedir bilmedi Sayfa 3 Rast Özgen Gürbüz İndir
18829 Türbe-i ravza-i sultan-ı risalettir bu Sayfa 1 Rast Sadettin Kaynak İndir
18830 Gir melâmet mülkine mâlik olan ol şâhı Sayfa 1 Rast Sadettin Kaynak İndir
18840 Mesud bugün gönüller, gülelim eğlenelim Sayfa 1 Rast Sadettin Kaynak İndir
18842 Ey milletimin lâhzada halk’ettiği ordu Sayfa 1 Rast Sadettin Kaynak İndir
18842 Ey milletimin lâhzada halk’ettiği ordu Sayfa 2 Rast Sadettin Kaynak İndir
18869 Şimşek gibi kanatlı, yıldırımlardan atlı Sayfa 1 Rast Sadettin Kaynak İndir
18882 Hayat ne tatlı ipek kanatlı Sayfa 1 Rast Sadettin Kaynak İndir
18882 Hayat ne tatlı ipek kanatlı Sayfa 2 Rast Sadettin Kaynak İndir
18885 Uyan prenses uyan prenses Sayfa 1 Rast Sadettin Kaynak İndir
18890 Değişir bir güne kalmaz o sitemkâr bakışın Sayfa 1 Rast Yılmaz Karakoyunlu İndir
18890 Değişir bir güne kalmaz o sitemkâr bakışın Sayfa 2 Rast Yılmaz Karakoyunlu İndir
18900 Çok şey istemedim sevginden başka Sayfa 1 Rast İlgün Soysev İndir
18900 Çok şey istemedim sevginden başka Sayfa 2 Rast İlgün Soysev İndir
18938 Demiryolu demiryolu nûra boğdun sağı solu Sayfa 1 Rast Sadettin Kaynak İndir
18939 Encâm-ı hayatı bir hesab et Sayfa 1 Rast Sadettin Kaynak İndir
18953 Yaşa Ankara yaşa Ankara Cumhuriyetin beşiği sensin Sayfa 1 Rast Sadettin Kaynak İndir
18965 Bahar oldu, tabiat gülüyor için için Sayfa 1 Rast Sadettin Kaynak İndir
18996 Gün altun başını yine koydu yurdun sinesine Sayfa 1 Rast Sadettin Kaynak İndir
19014 Yaşatan ölmez yaşar gönüllerdedir yeri Sayfa 1 Rast Sadettin Kaynak İndir
19024 Tanrıma şükür olsun seni gördüm düşümde Sayfa 1 Rast Rıdvan Tandoğan İndir
19024 Tanrıma şükür olsun seni gördüm düşümde Sayfa 2 Rast Rıdvan Tandoğan İndir
19030 Cihandan göç ederim Yâ Kerim Allah Kerim Sayfa 1 Rast Sadettin Kaynak İndir
19031 Bülbül uyanık uyuyormusun Sayfa 1 Rast Sadettin Kaynak İndir
19032 Duman duman üstüne ben de duman olayım Sayfa 1 Rast Sadettin Kaynak İndir
19042 Biz volkanız, Deryalarla çarpışırız sönmeyiz Sayfa 1 Rast Sadettin Kaynak İndir
19073 Allah Allah deyip ettik sefer Allah yekdir Sayfa 1 Rast Sadettin Kaynak İndir
19088 Bir vakte erdi ki bizim günümüz Sayfa 1 Rast Sadettin Kaynak İndir
19104 Aşk elinden derde sal gönlümde binbir … Sayfa 1 Rast Özgür Ulaş Doğanoğlu İndir
19166 Sevdiğin el alır bahtın gülmezse Sayfa 1 Rast Seyfi Güldağı İndir
19183 Aczi idrak etmeyen benlik güder bulmaz felâh Sayfa 1 Rast Yılmaz Karakoyunlu İndir
19183 Aczi idrak etmeyen benlik güder bulmaz felâh Sayfa 2 Rast Yılmaz Karakoyunlu İndir
19201 Güllerin bağına girdik ezelden Sayfa 1 Rast İsmail Akçapınar İndir
19202 Hoş geldin güzel bebek Sayfa 1 Rast Bilge Özgen İndir
19243 Samsun’da o gün doğdu Türk’ün eşsiz güneşi Sayfa 1 Rast Alâeddin Yavaşca İndir
19258 Ne şarkılarda hüzün ne gözde yaş olacak Sayfa 1 Rast Ömer Dilek İndir
19260 Sanki daha önce yaşamadım hiç Sayfa 1 Rast Erkan Yüksel İndir
19262 Sen de söylersin elbet kırk yaşın şarkısını Sayfa 1 Rast İbrahim Ekdemir İndir
19270 Dünyayı dolaşsam birbir arasam Sayfa 1 Rast Turhan Taşan İndir
19270 Dünyayı dolaşsam birbir arasam Sayfa 2 Rast Turhan Taşan İndir
19279 Yanımda olsaydın yeterdi inan Sayfa 1 Rast Vedat Çetinkaya İndir
19279 Yanımda olsaydın yeterdi inan Sayfa 2 Rast Vedat Çetinkaya İndir
19289 Kudretinden şüphe yok bir damladan Âdem doğar Sayfa 1 Rast Erdinç Çelikkol İndir
19302 İnanılmaz amma sâhi bakışın başka kız senin Sayfa 1 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
