Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
135 Ağlasam ben yaraşır kim bana bülbül dediler Sayfa 1 Karcığar Akın Özkan İndir
178 Ah efendim dinle gel bu nâle vü feryâdımı Sayfa 1 Karcığar Hâfız Yusuf Efendi İndir
227 Ah ü zâre düştüm dostlar n’işleyim (Kerem) Sayfa 1 Karcığar _ İndir
338 Aldın dil-i nâşâdımı Sayfa 1 Karcığar Ali Bey (Enderûnî-Hanende) İndir
391 Alnımda çizgiler saçım doldu ak Sayfa 1 Karcığar Yusuf Nalkesen İndir
411 Amâde olur zevk-i Cem’e zümre-i rindân Sayfa 1 Karcığar Zekâî Dede İndir
411 Amâde olur zevk-i Cem’e zümre-i rindân Sayfa 2 Karcığar Zekâî Dede İndir
411 Amâde olur zevk-i Cem’e zümre-i rindân Sayfa 3 Karcığar Zekâî Dede İndir
422 Aman Esmâ’m aman canım yosmam aman Sayfa 1 Karcığar Muhlis Sabahattin Ezgi İndir
506 Ardına dek açık kalbin kapısı Sayfa 1 Karcığar Bilge Özgen İndir
506 Ardına dek açık kalbin kapısı Sayfa 2 Karcığar Bilge Özgen İndir
509 Arılar çevreni sarmış bal için Sayfa 1 Karcığar Bahri Altıntaş İndir
510 Arı olsam bakmaz idim balına Sayfa 1 Karcığar Necmi Pişkin İndir
607 Âşık oldum ben sana ey gül-beden Sayfa 1 Karcığar İbrâhim Tuğberk İndir
673 Aşkımın kadrini bilmeyen güzel (GÖRÜNMEDEN GİT) Sayfa 1 Karcığar Selâhattin Altınbaş İndir
673 Aşkımın kadrini bilmeyen güzel (GÖRÜNMEDEN GİT) Sayfa 2 Karcığar Selâhattin Altınbaş İndir
769 Aşkı pinhân edemem nâle vü efgandır bu Sayfa 1 Karcığar Hacı Arif Bey İndir
769 Aşkı pinhân edemem nâle vü efgandır bu Sayfa 2 Karcığar Hacı Arif Bey İndir
831 Ateşiyle yanıyorken yüreğim Sayfa 1 Karcığar Râkım Elkutlu İndir
1039 Bahar oldu (erdi) güzel seyre gelmez mi Sayfa 1 Karcığar _ İndir
1039 Bahar oldu (erdi) güzel seyre gelmez mi Sayfa 2 Karcığar _ İndir
1048 Bahar sensiz hazan sensiz olamaz Sayfa 1 Karcığar Halil İbrâhim Taşkent İndir
1103 Bak gönlüme gurbette açan bir güle döndü Sayfa 1 Karcığar Ahmet Mükerrem Akıncı İndir
1103 Bak gönlüme gurbette açan bir güle döndü Sayfa 2 Karcığar Ahmet Mükerrem Akıncı İndir
1203 Bana o kadar yakınsın ki seni ben sandım Sayfa 1 Karcığar Cevdet Çağla İndir
1279 Bekletme yeter kalmadı hiç sabra mecâlim Sayfa 1 Karcığar Necmi Pişkin İndir
1471 Benim yârim koklanmamış bir gonce gül olmalı Sayfa 1 Karcığar Kasım İnaltekin İndir
1499 Benliyi aldım kaçaktan Sayfa 1 Karcığar _ (Öztuna’da Dede Ef.) İndir
1517 Ben ölürsem acı bir parça bana derdimi çek Sayfa 1 Karcığar Rıdvan Lâle İndir
1522 Ben sana gönlüm verip de şu cihanda gülmedim Sayfa 1 Karcığar Nihat Adlim İndir
1529 Ben sanırdım âlem içre hiç bana yâr kalmamış Sayfa 1 Karcığar Hüseyin Sâdettin Arel İndir
1529 Ben sanırdım âlem içre hiç bana yâr kalmamış Sayfa 2 Karcığar Hüseyin Sâdettin Arel İndir
1529 Ben sanırdım âlem içre hiç bana yâr kalmamış Sayfa 3 Karcığar Hüseyin Sâdettin Arel İndir
1531 Ben sararken bir gecenin böyle sonsuz hüznünü Sayfa 1 Karcığar Şeref Yaman İndir
1638 Bî-kes ü bî-çâreyim âh ağlarım Sayfa 1 Karcığar Asdik Ağa İndir
1657 Bilirim sözün söz değişmemiştir Sayfa 1 Karcığar Yusuf Nalkesen İndir
1657 Bilirim sözün söz değişmemiştir Sayfa 2 Karcığar Yusuf Nalkesen İndir
1698 Bilmem ki safâ neş’e bu ömrün neresinde Sayfa 1 Karcığar Leon Hancıyan İndir
1751 Bin renc ü elem toplanarak rûhuma dolsa Sayfa 1 Karcığar Refik Fersan İndir
1751 Bin renc ü elem toplanarak rûhuma dolsa Sayfa 2 Karcığar Refik Fersan İndir
1814 Bir beste için titrediğim çok senelerdi Sayfa 1 Karcığar Hasan Fehmi Mutel İndir
1859 Birden değişti dünyâm tuttun da ellerimi Sayfa 1 Karcığar Süleyman Mertkanlı İndir
1925 Bir gonca gülün revnâkı parlar deheninde Sayfa 1 Karcığar Lem’î Atlı İndir
1931 Bir goncaya bir hâre nigâh eyledi bülbül Sayfa 1 Karcığar Hacı Arif Bey İndir
1937 Bir gölge ol beni peşinden koştur Sayfa 1 Karcığar Lem’î Atlı İndir
1995 Bir gün gelecek sen de beni anlayacaksın Sayfa 1 Karcığar Sâdi Hoşses İndir
1995 Bir gün gelecek sen de beni anlayacaksın Sayfa 2 Karcığar Sâdi Hoşses İndir
2020 Bir gün seviyor ertesi gün kıskanıyor kalbi derinden Sayfa 1 Karcığar Râkım Elkutlu İndir
2069 Bir hoş tekellüm eyler ol âfet çıtır çıtır Sayfa 1 Karcığar Bîmen Şen İndir
2069 Bir hoş tekellüm eyler ol âfet çıtır çıtır Sayfa 2 Karcığar Bîmen Şen İndir
2083 Bir ince fidansın eğilirsin bükülürsün Sayfa 1 Karcığar İsmail Baha Sürelsan İndir
2132 Bir kuş uçmaz kervan geçmez ellerde kalırdım… Sayfa 1 Karcığar Mustafa Nâfiz Irmak İndir
2150 Birlikte geçer ömrümüzün günleri sandım Sayfa 1 Karcığar Necmi Pişkin İndir
2159 Bir melek sanki özü Sayfa 1 Karcığar Alâeddin Pakyüz İndir
2258 Bir soluk nefha misâli beni aldattı kadın Sayfa 1 Karcığar İbrâhim Tuğberk İndir
2275 Bir şuh gülüşün attı beni bil bu cefâya Sayfa 1 Karcığar Selâhattin İçli İndir
2275 Bir şuh gülüşün attı beni bil bu cefâya Sayfa 2 Karcığar Selâhattin İçli İndir
2281 Bir taraftan âşıkı derd ü gam-ı yâr ağlatır Sayfa 1 Karcığar Tanbûri Ali Efendi İndir
2281 Bir taraftan âşıkı derd ü gam-ı yâr ağlatır Sayfa 2 Karcığar Tanbûri Ali Efendi İndir
2333 Bir yanardağ gibidir sana hasret bu gönül Sayfa 1 Karcığar Arif Sâmi Toker İndir
2338 Bir yâreli kuş çırpınıyor sanki telinde Sayfa 1 Karcığar Kanûni Hacı Arif Bey İndir
2338 Bir yâreli kuş çırpınıyor sanki telinde Sayfa 2 Karcığar Kanûni Hacı Arif Bey İndir
2456 Böyle çatık kaşlı taşlı söz ile geleceksen bana gelme Sayfa 1 Karcığar Necdet Tokatlıoğlu İndir
2456 Böyle çatık kaşlı taşlı söz ile geleceksen bana gelme Sayfa 2 Karcığar Necdet Tokatlıoğlu İndir
2482 Bu çırpınış mutluluk mu melâl mi Sayfa 1 Karcığar Ali Şenozan İndir
