Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
139 Ağlasam sesimi duyar mısınız mısrâlarımda Sayfa 1 Nikrîz İsmail Ötenkaya İndir
139 Ağlasam sesimi duyar mısınız mısrâlarımda Sayfa 2 Nikrîz İsmail Ötenkaya İndir
293 Akşam olur güneş iner tepeden Sayfa 1 Nikrîz Nihat Adlim İndir
293 Akşam olur güneş iner tepeden Sayfa 2 Nikrîz Nihat Adlim İndir
312 Alamazsın geriye geçen bir günü bile Sayfa 1 Nikrîz Fethi Karamahmudoğlu İndir
312 Alamazsın geriye geçen bir günü bile Sayfa 2 Nikrîz Fethi Karamahmudoğlu İndir
860 Aydın’da doğan erlere cepken yaraşır Sayfa 1 Nikrîz Cinuçen Tanrıkorur İndir
860 Aydın’da doğan erlere cepken yaraşır Sayfa 2 Nikrîz Cinuçen Tanrıkorur İndir
871 Ay ışır iplik iplik gökten sevda dökülür Sayfa 1 Nikrîz Fethi Karamahmudoğlu İndir
871 Ay ışır iplik iplik gökten sevda dökülür Sayfa 2 Nikrîz Fethi Karamahmudoğlu İndir
929 Ayşe’m suya gider testi elinde Sayfa 1 Nikrîz Nihat Adlim İndir
929 Ayşe’m suya gider testi elinde Sayfa 2 Nikrîz Nihat Adlim İndir
1062 Bahçemizden geçti artık ilkbahar Sayfa 1 Nikrîz İsmail Hakkı Fencioğlu İndir
1297 Ben âşık-ı mahzûn u perîşânı unutma Sayfa 1 Nikrîz Kadri Çelebi(âmâ) İndir
1297 Ben âşık-ı mahzûn u perîşânı unutma Sayfa 2 Nikrîz Kadri Çelebi(âmâ) İndir
1361 Ben dost hevâsına düştüm Sayfa 1 Nikrîz Hüseyin Sâdettin Arel İndir
1430 Benim aşkım senin aşkın bütün bunlar birer hülyâ Sayfa 1 Nikrîz Cevdet Çağla İndir
1430 Benim aşkım senin aşkın bütün bunlar birer hülyâ Sayfa 2 Nikrîz Cevdet Çağla İndir
1559 Berây-ı ta’ne-i mâ in heme çi der cûşend Sayfa 1 Nikrîz Şeştârî Murat Ağa İndir
1559 Berây-ı ta’ne-i mâ in heme çi der cûşend Sayfa 2 Nikrîz Şeştârî Murat Ağa İndir
1559 Berây-ı ta’ne-i mâ in heme çi der cûşend Sayfa 3 Nikrîz Şeştârî Murat Ağa İndir
1759 Bir ahdı kavî yâr ile peymânım olursa Sayfa 1 Nikrîz Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
1868 Bir destan dolaşır Bolu dağının dumanında rüzgârında.. Sayfa 1 Nikrîz Selâhattin İçli İndir
1868 Bir destan dolaşır Bolu dağının dumanında rüzgârında.. Sayfa 2 Nikrîz Selâhattin İçli İndir
2065 Bir hayâl oldu artık ne güzelmiş o günler Sayfa 1 Nikrîz Nihat Adlim İndir
2693 Bürünür al tüllere yeşil palmiyelerin Sayfa 1 Nikrîz Yüksel Kip İndir
2755 Cânı kullâb-ı ser-i zülfün çeker senden yana Sayfa 1 Nikrîz Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi) İndir
2755 Cânı kullâb-ı ser-i zülfün çeker senden yana Sayfa 2 Nikrîz Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi) İndir
2762 Canım gülüm güzel gözlüm bir tânem Sayfa 1 Nikrîz Fethi Karamahmudoğlu İndir
2879 Çam defne menevşe iğdeler kokan yelidir Fatma kız Sayfa 1 Nikrîz Bahri Altıntaş İndir
3109 Dağ başında tüter duman Sayfa 1 Nikrîz Kadri Şençalar İndir
3364 Dil ceyş-i gamınla gehi virâneye benzer Sayfa 1 Nikrîz Ali Rızâ Efendi (Şeyh) İndir
3499 Doğduğum şen köyümü ahşap olan evimi Sayfa 1 Nikrîz Kemâl Olguncan İndir
3499 Doğduğum şen köyümü ahşap olan evimi Sayfa 2 Nikrîz Kemâl Olguncan İndir
3602 Duydum ki güzel sözlerinin hepsi yalanmış Sayfa 1 Nikrîz Sâim Gümüş İndir
3642 Dün geçti yanımdan bir yosma civan Sayfa 1 Nikrîz Refik Fersan İndir
3642 Dün geçti yanımdan bir yosma civan Sayfa 2 Nikrîz Refik Fersan İndir
