Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
19 Acı sonsuz yaralar yüzbini aşkın yüreğim Sayfa 1 Mâhûr Oğuz Şenler İndir
228 Ah ü zâr-ı aşka uymuş kâm-yâb olmuş gönül Sayfa 1 Mâhûr Fehmi Tokay İndir
234 Akdeniz’de parlayan bir incisin Alanya (ALANYA) Sayfa 1 Mâhûr Süleyman Erguner İndir
272 Akşamın kucağında son renkler erir gibi Sayfa 1 Mâhûr Fâruk Şâhin İndir
272 Akşamın kucağında son renkler erir gibi Sayfa 2 Mâhûr Fâruk Şâhin İndir
286 Akşam oldu sabah oldu gelmedin Sayfa 1 Mâhûr Kenan Günel İndir
286 Akşam oldu sabah oldu gelmedin Sayfa 2 Mâhûr Kenan Günel İndir
311 Alamam doğrusu dest-i emele Sayfa 1 Mâhûr Şerif İçli İndir
314 Al bu geceyi vur ötekine Sayfa 1 Mâhûr Fethi Karamahmudoğlu İndir
317 Aldandı gönlüm va’d-i visâle Sayfa 1 Mâhûr _ İndir
327 Aldı aklım bir gonce-leb Sayfa 1 Mâhûr Sultan II.Mahmut (Adlî) İndir
372 Al gülün dalında diken var diye Sayfa 1 Mâhûr Alâeddin Pakyüz İndir
408 Al yanına bir dil-nevâz Sayfa 1 Mâhûr Dellalzâde İndir
413 Aman aman Bağdat’lı cilvesi gâyet tatlı Sayfa 1 Mâhûr _ İndir
431 Aman felek aman senin elinden Sayfa 1 Mâhûr Bilge Özgen İndir
431 Aman felek aman senin elinden Sayfa 2 Mâhûr Bilge Özgen İndir
434 Aman sâkî lûtfuna âmâdeyim Sayfa 1 Mâhûr Lem’î Atlı İndir
451 Andıkça bütün ömrümü rûhum yine ağlar Sayfa 1 Mâhûr Nûri Halil Poyraz İndir
568 Âşıka Bağdad sorulmaz ufukları aşar gider Sayfa 1 Mâhûr Münir Nûrettin Selçuk İndir
643 Aşk bağımız vîran olmuş yâr ona bîgânedir Sayfa 1 Mâhûr Mebrûke Çağla İndir
733 Aşkınla harab gönlümü gel gör neye döndüm Sayfa 1 Mâhûr Emin Ongan İndir
775 Aşk için ağlıyorsun daha neler aşk olsun Sayfa 1 Mâhûr Zekâi Tunca İndir
775 Aşk için ağlıyorsun daha neler aşk olsun Sayfa 2 Mâhûr Zekâi Tunca İndir
786 Aradan yıllar değil ömür geçse özlerim Sayfa 1 Mâhûr İsmail Demirkıran İndir
827 Ateşin gözlerini rûha kemend etme sakın Sayfa 1 Mâhûr Sâdi Işılay İndir
884 Aynalar yalancıdır gözlerime bak Sayfa 1 Mâhûr İsmail Demirkıran İndir
910 Ayrılık rüzgarı gönlüme doluyor Sayfa 1 Mâhûr Kâmuran Yarkın İndir
938 ATATÜRK MARŞI (Aziz vatan bölünmez..) Sayfa 1 Mâhûr İrfan Özbakır İndir
938 ATATÜRK MARŞI (Aziz vatan bölünmez..) Sayfa 2 Mâhûr İrfan Özbakır İndir
944 Bâdeler döndükçe artar bezm-i ayşın neş’esi Sayfa 1 Mâhûr Selânik’li Ahmet Efendi İndir
955 Bağ bozumu geldi yine Sayfa 1 Mâhûr Bahri Altıntaş İndir
955 Bağ bozumu geldi yine Sayfa 2 Mâhûr Bahri Altıntaş İndir
985 Bağrımda açarken sevdâ gülleri Sayfa 1 Mâhûr Bilge Özgen İndir
985 Bağrımda açarken sevdâ gülleri Sayfa 2 Mâhûr Bilge Özgen İndir
998 Bahardı aşkımız hazanı seçtin Sayfa 1 Mâhûr Hasan Dede Dinç İndir
998 Bahardı aşkımız hazanı seçtin Sayfa 2 Mâhûr Hasan Dede Dinç İndir
1031 Bahar misâli açar kalblerde ışık saçar Sayfa 1 Mâhûr İrfan Özbakır İndir
1045 Bahar penbe beyaz olur güzeller neşeli olur Sayfa 1 Mâhûr Neveser Kökdeş İndir
1045 Bahar penbe beyaz olur güzeller neşeli olur Sayfa 2 Mâhûr Neveser Kökdeş İndir
1101 Bak geldi bahar canlanıyor şimdi hayâlin Sayfa 1 Mâhûr Abidin Gerçeker İndir
1109 Bakın şu kıza ne kadar bülend Sayfa 1 Mâhûr Lavtacı Hristo İndir
1109 Bakın şu kıza ne kadar bülend Sayfa 2 Mâhûr Lavtacı Hristo İndir
1178 Bana bir bahar oldun bu ömrümün kışında Sayfa 1 Mâhûr Yüksel Kip İndir
1224 Baharda bir yol dolaşıp çiçek çiçek sorma beni Sayfa 1 Mâhûr Fethi Karamahmudoğlu İndir
1244 Bayram geldi bak yine Sayfa 1 Mâhûr Metin Everes İndir
1244 Bayram geldi bak yine Sayfa 2 Mâhûr Metin Everes İndir
1326 Ben çiftliğe indim gittim annem duymadan Sayfa 1 Mâhûr _ İndir
1355 Ben derdime hiç çâre bulmam sâkî Sayfa 1 Mâhûr Arif Sâmi Toker İndir
1379 Ben güzele güzel demem güzel benim olmayınca Sayfa 1 Mâhûr Sadettin Kaynak İndir
1379 Ben güzele güzel demem güzel benim olmayınca Sayfa 2 Mâhûr Sadettin Kaynak İndir
1407 Beni çün kendine ol serv-i revân bende bile Sayfa 1 Mâhûr Ebû-Bekir Ağa İndir
1407 Beni çün kendine ol serv-i revân bende bile Sayfa 2 Mâhûr Ebû-Bekir Ağa İndir
1454 Benim nazlı bülbülüm Sayfa 1 Mâhûr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
1483 Ben isterim ey sevgili senden seni (TENDEN TENİ) Sayfa 1 Mâhûr Rüştü Şardağ İndir
1508 Ben neler çekmekteyim bilsen dil-i âvâreden Sayfa 1 Mâhûr Zekâî Dede İndir
1533 Ben seni evvel görüşte ey perî Sayfa 1 Mâhûr Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı) İndir
1533 Ben seni evvel görüşte ey perî Sayfa 2 Mâhûr Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı) İndir
1579 Beyoğlu’nda(Kâkülünü çözersin) gezersin sevdiğini üzersin Sayfa 1 Mâhûr Rızâ Bey İndir
1635 Bihamdillah ayân oldu bana Hû Sayfa 1 Mâhûr Ahmet Hatipoğlu İndir
1664 Billâhi güzel gözlerinin mest-nigâhı Sayfa 1 Mâhûr Mehmet Yürü (Nasib’in) İndir
1756 Bir âfet-i meh-peyker ile nüktelerim var Sayfa 1 Mâhûr Ebû-Bekir Ağa İndir
1756 Bir âfet-i meh-peyker ile nüktelerim var Sayfa 2 Mâhûr Ebû-Bekir Ağa İndir
1861 Bir deniz kıyısında esti o deli rüzgar Sayfa 1 Mâhûr İrfan Özbakır İndir
1907 Bir gece hem-meclis olsak biz bize Sayfa 1 Mâhûr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
1910 Bir gece şu bahçeden bir ses getirmişti sabâ Sayfa 1 Mâhûr Leylâ Saz İndir
1919 Bir gizli sevdâ var senin kalbinde Sayfa 1 Mâhûr Burhânettin Deran İndir
1936 Bir gonce-verd etti zuhur Sayfa 1 Mâhûr Kemânî Rızâ Efendi İndir
1940 Bir gönülde iki sevdâ olamaz Sayfa 1 Mâhûr Mazhar Bey İndir
1950 Bir görüp bin seversin Sayfa 1 Mâhûr Turhan Toper İndir
1975 Bir gülşene vardık ki uzak mihr ile meh’den Sayfa 1 Mâhûr Münir Nûrettin Selçuk İndir
1975 Bir gülşene vardık ki uzak mihr ile meh’den Sayfa 2 Mâhûr Münir Nûrettin Selçuk İndir
2099 Bir karanfil bir yâsemen bir ıtır Sayfa 1 Mâhûr Erdoğan Köroğlu İndir
2178 Bir neş’e yarat hasta gönül sen de biraz gül Sayfa 1 Mâhûr Refik Fersan İndir
2178 Bir neş’e yarat hasta gönül sen de biraz gül Sayfa 2 Mâhûr Refik Fersan İndir
2237 Bir safâ kesb eyle kim peymâneler reşk eylesin Sayfa 1 Mâhûr Ahmet Efendi(Na’tî Dâmâdı) İndir
2237 Bir safâ kesb eyle kim peymâneler reşk eylesin Sayfa 2 Mâhûr Ahmet Efendi(Na’tî Dâmâdı) İndir
2238 Bir sararmış sâk’a döndüm hep görenler ağlasın Sayfa 1 Mâhûr Selânik’li Ahmet Efendi İndir
2263 Bir su gibi çağıldar dudaklarında sesin Sayfa 1 Mâhûr Ali Ulvi Baradan İndir
2263 Bir su gibi çağıldar dudaklarında sesin Sayfa 2 Mâhûr Ali Ulvi Baradan İndir
2272 Bir şiir sesi var kulaklarımda Sayfa 1 Mâhûr Mahmut Oğul İndir
2272 Bir şiir sesi var kulaklarımda Sayfa 2 Mâhûr Mahmut Oğul İndir
2286 Bir tatlı bahar neş’esi rûhumda yarat da Sayfa 1 Mâhûr Yüksel Kip İndir
2339 Bir yâr-ı nev hoş-edâdır Sayfa 1 Mâhûr Tanbûri Mustafa Çavuş İndir
2525 Bugünlerde seni görsek Sayfa 1 Mâhûr Hâfız Yusuf Efendi İndir
2589 Bu ne lebdir ne ağızdır ne güzel gülüştür bu Sayfa 1 Mâhûr Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi) İndir