2482 Bu çırpınış mutluluk mu melâl mi Sayfa 2 Karcığar Ali Şenozan İndir
2495 Bu gece çamlarda kalsak ne olur Sayfa 1 Karcığar Artaki Candan İndir
2505 Bugün bayram günüdür yârim köyün gülüdür Sayfa 1 Karcığar Hasan Özçivi İndir
2553 Bu kış hanım İstanbul’a taşın da Sayfa 1 Karcığar İsmet Ağa İndir
2634 Bu yosmalık geçer bu çağ değişir Sayfa 1 Karcığar Hacı Arif Bey İndir
2634 Bu yosmalık geçer bu çağ değişir Sayfa 2 Karcığar Hacı Arif Bey İndir
2671 Bülbülleri pür şevk ediyor hüsn-i beyânın Sayfa 1 Karcığar Mustafa Nûri Efendi (Melekzet) İndir
2671 Bülbülleri pür şevk ediyor hüsn-i beyânın Sayfa 2 Karcığar Mustafa Nûri Efendi (Melekzet) İndir
2676 Bülbül olsam kona (da ) bilsem dallere Sayfa 1 Karcığar _ İndir
2676 Bülbül olsam kona (da ) bilsem dallere Sayfa 2 Karcığar _ İndir
2677 Bülbül sesi âh oldu bu yıl fasl-ı baharda Sayfa 1 Karcığar Artaki Candan İndir
2688 Bülbülüm ötmez oldu Sayfa 1 Karcığar Nihat Adlim İndir
2688 Bülbülüm ötmez oldu Sayfa 2 Karcığar Nihat Adlim İndir
2727 Cânân diye bin âh ile feryâd etme gönül Sayfa 1 Karcığar Yusuf Nalkesen İndir
2903 Çayıra serdim postu imanım Sayfa 1 Karcığar _ İndir
2956 Çeşmânı o mehveşin elâdır Sayfa 1 Karcığar Lem’î Atlı İndir
3083 Çok zamandır gelmez oldun nev-civânım yanıma Sayfa 1 Karcığar Ethem Efendi (Tersâne’li ) İndir
3116 Dağda tavşanlar geziyor Sayfa 1 Karcığar Hacı Ârif Bey İndir
3135 Dağları hep kar aldı gülleri hep hâr aldı Sayfa 1 Karcığar Sadettin Kaynak İndir
3339 Dikenler gül olur sevgi dalında Sayfa 1 Karcığar Burhan Durucu İndir
3339 Dikenler gül olur sevgi dalında Sayfa 2 Karcığar Burhan Durucu İndir
3357 Dil-beste tâb-ı hüsnüne ins ü melek senin Sayfa 1 Karcığar Hâşim Bey İndir
3357 Dil-beste tâb-ı hüsnüne ins ü melek senin Sayfa 2 Karcığar Hâşim Bey İndir
3383 Dile düştüm senin yüzünden yine Sayfa 1 Karcığar Selâhattin Pınar İndir
3383 Dile düştüm senin yüzünden yine Sayfa 2 Karcığar Selâhattin Pınar İndir
3412 Dil haste-i muhabbet dûçâr-ı hicr-i cânân Sayfa 1 Karcığar Zekâî Dede İndir
3415 Dil-hûn oluyor kalb-i hazînim feryâdıma gel Sayfa 1 Karcığar Sabri Süha Ansen İndir
3468 Dinle aklın var ise pîr-i mugânın pendini Sayfa 1 Karcığar Hacı Arif Bey İndir
3564 Dudağından bana tattırmadı vuslat tadını Sayfa 1 Karcığar Erol Sayan İndir
3827 Elimdeyken senin gül-penbe destin Sayfa 1 Karcığar Lavtacı Hristo İndir
3834 Eller güzel beller güzel Sayfa 1 Karcığar Fethi Karamahmudoğlu İndir
3862 Elvermedi mi gayrı dil âteşlere yansın Sayfa 1 Karcığar Civan Ağa İndir
3862 Elvermedi mi gayrı dil âteşlere yansın Sayfa 2 Karcığar Civan Ağa İndir
4075 Ey felek bâri bırak ki yanayım ağlayayım Sayfa 1 Karcığar Asdik Ağa İndir
4075 Ey felek bâri bırak ki yanayım ağlayayım Sayfa 2 Karcığar Asdik Ağa İndir
4116 Ey gönül niçin perîşânsın beyâz kâkül gibi Sayfa 1 Karcığar Zeki Arif Ataergin İndir
4254 Ey sıra sıra dizilen serviler Sayfa 1 Karcığar Ahmet Mükerrem Akıncı İndir
4254 Ey sıra sıra dizilen serviler Sayfa 2 Karcığar Ahmet Mükerrem Akıncı İndir
4441 Feyz-bahş-i can iken âleme şirin sözlerin Sayfa 1 Karcığar Lavtacı Hristo İndir
4441 Feyz-bahş-i can iken âleme şirin sözlerin Sayfa 2 Karcığar Lavtacı Hristo İndir
4918 Girdi gönül aşk yoluna Sayfa 1 Karcığar Dede Efendi İndir
4930 Gitme ne kadar uzaklara gitsen ellerini götürme Sayfa 1 Karcığar Ziyâ Taşkent İndir
4930 Gitme ne kadar uzaklara gitsen ellerini götürme Sayfa 2 Karcığar Ziyâ Taşkent İndir
4948 Gittiğin yerde unutma bir gün olsun beni an Sayfa 1 Karcığar Mustafa Sunar İndir
5167 Gönlümdeki yangın seninle söner Sayfa 1 Karcığar Bilge Özgen İndir
5167 Gönlümdeki yangın seninle söner Sayfa 2 Karcığar Bilge Özgen İndir
5169 Gönül beni usandırdı bana ağyârı andırdı Sayfa 1 Karcığar Selânik’li Ahmet Efendi İndir
5169 Gönül beni usandırdı bana ağyârı andırdı Sayfa 2 Karcığar Selânik’li Ahmet Efendi İndir
5184 Gönülde bir ateş yakalım dedi Sayfa 1 Karcığar Mustafa Nâfiz Irmak İndir
5184 Gönülde bir ateş yakalım dedi Sayfa 2 Karcığar Mustafa Nâfiz Irmak İndir
5366 Görünce ben seni ey mâh Sayfa 1 Karcığar Selânik’li Ahmet Efendi İndir
5407 Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mâhım Sayfa 1 Karcığar Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
5407 Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mâhım Sayfa 2 Karcığar Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
5576 Gül açar bülbül öter yaz geçer Sayfa 1 Karcığar Cevdet Çağla İndir
5584 Gül aldın elinden baharın yazın Sayfa 1 Karcığar Bahri Altıntaş İndir
5672 Gülmedim içimden seni sevdim seveli Sayfa 1 Karcığar Alâeddin Yavaşça İndir
5681 Gülmezse yüzün goncaların kalbi kan ağlar Sayfa 1 Karcığar Mustafa Nâfiz Irmak İndir
5695 Gül sevdiceğim gül yüzünün gülleri açsın Sayfa 1 Karcığar Hüseyin Sâdettin Arel İndir
5729 Gülüşün de güzel ağlayışın da (BALLAR GİBİSİN) Sayfa 1 Karcığar Yusuf Nalkesen İndir
5743 Gül zamanı geleceğim demiştin Sayfa 1 Karcığar Necip Mirkelâmoğlu İndir
5798 Güneş ruhsâreli cânân nikab-ender-nikab oldu Sayfa 1 Karcığar Şerif İçli İndir
5902 Haber yok geçiyor hep aylar dedim Sayfa 1 Karcığar Adem Şâhin İndir
5921 Haklıyım ger arşa îsâl eylesem efganımı Sayfa 1 Karcığar Asdik Ağa İndir
5978 Hani bir gün bile görmezsen ölürdün güzelim Sayfa 1 Karcığar Gültekin Çeki İndir
6061 Hasretle güzel günleri hep ansa da gönlüm Sayfa 1 Karcığar Bahri Altıntaş İndir
6204 Hem seversin hem yanarsın hem yine âvâresin Sayfa 1 Karcığar Sâdi Hoşses İndir