3807 Elâ gözlü benli dilber Sayfa 1 Nikrîz Halûk Nâci Sürel İndir
3849 Elmas senin yüzün gören Sayfa 1 Nikrîz Tanbûri Mustafa Çavuş İndir
3893 Erbâb-ı sûz eylese de hande bir zaman Sayfa 1 Nikrîz Rif’at Efendi(Hâfız-Molla) İndir
3893 Erbâb-ı sûz eylese de hande bir zaman Sayfa 2 Nikrîz Rif’at Efendi(Hâfız-Molla) İndir
3944 Eşini kaybetmiş bir garip kuşum yuvamı yel almış Sayfa 1 Nikrîz Yücel Aşan İndir
4074 Manolyam desem sana güller hemen kıskanır Sayfa 1 Nikrîz Cevdet Çağla İndir
4196 Ey misli cihanda olmayan yâr Sayfa 1 Nikrîz Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
4656 Gel bahardan zevk alalım Sayfa 1 Nikrîz Mahmut Oğul İndir
4656 Gel bahardan zevk alalım Sayfa 2 Nikrîz Mahmut Oğul İndir
5239 Gönüllerde yer edenler Sayfa 1 Nikrîz Selâhattin İçli İndir
5239 Gönüllerde yer edenler Sayfa 2 Nikrîz Selâhattin İçli İndir
5247 Gönül ne için âteşlere yansın Sayfa 1 Nikrîz Fâize Ergin İndir
5260 Gönül sevdi bir duhteri Sayfa 1 Nikrîz _ İndir
5658 Güllerin karşımda her an solmadan durmaktadır Sayfa 1 Nikrîz Cinuçen Tanrıkorur İndir
5688 Gül ruhu gibi seyr-i safâ-yı bağ olmaz Sayfa 1 Nikrîz Haham Şemoil Mendil İndir
5688 Gül ruhu gibi seyr-i safâ-yı bağ olmaz Sayfa 2 Nikrîz Haham Şemoil Mendil İndir
5791 Güneş gibi şahsım olsa Sayfa 1 Nikrîz İsmail Demirkıran İndir
6282 Her gün sevdâ çekip de gülünmüyor (HANİ BENSİZ ÖLÜRDÜN) Sayfa 1 Nikrîz Vefik Ataç İndir
6282 Her gün sevdâ çekip de gülünmüyor (HANİ BENSİZ ÖLÜRDÜN) Sayfa 2 Nikrîz Vefik Ataç İndir
6461 Hiç tasavvur etmez iken böyle dil-sûz firkati Sayfa 1 Nikrîz Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
6859 Kahve Yemen’den gelir bülbül çemenden gelir Sayfa 1 Nikrîz _ İndir
7019 Dedim”Dilber yanakların kızarmış” Sayfa 1 Nikrîz Sadettin Kaynak İndir
7019 Dedim”Dilber yanakların kızarmış” Sayfa 2 Nikrîz Sadettin Kaynak İndir
7029 Karanlık rûhumu aydınlatacaksın sandım Sayfa 1 Nikrîz Cevdet Çağla İndir
7147 Kınalı parmakların sedeftir tırnakların Sayfa 1 Nikrîz Mehmet Yürü (Nasib’in) İndir
7281 İZMİR’İM (Körfezinde dalgalar) Sayfa 1 Nikrîz Ali Ulvi Baradan İndir
7524 Meclis-i meyde sâkiyâ bana ne gül ne lâle var Sayfa 1 Nikrîz Kassamzâde Mehmet Efendi İndir
7524 Meclis-i meyde sâkiyâ bana ne gül ne lâle var Sayfa 2 Nikrîz Kassamzâde Mehmet Efendi İndir
7536 Mecnûn gibi duy özlemi Leylâ’yı hatırla Sayfa 1 Nikrîz Kâni Karaca İndir
7608 Merâmım sanma bilmez bilir ol mâhım neden sonra Sayfa 1 Nikrîz Osman Efendi İndir
7608 Merâmım sanma bilmez bilir ol mâhım neden sonra Sayfa 2 Nikrîz Osman Efendi İndir
7686 Meyhânede kaldık bu gece ah mestiz efendim Sayfa 1 Nikrîz Sâdi Hoşses İndir
7736 Mor sünbüllü dağların var Sayfa 1 Nikrîz Hüseyin Erbay İndir
7737 Mor dağları mavi duman bürümüş Sayfa 1 Nikrîz Ertuğrul Yalçınkaya İndir
7737 Mor dağları mavi duman bürümüş Sayfa 2 Nikrîz Ertuğrul Yalçınkaya İndir
7867 Nar ağacı narlı çiçek Sayfa 1 Nikrîz _ İndir
7972 Ne desem bilmem sana Sayfa 1 Nikrîz Fethi Karamahmudoğlu İndir
8135 Neden hiç dinmiyor gözyaşların bî-çâre gönlüm Sayfa 1 Nikrîz Avni Anıl İndir
8414 O güzel saçlarına hercâî tak demedim Sayfa 1 Nikrîz Emin Ongan İndir
8603 Ömrümde sevmedim seni bu kadar Sayfa 1 Nikrîz İsmail Demirkıran İndir
