Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
103 Ağaran saçlarımla alnımdaki çizgiler Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Şensoy İndir
103 Ağaran saçlarımla alnımdaki çizgiler Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Şensoy İndir
115 Ağlama dertli gönlüm sevgilin dönmez geri Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Müzehher Güyer İndir
132 Ağlarım her bir nefeste hüzn-i hüsrânımla ben Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Halûk Recâî İndir
168 Ah bu sevdâ beni mahvetti perîşân oldum Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Teoman Alpay İndir
171 Ah eden kimdir bu saat kuytuda Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Cevdet Çağla İndir
188 Ah eylediğim serv-i hırâmânın içindir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Akın Özkan İndir
209 Ah nasıl bir özlemle hayâllerle bekledim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Kenan Şavklı İndir
209 Ah nasıl bir özlemle hayâllerle bekledim Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Kenan Şavklı İndir
257 Aksaray’dan kol geliyor ben zannettim yâr geliyor Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hacı Fâik Bey İndir
266 Akşam güneşi kalkmalı saçlara güller takmalı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Osman Nihat Akın İndir
281 Akşamlar ufuktan süzülüp gittiğin andır Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yesârî Asım Arsoy İndir
302 Akşam yine gölgenle sabah etti bu gönlüm Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin Pınar İndir
342 Aldırmadı ısrarımı reddetti ne yapsam Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yücel Aşan İndir
342 Aldırmadı ısrarımı reddetti ne yapsam Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Yücel Aşan İndir
345 Alem bahânedir varlığın için (BAHANE BAHANE) Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
345 Alem bahânedir varlığın için (BAHANE BAHANE) Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
353 Alem-i aşkda benim yoktur eşim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Serkis Efendi(Kemânî) İndir
357 Alemi meftûn etmişsin kendine Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
365 Alevli dudağında yine bir gül kanıyor Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İnal İndir
365 Alevli dudağında yine bir gül kanıyor Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İnal İndir
387 Al mendilim sakla benden yâdigâr Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mahmut Oğul İndir
387 Al mendilim sakla benden yâdigâr Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mahmut Oğul İndir
389 Almış aydınlığı günler yüzünden Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Şeref Canku İndir
394 Alnına konan bûse gözlerine o bakış Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
394 Alnına konan bûse gözlerine o bakış Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
406 Al yanakta handeler açtın güzel Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ali Şenozan İndir
407 Al yanak üstünde gördüğüm dilber Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
442 Anarım ismini ağlar yanarım sızlanırım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ali Gâlip Türkkan İndir
455 Andıkça ismini içim ürperir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mahmut Oğul İndir
455 Andıkça ismini içim ürperir Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mahmut Oğul İndir
456 Andıkça seni çırpınırım ben kederimden Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mehmet Gündoğan(İskeçe’li) İndir
456 Andıkça seni çırpınırım ben kederimden Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mehmet Gündoğan(İskeçe’li) İndir
457 Andıkça senin ismini dil sızladı durdu Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Bîmen Şen İndir
457 Andıkça senin ismini dil sızladı durdu Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Bîmen Şen İndir
468 Anladım git diyorsun istemiyorsun Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Erdoğan Berker İndir
468 Anladım git diyorsun istemiyorsun Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Erdoğan Berker İndir
512 Arifem ahkâm-ı sevdâdan şikâyet eylemem Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hacı Ârif Bey İndir
517 Artık benim bu şehirde son günler son demimdir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yusuf Nalkesen İndir
517 Artık benim bu şehirde son günler son demimdir Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Yusuf Nalkesen İndir
517 Artık benim bu şehirde son günler son demimdir Sayfa 3 Kürdîli Hicazkâr Yusuf Nalkesen İndir
529 Artık ne siyah gözlerinin gölgesi kaldı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Artaki Candan İndir
651 Aşk dedik atıldık bir kez derinlerine Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Necdet Varol İndir
675 Aşkımın ümmîdi yok şâd et beni güldür biraz Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ekrem Güyer İndir
686 Aşkım Yeniköy sâhil-i deryâsını sardı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yesârî Asım Arsoy İndir
686 Aşkım Yeniköy sâhil-i deryâsını sardı Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Yesârî Asım Arsoy İndir
691 Aşkına tutuldu gönlüm harâb oldu Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Muzaffer İlkar İndir
739 Aşkınla meğer aşkıma son dem vuracakmış Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Şerif İçli İndir
747 Aşkınla yanan gönlüme bûsenle şifâ sun Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin Pınar İndir
747 Aşkınla yanan gönlüme bûsenle şifâ sun Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin Pınar İndir
767 Aşkın şarâbını içirdin bana Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Bâki Çallıoğlu İndir
807 Ateş-i aşkın dile etti eser Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Bîmen Şen İndir
859 Ay dalgalanırken suların oynak izinde Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Artaki Candan İndir
952 Bağa girdim kamışa su ne yapsın yanmışa Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Manok Ağa İndir
994 Bahar çiçek çiçek gelince güzel Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Zekâi Tunca İndir
994 Bahar çiçek çiçek gelince güzel Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Zekâi Tunca İndir
994 Bahar çiçek çiçek gelince güzel Sayfa 3 Kürdîli Hicazkâr Zekâi Tunca İndir
1013 Bahar gelir açar güller Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Teoman Önaldı İndir
1022 Baharım ol çiçek çiçek gönlümde açmaya gel Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Kenan Günel İndir
1033 Bahar oldu açıldı güller Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Drama’lı Hasan Hasgüler İndir
1033 Bahar oldu açıldı güller Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Drama’lı Hasan Hasgüler İndir
1069 Bahçenizde sünbül olsam sevdiğiniz bir gül olsam Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
1069 Bahçenizde sünbül olsam sevdiğiniz bir gül olsam Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
1089 Bâis figan ü nâleme aşk iptilâsıdır Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hacı Arif Bey İndir
1111 Bakıp kır saçlarıma âh ettim yana yana Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ekrem Güyer İndir
1117 Bakışından bilirim kalbimi incitmeye geldin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ali Şenozan İndir
1142 Bak şu dilber kadına saçları yandan atmış Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mustafa Sunar İndir
1151 Baktıkca gölgeme yâdigâr diye Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
1183 Bana bir şeyler anlatıyor gibisin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
1183 Bana bir şeyler anlatıyor gibisin Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
1192 Bana hâtıra kalan yalnız hayâlindir sanma Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ünsal Silleli İndir
1212 Bana yalnız acılar kaldı hâtıra senden Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Tûran İnam İndir
1212 Bana yalnız acılar kaldı hâtıra senden Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Tûran İnam İndir
1229 Başka söz söylemem aşktan yana ben Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
1317 Ben bir yuvasız kuş gibi çamlarda gezerken Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Osman Nihat Akın İndir
1349 Benden kaçarak kol kola bir yaz günü erken Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Şükrü Tunar İndir
1352 Benden vefâ bekleme çektim elimi senden Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Necip Mirkelâmoğlu İndir
1367 Ben esîr-i zülfünüm bî-iştibâh Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selânik’li Ahmet Efendi İndir
1426 Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Münir Nûrettin Selçuk İndir
1435 Benim ey mihr-i enver her ne vârım varsa sendendir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
1445 Benim hâlim yamandır işim âh ü figandır Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hacı Fâik Bey İndir
1548 Ben yağmur ben güneş ben sevgi seli sağnak sağnak Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
1548 Ben yağmur ben güneş ben sevgi seli sağnak sağnak Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
1560 Berdâr olalı zülfüne yâr fikr ü hayâlim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hacı Arif Bey İndir
1560 Berdâr olalı zülfüne yâr fikr ü hayâlim Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Hacı Arif Bey İndir
1606 Bıktım elinden artık senin ben Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Şemsettin Ziyâ Bey İndir
1634 Bî-çâre gönül subha-dek efgan edecektir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
1634 Bî-çâre gönül subha-dek efgan edecektir Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
1696 Bilmem ki ne yapsam da nasıl söyleyebilsem Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Nûrettin Demirtaş İndir
1720 Bilmezsin nasıl sevdim nasıl bir aşkla seni Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Abdülkâdir Gökmen İndir
1745 Bin hâtırayla dolu her köşem bucağım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Güner Erman İndir
1768 Bir aldanıştan ibâret bütün hayât-ı beşer Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Emin Ongan İndir
1784 Biraz neş’e edin gönül Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Orhan Kızılsavaş İndir
1789 Bir bahar diledim bir gönül için Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Şensoy İndir
1790 Bir bahar gecesi ayın ondördü Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hamdi Tokay İndir
1793 Bir bahr-i gama daldı yine fikr ü hayâlim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Onnik Efendi (Sarı) İndir
1803 Bir bakışla beni sen esir eyledin zâlim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr H.Refik Erbil İndir
1807 Bir başka baharı gönlüm n’eylesin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Orhan Kızılsavaş İndir
1807 Bir başka baharı gönlüm n’eylesin Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Orhan Kızılsavaş İndir
1898 Bir esmer dilberin vuruldum hüsnüne Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Sadettin Kaynak İndir
1898 Bir esmer dilberin vuruldum hüsnüne Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Sadettin Kaynak İndir
1901 Bir gamlı hazanın seherinde ısrâra ne hâcet yine bülbül Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
1911 Bir geceye bir ömür verilir Kanlıca’da Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
1911 Bir geceye bir ömür verilir Kanlıca’da Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
1916 Bir gizli günâhın izi gül benzini sarmış Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin Pınar İndir
1916 Bir gizli günâhın izi gül benzini sarmış Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin Pınar İndir
1921 Bir gonca açılmış Pınar’ın dertli başında Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin Pınar İndir
1928 Bir gonca-i sevdâ gibisin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Necmi Pişkin İndir
1962 Bir gözyaşıyım ki yazık yâr onu silmez Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Kutlu Payaslı İndir
1983 Bir gün bana dönecek bil ki yalvaracaksın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yusuf Nalkesen İndir
1983 Bir gün bana dönecek bil ki yalvaracaksın Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Yusuf Nalkesen İndir
2000 Bir gün geleceksin diyerek yollara düştüm Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ferit Sıdal İndir
2004 Bir gün göremezsem seni Mecnûn’a dönerdim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Lem’î Atlı (Münt.Bîmen Şen) İndir
2004 Bir gün göremezsem seni Mecnûn’a dönerdim Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Lem’î Atlı (Münt.Bîmen Şen) İndir
2005 Bir gün görmese gönlüm seni arar bunalır Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Tahsin Karakuş İndir
2014 Bir gün olur okşar dili ümid-perver gözlerin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Muhlis Sabahattin Ezgi İndir
2031 Bir günün aşkı geçti senin yanında sensiz Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ali Şenozan İndir
2105 Bir kendi gibi zâlimi sevmiş yanıyormuş Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Lem’î Atlı İndir
2123 Bir kırılmış aynaya döndürdün de beni sen Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Gevherî Osmanoğlu İndir
2128 Bir kor gibi düşsün dilerim bestem elinden Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Abidin Gerçeker İndir
2143 Birlikte bir akşam yine mey nûş edelim gel Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Suphi Ezgi İndir
2151 Birlikte o gezdiğimiz yerler şimdi mâtemli Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Akın Özkan İndir
2173 Bir nazlı cerene yolumuz düştü Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Orhan Kızılsavaş İndir
2173 Bir nazlı cerene yolumuz düştü Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Orhan Kızılsavaş İndir
2200 Bir Nihâvend şarkıdır ayrılığımız Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Fethi Karamahmudoğlu İndir
2230 Bir sabah bakacaksın ki bir tânem ben yokum Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
2230 Bir sabah bakacaksın ki bir tânem ben yokum Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
2260 Bir sonbahar mevsimi ayrılırsak seninle Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rûşen Yılmaz İndir
2260 Bir sonbahar mevsimi ayrılırsak seninle Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Rûşen Yılmaz İndir
2336 Bin yâre açıp geçti o dilber ciğerimden Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Zeki Arif Ataergin İndir
2336 Bin yâre açıp geçti o dilber ciğerimden Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Zeki Arif Ataergin İndir
2355 Bir yerde karşılaşsak seninle gözlerinle Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Kenan Günel İndir
2384 Bir zamanlar sen beni çok severdin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hasan Soysal İndir
2390 Bir zülfü perîşâna yine yaktım abayı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hacı Arif Bey İndir
2390 Bir zülfü perîşâna yine yaktım abayı Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Hacı Arif Bey İndir
2397 Bitmez tükenmez bu derd ömür diyorlar buna Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
2464 Böyleymiş alnımızda kader yazımız senle Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Güner Erman İndir
2466 Bu akşam bütün meyhânelerini dolaştım İstanbul’un Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
2473 Bu ateşi sen yaktın içime gel de sen söndür Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Necdet Tokatlıoğlu İndir
2499 Bu gönül ne gülde ne gülşendedir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Sarı Onnik İndir
2508 Bir acem bahçesi bir seccâde Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
2508 Bir acem bahçesi bir seccâde Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
2509 Bugün biz hep neş’eliyiz Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Neveser Kökdeş İndir
2522 Bugünlerde gönüllerde hüzün var Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Besim Şerif Üstünöz İndir
2530 Bugün sevdiğin gibi yarında seveceksen gelirim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Bilge Özgen İndir
2538 Bu hasret bitecek sevgilim bir gün Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Necdet Tokatlıoğlu İndir
2538 Bu hasret bitecek sevgilim bir gün Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Necdet Tokatlıoğlu İndir
2568 Bulunmaz gibi derdine çâre Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hasan Soysal İndir
2584 Bunca cevrinle gönül ülkesi vîrâne olur Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Emin Ongan İndir
2616 Bu şeb recâ-yı dil ol dil-rübâya söylendi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rif’at Bey İndir
2629 Bu yıl da böyle geçti şirin sözlü sevgili Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Münir Nûrettin Selçuk İndir
2640 Bükme dudağını öyle bir tânem Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hasan Dede Dinç İndir
2665 Bülbüller emel nağmesi saçmıştı bağında Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Nûri Halil Poyraz İndir
2665 Bülbüller emel nağmesi saçmıştı bağında Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Nûri Halil Poyraz İndir
2726 Cânândan uzak kaldı gönül Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Neveser Kökdeş İndir
2734 Cânâ salınıp nâz ile gülzâre mi geldin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
2749 Can esîr-i ıztırab olsun mu sen cânân iken Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Bîmen Şen İndir
2809 Cennetten bir köşe hayâl şehirde Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Necdet Varol İndir
2841 Cimri mi cimri bu gönül eğer severse Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
2841 Cimri mi cimri bu gönül eğer severse Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
2842 Cismin gibi rûhun da güzel zannedip ey mâh Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Artaki Candan İndir
2845 Coşkun arzu emeller dâima senden gelir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Abdullah Özman İndir
2870 Çal söyle güzel sesli kadın şarkımı söyle Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Sabri Süha Ansen İndir
2883 Çamlar arasından süzülürken mehtâb Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Muzaffer İlkar İndir
2884 Çamlarda(dolaşsak-buluşsak) yine hülyâlara dalsak Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ûdî Sâmi Bey İndir
2894 Çâresâzım sensin ancak rahm et Allah aşkına Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Klârnetçi İbrâhim Efendi İndir
2955 Çeşmânını göster de gözüm yaşını dindir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Leylâ Saz İndir
2976 Çeşm-i mestin hasretiyle cism ü canı dağlarım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Asdik Ağa İndir
2976 Çeşm-i mestin hasretiyle cism ü canı dağlarım Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Asdik Ağa İndir
2977 Çeşm-i mesti lûtf edip kılsın nigâh Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Serûpe Efendi(Ûdî) İndir
2977 Çeşm-i mesti lûtf edip kılsın nigâh Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Serûpe Efendi(Ûdî) İndir
2977 Çeşm-i mesti lûtf edip kılsın nigâh Sayfa 3 Kürdîli Hicazkâr Serûpe Efendi(Ûdî) İndir
3019 Çılgınca sevip titrediğim günleri an sen Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Sahak Hocasar (Kemânî) İndir
3041 Çiçek nedir görmeden bozkırlara dalmışsan Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
3041 Çiçek nedir görmeden bozkırlara dalmışsan Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
3148 Dal çiçeğe durmuş gül kadifeye Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Orhan Kızılsavaş İndir
3168 Damlalar damla damla içimde çağlar gibi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Sadettin Kaynak İndir
3186 Def’i nâliş eylerim hep seyr-i ruhsârınla ben Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Tanbûri Cemil Bey İndir
