+905050218141
neysadasi@gmail.com

Hüzzam Makamı

Hüzzam Makamı

Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
15 Acı bir gözyaşı oldun yine yaktın beni sen Sayfa 1 Hüzzâm Akın Özkan İndir
16 Acı her an içimde neş’eyi hiç görmedim Sayfa 1 Hüzzâm İrfan Özbakır İndir
43 Açıldı verd-i nev-bahar bülbüller etsin Sayfa 1 Hüzzâm Zekâî Dede İndir
43 Açıldı verd-i nev-bahar bülbüller etsin Sayfa 2 Hüzzâm Zekâî Dede İndir
54 Açmam açamam söyleyemem çünki derinde Sayfa 1 Hüzzâm Mehmet Yürü (Nasib’in) İndir
73 Ada’nın yeşil çamları aşkımıza yer olsun Sayfa 1 Hüzzâm Şükrü Tunar İndir
81 Adın her an dilimde (ÇAPKIN KIZ) Sayfa 1 Hüzzâm Turhan Toper İndir
81 Adın her an dilimde (ÇAPKIN KIZ) Sayfa 2 Hüzzâm Turhan Toper İndir
109 Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymânede Sayfa 1 Hüzzâm Arif Sâmi Toker İndir
110 Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymânede Sayfa 1 Hüzzâm Avni Anıl İndir
117 Ağlamakla âh ile geçti hayâtım ser-te-ser Sayfa 1 Hüzzâm Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
117 Ağlamakla âh ile geçti hayâtım ser-te-ser Sayfa 2 Hüzzâm Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
149 Ağlaya ağlaya giderim diyor (GELİN ALAYI) Sayfa 1 Hüzzâm Avni Anıl İndir
149 Ağlaya ağlaya giderim diyor (GELİN ALAYI) Sayfa 2 Hüzzâm Avni Anıl İndir
153 Ağlıyor kalbim benim derdime eş ararım Sayfa 1 Hüzzâm Nâci Tektel İndir
193 Ah eyle gönül vuslat-ı cânân ise maksûd Sayfa 1 Hüzzâm Zekâî Dede İndir
193 Ah eyle gönül vuslat-ı cânân ise maksûd Sayfa 2 Hüzzâm Zekâî Dede İndir
202 Ahım gibi âh var mı aceb ahlar içinde Sayfa 1 Hüzzâm Osman Nihat Akın İndir
202 Ahım gibi âh var mı aceb ahlar içinde Sayfa 2 Hüzzâm Osman Nihat Akın İndir
246 Aklımı başımdan aldın da güzel Sayfa 1 Hüzzâm Mehmet Reşat Aysu İndir
264 Akşam dönüşü geçtim o esrârlı bağından Sayfa 1 Hüzzâm Marko Çolakoğlu(Ûdî) İndir
273 Akşamın olduğu yerde bekle diyorsun gelmiyorsun Sayfa 1 Hüzzâm Avni Anıl İndir
287 Akşam oldu yine bastı kâreler Sayfa 1 Hüzzâm _ İndir
300 Akşam yine akşam gurbet elinde Sayfa 1 Hüzzâm Mümin Salman İndir
335 Aldım hayâl-i perçemin ey mâh dîdeme Sayfa 1 Hüzzâm Kömürcüzâde Mehmet Efendi H. İndir
335 Aldım hayâl-i perçemin ey mâh dîdeme Sayfa 2 Hüzzâm Kömürcüzâde Mehmet Efendi H. İndir
371 Al gülün dalında diken var diye Sayfa 1 Hüzzâm Nevzat Göl İndir
375 Alışamam ayrılığa demiştin alışırsın güzelim Sayfa 1 Hüzzâm Saffet Avanoğlu İndir
376 Alıverin bağlamamı çalayım (KAHVE OLSAM..) Sayfa 1 Hüzzâm _ İndir
376 Alıverin bağlamamı çalayım (KAHVE OLSAM..) Sayfa 2 Hüzzâm _ İndir
377 Ali’min evleri çamdan Sayfa 1 Hüzzâm Sedat Öztoprak İndir
381 Al kalbini ondan bana ver görmeden eller Sayfa 1 Hüzzâm Adem Şâhin İndir
392 Alnımda gül gibi kaldı bûsesi Sayfa 1 Hüzzâm Burhan Durucu İndir
392 Alnımda gül gibi kaldı bûsesi Sayfa 2 Hüzzâm Burhan Durucu İndir
420 Aman dayler yol verin a beyler Sayfa 1 Hüzzâm _ İndir
474 Anlamadım ayrılığa sebep ne Sayfa 1 Hüzzâm Amir Ateş İndir
492 Arabaya taş koydum Sayfa 1 Hüzzâm _ İndir
502 Arasam âh ile mâzîde geçen demlerimi Sayfa 1 Hüzzâm Oğuz Şenler İndir
561 Asker oldum piyâde Sayfa 1 Hüzzâm Burhan Çakır(Taş P:Küçük Yaşar) İndir
585 Âşıkına peyvestesin Sayfa 1 Hüzzâm Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı) İndir
594 Aşkla dolup taştığımı sen bilmezsen kim bilecek Sayfa 1 Hüzzâm Bilge Özgen İndir
645 Aşk bağından çiçek verirsin diye (DİLEK AĞACI) Sayfa 1 Hüzzâm Alâeddin Şensoy İndir
645 Aşk bağından çiçek verirsin diye (DİLEK AĞACI) Sayfa 2 Hüzzâm Alâeddin Şensoy İndir
669 Aşkımı hep gizledim hasret dolu kalbimde Sayfa 1 Hüzzâm Erdoğan Berker İndir
669 Aşkımı hep gizledim hasret dolu kalbimde Sayfa 2 Hüzzâm Erdoğan Berker İndir
677 Aşkımı yıllarca susturdum Sayfa 1 Hüzzâm Nûrettin Cemil Sangan İndir
677 Aşkımı yıllarca susturdum Sayfa 2 Hüzzâm Nûrettin Cemil Sangan İndir
689 Aşkına kanamadım hicrinle yaktın beni Sayfa 1 Hüzzâm Kenan Güreşçi İndir
692 Aşkın bana bir gizli elem oldu güzel yâr Sayfa 1 Hüzzâm Râkım Elkutlu İndir
692 Aşkın bana bir gizli elem oldu güzel yâr Sayfa 2 Hüzzâm Râkım Elkutlu İndir
696 Aşkın beni bak gülme ne müşküllere saldı Sayfa 1 Hüzzâm Aleko Bacanos İndir
699 Aşkın beni yakıyor niye hâlâ kaçıyorsun Sayfa 1 Hüzzâm Necdet Tokatlıoğlu İndir
711 Aşkın ezvâk-ı visâlinde yoktur emelim Sayfa 1 Hüzzâm İbrâhim Efendi İndir
715 Aşkını çektim gözyaşı döktüm Sayfa 1 Hüzzâm Necdet Tokatlıoğlu İndir
744 Aşkınla sürünsem yine aşkınla delirsem Sayfa 1 Hüzzâm Selâhattin Pınar İndir
750 Aşkınla yanan kalbimin âlâmını dindir Sayfa 1 Hüzzâm Abdülkâdir Gökmen İndir
755 Aşkınla yanıp geçti gönül her hevesinden Sayfa 1 Hüzzâm Alâeddin Yavaşça İndir
782 Aşk mısın hayat mısın Sayfa 1 Hüzzâm Yıldırım Gürses İndir
782 Aşk mısın hayat mısın Sayfa 2 Hüzzâm Yıldırım Gürses İndir
799 Aşk yolunda bağrı yanık yolcular Sayfa 1 Hüzzâm Sadettin Kaynak İndir
799 Aşk yolunda bağrı yanık yolcular Sayfa 2 Hüzzâm Sadettin Kaynak İndir
829 Ateş-i sûzân-ı firkat yaktı cism ü cânımı Sayfa 1 Hüzzâm _ İndir
849 Avâre gönül yine sensiz hicrâne daldı Sayfa 1 Hüzzâm Melâhat Pars İndir
881 Aylar yıllar geçti yok senden bir haber Sayfa 1 Hüzzâm Şekip Ayhan Özışık İndir
887 Ay öperken suların göğsünü sâhilde yıkan Sayfa 1 Hüzzâm Şükrü Tunar İndir
895 Ayrılığın üstünden seneler geçse bile Sayfa 1 Hüzzâm Alâeddin Şensoy İndir
895 Ayrılığın üstünden seneler geçse bile Sayfa 2 Hüzzâm Alâeddin Şensoy İndir
908 Ayrılık ne demek hasret ne demek Sayfa 1 Hüzzâm Sevinç Tevrüz İndir
913 Ayrılık ümitlerin ötesinde bir şehir Sayfa 1 Hüzzâm Avni Anıl İndir
922 Ayrılırsan gözlerimden gelme artık bir daha sen Sayfa 1 Hüzzâm Hârun Zeki Öztemiz İndir
964 Bağ-ı hüsnünde efendim lâleler buldu kemâl Sayfa 1 Hüzzâm Sâlih Dede İndir
969 Bağından her güzel bir gül seçerdi (GÖNÜL) Sayfa 1 Hüzzâm Teoman Alpay İndir
969 Bağından her güzel bir gül seçerdi (GÖNÜL) Sayfa 2 Hüzzâm Teoman Alpay İndir
975 Bağlandı gönül zülfüne bir yosma civânın Sayfa 1 Hüzzâm Selânik’li Ahmet Efendi İndir
1037 Bahar oldu beyim evde durulmaz Sayfa 1 Hüzzâm Şeyh Ethem efendi İndir
1040 Bahar oldu sular akar çayıra Sayfa 1 Hüzzâm Hacı Ârif Bey İndir
1078 Bahs etme o aşkın bana en son gecesinden Sayfa 1 Hüzzâm Ümit Gürelman İndir
1118 Bakışı yaz sıcağı gülüşü bahar gibi Sayfa 1 Hüzzâm Necip Mirkelâmoğlu İndir
1123 Bakışlar kapanır düşlere bir gün Sayfa 1 Hüzzâm Fethi Karamahmudoğlu İndir
1125 Bak kalbime sevgin acı bir iz gibi kaldı Sayfa 1 Hüzzâm Avni Anıl İndir
1168 Balkonda saatlerce düşündüm seni andım Sayfa 1 Hüzzâm Şükrü Tunar İndir
1195 Bana hep dert veriyorsun deme candan olurum Sayfa 1 Hüzzâm Erdinç Çelikkol İndir
1223 Başını göğsüme koy gönlümdeki derdi dinle Sayfa 1 Hüzzâm Ekrem Güyer İndir
1226 Başka bir âlem gerektir gönlümü seyrân için Sayfa 1 Hüzzâm Gevherî Osmanoğlu İndir
1236 Başkaları gibi sevemem seni Sayfa 1 Hüzzâm Fethi Karamahmudoğlu İndir
1236 Başkaları gibi sevemem seni Sayfa 2 Hüzzâm Fethi Karamahmudoğlu İndir
1239 Batarken ufukta bu akşam güneş Sayfa 1 Hüzzâm Sadettin Kaynak İndir
1239 Batarken ufukta bu akşam güneş Sayfa 2 Hüzzâm Sadettin Kaynak İndir
1248 Bâzen ümit bâzen neş’e bâzen keder geldi gitti Sayfa 1 Hüzzâm Zeynettin Maraş İndir
1248 Bâzen ümit bâzen neş’e bâzen keder geldi gitti Sayfa 2 Hüzzâm Zeynettin Maraş İndir
1261 Bekle demiştin o yerde bekledim yine Sayfa 1 Hüzzâm Hasan Sözeri İndir
1264 Bekledim gelecektin ömre bedel an gibi Sayfa 1 Hüzzâm Azmi Tuğrul İndir
1268 Bekledim yıllarca lâkin gelmedin ey nazlı yâr Sayfa 1 Hüzzâm Râkım Elkutlu İndir
1274 Beklerim her gün bu sâhillerde mahzun böyle ben Sayfa 1 Hüzzâm İsmail Hakkı Nebiloğlu İndir
1275 Beklerim her gün bu sâhillerde mahzun böyle ben Sayfa 1 Hüzzâm Sadettin Kaynak İndir
1286 Beli ince yüz peçeli Sayfa 1 Hüzzâm _ İndir
1289 Belki bir melek peri belki çılgın bir heves Sayfa 1 Hüzzâm Ümit Mutlu İndir
1303 Ben bahar bekliyordum gonceler neden soldu Sayfa 1 Hüzzâm Zeynettin Maraş İndir
1303 Ben bahar bekliyordum gonceler neden soldu Sayfa 2 Hüzzâm Zeynettin Maraş İndir
1338 Bende mi suç sende mi yoksa ikimizde mi Sayfa 1 Hüzzâm Halil İbrâhim Taşkent İndir
1363 Ben esîr-i aşkınım çoktan beri çeşm-i edâ Sayfa 1 Hüzzâm Arşak Çömlekciyan İndir
1393 Beni bırakıp burada gitme güzeller güzeli Sayfa 1 Hüzzâm Ali Şenozan İndir
1393 Beni bırakıp burada gitme güzeller güzeli Sayfa 2 Hüzzâm Ali Şenozan İndir
1433 Beni mes’ud sanmayın Sayfa 1 Hüzzâm Kaptanzâde Ali Rızâ Bey İndir
1452 Benim maksûdum âlemde değildir lâkin illâ “Hû” Sayfa 1 Hüzzâm Hüseyin Sâdettin Arel İndir
1465 Benim şu yollardan üzgün geçtiğim Sayfa 1 Hüzzâm Sâdettin Öktenay İndir
1466 Benim yârem çâre bulmaz kimden imdâd arayım Sayfa 1 Hüzzâm Kanûni Nubar Efendi İndir
1486 Beni tenhâ kodun ey şîvekârım Sayfa 1 Hüzzâm Râif Korel(Kemânî) İndir
1489 Beni unutma ki sana yanmışım Sayfa 1 Hüzzâm Mustafa Nâfiz Irmak İndir
1501 Ben mi sevdim sâde sen meh-peykeri Sayfa 1 Hüzzâm Rif’at Bey İndir
1553 Ben yolun sonuna gelmişim artık Sayfa 1 Hüzzâm Erol Sayan İndir
1564 Berk urmada vechinde senin hüsn-i melâhat Sayfa 1 Hüzzâm Cevdet Kalpakçıoğlu İndir
1580 Bezme buyur ey mâh-i rû Sayfa 1 Hüzzâm Ahmet Efendi(Kız Ahmet) İndir
1589 Bezm-i ezel bahçesinde gördüğümüz rüyâ böyle Sayfa 1 Hüzzâm Özcan Seyhan İndir
1646 Bilemem ben de nasıl düştüm o zâlim eline Sayfa 1 Hüzzâm İsak Varon İndir
1653 Bilirim daha sen pek küçüceksin Sayfa 1 Hüzzâm Bîmen Şen İndir
1677 Bilmem bu gönülle ben nasıl yaşayacağım Sayfa 1 Hüzzâm Osman Nihat Akın İndir
1685 Bilmem ki beni sen ne zaman şâd edeceksin Sayfa 1 Hüzzâm Bîmen Şen İndir
1689 Bilmem ki hâtıralar ne istersiniz benden Sayfa 1 Hüzzâm Necdet Varol İndir
1689 Bilmem ki hâtıralar ne istersiniz benden Sayfa 2 Hüzzâm Necdet Varol İndir
1710 Bilmem niye sînemdeki yârem yine sızlar Sayfa 1 Hüzzâm Selâhattin Pınar İndir
1746 Bin hüzün çöktü yine gönlüme akşamla benim Sayfa 1 Hüzzâm Sadettin Kaynak İndir
1816 Bir beste olup yükseliyor ruhtaki nâle Sayfa 1 Hüzzâm Kâzım Nâmi Erdölen İndir
1844 Bir çile ipeğimsin bir tek sevdiceğimsin Sayfa 1 Hüzzâm Zeki Arif Ataergin İndir
1860 Bir denizin mâvisi bir baharın yeşili Sayfa 1 Hüzzâm Alâeddin Yavaşça İndir
1896 Bir eski şarap lezzeti buldum dudağında Sayfa 1 Hüzzâm Bilge Özgen İndir
1917 Bir gizli günâh işleterek kor gibi yaktın Sayfa 1 Hüzzâm Alâeddin Yavaşça İndir
1927 Bir gonca-i nevres-fidan Sayfa 1 Hüzzâm Râif Korel(Kemânî) İndir
1927 Bir gonca-i nevres-fidan Sayfa 2 Hüzzâm Râif Korel(Kemânî) İndir
1964 Bir gül bulamam kokladığım gül gibi koksun Sayfa 1 Hüzzâm Yesârî Asım Arsoy İndir
1971 Bir gül kokusundan daha baygın nefesin var Sayfa 1 Hüzzâm Hayri Yenigün İndir
1974 Bir gülle benim gönlümü gülzâra çevirsen Sayfa 1 Hüzzâm Şükrü Tunar İndir
1976 Bir gülün mecbûruyum gönlüm ânın dîvânesi Sayfa 1 Hüzzâm Arşak Çömlekciyan İndir
1988 Bir gün beni dildâr acaba şâd edecek mi Sayfa 1 Hüzzâm Hacı Arif Bey İndir
1988 Bir gün beni dildâr acaba şâd edecek mi Sayfa 2 Hüzzâm Hacı Arif Bey İndir
1988 Bir gün beni dildâr acaba şâd edecek mi Sayfa 3 Hüzzâm Hacı Arif Bey İndir
1989 Bir gün daha oldu uzayan gölgelerde Sayfa 1 Hüzzâm Burhan Durucu İndir
2054 Bir hâlet-i mestâne ki saklanması pek zor Sayfa 1 Hüzzâm Halûk Recâî İndir
2054 Bir hâlet-i mestâne ki saklanması pek zor Sayfa 2 Hüzzâm Halûk Recâî İndir
2074 Bir ışıksın yine rûhumda alevlerle yanan Sayfa 1 Hüzzâm Nihat Adlim İndir
2077 Bir iç sızısı duymasam her hâtırasında Sayfa 1 Hüzzâm Ekrem Güyer İndir
2119 Bir kır çiçeğinden daha inceydi hayâlin Sayfa 1 Hüzzâm Sedat Öztoprak İndir
2119 Bir kır çiçeğinden daha inceydi hayâlin Sayfa 2 Hüzzâm Sedat Öztoprak İndir
2135 Bir lâhza bile ayrılamam şen kucağından Sayfa 1 Hüzzâm Yesârî Asım Arsoy İndir
2183 Bir nev-civânın hüsn-i cemâli Sayfa 1 Hüzzâm Hacı Fâik Bey İndir
2194 Bir nigâhın gönlümü lerzân eder. Sayfa 1 Hüzzâm Ûdî Azmi Bey İndir
2241 Bir sayfa da bana ayır o hâtıra defterinde Sayfa 1 Hüzzâm Yılmaz Yüksel İndir
2241 Bir sayfa da bana ayır o hâtıra defterinde Sayfa 2 Hüzzâm Yılmaz Yüksel İndir
2244 Bir selâm göndersen seher yeliyle Sayfa 1 Hüzzâm Kasım İnaltekin İndir
2330 Bir yalancı sevgi için yanma gönlüm için için Sayfa 1 Hüzzâm İrfan Özbakır İndir
2334 Bir yangın sonrası şimdi yüreğim Sayfa 1 Hüzzâm Selâhattin Altınbaş İndir
2335 Bir yanım karanlık bir yanım ışık Sayfa 1 Hüzzâm Burhan Durucu İndir
2337 Bir yâre kalır(gönlüme-kalbime) her nazlı güzelden Sayfa 1 Hüzzâm Râkım Elkutlu İndir
2356 Bir yer ki sabah olmayacaktır adı gönlüm Sayfa 1 Hüzzâm Sadettin Kaynak İndir
2356 Bir yer ki sabah olmayacaktır adı gönlüm Sayfa 2 Hüzzâm Sadettin Kaynak İndir
2379 Bir zamanlar gönlüme aşkı yakından çağladı Sayfa 1 Hüzzâm Râkım Elkutlu İndir
2380 Bir zamanlar mâziye bak ne kadar şendik Sayfa 1 Hüzzâm Şükrü Tunar İndir
2408 Bî-vefâya aldanmazdım Sayfa 1 Hüzzâm Tanbûri Ali Efendi İndir
2416 Bizde hasretle bu feryâd kalır mı bilmem Sayfa 1 Hüzzâm Kemânî Corci Efendi İndir
2433 Biz şevkine hayrân oluruz fasl-ı baharın Sayfa 1 Hüzzâm Gâlip Çolakoğlu İndir
2450 Boyu fidan salınır Sayfa 1 Hüzzâm Necdet Varol İndir
2461 Böyle mi esecekti son günümde bu rüzgâr Sayfa 1 Hüzzâm Teoman Alpay İndir
2461 Böyle mi esecekti son günümde bu rüzgâr Sayfa 2 Hüzzâm Teoman Alpay İndir
2465 Bu akan yaşları dindir güleyim fecre kadar Sayfa 1 Hüzzâm Arif Sâmi Toker İndir
2498 Bu gökler bu dağlar sevenler için Sayfa 1 Hüzzâm Yâsin Garra Gülen İndir
2514 Bugün ey meh senin ile gidelim Sayfa 1 Hüzzâm Hacı Fâik Bey İndir
2532 Bugün yine ben gülleri dermeğe gittim Sayfa 1 Hüzzâm Sabri Süha Ansen İndir
2543 Bu hazan yine kalbim mâzîden daha kırık Sayfa 1 Hüzzâm Zeki Müren İndir
2548 Bu Hüzzâm sana o güzel gözlerine Sayfa 1 Hüzzâm Alâeddin Pakyüz İndir
2580 Bu nağmeler unutulur sazdaki teller de susar Sayfa 1 Hüzzâm Amir Ateş İndir
2583 Bu nazlar yalvarışlar görünmüyorsun neden Sayfa 1 Hüzzâm Alâeddin Yavaşça İndir
2583 Bu nazlar yalvarışlar görünmüyorsun neden Sayfa 2 Hüzzâm Alâeddin Yavaşça İndir
2611 Bu şarkı sana ait sevgili dinle Sayfa 1 Hüzzâm Alâeddin Yavaşça İndir
2620 Bu tesâdüf benim için dünyâlara değer Sayfa 1 Hüzzâm Yusuf Nalkesen İndir
2620 Bu tesâdüf benim için dünyâlara değer Sayfa 2 Hüzzâm Yusuf Nalkesen İndir
2623 Bu yalvarışlar nedir bu ağlayışlar neden Sayfa 1 Hüzzâm Hüseyin Mayadağ İndir
2627 Bu yaz sevdâyı tattım Sayfa 1 Hüzzâm Yesârî Asım Arsoy İndir
2627 Bu yaz sevdâyı tattım Sayfa 2 Hüzzâm Yesârî Asım Arsoy İndir
2638 Büklüm büklüm sırma saçın Emine’m Sayfa 1 Hüzzâm Fâiz Kapancı İndir
2655 Bülbül güle âşıkmış sanki bundan güle ne Sayfa 1 Hüzzâm Bâki Çallıoğlu İndir
2655 Bülbül güle âşıkmış sanki bundan güle ne Sayfa 2 Hüzzâm Bâki Çallıoğlu İndir
2669 Bülbüllerin ister seni ey gonca-dehen gel Sayfa 1 Hüzzâm Akın Özkan İndir
2670 Bülbülleri pür şevk ediyor hüsn-i beyânın Sayfa 1 Hüzzâm Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
