Karcığar Makamı

  Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
  135 Ağlasam ben yaraşır kim bana bülbül dediler Sayfa 1 Karcığar Akın Özkan İndir
  178 Ah efendim dinle gel bu nâle vü feryâdımı Sayfa 1 Karcığar Hâfız Yusuf Efendi İndir
  227 Ah ü zâre düştüm dostlar n’işleyim (Kerem) Sayfa 1 Karcığar _ İndir
  338 Aldın dil-i nâşâdımı Sayfa 1 Karcığar Ali Bey (Enderûnî-Hanende) İndir
  391 Alnımda çizgiler saçım doldu ak Sayfa 1 Karcığar Yusuf Nalkesen İndir
  411 Amâde olur zevk-i Cem’e zümre-i rindân Sayfa 1 Karcığar Zekâî Dede İndir
  411 Amâde olur zevk-i Cem’e zümre-i rindân Sayfa 2 Karcığar Zekâî Dede İndir
  411 Amâde olur zevk-i Cem’e zümre-i rindân Sayfa 3 Karcığar Zekâî Dede İndir
  422 Aman Esmâ’m aman canım yosmam aman Sayfa 1 Karcığar Muhlis Sabahattin Ezgi İndir
  506 Ardına dek açık kalbin kapısı Sayfa 1 Karcığar Bilge Özgen İndir
  506 Ardına dek açık kalbin kapısı Sayfa 2 Karcığar Bilge Özgen İndir
  509 Arılar çevreni sarmış bal için Sayfa 1 Karcığar Bahri Altıntaş İndir
  510 Arı olsam bakmaz idim balına Sayfa 1 Karcığar Necmi Pişkin İndir
  607 Âşık oldum ben sana ey gül-beden Sayfa 1 Karcığar İbrâhim Tuğberk İndir
  673 Aşkımın kadrini bilmeyen güzel (GÖRÜNMEDEN GİT) Sayfa 1 Karcığar Selâhattin Altınbaş İndir
  673 Aşkımın kadrini bilmeyen güzel (GÖRÜNMEDEN GİT) Sayfa 2 Karcığar Selâhattin Altınbaş İndir
  769 Aşkı pinhân edemem nâle vü efgandır bu Sayfa 1 Karcığar Hacı Arif Bey İndir
  769 Aşkı pinhân edemem nâle vü efgandır bu Sayfa 2 Karcığar Hacı Arif Bey İndir
  831 Ateşiyle yanıyorken yüreğim Sayfa 1 Karcığar Râkım Elkutlu İndir
  1039 Bahar oldu (erdi) güzel seyre gelmez mi Sayfa 1 Karcığar _ İndir
  1039 Bahar oldu (erdi) güzel seyre gelmez mi Sayfa 2 Karcığar _ İndir
  1048 Bahar sensiz hazan sensiz olamaz Sayfa 1 Karcığar Halil İbrâhim Taşkent İndir
  1103 Bak gönlüme gurbette açan bir güle döndü Sayfa 1 Karcığar Ahmet Mükerrem Akıncı İndir
  1103 Bak gönlüme gurbette açan bir güle döndü Sayfa 2 Karcığar Ahmet Mükerrem Akıncı İndir
  1203 Bana o kadar yakınsın ki seni ben sandım Sayfa 1 Karcığar Cevdet Çağla İndir
  1279 Bekletme yeter kalmadı hiç sabra mecâlim Sayfa 1 Karcığar Necmi Pişkin İndir
  1471 Benim yârim koklanmamış bir gonce gül olmalı Sayfa 1 Karcığar Kasım İnaltekin İndir
  1499 Benliyi aldım kaçaktan Sayfa 1 Karcığar _ (Öztuna’da Dede Ef.) İndir
  1517 Ben ölürsem acı bir parça bana derdimi çek Sayfa 1 Karcığar Rıdvan Lâle İndir
  1522 Ben sana gönlüm verip de şu cihanda gülmedim Sayfa 1 Karcığar Nihat Adlim İndir
  1529 Ben sanırdım âlem içre hiç bana yâr kalmamış Sayfa 1 Karcığar Hüseyin Sâdettin Arel İndir
  1529 Ben sanırdım âlem içre hiç bana yâr kalmamış Sayfa 2 Karcığar Hüseyin Sâdettin Arel İndir
  1529 Ben sanırdım âlem içre hiç bana yâr kalmamış Sayfa 3 Karcığar Hüseyin Sâdettin Arel İndir
  1531 Ben sararken bir gecenin böyle sonsuz hüznünü Sayfa 1 Karcığar Şeref Yaman İndir
  1638 Bî-kes ü bî-çâreyim âh ağlarım Sayfa 1 Karcığar Asdik Ağa İndir
  1657 Bilirim sözün söz değişmemiştir Sayfa 1 Karcığar Yusuf Nalkesen İndir
  1657 Bilirim sözün söz değişmemiştir Sayfa 2 Karcığar Yusuf Nalkesen İndir
  1698 Bilmem ki safâ neş’e bu ömrün neresinde Sayfa 1 Karcığar Leon Hancıyan İndir
  1751 Bin renc ü elem toplanarak rûhuma dolsa Sayfa 1 Karcığar Refik Fersan İndir
  1751 Bin renc ü elem toplanarak rûhuma dolsa Sayfa 2 Karcığar Refik Fersan İndir
  1814 Bir beste için titrediğim çok senelerdi Sayfa 1 Karcığar Hasan Fehmi Mutel İndir
  1859 Birden değişti dünyâm tuttun da ellerimi Sayfa 1 Karcığar Süleyman Mertkanlı İndir
  1925 Bir gonca gülün revnâkı parlar deheninde Sayfa 1 Karcığar Lem’î Atlı İndir
  1931 Bir goncaya bir hâre nigâh eyledi bülbül Sayfa 1 Karcığar Hacı Arif Bey İndir
  1937 Bir gölge ol beni peşinden koştur Sayfa 1 Karcığar Lem’î Atlı İndir
  1995 Bir gün gelecek sen de beni anlayacaksın Sayfa 1 Karcığar Sâdi Hoşses İndir
  1995 Bir gün gelecek sen de beni anlayacaksın Sayfa 2 Karcığar Sâdi Hoşses İndir
  2020 Bir gün seviyor ertesi gün kıskanıyor kalbi derinden Sayfa 1 Karcığar Râkım Elkutlu İndir
  2069 Bir hoş tekellüm eyler ol âfet çıtır çıtır Sayfa 1 Karcığar Bîmen Şen İndir
  2069 Bir hoş tekellüm eyler ol âfet çıtır çıtır Sayfa 2 Karcığar Bîmen Şen İndir
  2083 Bir ince fidansın eğilirsin bükülürsün Sayfa 1 Karcığar İsmail Baha Sürelsan İndir
  2132 Bir kuş uçmaz kervan geçmez ellerde kalırdım… Sayfa 1 Karcığar Mustafa Nâfiz Irmak İndir
  2150 Birlikte geçer ömrümüzün günleri sandım Sayfa 1 Karcığar Necmi Pişkin İndir
  2159 Bir melek sanki özü Sayfa 1 Karcığar Alâeddin Pakyüz İndir
  2258 Bir soluk nefha misâli beni aldattı kadın Sayfa 1 Karcığar İbrâhim Tuğberk İndir
  2275 Bir şuh gülüşün attı beni bil bu cefâya Sayfa 1 Karcığar Selâhattin İçli İndir
  2275 Bir şuh gülüşün attı beni bil bu cefâya Sayfa 2 Karcığar Selâhattin İçli İndir
  2281 Bir taraftan âşıkı derd ü gam-ı yâr ağlatır Sayfa 1 Karcığar Tanbûri Ali Efendi İndir
  2281 Bir taraftan âşıkı derd ü gam-ı yâr ağlatır Sayfa 2 Karcığar Tanbûri Ali Efendi İndir
  2333 Bir yanardağ gibidir sana hasret bu gönül Sayfa 1 Karcığar Arif Sâmi Toker İndir
  2338 Bir yâreli kuş çırpınıyor sanki telinde Sayfa 1 Karcığar Kanûni Hacı Arif Bey İndir
  2338 Bir yâreli kuş çırpınıyor sanki telinde Sayfa 2 Karcığar Kanûni Hacı Arif Bey İndir
  2456 Böyle çatık kaşlı taşlı söz ile geleceksen bana gelme Sayfa 1 Karcığar Necdet Tokatlıoğlu İndir
  2456 Böyle çatık kaşlı taşlı söz ile geleceksen bana gelme Sayfa 2 Karcığar Necdet Tokatlıoğlu İndir
  2482 Bu çırpınış mutluluk mu melâl mi Sayfa 1 Karcığar Ali Şenozan İndir
