Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
10 Aceb nâzende şûh-i dil-sitansın Sayfa 1 Hüseynî Rahmi Bey İndir
33 Açıldı gonce-i baharım pür oldu Sayfa 1 Hüseynî Kömürcüzâde Mehmet Efendi H. İndir
86 A Fadimem hadi senle kaçalım Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
106 Ağır ağır giden gurbet kervanı Sayfa 1 Hüseynî Metin Everes İndir
106 Ağır ağır giden gurbet kervanı Sayfa 2 Hüseynî Metin Everes İndir
116 Ağlama ey âşık-ı mihnetzede gel yanıma Sayfa 1 Hüseynî Hacı Fâik Bey İndir
123 Ağlamış gülmüş cefâya durmadan yanmış gönül Sayfa 1 Hüseynî Avni Öztürk İndir
130 Ağlarım çağlar gibi Sayfa 1 Hüseynî Sadettin Kaynak İndir
150 Ağlayıp da dökme güzel Sayfa 1 Hüseynî Hasan Soysal İndir
192 Ah eyle gönül hacle-i dildâre dayansın Sayfa 1 Hüseynî Lavtacı Hristo İndir
233 Akça tellerine gönül bağladım Sayfa 1 Hüseynî Ali Şenozan İndir
255 Aksâdeler giyer boylu boyunca Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
279 Akşamların siyâhı derdimle koyulaşır Sayfa 1 Hüseynî Erdinç Çelikkol İndir
319 Aldandın yine gönül bu sevdâda aldandın Sayfa 1 Hüseynî Ali Ulvi Baradan İndir
319 Aldandın yine gönül bu sevdâda aldandın Sayfa 2 Hüseynî Ali Ulvi Baradan İndir
384 Allah’ı unuttum yalnız sana taptım Sayfa 1 Hüseynî Sâdi Işılay İndir
438 Anadolu sen güzelsin çiçeksin Sayfa 1 Hüseynî Lem’î Atlı İndir
438 Anadolu sen güzelsin çiçeksin Sayfa 2 Hüseynî Lem’î Atlı İndir
453 Andıkça hayâlin oluyor rûhuma hem-dem Sayfa 1 Hüseynî Osman Şevkî Uludağ İndir
467 Anladım ben olmamış hiç bir muhabbet sende yâr Sayfa 1 Hüseynî Nihat Adlim İndir
507 Ardına düşenlerden kaçıyor köşe bucak Sayfa 1 Hüseynî Fethi Karamahmudoğlu İndir
543 Arz etmediğim yâre meğer yâre mi kaldı Sayfa 1 Hüseynî Emin Ongan İndir
655 Aşk elinden el-amandı hâl-i zârım el-aman Sayfa 1 Hüseynî Nihat Adlim İndir
713 Aşkın gönüllerde adın dillerde Sayfa 1 Hüseynî Metin Everes İndir
713 Aşkın gönüllerde adın dillerde Sayfa 2 Hüseynî Metin Everes İndir
825 Ateşimsen ocağımdan gözyaşımsan yanağımdan Sayfa 1 Hüseynî Bilge Özgen İndir
842 Atıyor sanki hazan ömrüme bir gizli adım Sayfa 1 Hüseynî Abidin Gerçeker İndir
842 Atıyor sanki hazan ömrüme bir gizli adım Sayfa 2 Hüseynî Abidin Gerçeker İndir
864 Ay doğarken gecelerden harelenir garip garip Sayfa 1 Hüseynî Sadettin Kaynak İndir
864 Ay doğarken gecelerden harelenir garip garip Sayfa 2 Hüseynî Sadettin Kaynak İndir
920 Ayrılık yıldönümü kalbime yâdın doluyor Sayfa 1 Hüseynî Sadettin Kaynak İndir
959 Bağ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz Sayfa 1 Hüseynî Bekir Sıtkı Sezgin İndir
984 Bağrıma taş basaydım Sayfa 1 Hüseynî Sadettin Kaynak İndir
1050 Bahçede gördüm üç güzel Sayfa 1 Hüseynî Medenî Aziz Efendi İndir
1070 Bahçendeki gonca gülmüş Sayfa 1 Hüseynî Câhit Deniz İndir
1144 Bak şu güzel köylüye işte bu kızdır perî Sayfa 1 Hüseynî Rızâ Bey(Danbeni) İndir
1170 Bana aşkı öğretensin Sayfa 1 Hüseynî Câhit Deniz İndir
1170 Bana aşkı öğretensin Sayfa 2 Hüseynî Câhit Deniz İndir
1199 Bana lûtf eyler iken sen Sayfa 1 Hüseynî Hacı Arif Bey İndir
1206 Bana önce sözleri biraz mânâlı geldi Sayfa 1 Hüseynî Ahmet Yektâ Madran İndir
1222 Başımızda kavak yeli eser durur deli deli Sayfa 1 Hüseynî Erdoğan Berker İndir
1222 Başımızda kavak yeli eser durur deli deli Sayfa 2 Hüseynî Erdoğan Berker İndir
1243 Baygın suların göğsüne yaslandı da bî-tâb Sayfa 1 Hüseynî İsak Varon İndir
1308 Ben bir çoban kızıyım Sayfa 1 Hüseynî Sadettin Kaynak İndir
1308 Ben bir çoban kızıyım Sayfa 2 Hüseynî Sadettin Kaynak İndir
1313 Ben bir küçücük sevdâlı kuştum Sayfa 1 Hüseynî Bilge Özgen İndir
1316 Ben bir Türk’üm nice yıl dedelerim cihâna…(TÜRK SÖZÜ) Sayfa 1 Hüseynî Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
1316 Ben bir Türk’üm nice yıl dedelerim cihâna…(TÜRK SÖZÜ) Sayfa 2 Hüseynî Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
1336 Bende mâzînin her mevsimi yaz ve bahardır Sayfa 1 Hüseynî Hasan Soysal İndir