6322 Her sevginin arkasından tutuşup da yanma artık Sayfa 1 Karcığar Yılmaz Yüksel İndir
6322 Her sevginin arkasından tutuşup da yanma artık Sayfa 2 Karcığar Yılmaz Yüksel İndir
6330 Her subh u şâmım dâim safâda Sayfa 1 Karcığar Hacı Arif Bey İndir
6350 Her vakt-i seher bülbülü gûş eyledi ol gül Sayfa 1 Karcığar Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
6376 Hey kız nerelisin sen Sayfa 1 Karcığar Şerif İçli İndir
6528 Hüsnüne etvâr-ı nâzın şan senin Sayfa 1 Karcığar Lem’î Atlı İndir
6605 İçtim bu gece ben hiç durmadan içtim Sayfa 1 Karcığar Erol Sayan İndir
6618 İhtirazla arz-ı hâl eyler gönül Sayfa 1 Karcığar Lem’î Atlı İndir
6703 İnleyen âh eyleyen bî-çâre bir ney’dir gönül Sayfa 1 Karcığar Fehmi Tokay İndir
6742 İstemem seni artık gelsen de olur gelmesen de Sayfa 1 Karcığar Ferit Sıdal İndir
6766 İşte gördüm anladım hem sebebim ağyâr değil Sayfa 1 Karcığar Kemânî Necâti Bey İndir
6829 Kaçsan da sen uzaklara olsan bile ellerin Sayfa 1 Karcığar Yusuf Nalkesen İndir
6912 Kalbimdeki tek hâtıranın rengi solarken Sayfa 1 Karcığar Zeki Müren İndir
6919 Kalbime yuva yaptın sonra da yıktın Sayfa 1 Karcığar Arif Sâmi Toker İndir
6944 Kaldı mâzide bizim aşkımızın hâtırası Sayfa 1 Karcığar Alâeddin Yavaşça İndir
7011 Kara bulutları kaldır aradan Sayfa 1 Karcığar Sadettin Kaynak İndir
7104 Kemend-i zülfün esîr-i zülf-i yâr oldum Sayfa 1 Karcığar Afet Mısırlıyan (Ûdî) İndir
7125 Kervan da konmuş derler dağların ardına Sayfa 1 Karcığar Kemâl Gürses İndir
7155 Kırdın kalbimi aşkımı yıktın (NİÇİN) Sayfa 1 Karcığar Necdet Varol İndir
7275 Köçekçeler Sayfa 1 Karcığar _ İndir
7520 Meclise gelirsin neş’e saçarsın Sayfa 1 Karcığar Nûri Halil Poyraz İndir
7543 Meded ey perî gamından ciğerim kebab olupdur Sayfa 1 Karcığar Hâşim Bey İndir
7543 Meded ey perî gamından ciğerim kebab olupdur Sayfa 2 Karcığar Hâşim Bey İndir
7593 Mendili aldım elinden Sayfa 1 Karcığar _ İndir
7621 Mersin Mersin güzel Mersin Sayfa 1 Karcığar Cevdet Çağla İndir
7647 Mest oldu gönül gözlerini gördüğüm akşam Sayfa 1 Karcığar Şerif İçli İndir
7647 Mest oldu gönül gözlerini gördüğüm akşam Sayfa 2 Karcığar Şerif İçli İndir
7650 Mest olup seyrine daldıkça derinden derine Sayfa 1 Karcığar Ferit Tan İndir
7672 Mevsim-i gül fasl-ı bülbül nev-bahar eyyâmıdır Sayfa 1 Karcığar Hâşim Bey İndir
7672 Mevsim-i gül fasl-ı bülbül nev-bahar eyyâmıdır Sayfa 2 Karcığar Hâşim Bey İndir
7788 Mümkün olur mu sevmemek seni Sayfa 1 Karcığar Hacı Arif Bey İndir
7919 Nazîr olmaz sana âlemde teksin Sayfa 1 Karcığar Râkım Elkutlu İndir
7921 Nazîrin yok senin ey mâh yerde Sayfa 1 Karcığar Selânik’li Ahmet Efendi İndir
8025 Ne kadar güzelsin ne kadar da şirin Sayfa 1 Karcığar İrfan Doğrusöz İndir
8025 Ne kadar güzelsin ne kadar da şirin Sayfa 2 Karcığar İrfan Doğrusöz İndir
8032 Ne kederdir ne çile seni beklemek Sayfa 1 Karcığar Sabri Süha Ansen İndir
8056 Ne olursun beni yalnız bırakıp gitme sakın Sayfa 1 Karcığar Emin Akan İndir
8091 Ne yaptımsa olmadı seni unutmak için Sayfa 1 Karcığar Metin Everes İndir
8091 Ne yaptımsa olmadı seni unutmak için Sayfa 2 Karcığar Metin Everes İndir
8098 Ne yüzden arz-ı hâl etsem acep ol şâh-ı hûbâna Sayfa 1 Karcığar _ İndir
8098 Ne yüzden arz-ı hâl etsem acep ol şâh-ı hûbâna Sayfa 2 Karcığar _ İndir
8098 Ne yüzden arz-ı hâl etsem acep ol şâh-ı hûbâna Sayfa 3 Karcığar _ İndir
8160 Nedir bu handeler bu işveler bu nâz ü istiğna Sayfa 1 Karcığar Râkım Elkutlu İndir
8161 Nedir bu işveli edâ canım yeter artık Sayfa 1 Karcığar Selâhattin İçli İndir
8174 Nedir ol şûh-i istiğna-edânın kârı bilmem ki Sayfa 1 Karcığar Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
8194 Nerde o neş’e âh o şen günlerimiz Sayfa 1 Karcığar Nûri Halil Poyraz İndir
8195 Nerde yazım baharım (HANİ) Sayfa 1 Karcığar Halil İbrâhim Taşkent İndir
8277 Neyse Mecnûn’una Leylâ bana bil sende”o”sun Sayfa 1 Karcığar Emin Ongan İndir
8338 Nihan oldu gözümden bestekârım Sayfa 1 Karcığar Asdik Ağa İndir
8339 Nihâni ol büt-i şîrin-sühanle söyleşiriz Sayfa 1 Karcığar Dellalzâde İndir
8373 O âhû bakışlara bir anda kandın gönül Sayfa 1 Karcığar Fehmi Tokay İndir
8373 O âhû bakışlara bir anda kandın gönül Sayfa 2 Karcığar Fehmi Tokay İndir
8373 O âhû bakışlara bir anda kandın gönül Sayfa 3 Karcığar Fehmi Tokay İndir
8484 Olmaz olamaz böyle muhabbet aşk bahçelerinde Sayfa 1 Karcığar Sabri Süha Ansen İndir
8484 Olmaz olamaz böyle muhabbet aşk bahçelerinde Sayfa 2 Karcığar Sabri Süha Ansen İndir
8516 Ondördü ayın gel güzelim îd edelim gel Sayfa 1 Karcığar Şerif İçli İndir
8556 Oya gibi incesin dağlar kadar yücesin Sayfa 1 Karcığar Mete Cevâhir İndir
8556 Oya gibi incesin dağlar kadar yücesin Sayfa 2 Karcığar Mete Cevâhir İndir
8605 Ömrümü gözyaşıma acılara bağladım Sayfa 1 Karcığar Fethi Karamahmudoğlu İndir
8672 Öyle içten yanmasaydım kül olur muydum güzel Sayfa 1 Karcığar Turan Yalçın İndir
8710 Parça parça beyazlanmış yüreğin (ERCİYES’İM) Sayfa 1 Karcığar Bilge Özgen İndir
8726 Pek güzeldir gönül kapar Sayfa 1 Karcığar Hüseyin Sâdettin Arel İndir
8769 Pervâne olsam dönsem bağında Sayfa 1 Karcığar Arif Sâmi Toker İndir
8784 Pınarın başında güller açıldı Sayfa 1 Karcığar Mustafa Ağa İndir
8852 Reng-i ruhsârın gören der “gül gibi” Sayfa 1 Karcığar Hacı Arif Bey İndir
9060 Sâhilin eşsiz beldesi mutluluk bekler herkesi (GÖRELE’M) Sayfa 1 Karcığar Fethi Karamahmudoğlu İndir
9106 Sâkin geceler ömrümün âlâmını söyler Sayfa 1 Karcığar Ferit Tan İndir
9114 Salınıp seyran yerine çıkan dilber kiminsin sen Sayfa 1 Karcığar Kasım İnaltekin İndir