2607 Bu sevdâ ne tatlı ne tatlı yalan Sayfa 1 Mâhûr Şükrü Şenozan İndir
2610 Bu son şarkımda sen varsın Sayfa 1 Mâhûr Muzaffer İlkar İndir
2610 Bu son şarkımda sen varsın Sayfa 2 Mâhûr Muzaffer İlkar İndir
2673 Bülbüller ötüyor seher vaktidir Sayfa 1 Mâhûr _ İndir
2697 Bütün dünyâya küskündüm Sayfa 1 Mâhûr Ali Rif’at Çağatay İndir
2697 Bütün dünyâya küskündüm Sayfa 2 Mâhûr Ali Rif’at Çağatay İndir
2697 Bütün dünyâya küskündüm Sayfa 3 Mâhûr Ali Rif’at Çağatay İndir
2697 Bütün dünyâya küskündüm Sayfa 4 Mâhûr Ali Rif’at Çağatay İndir
2765 Cânım seni gâyet sever Sayfa 1 Mâhûr Kânûnî Hacı Arif Bey İndir
2835 Cihanı lâl-gûn eden sirişk-i erguvanımdır Sayfa 1 Mâhûr Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi) İndir
2921 Çekin halay çalsın durmadan sazlar Sayfa 1 Mâhûr Suphi İdrisoğlu İndir
2921 Çekin halay çalsın durmadan sazlar Sayfa 2 Mâhûr Suphi İdrisoğlu İndir
2923 Çek keman ebrûlerin ey şîvekâr Sayfa 1 Mâhûr Rif’at Bey İndir
2924 Çek küreği güzelim uzanalım Göksu’ya Sayfa 1 Mâhûr Arif Sâmi Toker İndir
2940 Çektikçe sîneye etrafdasın sen cismi güzel Sayfa 1 Mâhûr Selâhattin İçli İndir
2940 Çektikçe sîneye etrafdasın sen cismi güzel Sayfa 2 Mâhûr Selâhattin İçli İndir
2999 Çık balkona sen her gece imdâdıma koş gel Sayfa 1 Mâhûr Necdet Tokatlıoğlu İndir
3013 Çıktım ferman yazdırmağa Sayfa 1 Mâhûr (Leskofça türküsü) İndir
3029 Çiçeklensin bahçemiz neş’elensin çevremiz Sayfa 1 Mâhûr Fâruk Kestiren İndir
3036 Çiçeklerle bezenmiş Boğaz’ın sâhilleri Sayfa 1 Mâhûr Râdife Erten İndir
3036 Çiçeklerle bezenmiş Boğaz’ın sâhilleri Sayfa 2 Mâhûr Râdife Erten İndir
3040 Çiçekli yollardan geçerek gel Sayfa 1 Mâhûr İrfan Özbakır İndir
3040 Çiçekli yollardan geçerek gel Sayfa 2 Mâhûr İrfan Özbakır İndir
3044 Çiğdem lâle gül sünbül Sayfa 1 Mâhûr Kenan Olguncan İndir
3045 Çiğdemler açmış dediler ben baharı görmedim ki Sayfa 1 Mâhûr Erdoğan Berker İndir
3045 Çiğdemler açmış dediler ben baharı görmedim ki Sayfa 2 Mâhûr Erdoğan Berker İndir
3221 Demek gideceksin gurbet ellere Sayfa 1 Mâhûr Metin Everes İndir
3221 Demek gideceksin gurbet ellere Sayfa 2 Mâhûr Metin Everes İndir
3249 Derdi baştan atalım yaşamaya bakalım Sayfa 1 Mâhûr Alâeddin Yavaşça İndir
3425 Dil-i nâ-şâdımı yaktın değil mi âh bana söyle Sayfa 1 Mâhûr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
3479 Dinle sözüm ey bî-bedel Sayfa 1 Mâhûr Nûman Ağa İndir
3502 Doğmamıştır âleme vechi misâl-i âfitâb Sayfa 1 Mâhûr Hacı Fâik Bey İndir
3502 Doğmamıştır âleme vechi misâl-i âfitâb Sayfa 2 Mâhûr Hacı Fâik Bey İndir
3560 Dudağımda açan gülüş senin benim ikimizin Sayfa 1 Mâhûr Erol Sayan İndir
3575 Durdurmak mümkün değil öyle bir sihir var ki Sayfa 1 Mâhûr Ziyâ Ümit Özbakır İndir
3583 Durmadan aksın eğer isterse her gün gözyaşım Sayfa 1 Mâhûr Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
3666 Dünyânın mevsimi neyine gerek Sayfa 1 Mâhûr Akın Özkan İndir
3666 Dünyânın mevsimi neyine gerek Sayfa 2 Mâhûr Akın Özkan İndir
3672 Dün yine günümüz geçti berâber Sayfa 1 Mâhûr Refik Fersan İndir
3679 Düşen sarı yapraklara yağan deli yağmurlara Sayfa 1 Mâhûr Fâruk Şâhin İndir
3679 Düşen sarı yapraklara yağan deli yağmurlara Sayfa 2 Mâhûr Fâruk Şâhin İndir
3719 Düştün yine bir şûh-i sitemkâre gönül vay Sayfa 1 Mâhûr Lâtif Ağa İndir
3768 Efganıma yârim aceb imdâd edecek mi Sayfa 1 Mâhûr Şekerci Cemil Bey İndir
3777 Eğerçi köhne metâız revâcımız yoktur Sayfa 1 Mâhûr İsmail Baha Sürelsan İndir
3777 Eğerçi köhne metâız revâcımız yoktur Sayfa 2 Mâhûr İsmail Baha Sürelsan İndir
3809 Elâ gözlü nazlı dilber seni senden sakınırım Sayfa 1 Mâhûr Alâeddin Yavaşça İndir
3809 Elâ gözlü nazlı dilber seni senden sakınırım Sayfa 2 Mâhûr Alâeddin Yavaşça İndir
3829 Elinde deste güzel dilinde beste güzel Sayfa 1 Mâhûr Râfet Kıral İndir
3903 Erdik yine gül devrine Sayfa 1 Mâhûr Erdinç Çelikkol İndir
3916 Esîr ettin beni ey dil pesendim Sayfa 1 Mâhûr Rahmi Bey İndir
3952 Etmedin asla terahhum pek çok üzdün cânımı Sayfa 1 Mâhûr Leylâ Saz İndir
3996 Ey âşık-ı dîdâr ulu Yezdân’a gönül ver Sayfa 1 Mâhûr Zeki Altun (Hâfız) İndir
4064 Ey dilber-i hoş-nevresim Sayfa 1 Mâhûr Hâşim Bey İndir
4076 Ey felek Mecnûn’uyum Leylâ’yı gözler gözlerim Sayfa 1 Mâhûr Nihat Adlim İndir
4090 Ey gonca-dehen hâr-ı elem cânıma geçti Sayfa 1 Mâhûr Dede Efendi İndir
4090 Ey gonca-dehen hâr-ı elem cânıma geçti Sayfa 2 Mâhûr Dede Efendi İndir
4122 Ey gözü âhû bana bilmem niçin bîgânesin Sayfa 1 Mâhûr Eyyûbî Mehmet Bey İndir
4122 Ey gözü âhû bana bilmem niçin bîgânesin Sayfa 2 Mâhûr Eyyûbî Mehmet Bey İndir
4204 Ey nâz ü işve velvele-i şân olan sana Sayfa 1 Mâhûr Refik Fersan İndir
4204 Ey nâz ü işve velvele-i şân olan sana Sayfa 2 Mâhûr Refik Fersan İndir
4227 Ey perî ruhsârına ben “gül” desem de elverir Sayfa 1 Mâhûr İlya Efendi İndir
4227 Ey perî ruhsârına ben “gül” desem de elverir Sayfa 2 Mâhûr İlya Efendi İndir
4241 Ey serîr-ârâ-yı nâz ü hüsn ü ân Sayfa 1 Mâhûr Aşir Efendi İndir
4282 Ey şehenşâh-ı cihan Sultan Hamîd-i kâmrân Sayfa 1 Mâhûr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
4330 Ey yüzü mâh gamzelerin aldı kararım Sayfa 1 Mâhûr Sabahattin Volkan İndir
4496 Gafil ne bilir neşve-i pür-şevk-i vegayı Sayfa 1 Mâhûr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
4599 Geçip gitse de yıllar bir gün ayrılsa yollar… Sayfa 1 Mâhûr İsmail Demirkıran İndir
4629 Geçtiğin yollarda hep adım adım Sayfa 1 Mâhûr Fâruk Şâhin İndir
4629 Geçtiğin yollarda hep adım adım Sayfa 2 Mâhûr Fâruk Şâhin İndir
4673 Gel bir daha gül rûyini aç handeni göster Sayfa 1 Mâhûr Selânik’li Ahmet Efendi İndir
4741 Gel gel kaçalım el ele gün doğmadan evvel Sayfa 1 Mâhûr Sâdi Hoşses İndir
4774 Gelin çocuklar gelin Sayfa 1 Mâhûr Nedim Önol İndir
4801 Gel meclise ey lebleri-mül bir iki parlat Sayfa 1 Mâhûr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
4911 Gidiyorsun güzelim git yine kalbimde yerin Sayfa 1 Mâhûr Ekrem Güyer İndir
4971 Gittin gideli ben deli divâneye döndüm Sayfa 1 Mâhûr Nûri Halil Poyraz İndir
4971 Gittin gideli ben deli divâneye döndüm Sayfa 2 Mâhûr Nûri Halil Poyraz İndir
4971 Gittin gideli ben deli divâneye döndüm Sayfa 3 Mâhûr Nûri Halil Poyraz İndir
5010 Gökte benim yıldızımsın Sayfa 1 Mâhûr Refik Fersan İndir
5046 Gönlümde garip hüzün Sayfa 1 Mâhûr Ali Şenozan İndir
5050 Gönlümdeki ateşin korundasın sen Sayfa 1 Mâhûr Mehmet Bürün İndir
5050 Gönlümdeki ateşin korundasın sen Sayfa 2 Mâhûr Mehmet Bürün İndir
5051 Gönlümdeki fırtına böyle devam ederse Sayfa 1 Mâhûr İrfan Özbakır İndir
5070 Gönlüm kanatlanmış yedi kat gökte Sayfa 1 Mâhûr İsmail Ötenkaya İndir
5070 Gönlüm kanatlanmış yedi kat gökte Sayfa 2 Mâhûr İsmail Ötenkaya İndir
5091 Gönlüm şimdi çok pişmandır Sayfa 1 Mâhûr Hasan Dede Dinç İndir
