Kürdilihicazkar Makamı

  Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
  103 Ağaran saçlarımla alnımdaki çizgiler Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Şensoy İndir
  103 Ağaran saçlarımla alnımdaki çizgiler Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Şensoy İndir
  115 Ağlama dertli gönlüm sevgilin dönmez geri Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Müzehher Güyer İndir
  132 Ağlarım her bir nefeste hüzn-i hüsrânımla ben Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Halûk Recâî İndir
  168 Ah bu sevdâ beni mahvetti perîşân oldum Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Teoman Alpay İndir
  171 Ah eden kimdir bu saat kuytuda Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Cevdet Çağla İndir
  188 Ah eylediğim serv-i hırâmânın içindir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Akın Özkan İndir
  209 Ah nasıl bir özlemle hayâllerle bekledim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Kenan Şavklı İndir
  209 Ah nasıl bir özlemle hayâllerle bekledim Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Kenan Şavklı İndir
  257 Aksaray’dan kol geliyor ben zannettim yâr geliyor Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hacı Fâik Bey İndir
  266 Akşam güneşi kalkmalı saçlara güller takmalı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Osman Nihat Akın İndir
  281 Akşamlar ufuktan süzülüp gittiğin andır Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yesârî Asım Arsoy İndir
  302 Akşam yine gölgenle sabah etti bu gönlüm Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin Pınar İndir
  342 Aldırmadı ısrarımı reddetti ne yapsam Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yücel Aşan İndir
  342 Aldırmadı ısrarımı reddetti ne yapsam Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Yücel Aşan İndir
  345 Alem bahânedir varlığın için (BAHANE BAHANE) Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
  345 Alem bahânedir varlığın için (BAHANE BAHANE) Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
  353 Alem-i aşkda benim yoktur eşim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Serkis Efendi(Kemânî) İndir
  357 Alemi meftûn etmişsin kendine Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  365 Alevli dudağında yine bir gül kanıyor Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İnal İndir
  365 Alevli dudağında yine bir gül kanıyor Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İnal İndir
  387 Al mendilim sakla benden yâdigâr Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mahmut Oğul İndir
  387 Al mendilim sakla benden yâdigâr Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mahmut Oğul İndir
  389 Almış aydınlığı günler yüzünden Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Şeref Canku İndir
  394 Alnına konan bûse gözlerine o bakış Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
  394 Alnına konan bûse gözlerine o bakış Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
  406 Al yanakta handeler açtın güzel Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ali Şenozan İndir
  407 Al yanak üstünde gördüğüm dilber Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  442 Anarım ismini ağlar yanarım sızlanırım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ali Gâlip Türkkan İndir
  455 Andıkça ismini içim ürperir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mahmut Oğul İndir
  455 Andıkça ismini içim ürperir Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mahmut Oğul İndir
  456 Andıkça seni çırpınırım ben kederimden Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mehmet Gündoğan(İskeçe’li) İndir
  456 Andıkça seni çırpınırım ben kederimden Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mehmet Gündoğan(İskeçe’li) İndir
  457 Andıkça senin ismini dil sızladı durdu Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Bîmen Şen İndir
  457 Andıkça senin ismini dil sızladı durdu Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Bîmen Şen İndir
  468 Anladım git diyorsun istemiyorsun Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Erdoğan Berker İndir
  468 Anladım git diyorsun istemiyorsun Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Erdoğan Berker İndir
  512 Arifem ahkâm-ı sevdâdan şikâyet eylemem Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hacı Ârif Bey İndir
  517 Artık benim bu şehirde son günler son demimdir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yusuf Nalkesen İndir
  517 Artık benim bu şehirde son günler son demimdir Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Yusuf Nalkesen İndir
  517 Artık benim bu şehirde son günler son demimdir Sayfa 3 Kürdîli Hicazkâr Yusuf Nalkesen İndir
  529 Artık ne siyah gözlerinin gölgesi kaldı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Artaki Candan İndir
  651 Aşk dedik atıldık bir kez derinlerine Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Necdet Varol İndir
  675 Aşkımın ümmîdi yok şâd et beni güldür biraz Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ekrem Güyer İndir
  686 Aşkım Yeniköy sâhil-i deryâsını sardı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yesârî Asım Arsoy İndir
  686 Aşkım Yeniköy sâhil-i deryâsını sardı Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Yesârî Asım Arsoy İndir
  691 Aşkına tutuldu gönlüm harâb oldu Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Muzaffer İlkar İndir
  739 Aşkınla meğer aşkıma son dem vuracakmış Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Şerif İçli İndir
  747 Aşkınla yanan gönlüme bûsenle şifâ sun Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin Pınar İndir
  747 Aşkınla yanan gönlüme bûsenle şifâ sun Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin Pınar İndir
  767 Aşkın şarâbını içirdin bana Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Bâki Çallıoğlu İndir
  807 Ateş-i aşkın dile etti eser Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Bîmen Şen İndir
  859 Ay dalgalanırken suların oynak izinde Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Artaki Candan İndir
  952 Bağa girdim kamışa su ne yapsın yanmışa Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Manok Ağa İndir
  994 Bahar çiçek çiçek gelince güzel Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Zekâi Tunca İndir
  994 Bahar çiçek çiçek gelince güzel Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Zekâi Tunca İndir
  994 Bahar çiçek çiçek gelince güzel Sayfa 3 Kürdîli Hicazkâr Zekâi Tunca İndir
  1013 Bahar gelir açar güller Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Teoman Önaldı İndir
  1022 Baharım ol çiçek çiçek gönlümde açmaya gel Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Kenan Günel İndir
  1033 Bahar oldu açıldı güller Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Drama’lı Hasan Hasgüler İndir
  1033 Bahar oldu açıldı güller Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Drama’lı Hasan Hasgüler İndir
  1069 Bahçenizde sünbül olsam sevdiğiniz bir gül olsam Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
  1069 Bahçenizde sünbül olsam sevdiğiniz bir gül olsam Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
  1089 Bâis figan ü nâleme aşk iptilâsıdır Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hacı Arif Bey İndir
  1111 Bakıp kır saçlarıma âh ettim yana yana Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ekrem Güyer İndir
  1117 Bakışından bilirim kalbimi incitmeye geldin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ali Şenozan İndir
  1142 Bak şu dilber kadına saçları yandan atmış Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mustafa Sunar İndir
  1151 Baktıkca gölgeme yâdigâr diye Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
  1183 Bana bir şeyler anlatıyor gibisin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
  1183 Bana bir şeyler anlatıyor gibisin Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
  1192 Bana hâtıra kalan yalnız hayâlindir sanma Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ünsal Silleli İndir
  1212 Bana yalnız acılar kaldı hâtıra senden Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Tûran İnam İndir
  1212 Bana yalnız acılar kaldı hâtıra senden Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Tûran İnam İndir
  1229 Başka söz söylemem aşktan yana ben Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
  1317 Ben bir yuvasız kuş gibi çamlarda gezerken Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Osman Nihat Akın İndir
  1349 Benden kaçarak kol kola bir yaz günü erken Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Şükrü Tunar İndir
  1352 Benden vefâ bekleme çektim elimi senden Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Necip Mirkelâmoğlu İndir
  1367 Ben esîr-i zülfünüm bî-iştibâh Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selânik’li Ahmet Efendi İndir
  1426 Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Münir Nûrettin Selçuk İndir
  1435 Benim ey mihr-i enver her ne vârım varsa sendendir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  1445 Benim hâlim yamandır işim âh ü figandır Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hacı Fâik Bey İndir
  1548 Ben yağmur ben güneş ben sevgi seli sağnak sağnak Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
  1548 Ben yağmur ben güneş ben sevgi seli sağnak sağnak Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
  1560 Berdâr olalı zülfüne yâr fikr ü hayâlim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hacı Arif Bey İndir
  1560 Berdâr olalı zülfüne yâr fikr ü hayâlim Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Hacı Arif Bey İndir
  1606 Bıktım elinden artık senin ben Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Şemsettin Ziyâ Bey İndir
  1634 Bî-çâre gönül subha-dek efgan edecektir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  1634 Bî-çâre gönül subha-dek efgan edecektir Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  1696 Bilmem ki ne yapsam da nasıl söyleyebilsem Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Nûrettin Demirtaş İndir
  1720 Bilmezsin nasıl sevdim nasıl bir aşkla seni Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Abdülkâdir Gökmen İndir
  1745 Bin hâtırayla dolu her köşem bucağım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Güner Erman İndir
  1768 Bir aldanıştan ibâret bütün hayât-ı beşer Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Emin Ongan İndir
  1784 Biraz neş’e edin gönül Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Orhan Kızılsavaş İndir
  1789 Bir bahar diledim bir gönül için Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Şensoy İndir
  1790 Bir bahar gecesi ayın ondördü Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hamdi Tokay İndir
  1793 Bir bahr-i gama daldı yine fikr ü hayâlim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Onnik Efendi (Sarı) İndir
  1803 Bir bakışla beni sen esir eyledin zâlim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr H.Refik Erbil İndir
  1807 Bir başka baharı gönlüm n’eylesin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Orhan Kızılsavaş İndir
  1807 Bir başka baharı gönlüm n’eylesin Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Orhan Kızılsavaş İndir
  1898 Bir esmer dilberin vuruldum hüsnüne Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Sadettin Kaynak İndir
  1898 Bir esmer dilberin vuruldum hüsnüne Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Sadettin Kaynak İndir
  1901 Bir gamlı hazanın seherinde ısrâra ne hâcet yine bülbül Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
  1911 Bir geceye bir ömür verilir Kanlıca’da Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
  1911 Bir geceye bir ömür verilir Kanlıca’da Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
  1916 Bir gizli günâhın izi gül benzini sarmış Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin Pınar İndir
  1916 Bir gizli günâhın izi gül benzini sarmış Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin Pınar İndir
  1921 Bir gonca açılmış Pınar’ın dertli başında Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin Pınar İndir
  1928 Bir gonca-i sevdâ gibisin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Necmi Pişkin İndir
  1962 Bir gözyaşıyım ki yazık yâr onu silmez Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Kutlu Payaslı İndir
  1983 Bir gün bana dönecek bil ki yalvaracaksın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yusuf Nalkesen İndir
  1983 Bir gün bana dönecek bil ki yalvaracaksın Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Yusuf Nalkesen İndir
  2000 Bir gün geleceksin diyerek yollara düştüm Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ferit Sıdal İndir
  2004 Bir gün göremezsem seni Mecnûn’a dönerdim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Lem’î Atlı (Münt.Bîmen Şen) İndir
  2004 Bir gün göremezsem seni Mecnûn’a dönerdim Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Lem’î Atlı (Münt.Bîmen Şen) İndir
  2005 Bir gün görmese gönlüm seni arar bunalır Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Tahsin Karakuş İndir
  2014 Bir gün olur okşar dili ümid-perver gözlerin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Muhlis Sabahattin Ezgi İndir
  2031 Bir günün aşkı geçti senin yanında sensiz Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ali Şenozan İndir
  2105 Bir kendi gibi zâlimi sevmiş yanıyormuş Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Lem’î Atlı İndir
  2123 Bir kırılmış aynaya döndürdün de beni sen Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Gevherî Osmanoğlu İndir
  2128 Bir kor gibi düşsün dilerim bestem elinden Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Abidin Gerçeker İndir
  2143 Birlikte bir akşam yine mey nûş edelim gel Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Suphi Ezgi İndir
  2151 Birlikte o gezdiğimiz yerler şimdi mâtemli Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Akın Özkan İndir
  2173 Bir nazlı cerene yolumuz düştü Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Orhan Kızılsavaş İndir
  2173 Bir nazlı cerene yolumuz düştü Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Orhan Kızılsavaş İndir
  2200 Bir Nihâvend şarkıdır ayrılığımız Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Fethi Karamahmudoğlu İndir
  2230 Bir sabah bakacaksın ki bir tânem ben yokum Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
  2230 Bir sabah bakacaksın ki bir tânem ben yokum Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
  2260 Bir sonbahar mevsimi ayrılırsak seninle Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rûşen Yılmaz İndir
  2260 Bir sonbahar mevsimi ayrılırsak seninle Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Rûşen Yılmaz İndir
  2336 Bin yâre açıp geçti o dilber ciğerimden Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Zeki Arif Ataergin İndir
  2336 Bin yâre açıp geçti o dilber ciğerimden Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Zeki Arif Ataergin İndir
  2355 Bir yerde karşılaşsak seninle gözlerinle Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Kenan Günel İndir
  2384 Bir zamanlar sen beni çok severdin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hasan Soysal İndir
  2390 Bir zülfü perîşâna yine yaktım abayı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hacı Arif Bey İndir
  2390 Bir zülfü perîşâna yine yaktım abayı Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Hacı Arif Bey İndir
  2397 Bitmez tükenmez bu derd ömür diyorlar buna Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
  2464 Böyleymiş alnımızda kader yazımız senle Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Güner Erman İndir
  2466 Bu akşam bütün meyhânelerini dolaştım İstanbul’un Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
  2473 Bu ateşi sen yaktın içime gel de sen söndür Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Necdet Tokatlıoğlu İndir
  2499 Bu gönül ne gülde ne gülşendedir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Sarı Onnik İndir
  2508 Bir acem bahçesi bir seccâde Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
  2508 Bir acem bahçesi bir seccâde Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
  2509 Bugün biz hep neş’eliyiz Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Neveser Kökdeş İndir
  2522 Bugünlerde gönüllerde hüzün var Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Besim Şerif Üstünöz İndir
  2530 Bugün sevdiğin gibi yarında seveceksen gelirim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Bilge Özgen İndir
  2538 Bu hasret bitecek sevgilim bir gün Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Necdet Tokatlıoğlu İndir
  2538 Bu hasret bitecek sevgilim bir gün Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Necdet Tokatlıoğlu İndir
  2568 Bulunmaz gibi derdine çâre Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hasan Soysal İndir
  2584 Bunca cevrinle gönül ülkesi vîrâne olur Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Emin Ongan İndir
  2616 Bu şeb recâ-yı dil ol dil-rübâya söylendi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rif’at Bey İndir
  2629 Bu yıl da böyle geçti şirin sözlü sevgili Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Münir Nûrettin Selçuk İndir
  2640 Bükme dudağını öyle bir tânem Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hasan Dede Dinç İndir
  2665 Bülbüller emel nağmesi saçmıştı bağında Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Nûri Halil Poyraz İndir
  2665 Bülbüller emel nağmesi saçmıştı bağında Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Nûri Halil Poyraz İndir
  2726 Cânândan uzak kaldı gönül Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Neveser Kökdeş İndir
  2734 Cânâ salınıp nâz ile gülzâre mi geldin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  2749 Can esîr-i ıztırab olsun mu sen cânân iken Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Bîmen Şen İndir
  2809 Cennetten bir köşe hayâl şehirde Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Necdet Varol İndir
  2841 Cimri mi cimri bu gönül eğer severse Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
  2841 Cimri mi cimri bu gönül eğer severse Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
  2842 Cismin gibi rûhun da güzel zannedip ey mâh Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Artaki Candan İndir
  2845 Coşkun arzu emeller dâima senden gelir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Abdullah Özman İndir
  2870 Çal söyle güzel sesli kadın şarkımı söyle Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Sabri Süha Ansen İndir
  2883 Çamlar arasından süzülürken mehtâb Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Muzaffer İlkar İndir
  2884 Çamlarda(dolaşsak-buluşsak) yine hülyâlara dalsak Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ûdî Sâmi Bey İndir
  2894 Çâresâzım sensin ancak rahm et Allah aşkına Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Klârnetçi İbrâhim Efendi İndir
  2955 Çeşmânını göster de gözüm yaşını dindir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Leylâ Saz İndir
  2976 Çeşm-i mestin hasretiyle cism ü canı dağlarım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Asdik Ağa İndir
  2976 Çeşm-i mestin hasretiyle cism ü canı dağlarım Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Asdik Ağa İndir
  2977 Çeşm-i mesti lûtf edip kılsın nigâh Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Serûpe Efendi(Ûdî) İndir
  2977 Çeşm-i mesti lûtf edip kılsın nigâh Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Serûpe Efendi(Ûdî) İndir
  2977 Çeşm-i mesti lûtf edip kılsın nigâh Sayfa 3 Kürdîli Hicazkâr Serûpe Efendi(Ûdî) İndir
  3019 Çılgınca sevip titrediğim günleri an sen Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Sahak Hocasar (Kemânî) İndir
  3041 Çiçek nedir görmeden bozkırlara dalmışsan Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
  3041 Çiçek nedir görmeden bozkırlara dalmışsan Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
  3148 Dal çiçeğe durmuş gül kadifeye Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Orhan Kızılsavaş İndir
  3168 Damlalar damla damla içimde çağlar gibi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Sadettin Kaynak İndir
  3186 Def’i nâliş eylerim hep seyr-i ruhsârınla ben Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Tanbûri Cemil Bey İndir
