Nev’eser Makamı

  Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
  14077 Alem yüzüne saldı ziyâ Al-i Muhammed Sayfa 1 Nev ‘eser Hüseyin Baba İndir
  14551 Ey aşık-ı dildâde gel nûş edelim bade Sayfa 1 Nev ‘eser Selâhattin Demirtaş İndir
  14739 Bülbül oldum gül yanımda hâre minnet etmezem Sayfa 1 Nev ‘eser Erol Başara İndir
  14740 Canım rûhum gözbebeğim sevdiğim Sayfa 1 Nev ‘eser Suphi İdrisoğlu İndir
  14740 Canım rûhum gözbebeğim sevdiğim Sayfa 2 Nev ‘eser Suphi İdrisoğlu İndir
  14741 Bahar akşamlarının sihirli gecesinden … Sayfa 1 Nev ‘eser İsmail Demirkıran İndir
  14741 Bahar akşamlarının sihirli gecesinden … Sayfa 2 Nev ‘eser İsmail Demirkıran İndir
  15012 Söndü neş’em söndü ömrüm yıldızım Sayfa 1 Nev ‘eser Rüştü Eriç İndir
  21 Acıyor elleme kalbimde yarandır kanayan Sayfa 1 Neveser Yektâ Akıncı İndir
  1002 Bahar erdi yeşillendi çemenler Sayfa 1 Neveser Hacı Arif Bey İndir
  1074 Bahr içinde katrayım bahr olur hayran bana Sayfa 1 Neveser Hüseyin Sâdettin Arel İndir
  1091 Bâis oldu çeşm-i mestin âşıkın berbâdına Sayfa 1 Neveser Akın Özkan İndir
  3349 Dilber içre bî-mesel dil-cû musun Sayfa 1 Neveser Rif’at Bey İndir
  3493 Diyemem sîne-i berrâkı semenden gibidir Sayfa 1 Neveser Dede Efendi İndir
  3493 Diyemem sîne-i berrâkı semenden gibidir Sayfa 2 Neveser Dede Efendi İndir
  3580 Durgun suya uygun akıyor şimdi zaman da (KÖRFEZ) Sayfa 1 Neveser Nezahat soysev İndir
  3580 Durgun suya uygun akıyor şimdi zaman da (KÖRFEZ) Sayfa 2 Neveser Nezahat soysev İndir
  3774 Egeli kız hem anlısın hem şanlısın Sayfa 1 Neveser Hamdi Tokay İndir
  4117 Ey gözleri âhû misal Sayfa 1 Neveser Rif’at Bey İndir
  4337 Eyâ mâh-ı münîr-i burc-ı ısmet Sayfa 1 Neveser Rif’at Bey İndir
  5035 Gönlüm alıp ey kâşıyâ… Sayfa 1 Neveser Lâtif Ağa İndir
  5820 Günler geçmiyor dakikalar yıl sonu yok sanki o gecelerin Sayfa 1 Neveser Fethi Karamahmudoğlu İndir
  6369 Hevâ-yı aşkı ta’lim eyleyen mürgü çemenden sor Sayfa 1 Neveser Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  6423 Hicrânla harab oldu da sevdâ eli gönlüm Sayfa 1 Neveser Sadettin Kaynak İndir
  6564 İçerimde koca bir dağ gizlidir Sayfa 1 Neveser Mahmut Yivli İndir
  6564 İçerimde koca bir dağ gizlidir Sayfa 2 Neveser Mahmut Yivli İndir
  7278 Köpürsün bâdeler peymâneler fevvareler gelsin Sayfa 1 Neveser Şükrü Şenozan İndir
  7278 Köpürsün bâdeler peymâneler fevvareler gelsin Sayfa 2 Neveser Şükrü Şenozan İndir
  7356 Lâleler her yıl açar bak mest-i nâz hep uykuda Sayfa 1 Neveser İsmail Baha Sürelsan İndir
  7531 Mecliste bu revnâk bu şetâret sana mahsus Sayfa 1 Neveser Kömürcüzâde Mehmet Efendi H. İndir
  7531 Mecliste bu revnâk bu şetâret sana mahsus Sayfa 2 Neveser Kömürcüzâde Mehmet Efendi H. İndir
  7859 Nâle-i can-gâhı cânan duymuyor Sayfa 1 Neveser Afet Mısırlıyan (Ûdî) İndir