2670 Bülbülleri pür şevk ediyor hüsn-i beyânın Sayfa 2 Hüzzâm Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
2685 Bülbülüm baharımsın Sayfa 1 Hüzzâm Mustafa Nâfiz Irmak İndir
2775 Canlandı hayâlimde gözlerin Sayfa 1 Hüzzâm Necdet Varol İndir
2775 Canlandı hayâlimde gözlerin Sayfa 2 Hüzzâm Necdet Varol İndir
2779 Can mısın cânân mısın bildir bana Sayfa 1 Hüzzâm Lâtif Ağa İndir
2913 Çekemezler sevgimizi bilemezler kalbimizi Sayfa 1 Hüzzâm Yılmaz Yüksel İndir
2936 Çektiğim âlâm-ı dehri gör de gel rahm et bana Sayfa 1 Hüzzâm Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
2939 Çektiğim çile yeter hâlime bir bak Sayfa 1 Hüzzâm Nâci Tektel İndir
2964 Çeşm-i âhûlerinin hâtırası ta ezeli Sayfa 1 Hüzzâm Şeyh Edhem Efendi İndir
2994 Çıkar yücelerden haber sorarım Sayfa 1 Hüzzâm Sadettin Kaynak İndir
2996 Çıkayım gideyim dağlar başına Sayfa 1 Hüzzâm Tanbûri Mustafa Çavuş İndir
3059 Çok bekledim akşam seni yollarda vefâsız Sayfa 1 Hüzzâm Teoman Alpay İndir
3060 Çok çabuk geçtik inan sevdânın yollarından Sayfa 1 Hüzzâm Turhan Taşan İndir
3064 Çok isterdim aramıza kara kedi girmesin Sayfa 1 Hüzzâm Selâhattin İnal İndir
3064 Çok isterdim aramıza kara kedi girmesin Sayfa 2 Hüzzâm Selâhattin İnal İndir
3078 Çoktan pişmânım amma dönemem artık geri Sayfa 1 Hüzzâm Ahmet Üstün İndir
3107 Dâd ey maâli himem ü şâh-ı yegâne Sayfa 1 Hüzzâm Fethi Paşa İndir
3137 Dağlar yârimi gördün mü Sayfa 1 Hüzzâm Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
3156 Dalgın geceler el ele geldik Sayfa 1 Hüzzâm Alâeddin Yavaşça İndir
3161 Dallarda sarı rüzgâr ağar saçlarım ağar Sayfa 1 Hüzzâm Ali Şenozan İndir
3171 Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün Sayfa 1 Hüzzâm Yusuf Nalkesen İndir
3191 Değildi böyle evvel tarz ü tavrın bî-karar oldu Sayfa 1 Hüzzâm Mahmut Celâleddin Paşa İndir
3197 Değişsin âlem yeniden Sayfa 1 Hüzzâm Sabri Süha Ansen İndir
3197 Değişsin âlem yeniden Sayfa 2 Hüzzâm Sabri Süha Ansen İndir
3224 Dem-i vaslın düşürüp ayş-i dem-â-demcesine Sayfa 1 Hüzzâm _ İndir
3224 Dem-i vaslın düşürüp ayş-i dem-â-demcesine Sayfa 2 Hüzzâm _ İndir
3224 Dem-i vaslın düşürüp ayş-i dem-â-demcesine Sayfa 3 Hüzzâm _ İndir
3250 Derd-i dil bitmez derûnumda ne ateşler yanar Sayfa 1 Hüzzâm İsak Varon İndir
3250 Derd-i dil bitmez derûnumda ne ateşler yanar Sayfa 2 Hüzzâm İsak Varon İndir
3266 Derdimin dermânı sensin ey perî Sayfa 1 Hüzzâm Dede Efendi İndir
3266 Derdimin dermânı sensin ey perî Sayfa 2 Hüzzâm Dede Efendi İndir
3319 Devâ bulmayacak mı kalbimdeki bu yara Sayfa 1 Hüzzâm Zeki Müren İndir
3321 Devâ-sâzım bugün sensiz hayâtım pek garîbâne Sayfa 1 Hüzzâm Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
3336 Dîde sebep hâlet-i dilsûzuma Sayfa 1 Hüzzâm Şekerci Cemil Bey İndir
3363 Dil bülbülü sad zâr-ı gülistân-ı cemâlin Sayfa 1 Hüzzâm Giriftzen Asım Bey İndir
3386 Dile revnâk getirir şimdi beyim seyr-i çemen Sayfa 1 Hüzzâm Hâfız Abdullah Ağa İndir
3386 Dile revnâk getirir şimdi beyim seyr-i çemen Sayfa 2 Hüzzâm Hâfız Abdullah Ağa İndir
3395 Dile yâdın gelir bakınca ay’a Sayfa 1 Hüzzâm Semahat Özdenses İndir
3396 Dil firâk-ı yâr ile zâr ü nizâr Sayfa 1 Hüzzâm Yusuf Paşa İndir
3409 Dil hastasıyım bu dile hep âh gelecektir Sayfa 1 Hüzzâm Hacı Arif Bey İndir
3414 Dil-hûn olurum yâd-ı cemâlinle senin ben Sayfa 1 Hüzzâm Bîmen Şen İndir
3457 Dil uyur mest olarak yârı dil-ârâ söyler Sayfa 1 Hüzzâm Münir Nûrettin Selçuk İndir
3457 Dil uyur mest olarak yârı dil-ârâ söyler Sayfa 2 Hüzzâm Münir Nûrettin Selçuk İndir
3458 Dil verdiğin ol çeşm-i siyeh-meste işittim Sayfa 1 Hüzzâm Zekâî Dede İndir
3458 Dil verdiğin ol çeşm-i siyeh-meste işittim Sayfa 2 Hüzzâm Zekâî Dede İndir
3467 Dinecek sanma bir gün kalbindeki yaralar Sayfa 1 Hüzzâm Selâhattin İnal İndir
3485 Dinmiyor hiç bu akşam ne gözyaşım ne acım Sayfa 1 Hüzzâm Ziyâ Taşkent İndir
3492 Diyemem derdimi bir başkasına Sayfa 1 Hüzzâm Amir Ateş İndir
3492 Diyemem derdimi bir başkasına Sayfa 2 Hüzzâm Amir Ateş İndir
3531 Doymazsa gönül aşkına dünyâyı ne yapsın Sayfa 1 Hüzzâm Esin Seçkin İndir
3537 Döktüğün gözyaşı ne bu hıçkırıklar niçin Sayfa 1 Hüzzâm Güngör Önder İndir
3540 Döktüm derdimi tanburda inleyen bu en içli nağmelerle Sayfa 1 Hüzzâm Akın Özkan İndir
3553 Dönsen de artık sevemem seni Sayfa 1 Hüzzâm Mehmet Bürün İndir
3572 Dur böyle el gibi çekilip gitme Sayfa 1 Hüzzâm Bilge Özgen İndir
3574 Durdur artık ey felek verdiğin elem yeter Sayfa 1 Hüzzâm Yılmaz Yüksel İndir
3574 Durdur artık ey felek verdiğin elem yeter Sayfa 2 Hüzzâm Yılmaz Yüksel İndir
3578 Durgun suya mehtâb gecenin hüznünü ağlar Sayfa 1 Hüzzâm Nihat Adlim İndir
3582 Durmadan aksın eğer isterse artık gözyaşım Sayfa 1 Hüzzâm Bîmen Şen İndir
3582 Durmadan aksın eğer isterse artık gözyaşım Sayfa 2 Hüzzâm Bîmen Şen İndir
3609 Duymasın kimse yine kalbi olan feryâdımı Sayfa 1 Hüzzâm Leylâ Saz İndir
3628 Dün gece bir şûhun bezmine gittim Sayfa 1 Hüzzâm Yesârî Asım Arsoy İndir
3630 Dün gece hasretle aradım seni Sayfa 1 Hüzzâm İrfan Doğrusöz İndir
3633 Dün gece mehtâba dalıp hep seni andım Sayfa 1 Hüzzâm Semahat Özdenses İndir
3657 Dünyâda ne ikbâl ne de servet dileriz Sayfa 1 Hüzzâm Râkım Elkutlu İndir
3670 Dün yine bekledim yoktun o yerde Sayfa 1 Hüzzâm İsmail Demirkıran İndir
3674 Düriye’min güğümleri kalaylı Sayfa 1 Hüzzâm _ İndir
3720 Düştü yollara gözlerim gibi ümitlerim Sayfa 1 Hüzzâm Nurettin Gökmen İndir
3833 Elinle dergiğin o çiçekleri … Sayfa 1 Hüzzâm Metin Everes İndir
3835 Eller güzel gözler güzel Sayfa 1 Hüzzâm Bilge Özgen İndir
3871 Emine’m oturmuş kurna başına (EMİNE’M) Sayfa 1 Hüzzâm Zeki Duygulu İndir
3880 En tatlı şarkılara açıp ufka yelkeni Sayfa 1 Hüzzâm Necmi Pişkin İndir
3886 Endâmının hayâlini gözlerimden silemem Sayfa 1 Hüzzâm Bîmen Şen İndir
3886 Endâmının hayâlini gözlerimden silemem Sayfa 2 Hüzzâm Bîmen Şen İndir
3886 Endâmının hayâlini gözlerimden silemem Sayfa 3 Hüzzâm Bîmen Şen İndir
3946 Eşk-i çeşmim hasretinle çağlıyor Sayfa 1 Hüzzâm Santûri Ethem Efendi İndir
3946 Eşk-i çeşmim hasretinle çağlıyor Sayfa 2 Hüzzâm Santûri Ethem Efendi İndir
3967 Ettiğin cevri bile kendime nîmet bilirim Sayfa 1 Hüzzâm Cinuçen Tanrıkorur İndir
3968 Ettiğin va’d-i vefâlar gelmiyor mu yâdına Sayfa 1 Hüzzâm Necmi Pişkin İndir
3976 Evlerinin önü bilecek mâî boyalı Sayfa 1 Hüzzâm _ İndir
3985 Evvel bahar yaz ayları doğunca Sayfa 1 Hüzzâm Nihat Adlim İndir
3985 Evvel bahar yaz ayları doğunca Sayfa 2 Hüzzâm Nihat Adlim İndir
3987 Evvelâ başla Hüzzâm’a varalım sonra Segâh’a Sayfa 1 Hüzzâm Abdürrahim Dede(Hâfız Şeydâ) İndir
3987 Evvelâ başla Hüzzâm’a varalım sonra Segâh’a Sayfa 2 Hüzzâm Abdürrahim Dede(Hâfız Şeydâ) İndir
3987 Evvelâ başla Hüzzâm’a varalım sonra Segâh’a Sayfa 3 Hüzzâm Abdürrahim Dede(Hâfız Şeydâ) İndir
3987 Evvelâ başla Hüzzâm’a varalım sonra Segâh’a Sayfa 4 Hüzzâm Abdürrahim Dede(Hâfız Şeydâ) İndir
3987 Evvelâ başla Hüzzâm’a varalım sonra Segâh’a Sayfa 5 Hüzzâm Abdürrahim Dede(Hâfız Şeydâ) İndir
3987 Evvelâ başla Hüzzâm’a varalım sonra Segâh’a Sayfa 6 Hüzzâm Abdürrahim Dede(Hâfız Şeydâ) İndir
4027 Ey bülbül-i nâlende Sayfa 1 Hüzzâm Ahmet Hatipoğlu İndir
4027 Ey bülbül-i nâlende Sayfa 2 Hüzzâm Ahmet Hatipoğlu İndir
4039 Ey cefâcû dâd elinden Sayfa 1 Hüzzâm Şâkir Ağa İndir
4105 Ey gönlümde öten bülbül tanıdım seni Sayfa 1 Hüzzâm Mahmut Oğul İndir
4119 Ey gözleri kalbinden kalbi gözlerinden güzel kız Sayfa 1 Hüzzâm Tâhir Karagöz İndir
4127 Ey gül-i bağ-ı edâ Sayfa 1 Hüzzâm Dede Efendi İndir
4158 Ey hüsn-i cemâl âleme sen darb-ı meselsin Sayfa 1 Hüzzâm Ahmet Irsoy(Zekâîzâde) İndir
4187 Ey melek-hûb hayâl-i kemterî Sayfa 1 Hüzzâm Nikoğos Ağa İndir
4235 Ey sabâh-ı hüsn ü ânın âfitâb-ı enveri Sayfa 1 Hüzzâm Leylâ Saz İndir
4380 Farkında değil yandığımın derdine cânân Sayfa 1 Hüzzâm Mısır’lı İbrâhim Efendi(Ûdî) İndir
4380 Farkında değil yandığımın derdine cânân Sayfa 2 Hüzzâm Mısır’lı İbrâhim Efendi(Ûdî) İndir
4396 Fedâ sana sevgilim benliğim bütün varlığım Sayfa 1 Hüzzâm Alâeddin Şensoy İndir
4514 Gam-dîdeleriz sâkî sun bir dolu kab olsun Sayfa 1 Hüzzâm Şevkî Bey İndir
4514 Gam-dîdeleriz sâkî sun bir dolu kab olsun Sayfa 2 Hüzzâm Şevkî Bey İndir
4547 Giderken kalbimi al götür benden Sayfa 1 Hüzzâm Burhan Durucu İndir
4547 Giderken kalbimi al götür benden Sayfa 2 Hüzzâm Burhan Durucu İndir
4556 Gece her yer dalıyor uykulara Sayfa 1 Hüzzâm Hikmet Münir Ebcioğlu İndir
4565 Geceler karanlık olur Sayfa 1 Hüzzâm Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
4574 Gecenin gündüze döndüğü ansın Sayfa 1 Hüzzâm Fethi Karamahmudoğlu İndir
4575 Gecenin mâtemini aşkıma örtüp sarayım Sayfa 1 Hüzzâm Selâhattin Pınar İndir
4575 Gecenin mâtemini aşkıma örtüp sarayım Sayfa 2 Hüzzâm Selâhattin Pınar İndir
4595 Geçer sensiz güzel yıllar nasıl candan anar gönlüm Sayfa 1 Hüzzâm Erdinç Çelikkol İndir
4598 Geçip gitme yanımdan ne olur eller gibi Sayfa 1 Hüzzâm Erdoğan Berker İndir
4625 Geçti bahar hazan erdi bu yerde Sayfa 1 Hüzzâm Süleyman Mertkanlı İndir
4639 Geçti ömrün baharı vefâsız yâr dönmedi Sayfa 1 Hüzzâm Kenan Güreşçi İndir
4663 Gel benim ey şûh-i ferdim Sayfa 1 Hüzzâm Nûman Ağa İndir
4664 Gel benim gönlüm perîşân eyleyen cân ü tenim Sayfa 1 Hüzzâm Adem Şâhin İndir
4703 Geldin ya nihâyet bana bir yazla berâber Sayfa 1 Hüzzâm Erol Uzunöner(Uzunömeroğlu) İndir
4707 Gel dedin geldim işte söyle neden mahzunsun Sayfa 1 Hüzzâm Ferit Sıdal İndir
4707 Gel dedin geldim işte söyle neden mahzunsun Sayfa 2 Hüzzâm Ferit Sıdal İndir
4710 Gel diyorsun gelirim Sayfa 1 Hüzzâm Celâl Abacı İndir
4710 Gel diyorsun gelirim Sayfa 2 Hüzzâm Celâl Abacı İndir
4716 Gel etme bana şûh-i şenim cevr ü eziyyet Sayfa 1 Hüzzâm Sâlih Efendi ( Zencî ) İndir
4719 Gel ey bülbül tutuşmuş canlarız biz Sayfa 1 Hüzzâm Yâsin Garra Gülen İndir
4764 Gelince bezme mestâne Sayfa 1 Hüzzâm Neş’et Molla (Kırım’lı) İndir
4764 Gelince bezme mestâne Sayfa 2 Hüzzâm Neş’et Molla (Kırım’lı) İndir
4815 Gelmiyor beklediğim günler aylar geçse de Sayfa 1 Hüzzâm Halil İbrâhim Taşkent İndir
4833 Gel sevgili gel sar beni aşkınla sevindir Sayfa 1 Hüzzâm Erol Güldiken İndir
4839 Gel sevgimle çiçeklenen gönül Sayfa 1 Hüzzâm Özgen Gürbüz İndir
4843 Gel sîneme mihman bu gece ey gül-i ter gel Sayfa 1 Hüzzâm Niyâzi Ergin İndir
4858 Gel yine ceylân gözlüm (ESKİSİ GİBİ) Sayfa 1 Hüzzâm Erdoğan Berker İndir
4858 Gel yine ceylân gözlüm (ESKİSİ GİBİ) Sayfa 2 Hüzzâm Erdoğan Berker İndir
4868 Gene rûhumda bu akşam kanayan bir yara var Sayfa 1 Hüzzâm Gültekin Çeki İndir
4905 Giderken kalbimi al götür benden Sayfa 1 Hüzzâm İlgün Soysev İndir
4905 Giderken kalbimi al götür benden Sayfa 2 Hüzzâm İlgün Soysev İndir
4950 Gittiğin yerlerde unutma beni Sayfa 1 Hüzzâm Erol Uzunöner(Uzunömeroğlu) İndir
4950 Gittiğin yerlerde unutma beni Sayfa 2 Hüzzâm Erol Uzunöner(Uzunömeroğlu) İndir
4951 Gittiğin yolları yakın sanarak Sayfa 1 Hüzzâm Necdet Tokatlıoğlu İndir
5000 Göğsüne takınmış güller Sayfa 1 Hüzzâm Sabri Süha Ansen İndir
5055 Gönlümde özleminle yolunu bekliyorum Sayfa 1 Hüzzâm Necdet Tokatlıoğlu İndir
5055 Gönlümde özleminle yolunu bekliyorum Sayfa 2 Hüzzâm Necdet Tokatlıoğlu İndir
5077 Gönlüm nice bir senden uzak günleri saysın Sayfa 1 Hüzzâm Mustafa Nâfiz Irmak İndir
5081 Gönlüm özler kaybolan mânâlı mahzûn çehreni Sayfa 1 Hüzzâm Amir Ateş İndir
5086 Gönlüm seher yeli gibi daldan dala essem diyor Sayfa 1 Hüzzâm Sadettin Kaynak İndir
5086 Gönlüm seher yeli gibi daldan dala essem diyor Sayfa 2 Hüzzâm Sadettin Kaynak İndir
5102 Gönlümü dinmeyen bir sızı sardı Sayfa 1 Hüzzâm Sabri Süha Ansen İndir
5113 Gönlümdeki sabır taşı bahar yapar bazan kışı Sayfa 1 Hüzzâm Bilge Özgen İndir
5113 Gönlümdeki sabır taşı bahar yapar bazan kışı Sayfa 2 Hüzzâm Bilge Özgen İndir
5116 Gönlümün bahçesinde öyle bir çiçeksin ki Sayfa 1 Hüzzâm Ali Ulvi Baradan İndir
5139 Gönlümüzü biliyorlar Sayfa 1 Hüzzâm Yusuf Nalkesen İndir
5195 Gönülden gönüle yol olur gözler Sayfa 1 Hüzzâm Halil İbrâhim Taşkent İndir
5202 Gönül durup dururken bir güle uçtu kuş gibi Sayfa 1 Hüzzâm Şükrü Tunar İndir
5206 Gönül düştü çâre yoktur Sayfa 1 Hüzzâm Kemençeci Usta Yani İndir
5240 Gönüllerin hep coştuğu… Sayfa 1 Hüzzâm Şâdiye Özkır İndir
5265 Gönül verdim bir civâne Sayfa 1 Hüzzâm Sultan III.Selim (İlhâmî) İndir
5293 Gördüğün her güzele ne çıkar yansan gönül Sayfa 1 Hüzzâm Adem Şâhin İndir
5300 Gördüm amma hâli meh-rû Sayfa 1 Hüzzâm Markar Ağa İndir
5307 Gördüm ki sarmış yârimin etrâfını ağyar Sayfa 1 Hüzzâm Süleyman Erguner İndir
5330 Gör hâlimi (cânâ/cânân) bana(çeşmin/hicrin) neler etti Sayfa 1 Hüzzâm Hacı Fâik Bey İndir
5332 Görmedim âlemde vefâ hiç kimseden Sayfa 1 Hüzzâm Bîmen Şen İndir
5332 Görmedim âlemde vefâ hiç kimseden Sayfa 2 Hüzzâm Bîmen Şen İndir
5334 Görmedim uysun felek âmâlime Sayfa 1 Hüzzâm Selânik’li Ahmet Efendi İndir
5372 Görünce sevdâsı doldu gönlüme Sayfa 1 Hüzzâm Yüksel Kip İndir
5374 Göründü gözümde yine hayâlin Sayfa 1 Hüzzâm Ali Korkut İndir
5400 Gözden uzak olanlar gönülden de olurmuş Sayfa 1 Hüzzâm Halil İbrâhim Taşkent İndir
5450 Gözlerin canımı sûzan ediyor Sayfa 1 Hüzzâm Veli Kanık İndir
5450 Gözlerin canımı sûzan ediyor Sayfa 2 Hüzzâm Veli Kanık İndir
5459 Gözlerine bakar bakar erirdim Sayfa 1 Hüzzâm Bilge Özgen İndir
5459 Gözlerine bakar bakar erirdim Sayfa 2 Hüzzâm Bilge Özgen İndir
5460 Gözlerin ele verdi aşkını bakışıyla Sayfa 1 Hüzzâm Nihat Adlim İndir
5460 Gözlerin ele verdi aşkını bakışıyla Sayfa 2 Hüzzâm Nihat Adlim İndir
5462 Gözlerine söylenmiş nice güzel söz var ki Sayfa 1 Hüzzâm Nihat Adlim İndir
5462 Gözlerine söylenmiş nice güzel söz var ki Sayfa 2 Hüzzâm Nihat Adlim İndir
5475 Gözlerinin içinde bütün sevgi arzular Sayfa 1 Hüzzâm Rüştü Eriç İndir
5490 Akşamla gönül öyle garip hâle büründü Sayfa 1 Hüzzâm Hasan Soysal İndir
5506 Gözümden öpme beni belki ayrılık olur Sayfa 1 Hüzzâm Halil İbrâhim Taşkent İndir
5516 Gözüm hasretle giryandır Sayfa 1 Hüzzâm Tatyos Efendi İndir
5527 Gözünün rengini sordum “Kara sevdâ”dediler Sayfa 1 Hüzzâm Selâhattin Pınar İndir
5544 Gurbetçim geliyor yazla berâber (HOŞGELDİN GURBETÇİM) Sayfa 1 Hüzzâm Gültekin Çeki İndir
5547 Gurbet elde her akşam battı bağrımda güneş Sayfa 1 Hüzzâm Şükrü Tunar İndir
5642 Güller açıldı geldi yaz Sayfa 1 Hüzzâm Sultan II.Mahmut (Adlî) İndir
5674 Gülmek ne güzel şey nesi var hüznün Sayfa 1 Hüzzâm Hasan Soysal İndir
5685 Gül olsam ya sünbül olsam beni koklar mısın Sayfa 1 Hüzzâm Neveser Kökdeş İndir
5702 Gülsün diye hep gül yüzüne gülleri serdim Sayfa 1 Hüzzâm Kadri Şençalar İndir
5725 Gülü sevdiyse gönül hüsnüne benzer diyedir Sayfa 1 Hüzzâm Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
5733 Gül yüzlüm ismini nerede ansam Sayfa 1 Hüzzâm Ömer Altuğ İndir
5796 BİR GARİP AŞIĞIM BEN (Güneşin kavurduğu..) Sayfa 1 Hüzzâm Alâeddin Yavaşça İndir
5796 BİR GARİP AŞIĞIM BEN (Güneşin kavurduğu..) Sayfa 2 Hüzzâm Alâeddin Yavaşça İndir