1347 Bendeni gördükce sen ey mehlika Sayfa 1 Hüseynî İsmet Ağa İndir
1359 Bende yüz yok pâyine yüz sürmeğe Sayfa 1 Hüseynî İsmet Ağa İndir
1369 Ben ezelden dîdenin meclûbuyum bilmez misin Sayfa 1 Hüseynî Mısır’lı İbrâhim Efendi(Ûdî) İndir
1374 Ben gibi sana âşık-ı üftâde bulunmaz Sayfa 1 Hüseynî Tab’î Mustafa Efendi İndir
1374 Ben gibi sana âşık-ı üftâde bulunmaz Sayfa 2 Hüseynî Tab’î Mustafa Efendi İndir
1416 Beni her görüşte handeler saçar Sayfa 1 Hüseynî Bîmen Şen İndir
1443 Benim güzel vatanım Sayfa 1 Hüseynî Necdet Varol İndir
1443 Benim güzel vatanım Sayfa 2 Hüseynî Necdet Varol İndir
1472 Benim yârim pencereden bakıyor Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
1594 Bezm-i meyde dün gece peymâne gibi döndüm Sayfa 1 Hüseynî Necip Mirkelâmoğlu İndir
1594 Bezm-i meyde dün gece peymâne gibi döndüm Sayfa 2 Hüseynî Necip Mirkelâmoğlu İndir
1639 Bî-kes ü bî-vâyeyim kıldın beni âvâre Sayfa 1 Hüseynî Hâfız Yusuf Efendi İndir
1739 Bingöllerden süzülürsün inersin (FIRAT) Sayfa 1 Hüseynî Sadettin Kaynak İndir
1739 Bingöllerden süzülürsün inersin (FIRAT) Sayfa 2 Hüseynî Sadettin Kaynak İndir
1845 Bir çoban yaslanmış pınar dibinde Sayfa 1 Hüseynî Fâruk Şâhin İndir
1845 Bir çoban yaslanmış pınar dibinde Sayfa 2 Hüseynî Fâruk Şâhin İndir
1872 Bir dilberdir beni yakan Sayfa 1 Hüseynî Tanbûri Mustafa Çavuş İndir
1924 Bir gonca gülsün gönlüm bağında Sayfa 1 Hüseynî Melâhat Pars İndir
1924 Bir gonca gülsün gönlüm bağında Sayfa 2 Hüseynî Melâhat Pars İndir
1959 Bir görüşte ey perî yandım sana Sayfa 1 Hüseynî Kapril Efendi İndir
1994 Bir gün gelecek(olacak) ben gibi nâ-çâr(kalacak-)olacaksın Sayfa 1 Hüseynî Bîmen Şen İndir
2088 Bir inleyen nağmeyim tanburunun telinde Sayfa 1 Hüseynî Sâdun Aksüt İndir
2100 Bir kara sevdâ benim bağladı kaderimi Sayfa 1 Hüseynî Amir Ateş İndir
2164 Bir meleğin uğruna yaktılar beni Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
2221 Bir perî-sîmâyı andım dil-fikâr oldum yine Sayfa 1 Hüseynî Abdülkâdir Töre İndir
2296 Bir tâze heves verdi gülen gözleri nazla Sayfa 1 Hüseynî Nihat Adlim İndir
2332 Bir yana eğdir fes’in ey nev-civan Sayfa 1 Hüseynî Nikoğos Ağa İndir
2358 Bir yeşil iklim misâli tatlı rüyâ gözlerin Sayfa 1 Hüseynî Nihat Adlim İndir
2474 Bu bahar sen de çık sevdâ yoluna Sayfa 1 Hüseynî Erol Uzunöner(Uzunömeroğlu) İndir
2595 Buralarda yalnız kaldım Sayfa 1 Hüseynî Fethi Karamahmudoğlu İndir
2595 Buralarda yalnız kaldım Sayfa 2 Hüseynî Fethi Karamahmudoğlu İndir
2600 Bu sabah uğradım ben bir geline Sayfa 1 Hüseynî Erol Sayan İndir
2600 Bu sabah uğradım ben bir geline Sayfa 2 Hüseynî Erol Sayan İndir
2622 Bu yalan dünyâda seven yok gibi Sayfa 1 Hüseynî Bilge Özgen İndir
2633 Bu yoldur pınar yolu Sayfa 1 Hüseynî Fethi Karamahmudoğlu İndir
2769 Cânım yerine geldi ki cânânımı gördüm Sayfa 1 Hüseynî Ebû-Bekir Ağa İndir
2769 Cânım yerine geldi ki cânânımı gördüm Sayfa 2 Hüseynî Ebû-Bekir Ağa İndir
2778 Canlar fedâ can yurduma (Sevgi yağmurlarla gelir) Sayfa 1 Hüseynî Turhan Toper İndir
2797 Cemâlin âteş-i câmıyle bir şem-i şebistandır Sayfa 1 Hüseynî Zaharya İndir
2797 Cemâlin âteş-i câmıyle bir şem-i şebistandır Sayfa 2 Hüseynî Zaharya İndir
2830 Ciğerim pâresi goncem bizi teşrif edecek Sayfa 1 Hüseynî Nikoğos Ağa İndir
2888 Çamlıca’nın yolu ince yârim bekler gündüz gece Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
2899 Çarşafımı giyineyim Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
2902 Çatlayan dudaklara sararan yapraklara(YAĞDIR MEVLÂ’M SU) Sayfa 1 Hüseynî Mahmut Oğul İndir
2902 Çatlayan dudaklara sararan yapraklara(YAĞDIR MEVLÂ’M SU) Sayfa 2 Hüseynî Mahmut Oğul İndir
2919 Çekilecek derd olsan katlanırdım severek Sayfa 1 Hüseynî İsmail Demirkıran İndir
2919 Çekilecek derd olsan katlanırdım severek Sayfa 2 Hüseynî İsmail Demirkıran İndir
2946 Çektim elimi gayri bu dünyâ hevesinden Sayfa 1 Hüseynî Tatyos Efendi İndir
