Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
185 Ah etmez idim sabra dili râm edebilsem Sayfa 1 Nişâburek Sâlih Ağa(Acem) İndir
532 Artık ne vaadlerle sevindir ne de kandır Sayfa 1 Nişâburek Erdinç Çelikkol İndir
532 Artık ne vaadlerle sevindir ne de kandır Sayfa 2 Nişâburek Erdinç Çelikkol İndir
656 Aşkı fısıldar sesin bülbül müsün âh nesin Sayfa 1 Nişâburek Neveser Kökdeş İndir
917 Ayrılık yarı ölmekmiş Sayfa 1 Nişâburek Selâhattin Pınar İndir
1134 Bakmazsın âşık pendine Sayfa 1 Nişâburek Ahmet Ağa(Çilingirzâde) İndir
1377 Ben görmedim böyle güzel Sayfa 1 Nişâburek Nûri Halil Poyraz İndir
1754 Bin zeban söylersin ol çeşm-i sühan-perdâz ile Sayfa 1 Nişâburek Yusuf Ziyâ Paşa İndir
2035 Bir güzele bakıp gönlümü verdim Sayfa 1 Nişâburek _ İndir
2114 Bir kerre yüzün görmeyi dünyâya değişmem Sayfa 1 Nişâburek Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
2261 Bir söz dedi cânân ki kerâmet var içinde Sayfa 1 Nişâburek Münir Nûrettin Selçuk İndir
2261 Bir söz dedi cânân ki kerâmet var içinde Sayfa 2 Nişâburek Münir Nûrettin Selçuk İndir
2564 Bulmak ne uzak neş’eyi bir eski rüyâyla Sayfa 1 Nişâburek Erol Sayan İndir
2703 Câme-i sürh ile sanma lâl-gûn olmuş gelir Sayfa 1 Nişâburek Enfî Hasan Ağa İndir
2773 Canlandı bu sessiz gecenin şi’ri denizde Sayfa 1 Nişâburek Akın Özkan İndir
2983 Çeşmini süzme bakıp sen ey perîşânım aman Sayfa 1 Nişâburek Hâfız Mehmet Eşref Efendi İndir
4124 Ey gül ne aceb silsile-i müşk-i terin var Sayfa 1 Nişâburek Yusuf Ziyâ Paşa İndir
4151 Ey her biri bir güfteye renk râyihâ olmuş Sayfa 1 Nişâburek İsmail Baha Sürelsan İndir
4218 Ey nihâl-i işve bir nevres-fidânımsın benim Sayfa 1 Nişâburek Akın Özkan İndir
4386 Fasl-ı gülşen erdi Sayfa 1 Nişâburek Aydın Oran İndir
4455 Fincanı taştan oyarlar Sayfa 1 Nişâburek _ İndir
4728 Gel ey sabâ o gül-i hoş-nümâyı söyleşelim Sayfa 1 Nişâburek Kassamzâde Mehmet Efendi İndir
4751 Gel gör ki nihanhâne-i dilde neler oldu Sayfa 1 Nişâburek Nûri Halil Poyraz İndir
4831 Gel sevdiğim affet beni Sayfa 1 Nişâburek Lâtif Ağa İndir
5082 Gönlüm özler kaybolan mânâlı mahzûn çehreni Sayfa 1 Nişâburek Erdinç Çelikkol İndir
5336 Görmek ister dâima her yerde çeşmânım seni Sayfa 1 Nişâburek Garbis Efendi İndir
5740 Gül yüzün soldukca ömrümden siler her neş’eyi Sayfa 1 Nişâburek Vecihe Daryal İndir
6303 Her ne dem bir bûse etsem iltimas Sayfa 1 Nişâburek Sâlih Ağa İndir
6364 Uğruna ölürüm bir tek bûsenin Sayfa 1 Nişâburek Fethi Karamahmudoğlu İndir
6364 Uğruna ölürüm bir tek bûsenin Sayfa 2 Nişâburek Fethi Karamahmudoğlu İndir
6614 İftirâkınla efendim bende tâkat kalmadı Sayfa 1 Nişâburek Cevdet Çağla İndir
6784 İ’tiraf etmek ne müşkül aşkımı Sayfa 1 Nişâburek Oğuz Şenler İndir