  3201 Dehr-i dûna dil veren âkîl değil dîvânedir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hüseyin Sâdettin Arel İndir
  3201 Dehr-i dûna dil veren âkîl değil dîvânedir Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Hüseyin Sâdettin Arel İndir
  3220 Demedim hiç ona kimsin ve nesin sen ne adın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Râkım Elkutlu İndir
  3236 Derbeder bir âşıkım yurdum evim vîrânedir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Zeki Duygulu İndir
  3276 Derdin ne ise saklama mahrem olayım ben Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mehmet Yürü (Nasib’in) İndir
  3276 Derdin ne ise saklama mahrem olayım ben Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mehmet Yürü (Nasib’in) İndir
  3278 Dertleri zevk edindim bende neş’e ne arar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İnal İndir
  3315 Deşme dağ-ı sîne-i sûzânımı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hacı Arif Bey İndir
  3382 Dile benden ne dilersen sana canım vereyim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmet Çetinsel İndir
  3391 Dilerse şâdkâm olsun diler gönlüm hazîn olsun Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selânik’li Ahmet Efendi İndir
  3391 Dilerse şâdkâm olsun diler gönlüm hazîn olsun Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Selânik’li Ahmet Efendi İndir
  3406 Gözlerde güneş hasreti varken Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Remzi Oktar İndir
  3406 Gözlerde güneş hasreti varken Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Remzi Oktar İndir
  3406 Gözlerde güneş hasreti varken Sayfa 3 Kürdîli Hicazkâr Remzi Oktar İndir
  3407 Dil hârim-i vaslını arzu eder Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hacı Arif Bey İndir
  3466 Dindir artık ne olur kalbimdeki acıyı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Muzaffer İlkar İndir
  3481 Dinleyin beni ey dağlar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Kasım İnaltekin İndir
  3489 Diyelim sen yok iken ağlıyorum Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selânik’li Ahmet Efendi İndir
  3561 Dudağım dudağında kemençede yay gibi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin Pınar İndir
  3561 Dudağım dudağında kemençede yay gibi Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin Pınar İndir
  3561 Dudağım dudağında kemençede yay gibi Sayfa 3 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin Pınar İndir
  3611 Duyup ahvâlimizi halk-ı cihan Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Şevkî Bey İndir
  3613 Güller o güzel alnına değmiş yaralanmış Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ferit Sıdal İndir
  3620 Dün bir dosttan uzun bir mektup aldım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Necdet Tokatlıoğlu İndir
  3638 Dün gece ümmid-i vuslatla melek Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Bîmen Şen İndir
  3649 Dün kahkahalar yükseliyorken evinizden Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Zeki Arif Ataergin İndir
  3659 Dünyâ gözüyle görsek murada ermek nedir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ahmet Hatipoğlu İndir
  3659 Dünyâ gözüyle görsek murada ermek nedir Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Ahmet Hatipoğlu İndir
  3680 Düşer mi şânına ey şeh-i hûban Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hacı Arif Bey İndir
  3684 Düşmeden saçlarına ak Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yusuf Nalkesen İndir
  3781 Ehl-i aşkın dilinden haberdâr olmayan bilmez Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mihran (Bursa’lı) İndir
  3782 Ehl-i aşkın neşvegâhı kûşe-i meyhânedir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Tatyos Efendi İndir
  3798 El erdirmek visâl-i yâre pek güç Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Civan Ağa İndir
  3816 Elden ne gelir dertle hüzün kaldı emelden Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Burhan Durucu İndir
  3824 Elimde meş’alem dilimde nağmem Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin Pınar İndir
  3824 Elimde meş’alem dilimde nağmem Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin Pınar İndir
  3844 Ellerine kimler yaktı kınayı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin Pınar İndir
  3866 Emeller aldatıp avutmuş beni Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Şerif İçli İndir
  3905 Erisem göğsünün üstünde yanıp rûh gibi kalsam Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin Pınar İndir
  3905 Erisem göğsünün üstünde yanıp rûh gibi kalsam Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin Pınar İndir
  3919 Annelerin en özlüsü Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Aydın Şengül İndir
  3919 Annelerin en özlüsü Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Aydın Şengül İndir
  3921 Esîrindir benim gönlüm Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Lem’î Atlı İndir
  3955 Etmeyin gözlerinizden bizi mahrum ne olur Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Baha Sürelsan İndir
  3971 Ettikçe tahayyül seni her lâhza bu yerde Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Adem Şâhin İndir
  4014 Ey benim bahtıyârim gönlümün tahtı yârim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Muhlis Sabahattin Ezgi İndir
  4023 Ey bu bahçelerde esen eski şarkılar nerdesiniz Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
  4023 Ey bu bahçelerde esen eski şarkılar nerdesiniz Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
  4176 Ey mâh-ı şeb-i îyd-ı said sendeki şûle Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh) İndir
  4176 Ey mâh-ı şeb-i îyd-ı said sendeki şûle Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh) İndir
  4182 Ey melâhat burcunun mehpâresi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Şekerci Cemil Bey İndir
  4185 Gaddar felek âşık-ı nâlâna dokunma Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Klârnetçi İbrâhim Efendi İndir
  4197 Ey mutrib-i zevk âşina Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rahmi Bey İndir
  4208 Ey nazlı melek Hak seni bir tâne yaratmış Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selânik’li Ahmet Efendi İndir
  4248 Ey sevgili akşam oluyor ormana gelsen Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Câvide Hayre Hanım İndir
  4309 Ey şûh-i ser-tâb ey dürr-i nâ-yâb Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Lem’î Atlı İndir
  4375 Fağfur bir kadehten dökülen mey gibi raks et Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Erdinç Çelikkol İndir
  4434 Feryâdlarıma sed çekemez en yüce dağlar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ahmet Mükerrem Akıncı İndir
  4434 Feryâdlarıma sed çekemez en yüce dağlar Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Ahmet Mükerrem Akıncı İndir
  4508 Gam çekti gönül tâli’i yâr olmadı gitti Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Müzehher Güyer İndir
  4611 Geçmesin günümüz sevgilim yas’la Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
  4640 Geçti ömrün nev-baharı bülbül olmuş n’eyleyim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Sâdi Hoşses İndir
  4645 Geçti zahm-ı tîr-i hicrin tâ dil-i nâ-şâdıma Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hacı Arif Bey İndir
  4645 Geçti zahm-ı tîr-i hicrin tâ dil-i nâ-şâdıma Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Hacı Arif Bey İndir
  4653 Gel artık bitsin bu hasret bu ayrılık Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Sâdi Hoşses İndir
  4681 Gel bütün şarkılar bizim olsun Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Bilge Özgen İndir
  4685 Geldi bahar bak bülbüle Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  4721 Gel ey gönlüm uy bana artık benimle geçin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Vefik Ataç İndir
  4721 Gel ey gönlüm uy bana artık benimle geçin Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Vefik Ataç İndir
  4738 Gel ey tatlı bahar rûhumu sar öyle devam et Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Muzaffer İlkar İndir
  4743 Gel gitme kadın rûhumu hicrânına yakma Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin Pınar İndir
  4748 Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Suphi İdrisoğlu İndir
  4778 Gelin kızlar tiyatroda hora tepelim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  4818 Gelmiyorsun yakıyor bağrımı hicrânın eli Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Cevdet Çağla İndir
  4824 Gel sen bize akşam yine mehtâb görünsün Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Muzaffer İlkar İndir
  4824 Gel sen bize akşam yine mehtâb görünsün Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Muzaffer İlkar İndir
  4842 Gel sîneme mihman bu gece ey gül-i ter gel Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ferit Sıdal İndir
  4899 Gidelim Göksu’ya bir âlem-i âb eyleyelim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Lavtacı Hristo İndir
  4900 Gidelim semt-i Fener’e gece gündüz çakalım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Muhittin Akyüz (Paşa) İndir
  4900 Gidelim semt-i Fener’e gece gündüz çakalım Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Muhittin Akyüz (Paşa) İndir
  4904 Gönlümün bahçesinde uçan kelebeğimsin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Suphi İdrisoğlu İndir
  4919 Girdim yârin bahçesine gül dibinde gül-izâr Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Osman Nihat Akın İndir
  4925 Git istersen uzaklara içimdesin nasıl olsa Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
  4925 Git istersen uzaklara içimdesin nasıl olsa Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
  4933 Gitmesin hayâlin ölürüm dîdeden Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin Erköse İndir
  4936 Gitsen bırakıp gönlümü rûhumda sesin var Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hasan Esen İndir
  4937 Gitsen bırakıp gönlümü rûhumda sesin var Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Sâdun Aksüt İndir
  4954 Gittim İstanbul’da gevher sulara Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rif’at Bey İndir
  4962 Gittin bıraktın beni gurbet ellerde Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Emin Ongan İndir
  5003 Göklerde tutuşmuş alev almış gibi akşam Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Burhan Durucu İndir
  5003 Göklerde tutuşmuş alev almış gibi akşam Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Burhan Durucu İndir
  5009 Gökler ve denizler bana şefkatle sarıldı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Şefik Gürmeriç İndir
  5039 Gönlümce vermeyen bahtı n’eyleyim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
  5039 Gönlümce vermeyen bahtı n’eyleyim Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
  5115 Gönlümün bahçesinde henüz bir gonca gülsün Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Muzaffer İlkar İndir
  5124 Gönlümün görkemli doruklarında Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Orhan Kızılsavaş İndir
  5187 Gönül defterinde borcu olanlar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Amir Ateş İndir
  5191 Gönülden gönüle akan aşk gibi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Neveser Kökdeş İndir
  5236 Gönül kuşu yüksek uçma Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Civan Ağa İndir
  5281 Gördüğümden beri oldum âşık (YAKACIK) Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Bilge Özgen İndir
  5281 Gördüğümden beri oldum âşık (YAKACIK) Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Bilge Özgen İndir
  5301 Gördüm aynada yorgun ve perîşan hâlimi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Necip Mirkelâmoğlu İndir
  5385 Görüp pistanların bildim kemâlin gül-bedenlikle Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Asdik Ağa İndir
  5385 Görüp pistanların bildim kemâlin gül-bedenlikle Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Asdik Ağa İndir
  5421 Gözlerimden akan yaş olsan inanmıyorum Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
  5421 Gözlerimden akan yaş olsan inanmıyorum Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
  5429 Gözlerime bakıp sevgiyle bir an her şeyi anlatan sen değilmiydin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Metin Everes İndir
  5429 Gözlerime bakıp sevgiyle bir an her şeyi anlatan sen değilmiydin Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Metin Everes İndir
  5435 Gözlerim gözlerine hayrandır Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Lem’î Atlı İndir
  5483 Gözlerin mavi mine vuruldum perçemine Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Refik Fersan İndir
  5495 Gözü ceylân gözüdür bakışı mestânedir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Şükrü Tunar İndir
  5503 Gözümden gitmiyor bir dem hayâli Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Osman Nihat Akın İndir
  5556 Gurbette günlerim kolay kolay dolmayacak Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Câvit Erden İndir
  5560 Gurub etti güneş dünyâ karardı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hacı Arif Bey İndir
  5564 Gururun oldu sebep bitmeyen bu hicrâna Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ekrem Güyer İndir
  5580 Gül açılsın dudağında gülüver Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
  5646 Güller açmış bülbül olmuş bî-karar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Bogos Efendi(Hânende) İndir
  5657 Güllerin gölgesinde geçen mevsimler… Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Burhan Durucu İndir
  5657 Güllerin gölgesinde geçen mevsimler… Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Burhan Durucu İndir
  5686 Gül olsan göğsüme takmam seni Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Ötenkaya İndir
  5691 Gülsen açılsan çemen gülşenlenir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Civan Ağa İndir
  5700 Gülsitân-ı hüsnüne zülf sâye mi ey gonce-verd Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  5700 Gülsitân-ı hüsnüne zülf sâye mi ey gonce-verd Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  5722 Gülün kokdum yanağından Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Erdinç Çelikkol İndir
  5730 Gülüşün gül gibi açar içimde Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Câvit Ersoy İndir
  5730 Gülüşün gül gibi açar içimde Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Câvit Ersoy İndir
  5735 Gül yüzünde güller solsa ağlarım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Erol Sayan İndir
  5755 Gümüş tellerle örsem saçının her telini Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Melâhat Pars İndir
  5779 Gün doğmayacak belli bu aşkın gecesinden Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mûsa Süreyyâ Bey İndir
  5794 Güneşin battığı yerde bir dönülmez ufka gittin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
  5794 Güneşin battığı yerde bir dönülmez ufka gittin Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
  5795 Güneşin kavurduğu rüzgârın savurduğu (BİR GARİP AŞIĞIM BEN) Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Şensoy İndir
  5839 Güvenme hüsnüne bu çağın geçer Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Şemsettin Ziyâ Bey İndir
  5877 Güzelliği dillere destan olmuş bir perî Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Aydın Oran İndir
  5962 Hançer-i ebrûsu saplandı dile Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Asdik Ağa İndir
  5977 Hani bir gün bile görmezsen ölürdün güzelim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Câhit Öney İndir
  5987 Hani nerde dünümüz tükeniyor ömrümüz Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yusuf Nalkesen İndir
  5993 Hani vedâ etmiştin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Şekip Ayhan Özışık İndir
  5995 Hani ya sen benimdin niye döndün sözünden Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Artaki Candan İndir
  6000 Harâb oldu yerim yurdum otağım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Şevkî Bey İndir
  6000 Harâb oldu yerim yurdum otağım Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Şevkî Bey İndir
  6001 Harâb-ı deşt-i gamdır şimdi bî-gam gördüğün gönlüm Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hacı Arif Bey İndir
  6001 Harâb-ı deşt-i gamdır şimdi bî-gam gördüğün gönlüm Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Hacı Arif Bey İndir
  6003 Harâb oldum bu yalnızlık değil hoş Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mûsa Süreyyâ Bey İndir
  6010 Hasret acısı gönülde ateş Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Tahsin Karakuş İndir
  6041 Hasretin sardı beni bu akşam Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hüseyin Erbay İndir
  6041 Hasretin sardı beni bu akşam Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Hüseyin Erbay İndir
  6044 Hasretin yağmur gibi dinmek nedir bilmiyor Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
  6044 Hasretin yağmur gibi dinmek nedir bilmiyor Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
  6131 Hayâlin karşısında sızlayan kalbim yanar ağlar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Râkım Elkutlu İndir
  6131 Hayâlin karşısında sızlayan kalbim yanar ağlar Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Râkım Elkutlu İndir
  6148 Hayat tatlı bir rüyâ tükenir anlamadan Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Necdet Varol İndir
  6152 Hayâtım şîvekârım dilpesendim… Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Kemânî Andon İndir
  6154 Hayâtımın çiçeği gönlüm özlüyor seni Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rahşan Çelikel İndir
  6170 Hayli demdir görmeyeli ben o mahmûr gözünü Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Râif Korel(Kemânî) İndir
  6195 Heder ettim yıllarımı boş ümide bağladım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rifat Ayaydın İndir
  6222 Hep aşk ile mi sevdâ ile mi inleyeceksin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
  6222 Hep aşk ile mi sevdâ ile mi inleyeceksin Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
  6230 Hep keder hep gözyaşı gülmek haram oldu bize Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Muzaffer İlkar İndir
  6266 Her gece semâda ararım seni Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Bîmen Şen İndir
  6266 Her gece semâda ararım seni Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Bîmen Şen İndir
  6286 Her güzel bağından bir gül seçerdi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Amir Ateş İndir
  6294 Her kimde vardır aşk iptilâsı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Civan Ağa İndir
  6294 Her kimde vardır aşk iptilâsı Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Civan Ağa İndir
  6313 Her sabah seni görmek seni duymak bambaşka Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mustafa Günay İndir
  6332 Her şarkında kendimi yaşadım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Edip Kayhan Özışık İndir
  6345 Her şeyinle güzelsin gönüllerde gezersin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Erol Sayan İndir
  6348 Her tel saçı bir ter dudağın değdiği yerdir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Kaptanzâde Ali Rızâ Bey İndir
  6392 Hicr-i cânân kan getirdi dîde-i giryânıma Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Emin Ongan İndir
  6413 Hicrâna bürünmüş gidiyor baht-ı siyâhım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ömer Altuğ İndir
  6540 Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
  6540 Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
  6552 Islak gözlerinin içinde gölgem Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yılmaz Yüksel İndir
  6552 Islak gözlerinin içinde gölgem Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Yılmaz Yüksel İndir
  6593 İçince şarabı ezelde gönül takıldı kaldı bir güzelde gönül Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Arif Sâmi Toker İndir
  6593 İçince şarabı ezelde gönül takıldı kaldı bir güzelde gönül Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Arif Sâmi Toker İndir
  6613 İftirâkındır sebep bu nâle vü feryâdıma Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hacı Arif Bey İndir
  6620 İhtiyarlık bahsi hiçtir ölse uslanmaz gönül Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Cevdet Çağla İndir
  6667 İmtidâd-ı aşkıma çeşm-i siyâhındır sebep Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Artaki Candan İndir