9157 Sana gönül verdim beni bırakma Sayfa 1 Karcığar Selâhattin Pınar İndir
9157 Sana gönül verdim beni bırakma Sayfa 2 Karcığar Selâhattin Pınar İndir
9372 Sen gittin artık bu yerlerin tadı kalmadı Sayfa 1 Karcığar Sâdi Hoşses İndir
9372 Sen gittin artık bu yerlerin tadı kalmadı Sayfa 2 Karcığar Sâdi Hoşses İndir
9395 Sen hep beni geçmişteki hâlimle tanırsın Sayfa 1 Karcığar Talât Özarın İndir
9519 Seni gönülden sevdim beni mahzun bırakma Sayfa 1 Karcığar Arif Sâmi Toker İndir
9519 Seni gönülden sevdim beni mahzun bırakma Sayfa 2 Karcığar Arif Sâmi Toker İndir
9547 Seni kim görse olur müptelâ Sayfa 1 Karcığar Zeki Arif Ataergin İndir
9556 Seni rûhumla sarıp kalbime yazdım adını Sayfa 1 Karcığar Alâeddin Yavaşça İndir
9556 Seni rûhumla sarıp kalbime yazdım adını Sayfa 2 Karcığar Alâeddin Yavaşça İndir
9569 Seni sevilesice öpülesice seni Sayfa 1 Karcığar Fethi Karamahmudoğlu İndir
9569 Seni sevilesice öpülesice seni Sayfa 2 Karcığar Fethi Karamahmudoğlu İndir
9606 Senin güzel yüzünü senin şirin sözünü unutmadım sevgilim Sayfa 1 Karcığar Şekip Ayhan Özışık İndir
9613 Senin için yaşadım hayallerim hep sendin Sayfa 1 Karcığar Mahmut Oğul İndir
9613 Senin için yaşadım hayallerim hep sendin Sayfa 2 Karcığar Mahmut Oğul İndir
9616 Senin o yeşil gözlerin beni benden alıp gitti Sayfa 1 Karcığar Sâdi Hoşses İndir
9640 Sensin ey mihrim bu âlemde muhabbet rehberi Sayfa 1 Karcığar Hâfız Yusuf Efendi İndir
9715 Seslendim dağlara nerdesin diye Sayfa 1 Karcığar Turgut Aksoy İndir
9715 Seslendim dağlara nerdesin diye Sayfa 2 Karcığar Turgut Aksoy İndir
9839 Sevdim bu yaz bir esmer Sayfa 1 Karcığar Râkım Elkutlu İndir
9989 Sevmemiş bir sevdiğim var anlamaz sevdâ nedir Sayfa 1 Karcığar Akın Özkan İndir
10017 Seyre çıkmışsın bugün Kağıthâneyi Sayfa 1 Karcığar Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
10049 Sînemi sad-pâre etti tîr-i müjgânın aman Sayfa 1 Karcığar Klârnetçi İbrâhim Efendi İndir
10100 Son ayrılışın sevdiceğim pek acı oldu Sayfa 1 Karcığar Yesârî Asım Arsoy İndir
10110 Son hâtıranın üstüne ben hicranla eğildim Sayfa 1 Karcığar Semahat Özdenses İndir
10140 Sorma deşme derdimi gözyaşımla avuttum Sayfa 1 Karcığar Selâhattin Erköse İndir
10180 Söyle ey gönlüm Allah aşkına ne oldu sana Sayfa 1 Karcığar Necdet Varol İndir
10180 Söyle ey gönlüm Allah aşkına ne oldu sana Sayfa 2 Karcığar Necdet Varol İndir
10314 Sürmeli gözünün kenarı yaştı Sayfa 1 Karcığar Ali Şenozan İndir
10432 Şîvene yok söz güzelsin Sayfa 1 Karcığar Tanbûri Ali Efendi İndir
10487 Şu göğsüm çağlayan olsa Sayfa 1 Karcığar Amir Ateş İndir
10590 Tanburamın ince kıvrak beli var Sayfa 1 Karcığar Sadettin Kaynak İndir
10603 Tarâvet-bahş olup gülzâra jâle Sayfa 1 Karcığar Sâdık Bey (Muhasebeci) İndir
10606 Târif olmaz güzelliğin gözlerin… Sayfa 1 Karcığar Vefik Ataç İndir
10606 Târif olmaz güzelliğin gözlerin… Sayfa 2 Karcığar Vefik Ataç İndir
10686 Tîr-i çeşmânınla (müjgânınla) sayd ettin dil-i âvâreyi Sayfa 1 Karcığar Selânik’li Ahmet Efendi İndir
10779 Unutmadım seni ben her zaman kalbimdesin Sayfa 1 Karcığar Şekip Ayhan Özışık İndir
10822 Uymaz bu tabîat bana asla a civanım Sayfa 1 Karcığar Alâeddin Yavaşça İndir
10830 Uyutmaz kimseyi sensiz benim feryâd ü efgânım Sayfa 1 Karcığar Semahat Özdenses İndir
10835 Uzaklarda olsanda hiç üzülme sevgilim Sayfa 1 Karcığar Alâeddin Şensoy İndir
10835 Uzaklarda olsanda hiç üzülme sevgilim Sayfa 2 Karcığar Alâeddin Şensoy İndir
10914 Vâh me’yûs-i visâlindir gönül Sayfa 1 Karcığar Mahmut Celâleddin Paşa İndir
10939 Varam gidem Diyarbekir düzüne Sayfa 1 Karcığar _ İndir
10944 Varken gönülde bin türlü yâre Sayfa 1 Karcığar Hacı Arif Bey İndir
11042 Yağmur olur aşk bağına yağarım Sayfa 1 Karcığar Bilge Özgen İndir
11042 Yağmur olur aşk bağına yağarım Sayfa 2 Karcığar Bilge Özgen İndir
11090 Yalanmış gözyaşın da ettiğin yemin de Sayfa 1 Karcığar Yusuf Nalkesen İndir
11115 Yalvarırım oturmaz aman aman Sayfa 1 Karcığar Lavtacı Civan İndir
11154 Yapraklar misâli sararıp solmuşum Sayfa 1 Karcığar İsmail Demirkıran İndir
11154 Yapraklar misâli sararıp solmuşum Sayfa 2 Karcığar İsmail Demirkıran İndir
11264 İSTANBUL (Yedi tepe üstünde..) Sayfa 1 Karcığar Ali Şenozan İndir
11264 İSTANBUL (Yedi tepe üstünde..) Sayfa 2 Karcığar Ali Şenozan İndir
11294 Yeşil gözlerinde nemler Sayfa 1 Karcığar Avni Anıl İndir
11294 Yeşil gözlerinde nemler Sayfa 2 Karcığar Avni Anıl İndir
11300 KONYA’LI KIZ (Yeşil olur şu Konya’nın..) Sayfa 1 Karcığar Kadri Şençalar İndir
11337 Yıkıldı aşk ile âbâd gördüğün gönlüm Sayfa 1 Karcığar Dellalzâde İndir
11337 Yıkıldı aşk ile âbâd gördüğün gönlüm Sayfa 2 Karcığar Dellalzâde İndir
11339 Yıkma sakın burc-ı penâhım felek Sayfa 1 Karcığar Hacı Arif Bey İndir
11376 Yıllar yılı ardı sıra koştuğum Sayfa 1 Karcığar Akın Özkan İndir
11398 Yıllarca seviştik bana her derdini verdi Sayfa 1 Karcığar Selâhattin Pınar İndir
11449 Yine bu gözlerim kan ile doldu Sayfa 1 Karcığar Nâil Güneş İndir
11462 Yine ey yosma şûh-i serv-bülendim Sayfa 1 Karcığar Santûri Ethem Efendi İndir
11498 Yine yalnız kaldım bu yâd ellerde Sayfa 1 Karcığar Ali Ulvi Baradan İndir
11503 Yine yol vermedi Acem Dağları Sayfa 1 Karcığar _ İndir
11503 Yine yol vermedi Acem Dağları Sayfa 2 Karcığar _ İndir
11600 Yüzü güldü semâ-yı pür-hazenin Sayfa 1 Karcığar Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde) İndir
11611 Yüzünü görüverdim sana ben gönül verdim Sayfa 1 Karcığar Kemâl Emin Bara İndir