5806 Gün gelir unutulur o dost bildiklerimiz Sayfa 1 Hüzzâm İrfan Özbakır İndir
5806 Gün gelir unutulur o dost bildiklerimiz Sayfa 2 Hüzzâm İrfan Özbakır İndir
5806 Gün gelir unutulur o dost bildiklerimiz Sayfa 3 Hüzzâm İrfan Özbakır İndir
5814 Günlerce okşayıp avuttun beni Sayfa 1 Hüzzâm Mustafa Nâfiz Irmak İndir
5852 Güzel gün görmedi âvâre gönlüm Sayfa 1 Hüzzâm Hacı Arif Bey İndir
5870 Güzeller elinde bir gonca idin Sayfa 1 Hüzzâm Mahmut Yivli İndir
5872 Güzeller güzeli gel artık bana Sayfa 1 Hüzzâm Amir Ateş İndir
5910 Hadi ben öfkemi yenemedim de Sayfa 1 Hüzzâm Yusuf Nalkesen İndir
5910 Hadi ben öfkemi yenemedim de Sayfa 2 Hüzzâm Yusuf Nalkesen İndir
5925 Hâl-i dil-i zârımı duysa cihan Sayfa 1 Hüzzâm Hacı Arif Bey İndir
5945 Hâleli gözlerin hayâle döndü Sayfa 1 Hüzzâm Bîmen Şen İndir
5955 Hâlimi bir kerre takrir eylesem sultânıma Sayfa 1 Hüzzâm Dede Efendi İndir
6002 Harâb-ı intizâr oldum aman gel Sayfa 1 Hüzzâm Leylâ Saz İndir
6002 Harâb-ı intizâr oldum aman gel Sayfa 2 Hüzzâm Leylâ Saz İndir
6025 Hasretin çok eskidir bir an değil bir gün değil Sayfa 1 Hüzzâm Ekrem Güyer İndir
6071 Hasta kalbimde yanan derdi niçin anlamadın Sayfa 1 Hüzzâm Kaptanzâde Ali Rızâ Bey İndir
6073 Sensiz doğar gün batar Sayfa 1 Hüzzâm Semahat Özdenses İndir
6093 Hatırında kalsın ey reşk-i melek Sayfa 1 Hüzzâm Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde) İndir
6106 Havalandı gönül kuşu Sayfa 1 Hüzzâm Münir Nûrettin Selçuk İndir
6141 Hayat budur sevgilim geçenler unutulur Sayfa 1 Hüzzâm Hüseyin Mayadağ İndir
6184 Seninle ıslandığım Nisan yağmurlarına… Sayfa 1 Hüzzâm Seyfi Güldağı İndir
6198 Hele ol dilber-i rânâ arada bir çakıyor Sayfa 1 Hüzzâm Mustafa Nûri Efendi (Melekzet) İndir
6237 Hep ye’s ile dökmede iken dîdelerim kan Sayfa 1 Hüzzâm Bîmen Şen İndir
6237 Hep ye’s ile dökmede iken dîdelerim kan Sayfa 2 Hüzzâm Bîmen Şen İndir
6269 Her gece yollarda gözledim seni Sayfa 1 Hüzzâm Kasım İnaltekin İndir
6269 Her gece yollarda gözledim seni Sayfa 2 Hüzzâm Kasım İnaltekin İndir
6289 Her güzel dediğim şey solmuş bir gül gibi bak Sayfa 1 Hüzzâm Ekrem Güyer İndir
6291 Her güzeli Leylâ sanıp sevdâlara daldı gönül Sayfa 1 Hüzzâm Suphi İdrisoğlu İndir
6291 Her güzeli Leylâ sanıp sevdâlara daldı gönül Sayfa 2 Hüzzâm Suphi İdrisoğlu İndir
6311 Her sabah her akşam aynı hikâye Sayfa 1 Hüzzâm Fethi Karamahmudoğlu İndir
6311 Her sabah her akşam aynı hikâye Sayfa 2 Hüzzâm Fethi Karamahmudoğlu İndir
6335 Her şey bana göz süzüp baktığın an başladı (AŞK FIRTINASI) Sayfa 1 Hüzzâm İlgün Soysev İndir
6335 Her şey bana göz süzüp baktığın an başladı (AŞK FIRTINASI) Sayfa 2 Hüzzâm İlgün Soysev İndir
6359 Her zaman bir olur mu ey hunrîz nigâhım Sayfa 1 Hüzzâm Melâhat Pars İndir
6411 Hicrân yine hicrân mı bu aşkın sonu söyle Sayfa 1 Hüzzâm Şerif İçli İndir
6512 Hülyâmı saran hâreli bir çift göze daldım Sayfa 1 Hüzzâm Sâdi Işılay İndir
6535 Hüsnünle bu kadar niçin öğündün Sayfa 1 Hüzzâm Akın Özkan İndir
6535 Hüsnünle bu kadar niçin öğündün Sayfa 2 Hüzzâm Akın Özkan İndir
6555 Issız gecede aşkımı hicrânımı dinle Sayfa 1 Hüzzâm Muzaffer Yalıncak İndir
6568 İçimde bin türlü keder senden gelir sana gider Sayfa 1 Hüzzâm Avni Anıl İndir
6580 İçimdeki kanayan devâsız bir yarasın Sayfa 1 Hüzzâm İsmail Demirkıran İndir
6580 İçimdeki kanayan devâsız bir yarasın Sayfa 2 Hüzzâm İsmail Demirkıran İndir
6581 İçimde kim vardır bir bilebilsen Sayfa 1 Hüzzâm Yusuf Nalkesen İndir
6643 İlk aşkın hâtırası kalbimdedir anarım Sayfa 1 Hüzzâm İsmail Demirkıran İndir
6671 İnan çok uğraştım unutamadım Sayfa 1 Hüzzâm Erol Sayan İndir
6675 İnan inan ki ey güzel duyunca hoş kelâmını Sayfa 1 Hüzzâm Selânik’li Ahmet Efendi İndir
6696 İndim havuz başına bir kız çıktı karşıma Sayfa 1 Hüzzâm _ İndir
6700 İndirip yerlere benden kaçırıp gözlerini Sayfa 1 Hüzzâm Cinuçen Tanrıkorur İndir
6706 İnleyen udum mu yoksa ben miyim fark eylemem Sayfa 1 Hüzzâm Selâhattin Pınar İndir
6737 İstemem âlemde sensiz rûzigâr Sayfa 1 Hüzzâm Selânik’li Ahmet Efendi İndir
6745 İsteme sen artık kalbimde bir yer Sayfa 1 Hüzzâm Yusuf Yıldırım İndir
6759 İşittim ey gül-i gülzâr Sayfa 1 Hüzzâm Şâkir Ağa İndir
6767 İşte işve işte naz işte bahar işte yaz Sayfa 1 Hüzzâm Fethi Karamahmudoğlu İndir
6822 Kaçma benden güzelim seven ağyâr olur mu Sayfa 1 Hüzzâm Cengiz Dişçioğlu İndir
6833 Kadehlerde gözyaşların sevdâ olup akıyor Sayfa 1 Hüzzâm İsmail Hakkı Fencioğlu İndir
6835 Kader ayırsa bile hayâlimden gitmedin Sayfa 1 Hüzzâm Semahat Özdenses İndir
6837 Kader dedim sensizliğin adına Sayfa 1 Hüzzâm Fâruk Şânin İndir
6837 Kader dedim sensizliğin adına Sayfa 2 Hüzzâm Fâruk Şânin İndir
6847 Kadın bir gül aşk bir mevsim tez geçer Sayfa 1 Hüzzâm Selâhattin İnal İndir
6881 Kalb-i nâ-şâdıma tesir edecek var mı devâ Sayfa 1 Hüzzâm İbrâhim Tuğberk İndir
6883 Kalbim kanıyor durmadan en tatlı çağında Sayfa 1 Hüzzâm Sadettin Kaynak İndir
6898 Kalbimde hicran var yaslı gibiyim Sayfa 1 Hüzzâm Bilge Özgen İndir
6899 Kalbimde kendini arama sakın Sayfa 1 Hüzzâm İsmail Demirkıran İndir
6899 Kalbimde kendini arama sakın Sayfa 2 Hüzzâm İsmail Demirkıran İndir
6908 Kalbimdeki ateşi rüzgâr olup savurma (GİZLİ KALSIN GÜNAHIM) Sayfa 1 Hüzzâm Yusuf Nalkesen İndir
6908 Kalbimdeki ateşi rüzgâr olup savurma (GİZLİ KALSIN GÜNAHIM) Sayfa 2 Hüzzâm Yusuf Nalkesen İndir
6917 Kalbime koy başını doktor nabzımı bırak Sayfa 1 Hüzzâm Muzaffer İlkar İndir
6925 Kalbimi yıllarca sevdâya bağladım Sayfa 1 Hüzzâm Yesârî Asım Arsoy İndir
6931 Kalbimin sahibi sensin orda yalnız sen varsın Sayfa 1 Hüzzâm Şekip Ayhan Özışık İndir
6962 Kalmadı ümidim yazda baharda Sayfa 1 Hüzzâm Metin Everes İndir
6962 Kalmadı ümidim yazda baharda Sayfa 2 Hüzzâm Metin Everes İndir
6975 Kanaryamın süslü temiz küçücük bir kafesi var Sayfa 1 Hüzzâm Nazmi Atlığ İndir
7116 Kerem et saklama benden ey dil-şikâr Sayfa 1 Hüzzâm Hâfız Efendi İndir
7120 Kerem eyle mestâne kıl bir nigâh Sayfa 1 Hüzzâm Medenî Aziz Efendi İndir
7135 Keşke görmeydi gözüm sen gibi yektâ güzeli Sayfa 1 Hüzzâm Klârnetçi İbrâhim Efendi İndir
7169 Kısmet deme hayâllerime usandım sanırım Sayfa 1 Hüzzâm Avni Anıl İndir
7169 Kısmet deme hayâllerime usandım sanırım Sayfa 2 Hüzzâm Avni Anıl İndir
7251 Kirpiklerinin her teli bir katre taşırken Sayfa 1 Hüzzâm Artaki Candan İndir
7270 Koşa koşa gel yanıma Sayfa 1 Hüzzâm Arif Sâmi Toker İndir
7307 Kurban olayım gamzene bir kez nazar eyle Sayfa 1 Hüzzâm Hacı Fâik Bey İndir
7312 Kurulmaz her güzele gönül denen bu tuzak (VE GİTTİN İŞTE) Sayfa 1 Hüzzâm Hüseyin Soysal İndir
7328 Kuyu başında testi kemer belimi kesti Sayfa 1 Hüzzâm _ İndir
7340 Deli gönlü bir dilbere bağladım (Küçük yaşta aldım sazı..) Sayfa 1 Hüzzâm _ İndir
7340 Deli gönlü bir dilbere bağladım (Küçük yaşta aldım sazı..) Sayfa 2 Hüzzâm _ İndir
7340 Deli gönlü bir dilbere bağladım (Küçük yaşta aldım sazı..) Sayfa 3 Hüzzâm _ İndir
7353 Küşâde tâli’im hem-bahtım uygun Sayfa 1 Hüzzâm Şevkî Bey İndir
7399 Leylâkların hayâli salkımların emeli Sayfa 1 Hüzzâm Sadettin Kaynak İndir
7426 Mâdem küstün dargındın neden geldin ağladın Sayfa 1 Hüzzâm Yusuf Nalkesen İndir
7455 Mahzûn duruşun âşıka bin ömre bedeldir Sayfa 1 Hüzzâm Ekrem Güyer İndir
7458 Mahzûn gönül şâd olacak mı sanıyorsun Sayfa 1 Hüzzâm Kemânî Sâlih Efendi İndir
7460 Mahzûn kalbim günden güne aşkınla eriyor Sayfa 1 Hüzzâm Semahat Özdenses İndir
7471 Mânâda güzel ruhta güzel tende güzelsin Sayfa 1 Hüzzâm Sâdi Işılay İndir
7507 Mâziye karışmış sararan günleri andım Sayfa 1 Hüzzâm Yücel Aşan İndir
7547 Meftûn olalı sen şeh-i hûbân-ı cihâna Sayfa 1 Hüzzâm Hacı Arif Bey İndir
7551 Meğer çok sevilenler bir gün unutulurmuş Sayfa 1 Hüzzâm Sadettin Kaynak İndir
7551 Meğer çok sevilenler bir gün unutulurmuş Sayfa 2 Hüzzâm Sadettin Kaynak İndir
7567 Mehtaplı gecelerde biz sâhile inerdik Sayfa 1 Hüzzâm Sadettin Kaynak İndir
7577 Mektuplarının hepsini yaktım Sayfa 1 Hüzzâm Fethi Karamahmudoğlu İndir
7596 Menekşe gözlerde hiç vefâ yokmuş Sayfa 1 Hüzzâm Şekip Ayhan Özışık İndir
7666 Mevsim gene gülden çile çekmek gene meyden… Sayfa 1 Hüzzâm Şevki Sevgin (Neyzen) İndir
7678 Mevsim mevsim üzerinden gelip geçtik yalan dünya Sayfa 1 Hüzzâm Selâhattin İnal İndir
7678 Mevsim mevsim üzerinden gelip geçtik yalan dünya Sayfa 2 Hüzzâm Selâhattin İnal İndir
7696 Meyl edip ağyâri aldın yanına Sayfa 1 Hüzzâm Kemânî Rızâ Efendi İndir
7708 Meyli o şûhun acep ağyâre mi Sayfa 1 Hüzzâm Suyolcuzâde Sâlih Efendi İndir
7709 Mey seni gonce-i nâz açtı da bülbül etti Sayfa 1 Hüzzâm Bîmen Şen İndir
7718 Mızrabını tanburuna vur kalbime vurma Sayfa 1 Hüzzâm Haydar Tatlıyay İndir
7735 Misli yok bir şûh-i rânâ Sayfa 1 Hüzzâm Rif’at Bey İndir
7782 Mümkün mü bulmak bu gönlüm seni Sayfa 1 Hüzzâm Hacı Arif Bey İndir
7899 Nasıl yaşanır sensiz bir türlü bilemedim Sayfa 1 Hüzzâm Erdoğan Berker İndir
7899 Nasıl yaşanır sensiz bir türlü bilemedim Sayfa 2 Hüzzâm Erdoğan Berker İndir
7941 Ne bahar âlemi gördüm ne yaz’ın neş’esini Sayfa 1 Hüzzâm Rıdvan Lâle İndir
7975 Ne dökmek istesem yaş var Sayfa 1 Hüzzâm Sâdi Hoşses İndir
8124 Neden böyle hayatta sevenler hep bahtsızdır Sayfa 1 Hüzzâm Kenan Günel İndir
8126 Neden böylesine geç neden böyle umutsuz Sayfa 1 Hüzzâm Zekâi Tunca İndir
8126 Neden böylesine geç neden böyle umutsuz Sayfa 2 Hüzzâm Zekâi Tunca İndir
8126 Neden böylesine geç neden böyle umutsuz Sayfa 3 Hüzzâm Zekâi Tunca İndir
8220 AH ŞU GÖNLÜMÜZ (Neş’elerle dolmak ister) Sayfa 1 Hüzzâm Yusuf Nalkesen İndir
8229 Neş’eyâb-ı lûtfun olsun bu ser-i şûrîdemiz Sayfa 1 Hüzzâm Hâfız Osman Efendi(Musul’lu) İndir
8266 Ney’den dökülen nağme olup kalbine aksam Sayfa 1 Hüzzâm Ömer Altuğ İndir
8284 Nîm-nigâhın(bî-amandır/katle ferman)ibtisâmın can alır Sayfa 1 Hüzzâm Abdi Efendi (Selânik’li-Ûdî) İndir
8284 Nîm-nigâhın(bî-amandır/katle ferman)ibtisâmın can alır Sayfa 2 Hüzzâm Abdi Efendi (Selânik’li-Ûdî) İndir
8293 Nice bir hasret ile rûz u şeb efgan edeyim Sayfa 1 Hüzzâm Hâfız Yusuf Efendi İndir
8293 Nice bir hasret ile rûz u şeb efgan edeyim Sayfa 2 Hüzzâm Hâfız Yusuf Efendi İndir
8293 Nice bir hasret ile rûz u şeb efgan edeyim Sayfa 3 Hüzzâm Hâfız Yusuf Efendi İndir
8322 Niçin nâlendesin böyle gönül derdin nedir söyle Sayfa 1 Hüzzâm Nikoğos Ağa İndir
8380 O ceylân bakışlara vuruldun yine gönül Sayfa 1 Hüzzâm Akın Özkan İndir
8380 O ceylân bakışlara vuruldun yine gönül Sayfa 2 Hüzzâm Akın Özkan İndir
8387 O dönüp gülerek baktığın akşam Sayfa 1 Hüzzâm Burhan Durucu İndir
8427 O kara gözlerine güzelim dalıyorum Sayfa 1 Hüzzâm Erdinç Çelikkol İndir
8442 BENİM KADAR SUÇLUSUN BUNDA SENDE (Olanlar oldu..) Sayfa 1 Hüzzâm Yusuf Nalkesen İndir
8447 Oldu bu üftâdenin her kârı güç Sayfa 1 Hüzzâm Tanbûri Ali Efendi İndir
8475 Ol lâle-ruh’un tarh-ı gülistânı güzeldir Sayfa 1 Hüzzâm Ebû-Bekir Ağa İndir
8475 Ol lâle-ruh’un tarh-ı gülistânı güzeldir Sayfa 2 Hüzzâm Ebû-Bekir Ağa İndir
8486 Ol meh’in uşşâkını gördüm bu şeb mehtabda Sayfa 1 Hüzzâm Rif’at Bey İndir
8494 Olsa âlem reşk-i gülzâr-ı İrem Sayfa 1 Hüzzâm Hacı Fâik Bey İndir
8494 Olsa âlem reşk-i gülzâr-ı İrem Sayfa 2 Hüzzâm Hacı Fâik Bey İndir
8533 O siyah gözlerini bir daha olsun göreyim Sayfa 1 Hüzzâm Sadettin Kaynak İndir
8542 O şûhun aldanma bir bûsesine Sayfa 1 Hüzzâm Sabri Süha Ansen İndir
8587 Ölürsem yazıktır sana kanmadan Sayfa 1 Hüzzâm Hayri Yenigün İndir
8593 Ömrüm seni sevmekle nihâyet bulacaktır Sayfa 1 Hüzzâm Yesârî Asım Arsoy İndir
8606 Ömrümün baharında açılan nazlı çiçek Sayfa 1 Hüzzâm Burhan Durucu İndir
8611 Ömrümün kaç yılını uğruna fedâ ettim Sayfa 1 Hüzzâm İsmail Demirkıran İndir
8620 Ömrümüzün son demi sonbaharıdır artık Sayfa 1 Hüzzâm Selâhattin Altınbaş İndir
8621 Ömrümüzün son saati çalmadan gel ne olur Sayfa 1 Hüzzâm Avni Anıl İndir
8621 Ömrümüzün son saati çalmadan gel ne olur Sayfa 2 Hüzzâm Avni Anıl İndir
8679 Öyle sermestim ki idrâk etmezem dünyâ nedir Sayfa 1 Hüzzâm Yusuf Ömürlü İndir
8679 Öyle sermestim ki idrâk etmezem dünyâ nedir Sayfa 2 Hüzzâm Yusuf Ömürlü İndir
8680 Öyle sev öyle sev ki görenler deli sansın Sayfa 1 Hüzzâm Ziyâ Taşkent İndir
8682 Öyle üzdün öyle ağlattın ki gülmem bir daha Sayfa 1 Hüzzâm Oğuz Şenler İndir
8695 Özlemlere son verecek bir kucak huzurla gelse Sayfa 1 Hüzzâm Fethi Karamahmudoğlu İndir
8698 KADERE BAK (Özlesem de seni her an) Sayfa 1 Hüzzâm Alâeddin Şensoy İndir
8715 Parlayan gözlerimde hasret özlemi Sayfa 1 Hüzzâm Arif Sâmi Toker İndir
8810 Rahm eyle bakıp hâlime bir kerre a canım Sayfa 1 Hüzzâm Zeki Duygulu İndir
8839 Reh-i aşkında edip kaddimi kütah gönül Sayfa 1 Hüzzâm Dede Efendi İndir
8839 Reh-i aşkında edip kaddimi kütah gönül Sayfa 2 Hüzzâm Dede Efendi İndir
8898 Rûhumda bu şeb hicr-i visâlin yanıyorken Sayfa 1 Hüzzâm Bîmen Şen İndir
8913 Rûhum seni sevdi sana yandı sana yârdır Sayfa 1 Hüzzâm Mısır’lı İbrâhim Efendi(Ûdî) İndir
8938 Rûz u şeb feryâdıma sensin sebeb Sayfa 1 Hüzzâm Hâfız İbrâhim Efendi İndir
8971 Rüzgâr susmuş ses vermiyor nedendir Sayfa 1 Hüzzâm Ziyâ Taşkent İndir
8976 Saatlerce başbaşa kaldığımız geceler Sayfa 1 Hüzzâm Sadettin Kaynak İndir
9017 Sabrım bile isyân etti şimdi hangi yerdesin Sayfa 1 Hüzzâm Ünsal Silleli İndir
9018 Sabrımı gamzelerin sihr ile târâc edeli Sayfa 1 Hüzzâm Bîmen Şen İndir
9058 Sâhilden uzaklaştık elin şimdi elimde Sayfa 1 Hüzzâm Münir Nûrettin Selçuk İndir
9059 Sâhile pek yakın bir yuva kurdum Sayfa 1 Hüzzâm Yesârî Asım Arsoy İndir
9059 Sâhile pek yakın bir yuva kurdum Sayfa 2 Hüzzâm Yesârî Asım Arsoy İndir
9064 Nasıl başlarsa hayat öyle bitermiş yine (SAKIN ALDANMA..) Sayfa 1 Hüzzâm Selâhattin İnal İndir
9064 Nasıl başlarsa hayat öyle bitermiş yine (SAKIN ALDANMA..) Sayfa 2 Hüzzâm Selâhattin İnal İndir
9064 Nasıl başlarsa hayat öyle bitermiş yine (SAKIN ALDANMA..) Sayfa 3 Hüzzâm Selâhattin İnal İndir
9107 Sakladım söylemedim derdimi her derdi unuttum Sayfa 1 Hüzzâm Bîmen Şen İndir
9108 Saklama boşuna geçiyor zaman Sayfa 1 Hüzzâm Fâruk Şâhin İndir
9108 Saklama boşuna geçiyor zaman Sayfa 2 Hüzzâm Fâruk Şâhin İndir
9110 Saklarım sînede her an seni cânım diyerek Sayfa 1 Hüzzâm Alâeddin Yavaşça İndir
9110 Saklarım sînede her an seni cânım diyerek Sayfa 2 Hüzzâm Alâeddin Yavaşça İndir
9123 Sana bahar yağmuru diyorlar yanılıp da Sayfa 1 Hüzzâm Orhan Kızılsavaş İndir
9128 Sana ben safvet-i kalbimle perestiş ederim Sayfa 1 Hüzzâm Klârnetçi İbrâhim Efendi İndir
9168 Sana hem en uzak hem en yakınım (ANLATABİLSEM) Sayfa 1 Hüzzâm Nâmık Kemâl Aktan İndir
9173 Sana kul olmaya geldim güzelim Sayfa 1 Hüzzâm Nûrettin Demirtaş İndir
9191 Sandın ki zaman günleri bir bir koparınca Sayfa 1 Hüzzâm Mehmet Nazmi Özalp İndir
9208 Sanma şâhım herkesi sen sâdıkâne yâr olur Sayfa 1 Hüzzâm Ali Şenozan İndir
9272 Sazlar kırılan gönlümüzün hüznünü inler Sayfa 1 Hüzzâm Melâhat Pars İndir
9272 Sazlar kırılan gönlümüzün hüznünü inler Sayfa 2 Hüzzâm Melâhat Pars İndir