  6678 İnanmadım yeşil gözlüm bu senin yanıverdim âteşinle bûsenin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Erdinç Çelikkol İndir
  6684 İnce bir bulut gibi siyah ipek peçesi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hüseyin Sâdettin Arel İndir
  6726 İstanbul’a gel sensiz harab işte Boğaz da Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Nûri Halil Poyraz İndir
  6726 İstanbul’a gel sensiz harab işte Boğaz da Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Nûri Halil Poyraz İndir
  6733 İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mahmut Oğul İndir
  6733 İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mahmut Oğul İndir
  6747 İster bahar bitip yaz sonrası gel Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Adem Şâhin İndir
  6747 İster bahar bitip yaz sonrası gel Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Adem Şâhin İndir
  6807 Kaç kere döndü geldi söz verdiğin o mevsim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Burhan Durucu İndir
  6811 Kaç yıl o kadın gönlüme sevdâ diye akmış Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ekrem Güyer İndir
  6817 Kaç yıl yüreğim sızladı âteşlere yandım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Osman Nihat Akın İndir
  6873 Kalb-i sevdâ-zedeler âh ile dâim inler Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selânik’li Ahmet Efendi İndir
  6886 Kalbim seni bir yaz kuşu dinler gibi dinler Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Cinuçen Tanrıkorur İndir
  6886 Kalbim seni bir yaz kuşu dinler gibi dinler Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Cinuçen Tanrıkorur İndir
  6946 Kaldı yollarda bu şeb âşıkının dîdeleri Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hâfız Yusuf Efendi İndir
  6981 Kanî değil ey gonce-dehen bûsene lebler Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Kâzım Uz (Muâllim) İndir
  6983 Kanlar döküyor derdin ile dîde-i giryân Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hacı Arif Bey İndir
  7016 Kara sevdâ dedikleri bir ateş var başımda Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rifat Ayaydın İndir
  7022 Karamsar olma gönül inan ki güleceksin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Erdinç Çelikkol İndir
  7022 Karamsar olma gönül inan ki güleceksin Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Erdinç Çelikkol İndir
  7055 Unuttum seni ben yüzüme gülme Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mehmet Yürü (Nasib’in) İndir
  7060 Karşıyaka’da İzmir’in gülü Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Lavtacı Hristo İndir
  7085 Kaybolmuştum sende buldum ben beni Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Vural Doğu İndir
  7091 Kederli günleri sensiz yazımın acı bir hâtıra Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ferit Sıdal İndir
  7091 Kederli günleri sensiz yazımın acı bir hâtıra Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Ferit Sıdal İndir
  7093 Kedersiz hiç coşar ağlar taşar mı kalb-i nâ-şâdım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yesârî Asım Arsoy İndir
  7105 Kemend-i zülfe bend etti beni bir nev-civan esmer Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Bîmen Şen İndir
  7224 Kimdir bu kadın saçları ak benzi sararmış Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
  7261 Kollarım sana açık aşkı bulsam da Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Kenan Günel İndir
  7265 Koparan sînemi ağyar elidir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Bîmen Şen İndir
  7272 Koştum senelerden beri hasretle peşinden Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mustafa Sunar İndir
  7273 Koyma garip gönlümü yıllar yılı yaralı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hayâti Günyeli İndir
  7296 Kulağında mı bilmem o aşk dolu sözlerim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ziyâ Taşkent İndir
  7297 Kulaktan kalbe akan bir pınar şarkılarım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Fethi Karamahmudoğlu İndir
  7302 Kumrallara kurban yaratılmış deli gönlüm Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ekrem Güyer İndir
  7314 Kurumuş topraklar gibiyim (YAĞMUR DUASI) Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
  7314 Kurumuş topraklar gibiyim (YAĞMUR DUASI) Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
  7350 Küsmüştü gönül her şeye bir gonca uzattın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ümit Gürelman İndir
  7354 Lâcivert akşamlar susunca birden Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
  7354 Lâcivert akşamlar susunca birden Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
  7383 Leblerinden öperek bir gece mey nûş etsem Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mısır’lı İbrâhim Efendi(Ûdî) İndir
  7427 Mâdem sende vefâ yok çık kalbimden çık da git Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ali Şenozan İndir
  7432 Mahmûr bakışı âşıka bin lûtfa bedeldir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Şekerci Cemil Bey İndir
  7441 Mahrûm-i şevkim rûhum pür ahzân Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rahmi Bey İndir
  7441 Mahrûm-i şevkim rûhum pür ahzân Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Rahmi Bey İndir
  7487 Mâvi gök mâvi deniz hep sevginle gezeriz Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
  7513 Mâziyi özlüyor gönlüm her zaman Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Seyfi Güldağı İndir
  7550 Meftûnun oldum ey vech-i ahsen Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ahmet Mithat Güpgüpoğlu İndir
  7564 Mehtâba gülen dalgaların şen denizinde Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ferit Tan İndir
  7592 Mendil elimde gittiğin akşam selâmladım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
  7592 Mendil elimde gittiğin akşam selâmladım Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
  7626 Mestâne-nigâh şûh duruşun câna can ekler Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
  7668 Mevsim güzel mehtâb güzel mey güzel Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Akın Özkan İndir
  7753 Muntazır teşrifine hazır kayık Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hacı Arif Bey İndir
  7883 Nâr-ı aşkınla harâb oldu tenim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ertuğrul Ottekin İndir
  7894 Nasıl geçti o günler Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Metin Everes İndir
  7894 Nasıl geçti o günler Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Metin Everes İndir
  7914 Nazarın fikrime nûr-efşândır Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Leylâ Saz İndir
  7917 Nâzında senin özlediğim eski cefâ yok Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Muzaffer İlkar İndir
  7924 Nazlandı bülbül güller sarardı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Lem’î Atlı İndir
  7957 Ne çabuk geçiyor günler yanında Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ali Şenozan İndir
  7966 Ne dem ki yâd-ı ruhsârıyla çeşmim hûn-feşân ağlar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  7966 Ne dem ki yâd-ı ruhsârıyla çeşmim hûn-feşân ağlar Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  7967 Ne demiştin niçin caydın sözünden Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin Pınar İndir
  7971 Ne derin kudreti var o güzel sözlerinin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mustafa Sunar İndir
  7985 Ne gelen var ne haber var gün uzak yollar uzak Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin Pınar İndir
  7993 Ne günah işledim de böyle yazılmış yazım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Nâmık Kemâl Aktan İndir
  8004 Ne haz var senden ayrı ne bir tad senden öte Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rıdvan Lâle İndir
  8029 Ne kadar yâreledi gamzelerin bak bedenim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Kanûni Hacı Arif Bey İndir
  8029 Ne kadar yâreledi gamzelerin bak bedenim Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Kanûni Hacı Arif Bey İndir
  8038 Söyle canım söyle bana yüreğinde korku varsa kollarına koşarım ben Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Erkan Yüksel İndir
  8041 AYRILSAK DA BERABERİZ (Ne o bensiz edebilir..) Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yusuf Nalkesen İndir
  8046 Ne olur akşamları gelsen otursan yanıbaşımda Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
  8046 Ne olur akşamları gelsen otursan yanıbaşımda Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
  8062 Ne senin aşkına muhtaç ne esirin olacağım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Muzaffer İlkar İndir
  8066 Ne sor bana ne söyleyim kalbimdeki hicrânımı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Nebahat Üner İndir
  8075 Ne ümit ne bir teselli veren var Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mehmet Güzelfilibe İndir
  8108 Ne zaman gözlerim hayâle dalsa sevgili karşımda seni görürüm Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Kasım İnaltekin İndir
  8109 Ne zaman ki kalbim o yeşil gözlüm için vursa Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Cevdet Çağla İndir
  8129 Neden düştük biz bu hâle mâdem sonu hicrandı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Zeki Duygulu İndir
  8148 Nedendir bilmiyorum sana olan bu sevgim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ali Ulvi Baradan İndir
  8148 Nedendir bilmiyorum sana olan bu sevgim Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Ali Ulvi Baradan İndir
  8199 Nerdesin ey tatlı sözlü sevdiğim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hacı Arif Bey İndir
  8200 Nerdesin sen gönlümün nazlı civanı nerdesin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mustafa Sunar İndir
  8201 Nerdesin bilmem ne oldun gelmez oldu hiç sesin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mustafa Sunar İndir
  8207 Nereden sevdim o zâlim kadını Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin Pınar İndir
  8224 Neş’enle coşup renk alıyorken günlerimiz Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ertuğrul Ottekin İndir
  8233 Neş’eyle geçen ömrümü eyvâh keder ettin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yorgo Bacanos İndir
  8268 Neydi maksûdun senin bu hâle koymaktan beni Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Neyzen Rızâ Bey İndir
  8300 Nice hâlim edem takrir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Lâtif Ağa İndir
  8300 Nice hâlim edem takrir Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Lâtif Ağa İndir
  8303 Nice sevdi nice yandı nice bağlandı gönül Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hasan Özçivi İndir
  8327 Niçin terk eyleyip gittin a zâlim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hacı Ârif Bey İndir
  8327 Niçin terk eyleyip gittin a zâlim Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Hacı Ârif Bey İndir
  8353 Niye küstün söyle bana ey şivekârım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ûdî Hırant (Kenkiloğlu) İndir
  8358 Nur salkımısın gül ki bahar bahtıma yansın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Cevdet Çağla İndir
  8358 Nur salkımısın gül ki bahar bahtıma yansın Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Cevdet Çağla İndir
  8393 O fettan dilinin sırrına kandım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Fahri Kopuz İndir
  8398 O gönüller sultanı güzellerin ecesi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Fethi Karamahmudoğlu İndir
  8404 O güzel başını göğsüme koysan Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Osman Nihat Akın İndir
  8424 O ipek saçlarını öpüp koklayamadım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ali Şenozan İndir
  8444 Ol dil-şikenin ateş-i sevdâsına Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mûsa Süreyyâ Bey İndir
  8463 Ol goncenin etrâfını almış yine ağyâr Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rif’at Bey İndir
  8463 Ol goncenin etrâfını almış yine ağyâr Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Rif’at Bey İndir
  8585 Ölümsüz bir yermiş kederden uzak Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Bilge Özgen İndir
  8599 Ömrümce o saf aşkını kalbimde yaşatsam Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yesârî Asım Arsoy İndir
  8628 Ömrün ezvâkında aşkın görmeyen esrârını Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mehmet Yürü (Nasib’in) İndir
  8669 Öyle dudak büküp hor gözle bakma Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
  8669 Öyle dudak büküp hor gözle bakma Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
  8694 Özlemler beste yapar ayrılık yollarında Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ali Şenozan İndir
  8819 Rakkas bu hâlet senin oynunda mıdır Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Münir Nûrettin Selçuk İndir
  8819 Rakkas bu hâlet senin oynunda mıdır Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Münir Nûrettin Selçuk İndir
  8905 Rûhumda o mâvi bakışın yangını nerde Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Baha Sürelsan İndir
  8911 Rûhum sana bir gizli geliş arzusu duydu Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Melâhat Pars İndir
  8933 Rûz-i hicrânı uzattıkça uzatmıştı felek Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Bîmen Şen İndir
  8950 Rüyâmda gördüğüm yolunda öldüğüm Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Erol Güldiken İndir
  8951 Rüyâmda gördüğüm yolunda öldüğüm Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hasan Dede Dinç İndir
  8954 Rüyâmı haram etti bahçemdeki şu bülbül Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yusuf Yıldırım İndir
  8990 Sabah gözlerde ışık akşam saçlarda nakış Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Orhan Kızılsavaş İndir
  9031 Saçlarıma yılların karı yağarsa yağsın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Necip Mirkelâmoğlu İndir
  9048 Safâlar getirdiniz safâ geldiniz dostlar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
  9050 Safvet-i aşkım bilip ey gül-tenim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Şevkî Bey İndir
  9120 Sana aşkım bitmez derdin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ertuğrul Ottekin İndir
  9127 Sana ben kalbimi verdim ey şafak tenli kadın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Neşet Halil Öztan İndir
  9127 Sana ben kalbimi verdim ey şafak tenli kadın Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Neşet Halil Öztan İndir
  9153 Sana ey cânımın cânı efendim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rahmi Bey İndir
  9169 Sana hiç nâle eser etmez mi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hacı Arif Bey İndir
  9172 Sana kalbim çok kırık bahsetme hiç sevgiden Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ali Çankaya İndir
  9254 Saymadım kaç yıl oldu sen ellerin olalı(Bilmem yüzün güldü mü) Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yusuf Nalkesen İndir
  9289 Semâdan parlak yüzün bir kerecik göreyim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Zeynettin Maraş İndir
  9301 Sen bahar kadar güzel (SEN BAHTIMI SULAYAN) Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yusuf Nalkesen İndir
  9301 Sen bahar kadar güzel (SEN BAHTIMI SULAYAN) Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Yusuf Nalkesen İndir
  9307 Sen başıma taç gönlüme sultan olacaksın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Cevdet Çağla İndir
  9311 Sen beni bir bûseye ettin fedâ Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mahmut Celâleddin Paşa İndir
  9315 Sen benim doymadığım sevgilerin en sonusun Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Şerif İçli İndir
  9315 Sen benim doymadığım sevgilerin en sonusun Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Şerif İçli İndir
  9371 Sen gitgide bir âfet-i devrân olacaksın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yesârî Asım Arsoy İndir
  9371 Sen gitgide bir âfet-i devrân olacaksın Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Yesârî Asım Arsoy İndir
  9389 Sen gül ki gönüllerde bahar mevsimi gelsin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Nezahat Soysev İndir
  9398 Sen kalbimde bir ateş olarak yanacaksın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ali Şenozan İndir
  9406 Sen körfeze geldiğin zaman yıldızlar güler Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
  9419 Sen o ulaşılmayan çok uzak kıyılarsın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
  9419 Sen o ulaşılmayan çok uzak kıyılarsın Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
  9425 Sen öyle çoksun ki benim karşımda Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ziyâ Taşkent İndir
  9425 Sen öyle çoksun ki benim karşımda Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Ziyâ Taşkent İndir
  9443 Sen unutulmuş yok olmuş o eski duygularıma bir kıvılcım veren sen Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Orhan Kızılsavaş İndir
  9443 Sen unutulmuş yok olmuş o eski duygularıma bir kıvılcım veren sen Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Orhan Kızılsavaş İndir
  9449 Sende acep uşşâka eziyyet mi çoğaldı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hacı Arif Bey İndir
  9450 Sende bir sen yaşar ki o sen değilsin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
  9463 Senden kalan bir bûsedir derman olan bu derde Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
  9473 Senelerce gözlerim karardı yolunda gel Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ali Şenozan İndir
  9488 Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Bâki Duyarlar İndir
  9492 Seni benden alamazlar çünki benim canım sensin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Zeki Duygulu İndir
  9506 Seni coşkun suların koynuna mehtab alamaz Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Cevdet Çağla İndir
  9518 Seni gönül tahtımdan kimseler indiremez Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Metin Everes İndir
  9523 Seni gördükçe kanar içimde eski yaram Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ziyâ Taşkent İndir
  9527 Seni gördüm her güzelde (SÖYLE YALAN MI) Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Gündoğdu Duran İndir
  9527 Seni gördüm her güzelde (SÖYLE YALAN MI) Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Gündoğdu Duran İndir
  9535 Seni görmek seni sevmek güzelim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Asdik Ağa İndir
  9558 Seni seherde sordum gözü yaşlı güllere Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Orhan Kızılsavaş İndir
  9581 Seni yıllarca sînemde seve seve uyuttum Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mustafa Sunar İndir
  9590 Senin aşkın güzel cana belâdır Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ahmet Mükerrem Akıncı İndir
  9590 Senin aşkın güzel cana belâdır Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Ahmet Mükerrem Akıncı İndir
  9626 Seninle buluşmamız ne kadar güç olsada Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Bilge Özgen İndir
  9626 Seninle buluşmamız ne kadar güç olsada Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Bilge Özgen İndir
  9627 Seninle doluyum kopamıyorum Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Kutlu Payaslı İndir
  9629 Seninle ey gül-i ahsen Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Bîmen Şen İndir
  9636 Seninle olursam ömür boyunca Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Erdoğan Berker İndir
  9636 Seninle olursam ömür boyunca Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Erdoğan Berker İndir
  9669 Sensiz günler geçmiyor sana nasıl anlatsam Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ünsal Silleli İndir
  9673 Sensiz saadet neymiş tatmadım bilemem ki Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Zeki Müren İndir
  9673 Sensiz saadet neymiş tatmadım bilemem ki Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Zeki Müren İndir
  9687 Serâpâ hüsn ü ânsın dil-sitansın nâz-perversin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hüseyin Sâdettin Arel İndir
  9693 Serde sevdâ bir belâ müptelâyım müptelâ Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Erdinç Çelikkol İndir
  9724 Sevdâ bir fırtına kalbim bir umman Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ferit Sıdal İndir
  9724 Sevdâ bir fırtına kalbim bir umman Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Ferit Sıdal İndir
