Mahur Buselik Makamı

  7246 Kimseyi dil-teng-i âzâr etme sultanlık budur Sayfa 1 Mâhûr Bûselik Dellalzâde İndir
  7246 Kimseyi dil-teng-i âzâr etme sultanlık budur Sayfa 2 Mâhûr Bûselik Dellalzâde İndir
  7290 Kûhl-i işve hâk-i pây-i çeşm-i fettânın senin Sayfa 1 Mâhûr Bûselik Zekâî Dede İndir
  7472 Mânend-i âh kimse bana hem-nefes değil Sayfa 1 Mâhûr Bûselik Dellalzâde İndir
  7472 Mânend-i âh kimse bana hem-nefes değil Sayfa 2 Mâhûr Bûselik Dellalzâde İndir
  7637 Mest ü harab mîrevem ez mey-i aşk-ı zülulâ Sayfa 1 Mâhûr Bûselik Zekâî Dede İndir
  7637 Mest ü harab mîrevem ez mey-i aşk-ı zülulâ Sayfa 2 Mâhûr Bûselik Zekâî Dede İndir
  7732 Mîresed ey can bâd-ı baharî Sayfa 1 Mâhûr Bûselik Zekâî Dede İndir
  10559 Taht-gâh eyleyeli gülşeni sultân-ı nesîm Sayfa 1 Mâhûr Bûselik Dellalzâde İndir
  10559 Taht-gâh eyleyeli gülşeni sultân-ı nesîm Sayfa 2 Mâhûr Bûselik Dellalzâde İndir
  11057 Yakan her dem derûnum âh nâr-ı iştiyâkındır Sayfa 1 Mâhûr Bûselik Medenî Aziz Efendi İndir

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.