9298 Sen artık o efsâne değilsin Sayfa 1 Hüzzâm Fethi Karamahmudoğlu İndir
9299 Sen arzu ettin bu ayrılık senden eserdir Sayfa 1 Hüzzâm Osman Nihat Akın İndir
9305 Sen bana vâ’d-i visâl ettin de zâlim gelmedin Sayfa 1 Hüzzâm Nikoğos Ağa İndir
9309 Sen bende ne leylâk ne karanfil ne de sünbülsün Sayfa 1 Hüzzâm Ümit Gürelman İndir
9337 Sen de anlat bana hicrânını kalbin bırak ağlasın Sayfa 1 Hüzzâm Hasan Soysal İndir
9340 Sen de Leylâ’dan mı öğrendin cefâkâr olmayı Sayfa 1 Hüzzâm Şerif İçli İndir
9346 Sen değilsin beni yürekten ağlatan Sayfa 1 Hüzzâm Hasan Soysal İndir
9363 Sen geldiğin zaman mevsim ilkbahardı Sayfa 1 Hüzzâm Taner Şener İndir
9379 Sen gözleri bahar saçları hazan Sayfa 1 Hüzzâm Mustafa Töngemen İndir
9379 Sen gözleri bahar saçları hazan Sayfa 2 Hüzzâm Mustafa Töngemen İndir
9386 Sen gül dalında gonca ben dağ yolunda yonca Sayfa 1 Hüzzâm Necdet Tokatlıoğlu İndir
9401 Sen kararan dünyâma bir güneş gibi doğdun Sayfa 1 Hüzzâm Erol Bingöl İndir
9408 Sen küçükten böyle hoppa bî-vefâ Sayfa 1 Hüzzâm Osman Nihat Akın İndir
9418 Sen neş’eden haber ver derdi herkes tanıyor Sayfa 1 Hüzzâm Selâhattin İçli İndir
9418 Sen neş’eden haber ver derdi herkes tanıyor Sayfa 2 Hüzzâm Selâhattin İçli İndir
9421 Sen olmasaydın eğer aşka inanmazdım Sayfa 1 Hüzzâm Yesârî Asım Arsoy İndir
9429 Sen sanki baharın gülüsün şen çiçeğimsin Sayfa 1 Hüzzâm Mûsa Süreyyâ Bey İndir
9448 Sen yıllardır kalbimi bilmeden kanatırsın Sayfa 1 Hüzzâm Necip Altın İndir
9460 Senden ebedî hâtıra kalb ağrısı bende Sayfa 1 Hüzzâm Erol Sayan İndir
9466 Sendin benim kadınım sendin benim meleğim Sayfa 1 Hüzzâm Ali Şenozan İndir
9466 Sendin benim kadınım sendin benim meleğim Sayfa 2 Hüzzâm Ali Şenozan İndir
9472 Senelerce boş yere ümitler beslemişim Sayfa 1 Hüzzâm Necdet Tokatlıoğlu İndir
9482 Seni ancak seni rûhum düşünür sonsuz inan Sayfa 1 Hüzzâm Aleko Bacanos İndir
9507 AYRILAMAM (Seni çılgın gibi sevdim..) Sayfa 1 Hüzzâm Akın Özkan İndir
9520 Seni gönülden sevdim sakın beni bırakma Sayfa 1 Hüzzâm Erdinç Çelikkol İndir
9520 Seni gönülden sevdim sakın beni bırakma Sayfa 2 Hüzzâm Erdinç Çelikkol İndir
9529 Seni gördü o şafak saçlara bağlandı gönül Sayfa 1 Hüzzâm Fâiz Kapancı İndir
9545 Seni kendime candan bir sevgili sanmıştım Sayfa 1 Hüzzâm Yılmaz Yüksel İndir
9545 Seni kendime candan bir sevgili sanmıştım Sayfa 2 Hüzzâm Yılmaz Yüksel İndir
9576 Seni sordum aradım diyar diyar her yerde Sayfa 1 Hüzzâm Mahmut Oğul İndir
9583 Seni sesini gözlerinin rengini unutabilsem Sayfa 1 Hüzzâm Sâdi Hoşses İndir
9644 Sensiz âlem bahtiyâr etmez beni Sayfa 1 Hüzzâm Ekrem Güyer İndir
9646 Sensiz benim hâlim ne olacak Sayfa 1 Hüzzâm Yesârî Asım Arsoy İndir
9656 Sensiz geceler öyle siyah öyle siyah ki Sayfa 1 Hüzzâm Sâdi Hoşses İndir
9656 Sensiz geceler öyle siyah öyle siyah ki Sayfa 2 Hüzzâm Sâdi Hoşses İndir
9659 Sensiz geçecek günleri âhımla eritsem Sayfa 1 Hüzzâm Şerif İçli İndir
9675 Sensiz yaşamaktansa ölmek evlâdır bana Sayfa 1 Hüzzâm Melâhat Pars İndir
9710 Sesimde şarkısı aşkın figân olup gidiyor Sayfa 1 Hüzzâm Selâhattin İnal İndir
9726 Sevdâ budur güzelim aç gönlümü bak da gör Sayfa 1 Hüzzâm Kadri Şençalar İndir
9772 Sevdâsı henüz sînede gönlüm gibi sağdı Sayfa 1 Hüzzâm Yorgo Bacanos İndir
9800 Sevdiğim âhûya teşbih eyledim çeşmânını Sayfa 1 Hüzzâm Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
9812 Sevdiğim dünyâlar kadar gel dese bir gün gel dese Sayfa 1 Hüzzâm Münir Nûrettin Selçuk İndir
9853 Sevdim seni kır çiçeğim aşkın ile öleceğim Sayfa 1 Hüzzâm Sâmi Serimer İndir
9863 Sevdim yine bir âfet gibi yâr Sayfa 1 Hüzzâm Tanbûri Mustafa Çavuş İndir
9889 Seversin diye sevdim düşmandan beter oldun Sayfa 1 Hüzzâm İrfan Özbakır İndir
9889 Seversin diye sevdim düşmandan beter oldun Sayfa 2 Hüzzâm İrfan Özbakır İndir
9910 Sevgilerden örülmüş ömür boyu dostluğu Sayfa 1 Hüzzâm İlgün Soysev İndir
9912 Sevgili küçük yaramaz sırrına akıl eremez Sayfa 1 Hüzzâm Fethi Karamahmudoğlu İndir
9913 Sevgili ne demek bilmem gönlümce bilen var mı Sayfa 1 Hüzzâm Sadettin Kaynak İndir
9913 Sevgili ne demek bilmem gönlümce bilen var mı Sayfa 2 Hüzzâm Sadettin Kaynak İndir
9929 Sevgimle yanan bahçede bir tâze baharsın Sayfa 1 Hüzzâm Bilge Özgen İndir
9966 Seviyordum onu rûhumda kanarken yaralar Sayfa 1 Hüzzâm Selâhattin Pınar İndir
10018 Seyre daldık gonca-i handânı bir ömür bitti Sayfa 1 Hüzzâm Osman Nihat Akın İndir
10051 Sînenin âşık-ı şûrîdesidir bûselerim Sayfa 1 Hüzzâm Selânik’li Ahmet Efendi İndir
10051 Sînenin âşık-ı şûrîdesidir bûselerim Sayfa 2 Hüzzâm Selânik’li Ahmet Efendi İndir
10058 Silinmez içimden derin hâtıran Sayfa 1 Hüzzâm Ûdî Hırant (Kenkiloğlu) İndir
10059 Simsiyah bahtıma ay gibi doğdun Sayfa 1 Hüzzâm Halil İbrâhim Taşkent İndir
10066 Sitem bîhûdedir baht-ı zebûna Sayfa 1 Hüzzâm Hâfız Yusuf Efendi İndir
10068 Sitem mi etmedim dil mi dökmedim Sayfa 1 Hüzzâm Hasan Soysal İndir
10085 Soldum artık âteş-i aşkınla bir bak hâlime Sayfa 1 Hüzzâm Abdi Efendi (Ûdî) İndir
10087 Solgun durma isteklen Sayfa 1 Hüzzâm Münir Nûrettin Selçuk İndir
10087 Solgun durma isteklen Sayfa 2 Hüzzâm Münir Nûrettin Selçuk İndir
10087 Solgun durma isteklen Sayfa 3 Hüzzâm Münir Nûrettin Selçuk İndir
10108 Son hâtıra aşkımda kalan bir sarı saçtı Sayfa 1 Hüzzâm Artaki Candan İndir
10124 Sonbaharın bizi daldırdığı rüyâ geçici Sayfa 1 Hüzzâm Bekir Sıtkı Sezgin İndir
10148 Sormadın hâlimi hiç kalbimin esrârı nedir Sayfa 1 Hüzzâm Selâhattin Pınar İndir
10153 Sorsun bakışın hâlimi hicrânıma Sayfa 1 Hüzzâm Metin Everes İndir
10165 Söyle Allah aşkına nedir senden çektiğim Sayfa 1 Hüzzâm İrfan Özbakır İndir
10201 Söyle zâlim nerdesin Sayfa 1 Hüzzâm Sadettin Kaynak İndir
10201 Söyle zâlim nerdesin Sayfa 2 Hüzzâm Sadettin Kaynak İndir
10203 Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini Sayfa 1 Hüzzâm Selâhattin Altınbaş İndir
10203 Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini Sayfa 2 Hüzzâm Selâhattin Altınbaş İndir
10231 Söylüyor hicrânını her hazin nağme bana Sayfa 1 Hüzzâm Nurettin Gökmen İndir
10271 Sunar bir câm-ı memlû bin tehî peymâneden sonra Sayfa 1 Hüzzâm Fahri Kopuz İndir
10278 Sus sorma hiç ne haldeyim Sayfa 1 Hüzzâm Yusuf Nalkesen İndir
10282 Susmuş gece her yer sizi dinlerdi denizden Sayfa 1 Hüzzâm Râkım Elkutlu İndir
10288 Susuz pınarlara döndürdün beni Sayfa 1 Hüzzâm Sâdi Hoşses İndir
10288 Susuz pınarlara döndürdün beni Sayfa 2 Hüzzâm Sâdi Hoşses İndir
10306 Sükûnda geçer ömrüm seyri gibi enhârın Sayfa 1 Hüzzâm Bîmen Şen İndir
10320 KADIN (Sürülmez safa…) Sayfa 1 Hüzzâm Teoman Alpay İndir
10343 Şâd olurdum belki bu baht-ı siyâhım olmasa Sayfa 1 Hüzzâm Fahri Kopuz İndir
10343 Şâd olurdum belki bu baht-ı siyâhım olmasa Sayfa 2 Hüzzâm Fahri Kopuz İndir
10376 Şarkıların boynu bükük güftelerin mâtemi var Sayfa 1 Hüzzâm Fethi Karamahmudoğlu İndir
10395 Şebâbım durmadan geçti bütün ömrüm sarardı Sayfa 1 Hüzzâm Mustafa Sunar İndir
10402 Şeh-i hikmet-şinâs-ı bende-perversin efendim sen Sayfa 1 Hüzzâm Hüsnü Efendi İndir
10488 Şu göğsüm yırtılıp baksan dikenler aynı güldendir Sayfa 1 Hüzzâm Cevdet Çağla İndir
10488 Şu göğsüm yırtılıp baksan dikenler aynı güldendir Sayfa 2 Hüzzâm Cevdet Çağla İndir
10506 Şu ömrümün bahçesinde açan tek çiçeğimsin Sayfa 1 Hüzzâm Hüseyin Soysal İndir
10510 Şu yalan dünyâyı aşksız geçirme (HER ŞEY AŞK İÇİN) Sayfa 1 Hüzzâm Avni Anıl İndir
10510 Şu yalan dünyâyı aşksız geçirme (HER ŞEY AŞK İÇİN) Sayfa 2 Hüzzâm Avni Anıl İndir
10514 Şu yaralı gönlüme bir çâre bulmak için Sayfa 1 Hüzzâm Yılmaz Yüksel İndir
10514 Şu yaralı gönlüme bir çâre bulmak için Sayfa 2 Hüzzâm Yılmaz Yüksel İndir
10560 Tahtımı aşkınla sevginle kurdum Sayfa 1 Hüzzâm Ali Ulvi Baradan İndir
10569 Tal’at eyler mi diye sûy-i Kağıthâne’de Sayfa 1 Hüzzâm Hacı Arif Bey İndir
10577 Tâli’im olsaydı yârim olurdun Sayfa 1 Hüzzâm Zeki Duygulu İndir
10582 Tâli’in elinde oyuncak oldum Sayfa 1 Hüzzâm Arif Sâmi Toker İndir
10582 Tâli’in elinde oyuncak oldum Sayfa 2 Hüzzâm Arif Sâmi Toker İndir
10584 Tâlihin yıldızı gönlüme dargın Sayfa 1 Hüzzâm Turgut Aksoy İndir
10584 Tâlihin yıldızı gönlüme dargın Sayfa 2 Hüzzâm Turgut Aksoy İndir
10586 Tam üç senedir aşkını rûhumda yaşattım Sayfa 1 Hüzzâm Tanbûri Maksut Bey İndir
10622 Tâzelendi tâb-ı âlem herkesin bak şevki var Sayfa 1 Hüzzâm Hacı Arif Bey İndir
10646 Terkedip gitti beni o vefâsız zâlim sevdiğim Sayfa 1 Hüzzâm Güner Erman İndir
10677 Tîr-i firkat göz göz ettikçe dil-i bîmârımı Sayfa 1 Hüzzâm Râkım Elkutlu İndir
10690 Titrek bir damladır aksi sevincin Sayfa 1 Hüzzâm İlhâmi Güreşin İndir
10703 Toprak güler ocak ocak Sayfa 1 Hüzzâm Fethi Karamahmudoğlu İndir
10708 Tövbe ettim aşka cânâ dilde tâkat kalmadı Sayfa 1 Hüzzâm Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
10744 Türlü derde ben devâ buldum elimle çok zaman Sayfa 1 Hüzzâm Şerif İçli İndir
10748 Uçtu tellendi bu saç esti gönüllerde bahar Sayfa 1 Hüzzâm Şerif İçli İndir
10753 Ufkumda güneş bende kalan son bakışındır Sayfa 1 Hüzzâm Alâeddin Yavaşça İndir
10753 Ufkumda güneş bende kalan son bakışındır Sayfa 2 Hüzzâm Alâeddin Yavaşça İndir
10789 Unuttun mu aşkımıza ettiğimiz yemini Sayfa 1 Hüzzâm Mustafa Seyran İndir
10799 Unutulsun niye mâzi olan ömrüm Sayfa 1 Hüzzâm Hasan Tezel İndir
10802 Unutur sanma sakın bir defa seven gönül Sayfa 1 Hüzzâm Bilge Özgen İndir
10802 Unutur sanma sakın bir defa seven gönül Sayfa 2 Hüzzâm Bilge Özgen İndir
10810 Usandırdım mı âyâ gül-cemâli arz-ı hâlimle Sayfa 1 Hüzzâm Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
10834 Uzaklarda olsak da kalplerimiz bir olsun Sayfa 1 Hüzzâm Akın Özkan İndir
10834 Uzaklarda olsak da kalplerimiz bir olsun Sayfa 2 Hüzzâm Akın Özkan İndir
10842 Uzaktan merhaba olmaz gel ey mestâne bakışlım Sayfa 1 Hüzzâm Sadettin Kaynak İndir
10851 Uzun yıllar ötesinden hatırını sorayım mı Sayfa 1 Hüzzâm Rüştü Şardağ İndir
10871 Ümîdini kirpiklerine bağladı gönlüm Sayfa 1 Hüzzâm Selâhattin Pınar İndir
10874 Ümitle bekliyorum yıllardan beri Sayfa 1 Hüzzâm İrfan Özbakır İndir
10876 Ümitlerim hep kırıldı yârim artık gelmeyecek Sayfa 1 Hüzzâm Yesârî Asım Arsoy İndir
10880 Ümitsiz bir bekleyiş hasreti var içimde Sayfa 1 Hüzzâm Ali Erköse İndir
10922 Vâr iken sende bu âyine gibi sîne-i sâf Sayfa 1 Hüzzâm Zekâî Dede İndir
10970 Vefâ yoktur akan suda Sayfa 1 Hüzzâm Tanbûri Mustafa Çavuş İndir
10990 Vuracak sîne arar gizlice tiğ-i nigehin Sayfa 1 Hüzzâm Artaki Candan İndir
11125 Yanayım derd-i firâkınla perîşân olayım Sayfa 1 Hüzzâm Selânik’li Ahmet Efendi İndir
11148 Yanıyor mu yeşil köşkün lâmbası Sayfa 1 Hüzzâm _ İndir
11148 Yanıyor mu yeşil köşkün lâmbası Sayfa 2 Hüzzâm _ İndir
11171 AKASYALAR AÇARKEN (Yâr yolunu kolladım) Sayfa 1 Hüzzâm Yesârî Asım Arsoy İndir
11219 Yaşadığın her günün kıymetini bil Sayfa 1 Hüzzâm İsmail Demirkıran İndir
11219 Yaşadığın her günün kıymetini bil Sayfa 2 Hüzzâm İsmail Demirkıran İndir
11225 Yaşamam sensiz efendim bulurum dağ aşarım Sayfa 1 Hüzzâm Selânik’li Ahmet Efendi İndir
11232 Yaşlı gözlerimde kalan buğuda Sayfa 1 Hüzzâm Cengiz Cermen İndir
11232 Yaşlı gözlerimde kalan buğuda Sayfa 2 Hüzzâm Cengiz Cermen İndir
11256 Yaz kış bahar yediveren … Sayfa 1 Hüzzâm Fethi Karamahmudoğlu İndir
11256 Yaz kış bahar yediveren … Sayfa 2 Hüzzâm Fethi Karamahmudoğlu İndir
11259 Yazık oldu aşkımıza nazara geldik inan Sayfa 1 Hüzzâm Selâhattin İnal İndir
11278 Yemyeşil gözlerinle gönlüme bahar getir Sayfa 1 Hüzzâm Bilge Özgen İndir
11302 Yeşil pencerenden bir gül at bana (SERENAT) Sayfa 1 Hüzzâm Rüştü Şardağ İndir
11321 Yeter gayrı âşıka bunca cefâ Sayfa 1 Hüzzâm Agopos Alyanak İndir
11368 Yıllar sonra saçlarında ak yüzünde geçmişin derin … Sayfa 1 Hüzzâm Ali Şenozan İndir
11368 Yıllar sonra saçlarında ak yüzünde geçmişin derin … Sayfa 2 Hüzzâm Ali Şenozan İndir
11372 Yıllar var ben onu hiç unutmadım Sayfa 1 Hüzzâm Süleyman Mertkanlı İndir
11382 Yıllarca bana yâr-i füsunkâr olan eş’din Sayfa 1 Hüzzâm Selâhattin Pınar İndir
11382 Yıllarca bana yâr-i füsunkâr olan eş’din Sayfa 2 Hüzzâm Selâhattin Pınar İndir
11388 Yıllarca bütün gençliğimin zevkini tattın Sayfa 1 Hüzzâm Yesârî Asım Arsoy İndir
11403 Yıllardır beklerim gelmedin hâlâ Sayfa 1 Hüzzâm Necdet Tokatlıoğlu İndir
11406 Yıllardır kalbimdesin unutmadım seni ben Sayfa 1 Hüzzâm İsmail Demirkıran İndir
11437 Yine bir gizli emel sarıyor kalbimi âh Sayfa 1 Hüzzâm Nûri Halil Poyraz İndir
11437 Yine bir gizli emel sarıyor kalbimi âh Sayfa 2 Hüzzâm Nûri Halil Poyraz İndir
11444 Yine bir sızı var içimde akşam oldu diye Sayfa 1 Hüzzâm Şerif İçli İndir
11459 Yine düşman kurmuş hududa pusu Sayfa 1 Hüzzâm Bîmen Şen İndir
11480 Yine kalbim coşar ağlar bu gece Sayfa 1 Hüzzâm Yesârî Asım Arsoy İndir
11480 Yine kalbim coşar ağlar bu gece Sayfa 2 Hüzzâm Yesârî Asım Arsoy İndir
11482 Yine mi yolumuz düştü gurbete Sayfa 1 Hüzzâm Alâeddin Şensoy İndir
11482 Yine mi yolumuz düştü gurbete Sayfa 2 Hüzzâm Alâeddin Şensoy İndir
11489 Yine sen kalbimi yaktın yine gönlüm dile düşmüş Sayfa 1 Hüzzâm Erdinç Çelikkol İndir
11497 Yine yakmış yâr mektubun ucunu Sayfa 1 Hüzzâm Erol Sayan İndir
11507 Yitirmişim ben gülümü uçurmuşum bülbülümü Sayfa 1 Hüzzâm Yusuf Nalkesen İndir
11518 Yok nihâyet şefkat ü ihsânına Sayfa 1 Hüzzâm Rif’at Bey İndir
11519 Yokluğun her dakika ölüm demek gitme kal Sayfa 1 Hüzzâm Ferit Sıdal İndir
11519 Yokluğun her dakika ölüm demek gitme kal Sayfa 2 Hüzzâm Ferit Sıdal İndir
11539 Yollar sana sevinç bana hüzün verecek Sayfa 1 Hüzzâm Müfit Kuraner İndir
11606 Yüzüme bakarak gözleri nemli (ELVEDA) Sayfa 1 Hüzzâm Necmi Pişkin İndir
11646 Zamanı var ki her bezmim anarsın Sayfa 1 Hüzzâm Klârnetçi İbrâhim Efendi İndir
11648 Zamanla belki geçer bu aşk da hicran da Sayfa 1 Hüzzâm Yesârî Asım Arsoy İndir
11685 Zevk-i vuslatla geçen demlerimi yâd edeyim Sayfa 1 Hüzzâm Kasım İnaltekin İndir
11709 Zindan ettin gündüzümü Sayfa 1 Hüzzâm Alâeddin Şensoy İndir
11745 Anma hiç adımı unut diyorsun Sayfa 1 Hüzzâm İsmail Hakkı Özbilgin İndir
11745 Anma hiç adımı unut diyorsun Sayfa 2 Hüzzâm İsmail Hakkı Özbilgin İndir
11778 Sevgi çiçekleri açtı bu mevsim Sayfa 1 Hüzzâm Murat Kadir Gök İndir
11778 Sevgi çiçekleri açtı bu mevsim Sayfa 2 Hüzzâm Murat Kadir Gök İndir
11805 Ben bir gün ölürsem sana hasret yaşamakla Sayfa 1 Hüzzâm Cinuçen Tanrıkorur İndir
11869 Bağrıma taş basmışken yine girdin dünyâma Sayfa 1 Hüzzâm Zekâi Tunca İndir
11869 Bağrıma taş basmışken yine girdin dünyâma Sayfa 2 Hüzzâm Zekâi Tunca İndir
11869 Bağrıma taş basmışken yine girdin dünyâma Sayfa 3 Hüzzâm Zekâi Tunca İndir
11870 Çiçek açmaz dallardayım Sayfa 1 Hüzzâm Arif Sâmi Toker İndir
11870 Çiçek açmaz dallardayım Sayfa 2 Hüzzâm Arif Sâmi Toker İndir
11871 Gözlerimde aradım hayâlini gizlice Sayfa 1 Hüzzâm İsmail Demirkıran İndir
11871 Gözlerimde aradım hayâlini gizlice Sayfa 2 Hüzzâm İsmail Demirkıran İndir