  2482 Bu çırpınış mutluluk mu melâl mi Sayfa 2 Karcığar Ali Şenozan İndir
  2495 Bu gece çamlarda kalsak ne olur Sayfa 1 Karcığar Artaki Candan İndir
  2505 Bugün bayram günüdür yârim köyün gülüdür Sayfa 1 Karcığar Hasan Özçivi İndir
  2553 Bu kış hanım İstanbul’a taşın da Sayfa 1 Karcığar İsmet Ağa İndir
  2634 Bu yosmalık geçer bu çağ değişir Sayfa 1 Karcığar Hacı Arif Bey İndir
  2634 Bu yosmalık geçer bu çağ değişir Sayfa 2 Karcığar Hacı Arif Bey İndir
  2671 Bülbülleri pür şevk ediyor hüsn-i beyânın Sayfa 1 Karcığar Mustafa Nûri Efendi (Melekzet) İndir
  2671 Bülbülleri pür şevk ediyor hüsn-i beyânın Sayfa 2 Karcığar Mustafa Nûri Efendi (Melekzet) İndir
  2676 Bülbül olsam kona (da ) bilsem dallere Sayfa 1 Karcığar _ İndir
  2676 Bülbül olsam kona (da ) bilsem dallere Sayfa 2 Karcığar _ İndir
  2677 Bülbül sesi âh oldu bu yıl fasl-ı baharda Sayfa 1 Karcığar Artaki Candan İndir
  2688 Bülbülüm ötmez oldu Sayfa 1 Karcığar Nihat Adlim İndir
  2688 Bülbülüm ötmez oldu Sayfa 2 Karcığar Nihat Adlim İndir
  2727 Cânân diye bin âh ile feryâd etme gönül Sayfa 1 Karcığar Yusuf Nalkesen İndir
  2903 Çayıra serdim postu imanım Sayfa 1 Karcığar _ İndir
  2956 Çeşmânı o mehveşin elâdır Sayfa 1 Karcığar Lem’î Atlı İndir
  3083 Çok zamandır gelmez oldun nev-civânım yanıma Sayfa 1 Karcığar Ethem Efendi (Tersâne’li ) İndir
  3116 Dağda tavşanlar geziyor Sayfa 1 Karcığar Hacı Ârif Bey İndir
  3135 Dağları hep kar aldı gülleri hep hâr aldı Sayfa 1 Karcığar Sadettin Kaynak İndir
  3339 Dikenler gül olur sevgi dalında Sayfa 1 Karcığar Burhan Durucu İndir
  3339 Dikenler gül olur sevgi dalında Sayfa 2 Karcığar Burhan Durucu İndir
  3357 Dil-beste tâb-ı hüsnüne ins ü melek senin Sayfa 1 Karcığar Hâşim Bey İndir
  3357 Dil-beste tâb-ı hüsnüne ins ü melek senin Sayfa 2 Karcığar Hâşim Bey İndir
  3383 Dile düştüm senin yüzünden yine Sayfa 1 Karcığar Selâhattin Pınar İndir
  3383 Dile düştüm senin yüzünden yine Sayfa 2 Karcığar Selâhattin Pınar İndir
  3412 Dil haste-i muhabbet dûçâr-ı hicr-i cânân Sayfa 1 Karcığar Zekâî Dede İndir
  3415 Dil-hûn oluyor kalb-i hazînim feryâdıma gel Sayfa 1 Karcığar Sabri Süha Ansen İndir
  3468 Dinle aklın var ise pîr-i mugânın pendini Sayfa 1 Karcığar Hacı Arif Bey İndir
  3564 Dudağından bana tattırmadı vuslat tadını Sayfa 1 Karcığar Erol Sayan İndir
  3827 Elimdeyken senin gül-penbe destin Sayfa 1 Karcığar Lavtacı Hristo İndir
  3834 Eller güzel beller güzel Sayfa 1 Karcığar Fethi Karamahmudoğlu İndir
  3862 Elvermedi mi gayrı dil âteşlere yansın Sayfa 1 Karcığar Civan Ağa İndir
  3862 Elvermedi mi gayrı dil âteşlere yansın Sayfa 2 Karcığar Civan Ağa İndir
  4075 Ey felek bâri bırak ki yanayım ağlayayım Sayfa 1 Karcığar Asdik Ağa İndir
  4075 Ey felek bâri bırak ki yanayım ağlayayım Sayfa 2 Karcığar Asdik Ağa İndir
  4116 Ey gönül niçin perîşânsın beyâz kâkül gibi Sayfa 1 Karcığar Zeki Arif Ataergin İndir
  4254 Ey sıra sıra dizilen serviler Sayfa 1 Karcığar Ahmet Mükerrem Akıncı İndir
  4254 Ey sıra sıra dizilen serviler Sayfa 2 Karcığar Ahmet Mükerrem Akıncı İndir
  4441 Feyz-bahş-i can iken âleme şirin sözlerin Sayfa 1 Karcığar Lavtacı Hristo İndir
  4441 Feyz-bahş-i can iken âleme şirin sözlerin Sayfa 2 Karcığar Lavtacı Hristo İndir
  4918 Girdi gönül aşk yoluna Sayfa 1 Karcığar Dede Efendi İndir
  4930 Gitme ne kadar uzaklara gitsen ellerini götürme Sayfa 1 Karcığar Ziyâ Taşkent İndir
  4930 Gitme ne kadar uzaklara gitsen ellerini götürme Sayfa 2 Karcığar Ziyâ Taşkent İndir
  4948 Gittiğin yerde unutma bir gün olsun beni an Sayfa 1 Karcığar Mustafa Sunar İndir
  5167 Gönlümdeki yangın seninle söner Sayfa 1 Karcığar Bilge Özgen İndir
  5167 Gönlümdeki yangın seninle söner Sayfa 2 Karcığar Bilge Özgen İndir
  5169 Gönül beni usandırdı bana ağyârı andırdı Sayfa 1 Karcığar Selânik’li Ahmet Efendi İndir
  5169 Gönül beni usandırdı bana ağyârı andırdı Sayfa 2 Karcığar Selânik’li Ahmet Efendi İndir
  5184 Gönülde bir ateş yakalım dedi Sayfa 1 Karcığar Mustafa Nâfiz Irmak İndir
  5184 Gönülde bir ateş yakalım dedi Sayfa 2 Karcığar Mustafa Nâfiz Irmak İndir
  5366 Görünce ben seni ey mâh Sayfa 1 Karcığar Selânik’li Ahmet Efendi İndir
  5407 Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mâhım Sayfa 1 Karcığar Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  5407 Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mâhım Sayfa 2 Karcığar Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  5576 Gül açar bülbül öter yaz geçer Sayfa 1 Karcığar Cevdet Çağla İndir
  5584 Gül aldın elinden baharın yazın Sayfa 1 Karcığar Bahri Altıntaş İndir
  5672 Gülmedim içimden seni sevdim seveli Sayfa 1 Karcığar Alâeddin Yavaşça İndir
  5681 Gülmezse yüzün goncaların kalbi kan ağlar Sayfa 1 Karcığar Mustafa Nâfiz Irmak İndir
  5695 Gül sevdiceğim gül yüzünün gülleri açsın Sayfa 1 Karcığar Hüseyin Sâdettin Arel İndir
  5729 Gülüşün de güzel ağlayışın da (BALLAR GİBİSİN) Sayfa 1 Karcığar Yusuf Nalkesen İndir
  5743 Gül zamanı geleceğim demiştin Sayfa 1 Karcığar Necip Mirkelâmoğlu İndir
  5798 Güneş ruhsâreli cânân nikab-ender-nikab oldu Sayfa 1 Karcığar Şerif İçli İndir
  5902 Haber yok geçiyor hep aylar dedim Sayfa 1 Karcığar Adem Şâhin İndir
  5921 Haklıyım ger arşa îsâl eylesem efganımı Sayfa 1 Karcığar Asdik Ağa İndir
  5978 Hani bir gün bile görmezsen ölürdün güzelim Sayfa 1 Karcığar Gültekin Çeki İndir
  6061 Hasretle güzel günleri hep ansa da gönlüm Sayfa 1 Karcığar Bahri Altıntaş İndir
  6204 Hem seversin hem yanarsın hem yine âvâresin Sayfa 1 Karcığar Sâdi Hoşses İndir
  6322 Her sevginin arkasından tutuşup da yanma artık Sayfa 1 Karcığar Yılmaz Yüksel İndir
