Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
3935 Esmerliği yıldız dolu bir yaz gecesiydi Sayfa 1 Nevrûz Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
3935 Esmerliği yıldız dolu bir yaz gecesiydi Sayfa 2 Nevrûz Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
4049 Ey dehâsı kudret-i azmiyle kudretler yapan (Kâr-ı Cumhhuriyet) Sayfa 1 Nevrûz Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
4049 Ey dehâsı kudret-i azmiyle kudretler yapan (Kâr-ı Cumhhuriyet) Sayfa 2 Nevrûz Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
10240 Söz yoktur ol sîmîn-ten’e Sayfa 1 Nevrûz Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
11688 Zevkim bu idi zevk ile eyyâmı geçirmek Sayfa 1 Nevrûz Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
11688 Zevkim bu idi zevk ile eyyâmı geçirmek Sayfa 2 Nevrûz Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
2781 Can sevdi ey dilber seni Sayfa 1 Nevrûz İzzettin Hümâyi Elçioğlu İndir
4387 Fasl-ı nevrûzu küşâde etti üstâd-ı şehir Sayfa 1 Nevrûz Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh) İndir
9049 Safâlar vaktidir mîrim(şâhım) efendim gel safâ eyle Sayfa 1 Nevrûz Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.