11634 Zahm-ı hicrânım gibi âlemde yâre var mıdır Sayfa 1 Karcığar Selânik’li Ahmet Efendi İndir
11634 Zahm-ı hicrânım gibi âlemde yâre var mıdır Sayfa 2 Karcığar Selânik’li Ahmet Efendi İndir
11668 Zehr-i aşkın dem-be-dem artar gönülde gam olur Sayfa 1 Karcığar Rıdvan Lâle İndir
11677 Zevk âlemidir derd ü gamı anmayalım Sayfa 1 Karcığar Kaptanzâde Ali Rızâ Bey İndir
11694 Zeybek(de) geldı karşımıza dayandı Sayfa 1 Karcığar _ İndir
11694 Zeybek(de) geldı karşımıza dayandı Sayfa 2 Karcığar _ İndir
11777 Bu devirde bu dünyâda bir görüşte ne bu sevdâ Sayfa 1 Karcığar Zekâi Tunca İndir
11777 Bu devirde bu dünyâda bir görüşte ne bu sevdâ Sayfa 2 Karcığar Zekâi Tunca İndir
11806 Bir gönül yangınının yaktığı pinhân ateşi Sayfa 1 Karcığar Cinuçen Tanrıkorur İndir
11806 Bir gönül yangınının yaktığı pinhân ateşi Sayfa 2 Karcığar Cinuçen Tanrıkorur İndir
11879 Bir sıcak gülüştü kalbimi çalan Sayfa 1 Karcığar Remzi Oktar İndir
11880 Gözlerimde dinmeyen akan yaşsın sen Sayfa 1 Karcığar İlgün Soysev İndir
11881 Günlerce yaşlar döktü ağlayan gözlerimiz Sayfa 1 Karcığar Akın Özkan İndir
11881 Günlerce yaşlar döktü ağlayan gözlerimiz Sayfa 2 Karcığar Akın Özkan İndir
11882 Şu dumanlı karlı dağlar Sayfa 1 Karcığar İsmail Hakkı Özbilgin İndir
11882 Şu dumanlı karlı dağlar Sayfa 2 Karcığar İsmail Hakkı Özbilgin İndir
12036 Ayın ondördü yüzün ipekten hâlesi var Sayfa 1 Karcığar Alâeddin Yavaşça İndir
12036 Ayın ondördü yüzün ipekten hâlesi var Sayfa 2 Karcığar Alâeddin Yavaşça İndir
12037 Gitme diye çok ağladım ardından Sayfa 1 Karcığar Fethi Karamahmudoğlu İndir
12037 Gitme diye çok ağladım ardından Sayfa 2 Karcığar Fethi Karamahmudoğlu İndir
12038 Gönül derdim üçbeş değil yüz benim Sayfa 1 Karcığar Ali Şenozan İndir
12038 Gönül derdim üçbeş değil yüz benim Sayfa 2 Karcığar Ali Şenozan İndir
12039 Mutlu günler görmek için Sayfa 1 Karcığar Mediha Şen Sancakoğlu İndir
12040 Sevmek altın anahtar Sayfa 1 Karcığar Alâeddin Yavaşça İndir
12040 Sevmek altın anahtar Sayfa 2 Karcığar Alâeddin Yavaşça İndir
12041 Söyle güzel söyle bir selâm yok mu Sayfa 1 Karcığar Erdoğan Berker İndir
12041 Söyle güzel söyle bir selâm yok mu Sayfa 2 Karcığar Erdoğan Berker İndir
12200 Dostlar kime dâd edeyim felekten Sayfa 1 Karcığar Arif Sâmi Toker İndir
12201 Kışın engin bir sudur yazın altın buğudur Sayfa 1 Karcığar Arif Sâmi Toker İndir
12201 Kışın engin bir sudur yazın altın buğudur Sayfa 2 Karcığar Arif Sâmi Toker İndir
12202 Mâdem bir garip kulsun Sayfa 1 Karcığar Rüştü Eriç İndir
12202 Mâdem bir garip kulsun Sayfa 2 Karcığar Rüştü Eriç İndir
12203 Ne sana ne bana kalır bu dünyâ Sayfa 1 Karcığar Caner Bakır İndir
12203 Ne sana ne bana kalır bu dünyâ Sayfa 2 Karcığar Caner Bakır İndir
12334 Gonca gülsün Sayfa 1 Karcığar Necmi Pişkin İndir
12335 Mahrûm-i emel kalmış iken sözlerinizden Sayfa 1 Karcığar Kasım İnaltekin İndir
12335 Mahrûm-i emel kalmış iken sözlerinizden Sayfa 2 Karcığar Kasım İnaltekin İndir
12336 Ne oldu sevgilim açıkça söyle Sayfa 1 Karcığar Kasım İnaltekin İndir
12336 Ne oldu sevgilim açıkça söyle Sayfa 2 Karcığar Kasım İnaltekin İndir
12408 Sensizlik çiledir yalnız çekilen sensizlik Sayfa 1 Karcığar Fethi Karamahmudoğlu İndir
12408 Sensizlik çiledir yalnız çekilen sensizlik Sayfa 2 Karcığar Fethi Karamahmudoğlu İndir
12517 Cevr-i sitemin yâreledi cismimi Sayfa 1 Karcığar İsmet Doğru İndir
12577 Ateş misin yakıyorsun bakınca Sayfa 1 Karcığar Yücel Aşan İndir
12577 Ateş misin yakıyorsun bakınca Sayfa 2 Karcığar Yücel Aşan İndir
12646 Dillerde söylenir şarkımız bizim Sayfa 1 Karcığar Suat Yıldırım İndir
12646 Dillerde söylenir şarkımız bizim Sayfa 2 Karcığar Suat Yıldırım İndir
12647 Gecelerden seni sormak uyanıp çağıran son sese uymak mı güzel Sayfa 1 Karcığar Ömür Gençel İndir
12647 Gecelerden seni sormak uyanıp çağıran son sese uymak mı güzel Sayfa 2 Karcığar Ömür Gençel İndir
12648 Git diyorsam da gitme Sayfa 1 Karcığar Ziyâ Taşkent İndir
12648 Git diyorsam da gitme Sayfa 2 Karcığar Ziyâ Taşkent İndir
12649 Kimi gün hasreti dağlar gibi kalbimde büyür Sayfa 1 Karcığar Hasan Soysal İndir
12653 Unuttum sanma sakın anmadığım günüm yok Sayfa 1 Karcığar Hüsnü Üstün İndir
12774 Bir Karadeniz oyunu oynayalım Sayfa 1 Karcığar Fethi Karamahmudoğlu İndir
12839 Saçlarında ıtırlaşıp savrulanı istiyorum Sayfa 1 Karcığar Fethi Karamahmudoğlu İndir
12839 Saçlarında ıtırlaşıp savrulanı istiyorum Sayfa 2 Karcığar Fethi Karamahmudoğlu İndir
12895 Gonca açmış çiçek misin Sayfa 1 Karcığar Alâeddin Şensoy İndir
12895 Gonca açmış çiçek misin Sayfa 2 Karcığar Alâeddin Şensoy İndir
12939 Issız geceler rûhuma hicrân oluyorken Sayfa 1 Karcığar Mustafa Coşkun İndir
12940 Neden beni böyle bırakıp gittin Sayfa 1 Karcığar Nusret Ersöz İndir
12995 Seviyorum diyorsun sevmek bu mu güzelim Sayfa 1 Karcığar İsmail Demirkıran İndir
12995 Seviyorum diyorsun sevmek bu mu güzelim Sayfa 2 Karcığar İsmail Demirkıran İndir
13057 Bir tanbur nağmesi inler rûhuma seslenir Sayfa 1 Karcığar Arif Sâmi Toker İndir
13057 Bir tanbur nağmesi inler rûhuma seslenir Sayfa 2 Karcığar Arif Sâmi Toker İndir
13058 Gözlerim buğulanmış kime ne Sayfa 1 Karcığar İsmail Ötenkaya İndir
13059 Hep güzeller güzellikler burada şu İzmir’in eşi yoktur dünyâda Sayfa 1 Karcığar Sâdi Hoşses İndir
13060 Ormancı ormancı ne mutlu sana ormancı Sayfa 1 Karcığar Arif Sâmi Toker İndir
13061 Sanma bir gün unutup kalbimden sileceğim Sayfa 1 Karcığar Sabri Süha Ansen İndir