5155 Gönül adlı bülbülüm var Sayfa 1 Mâhûr Dellalzâde İndir
5242 Gönüller tutuşup alev alınca Sayfa 1 Mâhûr Fâruk Şâhin İndir
5302 Gördüm bugün cânânı dil Sayfa 1 Mâhûr Dede Efendi İndir
5344 Görmeyim kimseye göz süzdüğünü mahvolurum Sayfa 1 Mâhûr Alâeddin Yavaşça İndir
5344 Görmeyim kimseye göz süzdüğünü mahvolurum Sayfa 2 Mâhûr Alâeddin Yavaşça İndir
5356 Gör n’itti cânâ firkatin Sayfa 1 Mâhûr Dede Efendi İndir
5391 Gösterip ağyâre lûtfun bizlere bîgânesin Sayfa 1 Mâhûr Hacı Arif Bey İndir
5392 Gösterip rûyin esîr-i lâl-i nâb ettin beni Sayfa 1 Mâhûr Eyyûbî Mehmet Bey İndir
5392 Gösterip rûyin esîr-i lâl-i nâb ettin beni Sayfa 2 Mâhûr Eyyûbî Mehmet Bey İndir
5536 Gözyaşları kalbindeki mehtâbı eritti Sayfa 1 Mâhûr Mehmet Yürü (Nasib’in) İndir
5543 Gurbet çekilmez oldu yollar geçilmez oldu Sayfa 1 Mâhûr Sâdi Hoşses İndir
5543 Gurbet çekilmez oldu yollar geçilmez oldu Sayfa 2 Mâhûr Sâdi Hoşses İndir
5570 Gücendim ben sana unuttun artık beni Sayfa 1 Mâhûr Muhlis Sabahattin Ezgi İndir
5590 Gül bî-rûh-i yâr hoş ne-bâşed Sayfa 1 Mâhûr Abdülkâdir-i Merâgi İndir
5590 Gül bî-rûh-i yâr hoş ne-bâşed Sayfa 2 Mâhûr Abdülkâdir-i Merâgi İndir
5644 Güller açıyor sanki gülerken deheninde Sayfa 1 Mâhûr Mehmet Kasabalı İndir
5714 Gülşen-i ezhar açtı her yana Sayfa 1 Mâhûr Basmacı Abdi Efendi İndir
5769 Günden güne kalbim doluyor hâtıralarla Sayfa 1 Mâhûr Ümit Gürelman İndir
5799 Güneş solup gidince perde perde inince Sayfa 1 Mâhûr İrfan Özbakır İndir
5799 Güneş solup gidince perde perde inince Sayfa 2 Mâhûr İrfan Özbakır İndir
5813 Günlerce ne gördüm ne de ben kimseye sordum Sayfa 1 Mâhûr Mahmut Yivli İndir
5911 Hadi canım çekinme yok yoktur kul sevince Sayfa 1 Mâhûr Selâhattin İçli İndir
5911 Hadi canım çekinme yok yoktur kul sevince Sayfa 2 Mâhûr Selâhattin İçli İndir
5911 Hadi canım çekinme yok yoktur kul sevince Sayfa 3 Mâhûr Selâhattin İçli İndir
5939 Hâlâ kanayan kalbimi aşk ateşi dağlar Sayfa 1 Mâhûr Yorgo Bacanos İndir
5939 Hâlâ kanayan kalbimi aşk ateşi dağlar Sayfa 2 Mâhûr Yorgo Bacanos İndir
5976 Hani bir gün başını göğsüme dayamıştın Sayfa 1 Mâhûr Amir Ateş İndir
6022 Satırlar divâne besteler sarhoş Sayfa 1 Mâhûr Orhan Kızılsavaş İndir
6022 Satırlar divâne besteler sarhoş Sayfa 2 Mâhûr Orhan Kızılsavaş İndir
6045 Hasretin yıllardır yetti canıma Sayfa 1 Mâhûr İrfan Özbakır İndir
6135 Hayâlleri yok olmuş içinde yıllar solmuş Sayfa 1 Mâhûr Erol Sayan İndir
6147 Hayat her an gülümser ona içten gülene Sayfa 1 Mâhûr İrfan Özbakır İndir
6163 Haydi gel anlaşalım sevgiyi paylaşalım Sayfa 1 Mâhûr Erdem Gürcan Avcı İndir
6163 Haydi gel anlaşalım sevgiyi paylaşalım Sayfa 2 Mâhûr Erdem Gürcan Avcı İndir
6290 Her güzeli Leylâ sanıp sevdâlara daldı gönül Sayfa 1 Mâhûr İsmail Birateş İndir
6290 Her güzeli Leylâ sanıp sevdâlara daldı gönül Sayfa 2 Mâhûr İsmail Birateş İndir
6324 Her sevgiyi tattıran ismini hep andıran… Sayfa 1 Mâhûr İrfan Özbakır İndir
6324 Her sevgiyi tattıran ismini hep andıran… Sayfa 2 Mâhûr İrfan Özbakır İndir
6414 Hicrânı açmıştır sînede yâre Sayfa 1 Mâhûr Sâdi Hoşses İndir
6414 Hicrânı açmıştır sînede yâre Sayfa 2 Mâhûr Sâdi Hoşses İndir
6472 BAYRAM GECESİ (Hoş geldin elimize) Sayfa 1 Mâhûr Sadettin Kaynak İndir
6473 Hoş geldin gönül bahçeme bahar yüzlüm hoşgeldin Sayfa 1 Mâhûr Selâhattin İçli İndir
6473 Hoş geldin gönül bahçeme bahar yüzlüm hoşgeldin Sayfa 2 Mâhûr Selâhattin İçli İndir
6474 Hoş geldin sen yeni yıl Sayfa 1 Mâhûr Bilge Özgen İndir
6503 Hülyâlı bakışların su gibi akışların Sayfa 1 Mâhûr Sâdi Hoşses İndir
6566 İçimde arzular kanat çırpıyor Sayfa 1 Mâhûr İsmail Demirkıran İndir
6566 İçimde arzular kanat çırpıyor Sayfa 2 Mâhûr İsmail Demirkıran İndir
6592 İçimizde bir umut yeşerdi dün (KARDEŞLİK ŞARKISI) Sayfa 1 Mâhûr Bilge Özgen İndir
6632 İki gözüm sensiz lûtf et de söyle Sayfa 1 Mâhûr Kemâl Emin Bara İndir
6673 İnanıp vâ’dine bel bağlayamam Sayfa 1 Mâhûr İsmet Ağa İndir
6698 İndim yârin bahçesine gül dibinde gül-i ter Sayfa 1 Mâhûr _ İndir
6731 İstanbul’lu akşamlar beni benden soruyor Sayfa 1 Mâhûr İsmail Demirkıran İndir
6734 İstanbul’un koynunda lâledân gibisin Sayfa 1 Mâhûr Câhit Atasoy İndir
6754 İster isen gel gidelim Sayfa 1 Mâhûr Hâşim Bey İndir
6831 Kadehin dudağımda gelsen de gelmesen de Sayfa 1 Mâhûr Rüştü Eriç İndir
6831 Kadehin dudağımda gelsen de gelmesen de Sayfa 2 Mâhûr Rüştü Eriç İndir
6910 Kalbimdeki sis rûhumu sarmış yandıkça yanar Sayfa 1 Mâhûr Hüseyin Erbay İndir
7010 Cemile’min bir elinde makine Sayfa 1 Mâhûr _ İndir
7423 Mâdem ki baharlarla coşup yaz gibi açtın Sayfa 1 Mâhûr Şerif İçli İndir
7443 Mâhuru ayırsak güzelim bence miyâna Sayfa 1 Mâhûr İsmail Baha Sürelsan İndir
7616 Merhamet ey çeşm-i âhû yaktı beni gözlerin Sayfa 1 Mâhûr Mehmet Yürü (Nasib’in) İndir
7723 Mihnet yolu üstünde garip sevgilim öldü Sayfa 1 Mâhûr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
7761 Mutluluk şarkısı bu birlikte söyleyelim Sayfa 1 Mâhûr Turhan Toper İndir
7761 Mutluluk şarkısı bu birlikte söyleyelim Sayfa 2 Mâhûr Turhan Toper İndir
7804 Müptelâyım hayli demdir bir bî-vefâya Sayfa 1 Mâhûr Kemençeci Usta Yani İndir
7804 Müptelâyım hayli demdir bir bî-vefâya Sayfa 2 Mâhûr Kemençeci Usta Yani İndir
7913 Nazar etti bâzı yârân Sayfa 1 Mâhûr Tanbûri Mustafa Çavuş İndir
7936 Ne ararsan sende mevcut Sayfa 1 Mâhûr Sultan III.Selim (İlhâmî) İndir
7936 Ne ararsan sende mevcut Sayfa 2 Mâhûr Sultan III.Selim (İlhâmî) İndir
7969 Ne denizde bir ses ne gökte yıldız Sayfa 1 Mâhûr Erdoğan Berker İndir
7969 Ne denizde bir ses ne gökte yıldız Sayfa 2 Mâhûr Erdoğan Berker İndir
7973 Ne doğan güne hükmüm geçer ne hâlden anlayan bulunur Sayfa 1 Mâhûr Münir Nûrettin Selçuk İndir
8302 Nice seneler olmuş başbaşa kalmayalı Sayfa 1 Mâhûr Fethi Karamahmudoğlu İndir
8321 Niçin nâlendesin böyle gönül derdin nedir söyle Sayfa 1 Mâhûr Yılmaz Yüksel İndir
8351 Niye gelmezsin efendim niye insâfa sen âh Sayfa 1 Mâhûr Zeki Duygulu İndir
8391 O elem dolu günler geçti bir bahar oldu Sayfa 1 Mâhûr Sâdun Aksüt İndir
8401 O gülün geçti güzellik çağı Sayfa 1 Mâhûr Rahmi Bey İndir
8401 O gülün geçti güzellik çağı Sayfa 2 Mâhûr Rahmi Bey İndir
8455 Oldum ey şûh sana bende Sayfa 1 Mâhûr Rif’at Bey İndir
8471 Ol kadar yalvarırım yâr rahmetmez Sayfa 1 Mâhûr Medenî Aziz Efendi İndir
8489 Olmuşum dîvâne vü hayrân-ı Rum Sayfa 1 Mâhûr Kömürcüzâde Mehmet Efendi H. İndir
8548 Otomobil uçar gider gönlüm gibi geçer gider Sayfa 1 Mâhûr Münir Nûrettin Selçuk İndir
8650 Öten bülbülleri susmuş Sayfa 1 Mâhûr Fahriye Ongun İndir
8772 Petek petek bal gibisin çiçek çiçek dal gibisin Sayfa 1 Mâhûr Erol Sayan İndir
8832 Reftâr-ı nâz-ı cünbüşe girdi aman aman Sayfa 1 Mâhûr Şükrü Şenozan İndir
