7246 Kimseyi dil-teng-i âzâr etme sultanlık budur Sayfa 1 Mâhûr Bûselik Dellalzâde İndir
7246 Kimseyi dil-teng-i âzâr etme sultanlık budur Sayfa 2 Mâhûr Bûselik Dellalzâde İndir
7290 Kûhl-i işve hâk-i pây-i çeşm-i fettânın senin Sayfa 1 Mâhûr Bûselik Zekâî Dede İndir
7472 Mânend-i âh kimse bana hem-nefes değil Sayfa 1 Mâhûr Bûselik Dellalzâde İndir
7472 Mânend-i âh kimse bana hem-nefes değil Sayfa 2 Mâhûr Bûselik Dellalzâde İndir
7637 Mest ü harab mîrevem ez mey-i aşk-ı zülulâ Sayfa 1 Mâhûr Bûselik Zekâî Dede İndir
7637 Mest ü harab mîrevem ez mey-i aşk-ı zülulâ Sayfa 2 Mâhûr Bûselik Zekâî Dede İndir
7732 Mîresed ey can bâd-ı baharî Sayfa 1 Mâhûr Bûselik Zekâî Dede İndir
10559 Taht-gâh eyleyeli gülşeni sultân-ı nesîm Sayfa 1 Mâhûr Bûselik Dellalzâde İndir
10559 Taht-gâh eyleyeli gülşeni sultân-ı nesîm Sayfa 2 Mâhûr Bûselik Dellalzâde İndir
11057 Yakan her dem derûnum âh nâr-ı iştiyâkındır Sayfa 1 Mâhûr Bûselik Medenî Aziz Efendi İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.