13135 Bir kere gel desen bak neler olur Sayfa 1 Karcığar Yeldâ Alpak İndir
13136 Gelmiyorsun n’eyleyim ben darda kaldım Sayfa 1 Karcığar Turan Yalçın İndir
13137 Göğsüne taktığın gül mü lâle mi Sayfa 1 Karcığar Mehmet Nazmi Özalp İndir
13299 Deli gönül uçtu yine Sayfa 1 Karcığar Mutlu Torun İndir
13299 Deli gönül uçtu yine Sayfa 2 Karcığar Mutlu Torun İndir
13300 Hayâllerin ötesinden bahar mı yaklaşacak Sayfa 1 Karcığar Rüştü Eriç İndir
13300 Hayâllerin ötesinden bahar mı yaklaşacak Sayfa 2 Karcığar Rüştü Eriç İndir
13321 Gönlümün bir hâli var ki gam değil kasvet değil Sayfa 1 Karcığar Nûrettin Cemil Sangan İndir
13349 Yolların en sonunda arıyorum sen yoksun Sayfa 1 Karcığar Muzaffer Özpınar İndir
13349 Yolların en sonunda arıyorum sen yoksun Sayfa 2 Karcığar Muzaffer Özpınar İndir
13417 Karşıdan karşıya mendil sallardık Sayfa 1 Karcığar Nihat Adlim İndir
13417 Karşıdan karşıya mendil sallardık Sayfa 2 Karcığar Nihat Adlim İndir
13461 İstanbul güzelleri hayâta mânâ verir Sayfa 1 Karcığar _ İndir
13479 Kına olsam eline sürülsem gelin Sayfa 1 Karcığar Mehmet Yürü (Nasib’in) İndir
13497 Her kalbi yanan ben gibi ağlar mı diyorsun Sayfa 1 Karcığar _ İndir
13509 Gel nazlı kuşum kalbimi aç derdimi dinle Sayfa 1 Karcığar _ İndir
13509 Gel nazlı kuşum kalbimi aç derdimi dinle Sayfa 2 Karcığar _ İndir
13519 Acılar ey zâlim acılar gidin Sayfa 1 Karcığar Mustafa Nâfiz Irmak İndir
13519 Acılar ey zâlim acılar gidin Sayfa 2 Karcığar Mustafa Nâfiz Irmak İndir
13604 Dilimden düşürmem o güzel adını Sayfa 1 Karcığar Sibel Taşbaş İndir
13604 Dilimden düşürmem o güzel adını Sayfa 2 Karcığar Sibel Taşbaş İndir
13608 Sanma ki üzgünüm ayrıldık diye ne gelirse başa hayra yormalı Sayfa 1 Karcığar Zekâi Tunca İndir
13608 Sanma ki üzgünüm ayrıldık diye ne gelirse başa hayra yormalı Sayfa 2 Karcığar Zekâi Tunca İndir
13989 Dedim”Dilber yanakların kızarmış” Sayfa 1 Karcığar Erol Başara İndir
13989 Dedim”Dilber yanakların kızarmış” Sayfa 2 Karcığar Erol Başara İndir
13990 Dünya sanki cennettir sevilince sevince Sayfa 1 Karcığar Nihat Adlim İndir
13991 Sesimdeki bu hüznü gel hiç sorma sen benden Sayfa 1 Karcığar Erdinç Çelikkol İndir
13992 Pınar başlarına dolar güzeller Sayfa 1 Karcığar Hüseyin Erbay İndir
13992 Pınar başlarına dolar güzeller Sayfa 2 Karcığar Hüseyin Erbay İndir
13993 Özler de ararsan bulamazsın beni artık Sayfa 1 Karcığar Cavit Ersoy İndir
13993 Özler de ararsan bulamazsın beni artık Sayfa 2 Karcığar Cavit Ersoy İndir
13994 Seninle çok mutluyum sensiz olamam bir an Sayfa 1 Karcığar Süleyman Mertkanlı İndir
13995 Yaralı bir kuş gibi çırpınır durur gönlüm Sayfa 1 Karcığar Metin Everes İndir
13996 Elin avcumda çiçek taze mine Sayfa 1 Karcığar Rüştü Eriç İndir
13997 Yıllar önce küllendi ocağımda közüm yok Sayfa 1 Karcığar İsmail Demirkıran İndir
14249 Hûdâyâ cümle âlem sana âşık seni özler Resûlullah Sayfa 1 Karcığar Cinuçen Tanrıkorur İndir
14324 N’eyleyeyim dünyâyı bana Allâh’ım gerek Sayfa 1 Karcığar Zeki Altun (Hâfız) İndir
14324 N’eyleyeyim dünyâyı bana Allâh’ım gerek Sayfa 2 Karcığar Zeki Altun (Hâfız) İndir
14324 N’eyleyeyim dünyâyı bana Allâh’ım gerek Sayfa 3 Karcığar Zeki Altun (Hâfız) İndir
14621 Derd ü gamdan azâd et benim güzel Allah’ım Sayfa 1 Karcığar Hayâti Günyeli İndir
14967 Beyaz tene siyah sorma Sayfa 1 Karcığar Alâeddin Şensoy İndir
14968 Gözümde gönlümde senden başkası yok desem sözüme inanır mısın Sayfa 1 Karcığar Ziyâ Taşkent İndir
14968 Gözümde gönlümde senden başkası yok desem sözüme inanır mısın Sayfa 2 Karcığar Ziyâ Taşkent İndir
14969 Hangi güzelde bulunur bu eda füsûn efendim Sayfa 1 Karcığar Rüştü Eriç İndir
14970 Hayat bana ıstırap ellere düğün oldu Sayfa 1 Karcığar Alâeddin Şensoy İndir
14971 Leylâ gibi hıçkırsa ve Mecnûn gibi yansa Sayfa 1 Karcığar Mustafa Uyan İndir
14972 Sen gönlüme bin neş’e veren gonca-dehensin Sayfa 1 Karcığar Mediha Şen Sancakoğlu İndir
14972 Sen gönlüme bin neş’e veren gonca-dehensin Sayfa 2 Karcığar Mediha Şen Sancakoğlu İndir
14973 Sende son günlerde garip haller var Sayfa 1 Karcığar Ali Şenozan İndir
14973 Sende son günlerde garip haller var Sayfa 2 Karcığar Ali Şenozan İndir
14974 Söyle kurban olayım söyle meramın nedir Sayfa 1 Karcığar Ali Hasırcı İndir
15344 Nasıl oldu anlamadım sana inan çok bağlandım Sayfa 1 Karcığar Selâhattin Sağlam İndir
15345 Öyle bir cânâna gönül verdim ki gözyaşımı taşan sele çevirdi Sayfa 1 Karcığar İsmâil Demirkıran İndir
15346 Aşk ateşi çoktan sarmış bacayı Sayfa 1 Karcığar Alâeddin Şensoy İndir
15346 Aşk ateşi çoktan sarmış bacayı Sayfa 2 Karcığar Alâeddin Şensoy İndir
15347 Sen gözümden uzakken neş’e zevk kimden gelsin Sayfa 1 Karcığar Vedat Çetinkaya İndir
15347 Sen gözümden uzakken neş’e zevk kimden gelsin Sayfa 2 Karcığar Vedat Çetinkaya İndir
15348 Susturamam gözlerimi saklayamam hislerimi Sayfa 1 Karcığar Erdinç Çelikkol İndir
15349 Âşık ne kadar çekse ibadet sayılır Sayfa 1 Karcığar Rüştü Eriç İndir
15350 Sorma dostum gizli kalsın bilmesinler hâlimi Sayfa 1 Karcığar Turan Yalçın İndir
15351 Bülbülün çektiği dilinin belâsı Sayfa 1 Karcığar İsmâil Demirkıran İndir
15352 Sevgini ta yüreğimde canevimde taşıyorum Sayfa 1 Karcığar İsmâil Ötenkaya İndir
15353 Her aşkın var kalpte yeri ayrılır mı gören seni Sayfa 1 Karcığar Ali İhsan Merâl İndir
15354 Taptâze bahardım niye bilmem güze geldim Sayfa 1 Karcığar Mediha Şen Sancakoğlu İndir
15354 Taptâze bahardım niye bilmem güze geldim Sayfa 2 Karcığar Mediha Şen Sancakoğlu İndir