8846 Reng-i gül-ruhsârını setreylemiş püskürme ben Sayfa 1 Mâhûr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
8900 Rûhumda çiçekler gibi açmakta hayâlin Sayfa 1 Mâhûr Ferit Tan İndir
8937 Rûz u şeb eyler niçin efgan gönül Sayfa 1 Mâhûr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
8963 Rüzgârın önünde yapraklar gibi benide savurup durdunuz yıllar Sayfa 1 Mâhûr Fâruk Şâhin İndir
8985 Sabâ tarf-ı vefâdan peyâm yok mu Sayfa 1 Mâhûr Hâfız Hüsnü Efendi (Enderûnî) İndir
9000 Sabah olsun ben şu yerden gideyim Sayfa 1 Mâhûr İbrâhim Ağa İndir
9090 Sâkî getir getir yine dünki şerâbımı Sayfa 1 Mâhûr Münir Nûrettin Selçuk İndir
9174 Sana lâyık mı ey gül-ten Sayfa 1 Mâhûr Dede Efendi İndir
9174 Sana lâyık mı ey gül-ten Sayfa 2 Mâhûr Dede Efendi İndir
9241 Sarsam miyânın ey gül-i ter yâsemen gibi Sayfa 1 Mâhûr Ebû-Bekir Ağa İndir
9241 Sarsam miyânın ey gül-i ter yâsemen gibi Sayfa 2 Mâhûr Ebû-Bekir Ağa İndir
9304 Sen bana ey pür-cefâ Sayfa 1 Mâhûr Lâtif Efendi İndir
9335 Sen dağılan hâleler ortasında bir damla Sayfa 1 Mâhûr Fâruk Şâhin İndir
9377 Sen gönül bağımın son çiçeğisin Sayfa 1 Mâhûr Fethi Karamahmudoğlu İndir
9437 Sen şeh-i hüsn-i bahâsın Sayfa 1 Mâhûr Sultan III.Selim (İlhâmî) İndir
9550 Seni nasıl severim bilmezsin bilemezsin Sayfa 1 Mâhûr Mahmut Oğul İndir
9550 Seni nasıl severim bilmezsin bilemezsin Sayfa 2 Mâhûr Mahmut Oğul İndir
9637 Senle durmak derd-nâk eyler beni Sayfa 1 Mâhûr Kanûni Hacı Arif Bey İndir
9641 Sensin gönüle bahar şarkısı söyleten Sayfa 1 Mâhûr Hasan Soysal İndir
9704 Serv-i nâzı seyret çıkmış oyuna Sayfa 1 Mâhûr Rahmi Bey İndir
9718 Setiremin düğmeleri bir sıra Sayfa 1 Mâhûr (İstanbul Türküsü) İndir
9745 Sevdâ seline kapıldı gönül Sayfa 1 Mâhûr Neveser Kökdeş İndir
9745 Sevdâ seline kapıldı gönül Sayfa 2 Mâhûr Neveser Kökdeş İndir
9760 Sevdâlı gözlerle sen bana baktın Sayfa 1 Mâhûr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
9775 Sevdâya bir ömür yetmez Sayfa 1 Mâhûr Suphi İdrisoğlu İndir
9775 Sevdâya bir ömür yetmez Sayfa 2 Mâhûr Suphi İdrisoğlu İndir
9872 Seven neden sevilmiyor hiç kıymeti bilinmiyor Sayfa 1 Mâhûr İsmail Demirkıran İndir
9954 SEN ÖĞRETTİN (Sevileni anmasını..) Sayfa 1 Mâhûr Teoman Önaldı İndir
10005 Seyr et izâr-ı yâri hatt-ı müşk-bâr ile Sayfa 1 Mâhûr Taşçızâde Recep Çelebi İndir
10079 Size bir haberim var Leylâ ile Mecnûn’dan Sayfa 1 Mâhûr İrfan Özbakır İndir
10079 Size bir haberim var Leylâ ile Mecnûn’dan Sayfa 2 Mâhûr İrfan Özbakır İndir
10107 Son görüşmem belki artık kal bu akşam öyle git Sayfa 1 Mâhûr Erdinç Çelikkol İndir
10379 Şarkımı senin için yazdığımı bilseydin Sayfa 1 Mâhûr İrfan Özbakır İndir
10388 Şeb-i vuslat hayâl oldu Sayfa 1 Mâhûr Mehmet Yürü (Nasib’in) İndir
10444 Şimdi bahara erdim gonca gonca gül derdim Sayfa 1 Mâhûr Alâeddin Yavaşça İndir
10479 ALİ’M (Şu dere yonca) Sayfa 1 Mâhûr _ İndir
10494 Şu güzele bir bakın bakışı nur saçıyor Sayfa 1 Mâhûr Şemsettin Ziyâ Bey İndir
10539 Tâ-be-key sînemde câ etmek cefâ vü kîneye Sayfa 1 Mâhûr Dilhayat Kalfa(Hanım) İndir
10539 Tâ-be-key sînemde câ etmek cefâ vü kîneye Sayfa 2 Mâhûr Dilhayat Kalfa(Hanım) İndir
10547 Tâc-ı hüsnün hükmeder şâirlerin dîvânına Sayfa 1 Mâhûr Mûsa Süreyyâ Bey İndir
10547 Tâc-ı hüsnün hükmeder şâirlerin dîvânına Sayfa 2 Mâhûr Mûsa Süreyyâ Bey İndir
10579 Tâli’imden ben ederken iştikâ Sayfa 1 Mâhûr Bîmen Şen İndir
10579 Tâli’imden ben ederken iştikâ Sayfa 2 Mâhûr Bîmen Şen İndir
10592 Tanımıyor gibisin Sayfa 1 Mâhûr Ali Şenozan İndir
10623 Te’lif edebilsem feleği âh emelimle Sayfa 1 Mâhûr Lâtif Ağa İndir
10679 Tîr-i hicr-i yâr ile dil zahm-dâr Sayfa 1 Mâhûr Kanûni Ethem Efendi İndir
10689 Tiğ-i gamzenle saçın bendinde sergerdânınım Sayfa 1 Mâhûr Bîmen Şen İndir
10689 Tiğ-i gamzenle saçın bendinde sergerdânınım Sayfa 2 Mâhûr Bîmen Şen İndir
10747 Uçtu ellerimizden en güzel günler aylar Sayfa 1 Mâhûr Avni Anıl İndir
10747 Uçtu ellerimizden en güzel günler aylar Sayfa 2 Mâhûr Avni Anıl İndir
10833 Uzak uzak iki yıldız bakar gönülden gönüle Sayfa 1 Mâhûr Selâhattin İçli İndir
10833 Uzak uzak iki yıldız bakar gönülden gönüle Sayfa 2 Mâhûr Selâhattin İçli İndir
10844 Uzaktan uzağa sevgi olur mu Sayfa 1 Mâhûr İsmail Demirkıran İndir
10844 Uzaktan uzağa sevgi olur mu Sayfa 2 Mâhûr İsmail Demirkıran İndir
10919 Vakit geçti erenler gayrı yaklaştı encâm Sayfa 1 Mâhûr Avni Anıl İndir
10923 Vâr iken zâtında böyle hüsn ü ân olma nihân Sayfa 1 Mâhûr Tanbûri Cemil Bey İndir
10977 Ver sâkî tâzelendi derdim bu gece Sayfa 1 Mâhûr Refik Fersan İndir
10989 Vur pençe-i Alî’deki şemşîr aşkına Sayfa 1 Mâhûr Münir Nûrettin Selçuk İndir
11041 Yağmur olup yağan sen şimşek olup çakan sen Sayfa 1 Mâhûr Gevherî Osmanoğlu İndir
11073 Yaktı gönlüm şimdi bir meh-pâresi Sayfa 1 Mâhûr Markar Ağa(Manok) İndir
11075 Yaktı o lâle-ruh beni hüsn-i çerâğına Sayfa 1 Mâhûr Ebû-Bekir Ağa İndir
11181 Yâre açtı tiğ-i hicrânın dile ey işvebâz Sayfa 1 Mâhûr Bolâhenk Nûri Bey İndir
11200 Yârin arkasından yana yakıla (YÂR HASRETİ) Sayfa 1 Mâhûr Ali Ulvi Baradan İndir
11210 Yârsız kaldım gurbet elde yalnızım Sayfa 1 Mâhûr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
11210 Yârsız kaldım gurbet elde yalnızım Sayfa 2 Mâhûr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
11213 Yaslanıp dalmışken ahzan-ı leyâlin ka’rına Sayfa 1 Mâhûr Hüseyin Kâzım Tav İndir
11228 Yaşanılan an oldun Sayfa 1 Mâhûr Cengiz Cermen İndir
11228 Yaşanılan an oldun Sayfa 2 Mâhûr Cengiz Cermen İndir
11257 Yazdığım her şiirin içinde yaşıyorsun Sayfa 1 Mâhûr Alâeddin Şensoy İndir
11272 Yemenimde hâre var yüreğimde yâre var Sayfa 1 Mâhûr _ İndir
11284 Yeniden eski muhabbetleri tecdîd edelim Sayfa 1 Mâhûr İsmail Baha Sürelsan İndir
11504 Yine zevrak-ı derûnum kırılıp kenara düştü Sayfa 1 Mâhûr Dede Efendi İndir
11504 Yine zevrak-ı derûnum kırılıp kenara düştü Sayfa 2 Mâhûr Dede Efendi İndir
11568 Yüce dağdan esen rüzgâr sevgiliye selâm götür Sayfa 1 Mâhûr Selâhattin Pınar İndir
11568 Yüce dağdan esen rüzgâr sevgiliye selâm götür Sayfa 2 Mâhûr Selâhattin Pınar İndir
11629 Zâhiri hâle bakıp etme dahil bir ferdi Sayfa 1 Mâhûr Hacı Arif Bey İndir
11629 Zâhiri hâle bakıp etme dahil bir ferdi Sayfa 2 Mâhûr Hacı Arif Bey İndir
11667 Zehî safâ ki yanımda o fitnecû biledir Sayfa 1 Mâhûr Dellalzâde İndir
11667 Zehî safâ ki yanımda o fitnecû biledir Sayfa 2 Mâhûr Dellalzâde İndir
11687 Zevki çoktur şu cihanın Sayfa 1 Mâhûr Şâkir Ağa İndir
11713 Zûlmünden yok şikâyetim sen devâm et güzelim Sayfa 1 Mâhûr Necip Mirkelâmoğlu İndir
11724 Zülfün ucunda meh-lika Sayfa 1 Mâhûr Markar Ağa İndir
11750 Çılgın gibi koşma gönül dinlen artık yorma beni Sayfa 1 Mâhûr İsmail Demirkıran İndir
11750 Çılgın gibi koşma gönül dinlen artık yorma beni Sayfa 2 Mâhûr İsmail Demirkıran İndir
