Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
1462 Benim serv-i ser-efrâzım Sayfa 1 Pesendîde Abdullah Ağa(Hâfız Şeydâ) İndir
1521 Ben sana bendim sensin efendim Sayfa 1 Pesendîde Nûman Ağa İndir
2558 Buldu ferâh cümle ibâd Sayfa 1 Pesendîde İsmet Ağa İndir
3991 Ey âfet-i cân-ı âşık-âzâr Sayfa 1 Pesendîde Dede Efendi İndir
4013 Ey benim âlî-pesendim Sayfa 1 Pesendîde Kemençeci Usta Yani İndir
4013 Ey benim âlî-pesendim Sayfa 2 Pesendîde Kemençeci Usta Yani İndir
6305 Her ne dem sâkî elinde sâgâr-ı işret gelir Sayfa 1 Pesendîde Sultan III.Selim (İlhâmî) İndir
6305 Her ne dem sâkî elinde sâgâr-ı işret gelir Sayfa 2 Pesendîde Sultan III.Selim (İlhâmî) İndir
8114 Ne zaman ol gözü(Ne dem ol gözleri) mestâne gelir hâtırıma Sayfa 1 Pesendîde Küçük Mehmet Ağa İndir
8114 Ne zaman ol gözü(Ne dem ol gözleri) mestâne gelir hâtırıma Sayfa 2 Pesendîde Küçük Mehmet Ağa İndir
8440 Olalı endişe-i zülfünle gönlüm serseri Sayfa 1 Pesendîde Rif’at Bey İndir
9703 Serv-i bülendimsin benim Sayfa 1 Pesendîde Kemençeci Usta Yani İndir
11705 Zîver-i sîne edip rûh-i revânım diyerek Sayfa 1 Pesendîde Sultan III.Selim (İlhâmî) İndir
11705 Zîver-i sîne edip rûh-i revânım diyerek Sayfa 2 Pesendîde Sultan III.Selim (İlhâmî) İndir
11939 Gözyaşlarım dinmiş sinmiş gibiyim Sayfa 1 Pesendîde Fethi Karamahmudoğlu İndir
11939 Gözyaşlarım dinmiş sinmiş gibiyim Sayfa 2 Pesendîde Fethi Karamahmudoğlu İndir
15051 Bir aşk masalıymış nesi kalmış ki elimde Sayfa 1 Pesendîde Rüştü Eriç İndir
17700 Güne yaklaş geceden kendini kurtar güzelim Sayfa 1 Pesendîde Akın Özkan İndir
17700 Güne yaklaş geceden kendini kurtar güzelim Sayfa 2 Pesendîde Akın Özkan İndir
17722 Seven bağrında sultânım elem yüz bin gönül tektir Sayfa 1 Pesendîde Akın Özkan İndir
17722 Seven bağrında sultânım elem yüz bin gönül tektir Sayfa 2 Pesendîde Akın Özkan İndir
17743 Kimse imdad etmesin durmaz durulmaz gönlüme Sayfa 1 Pesendîde Akın Özkan İndir
17746 Küllenmede rûhum yeniden gönlümü yak gel Sayfa 1 Pesendîde Akın Özkan İndir
17746 Küllenmede rûhum yeniden gönlümü yak gel Sayfa 2 Pesendîde Akın Özkan İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.