  9830 Sevdiğim gözlerinin billâhi ben meftûnuyum Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mehmet Yürü (Nasib’in) İndir
  9831 Sevdiğim günden beri çektiklerim derd ü keder Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mısır’lı İbrâhim Efendi(Ûdî) İndir
  9834 Sevdiğin sevdânı unutmuş artık Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ali Şenozan İndir
  9842 Sevdim diyemem yalan söylerim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mehmet Reşat Aysu İndir
  9842 Sevdim diyemem yalan söylerim Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mehmet Reşat Aysu İndir
  9894 Sevgi dillerde yara gözümüzde rüyâdır Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Münir Nûrettin Selçuk İndir
  9905 Sevgiler sözde kalmış aşk nasıldır bilen yok Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Burhan Durucu İndir
  9907 Sevgiler var biten öpünce sevgi var bitmez ölünce Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
  9907 Sevgiler var biten öpünce sevgi var bitmez ölünce Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
  9918 Sevgilim güvenme güzelliğine Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Suphi İdrisoğlu İndir
  9918 Sevgilim güvenme güzelliğine Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Suphi İdrisoğlu İndir
  9941 Sevginin kaynağı gönül der gibi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Erol Sayan İndir
  9941 Sevginin kaynağı gönül der gibi Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Erol Sayan İndir
  9948 Sevil sevil de atıl oldu mu ya Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
  9975 Sevmek acı bir arzu derler sevilmiyor sevenler Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
  10013 Seyr-i bahara açıldı dağlar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hacı Arif Bey İndir
  10028 Sırma saçlı yâre kim haber versin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hacı Arif Bey İndir
  10043 Sîneler aşkınla inler dîdeler mahmûr olur Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mısır’lı İbrâhim Efendi(Ûdî) İndir
  10043 Sîneler aşkınla inler dîdeler mahmûr olur Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mısır’lı İbrâhim Efendi(Ûdî) İndir
  10045 Sînemde senin sînene âit bir ateş var Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hasan Fehmi Mutel İndir
  10045 Sînemde senin sînene âit bir ateş var Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Hasan Fehmi Mutel İndir
  10057 Silinmeyen bir yara bırakır gönüllerde Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ümit Mutlu İndir
  10069 Siteminle kahrınla içim elem doluyor Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Burhan Durucu İndir
  10083 Sohbetinle hoş geçen eyyâmı cânâ özlerim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Tatyos Efendi İndir
  10114 Son sözleri kalbimi hançer gibi dağlamıştı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Akın Özkan İndir
  10131 Sonsuza uzanan ufku çevreyi… Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Orhan Kızılsavaş İndir
  10131 Sonsuza uzanan ufku çevreyi… Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Orhan Kızılsavaş İndir
  10135 Sorma bana nâfile neler düşündüğümü Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin Pınar İndir
  10135 Sorma bana nâfile neler düşündüğümü Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin Pınar İndir
  10150 Sormayın âh bir perîşan hâlim var Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Fethi Karamahmudoğlu İndir
  10169 Söyle bana yağmur gözlüm sen hiç deniz gördün mü Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mahmut Oğul İndir
  10169 Söyle bana yağmur gözlüm sen hiç deniz gördün mü Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mahmut Oğul İndir
  10181 Söyle ey mutrib-i nâzende-edâ Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rahmi Bey İndir
  10194 Söyle naz mı bu kaş çatış benden uzaklara kaçış Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yusuf Nalkesen İndir
  10195 Söyle neden ağladın neler geldi başına Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Zeki Arif Ataergin İndir
  10202 Söyle söyle yeşil gözlüm derdime bir çâre bul söyle Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Muzaffer İlkar İndir
  10216 Söylenmedik sözlerim dudağımın ucunda Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yılmaz Yüksel İndir
  10218 Söyler misin güzelim niçin darıldın bana Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hüseyin Erbay İndir
  10260 Sular gibi çağlar durur fevvâre gönlüm Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Nûri Kaya İndir
  10264 Sularla sürüklenen çakıl taşları gibi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Orhan Kızılsavaş İndir
  10297 Sûz-i sînemden mi ettin ihtizâr Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Murtaza Bey İndir
  10358 Şakı bülbül şakı zaman senindir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Fethi Karamahmudoğlu İndir
  10362 Şarap mahzende yıllanır aşkın kalbimde yıllanıyor Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Sâdi Hoşses İndir
  10369 Şarkılar yapacağım sana özlemle dolu Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Adem Şâhin İndir
  10373 Şarkılarda kavuşmuş sandallarla yalılar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Ötenkaya İndir
  10373 Şarkılarda kavuşmuş sandallarla yalılar Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İsmail Ötenkaya İndir
  10374 Şarkılarda uçuşur senin güzelliğin kız Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Fethi Karamahmudoğlu İndir
  10374 Şarkılarda uçuşur senin güzelliğin kız Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Fethi Karamahmudoğlu İndir
  10381 GÜNAYDINIM (Şavkıması sana doğru..) Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Cinuçen Tanrıkorur İndir
  10415 Şen gözlerine neş’e veren bir çiçek olsam Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mısır’lı İbrâhim Efendi(Ûdî) İndir
  10431 Şîvekârım taht-gâhın sînem olsun dâima Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Bîmen Şen İndir
  10431 Şîvekârım taht-gâhın sînem olsun dâima Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Bîmen Şen İndir
  10457 Şimdi hâtırda mıdır âşık-ı nâlân acaba Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Cevdet Çağla İndir
  10469 Şöhret-i hüsnünle âlem dem-güzâr Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hâfız Yusuf Efendi İndir
  10484 Şu garip gönlüme bir bak seni cânâ nasıl seviyor Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ekrem Varol İndir
  10533 Tâ haşre kadar tâze kalır neşve-i bûsem Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Bîmen Şen İndir
  10533 Tâ haşre kadar tâze kalır neşve-i bûsem Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Bîmen Şen İndir
  10538 Tâ-be-key hicrinle giryân olayım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Kanûni Hacı Arif Bey İndir
  10611 Tasvir edemem öyle güzel öyle gül-endâm Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin Altınbaş İndir
  10634 Ten gölgeli bir penbe Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Metin Everes İndir
  10634 Ten gölgeli bir penbe Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Metin Everes İndir
  10644 Terkedilmek çok acı hâtırâsı içimde Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Aslan Hepgür İndir
  10667 Tez geçse de her sevgide bin hâtıra vardır Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Teoman Alpay İndir
  10683 Tîr-i nigehin açtı ciğergâhıma yâre Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selânik’li Ahmet Efendi İndir
  10692 Titrek bir damladır aksi sevincin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ali Şenozan İndir
  10693 Titremeden seyredemem seni billâh şâheser Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Müzehher Güyer İndir
  10698 Titriyorken dudaklarımda adın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Muhlis Sabahattin Ezgi İndir
  10730 Tutunacak bir tek dal aranırken ellerim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Erdoğan Berker İndir
  10730 Tutunacak bir tek dal aranırken ellerim Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Erdoğan Berker İndir
  10739 Tükensin gözlerinde ömrüm bakmakla senin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
  10745 Uçsun Ada’dan gönlüme sînendeki gamlar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yesârî Asım Arsoy İndir
  10772 Unut unut artık geçen günleri Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ziyâ Taşkent İndir
  10786 Unuttum deme sakın unutmak bir yalandır Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
  10786 Unuttum deme sakın unutmak bir yalandır Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
  10801 Unutur da her şeyi koşar gelirdim (DİYEBİLSEN) Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Erdoğan Berker İndir
  10801 Unutur da her şeyi koşar gelirdim (DİYEBİLSEN) Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Erdoğan Berker İndir
  10827 Uyup da eller sözüne şüphelere dalıyorsun Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yusuf Nalkesen İndir
  10827 Uyup da eller sözüne şüphelere dalıyorsun Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Yusuf Nalkesen İndir
  10845 Uzandım bir güle değdim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Orhan Kızılsavaş İndir
  10845 Uzandım bir güle değdim Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Orhan Kızılsavaş İndir
  10850 MANOLYA (Uzun yıllar bekledim) Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Zeki Müren İndir
  10852 Uzuyor yıllar gibi dakikalar sen yoksan Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
  10854 Üç başka yeşil çağladan almış özünü Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Şardağ İndir
  10892 Üzgün değiliz belki de memnun gideriz Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
  10925 Var mı daha ağır yük zamanı çekmek kadar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Akın Özkan İndir
  10925 Var mı daha ağır yük zamanı çekmek kadar Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Akın Özkan İndir
  10948 Vasfından âciz hep âşıkânın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  10948 Vasfından âciz hep âşıkânın Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  10956 Vay ne müşkilmiş güzel sevmek meğer Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Civan Ağa (Lavtacı) İndir
  10969 Vechine şemsiyyeyi etme nikâb Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rif’at Bey İndir
  10976 Ver kendini bir gün deli bir rüzgâra çık gel Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
  10976 Ver kendini bir gün deli bir rüzgâra çık gel Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
  11024 Yâd eyle beni sevdiğim Allah için olsun Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Kanûnî Hacı Arif Bey İndir
  11024 Yâd eyle beni sevdiğim Allah için olsun Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Kanûnî Hacı Arif Bey İndir
  11026 Yâd-ı mâzî ile gönlüm yine şeydâ-yı şebâb Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Fâiz Kapancı İndir
  11031 Yâdıyla uzaklarda düşer derde gönül Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Fâtih Salgar İndir
  11066 Yaksın dudaklarımı sunacağın ilk kadeh Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Fethi Karamahmudoğlu İndir
  11077 Yaktın od-ı hicrâna dil-i zârımı ey yâr Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh) İndir
  11083 Yalancıdır hep aynalar gir kalbime gör kendini Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin Pınar İndir
  11083 Yalancıdır hep aynalar gir kalbime gör kendini Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin Pınar İndir
  11102 Yalnız seni sevdim gülemedim güldür beni Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ali Korkut İndir
  11207 Yârin dudağından getirilmiş… Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Sâdun Aksüt İndir
  11229 Yaşanmış bir günüm yok inan senden uzakta Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Burhan Durucu İndir
  11233 Yaşlı gözlerimi kuruttum bu gece Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Osman Nihat Akın İndir
  11233 Yaşlı gözlerimi kuruttum bu gece Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Osman Nihat Akın İndir
  11245 Yaz gecelerinde uykular kaçar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yesârî Asım Arsoy İndir
  11245 Yaz gecelerinde uykular kaçar Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Yesârî Asım Arsoy İndir
  11258 Yazık değil mi sana iç çekip duruyorsun Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hüseyin Erbay İndir
  11262 Ye’s ü mâtemhânedir şimden gerû âlem bana Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hâfız Yusuf Efendi İndir
  11262 Ye’s ü mâtemhânedir şimden gerû âlem bana Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Hâfız Yusuf Efendi İndir
  11304 Yeşil sular çalkalandı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Cevdet Çağla İndir
  11310 Yeşillenmiş Ödemiş’in bağları Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Muhlis Sabahattin Ezgi İndir
  11316 Yeter artık sen bana o yeşil gözlerle bakma Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hasan Esen İndir
  11332 Yetmez mi tükenmez mi acep bunca meşakkat Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Artaki Candan İndir
  11332 Yetmez mi tükenmez mi acep bunca meşakkat Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Artaki Candan İndir
  11342 Yıldızlar kayboldu karanlık gece Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Metin Everes İndir
  11342 Yıldızlar kayboldu karanlık gece Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Metin Everes İndir
  11351 Yıldızlı semâlardaki haşmet ne güzel şey Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Sâdi Hoşses İndir
  11363 Yıllar neden nereye nasıl gittiniz yıllar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Orhan Kızılsavaş İndir
  11366 Yıllar sonra belki sen pişmanlık duyacaksın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mehmet Reşat Aysu İndir
  11366 Yıllar sonra belki sen pişmanlık duyacaksın Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mehmet Reşat Aysu İndir
  11375 Yıllar var yanar gönlüm bir hâl elinden yanar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Vefik Ataç İndir
  11375 Yıllar var yanar gönlüm bir hâl elinden yanar Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Vefik Ataç İndir
  11387 Yıllarca bu vâdileri eşsiz gibi gezdik Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  11387 Yıllarca bu vâdileri eşsiz gibi gezdik Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  11387 Yıllarca bu vâdileri eşsiz gibi gezdik Sayfa 3 Kürdîli Hicazkâr Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  11400 Yıllarca yazık boş yere hülyâlara kandım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Kadri Cerrahoğlu İndir
  11409 ASKERDEN ANAYA (Yıllardır sînende…) Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Erdoğan Berker İndir
  11419 Yılların yorgunluğu elemlerime eşittir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Şensoy İndir
  11419 Yılların yorgunluğu elemlerime eşittir Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Şensoy İndir
  11426 Yine bağrımda o ateş seni andım bu gece Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Kasım İnaltekin İndir
  11436 Yine bir dilber açtı dilde yâre Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ali Bey (âmâ) İndir
  11436 Yine bir dilber açtı dilde yâre Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Ali Bey (âmâ) İndir
  11479 Yine hülyâ dolu sevdâ dolu mânâlı derin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Akın Özkan İndir
  11479 Yine hülyâ dolu sevdâ dolu mânâlı derin Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Akın Özkan İndir
  11492 Yine tâ fecre kadar seni andım bu gece Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Nûri Halil Poyraz İndir
  11508 Yok artık tahammülü bu ateşte gönlümün Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İnal İndir
  11526 Yoktur elemi aşkın o parlak seherinde Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mehmet Yürü (Nasib’in) İndir
  11540 Yollar uzun karanlık yollar karmakarışık Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Ötenkaya İndir
  11541 Yollara düştüm ben yol verin dağlar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Amir Ateş İndir
  11543 Yollarda kalan gözlere yaşlar doluyor gel Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ekrem Güyer İndir
  11551 Yolu sahradaki mecnûnlara kâm istiyorum Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Doğan Ergin İndir
  11581 Yüreğim çarpar işittikçe o mühtez sesini Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Nezahat Soysev İndir
  11602 Yüzüm şen hâtıram şen meclisim şen mevkîm gülşen Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Bîmen Şen İndir
  11602 Yüzüm şen hâtıram şen meclisim şen mevkîm gülşen Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Bîmen Şen İndir
  11675 Mutlu yaşantını bir geçir gözden Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Kâmuran Yarkın İndir
  11675 Mutlu yaşantını bir geçir gözden Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Kâmuran Yarkın İndir
  11676 Zerrece rahm etmedin sen nâle vü feryâdıma Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selânik’li Ahmet Efendi İndir
  11686 Zevk-yâb-ı vuslat olsun cism-i aşk-perverdemiz Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ali Gâlip Türkkan İndir
  11706 ENDÜLÜS’TE RAKS (Zil şal ve gül…) Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Münir Nûrettin Selçuk İndir
  11706 ENDÜLÜS’TE RAKS (Zil şal ve gül…) Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Münir Nûrettin Selçuk İndir
  11746 Aramak şimdi mi aklına geldi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
  11746 Aramak şimdi mi aklına geldi Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
  11747 Büyülenmiş gözler yine sevdâ hevesinden Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Sabih Arıkan İndir
  11747 Büyülenmiş gözler yine sevdâ hevesinden Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Sabih Arıkan İndir
  11748 Hani şöyle bakışın bir göz atışın vardı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
  11748 Hani şöyle bakışın bir göz atışın vardı Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
  11749 Mevsimler ayrıdır çiçekler başka Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
  11749 Mevsimler ayrıdır çiçekler başka Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
  11767 Bir karanfil bir yâsemen bir ıtır Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Ötenkaya İndir
  11807 Düştü can mülkü şükür bir nice sultan eline Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Cinuçen Tanrıkorur İndir
  11807 Düştü can mülkü şükür bir nice sultan eline Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Cinuçen Tanrıkorur İndir
  11810 Elâ gözleri dalgın geniş alın sararmış Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Cinuçen Tanrıkorur İndir
  11810 Elâ gözleri dalgın geniş alın sararmış Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Cinuçen Tanrıkorur İndir
  11810 Elâ gözleri dalgın geniş alın sararmış Sayfa 3 Kürdîli Hicazkâr Cinuçen Tanrıkorur İndir
  11811 Kalb-i mihnetzedemin zülfüne râm olduğu gün Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Cinuçen Tanrıkorur İndir
  11811 Kalb-i mihnetzedemin zülfüne râm olduğu gün Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Cinuçen Tanrıkorur İndir
  11812 Yâ Rab ne müsâvâtı ne hürriyeti ver Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Cinuçen Tanrıkorur İndir
  11813 Bana çok gördü felek külbe-i ahzânı bile Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Cinuçen Tanrıkorur İndir
  11877 Anlatması çok zor anlatamam ben Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Şensoy İndir
  11877 Anlatması çok zor anlatamam ben Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Şensoy İndir
  11887 Aşkımı billûr tenine giyin elbisen olayım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Fethi Karamahmudoğlu İndir
  11887 Aşkımı billûr tenine giyin elbisen olayım Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Fethi Karamahmudoğlu İndir
  11888 Bu senin gözlerini ne yapmalı bilmem ki Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ertuğrul Ottekin İndir
  11890 Gök mavi desem coşar deniz duyarsa Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Erdinç Çelikkol İndir