  6322 Her sevginin arkasından tutuşup da yanma artık Sayfa 2 Karcığar Yılmaz Yüksel İndir
  6330 Her subh u şâmım dâim safâda Sayfa 1 Karcığar Hacı Arif Bey İndir
  6350 Her vakt-i seher bülbülü gûş eyledi ol gül Sayfa 1 Karcığar Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
  6376 Hey kız nerelisin sen Sayfa 1 Karcığar Şerif İçli İndir
  6528 Hüsnüne etvâr-ı nâzın şan senin Sayfa 1 Karcığar Lem’î Atlı İndir
  6605 İçtim bu gece ben hiç durmadan içtim Sayfa 1 Karcığar Erol Sayan İndir
  6618 İhtirazla arz-ı hâl eyler gönül Sayfa 1 Karcığar Lem’î Atlı İndir
  6703 İnleyen âh eyleyen bî-çâre bir ney’dir gönül Sayfa 1 Karcığar Fehmi Tokay İndir
  6742 İstemem seni artık gelsen de olur gelmesen de Sayfa 1 Karcığar Ferit Sıdal İndir
  6766 İşte gördüm anladım hem sebebim ağyâr değil Sayfa 1 Karcığar Kemânî Necâti Bey İndir
  6829 Kaçsan da sen uzaklara olsan bile ellerin Sayfa 1 Karcığar Yusuf Nalkesen İndir
  6912 Kalbimdeki tek hâtıranın rengi solarken Sayfa 1 Karcığar Zeki Müren İndir
  6919 Kalbime yuva yaptın sonra da yıktın Sayfa 1 Karcığar Arif Sâmi Toker İndir
  6944 Kaldı mâzide bizim aşkımızın hâtırası Sayfa 1 Karcığar Alâeddin Yavaşça İndir
  7011 Kara bulutları kaldır aradan Sayfa 1 Karcığar Sadettin Kaynak İndir
  7104 Kemend-i zülfün esîr-i zülf-i yâr oldum Sayfa 1 Karcığar Afet Mısırlıyan (Ûdî) İndir
  7125 Kervan da konmuş derler dağların ardına Sayfa 1 Karcığar Kemâl Gürses İndir
  7155 Kırdın kalbimi aşkımı yıktın (NİÇİN) Sayfa 1 Karcığar Necdet Varol İndir
  7275 Köçekçeler Sayfa 1 Karcığar _ İndir
  7520 Meclise gelirsin neş’e saçarsın Sayfa 1 Karcığar Nûri Halil Poyraz İndir
  7543 Meded ey perî gamından ciğerim kebab olupdur Sayfa 1 Karcığar Hâşim Bey İndir
  7543 Meded ey perî gamından ciğerim kebab olupdur Sayfa 2 Karcığar Hâşim Bey İndir
  7593 Mendili aldım elinden Sayfa 1 Karcığar _ İndir
  7621 Mersin Mersin güzel Mersin Sayfa 1 Karcığar Cevdet Çağla İndir
  7647 Mest oldu gönül gözlerini gördüğüm akşam Sayfa 1 Karcığar Şerif İçli İndir
  7647 Mest oldu gönül gözlerini gördüğüm akşam Sayfa 2 Karcığar Şerif İçli İndir
  7650 Mest olup seyrine daldıkça derinden derine Sayfa 1 Karcığar Ferit Tan İndir
  7672 Mevsim-i gül fasl-ı bülbül nev-bahar eyyâmıdır Sayfa 1 Karcığar Hâşim Bey İndir
  7672 Mevsim-i gül fasl-ı bülbül nev-bahar eyyâmıdır Sayfa 2 Karcığar Hâşim Bey İndir
  7788 Mümkün olur mu sevmemek seni Sayfa 1 Karcığar Hacı Arif Bey İndir
  7919 Nazîr olmaz sana âlemde teksin Sayfa 1 Karcığar Râkım Elkutlu İndir
  7921 Nazîrin yok senin ey mâh yerde Sayfa 1 Karcığar Selânik’li Ahmet Efendi İndir
  8025 Ne kadar güzelsin ne kadar da şirin Sayfa 1 Karcığar İrfan Doğrusöz İndir
  8025 Ne kadar güzelsin ne kadar da şirin Sayfa 2 Karcığar İrfan Doğrusöz İndir
  8032 Ne kederdir ne çile seni beklemek Sayfa 1 Karcığar Sabri Süha Ansen İndir
  8056 Ne olursun beni yalnız bırakıp gitme sakın Sayfa 1 Karcığar Emin Akan İndir
  8091 Ne yaptımsa olmadı seni unutmak için Sayfa 1 Karcığar Metin Everes İndir
  8091 Ne yaptımsa olmadı seni unutmak için Sayfa 2 Karcığar Metin Everes İndir
  8098 Ne yüzden arz-ı hâl etsem acep ol şâh-ı hûbâna Sayfa 1 Karcığar _ İndir
  8098 Ne yüzden arz-ı hâl etsem acep ol şâh-ı hûbâna Sayfa 2 Karcığar _ İndir
  8098 Ne yüzden arz-ı hâl etsem acep ol şâh-ı hûbâna Sayfa 3 Karcığar _ İndir
  8160 Nedir bu handeler bu işveler bu nâz ü istiğna Sayfa 1 Karcığar Râkım Elkutlu İndir
  8161 Nedir bu işveli edâ canım yeter artık Sayfa 1 Karcığar Selâhattin İçli İndir
  8174 Nedir ol şûh-i istiğna-edânın kârı bilmem ki Sayfa 1 Karcığar Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  8194 Nerde o neş’e âh o şen günlerimiz Sayfa 1 Karcığar Nûri Halil Poyraz İndir
  8195 Nerde yazım baharım (HANİ) Sayfa 1 Karcığar Halil İbrâhim Taşkent İndir
  8277 Neyse Mecnûn’una Leylâ bana bil sende”o”sun Sayfa 1 Karcığar Emin Ongan İndir
  8338 Nihan oldu gözümden bestekârım Sayfa 1 Karcığar Asdik Ağa İndir
  8339 Nihâni ol büt-i şîrin-sühanle söyleşiriz Sayfa 1 Karcığar Dellalzâde İndir
  8373 O âhû bakışlara bir anda kandın gönül Sayfa 1 Karcığar Fehmi Tokay İndir
  8373 O âhû bakışlara bir anda kandın gönül Sayfa 2 Karcığar Fehmi Tokay İndir
  8373 O âhû bakışlara bir anda kandın gönül Sayfa 3 Karcığar Fehmi Tokay İndir
  8484 Olmaz olamaz böyle muhabbet aşk bahçelerinde Sayfa 1 Karcığar Sabri Süha Ansen İndir
  8484 Olmaz olamaz böyle muhabbet aşk bahçelerinde Sayfa 2 Karcığar Sabri Süha Ansen İndir
  8516 Ondördü ayın gel güzelim îd edelim gel Sayfa 1 Karcığar Şerif İçli İndir
  8556 Oya gibi incesin dağlar kadar yücesin Sayfa 1 Karcığar Mete Cevâhir İndir
  8556 Oya gibi incesin dağlar kadar yücesin Sayfa 2 Karcığar Mete Cevâhir İndir
  8605 Ömrümü gözyaşıma acılara bağladım Sayfa 1 Karcığar Fethi Karamahmudoğlu İndir
  8672 Öyle içten yanmasaydım kül olur muydum güzel Sayfa 1 Karcığar Turan Yalçın İndir
  8710 Parça parça beyazlanmış yüreğin (ERCİYES’İM) Sayfa 1 Karcığar Bilge Özgen İndir
  8726 Pek güzeldir gönül kapar Sayfa 1 Karcığar Hüseyin Sâdettin Arel İndir
  8769 Pervâne olsam dönsem bağında Sayfa 1 Karcığar Arif Sâmi Toker İndir
  8784 Pınarın başında güller açıldı Sayfa 1 Karcığar Mustafa Ağa İndir
  8852 Reng-i ruhsârın gören der “gül gibi” Sayfa 1 Karcığar Hacı Arif Bey İndir
  9060 Sâhilin eşsiz beldesi mutluluk bekler herkesi (GÖRELE’M) Sayfa 1 Karcığar Fethi Karamahmudoğlu İndir
  9106 Sâkin geceler ömrümün âlâmını söyler Sayfa 1 Karcığar Ferit Tan İndir
  9114 Salınıp seyran yerine çıkan dilber kiminsin sen Sayfa 1 Karcığar Kasım İnaltekin İndir
  9157 Sana gönül verdim beni bırakma Sayfa 1 Karcığar Selâhattin Pınar İndir