2947 Çektim elimi senden ey âfet beni yakma Sayfa 1 Hüseynî Şemsettin Ziyâ Bey İndir
2948 Çektim el ümmîd-i vasl-ı yârdan şimden gerû Sayfa 1 Hüseynî Hâfız Post İndir
2948 Çektim el ümmîd-i vasl-ı yârdan şimden gerû Sayfa 2 Hüseynî Hâfız Post İndir
2958 Çeşme başı bu mudur Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
2959 Çeşme başında duran şu güzel köylü kızı Sayfa 1 Hüseynî Râkım Elkutlu İndir
2961 Çeşmeye giderdi sarışın bir kız Sayfa 1 Hüseynî Aleko Bacanos İndir
2967 Çeşm-i bed-keş be-çeşm-i mestet ne-rezed Sayfa 1 Hüseynî Şeştârî Murat Ağa İndir
2995 Çıkar yücelerden yumak yuvarlak Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
2995 Çıkar yücelerden yumak yuvarlak Sayfa 2 Hüseynî _ İndir
2997 Çıkayım gideyim Urumeli’ne Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
3001 Çıkıp ta yaylanın doruklarına Sayfa 1 Hüseynî Yücel Aşan İndir
3132 Dağlar dağlar yüce dağlar firkat beni nice dağlar Sayfa 1 Hüseynî Alâeddin Yavaşça İndir
3132 Dağlar dağlar yüce dağlar firkat beni nice dağlar Sayfa 2 Hüseynî Alâeddin Yavaşça İndir
3134 Dağları aştım da indim ovaya Sayfa 1 Hüseynî Bîmen Şen İndir
3134 Dağları aştım da indim ovaya Sayfa 2 Hüseynî Bîmen Şen İndir
3199 Değmesin bu yâreme ağyar eli Sayfa 1 Hüseynî Medenî Aziz Efendi İndir
3223 Demirciler demir döver tunç olur Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
3253 Derd-i hicrâna tabîbim bir devâ bilmez misin Sayfa 1 Hüseynî Molla Mehmet Efendi İndir
3275 Derdin nedir söyle gönül ağlama Sayfa 1 Hüseynî Kirkor Çulhayan İndir
3277 Derdi var dağların büyük bir derdi Sayfa 1 Hüseynî Amir Ateş İndir
3277 Derdi var dağların büyük bir derdi Sayfa 2 Hüseynî Amir Ateş İndir
3293 Derd ü mihnet her günüm tâkib eder Sayfa 1 Hüseynî Afet Mısırlıyan (Ûdî) İndir
3328 Dıştan viran bağlıyım Sayfa 1 Hüseynî Şükrü Şenozan İndir
3444 Dil-rübâsın sevdiğim yoktur nazîrin bî-riyâ Sayfa 1 Hüseynî Hâfız Mehmet Eşref Efendi İndir
3461 Dil verelden ey yüzü mâhım sana Sayfa 1 Hüseynî Giriftzen Asım Bey İndir
3463 Dil verme gönül aşka ki aşk âfet-i candır Sayfa 1 Hüseynî Hacı Fâik Bey İndir
3463 Dil verme gönül aşka ki aşk âfet-i candır Sayfa 2 Hüseynî Hacı Fâik Bey İndir
3478 Dinlense dizinde efkârlı başım Sayfa 1 Hüseynî Nûrettin Demirtaş İndir
3503 Doğru gitsem yollar komaz Sayfa 1 Hüseynî İsmail Hakkı Nebiloğlu İndir
3515 Dolaşmışım izlerine kapanmışım dizlerine Sayfa 1 Hüseynî Fethi Karamahmudoğlu İndir
3532 Dök dîdeden eşk-i teri sermâyesiz olmaz Sayfa 1 Hüseynî Tab’î Mustafa Efendi İndir
3570 Dumanlı başları göklere ermiş Sayfa 1 Hüseynî Münir Nûrettin Selçuk İndir
3570 Dumanlı başları göklere ermiş Sayfa 2 Hüseynî Münir Nûrettin Selçuk İndir
3571 Dumansız ateş gibi … Sayfa 1 Hüseynî İsmail Akçapınar İndir
3571 Dumansız ateş gibi … Sayfa 2 Hüseynî İsmail Akçapınar İndir
3585 Durmadan aylar geçer yıllar geçer gelmez sesin Sayfa 1 Hüseynî Bîmen Şen İndir
3585 Durmadan aylar geçer yıllar geçer gelmez sesin Sayfa 2 Hüseynî Bîmen Şen İndir
3664 Dünyânın en güzel kızı olsaydın Sayfa 1 Hüseynî Erdinç Çelikkol İndir
3664 Dünyânın en güzel kızı olsaydın Sayfa 2 Hüseynî Erdinç Çelikkol İndir
3711 Düştüm de tâlihin gurbet burcuna Sayfa 1 Hüseynî Ali Şenozan İndir
3741 Edâlı bir yosma kararım aldı Sayfa 1 Hüseynî Ali Rif’at Çağatay İndir
3758 Efendim gönlüm sendedir Sayfa 1 Hüseynî Serkis Nurlıyan (Şâir) İndir
3789 Ekin ektim çöllere Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
3836 Eller ile ol yâri görünce bakakaldım Sayfa 1 Hüseynî Şevkî Bey İndir
3836 Eller ile ol yâri görünce bakakaldım Sayfa 2 Hüseynî Şevkî Bey İndir
3869 Emine’yi vereceğiz bu gece (DÜĞÜN) Sayfa 1 Hüseynî Erdinç Çelikkol İndir
3872 Emine’m sılada yas tutup ağlar Sayfa 1 Hüseynî Kaptanzâde Ali Rızâ Bey İndir
3931 Esmer bugün ağlamış Sayfa 1 Hüseynî Sadettin Kaynak İndir
3941 Eş kır atım meydan bizim Sayfa 1 Hüseynî Mutlu Torun İndir
3941 Eş kır atım meydan bizim Sayfa 2 Hüseynî Mutlu Torun İndir
