Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
440 Anarım ismini ağlar yanarım sızlanırım Sayfa 1 Muhayyer Sünbüle İrfan Doğrusöz İndir
440 Anarım ismini ağlar yanarım sızlanırım Sayfa 2 Muhayyer Sünbüle İrfan Doğrusöz İndir
583 Âşıkım ol hastayım ki cânâ cânân isterim Sayfa 1 Muhayyer Sünbüle İrfan Doğrusöz İndir
1402 Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı Sayfa 1 Muhayyer Sünbüle Tanbûri Ali Efendi İndir
1511 Ben nev-resîde bir gülüm Sayfa 1 Muhayyer Sünbüle Rif’at Bey İndir
2103 Bir kelâmım var sana yâr söyleyim Sayfa 1 Muhayyer Sünbüle Hâşim Bey İndir
2566 Bulunmaz şâhım emsâlin felekte Sayfa 1 Muhayyer Sünbüle Kanûni Şemsi Efendi İndir
2707 Câm-ı emelim bâde-i lâ’linle dolunca Sayfa 1 Muhayyer Sünbüle Küçük Mehmet Ağa İndir
2707 Câm-ı emelim bâde-i lâ’linle dolunca Sayfa 2 Muhayyer Sünbüle Küçük Mehmet Ağa İndir
3226 Dem o demlerdi ki edip hem-dem-i ülfet beni Sayfa 1 Muhayyer Sünbüle Sultan III.Selim (İlhâmî) İndir
3831 Elinden çektiğim sâkî-yi bezmin niş ü semdir hep Sayfa 1 Muhayyer Sünbüle Hacı Fâik Bey İndir
4101 Ey gonca-i nâzik tenim Sayfa 1 Muhayyer Sünbüle Sultan III.Selim (İlhâmî) İndir
4132 Ey gül-i nâzik-beden işve-pesendim Sayfa 1 Muhayyer Sünbüle Rif’at Bey İndir
4217 Ey nihâl-i işve bir nevres-fidânımsın benim Sayfa 1 Muhayyer Sünbüle Vardakosta Ahmet Ağa İndir
4977 Gitti o güzel yâdıma bir handesi kaldı Sayfa 1 Muhayyer Sünbüle Sâdi Işılay İndir
6127 Hayâlin dîdede medhin dilimde şâhım (Medhiye) Sayfa 1 Muhayyer Sünbüle Dellalzâde İndir
10353 Şâhım hemîşe lûtfun umar bu fütâdecik Sayfa 1 Muhayyer Sünbüle Hacı Sâdullah Ağa İndir
10734 Tutuştu gam oduna şâd gördüğün gönlüm Sayfa 1 Muhayyer Sünbüle Tanbûri Ali Efendi İndir
10734 Tutuştu gam oduna şâd gördüğün gönlüm Sayfa 2 Muhayyer Sünbüle Tanbûri Ali Efendi İndir
11447 Yine bir şûha olup hâhişkâr Sayfa 1 Muhayyer Sünbüle Hâşim Bey İndir
11666 Zebân-ı aşkı anlar sana benzer işve-ger var mı Sayfa 1 Muhayyer Sünbüle Vardakosta Ahmet Ağa İndir
11666 Zebân-ı aşkı anlar sana benzer işve-ger var mı Sayfa 2 Muhayyer Sünbüle Vardakosta Ahmet Ağa İndir
14263 İşte geldi Iyd-i adhâ idelim canlar fedâ Sayfa 1 Muhayyer Sünbüle Ahmet Efendi(Hâfız) İndir
15011 Düşerse gönlüme özlem damlası Sayfa 1 Muhayyer Sünbüle İsmail Demirkıran İndir
15011 Düşerse gönlüme özlem damlası Sayfa 2 Muhayyer Sünbüle İsmail Demirkıran İndir
15817 Uykularım hep yarım gittiğin günden beri Sayfa 1 Muhayyer Sünbüle İsmâil Demirkıran İndir
15817 Uykularım hep yarım gittiğin günden beri Sayfa 2 Muhayyer Sünbüle İsmâil Demirkıran İndir
16046 Allah u Rabb-i lâyezâl Sayfa 1 Muhayyer Sünbüle Hüseyin Tolan (Hâfız) İndir
17730 Çektir güzelim rûruma sen derdini çektir Sayfa 1 Muhayyer Sünbüle Akın Özkan İndir
17730 Çektir güzelim rûruma sen derdini çektir Sayfa 2 Muhayyer Sünbüle Akın Özkan İndir
19316 Bir duyguyu paylaştık senelerce gönülden Sayfa 1 Muhayyer Sünbüle Sadun Aksüt İndir
10037 Sîne-i pür-şevkime meyhâneler reşk eylesin Sayfa 1 Sünbüle Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.