  9157 Sana gönül verdim beni bırakma Sayfa 2 Karcığar Selâhattin Pınar İndir
  9372 Sen gittin artık bu yerlerin tadı kalmadı Sayfa 1 Karcığar Sâdi Hoşses İndir
  9372 Sen gittin artık bu yerlerin tadı kalmadı Sayfa 2 Karcığar Sâdi Hoşses İndir
  9395 Sen hep beni geçmişteki hâlimle tanırsın Sayfa 1 Karcığar Talât Özarın İndir
  9519 Seni gönülden sevdim beni mahzun bırakma Sayfa 1 Karcığar Arif Sâmi Toker İndir
  9519 Seni gönülden sevdim beni mahzun bırakma Sayfa 2 Karcığar Arif Sâmi Toker İndir
  9547 Seni kim görse olur müptelâ Sayfa 1 Karcığar Zeki Arif Ataergin İndir
  9556 Seni rûhumla sarıp kalbime yazdım adını Sayfa 1 Karcığar Alâeddin Yavaşça İndir
  9556 Seni rûhumla sarıp kalbime yazdım adını Sayfa 2 Karcığar Alâeddin Yavaşça İndir
  9569 Seni sevilesice öpülesice seni Sayfa 1 Karcığar Fethi Karamahmudoğlu İndir
  9569 Seni sevilesice öpülesice seni Sayfa 2 Karcığar Fethi Karamahmudoğlu İndir
  9606 Senin güzel yüzünü senin şirin sözünü unutmadım sevgilim Sayfa 1 Karcığar Şekip Ayhan Özışık İndir
  9613 Senin için yaşadım hayallerim hep sendin Sayfa 1 Karcığar Mahmut Oğul İndir
  9613 Senin için yaşadım hayallerim hep sendin Sayfa 2 Karcığar Mahmut Oğul İndir
  9616 Senin o yeşil gözlerin beni benden alıp gitti Sayfa 1 Karcığar Sâdi Hoşses İndir
  9640 Sensin ey mihrim bu âlemde muhabbet rehberi Sayfa 1 Karcığar Hâfız Yusuf Efendi İndir
  9715 Seslendim dağlara nerdesin diye Sayfa 1 Karcığar Turgut Aksoy İndir
  9715 Seslendim dağlara nerdesin diye Sayfa 2 Karcığar Turgut Aksoy İndir
  9839 Sevdim bu yaz bir esmer Sayfa 1 Karcığar Râkım Elkutlu İndir
  9989 Sevmemiş bir sevdiğim var anlamaz sevdâ nedir Sayfa 1 Karcığar Akın Özkan İndir
  10017 Seyre çıkmışsın bugün Kağıthâneyi Sayfa 1 Karcığar Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  10049 Sînemi sad-pâre etti tîr-i müjgânın aman Sayfa 1 Karcığar Klârnetçi İbrâhim Efendi İndir
  10100 Son ayrılışın sevdiceğim pek acı oldu Sayfa 1 Karcığar Yesârî Asım Arsoy İndir
  10110 Son hâtıranın üstüne ben hicranla eğildim Sayfa 1 Karcığar Semahat Özdenses İndir
  10140 Sorma deşme derdimi gözyaşımla avuttum Sayfa 1 Karcığar Selâhattin Erköse İndir
  10180 Söyle ey gönlüm Allah aşkına ne oldu sana Sayfa 1 Karcığar Necdet Varol İndir
  10180 Söyle ey gönlüm Allah aşkına ne oldu sana Sayfa 2 Karcığar Necdet Varol İndir
  10314 Sürmeli gözünün kenarı yaştı Sayfa 1 Karcığar Ali Şenozan İndir
  10432 Şîvene yok söz güzelsin Sayfa 1 Karcığar Tanbûri Ali Efendi İndir
  10487 Şu göğsüm çağlayan olsa Sayfa 1 Karcığar Amir Ateş İndir
  10590 Tanburamın ince kıvrak beli var Sayfa 1 Karcığar Sadettin Kaynak İndir
  10603 Tarâvet-bahş olup gülzâra jâle Sayfa 1 Karcığar Sâdık Bey (Muhasebeci) İndir
  10606 Târif olmaz güzelliğin gözlerin… Sayfa 1 Karcığar Vefik Ataç İndir
  10606 Târif olmaz güzelliğin gözlerin… Sayfa 2 Karcığar Vefik Ataç İndir
  10686 Tîr-i çeşmânınla (müjgânınla) sayd ettin dil-i âvâreyi Sayfa 1 Karcığar Selânik’li Ahmet Efendi İndir
  10779 Unutmadım seni ben her zaman kalbimdesin Sayfa 1 Karcığar Şekip Ayhan Özışık İndir
  10822 Uymaz bu tabîat bana asla a civanım Sayfa 1 Karcığar Alâeddin Yavaşça İndir
  10830 Uyutmaz kimseyi sensiz benim feryâd ü efgânım Sayfa 1 Karcığar Semahat Özdenses İndir
  10835 Uzaklarda olsanda hiç üzülme sevgilim Sayfa 1 Karcığar Alâeddin Şensoy İndir
  10835 Uzaklarda olsanda hiç üzülme sevgilim Sayfa 2 Karcığar Alâeddin Şensoy İndir
  10914 Vâh me’yûs-i visâlindir gönül Sayfa 1 Karcığar Mahmut Celâleddin Paşa İndir
  10939 Varam gidem Diyarbekir düzüne Sayfa 1 Karcığar _ İndir
  10944 Varken gönülde bin türlü yâre Sayfa 1 Karcığar Hacı Arif Bey İndir
  11042 Yağmur olur aşk bağına yağarım Sayfa 1 Karcığar Bilge Özgen İndir
  11042 Yağmur olur aşk bağına yağarım Sayfa 2 Karcığar Bilge Özgen İndir
  11090 Yalanmış gözyaşın da ettiğin yemin de Sayfa 1 Karcığar Yusuf Nalkesen İndir
  11115 Yalvarırım oturmaz aman aman Sayfa 1 Karcığar Lavtacı Civan İndir
  11154 Yapraklar misâli sararıp solmuşum Sayfa 1 Karcığar İsmail Demirkıran İndir
  11154 Yapraklar misâli sararıp solmuşum Sayfa 2 Karcığar İsmail Demirkıran İndir
  11264 İSTANBUL (Yedi tepe üstünde..) Sayfa 1 Karcığar Ali Şenozan İndir
  11264 İSTANBUL (Yedi tepe üstünde..) Sayfa 2 Karcığar Ali Şenozan İndir
  11294 Yeşil gözlerinde nemler Sayfa 1 Karcığar Avni Anıl İndir
  11294 Yeşil gözlerinde nemler Sayfa 2 Karcığar Avni Anıl İndir
  11300 KONYA’LI KIZ (Yeşil olur şu Konya’nın..) Sayfa 1 Karcığar Kadri Şençalar İndir
  11337 Yıkıldı aşk ile âbâd gördüğün gönlüm Sayfa 1 Karcığar Dellalzâde İndir
  11337 Yıkıldı aşk ile âbâd gördüğün gönlüm Sayfa 2 Karcığar Dellalzâde İndir
  11339 Yıkma sakın burc-ı penâhım felek Sayfa 1 Karcığar Hacı Arif Bey İndir
  11376 Yıllar yılı ardı sıra koştuğum Sayfa 1 Karcığar Akın Özkan İndir
  11398 Yıllarca seviştik bana her derdini verdi Sayfa 1 Karcığar Selâhattin Pınar İndir
  11449 Yine bu gözlerim kan ile doldu Sayfa 1 Karcığar Nâil Güneş İndir
  11462 Yine ey yosma şûh-i serv-bülendim Sayfa 1 Karcığar Santûri Ethem Efendi İndir
  11498 Yine yalnız kaldım bu yâd ellerde Sayfa 1 Karcığar Ali Ulvi Baradan İndir
  11503 Yine yol vermedi Acem Dağları Sayfa 1 Karcığar _ İndir
  11503 Yine yol vermedi Acem Dağları Sayfa 2 Karcığar _ İndir
  11600 Yüzü güldü semâ-yı pür-hazenin Sayfa 1 Karcığar Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde) İndir
  11611 Yüzünü görüverdim sana ben gönül verdim Sayfa 1 Karcığar Kemâl Emin Bara İndir
  11634 Zahm-ı hicrânım gibi âlemde yâre var mıdır Sayfa 1 Karcığar Selânik’li Ahmet Efendi İndir