  7892 Nasıl edâ bilir ol dilber-i fedâyı görün Sayfa 1 Neveser Dede Efendi İndir
  7892 Nasıl edâ bilir ol dilber-i fedâyı görün Sayfa 2 Neveser Dede Efendi İndir
  7910 Nâz ile süzdün o çeşm-i fülfülü Sayfa 1 Neveser Lâtif Ağa İndir
  7994 Ne günlerdi o birlikte geçen demler seninle Sayfa 1 Neveser Ahmet Hatipoğlu İndir
  8252 Nev-eser bir şarkı yazdım yâd edin dostlar beni Sayfa 1 Neveser Bekir Sıtkı Sezgin İndir
  8519 O nihâl-i nâzın âyâ saran âşinâsı var mı Sayfa 1 Neveser Kömürcüzâde Mehmet Efendi H. İndir
  8519 O nihâl-i nâzın âyâ saran âşinâsı var mı Sayfa 2 Neveser Kömürcüzâde Mehmet Efendi H. İndir
  8657 Öyle bir âlemdeyim ki gam nedir kasvet nedir Sayfa 1 Neveser Halûk Recâî İndir
  9197 Sanma bârân-ı bahar üstüne devrân ağlar Sayfa 1 Neveser Hâşim Bey İndir
  9481 Seni âh anmadan aşkınla yanmadan Sayfa 1 Neveser Neveser Kökdeş İndir
  9499 Seni bir gurup gibi mehtap gibi seyretsem Sayfa 1 Neveser Suphi İdrisoğlu İndir
  9709 Sesimde şarkısı aşkın figân olup gidiyor Sayfa 1 Neveser Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
  9743 Sevdâ pınarında bir mola versek Sayfa 1 Neveser Uğur Güçlüten İndir
  10000 Seyr edelden hüsn-i dîdârını hayrânım sana Sayfa 1 Neveser Hâşim Bey İndir
  10026 Sırdır senin aşkın bana bir sırr-ı ezeldir Sayfa 1 Neveser Neveser Kökdeş İndir
  10026 Sırdır senin aşkın bana bir sırr-ı ezeldir Sayfa 2 Neveser Neveser Kökdeş İndir
  10026 Sırdır senin aşkın bana bir sırr-ı ezeldir Sayfa 3 Neveser Neveser Kökdeş İndir
  10324 Süzdükçe çeşm-i nergisin Sayfa 1 Neveser Lâtif Ağa İndir
  10953 Vaslın ile bir dem beni şâd eyle nigârım Sayfa 1 Neveser Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  10978 Verd-i nâzım hasretinle ağlarım Sayfa 1 Neveser Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  10978 Verd-i nâzım hasretinle ağlarım Sayfa 2 Neveser Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  11921 Akşamın kucağında renkler erir gibi Sayfa 1 Neveser Fethi Karamahmudoğlu İndir
  12067 Batan günle gelen donuk bir yüzdür Sayfa 1 Neveser Fethi Karamahmudoğlu İndir
  12067 Batan günle gelen donuk bir yüzdür Sayfa 2 Neveser Fethi Karamahmudoğlu İndir
  12068 O güzel gözlerinin sihrine kandım bu gece Sayfa 1 Neveser Alâeddin Yavaşça İndir
  12068 O güzel gözlerinin sihrine kandım bu gece Sayfa 2 Neveser Alâeddin Yavaşça İndir
  12443 Dün kalbimi dinledim seni anlattı bana Sayfa 1 Neveser İsmail Demirkıran İndir
  12443 Dün kalbimi dinledim seni anlattı bana Sayfa 2 Neveser İsmail Demirkıran İndir
  12591 Gönül desem çiçek sanır takar geçer o çifte ben Sayfa 1 Neveser Erdinç Çelikkol İndir
  15430 Mutlu oldum ellerinde aşkı buldum gözlerinde Sayfa 1 Neveser İsmâil Acar İndir
  15620 Gözde pınar çağlar yüzde bahar ağlar Sayfa 1 Neveser Fethi Karamahmudoğlu İndir
  15620 Gözde pınar çağlar yüzde bahar ağlar Sayfa 2 Neveser Fethi Karamahmudoğlu İndir