19302 İnanılmaz amma sâhi bakışın başka kız senin Sayfa 2 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
19305 Solmasın o tatlı güzel yüzün Sayfa 1 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
19305 Solmasın o tatlı güzel yüzün Sayfa 2 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
19308 Gönlümü engin bakışlı gözlerindir bağlayan Sayfa 1 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
19308 Gönlümü engin bakışlı gözlerindir bağlayan Sayfa 2 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
19311 Gözlerin gülsün dilârâ zâr-ü giryân olmasın Sayfa 1 Rast Erdinç Çelikkol İndir
19318 Aşk bahçemde kalmadı ne yaprak ne bir çiçek Sayfa 1 Rast Sadun Aksüt İndir
19323 Seni benden beni benden aldı gitti şu yıllar Sayfa 1 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
19323 Seni benden beni benden aldı gitti şu yıllar Sayfa 2 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
19362 Gönülden çıkmıyor artık bu sevda gizli bir dertmiş Sayfa 1 Rast M.Ünal Yılmazer İndir
19380 Hasretin meltem gibi karışmış saçlarıma Sayfa 1 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
19380 Hasretin meltem gibi karışmış saçlarıma Sayfa 2 Rast Alâeddin Yavaşça İndir
19428 Bitti artık bu sevda sana uğurlar olsun Sayfa 1 Rast Seyfi Güldağı İndir
19455 Kimseye etmem sitemçünki buna hakkım yok Sayfa 1 Rast Fahri Bildik İndir
19463 Bir derde bin eklenir akşam saatlerinde Sayfa 1 Rast Sadun Aksüt İndir
19477 Solsa da ermez zevâle gönlümde açan lâleler Sayfa 1 Rast Suat Yıldırım İndir
19477 Solsa da ermez zevâle gönlümde açan lâleler Sayfa 2 Rast Suat Yıldırım İndir
19479 Hülyâlı gözlerine dalar huzur bulurum Sayfa 1 Rast Orhan Altınbaşak İndir
19479 Hülyâlı gözlerine dalar huzur bulurum Sayfa 2 Rast Orhan Altınbaşak İndir
19483 Sen gideli özleminle biysen nasıl yanıyoruz Sayfa 1 Rast İlgün Soysev İndir
19483 Sen gideli özleminle biysen nasıl yanıyoruz Sayfa 2 Rast İlgün Soysev İndir
19495 Tükenmez dertler açtım garib dertsiz başıma Sayfa 1 Rast Mehmet Reşat Aysu İndir
19495 Tükenmez dertler açtım garib dertsiz başıma Sayfa 2 Rast Mehmet Reşat Aysu İndir
19504 Aşığım dostlarım deliler gibi Sayfa 1 Rast Amir Ateş İndir
19504 Aşığım dostlarım deliler gibi Sayfa 2 Rast Amir Ateş İndir
19512 Ayrılık şarkıları söylüyor bak rüzgarlar Sayfa 1 Rast Seyfi Güldağı İndir
19527 Gidiyorsun demek ki sana henüz doymadan Sayfa 1 Rast Süleyman Mertkanlı İndir
19556 Dağda kırda ve çölde yıldızlar ötesinde Sayfa 1 Rast Güner Donat İndir
19581 Ne kadar güzeldir elâ gözleri Sayfa 1 Rast Güner Donat İndir
19599 Haydi gam çekme gönül gam tükenir… Sayfa 1 Rast Fâruk Şâhin İndir
19599 Haydi gam çekme gönül gam tükenir… Sayfa 2 Rast Fâruk Şâhin İndir
19634 Bana aşkın yetişir başka tesellî dilemem Sayfa 1 Rast Yılmaz Karakoyunlu İndir
19634 Bana aşkın yetişir başka tesellî dilemem Sayfa 2 Rast Yılmaz Karakoyunlu İndir
19643 Parlayan yıldızların kaynağı sensin (Müzeyyen Senar) Sayfa 1 Rast Yalçın Mıhçı İndir
19656 Âh etmedeyim her gece sensiz yeniden Sayfa 1 Rast Şentürk Deveci İndir
19656 Âh etmedeyim her gece sensiz yeniden Sayfa 2 Rast Şentürk Deveci İndir
19678 Kırdığın kalbimin her zerresinde Sayfa 1 Rast Ümit Aşık İndir
19684 Bahar geldi güzelim gülleri dermek gerek Sayfa 1 Rast Turhan Taşan İndir
19684 Bahar geldi güzelim gülleri dermek gerek Sayfa 2 Rast Turhan Taşan İndir
18867 Aile yuvasını kadındır cennet yapan Sayfa 1 Rast-Nihavend Sadettin Kaynak İndir
18867 Aile yuvasını kadındır cennet yapan Sayfa 2 Rast-Nihavend Sadettin Kaynak İndir
Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
173 Ah eden kimdir bu saat kuytuda Sayfa 1 Rast Okyay Yiğitbaş İndir
589 Aşkın içimde rüyâ kalbimde duya duya Sayfa 1 Rast İrfan Özbakır İndir
589 Aşkın içimde rüyâ kalbimde duya duya Sayfa 2 Rast İrfan Özbakır İndir
2314 Bir uykuyu cânânla berâber uyuyanlar Sayfa 1 Rast Râdife Erten İndir
2314 Bir uykuyu cânânla berâber uyuyanlar Sayfa 2 Rast Râdife Erten İndir
2314 Bir uykuyu cânânla berâber uyuyanlar Sayfa 3 Rast Râdife Erten İndir
2373 Bir yüzden idi yâr ile üslûb-ı muhabbet Sayfa 1 Rast Abdürrahim Dede(Hâfız Şeydâ) İndir
2373 Bir yüzden idi yâr ile üslûb-ı muhabbet Sayfa 2 Rast Abdürrahim Dede(Hâfız Şeydâ) İndir
2875 Çalıma bak efe’de Sayfa 1 Rast Lavtacı Hristo İndir
7953 Ne bülbül-sûz ne giriftâr-ı reng ü bû oluruz Sayfa 1 Rast Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi) İndir
11821 Büyük Itrî’ye eskiler derler bizim öz mûsıkîmizin pîri Sayfa 1 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
11821 Büyük Itrî’ye eskiler derler bizim öz mûsıkîmizin pîri Sayfa 2 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
11821 Büyük Itrî’ye eskiler derler bizim öz mûsıkîmizin pîri Sayfa 3 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
11821 Büyük Itrî’ye eskiler derler bizim öz mûsıkîmizin pîri Sayfa 4 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
11821 Büyük Itrî’ye eskiler derler bizim öz mûsıkîmizin pîri Sayfa 5 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
11821 Büyük Itrî’ye eskiler derler bizim öz mûsıkîmizin pîri Sayfa 6 Rast Cinuçen Tanrıkorur İndir
14017 Alemler nûra gark oldu Muhammed doğduğu gece Sayfa 1 Rast Mustafa Efendi (Çalâkzâde) İndir
14017 Alemler nûra gark oldu Muhammed doğduğu gece Sayfa 2 Rast Mustafa Efendi (Çalâkzâde) İndir
14028 Aşkınla cihan beste lûtfeyle inâyet kıl Sayfa 1 Rast Hasan Efendi (Hatipzâkiri) İndir
14051 Bu dervişlik yoluna sıdk ile gelen gelsin Sayfa 1 Rast Bekir Sıtkı Sezgin İndir
14065 Bu şeb hurşîd-i evreng-i risâlet geldi dünyâye Sayfa 1 Rast Zâkirbaşı Ahmet Efendi İndir
14150 Ey rahmeti bol padişâh cürmüm ile geldim sana Sayfa 1 Rast _ İndir
14172 Ey aşık-ı dildâde gel nûş edelim bade Sayfa 1 Rast Sâdık Efendi İndir
14189 İster idim Allah’ı buldum ise ne oldu Sayfa 1 Rast _ İndir
14212 Gül yüzünü rüyâmızda görelim yâ Resûlallah Sayfa 1 Rast Hüseyin Sebilci(Hâfız) İndir
14225 Hak sûretidir âlem-i imkân ile Adem Sayfa 1 Rast Yusuf Ömürlü İndir
14225 Hak sûretidir âlem-i imkân ile Adem Sayfa 2 Rast Yusuf Ömürlü İndir
14244 Hakk’ın metin kal’ası nûr burcunun bâlâsı Sayfa 1 Rast Hüseyin Tolan (Hâfız) İndir
14246 Hep fesat işlerime estâğfirullah tövbe Sayfa 1 Rast _ İndir
14294 Mevlâya salli ve sellim dâimen ebeda Sayfa 1 Rast Kenan Rifâî İndir
14396 Tanrımız tek bir ilâh yok bize başka penâh Sayfa 1 Rast _ İndir
14402 Tevbe edelim zenbimize tübt ü İllâllah yâ Allah Sayfa 1 Rast Zekâî Dede İndir
15765 Bu gönül tahtını kırdınsa da kurdun sayarım Sayfa 1 Rast Zafer Oytun İndir
15768 Sendin rüyâlarda inan gördüğüm Sayfa 1 Rast Rüştü Eriç İndir
15768 Sendin rüyâlarda inan gördüğüm Sayfa 2 Rast Rüştü Eriç İndir
18057 Bu güzellik sana elbet soyundan Sayfa 1 Rast Âmir Ateş İndir
18057 Bu güzellik sana elbet soyundan Sayfa 2 Rast Âmir Ateş İndir
4722 Gel ey gül-i nâzik-edâ Sayfa 1 Rast (Nişâburek) Hâşim Bey İndir
14305 Mefâtih-ül Hüdâ oldu hilâlin yâ Resûlallah Sayfa 1 Rast (Rehâvî) Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi) İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.