  11634 Zahm-ı hicrânım gibi âlemde yâre var mıdır Sayfa 2 Karcığar Selânik’li Ahmet Efendi İndir
  11668 Zehr-i aşkın dem-be-dem artar gönülde gam olur Sayfa 1 Karcığar Rıdvan Lâle İndir
  11677 Zevk âlemidir derd ü gamı anmayalım Sayfa 1 Karcığar Kaptanzâde Ali Rızâ Bey İndir
  11694 Zeybek(de) geldı karşımıza dayandı Sayfa 1 Karcığar _ İndir
  11694 Zeybek(de) geldı karşımıza dayandı Sayfa 2 Karcığar _ İndir
  11777 Bu devirde bu dünyâda bir görüşte ne bu sevdâ Sayfa 1 Karcığar Zekâi Tunca İndir
  11777 Bu devirde bu dünyâda bir görüşte ne bu sevdâ Sayfa 2 Karcığar Zekâi Tunca İndir
  11806 Bir gönül yangınının yaktığı pinhân ateşi Sayfa 1 Karcığar Cinuçen Tanrıkorur İndir
  11806 Bir gönül yangınının yaktığı pinhân ateşi Sayfa 2 Karcığar Cinuçen Tanrıkorur İndir
  11879 Bir sıcak gülüştü kalbimi çalan Sayfa 1 Karcığar Remzi Oktar İndir
  11880 Gözlerimde dinmeyen akan yaşsın sen Sayfa 1 Karcığar İlgün Soysev İndir
  11881 Günlerce yaşlar döktü ağlayan gözlerimiz Sayfa 1 Karcığar Akın Özkan İndir
  11881 Günlerce yaşlar döktü ağlayan gözlerimiz Sayfa 2 Karcığar Akın Özkan İndir
  11882 Şu dumanlı karlı dağlar Sayfa 1 Karcığar İsmail Hakkı Özbilgin İndir
  11882 Şu dumanlı karlı dağlar Sayfa 2 Karcığar İsmail Hakkı Özbilgin İndir
  12036 Ayın ondördü yüzün ipekten hâlesi var Sayfa 1 Karcığar Alâeddin Yavaşça İndir
  12036 Ayın ondördü yüzün ipekten hâlesi var Sayfa 2 Karcığar Alâeddin Yavaşça İndir
  12037 Gitme diye çok ağladım ardından Sayfa 1 Karcığar Fethi Karamahmudoğlu İndir
  12037 Gitme diye çok ağladım ardından Sayfa 2 Karcığar Fethi Karamahmudoğlu İndir
  12038 Gönül derdim üçbeş değil yüz benim Sayfa 1 Karcığar Ali Şenozan İndir
  12038 Gönül derdim üçbeş değil yüz benim Sayfa 2 Karcığar Ali Şenozan İndir
  12039 Mutlu günler görmek için Sayfa 1 Karcığar Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  12040 Sevmek altın anahtar Sayfa 1 Karcığar Alâeddin Yavaşça İndir
  12040 Sevmek altın anahtar Sayfa 2 Karcığar Alâeddin Yavaşça İndir
  12041 Söyle güzel söyle bir selâm yok mu Sayfa 1 Karcığar Erdoğan Berker İndir
  12041 Söyle güzel söyle bir selâm yok mu Sayfa 2 Karcığar Erdoğan Berker İndir
  12200 Dostlar kime dâd edeyim felekten Sayfa 1 Karcığar Arif Sâmi Toker İndir
  12201 Kışın engin bir sudur yazın altın buğudur Sayfa 1 Karcığar Arif Sâmi Toker İndir
  12201 Kışın engin bir sudur yazın altın buğudur Sayfa 2 Karcığar Arif Sâmi Toker İndir
  12202 Mâdem bir garip kulsun Sayfa 1 Karcığar Rüştü Eriç İndir
  12202 Mâdem bir garip kulsun Sayfa 2 Karcığar Rüştü Eriç İndir
  12203 Ne sana ne bana kalır bu dünyâ Sayfa 1 Karcığar Caner Bakır İndir
  12203 Ne sana ne bana kalır bu dünyâ Sayfa 2 Karcığar Caner Bakır İndir
  12334 Gonca gülsün Sayfa 1 Karcığar Necmi Pişkin İndir
  12335 Mahrûm-i emel kalmış iken sözlerinizden Sayfa 1 Karcığar Kasım İnaltekin İndir
  12335 Mahrûm-i emel kalmış iken sözlerinizden Sayfa 2 Karcığar Kasım İnaltekin İndir
  12336 Ne oldu sevgilim açıkça söyle Sayfa 1 Karcığar Kasım İnaltekin İndir
  12336 Ne oldu sevgilim açıkça söyle Sayfa 2 Karcığar Kasım İnaltekin İndir
  12408 Sensizlik çiledir yalnız çekilen sensizlik Sayfa 1 Karcığar Fethi Karamahmudoğlu İndir
  12408 Sensizlik çiledir yalnız çekilen sensizlik Sayfa 2 Karcığar Fethi Karamahmudoğlu İndir
  12517 Cevr-i sitemin yâreledi cismimi Sayfa 1 Karcığar İsmet Doğru İndir
  12577 Ateş misin yakıyorsun bakınca Sayfa 1 Karcığar Yücel Aşan İndir
  12577 Ateş misin yakıyorsun bakınca Sayfa 2 Karcığar Yücel Aşan İndir
  12646 Dillerde söylenir şarkımız bizim Sayfa 1 Karcığar Suat Yıldırım İndir
  12646 Dillerde söylenir şarkımız bizim Sayfa 2 Karcığar Suat Yıldırım İndir
  12647 Gecelerden seni sormak uyanıp çağıran son sese uymak mı güzel Sayfa 1 Karcığar Ömür Gençel İndir
  12647 Gecelerden seni sormak uyanıp çağıran son sese uymak mı güzel Sayfa 2 Karcığar Ömür Gençel İndir
  12648 Git diyorsam da gitme Sayfa 1 Karcığar Ziyâ Taşkent İndir
  12648 Git diyorsam da gitme Sayfa 2 Karcığar Ziyâ Taşkent İndir
  12649 Kimi gün hasreti dağlar gibi kalbimde büyür Sayfa 1 Karcığar Hasan Soysal İndir
  12653 Unuttum sanma sakın anmadığım günüm yok Sayfa 1 Karcığar Hüsnü Üstün İndir
  12774 Bir Karadeniz oyunu oynayalım Sayfa 1 Karcığar Fethi Karamahmudoğlu İndir
  12839 Saçlarında ıtırlaşıp savrulanı istiyorum Sayfa 1 Karcığar Fethi Karamahmudoğlu İndir
  12839 Saçlarında ıtırlaşıp savrulanı istiyorum Sayfa 2 Karcığar Fethi Karamahmudoğlu İndir
  12895 Gonca açmış çiçek misin Sayfa 1 Karcığar Alâeddin Şensoy İndir
  12895 Gonca açmış çiçek misin Sayfa 2 Karcığar Alâeddin Şensoy İndir
  12939 Issız geceler rûhuma hicrân oluyorken Sayfa 1 Karcığar Mustafa Coşkun İndir
  12940 Neden beni böyle bırakıp gittin Sayfa 1 Karcığar Nusret Ersöz İndir
  12995 Seviyorum diyorsun sevmek bu mu güzelim Sayfa 1 Karcığar İsmail Demirkıran İndir
  12995 Seviyorum diyorsun sevmek bu mu güzelim Sayfa 2 Karcığar İsmail Demirkıran İndir
  13057 Bir tanbur nağmesi inler rûhuma seslenir Sayfa 1 Karcığar Arif Sâmi Toker İndir
  13057 Bir tanbur nağmesi inler rûhuma seslenir Sayfa 2 Karcığar Arif Sâmi Toker İndir
  13058 Gözlerim buğulanmış kime ne Sayfa 1 Karcığar İsmail Ötenkaya İndir
  13059 Hep güzeller güzellikler burada şu İzmir’in eşi yoktur dünyâda Sayfa 1 Karcığar Sâdi Hoşses İndir
  13060 Ormancı ormancı ne mutlu sana ormancı Sayfa 1 Karcığar Arif Sâmi Toker İndir
  13061 Sanma bir gün unutup kalbimden sileceğim Sayfa 1 Karcığar Sabri Süha Ansen İndir
  13135 Bir kere gel desen bak neler olur Sayfa 1 Karcığar Yeldâ Alpak İndir
  13136 Gelmiyorsun n’eyleyim ben darda kaldım Sayfa 1 Karcığar Turan Yalçın İndir