11872 Hasretle dün akşam yine ben hep seni andım Sayfa 1 Hüzzâm Fethi Karamahmudoğlu İndir
11872 Hasretle dün akşam yine ben hep seni andım Sayfa 2 Hüzzâm Fethi Karamahmudoğlu İndir
11873 Baharlar hazan olur açmadan solar gülüm Sayfa 1 Hüzzâm Recep Güçlüler İndir
11874 Her giden yıl bir şeyler alır götürür Sayfa 1 Hüzzâm Fethi Karamahmudoğlu İndir
11874 Her giden yıl bir şeyler alır götürür Sayfa 2 Hüzzâm Fethi Karamahmudoğlu İndir
11875 Kimselere söyleme bu aşkın bittiğini Sayfa 1 Hüzzâm Seyfi Güldağı İndir
11875 Kimselere söyleme bu aşkın bittiğini Sayfa 2 Hüzzâm Seyfi Güldağı İndir
11876 Mehtapta dün akşam yine hüznümle buluştum Sayfa 1 Hüzzâm Rüştü Eriç İndir
11878 Olmadığın geceler odamı keder sarar Sayfa 1 Hüzzâm Rüştü Eriç İndir
11971 Bir sen kaldın içimde bir de o hâtıralar Sayfa 1 Hüzzâm İrfan Özbakır İndir
11971 Bir sen kaldın içimde bir de o hâtıralar Sayfa 2 Hüzzâm İrfan Özbakır İndir
11972 Pişmân olur da bir gün dönersen bana geri Sayfa 1 Hüzzâm İrfan Özbakır İndir
12025 Bir akşam ufuklarda silinirken yolcular Sayfa 1 Hüzzâm Alâeddin Yavaşça İndir
12025 Bir akşam ufuklarda silinirken yolcular Sayfa 2 Hüzzâm Alâeddin Yavaşça İndir
12027 Bir gün gelir de gidersen eğer Sayfa 1 Hüzzâm Ali Şenozan İndir
12027 Bir gün gelir de gidersen eğer Sayfa 2 Hüzzâm Ali Şenozan İndir
12028 Bir ilâhi emir almış gibi sevdim seni ben Sayfa 1 Hüzzâm Alâeddin Yavaşça İndir
12028 Bir ilâhi emir almış gibi sevdim seni ben Sayfa 2 Hüzzâm Alâeddin Yavaşça İndir
12029 Hasta rûhumda bitmiyor derdin Sayfa 1 Hüzzâm Alâeddin Yavaşça İndir
12030 Bir ümit belki de gelirsin diye Sayfa 1 Hüzzâm İrfan Özbakır İndir
12030 Bir ümit belki de gelirsin diye Sayfa 2 Hüzzâm İrfan Özbakır İndir
12031 Hayrânım gözlerine baş koydum dizlerine Sayfa 1 Hüzzâm Alâeddin Yavaşça İndir
12031 Hayrânım gözlerine baş koydum dizlerine Sayfa 2 Hüzzâm Alâeddin Yavaşça İndir
12032 Kutsal bir ışık aşkı yazar tayfa doyulmaz Sayfa 1 Hüzzâm Fethi Karamahmudoğlu İndir
12032 Kutsal bir ışık aşkı yazar tayfa doyulmaz Sayfa 2 Hüzzâm Fethi Karamahmudoğlu İndir
12033 Ömrümün tadı kalmadı artık Sayfa 1 Hüzzâm Erol Sayan İndir
12033 Ömrümün tadı kalmadı artık Sayfa 2 Hüzzâm Erol Sayan İndir
12034 Tutundum ışıksız karanlıklara Sayfa 1 Hüzzâm Yusuf Nalkesen İndir
12148 Yılların susamışlığıdır içimdeki Sayfa 1 Hüzzâm Erol Sayan İndir
12173 Islandım aşk yağmurunda deniz deryâ umman ne ki Sayfa 1 Hüzzâm Caner Bakır İndir
12173 Islandım aşk yağmurunda deniz deryâ umman ne ki Sayfa 2 Hüzzâm Caner Bakır İndir
12184 Aşk insanda nasıl başlar gözünde mi sözünde mi Sayfa 1 Hüzzâm Mediha Şen Sancakoğlu İndir
12184 Aşk insanda nasıl başlar gözünde mi sözünde mi Sayfa 2 Hüzzâm Mediha Şen Sancakoğlu İndir
12185 Bu ne sevgi ah bu ne ıstırab Sayfa 1 Hüzzâm Abdullah Yüce İndir
12185 Bu ne sevgi ah bu ne ıstırab Sayfa 2 Hüzzâm Abdullah Yüce İndir
12186 Bir güzel kız içimde yanakları al mı al Sayfa 1 Hüzzâm Nâci Derçin İndir
12187 Bir kez yüzün görmeyi değişmem bin sevgiye Sayfa 1 Hüzzâm Turhan Özek İndir
12187 Bir kez yüzün görmeyi değişmem bin sevgiye Sayfa 2 Hüzzâm Turhan Özek İndir
12188 Gönlümün her gece açar sevdâsı Sayfa 1 Hüzzâm Erdoğan Berker İndir
12188 Gönlümün her gece açar sevdâsı Sayfa 2 Hüzzâm Erdoğan Berker İndir
12189 Gülüşün gül gibi açsın Sayfa 1 Hüzzâm Kâzım Ünlütürk İndir
12190 Güneşin her batışında… Sayfa 1 Hüzzâm İlgün Soysev İndir
12191 Hasretinle geçip gitti bir ömür Sayfa 1 Hüzzâm Metin Everes İndir
12191 Hasretinle geçip gitti bir ömür Sayfa 2 Hüzzâm Metin Everes İndir
12192 İçime dolar hüzünler Sayfa 1 Hüzzâm Nilgün Demirağ İndir
12193 Sevdâ bahçelerinde açılan gül ol da gel Sayfa 1 Hüzzâm Rüştü Eriç İndir
12193 Sevdâ bahçelerinde açılan gül ol da gel Sayfa 2 Hüzzâm Rüştü Eriç İndir
12194 Şarkılar söylerdin bana gel diye Sayfa 1 Hüzzâm İlgün Soysev İndir
12194 Şarkılar söylerdin bana gel diye Sayfa 2 Hüzzâm İlgün Soysev İndir
12195 Mâdem ayrılacağız buruk bir vedâ ile Sayfa 1 Hüzzâm Alâeddin Şensoy İndir
12195 Mâdem ayrılacağız buruk bir vedâ ile Sayfa 2 Hüzzâm Alâeddin Şensoy İndir
12196 Sen gidersen tad kalır mı haz kalır mı bir tânem Sayfa 1 Hüzzâm Turan Yalçın İndir
12196 Sen gidersen tad kalır mı haz kalır mı bir tânem Sayfa 2 Hüzzâm Turan Yalçın İndir
12197 Seninle bu aşkı kaldığı yerden devam ettirelim bitmemiş gibi Sayfa 1 Hüzzâm Alâeddin Pakyüz İndir
12197 Seninle bu aşkı kaldığı yerden devam ettirelim bitmemiş gibi Sayfa 2 Hüzzâm Alâeddin Pakyüz İndir
12198 Söyle ey dost söyle ey can Sayfa 1 Hüzzâm Mustafa Töngemen İndir
12199 Tıfl-ı nâzenînim unutmam seni Sayfa 1 Hüzzâm Arif Sâmi Toker İndir
12199 Tıfl-ı nâzenînim unutmam seni Sayfa 2 Hüzzâm Arif Sâmi Toker İndir
12259 Saçların dağılmış görünmez yüzün Sayfa 1 Hüzzâm Yılmaz Pakalınlar İndir
12259 Saçların dağılmış görünmez yüzün Sayfa 2 Hüzzâm Yılmaz Pakalınlar İndir
12322 Bana nemli bakışlarla … Sayfa 1 Hüzzâm Aydın Tekindor İndir
12322 Bana nemli bakışlarla … Sayfa 2 Hüzzâm Aydın Tekindor İndir
12323 Derdim nice bir sînede pinhân ederim ben Sayfa 1 Hüzzâm Nurhan Hekimoğlu İndir
12323 Derdim nice bir sînede pinhân ederim ben Sayfa 2 Hüzzâm Nurhan Hekimoğlu İndir
12324 Dünyâ kadar sevdiğim Sayfa 1 Hüzzâm Halil Aksoy İndir
12324 Dünyâ kadar sevdiğim Sayfa 2 Hüzzâm Halil Aksoy İndir
12325 Ey nazlı cânân hâlimi gör Sayfa 1 Hüzzâm Ahmet Uzel İndir
12326 Gönlüme dert oldu dargın gidişin Sayfa 1 Hüzzâm Ali Arıkan İndir
12326 Gönlüme dert oldu dargın gidişin Sayfa 2 Hüzzâm Ali Arıkan İndir
12327 Gözlerimde yaşlarla bakarım Sayfa 1 Hüzzâm Orhan Kızılsavaş İndir
12327 Gözlerimde yaşlarla bakarım Sayfa 2 Hüzzâm Orhan Kızılsavaş İndir
12328 Kahkaha atsam bile hep hüzün Sayfa 1 Hüzzâm Arif Sâmi Toker İndir
12328 Kahkaha atsam bile hep hüzün Sayfa 2 Hüzzâm Arif Sâmi Toker İndir
12329 Kim anlar hâlim kim bilir Sayfa 1 Hüzzâm Fethi Karamahmudoğlu İndir
12329 Kim anlar hâlim kim bilir Sayfa 2 Hüzzâm Fethi Karamahmudoğlu İndir
12330 Sen gidince mevsimler Sayfa 1 Hüzzâm Seyfi Güldağı İndir
12331 Sen Tanrı’nın özenip yarattığı Sayfa 1 Hüzzâm Fethi Karamahmudoğlu İndir
12331 Sen Tanrı’nın özenip yarattığı Sayfa 2 Hüzzâm Fethi Karamahmudoğlu İndir
12332 Sevdâ-zedeyim aşkıma bir çâre Sayfa 1 Hüzzâm Ahmet Uzel İndir
12333 Yine efkârlıyım dilim dönmüyor Sayfa 1 Hüzzâm İrfan Özbakır İndir
12333 Yine efkârlıyım dilim dönmüyor Sayfa 2 Hüzzâm İrfan Özbakır İndir
12367 Böylesine bir aşk nerde görülmüş Sayfa 1 Hüzzâm Pınar Köksal İndir
12440 Sen yokken bu şehrin sokaklarında hüzünlü şarkılar söyler dururum Sayfa 1 Hüzzâm Fâruk Şâhin İndir
12440 Sen yokken bu şehrin sokaklarında hüzünlü şarkılar söyler dururum Sayfa 2 Hüzzâm Fâruk Şâhin İndir
12509 Alnımda gül gibi kaldı bûsesi Sayfa 1 Hüzzâm Yılmaz Pakalınlar İndir
12509 Alnımda gül gibi kaldı bûsesi Sayfa 2 Hüzzâm Yılmaz Pakalınlar İndir
12510 Ben giderim ıstırâbın üstüne Sayfa 1 Hüzzâm Suat Yıldırım İndir
12510 Ben giderim ıstırâbın üstüne Sayfa 2 Hüzzâm Suat Yıldırım İndir
12511 Çözülmeyen düğüm vurmuş ellerin Sayfa 1 Hüzzâm Yılmaz Pakalınlar İndir
12511 Çözülmeyen düğüm vurmuş ellerin Sayfa 2 Hüzzâm Yılmaz Pakalınlar İndir
12512 Hasretim onun haz dolu sözlerine Sayfa 1 Hüzzâm Turhan Toper İndir
12513 Seven güler derler ben gülemedim aşkın kıymetini hiç bilemedim Sayfa 1 Hüzzâm Ziyâ Taşkent İndir
12513 Seven güler derler ben gülemedim aşkın kıymetini hiç bilemedim Sayfa 2 Hüzzâm Ziyâ Taşkent İndir
12514 Söz olurmuş varsın olsun Sayfa 1 Hüzzâm Alâeddin Pakyüz İndir
12514 Söz olurmuş varsın olsun Sayfa 2 Hüzzâm Alâeddin Pakyüz İndir
12515 Tutuşurken dalında gül Sayfa 1 Hüzzâm Erol Uzunöner(Uzunömeroğlu) İndir
12516 Yüreğime yazdım senin adını Sayfa 1 Hüzzâm Yılmaz Pakalınlar İndir
12516 Yüreğime yazdım senin adını Sayfa 2 Hüzzâm Yılmaz Pakalınlar İndir
12582 El ele göz göze Sayfa 1 Hüzzâm Mehmet Reşat Aysu İndir
12582 El ele göz göze Sayfa 2 Hüzzâm Mehmet Reşat Aysu İndir
12593 Şu gönlüme kurmuşsun bin bir sevgi Sayfa 1 Hüzzâm Arif Sâmi Toker İndir
12593 Şu gönlüme kurmuşsun bin bir sevgi Sayfa 2 Hüzzâm Arif Sâmi Toker İndir
12594 Bir şiir yazsam sana hiç okunmamış Sayfa 1 Hüzzâm Ünsal Silleli İndir
12635 Bir günâhım varsa şâyet özlemek sevmek seni Sayfa 1 Hüzzâm Fahri Gürsoydan İndir
12636 Bitmez denilir ömrün çilesi Sayfa 1 Hüzzâm Hasan Soysal İndir
12637 Bir sonbahar misâli sararan ömrümde bir yaprak ol… Sayfa 1 Hüzzâm İlgün Soysev İndir
12638 Derdi dert zincirine eklemekten usandım Sayfa 1 Hüzzâm Yılmaz Pakalınlar İndir
12638 Derdi dert zincirine eklemekten usandım Sayfa 2 Hüzzâm Yılmaz Pakalınlar İndir
12639 Gözlerin karanlık geceler gibi Sayfa 1 Hüzzâm Ali Şenozan İndir
12639 Gözlerin karanlık geceler gibi Sayfa 2 Hüzzâm Ali Şenozan İndir
12640 Gurbet elde çoktur elbet kavrulan Sayfa 1 Hüzzâm Mustafa Demiray İndir
12640 Gurbet elde çoktur elbet kavrulan Sayfa 2 Hüzzâm Mustafa Demiray İndir
12641 Mektuplar gönderdim sana özlemle Sayfa 1 Hüzzâm Bilge Özgen İndir
12641 Mektuplar gönderdim sana özlemle Sayfa 2 Hüzzâm Bilge Özgen İndir
12642 Vakit geçmiş olsa da Sayfa 1 Hüzzâm İlgün Soysev İndir
12643 Yılların yorgunu güzel İstanbul Sayfa 1 Hüzzâm Osman Ülkü İndir
12643 Yılların yorgunu güzel İstanbul Sayfa 2 Hüzzâm Osman Ülkü İndir
12739 Bin derde şifâ imiş senin bir tebessümün Sayfa 1 Hüzzâm İsmail Demirkıran İndir
12829 Bir mızrap inliyor udun bağrında Sayfa 1 Hüzzâm Orhan Kızılsavaş İndir
12829 Bir mızrap inliyor udun bağrında Sayfa 2 Hüzzâm Orhan Kızılsavaş İndir
12830 Buğulanan hayâllerde geçip giden Sayfa 1 Hüzzâm Râif Somer İndir
12831 Çektiğim hicrânı kimseler bilmez Sayfa 1 Hüzzâm Seyfi Güldağı İndir
12832 Çiçekleri dalları gökteki bulutları Sayfa 1 Hüzzâm Erdinç Çelikkol İndir
12832 Çiçekleri dalları gökteki bulutları Sayfa 2 Hüzzâm Erdinç Çelikkol İndir
12833 Ey gözde nur biricik heves Sayfa 1 Hüzzâm Fethi Karamahmudoğlu İndir
12834 Ne olur gelirsen erken çık biraz Sayfa 1 Hüzzâm Yılmaz Pakalınlar İndir
12834 Ne olur gelirsen erken çık biraz Sayfa 2 Hüzzâm Yılmaz Pakalınlar İndir
12835 Terkedip gittiğin o günden beri Sayfa 1 Hüzzâm Fâruk Şâhin İndir
12835 Terkedip gittiğin o günden beri Sayfa 2 Hüzzâm Fâruk Şâhin İndir
12836 Yalan inanma sakın elâlem sözlerine Sayfa 1 Hüzzâm Abdülkâdir Gökmen İndir
12836 Yalan inanma sakın elâlem sözlerine Sayfa 2 Hüzzâm Abdülkâdir Gökmen İndir
12894 Sevgilimdin sen benimdin eskiden Sayfa 1 Hüzzâm Mediha Şen Sancakoğlu İndir
12894 Sevgilimdin sen benimdin eskiden Sayfa 2 Hüzzâm Mediha Şen Sancakoğlu İndir
12912 Okşuyor rûhumu boğazın sakin gezinen suları Sayfa 1 Hüzzâm Yaşar Bedük İndir
12912 Okşuyor rûhumu boğazın sakin gezinen suları Sayfa 2 Hüzzâm Yaşar Bedük İndir
12965 Günâhımsın sevâbımsın hem kışım hem baharımsın Sayfa 1 Hüzzâm Yılmaz Pakalınlar İndir
12965 Günâhımsın sevâbımsın hem kışım hem baharımsın Sayfa 2 Hüzzâm Yılmaz Pakalınlar İndir
12990 Gözlerim boş yere aradı Sayfa 1 Hüzzâm Hasan Soysal İndir
12990 Gözlerim boş yere aradı Sayfa 2 Hüzzâm Hasan Soysal İndir
12991 Bukle saçlar mavi gözler Sayfa 1 Hüzzâm Turan Yalçın İndir
12992 Sen şimdi düşlerde aşkı arar gibisin Sayfa 1 Hüzzâm Cemil Derelioğlu İndir
12992 Sen şimdi düşlerde aşkı arar gibisin Sayfa 2 Hüzzâm Cemil Derelioğlu İndir
12993 Kapın her çalındıkca “O mudur”diyeceksin Sayfa 1 Hüzzâm Doğan Koçer İndir
12994 Duyarsın sesimi duymak istesen Sayfa 1 Hüzzâm Kâmuran Yarkın İndir
12994 Duyarsın sesimi duymak istesen Sayfa 2 Hüzzâm Kâmuran Yarkın İndir
13004 Ne sevinç ne mutluluk gönlümde hep gam tasa Sayfa 1 Hüzzâm Ali Arıkan İndir
13051 Bir yudum umut ver ömrüme Sayfa 1 Hüzzâm Enver Özçağlayan İndir
13051 Bir yudum umut ver ömrüme Sayfa 2 Hüzzâm Enver Özçağlayan İndir
13052 Dolmuyor ilk aşkın yeri Sayfa 1 Hüzzâm Erdal Şâhin İndir
13054 Kaybolmuşluğun yalan sendeyim seninleyim Sayfa 1 Hüzzâm Ömür Gençel İndir
13055 Ne şekerde ne balda ne çiçek açmış dalda Sayfa 1 Hüzzâm Erdinç Çelikkol İndir
13056 Seni sevdim güzelim unutmam mümkün değil Sayfa 1 Hüzzâm Mûsa Kumral İndir
13091 Umutla beklerim seni gönlümce Sayfa 1 Hüzzâm Zekâi Tunca İndir
13091 Umutla beklerim seni gönlümce Sayfa 2 Hüzzâm Zekâi Tunca İndir
13124 Gel deniz bakışlım sel gibi çoş gel Sayfa 1 Hüzzâm Fevzi Demirkol İndir
13125 Bir gün sen de beni ararsan eğer yeşil gözlerimi anma istemem Sayfa 1 Hüzzâm Kenan Olguncan İndir
13126 Gezdiğim dikenli aşk yollarında Sayfa 1 Hüzzâm Kadri Şençalar İndir
13127 Gönlümde ümit dilde bahar Sayfa 1 Hüzzâm Enver Özçağlayan İndir
13128 Hiç düşmedi dilimden ne hâtıran ne adın Sayfa 1 Hüzzâm Kâni Karaca İndir
13128 Hiç düşmedi dilimden ne hâtıran ne adın Sayfa 2 Hüzzâm Kâni Karaca İndir
13129 Mehtap gece sessiz süzülüp gökte Sayfa 1 Hüzzâm Yaşar Bedük İndir
13130 Sana olan aşkımı söylemedim Sayfa 1 Hüzzâm Aslan Hepgür İndir
13131 Sürmeli ceylân mısın o ne güzel bir bakış Sayfa 1 Hüzzâm Erol Köker İndir
13132 Umdum ki gelirsin diye hep yollara baktım Sayfa 1 Hüzzâm Yesârî Asım Arsoy İndir
13133 Unuttum sevmeyi özlemeyi ben Sayfa 1 Hüzzâm Nûrettin Demirtaş İndir
13133 Unuttum sevmeyi özlemeyi ben Sayfa 2 Hüzzâm Nûrettin Demirtaş İndir
13134 Yıllarca ağladım hep için için Sayfa 1 Hüzzâm Câner Bakır İndir
13134 Yıllarca ağladım hep için için Sayfa 2 Hüzzâm Câner Bakır İndir
13220 Aynada bu gece bir resim gibi kendimi görmek istedim Sayfa 1 Hüzzâm Cemil Derelioğlu İndir
13220 Aynada bu gece bir resim gibi kendimi görmek istedim Sayfa 2 Hüzzâm Cemil Derelioğlu İndir
13221 Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun Sayfa 1 Hüzzâm Halil İbrâhim Taşkent İndir
13222 Güldür artık ağlatma Sayfa 1 Hüzzâm Selâhattin Altınbaş İndir
13223 Hayâlmiş teselliymiş gönül senden çok çektim Sayfa 1 Hüzzâm Hasan Soysal İndir
13224 Karanlık dünyamda doğan güneşsin Sayfa 1 Hüzzâm Râif Somer İndir
13224 Karanlık dünyamda doğan güneşsin Sayfa 2 Hüzzâm Râif Somer İndir
13225 Seven gönül geçer mi sevdiği yardan Sayfa 1 Hüzzâm Yılmaz Pakalınlar İndir
13225 Seven gönül geçer mi sevdiği yardan Sayfa 2 Hüzzâm Yılmaz Pakalınlar İndir
13226 Yaşanmadan geçen yıllar Sayfa 1 Hüzzâm Ali Kolaylıoğlu İndir
13226 Yaşanmadan geçen yıllar Sayfa 2 Hüzzâm Ali Kolaylıoğlu İndir
13298 Ben senin kapında kula dönmezdim Sayfa 1 Hüzzâm Necdet Tokatlıoğlu İndir
13298 Ben senin kapında kula dönmezdim Sayfa 2 Hüzzâm Necdet Tokatlıoğlu İndir
13308 Sevdâ ona yaklaşma yanarsın tutuşursun Sayfa 1 Hüzzâm Osman Nihat Akın İndir
13310 Bak gözlerinin rengi ateşler gibi yanmış Sayfa 1 Hüzzâm Râkım Elkutlu İndir
13312 Derman aramam derdime gözyaşımı silmem Sayfa 1 Hüzzâm Necmi Rızâ Ahıskan İndir
13328 Halime’dir kız senin adın Halime Sayfa 1 Hüzzâm _ İndir
13335 Anlattı erenler bir bahar değil Sayfa 1 Hüzzâm _ İndir
13335 Anlattı erenler bir bahar değil Sayfa 2 Hüzzâm _ İndir
13340 Hayatta yalnızım arayanım yok Sayfa 1 Hüzzâm Zeki Duygulu İndir
13355 Düştün a gönül aşkına bir şûh-i cihanın Sayfa 1 Hüzzâm _ İndir
