Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
1562 Beri gel ey nesîm-seher ne haber var efendimden Sayfa 1 Nihâvend-i Kebîr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
3589 Durma sâkî sun pey-â-pey câm-ı meyi Sayfa 1 Nihâvend-i Kebîr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
3589 Durma sâkî sun pey-â-pey câm-ı meyi Sayfa 2 Nihâvend-i Kebîr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
4311 Ey tıfl-ı nâz-ı bî-bedel Sayfa 1 Nihâvend-i Kebîr Neyzen Rızâ Bey İndir
6393 Hicr-i gül-ruhtan mıdır âhın senin Sayfa 1 Nihâvend-i Kebîr Zekâî Dede İndir
6393 Hicr-i gül-ruhtan mıdır âhın senin Sayfa 2 Nihâvend-i Kebîr Zekâî Dede İndir
8705 Pâdişahım kıldı ihyâ lûtf u ihsânın senin Sayfa 1 Nihâvend-i Kebîr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
8705 Pâdişahım kıldı ihyâ lûtf u ihsânın senin Sayfa 2 Nihâvend-i Kebîr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
8841 Rencîde sakın olma nigâh eylediğimden ey rûhleri mâhım Sayfa 1 Nihâvend-i Kebîr Dede Efendi İndir
8841 Rencîde sakın olma nigâh eylediğimden ey rûhleri mâhım Sayfa 2 Nihâvend-i Kebîr Dede Efendi İndir

939 Azme kasdettim Nihâvend semtine Sayfa 1 Nihâvend-i Kebîr Neyzen Rızâ Bey İndir
956 Bağda meyler içilir nâleler eyler ney’ler Sayfa 1 Nihâvend-i Kebîr Abdürrahim Dede(Hâfız Şeydâ) İndir
3417 Dil-i âşüftemiz şimdi yine bir nev-civan ister Sayfa 1 Nihâvend-i Kebîr Abdürrahim Dede(Hâfız Şeydâ) İndir
7781 Milk-i dilde hükmeder ey şûh fermânın senin Sayfa 1 Nihâvend-i Kebîr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
7879 Nâr-ı hasret bende her dem Sayfa 1 Nihâvend-i Kebîr Vardakosta Ahmet Ağa İndir
7879 Nâr-ı hasret bende her dem Sayfa 2 Nihâvend-i Kebîr Vardakosta Ahmet Ağa İndir
10185 Söyle ey şûh-i Nihâvendî-edâ meh-rû melek Sayfa 1 Nihâvend-i Kebîr Neyzen Rızâ Bey İndir
17932 Şad oldu gönül sevgilerin en güzeliyle Sayfa 1 Nihâvend-i Kebîr Alâeddin Yavaşça İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.