Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
108 Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymânede Sayfa 1 Müstear İrfan Doğrusöz İndir
129 Ağlarım ağladığım yâre nümâyân olmaz Sayfa 1 Müstear Zekâî Dede İndir
129 Ağlarım ağladığım yâre nümâyân olmaz Sayfa 2 Müstear Zekâî Dede İndir
475 Anlamak istemedin gözlerimin dilinden Sayfa 1 Müstear Bilge Özgen İndir
1108 Bakınız şu kuşa ne söyler öter Sayfa 1 Müstear Bîmen Şen İndir
1108 Bakınız şu kuşa ne söyler öter Sayfa 2 Müstear Bîmen Şen İndir
1253 Beğenirsen al yanına Sayfa 1 Müstear Tanbûri Mustafa Çavuş İndir
1671 Bilmem bana ne oldu hep seni arıyorum Sayfa 1 Müstear Fethi Karamahmudoğlu İndir
2240 Bir sarışını sevdim onda vefâ görmedim Sayfa 1 Müstear Mehmet Ilgın İndir
2240 Bir sarışını sevdim onda vefâ görmedim Sayfa 2 Müstear Mehmet Ilgın İndir
2590 Bu neş’eden sana ey dil kelâl gelmedi mi Sayfa 1 Müstear Kemâl Emin Bara İndir
3299 Derman arardım derdime derdim bana derman imiş Sayfa 1 Müstear Hüseyin Sâdettin Arel İndir
3299 Derman arardım derdime derdim bana derman imiş Sayfa 2 Müstear Hüseyin Sâdettin Arel İndir
3513 Dolanı dağı dolanı dost sandım yüze güleni Sayfa 1 Müstear İbrâhim Efendi (Kıpti) İndir
3551 Dönsek mi bu aşkın şafağından Sayfa 1 Müstear Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
3865 Emeller aldatıp avutmuş beni Sayfa 1 Müstear Mustafa Çağlar İndir
3986 Evvel benim nazlı yârim Sayfa 1 Müstear Şâkir Ağa İndir
4237 Ey sâkî-i Cem neş’e-i mül tâze yetişti Sayfa 1 Müstear Şâkir Ağa İndir
4297 Ey şûh seninle gizlice mehtâba çıksak bir gece Sayfa 1 Müstear Hâşim Bey İndir
4313 Ey tûtî-i mir’at-ı tekellüm Sayfa 1 Müstear Şâkir Ağa İndir
4735 Gel ey sâkî şarabı tâzelendir Sayfa 1 Müstear Rahmi Bey İndir
5097 Gönlümü bend etti ol mâh Sayfa 1 Müstear Dede Efendi İndir
5209 Gönül ey mâh-rû aşkınla ârâm etmeden kaldı Sayfa 1 Müstear Abdülhalim Ağa İndir
5530 Gözü siyah kaşı keman Sayfa 1 Müstear Zeki Duygulu İndir
5848 Güzel görsem yanar sabr ü karârım Sayfa 1 Müstear Hacı Arif Bey İndir
7431 Mâhitâbım nûrunu göster karanlık bağrıma Sayfa 1 Müstear Şükrü Şenozan İndir
7473 Mânend-i hâle kol dolasam âfitâbıma Sayfa 1 Müstear Gevrekzâde Mustafa Ağa İndir
7473 Mânend-i hâle kol dolasam âfitâbıma Sayfa 2 Müstear Gevrekzâde Mustafa Ağa İndir
8518 O nev-resîde nihâlim ne serv-kamet olur Sayfa 1 Müstear Ebû-Bekir Ağa İndir
8624 Ömrün bu hazan mevsimi hep âh ile geçti Sayfa 1 Müstear Bilge Özgen İndir
8624 Ömrün bu hazan mevsimi hep âh ile geçti Sayfa 2 Müstear Bilge Özgen İndir
9147 Sana dil mâh-i tâbânım yakıştı Sayfa 1 Müstear Dellalzâde İndir
9362 Sen geldiğin an meclise pervânen olur dil Sayfa 1 Müstear Semahat Özdenses İndir
10273 Sunma mey serv-i hırâmınla serhoşlanırım Sayfa 1 Müstear Selânik’li Ahmet Efendi İndir
10531 Tâ ezelden derbeder bir âşık-ı üftâdeyim Sayfa 1 Müstear Erdinç Çelikkol İndir
10552 Tagyir olunmuş güyâ (sanki) hevâsı Sayfa 1 Müstear Tatyos Efendi İndir
10687 Tiğ-i aşkı merhem edip derd-i bî-dermânıma Sayfa 1 Müstear Nihat Adlim İndir
10945 Varsın bu gönül kendini ateşlere yaksın Sayfa 1 Müstear Bahri Altıntaş İndir
11184 Yâre fâş et râzını amma dehânın duymasın Sayfa 1 Müstear Şerif Muhittin Targan İndir
11681 Zevk-i dilberle gönül düşme gama Sayfa 1 Müstear Bîmen Şen İndir
11918 Gözyaşlarım döküldü ol nev-nihâle karşı Sayfa 1 Müstear _ İndir
11920 Sevgi bağı Konya’da örün diyor Mevlâna Sayfa 1 Müstear Erdinç Çelikkol İndir
12590 Gülerek can vereyim aşk ile ben Sayfa 1 Müstear Erdinç Çelikkol İndir
12679 Sensiz doğacak günleri akşam biliriz Sayfa 1 Müstear Sâim Gümüş İndir
12949 Son şarkı oldu haram hiç sorma azdı yaram Sayfa 1 Müstear Erdinç Çelikkol İndir
13573 Binbir acı feryad duyarım dertli sesinde Sayfa 1 Müstear Mediha Şen Sancakoğlu İndir
14227 Hakk’ın metin kal’ası nûr burcunun bâlâsı Sayfa 1 Müstear Erdinç Çelikkol İndir
14227 Hakk’ın metin kal’ası nûr burcunun bâlâsı Sayfa 2 Müstear Erdinç Çelikkol İndir
14248 Her şeb terâvih taatı… Sayfa 1 Müstear _ İndir
14736 Kararmış aydınlığım bakışımı çalmışsın Sayfa 1 Müstear Fethi Karamahmudoğlu İndir
15428 Bekliyorum bu gece ay ışık yakmadan gel Sayfa 1 Müstear İsmâil Demirkıran İndir
15428 Bekliyorum bu gece ay ışık yakmadan gel Sayfa 2 Müstear İsmâil Demirkıran İndir
16287 Aşkın aldı benden beni bana seni gerek seni Sayfa 1 Müstear Cemil Altınbilek İndir
17229 Dil teselli bulmuyor âh gitti cânan n’eyleyim Sayfa 1 Müstear Rüştü Eriç İndir
17712 Sen cennete gittin cehennem bize kaldı Sayfa 1 Müstear Akın Özkan İndir
17712 Sen cennete gittin cehennem bize kaldı Sayfa 2 Müstear Akın Özkan İndir
18891 Mecalim yok bir tek söze Sayfa 1 Müstear Sadettin Kaynak İndir
19319 Bir sisli mâzi canlanır kederli hayallerimde Sayfa 1 Müstear Alâeddin Yavaşça İndir
19610 Bir damla elem kalmadı sînemde sesimde Sayfa 1 Müstear Tekin Para İndir
19610 Bir damla elem kalmadı sînemde sesimde Sayfa 2 Müstear Tekin Para İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.