  11890 Gök mavi desem coşar deniz duyarsa Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Erdinç Çelikkol İndir
  11891 Düşler masal gerçek güzel Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Fethi Karamahmudoğlu İndir
  11891 Düşler masal gerçek güzel Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Fethi Karamahmudoğlu İndir
  11892 Gönlüme sevdâ ektin hasret büyütüyorsun Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Engin Çır İndir
  11892 Gönlüme sevdâ ektin hasret büyütüyorsun Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Engin Çır İndir
  11893 Kaderimde sanki suçla cezâsın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Bilge Özgen İndir
  11893 Kaderimde sanki suçla cezâsın Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Bilge Özgen İndir
  11894 Ne sevmeyi bildin ne de küsmeyi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
  11894 Ne sevmeyi bildin ne de küsmeyi Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
  11895 Seni aşkım çağıracak düşlerinde göreceksin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ertuğrul Ottekin İndir
  11896 Seni sevdim yıllarca her an seni yaşadım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Süleyman Mertkanlı İndir
  11896 Seni sevdim yıllarca her an seni yaşadım Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Süleyman Mertkanlı İndir
  11897 Tükenmez dertler açtım garip dertsiz başıma Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mehmet Reşat Aysu İndir
  11897 Tükenmez dertler açtım garip dertsiz başıma Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mehmet Reşat Aysu İndir
  11897 Tükenmez dertler açtım garip dertsiz başıma Sayfa 3 Kürdîli Hicazkâr Mehmet Reşat Aysu İndir
  11898 Yokluğun her dakika ölüm demek gitme kal Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Suphi İdrisoğlu İndir
  11898 Yokluğun her dakika ölüm demek gitme kal Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Suphi İdrisoğlu İndir
  11899 Yine bahar olmuş gibi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ertuğrul Ottekin İndir
  12044 Ben bu canı kaç senedir senin için taşıyorum Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Cemil Derelioğlu İndir
  12045 Bir gizli günâhın izi kalmış bakamam gözlerine Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Aydın Oran İndir
  12046 Bir yaprak hayâtım aşkın selinde Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Erol Sayan İndir
  12046 Bir yaprak hayâtım aşkın selinde Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Erol Sayan İndir
  12048 Boş bir sandal gibiyim yolum yönüm belli değil Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
  12048 Boş bir sandal gibiyim yolum yönüm belli değil Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
  12048 Boş bir sandal gibiyim yolum yönüm belli değil Sayfa 3 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
  12049 Hani güller açılır ya hani toprak yeşerir ya Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
  12049 Hani güller açılır ya hani toprak yeşerir ya Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
  12050 Ne’m varsa güzel hep sana verdim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
  12050 Ne’m varsa güzel hep sana verdim Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
  12051 Ömrün bahardı hep hazan değildi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Niyâzi Şengül İndir
  12051 Ömrün bahardı hep hazan değildi Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Niyâzi Şengül İndir
  12151 Bir sebepsiz dargınlıkla bu aşka son vermeyelim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ziyâ Taşkent İndir
  12151 Bir sebepsiz dargınlıkla bu aşka son vermeyelim Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Ziyâ Taşkent İndir
  12205 Beni böyle sevgisiz koyup gitme ne olur Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Abdülkâdir Salar İndir
  12206 Karşımda öyle durup hiç bakma şaşkın şaşkın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Şensoy İndir
  12206 Karşımda öyle durup hiç bakma şaşkın şaşkın Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Şensoy İndir
  12207 Sendedir mest olduğum gözler Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
  12207 Sendedir mest olduğum gözler Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
  12208 Sensiz geçen günleri sorma bana ne olur Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
  12209 Yükseklerden akar da çağlar şarkılar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Suphi İdrisoğlu İndir
  12209 Yükseklerden akar da çağlar şarkılar Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Suphi İdrisoğlu İndir
  12280 Koyu yeşil suları gitgide karartarak Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Fâruk Şâhin İndir
  12280 Koyu yeşil suları gitgide karartarak Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Fâruk Şâhin İndir
  12282 Sevmek vâr olmak yaşamak seni Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Fethi Karamahmudoğlu İndir
  12282 Sevmek vâr olmak yaşamak seni Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Fethi Karamahmudoğlu İndir
  12337 Aldanma dudaklardaki ahengine aşkın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ferit Sıdal İndir
  12441 Bir güzeldi gönlümde doyulmaz haz bıraktı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Suphi İdrisoğlu İndir
  12441 Bir güzeldi gönlümde doyulmaz haz bıraktı Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Suphi İdrisoğlu İndir
  12460 Aylardır kararsız karanlıktayım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Zekâi Tunca İndir
  12460 Aylardır kararsız karanlıktayım Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Zekâi Tunca İndir
  12520 Bitmeyen bir çiledir senden ayrı her günüm Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Süleyman Mertkanlı İndir
  12521 Gidersen arkandan inan gelemem Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
  12521 Gidersen arkandan inan gelemem Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
  12522 Sen bendeki ben gibisin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Bilge Özgen İndir
  12523 Sevmekse hüner ordayım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmet Doğru İndir
  12523 Sevmekse hüner ordayım Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İsmet Doğru İndir
  12578 Ayrılık var diyeceksen gözlerime bak ta söyle Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yılmaz Pakalınlar İndir
  12578 Ayrılık var diyeceksen gözlerime bak ta söyle Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Yılmaz Pakalınlar İndir
  12657 Geleceğim deme gelmeyeceksen Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Şensoy İndir
  12657 Geleceğim deme gelmeyeceksen Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Şensoy İndir
  12658 Peteklerin balı sensin çiçeklerin dalı sensin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Cemil Derelioğlu İndir
  12658 Peteklerin balı sensin çiçeklerin dalı sensin Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Cemil Derelioğlu İndir
  12659 O sevdâlı gözlerle bakma bana Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Orhan Kızılsavaş İndir
  12659 O sevdâlı gözlerle bakma bana Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Orhan Kızılsavaş İndir
  12660 Sil gözyaşlarını bu akşam üstü Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
  12660 Sil gözyaşlarını bu akşam üstü Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
  12661 Yeter artık bekletme geleceksen geliver Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ünsal Silleli İndir
  12741 Deva gelmez belâ gitmez teselli aha kalmıştır Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Erdinç Çelikkol İndir
  12742 Ne varsa güzel olan ona eşti gözlerin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Suphi İdrisoğlu İndir
  12742 Ne varsa güzel olan ona eşti gözlerin Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Suphi İdrisoğlu İndir
  12775 Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Niyâzi Şengül İndir
  12775 Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Niyâzi Şengül İndir
  12775 Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın Sayfa 3 Kürdîli Hicazkâr Niyâzi Şengül İndir
  12775 Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın Sayfa 4 Kürdîli Hicazkâr Niyâzi Şengül İndir
  12776 Yağmurları getiren bulut gibisin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mûsa Kumral İndir
  12837 Doyamam buğulu bakışlarına Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Orhan Doğanay İndir
  12837 Doyamam buğulu bakışlarına Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Orhan Doğanay İndir
  12838 Nice gönüllerde ümitler soldu Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
  12838 Nice gönüllerde ümitler soldu Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
  12840 Evvel zaman içinde bir gün Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
  12840 Evvel zaman içinde bir gün Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
  12841 Nâdide bir elmas gibi yakut gibisin sen Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Abdülkâdir Gökmen İndir
  12841 Nâdide bir elmas gibi yakut gibisin sen Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Abdülkâdir Gökmen İndir
  12868 Mızrabı bırak zülfünü sînemde gezindir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ferit Sıdal İndir
  12868 Mızrabı bırak zülfünü sînemde gezindir Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Ferit Sıdal İndir
  12896 Ben bahçelerin şen gülüyüm Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  12897 Elvedâ der gibi bakma yüzüme Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Sâdun Aksüt İndir
  12897 Elvedâ der gibi bakma yüzüme Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Sâdun Aksüt İndir
  12942 Duâlarım kabul olsa bir tânem seni unutmanın yolunu… Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Sâdettin Öktenay İndir
  12942 Duâlarım kabul olsa bir tânem seni unutmanın yolunu… Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Sâdettin Öktenay İndir
  12943 Merhabâ deseydin bir güler yüzle Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Sâdun Aksüt İndir
  12943 Merhabâ deseydin bir güler yüzle Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Sâdun Aksüt İndir
  12944 Sen henüz bir ilkbaharsın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  12946 Ummadığım anda bırakıp gittin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Sâdun Aksüt İndir
  12989 Bir gamlı hazan akşamının yaktığı diller Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Akın Özkan İndir
  12989 Bir gamlı hazan akşamının yaktığı diller Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Akın Özkan İndir
  12996 Deniz gibi dalgalı ardımda kalan Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
  12997 Sana aşkın bahçesinden geçti çoktan dediler Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Ötenkaya İndir
  12998 O ne ince oya ne zarif nakış Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
  12998 O ne ince oya ne zarif nakış Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
  12999 Gitti gelmez bahar yeli şarkılar yarıda kaldı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Suphi İdrisoğlu İndir
  12999 Gitti gelmez bahar yeli şarkılar yarıda kaldı Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Suphi İdrisoğlu İndir
  13000 Ağaran saçlarımda yılların izi kalmış Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ziyâ Taşkent İndir
  13000 Ağaran saçlarımda yılların izi kalmış Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Ziyâ Taşkent İndir
  13001 Gönlüm öyle yalnız ki Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
  13001 Gönlüm öyle yalnız ki Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
  13063 Gel şu üzüntüyü bir yana bırak Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  13063 Gel şu üzüntüyü bir yana bırak Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  13064 Estirip gönlümde bir sevdâ yeli Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Erkan Yüksel İndir
  13064 Estirip gönlümde bir sevdâ yeli Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Erkan Yüksel İndir
  13065 Sazım şarkını söyler Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Sâlim Küçüktanış İndir
  13066 Sen sevgi sunmak için şu yeryüzünde varsın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Orhan Kızılsavaş İndir
  13066 Sen sevgi sunmak için şu yeryüzünde varsın Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Orhan Kızılsavaş İndir
  13067 Söylendi bugün dil’deki âlemde o gözler Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  13138 Bir rastlantı bir bakıştı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İlhâmi Turan İndir
  13139 Bu mu senin aşk dediğin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Caner Bakır İndir
  13139 Bu mu senin aşk dediğin Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Caner Bakır İndir
  13140 Dönersin diye her gün gözüm yollarda kaldı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Süleyman Mertkanlı İndir
  13141 Dudağımda heceydin sen konuşmadım gitme diye Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yaşar Bedük İndir
  13141 Dudağımda heceydin sen konuşmadım gitme diye Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Yaşar Bedük İndir
  13142 Ekim mehtâbı gibi bir doğdun bir de battın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Orhan Kızılsavaş İndir
  13142 Ekim mehtâbı gibi bir doğdun bir de battın Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Orhan Kızılsavaş İndir
  13143 Hisarın üstündeki çamlardan Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Orhan Kızılsavaş İndir
  13143 Hisarın üstündeki çamlardan Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Orhan Kızılsavaş İndir
  13144 Kimbilir kaç umudu yüklenmiş Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Ötenkaya İndir
  13145 Ne kadar özledim bilsen ne kadar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Ötenkaya İndir
  13146 O siyah bakışlarınla beni enginlere sal Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mûsa Kumral İndir
  13147 Sanki bir cemre düştü solan gönül Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Halis Korur İndir
  13147 Sanki bir cemre düştü solan gönül Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Halis Korur İndir
  13149 Sevilen sever sandım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Akın Özkan İndir
  13150 Yılda bir olsa da şöyle bir görün Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Niyâzi Şengül İndir
  13150 Yılda bir olsa da şöyle bir görün Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Niyâzi Şengül İndir
  13151 Yılların ötesinde bir sen varsın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Erdal Şâhin İndir
  13152 Yüzünde demet olmuş gülüyor Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Nedim Önol İndir
  13152 Yüzünde demet olmuş gülüyor Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Nedim Önol İndir
  13229 Aşk içimizde yorgun Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Güldeniz Ekmen İndir
  13230 Bir bülbül mü inliyor sonbahar dallarında Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Orhan Kızılsavaş İndir
  13231 Cânâ yakacaksan beni aşkınla Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr A.Sâmi Yalçın İndir
  13232 Dallara al çiçekler dağlara kar yakışır Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
  13232 Dallara al çiçekler dağlara kar yakışır Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
  13233 Gel gör ki hazan rûhuma hicrânını sardı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mûsa Kumral İndir
  13234 Gurup vakti geldi yine Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ertan Sayan İndir
  13235 Güneş vurmuş yüzüne Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
  13236 Hânendeler sâzendeler nağmelere hayat verdik Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Niyâzi Şengül İndir
  13236 Hânendeler sâzendeler nağmelere hayat verdik Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Niyâzi Şengül İndir
  13236 Hânendeler sâzendeler nağmelere hayat verdik Sayfa 3 Kürdîli Hicazkâr Niyâzi Şengül İndir
  13237 Sarmış beni rûhum gibi… Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr A.Sâmi Yalçın İndir
  13238 Sende buldum neş’eyi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  13238 Sende buldum neş’eyi Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  13239 Seni ben mümkün mü yeniden sevsem Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mûsa Kumral İndir
  13239 Seni ben mümkün mü yeniden sevsem Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mûsa Kumral İndir
  13240 Sevdâ ateşine atıp da beni çöllere düşürme Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
  13240 Sevdâ ateşine atıp da beni çöllere düşürme Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
  13241 Yeniden filizlendi bütün ağaçlar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Tülây Arıcı İndir
  13241 Yeniden filizlendi bütün ağaçlar Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Tülây Arıcı İndir
  13242 Tanrım seven bir kalp vermiş Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  13242 Tanrım seven bir kalp vermiş Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  13244 Yıldız saymak gecelerde sabahlamak orda burda Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ertuğrul Ottekin İndir
  13244 Yıldız saymak gecelerde sabahlamak orda burda Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Ertuğrul Ottekin İndir
  13318 Elâ gözlü güzel kız girdin bahar çağına Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Nûrettin Cemil Sangan İndir
  13322 Seni rüyâlarımda gördüğüm gün çok oldu Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Muazzez Köseoğlu İndir
  13331 Söyle cânânım nedendir bu kadar nazın bana Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Zeki Duygulu İndir
  13339 Ne kadar hoştu geçen o günler Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Neveser Kökdeş İndir
  13343 Kalbim senindir açsan da girsen Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
  13343 Kalbim senindir açsan da girsen Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
  13347 Mecnûn gibi Leylâ’mı ararken seni bulsam Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Neşet Halil Öztan İndir
  13350 O geceyi yâd edelim gel güzelim birlikte Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr _ İndir
  13358 Göllerde nilüfer açmadan gel Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr _ İndir
  13394 Kime açsam hicrânımı tesellidir nasîbim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Haydar Tatlıyay İndir
  13394 Kime açsam hicrânımı tesellidir nasîbim Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Haydar Tatlıyay İndir
  13404 Okudum aşkı ezberden bu derde ben düştüm nerden Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Kemâl Gürses İndir
  13423 Yollarda kalan gözlerimin nûrunu yordum Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mefharet Yıldırım İndir
  13439 Sen gül gibi açmışken kokusu kalbe doldu Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr _ İndir
  13455 Bir sözle umut ver güzelim kırma melûlüm Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
  13455 Bir sözle umut ver güzelim kırma melûlüm Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
  13500 Dün Göztepe’nin neş’eli bir âlemi vardı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hüseyin Mayadağ İndir
  13505 Bu gönül gözlerinin rengine hayran Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Zeki Duygulu İndir
  13516 Bülbül sus istemem dinlemek Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Neveser Kökdeş İndir
  13523 Yeşillendi yine ey dil çemenler Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Şeyh Ethem Efendi İndir
  13524 Aşkın bize râm olduğu sâhilde seviştik Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr _ İndir
  13567 Artık yavaşlayın bu koşuş niye Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Çetin Seçkiner İndir
  13567 Artık yavaşlayın bu koşuş niye Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Çetin Seçkiner İndir
  13568 Çini gözler gece gündüz beni gözler bilirim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Sadun Aksüt İndir
  13568 Çini gözler gece gündüz beni gözler bilirim Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Sadun Aksüt İndir