8603 Ömrümde sevmedim seni bu kadar Sayfa 2 Nikrîz İsmail Demirkıran İndir
8756 Penceresi yola karşı gelen geçen atar taşı Sayfa 1 Nikrîz İskeçe Türküsü İndir
9411 Sen meleksin bu cihanda ben de sergerdânınım Sayfa 1 Nikrîz Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
9707 Servi boylu ince belli tavrı mûnis ince belli Sayfa 1 Nikrîz Erdinç Çelikkol İndir
9737 Sevdâ o kadar rûhumu sarmış ki derinden Sayfa 1 Nikrîz Bahri Altıntaş İndir
9942 Sevginle inan gönlüme sen başka cihansın Sayfa 1 Nikrîz Kâni Karaca İndir
10212 Söylemiştim meftûn oldum senin beyaz tenine Sayfa 1 Nikrîz Mehmet Bey İndir
10511 Şu yanan âşığı bir onurlandır Sayfa 1 Nikrîz Erol Sayan İndir
10511 Şu yanan âşığı bir onurlandır Sayfa 2 Nikrîz Erol Sayan İndir
11023 Yâd ellerde kalan gönül Sayfa 1 Nikrîz Sâdi Hoşses İndir
11023 Yâd ellerde kalan gönül Sayfa 2 Nikrîz Sâdi Hoşses İndir
11109 Yalova’nın şen kızını kandıralım alalım (kaçalım) Sayfa 1 Nikrîz Yesârî Asım Arsoy İndir
11143 Yanık tenli yörük kızı Sayfa 1 Nikrîz Sâdun Aksüt İndir
11238 Yavru gül yanağını aşkın ateşi sandım Sayfa 1 Nikrîz Lem’î Atlı İndir
11238 Yavru gül yanağını aşkın ateşi sandım Sayfa 2 Nikrîz Lem’î Atlı İndir
11295 Yeşil gözlerinde nemler Sayfa 1 Nikrîz İsmet Değer İndir
11353 Yıllar bitecek bitmeyecek bizde bu sevdâ Sayfa 1 Nikrîz Yücel Aşan İndir
11353 Yıllar bitecek bitmeyecek bizde bu sevdâ Sayfa 2 Nikrîz Yücel Aşan İndir
11762 Gözlerim sevgisiz bakmaktan bıktı Sayfa 1 Nikrîz Alâeddin Şensoy İndir
11762 Gözlerim sevgisiz bakmaktan bıktı Sayfa 2 Nikrîz Alâeddin Şensoy İndir
11889 Kokar burcu burcu güller Sayfa 1 Nikrîz Yücel Aşan İndir
11889 Kokar burcu burcu güller Sayfa 2 Nikrîz Yücel Aşan İndir
11937 Lâle sümbül menekşeler nazdadır Sayfa 1 Nikrîz İsmail Demirkıran İndir
11937 Lâle sümbül menekşeler nazdadır Sayfa 2 Nikrîz İsmail Demirkıran İndir
11938 Sevgi ile kucak kucak şehir kasaba köy bucak Sayfa 1 Nikrîz Engin Çır İndir
12095 Bir volkandan yok bir farkım Sayfa 1 Nikrîz Fethi Karamahmudoğlu İndir
12095 Bir volkandan yok bir farkım Sayfa 2 Nikrîz Fethi Karamahmudoğlu İndir
12096 Bolu dağı duman duman Sayfa 1 Nikrîz Hüseyin Erbay İndir
12097 Deli gönül coşar gider her güzele koşar gider Sayfa 1 Nikrîz Alâeddin Yavaşça İndir
12098 Emine’m erdin çağa Sayfa 1 Nikrîz Alâeddin Yavaşça İndir
12098 Emine’m erdin çağa Sayfa 2 Nikrîz Alâeddin Yavaşça İndir
12235 Yeter artık çilem dolsun Sayfa 1 Nikrîz Seyfi Güldağı İndir
12235 Yeter artık çilem dolsun Sayfa 2 Nikrîz Seyfi Güldağı İndir
12293 Allı kızım güllü kızım Sayfa 1 Nikrîz Turgut Tokaç İndir
12293 Allı kızım güllü kızım Sayfa 2 Nikrîz Turgut Tokaç İndir
12304 Ferâyi’dir kızın adı Ferâyi Sayfa 1 Nikrîz _ İndir
12415 Bırakalım kırgınlığı unutalım dargınlığı Sayfa 1 Nikrîz İsmail Demirkıran İndir
12415 Bırakalım kırgınlığı unutalım dargınlığı Sayfa 2 Nikrîz İsmail Demirkıran İndir
12455 Güneşin şavkı vurur dağlara yurdum yücelir Sayfa 1 Nikrîz Hasan Soysal İndir
12541 Ahû gözlü Ayşe’m Sayfa 1 Nikrîz Erdinç Çelikkol İndir
12541 Ahû gözlü Ayşe’m Sayfa 2 Nikrîz Erdinç Çelikkol İndir
12542 An olur bendene lûtfun avunur aldanırım Sayfa 1 Nikrîz Fethi Karamahmudoğlu İndir