13382 Beni yalnız gecelerde dolaşırken arar mısın Sayfa 1 Hüzzâm Hüseyin Mayadağ İndir
13396 Gül kokulu saçların menekşe bakışların Sayfa 1 Hüzzâm Zeki Duygulu İndir
13402 Solgun bir hayâl gibi bekledim sâhillerde Sayfa 1 Hüzzâm İsmail Hakkı Nebiloğlu İndir
13403 Unutmam seninle geçen anları Sayfa 1 Hüzzâm Neveser Kökdeş İndir
13411 Yine bugün dertli gönlüm Sayfa 1 Hüzzâm Abdullah yüce İndir
13474 Gül mevsimi gelmişti bugün bağ-ı hezârın Sayfa 1 Hüzzâm Melâhat Pars İndir
13499 Gönül neş’esini seninle buldu Sayfa 1 Hüzzâm _ İndir
13507 Canımı cânân diye verdim sana ey gül-dehen Sayfa 1 Hüzzâm Zeki Duygulu İndir
13528 Benzemezsin kimseye billâhi fevkalâdesin Sayfa 1 Hüzzâm Kâzım Uz (Muâllim) İndir
13531 Düştü gönlüm yandı nâre Sayfa 1 Hüzzâm _ İndir
13564 Karanlık gecemin ışığı sensin Sayfa 1 Hüzzâm Çetin Seçkiner İndir
13564 Karanlık gecemin ışığı sensin Sayfa 2 Hüzzâm Çetin Seçkiner İndir
13565 Peşinden koştuğumu sevince coştuğumu Sayfa 1 Hüzzâm Erdinç Çelikkol İndir
13566 Senin yeşil gözlerini gönül kıran sözlerini Sayfa 1 Hüzzâm Erdinç Çelikkol İndir
13631 Buna zûlüm denir gönül dilinde Sayfa 1 Hüzzâm Alâeddin Yavaşça İndir
13631 Buna zûlüm denir gönül dilinde Sayfa 2 Hüzzâm Alâeddin Yavaşça İndir
13632 Sen gülmeyen bahtımı gül gül açtıran bahar Sayfa 1 Hüzzâm Bilge Özgen İndir
13632 Sen gülmeyen bahtımı gül gül açtıran bahar Sayfa 2 Hüzzâm Bilge Özgen İndir
13719 Ne günlerdi o birlikte geçen demler seninle Sayfa 1 Hüzzâm Rüştü Eriç İndir
13720 Ne olur açma arayı bağlatma sakın karayı Sayfa 1 Hüzzâm Mediha Şen Sancakoğlu İndir
13720 Ne olur açma arayı bağlatma sakın karayı Sayfa 2 Hüzzâm Mediha Şen Sancakoğlu İndir
13721 Sevgilim gönlümün düşünce vakti akşamdan sonradır Sayfa 1 Hüzzâm Nilgün Demirağ İndir
13721 Sevgilim gönlümün düşünce vakti akşamdan sonradır Sayfa 2 Hüzzâm Nilgün Demirağ İndir
13721 Sevgilim gönlümün düşünce vakti akşamdan sonradır Sayfa 3 Hüzzâm Nilgün Demirağ İndir
13722 Şu tertemiz kalbimle bir seni seviyorum Sayfa 1 Hüzzâm Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş İndir
13725 Yollarda kaldı gözüm sensiz deli gibiyim Sayfa 1 Hüzzâm Muzaffer Özpınar İndir
13725 Yollarda kaldı gözüm sensiz deli gibiyim Sayfa 2 Hüzzâm Muzaffer Özpınar İndir
13800 İçimizin yangını sönecek gibi değil Sayfa 1 Hüzzâm Hüsnü Üstün İndir
13800 İçimizin yangını sönecek gibi değil Sayfa 2 Hüzzâm Hüsnü Üstün İndir
13845 Bağrımı yaktın kadın yeter büktün belimi Sayfa 1 Hüzzâm Ahmet Uzel İndir
13846 Beni her an üzer dağlar yârelerim var Sayfa 1 Hüzzâm Ahmet Uzel İndir
13847 Sevdâ-zedeyiz sâkî bize sun cam-ı şifâyı Sayfa 1 Hüzzâm Ahmet Uzel İndir
13848 Yoktur artık yer vefâya Sayfa 1 Hüzzâm Ahmet Uzel İndir
13867 Yapmacık çiçekler açan yüzünü görmez olaydım Sayfa 1 Hüzzâm Raif Somer İndir
13867 Yapmacık çiçekler açan yüzünü görmez olaydım Sayfa 2 Hüzzâm Raif Somer İndir
13869 Ne bekledim sevgiden ne kaldı bak elimde Sayfa 1 Hüzzâm Ziyâ Taşkent İndir
13974 Bugünlerde çok bunaldım çok dertliyim bilmelisin Sayfa 1 Hüzzâm Dursun Karaca İndir
13975 Dilimi bağlasalar anmasam hiç adını Sayfa 1 Hüzzâm Selâhattin Altınbaş İndir
13975 Dilimi bağlasalar anmasam hiç adını Sayfa 2 Hüzzâm Selâhattin Altınbaş İndir
13976 Elini bir tutsam kalbim duracak saatler duracak zaman duracak Sayfa 1 Hüzzâm Aydın Tekindor İndir
13976 Elini bir tutsam kalbim duracak saatler duracak zaman duracak Sayfa 2 Hüzzâm Aydın Tekindor İndir
13977 En güzel yıllarım hep heder oldu Sayfa 1 Hüzzâm Alâeddin Pakyüz İndir
13977 En güzel yıllarım hep heder oldu Sayfa 2 Hüzzâm Alâeddin Pakyüz İndir
13978 Her arzumu gönlümden çalıp ta giden yıllar Sayfa 1 Hüzzâm Mümin Salman İndir
13979 Ne aşkıma bir cevap ne başka şey beklerim Sayfa 1 Hüzzâm Metin Everes İndir
13980 Neden gözlerine yaş doldu deme Sayfa 1 Hüzzâm Faruk Şâhin İndir
13980 Neden gözlerine yaş doldu deme Sayfa 2 Hüzzâm Faruk Şâhin İndir
13981 Peteksiz bal olur mu Sayfa 1 Hüzzâm Eyüp Uyanıkoğlu İndir
13982 Rûhumda gizli bir emel mi arar Sayfa 1 Hüzzâm Turan Yönaç İndir
13982 Rûhumda gizli bir emel mi arar Sayfa 2 Hüzzâm Turan Yönaç İndir
13984 Sen de giy sırtına ateşten gömlek Sayfa 1 Hüzzâm Bilge Özgen İndir
13984 Sen de giy sırtına ateşten gömlek Sayfa 2 Hüzzâm Bilge Özgen İndir
13985 Sevdalı bülbüllerden aşk dolu gönüllerden Sayfa 1 Hüzzâm Alâeddin Şensoy İndir
13986 Sonmuş bu gidiş dönmedi hicran seferinden Sayfa 1 Hüzzâm Semahat Özdenses İndir
13987 Yalansız riyasız tatlı dilleri… Sayfa 1 Hüzzâm Alâeddin Yavaşça İndir
13987 Yalansız riyasız tatlı dilleri… Sayfa 2 Hüzzâm Alâeddin Yavaşça İndir
14006 Ayetinin safhasında gör ne yazmış ol kadîm Sayfa 1 Hüzzâm _ İndir
14010 Alma tenden cânımı aman Allah’ım aman Sayfa 1 Hüzzâm Sadettin Kaynak İndir
14011 Ateş-i aşkınla yandım nûr-ı îmânım Ali Sayfa 1 Hüzzâm Kenan Rifâî İndir
14016 Aceb lûtfun seherinde Sayfa 1 Hüzzâm _ İndir
14058 Benim derdim yamandır kim bana hem-dert olur bilmem Sayfa 1 Hüzzâm Kenan Rifâî İndir
14061 Bî-mekânım bu cihanda Sayfa 1 Hüzzâm Cinuçen Tanrıkorur İndir
14071 Bağrımdaki biten başlar Muhammed’in aşkındandır Sayfa 1 Hüzzâm _ (Dede olabilir) İndir
14087 Cihanda en büyük nîmet saadet yâ Resûlallah Sayfa 1 Hüzzâm İsmail Nısfet(Hafız) İndir
14111 Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Sayfa 1 Hüzzâm _ İndir
14128 Düşeli aşkın bu canım iline Sayfa 1 Hüzzâm Yusuf Çelebi İndir
14160 Ey nübüvvet tahtının şâhı Habîb-i Kibriyâ Sayfa 1 Hüzzâm Hacı Fâik Bey İndir
14164 Ey Allah’ım beni senden ayırma Sayfa 1 Hüzzâm Hulûsi Gökmen İndir
14165 Ey rûh-i müşahhas ki bütün canlara cansın Sayfa 1 Hüzzâm İsmail Nısfet(Hafız) İndir
14234 Hak eğer yardım murad eylerse biz âcizlere… Sayfa 1 Hüzzâm Bekir Sıtkı Sezgin İndir
14273 Kurratü’l ayn-i Habîb-i Kibriyâ’sın yâ Hüseyn Sayfa 1 Hüzzâm Hacı Arif Bey İndir
14275 Kadrim ola berter şeref-i nâd-ı Alîden Sayfa 1 Hüzzâm Tanbûri Mehmet Bey İndir
14298 Merhabâ ey fahr-i âlem merhabâ Sayfa 1 Hüzzâm Hacı Fâik Bey İndir
14316 Menbâ-ı ilm-i Hüdâ’sın yâ Muhammed Mustafa Sayfa 1 Hüzzâm Hacı Fâik Bey İndir
14328 Nursun mahbûb-ı sübhânım Muhammed Mustafa Sayfa 1 Hüzzâm Kâzım Uz (Muâllim) İndir
14338 Onsekizbin âlemin cümlesi bir içinde Sayfa 1 Hüzzâm Merih Göksu İndir
14347 Resûl-i müctebâ nesli Rifâi seyyîd Ahmed’dir Sayfa 1 Hüzzâm Ali Rızâ Bey(Neyzen) İndir
14351 Sürûşan raksederler cümle tehlîl-i ilâhide Sayfa 1 Hüzzâm Hâfız Osman Efendi(Musul’lu) İndir
14365 Seherde açılan güller nedendir.. Sayfa 1 Hüzzâm Cinuçen Tanrıkorur İndir
14400 Talâ’al bedr u aleynâ Sayfa 1 Hüzzâm _ İndir
14424 Yönelelim Allah’a Veysel Karâni gibi Sayfa 1 Hüzzâm Bekir Sıtkı Sezgin İndir
14426 Yâ sâhibe’l cemâlî ve yâ seyyîd-el beşer Sayfa 1 Hüzzâm Sadettin Kaynak İndir
14447 Ümmîdimiz şefaatidir nûr-i âlemin Sayfa 1 Hüzzâm Cinuçen Tanrıkorur İndir
14447 Ümmîdimiz şefaatidir nûr-i âlemin Sayfa 2 Hüzzâm Cinuçen Tanrıkorur İndir
14447 Ümmîdimiz şefaatidir nûr-i âlemin Sayfa 3 Hüzzâm Cinuçen Tanrıkorur İndir
14477 Derdin ne be-hey âşık bî-çâre neden oldun Sayfa 1 Hüzzâm Sinan Efendi(Şeyh) İndir
14491 Gözüm ki kane boyandı Sayfa 1 Hüzzâm _ İndir
14510 Nûr-i Hak’dan nakşolunmuştur özün Yâ Mustafa Sayfa 1 Hüzzâm Hasan Şanlıtürk İndir
14519 Şâhım ali abaya erenlere aşkolsun Sayfa 1 Hüzzâm Nezih Uzel İndir
14557 Ey saadet burcunun mahı Muhammed Mustafa Sayfa 1 Hüzzâm Hüseyin Efendi(Tabakhane Şeyhi) İndir
14567 İlâhel âleminsin Rabb-i alâ Sayfa 1 Hüzzâm Zekâî Dede İndir
14575 Sende doğmuştur Muhammed Mustafa Sayfa 1 Hüzzâm Hüseyin Tolan (Hâfız) İndir
14581 Vardım Kırklar yaylasına gel beri ey can dediler Sayfa 1 Hüzzâm Aslan Hepgür İndir
14614 Bağrımdaki biten başlar Muhammed’in aşkındandır Sayfa 1 Hüzzâm Ahmet Özhan İndir
14951 Adım adım yaklaşıyor sonbahar Sayfa 1 Hüzzâm Vedat Özdemir İndir
14952 Artık kapım çalmaz oldun Sayfa 1 Hüzzâm İsmail Ötenkaya İndir
14952 Artık kapım çalmaz oldun Sayfa 2 Hüzzâm İsmail Ötenkaya İndir
14953 Ateşim yanmaz oldu dumanım tütmez oldu Sayfa 1 Hüzzâm Yılmaz Yüksel İndir
14954 Bir tebessüm aklım aldı ya gülersen neler olur Sayfa 1 Hüzzâm Turan Yalçın İndir
14955 Çiğneyip geçtiğin yol olsam bile Sayfa 1 Hüzzâm Zafer Sakıncı İndir
14956 Çok çektirdin sen bana varsın boş kalsın elim Sayfa 1 Hüzzâm Zafer Sakıncı İndir
14957 Delice seviyorken bu aşk hiç bitmez derdik Sayfa 1 Hüzzâm Muzaffer Özpınar İndir
14957 Delice seviyorken bu aşk hiç bitmez derdik Sayfa 2 Hüzzâm Muzaffer Özpınar İndir
14958 Gönlümdeki son çiçek yıllar boyu solmasın Sayfa 1 Hüzzâm Mustafa Günay İndir
14959 Günlerce uzak kalmış iken sözlerinizden Sayfa 1 Hüzzâm Enver Özçağlayan İndir
14960 Karşımda ne ruhsun ne bedensin diyemem Sayfa 1 Hüzzâm Fethi Karamahmudoğlu İndir
14961 Nerde akşam orda sabâh eyledim Sayfa 1 Hüzzâm Alâeddin Şensoy İndir
14961 Nerde akşam orda sabâh eyledim Sayfa 2 Hüzzâm Alâeddin Şensoy İndir
14962 O yârin sunduğu aşk şarabından öyle mestoldun ki bilemem gönül Sayfa 1 Hüzzâm Alâeddin Yavaşça İndir
14963 Öyle bir sarmış ki aşkın sanki bir sevda ağı Sayfa 1 Hüzzâm Mediha Şen Sancakoğlu İndir
14964 Sana gül verenleri gönül mü verdi sandın Sayfa 1 Hüzzâm Gündoğdu Doğan İndir
14964 Sana gül verenleri gönül mü verdi sandın Sayfa 2 Hüzzâm Gündoğdu Doğan İndir
14965 Canımdasın kanımdasın gölge gibi yanımdasın Sayfa 1 Hüzzâm Mûsa Kumral İndir
15173 Denizde kaya balık yüreğim sana yanık Sayfa 1 Hüzzâm _ İndir
15173 Denizde kaya balık yüreğim sana yanık Sayfa 2 Hüzzâm _ İndir
15324 Dost bağından çiçekler verirsem kucak kucak Sayfa 1 Hüzzâm Alâeddin Yavaşça İndir
15324 Dost bağından çiçekler verirsem kucak kucak Sayfa 2 Hüzzâm Alâeddin Yavaşça İndir
15325 Şu gönül yaramın dermânı sensin Sayfa 1 Hüzzâm Nezahat Soysev İndir
15326 Islandım aşk sağnağında deniz deryâ umman ne ki Sayfa 1 Hüzzâm İsmâil Demirkıran İndir
15327 Çıkardım gönlümden sevgilim seni sen artık özlenen melek değilsin Sayfa 1 Hüzzâm Nezih Gözonar İndir
15327 Çıkardım gönlümden sevgilim seni sen artık özlenen melek değilsin Sayfa 2 Hüzzâm Nezih Gözonar İndir
15328 Mehtap suya inerken seni gördüm dün gece Sayfa 1 Hüzzâm İsmâil Demirkıran İndir
15328 Mehtap suya inerken seni gördüm dün gece Sayfa 2 Hüzzâm İsmâil Demirkıran İndir
15329 Hayâlini kurduğum özlemini duyduğum Sayfa 1 Hüzzâm Halil İbrâhim Taşkent İndir
15329 Hayâlini kurduğum özlemini duyduğum Sayfa 2 Hüzzâm Halil İbrâhim Taşkent İndir
15330 Bahçemdeki son gonceyi rüzgâr koparırken Sayfa 1 Hüzzâm İsmâil Demirkıran İndir
15332 Hep ayrılık vardı baktığım falda günlerce ağladım canım sıkıldı Sayfa 1 Hüzzâm Ziyâ Taşkent İndir
15332 Hep ayrılık vardı baktığım falda günlerce ağladım canım sıkıldı Sayfa 2 Hüzzâm Ziyâ Taşkent İndir
15333 Sus hiç bir şey söyleme anladım gideceksin Sayfa 1 Hüzzâm Edvan Kengil İndir
15333 Sus hiç bir şey söyleme anladım gideceksin Sayfa 2 Hüzzâm Edvan Kengil İndir
15334 Ahüvan üftâde olmuş dîde-i mahmûruna Sayfa 1 Hüzzâm İsmâil Demirkıran İndir
15334 Ahüvan üftâde olmuş dîde-i mahmûruna Sayfa 2 Hüzzâm İsmâil Demirkıran İndir
15335 Sussun mu gönül artık hicrinle mi hep yansın Sayfa 1 Hüzzâm Rüştü Eriç İndir
15336 Yalnız ben olsam da aşk ile yanan râzıyım bebeğim Sayfa 1 Hüzzâm Selâhattin Sağlam İndir
15337 Çalıyorum kapını seneler sonra yine Sayfa 1 Hüzzâm Suphi İdrisoğlu İndir
15338 Gözlerimde yıldızları saçlarımda geceleri Sayfa 1 Hüzzâm Selâhattin Sağlam İndir
15339 Git artık istemem sendeki bahar bendeki bu karlı kışa değmesin Sayfa 1 Hüzzâm İsmâil Demirkıran İndir
15340 Geçen yıllar neler etmiş yüzüne ellerine Sayfa 1 Hüzzâm Raziye Keskin İndir
15340 Geçen yıllar neler etmiş yüzüne ellerine Sayfa 2 Hüzzâm Raziye Keskin İndir
15590 Sevdâmı o hülyâlı gözün rengi yarattı Sayfa 1 Hüzzâm Ferit Sıdal İndir
15635 Güneşin doğduğu yerde misin Sayfa 1 Hüzzâm Rıdvan Tandoğan İndir
15635 Güneşin doğduğu yerde misin Sayfa 2 Hüzzâm Rıdvan Tandoğan İndir
15638 Bir şarkı söyle bana dolsun gözlerim Sayfa 1 Hüzzâm Yener Topaloğlu İndir
15638 Bir şarkı söyle bana dolsun gözlerim Sayfa 2 Hüzzâm Yener Topaloğlu İndir
15650 Derde derman katmasan da kollarımda yatmasan da Sayfa 1 Hüzzâm Nâci Derçin İndir
15656 Büklüm büklüm şu yollar beni sana getirmeyecek Sayfa 1 Hüzzâm Rıdvan Tandoğan İndir
15656 Büklüm büklüm şu yollar beni sana getirmeyecek Sayfa 2 Hüzzâm Rıdvan Tandoğan İndir
15669 Şu gönül bahçemde bir çiçek gibi elbette dört mevsim sen açacaksın Sayfa 1 Hüzzâm Akın Özkan İndir
15678 Yıldızlara sordum güzelim hep seni andım Sayfa 1 Hüzzâm Nihat Sezer İndir
15682 Gözlerin sevdâ saçıyor dudakların bir başka Sayfa 1 Hüzzâm Metin Everes İndir
15682 Gözlerin sevdâ saçıyor dudakların bir başka Sayfa 2 Hüzzâm Metin Everes İndir
15688 Öyle çok ağladım ki kederimden bu gece Sayfa 1 Hüzzâm Metin Everes İndir
15693 Dile geldi yürekler Allah Allah diyerek Sayfa 1 Hüzzâm Mücehher Gülçığ İndir
15706 Madem sözlerim yalan gözlerime ne dersin Sayfa 1 Hüzzâm Ziyâ Taşkent İndir
15706 Madem sözlerim yalan gözlerime ne dersin Sayfa 2 Hüzzâm Ziyâ Taşkent İndir
15731 Gözünün rengine bağlansada bahtım kaderim Sayfa 1 Hüzzâm Necip Altın İndir
15748 Öyle doluyum ki bulutlar gibi gözümden yaşlarım aktı akacak Sayfa 1 Hüzzâm Celâl Abacı İndir
15748 Öyle doluyum ki bulutlar gibi gözümden yaşlarım aktı akacak Sayfa 2 Hüzzâm Celâl Abacı İndir
15805 Kalbi hicran yarası sîneyi gam öldürür Sayfa 1 Hüzzâm Mustafa Coşkun İndir
15815 Sevince görürsün kimmiş tutuşan Sayfa 1 Hüzzâm İsmâil Demirkıran İndir
15815 Sevince görürsün kimmiş tutuşan Sayfa 2 Hüzzâm İsmâil Demirkıran İndir
15881 Yola çıkan yolcu ile ne olur bir selâm gönder Sayfa 1 Hüzzâm Hüseyin Soysal İndir
15893 Nedendir bu ayrılıklar insanlara kader midir Sayfa 1 Hüzzâm Sâlih Berkmen İndir
15898 Sormayın gönlümün kimdir sahibi Sayfa 1 Hüzzâm Eyüp Uyanıkoğlu İndir
15898 Sormayın gönlümün kimdir sahibi Sayfa 2 Hüzzâm Eyüp Uyanıkoğlu İndir
15900 Seninle ne renkli günlerim vardı Sayfa 1 Hüzzâm Sibel Taşbaş İndir
15901 Düşüncemde düşümdesin kalbimin içindesin Sayfa 1 Hüzzâm Sibel Taşbaş İndir
15902 Unutulmuş değilsin adın saklı kalbimde Sayfa 1 Hüzzâm Sibel Taşbaş İndir
15930 Andım seni ağlayarak ah ederek yâr Sayfa 1 Hüzzâm Ahmet Uzel İndir
15930 Andım seni ağlayarak ah ederek yâr Sayfa 2 Hüzzâm Ahmet Uzel İndir
15931 O zalim kastediyor cânıma dağlar gibi Sayfa 1 Hüzzâm Ahmet Uzel İndir
15932 Gönlünü açsan da yâre sana olmaz yine çâre Sayfa 1 Hüzzâm Ahmet Uzel İndir
15933 Öpsem güzelim gözlerini gözbebeğinden Sayfa 1 Hüzzâm Ahmet Uzel İndir
15935 Gelsen yanıma gül yüzünü görsem a zalim Sayfa 1 Hüzzâm Ahmet Uzel İndir
15961 Bir hüzün var gibi bakışlarında bilmem içten içe ağlıyor musun Sayfa 1 Hüzzâm Şükran Onat İndir
15973 Hüzün yağmurları düşer gözümden bu şarkı bu hüzzâm ağlatır beni Sayfa 1 Hüzzâm İsmâil Akçapınar İndir
15973 Hüzün yağmurları düşer gözümden bu şarkı bu hüzzâm ağlatır beni Sayfa 2 Hüzzâm İsmâil Akçapınar İndir
