Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
14077 Alem yüzüne saldı ziyâ Al-i Muhammed Sayfa 1 Nev ‘eser Hüseyin Baba İndir
14551 Ey aşık-ı dildâde gel nûş edelim bade Sayfa 1 Nev ‘eser Selâhattin Demirtaş İndir
14739 Bülbül oldum gül yanımda hâre minnet etmezem Sayfa 1 Nev ‘eser Erol Başara İndir
14740 Canım rûhum gözbebeğim sevdiğim Sayfa 1 Nev ‘eser Suphi İdrisoğlu İndir
14740 Canım rûhum gözbebeğim sevdiğim Sayfa 2 Nev ‘eser Suphi İdrisoğlu İndir
14741 Bahar akşamlarının sihirli gecesinden … Sayfa 1 Nev ‘eser İsmail Demirkıran İndir
14741 Bahar akşamlarının sihirli gecesinden … Sayfa 2 Nev ‘eser İsmail Demirkıran İndir
15012 Söndü neş’em söndü ömrüm yıldızım Sayfa 1 Nev ‘eser Rüştü Eriç İndir
21 Acıyor elleme kalbimde yarandır kanayan Sayfa 1 Neveser Yektâ Akıncı İndir
1002 Bahar erdi yeşillendi çemenler Sayfa 1 Neveser Hacı Arif Bey İndir
1074 Bahr içinde katrayım bahr olur hayran bana Sayfa 1 Neveser Hüseyin Sâdettin Arel İndir
1091 Bâis oldu çeşm-i mestin âşıkın berbâdına Sayfa 1 Neveser Akın Özkan İndir
3349 Dilber içre bî-mesel dil-cû musun Sayfa 1 Neveser Rif’at Bey İndir
3493 Diyemem sîne-i berrâkı semenden gibidir Sayfa 1 Neveser Dede Efendi İndir
3493 Diyemem sîne-i berrâkı semenden gibidir Sayfa 2 Neveser Dede Efendi İndir
3580 Durgun suya uygun akıyor şimdi zaman da (KÖRFEZ) Sayfa 1 Neveser Nezahat soysev İndir
3580 Durgun suya uygun akıyor şimdi zaman da (KÖRFEZ) Sayfa 2 Neveser Nezahat soysev İndir
3774 Egeli kız hem anlısın hem şanlısın Sayfa 1 Neveser Hamdi Tokay İndir
4117 Ey gözleri âhû misal Sayfa 1 Neveser Rif’at Bey İndir
4337 Eyâ mâh-ı münîr-i burc-ı ısmet Sayfa 1 Neveser Rif’at Bey İndir
5035 Gönlüm alıp ey kâşıyâ… Sayfa 1 Neveser Lâtif Ağa İndir
5820 Günler geçmiyor dakikalar yıl sonu yok sanki o gecelerin Sayfa 1 Neveser Fethi Karamahmudoğlu İndir
6369 Hevâ-yı aşkı ta’lim eyleyen mürgü çemenden sor Sayfa 1 Neveser Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
6423 Hicrânla harab oldu da sevdâ eli gönlüm Sayfa 1 Neveser Sadettin Kaynak İndir
6564 İçerimde koca bir dağ gizlidir Sayfa 1 Neveser Mahmut Yivli İndir
6564 İçerimde koca bir dağ gizlidir Sayfa 2 Neveser Mahmut Yivli İndir
7278 Köpürsün bâdeler peymâneler fevvareler gelsin Sayfa 1 Neveser Şükrü Şenozan İndir
7278 Köpürsün bâdeler peymâneler fevvareler gelsin Sayfa 2 Neveser Şükrü Şenozan İndir
7356 Lâleler her yıl açar bak mest-i nâz hep uykuda Sayfa 1 Neveser İsmail Baha Sürelsan İndir
7531 Mecliste bu revnâk bu şetâret sana mahsus Sayfa 1 Neveser Kömürcüzâde Mehmet Efendi H. İndir
7531 Mecliste bu revnâk bu şetâret sana mahsus Sayfa 2 Neveser Kömürcüzâde Mehmet Efendi H. İndir
7859 Nâle-i can-gâhı cânan duymuyor Sayfa 1 Neveser Afet Mısırlıyan (Ûdî) İndir