  13570 Öyle sevdim ki seni anlatamam söz ile Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş İndir
  13633 İlk geldiğin yere bir daha gel de bırak seyredeyim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Dursun Karaca İndir
  13634 Sevgiler sende kalsın kalbindeki iz benim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Suphi İdrisoğlu İndir
  13634 Sevgiler sende kalsın kalbindeki iz benim Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Suphi İdrisoğlu İndir
  13635 Söyle bana rûhunun nedir esrârı kadın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
  13635 Söyle bana rûhunun nedir esrârı kadın Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
  13636 Yoksun diye akşam boyu yandım yine yandım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
  13710 Nerde o günler ki zaman dururdu Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mehmet Nazmi Özalp İndir
  13710 Nerde o günler ki zaman dururdu Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mehmet Nazmi Özalp İndir
  13710 Nerde o günler ki zaman dururdu Sayfa 3 Kürdîli Hicazkâr Mehmet Nazmi Özalp İndir
  13780 Bittiyse bu aşkta senin hiç mi suçun yoktu sanki Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Metin Everes İndir
  13780 Bittiyse bu aşkta senin hiç mi suçun yoktu sanki Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Metin Everes İndir
  13797 Yıllarca yolunda bekledim durdum Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Niyazi Şengül İndir
  13797 Yıllarca yolunda bekledim durdum Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Niyazi Şengül İndir
  13801 Bir görmede ah aşkına düştüm de derinden Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Süleyman Erguner (Torun) İndir
  13801 Bir görmede ah aşkına düştüm de derinden Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Süleyman Erguner (Torun) İndir
  13803 Gönlündeki sevgiyi haydi paylaş benimle Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Metin Everes İndir
  13803 Gönlündeki sevgiyi haydi paylaş benimle Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Metin Everes İndir
  13804 Unutmak sevmekten kolay demiştin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Niyazi Şengül İndir
  13804 Unutmak sevmekten kolay demiştin Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Niyazi Şengül İndir
  13849 Gönlümü dûçâr eden dil yâresi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ahmet Uzel İndir
  13850 Gülerken kahkahalar yaktı bu canı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ahmet Uzel İndir
  13873 Henüz çok körpesin nârin fidansın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  13873 Henüz çok körpesin nârin fidansın Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  13878 Seni ömür boyunca seveceğim bir tanem Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
  13956 Unuttum seni ben bekle desende… Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Niyazi Şengül İndir
  13999 Herkesin kıskandığı aşkımız bir masaldı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Turhan Taşan İndir
  14589 Bilmem n’ideyim aşkın elinden Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Zeki Altun (Hâfız) İndir
  14703 Ben sonbahar olmuşum kış olmuşum kime ne Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Abdulkâdir Salar İndir
  14703 Ben sonbahar olmuşum kış olmuşum kime ne Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Abdulkâdir Salar İndir
  14704 Duymamış belli hayatında bir eş hasretini Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
  14704 Duymamış belli hayatında bir eş hasretini Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
  14705 Gökyüzünden bir kız indi kaş ile göz arasında Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Suphi İdrisoğlu İndir
  14705 Gökyüzünden bir kız indi kaş ile göz arasında Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Suphi İdrisoğlu İndir
  14706 İsmini bilmezdim fakat tanırdım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ümit Âşık İndir
  14707 Hasta gönlüm inledikçe derdime derman mı var Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Niyazi Şengül İndir
  14708 Kim demiş kış günü yaz olmaz diye Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
  14708 Kim demiş kış günü yaz olmaz diye Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
  14709 Ne güzel seninle kurduğum dünya Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
  14709 Ne güzel seninle kurduğum dünya Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
  14709 Ne güzel seninle kurduğum dünya Sayfa 3 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
  14711 Sen başıma tac gönlüme sultan olacaksın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Sibel Taşbaş İndir
  14712 Süzülürsün gözlerimden her gece Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
  14712 Süzülürsün gözlerimden her gece Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
  14713 Yıldızlara baktırdım fallarda çıkmıyorsun Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Zekâi Tunca İndir
  14713 Yıldızlara baktırdım fallarda çıkmıyorsun Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Zekâi Tunca İndir
  14783 Seni bîzar eden kimdir çekinme gel bana söyle Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Zeki Duygulu İndir
  14784 Sordum seni ıssız ve karanlık gecelerden Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Süleyman Mertkanlı İndir
  14784 Sordum seni ıssız ve karanlık gecelerden Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Süleyman Mertkanlı İndir
  14976 Akşam gurubunda aşk bu şevk bin ömre bedel Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ali Hasırcı İndir
  14977 Benim dünyam ne güzeldi orda yıldız ay gülerdi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Amir Ateş İndir
  14978 Bir ömür boyu umut bağladığım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Necip Gülses İndir
  14979 Biz uzak olsak da gönlümüz yakın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
  14979 Biz uzak olsak da gönlümüz yakın Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
  14980 Buğulu gökyüzünde hüzün yüklü bulutlar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Ötenkaya İndir
  14980 Buğulu gökyüzünde hüzün yüklü bulutlar Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İsmail Ötenkaya İndir
  14982 Elbet beni bir gün eskisi gibi arayacaksın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Nezih Gözonar İndir
  14982 Elbet beni bir gün eskisi gibi arayacaksın Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Nezih Gözonar İndir
  14983 Haramdır sevdiğim israf değildir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
  14983 Haramdır sevdiğim israf değildir Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
  14983 Haramdır sevdiğim israf değildir Sayfa 3 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
  14984 Gecemi zehrediyor içime düşen kuşku Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
  14984 Gecemi zehrediyor içime düşen kuşku Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
  14986 Hani kimi zaman boğazımda düğümlenir hıçkırıklar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Ötenkaya İndir
  14986 Hani kimi zaman boğazımda düğümlenir hıçkırıklar Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İsmail Ötenkaya İndir
  14988 Nazlanma güzelim üzme bu kadar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
  14988 Nazlanma güzelim üzme bu kadar Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İsmail Demirkıran İndir
  14989 Niye mahzun duruyorsun bükerek boynunu öyle Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  14989 Niye mahzun duruyorsun bükerek boynunu öyle Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  14990 Seni rüyâ gibi hazla seviyor gönlüm inan Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  14990 Seni rüyâ gibi hazla seviyor gönlüm inan Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  14991 Seninle yıllar önce böyle ayrı değildik Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Niyazi Şengül İndir
  14991 Seninle yıllar önce böyle ayrı değildik Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Niyazi Şengül İndir
  15136 Sazlar kırılan gönlümüzün hüznüne inler Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rakım Elkutlu İndir
  15136 Sazlar kırılan gönlümüzün hüznüne inler Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Rakım Elkutlu İndir
  15141 Yollarda kalan gözlerimin nûrunu yordum Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr S.Eyyûbi Işıksal İndir
  15159 Aşktan kaç deme gönül belki bilmediğin var Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
  15159 Aşktan kaç deme gönül belki bilmediğin var Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
  15159 Aşktan kaç deme gönül belki bilmediğin var Sayfa 3 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
  15161 Bir gün kapına gelip yalvarır sanma sakın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yılmaz Pakalınlar İndir
  15161 Bir gün kapına gelip yalvarır sanma sakın Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Yılmaz Pakalınlar İndir
  15186 Ne o ağlıyor musun yanık yanık ağlama öyle Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rıdvan Tandoğan İndir
  15191 Yıllardır içimde sakladım seni Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ziyâ Taşkent İndir
  15191 Yıllardır içimde sakladım seni Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Ziyâ Taşkent İndir
  15357 Cemre düştü gönlüme yanıma sen gelince Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Râfet Kıral İndir
  15358 Gönlüme hoş geldin evine geldin bir anda kalbime mutluluk verdin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Suphi İdrisoğlu İndir
  15359 Niye sevdim seni bilmem niye özler anarım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ertuğrul Ottekin İndir
  15360 Yıldızları indirelim semâdan biraz da biz kâm alalım sefâdan Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Erdinç Çelikkol İndir
  15361 Baksan gözlerimin içine baksan baksan da orda kalsan Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Özhan Aktaş İndir
  15362 Sen bir sevdâ meleği ufkumda kucak kucak Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Kenan Günel İndir
  15363 Anladım mümkün değil unutmak o günleri Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmâil Ötenkaya İndir
  15364 Şafaklarım sen’le başlar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Erdinç Çelikkol İndir
  15365 Bir gün bile bana bir yıl geliyor Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Göksel Baktagir İndir
  15365 Bir gün bile bana bir yıl geliyor Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Göksel Baktagir İndir
  15366 Çılgınca severken bir hiç yüzünden bu kadar kolayca küsecek miydik Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Sâmi Derintuna İndir
  15366 Çılgınca severken bir hiç yüzünden bu kadar kolayca küsecek miydik Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Sâmi Derintuna İndir
  15367 Her gün alevlenen bu aşkımızı bir sen bir ben bir Allah bilir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Osman Babuşcu İndir
  15367 Her gün alevlenen bu aşkımızı bir sen bir ben bir Allah bilir Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Osman Babuşcu İndir
  15368 Gönüller dolar taşar bayramlar sevgi taşar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Erdinç Çelikkol İndir
  15369 Sen gidersen tat kalır mı haz kalır mı bir tanem Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Turan Yalçın İndir
  15370 Bir bahar sevinciyle aşılan yollar güzel Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Bülent Ulusoy İndir
  15371 Hep dallarda bilirdim seni görmeden önce Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Suphi İdrisoğlu İndir
  15371 Hep dallarda bilirdim seni görmeden önce Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Suphi İdrisoğlu İndir
  15372 Hasretin onulmaz bir yara bende Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş İndir
  15373 Artık bana bu ellerde ne yer kaldı ne de yâr Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Erdinç Çelikkol İndir
  15374 Şu vefâsız güzeller kader olup kaldılar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
  15374 Şu vefâsız güzeller kader olup kaldılar Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
  15375 Aşkın için gözyaşı döktüğüm geceler var Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Nezih Gözonar İndir
  15375 Aşkın için gözyaşı döktüğüm geceler var Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Nezih Gözonar İndir
  15376 Gidiyorsun demek ki sana henüz doymadan Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş İndir
  15377 Sevdim seni çılgın gibi ey gözleri âfet Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  15377 Sevdim seni çılgın gibi ey gözleri âfet Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  15378 Hasretle dün akşam yine ben hep seni andım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
  15379 Dudaklarım gülmeyi unuttu sen gideli Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
  15380 İki can bir bâdeyi tek kadehten içmeli Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmâil Ötenkaya İndir
  15381 Güneş başka doğar başka batardı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yücel Aşan İndir
  15381 Güneş başka doğar başka batardı Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Yücel Aşan İndir
  15382 Kapılma rüzgârıma uçar gidersin benimle Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Fâruk Kestiren İndir
  15383 Yollar uzak deme sakın yol uzaksa kalpler yakın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ertuğrul Ottekin İndir
  15384 Yıllar yılı âh edip ağladım yokluğuna Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Güngör Kandeğer İndir
  15385 Bu akşamki hüznümü gömsem derinlere Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Özcan Aydın İndir
  15385 Bu akşamki hüznümü gömsem derinlere Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Özcan Aydın İndir
  15386 Bu akşam yine dertlerimle başbaşa kaldım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Suat Sayın İndir
  15387 Mâdem ki vakit akşam mâdem ne evim barkım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ünal Türköz İndir
  15593 Aşktan kaçalım derken meyhâneye düştük biz Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Metin Everes İndir
  15593 Aşktan kaçalım derken meyhâneye düştük biz Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Metin Everes İndir
  15618 Seviyorsun sanmıştım haber saldım gel diye Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Şensoy İndir
  15618 Seviyorsun sanmıştım haber saldım gel diye Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Şensoy İndir
  15639 Bülbülüm altın kafeste bir güler bin ağlarım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  15666 Yağmurlu bir bahârı sarındık seninle biz Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Akın Özkan İndir
  15677 Sen benim kalbimde her an bil ki her an var idin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Nihat Sezer İndir
  15713 Bir gün aklına gelip beni sorarsan eğer başka yerde arama Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ali Şenozan İndir
  15713 Bir gün aklına gelip beni sorarsan eğer başka yerde arama Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Ali Şenozan İndir
  15724 Kolay mı sanıyorsun seni kalbimden atmak Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  15724 Kolay mı sanıyorsun seni kalbimden atmak Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  15739 Çağırdı sevgili birden duruldu kanlı yaşım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Akın Özkan İndir
  15747 Bu halin ne anlam taşır bilemem Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Celâl Abacı İndir
  15747 Bu halin ne anlam taşır bilemem Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Celâl Abacı İndir
  15764 Gül mevsimi yavrum yine güllerle açıl gez Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Zafer Oytun İndir
  15831 Çekip gittin yüreğime kor düştü ten yanıyor can yanıyor nerdesin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Suphi İdrisoğlu İndir
  15832 Bu şarkıyı duyup bir gün ansızın içinde ateşler yanar mı bilmem Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Nezih Gözonar İndir
  15832 Bu şarkıyı duyup bir gün ansızın içinde ateşler yanar mı bilmem Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Nezih Gözonar İndir
  15844 Giremez sevdâmıza ne bir el ne bir yalan Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmâil Ötenkaya İndir
  15845 Doyulmaz tadın için sana geldim İstanbul Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmâil Ötenkaya İndir
  15845 Doyulmaz tadın için sana geldim İstanbul Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İsmâil Ötenkaya İndir
  15877 Dönmezsin bilirim gittiğin yerden Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmâil Demirkıran İndir
  15877 Dönmezsin bilirim gittiğin yerden Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İsmâil Demirkıran İndir
  15965 Gözyaşlarım bir seldi gittiğin akşam Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Serhat Sarpel İndir
  15967 Ömründe bahar günleri çılgın gibi geçsin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mustafa Uyan İndir
  16553 Allara bürünüp çıkma yollara gün utanır senin güzelliğinden Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Faruk Şâhin İndir
  16553 Allara bürünüp çıkma yollara gün utanır senin güzelliğinden Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Faruk Şâhin İndir
  16554 Ben seni çoktandır unuturdum ya maziye sor diyen anılarım var Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hüseyin Erbay İndir
  16554 Ben seni çoktandır unuturdum ya maziye sor diyen anılarım var Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Hüseyin Erbay İndir
  16555 Bir kat daha yok sevgi katından başka Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mutlu Torun İndir
  16555 Bir kat daha yok sevgi katından başka Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mutlu Torun İndir
  16556 Duygular coşuyor çaldığın zaman Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Necip Gülses İndir
  16556 Duygular coşuyor çaldığın zaman Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Necip Gülses İndir
  16557 Gül bülbüle bülbül güle sen gönlüme ben gönlüne Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Bilge Özgen İndir
  16558 Saçında güllere baktığım zaman içimde hissettim benimsin sandım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Bülent Ulusoy İndir
  16559 Sende hâlâ mecnûndan daha eser mi kaldı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hayâti Günyeli İndir
  16560 Sus artık deli gönül boşuna haykırışın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Caner Bakır İndir
  16560 Sus artık deli gönül boşuna haykırışın Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Caner Bakır İndir
  16607 Bak işte güzelim mevsim ilkbahar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Sâdun Aksüt İndir
  16636 Boşuna uğraşmış şu gönlüm meğer alışmak ne zormuş yâr özlemine Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmâil Demirkıran İndir
  16644 Sormayın gönlümün kimdir sahibi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
  16644 Sormayın gönlümün kimdir sahibi Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
  16651 Ey sarı saçlı kız seni sevdim ta ezelden Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
  16654 Binbir geceden kalmış o körfezde duran su Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
  16654 Binbir geceden kalmış o körfezde duran su Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
  16654 Binbir geceden kalmış o körfezde duran su Sayfa 3 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
  16655 Bir yaz gecesi aşkımızın bahçelerinde Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
  16655 Bir yaz gecesi aşkımızın bahçelerinde Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
  16657 Hicranlarımın ahı mı tutmuş seni zâlim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
  16657 Hicranlarımın ahı mı tutmuş seni zâlim Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
  16658 Sürmüyor aşkı hazan yaprağının ömrü kadar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
  16658 Sürmüyor aşkı hazan yaprağının ömrü kadar Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