3201 Dehr-i dûna dil veren âkîl değil dîvânedir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hüseyin Sâdettin Arel İndir
3201 Dehr-i dûna dil veren âkîl değil dîvânedir Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Hüseyin Sâdettin Arel İndir
3220 Demedim hiç ona kimsin ve nesin sen ne adın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Râkım Elkutlu İndir
3236 Derbeder bir âşıkım yurdum evim vîrânedir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Zeki Duygulu İndir
3276 Derdin ne ise saklama mahrem olayım ben Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mehmet Yürü (Nasib’in) İndir
3276 Derdin ne ise saklama mahrem olayım ben Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mehmet Yürü (Nasib’in) İndir
3278 Dertleri zevk edindim bende neş’e ne arar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İnal İndir
3315 Deşme dağ-ı sîne-i sûzânımı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hacı Arif Bey İndir
3382 Dile benden ne dilersen sana canım vereyim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmet Çetinsel İndir
3391 Dilerse şâdkâm olsun diler gönlüm hazîn olsun Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selânik’li Ahmet Efendi İndir
3391 Dilerse şâdkâm olsun diler gönlüm hazîn olsun Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Selânik’li Ahmet Efendi İndir
3406 Gözlerde güneş hasreti varken Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Remzi Oktar İndir
3406 Gözlerde güneş hasreti varken Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Remzi Oktar İndir
3406 Gözlerde güneş hasreti varken Sayfa 3 Kürdîli Hicazkâr Remzi Oktar İndir
3407 Dil hârim-i vaslını arzu eder Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hacı Arif Bey İndir
3466 Dindir artık ne olur kalbimdeki acıyı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Muzaffer İlkar İndir
3481 Dinleyin beni ey dağlar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Kasım İnaltekin İndir
3489 Diyelim sen yok iken ağlıyorum Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selânik’li Ahmet Efendi İndir
3561 Dudağım dudağında kemençede yay gibi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin Pınar İndir
3561 Dudağım dudağında kemençede yay gibi Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin Pınar İndir
3561 Dudağım dudağında kemençede yay gibi Sayfa 3 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin Pınar İndir
3611 Duyup ahvâlimizi halk-ı cihan Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Şevkî Bey İndir
3613 Güller o güzel alnına değmiş yaralanmış Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ferit Sıdal İndir
3620 Dün bir dosttan uzun bir mektup aldım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Necdet Tokatlıoğlu İndir
3638 Dün gece ümmid-i vuslatla melek Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Bîmen Şen İndir
3649 Dün kahkahalar yükseliyorken evinizden Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Zeki Arif Ataergin İndir
3659 Dünyâ gözüyle görsek murada ermek nedir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ahmet Hatipoğlu İndir
3659 Dünyâ gözüyle görsek murada ermek nedir Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Ahmet Hatipoğlu İndir
3680 Düşer mi şânına ey şeh-i hûban Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hacı Arif Bey İndir
3684 Düşmeden saçlarına ak Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yusuf Nalkesen İndir
3781 Ehl-i aşkın dilinden haberdâr olmayan bilmez Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mihran (Bursa’lı) İndir
3782 Ehl-i aşkın neşvegâhı kûşe-i meyhânedir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Tatyos Efendi İndir
3798 El erdirmek visâl-i yâre pek güç Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Civan Ağa İndir
3816 Elden ne gelir dertle hüzün kaldı emelden Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Burhan Durucu İndir
3824 Elimde meş’alem dilimde nağmem Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin Pınar İndir
3824 Elimde meş’alem dilimde nağmem Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin Pınar İndir
3844 Ellerine kimler yaktı kınayı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin Pınar İndir
3866 Emeller aldatıp avutmuş beni Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Şerif İçli İndir
3905 Erisem göğsünün üstünde yanıp rûh gibi kalsam Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin Pınar İndir
3905 Erisem göğsünün üstünde yanıp rûh gibi kalsam Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin Pınar İndir
3919 Annelerin en özlüsü Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Aydın Şengül İndir
3919 Annelerin en özlüsü Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Aydın Şengül İndir
3921 Esîrindir benim gönlüm Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Lem’î Atlı İndir
3955 Etmeyin gözlerinizden bizi mahrum ne olur Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Baha Sürelsan İndir
3971 Ettikçe tahayyül seni her lâhza bu yerde Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Adem Şâhin İndir
4014 Ey benim bahtıyârim gönlümün tahtı yârim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Muhlis Sabahattin Ezgi İndir
4023 Ey bu bahçelerde esen eski şarkılar nerdesiniz Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
4023 Ey bu bahçelerde esen eski şarkılar nerdesiniz Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
4176 Ey mâh-ı şeb-i îyd-ı said sendeki şûle Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh) İndir
4176 Ey mâh-ı şeb-i îyd-ı said sendeki şûle Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh) İndir
4182 Ey melâhat burcunun mehpâresi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Şekerci Cemil Bey İndir
4185 Gaddar felek âşık-ı nâlâna dokunma Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Klârnetçi İbrâhim Efendi İndir
4197 Ey mutrib-i zevk âşina Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rahmi Bey İndir
4208 Ey nazlı melek Hak seni bir tâne yaratmış Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selânik’li Ahmet Efendi İndir
4248 Ey sevgili akşam oluyor ormana gelsen Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Câvide Hayre Hanım İndir
4309 Ey şûh-i ser-tâb ey dürr-i nâ-yâb Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Lem’î Atlı İndir
4375 Fağfur bir kadehten dökülen mey gibi raks et Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Erdinç Çelikkol İndir
4434 Feryâdlarıma sed çekemez en yüce dağlar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ahmet Mükerrem Akıncı İndir
4434 Feryâdlarıma sed çekemez en yüce dağlar Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Ahmet Mükerrem Akıncı İndir
4508 Gam çekti gönül tâli’i yâr olmadı gitti Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Müzehher Güyer İndir
4611 Geçmesin günümüz sevgilim yas’la Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
4640 Geçti ömrün nev-baharı bülbül olmuş n’eyleyim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Sâdi Hoşses İndir
4645 Geçti zahm-ı tîr-i hicrin tâ dil-i nâ-şâdıma Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hacı Arif Bey İndir
4645 Geçti zahm-ı tîr-i hicrin tâ dil-i nâ-şâdıma Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Hacı Arif Bey İndir
4653 Gel artık bitsin bu hasret bu ayrılık Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Sâdi Hoşses İndir
4681 Gel bütün şarkılar bizim olsun Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Bilge Özgen İndir
4685 Geldi bahar bak bülbüle Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
4721 Gel ey gönlüm uy bana artık benimle geçin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Vefik Ataç İndir
4721 Gel ey gönlüm uy bana artık benimle geçin Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Vefik Ataç İndir
4738 Gel ey tatlı bahar rûhumu sar öyle devam et Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Muzaffer İlkar İndir
4743 Gel gitme kadın rûhumu hicrânına yakma Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin Pınar İndir
4748 Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Suphi İdrisoğlu İndir
4778 Gelin kızlar tiyatroda hora tepelim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
4818 Gelmiyorsun yakıyor bağrımı hicrânın eli Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Cevdet Çağla İndir
4824 Gel sen bize akşam yine mehtâb görünsün Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Muzaffer İlkar İndir
4824 Gel sen bize akşam yine mehtâb görünsün Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Muzaffer İlkar İndir
4842 Gel sîneme mihman bu gece ey gül-i ter gel Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ferit Sıdal İndir
4899 Gidelim Göksu’ya bir âlem-i âb eyleyelim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Lavtacı Hristo İndir
4900 Gidelim semt-i Fener’e gece gündüz çakalım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Muhittin Akyüz (Paşa) İndir
4900 Gidelim semt-i Fener’e gece gündüz çakalım Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Muhittin Akyüz (Paşa) İndir
4904 Gönlümün bahçesinde uçan kelebeğimsin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Suphi İdrisoğlu İndir
4919 Girdim yârin bahçesine gül dibinde gül-izâr Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Osman Nihat Akın İndir
4925 Git istersen uzaklara içimdesin nasıl olsa Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
4925 Git istersen uzaklara içimdesin nasıl olsa Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
4933 Gitmesin hayâlin ölürüm dîdeden Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin Erköse İndir
4936 Gitsen bırakıp gönlümü rûhumda sesin var Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hasan Esen İndir
4937 Gitsen bırakıp gönlümü rûhumda sesin var Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Sâdun Aksüt İndir
4954 Gittim İstanbul’da gevher sulara Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rif’at Bey İndir
4962 Gittin bıraktın beni gurbet ellerde Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Emin Ongan İndir
5003 Göklerde tutuşmuş alev almış gibi akşam Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Burhan Durucu İndir
5003 Göklerde tutuşmuş alev almış gibi akşam Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Burhan Durucu İndir
5009 Gökler ve denizler bana şefkatle sarıldı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Şefik Gürmeriç İndir
5039 Gönlümce vermeyen bahtı n’eyleyim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
5039 Gönlümce vermeyen bahtı n’eyleyim Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
5115 Gönlümün bahçesinde henüz bir gonca gülsün Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Muzaffer İlkar İndir
5124 Gönlümün görkemli doruklarında Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Orhan Kızılsavaş İndir
5187 Gönül defterinde borcu olanlar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Amir Ateş İndir
5191 Gönülden gönüle akan aşk gibi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Neveser Kökdeş İndir
5236 Gönül kuşu yüksek uçma Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Civan Ağa İndir
5281 Gördüğümden beri oldum âşık (YAKACIK) Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Bilge Özgen İndir
5281 Gördüğümden beri oldum âşık (YAKACIK) Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Bilge Özgen İndir
5301 Gördüm aynada yorgun ve perîşan hâlimi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Necip Mirkelâmoğlu İndir
5385 Görüp pistanların bildim kemâlin gül-bedenlikle Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Asdik Ağa İndir
5385 Görüp pistanların bildim kemâlin gül-bedenlikle Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Asdik Ağa İndir
5421 Gözlerimden akan yaş olsan inanmıyorum Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
5421 Gözlerimden akan yaş olsan inanmıyorum Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
5429 Gözlerime bakıp sevgiyle bir an her şeyi anlatan sen değilmiydin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Metin Everes İndir
5429 Gözlerime bakıp sevgiyle bir an her şeyi anlatan sen değilmiydin Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Metin Everes İndir
5435 Gözlerim gözlerine hayrandır Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Lem’î Atlı İndir
5483 Gözlerin mavi mine vuruldum perçemine Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Refik Fersan İndir
5495 Gözü ceylân gözüdür bakışı mestânedir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Şükrü Tunar İndir
5503 Gözümden gitmiyor bir dem hayâli Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Osman Nihat Akın İndir
5556 Gurbette günlerim kolay kolay dolmayacak Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Câvit Erden İndir
5560 Gurub etti güneş dünyâ karardı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hacı Arif Bey İndir
5564 Gururun oldu sebep bitmeyen bu hicrâna Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ekrem Güyer İndir
5580 Gül açılsın dudağında gülüver Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
5646 Güller açmış bülbül olmuş bî-karar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Bogos Efendi(Hânende) İndir
5657 Güllerin gölgesinde geçen mevsimler… Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Burhan Durucu İndir
5657 Güllerin gölgesinde geçen mevsimler… Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Burhan Durucu İndir
5686 Gül olsan göğsüme takmam seni Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Ötenkaya İndir
5691 Gülsen açılsan çemen gülşenlenir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Civan Ağa İndir
5700 Gülsitân-ı hüsnüne zülf sâye mi ey gonce-verd Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
5700 Gülsitân-ı hüsnüne zülf sâye mi ey gonce-verd Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
5722 Gülün kokdum yanağından Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Erdinç Çelikkol İndir
5730 Gülüşün gül gibi açar içimde Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Câvit Ersoy İndir
5730 Gülüşün gül gibi açar içimde Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Câvit Ersoy İndir
5735 Gül yüzünde güller solsa ağlarım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Erol Sayan İndir
5755 Gümüş tellerle örsem saçının her telini Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Melâhat Pars İndir
5779 Gün doğmayacak belli bu aşkın gecesinden Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mûsa Süreyyâ Bey İndir
5794 Güneşin battığı yerde bir dönülmez ufka gittin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
5794 Güneşin battığı yerde bir dönülmez ufka gittin Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
5795 Güneşin kavurduğu rüzgârın savurduğu (BİR GARİP AŞIĞIM BEN) Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Şensoy İndir
5839 Güvenme hüsnüne bu çağın geçer Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Şemsettin Ziyâ Bey İndir
5877 Güzelliği dillere destan olmuş bir perî Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Aydın Oran İndir
5962 Hançer-i ebrûsu saplandı dile Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Asdik Ağa İndir
5977 Hani bir gün bile görmezsen ölürdün güzelim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Câhit Öney İndir
5987 Hani nerde dünümüz tükeniyor ömrümüz Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yusuf Nalkesen İndir
5993 Hani vedâ etmiştin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Şekip Ayhan Özışık İndir
5995 Hani ya sen benimdin niye döndün sözünden Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Artaki Candan İndir
6000 Harâb oldu yerim yurdum otağım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Şevkî Bey İndir
6000 Harâb oldu yerim yurdum otağım Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Şevkî Bey İndir
6001 Harâb-ı deşt-i gamdır şimdi bî-gam gördüğün gönlüm Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hacı Arif Bey İndir
6001 Harâb-ı deşt-i gamdır şimdi bî-gam gördüğün gönlüm Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Hacı Arif Bey İndir
6003 Harâb oldum bu yalnızlık değil hoş Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mûsa Süreyyâ Bey İndir
6010 Hasret acısı gönülde ateş Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Tahsin Karakuş İndir
6041 Hasretin sardı beni bu akşam Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hüseyin Erbay İndir
6041 Hasretin sardı beni bu akşam Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Hüseyin Erbay İndir
6044 Hasretin yağmur gibi dinmek nedir bilmiyor Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
6044 Hasretin yağmur gibi dinmek nedir bilmiyor Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
6131 Hayâlin karşısında sızlayan kalbim yanar ağlar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Râkım Elkutlu İndir
6131 Hayâlin karşısında sızlayan kalbim yanar ağlar Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Râkım Elkutlu İndir
6148 Hayat tatlı bir rüyâ tükenir anlamadan Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Necdet Varol İndir
6152 Hayâtım şîvekârım dilpesendim… Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Kemânî Andon İndir
6154 Hayâtımın çiçeği gönlüm özlüyor seni Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rahşan Çelikel İndir
6170 Hayli demdir görmeyeli ben o mahmûr gözünü Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Râif Korel(Kemânî) İndir
6195 Heder ettim yıllarımı boş ümide bağladım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rifat Ayaydın İndir
6222 Hep aşk ile mi sevdâ ile mi inleyeceksin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
6222 Hep aşk ile mi sevdâ ile mi inleyeceksin Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
6230 Hep keder hep gözyaşı gülmek haram oldu bize Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Muzaffer İlkar İndir
6266 Her gece semâda ararım seni Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Bîmen Şen İndir
6266 Her gece semâda ararım seni Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Bîmen Şen İndir
6286 Her güzel bağından bir gül seçerdi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Amir Ateş İndir
6294 Her kimde vardır aşk iptilâsı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Civan Ağa İndir
6294 Her kimde vardır aşk iptilâsı Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Civan Ağa İndir
6313 Her sabah seni görmek seni duymak bambaşka Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mustafa Günay İndir
6332 Her şarkında kendimi yaşadım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Edip Kayhan Özışık İndir
6345 Her şeyinle güzelsin gönüllerde gezersin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Erol Sayan İndir
6348 Her tel saçı bir ter dudağın değdiği yerdir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Kaptanzâde Ali Rızâ Bey İndir
6392 Hicr-i cânân kan getirdi dîde-i giryânıma Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Emin Ongan İndir
6413 Hicrâna bürünmüş gidiyor baht-ı siyâhım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ömer Altuğ İndir
6540 Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
6540 Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
6552 Islak gözlerinin içinde gölgem Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yılmaz Yüksel İndir
6552 Islak gözlerinin içinde gölgem Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Yılmaz Yüksel İndir
6593 İçince şarabı ezelde gönül takıldı kaldı bir güzelde gönül Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Arif Sâmi Toker İndir
6593 İçince şarabı ezelde gönül takıldı kaldı bir güzelde gönül Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Arif Sâmi Toker İndir
6613 İftirâkındır sebep bu nâle vü feryâdıma Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hacı Arif Bey İndir
6620 İhtiyarlık bahsi hiçtir ölse uslanmaz gönül Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Cevdet Çağla İndir
6667 İmtidâd-ı aşkıma çeşm-i siyâhındır sebep Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Artaki Candan İndir
