3087 Çöktü artık bir perîşanlık hayâlhâneme Sayfa 1 Mâye Yorgo Bacanos İndir
3244 Derd-i aşkın ile zâlim perîşan olmada hâlim Sayfa 1 Mâye Zeki Arif Ataergin İndir
4026 Ey bülbül-i hoş-nağme ser-ağaz Sayfa 1 Mâye Dellalzâde İndir
4482 Firkatin hâlim perîşân etti gel Sayfa 1 Mâye Dede Efendi İndir
6454 Hiç menendin yok senin bir tânesin Sayfa 1 Mâye Şâkir Ağa İndir
6454 Hiç menendin yok senin bir tânesin Sayfa 2 Mâye Şâkir Ağa İndir
7726 Mihr-i ruhunda dâne-i hoy nakd-i dîdedir Sayfa 1 Mâye Halil Efendi(Cerrahpaşa Müezzini) İndir
7726 Mihr-i ruhunda dâne-i hoy nakd-i dîdedir Sayfa 2 Mâye Halil Efendi(Cerrahpaşa Müezzini) İndir
9701 Sermest-i gamım bâde-i hûn-i ciğerimden Sayfa 1 Mâye Dede Efendi İndir
9701 Sermest-i gamım bâde-i hûn-i ciğerimden Sayfa 2 Mâye Dede Efendi İndir
10385 Şeb midir bu yâ sevâd-ı âh-ı pinhânım mıdır Sayfa 1 Mâye Kazasker Mustafa İzzet Efendi İndir
10649 Terketmedi nâz-ı seherî hâr eleminden Sayfa 1 Mâye Rif’at Bey İndir
11061 Yakışmış câme-i zîbâ dokunmuş çeşm-i bülbülden Sayfa 1 Mâye _ İndir
11429 Yine bend oldu dil bir nev-civâne Sayfa 1 Mâye Halil Efendi(Cerrahpaşa Müezzini) İndir
14381 Şâh Hüseyn’in firkatine ağlayan gelsin beri Sayfa 1 Mâye _ İndir
14612 Aşkın meyine kanmış mestaneleriz hakka Sayfa 1 Mâye Cüneyt Kosal İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.