  16701 Gönülde söner mi sevdâ ateşi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ahmet Uzel İndir
  16729 Günlerin değil amma yılların yorgunuyum Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Süleyman Mertkanlı İndir
  16737 Artık ne bahardan ne de kıştan yanayım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
  16743 Yakın gel de nigâh et hâl-i perîşânıma Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmâil Demirkıran İndir
  16754 Misket geliyor misket çekiyorum hep hasret Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr _ İndir
  16787 Aşka düşen gönüller hayli derbeder olur Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hasip Celil Kolaş İndir
  16788 Ne zaman güldü yüzün sen onu sevdi seveli Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Osman Nûri Özpekel İndir
  16876 Çiçekler açardı gezdiğim yerde yâsemin güllerin kokusu nerde Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Adem Şâhin İndir
  16882 Yâdında mı bilmiyorum mâzideki seneler Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mehmet Kolaman İndir
  16882 Yâdında mı bilmiyorum mâzideki seneler Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mehmet Kolaman İndir
  16903 Ay dolansın gündüz olsun sevdiğim çık gel bugün Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
  16907 Sanma şâhım herkesi sen sâdıkâne yâr olur Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
  16908 Sen karşıma her özlediğim anda çıkarsın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
  16912 Çamlarda yine bir şen gecenin neş’esi vardı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsak Varon İndir
  16917 Cevretme sakın sevdiğim artar heyecanım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Cevdet Çağla İndir
  16917 Cevretme sakın sevdiğim artar heyecanım Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Cevdet Çağla İndir
  16920 Mutluluk ne güzel şeymiş doğrusu Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ali Şenozan İndir
  16920 Mutluluk ne güzel şeymiş doğrusu Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Ali Şenozan İndir
  16946 Şu seven kalbi neden anlamazsın sevdiğim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ahmet Uzel İndir
  16992 Nasıl gelip geçtiniz hiç anlamadım gençliğimi gün be gün benden aldınız Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Nezahat Soysev İndir
  16992 Nasıl gelip geçtiniz hiç anlamadım gençliğimi gün be gün benden aldınız Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Nezahat Soysev İndir
  17010 Beklemekten yorgun düştü dizlerim öyle derin kalbimdeki izlerin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Nurettin Demirtaş İndir
  17010 Beklemekten yorgun düştü dizlerim öyle derin kalbimdeki izlerin Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Nurettin Demirtaş İndir
  17011 Ben sevgide vefâlıyım kanma sakın el sözüne Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Nurettin Demirtaş İndir
  17021 Gel ne olur gel ihtiyar kalbim durmadan gel Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Suphi İdrisoğlu İndir
  17026 Doğmayacak güneşi isteme benden karanlığın içinde nasıl bulurum Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmâil Ötenkaya İndir
  17028 Ömrümün her ânını saracaksan gel güzel Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ercan Karadamlı İndir
  17028 Ömrümün her ânını saracaksan gel güzel Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Ercan Karadamlı İndir
  17039 Bitsin artık bu hasret bitsin artık diyorum Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş İndir
  17060 Yağsa da karlar senle mevsim bahardır Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmâil Demirkıran İndir
  17081 Dünyâ mı yalan söyler bu canlar mı yalan Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
  17092 Güneşsin gözlerime seninle ışıyorum Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Fethi Karamahmudoğlu İndir
  17095 Sor derelere sor tepelere kurgan sarayı sor (ALTIN ELMA) Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Fethi Karamahmudoğlu İndir
  17101 Bir cânân hasretiyle kapıldım ben bu derde Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Tâhir Sıral İndir
  17101 Bir cânân hasretiyle kapıldım ben bu derde Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Tâhir Sıral İndir
  17112 Ne güzeller geldi geçti bu gönül bahçesinden Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Necip Altın İndir
  17112 Ne güzeller geldi geçti bu gönül bahçesinden Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Necip Altın İndir
  17121 Akşam yine sensiz dolaşıp kahrediyorken Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Faruk Şâhin İndir
  17137 Aşkın beni öldürse de hiç yılmam efendim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hayâti Günyeli İndir
  17138 O kadar güzeldin ki bakmadan geçemezdim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Suat Yıldırım İndir
  17138 O kadar güzeldin ki bakmadan geçemezdim Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Suat Yıldırım İndir
  17146 Az mı bekledim seni ben sor yollara inanmazsan Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İlgün Soysev İndir
  17146 Az mı bekledim seni ben sor yollara inanmazsan Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İlgün Soysev İndir
  17148 Sanma sakın unuttum o güzel sözlerini Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Niyâzi Şengül İndir
  17148 Sanma sakın unuttum o güzel sözlerini Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Niyâzi Şengül İndir
  17150 Yeşil yeşil gözlerini gözlerinden istedim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Güneş Müftüoğlu İndir
  17162 Derd-i cânân gönlümü vîrân eyledi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ahmet Uzel İndir
  17182 Artık beni sevmez o güzel yâr niye bilmem Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ahmet Uzel İndir
  17225 Bana aşktan söz et de güzelim gel naz etme Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
  17225 Bana aşktan söz et de güzelim gel naz etme Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
  17246 Felek vurmuş bir kere ne söylesem bahane Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Turhan Taşan İndir
  17260 Kimi zaman gözyaşı acı doludur hayat Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Aslan Hepgür İndir
  17272 Coşkulu yüzlerde gülümser gibi tatlı kadın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mustafa Fahlioğulları İndir
  17296 Güzel senden neler çektim biraz insaf edip gelsen Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
  17330 Yine başın duman almış seni kimler gama salmış Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ahmet Uzel İndir
  17338 Baharı yazı güzü ayrı güzeldi geçti Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Cemil Sağyaşar İndir
  17338 Baharı yazı güzü ayrı güzeldi geçti Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Cemil Sağyaşar İndir
  17354 Bahçemde çemen gözlerinin rengine benzer Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Âmir Ateş İndir
  17355 Bakışın dert yükü devâsı bende Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mustafa Malay İndir
  17356 Bir bekleyiş kimbilir diğerine benzer akşamlar soyunmada denize karşı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Necip Gülses İndir
  17356 Bir bekleyiş kimbilir diğerine benzer akşamlar soyunmada denize karşı Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Necip Gülses İndir
  17389 Avuçlardan kayan dost eli gibi sanki hep bendesin sanki hep uzak Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yaşar Bedük İndir
  17389 Avuçlardan kayan dost eli gibi sanki hep bendesin sanki hep uzak Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Yaşar Bedük İndir
  17390 Beni sen sarhoş ettin kadehteki mey değil Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yılmaz Pamukçu İndir
  17399 Bir şarkı diyor lâleye sor çiğdeme sor Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
  17416 Bir yabancı gibiydi dün geçerken yanımdan Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Sâdettin Öktenay İndir
  17416 Bir yabancı gibiydi dün geçerken yanımdan Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Sâdettin Öktenay İndir
  17421 Yazılmış alnıma sonsuz umutlar istemem sevgini al senin olsun Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Gündoğdu Duran İndir
  17421 Yazılmış alnıma sonsuz umutlar istemem sevgini al senin olsun Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Gündoğdu Duran İndir
  17425 Öyle hemen verme meyil sevme ama sevmeyi bil Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mustafa Malay İndir
  17446 Gel güzel ayrılma benden sende bir cansın bana Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mehmet Ali Çelikbaş İndir
  17454 Gel kalbime gir rûhuma serpil güzelim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
  17468 Seni sordum aradım diyar diyar her yerde Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
  17470 Hâlâ sesinin lezzeti çınlar kulağımda Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
  17471 Ben uzak bir bozkırım sen yağmursun sen rüzgâr Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hasan Soysal İndir
  17481 Nâdidesin nâzendesin âşıkların kalbindesin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Rüştü Eriç İndir
  17485 Çoktan beridir vadinin en kuytu yerinde solgun bir ağaç var Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Fâruk Şâhin İndir
  17485 Çoktan beridir vadinin en kuytu yerinde solgun bir ağaç var Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Fâruk Şâhin İndir
  17486 Ahıma hicrânıma bin teselli kâr etmez Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Niyâzi Şengül İndir
  17486 Ahıma hicrânıma bin teselli kâr etmez Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Niyâzi Şengül İndir
  17493 İstemem artık sen de sevme beni Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hayrettin Arpacı İndir
  17500 Ne baharlar geçti ne yazlar geçti sonbahar geldi de gidemez oldu Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmâil Demirkıran İndir
  17500 Ne baharlar geçti ne yazlar geçti sonbahar geldi de gidemez oldu Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İsmâil Demirkıran İndir
  17511 Esef etme bülbülüm yine hazan gelecek Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Sâlih Berkmen İndir
  17580 Bir kuru çiçeğe bakıp iç çeken gözleri aradım yine dün akşam Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ümit Sipahi İndir
  17605 Bırak artık ne olur içindeki hüzünü Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Nezih Gözonar İndir
  17605 Bırak artık ne olur içindeki hüzünü Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Nezih Gözonar İndir
  17621 Aşk güzeldir sevince bir kere Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Türkan Öncü İndir
  17621 Aşk güzeldir sevince bir kere Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Türkan Öncü İndir
  17631 Uzak denizler almış saklamışlar koynunda Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Suphi İdrisoğlu İndir
  17647 Hasret dolu gönlümü avutmak kolay değil Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  17647 Hasret dolu gönlümü avutmak kolay değil Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  17662 Ben solmuş bir yaprak gülün dalında Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  17662 Ben solmuş bir yaprak gülün dalında Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  17671 Sevdik doyası sevdik deliler gibi sevdik Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Suphi İdrisoğlu İndir
  17671 Sevdik doyası sevdik deliler gibi sevdik Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Suphi İdrisoğlu İndir
  17673 Gönül tanımıyor engel gezer dallarda dallarda Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Amir Ateş İndir
  17673 Gönül tanımıyor engel gezer dallarda dallarda Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Amir Ateş İndir
  17683 Sen erguvan desenli günler gör kızım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Raif Kırlıoğlu İndir
  17690 Kalbden kalbe adım adım duygularda aşk kokusu Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İlgün Soysev İndir
  17690 Kalbden kalbe adım adım duygularda aşk kokusu Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İlgün Soysev İndir
  17699 Aşk ateşinden yanmakta inan nâçiz bedenim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Niyâzi Şengül İndir
  17699 Aşk ateşinden yanmakta inan nâçiz bedenim Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Niyâzi Şengül İndir
  17703 Bilmiyorum neden hep hatırlamak isterim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yılmaz Karakoyunlu İndir
  17703 Bilmiyorum neden hep hatırlamak isterim Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Yılmaz Karakoyunlu İndir
  17704 Kaybettim seni artık terkedip gittin beni sen Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş İndir
  17748 Ne böyle gönül gördüm ne de senden güzel Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Niyâzi Şengül İndir
  17748 Ne böyle gönül gördüm ne de senden güzel Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Niyâzi Şengül İndir
  17765 Üzgünlüğe bir gün bile yer verme gönülde Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Fâruk Şâhin İndir
  17765 Üzgünlüğe bir gün bile yer verme gönülde Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Fâruk Şâhin İndir
  17776 Aşkı kokladığım güller güller şimdi kime kaldı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mustafa Coşkun İndir
  17776 Aşkı kokladığım güller güller şimdi kime kaldı Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mustafa Coşkun İndir
  17789 Solmaz dediğin güller artık bir kere Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yılmaz Karakoyunlu İndir
  17789 Solmaz dediğin güller artık bir kere Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Yılmaz Karakoyunlu İndir
  17824 İsterdim misâfir ol içimdeki can gibi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Suat Yıldırım İndir
  17824 İsterdim misâfir ol içimdeki can gibi Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Suat Yıldırım İndir
  17862 Sen benim gönlümde öyle özelsin birine söylesem bu kim diyecek Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hasan Esen İndir
  17862 Sen benim gönlümde öyle özelsin birine söylesem bu kim diyecek Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Hasan Esen İndir
  17889 Aşk bahçelerinden goncalar deren kadın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmâil Ötenkaya İndir
  17899 Bu yıl da devirdim yazı baharı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ali Şenozan İndir
  17899 Bu yıl da devirdim yazı baharı Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Ali Şenozan İndir
  17899 Bu yıl da devirdim yazı baharı Sayfa 3 Kürdîli Hicazkâr Ali Şenozan İndir
  17902 Nasıl oldu ne oldu anlayamadık Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Cavit Ersoy İndir
  17902 Nasıl oldu ne oldu anlayamadık Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Cavit Ersoy İndir
  17904 Güneş ufka indi yine bu akşam Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
  17904 Güneş ufka indi yine bu akşam Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
  17905 Belki de meçhûldür gidecegim yer Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Baki Duyarlar İndir
  17905 Belki de meçhûldür gidecegim yer Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Baki Duyarlar İndir
  17912 Hüznün hikâyesi aynadaki yüz ak düşen saçlarım yılların izi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Necip Gülses İndir
  17912 Hüznün hikâyesi aynadaki yüz ak düşen saçlarım yılların izi Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Necip Gülses İndir
  17923 Hiç bilmediğim bir gecedir gözleriniz Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
  17923 Hiç bilmediğim bir gecedir gözleriniz Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
  17926 Gel seninle bu yaz biraz ada boğaz gezelim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
  17926 Gel seninle bu yaz biraz ada boğaz gezelim Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
  17927 Sensiz hâlim pek perîşan efendim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
  17928 Kandırmıyor tat verse de ruhları Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
  17928 Kandırmıyor tat verse de ruhları Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
  17942 Çiçeklerle sen gülerdin dallara Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yaşar Bedük İndir
  17942 Çiçeklerle sen gülerdin dallara Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Yaşar Bedük İndir
  17991 Ağlatma beni üzme yeter kalpte elem var Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ziyâ Levent Topçuoğlu İndir
  17993 Uzansam tutacağım sanarken el uzatsam kaçıyorsun bir tanem Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Tâhir Sıral İndir
  17993 Uzansam tutacağım sanarken el uzatsam kaçıyorsun bir tanem Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Tâhir Sıral İndir
  18038 Şu kalbime giriverdin beni âşık ediverdin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr M.Sabri Akçagül İndir
  18038 Şu kalbime giriverdin beni âşık ediverdin Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr M.Sabri Akçagül İndir
  18038 Şu kalbime giriverdin beni âşık ediverdin Sayfa 3 Kürdîli Hicazkâr M.Sabri Akçagül İndir
  18055 Git gelme bahar gözlü efendim kış olursun Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Metin Everes İndir
  18063 Sâkî yine lezzet dolu akşamlara gel Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yılmaz Karakoyunlu İndir
  18063 Sâkî yine lezzet dolu akşamlara gel Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Yılmaz Karakoyunlu İndir
  18067 Sabır yetmez tehammül yok aman cânım yeter hasret Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Haydar Akdemir İndir
  18072 Unutmak imkansızmış o güzelim kadını Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ünsal Silleli İndir
  18079 Sevdanın yolları uzar dolanır gelir misin söyle çağırsam seni Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Cavit Ersoy İndir
  18079 Sevdanın yolları uzar dolanır gelir misin söyle çağırsam seni Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Cavit Ersoy İndir
  18080 Sazlara ses veren teller gibisin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Akın Özkan İndir
  18085 Serildi sulara ay nurdan inciler dizdi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yılmaz Yüksel İndir
  18085 Serildi sulara ay nurdan inciler dizdi Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Yılmaz Yüksel İndir
  18093 Ziyân olan ömrümden arta kalan yıllarda Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Metin Everes İndir
  18093 Ziyân olan ömrümden arta kalan yıllarda Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Metin Everes İndir
  18106 Bilirsin dem bu demdir gün bugündür Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Akın Özkan İndir
  18109 Kaptırmışım gönlümü senden esen rüzgâra Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Ötenkaya İndir
  18138 İçimdeki fırtınalar dinmeden yazı gelmez mevsimlere sor beni Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmâil Demirkıran İndir
  18145 Özlemin çekmekle bitmiyor artık Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yener Topaloğlu İndir
  18145 Özlemin çekmekle bitmiyor artık Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Yener Topaloğlu İndir
  18163 Ömrümün neş’esi sensin gel kalbime şifâ sun Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Kasım İnaltekin İndir
  18163 Ömrümün neş’esi sensin gel kalbime şifâ sun Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Kasım İnaltekin İndir
  18169 Bir demet çiçeğim ben mor menekşeden güle Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Zeki Duygulu İndir
  18169 Bir demet çiçeğim ben mor menekşeden güle Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Zeki Duygulu İndir
  18197 Bir yeşil gözlü dilbere gönül verdim neyleyim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Zeki Duygulu İndir
  18216 İlk özlemim son aşkım hayat pınarım güzel Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr M.Sami Yanmaz İndir
  18282 Gönül hiç gülmez mi niçin âh çeker Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mustafa Ünal Yılmazer İndir
  18299 Öyle bir sevdâ içimde sen ne yapsan bitmiyor Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Sâlih Berkmen İndir