4059 Ey dil sev ol perî-veş’i bu hüsn ü ân ile Sayfa 1 Hüseynî Tâhir Efendi (Halifezâde) İndir
4059 Ey dil sev ol perî-veş’i bu hüsn ü ân ile Sayfa 2 Hüseynî Tâhir Efendi (Halifezâde) İndir
4059 Ey dil sev ol perî-veş’i bu hüsn ü ân ile Sayfa 3 Hüseynî Tâhir Efendi (Halifezâde) İndir
4084 Ey garip bülbül diyârın kandedir Sayfa 1 Hüseynî Ahmet Hatipoğlu İndir
4084 Ey garip bülbül diyârın kandedir Sayfa 2 Hüseynî Ahmet Hatipoğlu İndir
4102 Ey gonce-i nevres nihal aşkınla oldum bî-mecâl Sayfa 1 Hüseynî Rif’at Bey İndir
4126 Ey gül yüzüne âşık olan gülşeni n’eyler Sayfa 1 Hüseynî Rif’at Bey İndir
4190 Ey melek-sîmâ güzel ey şâh-ı hûbân-ı cihân Sayfa 1 Hüseynî Tevfik Efendi(Kılıçcı Ahmet) İndir
4190 Ey melek-sîmâ güzel ey şâh-ı hûbân-ı cihân Sayfa 2 Hüseynî Tevfik Efendi(Kılıçcı Ahmet) İndir
4271 Ey şeh-i kişver-i nâz ü nahvet Sayfa 1 Hüseynî Şeyhülislâm Es’ad Efendi İndir
4271 Ey şeh-i kişver-i nâz ü nahvet Sayfa 2 Hüseynî Şeyhülislâm Es’ad Efendi İndir
4353 Eylemem şimden gerû senden dilek âh felek Sayfa 1 Hüseynî Agopos Alyanak(Hânende) İndir
4364 Ali Reis’in takası Sayfa 1 Hüseynî Mutlu Torun İndir
4364 Ali Reis’in takası Sayfa 2 Hüseynî Mutlu Torun İndir
4368 Ezelden âşînanım ben ezelden hem-zebânımsın Sayfa 1 Hüseynî Şerif İçli İndir
4379 Fâriğ olmam meşreb-i rindâneden Sayfa 1 Hüseynî Yesârî Asım Arsoy İndir
4419 Feryâd ediyor bir gül için bülbül-i şeydâ Sayfa 1 Hüseynî Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
4443 Fırat kenarının ince dumanı Sayfa 1 Hüseynî Sadettin Kaynak İndir
4477 Firkat-i cânan ile nâlân mı oldun ey gönül Sayfa 1 Hüseynî Civan Ağa İndir
4517 Gamından ey saçı Leylâ yitirdim aklı Mecnûn’um Sayfa 1 Hüseynî Necmi Pişkin İndir
4520 Gamla dolsun sînemiz artık sürûra çâre yok Sayfa 1 Hüseynî Nihat Adlim İndir
4613 Geçmesin sıcaklığı/ıslaklığı) dudaklarından Sayfa 1 Hüseynî Ziyâ Taşkent İndir
4644 Geçti sevdâlarla ömrüm ihtiyâr oldum bugün Sayfa 1 Hüseynî Şükrü Tunar İndir
4651 Gel ağyâre güven olmaz Sayfa 1 Hüseynî Emin Akan İndir
4666 Gel beni vaslınla şâd et kıl kerem Sayfa 1 Hüseynî Bolâhenk Nûri Bey İndir
4724 Gel ey Leylâ perîşân olduğum gör Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
4851 Gel toplayalım inciler aşkın denizinden Sayfa 1 Hüseynî Suat İsmail Gürkan İndir
4869 Gerçek sevgiyi göster Sayfa 1 Hüseynî Erdoğan Berker İndir
4869 Gerçek sevgiyi göster Sayfa 2 Hüseynî Erdoğan Berker İndir
4910 Gidişinle ardından hasretle içim yandı Sayfa 1 Hüseynî Ertuğrul Ottekin İndir
4947 Gittiğin ilk günden hasretin başlar Sayfa 1 Hüseynî İsmail Demirkıran İndir
4947 Gittiğin ilk günden hasretin başlar Sayfa 2 Hüseynî İsmail Demirkıran İndir
4957 Gittin artık gözlerim kan ağlasın Sayfa 1 Hüseynî Nihat Adlim İndir
5036 Gönlüm bulut olmuş yürür dolu dolu Sayfa 1 Hüseynî Bilge Özgen İndir
5143 Gönlüm yaralı bilmiyorum yar bana n’oldu Sayfa 1 Hüseynî Süleyman Mertkanlı İndir
5179 Gönül civan ister boyu boyumca Sayfa 1 Hüseynî Sadettin Kaynak İndir
5207 Gönül düştü yine gülzâr-ı zevke Sayfa 1 Hüseynî Tatyos Efendi İndir
5207 Gönül düştü yine gülzâr-ı zevke Sayfa 2 Hüseynî Tatyos Efendi İndir
5234 Ne dualar ettik yüce Mevlâ’ya Sayfa 1 Hüseynî Erdoğan Berker İndir
5234 Ne dualar ettik yüce Mevlâ’ya Sayfa 2 Hüseynî Erdoğan Berker İndir
5243 Gönüller uğrusu bir yâr-i bî-amânım var Sayfa 1 Hüseynî Kara İsmail Ağa İndir
5243 Gönüller uğrusu bir yâr-i bî-amânım var Sayfa 2 Hüseynî Kara İsmail Ağa İndir
5244 Gönüller yurdunun bahçelerinde Sayfa 1 Hüseynî Erol Sayan İndir
5244 Gönüller yurdunun bahçelerinde Sayfa 2 Hüseynî Erol Sayan İndir
5278 Gör bana felek n’eyledi Sayfa 1 Hüseynî Leon Hancıyan İndir
5283 Gördüğüm gün rûyini ey mehlika Sayfa 1 Hüseynî Nikoğos Ağa İndir
5328 Göresin mi geldi beni meleğim (GURBET MEKTUBU) Sayfa 1 Hüseynî Sadettin Kaynak İndir
5328 Göresin mi geldi beni meleğim (GURBET MEKTUBU) Sayfa 2 Hüseynî Sadettin Kaynak İndir