15976 Gülemem ben ağlamaktır kaderim Sayfa 1 Hüzzâm Hâlil İbrahim Taşkent İndir
15991 Sen karşıma her özlediğim anda çıkarsın Sayfa 1 Hüzzâm Münir Nûrettin Selçuk İndir
16099 Ey benim devletli sultanım Muhammed Mustafa Sayfa 1 Hüzzâm Hüseyin Sebilci(Hâfız) İndir
16117 Hak bir gönül verdi bana ha demeden hayran olur Sayfa 1 Hüzzâm Şâhin Uçar İndir
16127 Mest ü hayrânım zâr ü giryânım Sayfa 1 Hüzzâm Aslan Hepgür İndir
16156 Zâlimler el vurup hep şimşîr-i can-rübâya Sayfa 1 Hüzzâm Hüseyin Sebilci(Hâfız) İndir
16165 Ömrünün sermâyesin verme yele Sayfa 1 Hüzzâm S.Eyyûbi Işıksal İndir
16213 Sâlik meratip kat’eder tekrarı Hû yâ Hû ile Sayfa 1 Hüzzâm Ahmet Hatipoğlu İndir
16290 Aşkınla âşık yansın yâ Rabbi Sayfa 1 Hüzzâm Aslan Hepgür İndir
16290 Aşkınla âşık yansın yâ Rabbi Sayfa 2 Hüzzâm Aslan Hepgür İndir
16307 Doğdu ol Sadr-ı Risâlet bastı ferş üzre kadem Sayfa 1 Hüzzâm Abdülkâdir Töre İndir
16312 Erenlerin sohbeti ele giresi değil Sayfa 1 Hüzzâm _ İndir
16314 Ey habîb-i Kibriyâ ve’y matla-i nûr-i Hüdâ Sayfa 1 Hüzzâm Kazasker Mustafa İzzet Efendi İndir
16321 Hâlik’im sensin ma’bûdum Allah Sayfa 1 Hüzzâm _ İndir
16331 Münkir terket nizayı Sayfa 1 Hüzzâm Hüsnü Sarıer (Himmeti) İndir
16509 Bî-çâreliğinden arayıp derdine çâre Sayfa 1 Hüzzâm Servet Alî İndir
16521 Gözlerin gözümde dizin dizimde Sayfa 1 Hüzzâm _ İndir
16543 Bir sen anlıyorsun benim dilimden Sayfa 1 Hüzzâm Alâeddin Şensoy İndir
16543 Bir sen anlıyorsun benim dilimden Sayfa 2 Hüzzâm Alâeddin Şensoy İndir
16545 Bu şehirde bir kadın var çâresiz Sayfa 1 Hüzzâm Bilge Özgen İndir
16547 En güzel duygular şimdi peşimde Sayfa 1 Hüzzâm Mediha Şen Sancakoğlu İndir
16547 En güzel duygular şimdi peşimde Sayfa 2 Hüzzâm Mediha Şen Sancakoğlu İndir
16548 Yokluğun gönlümü sürükler gama Sayfa 1 Hüzzâm Nilüfer Özkan İndir
16548 Yokluğun gönlümü sürükler gama Sayfa 2 Hüzzâm Nilüfer Özkan İndir
16603 Bana göre yâr değilsin istemem seni Sayfa 1 Hüzzâm Sibel Taşbaş İndir
16608 Ey sonsuz çöllerin garip yolcusu nedir telâşın neden yol gözlersin Sayfa 1 Hüzzâm Rıdvan Tandoğan İndir
16608 Ey sonsuz çöllerin garip yolcusu nedir telâşın neden yol gözlersin Sayfa 2 Hüzzâm Rıdvan Tandoğan İndir
16622 Hasretinden çektiğim bir gün değil bin gün değil Sayfa 1 Hüzzâm Alâeddin Yavaşça İndir
16622 Hasretinden çektiğim bir gün değil bin gün değil Sayfa 2 Hüzzâm Alâeddin Yavaşça İndir
16625 Acısıyla tatlısıyla hayat güzeldir sevgili Sayfa 1 Hüzzâm Alâeddin Yavaşça İndir
16625 Acısıyla tatlısıyla hayat güzeldir sevgili Sayfa 2 Hüzzâm Alâeddin Yavaşça İndir
16649 Üslûbu güzeldi şakıyan bir başkaca sesti Sayfa 1 Hüzzâm Alâeddin Yavaşça İndir
16649 Üslûbu güzeldi şakıyan bir başkaca sesti Sayfa 2 Hüzzâm Alâeddin Yavaşça İndir
16659 Yoksun diye sen şarkılarım böyle kederli Sayfa 1 Hüzzâm Mustafa Ünal Yılmazer İndir
16662 Neş’e-i gam şarabından nice kullar içmemiş Sayfa 1 Hüzzâm Ahmet Uzel İndir
16664 Akşam oldu hüzün bastı bağrıma Sayfa 1 Hüzzâm Ahmet Uzel İndir
16667 Şifa bulmaz bu derdim hiç bir zaman Sayfa 1 Hüzzâm Ahmet Uzel İndir
16667 Şifa bulmaz bu derdim hiç bir zaman Sayfa 2 Hüzzâm Ahmet Uzel İndir
16686 Yağmur yağıyorken seni düşündüm seni andım Sayfa 1 Hüzzâm Ahmet Uzel İndir
16687 Görmek ister bu gönlüm hâlâ seni Sayfa 1 Hüzzâm Ahmet Uzel İndir
16688 Gel bahar geçmeden dil hüzün seçmeden Sayfa 1 Hüzzâm Ahmet Uzel İndir
16689 Söyle n’oldun sevdiceğim pek unuttun sen beni Sayfa 1 Hüzzâm Ahmet Uzel İndir
16690 Bu derd-i gam ile hâlâ üzme beni a gönül Sayfa 1 Hüzzâm Ahmet Uzel İndir
16717 Bugün can hayâline dalmak içimden geldi Sayfa 1 Hüzzâm Fethi Karamahmudoğlu İndir
16740 Her günümde bu sevdânın izi var Sayfa 1 Hüzzâm Ziyâ Taşkent İndir
16740 Her günümde bu sevdânın izi var Sayfa 2 Hüzzâm Ziyâ Taşkent İndir
16748 Gülüşün güllere benzer güzelim gül gibisin Sayfa 1 Hüzzâm Mustafa Ünal Yılmazer İndir
16768 Masal mıydın bitiverdin adın kaldı dudağımda Sayfa 1 Hüzzâm İlgün Soysev İndir
16768 Masal mıydın bitiverdin adın kaldı dudağımda Sayfa 2 Hüzzâm İlgün Soysev İndir
16814 Bilmedim kim oldu bâis hüzn ile berbâdıma Sayfa 1 Hüzzâm Osman Nûri Özpekel İndir
16814 Bilmedim kim oldu bâis hüzn ile berbâdıma Sayfa 2 Hüzzâm Osman Nûri Özpekel İndir
16824 Beni yine sev sev ne olur bir daha sev de yine yanayım gözlerinin rengi içinde Sayfa 1 Hüzzâm Mustafa Ünal Yılmazer İndir
16875 Suçlusun kalbime böyle girip de içimde ne varsa virân eyledin Sayfa 1 Hüzzâm Nabi Çakar İndir
16887 Cânânım mavi gözlüm bana bekle diyorsun Sayfa 1 Hüzzâm İsmâil Ötenkaya İndir
16947 Neden gelip aradın unutmadan seni ben Sayfa 1 Hüzzâm Ahmet Uzel İndir
16948 Zevki yok hiç mehtâbın derdi varken ıstırâbın Sayfa 1 Hüzzâm Ahmet Uzel İndir
16949 Yine çağlar eleminden gözümden eşk-i terim Sayfa 1 Hüzzâm Ahmet Uzel İndir
16950 Bağladın zülüf telinden Sayfa 1 Hüzzâm Ahmet Uzel İndir
16951 Yâre gitsem gül cemâlim neş’e bulmuyor Sayfa 1 Hüzzâm Ahmet Uzel İndir
16952 Ne olur çiçeklerin rengi solmasa Sayfa 1 Hüzzâm Ahmet Uzel İndir
16953 Söyle nerde benim civanım nazlı sünbülüm Sayfa 1 Hüzzâm Ahmet Uzel İndir
16967 Sevmek seni yâr vallâhi ne hoş Sayfa 1 Hüzzâm Ahmet Uzel İndir
16968 Bahtı inkâr ile ey yâr yeni bir baht olmaz Sayfa 1 Hüzzâm Ahmet Uzel İndir
16969 Sensiz olunca seni özlerim Sayfa 1 Hüzzâm Ahmet Uzel İndir
16970 Bilmem daha ne versin kendini saymaz gönül Sayfa 1 Hüzzâm Ahmet Uzel İndir
16971 Gittin de bütün neş’emi nâçâr elem aldı Sayfa 1 Hüzzâm Ahmet Uzel İndir
16981 Aşk için sevdâ için ne şarkılar yazılmış Sayfa 1 Hüzzâm Necip Altın İndir
16981 Aşk için sevdâ için ne şarkılar yazılmış Sayfa 2 Hüzzâm Necip Altın İndir
16987 Uçtu ellerimizden sevdiklerimiz geceler taşımıyor hasret yükümü Sayfa 1 Hüzzâm İlgün Soysev İndir
16987 Uçtu ellerimizden sevdiklerimiz geceler taşımıyor hasret yükümü Sayfa 2 Hüzzâm İlgün Soysev İndir
16990 Sen benim aşkımı bilinceyedek davetsiz habersiz gelinceyedek Sayfa 1 Hüzzâm Rıdvan Tandoğan İndir
16990 Sen benim aşkımı bilinceyedek davetsiz habersiz gelinceyedek Sayfa 2 Hüzzâm Rıdvan Tandoğan İndir
16995 Gitmeden hasretin çöktü içime sonsuz bir boşlukta yürür gibiyim Sayfa 1 Hüzzâm Zekâî Tunca İndir
16995 Gitmeden hasretin çöktü içime sonsuz bir boşlukta yürür gibiyim Sayfa 2 Hüzzâm Zekâî Tunca İndir
16996 Bundan daha güzel müjde mi olur Sayfa 1 Hüzzâm Zekâî Tunca İndir
16996 Bundan daha güzel müjde mi olur Sayfa 2 Hüzzâm Zekâî Tunca İndir
17000 Her lâhzada sevgin bana dünyaya bedel Sayfa 1 Hüzzâm Ali Şenozan İndir
17002 Hüzzâmda bahar yazda segâh kışta nevâsın Sayfa 1 Hüzzâm Yılmaz Karakoyunlu İndir
17004 Gidiyorum artık sensiz oluşa Sayfa 1 Hüzzâm Altan Türkoğlu İndir
17004 Gidiyorum artık sensiz oluşa Sayfa 2 Hüzzâm Altan Türkoğlu İndir
17033 Bekler gönül bekler gönül derde bin dert ekler gönül Sayfa 1 Hüzzâm Hayrunnisâ Aydınlıoğlu İndir
17043 Güzel gözlü sarı dilber bu kadar naz etme yeter Sayfa 1 Hüzzâm Sabahattin Hizmetli İndir
17043 Güzel gözlü sarı dilber bu kadar naz etme yeter Sayfa 2 Hüzzâm Sabahattin Hizmetli İndir
17084 Sana bin can ile bağlandı gönül râm oldu Sayfa 1 Hüzzâm Rüştü Eriç İndir
17099 Hazan rüzgârı esti kalan umutlar yorgun Sayfa 1 Hüzzâm Mustafa Fahlioğulları İndir
17103 Topraktan insanı var ettiğine doğruluk iyilik emrettiğine Sayfa 1 Hüzzâm Mustafa Erses İndir
17103 Topraktan insanı var ettiğine doğruluk iyilik emrettiğine Sayfa 2 Hüzzâm Mustafa Erses İndir
17113 Rûhumda bir duygu yaşatır seni Sayfa 1 Hüzzâm Necip Altın İndir
17114 Eski bir şarkıdan ezgiler gibi dilimin ucuna geliyor ismin Sayfa 1 Hüzzâm Necip Altın İndir
17124 Terkedip gitmekse maksadın eğer yalvarıp diyemem biraz daha kal Sayfa 1 Hüzzâm Pınar Köksal İndir
17145 Lûtf et güzelim sen beni aşkınla sevindir Sayfa 1 Hüzzâm Metin Everes İndir
17165 Kim görmüş uysun felek gönlünün âmaline Sayfa 1 Hüzzâm Ahmet Uzel İndir
17166 Gönül öyle bir esrar ki sarılmış tüller gibi Sayfa 1 Hüzzâm Ahmet Uzel İndir
17195 Beni ağlar görürsen aşkınla sürünürsem tut elimden ne olur Sayfa 1 Hüzzâm Câhit Ünyaylar İndir
17205 O siyah saçından uçan yaşmağı kızıl akşamlardan örülmüş gibi Sayfa 1 Hüzzâm Yılmaz Karakoyunlu İndir
17205 O siyah saçından uçan yaşmağı kızıl akşamlardan örülmüş gibi Sayfa 2 Hüzzâm Yılmaz Karakoyunlu İndir
17217 Tâ ezelden aşka düşmüş âşinâ bekler gönül Sayfa 1 Hüzzâm Rüştü Eriç İndir
17247 Adım adım gelişi naz sitemi naz gülüşü naz Sayfa 1 Hüzzâm Turhan Taşan İndir
17247 Adım adım gelişi naz sitemi naz gülüşü naz Sayfa 2 Hüzzâm Turhan Taşan İndir
17264 Sevmiyorsan söyle bitsin bu çile Sayfa 1 Hüzzâm Semahat Özdenses İndir
17269 Gitme ne olursun gitme bu akşam Sayfa 1 Hüzzâm İsmâil Ötenkaya İndir
17269 Gitme ne olursun gitme bu akşam Sayfa 2 Hüzzâm İsmâil Ötenkaya İndir
17270 Sen yanımda oldukça bahar aydın güz aydın Sayfa 1 Hüzzâm Ali Osman Güngör İndir
17270 Sen yanımda oldukça bahar aydın güz aydın Sayfa 2 Hüzzâm Ali Osman Güngör İndir
17276 Söylemiştim sana birgün bu aşk bitecek diye Sayfa 1 Hüzzâm Mümin Salman İndir
17292 Yıllarıma hüzün yağdı cayıp döndün de sözünden Sayfa 1 Hüzzâm İsmâil Akçapınar İndir
17302 Bir söz söyle ne olur yalnız tek bir söz söyle Sayfa 1 Hüzzâm Sâdettin Çevik İndir
17322 Bilmem ne için açmıyor bahtımda gül Sayfa 1 Hüzzâm Ahmet Uzel İndir
17334 Hayâlimiz vardı yolun başında nice ümit hemen tükendi bitti Sayfa 1 Hüzzâm Mustafa Malay İndir
17334 Hayâlimiz vardı yolun başında nice ümit hemen tükendi bitti Sayfa 2 Hüzzâm Mustafa Malay İndir
17337 Gelsen yine ne olur saçlarımı okşasan Sayfa 1 Hüzzâm Sâdun Aksüt İndir
17349 Beni sevdâya saldı ümit verdi aldattı Sayfa 1 Hüzzâm Rüştü Eriç İndir
17350 Bir şiirde şarkıda beni bulursan eğer aşkımızı hatırla ağlama artık yeter Sayfa 1 Hüzzâm Ziyâ Levent Topçuoğlu İndir
17350 Bir şiirde şarkıda beni bulursan eğer aşkımızı hatırla ağlama artık yeter Sayfa 2 Hüzzâm Ziyâ Levent Topçuoğlu İndir
17351 Senin kadar kimseye hiç yakın olamadım Sayfa 1 Hüzzâm Rüştü Eriç İndir
17351 Senin kadar kimseye hiç yakın olamadım Sayfa 2 Hüzzâm Rüştü Eriç İndir
17374 Bitsin şu mâcerâmız kapansın şu yaramız Sayfa 1 Hüzzâm Rüştü Eriç İndir
17392 İçim sızlıyor inan gördükçe balkonları Sayfa 1 Hüzzâm Tülây Arıcı İndir
17392 İçim sızlıyor inan gördükçe balkonları Sayfa 2 Hüzzâm Tülây Arıcı İndir
17408 Kara kışlar gördüm kaç kez ömrümde Sayfa 1 Hüzzâm İlgün Soysev İndir
17408 Kara kışlar gördüm kaç kez ömrümde Sayfa 2 Hüzzâm İlgün Soysev İndir
17431 Umutsuz bekleyiş geç vakte kadar Sayfa 1 Hüzzâm Fâruk Şâhin İndir
17431 Umutsuz bekleyiş geç vakte kadar Sayfa 2 Hüzzâm Fâruk Şâhin İndir
17437 Dün gece mâzinin kollarındaydım Sayfa 1 Hüzzâm İsmet Kocabeyler İndir
17439 Al gülün dalında diken var diye Sayfa 1 Hüzzâm İsmet Kocabeyler İndir
17439 Al gülün dalında diken var diye Sayfa 2 Hüzzâm İsmet Kocabeyler İndir
17443 Yıllar geçecek yaşlanacaksın kaderin bu Sayfa 1 Hüzzâm Suphi İdrisoğlu İndir
17444 Aylar oldu tek bir satır yazmadın sen neredesin Sayfa 1 Hüzzâm Suphi İdrisoğlu İndir
17462 Düşüncemden atıp seni bir yabancı sayıp seni Sayfa 1 Hüzzâm Rüştü Eriç İndir
17473 Ne yıllar korkutur beni ne ecel Sayfa 1 Hüzzâm İlgün Soysev İndir
17473 Ne yıllar korkutur beni ne ecel Sayfa 2 Hüzzâm İlgün Soysev İndir
17478 Yıllardır hayâlimde yemyeşil bakışın var Sayfa 1 Hüzzâm Rüştü Eriç İndir
17478 Yıllardır hayâlimde yemyeşil bakışın var Sayfa 2 Hüzzâm Rüştü Eriç İndir
17488 Uzun yıllar geçse de ayrılığın üstünden Sayfa 1 Hüzzâm Yıldırım Gürses İndir
17490 Seninle yaşanan mutlulukları kim demiş unuttum hasretle anmam Sayfa 1 Hüzzâm Sâmi Derintuna İndir
17490 Seninle yaşanan mutlulukları kim demiş unuttum hasretle anmam Sayfa 2 Hüzzâm Sâmi Derintuna İndir
17490 Seninle yaşanan mutlulukları kim demiş unuttum hasretle anmam Sayfa 3 Hüzzâm Sâmi Derintuna İndir
17498 Yine öfke yine şüphe yine bin dert ileyim Sayfa 1 Hüzzâm Mediha Şen Sancakoğlu İndir
17513 Kaç mevsim değişti kaç sene geçti Sayfa 1 Hüzzâm Mehmet Nazmi Özalp İndir
17513 Kaç mevsim değişti kaç sene geçti Sayfa 2 Hüzzâm Mehmet Nazmi Özalp İndir
17522 Üzülme bu sevda bittiği için bizim kavuşmamız kısmet değilmiş Sayfa 1 Hüzzâm Pınar Köksal İndir
17522 Üzülme bu sevda bittiği için bizim kavuşmamız kısmet değilmiş Sayfa 2 Hüzzâm Pınar Köksal İndir
17526 Sen gittin gideli Ankara başka Sayfa 1 Hüzzâm Zafer Sakıncı İndir
17584 Nasılsa dönecek diye bekleme bindiğim gemiyi yaktım dönemem Sayfa 1 Hüzzâm Eyüp Uyanıkoğlu İndir
17584 Nasılsa dönecek diye bekleme bindiğim gemiyi yaktım dönemem Sayfa 2 Hüzzâm Eyüp Uyanıkoğlu İndir
17606 Aşkın o sihirli hecesi var dudağında Sayfa 1 Hüzzâm Ziyâ Levent Topçuoğlu İndir
17607 Bıktım güzelim ben seni sevmekten usandım Sayfa 1 Hüzzâm Mithat Akgökçe İndir
17633 O yemyeşil gözlere o sıcacık sözlere Sayfa 1 Hüzzâm Erol Bingöl İndir
17633 O yemyeşil gözlere o sıcacık sözlere Sayfa 2 Hüzzâm Erol Bingöl İndir
17636 Geçti günler geçti aylar bilemedim hâlâ ben Sayfa 1 Hüzzâm Erol Bingöl İndir
17670 Var mı söyle sevgili benim kadar seven seni Sayfa 1 Hüzzâm İsmâil Ötenkaya İndir
17680 Dünyâ kadeh sevgim bir mey doldu taştı bu nasıl şey Sayfa 1 Hüzzâm Mesut Duran İndir
17687 Gözlerin sevgi dolu heyecanlı tutkulu Sayfa 1 Hüzzâm Cansın Erol İndir
17687 Gözlerin sevgi dolu heyecanlı tutkulu Sayfa 2 Hüzzâm Cansın Erol İndir
17753 Her zaman her yerde inan sen varsın Sayfa 1 Hüzzâm İlgün Soysev İndir
17753 Her zaman her yerde inan sen varsın Sayfa 2 Hüzzâm İlgün Soysev İndir
17786 Şarkılar öksüz kaldı dudağımda dün gece Sayfa 1 Hüzzâm Suphi İdrisoğlu İndir
17788 Aklımı başımdan almamış gibi Sayfa 1 Hüzzâm Yılmaz Karakoyunlu İndir
17788 Aklımı başımdan almamış gibi Sayfa 2 Hüzzâm Yılmaz Karakoyunlu İndir
17794 Sensiz geçen yıllarımı sildim artık başa döndüm Sayfa 1 Hüzzâm Yılmaz Karakoyunlu İndir
17794 Sensiz geçen yıllarımı sildim artık başa döndüm Sayfa 2 Hüzzâm Yılmaz Karakoyunlu İndir
17800 Arada bir hatırımı sor diyorum sormuyorsun Sayfa 1 Hüzzâm Sâlih Berkmen İndir
17813 Elleri gözleri gözde yaşları Allah’ım bu kadar güzel olunmaz Sayfa 1 Hüzzâm Suphi İdrisoğlu İndir
17813 Elleri gözleri gözde yaşları Allah’ım bu kadar güzel olunmaz Sayfa 2 Hüzzâm Suphi İdrisoğlu İndir
17815 Bağından her güzel bir gül seçerdi Sayfa 1 Hüzzâm Ümit Aşık İndir
17868 Hasret denizinde seni ben aşkla ararken Sayfa 1 Hüzzâm Mustafa Ünal Yılmazer İndir
17901 Bakışlar tutsak olur bir güzel göze Sayfa 1 Hüzzâm İlgün Soysev İndir
17901 Bakışlar tutsak olur bir güzel göze Sayfa 2 Hüzzâm İlgün Soysev İndir
17903 Ben vefasız birinin hasretini çekerim Sayfa 1 Hüzzâm Mustafa Sağyaşar İndir
17903 Ben vefasız birinin hasretini çekerim Sayfa 2 Hüzzâm Mustafa Sağyaşar İndir
17909 Şarkılar başlıyor yine hüzzamla Sayfa 1 Hüzzâm Fâruk Şâhin İndir
17909 Şarkılar başlıyor yine hüzzamla Sayfa 2 Hüzzâm Fâruk Şâhin İndir
17924 İki gönül bir olup sabrı sevdaya kattı Sayfa 1 Hüzzâm Alâeddin Yavaşça İndir