11751 Ne tatlı bakışın var su gibi akışın var Sayfa 1 Mâhûr Rüştü Eriç İndir
11814 Menem ki kafile sâlâr-i kârbân-i gamem Sayfa 1 Mâhûr Cinuçen Tanrıkorur İndir
11814 Menem ki kafile sâlâr-i kârbân-i gamem Sayfa 3 Mâhûr Cinuçen Tanrıkorur İndir
11814 Menem ki kafile sâlâr-i kârbân-i gamem Sayfa 4 Mâhûr Cinuçen Tanrıkorur İndir
11814 Menem ki kafile sâlâr-i kârbân-i gamem Sayfa 5 Mâhûr Cinuçen Tanrıkorur İndir
11814 Menem ki kafile sâlâr-i kârbân-i gamem Sayfa 6 Mâhûr Cinuçen Tanrıkorur İndir
11814 Menem ki kafile sâlâr-i kârbân-i gamem Sayfa 7 Mâhûr Cinuçen Tanrıkorur İndir
11814 Menem ki kafile sâlâr-i kârbân-i gamem Sayfa 6 Mâhûr Cinuçen Tanrıkorur İndir
11814 Menem ki kafile sâlâr-i kârbân-i gamem Sayfa 7 Mâhûr Cinuçen Tanrıkorur İndir
11814 Menem ki kafile sâlâr-i kârbân-i gamem Sayfa 7 Mâhûr Cinuçen Tanrıkorur İndir
11815 İki kor parçası baktıkça kıvılcımlanıyor Sayfa 1 Mâhûr Cinuçen Tanrıkorur İndir
11815 İki kor parçası baktıkça kıvılcımlanıyor Sayfa 2 Mâhûr Cinuçen Tanrıkorur İndir
11815 İki kor parçası baktıkça kıvılcımlanıyor Sayfa 3 Mâhûr Cinuçen Tanrıkorur İndir
11901 Ha gayret sevgilim ha gayret Sayfa 1 Mâhûr Zekâi Tunca İndir
11901 Ha gayret sevgilim ha gayret Sayfa 2 Mâhûr Zekâi Tunca İndir
11902 Herkes birini sever ben seni Sayfa 1 Mâhûr Fethi Karamahmudoğlu İndir
11903 Karardı mehtap zehroldu hayat Sayfa 1 Mâhûr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
11903 Karardı mehtap zehroldu hayat Sayfa 2 Mâhûr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
11904 Sende son günlerde garip haller var Sayfa 1 Mâhûr Suphi İdrisoğlu İndir
11905 Sitem etme sakın hayat çok güzel Sayfa 1 Mâhûr Caner Bakır İndir
11905 Sitem etme sakın hayat çok güzel Sayfa 2 Mâhûr Caner Bakır İndir
12052 Benliğimde yaşayan hem rüyâm hem hülyâmsın Sayfa 1 Mâhûr Arif Sâmi Toker İndir
12052 Benliğimde yaşayan hem rüyâm hem hülyâmsın Sayfa 2 Mâhûr Arif Sâmi Toker İndir
12053 Daha çok toy kulak asmaz feleğe Sayfa 1 Mâhûr Erol Sayan İndir
12053 Daha çok toy kulak asmaz feleğe Sayfa 2 Mâhûr Erol Sayan İndir
12054 O şûh öyle dilber ki içimizde rakseder Sayfa 1 Mâhûr YIlmaz Yüksel İndir
12054 O şûh öyle dilber ki içimizde rakseder Sayfa 2 Mâhûr YIlmaz Yüksel İndir
12055 Sen ol dağdan esen yel Sayfa 1 Mâhûr Erol Sayan İndir
12056 Zannetme melek sâde gülüp neş’e verensin Sayfa 1 Mâhûr Erol Sayan İndir
12149 Boğaziçi bir yüzük İstinye onun taşı Sayfa 1 Mâhûr Alâeddin Yavaşça İndir
12149 Boğaziçi bir yüzük İstinye onun taşı Sayfa 2 Mâhûr Alâeddin Yavaşça İndir
12210 Kaybolan hayallerim gözlerinde her gece Sayfa 1 Mâhûr Gündoğdu Duran İndir
12210 Kaybolan hayallerim gözlerinde her gece Sayfa 2 Mâhûr Gündoğdu Duran İndir
12211 Tanrım ne şanslıyım sevgiden yana Sayfa 1 Mâhûr Erdoğan Berker İndir
12211 Tanrım ne şanslıyım sevgiden yana Sayfa 2 Mâhûr Erdoğan Berker İndir
12260 O güzelin gözlerinde seven kadın gözleri var Sayfa 1 Mâhûr Mustafa Töngemen İndir
12260 O güzelin gözlerinde seven kadın gözleri var Sayfa 2 Mâhûr Mustafa Töngemen İndir
12281 Sana olan bu sevgimi ister öldür ister yaşat Sayfa 1 Mâhûr Bilge Özgen İndir
12281 Sana olan bu sevgimi ister öldür ister yaşat Sayfa 2 Mâhûr Bilge Özgen İndir
12283 Gel güzelim barışalım Sayfa 1 Mâhûr Câvit Ersoy İndir
12283 Gel güzelim barışalım Sayfa 2 Mâhûr Câvit Ersoy İndir
12284 Sensin bütün dünyam Sayfa 1 Mâhûr Hasan Soysal İndir
12284 Sensin bütün dünyam Sayfa 2 Mâhûr Hasan Soysal İndir
12285 Şanslıyım aşktan yana Sayfa 1 Mâhûr Suphi İdrisoğlu İndir
12338 Sen gülünce açılırdı Sayfa 1 Mâhûr İrfan Özbakır İndir
12339 Yıllardır yüzünü görmemiş gibi Sayfa 1 Mâhûr İrfan Özbakır İndir
12339 Yıllardır yüzünü görmemiş gibi Sayfa 2 Mâhûr İrfan Özbakır İndir
12466 Gerçeğe kim karışır küsen olsa barışır (DOĞRU SÖYLE DOSDOĞRU) Sayfa 1 Mâhûr Nâmık Kemal Aktan İndir
12524 Gözümde kulağımda dudağımda canımda… Sayfa 1 Mâhûr Arif Sâmi Toker İndir
12524 Gözümde kulağımda dudağımda canımda… Sayfa 2 Mâhûr Arif Sâmi Toker İndir
12525 Sevinciyle kederiyle ömür güzel dünyâ güzel Sayfa 1 Mâhûr İsmail Demirkıran İndir
12525 Sevinciyle kederiyle ömür güzel dünyâ güzel Sayfa 2 Mâhûr İsmail Demirkıran İndir
12662 Bir ömür bitmez derken bu sevdâ bitti yazık Sayfa 1 Mâhûr Turhan Taşan İndir
12663 Gel bu gece deniz güzel mehtap güzel ay güzel Sayfa 1 Mâhûr Seyfi Güldağı İndir
12664 Hasretinle yana yana bu ayrılık yetti cana Sayfa 1 Mâhûr Ziyâ Taşkent İndir
12664 Hasretinle yana yana bu ayrılık yetti cana Sayfa 2 Mâhûr Ziyâ Taşkent İndir
12842 Artık yeter bu hasreti çekemem Sayfa 1 Mâhûr Aydın Tekindor İndir
12842 Artık yeter bu hasreti çekemem Sayfa 2 Mâhûr Aydın Tekindor İndir
12843 Bin türlü cefâ ile tükendi Sayfa 1 Mâhûr İsmail Demirkıran İndir
12844 Sen beni duy ben de seni Sayfa 1 Mâhûr Fethi Karamahmudoğlu İndir
12898 Davranın halaya durun koçaklar Sayfa 1 Mâhûr Suphi İdrisoğlu İndir
12898 Davranın halaya durun koçaklar Sayfa 2 Mâhûr Suphi İdrisoğlu İndir
12921 Nağmeler döküldü hafif bir sesle Sayfa 1 Mâhûr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
12921 Nağmeler döküldü hafif bir sesle Sayfa 2 Mâhûr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
12966 Her gününü böyle yaşa ümitle bak gelen yaşa Sayfa 1 Mâhûr Ümit Gürelman İndir
13002 Asil mağrur duruşunu seviyorum İstanbul’um Sayfa 1 Mâhûr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
13002 Asil mağrur duruşunu seviyorum İstanbul’um Sayfa 2 Mâhûr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
13003 Fecrolur sanırım yüz renk içinde Sayfa 1 Mâhûr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
13003 Fecrolur sanırım yüz renk içinde Sayfa 2 Mâhûr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
13068 Hayat verir senin sesin Sayfa 1 Mâhûr Ömür Gençel İndir
13068 Hayat verir senin sesin Sayfa 2 Mâhûr Ömür Gençel İndir
13069 Sen aşkın sırrına erdin ezelden Sayfa 1 Mâhûr Kâmuran Yarkın İndir
13069 Sen aşkın sırrına erdin ezelden Sayfa 2 Mâhûr Kâmuran Yarkın İndir
13070 Mutluluğun peşinde yıllar yılı dolaştım Sayfa 1 Mâhûr Sabri Süha Ansen İndir
13245 Açıldı gönlümün sevdâ kapısı Sayfa 1 Mâhûr Câvit Ersoy İndir
13245 Açıldı gönlümün sevdâ kapısı Sayfa 2 Mâhûr Câvit Ersoy İndir
13246 Karlar çiçek açar bir gün Sayfa 1 Mâhûr Fethi Karamahmudoğlu İndir
13246 Karlar çiçek açar bir gün Sayfa 2 Mâhûr Fethi Karamahmudoğlu İndir
13283 Davullar vurulur halay kurulur (DÜĞÜN EVİNDE) Sayfa 1 Mâhûr Fâruk Şâhin İndir
13315 Dilde binbir emel vardır Sayfa 1 Mâhûr Lem’î Atlı İndir
13446 Sarıdır saçları lüle lüledir Sayfa 1 Mâhûr Nûri Halil Poyraz İndir
13513 Nerdesin özledim ses ver nerdesin Sayfa 1 Mâhûr Neveser Kökdeş İndir
13584 Beni böyle bekletme gönlünde misafir et Sayfa 1 Mâhûr Rafet Kıral İndir
13637 Akşam oldu dönde bak kaybolan ışıklara Sayfa 1 Mâhûr İskender Kemâl Sincer İndir