  18299 Öyle bir sevdâ içimde sen ne yapsan bitmiyor Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Sâlih Berkmen İndir
  18308 Bir bülbül için goncanı fırlatma kenare Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Remzi Oktar İndir
  18311 Bu gece çok ağladım gözyaşım kalbime aktı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Necmi Pişkin İndir
  18311 Bu gece çok ağladım gözyaşım kalbime aktı Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Necmi Pişkin İndir
  18337 Beşiktaş dendi mi yıldız görünür Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Âmir Ateş İndir
  18342 Bütün özlediklerim aradıklarım sende Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
  18342 Bütün özlediklerim aradıklarım sende Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
  18343 Çağla yayım çağla sazım durma sen çağla Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
  18343 Çağla yayım çağla sazım durma sen çağla Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
  18347 Issız sâhillerde yalnız kalıp ta Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
  18347 Issız sâhillerde yalnız kalıp ta Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
  18347 Issız sâhillerde yalnız kalıp ta Sayfa 3 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
  18351 Gel bana artık harâbım sensiz Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
  18351 Gel bana artık harâbım sensiz Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
  18356 Her gün bir yeni düşteyiz kucaklamış dağlar bizi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşça İndir
  18375 Meclisiniz ilham verir can verir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Aydın Oran İndir
  18379 Güzellikmiş sevgiymiş gönlümü avutmuyor Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr M.Sâmi Yanmaz İndir
  18402 Dünyâma kıysan derdin adıysan sen okşadıysan merhem gerekmez Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Fâruk Şâhin İndir
  18402 Dünyâma kıysan derdin adıysan sen okşadıysan merhem gerekmez Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Fâruk Şâhin İndir
  18421 Hasret ne kadar zormuş bunu şimdi anladım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Aslan Hepgür İndir
  18421 Hasret ne kadar zormuş bunu şimdi anladım Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Aslan Hepgür İndir
  18436 Gözünde yorgun bir bakış gibi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mehmet Kabaş İndir
  18436 Gözünde yorgun bir bakış gibi Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mehmet Kabaş İndir
  18452 Hayâl-i gamzesini sînede nihan buldum Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Servet Âlî İndir
  18470 Cemreler bir düşer rüyâ hep aynı kalır Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yılmaz Karakoyunlu İndir
  18470 Cemreler bir düşer rüyâ hep aynı kalır Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Yılmaz Karakoyunlu İndir
  18470 Cemreler bir düşer rüyâ hep aynı kalır Sayfa 3 Kürdîli Hicazkâr Yılmaz Karakoyunlu İndir
  18476 Sen ilkbahar ben sonbahar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Metin Everes İndir
  18476 Sen ilkbahar ben sonbahar Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Metin Everes İndir
  18481 Günlerim sanki bir öykü tekdüze Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Türkan Öncü İndir
  18481 Günlerim sanki bir öykü tekdüze Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Türkan Öncü İndir
  18485 Lâcivert yıldızlar iner saçlarına Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Bilge Özgen İndir
  18485 Lâcivert yıldızlar iner saçlarına Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Bilge Özgen İndir
  18506 Yanıp duruyorum bitsin bu gurbet Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ali Şenozan İndir
  18506 Yanıp duruyorum bitsin bu gurbet Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Ali Şenozan İndir
  18514 Yine yalnız bir gece dudağımda tek hece Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mustafa Malay İndir
  18514 Yine yalnız bir gece dudağımda tek hece Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mustafa Malay İndir
  18533 Derdimi gizledim cümle âlemden Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hasip Celil Kolaş İndir
  18543 Hep sen oldun hayâlimde düşlerimde gördüğüm Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Seyfi Güldağı İndir
  18574 Son hâtıramız bil ki ölümden de beter Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Nuran Kurt İndir
  18575 Dolduramaz hiçbir şey kalbimdeki yerini Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yener Topaloğlu İndir
  18575 Dolduramaz hiçbir şey kalbimdeki yerini Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Yener Topaloğlu İndir
  18580 Bir kız sarı saçlı erik gözlü fidan Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
  18580 Bir kız sarı saçlı erik gözlü fidan Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
  18584 Aramızda seneler var aylar var Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İlgün Soysev İndir
  18584 Aramızda seneler var aylar var Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İlgün Soysev İndir
  18592 Sular gibi şarkılarda nağme nağme akışın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Niyâzi Şengül İndir
  18592 Sular gibi şarkılarda nağme nağme akışın Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Niyâzi Şengül İndir
  18597 Bir sözüme darıldın bülbül güle küser mi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Aytekin Çolakoğlu İndir
  18600 Gitme artık kal benimle hasretim ben sevgine Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mustafa Ünal Yılmazer İndir
  18608 Sevdâ dolu günler hani can sevgili nerde Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ayşenur Özpekel İndir
  18617 Gönlümdeki aşkı bilene kadar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  18617 Gönlümdeki aşkı bilene kadar Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  18618 Yalvardım hep Tanrı’ma Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  18618 Yalvardım hep Tanrı’ma Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  18629 Ne yaptımsa gülüm olmadı gitti Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selahattin Sağlam İndir
  18629 Ne yaptımsa gülüm olmadı gitti Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Selahattin Sağlam İndir
  18632 Vurgun yemiş gibi hastayım hasta Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hüseyin Soysal İndir
  18662 Bir ömür yetmedi sana doymaya Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ümit Aşık İndir
  18666 Yüce dağları delen Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ali Hasırcı İndir
  18678 Ya zamanından çok erken gelirim dünyaya Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Cavit Ersoy İndir
  18678 Ya zamanından çok erken gelirim dünyaya Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Cavit Ersoy İndir
  18679 Sonbahar mı gelmiş böyle çok erken Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Cavit Ersoy İndir
  18679 Sonbahar mı gelmiş böyle çok erken Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Cavit Ersoy İndir
  18703 Bakınca gözlerin hareleniyor Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Tekin Para İndir
  18703 Bakınca gözlerin hareleniyor Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Tekin Para İndir
  18725 Aşkında gurur yoktu severdin beni candan Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hasan Esen İndir
  18726 Ben unutsam şarkılar söyler seni Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hasan Esen İndir
  18740 Masum yüzlüm güzel gözlüm gel bana Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ahmet Haner İndir
  18746 Neş’emle sevincim çok kısa bir an Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Atıf Baştuğ İndir
  18746 Neş’emle sevincim çok kısa bir an Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Atıf Baştuğ İndir
  18757 Adına şarkı yaptım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Civan Argönül İndir
  18777 Hatıralar bırakmıyor peşimi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hasan Esen İndir
  18777 Hatıralar bırakmıyor peşimi Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Hasan Esen İndir
  18784 Buseler sunsun dudağından goncalar Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Tekin Para İndir
  18784 Buseler sunsun dudağından goncalar Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Tekin Para İndir
  18785 Beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Suat Akgün İndir
  18785 Beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Suat Akgün İndir
  18788 Bir ömrü onun aşkına verdim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Niyazi Şengül İndir
  18788 Bir ömrü onun aşkına verdim Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Niyazi Şengül İndir
  18824 Seviyorum deme bana yalancı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yusuf Koçak İndir
  18824 Seviyorum deme bana yalancı Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Yusuf Koçak İndir
  19077 Seni öyle sevdim ki anlatamam sevgilim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ömer Faruk Şahin İndir
  19077 Seni öyle sevdim ki anlatamam sevgilim Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Ömer Faruk Şahin İndir
  19094 Göğsüne taktığın çiçek olsaydım Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İsmail Birateş İndir
  19094 Göğsüne taktığın çiçek olsaydım Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İsmail Birateş İndir
  19096 Davetsiz izinsiz gönlüme girdin (Kıyamete Kadar) Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr A.Atilla Sütşurup İndir
  19096 Davetsiz izinsiz gönlüme girdin (Kıyamete Kadar) Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr A.Atilla Sütşurup İndir
  19098 Şöyle bir gün olsun sözün sözünü Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Talât Er İndir
  19098 Şöyle bir gün olsun sözün sözünü Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Talât Er İndir
  19102 Baktın da göremedin sana nasıl yandığımı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Demir Karabaş İndir
  19102 Baktın da göremedin sana nasıl yandığımı Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Demir Karabaş İndir
  19110 Gelsen bana sarsam seni Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hasan Esen İndir
  19110 Gelsen bana sarsam seni Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Hasan Esen İndir
  19129 Seni dedin seni çok dedin sonra… Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selâhattin İçli İndir
  19133 Ne dizde tâkate yer var ne gözde fer bulunur Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Faruk Şahin İndir
  19133 Ne dizde tâkate yer var ne gözde fer bulunur Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Faruk Şahin İndir
  19145 Neler anlatıyor neler o güzel gözler Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ercan Çulhaoğlu İndir
  19151 Bir bakışın kalbimi titretip durdursa da Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Atıf Baştuğ İndir
  19151 Bir bakışın kalbimi titretip durdursa da Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Atıf Baştuğ İndir
  19172 Sen dağların yücesine erdin de Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Korkut Samancı İndir
  19172 Sen dağların yücesine erdin de Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Korkut Samancı İndir
  19173 Ne yaptım diyorsun daha ne olsun Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Korkut Samancı İndir
  19173 Ne yaptım diyorsun daha ne olsun Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Korkut Samancı İndir
  19173 Ne yaptım diyorsun daha ne olsun Sayfa 3 Kürdîli Hicazkâr Korkut Samancı İndir
  19207 Senden öğrendi gönül sevgi nedir aşk nedir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşca İndir
  19207 Senden öğrendi gönül sevgi nedir aşk nedir Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Alâeddin Yavaşca İndir
  19234 Alevler gönülde ıslanmış artık Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yılmaz Yüksel İndir
  19234 Alevler gönülde ıslanmış artık Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Yılmaz Yüksel İndir
  19239 Vurduğun her yerden gül biter sanma Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Özcan Sönmez İndir
  19255 Gözlerime bakıp gülmesen bile Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mustafa Malay İndir
  19255 Gözlerime bakıp gülmesen bile Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Mustafa Malay İndir
  19300 Duydum yeni bir aşk doğmuş gönlüne Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İlgün Soysev İndir
  19300 Duydum yeni bir aşk doğmuş gönlüne Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İlgün Soysev İndir
  19328 Gitti o güzel yâdıma bir handesi kaldı Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Gültekin Aydoğdu İndir
  19335 Sararmış bir yaprak gibi bırak gönlümü yerde kalsın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Erdinç Çelikkol İndir
  19335 Sararmış bir yaprak gibi bırak gönlümü yerde kalsın Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Erdinç Çelikkol İndir
  19359 Yüzümü hasretine döndürdüm bekliyorum Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
  19359 Yüzümü hasretine döndürdüm bekliyorum Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Avni Anıl İndir
  19368 Seni o yeşil bahçelere güllere sordum Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Suphi İdrisoğlu İndir
  19395 Bana ayrılığı öğretmeden seni sevmeyi öğretme sakın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Burhan Bakışkan İndir
  19395 Bana ayrılığı öğretmeden seni sevmeyi öğretme sakın Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Burhan Bakışkan İndir
  19412 Denizlerin koynunda oynaşan mehtap gibi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Gültekin Aydoğdu İndir
  19412 Denizlerin koynunda oynaşan mehtap gibi Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Gültekin Aydoğdu İndir
  19422 Kıskandım saçlarını yanağına vurdukça Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Metin Everes İndir
  19434 Sen bir şiirsin hece hece sayfalarımda Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ali Hasırcı İndir
  19443 Sen yanımda olsan da ben hep sana hasretim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Talât Er İndir
  19443 Sen yanımda olsan da ben hep sana hasretim Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Talât Er İndir
  19449 Yumsam gözümü rüyam oluyorsun Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Necip Gülses İndir
  19449 Yumsam gözümü rüyam oluyorsun Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Necip Gülses İndir
  19453 Bir hasret var kalbimin içinde Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Recep Altınok İndir
  19453 Bir hasret var kalbimin içinde Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Recep Altınok İndir
  19454 Deli gönlüm niye bilmem onu halâ anıyorsun Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Faruk Şahin İndir
  19454 Deli gönlüm niye bilmem onu halâ anıyorsun Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Faruk Şahin İndir
  19456 Bir gün öyle habersiz şu kapıyı aç da gir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Aytekin Çolakoğlu İndir
  19456 Bir gün öyle habersiz şu kapıyı aç da gir Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Aytekin Çolakoğlu İndir
  19459 Aşkınla yanan kâlbimi sâhrâlara attın Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Faruk Şahin İndir
  19459 Aşkınla yanan kâlbimi sâhrâlara attın Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Faruk Şahin İndir
  19496 Sürmeli gözlerle süzüp hâl-i perişân ediyor Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Uğur Şumnulu İndir
  19496 Sürmeli gözlerle süzüp hâl-i perişân ediyor Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Uğur Şumnulu İndir
  19537 Çöz zülfünü dök omzuna handân olarak gel Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Yılmaz Karakoyunlu İndir
  19537 Çöz zülfünü dök omzuna handân olarak gel Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Yılmaz Karakoyunlu İndir
  19582 Yine hasretini saldın deli başıma Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Vedat Çetinkaya İndir
  19582 Yine hasretini saldın deli başıma Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Vedat Çetinkaya İndir
  19593 Bir kez gelip geçer de ömrümüzden Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Kadri Şarman İndir
  19596 Yağmurlarla ıslanan bahçede güller gibi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Teoman Önaldı İndir
  19596 Yağmurlarla ıslanan bahçede güller gibi Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Teoman Önaldı İndir
  19596 Yağmurlarla ıslanan bahçede güller gibi Sayfa 3 Kürdîli Hicazkâr Teoman Önaldı İndir
  19601 Şimdi en açık renginde gözlerin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Kâmuran Yarkın İndir
  19601 Şimdi en açık renginde gözlerin Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Kâmuran Yarkın İndir
  19603 Bende hasret hal bırakmaz nerdesin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ömür Gençel İndir
  19603 Bende hasret hal bırakmaz nerdesin Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Ömür Gençel İndir
  19606 Yollarına bakıpta beklediğim sen miydin Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Selahattin Sağlam İndir
  19612 Elveda diyeceksen eğer gelme hep ilhamlarda kal Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Turan İnam İndir
  19612 Elveda diyeceksen eğer gelme hep ilhamlarda kal Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Turan İnam İndir
  19613 Bir ayrılık daha yaşadı kalbim Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Erol Bingöl İndir
  19613 Bir ayrılık daha yaşadı kalbim Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Erol Bingöl İndir
  19618 Bana dön gitme artık bu kalbim hep senindir Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Mustafa Ünal Yılmazer İndir
  19626 Bir kahkahanın aksini duydum ki atılmış Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Fâruk Şâhin İndir
  19626 Bir kahkahanın aksini duydum ki atılmış Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Fâruk Şâhin İndir
  19628 Yüreğim aşkla yaşar bir keder bir neşeyi Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Hüseyin Soysal İndir
  19632 Kalbimi dinle derim zevk ve safâ ile sen Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ergüder Öktem İndir
  19646 Bir hayırsız yâr yüzünden yâre açtım bağrıma Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Niyazi Şengül İndir
  19646 Bir hayırsız yâr yüzünden yâre açtım bağrıma Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Niyazi Şengül İndir
  19659 Adalar iskelesi iskelede bir yürek Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Gültekin Aydoğdu İndir
  19659 Adalar iskelesi iskelede bir yürek Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Gültekin Aydoğdu İndir
  19681 Ne mutlu berâberiz şenlendi kâlblerimiz Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Metin Everes İndir
  19689 Ne kaldı mâziden kahırdan başka Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr İbrahim Umut İndir
  19689 Ne kaldı mâziden kahırdan başka Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr İbrahim Umut İndir
  19694 Belli ki bu sevdanın sonu hicran Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Ziyâ Levent Topçuoğlu İndir
  19698 O kumral saçlarına beni dolasan Sayfa 1 Kürdîli Hicazkâr Erdoğan Yıldızel İndir
  19698 O kumral saçlarına beni dolasan Sayfa 2 Kürdîli Hicazkâr Erdoğan Yıldızel İndir
  11883 Cânânımı tenhâ bularak bir görebilsem Sayfa 1 Kürdî (Zirgüle’li) Fethi Karamahmudoğlu İndir
  11883 Cânânımı tenhâ bularak bir görebilsem Sayfa 2 Kürdî (Zirgüle’li) Fethi Karamahmudoğlu İndir
  11884 Çileler halkalanıp zülfüne sünbül dokuyor Sayfa 1 Kürdî (Zirgüle’li) Fethi Karamahmudoğlu İndir
  11885 İnce bir kanat ürperir senin öptüğün yerde Sayfa 1 Kürdî (Zirgüle’li) Fethi Karamahmudoğlu İndir
  11885 İnce bir kanat ürperir senin öptüğün yerde Sayfa 2 Kürdî (Zirgüle’li) Fethi Karamahmudoğlu İndir
  12043 Yakar nârında ruhsârın Sayfa 1 Kürdî (Zirgüle’li) Fethi Karamahmudoğlu İndir
  14921 İşven güzel nazın güzel Sayfa 1 Kürdî (Zirgüle’li) Rüştü Eriç İndir
  18853 Ay saçlarını koyda tararken pupa yelken Sayfa 1 K.Hicazkâr Sadettin Kaynak İndir

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.