12543 Bu sonbaharda deme sevgi hayâl Sayfa 1 Nikrîz Hasan Soysal İndir
12544 Yaşanılan bir sevdâ var Sayfa 1 Nikrîz Râfet Kıral İndir
12544 Yaşanılan bir sevdâ var Sayfa 2 Nikrîz Râfet Kıral İndir
12695 Artık benden kaçamazsın güzelim Sayfa 1 Nikrîz İlgün Soysev İndir
12695 Artık benden kaçamazsın güzelim Sayfa 2 Nikrîz İlgün Soysev İndir
12696 Karaman’a hasretliğim üzüle üzüle bitmez Sayfa 1 Nikrîz İlgün Soysev İndir
12696 Karaman’a hasretliğim üzüle üzüle bitmez Sayfa 2 Nikrîz İlgün Soysev İndir
12697 Tutuştu can yavaş yavaş Sayfa 1 Nikrîz Erdinç Çelikkol İndir
12749 Gel benim rûhumun gerçek sesi Sayfa 1 Nikrîz Erdinç Çelikkol İndir
12749 Gel benim rûhumun gerçek sesi Sayfa 2 Nikrîz Erdinç Çelikkol İndir
12753 Yakışmıyor sana hüzün ceylanım Sayfa 1 Nikrîz Ali Şenozan İndir
12862 Âşıklara gülerken inanmam aşka Sayfa 1 Nikrîz Orhan Doğanay İndir
12862 Âşıklara gülerken inanmam aşka Sayfa 2 Nikrîz Orhan Doğanay İndir
12863 Mevsimler mi yoksa biz mi değiştik Sayfa 1 Nikrîz Orhan Kızılsavaş İndir
12864 Sıra sıra duran dağlar benim hâlim viran dağlar Sayfa 1 Nikrîz Seyfi Güldağı İndir
12956 Bahar oldu düştük dile sende efgân eyle bülbül Sayfa 1 Nikrîz Erol Başara İndir
12957 Sevmek tanrı nîmetidir seven bilir sevmeyen hiç Sayfa 1 Nikrîz Yelda Alpak İndir
13017 Reh-i âmâle herkes buldu yol avare ben kaldım Sayfa 1 Nikrîz İlhâmi Turan(Derleyen) İndir
13018 Unutuldum diye küsmem sana ben Sayfa 1 Nikrîz Erdinç Çelikkol İndir
13018 Unutuldum diye küsmem sana ben Sayfa 2 Nikrîz Erdinç Çelikkol İndir
13019 Mevsimler kış oldu bizim ellerde Sayfa 1 Nikrîz Erdal Şâhin İndir
13019 Mevsimler kış oldu bizim ellerde Sayfa 2 Nikrîz Erdal Şâhin İndir
13078 Benim hâlim nicedir yar Sayfa 1 Nikrîz Erdinç Çelikkol İndir
13079 Senden bana bir gün bile bir fâide yokmuş Sayfa 1 Nikrîz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
13171 Sabah olmaz güneş doğmaz Sayfa 1 Nikrîz Seyfi Güldağı İndir
13172 Sende bugünlerde garip haller var Sayfa 1 Nikrîz Râif Somer İndir
13172 Sende bugünlerde garip haller var Sayfa 2 Nikrîz Râif Somer İndir
13266 Attığım adımın gittiğim yolun Sayfa 1 Nikrîz Alâeddin Pakyüz İndir
13266 Attığım adımın gittiğim yolun Sayfa 2 Nikrîz Alâeddin Pakyüz İndir
13292 Atatürk’üm karşımda Sayfa 1 Nikrîz Selâhattin İçli İndir
13292 Atatürk’üm karşımda Sayfa 2 Nikrîz Selâhattin İçli İndir
13293 Gözlerin deniz senin … Sayfa 1 Nikrîz Kaya Öztaş İndir
13293 Gözlerin deniz senin … Sayfa 2 Nikrîz Kaya Öztaş İndir
13323 Gönlüm senin aşkın ile hem bezm-i safâdır Sayfa 1 Nikrîz İsmail Hakkı Nebiloğlu İndir
13365 Diyorum ki bir yer olsa uzakta Sayfa 1 Nikrîz Orhan Kızılsavaş İndir
13365 Diyorum ki bir yer olsa uzakta Sayfa 2 Nikrîz Orhan Kızılsavaş İndir
13669 Yaşamaz ölümü göze almayan Sayfa 1 Nikrîz Aydın Şengül İndir
13669 Yaşamaz ölümü göze almayan Sayfa 2 Nikrîz Aydın Şengül İndir
13818 Hasretle yaktın kavurdun yine attın beni derde Sayfa 1 Nikrîz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
13818 Hasretle yaktın kavurdun yine attın beni derde Sayfa 2 Nikrîz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
14024 Arşda gökte her yerde dermân olur her derde Sayfa 1 Nikrîz Aslan Hepgür İndir