6678 İnanmadım yeşil gözlüm bu senin yanıverdim âteşinle bûsenin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Erdinç Çelikkol İndir
6684 İnce bir bulut gibi siyah ipek peçesi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hüseyin Sâdettin Arel İndir
6726 İstanbul’a gel sensiz harab işte Boğaz da Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Nûri Halil Poyraz İndir
6726 İstanbul’a gel sensiz harab işte Boğaz da Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Nûri Halil Poyraz İndir
6733 İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mahmut Oğul İndir
6733 İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mahmut Oğul İndir
6747 İster bahar bitip yaz sonrası gel Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Adem Şâhin İndir
6747 İster bahar bitip yaz sonrası gel Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Adem Şâhin İndir
6807 Kaç kere döndü geldi söz verdiğin o mevsim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Burhan Durucu İndir
6811 Kaç yıl o kadın gönlüme sevdâ diye akmış Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ekrem Güyer İndir
6817 Kaç yıl yüreğim sızladı âteşlere yandım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Osman Nihat Akın İndir
6873 Kalb-i sevdâ-zedeler âh ile dâim inler Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selânik’li Ahmet Efendi İndir
6886 Kalbim seni bir yaz kuşu dinler gibi dinler Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Cinuçen Tanrıkorur İndir
6886 Kalbim seni bir yaz kuşu dinler gibi dinler Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Cinuçen Tanrıkorur İndir
6946 Kaldı yollarda bu şeb âşıkının dîdeleri Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hâfız Yusuf Efendi İndir
6981 Kanî değil ey gonce-dehen bûsene lebler Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Kâzım Uz (Muâllim) İndir
6983 Kanlar döküyor derdin ile dîde-i giryân Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hacı Arif Bey İndir
7016 Kara sevdâ dedikleri bir ateş var başımda Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rifat Ayaydın İndir
7022 Karamsar olma gönül inan ki güleceksin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Erdinç Çelikkol İndir
7022 Karamsar olma gönül inan ki güleceksin Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Erdinç Çelikkol İndir
7055 Unuttum seni ben yüzüme gülme Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mehmet Yürü (Nasib’in) İndir
7060 Karşıyaka’da İzmir’in gülü Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Lavtacı Hristo İndir
7085 Kaybolmuştum sende buldum ben beni Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Vural Doğu İndir
7091 Kederli günleri sensiz yazımın acı bir hâtıra Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ferit Sıdal İndir
7091 Kederli günleri sensiz yazımın acı bir hâtıra Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Ferit Sıdal İndir
7093 Kedersiz hiç coşar ağlar taşar mı kalb-i nâ-şâdım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yesârî Asım Arsoy İndir
7105 Kemend-i zülfe bend etti beni bir nev-civan esmer Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Bîmen Şen İndir
7224 Kimdir bu kadın saçları ak benzi sararmış Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
7261 Kollarım sana açık aşkı bulsam da Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Kenan Günel İndir
7265 Koparan sînemi ağyar elidir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Bîmen Şen İndir
7272 Koştum senelerden beri hasretle peşinden Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mustafa Sunar İndir
7273 Koyma garip gönlümü yıllar yılı yaralı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hayâti Günyeli İndir
7296 Kulağında mı bilmem o aşk dolu sözlerim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ziyâ Taşkent İndir
7297 Kulaktan kalbe akan bir pınar şarkılarım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Fethi Karamahmudoğlu İndir
7302 Kumrallara kurban yaratılmış deli gönlüm Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ekrem Güyer İndir
7314 Kurumuş topraklar gibiyim (YAĞMUR DUASI) Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
7314 Kurumuş topraklar gibiyim (YAĞMUR DUASI) Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
7350 Küsmüştü gönül her şeye bir gonca uzattın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ümit Gürelman İndir
7354 Lâcivert akşamlar susunca birden Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
7354 Lâcivert akşamlar susunca birden Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
7383 Leblerinden öperek bir gece mey nûş etsem Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mısır’lı İbrâhim Efendi(Ûdî) İndir
7427 Mâdem sende vefâ yok çık kalbimden çık da git Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ali Şenozan İndir
7432 Mahmûr bakışı âşıka bin lûtfa bedeldir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Şekerci Cemil Bey İndir
7441 Mahrûm-i şevkim rûhum pür ahzân Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rahmi Bey İndir
7441 Mahrûm-i şevkim rûhum pür ahzân Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Rahmi Bey İndir
7487 Mâvi gök mâvi deniz hep sevginle gezeriz Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
7513 Mâziyi özlüyor gönlüm her zaman Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Seyfi Güldağı İndir
7550 Meftûnun oldum ey vech-i ahsen Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ahmet Mithat Güpgüpoğlu İndir
7564 Mehtâba gülen dalgaların şen denizinde Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ferit Tan İndir
7592 Mendil elimde gittiğin akşam selâmladım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
7592 Mendil elimde gittiğin akşam selâmladım Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
7626 Mestâne-nigâh şûh duruşun câna can ekler Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
7668 Mevsim güzel mehtâb güzel mey güzel Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Akın Özkan İndir
7753 Muntazır teşrifine hazır kayık Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hacı Arif Bey İndir
7883 Nâr-ı aşkınla harâb oldu tenim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ertuğrul Ottekin İndir
7894 Nasıl geçti o günler Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Metin Everes İndir
7894 Nasıl geçti o günler Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Metin Everes İndir
7914 Nazarın fikrime nûr-efşândır Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Leylâ Saz İndir
7917 Nâzında senin özlediğim eski cefâ yok Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Muzaffer İlkar İndir
7924 Nazlandı bülbül güller sarardı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Lem’î Atlı İndir
7957 Ne çabuk geçiyor günler yanında Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ali Şenozan İndir
7966 Ne dem ki yâd-ı ruhsârıyla çeşmim hûn-feşân ağlar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
7966 Ne dem ki yâd-ı ruhsârıyla çeşmim hûn-feşân ağlar Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
7967 Ne demiştin niçin caydın sözünden Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin Pınar İndir
7971 Ne derin kudreti var o güzel sözlerinin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mustafa Sunar İndir
7985 Ne gelen var ne haber var gün uzak yollar uzak Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin Pınar İndir
7993 Ne günah işledim de böyle yazılmış yazım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Nâmık Kemâl Aktan İndir
8004 Ne haz var senden ayrı ne bir tad senden öte Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rıdvan Lâle İndir
8029 Ne kadar yâreledi gamzelerin bak bedenim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Kanûni Hacı Arif Bey İndir
8029 Ne kadar yâreledi gamzelerin bak bedenim Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Kanûni Hacı Arif Bey İndir
8038 Söyle canım söyle bana yüreğinde korku varsa kollarına koşarım ben Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Erkan Yüksel İndir
8041 AYRILSAK DA BERABERİZ (Ne o bensiz edebilir..) Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yusuf Nalkesen İndir
8046 Ne olur akşamları gelsen otursan yanıbaşımda Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
8046 Ne olur akşamları gelsen otursan yanıbaşımda Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
8062 Ne senin aşkına muhtaç ne esirin olacağım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Muzaffer İlkar İndir
8066 Ne sor bana ne söyleyim kalbimdeki hicrânımı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Nebahat Üner İndir
8075 Ne ümit ne bir teselli veren var Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mehmet Güzelfilibe İndir
8108 Ne zaman gözlerim hayâle dalsa sevgili karşımda seni görürüm Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Kasım İnaltekin İndir
8109 Ne zaman ki kalbim o yeşil gözlüm için vursa Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Cevdet Çağla İndir
8129 Neden düştük biz bu hâle mâdem sonu hicrandı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Zeki Duygulu İndir
8148 Nedendir bilmiyorum sana olan bu sevgim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ali Ulvi Baradan İndir
8148 Nedendir bilmiyorum sana olan bu sevgim Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Ali Ulvi Baradan İndir
8199 Nerdesin ey tatlı sözlü sevdiğim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hacı Arif Bey İndir
8200 Nerdesin sen gönlümün nazlı civanı nerdesin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mustafa Sunar İndir
8201 Nerdesin bilmem ne oldun gelmez oldu hiç sesin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mustafa Sunar İndir
8207 Nereden sevdim o zâlim kadını Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin Pınar İndir
8224 Neş’enle coşup renk alıyorken günlerimiz Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ertuğrul Ottekin İndir
8233 Neş’eyle geçen ömrümü eyvâh keder ettin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yorgo Bacanos İndir
8268 Neydi maksûdun senin bu hâle koymaktan beni Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Neyzen Rızâ Bey İndir
8300 Nice hâlim edem takrir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Lâtif Ağa İndir
8300 Nice hâlim edem takrir Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Lâtif Ağa İndir
8303 Nice sevdi nice yandı nice bağlandı gönül Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hasan Özçivi İndir
8327 Niçin terk eyleyip gittin a zâlim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hacı Ârif Bey İndir
8327 Niçin terk eyleyip gittin a zâlim Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Hacı Ârif Bey İndir
8353 Niye küstün söyle bana ey şivekârım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ûdî Hırant (Kenkiloğlu) İndir
8358 Nur salkımısın gül ki bahar bahtıma yansın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Cevdet Çağla İndir
8358 Nur salkımısın gül ki bahar bahtıma yansın Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Cevdet Çağla İndir
8393 O fettan dilinin sırrına kandım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Fahri Kopuz İndir
8398 O gönüller sultanı güzellerin ecesi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Fethi Karamahmudoğlu İndir
8404 O güzel başını göğsüme koysan Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Osman Nihat Akın İndir
8424 O ipek saçlarını öpüp koklayamadım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ali Şenozan İndir
8444 Ol dil-şikenin ateş-i sevdâsına Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mûsa Süreyyâ Bey İndir
8463 Ol goncenin etrâfını almış yine ağyâr Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rif’at Bey İndir
8463 Ol goncenin etrâfını almış yine ağyâr Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Rif’at Bey İndir
8585 Ölümsüz bir yermiş kederden uzak Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Bilge Özgen İndir
8599 Ömrümce o saf aşkını kalbimde yaşatsam Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yesârî Asım Arsoy İndir
8628 Ömrün ezvâkında aşkın görmeyen esrârını Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mehmet Yürü (Nasib’in) İndir
8669 Öyle dudak büküp hor gözle bakma Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
8669 Öyle dudak büküp hor gözle bakma Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
8694 Özlemler beste yapar ayrılık yollarında Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ali Şenozan İndir
8819 Rakkas bu hâlet senin oynunda mıdır Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Münir Nûrettin Selçuk İndir
8819 Rakkas bu hâlet senin oynunda mıdır Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Münir Nûrettin Selçuk İndir
8905 Rûhumda o mâvi bakışın yangını nerde Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Baha Sürelsan İndir
8911 Rûhum sana bir gizli geliş arzusu duydu Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Melâhat Pars İndir
8933 Rûz-i hicrânı uzattıkça uzatmıştı felek Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Bîmen Şen İndir
8950 Rüyâmda gördüğüm yolunda öldüğüm Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Erol Güldiken İndir
8951 Rüyâmda gördüğüm yolunda öldüğüm Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hasan Dede Dinç İndir
8954 Rüyâmı haram etti bahçemdeki şu bülbül Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yusuf Yıldırım İndir
8990 Sabah gözlerde ışık akşam saçlarda nakış Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Orhan Kızılsavaş İndir
9031 Saçlarıma yılların karı yağarsa yağsın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Necip Mirkelâmoğlu İndir
9048 Safâlar getirdiniz safâ geldiniz dostlar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
9050 Safvet-i aşkım bilip ey gül-tenim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Şevkî Bey İndir
9120 Sana aşkım bitmez derdin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ertuğrul Ottekin İndir
9127 Sana ben kalbimi verdim ey şafak tenli kadın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Neşet Halil Öztan İndir
9127 Sana ben kalbimi verdim ey şafak tenli kadın Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Neşet Halil Öztan İndir
9153 Sana ey cânımın cânı efendim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rahmi Bey İndir
9169 Sana hiç nâle eser etmez mi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hacı Arif Bey İndir
9172 Sana kalbim çok kırık bahsetme hiç sevgiden Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ali Çankaya İndir
9254 Saymadım kaç yıl oldu sen ellerin olalı(Bilmem yüzün güldü mü) Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yusuf Nalkesen İndir
9289 Semâdan parlak yüzün bir kerecik göreyim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Zeynettin Maraş İndir
9301 Sen bahar kadar güzel (SEN BAHTIMI SULAYAN) Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yusuf Nalkesen İndir
9301 Sen bahar kadar güzel (SEN BAHTIMI SULAYAN) Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Yusuf Nalkesen İndir
9307 Sen başıma taç gönlüme sultan olacaksın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Cevdet Çağla İndir
9311 Sen beni bir bûseye ettin fedâ Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mahmut Celâleddin Paşa İndir
9315 Sen benim doymadığım sevgilerin en sonusun Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Şerif İçli İndir
9315 Sen benim doymadığım sevgilerin en sonusun Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Şerif İçli İndir
9371 Sen gitgide bir âfet-i devrân olacaksın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yesârî Asım Arsoy İndir
9371 Sen gitgide bir âfet-i devrân olacaksın Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Yesârî Asım Arsoy İndir
9389 Sen gül ki gönüllerde bahar mevsimi gelsin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Nezahat Soysev İndir
9398 Sen kalbimde bir ateş olarak yanacaksın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ali Şenozan İndir
9406 Sen körfeze geldiğin zaman yıldızlar güler Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
9419 Sen o ulaşılmayan çok uzak kıyılarsın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
9419 Sen o ulaşılmayan çok uzak kıyılarsın Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
9425 Sen öyle çoksun ki benim karşımda Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ziyâ Taşkent İndir
9425 Sen öyle çoksun ki benim karşımda Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Ziyâ Taşkent İndir
9443 Sen unutulmuş yok olmuş o eski duygularıma bir kıvılcım veren sen Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Orhan Kızılsavaş İndir
9443 Sen unutulmuş yok olmuş o eski duygularıma bir kıvılcım veren sen Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Orhan Kızılsavaş İndir
9449 Sende acep uşşâka eziyyet mi çoğaldı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hacı Arif Bey İndir
9450 Sende bir sen yaşar ki o sen değilsin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
9463 Senden kalan bir bûsedir derman olan bu derde Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
9473 Senelerce gözlerim karardı yolunda gel Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ali Şenozan İndir
9488 Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Bâki Duyarlar İndir
9492 Seni benden alamazlar çünki benim canım sensin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Zeki Duygulu İndir
9506 Seni coşkun suların koynuna mehtab alamaz Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Cevdet Çağla İndir
9518 Seni gönül tahtımdan kimseler indiremez Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Metin Everes İndir
9523 Seni gördükçe kanar içimde eski yaram Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ziyâ Taşkent İndir
9527 Seni gördüm her güzelde (SÖYLE YALAN MI) Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Gündoğdu Duran İndir
9527 Seni gördüm her güzelde (SÖYLE YALAN MI) Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Gündoğdu Duran İndir
9535 Seni görmek seni sevmek güzelim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Asdik Ağa İndir
9558 Seni seherde sordum gözü yaşlı güllere Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Orhan Kızılsavaş İndir
9581 Seni yıllarca sînemde seve seve uyuttum Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mustafa Sunar İndir
9590 Senin aşkın güzel cana belâdır Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ahmet Mükerrem Akıncı İndir
9590 Senin aşkın güzel cana belâdır Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Ahmet Mükerrem Akıncı İndir
9626 Seninle buluşmamız ne kadar güç olsada Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Bilge Özgen İndir
9626 Seninle buluşmamız ne kadar güç olsada Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Bilge Özgen İndir
9627 Seninle doluyum kopamıyorum Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Kutlu Payaslı İndir
9629 Seninle ey gül-i ahsen Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Bîmen Şen İndir
9636 Seninle olursam ömür boyunca Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Erdoğan Berker İndir
9636 Seninle olursam ömür boyunca Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Erdoğan Berker İndir
9669 Sensiz günler geçmiyor sana nasıl anlatsam Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ünsal Silleli İndir
9673 Sensiz saadet neymiş tatmadım bilemem ki Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Zeki Müren İndir
9673 Sensiz saadet neymiş tatmadım bilemem ki Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Zeki Müren İndir
9687 Serâpâ hüsn ü ânsın dil-sitansın nâz-perversin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hüseyin Sâdettin Arel İndir
9693 Serde sevdâ bir belâ müptelâyım müptelâ Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Erdinç Çelikkol İndir
9724 Sevdâ bir fırtına kalbim bir umman Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ferit Sıdal İndir
9724 Sevdâ bir fırtına kalbim bir umman Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Ferit Sıdal İndir