13637 Akşam oldu dönde bak kaybolan ışıklara Sayfa 2 Mâhûr İskender Kemâl Sincer İndir
13638 Bu vatan toprağın karabağrında sıradağlar gibi duranlarındır Sayfa 1 Mâhûr Teoman Önaldı İndir
13638 Bu vatan toprağın karabağrında sıradağlar gibi duranlarındır Sayfa 2 Mâhûr Teoman Önaldı İndir
13638 Bu vatan toprağın karabağrında sıradağlar gibi duranlarındır Sayfa 3 Mâhûr Teoman Önaldı İndir
13638 Bu vatan toprağın karabağrında sıradağlar gibi duranlarındır Sayfa 4 Mâhûr Teoman Önaldı İndir
13698 Küçük asker silah elde Sayfa 1 Mâhûr Ali Şenozan İndir
13726 Bahar çiçekleri açsın gönlümüzde Sayfa 1 Mâhûr İbrahim Bilgenoğlu İndir
13726 Bahar çiçekleri açsın gönlümüzde Sayfa 2 Mâhûr İbrahim Bilgenoğlu İndir
13727 Takvimdeki son yaprak bugün yere düşüyor Sayfa 1 Mâhûr Muzaffer Özpınar İndir
13727 Takvimdeki son yaprak bugün yere düşüyor Sayfa 2 Mâhûr Muzaffer Özpınar İndir
13771 Gel ey dostum zaman dursun Sayfa 1 Mâhûr Nihat Adlim İndir
13771 Gel ey dostum zaman dursun Sayfa 2 Mâhûr Nihat Adlim İndir
13772 İçimdeki son arzuyu aşk denilen bu duyguyu Sayfa 1 Mâhûr Erdinç Çelikkol İndir
13773 Hayâl meyâl hatıralar geçer gönül penceremden Sayfa 1 Mâhûr Turhan Taşan İndir
13773 Hayâl meyâl hatıralar geçer gönül penceremden Sayfa 2 Mâhûr Turhan Taşan İndir
13774 Ne para isterim ne pul isterim Sayfa 1 Mâhûr Alâeddin Şensoy İndir
13774 Ne para isterim ne pul isterim Sayfa 2 Mâhûr Alâeddin Şensoy İndir
13775 Sessiz sedasız gitti yazgımda elem varmış dünyâmı altüst etti Sayfa 1 Mâhûr İsmail Demirkıran İndir
13777 Sırlarımı sakladım sazımın tellerine Sayfa 1 Mâhûr Cengiz Cermen İndir
13777 Sırlarımı sakladım sazımın tellerine Sayfa 2 Mâhûr Cengiz Cermen İndir
13851 Çeşm-i nazîm gel sevindir âşık-ı âvâreyi Sayfa 1 Mâhûr Ahmet Uzel İndir
13885 Güzelliğin gönlümde bir güneş gibi parlar Sayfa 1 Mâhûr Volkan Gözübüyükoğlu İndir
14113 Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Sayfa 1 Mâhûr _ İndir
14138 Doğdu nûrun âleme verdi ziyâ Sayfa 1 Mâhûr _ İndir
14198 Gönül hayrân oluptur aşk elinden Sayfa 1 Mâhûr _ İndir
14379 Şâh-ı iklîm-i risâlettir Muhammed Mustafa Sayfa 1 Mâhûr Hacı Fâik Bey İndir
14449 Aceb bu benim cânım âzâd olamı yâ Rab Sayfa 1 Mâhûr _ İndir
14456 Allahümme sâlli alel Mustafa(Salât ü Selâm) Sayfa 1 Mâhûr _ İndir
14528 Yâ Resûlallah yâ Habîballah Sayfa 1 Mâhûr Doğan Ergin İndir
14533 Yar yüreğim yar gör ki neler var Sayfa 1 Mâhûr _ İndir
14611 Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah Sayfa 1 Mâhûr Selâhattin Erköse İndir
14634 Çalap nurdan yaratmış canını Muhammed’in Sayfa 1 Mâhûr Aslan Hepgür İndir
14669 Bir pâdişehe kul ol kim milki zâil olmaz ola Sayfa 1 Mâhûr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
14683 Eyâ sen sanma ki senden bu güftâr-ı dehân söyler Sayfa 1 Mâhûr _ İndir
14692 Gül müdür bülbül müdür şol zâr ü efgân eyleyen Sayfa 1 Mâhûr _ İndir
14941 Eller seni anlamaz sana kucak açamaz Sayfa 1 Mâhûr A.Gâni Takmaz İndir
14941 Eller seni anlamaz sana kucak açamaz Sayfa 2 Mâhûr A.Gâni Takmaz İndir
14941 Eller seni anlamaz sana kucak açamaz Sayfa 3 Mâhûr A.Gâni Takmaz İndir
14993 Atatürk’ün sayesinde özgürlüğün adımıyım Sayfa 1 Mâhûr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
14993 Atatürk’ün sayesinde özgürlüğün adımıyım Sayfa 2 Mâhûr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
14994 Bak yine geçti bahar sararıp soldu bağlar Sayfa 1 Mâhûr Bahadır Sevik İndir
14995 Hasretim sonunda tükenip bitti Sayfa 1 Mâhûr Akın Özkan İndir
14996 Senin aşkın bitmez derdin benden aldın ele verdin Sayfa 1 Mâhûr Gündoğdu Doğan İndir
14996 Senin aşkın bitmez derdin benden aldın ele verdin Sayfa 2 Mâhûr Gündoğdu Doğan İndir
15162 Sardım gönlüme sevdâyı çıktım yine yollara Sayfa 1 Mâhûr Selâhattin İçli İndir
15162 Sardım gönlüme sevdâyı çıktım yine yollara Sayfa 2 Mâhûr Selâhattin İçli İndir
15162 Sardım gönlüme sevdâyı çıktım yine yollara Sayfa 3 Mâhûr Selâhattin İçli İndir
15392 Aşkındı beni sana böylesine bağlayan Sayfa 1 Mâhûr Gündoğdu Doğan İndir
15392 Aşkındı beni sana böylesine bağlayan Sayfa 2 Mâhûr Gündoğdu Doğan İndir
15393 Bakışında arzu vardı davet vardı sözünde Sayfa 1 Mâhûr Ferit Sıdal İndir
15393 Bakışında arzu vardı davet vardı sözünde Sayfa 2 Mâhûr Ferit Sıdal İndir
15394 Bir güfte istiyorum onbir hece olacak Sayfa 1 Mâhûr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
15394 Bir güfte istiyorum onbir hece olacak Sayfa 2 Mâhûr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
15396 Bir tatlı söz bir güler yüz yeter bana can bulurum Sayfa 1 Mâhûr İsmâil Demirkıran İndir
15396 Bir tatlı söz bir güler yüz yeter bana can bulurum Sayfa 2 Mâhûr İsmâil Demirkıran İndir
15397 Boşuna yalvarma dönemem geri Sayfa 1 Mâhûr Selâhattin Sağlam İndir
15398 Gözlerinde yağmur dinsin güzel yüzün artık gülsün Sayfa 1 Mâhûr Mümin Salman İndir
15399 Gülen gözlerinde bir başkalık var Sayfa 1 Mâhûr İsmâil Demirkıran İndir
15400 Kadıköy’lü her mecliste şen gönüllü bir hânende Sayfa 1 Mâhûr Sâlih Şirin İndir
15401 Şu gönül bahçesine gelen dosta merhaba Sayfa 1 Mâhûr Fahir Güneri İndir
15619 Açık kalsa kollarım sensiz geçse yıllarım Sayfa 1 Mâhûr Suphi İdrisoğlu İndir
15619 Açık kalsa kollarım sensiz geçse yıllarım Sayfa 2 Mâhûr Suphi İdrisoğlu İndir
15619 Açık kalsa kollarım sensiz geçse yıllarım Sayfa 3 Mâhûr Suphi İdrisoğlu İndir
15647 Zaman gelir fânî âlemden biz de göçeriz Sayfa 1 Mâhûr Toroslu Belen İndir
15647 Zaman gelir fânî âlemden biz de göçeriz Sayfa 2 Mâhûr Toroslu Belen İndir
15651 Bir gonca çiçeğimsin aşk açan sevgi açan Sayfa 1 Mâhûr Suat Yıldırım İndir
15657 Yeryüzünde meleksin nâdîde bir çiçeksin Sayfa 1 Mâhûr Rıdvan Tandoğan İndir
15796 Kaçırmasan gözlerini neler neler söyleyecek Sayfa 1 Mâhûr İsmâil Demirkıran İndir
15796 Kaçırmasan gözlerini neler neler söyleyecek Sayfa 2 Mâhûr İsmâil Demirkıran İndir
15833 Söyle bana güzelim sen vefalı yar mısın Sayfa 1 Mâhûr Nezih Gözonar İndir
15833 Söyle bana güzelim sen vefalı yar mısın Sayfa 2 Mâhûr Nezih Gözonar İndir
15907 Şu dehr-i dûn-i cefâ bu cânâ kastediyor Sayfa 1 Mâhûr Ahmet Uzel İndir
15908 Gönlümün kaçtı bütün neş’esi Sayfa 1 Mâhûr Ahmet Uzel İndir
15909 Gitme yâr ile sakın artık gönül Sayfa 1 Mâhûr Ahmet Uzel İndir
15993 Gördüm ol meh dûşuna bir şal atıp lâhurdan Sayfa 1 Mâhûr Münir Nûrettin Selçuk İndir
15993 Gördüm ol meh dûşuna bir şal atıp lâhurdan Sayfa 2 Mâhûr Münir Nûrettin Selçuk İndir
15993 Gördüm ol meh dûşuna bir şal atıp lâhurdan Sayfa 3 Mâhûr Münir Nûrettin Selçuk İndir
16159 Geçip gitme eller gibi şu gönlümü yol eyleme Sayfa 1 Mâhûr Erdinç Çelikkol İndir
16159 Geçip gitme eller gibi şu gönlümü yol eyleme Sayfa 2 Mâhûr Erdinç Çelikkol İndir
16295 Ben gelmedim dava için benim işim sevgi için Sayfa 1 Mâhûr Cemil Altınbilek İndir