7892 Nasıl edâ bilir ol dilber-i fedâyı görün Sayfa 1 Neveser Dede Efendi İndir
7892 Nasıl edâ bilir ol dilber-i fedâyı görün Sayfa 2 Neveser Dede Efendi İndir
7910 Nâz ile süzdün o çeşm-i fülfülü Sayfa 1 Neveser Lâtif Ağa İndir
7994 Ne günlerdi o birlikte geçen demler seninle Sayfa 1 Neveser Ahmet Hatipoğlu İndir
8252 Nev-eser bir şarkı yazdım yâd edin dostlar beni Sayfa 1 Neveser Bekir Sıtkı Sezgin İndir
8519 O nihâl-i nâzın âyâ saran âşinâsı var mı Sayfa 1 Neveser Kömürcüzâde Mehmet Efendi H. İndir
8519 O nihâl-i nâzın âyâ saran âşinâsı var mı Sayfa 2 Neveser Kömürcüzâde Mehmet Efendi H. İndir
8657 Öyle bir âlemdeyim ki gam nedir kasvet nedir Sayfa 1 Neveser Halûk Recâî İndir
9197 Sanma bârân-ı bahar üstüne devrân ağlar Sayfa 1 Neveser Hâşim Bey İndir
9481 Seni âh anmadan aşkınla yanmadan Sayfa 1 Neveser Neveser Kökdeş İndir
9499 Seni bir gurup gibi mehtap gibi seyretsem Sayfa 1 Neveser Suphi İdrisoğlu İndir
9709 Sesimde şarkısı aşkın figân olup gidiyor Sayfa 1 Neveser Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
9743 Sevdâ pınarında bir mola versek Sayfa 1 Neveser Uğur Güçlüten İndir
10000 Seyr edelden hüsn-i dîdârını hayrânım sana Sayfa 1 Neveser Hâşim Bey İndir
10026 Sırdır senin aşkın bana bir sırr-ı ezeldir Sayfa 1 Neveser Neveser Kökdeş İndir
10026 Sırdır senin aşkın bana bir sırr-ı ezeldir Sayfa 2 Neveser Neveser Kökdeş İndir
10026 Sırdır senin aşkın bana bir sırr-ı ezeldir Sayfa 3 Neveser Neveser Kökdeş İndir
10324 Süzdükçe çeşm-i nergisin Sayfa 1 Neveser Lâtif Ağa İndir
10953 Vaslın ile bir dem beni şâd eyle nigârım Sayfa 1 Neveser Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
10978 Verd-i nâzım hasretinle ağlarım Sayfa 1 Neveser Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
10978 Verd-i nâzım hasretinle ağlarım Sayfa 2 Neveser Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
11921 Akşamın kucağında renkler erir gibi Sayfa 1 Neveser Fethi Karamahmudoğlu İndir
12067 Batan günle gelen donuk bir yüzdür Sayfa 1 Neveser Fethi Karamahmudoğlu İndir
12067 Batan günle gelen donuk bir yüzdür Sayfa 2 Neveser Fethi Karamahmudoğlu İndir
12068 O güzel gözlerinin sihrine kandım bu gece Sayfa 1 Neveser Alâeddin Yavaşça İndir
12068 O güzel gözlerinin sihrine kandım bu gece Sayfa 2 Neveser Alâeddin Yavaşça İndir
12443 Dün kalbimi dinledim seni anlattı bana Sayfa 1 Neveser İsmail Demirkıran İndir
12443 Dün kalbimi dinledim seni anlattı bana Sayfa 2 Neveser İsmail Demirkıran İndir
12591 Gönül desem çiçek sanır takar geçer o çifte ben Sayfa 1 Neveser Erdinç Çelikkol İndir
15430 Mutlu oldum ellerinde aşkı buldum gözlerinde Sayfa 1 Neveser İsmâil Acar İndir
15620 Gözde pınar çağlar yüzde bahar ağlar Sayfa 1 Neveser Fethi Karamahmudoğlu İndir
15620 Gözde pınar çağlar yüzde bahar ağlar Sayfa 2 Neveser Fethi Karamahmudoğlu İndir