9830 Sevdiğim gözlerinin billâhi ben meftûnuyum Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mehmet Yürü (Nasib’in) İndir
9831 Sevdiğim günden beri çektiklerim derd ü keder Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mısır’lı İbrâhim Efendi(Ûdî) İndir
9834 Sevdiğin sevdânı unutmuş artık Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ali Şenozan İndir
9842 Sevdim diyemem yalan söylerim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mehmet Reşat Aysu İndir
9842 Sevdim diyemem yalan söylerim Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mehmet Reşat Aysu İndir
9894 Sevgi dillerde yara gözümüzde rüyâdır Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Münir Nûrettin Selçuk İndir
9905 Sevgiler sözde kalmış aşk nasıldır bilen yok Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Burhan Durucu İndir
9907 Sevgiler var biten öpünce sevgi var bitmez ölünce Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
9907 Sevgiler var biten öpünce sevgi var bitmez ölünce Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
9918 Sevgilim güvenme güzelliğine Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Suphi İdrisoğlu İndir
9918 Sevgilim güvenme güzelliğine Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Suphi İdrisoğlu İndir
9941 Sevginin kaynağı gönül der gibi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Erol Sayan İndir
9941 Sevginin kaynağı gönül der gibi Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Erol Sayan İndir
9948 Sevil sevil de atıl oldu mu ya Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
9975 Sevmek acı bir arzu derler sevilmiyor sevenler Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
10013 Seyr-i bahara açıldı dağlar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hacı Arif Bey İndir
10028 Sırma saçlı yâre kim haber versin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hacı Arif Bey İndir
10043 Sîneler aşkınla inler dîdeler mahmûr olur Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mısır’lı İbrâhim Efendi(Ûdî) İndir
10043 Sîneler aşkınla inler dîdeler mahmûr olur Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mısır’lı İbrâhim Efendi(Ûdî) İndir
10045 Sînemde senin sînene âit bir ateş var Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hasan Fehmi Mutel İndir
10045 Sînemde senin sînene âit bir ateş var Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Hasan Fehmi Mutel İndir
10057 Silinmeyen bir yara bırakır gönüllerde Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ümit Mutlu İndir
10069 Siteminle kahrınla içim elem doluyor Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Burhan Durucu İndir
10083 Sohbetinle hoş geçen eyyâmı cânâ özlerim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Tatyos Efendi İndir
10114 Son sözleri kalbimi hançer gibi dağlamıştı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Akın Özkan İndir
10131 Sonsuza uzanan ufku çevreyi… Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Orhan Kızılsavaş İndir
10131 Sonsuza uzanan ufku çevreyi… Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Orhan Kızılsavaş İndir
10135 Sorma bana nâfile neler düşündüğümü Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin Pınar İndir
10135 Sorma bana nâfile neler düşündüğümü Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin Pınar İndir
10150 Sormayın âh bir perîşan hâlim var Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Fethi Karamahmudoğlu İndir
10169 Söyle bana yağmur gözlüm sen hiç deniz gördün mü Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mahmut Oğul İndir
10169 Söyle bana yağmur gözlüm sen hiç deniz gördün mü Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mahmut Oğul İndir
10181 Söyle ey mutrib-i nâzende-edâ Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rahmi Bey İndir
10194 Söyle naz mı bu kaş çatış benden uzaklara kaçış Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yusuf Nalkesen İndir
10195 Söyle neden ağladın neler geldi başına Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Zeki Arif Ataergin İndir
10202 Söyle söyle yeşil gözlüm derdime bir çâre bul söyle Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Muzaffer İlkar İndir
10216 Söylenmedik sözlerim dudağımın ucunda Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yılmaz Yüksel İndir
10218 Söyler misin güzelim niçin darıldın bana Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hüseyin Erbay İndir
10260 Sular gibi çağlar durur fevvâre gönlüm Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Nûri Kaya İndir
10264 Sularla sürüklenen çakıl taşları gibi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Orhan Kızılsavaş İndir
10297 Sûz-i sînemden mi ettin ihtizâr Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Murtaza Bey İndir
10358 Şakı bülbül şakı zaman senindir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Fethi Karamahmudoğlu İndir
10362 Şarap mahzende yıllanır aşkın kalbimde yıllanıyor Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Sâdi Hoşses İndir
10369 Şarkılar yapacağım sana özlemle dolu Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Adem Şâhin İndir
10373 Şarkılarda kavuşmuş sandallarla yalılar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Ötenkaya İndir
10373 Şarkılarda kavuşmuş sandallarla yalılar Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İsmail Ötenkaya İndir
10374 Şarkılarda uçuşur senin güzelliğin kız Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Fethi Karamahmudoğlu İndir
10374 Şarkılarda uçuşur senin güzelliğin kız Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Fethi Karamahmudoğlu İndir
10381 GÜNAYDINIM (Şavkıması sana doğru..) Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Cinuçen Tanrıkorur İndir
10415 Şen gözlerine neş’e veren bir çiçek olsam Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mısır’lı İbrâhim Efendi(Ûdî) İndir
10431 Şîvekârım taht-gâhın sînem olsun dâima Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Bîmen Şen İndir
10431 Şîvekârım taht-gâhın sînem olsun dâima Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Bîmen Şen İndir
10457 Şimdi hâtırda mıdır âşık-ı nâlân acaba Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Cevdet Çağla İndir
10469 Şöhret-i hüsnünle âlem dem-güzâr Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hâfız Yusuf Efendi İndir
10484 Şu garip gönlüme bir bak seni cânâ nasıl seviyor Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ekrem Varol İndir
10533 Tâ haşre kadar tâze kalır neşve-i bûsem Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Bîmen Şen İndir
10533 Tâ haşre kadar tâze kalır neşve-i bûsem Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Bîmen Şen İndir
10538 Tâ-be-key hicrinle giryân olayım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Kanûni Hacı Arif Bey İndir
10611 Tasvir edemem öyle güzel öyle gül-endâm Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin Altınbaş İndir
10634 Ten gölgeli bir penbe Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Metin Everes İndir
10634 Ten gölgeli bir penbe Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Metin Everes İndir
10644 Terkedilmek çok acı hâtırâsı içimde Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Aslan Hepgür İndir
10667 Tez geçse de her sevgide bin hâtıra vardır Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Teoman Alpay İndir
10683 Tîr-i nigehin açtı ciğergâhıma yâre Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selânik’li Ahmet Efendi İndir
10692 Titrek bir damladır aksi sevincin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ali Şenozan İndir
10693 Titremeden seyredemem seni billâh şâheser Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Müzehher Güyer İndir
10698 Titriyorken dudaklarımda adın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Muhlis Sabahattin Ezgi İndir
10730 Tutunacak bir tek dal aranırken ellerim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Erdoğan Berker İndir
10730 Tutunacak bir tek dal aranırken ellerim Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Erdoğan Berker İndir
10739 Tükensin gözlerinde ömrüm bakmakla senin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
10745 Uçsun Ada’dan gönlüme sînendeki gamlar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yesârî Asım Arsoy İndir
10772 Unut unut artık geçen günleri Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ziyâ Taşkent İndir
10786 Unuttum deme sakın unutmak bir yalandır Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
10786 Unuttum deme sakın unutmak bir yalandır Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
10801 Unutur da her şeyi koşar gelirdim (DİYEBİLSEN) Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Erdoğan Berker İndir
10801 Unutur da her şeyi koşar gelirdim (DİYEBİLSEN) Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Erdoğan Berker İndir
10827 Uyup da eller sözüne şüphelere dalıyorsun Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yusuf Nalkesen İndir
10827 Uyup da eller sözüne şüphelere dalıyorsun Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Yusuf Nalkesen İndir
10845 Uzandım bir güle değdim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Orhan Kızılsavaş İndir
10845 Uzandım bir güle değdim Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Orhan Kızılsavaş İndir
10850 MANOLYA (Uzun yıllar bekledim) Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Zeki Müren İndir
10852 Uzuyor yıllar gibi dakikalar sen yoksan Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
10854 Üç başka yeşil çağladan almış özünü Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Şardağ İndir
10892 Üzgün değiliz belki de memnun gideriz Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
10925 Var mı daha ağır yük zamanı çekmek kadar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Akın Özkan İndir
10925 Var mı daha ağır yük zamanı çekmek kadar Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Akın Özkan İndir
10948 Vasfından âciz hep âşıkânın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
10948 Vasfından âciz hep âşıkânın Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
10956 Vay ne müşkilmiş güzel sevmek meğer Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Civan Ağa (Lavtacı) İndir
10969 Vechine şemsiyyeyi etme nikâb Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rif’at Bey İndir
10976 Ver kendini bir gün deli bir rüzgâra çık gel Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
10976 Ver kendini bir gün deli bir rüzgâra çık gel Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
11024 Yâd eyle beni sevdiğim Allah için olsun Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Kanûnî Hacı Arif Bey İndir
11024 Yâd eyle beni sevdiğim Allah için olsun Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Kanûnî Hacı Arif Bey İndir
11026 Yâd-ı mâzî ile gönlüm yine şeydâ-yı şebâb Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Fâiz Kapancı İndir
11031 Yâdıyla uzaklarda düşer derde gönül Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Fâtih Salgar İndir
11066 Yaksın dudaklarımı sunacağın ilk kadeh Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Fethi Karamahmudoğlu İndir
11077 Yaktın od-ı hicrâna dil-i zârımı ey yâr Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh) İndir
11083 Yalancıdır hep aynalar gir kalbime gör kendini Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin Pınar İndir
11083 Yalancıdır hep aynalar gir kalbime gör kendini Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin Pınar İndir
11102 Yalnız seni sevdim gülemedim güldür beni Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ali Korkut İndir
11207 Yârin dudağından getirilmiş… Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Sâdun Aksüt İndir
11229 Yaşanmış bir günüm yok inan senden uzakta Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Burhan Durucu İndir
11233 Yaşlı gözlerimi kuruttum bu gece Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Osman Nihat Akın İndir
11233 Yaşlı gözlerimi kuruttum bu gece Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Osman Nihat Akın İndir
11245 Yaz gecelerinde uykular kaçar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yesârî Asım Arsoy İndir
11245 Yaz gecelerinde uykular kaçar Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Yesârî Asım Arsoy İndir
11258 Yazık değil mi sana iç çekip duruyorsun Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hüseyin Erbay İndir
11262 Ye’s ü mâtemhânedir şimden gerû âlem bana Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hâfız Yusuf Efendi İndir
11262 Ye’s ü mâtemhânedir şimden gerû âlem bana Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Hâfız Yusuf Efendi İndir
11304 Yeşil sular çalkalandı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Cevdet Çağla İndir
11310 Yeşillenmiş Ödemiş’in bağları Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Muhlis Sabahattin Ezgi İndir
11316 Yeter artık sen bana o yeşil gözlerle bakma Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hasan Esen İndir
11332 Yetmez mi tükenmez mi acep bunca meşakkat Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Artaki Candan İndir
11332 Yetmez mi tükenmez mi acep bunca meşakkat Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Artaki Candan İndir
11342 Yıldızlar kayboldu karanlık gece Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Metin Everes İndir
11342 Yıldızlar kayboldu karanlık gece Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Metin Everes İndir
11351 Yıldızlı semâlardaki haşmet ne güzel şey Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Sâdi Hoşses İndir
11363 Yıllar neden nereye nasıl gittiniz yıllar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Orhan Kızılsavaş İndir
11366 Yıllar sonra belki sen pişmanlık duyacaksın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mehmet Reşat Aysu İndir
11366 Yıllar sonra belki sen pişmanlık duyacaksın Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mehmet Reşat Aysu İndir
11375 Yıllar var yanar gönlüm bir hâl elinden yanar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Vefik Ataç İndir
11375 Yıllar var yanar gönlüm bir hâl elinden yanar Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Vefik Ataç İndir
11387 Yıllarca bu vâdileri eşsiz gibi gezdik Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
11387 Yıllarca bu vâdileri eşsiz gibi gezdik Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
11387 Yıllarca bu vâdileri eşsiz gibi gezdik Sayfa 3 Kürdîli Hicazkâr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
11400 Yıllarca yazık boş yere hülyâlara kandım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Kadri Cerrahoğlu İndir
11409 ASKERDEN ANAYA (Yıllardır sînende…) Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Erdoğan Berker İndir
11419 Yılların yorgunluğu elemlerime eşittir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Şensoy İndir
11419 Yılların yorgunluğu elemlerime eşittir Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Şensoy İndir
11426 Yine bağrımda o ateş seni andım bu gece Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Kasım İnaltekin İndir
11436 Yine bir dilber açtı dilde yâre Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ali Bey (âmâ) İndir
11436 Yine bir dilber açtı dilde yâre Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Ali Bey (âmâ) İndir
11479 Yine hülyâ dolu sevdâ dolu mânâlı derin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Akın Özkan İndir
11479 Yine hülyâ dolu sevdâ dolu mânâlı derin Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Akın Özkan İndir
11492 Yine tâ fecre kadar seni andım bu gece Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Nûri Halil Poyraz İndir
11508 Yok artık tahammülü bu ateşte gönlümün Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İnal İndir
11526 Yoktur elemi aşkın o parlak seherinde Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mehmet Yürü (Nasib’in) İndir
11540 Yollar uzun karanlık yollar karmakarışık Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Ötenkaya İndir
11541 Yollara düştüm ben yol verin dağlar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Amir Ateş İndir
11543 Yollarda kalan gözlere yaşlar doluyor gel Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ekrem Güyer İndir
11551 Yolu sahradaki mecnûnlara kâm istiyorum Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Doğan Ergin İndir
11581 Yüreğim çarpar işittikçe o mühtez sesini Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Nezahat Soysev İndir
11602 Yüzüm şen hâtıram şen meclisim şen mevkîm gülşen Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Bîmen Şen İndir
11602 Yüzüm şen hâtıram şen meclisim şen mevkîm gülşen Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Bîmen Şen İndir
11675 Mutlu yaşantını bir geçir gözden Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Kâmuran Yarkın İndir
11675 Mutlu yaşantını bir geçir gözden Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Kâmuran Yarkın İndir
11676 Zerrece rahm etmedin sen nâle vü feryâdıma Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selânik’li Ahmet Efendi İndir
11686 Zevk-yâb-ı vuslat olsun cism-i aşk-perverdemiz Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ali Gâlip Türkkan İndir
11706 ENDÜLÜS’TE RAKS (Zil şal ve gül…) Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Münir Nûrettin Selçuk İndir
11706 ENDÜLÜS’TE RAKS (Zil şal ve gül…) Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Münir Nûrettin Selçuk İndir
11746 Aramak şimdi mi aklına geldi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
11746 Aramak şimdi mi aklına geldi Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
11747 Büyülenmiş gözler yine sevdâ hevesinden Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Sabih Arıkan İndir
11747 Büyülenmiş gözler yine sevdâ hevesinden Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Sabih Arıkan İndir
11748 Hani şöyle bakışın bir göz atışın vardı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
11748 Hani şöyle bakışın bir göz atışın vardı Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
11749 Mevsimler ayrıdır çiçekler başka Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
11749 Mevsimler ayrıdır çiçekler başka Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
11767 Bir karanfil bir yâsemen bir ıtır Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Ötenkaya İndir
11807 Düştü can mülkü şükür bir nice sultan eline Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Cinuçen Tanrıkorur İndir
11807 Düştü can mülkü şükür bir nice sultan eline Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Cinuçen Tanrıkorur İndir
11810 Elâ gözleri dalgın geniş alın sararmış Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Cinuçen Tanrıkorur İndir
11810 Elâ gözleri dalgın geniş alın sararmış Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Cinuçen Tanrıkorur İndir
11810 Elâ gözleri dalgın geniş alın sararmış Sayfa 3 Kürdîli Hicazkâr Cinuçen Tanrıkorur İndir
11811 Kalb-i mihnetzedemin zülfüne râm olduğu gün Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Cinuçen Tanrıkorur İndir
11811 Kalb-i mihnetzedemin zülfüne râm olduğu gün Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Cinuçen Tanrıkorur İndir
11812 Yâ Rab ne müsâvâtı ne hürriyeti ver Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Cinuçen Tanrıkorur İndir
11813 Bana çok gördü felek külbe-i ahzânı bile Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Cinuçen Tanrıkorur İndir
11877 Anlatması çok zor anlatamam ben Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Şensoy İndir
11877 Anlatması çok zor anlatamam ben Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Şensoy İndir
11887 Aşkımı billûr tenine giyin elbisen olayım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Fethi Karamahmudoğlu İndir
11887 Aşkımı billûr tenine giyin elbisen olayım Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Fethi Karamahmudoğlu İndir
11888 Bu senin gözlerini ne yapmalı bilmem ki Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ertuğrul Ottekin İndir
11890 Gök mavi desem coşar deniz duyarsa Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Erdinç Çelikkol İndir