16332 Nesime’l-vasli hebbe ale’n-nüdâmâ Sayfa 1 Mâhûr _ İndir
16561 Ufkum açılır şimdi o hülyâ gibi tülden Sayfa 1 Mâhûr Faruk Şâhin İndir
16561 Ufkum açılır şimdi o hülyâ gibi tülden Sayfa 2 Mâhûr Faruk Şâhin İndir
16604 Dünya cennetini görmek istersen sen hiç düşünme Fethiye’ye koş Sayfa 1 Mâhûr Emin Akan İndir
16604 Dünya cennetini görmek istersen sen hiç düşünme Fethiye’ye koş Sayfa 2 Mâhûr Emin Akan İndir
16619 Ne fidan boylu güzeller bana ilham veriyor Sayfa 1 Mâhûr Alâeddin Yavaşça İndir
16619 Ne fidan boylu güzeller bana ilham veriyor Sayfa 2 Mâhûr Alâeddin Yavaşça İndir
16627 Bir meleksin rûhumun ilhamısın Sayfa 1 Mâhûr Sabahattin Ergi İndir
16653 Kilis’imin bağları kekik kokar dağları Sayfa 1 Mâhûr Alâeddin Yavaşça İndir
16653 Kilis’imin bağları kekik kokar dağları Sayfa 2 Mâhûr Alâeddin Yavaşça İndir
16665 Mey sun bana sakî bir tane daha olsun Sayfa 1 Mâhûr Ahmet Uzel İndir
16712 Bir ışık çağlayan ikinci güneşimiz Atatürk’ün evrende yankılanan sesiyiz Sayfa 1 Mâhûr Faruk Şâhin İndir
16712 Bir ışık çağlayan ikinci güneşimiz Atatürk’ün evrende yankılanan sesiyiz Sayfa 2 Mâhûr Faruk Şâhin İndir
16774 Yine geldin aklıma yine bütün gücünle Sayfa 1 Mâhûr Rıdvan Tandoğan İndir
16774 Yine geldin aklıma yine bütün gücünle Sayfa 2 Mâhûr Rıdvan Tandoğan İndir
16927 Geldik bu karanlıkları aydınlatarak Sayfa 1 Mâhûr Rüştü Eriç İndir
16941 Seni gördüm seni sevdim sana yâr oldum Sayfa 1 Mâhûr Ahmet Uzel İndir
16942 Neyle teskin etsem gönlüm civanım Sayfa 1 Mâhûr Ahmet Uzel İndir
16943 Gam-ı aşkın kırdı şevk-i tâbımı Sayfa 1 Mâhûr Ahmet Uzel İndir
16972 Zülf-i zencîrine bağlandı dil âh çâresiz Sayfa 1 Mâhûr Ahmet Uzel İndir
16993 El uzatsam ellerine sevda sersem yollarına Sayfa 1 Mâhûr İlgün Soysev İndir
16993 El uzatsam ellerine sevda sersem yollarına Sayfa 2 Mâhûr İlgün Soysev İndir
17006 Yıllar girdi arama yollar ayırdı bizi Sayfa 1 Mâhûr Abdülkadir Salar İndir
17006 Yıllar girdi arama yollar ayırdı bizi Sayfa 2 Mâhûr Abdülkadir Salar İndir
17035 Sevdâ o kadar rûhumu sarmış ki soldum eridim bıkmadım aşkın kederinden Sayfa 1 Mâhûr Rüştü Eriç İndir
17040 Yine mevsim döndü ilkbahar oldu Sayfa 1 Mâhûr İlgün Soysev İndir
17040 Yine mevsim döndü ilkbahar oldu Sayfa 2 Mâhûr İlgün Soysev İndir
17058 Sevilmeyi istersen mâhûr gözlüm sen de gel Sayfa 1 Mâhûr İsmâil Demirkıran İndir
17058 Sevilmeyi istersen mâhûr gözlüm sen de gel Sayfa 2 Mâhûr İsmâil Demirkıran İndir
17074 Akşam yine yâdınla harâb oldu gönül Sayfa 1 Mâhûr Rüştü Eriç İndir
17089 Yanakların nar alında bir çiçeksin sen dalında Sayfa 1 Mâhûr Eyüp Uyanıkoğlu İndir
17089 Yanakların nar alında bir çiçeksin sen dalında Sayfa 2 Mâhûr Eyüp Uyanıkoğlu İndir
17133 Çiçekler açıldı bahar göründü şimdi sevmek zamanı hadi gel Sayfa 1 Mâhûr Gündoğdu Doğan İndir
17133 Çiçekler açıldı bahar göründü şimdi sevmek zamanı hadi gel Sayfa 2 Mâhûr Gündoğdu Doğan İndir
17239 Kumral esmer olsalar da yaramazlık yapsalar da Sayfa 1 Mâhûr Selâhattin Sağlam İndir
17239 Kumral esmer olsalar da yaramazlık yapsalar da Sayfa 2 Mâhûr Selâhattin Sağlam İndir
17329 Sana gönlüm çok şey ister demedim Sayfa 1 Mâhûr Ahmet Uzel İndir
17357 Ömrüm tükenir kahrolurum böylece her ân Sayfa 1 Mâhûr Necmi Pişkin İndir
17358 Sıcaktan kavrulan ne yazlar gördüm Sayfa 1 Mâhûr İsmâil Ötenkaya İndir
17358 Sıcaktan kavrulan ne yazlar gördüm Sayfa 2 Mâhûr İsmâil Ötenkaya İndir
17464 Çevrende daim pervânenim ben Sayfa 1 Mâhûr Rüştü Eriç İndir
17464 Çevrende daim pervânenim ben Sayfa 2 Mâhûr Rüştü Eriç İndir
17543 Ata’mdan armağanım yurdum cumhuriyetim Sayfa 1 Mâhûr İlgün Soysev İndir
17543 Ata’mdan armağanım yurdum cumhuriyetim Sayfa 2 Mâhûr İlgün Soysev İndir
17546 Bu gece dert neyime karışmayın keyfime Sayfa 1 Mâhûr Mustafa Malay İndir
17546 Bu gece dert neyime karışmayın keyfime Sayfa 2 Mâhûr Mustafa Malay İndir
17548 Dalgalar sâhilde öpüşüyorken seni dudak dudak kalpte duyarım Sayfa 1 Mâhûr Hüseyin Erbay İndir
17548 Dalgalar sâhilde öpüşüyorken seni dudak dudak kalpte duyarım Sayfa 2 Mâhûr Hüseyin Erbay İndir
17613 Hani bahar sen bu yıl yârimle gelecektin Sayfa 1 Mâhûr Amir Ateş İndir
17616 Sen başımda taçsın gözümde yaşsın Sayfa 1 Mâhûr Mustafa Malay İndir
17616 Sen başımda taçsın gözümde yaşsın Sayfa 2 Mâhûr Mustafa Malay İndir
17644 Ayrılığın yakıp yıkar bir yolunu bul güzelim Sayfa 1 Mâhûr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
17650 Bir günden bir güne gönlümde kuşku duymadım Sayfa 1 Mâhûr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
17650 Bir günden bir güne gönlümde kuşku duymadım Sayfa 2 Mâhûr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
17747 Dert edınme a sevdiğim bır rüyâdır bu hayat Sayfa 1 Mâhûr Niyâzi Şengül İndir
17747 Dert edınme a sevdiğim bır rüyâdır bu hayat Sayfa 2 Mâhûr Niyâzi Şengül İndir
17762 Hakk’ın muradı halktan fırladı açtık cihadı Allah u Ekber Sayfa 1 Mâhûr Fâruk Şâhin İndir
17766 Ay ışığı yıkanırken sularda yüreğimde sevdâmız var bir tânem Sayfa 1 Mâhûr Hüseyin Erbay İndir
17766 Ay ışığı yıkanırken sularda yüreğimde sevdâmız var bir tânem Sayfa 2 Mâhûr Hüseyin Erbay İndir
17817 Şirin şirin gülüyorsun sevdiğimi biliyorsun Sayfa 1 Mâhûr Tülây Arıcı İndir
17817 Şirin şirin gülüyorsun sevdiğimi biliyorsun Sayfa 2 Mâhûr Tülây Arıcı İndir
17821 Gönüllerin coşup taşma zamanı hem baharda hem de yazda kış ta var Sayfa 1 Mâhûr Alâeddin Pakyüz İndir
17821 Gönüllerin coşup taşma zamanı hem baharda hem de yazda kış ta var Sayfa 2 Mâhûr Alâeddin Pakyüz İndir
17846 Mâhûr beste calınsa aklıma sen gelirsin Sayfa 1 Mâhûr Ertuğrul Ottekin İndir
17847 Hani ellerimi tuttun ya bir gün Sayfa 1 Mâhûr Rıdvan Tandoğan İndir
17847 Hani ellerimi tuttun ya bir gün Sayfa 2 Mâhûr Rıdvan Tandoğan İndir
17977 Bu gece de sensizim mutsuzum yine Sayfa 1 Mâhûr Eyüp Göksu İndir
17977 Bu gece de sensizim mutsuzum yine Sayfa 2 Mâhûr Eyüp Göksu İndir
17990 Şu gözlerim kanlı yaşı döke döke bir hâl oldu Sayfa 1 Mâhûr Mustafa Malay İndir
17990 Şu gözlerim kanlı yaşı döke döke bir hâl oldu Sayfa 2 Mâhûr Mustafa Malay İndir
18003 Gördüm ol meh dûşuna bir şal atıp lâhurdan Sayfa 1 Mâhûr Akın Özkan İndir
18003 Gördüm ol meh dûşuna bir şal atıp lâhurdan Sayfa 2 Mâhûr Akın Özkan İndir
18003 Gördüm ol meh dûşuna bir şal atıp lâhurdan Sayfa 3 Mâhûr Akın Özkan İndir
18130 Şu gönlümün bahçesinde açılmış gonca gülüm var Sayfa 1 Mâhûr Yılmaz Yüksel İndir
18130 Şu gönlümün bahçesinde açılmış gonca gülüm var Sayfa 2 Mâhûr Yılmaz Yüksel İndir
18131 Mutlu günler geri gelmez gider gider gider Sayfa 1 Mâhûr Yılmaz Yüksel İndir
18182 Günaydın duygularımın sabahı Sayfa 1 Mâhûr Selahattin İçli İndir
18182 Günaydın duygularımın sabahı Sayfa 2 Mâhûr Selahattin İçli İndir