  15663 Şimdi bahar gönlümde çünkü o yâr gönlümde Sayfa 1 Neveser Akın Özkan İndir
  15726 Sen güzellerden güzelsin ben se Mecnûn’dan beter Sayfa 1 Neveser Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  15873 Penbeler içinde güldün gül mü güldü sen mi güldün Sayfa 1 Neveser Fethi Karamahmudoğlu İndir
  15906 Gurbette benim yârelerim hep kane boyandı Sayfa 1 Neveser Ahmet Uzel İndir
  16123 İsteyen yârin hâk eder varın Sayfa 1 Neveser _ İndir
  16138 Sığındım Cenâb-ı Rabbü’l-âlem’e Sayfa 1 Neveser Kâzım Baba İndir
  16160 Bir gün erce gelendensin hâlim nice bilendensin Sayfa 1 Neveser Erdinç Çelikkol İndir
  16716 Bir telâş içinde geçiyor günler Sayfa 1 Neveser Fethi Karamahmudoğlu İndir
  16716 Bir telâş içinde geçiyor günler Sayfa 2 Neveser Fethi Karamahmudoğlu İndir
  16736 Hiç kimseye elbette bu dünyâ kalmaz Sayfa 1 Neveser Rüştü Eriç İndir
  16909 Yine rüyâya çağırmak seni tek çâre güzel Sayfa 1 Neveser Rüştü Eriç İndir
  16910 Gözüm gönlüm yolun bekler usanmam ben edersin naz Sayfa 1 Neveser Rüştü Eriç İndir
  16940 Gül senin zülfünü kimler tarıyor Sayfa 1 Neveser Ahmet Uzel İndir
  17087 Hangi esrârı tutsun bunca solgun bet-beniz Sayfa 1 Neveser Rüştü Eriç İndir
  17088 Dil değiliz dilber için zil değiliz mehter için Sayfa 1 Neveser Rüştü Eriç İndir
  17088 Dil değiliz dilber için zil değiliz mehter için Sayfa 2 Neveser Rüştü Eriç İndir
  17404 Gördüm bugün ol âfeti hûban arasında Sayfa 1 Neveser Rüştü Eriç İndir
  17404 Gördüm bugün ol âfeti hûban arasında Sayfa 2 Neveser Rüştü Eriç İndir
  17467 Zamanla küllenir bu aşk demişdim söndürmeye kıyamadım sevgilim Sayfa 1 Neveser Rüştü Eriç İndir
  17467 Zamanla küllenir bu aşk demişdim söndürmeye kıyamadım sevgilim Sayfa 2 Neveser Rüştü Eriç İndir
  17684 Sevda damıtır kalpteki güller severek Sayfa 1 Neveser Akın Özkan İndir
  17684 Sevda damıtır kalpteki güller severek Sayfa 2 Neveser Akın Özkan İndir
  17992 Turna geçmez dağlarından bağrı yanmış gönlümün Sayfa 1 Neveser Metin Everes İndir
  18136 Bekledim yıllarca geçmez intizârımdan melâl Sayfa 1 Neveser Rüştü Eriç İndir
  18372 Dinle dilber evvelâ baştan ne söyler perçemin Sayfa 1 Neveser Erol Sayan İndir
  18684 Kalbindeki nûr yüzünden yayılır bizi sarar Sayfa 1 Neveser Aydın Oran İndir
  18736 Çıkıversen yollarıma yeniden Sayfa 1 Neveser İlgün Soysev İndir
  18736 Çıkıversen yollarıma yeniden Sayfa 2 Neveser İlgün Soysev İndir
  19330 Rakîbin şansı yâverdir üzüldüm kıskanıp kaldım Sayfa 1 Neveser Erdinç Çelikkol İndir
  19345 Alevler geçti bağımdan gönül bahçem serâb oldu Sayfa 1 Neveser Erdinç Çelikkol İndir
  19407 Ayrılığa yürüdüğüm yollarda izim ağlar Sayfa 1 Neveser Ali Şenozan İndir
  19407 Ayrılığa yürüdüğüm yollarda izim ağlar Sayfa 2 Neveser Ali Şenozan İndir

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.