11890 Gök mavi desem coşar deniz duyarsa Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Erdinç Çelikkol İndir
11891 Düşler masal gerçek güzel Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Fethi Karamahmudoğlu İndir
11891 Düşler masal gerçek güzel Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Fethi Karamahmudoğlu İndir
11892 Gönlüme sevdâ ektin hasret büyütüyorsun Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Engin Çır İndir
11892 Gönlüme sevdâ ektin hasret büyütüyorsun Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Engin Çır İndir
11893 Kaderimde sanki suçla cezâsın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Bilge Özgen İndir
11893 Kaderimde sanki suçla cezâsın Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Bilge Özgen İndir
11894 Ne sevmeyi bildin ne de küsmeyi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
11894 Ne sevmeyi bildin ne de küsmeyi Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
11895 Seni aşkım çağıracak düşlerinde göreceksin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ertuğrul Ottekin İndir
11896 Seni sevdim yıllarca her an seni yaşadım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Süleyman Mertkanlı İndir
11896 Seni sevdim yıllarca her an seni yaşadım Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Süleyman Mertkanlı İndir
11897 Tükenmez dertler açtım garip dertsiz başıma Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mehmet Reşat Aysu İndir
11897 Tükenmez dertler açtım garip dertsiz başıma Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mehmet Reşat Aysu İndir
11897 Tükenmez dertler açtım garip dertsiz başıma Sayfa 3 Kürdîli Hicazkâr Mehmet Reşat Aysu İndir
11898 Yokluğun her dakika ölüm demek gitme kal Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Suphi İdrisoğlu İndir
11898 Yokluğun her dakika ölüm demek gitme kal Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Suphi İdrisoğlu İndir
11899 Yine bahar olmuş gibi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ertuğrul Ottekin İndir
12044 Ben bu canı kaç senedir senin için taşıyorum Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Cemil Derelioğlu İndir
12045 Bir gizli günâhın izi kalmış bakamam gözlerine Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Aydın Oran İndir
12046 Bir yaprak hayâtım aşkın selinde Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Erol Sayan İndir
12046 Bir yaprak hayâtım aşkın selinde Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Erol Sayan İndir
12048 Boş bir sandal gibiyim yolum yönüm belli değil Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
12048 Boş bir sandal gibiyim yolum yönüm belli değil Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
12048 Boş bir sandal gibiyim yolum yönüm belli değil Sayfa 3 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
12049 Hani güller açılır ya hani toprak yeşerir ya Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
12049 Hani güller açılır ya hani toprak yeşerir ya Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
12050 Ne’m varsa güzel hep sana verdim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
12050 Ne’m varsa güzel hep sana verdim Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
12051 Ömrün bahardı hep hazan değildi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Niyâzi Şengül İndir
12051 Ömrün bahardı hep hazan değildi Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Niyâzi Şengül İndir
12151 Bir sebepsiz dargınlıkla bu aşka son vermeyelim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ziyâ Taşkent İndir
12151 Bir sebepsiz dargınlıkla bu aşka son vermeyelim Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Ziyâ Taşkent İndir
12205 Beni böyle sevgisiz koyup gitme ne olur Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Abdülkâdir Salar İndir
12206 Karşımda öyle durup hiç bakma şaşkın şaşkın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Şensoy İndir
12206 Karşımda öyle durup hiç bakma şaşkın şaşkın Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Şensoy İndir
12207 Sendedir mest olduğum gözler Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
12207 Sendedir mest olduğum gözler Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
12208 Sensiz geçen günleri sorma bana ne olur Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
12209 Yükseklerden akar da çağlar şarkılar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Suphi İdrisoğlu İndir
12209 Yükseklerden akar da çağlar şarkılar Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Suphi İdrisoğlu İndir
12280 Koyu yeşil suları gitgide karartarak Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Fâruk Şâhin İndir
12280 Koyu yeşil suları gitgide karartarak Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Fâruk Şâhin İndir
12282 Sevmek vâr olmak yaşamak seni Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Fethi Karamahmudoğlu İndir
12282 Sevmek vâr olmak yaşamak seni Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Fethi Karamahmudoğlu İndir
12337 Aldanma dudaklardaki ahengine aşkın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ferit Sıdal İndir
12441 Bir güzeldi gönlümde doyulmaz haz bıraktı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Suphi İdrisoğlu İndir
12441 Bir güzeldi gönlümde doyulmaz haz bıraktı Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Suphi İdrisoğlu İndir
12460 Aylardır kararsız karanlıktayım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Zekâi Tunca İndir
12460 Aylardır kararsız karanlıktayım Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Zekâi Tunca İndir
12520 Bitmeyen bir çiledir senden ayrı her günüm Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Süleyman Mertkanlı İndir
12521 Gidersen arkandan inan gelemem Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
12521 Gidersen arkandan inan gelemem Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
12522 Sen bendeki ben gibisin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Bilge Özgen İndir
12523 Sevmekse hüner ordayım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmet Doğru İndir
12523 Sevmekse hüner ordayım Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İsmet Doğru İndir
12578 Ayrılık var diyeceksen gözlerime bak ta söyle Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yılmaz Pakalınlar İndir
12578 Ayrılık var diyeceksen gözlerime bak ta söyle Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Yılmaz Pakalınlar İndir
12657 Geleceğim deme gelmeyeceksen Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Şensoy İndir
12657 Geleceğim deme gelmeyeceksen Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Şensoy İndir
12658 Peteklerin balı sensin çiçeklerin dalı sensin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Cemil Derelioğlu İndir
12658 Peteklerin balı sensin çiçeklerin dalı sensin Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Cemil Derelioğlu İndir
12659 O sevdâlı gözlerle bakma bana Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Orhan Kızılsavaş İndir
12659 O sevdâlı gözlerle bakma bana Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Orhan Kızılsavaş İndir
12660 Sil gözyaşlarını bu akşam üstü Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
12660 Sil gözyaşlarını bu akşam üstü Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
12661 Yeter artık bekletme geleceksen geliver Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ünsal Silleli İndir
12741 Deva gelmez belâ gitmez teselli aha kalmıştır Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Erdinç Çelikkol İndir
12742 Ne varsa güzel olan ona eşti gözlerin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Suphi İdrisoğlu İndir
12742 Ne varsa güzel olan ona eşti gözlerin Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Suphi İdrisoğlu İndir
12775 Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Niyâzi Şengül İndir
12775 Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Niyâzi Şengül İndir
12775 Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın Sayfa 3 Kürdîli Hicazkâr Niyâzi Şengül İndir
12775 Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın Sayfa 4 Kürdîli Hicazkâr Niyâzi Şengül İndir
12776 Yağmurları getiren bulut gibisin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mûsa Kumral İndir
12837 Doyamam buğulu bakışlarına Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Orhan Doğanay İndir
12837 Doyamam buğulu bakışlarına Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Orhan Doğanay İndir
12838 Nice gönüllerde ümitler soldu Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
12838 Nice gönüllerde ümitler soldu Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
12840 Evvel zaman içinde bir gün Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
12840 Evvel zaman içinde bir gün Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
12841 Nâdide bir elmas gibi yakut gibisin sen Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Abdülkâdir Gökmen İndir
12841 Nâdide bir elmas gibi yakut gibisin sen Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Abdülkâdir Gökmen İndir
12868 Mızrabı bırak zülfünü sînemde gezindir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ferit Sıdal İndir
12868 Mızrabı bırak zülfünü sînemde gezindir Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Ferit Sıdal İndir
12896 Ben bahçelerin şen gülüyüm Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
12897 Elvedâ der gibi bakma yüzüme Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Sâdun Aksüt İndir
12897 Elvedâ der gibi bakma yüzüme Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Sâdun Aksüt İndir
12942 Duâlarım kabul olsa bir tânem seni unutmanın yolunu… Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Sâdettin Öktenay İndir
12942 Duâlarım kabul olsa bir tânem seni unutmanın yolunu… Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Sâdettin Öktenay İndir
12943 Merhabâ deseydin bir güler yüzle Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Sâdun Aksüt İndir
12943 Merhabâ deseydin bir güler yüzle Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Sâdun Aksüt İndir
12944 Sen henüz bir ilkbaharsın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
12946 Ummadığım anda bırakıp gittin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Sâdun Aksüt İndir
12989 Bir gamlı hazan akşamının yaktığı diller Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Akın Özkan İndir
12989 Bir gamlı hazan akşamının yaktığı diller Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Akın Özkan İndir
12996 Deniz gibi dalgalı ardımda kalan Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
12997 Sana aşkın bahçesinden geçti çoktan dediler Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Ötenkaya İndir
12998 O ne ince oya ne zarif nakış Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
12998 O ne ince oya ne zarif nakış Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
12999 Gitti gelmez bahar yeli şarkılar yarıda kaldı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Suphi İdrisoğlu İndir
12999 Gitti gelmez bahar yeli şarkılar yarıda kaldı Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Suphi İdrisoğlu İndir
13000 Ağaran saçlarımda yılların izi kalmış Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ziyâ Taşkent İndir
13000 Ağaran saçlarımda yılların izi kalmış Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Ziyâ Taşkent İndir
13001 Gönlüm öyle yalnız ki Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
13001 Gönlüm öyle yalnız ki Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
13063 Gel şu üzüntüyü bir yana bırak Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
13063 Gel şu üzüntüyü bir yana bırak Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
13064 Estirip gönlümde bir sevdâ yeli Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Erkan Yüksel İndir
13064 Estirip gönlümde bir sevdâ yeli Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Erkan Yüksel İndir
13065 Sazım şarkını söyler Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Sâlim Küçüktanış İndir
13066 Sen sevgi sunmak için şu yeryüzünde varsın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Orhan Kızılsavaş İndir
13066 Sen sevgi sunmak için şu yeryüzünde varsın Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Orhan Kızılsavaş İndir
13067 Söylendi bugün dil’deki âlemde o gözler Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
13138 Bir rastlantı bir bakıştı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İlhâmi Turan İndir
13139 Bu mu senin aşk dediğin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Caner Bakır İndir
13139 Bu mu senin aşk dediğin Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Caner Bakır İndir
13140 Dönersin diye her gün gözüm yollarda kaldı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Süleyman Mertkanlı İndir
13141 Dudağımda heceydin sen konuşmadım gitme diye Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yaşar Bedük İndir
13141 Dudağımda heceydin sen konuşmadım gitme diye Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Yaşar Bedük İndir
13142 Ekim mehtâbı gibi bir doğdun bir de battın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Orhan Kızılsavaş İndir
13142 Ekim mehtâbı gibi bir doğdun bir de battın Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Orhan Kızılsavaş İndir
13143 Hisarın üstündeki çamlardan Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Orhan Kızılsavaş İndir
13143 Hisarın üstündeki çamlardan Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Orhan Kızılsavaş İndir
13144 Kimbilir kaç umudu yüklenmiş Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Ötenkaya İndir
13145 Ne kadar özledim bilsen ne kadar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Ötenkaya İndir
13146 O siyah bakışlarınla beni enginlere sal Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mûsa Kumral İndir
13147 Sanki bir cemre düştü solan gönül Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Halis Korur İndir
13147 Sanki bir cemre düştü solan gönül Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Halis Korur İndir
13149 Sevilen sever sandım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Akın Özkan İndir
13150 Yılda bir olsa da şöyle bir görün Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Niyâzi Şengül İndir
13150 Yılda bir olsa da şöyle bir görün Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Niyâzi Şengül İndir
13151 Yılların ötesinde bir sen varsın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Erdal Şâhin İndir
13152 Yüzünde demet olmuş gülüyor Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Nedim Önol İndir
13152 Yüzünde demet olmuş gülüyor Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Nedim Önol İndir
13229 Aşk içimizde yorgun Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Güldeniz Ekmen İndir
13230 Bir bülbül mü inliyor sonbahar dallarında Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Orhan Kızılsavaş İndir
13231 Cânâ yakacaksan beni aşkınla Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr A.Sâmi Yalçın İndir
13232 Dallara al çiçekler dağlara kar yakışır Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
13232 Dallara al çiçekler dağlara kar yakışır Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
13233 Gel gör ki hazan rûhuma hicrânını sardı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mûsa Kumral İndir
13234 Gurup vakti geldi yine Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ertan Sayan İndir
13235 Güneş vurmuş yüzüne Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
13236 Hânendeler sâzendeler nağmelere hayat verdik Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Niyâzi Şengül İndir
13236 Hânendeler sâzendeler nağmelere hayat verdik Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Niyâzi Şengül İndir
13236 Hânendeler sâzendeler nağmelere hayat verdik Sayfa 3 Kürdîli Hicazkâr Niyâzi Şengül İndir
13237 Sarmış beni rûhum gibi… Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr A.Sâmi Yalçın İndir
13238 Sende buldum neş’eyi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
13238 Sende buldum neş’eyi Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
13239 Seni ben mümkün mü yeniden sevsem Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mûsa Kumral İndir
13239 Seni ben mümkün mü yeniden sevsem Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mûsa Kumral İndir
13240 Sevdâ ateşine atıp da beni çöllere düşürme Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
13240 Sevdâ ateşine atıp da beni çöllere düşürme Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
13241 Yeniden filizlendi bütün ağaçlar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Tülây Arıcı İndir
13241 Yeniden filizlendi bütün ağaçlar Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Tülây Arıcı İndir
13242 Tanrım seven bir kalp vermiş Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
13242 Tanrım seven bir kalp vermiş Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
13244 Yıldız saymak gecelerde sabahlamak orda burda Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ertuğrul Ottekin İndir
13244 Yıldız saymak gecelerde sabahlamak orda burda Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Ertuğrul Ottekin İndir
13318 Elâ gözlü güzel kız girdin bahar çağına Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Nûrettin Cemil Sangan İndir
13322 Seni rüyâlarımda gördüğüm gün çok oldu Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Muazzez Köseoğlu İndir
13331 Söyle cânânım nedendir bu kadar nazın bana Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Zeki Duygulu İndir
13339 Ne kadar hoştu geçen o günler Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Neveser Kökdeş İndir
13343 Kalbim senindir açsan da girsen Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
13343 Kalbim senindir açsan da girsen Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
13347 Mecnûn gibi Leylâ’mı ararken seni bulsam Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Neşet Halil Öztan İndir
13350 O geceyi yâd edelim gel güzelim birlikte Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr _ İndir
13358 Göllerde nilüfer açmadan gel Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr _ İndir
13394 Kime açsam hicrânımı tesellidir nasîbim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Haydar Tatlıyay İndir
13394 Kime açsam hicrânımı tesellidir nasîbim Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Haydar Tatlıyay İndir
13404 Okudum aşkı ezberden bu derde ben düştüm nerden Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Kemâl Gürses İndir
13423 Yollarda kalan gözlerimin nûrunu yordum Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mefharet Yıldırım İndir
13439 Sen gül gibi açmışken kokusu kalbe doldu Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr _ İndir
13455 Bir sözle umut ver güzelim kırma melûlüm Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
13455 Bir sözle umut ver güzelim kırma melûlüm Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
13500 Dün Göztepe’nin neş’eli bir âlemi vardı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hüseyin Mayadağ İndir
13505 Bu gönül gözlerinin rengine hayran Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Zeki Duygulu İndir
13516 Bülbül sus istemem dinlemek Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Neveser Kökdeş İndir
13523 Yeşillendi yine ey dil çemenler Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Şeyh Ethem Efendi İndir
13524 Aşkın bize râm olduğu sâhilde seviştik Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr _ İndir
13567 Artık yavaşlayın bu koşuş niye Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Çetin Seçkiner İndir
13567 Artık yavaşlayın bu koşuş niye Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Çetin Seçkiner İndir
13568 Çini gözler gece gündüz beni gözler bilirim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Sadun Aksüt İndir
13568 Çini gözler gece gündüz beni gözler bilirim Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Sadun Aksüt İndir