5337 Görmek ister gözlerim her dem seni Sayfa 1 Hüseynî Tanbûri Cemil Bey İndir
5379 Görünür mü gayrı âlem dîdeme Sayfa 1 Hüseynî Rif’at Bey İndir
5431 Gözlerime bakmasaydın yüreğimi yakmasaydın Sayfa 1 Hüseynî Şekip Ayhan Özışık İndir
5500 Gözümde nazlı sîmânın hayâli Sayfa 1 Hüseynî Muzaffer İlkar İndir
5553 Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde Sayfa 1 Hüseynî Kasım İnaltekin İndir
5572 Gücenip küsme sakın koyma bu çöllerde beni Sayfa 1 Hüseynî Erol Uzunöner(Uzunömeroğlu) İndir
5617 Gülen gözlerinin mânâsı derin Sayfa 1 Hüseynî Alâeddin Yavaşça İndir
5629 Gül gül yüzüne âşık olan gülşeni n’eyler Sayfa 1 Hüseynî Emin Akan İndir
5664 Güller koymuşsun vazoya yanakların gülden oya Sayfa 1 Hüseynî Fethi Karamahmudoğlu İndir
5664 Güller koymuşsun vazoya yanakların gülden oya Sayfa 2 Hüseynî Fethi Karamahmudoğlu İndir
5710 Gülşen-i âlemde bir nevres fidan eğler beni Sayfa 1 Hüseynî Nihat Adlim İndir
5760 Gün batar bülbül susar güller solar Sayfa 1 Hüseynî Nihat Adlim İndir
5801 Güneş yüzlü sünbül yâr Sayfa 1 Hüseynî Sadettin Kaynak İndir
5882 Güzel gözler menekşe yüce dağlar mor olur Sayfa 1 Hüseynî Avni Anıl İndir
6016 Hasret kavuşturan geliyor Sayfa 1 Hüseynî Sadettin Kaynak İndir
6016 Hasret kavuşturan geliyor Sayfa 2 Hüseynî Sadettin Kaynak İndir
6043 Hasretin unutturdu beni bana Sayfa 1 Hüseynî Aleko Bacanos İndir
6046 Hasretinden bî-karârım gel yetiş imdâdıma Sayfa 1 Hüseynî Nihat Adlim İndir
6064 Hasretle zâr ü zâr gönül Sayfa 1 Hüseynî Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
6076 Hasta-i zâr ü nizârım seni sevdim seveli Sayfa 1 Hüseynî Bîmen Şen İndir
6101 Hatice’m saçlarını dalga dalga taratmış Sayfa 1 Hüseynî Sadettin Kaynak İndir
6103 Havada bulut yok bu ne dumandır Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
6115 Hayâl deryâsına ben bâzı bâzı dalmasam bir türlü dalsam bir türlü Sayfa 1 Hüseynî Selâhattin Pınar İndir
6142 Hayat coşkun dalgaları göğe çıkan bir umman Sayfa 1 Hüseynî Ali Şenozan İndir
6191 Hazırlan bu hafta çoban gelecek Sayfa 1 Hüseynî Hayri Yenigün İndir
6192 Hazin hazin çağlar pınar (İLHAM PINARI) Sayfa 1 Hüseynî Yavuz Alaybeyoğlu İndir
6202 Hem cemâlin gösterip çekmek olur mu kendini Sayfa 1 Hüseynî Zeki Duygulu İndir
6231 Hep nağme uçar neş’e doğar handelerinden Sayfa 1 Hüseynî Bîmen Şen İndir
6320 Her seherde sen gelirsin aklıma Sayfa 1 Hüseynî Nihat Adlim İndir
6327 Her söz zehirli bir ok Sayfa 1 Hüseynî Sabri Süha Ansen İndir
6344 Her şeyim toprak (TOPRAK) Sayfa 1 Hüseynî Tâhir Karagöz İndir
6344 Her şeyim toprak (TOPRAK) Sayfa 2 Hüseynî Tâhir Karagöz İndir
6352 Her yalana kanmışım her söze inanmışım Sayfa 1 Hüseynî Sahak Hocasar (Kemânî) İndir
6397 Hicrân elemi ağlatıyor kalbimi her gün Sayfa 1 Hüseynî Kirkor Çulhayan İndir
6402 Hicrân oku sînem deler olmaktadır hâlim beter Sayfa 1 Hüseynî Şevkî Bey İndir
6416 Hicrânımı peymâne-i lâ’linde bıraksam Sayfa 1 Hüseynî Alâeddin Yavaşça İndir
6448 Hiç eser etmez mi figânım felek Sayfa 1 Hüseynî Ali Bey (Enderûnî-Hanende) İndir
6516 Hüsn ü ânın gönlümü kıldı esir Sayfa 1 Hüseynî Kanûni Nâzım Bey (âmâ) İndir
6527 Hüsnünde varken bu âb ü tâbın Sayfa 1 Hüseynî Kemânî Rızâ Efendi İndir
6607 İçtim suyunu şu coşkun derenin Sayfa 1 Hüseynî Bîmen Şen İndir
6633 İki karpuz bir koltuğa sığar mı Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
6668 İmtihan-ı dehre çekti hükm-i takdir-i ilâh Sayfa 1 Hüseynî Arşak Çömlekciyan İndir
6668 İmtihan-ı dehre çekti hükm-i takdir-i ilâh Sayfa 2 Hüseynî Arşak Çömlekciyan İndir
6727 İstanbul’da Acıbâdem… Sayfa 1 Hüseynî Fethi Karamahmudoğlu İndir
6755 İsterse kadehi altından olsun Sayfa 1 Hüseynî Bilge Özgen İndir
6755 İsterse kadehi altından olsun Sayfa 2 Hüseynî Bilge Özgen İndir
6775 İştiyâkın hadden efzûn oldu gel Sayfa 1 Hüseynî Tanbûri Ali Efendi İndir
6813 Kaç yıl oldu ayrılalı yuvadan Sayfa 1 Hüseynî Necdet Tokatlıoğlu İndir
