Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
2406 Bî-tü nefesî hoş nezedem hoş ne nişestem Sayfa 1 Pençgâh Abdülkâdir-i Merâgi İndir
2406 Bî-tü nefesî hoş nezedem hoş ne nişestem Sayfa 2 Pençgâh Abdülkâdir-i Merâgi İndir
3994 Ey ân ki der nücûm alimet hânend Sayfa 1 Pençgâh Gulâm Şâdî İndir
3994 Ey ân ki der nücûm alimet hânend Sayfa 2 Pençgâh Gulâm Şâdî İndir
3994 Ey ân ki der nücûm alimet hânend Sayfa 3 Pençgâh Gulâm Şâdî İndir
3994 Ey ân ki der nücûm alimet hânend Sayfa 4 Pençgâh Gulâm Şâdî İndir
3994 Ey ân ki der nücûm alimet hânend Sayfa 5 Pençgâh Gulâm Şâdî İndir
3994 Ey ân ki der nücûm alimet hânend Sayfa 6 Pençgâh Gulâm Şâdî İndir
4041 Ey cemâl-i Hakk’a tâlib Sayfa 1 Pençgâh Hüseyin Sâdettin Arel İndir
4041 Ey cemâl-i Hakk’a tâlib Sayfa 2 Pençgâh Hüseyin Sâdettin Arel İndir
4548 Gazûbâne nigâhın bî-amandır Sayfa 1 Pençgâh Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
6210 Hem sohbet-i dildâr ile mesrûr idik evvel Sayfa 1 Pençgâh Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi) İndir
6210 Hem sohbet-i dildâr ile mesrûr idik evvel Sayfa 2 Pençgâh Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi) İndir
6210 Hem sohbet-i dildâr ile mesrûr idik evvel Sayfa 3 Pençgâh Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi) İndir
10721 Tutamadım dilimi Sayfa 1 Pençgâh Fethi Karamahmudoğlu İndir
13783 Biz fedâi milletiz merd oğlu merd Türkleriz Sayfa 1 Pençgâh Suphi Ezgi İndir
14069 Bu gülşende hezâr-ı bî nevâyım yâ Resûlallah Sayfa 1 Pençgâh Ali Şîrüganî (Dede) İndir
14069 Bu gülşende hezâr-ı bî nevâyım yâ Resûlallah Sayfa 2 Pençgâh Ali Şîrüganî (Dede) İndir
14326 N’ola tâcım gibi başımda getürsem dâim Sayfa 1 Pençgâh Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi) İndir
14434 Yine teşrîf etti hilâl-i Recep… Sayfa 1 Pençgâh _ İndir
14438 Yâ Resûlallah cemâlin keşefeddücâ değil mi Sayfa 1 Pençgâh _ İndir
14438 Yâ Resûlallah cemâlin keşefeddücâ değil mi Sayfa 2 Pençgâh _ İndir
16106 Gel sürelim dem Hû diyelim Hû Sayfa 1 Pençgâh _ İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.