13570 Öyle sevdim ki seni anlatamam söz ile Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş İndir
13633 İlk geldiğin yere bir daha gel de bırak seyredeyim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Dursun Karaca İndir
13634 Sevgiler sende kalsın kalbindeki iz benim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Suphi İdrisoğlu İndir
13634 Sevgiler sende kalsın kalbindeki iz benim Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Suphi İdrisoğlu İndir
13635 Söyle bana rûhunun nedir esrârı kadın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
13635 Söyle bana rûhunun nedir esrârı kadın Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
13636 Yoksun diye akşam boyu yandım yine yandım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
13710 Nerde o günler ki zaman dururdu Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mehmet Nazmi Özalp İndir
13710 Nerde o günler ki zaman dururdu Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mehmet Nazmi Özalp İndir
13710 Nerde o günler ki zaman dururdu Sayfa 3 Kürdîli Hicazkâr Mehmet Nazmi Özalp İndir
13780 Bittiyse bu aşkta senin hiç mi suçun yoktu sanki Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Metin Everes İndir
13780 Bittiyse bu aşkta senin hiç mi suçun yoktu sanki Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Metin Everes İndir
13797 Yıllarca yolunda bekledim durdum Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Niyazi Şengül İndir
13797 Yıllarca yolunda bekledim durdum Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Niyazi Şengül İndir
13801 Bir görmede ah aşkına düştüm de derinden Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Süleyman Erguner (Torun) İndir
13801 Bir görmede ah aşkına düştüm de derinden Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Süleyman Erguner (Torun) İndir
13803 Gönlündeki sevgiyi haydi paylaş benimle Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Metin Everes İndir
13803 Gönlündeki sevgiyi haydi paylaş benimle Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Metin Everes İndir
13804 Unutmak sevmekten kolay demiştin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Niyazi Şengül İndir
13804 Unutmak sevmekten kolay demiştin Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Niyazi Şengül İndir
13849 Gönlümü dûçâr eden dil yâresi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ahmet Uzel İndir
13850 Gülerken kahkahalar yaktı bu canı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ahmet Uzel İndir
13873 Henüz çok körpesin nârin fidansın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
13873 Henüz çok körpesin nârin fidansın Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
13878 Seni ömür boyunca seveceğim bir tanem Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
13956 Unuttum seni ben bekle desende… Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Niyazi Şengül İndir
13999 Herkesin kıskandığı aşkımız bir masaldı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Turhan Taşan İndir
14589 Bilmem n’ideyim aşkın elinden Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Zeki Altun (Hâfız) İndir
14703 Ben sonbahar olmuşum kış olmuşum kime ne Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Abdulkâdir Salar İndir
14703 Ben sonbahar olmuşum kış olmuşum kime ne Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Abdulkâdir Salar İndir
14704 Duymamış belli hayatında bir eş hasretini Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
14704 Duymamış belli hayatında bir eş hasretini Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
14705 Gökyüzünden bir kız indi kaş ile göz arasında Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Suphi İdrisoğlu İndir
14705 Gökyüzünden bir kız indi kaş ile göz arasında Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Suphi İdrisoğlu İndir
14706 İsmini bilmezdim fakat tanırdım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ümit Âşık İndir
14707 Hasta gönlüm inledikçe derdime derman mı var Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Niyazi Şengül İndir
14708 Kim demiş kış günü yaz olmaz diye Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
14708 Kim demiş kış günü yaz olmaz diye Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
14709 Ne güzel seninle kurduğum dünya Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
14709 Ne güzel seninle kurduğum dünya Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
14709 Ne güzel seninle kurduğum dünya Sayfa 3 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
14711 Sen başıma tac gönlüme sultan olacaksın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Sibel Taşbaş İndir
14712 Süzülürsün gözlerimden her gece Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
14712 Süzülürsün gözlerimden her gece Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
14713 Yıldızlara baktırdım fallarda çıkmıyorsun Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Zekâi Tunca İndir
14713 Yıldızlara baktırdım fallarda çıkmıyorsun Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Zekâi Tunca İndir
14783 Seni bîzar eden kimdir çekinme gel bana söyle Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Zeki Duygulu İndir
14784 Sordum seni ıssız ve karanlık gecelerden Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Süleyman Mertkanlı İndir
14784 Sordum seni ıssız ve karanlık gecelerden Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Süleyman Mertkanlı İndir
14976 Akşam gurubunda aşk bu şevk bin ömre bedel Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ali Hasırcı İndir
14977 Benim dünyam ne güzeldi orda yıldız ay gülerdi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Amir Ateş İndir
14978 Bir ömür boyu umut bağladığım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Necip Gülses İndir
14979 Biz uzak olsak da gönlümüz yakın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
14979 Biz uzak olsak da gönlümüz yakın Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
14980 Buğulu gökyüzünde hüzün yüklü bulutlar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Ötenkaya İndir
14980 Buğulu gökyüzünde hüzün yüklü bulutlar Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İsmail Ötenkaya İndir
14982 Elbet beni bir gün eskisi gibi arayacaksın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Nezih Gözonar İndir
14982 Elbet beni bir gün eskisi gibi arayacaksın Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Nezih Gözonar İndir
14983 Haramdır sevdiğim israf değildir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
14983 Haramdır sevdiğim israf değildir Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
14983 Haramdır sevdiğim israf değildir Sayfa 3 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
14984 Gecemi zehrediyor içime düşen kuşku Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
14984 Gecemi zehrediyor içime düşen kuşku Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
14986 Hani kimi zaman boğazımda düğümlenir hıçkırıklar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Ötenkaya İndir
14986 Hani kimi zaman boğazımda düğümlenir hıçkırıklar Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İsmail Ötenkaya İndir
14988 Nazlanma güzelim üzme bu kadar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
14988 Nazlanma güzelim üzme bu kadar Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
14989 Niye mahzun duruyorsun bükerek boynunu öyle Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
14989 Niye mahzun duruyorsun bükerek boynunu öyle Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
14990 Seni rüyâ gibi hazla seviyor gönlüm inan Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
14990 Seni rüyâ gibi hazla seviyor gönlüm inan Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
14991 Seninle yıllar önce böyle ayrı değildik Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Niyazi Şengül İndir
14991 Seninle yıllar önce böyle ayrı değildik Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Niyazi Şengül İndir
15136 Sazlar kırılan gönlümüzün hüznüne inler Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rakım Elkutlu İndir
15136 Sazlar kırılan gönlümüzün hüznüne inler Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Rakım Elkutlu İndir
15141 Yollarda kalan gözlerimin nûrunu yordum Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr S.Eyyûbi Işıksal İndir
15159 Aşktan kaç deme gönül belki bilmediğin var Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
15159 Aşktan kaç deme gönül belki bilmediğin var Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
15159 Aşktan kaç deme gönül belki bilmediğin var Sayfa 3 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
15161 Bir gün kapına gelip yalvarır sanma sakın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yılmaz Pakalınlar İndir
15161 Bir gün kapına gelip yalvarır sanma sakın Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Yılmaz Pakalınlar İndir
15186 Ne o ağlıyor musun yanık yanık ağlama öyle Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rıdvan Tandoğan İndir
15191 Yıllardır içimde sakladım seni Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ziyâ Taşkent İndir
15191 Yıllardır içimde sakladım seni Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Ziyâ Taşkent İndir
15357 Cemre düştü gönlüme yanıma sen gelince Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Râfet Kıral İndir
15358 Gönlüme hoş geldin evine geldin bir anda kalbime mutluluk verdin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Suphi İdrisoğlu İndir
15359 Niye sevdim seni bilmem niye özler anarım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ertuğrul Ottekin İndir
15360 Yıldızları indirelim semâdan biraz da biz kâm alalım sefâdan Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Erdinç Çelikkol İndir
15361 Baksan gözlerimin içine baksan baksan da orda kalsan Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Özhan Aktaş İndir
15362 Sen bir sevdâ meleği ufkumda kucak kucak Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Kenan Günel İndir
15363 Anladım mümkün değil unutmak o günleri Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmâil Ötenkaya İndir
15364 Şafaklarım sen’le başlar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Erdinç Çelikkol İndir
15365 Bir gün bile bana bir yıl geliyor Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Göksel Baktagir İndir
15365 Bir gün bile bana bir yıl geliyor Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Göksel Baktagir İndir
15366 Çılgınca severken bir hiç yüzünden bu kadar kolayca küsecek miydik Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Sâmi Derintuna İndir
15366 Çılgınca severken bir hiç yüzünden bu kadar kolayca küsecek miydik Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Sâmi Derintuna İndir
15367 Her gün alevlenen bu aşkımızı bir sen bir ben bir Allah bilir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Osman Babuşcu İndir
15367 Her gün alevlenen bu aşkımızı bir sen bir ben bir Allah bilir Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Osman Babuşcu İndir
15368 Gönüller dolar taşar bayramlar sevgi taşar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Erdinç Çelikkol İndir
15369 Sen gidersen tat kalır mı haz kalır mı bir tanem Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Turan Yalçın İndir
15370 Bir bahar sevinciyle aşılan yollar güzel Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Bülent Ulusoy İndir
15371 Hep dallarda bilirdim seni görmeden önce Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Suphi İdrisoğlu İndir
15371 Hep dallarda bilirdim seni görmeden önce Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Suphi İdrisoğlu İndir
15372 Hasretin onulmaz bir yara bende Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş İndir
15373 Artık bana bu ellerde ne yer kaldı ne de yâr Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Erdinç Çelikkol İndir
15374 Şu vefâsız güzeller kader olup kaldılar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
15374 Şu vefâsız güzeller kader olup kaldılar Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
15375 Aşkın için gözyaşı döktüğüm geceler var Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Nezih Gözonar İndir
15375 Aşkın için gözyaşı döktüğüm geceler var Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Nezih Gözonar İndir
15376 Gidiyorsun demek ki sana henüz doymadan Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş İndir
15377 Sevdim seni çılgın gibi ey gözleri âfet Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
15377 Sevdim seni çılgın gibi ey gözleri âfet Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
15378 Hasretle dün akşam yine ben hep seni andım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
15379 Dudaklarım gülmeyi unuttu sen gideli Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
15380 İki can bir bâdeyi tek kadehten içmeli Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmâil Ötenkaya İndir
15381 Güneş başka doğar başka batardı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yücel Aşan İndir
15381 Güneş başka doğar başka batardı Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Yücel Aşan İndir
15382 Kapılma rüzgârıma uçar gidersin benimle Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Fâruk Kestiren İndir
15383 Yollar uzak deme sakın yol uzaksa kalpler yakın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ertuğrul Ottekin İndir
15384 Yıllar yılı âh edip ağladım yokluğuna Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Güngör Kandeğer İndir
15385 Bu akşamki hüznümü gömsem derinlere Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Özcan Aydın İndir
15385 Bu akşamki hüznümü gömsem derinlere Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Özcan Aydın İndir
15386 Bu akşam yine dertlerimle başbaşa kaldım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Suat Sayın İndir
15387 Mâdem ki vakit akşam mâdem ne evim barkım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ünal Türköz İndir
15593 Aşktan kaçalım derken meyhâneye düştük biz Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Metin Everes İndir
15593 Aşktan kaçalım derken meyhâneye düştük biz Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Metin Everes İndir
15618 Seviyorsun sanmıştım haber saldım gel diye Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Şensoy İndir
15618 Seviyorsun sanmıştım haber saldım gel diye Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Şensoy İndir
15639 Bülbülüm altın kafeste bir güler bin ağlarım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
15666 Yağmurlu bir bahârı sarındık seninle biz Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Akın Özkan İndir
15677 Sen benim kalbimde her an bil ki her an var idin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Nihat Sezer İndir
15713 Bir gün aklına gelip beni sorarsan eğer başka yerde arama Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ali Şenozan İndir
15713 Bir gün aklına gelip beni sorarsan eğer başka yerde arama Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Ali Şenozan İndir
15724 Kolay mı sanıyorsun seni kalbimden atmak Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
15724 Kolay mı sanıyorsun seni kalbimden atmak Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
15739 Çağırdı sevgili birden duruldu kanlı yaşım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Akın Özkan İndir
15747 Bu halin ne anlam taşır bilemem Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Celâl Abacı İndir
15747 Bu halin ne anlam taşır bilemem Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Celâl Abacı İndir
15764 Gül mevsimi yavrum yine güllerle açıl gez Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Zafer Oytun İndir
15831 Çekip gittin yüreğime kor düştü ten yanıyor can yanıyor nerdesin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Suphi İdrisoğlu İndir
15832 Bu şarkıyı duyup bir gün ansızın içinde ateşler yanar mı bilmem Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Nezih Gözonar İndir
15832 Bu şarkıyı duyup bir gün ansızın içinde ateşler yanar mı bilmem Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Nezih Gözonar İndir
15844 Giremez sevdâmıza ne bir el ne bir yalan Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmâil Ötenkaya İndir
15845 Doyulmaz tadın için sana geldim İstanbul Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmâil Ötenkaya İndir
15845 Doyulmaz tadın için sana geldim İstanbul Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İsmâil Ötenkaya İndir
15877 Dönmezsin bilirim gittiğin yerden Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmâil Demirkıran İndir
15877 Dönmezsin bilirim gittiğin yerden Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İsmâil Demirkıran İndir
15965 Gözyaşlarım bir seldi gittiğin akşam Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Serhat Sarpel İndir
15967 Ömründe bahar günleri çılgın gibi geçsin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mustafa Uyan İndir
16553 Allara bürünüp çıkma yollara gün utanır senin güzelliğinden Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Faruk Şâhin İndir
16553 Allara bürünüp çıkma yollara gün utanır senin güzelliğinden Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Faruk Şâhin İndir
16554 Ben seni çoktandır unuturdum ya maziye sor diyen anılarım var Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hüseyin Erbay İndir
16554 Ben seni çoktandır unuturdum ya maziye sor diyen anılarım var Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Hüseyin Erbay İndir
16555 Bir kat daha yok sevgi katından başka Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mutlu Torun İndir
16555 Bir kat daha yok sevgi katından başka Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mutlu Torun İndir
16556 Duygular coşuyor çaldığın zaman Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Necip Gülses İndir
16556 Duygular coşuyor çaldığın zaman Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Necip Gülses İndir
16557 Gül bülbüle bülbül güle sen gönlüme ben gönlüne Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Bilge Özgen İndir
16558 Saçında güllere baktığım zaman içimde hissettim benimsin sandım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Bülent Ulusoy İndir
16559 Sende hâlâ mecnûndan daha eser mi kaldı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hayâti Günyeli İndir
16560 Sus artık deli gönül boşuna haykırışın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Caner Bakır İndir
16560 Sus artık deli gönül boşuna haykırışın Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Caner Bakır İndir
16607 Bak işte güzelim mevsim ilkbahar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Sâdun Aksüt İndir
16636 Boşuna uğraşmış şu gönlüm meğer alışmak ne zormuş yâr özlemine Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmâil Demirkıran İndir
16644 Sormayın gönlümün kimdir sahibi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
16644 Sormayın gönlümün kimdir sahibi Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
16651 Ey sarı saçlı kız seni sevdim ta ezelden Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
16654 Binbir geceden kalmış o körfezde duran su Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
16654 Binbir geceden kalmış o körfezde duran su Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
16654 Binbir geceden kalmış o körfezde duran su Sayfa 3 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
16655 Bir yaz gecesi aşkımızın bahçelerinde Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
16655 Bir yaz gecesi aşkımızın bahçelerinde Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
16657 Hicranlarımın ahı mı tutmuş seni zâlim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
16657 Hicranlarımın ahı mı tutmuş seni zâlim Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
16658 Sürmüyor aşkı hazan yaprağının ömrü kadar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
16658 Sürmüyor aşkı hazan yaprağının ömrü kadar Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