14024 Arşda gökte her yerde dermân olur her derde Sayfa 2 Nikrîz Aslan Hepgür İndir
14068 Bunda gelen eğer pir ü civandır Sayfa 1 Nikrîz Cinuçen Tanrıkorur İndir
14102 Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Sayfa 1 Nikrîz Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
14129 Devrân içinde durdum nurlar içinde gördüm Sayfa 1 Nikrîz Kemâl Batanay İndir
14236 Hak bir gönül verdi bana ha demeden hayran olur Sayfa 1 Nikrîz Ahmet Hatipoğlu İndir
14261 İstediğimi buldum eşkere can içinde Sayfa 1 Nikrîz Muammer Dede(Bender) İndir
14268 İnâyet sensin yâ Resûlallah meded senden Sayfa 1 Nikrîz Cüneyt Kosal İndir
14306 Mestâne-i aşkım ben ayamadım Sayfa 1 Nikrîz Zekâî Dede İndir
14441 Yâ Resûlallah cemâlin keşefeddücâ değil mi Sayfa 1 Nikrîz _ İndir
14606 Âşıklar sadıklar işitmiş olun Sayfa 1 Nikrîz Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde) İndir
14663 Aşkın odu ciğerimi yaka geldi yaka gider Sayfa 1 Nikrîz Zeki Atkoşar İndir
14675 Dervişlik baştadır tac’da değildir Sayfa 1 Nikrîz Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi) İndir
14718 Aşk insanı sarhoş eder bir güzele vurulunca Sayfa 1 Nikrîz İlgün Soysev İndir
14718 Aşk insanı sarhoş eder bir güzele vurulunca Sayfa 2 Nikrîz İlgün Soysev İndir
14787 Bahar bizim köye geldiği vakit Sayfa 1 Nikrîz Nihat Adlim İndir
14787 Bahar bizim köye geldiği vakit Sayfa 2 Nikrîz Nihat Adlim İndir
14789 Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun Sayfa 1 Nikrîz Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş İndir
14790 Nazlı küçük bir hırsız çalıp gitti kalbimi Sayfa 1 Nikrîz Suphi İdrisoğlu İndir
14791 Ne güzeldir Boğaziçi gidenin açılır içi Sayfa 1 Nikrîz Ali Şenozan İndir
14792 Söyleyenler bilmez esrarın bilenler söylemez Sayfa 1 Nikrîz Rüştü Eriç İndir
15044 Ateş olur kavurursun vefa yok ki güzel sende Sayfa 1 Nikrîz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
15044 Ateş olur kavurursun vefa yok ki güzel sende Sayfa 2 Nikrîz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
15045 Ayda yılda bir kerre mutlu oldum sanırım Sayfa 1 Nikrîz Rüştü Eriç İndir
15046 Bir tebessüm bence kâfi gültenim Sayfa 1 Nikrîz Rüştü Eriç İndir
15048 Sabredip te bekler miydim yolunu Sayfa 1 Nikrîz Alâeddin Şensoy İndir
15048 Sabredip te bekler miydim yolunu Sayfa 2 Nikrîz Alâeddin Şensoy İndir
15049 Şu dünyada aramızda yaşarken Sayfa 1 Nikrîz Selâhattin Sağlam İndir
15050 Yudum yudum içtim güzelliğini Sayfa 1 Nikrîz Fethi Karamahmudoğlu İndir
15050 Yudum yudum içtim güzelliğini Sayfa 2 Nikrîz Fethi Karamahmudoğlu İndir
15151 Çamurlu yollarda hep cefayı çeken kağnı Sayfa 1 Nikrîz Faruk Şâhin İndir
15151 Çamurlu yollarda hep cefayı çeken kağnı Sayfa 2 Nikrîz Faruk Şâhin İndir
15484 Bir güzele gönül verdin delisin sen Sayfa 1 Nikrîz Gündoğdu Doğan İndir
15484 Bir güzele gönül verdin delisin sen Sayfa 2 Nikrîz Gündoğdu Doğan İndir
15485 Gelip geçti bilmedim kıymetini yılların Sayfa 1 Nikrîz İsmâil Demirkıran İndir
15485 Gelip geçti bilmedim kıymetini yılların Sayfa 2 Nikrîz İsmâil Demirkıran İndir
15486 Gökyüzünde tüten olsam yeryüzünde biten olsam Sayfa 1 Nikrîz İsmâil Demirkıran İndir