15616 Yanma kalbim yanma artık bende tâkat kalmadı Sayfa 1 Karcığar Fethi Karamahmudoğlu İndir
15634 Ceylan gözlerinin candan bakışı içime kış günü bahar getirir Sayfa 1 Karcığar Yılmaz Yüksel İndir
15634 Ceylan gözlerinin candan bakışı içime kış günü bahar getirir Sayfa 2 Karcığar Yılmaz Yüksel İndir
15641 Günâhım ne ise gel bir bir söyle Sayfa 1 Karcığar Mediha Şen Sancakoğlu İndir
15641 Günâhım ne ise gel bir bir söyle Sayfa 2 Karcığar Mediha Şen Sancakoğlu İndir
15653 Dinmiyor içimde hasretin seli Sayfa 1 Karcığar Hüseyin Erbay İndir
15653 Dinmiyor içimde hasretin seli Sayfa 2 Karcığar Hüseyin Erbay İndir
15687 Nasıl unuttun beni hani çok seviyordun Sayfa 1 Karcığar Metin Everes İndir
15687 Nasıl unuttun beni hani çok seviyordun Sayfa 2 Karcığar Metin Everes İndir
15819 Bahçenden derlediğin güllerini takıver Sayfa 1 Karcığar Aslan Hepgür İndir
15840 Senin elinden elma.. Sayfa 1 Karcığar Fethi Karamahmudoğlu İndir
15840 Senin elinden elma.. Sayfa 2 Karcığar Fethi Karamahmudoğlu İndir
15841 Avuçlarında bahar serinliği hanımelinden mi gülden mi bilmem Sayfa 1 Karcığar Fethi Karamahmudoğlu İndir
15891 Yalvarmaktan yorgun düştü dudağım Sayfa 1 Karcığar Alâeddin Şensoy İndir
15891 Yalvarmaktan yorgun düştü dudağım Sayfa 2 Karcığar Alâeddin Şensoy İndir
15943 Perişânım senin her an elinden Sayfa 1 Karcığar Ahmet Uzel İndir
15960 Mutluluk kapıyı kapamış bana neş’e ne demektir bilmedim ki Sayfa 1 Karcığar Güngör Önder İndir
15968 Benim gönlüm seher yeli eser durur deli deli Sayfa 1 Karcığar Aydın Tekindor İndir
15968 Benim gönlüm seher yeli eser durur deli deli Sayfa 2 Karcığar Aydın Tekindor İndir
15970 Gönüldür bu sevgilim neler yapar bilinmez Sayfa 1 Karcığar Ziya Alşan İndir
15970 Gönüldür bu sevgilim neler yapar bilinmez Sayfa 2 Karcığar Ziya Alşan İndir
16549 Bana sakın git deme gitmek kolay mı dersin Sayfa 1 Karcığar Mehmet İhsan Özer İndir
16550 Nice aşklar gelip geçti ömrümde Sayfa 1 Karcığar Yusuf Kemâl Boğa İndir
16550 Nice aşklar gelip geçti ömrümde Sayfa 2 Karcığar Yusuf Kemâl Boğa İndir
16551 Şu kısacık ömrümüzde çiçek açan çölümüzde Sayfa 1 Karcığar Erol Bingöl İndir
16551 Şu kısacık ömrümüzde çiçek açan çölümüzde Sayfa 2 Karcığar Erol Bingöl İndir
16552 Yıllar var ki kalbimdesin seni canım biliyorum Sayfa 1 Karcığar Bilge Özgen İndir
16685 Sende ey ateş-i suzân bana var ah nice derman Sayfa 1 Karcığar Ahmet Uzel İndir
16697 Her akşam bağrıma bir gam çöker ağlarım Sayfa 1 Karcığar Ahmet Uzel İndir
16797 Başımda esmiyor sevdanın yeli Sayfa 1 Karcığar Ünal Narçın İndir
16797 Başımda esmiyor sevdanın yeli Sayfa 2 Karcığar Ünal Narçın İndir
16893 Sevmek ne güzel sevgiliyi tatlı lebinden Sayfa 1 Karcığar Mustafa Ünal Yılmazer İndir
16944 Göçmen kızları göçmen kızları gönül çalıyor hep hırsızları Sayfa 1 Karcığar Ahmet Uzel İndir
16944 Göçmen kızları göçmen kızları gönül çalıyor hep hırsızları Sayfa 2 Karcığar Ahmet Uzel İndir
16945 Ararım hayli zamandır seni Sayfa 1 Karcığar Ahmet Uzel İndir
17003 Mest olup ıtrına güller gibi gül bû dediler Sayfa 1 Karcığar Sâdettin Çevik İndir
17070 Bir gün sevilenden ve sevenden ne kalır Sayfa 1 Karcığar Rüştü Eriç İndir
17078 Gözlerin neler söyler bakışından bilirim Sayfa 1 Karcığar Rüştü Eriç İndir
17164 Ey gönül seyrâna çık âlem-i ahbâbı gör Sayfa 1 Karcığar Ahmet Uzel İndir
17226 Her şey değişir ne zaman sen yâdıma gelsen Sayfa 1 Karcığar Rüştü Eriç İndir
17253 Dualar sevgimi verse geriye şafaklar bu rengi almayacaktı Sayfa 1 Karcığar Mediha Şen Sancakoğlu İndir
17253 Dualar sevgimi verse geriye şafaklar bu rengi almayacaktı Sayfa 2 Karcığar Mediha Şen Sancakoğlu İndir
17277 Serde sevdâ bir belâ müptelâyım müptelâ Sayfa 1 Karcığar Rüştü Eriç İndir
17290 Gel desen de neye yarar aşkımızda bitti bahar Sayfa 1 Karcığar Niyâzi Şengül İndir
17290 Gel desen de neye yarar aşkımızda bitti bahar Sayfa 2 Karcığar Niyâzi Şengül İndir
17331 Gönlümün efkârı ey yâr her ne etsem bitmiyor Sayfa 1 Karcığar Ahmet Uzel İndir
17398 Bir kere sevmeye gör yoktur aşkın molası Sayfa 1 Karcığar İlgün Soysev İndir
17398 Bir kere sevmeye gör yoktur aşkın molası Sayfa 2 Karcığar İlgün Soysev İndir
17448 Yaktın beni yandırdın Sayfa 1 Karcığar Mehmet Ali Çelikbaş İndir
17482 Elâ gözlüm mahzun olma gel kapında kul olayım Sayfa 1 Karcığar Rıdvan Tandoğan İndir
17482 Elâ gözlüm mahzun olma gel kapında kul olayım Sayfa 2 Karcığar Rıdvan Tandoğan İndir
17518 Elbet geleceksin günün birinde Sayfa 1 Karcığar Mehmet Nazmi Özalp İndir
17518 Elbet geleceksin günün birinde Sayfa 2 Karcığar Mehmet Nazmi Özalp İndir
17638 Gül dökmüşler al yanağın üstüne Sayfa 1 Karcığar Reyhan Karataş İndir
17638 Gül dökmüşler al yanağın üstüne Sayfa 2 Karcığar Reyhan Karataş İndir
17695 Söyleme sırrımızı askımız dillenmesin Sayfa 1 Karcığar İlgün Soysev İndir
17695 Söyleme sırrımızı askımız dillenmesin Sayfa 2 Karcığar İlgün Soysev İndir
17715 Hele gel gör ne yarım kaldı bu ömrüm ne tamam Sayfa 1 Karcığar Akın Özkan İndir
17715 Hele gel gör ne yarım kaldı bu ömrüm ne tamam Sayfa 2 Karcığar Akın Özkan İndir
17717 Saymakla tükenmez kara bahtımda neler var Sayfa 1 Karcığar Akın Özkan İndir
17717 Saymakla tükenmez kara bahtımda neler var Sayfa 2 Karcığar Akın Özkan İndir
17773 Bu hayat kimseye bâkî değildir Sayfa 1 Karcığar Hüsnü Üstün İndir
17773 Bu hayat kimseye bâkî değildir Sayfa 2 Karcığar Hüsnü Üstün İndir
17819 Aşka yasak koyma artık sevdiğini biliyorum Sayfa 1 Karcığar Suphi İdrisoğlu İndir
17828 Yâdıyla uzaklarda düşer derde gönül Sayfa 1 Karcığar Emin Akan İndir