16701 Gönülde söner mi sevdâ ateşi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ahmet Uzel İndir
16729 Günlerin değil amma yılların yorgunuyum Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Süleyman Mertkanlı İndir
16737 Artık ne bahardan ne de kıştan yanayım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
16743 Yakın gel de nigâh et hâl-i perîşânıma Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmâil Demirkıran İndir
16754 Misket geliyor misket çekiyorum hep hasret Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr _ İndir
16787 Aşka düşen gönüller hayli derbeder olur Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hasip Celil Kolaş İndir
16788 Ne zaman güldü yüzün sen onu sevdi seveli Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Osman Nûri Özpekel İndir
16876 Çiçekler açardı gezdiğim yerde yâsemin güllerin kokusu nerde Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Adem Şâhin İndir
16882 Yâdında mı bilmiyorum mâzideki seneler Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mehmet Kolaman İndir
16882 Yâdında mı bilmiyorum mâzideki seneler Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mehmet Kolaman İndir
16903 Ay dolansın gündüz olsun sevdiğim çık gel bugün Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
16907 Sanma şâhım herkesi sen sâdıkâne yâr olur Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
16908 Sen karşıma her özlediğim anda çıkarsın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
16912 Çamlarda yine bir şen gecenin neş’esi vardı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsak Varon İndir
16917 Cevretme sakın sevdiğim artar heyecanım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Cevdet Çağla İndir
16917 Cevretme sakın sevdiğim artar heyecanım Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Cevdet Çağla İndir
16920 Mutluluk ne güzel şeymiş doğrusu Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ali Şenozan İndir
16920 Mutluluk ne güzel şeymiş doğrusu Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Ali Şenozan İndir
16946 Şu seven kalbi neden anlamazsın sevdiğim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ahmet Uzel İndir
16992 Nasıl gelip geçtiniz hiç anlamadım gençliğimi gün be gün benden aldınız Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Nezahat Soysev İndir
16992 Nasıl gelip geçtiniz hiç anlamadım gençliğimi gün be gün benden aldınız Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Nezahat Soysev İndir
17010 Beklemekten yorgun düştü dizlerim öyle derin kalbimdeki izlerin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Nurettin Demirtaş İndir
17010 Beklemekten yorgun düştü dizlerim öyle derin kalbimdeki izlerin Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Nurettin Demirtaş İndir
17011 Ben sevgide vefâlıyım kanma sakın el sözüne Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Nurettin Demirtaş İndir
17021 Gel ne olur gel ihtiyar kalbim durmadan gel Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Suphi İdrisoğlu İndir
17026 Doğmayacak güneşi isteme benden karanlığın içinde nasıl bulurum Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmâil Ötenkaya İndir
17028 Ömrümün her ânını saracaksan gel güzel Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ercan Karadamlı İndir
17028 Ömrümün her ânını saracaksan gel güzel Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Ercan Karadamlı İndir
17039 Bitsin artık bu hasret bitsin artık diyorum Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş İndir
17060 Yağsa da karlar senle mevsim bahardır Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmâil Demirkıran İndir
17081 Dünyâ mı yalan söyler bu canlar mı yalan Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
17092 Güneşsin gözlerime seninle ışıyorum Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Fethi Karamahmudoğlu İndir
17095 Sor derelere sor tepelere kurgan sarayı sor (ALTIN ELMA) Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Fethi Karamahmudoğlu İndir
17101 Bir cânân hasretiyle kapıldım ben bu derde Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Tâhir Sıral İndir
17101 Bir cânân hasretiyle kapıldım ben bu derde Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Tâhir Sıral İndir
17112 Ne güzeller geldi geçti bu gönül bahçesinden Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Necip Altın İndir
17112 Ne güzeller geldi geçti bu gönül bahçesinden Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Necip Altın İndir
17121 Akşam yine sensiz dolaşıp kahrediyorken Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Faruk Şâhin İndir
17137 Aşkın beni öldürse de hiç yılmam efendim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hayâti Günyeli İndir
17138 O kadar güzeldin ki bakmadan geçemezdim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Suat Yıldırım İndir
17138 O kadar güzeldin ki bakmadan geçemezdim Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Suat Yıldırım İndir
17146 Az mı bekledim seni ben sor yollara inanmazsan Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İlgün Soysev İndir
17146 Az mı bekledim seni ben sor yollara inanmazsan Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İlgün Soysev İndir
17148 Sanma sakın unuttum o güzel sözlerini Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Niyâzi Şengül İndir
17148 Sanma sakın unuttum o güzel sözlerini Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Niyâzi Şengül İndir
17150 Yeşil yeşil gözlerini gözlerinden istedim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Güneş Müftüoğlu İndir
17162 Derd-i cânân gönlümü vîrân eyledi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ahmet Uzel İndir
17182 Artık beni sevmez o güzel yâr niye bilmem Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ahmet Uzel İndir
17225 Bana aşktan söz et de güzelim gel naz etme Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
17225 Bana aşktan söz et de güzelim gel naz etme Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
17246 Felek vurmuş bir kere ne söylesem bahane Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Turhan Taşan İndir
17260 Kimi zaman gözyaşı acı doludur hayat Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Aslan Hepgür İndir
17272 Coşkulu yüzlerde gülümser gibi tatlı kadın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mustafa Fahlioğulları İndir
17296 Güzel senden neler çektim biraz insaf edip gelsen Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
17330 Yine başın duman almış seni kimler gama salmış Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ahmet Uzel İndir
17338 Baharı yazı güzü ayrı güzeldi geçti Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Cemil Sağyaşar İndir
17338 Baharı yazı güzü ayrı güzeldi geçti Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Cemil Sağyaşar İndir
17354 Bahçemde çemen gözlerinin rengine benzer Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Âmir Ateş İndir
17355 Bakışın dert yükü devâsı bende Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mustafa Malay İndir
17356 Bir bekleyiş kimbilir diğerine benzer akşamlar soyunmada denize karşı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Necip Gülses İndir
17356 Bir bekleyiş kimbilir diğerine benzer akşamlar soyunmada denize karşı Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Necip Gülses İndir
17389 Avuçlardan kayan dost eli gibi sanki hep bendesin sanki hep uzak Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yaşar Bedük İndir
17389 Avuçlardan kayan dost eli gibi sanki hep bendesin sanki hep uzak Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Yaşar Bedük İndir
17390 Beni sen sarhoş ettin kadehteki mey değil Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yılmaz Pamukçu İndir
17399 Bir şarkı diyor lâleye sor çiğdeme sor Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
17416 Bir yabancı gibiydi dün geçerken yanımdan Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Sâdettin Öktenay İndir
17416 Bir yabancı gibiydi dün geçerken yanımdan Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Sâdettin Öktenay İndir
17421 Yazılmış alnıma sonsuz umutlar istemem sevgini al senin olsun Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Gündoğdu Duran İndir
17421 Yazılmış alnıma sonsuz umutlar istemem sevgini al senin olsun Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Gündoğdu Duran İndir
17425 Öyle hemen verme meyil sevme ama sevmeyi bil Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mustafa Malay İndir
17446 Gel güzel ayrılma benden sende bir cansın bana Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mehmet Ali Çelikbaş İndir
17454 Gel kalbime gir rûhuma serpil güzelim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
17468 Seni sordum aradım diyar diyar her yerde Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
17470 Hâlâ sesinin lezzeti çınlar kulağımda Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
17471 Ben uzak bir bozkırım sen yağmursun sen rüzgâr Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hasan Soysal İndir
17481 Nâdidesin nâzendesin âşıkların kalbindesin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
17485 Çoktan beridir vadinin en kuytu yerinde solgun bir ağaç var Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Fâruk Şâhin İndir
17485 Çoktan beridir vadinin en kuytu yerinde solgun bir ağaç var Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Fâruk Şâhin İndir
17486 Ahıma hicrânıma bin teselli kâr etmez Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Niyâzi Şengül İndir
17486 Ahıma hicrânıma bin teselli kâr etmez Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Niyâzi Şengül İndir
17493 İstemem artık sen de sevme beni Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hayrettin Arpacı İndir
17500 Ne baharlar geçti ne yazlar geçti sonbahar geldi de gidemez oldu Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmâil Demirkıran İndir
17500 Ne baharlar geçti ne yazlar geçti sonbahar geldi de gidemez oldu Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İsmâil Demirkıran İndir
17511 Esef etme bülbülüm yine hazan gelecek Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Sâlih Berkmen İndir
17580 Bir kuru çiçeğe bakıp iç çeken gözleri aradım yine dün akşam Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ümit Sipahi İndir
17605 Bırak artık ne olur içindeki hüzünü Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Nezih Gözonar İndir
17605 Bırak artık ne olur içindeki hüzünü Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Nezih Gözonar İndir
17621 Aşk güzeldir sevince bir kere Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Türkan Öncü İndir
17621 Aşk güzeldir sevince bir kere Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Türkan Öncü İndir
17631 Uzak denizler almış saklamışlar koynunda Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Suphi İdrisoğlu İndir
17647 Hasret dolu gönlümü avutmak kolay değil Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
17647 Hasret dolu gönlümü avutmak kolay değil Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
17662 Ben solmuş bir yaprak gülün dalında Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
17662 Ben solmuş bir yaprak gülün dalında Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
17671 Sevdik doyası sevdik deliler gibi sevdik Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Suphi İdrisoğlu İndir
17671 Sevdik doyası sevdik deliler gibi sevdik Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Suphi İdrisoğlu İndir
17673 Gönül tanımıyor engel gezer dallarda dallarda Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Amir Ateş İndir
17673 Gönül tanımıyor engel gezer dallarda dallarda Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Amir Ateş İndir
17683 Sen erguvan desenli günler gör kızım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Raif Kırlıoğlu İndir
17690 Kalbden kalbe adım adım duygularda aşk kokusu Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İlgün Soysev İndir
17690 Kalbden kalbe adım adım duygularda aşk kokusu Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İlgün Soysev İndir
17699 Aşk ateşinden yanmakta inan nâçiz bedenim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Niyâzi Şengül İndir
17699 Aşk ateşinden yanmakta inan nâçiz bedenim Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Niyâzi Şengül İndir
17703 Bilmiyorum neden hep hatırlamak isterim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yılmaz Karakoyunlu İndir
17703 Bilmiyorum neden hep hatırlamak isterim Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Yılmaz Karakoyunlu İndir
17704 Kaybettim seni artık terkedip gittin beni sen Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş İndir
17748 Ne böyle gönül gördüm ne de senden güzel Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Niyâzi Şengül İndir
17748 Ne böyle gönül gördüm ne de senden güzel Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Niyâzi Şengül İndir
17765 Üzgünlüğe bir gün bile yer verme gönülde Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Fâruk Şâhin İndir
17765 Üzgünlüğe bir gün bile yer verme gönülde Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Fâruk Şâhin İndir
17776 Aşkı kokladığım güller güller şimdi kime kaldı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mustafa Coşkun İndir
17776 Aşkı kokladığım güller güller şimdi kime kaldı Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mustafa Coşkun İndir
17789 Solmaz dediğin güller artık bir kere Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yılmaz Karakoyunlu İndir
17789 Solmaz dediğin güller artık bir kere Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Yılmaz Karakoyunlu İndir
17824 İsterdim misâfir ol içimdeki can gibi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Suat Yıldırım İndir
17824 İsterdim misâfir ol içimdeki can gibi Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Suat Yıldırım İndir
17862 Sen benim gönlümde öyle özelsin birine söylesem bu kim diyecek Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hasan Esen İndir
17862 Sen benim gönlümde öyle özelsin birine söylesem bu kim diyecek Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Hasan Esen İndir
17889 Aşk bahçelerinden goncalar deren kadın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmâil Ötenkaya İndir
17899 Bu yıl da devirdim yazı baharı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ali Şenozan İndir
17899 Bu yıl da devirdim yazı baharı Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Ali Şenozan İndir
17899 Bu yıl da devirdim yazı baharı Sayfa 3 Kürdîli Hicazkâr Ali Şenozan İndir
17902 Nasıl oldu ne oldu anlayamadık Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Cavit Ersoy İndir
17902 Nasıl oldu ne oldu anlayamadık Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Cavit Ersoy İndir
17904 Güneş ufka indi yine bu akşam Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
17904 Güneş ufka indi yine bu akşam Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
17905 Belki de meçhûldür gidecegim yer Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Baki Duyarlar İndir
17905 Belki de meçhûldür gidecegim yer Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Baki Duyarlar İndir
17912 Hüznün hikâyesi aynadaki yüz ak düşen saçlarım yılların izi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Necip Gülses İndir
17912 Hüznün hikâyesi aynadaki yüz ak düşen saçlarım yılların izi Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Necip Gülses İndir
17923 Hiç bilmediğim bir gecedir gözleriniz Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
17923 Hiç bilmediğim bir gecedir gözleriniz Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
17926 Gel seninle bu yaz biraz ada boğaz gezelim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
17926 Gel seninle bu yaz biraz ada boğaz gezelim Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
17927 Sensiz hâlim pek perîşan efendim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
17928 Kandırmıyor tat verse de ruhları Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
17928 Kandırmıyor tat verse de ruhları Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
17942 Çiçeklerle sen gülerdin dallara Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yaşar Bedük İndir
17942 Çiçeklerle sen gülerdin dallara Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Yaşar Bedük İndir
17991 Ağlatma beni üzme yeter kalpte elem var Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ziyâ Levent Topçuoğlu İndir
17993 Uzansam tutacağım sanarken el uzatsam kaçıyorsun bir tanem Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Tâhir Sıral İndir
17993 Uzansam tutacağım sanarken el uzatsam kaçıyorsun bir tanem Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Tâhir Sıral İndir
18038 Şu kalbime giriverdin beni âşık ediverdin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr M.Sabri Akçagül İndir
18038 Şu kalbime giriverdin beni âşık ediverdin Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr M.Sabri Akçagül İndir
18038 Şu kalbime giriverdin beni âşık ediverdin Sayfa 3 Kürdîli Hicazkâr M.Sabri Akçagül İndir
18055 Git gelme bahar gözlü efendim kış olursun Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Metin Everes İndir
18063 Sâkî yine lezzet dolu akşamlara gel Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yılmaz Karakoyunlu İndir
18063 Sâkî yine lezzet dolu akşamlara gel Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Yılmaz Karakoyunlu İndir
18067 Sabır yetmez tehammül yok aman cânım yeter hasret Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Haydar Akdemir İndir
18072 Unutmak imkansızmış o güzelim kadını Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ünsal Silleli İndir
18079 Sevdanın yolları uzar dolanır gelir misin söyle çağırsam seni Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Cavit Ersoy İndir
18079 Sevdanın yolları uzar dolanır gelir misin söyle çağırsam seni Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Cavit Ersoy İndir
18080 Sazlara ses veren teller gibisin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Akın Özkan İndir
18085 Serildi sulara ay nurdan inciler dizdi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yılmaz Yüksel İndir
18085 Serildi sulara ay nurdan inciler dizdi Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Yılmaz Yüksel İndir
18093 Ziyân olan ömrümden arta kalan yıllarda Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Metin Everes İndir
18093 Ziyân olan ömrümden arta kalan yıllarda Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Metin Everes İndir
18106 Bilirsin dem bu demdir gün bugündür Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Akın Özkan İndir
18109 Kaptırmışım gönlümü senden esen rüzgâra Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Ötenkaya İndir
18138 İçimdeki fırtınalar dinmeden yazı gelmez mevsimlere sor beni Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmâil Demirkıran İndir
18145 Özlemin çekmekle bitmiyor artık Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yener Topaloğlu İndir
18145 Özlemin çekmekle bitmiyor artık Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Yener Topaloğlu İndir
18163 Ömrümün neş’esi sensin gel kalbime şifâ sun Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Kasım İnaltekin İndir
18163 Ömrümün neş’esi sensin gel kalbime şifâ sun Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Kasım İnaltekin İndir
18169 Bir demet çiçeğim ben mor menekşeden güle Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Zeki Duygulu İndir
18169 Bir demet çiçeğim ben mor menekşeden güle Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Zeki Duygulu İndir
18197 Bir yeşil gözlü dilbere gönül verdim neyleyim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Zeki Duygulu İndir
18216 İlk özlemim son aşkım hayat pınarım güzel Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr M.Sami Yanmaz İndir
18282 Gönül hiç gülmez mi niçin âh çeker Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mustafa Ünal Yılmazer İndir
18299 Öyle bir sevdâ içimde sen ne yapsan bitmiyor Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Sâlih Berkmen İndir