6784 İ’tiraf etmek ne müşkül aşkımı Sayfa 2 Nişâburek Oğuz Şenler İndir
6796 İzmir’linin cumbalıdır kafesi Sayfa 1 Nişâburek Nûri Halil Poyraz İndir
7043 Karlar yağar buram buram Sayfa 1 Nişâburek Yusuf Ağa İndir
7112 Kendim yanarım derdime gayre zararım yok Sayfa 1 Nişâburek Fehmi Tokay İndir
7153 Kırdı geçirdi beni sadme-i dehr-i deni Sayfa 1 Nişâburek Medenî Aziz Efendi İndir
7352 Küşâde sînesi bilmem ki bir seha’sı mı var Sayfa 1 Nişâburek Enfî Hasan Ağa İndir
7352 Küşâde sînesi bilmem ki bir seha’sı mı var Sayfa 2 Nişâburek Enfî Hasan Ağa İndir
7375 Lâzım değil artık bana can sevgilinindir Sayfa 1 Nişâburek İsmail Hakkı Nebiloğlu İndir
7642 Mest-i nâzım kim büyüttü böyle bî-pervâ seni Sayfa 1 Nişâburek Yusuf Ziyâ Paşa İndir
7683 Mey gibi sermest eden dilşâd eden sensin beni Sayfa 1 Nişâburek Necmi Pişkin İndir
7698 Meyl edip bir gül-izâre Sayfa 1 Nişâburek Ali Rif’at Çağatay İndir
7698 Meyl edip bir gül-izâre Sayfa 2 Nişâburek Ali Rif’at Çağatay İndir
8232 Neş’eyle geçen günleri tekrâra merâm et Sayfa 1 Nişâburek İsmet Danış İndir
8349 Niye bilmem ki bugün bende keder var Sayfa 1 Nişâburek Hasan Fehmi Mutel İndir
8590 Ömrü beşer altın olsa biz artık kaç dirhemiz Sayfa 1 Nişâburek Yüksel Kip İndir
9109 Saklama hâl-i siyâhı bizden ey âhû-nigeh Sayfa 1 Nişâburek Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
9185 Sana vâsıl mı değil âh ü figânım meleğim Sayfa 1 Nişâburek Nûri Halil Poyraz İndir
9185 Sana vâsıl mı değil âh ü figânım meleğim Sayfa 2 Nişâburek Nûri Halil Poyraz İndir
9946 Sevgiyle bakan bir göz isterim Sayfa 1 Nişâburek Fethi Karamahmudoğlu İndir
10225 Söyleyemem yâr yanında Sayfa 1 Nişâburek Neveser Kökdeş İndir
10946 Varsın gönül aşkınla harab olsun efendim Sayfa 1 Nişâburek Lem’î Atlı İndir
11006 Vuslatta görüp gül yüzünün nûruna baksam Sayfa 1 Nişâburek Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
11006 Vuslatta görüp gül yüzünün nûruna baksam Sayfa 2 Nişâburek Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
11194 Yâri gördüm bir hayâl oldu bana Sayfa 1 Nişâburek Markar Ağa İndir
11561 Yosun gözlüm dön bana gül yüzünü saklama Sayfa 1 Nişâburek Mehmet Reşat Aysu İndir
11561 Yosun gözlüm dön bana gül yüzünü saklama Sayfa 2 Nişâburek Mehmet Reşat Aysu İndir
12152 Çok vefâsızmış o yârim gitti dönmek bilmiyor Sayfa 1 Nişâburek Turan Yalçın İndir
12152 Çok vefâsızmış o yârim gitti dönmek bilmiyor Sayfa 2 Nişâburek Turan Yalçın İndir
12236 Hasretinden çektiğim bir gün değil bin gün değil Sayfa 1 Nişâburek Turan Yalçın İndir
12236 Hasretinden çektiğim bir gün değil bin gün değil Sayfa 2 Nişâburek Turan Yalçın İndir
12698 Bir görüşte can evimden bak vuruldum ben bugün Sayfa 1 Nişâburek Mediha Şen Sancakoğlu İndir