6857 Kahrolma bu gamhânede Sayfa 1 Hüseynî Rüştü Şardağ İndir
6957 Kalmadı eski tavrın yok artık o bakışın Sayfa 1 Hüseynî Adem Şâhin İndir
6970 Kan ağlayarak sevdiceğim pâyine geldim Sayfa 1 Hüseynî Ali Bey (Enderûnî-Hanende) İndir
7094 Keklik dağlarda şağılar Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
7144 Kına mı yaktın eline Emine Sayfa 1 Hüseynî Nûri Halil Poyraz İndir
7154 Kırdığın kadehte kalan ömrümden… Sayfa 1 Hüseynî İsmail Demirkıran İndir
7154 Kırdığın kadehte kalan ömrümden… Sayfa 2 Hüseynî İsmail Demirkıran İndir
7186 Kız kalbimi süsleyen ilâhi bir incisin Sayfa 1 Hüseynî Cevat Asım Bey İndir
7233 Kimin mecbûr-i hüsn ü ânısın şûh-i şenin kimdir Sayfa 1 Hüseynî Refik Fersan İndir
7236 Kimlerin çeşmine ol sîne bu şeb nûr oldu Sayfa 1 Hüseynî Akın Özkan İndir
7238 Kimse bilmez hâlimi canım yanar Sayfa 1 Hüseynî Giriftzen Asım Bey İndir
7283 Köşküm var deryâya karşı Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
7368 Lâl olursun söylesem bir fıkra tab- ı sîneden Sayfa 1 Hüseynî Kanûni Nâzım Bey (âmâ) İndir
7377 Lebinde açarken şebnemli bir gül Sayfa 1 Hüseynî Refik Fersan İndir
7387 Leşker keşîd aşk dilem terk-i can girift Sayfa 1 Hüseynî Şeştârî Murat Ağa İndir
7387 Leşker keşîd aşk dilem terk-i can girift Sayfa 2 Hüseynî Şeştârî Murat Ağa İndir
7401 Leylâk takıvermiş saçının tellerine (YABAN GÜLÜ) Sayfa 1 Hüseynî Bahri Altıntaş İndir
7401 Leylâk takıvermiş saçının tellerine (YABAN GÜLÜ) Sayfa 2 Hüseynî Bahri Altıntaş İndir
7570 Mehtapta geçen bir gecenin hâtırasından Sayfa 1 Hüseynî Rıdvan Lâle İndir
7586 Melûl mahzun şu yerlerde dururum Sayfa 1 Hüseynî (Rusçuk şarkısı) İndir
7598 Menekşe kokulu yârim Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
7624 Meskenim kûşe-i zillet olalı şam ü seher Sayfa 1 Hüseynî Tatyos Efendi İndir
7645 Mest-i zehr-i firkat-i hicrânınım Sayfa 1 Hüseynî Nikoğos Ağa İndir
7655 Meşeli dağlar meşeli (Bursa’nın ufak tefek taşları) Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
7720 Mihnet-i aşka devâ âsân değil Sayfa 1 Hüseynî Hacı Arif Bey İndir
7771 Müheyyâ oldu meclis sâkiyâ peymâneler dönsün Sayfa 1 Hüseynî Râkım Elkutlu İndir
7796 Bir taş attım kamışa Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
7796 Bir taş attım kamışa Sayfa 2 Hüseynî _ İndir
7810 Müşkil haldir benim hâlim Sayfa 1 Hüseynî Kirkor Mehteryan (Kanûni) İndir
7827 N’eyleyim bî-çâre dil encâmı kâr Sayfa 1 Hüseynî Hacı Fâik Bey İndir
8047 Ne olur anla beni koma bu canla beni Sayfa 1 Hüseynî Fethi Karamahmudoğlu İndir
8125 Neden böyle yorgunsun Kızılırmak al ırmak Sayfa 1 Hüseynî Ömer Altuğ İndir
8156 Nedir bu çektiğin gözlerden gönül Sayfa 1 Hüseynî Fethi Karamahmudoğlu İndir
8159 Nedir bu hâletin ey meh-cemâlim Sayfa 1 Hüseynî Şevkî Bey İndir
8181 Neler elendi geçti gönül denen elekten Sayfa 1 Hüseynî Yılmaz Yüksel İndir
8235 Nev goncesin bu dil hezâr Sayfa 1 Hüseynî Nikoğos Ağa İndir
8294 Nice bir hasret-i cânâna tahammül edeyim Sayfa 1 Hüseynî Tanbûri Ali Efendi İndir
8350 Niye dargın gibisin söyle niye Sayfa 1 Hüseynî Selâhattin İnal İndir
8350 Niye dargın gibisin söyle niye Sayfa 2 Hüseynî Selâhattin İnal İndir
8411 O güzel gözlerle bakmasını bil Sayfa 1 Hüseynî Lem’î Atlı İndir
8429 O kız bana yanmış ben ne bilem Sayfa 1 Hüseynî Erol Sayan İndir
8649 Öte yakaya geçelim Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
8673 Öyle kısa ki ömür her anını zevkle sür Sayfa 1 Hüseynî Mümin Salman İndir
8673 Öyle kısa ki ömür her anını zevkle sür Sayfa 2 Hüseynî Mümin Salman İndir
8689 Özlem şarkıları dudaklarımda Sayfa 1 Hüseynî Turan İnam İndir
8689 Özlem şarkıları dudaklarımda Sayfa 2 Hüseynî Turan İnam İndir
8692 Özlemle geçiyor bütün günlerim Sayfa 1 Hüseynî Bahri Altıntaş İndir
8700 Özüm gibi seven kulmuş Sayfa 1 Hüseynî Bilge Özgen İndir
8720 Pek arzu eyler görmeyi canım Sayfa 1 Hüseynî Rif’at Bey İndir
8724 Pek cüdâ düştüm gülümden Sayfa 1 Hüseynî Selânik’li Ahmet Efendi İndir