18299 Öyle bir sevdâ içimde sen ne yapsan bitmiyor Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Sâlih Berkmen İndir
18308 Bir bülbül için goncanı fırlatma kenare Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Remzi Oktar İndir
18311 Bu gece çok ağladım gözyaşım kalbime aktı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Necmi Pişkin İndir
18311 Bu gece çok ağladım gözyaşım kalbime aktı Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Necmi Pişkin İndir
18337 Beşiktaş dendi mi yıldız görünür Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Âmir Ateş İndir
18342 Bütün özlediklerim aradıklarım sende Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
18342 Bütün özlediklerim aradıklarım sende Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
18343 Çağla yayım çağla sazım durma sen çağla Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
18343 Çağla yayım çağla sazım durma sen çağla Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
18347 Issız sâhillerde yalnız kalıp ta Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
18347 Issız sâhillerde yalnız kalıp ta Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
18347 Issız sâhillerde yalnız kalıp ta Sayfa 3 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
18351 Gel bana artık harâbım sensiz Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
18351 Gel bana artık harâbım sensiz Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
18356 Her gün bir yeni düşteyiz kucaklamış dağlar bizi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
18375 Meclisiniz ilham verir can verir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Aydın Oran İndir
18379 Güzellikmiş sevgiymiş gönlümü avutmuyor Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr M.Sâmi Yanmaz İndir
18402 Dünyâma kıysan derdin adıysan sen okşadıysan merhem gerekmez Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Fâruk Şâhin İndir
18402 Dünyâma kıysan derdin adıysan sen okşadıysan merhem gerekmez Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Fâruk Şâhin İndir
18421 Hasret ne kadar zormuş bunu şimdi anladım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Aslan Hepgür İndir
18421 Hasret ne kadar zormuş bunu şimdi anladım Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Aslan Hepgür İndir
18436 Gözünde yorgun bir bakış gibi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mehmet Kabaş İndir
18436 Gözünde yorgun bir bakış gibi Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mehmet Kabaş İndir
18452 Hayâl-i gamzesini sînede nihan buldum Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Servet Âlî İndir
18470 Cemreler bir düşer rüyâ hep aynı kalır Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yılmaz Karakoyunlu İndir
18470 Cemreler bir düşer rüyâ hep aynı kalır Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Yılmaz Karakoyunlu İndir
18470 Cemreler bir düşer rüyâ hep aynı kalır Sayfa 3 Kürdîli Hicazkâr Yılmaz Karakoyunlu İndir
18476 Sen ilkbahar ben sonbahar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Metin Everes İndir
18476 Sen ilkbahar ben sonbahar Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Metin Everes İndir
18481 Günlerim sanki bir öykü tekdüze Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Türkan Öncü İndir
18481 Günlerim sanki bir öykü tekdüze Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Türkan Öncü İndir
18485 Lâcivert yıldızlar iner saçlarına Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Bilge Özgen İndir
18485 Lâcivert yıldızlar iner saçlarına Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Bilge Özgen İndir
18506 Yanıp duruyorum bitsin bu gurbet Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ali Şenozan İndir
18506 Yanıp duruyorum bitsin bu gurbet Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Ali Şenozan İndir
18514 Yine yalnız bir gece dudağımda tek hece Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mustafa Malay İndir
18514 Yine yalnız bir gece dudağımda tek hece Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mustafa Malay İndir
18533 Derdimi gizledim cümle âlemden Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hasip Celil Kolaş İndir
18543 Hep sen oldun hayâlimde düşlerimde gördüğüm Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Seyfi Güldağı İndir
18574 Son hâtıramız bil ki ölümden de beter Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Nuran Kurt İndir
18575 Dolduramaz hiçbir şey kalbimdeki yerini Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yener Topaloğlu İndir
18575 Dolduramaz hiçbir şey kalbimdeki yerini Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Yener Topaloğlu İndir
18580 Bir kız sarı saçlı erik gözlü fidan Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
18580 Bir kız sarı saçlı erik gözlü fidan Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
18584 Aramızda seneler var aylar var Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İlgün Soysev İndir
18584 Aramızda seneler var aylar var Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İlgün Soysev İndir
18592 Sular gibi şarkılarda nağme nağme akışın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Niyâzi Şengül İndir
18592 Sular gibi şarkılarda nağme nağme akışın Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Niyâzi Şengül İndir
18597 Bir sözüme darıldın bülbül güle küser mi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Aytekin Çolakoğlu İndir
18600 Gitme artık kal benimle hasretim ben sevgine Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mustafa Ünal Yılmazer İndir
18608 Sevdâ dolu günler hani can sevgili nerde Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ayşenur Özpekel İndir
18617 Gönlümdeki aşkı bilene kadar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
18617 Gönlümdeki aşkı bilene kadar Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
18618 Yalvardım hep Tanrı’ma Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
18618 Yalvardım hep Tanrı’ma Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
18629 Ne yaptımsa gülüm olmadı gitti Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selahattin Sağlam İndir
18629 Ne yaptımsa gülüm olmadı gitti Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Selahattin Sağlam İndir
18632 Vurgun yemiş gibi hastayım hasta Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hüseyin Soysal İndir
18662 Bir ömür yetmedi sana doymaya Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ümit Aşık İndir
18666 Yüce dağları delen Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ali Hasırcı İndir
18678 Ya zamanından çok erken gelirim dünyaya Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Cavit Ersoy İndir
18678 Ya zamanından çok erken gelirim dünyaya Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Cavit Ersoy İndir
18679 Sonbahar mı gelmiş böyle çok erken Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Cavit Ersoy İndir
18679 Sonbahar mı gelmiş böyle çok erken Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Cavit Ersoy İndir
18703 Bakınca gözlerin hareleniyor Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Tekin Para İndir
18703 Bakınca gözlerin hareleniyor Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Tekin Para İndir
18725 Aşkında gurur yoktu severdin beni candan Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hasan Esen İndir
18726 Ben unutsam şarkılar söyler seni Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hasan Esen İndir
18740 Masum yüzlüm güzel gözlüm gel bana Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ahmet Haner İndir
18746 Neş’emle sevincim çok kısa bir an Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Atıf Baştuğ İndir
18746 Neş’emle sevincim çok kısa bir an Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Atıf Baştuğ İndir
18757 Adına şarkı yaptım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Civan Argönül İndir
18777 Hatıralar bırakmıyor peşimi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hasan Esen İndir
18777 Hatıralar bırakmıyor peşimi Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Hasan Esen İndir
18784 Buseler sunsun dudağından goncalar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Tekin Para İndir
18784 Buseler sunsun dudağından goncalar Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Tekin Para İndir
18785 Beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Suat Akgün İndir
18785 Beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Suat Akgün İndir
18788 Bir ömrü onun aşkına verdim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Niyazi Şengül İndir
18788 Bir ömrü onun aşkına verdim Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Niyazi Şengül İndir
18824 Seviyorum deme bana yalancı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yusuf Koçak İndir
18824 Seviyorum deme bana yalancı Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Yusuf Koçak İndir
19077 Seni öyle sevdim ki anlatamam sevgilim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ömer Faruk Şahin İndir
19077 Seni öyle sevdim ki anlatamam sevgilim Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Ömer Faruk Şahin İndir
19094 Göğsüne taktığın çiçek olsaydım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Birateş İndir
19094 Göğsüne taktığın çiçek olsaydım Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İsmail Birateş İndir
19096 Davetsiz izinsiz gönlüme girdin (Kıyamete Kadar) Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr A.Atilla Sütşurup İndir
19096 Davetsiz izinsiz gönlüme girdin (Kıyamete Kadar) Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr A.Atilla Sütşurup İndir
19098 Şöyle bir gün olsun sözün sözünü Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Talât Er İndir
19098 Şöyle bir gün olsun sözün sözünü Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Talât Er İndir
19102 Baktın da göremedin sana nasıl yandığımı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Demir Karabaş İndir
19102 Baktın da göremedin sana nasıl yandığımı Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Demir Karabaş İndir
19110 Gelsen bana sarsam seni Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hasan Esen İndir
19110 Gelsen bana sarsam seni Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Hasan Esen İndir
19129 Seni dedin seni çok dedin sonra… Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
19133 Ne dizde tâkate yer var ne gözde fer bulunur Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Faruk Şahin İndir
19133 Ne dizde tâkate yer var ne gözde fer bulunur Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Faruk Şahin İndir
19145 Neler anlatıyor neler o güzel gözler Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ercan Çulhaoğlu İndir
19151 Bir bakışın kalbimi titretip durdursa da Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Atıf Baştuğ İndir
19151 Bir bakışın kalbimi titretip durdursa da Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Atıf Baştuğ İndir
19172 Sen dağların yücesine erdin de Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Korkut Samancı İndir
19172 Sen dağların yücesine erdin de Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Korkut Samancı İndir
19173 Ne yaptım diyorsun daha ne olsun Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Korkut Samancı İndir
19173 Ne yaptım diyorsun daha ne olsun Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Korkut Samancı İndir
19173 Ne yaptım diyorsun daha ne olsun Sayfa 3 Kürdîli Hicazkâr Korkut Samancı İndir
19207 Senden öğrendi gönül sevgi nedir aşk nedir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşca İndir
19207 Senden öğrendi gönül sevgi nedir aşk nedir Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşca İndir
19234 Alevler gönülde ıslanmış artık Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yılmaz Yüksel İndir
19234 Alevler gönülde ıslanmış artık Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Yılmaz Yüksel İndir
19239 Vurduğun her yerden gül biter sanma Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Özcan Sönmez İndir
19255 Gözlerime bakıp gülmesen bile Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mustafa Malay İndir
19255 Gözlerime bakıp gülmesen bile Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mustafa Malay İndir
19300 Duydum yeni bir aşk doğmuş gönlüne Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İlgün Soysev İndir
19300 Duydum yeni bir aşk doğmuş gönlüne Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İlgün Soysev İndir
19328 Gitti o güzel yâdıma bir handesi kaldı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Gültekin Aydoğdu İndir
19335 Sararmış bir yaprak gibi bırak gönlümü yerde kalsın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Erdinç Çelikkol İndir
19335 Sararmış bir yaprak gibi bırak gönlümü yerde kalsın Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Erdinç Çelikkol İndir
19359 Yüzümü hasretine döndürdüm bekliyorum Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
19359 Yüzümü hasretine döndürdüm bekliyorum Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
19368 Seni o yeşil bahçelere güllere sordum Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Suphi İdrisoğlu İndir
19395 Bana ayrılığı öğretmeden seni sevmeyi öğretme sakın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Burhan Bakışkan İndir
19395 Bana ayrılığı öğretmeden seni sevmeyi öğretme sakın Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Burhan Bakışkan İndir
19412 Denizlerin koynunda oynaşan mehtap gibi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Gültekin Aydoğdu İndir
19412 Denizlerin koynunda oynaşan mehtap gibi Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Gültekin Aydoğdu İndir
19422 Kıskandım saçlarını yanağına vurdukça Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Metin Everes İndir
19434 Sen bir şiirsin hece hece sayfalarımda Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ali Hasırcı İndir
19443 Sen yanımda olsan da ben hep sana hasretim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Talât Er İndir
19443 Sen yanımda olsan da ben hep sana hasretim Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Talât Er İndir
19449 Yumsam gözümü rüyam oluyorsun Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Necip Gülses İndir
19449 Yumsam gözümü rüyam oluyorsun Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Necip Gülses İndir
19453 Bir hasret var kalbimin içinde Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Recep Altınok İndir
19453 Bir hasret var kalbimin içinde Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Recep Altınok İndir
19454 Deli gönlüm niye bilmem onu halâ anıyorsun Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Faruk Şahin İndir
19454 Deli gönlüm niye bilmem onu halâ anıyorsun Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Faruk Şahin İndir
19456 Bir gün öyle habersiz şu kapıyı aç da gir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Aytekin Çolakoğlu İndir
19456 Bir gün öyle habersiz şu kapıyı aç da gir Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Aytekin Çolakoğlu İndir
19459 Aşkınla yanan kâlbimi sâhrâlara attın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Faruk Şahin İndir
19459 Aşkınla yanan kâlbimi sâhrâlara attın Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Faruk Şahin İndir
19496 Sürmeli gözlerle süzüp hâl-i perişân ediyor Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Uğur Şumnulu İndir
19496 Sürmeli gözlerle süzüp hâl-i perişân ediyor Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Uğur Şumnulu İndir
19537 Çöz zülfünü dök omzuna handân olarak gel Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yılmaz Karakoyunlu İndir
19537 Çöz zülfünü dök omzuna handân olarak gel Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Yılmaz Karakoyunlu İndir
19582 Yine hasretini saldın deli başıma Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Vedat Çetinkaya İndir
19582 Yine hasretini saldın deli başıma Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Vedat Çetinkaya İndir
19593 Bir kez gelip geçer de ömrümüzden Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Kadri Şarman İndir
19596 Yağmurlarla ıslanan bahçede güller gibi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Teoman Önaldı İndir
19596 Yağmurlarla ıslanan bahçede güller gibi Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Teoman Önaldı İndir
19596 Yağmurlarla ıslanan bahçede güller gibi Sayfa 3 Kürdîli Hicazkâr Teoman Önaldı İndir
19601 Şimdi en açık renginde gözlerin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Kâmuran Yarkın İndir
19601 Şimdi en açık renginde gözlerin Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Kâmuran Yarkın İndir
19603 Bende hasret hal bırakmaz nerdesin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ömür Gençel İndir
19603 Bende hasret hal bırakmaz nerdesin Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Ömür Gençel İndir
19606 Yollarına bakıpta beklediğim sen miydin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selahattin Sağlam İndir
19612 Elveda diyeceksen eğer gelme hep ilhamlarda kal Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Turan İnam İndir
19612 Elveda diyeceksen eğer gelme hep ilhamlarda kal Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Turan İnam İndir
19613 Bir ayrılık daha yaşadı kalbim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Erol Bingöl İndir
19613 Bir ayrılık daha yaşadı kalbim Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Erol Bingöl İndir
19618 Bana dön gitme artık bu kalbim hep senindir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mustafa Ünal Yılmazer İndir
19626 Bir kahkahanın aksini duydum ki atılmış Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Fâruk Şâhin İndir
19626 Bir kahkahanın aksini duydum ki atılmış Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Fâruk Şâhin İndir
19628 Yüreğim aşkla yaşar bir keder bir neşeyi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hüseyin Soysal İndir
19632 Kalbimi dinle derim zevk ve safâ ile sen Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ergüder Öktem İndir
19646 Bir hayırsız yâr yüzünden yâre açtım bağrıma Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Niyazi Şengül İndir
19646 Bir hayırsız yâr yüzünden yâre açtım bağrıma Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Niyazi Şengül İndir
19659 Adalar iskelesi iskelede bir yürek Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Gültekin Aydoğdu İndir
19659 Adalar iskelesi iskelede bir yürek Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Gültekin Aydoğdu İndir
19681 Ne mutlu berâberiz şenlendi kâlblerimiz Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Metin Everes İndir
19689 Ne kaldı mâziden kahırdan başka Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İbrahim Umut İndir
19689 Ne kaldı mâziden kahırdan başka Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İbrahim Umut İndir
19694 Belli ki bu sevdanın sonu hicran Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ziyâ Levent Topçuoğlu İndir
19698 O kumral saçlarına beni dolasan Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Erdoğan Yıldızel İndir
19698 O kumral saçlarına beni dolasan Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Erdoğan Yıldızel İndir
11883 Cânânımı tenhâ bularak bir görebilsem Sayfa 1 Kürdî (Zirgüle’li) Fethi Karamahmudoğlu İndir
11883 Cânânımı tenhâ bularak bir görebilsem Sayfa 2 Kürdî (Zirgüle’li) Fethi Karamahmudoğlu İndir
11884 Çileler halkalanıp zülfüne sünbül dokuyor Sayfa 1 Kürdî (Zirgüle’li) Fethi Karamahmudoğlu İndir
11885 İnce bir kanat ürperir senin öptüğün yerde Sayfa 1 Kürdî (Zirgüle’li) Fethi Karamahmudoğlu İndir
11885 İnce bir kanat ürperir senin öptüğün yerde Sayfa 2 Kürdî (Zirgüle’li) Fethi Karamahmudoğlu İndir
12043 Yakar nârında ruhsârın Sayfa 1 Kürdî (Zirgüle’li) Fethi Karamahmudoğlu İndir
14921 İşven güzel nazın güzel Sayfa 1 Kürdî (Zirgüle’li) Rüştü Eriç İndir
18853 Ay saçlarını koyda tararken pupa yelken Sayfa 1 K.Hicazkâr Sadettin Kaynak İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.