12699 Ol gonca gülün seyr-i cemâlinde sefâ var Sayfa 1 Nişâburek Necmi Pişkin İndir
12700 Sevilmek okşanmak istemiyorsun Sayfa 1 Nişâburek Mehmet Reşat Aysu İndir
12744 Gün senin devran senin Sayfa 1 Nişâburek İsmail Demirkıran İndir
12744 Gün senin devran senin Sayfa 2 Nişâburek İsmail Demirkıran İndir
12865 Yüzünde ateşler yanar Sayfa 1 Nişâburek Fethi Karamahmudoğlu İndir
12909 Bilmem ki ne yaptım sana ben Sayfa 1 Nişâburek Necmi Pişkin İndir
12909 Bilmem ki ne yaptım sana ben Sayfa 2 Nişâburek Necmi Pişkin İndir
12958 Elin dert görmesin Sayfa 1 Nişâburek Mehmet Reşat Aysu İndir
12958 Elin dert görmesin Sayfa 2 Nişâburek Mehmet Reşat Aysu İndir
13173 Yeter gönlüm yeter artık Sayfa 1 Nişâburek Seyfi Güldağı İndir
14794 Her aşık olan ah mı eder baht-ı siyah mı Sayfa 1 Nişâburek Rüştü Eriç İndir
15494 Sen mehtâba çıkınca yıldızlar kaçar derinden Sayfa 1 Nişâburek İsmâil Demirkıran İndir
15929 Yok başka dilber ey gül gözümde Sayfa 1 Nişâburek Ahmet Uzel İndir
15984 Bahar gibi gün gibi doğdun içime Sayfa 1 Nişâburek Necdet Varol İndir
15984 Bahar gibi gün gibi doğdun içime Sayfa 2 Nişâburek Necdet Varol İndir
16097 Ey aşık-ı dildâde gel nûş edelim bade Sayfa 1 Nişâburek Cüneyt Kosal İndir
17061 Kalbine yabancı girmiş diyorlar Sayfa 1 Nişâburek İsmâil Demirkıran İndir
17273 Söz söylemez dillere gözler tercümân oldu Sayfa 1 Nişâburek Mustafa Fahlioğulları İndir
17603 Her doğan günle doğar bir umut bir de dilek Sayfa 1 Nişâburek Fethi Karamahmudoğlu İndir
18333 Beni sev cennete sevginle girilsin yeniden Sayfa 1 Nişâburek Metin Everes İndir
18333 Beni sev cennete sevginle girilsin yeniden Sayfa 2 Nişâburek Metin Everes İndir
18493 Gönlümde açan gül seni bahçem diye seçti Sayfa 1 Nişâburek Osman Nûri Özpekel İndir
18493 Gönlümde açan gül seni bahçem diye seçti Sayfa 2 Nişâburek Osman Nûri Özpekel İndir
18494 Olmadı tenhâca bir işret çemende yâr ile Sayfa 1 Nişâburek Osman Nûri Özpekel İndir
19161 Baktığım her yerde varsın dilde mihmanım mısın Sayfa 1 Nişâburek Yılmaz Karakoyunlu İndir
19161 Baktığım her yerde varsın dilde mihmanım mısın Sayfa 2 Nişâburek Yılmaz Karakoyunlu İndir
19506 Baktıkça güzel çehrene hayran olurum Sayfa 1 Nişâburek Yılmaz Karakoyunlu İndir
19506 Baktıkça güzel çehrene hayran olurum Sayfa 2 Nişâburek Yılmaz Karakoyunlu İndir
29 Açıldı bahçede güller Sayfa 1 Nişâburek Fehmi Tokay İndir
8699 Özleyişler serzenişler söyleyişler özden midir Sayfa 1 Nişâburek(Rast) Neveser Kökdeş İndir
8699 Özleyişler serzenişler söyleyişler özden midir Sayfa 2 Nişâburek(Rast) Neveser Kökdeş İndir
8699 Özleyişler serzenişler söyleyişler özden midir Sayfa 3 Nişâburek(Rast) Neveser Kökdeş İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.