Muhayyer Sünbüle Makamı

  Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
  440 Anarım ismini ağlar yanarım sızlanırım Sayfa 1 Muhayyer Sünbüle İrfan Doğrusöz İndir
  440 Anarım ismini ağlar yanarım sızlanırım Sayfa 2 Muhayyer Sünbüle İrfan Doğrusöz İndir
  583 Âşıkım ol hastayım ki cânâ cânân isterim Sayfa 1 Muhayyer Sünbüle İrfan Doğrusöz İndir
  1402 Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı Sayfa 1 Muhayyer Sünbüle Tanbûri Ali Efendi İndir
  1511 Ben nev-resîde bir gülüm Sayfa 1 Muhayyer Sünbüle Rif’at Bey İndir
  2103 Bir kelâmım var sana yâr söyleyim Sayfa 1 Muhayyer Sünbüle Hâşim Bey İndir
  2566 Bulunmaz şâhım emsâlin felekte Sayfa 1 Muhayyer Sünbüle Kanûni Şemsi Efendi İndir
  2707 Câm-ı emelim bâde-i lâ’linle dolunca Sayfa 1 Muhayyer Sünbüle Küçük Mehmet Ağa İndir
  2707 Câm-ı emelim bâde-i lâ’linle dolunca Sayfa 2 Muhayyer Sünbüle Küçük Mehmet Ağa İndir
  3226 Dem o demlerdi ki edip hem-dem-i ülfet beni Sayfa 1 Muhayyer Sünbüle Sultan III.Selim (İlhâmî) İndir
  3831 Elinden çektiğim sâkî-yi bezmin niş ü semdir hep Sayfa 1 Muhayyer Sünbüle Hacı Fâik Bey İndir
  4101 Ey gonca-i nâzik tenim Sayfa 1 Muhayyer Sünbüle Sultan III.Selim (İlhâmî) İndir
  4132 Ey gül-i nâzik-beden işve-pesendim Sayfa 1 Muhayyer Sünbüle Rif’at Bey İndir
  4217 Ey nihâl-i işve bir nevres-fidânımsın benim Sayfa 1 Muhayyer Sünbüle Vardakosta Ahmet Ağa İndir
  4977 Gitti o güzel yâdıma bir handesi kaldı Sayfa 1 Muhayyer Sünbüle Sâdi Işılay İndir
  6127 Hayâlin dîdede medhin dilimde şâhım (Medhiye) Sayfa 1 Muhayyer Sünbüle Dellalzâde İndir
  10353 Şâhım hemîşe lûtfun umar bu fütâdecik Sayfa 1 Muhayyer Sünbüle Hacı Sâdullah Ağa İndir
  10734 Tutuştu gam oduna şâd gördüğün gönlüm Sayfa 1 Muhayyer Sünbüle Tanbûri Ali Efendi İndir
  10734 Tutuştu gam oduna şâd gördüğün gönlüm Sayfa 2 Muhayyer Sünbüle Tanbûri Ali Efendi İndir
  11447 Yine bir şûha olup hâhişkâr Sayfa 1 Muhayyer Sünbüle Hâşim Bey İndir
  11666 Zebân-ı aşkı anlar sana benzer işve-ger var mı Sayfa 1 Muhayyer Sünbüle Vardakosta Ahmet Ağa İndir
  11666 Zebân-ı aşkı anlar sana benzer işve-ger var mı Sayfa 2 Muhayyer Sünbüle Vardakosta Ahmet Ağa İndir
  14263 İşte geldi Iyd-i adhâ idelim canlar fedâ Sayfa 1 Muhayyer Sünbüle Ahmet Efendi(Hâfız) İndir
  15011 Düşerse gönlüme özlem damlası Sayfa 1 Muhayyer Sünbüle İsmail Demirkıran İndir
  15011 Düşerse gönlüme özlem damlası Sayfa 2 Muhayyer Sünbüle İsmail Demirkıran İndir
  15817 Uykularım hep yarım gittiğin günden beri Sayfa 1 Muhayyer Sünbüle İsmâil Demirkıran İndir
  15817 Uykularım hep yarım gittiğin günden beri Sayfa 2 Muhayyer Sünbüle İsmâil Demirkıran İndir
  16046 Allah u Rabb-i lâyezâl Sayfa 1 Muhayyer Sünbüle Hüseyin Tolan (Hâfız) İndir
  17730 Çektir güzelim rûruma sen derdini çektir Sayfa 1 Muhayyer Sünbüle Akın Özkan İndir
  17730 Çektir güzelim rûruma sen derdini çektir Sayfa 2 Muhayyer Sünbüle Akın Özkan İndir
  19316 Bir duyguyu paylaştık senelerce gönülden Sayfa 1 Muhayyer Sünbüle Sadun Aksüt İndir
  10037 Sîne-i pür-şevkime meyhâneler reşk eylesin Sayfa 1 Sünbüle Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.