15663 Şimdi bahar gönlümde çünkü o yâr gönlümde Sayfa 1 Neveser Akın Özkan İndir
15726 Sen güzellerden güzelsin ben se Mecnûn’dan beter Sayfa 1 Neveser Mediha Şen Sancakoğlu İndir
15873 Penbeler içinde güldün gül mü güldü sen mi güldün Sayfa 1 Neveser Fethi Karamahmudoğlu İndir
15906 Gurbette benim yârelerim hep kane boyandı Sayfa 1 Neveser Ahmet Uzel İndir
16123 İsteyen yârin hâk eder varın Sayfa 1 Neveser _ İndir
16138 Sığındım Cenâb-ı Rabbü’l-âlem’e Sayfa 1 Neveser Kâzım Baba İndir
16160 Bir gün erce gelendensin hâlim nice bilendensin Sayfa 1 Neveser Erdinç Çelikkol İndir
16716 Bir telâş içinde geçiyor günler Sayfa 1 Neveser Fethi Karamahmudoğlu İndir
16716 Bir telâş içinde geçiyor günler Sayfa 2 Neveser Fethi Karamahmudoğlu İndir
16736 Hiç kimseye elbette bu dünyâ kalmaz Sayfa 1 Neveser Rüştü Eriç İndir
16909 Yine rüyâya çağırmak seni tek çâre güzel Sayfa 1 Neveser Rüştü Eriç İndir
16910 Gözüm gönlüm yolun bekler usanmam ben edersin naz Sayfa 1 Neveser Rüştü Eriç İndir
16940 Gül senin zülfünü kimler tarıyor Sayfa 1 Neveser Ahmet Uzel İndir
17087 Hangi esrârı tutsun bunca solgun bet-beniz Sayfa 1 Neveser Rüştü Eriç İndir
17088 Dil değiliz dilber için zil değiliz mehter için Sayfa 1 Neveser Rüştü Eriç İndir
17088 Dil değiliz dilber için zil değiliz mehter için Sayfa 2 Neveser Rüştü Eriç İndir
17404 Gördüm bugün ol âfeti hûban arasında Sayfa 1 Neveser Rüştü Eriç İndir
17404 Gördüm bugün ol âfeti hûban arasında Sayfa 2 Neveser Rüştü Eriç İndir
17467 Zamanla küllenir bu aşk demişdim söndürmeye kıyamadım sevgilim Sayfa 1 Neveser Rüştü Eriç İndir
17467 Zamanla küllenir bu aşk demişdim söndürmeye kıyamadım sevgilim Sayfa 2 Neveser Rüştü Eriç İndir
17684 Sevda damıtır kalpteki güller severek Sayfa 1 Neveser Akın Özkan İndir
17684 Sevda damıtır kalpteki güller severek Sayfa 2 Neveser Akın Özkan İndir
17992 Turna geçmez dağlarından bağrı yanmış gönlümün Sayfa 1 Neveser Metin Everes İndir
18136 Bekledim yıllarca geçmez intizârımdan melâl Sayfa 1 Neveser Rüştü Eriç İndir
18372 Dinle dilber evvelâ baştan ne söyler perçemin Sayfa 1 Neveser Erol Sayan İndir
18684 Kalbindeki nûr yüzünden yayılır bizi sarar Sayfa 1 Neveser Aydın Oran İndir
18736 Çıkıversen yollarıma yeniden Sayfa 1 Neveser İlgün Soysev İndir
18736 Çıkıversen yollarıma yeniden Sayfa 2 Neveser İlgün Soysev İndir
19330 Rakîbin şansı yâverdir üzüldüm kıskanıp kaldım Sayfa 1 Neveser Erdinç Çelikkol İndir
19345 Alevler geçti bağımdan gönül bahçem serâb oldu Sayfa 1 Neveser Erdinç Çelikkol İndir
19407 Ayrılığa yürüdüğüm yollarda izim ağlar Sayfa 1 Neveser Ali Şenozan İndir
19407 Ayrılığa yürüdüğüm yollarda izim ağlar Sayfa 2 Neveser Ali Şenozan İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.