Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
341 Aldırıp kendini hüsnün seyreden seyyâh olur Sayfa 1 Rahatülervâh Tab’î Mustafa Efendi İndir
341 Aldırıp kendini hüsnün seyreden seyyâh olur Sayfa 2 Rahatülervâh Tab’î Mustafa Efendi İndir
2299 Bir tek bakışı hançer olup işledi cana Sayfa 1 Rahatülervâh Alâeddin Yavaşça İndir
2617 Bu şeb uşşâkdan ol mâh-ı nev rûyın nihan tutmuş Sayfa 1 Rahatülervâh Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
2617 Bu şeb uşşâkdan ol mâh-ı nev rûyın nihan tutmuş Sayfa 2 Rahatülervâh Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
5595 Gül bülbülü âzâr ediyor hârı ile Sayfa 1 Rahatülervâh Alâeddin Yavaşça İndir
11537 Yollar aşarak gûşuma yârin sesi gelsin Sayfa 1 Rahatülervâh Alâeddin Yavaşça İndir
11537 Yollar aşarak gûşuma yârin sesi gelsin Sayfa 2 Rahatülervâh Alâeddin Yavaşça İndir
13426 Nûr-i hüsnün sevdiğim her bir hayâle can verir Sayfa 1 Rahatülervâh Ahmet Avni Konuk İndir
13427 Fikrimde hayâlin güzelim işve-nümâdır Sayfa 1 Rahatülervâh Ahmet Avni Konuk İndir
13427 Fikrimde hayâlin güzelim işve-nümâdır Sayfa 2 Rahatülervâh Ahmet Avni Konuk İndir
13429 Gül mevsimi geldi yine bülbüllere müjde Sayfa 1 Rahatülervâh Ahmet Avni Konuk İndir
13429 Gül mevsimi geldi yine bülbüllere müjde Sayfa 2 Rahatülervâh Ahmet Avni Konuk İndir
17626 Kimi kök lâle taşırken kimi var yonca açar Sayfa 1 Rahatülervâh Sadettin Çevik İndir
18202 Kim demiş güle sorma bilmez aşkı sevdâyı Sayfa 1 Rahatülervâh Sadettin Çevik İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.