17924 İki gönül bir olup sabrı sevdaya kattı Sayfa 2 Hüzzâm Alâeddin Yavaşça İndir
17925 Dilin tatlı yüzün güler bakışın kalbime dolar Sayfa 1 Hüzzâm Alâeddin Yavaşça İndir
17925 Dilin tatlı yüzün güler bakışın kalbime dolar Sayfa 2 Hüzzâm Alâeddin Yavaşça İndir
17963 Zaman zaman sen düştükçe aklıma efkâr basar Sayfa 1 Hüzzâm Mediha Şen Sancakoğlu İndir
17963 Zaman zaman sen düştükçe aklıma efkâr basar Sayfa 2 Hüzzâm Mediha Şen Sancakoğlu İndir
17968 Ol gonca gülün seyr-i cemâlinde sefa var Sayfa 1 Hüzzâm Necmi Pişkin İndir
17968 Ol gonca gülün seyr-i cemâlinde sefa var Sayfa 2 Hüzzâm Necmi Pişkin İndir
17970 Gel de her derdini bir bir çözelim Sayfa 1 Hüzzâm Ercan Karadamlı İndir
17970 Gel de her derdini bir bir çözelim Sayfa 2 Hüzzâm Ercan Karadamlı İndir
17996 Bilmiyordum bir bakışta mest edermiş gözlerin Sayfa 1 Hüzzâm Sedat Oytun İndir
18019 Fersûde hisarlar gibi yorgun bu yürekle imdat diledim Sayfa 1 Hüzzâm Fâruk Şâhin İndir
18019 Fersûde hisarlar gibi yorgun bu yürekle imdat diledim Sayfa 2 Hüzzâm Fâruk Şâhin İndir
18025 Bekledim bekledim gözler ufukta Sayfa 1 Hüzzâm İlgün Soysev İndir
18025 Bekledim bekledim gözler ufukta Sayfa 2 Hüzzâm İlgün Soysev İndir
18030 Sevmek hakkın sev gönül yaşarken baharını Sayfa 1 Hüzzâm Metin Everes İndir
18030 Sevmek hakkın sev gönül yaşarken baharını Sayfa 2 Hüzzâm Metin Everes İndir
18037 Sen gönül bahçemde açan tek gülsün Sayfa 1 Hüzzâm İlgün Soysev İndir
18037 Sen gönül bahçemde açan tek gülsün Sayfa 2 Hüzzâm İlgün Soysev İndir
18048 Mecnûn ile sahralara düşmüş gibiyim Sayfa 1 Hüzzâm Metin Everes İndir
18058 Tanrım sevgiden yorulan kalbime sakin bir liman ver Sayfa 1 Hüzzâm Semahat Özdenses İndir
18070 Nicedir duyduğum özlem beni içten yaralar Sayfa 1 Hüzzâm Mustafa Ünal Yılmazer İndir
18074 Nasıl olsa gideceksin herşeyimi alıp gitme Sayfa 1 Hüzzâm İlgün Soysev İndir
18074 Nasıl olsa gideceksin herşeyimi alıp gitme Sayfa 2 Hüzzâm İlgün Soysev İndir
18086 Sevgi özlemdir dedin hasretine katlandım Sayfa 1 Hüzzâm Niyâzi Şengül İndir
18086 Sevgi özlemdir dedin hasretine katlandım Sayfa 2 Hüzzâm Niyâzi Şengül İndir
18090 Yine hırçın bakıyor gözleri meydan okuyor Sayfa 1 Hüzzâm Metin Everes İndir
18123 Baharın gülleri solana kadar bıraktığın yerde bekleyeceğim Sayfa 1 Hüzzâm Yılmaz Yüksel İndir
18135 Neş’em ve sevincim çok kısa bir an Sayfa 1 Hüzzâm Yılmaz Yüksel İndir
18139 Kaybolan ömrümün hazan çağında sen yine bu aşka evet der miydin Sayfa 1 Hüzzâm İsmâil Demirkıran İndir
18139 Kaybolan ömrümün hazan çağında sen yine bu aşka evet der miydin Sayfa 2 Hüzzâm İsmâil Demirkıran İndir
18152 Kınalı bir kuzum var bağda salkım üzüm var Sayfa 1 Hüzzâm Aluş Nuş İndir
18166 Cânân gibi gülerek şu kalbimi dinle Sayfa 1 Hüzzâm Ali Şenozan İndir
18183 Ömrüm bir kadehtir ki içinde sen dolusun Sayfa 1 Hüzzâm Tâhir Sıral İndir
18201 Aşkımın kıymetini bilmedi kader Sayfa 1 Hüzzâm Zekâi Tunca İndir
18201 Aşkımın kıymetini bilmedi kader Sayfa 2 Hüzzâm Zekâi Tunca İndir
18201 Aşkımın kıymetini bilmedi kader Sayfa 3 Hüzzâm Zekâi Tunca İndir
18221 Bağlardın yürekten beni bağlardın Sayfa 1 Hüzzâm Mustafa Ünal Yılmazer İndir
18229 Yaprak yaprak döküldü zaman denilen yıllar Sayfa 1 Hüzzâm Özgen Gürbüz İndir
18229 Yaprak yaprak döküldü zaman denilen yıllar Sayfa 2 Hüzzâm Özgen Gürbüz İndir
18231 Sensiz mevsimlerin tadı kalmadı Sayfa 1 Hüzzâm Metin Everes İndir
18231 Sensiz mevsimlerin tadı kalmadı Sayfa 2 Hüzzâm Metin Everes İndir
18254 Dertliyim derdime çâre bulunmaz Sayfa 1 Hüzzâm Mustafa Ünal Yılmazer İndir
18273 Gel bu sevdâ bahçesinden bir demet gül der gönül Sayfa 1 Hüzzâm Alâeddin Yavaşça İndir
18277 İsterim ki bu hasretin beni yakıp durmasın Sayfa 1 Hüzzâm Mustafa Ünal Yılmazer İndir
18289 Vazgeç güzelim bağrımı hicrânına yakma Sayfa 1 Hüzzâm Metin Everes İndir
18363 Gidenin peşinden âh edip yanma Sayfa 1 Hüzzâm Erol Sayan İndir
18383 Her akşam güneşin battığı yerde aşkının sihrine dalmak isterim Sayfa 1 Hüzzâm Vehbi Tezcan İndir
18392 Kalbim yanıyor her ne zaman ismini ansam Sayfa 1 Hüzzâm Talât Er İndir
18405 Gün doğmayacak pencerelerden bana artık Sayfa 1 Hüzzâm Fâruk Şâhin İndir
18405 Gün doğmayacak pencerelerden bana artık Sayfa 2 Hüzzâm Fâruk Şâhin İndir
18422 Ey sâkî câmında nedir bu esrâr Sayfa 1 Hüzzâm Mümtaz Doğan İndir
18422 Ey sâkî câmında nedir bu esrâr Sayfa 2 Hüzzâm Mümtaz Doğan İndir
18431 Anlatmaya çalışsam söylenmez biliyorum Sayfa 1 Hüzzâm Pınar Köksal İndir
18438 Ayrılıkmış bilmiyordum gözlerinden öptüğüm Sayfa 1 Hüzzâm Mustafa Ünal Yılmazer İndir
18486 Bilmiyor musun seni çok sevdiğimi Sayfa 1 Hüzzâm Bilge Özgen İndir
18486 Bilmiyor musun seni çok sevdiğimi Sayfa 2 Hüzzâm Bilge Özgen İndir
18558 Beklemekten bıkmadın mı bırak artık bu aşk bitsin Sayfa 1 Hüzzâm Celâl Abacı İndir
18558 Beklemekten bıkmadın mı bırak artık bu aşk bitsin Sayfa 2 Hüzzâm Celâl Abacı İndir
18572 Gözlerinde yaşlarla hüzünlere yer var mı Sayfa 1 Hüzzâm İlgün Soysev İndir
18572 Gözlerinde yaşlarla hüzünlere yer var mı Sayfa 2 Hüzzâm İlgün Soysev İndir
18576 Bir kördüğüm kalbimde çözemedim yıllar var Sayfa 1 Hüzzâm Yener Topaloğlu İndir
18576 Bir kördüğüm kalbimde çözemedim yıllar var Sayfa 2 Hüzzâm Yener Topaloğlu İndir
18579 Sevmekten vazgeçtim sanma sevmek benim kaderim Sayfa 1 Hüzzâm Aydın Oran İndir
18581 Geçtik bu kadar sevgiliden mihneti kaldı Sayfa 1 Hüzzâm Eyüp Uyanıkoğlu İndir
18582 Sana bağlandımsa suçlu ben miyim Sayfa 1 Hüzzâm İlgün Soysev İndir
18582 Sana bağlandımsa suçlu ben miyim Sayfa 2 Hüzzâm İlgün Soysev İndir
18588 Rûhumu sardı özlem bu sonbahar gününde Sayfa 1 Hüzzâm Teoman Önaldı İndir
18588 Rûhumu sardı özlem bu sonbahar gününde Sayfa 2 Hüzzâm Teoman Önaldı İndir
18619 Solmasın incinmesin hep yaşasın aşkımız Sayfa 1 Hüzzâm Oktay Tem İndir
18619 Solmasın incinmesin hep yaşasın aşkımız Sayfa 2 Hüzzâm Oktay Tem İndir
18623 Sevdalı gözlerin mest eyler beni Sayfa 1 Hüzzâm Amir Ateş İndir
18623 Sevdalı gözlerin mest eyler beni Sayfa 2 Hüzzâm Amir Ateş İndir
18636 Gözlerim gözlerinin üstüne düşsün de yansın Sayfa 1 Hüzzâm Salih Suphi Soner İndir
18637 Görmemiş çeşm-i felek hiç Sayfa 1 Hüzzâm Salih Suphi Soner İndir
18637 Görmemiş çeşm-i felek hiç Sayfa 2 Hüzzâm Salih Suphi Soner İndir
18644 Kanayan kalbimdeki son yara Sayfa 1 Hüzzâm Selahattin Altınbaş İndir
18654 Her atışı kalbimin seninle çarpıyor inan Sayfa 1 Hüzzâm Süleyman Mertkanlı İndir
18655 Akşamla esen rüzgarı ben yâr diye sardım Sayfa 1 Hüzzâm Hasan Soysal İndir
18655 Akşamla esen rüzgarı ben yâr diye sardım Sayfa 2 Hüzzâm Hasan Soysal İndir
18667 Sen gideli dile düştüm Sayfa 1 Hüzzâm Ali Şenozan İndir
18681 Kimler geldi kimler geçti Sayfa 1 Hüzzâm Nezahat Soysev İndir
18681 Kimler geldi kimler geçti Sayfa 2 Hüzzâm Nezahat Soysev İndir
18693 Peşinden koşarken yorulan benim Sayfa 1 Hüzzâm Haluk Yücel İndir
18693 Peşinden koşarken yorulan benim Sayfa 2 Hüzzâm Haluk Yücel İndir
18722 Senin yollarına umut bağladım Sayfa 1 Hüzzâm Necdet Tokatlıoğlu İndir
18734 Mehtap sulara mâziden bir iz gibi aktı Sayfa 1 Hüzzâm Nezahat Soysev İndir
18749 O hasretin oldu keder Sayfa 1 Hüzzâm Erdinç Çelikkol İndir
18749 O hasretin oldu keder Sayfa 2 Hüzzâm Erdinç Çelikkol İndir
18756 Yıllar yılı sevdim diye Sayfa 1 Hüzzâm Hasan Esen İndir
18779 İşte geldi bahar yaz Sayfa 1 Hüzzâm M.Ünal Yılmazer İndir
18781 Varsın kar yağsın şakaklarıma Sayfa 1 Hüzzâm Cavit Ersoy İndir
18781 Varsın kar yağsın şakaklarıma Sayfa 2 Hüzzâm Cavit Ersoy İndir
14674 Dertliyim yâ Resûlallah derde derman sendedir Sayfa 1 Hüzzâm Muzaffer Ozak (Aşkî) İndir
16922 Dinmiyor hiç kalbimin akşamla artan ağrısı Sayfa 1 Hüzzâm Hasan Soysal İndir

7997 Ne günün şi’ri sabahlarla biter Sayfa 1 Hüzzam Hasan Soysal İndir
8006 Ne hazindi o akşam bırakıp gittin beni Sayfa 1 Hüzzam Sadettin Kaynak İndir
10258 Sular gibi akar çağlar Sayfa 1 Hüzzam Sadettin Kaynak İndir
15157 Sevenlerin kadrini anlayan var bilen var Sayfa 1 Hüzzam Ünal Narçın İndir
15157 Sevenlerin kadrini anlayan var bilen var Sayfa 2 Hüzzam Ünal Narçın İndir
18802 Ay buluttan süzülmüş öpmüş gülü gizlice Sayfa 1 Hüzzam Necip Gülses İndir
18802 Ay buluttan süzülmüş öpmüş gülü gizlice Sayfa 2 Hüzzam Necip Gülses İndir
18820 Yüzünde son tebessüm çiçeği solmadan gel Sayfa 1 Hüzzam Ethem Demircan İndir
18823 Göz gözü görmeyecek kadar mıydı Sayfa 1 Hüzzam Kadri Şarman İndir
18825 Sîne üryân geldi sâki, meclis artık târûmâr Sayfa 1 Hüzzam Özgen Gürbüz İndir
18827 Ölümden çok beterdir ümitsiz bu gözleyiş Sayfa 1 Hüzzam Selahattin Kaya İndir
18832 Ya ilâhi bize tevkini göster; amin Sayfa 1 Hüzzam Sadettin Kaynak İndir
18837 Yakın gel bir daha göreyim seni Sayfa 1 Hüzzam Sadettin Kaynak İndir
18886 Seninle kaybolduğum geceleri özledim Sayfa 1 Hüzzam Yaşar Bedük İndir
18886 Seninle kaybolduğum geceleri özledim Sayfa 2 Hüzzam Yaşar Bedük İndir
18897 Eridim inlemeden katı yürekli güzel Sayfa 1 Hüzzam Sadettin Kaynak İndir
18897 Eridim inlemeden katı yürekli güzel Sayfa 2 Hüzzam Sadettin Kaynak İndir
18922 Sevenler sevilenler gönül derdi çekenler Sayfa 1 Hüzzam Sadettin Kaynak İndir
18930 İnan ki sende buldum sevmeyi Sayfa 1 Hüzzam İzzet Kamış İndir
18958 Nurunla yanan gönlüm ümidim gibi yüksek Sayfa 1 Hüzzam Sadettin Kaynak İndir
18983 Yıllar yılı gönlüme ümit verdin gelmedin Sayfa 1 Hüzzam İzzet Kamış İndir
19035 Dağların başı kardır Sayfa 1 Hüzzam Sadettin Kaynak İndir
19059 Hangi suçum oldu sebep hicrine Sayfa 1 Hüzzam Sadettin Kaynak İndir
19060 Kara kazan koldadır, yarim uzak yoldadır Sayfa 1 Hüzzam Sadettin Kaynak İndir
19070 Sen her zaman kalbimdesin Sayfa 1 Hüzzam Sadettin Kaynak İndir
19082 Beni hüznümle bırak, istemiyorum seni Sayfa 1 Hüzzam Sadettin Kaynak İndir
19083 Eski libas gibi aşığın gönlü Sayfa 1 Hüzzam Sadettin Kaynak İndir
19097 Bir bilsen bakışların sonbaharı andırır Sayfa 1 Hüzzam Z.Levent Topçuoğlu İndir
19107 Aşk dolu yüreğim öyle efkarlı Sayfa 1 Hüzzam Turgay Özüfler İndir
19107 Aşk dolu yüreğim öyle efkarlı Sayfa 2 Hüzzam Turgay Özüfler İndir
19107 Aşk dolu yüreğim öyle efkarlı Sayfa 3 Hüzzam Turgay Özüfler İndir
19107 Aşk dolu yüreğim öyle efkarlı Sayfa 4 Hüzzam Turgay Özüfler İndir
19113 Ben bahçende ararken katmer gülün hasını Sayfa 1 Hüzzam Serap Arısan İndir
19115 Alevin ateşin söndüğü yerde Sayfa 1 Hüzzam Serap Arısan İndir
19118 Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymanede Sayfa 1 Hüzzam Hasan Esen İndir
19122 Alıp gittiğin mazi gözlerimde yaşıyor Sayfa 1 Hüzzam Gültekin Aydoğdu İndir
19122 Alıp gittiğin mazi gözlerimde yaşıyor Sayfa 2 Hüzzam Gültekin Aydoğdu İndir
19123 Ümitler hayal oldu sevgimizden ne kaldı Sayfa 1 Hüzzam Gültekin Aydoğdu İndir
19123 Ümitler hayal oldu sevgimizden ne kaldı Sayfa 2 Hüzzam Gültekin Aydoğdu İndir
19124 Bana yardan söz etmeyin Sayfa 1 Hüzzam Gültekin Aydoğdu İndir
19124 Bana yardan söz etmeyin Sayfa 2 Hüzzam Gültekin Aydoğdu İndir
19130 İçimde yaşıyorsun kimse görmüyor seni Sayfa 1 Hüzzam Yener Topaloğlu İndir
19130 İçimde yaşıyorsun kimse görmüyor seni Sayfa 2 Hüzzam Yener Topaloğlu İndir
19137 Yıllar var ben onu hiç unutmadım Sayfa 1 Hüzzam Gültekin Aydoğdu İndir
19137 Yıllar var ben onu hiç unutmadım Sayfa 2 Hüzzam Gültekin Aydoğdu İndir
19187 Yaktın beni iflâhıma mâni seni gördüm Sayfa 1 Hüzzam Sadettin Çevik İndir
19187 Yaktın beni iflâhıma mâni seni gördüm Sayfa 2 Hüzzam Sadettin Çevik İndir
19206 Yetsin deme yetmez güzelim bir daha doldur Sayfa 1 Hüzzam Metin Everes İndir
19214 Yemyeşil gözlerinle bakmadım diyemezsin Sayfa 1 Hüzzam Hasan Çizmeci İndir
19230 Seni candan sevmiştim sana gönül vermiştim Sayfa 1 Hüzzam Rıdvan Tandoğan İndir
19230 Seni candan sevmiştim sana gönül vermiştim Sayfa 2 Hüzzam Rıdvan Tandoğan İndir
19310 Bu sevdâdan perişândı perişân olduğun bilmez Sayfa 1 Hüzzam Erdinç Çelikkol İndir
19322 Seninle geeçen yıllar bana çileydi derken Sayfa 1 Hüzzam Alâeddin Yavaşça İndir
19322 Seninle geeçen yıllar bana çileydi derken Sayfa 2 Hüzzam Alâeddin Yavaşça İndir
19337 Gidişinle durdu zaman belli değil sabah akşam Sayfa 1 Hüzzam Erdinç Çelikkol İndir
19337 Gidişinle durdu zaman belli değil sabah akşam Sayfa 2 Hüzzam Erdinç Çelikkol İndir
19350 Duman duman tütüyorum o yaktığın yerdeyim ben Sayfa 1 Hüzzam Erdinç Çelikkol İndir
19350 Duman duman tütüyorum o yaktığın yerdeyim ben Sayfa 2 Hüzzam Erdinç Çelikkol İndir
19357 Durup durup ayrılıktan söz etme Sayfa 1 Hüzzam Erdinç Çelikkol İndir
19357 Durup durup ayrılıktan söz etme Sayfa 2 Hüzzam Erdinç Çelikkol İndir
19370 Her güzelde sevgi olmaz bakma öyle gözlere Sayfa 1 Hüzzam Suphi İdrisoğlu İndir
19400 Madem ki veda bile etmeden gidiyorsun Sayfa 1 Hüzzam İlgün Soysev İndir
19439 Rüya gibi uçup giden düşler gibi tezce biten Sayfa 1 Hüzzam Yusuf Nalkesen İndir
19470 Gülmedim hiç gülmedim senden ayrı kalınca Sayfa 1 Hüzzam M.Ünal Yılmazer İndir
19490 Seni ne çok severim târifsiz bir sevgi bu Sayfa 1 Hüzzam Sabahattin Hizmetli İndir
19490 Seni ne çok severim târifsiz bir sevgi bu Sayfa 2 Hüzzam Sabahattin Hizmetli İndir
19492 Aç o billûr sîneni sana sîmin desinler Sayfa 1 Hüzzam İlgün Soysev İndir
19492 Aç o billûr sîneni sana sîmin desinler Sayfa 2 Hüzzam İlgün Soysev İndir
19500 Sevgilim sanma seni bir an olsun unuttum Sayfa 1 Hüzzam Semahat Özdenses İndir
19502 O şarkı söylenirken sesinde sitem vardı Sayfa 1 Hüzzam Amir Ateş İndir
19542 Gül uykudadır ötme garip bülbül uyandırma yazıktır Sayfa 1 Hüzzam Alâeddin Yavaşça İndir
19542 Gül uykudadır ötme garip bülbül uyandırma yazıktır Sayfa 2 Hüzzam Alâeddin Yavaşça İndir
19550 Ne dert kalır ne hüzün neşeyle dolar yüzün Sayfa 1 Hüzzam Bedri Aybars İndir
19552 Sevgine hasretim yüzüne hasret Sayfa 1 Hüzzam Sabahattin Hizmetli İndir
19552 Sevgine hasretim yüzüne hasret Sayfa 2 Hüzzam Sabahattin Hizmetli İndir
19558 Uzaktan bir merhaba bana yeter sevgilim Sayfa 1 Hüzzam Rafet Kıral İndir
19564 Son defa gülümse bırak yağsın yağmurlar Sayfa 1 Hüzzam İbrahim Umut İndir
19564 Son defa gülümse bırak yağsın yağmurlar Sayfa 2 Hüzzam İbrahim Umut İndir
19587 Hangi sevdâ yaktı geçti söyle mahzûn bağrını Sayfa 1 Hüzzam Hüseyin Erbay İndir
19587 Hangi sevdâ yaktı geçti söyle mahzûn bağrını Sayfa 2 Hüzzam Hüseyin Erbay İndir
19597 Ayrılırken dökülen iki damla gözyaşı Sayfa 1 Hüzzam Teoman Önaldı İndir
19653 Ah eden kimdir bu saat kuytuda Sayfa 1 Hüzzam T. Volkan Özselçuk İndir
19679 Adım anılınca eş dost yanında Sayfa 1 Hüzzam Ertuğrul Ottekin İndir
19679 Adım anılınca eş dost yanında Sayfa 2 Hüzzam Ertuğrul Ottekin İndir
698 Aşkın beni durmaz yakar Sayfa 1 Hüzzâm (Segâh) Sadettin Kaynak İndir
698 Aşkın beni durmaz yakar Sayfa 2 Hüzzâm (Segâh) Sadettin Kaynak İndir
18903 Bir ses duydum inceden Sayfa 1 Hüzzam-Mâhûr Sadettin Kaynak İndir
18903 Bir ses duydum inceden Sayfa 2 Hüzzam-Mâhûr Sadettin Kaynak İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.