8752 Vâd-i vuslatdan haber çıkmaz neden Sayfa 1 Hüseynî Rüştü Eriç İndir
8752 Vâd-i vuslatdan haber çıkmaz neden Sayfa 2 Hüseynî Rüştü Eriç İndir
8781 ALİYE’M (Pınar başında çarşaf yıkar) Sayfa 1 Hüseynî Erol Sayan İndir
8781 ALİYE’M (Pınar başında çarşaf yıkar) Sayfa 2 Hüseynî Erol Sayan İndir
8904 Rûhumdan uçan nağmelerim yâre ulaştı Sayfa 1 Hüseynî İbrâhim Tuğberk İndir
8928 Rûyini örtmüş görünce saçları pür iltihâb Sayfa 1 Hüseynî Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
8943 Rüyâ gibi bir gün süzülüp gönlüme aktın Sayfa 1 Hüseynî Necmi Pişkin İndir
8966 GURBET (Rüzgârlara kapılmış…) Sayfa 1 Hüseynî Zeki Müren İndir
8988 Sabah akşam karşımdasın Sayfa 1 Hüseynî Tâhir Karagöz İndir
9019 Sabrımı özlemli yıllara saldım Sayfa 1 Hüseynî Yılmaz Yüksel İndir
9019 Sabrımı özlemli yıllara saldım Sayfa 2 Hüseynî Yılmaz Yüksel İndir
9021 Saçın bükümleri gönül bağıdır Sayfa 1 Hüseynî Hâfız Yusuf Efendi İndir
9032 Saçların aşkımın örgüsü gibi Sayfa 1 Hüseynî Ferit Sıdal İndir
9119 Sana açtım ellerimi Sayfa 1 Hüseynî Erdoğan Berker İndir
9119 Sana açtım ellerimi Sayfa 2 Hüseynî Erdoğan Berker İndir
9131 Sana benden efendim tuhfe-i cânım selâm olsun Sayfa 1 Hüseynî Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
9216 Sarardım ben sarardım senin için sarardım Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
9257 Sâz-ı sînem ile ben nağmeler îcâd edeyim Sayfa 1 Hüseynî Alâeddin Yavaşça İndir
9263 Sazımdaki her telden anlattım sana Sayfa 1 Hüseynî Mustafa Günay İndir
9263 Sazımdaki her telden anlattım sana Sayfa 2 Hüseynî Mustafa Günay İndir
9280 Seher vakti senin ah ü zârından (YILDIZ) Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
9353 Sen dün gece yangın gibi yandın bülbül Sayfa 1 Hüseynî Erol Sayan İndir
9358 Sen gamlı hazan akşamı geçtin mi Boğaz’dan Sayfa 1 Hüseynî Halûk Recâî İndir
9375 Sen gonce-dehen serv-i revân şûle-feşansın Sayfa 1 Hüseynî Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
9375 Sen gonce-dehen serv-i revân şûle-feşansın Sayfa 2 Hüseynî Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
9403 Sen kır çiçeğim cevrine taş olsa dayanmaz Sayfa 1 Hüseynî Bahri Altıntaş İndir
9459 Senden bilirim yok bana bir fâide ey gül Sayfa 1 Hüseynî Tanbûri Ali Efendi İndir
9477 Senelerdir durmadan çağlamış gözyaşları Sayfa 1 Hüseynî Fethi Karamahmudoğlu İndir
9528 Seni gördüm meftûn oldum Sayfa 1 Hüseynî İsmail Demirkıran İndir
9528 Seni gördüm meftûn oldum Sayfa 2 Hüseynî İsmail Demirkıran İndir
9620 Senin yazın kışa benzer Sayfa 1 Hüseynî Sadettin Kaynak İndir
9678 Sensizliğe söylendi bütün şarkılar Sayfa 1 Hüseynî İlgün Soysev İndir
9694 Serde sevdâ dilde gam sînemde peykân-ı keder Sayfa 1 Hüseynî Nikoğos Ağa İndir
9732 Sevdâ ehli dağlar yıkar Sayfa 1 Hüseynî Müfit Kuraner İndir
9808 Sevdiğim cemâlin çünki göremem Sayfa 1 Hüseynî Mahmut Celâleddin Paşa İndir
9873 Seven yok sevdiğim dil-hûn eder çok Sayfa 1 Hüseynî İsmail Baha Sürelsan İndir
9961 Sevinçle bitmeli kadehimde mey Sayfa 1 Hüseynî Ali Şenozan İndir
10022 Sık sık buluşurdu yeşille yağmur Sayfa 1 Hüseynî Fethi Karamahmudoğlu İndir
10024 Sıra dağlar mordu sular kırmızı Sayfa 1 Hüseynî Selâhattin İçli İndir
10024 Sıra dağlar mordu sular kırmızı Sayfa 2 Hüseynî Selâhattin İçli İndir
10065 Sislerle örtülü ince yollara Sayfa 1 Hüseynî Mısır’lı İbrâhim Efendi(Ûdî) İndir
10067 Sitem etmem bir daha boş yere nâz etmezsen Sayfa 1 Hüseynî İrfan Özbakır İndir
10067 Sitem etmem bir daha boş yere nâz etmezsen Sayfa 2 Hüseynî İrfan Özbakır İndir
10198 Söyle rûhum sevdân beni kaç yıl yakacak Sayfa 1 Hüseynî Ûdî Hırant (Kenkiloğlu) İndir
10257 Sular çağlar öter kuşlar şakır gülşende bülbüller Sayfa 1 Hüseynî Bekir Sıtkı Sezgin İndir
10308 Sünbül aldım destime Sayfa 1 Hüseynî Sebuh İndir
10317 Sürmesin mi âşıkın bir dem seninle hiç safâ Sayfa 1 Hüseynî Kemânî Memduh Efendi İndir