15486 Gökyüzünde tüten olsam yeryüzünde biten olsam Sayfa 2 Nikrîz İsmâil Demirkıran İndir
15487 Ne sana ne bana kalır bu dünyâ Sayfa 1 Nikrîz Amir Ateş İndir
15487 Ne sana ne bana kalır bu dünyâ Sayfa 2 Nikrîz Amir Ateş İndir
15488 Ondan umut kesti yürek geçmeliyim çâresi yok Sayfa 1 Nikrîz Erdinç Çelikkol İndir
15489 Sakın çıkma aklımdan her gece rüyâma gir Sayfa 1 Nikrîz Yücel Aşan İndir
15489 Sakın çıkma aklımdan her gece rüyâma gir Sayfa 2 Nikrîz Yücel Aşan İndir
15489 Sakın çıkma aklımdan her gece rüyâma gir Sayfa 3 Nikrîz Yücel Aşan İndir
15490 Sevmek tanrı nîmetidir seven bilir sevmeyen hiç Sayfa 1 Nikrîz Nihat Adlim İndir
15490 Sevmek tanrı nîmetidir seven bilir sevmeyen hiç Sayfa 2 Nikrîz Nihat Adlim İndir
15491 Sürmedim âsûde bir dem gülmedim bir gün bile Sayfa 1 Nikrîz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
15491 Sürmedim âsûde bir dem gülmedim bir gün bile Sayfa 2 Nikrîz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
15492 Uzağa gitme yakına gelme bütünü bölme yarımı yeme Sayfa 1 Nikrîz Bilge Özgen İndir
15492 Uzağa gitme yakına gelme bütünü bölme yarımı yeme Sayfa 2 Nikrîz Bilge Özgen İndir
15625 Elif kızın yüreğinde ateş var Sayfa 1 Nikrîz Bilge Özgen İndir
15626 Nazın işveninde bir sınırı var Sayfa 1 Nikrîz Suphi İdrisoğlu İndir
15626 Nazın işveninde bir sınırı var Sayfa 2 Nikrîz Suphi İdrisoğlu İndir
15729 Kimbilir nerdeydin akşam kimbilir kimler için Sayfa 1 Nikrîz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
15729 Kimbilir nerdeydin akşam kimbilir kimler için Sayfa 2 Nikrîz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
15838 Üzülme boş yere ayrıldık diye Sayfa 1 Nikrîz Ömür Gençel İndir
15838 Üzülme boş yere ayrıldık diye Sayfa 2 Nikrîz Ömür Gençel İndir
15860 Elinde deste güzel dilinde beste güzel Sayfa 1 Nikrîz Adnan Abana İndir
15867 Bir yâr sevdim etekleri yeldirme Sayfa 1 Nikrîz Amir Ateş İndir
16101 Ey hakîkat erenleri dost elinin rehberleri Sayfa 1 Nikrîz Dede Efendi İndir
16121 Hüdâ davet eder elhamdülillah Sayfa 1 Nikrîz S.Eyyûbi Işıksal İndir
16195 Ey kardeş yolcuyuz hazırlansana Sayfa 1 Nikrîz Muzaffer Ozak (Aşkî) İndir
16241 Ey âşıkan ey âşıkan hâl ile gevher bulmuşam Sayfa 1 Nikrîz Cüneyt Kosal İndir
16242 Cân ü gönülden seversen yalvar kul Allah’a yalvar Sayfa 1 Nikrîz Cüneyt Kosal İndir
16242 Cân ü gönülden seversen yalvar kul Allah’a yalvar Sayfa 2 Nikrîz Cüneyt Kosal İndir
16277 Bulanlar Hakk’ı buldu buldular can içinde Sayfa 1 Nikrîz Mümin Salman İndir
16584 Yıl bindokuzyüzondokuz bitmiş savaş mahvolmuşuz Sayfa 1 Nikrîz Fethi Karamahmudoğlu İndir
16584 Yıl bindokuzyüzondokuz bitmiş savaş mahvolmuşuz Sayfa 2 Nikrîz Fethi Karamahmudoğlu İndir
16585 Sanma sevmek haramdır şimdi seven sevene Sayfa 1 Nikrîz Rüştü Eriç İndir
16586 Savuşana yol var kavuşana kavşak Sayfa 1 Nikrîz Rüştü Eriç İndir
16586 Savuşana yol var kavuşana kavşak Sayfa 2 Nikrîz Rüştü Eriç İndir
16727 Solmuş güle bülbül gibi ağlar özümüz Sayfa 1 Nikrîz Ersin Ali Atlı İndir
17064 Simsiyah gecede parlayan ışık o çakır gözünde mâtem mi Efe’m Sayfa 1 Nikrîz Yılmaz Karakoyunlu İndir
17064 Simsiyah gecede parlayan ışık o çakır gözünde mâtem mi Efe’m Sayfa 2 Nikrîz Yılmaz Karakoyunlu İndir