18258 Aşkımızı gözlerin anlatıyor gizlice Sayfa 1 Mâhûr Mustafa Ünal Yılmazer İndir
18306 Bir kız sevdim yüzü güzel bakışları gözü güzel Sayfa 1 Mâhûr Mesut Duran İndir
18409 Bir bütündür millet aşkı sende her var olan Sayfa 1 Mâhûr Niyâzi Şengül İndir
18409 Bir bütündür millet aşkı sende her var olan Sayfa 2 Mâhûr Niyâzi Şengül İndir
18449 Bir mücevher parlıyor boğazın sularında Sayfa 1 Mâhûr Nezahat Soysev İndir
18538 Gönlümce vermeyen bahtı n’eyleyim Sayfa 1 Mâhûr Seyfi Güldağı İndir
18539 Yaşadığın her günün kıymetini bil Sayfa 1 Mâhûr Seyfi Güldağı İndir
18540 Çözemedim güzel seni Sayfa 1 Mâhûr Seyfi Güldağı İndir
18544 İşte tanbur işte ney kadehlerde dolu mey Sayfa 1 Mâhûr Seyfi Güldağı İndir
18569 Mevsimlerin baharını yazını sevgilinin kaprisini nazını Sayfa 1 Mâhûr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
18569 Mevsimlerin baharını yazını sevgilinin kaprisini nazını Sayfa 2 Mâhûr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
18587 Elâ gözlü civanım kalbim dolu sevginle Sayfa 1 Mâhûr Teoman Önaldı İndir
18587 Elâ gözlü civanım kalbim dolu sevginle Sayfa 2 Mâhûr Teoman Önaldı İndir
18591 Yüreğime sevgi düştü aşk düştü Sayfa 1 Mâhûr Suphi İdrisoğlu İndir
18591 Yüreğime sevgi düştü aşk düştü Sayfa 2 Mâhûr Suphi İdrisoğlu İndir
18854 Babam bir asker idi eşim de asker Sayfa 1 Mâhûr Sadettin Kaynak İndir
18868 Sevgi şefkat iki kardeş Sayfa 1 Mâhûr Sadettin Kaynak İndir
18934 Gel seninle bu kışın bir yere kapanalım Sayfa 1 Mâhûr Sadettin Kaynak İndir
18947 Kadehinle bana biraz rakı ver Sayfa 1 Mâhûr Sadettin Kaynak İndir
18962 Ay doğar katar gider, topuğu batar gider Sayfa 1 Mâhûr Sadettin Kaynak İndir
18967 Bana olan cefa senden değildir Sayfa 1 Mâhûr Sadettin Kaynak İndir
18978 Gönül dağlar gibi yalçındır, sarpdır Sayfa 1 Mâhûr Sadettin Kaynak İndir
19008 Alem bizar oldu benim zarımdan Sayfa 1 Mâhûr Sadettin Kaynak İndir
19053 Bekarlar evlenmeyi küçük bir şey sanmayın Sayfa 1 Mâhûr Sadettin Kaynak İndir
19055 Sıçrayınca at sırtına, oluruz zorlu fırtına Sayfa 1 Mâhûr Sadettin Kaynak İndir
19056 Yine coştu Türk yurdu Sayfa 1 Mâhûr Sadettin Kaynak İndir
14119 Durmaz yanar vücûdum âh etmeyip n’ideyim Sayfa 1 Mâhûr Zekâî Dede İndir
14216 Gaflet ile Hakk’ı buldum diyenler er yarın Hak dîvânında bell’olur Sayfa 1 Mâhûr Tâhir Karagöz İndir
14465 Ayırma beni senden yaradan Sayfa 1 Mâhûr Hacı Ramazan İndir
15174 Baharı müjdeler bir tek gülüşün Sayfa 1 Mâhûr Celâl Abacı İndir
15174 Baharı müjdeler bir tek gülüşün Sayfa 2 Mâhûr Celâl Abacı İndir
16057 Tûbânın dalları nurdan zeberced Sayfa 1 Mâhûr Yusuf Bey İndir
18850 Atlılar atlılar erler yiğit askerler (Atlılar Marşı) Sayfa 1 Mâhûr Sadettin Kaynak İndir
18621 Yar gittin gideli bana atılan Sayfa 1 Mâhur İsmail Birateş İndir
18621 Yar gittin gideli bana atılan Sayfa 2 Mâhur İsmail Birateş İndir
18634 Aşkın ateşiyle kor olup yandım Sayfa 1 Mâhur Tahir Sıral İndir
18634 Aşkın ateşiyle kor olup yandım Sayfa 2 Mâhur Tahir Sıral İndir
19131 Anlat hele derdin nedir aşık mı nesin sen Sayfa 1 Mâhur Faruk Şahin İndir
19131 Anlat hele derdin nedir aşık mı nesin sen Sayfa 2 Mâhur Faruk Şahin İndir
19134 Zümrüt yeşili güzel gözlerinde baharlar Sayfa 1 Mâhur İlgün Soysev İndir
19134 Zümrüt yeşili güzel gözlerinde baharlar Sayfa 2 Mâhur İlgün Soysev İndir
19143 Yeter gönlüm yeter artık Sayfa 1 Mâhur Seyfi Güldağı İndir
19185 Bakışların söylüyor sözlerin hep hep yalan Sayfa 1 Mâhur M.Ünal Yılmazer İndir
19215 Bir mayıs altmış dörtte parlayan ateş gibi Sayfa 1 Mâhur İlgün Soysev İndir
19215 Bir mayıs altmış dörtte parlayan ateş gibi Sayfa 2 Mâhur İlgün Soysev İndir
19217 Bir güzel hayal gibi yaşandı biter oldu Sayfa 1 Mâhur Bilge Özgen İndir
19217 Bir güzel hayal gibi yaşandı biter oldu Sayfa 2 Mâhur Bilge Özgen İndir
19244 Şöyle bir gelsen görünsen sevdiğim kim… Sayfa 1 Mâhur Alâeddin Yavaşca İndir
19244 Şöyle bir gelsen görünsen sevdiğim kim… Sayfa 2 Mâhur Alâeddin Yavaşca İndir
19272 Tek bedende iki candık bu sevgiyi bitmez sandık Sayfa 1 Mâhur Turhan Taşan İndir
19272 Tek bedende iki candık bu sevgiyi bitmez sandık Sayfa 2 Mâhur Turhan Taşan İndir
19281 Bir bakışla benim kalbimi çaldın Sayfa 1 Mâhur Oktay Tem İndir
19281 Bir bakışla benim kalbimi çaldın Sayfa 2 Mâhur Oktay Tem İndir
19326 Bir varmış bir yokmuş bütün masallar gibi Sayfa 1 Mâhur Gültekin Aydoğdu İndir
19326 Bir varmış bir yokmuş bütün masallar gibi Sayfa 2 Mâhur Gültekin Aydoğdu İndir
19386 Bir sor güzelim kendine bir sor Sayfa 1 Mâhur Niyazi Şengül İndir
19386 Bir sor güzelim kendine bir sor Sayfa 2 Mâhur Niyazi Şengül İndir
19476 Gel güzelim üzme beni geliver Sayfa 1 Mâhur Nezahat Soysev İndir
19489 Gülüşünü hayra yordum ele güne seni sordum (Sitem) Sayfa 1 Mâhur Bedri Aybars İndir
19522 Öyle bir dert benim derdim Sayfa 1 Mâhur Özcan Korkut İndir
19522 Öyle bir dert benim derdim Sayfa 2 Mâhur Özcan Korkut İndir
19557 Üst üste gelse de dertler kederler Sayfa 1 Mâhur Ümit Aşık İndir
19567 Sen benim şarkımı söyleyebilir misin Sayfa 1 Mâhur Selahattin İçli İndir
19567 Sen benim şarkımı söyleyebilir misin Sayfa 2 Mâhur Selahattin İçli İndir
19575 Bu ne haşmet bu ne kudret Sayfa 1 Mâhur Suphi İdrisoğlu İndir
19583 Benim olmak ahdin olsun Sayfa 1 Mâhur Mustafa Malay İndir
19590 Seni hâlâ seviyorum bundan şüphen olmamalı Sayfa 1 Mâhur Gültekin Aydoğdu İndir
19590 Seni hâlâ seviyorum bundan şüphen olmamalı Sayfa 2 Mâhur Gültekin Aydoğdu İndir
19590 Seni hâlâ seviyorum bundan şüphen olmamalı Sayfa 3 Mâhur Gültekin Aydoğdu İndir
19605 Sana aşk yaraşır güzellikler içinde Sayfa 1 Mâhur Tahir Sıral İndir
19611 Bugün yine bin umutla geleceğe koşuyorsun Sayfa 1 Mâhur Tekin Para İndir
19611 Bugün yine bin umutla geleceğe koşuyorsun Sayfa 2 Mâhur Tekin Para İndir
19617 Gurubunun renkleri gömülürken sulara Sayfa 1 Mâhur Yusuf Nalkesen İndir
19641 Gönlümün sultânı sensin kalbimin fermânı sen Sayfa 1 Mâhur Yılmaz Karakoyunlu İndir
19641 Gönlümün sultânı sensin kalbimin fermânı sen Sayfa 2 Mâhur Yılmaz Karakoyunlu İndir
19682 Anılar mâzide kaldı artık Sayfa 1 Mâhur Turhan Taşan İndir
19682 Anılar mâzide kaldı artık Sayfa 2 Mâhur Turhan Taşan İndir
18918 Ne olaydım yar seninle bir yastıkta baş olaydım Sayfa 1 Mâhûr-Hicazkâr Sadettin Kaynak İndir
18918 Ne olaydım yar seninle bir yastıkta baş olaydım Sayfa 2 Mâhûr-Hicazkâr Sadettin Kaynak İndir
18849 Ben sizinle birlik olup taşırım Sayfa 1 Mâhûr-Nihavend Sadettin Kaynak İndir
18866 Ateşim hiç sönmedi, şifası görünmedi Sayfa 1 Mâhûr-Segâh-Rast Sadettin Kaynak İndir
18866 Ateşim hiç sönmedi, şifası görünmedi Sayfa 2 Mâhûr-Segâh-Rast Sadettin Kaynak İndir
18866 Ateşim hiç sönmedi, şifası görünmedi Sayfa 3 Mâhûr-Segâh-Rast Sadettin Kaynak İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.