17958 Sevgisiz güller de solar demiştim Sayfa 1 Karcığar İlgün Soysev İndir
17958 Sevgisiz güller de solar demiştim Sayfa 2 Karcığar İlgün Soysev İndir
17959 Mevsimleri takvimden teker teker kopardım Sayfa 1 Karcığar İlgün Soysev İndir
17959 Mevsimleri takvimden teker teker kopardım Sayfa 2 Karcığar İlgün Soysev İndir
17966 Binlerce güzel görsem yine kalbim sendedir Sayfa 1 Karcığar Necmi Pişkin İndir
17966 Binlerce güzel görsem yine kalbim sendedir Sayfa 2 Karcığar Necmi Pişkin İndir
18089 Bir gün bile olsun beni sensiz koma lütfen Sayfa 1 Karcığar Metin Everes İndir
18158 Kalbime volkan düştü seni görür görmez Sayfa 1 Karcığar Ali Hasırcı İndir
18162 Sevgisi var dağdan yüce o inanır hep o güce Sayfa 1 Karcığar Sâmi Derintuna İndir
18162 Sevgisi var dağdan yüce o inanır hep o güce Sayfa 2 Karcığar Sâmi Derintuna İndir
18164 Sevmiyorsan beni gülüm gülerek bakma Sayfa 1 Karcığar Kasım İnaltekin İndir
18200 Ömrümün son demini acılarla yaşadım Sayfa 1 Karcığar Akın Özkan İndir
18212 Ateştir yüreği kavurur gider Sayfa 1 Karcığar Mustafa Malay İndir
18212 Ateştir yüreği kavurur gider Sayfa 2 Karcığar Mustafa Malay İndir
18286 Bir yudum sevgiye muhtaç olur da Sayfa 1 Karcığar İlgün Soysev İndir
18286 Bir yudum sevgiye muhtaç olur da Sayfa 2 Karcığar İlgün Soysev İndir
18414 Sabredip te bekler miydim yolunu Sayfa 1 Karcığar İlgün Soysev İndir
18414 Sabredip te bekler miydim yolunu Sayfa 2 Karcığar İlgün Soysev İndir
18535 Her seher goncalar açtıkça solan gül dökülür Sayfa 1 Karcığar Nevzat Demir İndir
18601 Bir alevdir gözlerin bana bakma ne olur Sayfa 1 Karcığar Necmi Pişkin İndir
18601 Bir alevdir gözlerin bana bakma ne olur Sayfa 2 Karcığar Necmi Pişkin İndir
18689 Hem sevildin hem başımda dert olup Sayfa 1 Karcığar M.Nazmi Özalp İndir
18723 Bir kız sevdim Yalova’lı Sayfa 1 Karcığar İbrahim Halil Taşkent İndir
18805 Ne şafak rengi bulutlarda hayalin gülüyor Sayfa 1 Karcığar Engin Çır İndir
18805 Ne şafak rengi bulutlarda hayalin gülüyor Sayfa 2 Karcığar Engin Çır İndir
18811 Hem derdimi hem gözyaşımı döksem önünde Sayfa 1 Karcığar Selahattin Altınbaş İndir
18838 Şu Sille’nin ufacık taşları Sayfa 1 Karcığar Sadettin Kaynak İndir
18838 Şu Sille’nin ufacık taşları Sayfa 2 Karcığar Sadettin Kaynak İndir
18852 Nazlım sana kavuşamam Sayfa 1 Karcığar Sadettin Kaynak İndir
18892 Koçyiğitler durağı şen köyüm şirin köyüm Sayfa 1 Karcığar Sadettin Kaynak İndir
18892 Koçyiğitler durağı şen köyüm şirin köyüm Sayfa 2 Karcığar Sadettin Kaynak İndir
18905 Serçeler oynaşıyor kanları kaynaşıyor Sayfa 1 Karcığar Sadettin Kaynak İndir
18906 Oh güzel kız şirin kız bakışları derin kız Sayfa 1 Karcığar Sadettin Kaynak İndir
18906 Oh güzel kız şirin kız bakışları derin kız Sayfa 2 Karcığar Sadettin Kaynak İndir
18909 Kirpiği oyalı kız bakışı rüyalı kız Sayfa 1 Karcığar Sadettin Kaynak İndir
18916 Yine geldi evvel bahar günleri Sayfa 1 Karcığar Sadettin Kaynak İndir
18956 Bakışları hovarda, buluşalım Fuar’da Sayfa 1 Karcığar Sadettin Kaynak İndir
18969 Bir gül koparıp göğsüme tak Sayfa 1 Karcığar Sadettin Kaynak İndir
19057 Uyu kurbanım sana, minicik kelebeğim Sayfa 1 Karcığar Sadettin Kaynak İndir
19058 Telli turnam yücelerden aştı mı Sayfa 1 Karcığar Sadettin Kaynak İndir
19080 Bir kız ile bir gelinin ahdı var Sayfa 1 Karcığar Sadettin Kaynak İndir
19081 Uludağı Uludağı dumanlıdır başın senin Sayfa 1 Karcığar Sadettin Kaynak İndir
19101 Değmez bu ömür boş yere feryada gönül Sayfa 1 Karcığar Demir Karabaş İndir
19101 Değmez bu ömür boş yere feryada gönül Sayfa 2 Karcığar Demir Karabaş İndir
19128 Sevdasına daldıkça vurgun yediğim güzel Sayfa 1 Karcığar Gültekin Aydoğdu İndir
19128 Sevdasına daldıkça vurgun yediğim güzel Sayfa 2 Karcığar Gültekin Aydoğdu İndir
19159 Madem ki bu güzel dünyaya geldin Sayfa 1 Karcığar Gülen Ertek İndir
19210 Çıktı çayıra kuzu güldü kırların yüzü Sayfa 1 Karcığar Alâeddin Yavaşca İndir
19293 Bir ses beni efsunladı ömrüm boyu coştum Sayfa 1 Karcığar Erdinç Çelikkol İndir
19405 Sen öyle bir cansın ki kaybetmem mümkün değil Sayfa 1 Karcığar Cengiz Cermen İndir
19405 Sen öyle bir cansın ki kaybetmem mümkün değil Sayfa 2 Karcığar Cengiz Cermen İndir
19442 Dinmeyen bir sızı var gün boyu sinemde yatar Sayfa 1 Karcığar Ahmet Görür İndir
19505 Her gördüğün yerde iki yakamdan Sayfa 1 Karcığar Eyüp Uyanıkoğlu İndir
19505 Her gördüğün yerde iki yakamdan Sayfa 2 Karcığar Eyüp Uyanıkoğlu İndir
19608 Yüreğimde dert kervanı sıralı Sayfa 1 Karcığar Mümin Salman İndir
19633 Yalnızlık acısı ölümden beter Sayfa 1 Karcığar Mustafa Malay İndir
19633 Yalnızlık acısı ölümden beter Sayfa 2 Karcığar Mustafa Malay İndir
19674 Göründü bak yâr hânesi Sayfa 1 Karcığar İlgün Soysev İndir
19674 Göründü bak yâr hânesi Sayfa 2 Karcığar İlgün Soysev İndir
3129 Bugün bayram sevinelim Sayfa 1 Karcığar Muzaffer İlkar İndir
14390 Şu âlemde gerçek mîraç kalpde huzûr kâbede Hac Sayfa 1 Karcığar Erdinç Çelikkol İndir
17022 Bir ipek dokunur dudaklarıma bakarım önümde ellerin durur Sayfa 1 Karcığar İlgün Soysev İndir
17022 Bir ipek dokunur dudaklarıma bakarım önümde ellerin durur Sayfa 2 Karcığar İlgün Soysev İndir
17866 Hep seninle yaşadım o en güzel aşkları Sayfa 1 Karcığar Rüştü Eriç İndir
17890 Çağlayanlar cûş eder bî-dar eder çeşmânımı Sayfa 1 Karcığar Erdinç Çelikkol İndir
18957 Aşığım baharın yeşil gözüne Sayfa 1 Karc.-Zirgüle-Hicaz Sadettin Kaynak İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.