17127 Küçücüğüm pembe giyme kıskanır da güller solar Sayfa 1 Nikrîz Suphi İdrisoğlu İndir
17139 Gözlerimde nur gibi yüreğimde kor gibi Sayfa 1 Nikrîz Mustafa Malay İndir
17139 Gözlerimde nur gibi yüreğimde kor gibi Sayfa 2 Nikrîz Mustafa Malay İndir
17326 Sevdiceğim gel kaçalım bir tenhada buluşalım Sayfa 1 Nikrîz Ahmet Uzel İndir
17375 Gönlüme düşünce hüznün gölgesi dertli çalıp durur sazın nağmesi Sayfa 1 Nikrîz Necip Gülses İndir
17375 Gönlüme düşünce hüznün gölgesi dertli çalıp durur sazın nağmesi Sayfa 2 Nikrîz Necip Gülses İndir
17424 Ateş olsa sağım solum bağlasalar elim kolum Sayfa 1 Nikrîz Mustafa Malay İndir
17424 Ateş olsa sağım solum bağlasalar elim kolum Sayfa 2 Nikrîz Mustafa Malay İndir
17694 Bır vefasız yâr için kaç yıl ah ettin gönül Sayfa 1 Nikrîz Engin Çır İndir
17714 Candan bakışın rûhu sarıp nûr ediyor Sayfa 1 Nikrîz Akın Özkan İndir
17714 Candan bakışın rûhu sarıp nûr ediyor Sayfa 2 Nikrîz Akın Özkan İndir
17750 Ne bir damla suyun ne yağmurun var Sayfa 1 Nikrîz İlgün Soysev İndir
17750 Ne bir damla suyun ne yağmurun var Sayfa 2 Nikrîz İlgün Soysev İndir
17760 Nikrize ulaşmaksa murâdın sarıl aşka Sayfa 1 Nikrîz Fâruk Şâhin İndir
17760 Nikrize ulaşmaksa murâdın sarıl aşka Sayfa 2 Nikrîz Fâruk Şâhin İndir
17760 Nikrize ulaşmaksa murâdın sarıl aşka Sayfa 3 Nikrîz Fâruk Şâhin İndir
17760 Nikrize ulaşmaksa murâdın sarıl aşka Sayfa 4 Nikrîz Fâruk Şâhin İndir
17760 Nikrize ulaşmaksa murâdın sarıl aşka Sayfa 5 Nikrîz Fâruk Şâhin İndir
17760 Nikrize ulaşmaksa murâdın sarıl aşka Sayfa 6 Nikrîz Fâruk Şâhin İndir
17760 Nikrize ulaşmaksa murâdın sarıl aşka Sayfa 7 Nikrîz Fâruk Şâhin İndir
17760 Nikrize ulaşmaksa murâdın sarıl aşka Sayfa 8 Nikrîz Fâruk Şâhin İndir
17760 Nikrize ulaşmaksa murâdın sarıl aşka Sayfa 9 Nikrîz Fâruk Şâhin İndir
17764 Çoban kaval çaldı sordu bülbüle Sayfa 1 Nikrîz Fâruk Şâhin İndir
17764 Çoban kaval çaldı sordu bülbüle Sayfa 2 Nikrîz Fâruk Şâhin İndir
17770 Denizinle toprağınla taşınla Sayfa 1 Nikrîz Sadettin Çevik İndir
17770 Denizinle toprağınla taşınla Sayfa 2 Nikrîz Sadettin Çevik İndir
17781 Bülbül ne yatarsın yaz bahar oldu Sayfa 1 Nikrîz Erol Başara İndir
17787 Bir umulmaz zamanda gel Sayfa 1 Nikrîz Suphi İdrisoğlu İndir
17832 Hep gelecek günlerde güzellik var sanılıyor Sayfa 1 Nikrîz Ömür Gençel İndir
17832 Hep gelecek günlerde güzellik var sanılıyor Sayfa 2 Nikrîz Ömür Gençel İndir
17871 Gönlüme tarifsiz hüzün veriyor gurbette ilk akşam sanki gözlerin Sayfa 1 Nikrîz Halil İbrahim Taşkent İndir
17871 Gönlüme tarifsiz hüzün veriyor gurbette ilk akşam sanki gözlerin Sayfa 2 Nikrîz Halil İbrahim Taşkent İndir
17949 Kır saçlarının her teli bir haz yüreğimde Sayfa 1 Nikrîz Akın Özkan İndir
17980 Gözden ırak olsan da gönül sendedir her dem Sayfa 1 Nikrîz Akın Özkan İndir
17984 O yârin ismini ansam hitaba sığdıramam Sayfa 1 Nikrîz Akın Özkan İndir
18004 Çok sev ki muhabbette yarış haktır efendim Sayfa 1 Nikrîz Akın Özkan İndir
18006 Kızıl ırmaklara döndüm durulaştır beni gel Sayfa 1 Nikrîz Akın Özkan İndir
18017 Sevdiğim bir ince beldir Sayfa 1 Nikrîz Akın Özkan İndir
18059 Gül bahçesine girdim de güzel ne oldu Sayfa 1 Nikrîz Semahat Özdenses İndir
