Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
179 Ah efendim yandı cânım âteş-i hicrânına Sayfa 1 Nühüft Hacı Fâik Bey İndir
1360 Bend oldu dil bir şûh-i cihâne Sayfa 1 Nühüft Dede Efendi İndir
1453 Benim mansûr-ı aşk hoş dara geldim Sayfa 1 Nühüft Ali Şîrüganî (Dede) İndir
1453 Benim mansûr-ı aşk hoş dara geldim Sayfa 2 Nühüft Ali Şîrüganî (Dede) İndir
2417 Bizden(Benden) o şûha arz-ı hulûs et cihan-cihan Sayfa 1 Nühüft Enfî Hasan ağa İndir
3724 Düşündüğün nedir öyle Sayfa 1 Nühüft Şâkir Ağa İndir
4243 Ey serv-i kadd-i nevreste Sayfa 1 Nühüft Ali Dede (Ser Nâyi) İndir
4243 Ey serv-i kadd-i nevreste Sayfa 2 Nühüft Ali Dede (Ser Nâyi) İndir
4246 Ey serv-i nâz-ı nevresim Sayfa 1 Nühüft Dede Efendi İndir
4246 Ey serv-i nâz-ı nevresim Sayfa 2 Nühüft Dede Efendi İndir
4273 Ey şeh-i nâzım sana dil bendedir Sayfa 1 Nühüft _ (M.İ.H.B.’de İstavri Ef.) İndir
4275 Ey şeh-i pür-lem’a-i mihr-i cihan Sayfa 1 Nühüft Rif’at Bey İndir
7514 Mecbur-ı aşkı olduğumu her gören bilir Sayfa 1 Nühüft Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi) İndir
7514 Mecbur-ı aşkı olduğumu her gören bilir Sayfa 2 Nühüft Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi) İndir
7630 Mest etti beni müşk od’u bir kâkül-i hoş-bû Sayfa 1 Nühüft Ebû-Bekir Ağa İndir
7630 Mest etti beni müşk od’u bir kâkül-i hoş-bû Sayfa 2 Nühüft Ebû-Bekir Ağa İndir
8541 O şûh olursa bana mihribân murâdımca Sayfa 1 Nühüft Ebû-Bekir Ağa İndir
8541 O şûh olursa bana mihribân murâdımca Sayfa 2 Nühüft Ebû-Bekir Ağa İndir
10002 Seyr edip aks-i ruhun câm-ı safâ-memlûda Sayfa 1 Nühüft Ebû-Bekir Ağa İndir
10467 Şitâb-ı bâd-ı sabâ sû-be-sû çemen-be-çemen Sayfa 1 Nühüft Ebû-Bekir Ağa İndir
10467 Şitâb-ı bâd-ı sabâ sû-be-sû çemen-be-çemen Sayfa 2 Nühüft Ebû-Bekir Ağa İndir
10535 Tâ kim hattın ey meh-cebînim yüze çıktı Sayfa 1 Nühüft Seyyid Mehmet Nuh İndir
10575 Tâli’-i şâh-ı cihandan âfitâb Sayfa 1 Nühüft Lâtif Efendi İndir
12789 Gözüm yolda kaldı Sayfa 1 Nühüft Fethi Karamahmudoğlu İndir
12789 Gözüm yolda kaldı Sayfa 2 Nühüft Fethi Karamahmudoğlu İndir
13020 Anarım ismini ağlar yanarım sızlanırım Sayfa 1 Nühüft Akın Özkan İndir
14100 Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Sayfa 1 Nühüft _ İndir
14484 Ey Hakk’a tâlib olan tevhîde gel Sayfa 1 Nühüft Selâhattin Demirtaş İndir
14515 Sensin Hakk’ın Habîbi Muhammed’sin efendim Sayfa 1 Nühüft Cüneyt Kosal İndir
14515 Sensin Hakk’ın Habîbi Muhammed’sin efendim Sayfa 2 Nühüft Cüneyt Kosal İndir
14536 Yüzündür âyet-i sun’-i ilâhi yâ Resûlallah Sayfa 1 Nühüft Ahmet Şâhin (Neyzen) İndir
14536 Yüzündür âyet-i sun’-i ilâhi yâ Resûlallah Sayfa 2 Nühüft Ahmet Şâhin (Neyzen) İndir
16119 Halk içre bir âyineyim herkes bakar bir an görür Sayfa 1 Nühüft Ali Şîrüganî (Dede) İndir
3144 Dâim ol baht-ı hümâyûn fâl ile Sayfa 1 Nühüft Hâşim Bey İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.