  13137 Göğsüne taktığın gül mü lâle mi Sayfa 1 Karcığar Mehmet Nazmi Özalp İndir
  13299 Deli gönül uçtu yine Sayfa 1 Karcığar Mutlu Torun İndir
  13299 Deli gönül uçtu yine Sayfa 2 Karcığar Mutlu Torun İndir
  13300 Hayâllerin ötesinden bahar mı yaklaşacak Sayfa 1 Karcığar Rüştü Eriç İndir
  13300 Hayâllerin ötesinden bahar mı yaklaşacak Sayfa 2 Karcığar Rüştü Eriç İndir
  13321 Gönlümün bir hâli var ki gam değil kasvet değil Sayfa 1 Karcığar Nûrettin Cemil Sangan İndir
  13349 Yolların en sonunda arıyorum sen yoksun Sayfa 1 Karcığar Muzaffer Özpınar İndir
  13349 Yolların en sonunda arıyorum sen yoksun Sayfa 2 Karcığar Muzaffer Özpınar İndir
  13417 Karşıdan karşıya mendil sallardık Sayfa 1 Karcığar Nihat Adlim İndir
  13417 Karşıdan karşıya mendil sallardık Sayfa 2 Karcığar Nihat Adlim İndir
  13461 İstanbul güzelleri hayâta mânâ verir Sayfa 1 Karcığar _ İndir
  13479 Kına olsam eline sürülsem gelin Sayfa 1 Karcığar Mehmet Yürü (Nasib’in) İndir
  13497 Her kalbi yanan ben gibi ağlar mı diyorsun Sayfa 1 Karcığar _ İndir
  13509 Gel nazlı kuşum kalbimi aç derdimi dinle Sayfa 1 Karcığar _ İndir
  13509 Gel nazlı kuşum kalbimi aç derdimi dinle Sayfa 2 Karcığar _ İndir
  13519 Acılar ey zâlim acılar gidin Sayfa 1 Karcığar Mustafa Nâfiz Irmak İndir
  13519 Acılar ey zâlim acılar gidin Sayfa 2 Karcığar Mustafa Nâfiz Irmak İndir
  13604 Dilimden düşürmem o güzel adını Sayfa 1 Karcığar Sibel Taşbaş İndir
  13604 Dilimden düşürmem o güzel adını Sayfa 2 Karcığar Sibel Taşbaş İndir
  13608 Sanma ki üzgünüm ayrıldık diye ne gelirse başa hayra yormalı Sayfa 1 Karcığar Zekâi Tunca İndir
  13608 Sanma ki üzgünüm ayrıldık diye ne gelirse başa hayra yormalı Sayfa 2 Karcığar Zekâi Tunca İndir
  13989 Dedim”Dilber yanakların kızarmış” Sayfa 1 Karcığar Erol Başara İndir
  13989 Dedim”Dilber yanakların kızarmış” Sayfa 2 Karcığar Erol Başara İndir
  13990 Dünya sanki cennettir sevilince sevince Sayfa 1 Karcığar Nihat Adlim İndir
  13991 Sesimdeki bu hüznü gel hiç sorma sen benden Sayfa 1 Karcığar Erdinç Çelikkol İndir
  13992 Pınar başlarına dolar güzeller Sayfa 1 Karcığar Hüseyin Erbay İndir
  13992 Pınar başlarına dolar güzeller Sayfa 2 Karcığar Hüseyin Erbay İndir
  13993 Özler de ararsan bulamazsın beni artık Sayfa 1 Karcığar Cavit Ersoy İndir
  13993 Özler de ararsan bulamazsın beni artık Sayfa 2 Karcığar Cavit Ersoy İndir
  13994 Seninle çok mutluyum sensiz olamam bir an Sayfa 1 Karcığar Süleyman Mertkanlı İndir
  13995 Yaralı bir kuş gibi çırpınır durur gönlüm Sayfa 1 Karcığar Metin Everes İndir
  13996 Elin avcumda çiçek taze mine Sayfa 1 Karcığar Rüştü Eriç İndir
  13997 Yıllar önce küllendi ocağımda közüm yok Sayfa 1 Karcığar İsmail Demirkıran İndir
  14249 Hûdâyâ cümle âlem sana âşık seni özler Resûlullah Sayfa 1 Karcığar Cinuçen Tanrıkorur İndir
  14324 N’eyleyeyim dünyâyı bana Allâh’ım gerek Sayfa 1 Karcığar Zeki Altun (Hâfız) İndir
  14324 N’eyleyeyim dünyâyı bana Allâh’ım gerek Sayfa 2 Karcığar Zeki Altun (Hâfız) İndir
  14324 N’eyleyeyim dünyâyı bana Allâh’ım gerek Sayfa 3 Karcığar Zeki Altun (Hâfız) İndir
  14621 Derd ü gamdan azâd et benim güzel Allah’ım Sayfa 1 Karcığar Hayâti Günyeli İndir
  14967 Beyaz tene siyah sorma Sayfa 1 Karcığar Alâeddin Şensoy İndir
  14968 Gözümde gönlümde senden başkası yok desem sözüme inanır mısın Sayfa 1 Karcığar Ziyâ Taşkent İndir
  14968 Gözümde gönlümde senden başkası yok desem sözüme inanır mısın Sayfa 2 Karcığar Ziyâ Taşkent İndir
  14969 Hangi güzelde bulunur bu eda füsûn efendim Sayfa 1 Karcığar Rüştü Eriç İndir
  14970 Hayat bana ıstırap ellere düğün oldu Sayfa 1 Karcığar Alâeddin Şensoy İndir
  14971 Leylâ gibi hıçkırsa ve Mecnûn gibi yansa Sayfa 1 Karcığar Mustafa Uyan İndir
  14972 Sen gönlüme bin neş’e veren gonca-dehensin Sayfa 1 Karcığar Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  14972 Sen gönlüme bin neş’e veren gonca-dehensin Sayfa 2 Karcığar Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  14973 Sende son günlerde garip haller var Sayfa 1 Karcığar Ali Şenozan İndir
  14973 Sende son günlerde garip haller var Sayfa 2 Karcığar Ali Şenozan İndir
  14974 Söyle kurban olayım söyle meramın nedir Sayfa 1 Karcığar Ali Hasırcı İndir
  15344 Nasıl oldu anlamadım sana inan çok bağlandım Sayfa 1 Karcığar Selâhattin Sağlam İndir
  15345 Öyle bir cânâna gönül verdim ki gözyaşımı taşan sele çevirdi Sayfa 1 Karcığar İsmâil Demirkıran İndir
  15346 Aşk ateşi çoktan sarmış bacayı Sayfa 1 Karcığar Alâeddin Şensoy İndir
  15346 Aşk ateşi çoktan sarmış bacayı Sayfa 2 Karcığar Alâeddin Şensoy İndir
  15347 Sen gözümden uzakken neş’e zevk kimden gelsin Sayfa 1 Karcığar Vedat Çetinkaya İndir
  15347 Sen gözümden uzakken neş’e zevk kimden gelsin Sayfa 2 Karcığar Vedat Çetinkaya İndir
  15348 Susturamam gözlerimi saklayamam hislerimi Sayfa 1 Karcığar Erdinç Çelikkol İndir
  15349 Âşık ne kadar çekse ibadet sayılır Sayfa 1 Karcığar Rüştü Eriç İndir
  15350 Sorma dostum gizli kalsın bilmesinler hâlimi Sayfa 1 Karcığar Turan Yalçın İndir
  15351 Bülbülün çektiği dilinin belâsı Sayfa 1 Karcığar İsmâil Demirkıran İndir
  15352 Sevgini ta yüreğimde canevimde taşıyorum Sayfa 1 Karcığar İsmâil Ötenkaya İndir
  15353 Her aşkın var kalpte yeri ayrılır mı gören seni Sayfa 1 Karcığar Ali İhsan Merâl İndir
  15354 Taptâze bahardım niye bilmem güze geldim Sayfa 1 Karcığar Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  15354 Taptâze bahardım niye bilmem güze geldim Sayfa 2 Karcığar Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  15616 Yanma kalbim yanma artık bende tâkat kalmadı Sayfa 1 Karcığar Fethi Karamahmudoğlu İndir