18193 Gözlerin var sanki bitmez bir baharım var benim Sayfa 1 Nikrîz Akın Özkan İndir
18205 Dağlara gün vurur Karadeniz’den Sayfa 1 Nikrîz Turhan Taşan İndir
18205 Dağlara gün vurur Karadeniz’den Sayfa 2 Nikrîz Turhan Taşan İndir
18220 Gönül kapım açık sana gir artık Sayfa 1 Nikrîz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
18220 Gönül kapım açık sana gir artık Sayfa 2 Nikrîz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
18241 Bırak derdi kederi sana gülmek yaraşır Sayfa 1 Nikrîz Metin Everes İndir
18295 Aslımı neslimi tarihlere sor cihana ün salmış yüce Türk’üm ben Sayfa 1 Nikrîz Fâruk Şâhin İndir
18295 Aslımı neslimi tarihlere sor cihana ün salmış yüce Türk’üm ben Sayfa 2 Nikrîz Fâruk Şâhin İndir
18407 Eylül’dü aylardan terkedip gittin Sayfa 1 Nikrîz A.Rezzak Tuğcu İndir
18426 Ne zaman düşünsem sizi titrerim Sayfa 1 Nikrîz Fâruk Şâhin İndir
18426 Ne zaman düşünsem sizi titrerim Sayfa 2 Nikrîz Fâruk Şâhin İndir
18477 Bahçemdeki son goncada çehren gülüyor Sayfa 1 Nikrîz Metin Everes İndir
18798 Uçtu bülbül bahçemizden gül açılmış neyleyim Sayfa 1 Nikrîz Metin Everes İndir
19208 Çocuk düşünüyor bulut olsaydım keşke Sayfa 1 Nikrîz Alâeddin Yavaşca İndir
19227 Sevdâ çekmek zor şeydir herkes çekmez… Sayfa 1 Nikrîz Pınar Köksal İndir
19231 Yalova’nın şen kızı hüzün içinde Sayfa 1 Nikrîz Selahattin İçli İndir
19231 Yalova’nın şen kızı hüzün içinde Sayfa 2 Nikrîz Selahattin İçli İndir
19231 Yalova’nın şen kızı hüzün içinde Sayfa 3 Nikrîz Selahattin İçli İndir
19236 Gözünde yaşlarla karşıma çıkma Sayfa 1 Nikrîz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
19236 Gözünde yaşlarla karşıma çıkma Sayfa 2 Nikrîz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
19294 Benlerle bezenmiş gibi gerdânına yandım Sayfa 1 Nikrîz Erdinç Çelikkol İndir
19313 Yâ Rab beni aşkınla perişân edecek mihneti ver Sayfa 1 Nikrîz Erdinç Çelikkol İndir
19409 Yalçın kayaların orta yerinde Sayfa 1 Nikrîz Hüseyin Erbay İndir
19409 Yalçın kayaların orta yerinde Sayfa 2 Nikrîz Hüseyin Erbay İndir
19444 Seyrettim nazarında aşkın hiç olduğunu Sayfa 1 Nikrîz Talât Er İndir
19444 Seyrettim nazarında aşkın hiç olduğunu Sayfa 2 Nikrîz Talât Er İndir
19487 Yaslan gönlüm eğer bir dağ bulursan Sayfa 1 Nikrîz Yılmaz Karakoyunlu İndir
19487 Yaslan gönlüm eğer bir dağ bulursan Sayfa 2 Nikrîz Yılmaz Karakoyunlu İndir
19487 Yaslan gönlüm eğer bir dağ bulursan Sayfa 3 Nikrîz Yılmaz Karakoyunlu İndir
19623 Sevdalı gönül bir bakışın ardına düşmüş Sayfa 1 Nikrîz Osman Nuri Özpekel İndir
19623 Sevdalı gönül bir bakışın ardına düşmüş Sayfa 2 Nikrîz Osman Nuri Özpekel İndir
19629 Yazdım çizdim göklere gözlerinin rengini Sayfa 1 Nikrîz T. Volkan Özselçuk İndir
19693 Hayat güzel sen sevince Sayfa 1 Nikrîz Ziyâ Levent Topçuoğlu İndir
18677 Karlı dağlar gibi başım dumanlı Sayfa 1 Nikriz Fârûk Şahin İndir
18677 Karlı dağlar gibi başım dumanlı Sayfa 2 Nikriz Fârûk Şahin İndir
18687 Tarih yine on kasım Sayfa 1 Nikriz İbrahim Halil Taşkent İndir
7248 Kirpiğine sürme çek kına yak parmağına (EFENİN KIZINA) Sayfa 1 Nikrîz (Zâvil) Refik Fersan İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.