Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
1319 Ben bugün Kınığa vardım Sayfa 1 Rast-ı Cedîd _ İndir
3995 Ey andelib-i hoş-nevâ Sayfa 1 Rast-ı Cedîd Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı) İndir
4009 Ey baht-ı denî ve’y necm-i siyâh Sayfa 1 Rast-ı Cedîd Hâşim Bey İndir
7469 Malakof’dan giyme merâm Sayfa 1 Rast-ı Cedîd Nikoğos Ağa İndir
14808 Öksüz ettin bîmecâlim cân ü dilden inledim Sayfa 1 Rast-ı Cedîd Rüştü Eriç İndir
14809 Saçının telleri göğsünde perîşan yaraşır Sayfa 1 Rast-ı Cedîd Rüştü Eriç İndir
14809 Saçının telleri göğsünde perîşan yaraşır Sayfa 2 Rast-ı Cedîd Rüştü Eriç İndir
16086 Bir merd-i Hakk’ı bul intisâb et Sayfa 1 Rast-ı Cedîd Lâtif Ağa İndir
16122 İsm-i Rahman mazharısın yâ Muhammed Mustafa Sayfa 1 Rast-ı Cedîd Hüseyin Tolan (Hâfız) İndir

Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
601 Âşıklığıma gözlerimin yaşı nişandır Sayfa 1 Rast-ı Cedîd Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
601 Âşıklığıma gözlerimin yaşı nişandır Sayfa 2 Rast-ı Cedîd Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
1241 Bâ tü yek dem baht-ı bed hem-dem nemisâzed merâ Sayfa 1 Rast-ı Cedîd Acem’lerin İndir
11653 Zannetme meyli ol gül-i âlin vefâyadır Sayfa 1 Rast-ı Cedîd Nûman Ağa İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.