  15634 Ceylan gözlerinin candan bakışı içime kış günü bahar getirir Sayfa 1 Karcığar Yılmaz Yüksel İndir
  15634 Ceylan gözlerinin candan bakışı içime kış günü bahar getirir Sayfa 2 Karcığar Yılmaz Yüksel İndir
  15641 Günâhım ne ise gel bir bir söyle Sayfa 1 Karcığar Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  15641 Günâhım ne ise gel bir bir söyle Sayfa 2 Karcığar Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  15653 Dinmiyor içimde hasretin seli Sayfa 1 Karcığar Hüseyin Erbay İndir
  15653 Dinmiyor içimde hasretin seli Sayfa 2 Karcığar Hüseyin Erbay İndir
  15687 Nasıl unuttun beni hani çok seviyordun Sayfa 1 Karcığar Metin Everes İndir
  15687 Nasıl unuttun beni hani çok seviyordun Sayfa 2 Karcığar Metin Everes İndir
  15819 Bahçenden derlediğin güllerini takıver Sayfa 1 Karcığar Aslan Hepgür İndir
  15840 Senin elinden elma.. Sayfa 1 Karcığar Fethi Karamahmudoğlu İndir
  15840 Senin elinden elma.. Sayfa 2 Karcığar Fethi Karamahmudoğlu İndir
  15841 Avuçlarında bahar serinliği hanımelinden mi gülden mi bilmem Sayfa 1 Karcığar Fethi Karamahmudoğlu İndir
  15891 Yalvarmaktan yorgun düştü dudağım Sayfa 1 Karcığar Alâeddin Şensoy İndir
  15891 Yalvarmaktan yorgun düştü dudağım Sayfa 2 Karcığar Alâeddin Şensoy İndir
  15943 Perişânım senin her an elinden Sayfa 1 Karcığar Ahmet Uzel İndir
  15960 Mutluluk kapıyı kapamış bana neş’e ne demektir bilmedim ki Sayfa 1 Karcığar Güngör Önder İndir
  15968 Benim gönlüm seher yeli eser durur deli deli Sayfa 1 Karcığar Aydın Tekindor İndir
  15968 Benim gönlüm seher yeli eser durur deli deli Sayfa 2 Karcığar Aydın Tekindor İndir
  15970 Gönüldür bu sevgilim neler yapar bilinmez Sayfa 1 Karcığar Ziya Alşan İndir
  15970 Gönüldür bu sevgilim neler yapar bilinmez Sayfa 2 Karcığar Ziya Alşan İndir
  16549 Bana sakın git deme gitmek kolay mı dersin Sayfa 1 Karcığar Mehmet İhsan Özer İndir
  16550 Nice aşklar gelip geçti ömrümde Sayfa 1 Karcığar Yusuf Kemâl Boğa İndir
  16550 Nice aşklar gelip geçti ömrümde Sayfa 2 Karcığar Yusuf Kemâl Boğa İndir
  16551 Şu kısacık ömrümüzde çiçek açan çölümüzde Sayfa 1 Karcığar Erol Bingöl İndir
  16551 Şu kısacık ömrümüzde çiçek açan çölümüzde Sayfa 2 Karcığar Erol Bingöl İndir
  16552 Yıllar var ki kalbimdesin seni canım biliyorum Sayfa 1 Karcığar Bilge Özgen İndir
  16685 Sende ey ateş-i suzân bana var ah nice derman Sayfa 1 Karcığar Ahmet Uzel İndir
  16697 Her akşam bağrıma bir gam çöker ağlarım Sayfa 1 Karcığar Ahmet Uzel İndir
  16797 Başımda esmiyor sevdanın yeli Sayfa 1 Karcığar Ünal Narçın İndir
  16797 Başımda esmiyor sevdanın yeli Sayfa 2 Karcığar Ünal Narçın İndir
  16893 Sevmek ne güzel sevgiliyi tatlı lebinden Sayfa 1 Karcığar Mustafa Ünal Yılmazer İndir
  16944 Göçmen kızları göçmen kızları gönül çalıyor hep hırsızları Sayfa 1 Karcığar Ahmet Uzel İndir
  16944 Göçmen kızları göçmen kızları gönül çalıyor hep hırsızları Sayfa 2 Karcığar Ahmet Uzel İndir
  16945 Ararım hayli zamandır seni Sayfa 1 Karcığar Ahmet Uzel İndir
  17003 Mest olup ıtrına güller gibi gül bû dediler Sayfa 1 Karcığar Sâdettin Çevik İndir
  17070 Bir gün sevilenden ve sevenden ne kalır Sayfa 1 Karcığar Rüştü Eriç İndir
  17078 Gözlerin neler söyler bakışından bilirim Sayfa 1 Karcığar Rüştü Eriç İndir
  17164 Ey gönül seyrâna çık âlem-i ahbâbı gör Sayfa 1 Karcığar Ahmet Uzel İndir
  17226 Her şey değişir ne zaman sen yâdıma gelsen Sayfa 1 Karcığar Rüştü Eriç İndir
  17253 Dualar sevgimi verse geriye şafaklar bu rengi almayacaktı Sayfa 1 Karcığar Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  17253 Dualar sevgimi verse geriye şafaklar bu rengi almayacaktı Sayfa 2 Karcığar Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  17277 Serde sevdâ bir belâ müptelâyım müptelâ Sayfa 1 Karcığar Rüştü Eriç İndir
  17290 Gel desen de neye yarar aşkımızda bitti bahar Sayfa 1 Karcığar Niyâzi Şengül İndir
  17290 Gel desen de neye yarar aşkımızda bitti bahar Sayfa 2 Karcığar Niyâzi Şengül İndir
  17331 Gönlümün efkârı ey yâr her ne etsem bitmiyor Sayfa 1 Karcığar Ahmet Uzel İndir
  17398 Bir kere sevmeye gör yoktur aşkın molası Sayfa 1 Karcığar İlgün Soysev İndir
  17398 Bir kere sevmeye gör yoktur aşkın molası Sayfa 2 Karcığar İlgün Soysev İndir
  17448 Yaktın beni yandırdın Sayfa 1 Karcığar Mehmet Ali Çelikbaş İndir
  17482 Elâ gözlüm mahzun olma gel kapında kul olayım Sayfa 1 Karcığar Rıdvan Tandoğan İndir
  17482 Elâ gözlüm mahzun olma gel kapında kul olayım Sayfa 2 Karcığar Rıdvan Tandoğan İndir
  17518 Elbet geleceksin günün birinde Sayfa 1 Karcığar Mehmet Nazmi Özalp İndir
  17518 Elbet geleceksin günün birinde Sayfa 2 Karcığar Mehmet Nazmi Özalp İndir
  17638 Gül dökmüşler al yanağın üstüne Sayfa 1 Karcığar Reyhan Karataş İndir
  17638 Gül dökmüşler al yanağın üstüne Sayfa 2 Karcığar Reyhan Karataş İndir
  17695 Söyleme sırrımızı askımız dillenmesin Sayfa 1 Karcığar İlgün Soysev İndir
  17695 Söyleme sırrımızı askımız dillenmesin Sayfa 2 Karcığar İlgün Soysev İndir
  17715 Hele gel gör ne yarım kaldı bu ömrüm ne tamam Sayfa 1 Karcığar Akın Özkan İndir
  17715 Hele gel gör ne yarım kaldı bu ömrüm ne tamam Sayfa 2 Karcığar Akın Özkan İndir
  17717 Saymakla tükenmez kara bahtımda neler var Sayfa 1 Karcığar Akın Özkan İndir
  17717 Saymakla tükenmez kara bahtımda neler var Sayfa 2 Karcığar Akın Özkan İndir
  17773 Bu hayat kimseye bâkî değildir Sayfa 1 Karcığar Hüsnü Üstün İndir
  17773 Bu hayat kimseye bâkî değildir Sayfa 2 Karcığar Hüsnü Üstün İndir
  17819 Aşka yasak koyma artık sevdiğini biliyorum Sayfa 1 Karcığar Suphi İdrisoğlu İndir
  17828 Yâdıyla uzaklarda düşer derde gönül Sayfa 1 Karcığar Emin Akan İndir
  17958 Sevgisiz güller de solar demiştim Sayfa 1 Karcığar İlgün Soysev İndir
  17958 Sevgisiz güller de solar demiştim Sayfa 2 Karcığar İlgün Soysev İndir
  17959 Mevsimleri takvimden teker teker kopardım Sayfa 1 Karcığar İlgün Soysev İndir
  17959 Mevsimleri takvimden teker teker kopardım Sayfa 2 Karcığar İlgün Soysev İndir
  17966 Binlerce güzel görsem yine kalbim sendedir Sayfa 1 Karcığar Necmi Pişkin İndir
  17966 Binlerce güzel görsem yine kalbim sendedir Sayfa 2 Karcığar Necmi Pişkin İndir
  18089 Bir gün bile olsun beni sensiz koma lütfen Sayfa 1 Karcığar Metin Everes İndir
  18158 Kalbime volkan düştü seni görür görmez Sayfa 1 Karcığar Ali Hasırcı İndir
  18162 Sevgisi var dağdan yüce o inanır hep o güce Sayfa 1 Karcığar Sâmi Derintuna İndir
  18162 Sevgisi var dağdan yüce o inanır hep o güce Sayfa 2 Karcığar Sâmi Derintuna İndir
  18164 Sevmiyorsan beni gülüm gülerek bakma Sayfa 1 Karcığar Kasım İnaltekin İndir
  18200 Ömrümün son demini acılarla yaşadım Sayfa 1 Karcığar Akın Özkan İndir
  18212 Ateştir yüreği kavurur gider Sayfa 1 Karcığar Mustafa Malay İndir
  18212 Ateştir yüreği kavurur gider Sayfa 2 Karcığar Mustafa Malay İndir
  18286 Bir yudum sevgiye muhtaç olur da Sayfa 1 Karcığar İlgün Soysev İndir
  18286 Bir yudum sevgiye muhtaç olur da Sayfa 2 Karcığar İlgün Soysev İndir
  18414 Sabredip te bekler miydim yolunu Sayfa 1 Karcığar İlgün Soysev İndir
  18414 Sabredip te bekler miydim yolunu Sayfa 2 Karcığar İlgün Soysev İndir
  18535 Her seher goncalar açtıkça solan gül dökülür Sayfa 1 Karcığar Nevzat Demir İndir
  18601 Bir alevdir gözlerin bana bakma ne olur Sayfa 1 Karcığar Necmi Pişkin İndir
  18601 Bir alevdir gözlerin bana bakma ne olur Sayfa 2 Karcığar Necmi Pişkin İndir
  18689 Hem sevildin hem başımda dert olup Sayfa 1 Karcığar M.Nazmi Özalp İndir
  18723 Bir kız sevdim Yalova’lı Sayfa 1 Karcığar İbrahim Halil Taşkent İndir
  18805 Ne şafak rengi bulutlarda hayalin gülüyor Sayfa 1 Karcığar Engin Çır İndir
  18805 Ne şafak rengi bulutlarda hayalin gülüyor Sayfa 2 Karcığar Engin Çır İndir
  18811 Hem derdimi hem gözyaşımı döksem önünde Sayfa 1 Karcığar Selahattin Altınbaş İndir
  18838 Şu Sille’nin ufacık taşları Sayfa 1 Karcığar Sadettin Kaynak İndir
  18838 Şu Sille’nin ufacık taşları Sayfa 2 Karcığar Sadettin Kaynak İndir
  18852 Nazlım sana kavuşamam Sayfa 1 Karcığar Sadettin Kaynak İndir
  18892 Koçyiğitler durağı şen köyüm şirin köyüm Sayfa 1 Karcığar Sadettin Kaynak İndir
  18892 Koçyiğitler durağı şen köyüm şirin köyüm Sayfa 2 Karcığar Sadettin Kaynak İndir
  18905 Serçeler oynaşıyor kanları kaynaşıyor Sayfa 1 Karcığar Sadettin Kaynak İndir
  18906 Oh güzel kız şirin kız bakışları derin kız Sayfa 1 Karcığar Sadettin Kaynak İndir
  18906 Oh güzel kız şirin kız bakışları derin kız Sayfa 2 Karcığar Sadettin Kaynak İndir
  18909 Kirpiği oyalı kız bakışı rüyalı kız Sayfa 1 Karcığar Sadettin Kaynak İndir
  18916 Yine geldi evvel bahar günleri Sayfa 1 Karcığar Sadettin Kaynak İndir
  18956 Bakışları hovarda, buluşalım Fuar’da Sayfa 1 Karcığar Sadettin Kaynak İndir
  18969 Bir gül koparıp göğsüme tak Sayfa 1 Karcığar Sadettin Kaynak İndir
  19057 Uyu kurbanım sana, minicik kelebeğim Sayfa 1 Karcığar Sadettin Kaynak İndir
  19058 Telli turnam yücelerden aştı mı Sayfa 1 Karcığar Sadettin Kaynak İndir
  19080 Bir kız ile bir gelinin ahdı var Sayfa 1 Karcığar Sadettin Kaynak İndir
  19081 Uludağı Uludağı dumanlıdır başın senin Sayfa 1 Karcığar Sadettin Kaynak İndir
  19101 Değmez bu ömür boş yere feryada gönül Sayfa 1 Karcığar Demir Karabaş İndir
  19101 Değmez bu ömür boş yere feryada gönül Sayfa 2 Karcığar Demir Karabaş İndir
  19128 Sevdasına daldıkça vurgun yediğim güzel Sayfa 1 Karcığar Gültekin Aydoğdu İndir
  19128 Sevdasına daldıkça vurgun yediğim güzel Sayfa 2 Karcığar Gültekin Aydoğdu İndir
  19159 Madem ki bu güzel dünyaya geldin Sayfa 1 Karcığar Gülen Ertek İndir
  19210 Çıktı çayıra kuzu güldü kırların yüzü Sayfa 1 Karcığar Alâeddin Yavaşca İndir
  19293 Bir ses beni efsunladı ömrüm boyu coştum Sayfa 1 Karcığar Erdinç Çelikkol İndir
  19405 Sen öyle bir cansın ki kaybetmem mümkün değil Sayfa 1 Karcığar Cengiz Cermen İndir
  19405 Sen öyle bir cansın ki kaybetmem mümkün değil Sayfa 2 Karcığar Cengiz Cermen İndir
  19442 Dinmeyen bir sızı var gün boyu sinemde yatar Sayfa 1 Karcığar Ahmet Görür İndir
  19505 Her gördüğün yerde iki yakamdan Sayfa 1 Karcığar Eyüp Uyanıkoğlu İndir
  19505 Her gördüğün yerde iki yakamdan Sayfa 2 Karcığar Eyüp Uyanıkoğlu İndir
  19608 Yüreğimde dert kervanı sıralı Sayfa 1 Karcığar Mümin Salman İndir
  19633 Yalnızlık acısı ölümden beter Sayfa 1 Karcığar Mustafa Malay İndir
  19633 Yalnızlık acısı ölümden beter Sayfa 2 Karcığar Mustafa Malay İndir
  19674 Göründü bak yâr hânesi Sayfa 1 Karcığar İlgün Soysev İndir
  19674 Göründü bak yâr hânesi Sayfa 2 Karcığar İlgün Soysev İndir
  3129 Bugün bayram sevinelim Sayfa 1 Karcığar Muzaffer İlkar İndir
  14390 Şu âlemde gerçek mîraç kalpde huzûr kâbede Hac Sayfa 1 Karcığar Erdinç Çelikkol İndir
  17022 Bir ipek dokunur dudaklarıma bakarım önümde ellerin durur Sayfa 1 Karcığar İlgün Soysev İndir
  17022 Bir ipek dokunur dudaklarıma bakarım önümde ellerin durur Sayfa 2 Karcığar İlgün Soysev İndir
  17866 Hep seninle yaşadım o en güzel aşkları Sayfa 1 Karcığar Rüştü Eriç İndir
  17890 Çağlayanlar cûş eder bî-dar eder çeşmânımı Sayfa 1 Karcığar Erdinç Çelikkol İndir
  18957 Aşığım baharın yeşil gözüne Sayfa 1 Karc.-Zirgüle-Hicaz Sadettin Kaynak İndir

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.