10348 Şâhâ zî lûtf eger nazarî sûy-i mâ(Kâr-ı şâhâ zî lûtf ) Sayfa 1 Hüseynî Abdülkâdir-i Merâgi İndir
10348 Şâhâ zî lûtf eger nazarî sûy-i mâ(Kâr-ı şâhâ zî lûtf ) Sayfa 2 Hüseynî Abdülkâdir-i Merâgi İndir
10348 Şâhâ zî lûtf eger nazarî sûy-i mâ(Kâr-ı şâhâ zî lûtf ) Sayfa 3 Hüseynî Abdülkâdir-i Merâgi İndir
10397 Şebnem gibi saçılsın hûn-i eşk-i pür-revânım Sayfa 1 Hüseynî Zaharya İndir
10397 Şebnem gibi saçılsın hûn-i eşk-i pür-revânım Sayfa 2 Hüseynî Zaharya İndir
10409 Şem’-i hüsnün rûyine pervâneyim Sayfa 1 Hüseynî Şivelioğlu Yorgaki İndir
10460 Şimdi oldum âleme ibret-nümâ Sayfa 1 Hüseynî Giriftzen Asım Bey İndir
10464 Şimşîr-i nigâhınla vuruldum ciğerimden Sayfa 1 Hüseynî Tanbûri Ali Efendi İndir
10548 Tâcir kızı tâcir kızı Sayfa 1 Hüseynî Hâfız Yusuf Efendi İndir
10570 Tal’atın devr-i kamerde mihri âlem-tâb eder Sayfa 1 Hüseynî Zaharya İndir
10572 Talas yollarını seller bürüdü Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
10572 Talas yollarını seller bürüdü Sayfa 2 Hüseynî _ İndir
10583 Tâlihim yâr olmuyor bilmem neden Sayfa 1 Hüseynî Nihat Adlim İndir
10585 Tam kırk sene doldurdum o bomboş güğümü Sayfa 1 Hüseynî Fethi Karamahmudoğlu İndir
10609 Târihten gelme adınla heybetlisin şanlısın Sayfa 1 Hüseynî Erdinç Çelikkol İndir
10627 Tek bir dileğim var kadir Mevlâ’dan Sayfa 1 Hüseynî İsmail Ötenkaya İndir
10658 Teshire seni çâre yok ey reşk-i perî Sayfa 1 Hüseynî Hâfız Osman Efendi(Musul’lu) İndir
10661 Teşrif eyle gel yanıma Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
10668 Tez geçse de her sevgide bin hâtıra vardır Sayfa 1 Hüseynî Selâhattin İnal İndir
10702 Toprak gibi ıslanıp hep hasret kokuyorsun Sayfa 1 Hüseynî Kadri Şarman İndir
10720 Tutam yâr elinden tutam Sayfa 1 Hüseynî Fehmi Tokay İndir
10743 Türkmen kızı çıkıvermiş oyuna Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
10755 Ufkun dalga dalga göğsün çiçekti Sayfa 1 Hüseynî Nâlân Aksoy İndir
10788 Unuttun gözlerimde gözlerini al da git Sayfa 1 Hüseynî Erdoğan Berker İndir
10788 Unuttun gözlerimde gözlerini al da git Sayfa 2 Hüseynî Erdoğan Berker İndir
10806 Urfa’lıyam bahçeliyem bağlıyam Sayfa 1 Hüseynî Sedat Öztoprak İndir
10817 Uyan yârim uyan söndü yıldızlar Sayfa 1 Hüseynî Fırat Kızıltuğ İndir
10848 Uzayıp gitse de gurbet yolları Sayfa 1 Hüseynî Sıttık Sâhil İndir
10848 Uzayıp gitse de gurbet yolları Sayfa 2 Hüseynî Sıttık Sâhil İndir
10848 Uzayıp gitse de gurbet yolları Sayfa 3 Hüseynî Sıttık Sâhil İndir
10849 Uzun saçlarının sırma telleri bağlar kendine hep gönülleri Sayfa 1 Hüseynî Ahmet Yektâ Madran İndir
10894 Üzme kendin nâfile kanmam söze Sayfa 1 Hüseynî Bîmen Şen İndir
10894 Üzme kendin nâfile kanmam söze Sayfa 2 Hüseynî Bîmen Şen İndir
10936 Varalım kûy-i dil-ârâya gönül”Hû” diyerek Sayfa 1 Hüseynî Münir Nûrettin Selçuk İndir
10938 Varam dedim nazlı yârin yanına Sayfa 1 Hüseynî Kâzım Narmanlı İndir
10954 Vaslınla cânâ pek neş’elendim Sayfa 1 Hüseynî Rif’at Bey İndir
11034 Yağan karda doğan günde Sayfa 1 Hüseynî Hasan Dede Dinç İndir
11044 Yağmur yağar taş üstüne Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
11060 Yakına gel yakına Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
11060 Yakına gel yakına Sayfa 2 Hüseynî _ İndir
11071 Yaktı cismim âteş-i sûzân-ı aşk Sayfa 1 Hüseynî Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
11092 Yalı kenarında zülfüm tararım Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
11099 Yalnız onu sevdim o hayâlimdeki kuştu Sayfa 1 Hüseynî Yücel Aşan İndir
11099 Yalnız onu sevdim o hayâlimdeki kuştu Sayfa 2 Hüseynî Yücel Aşan İndir
11118 Yanakların al olmuş (KIZ SANA BİR HÂL OLMUŞ) Sayfa 1 Hüseynî Bilge Özgen İndir
11118 Yanakların al olmuş (KIZ SANA BİR HÂL OLMUŞ) Sayfa 2 Hüseynî Bilge Özgen İndir
11142 Yanık Ömer her savaştan bir yara taşıyor Sayfa 1 Hüseynî Sadettin Kaynak İndir
11142 Yanık Ömer her savaştan bir yara taşıyor Sayfa 2 Hüseynî Sadettin Kaynak İndir
11214 Yaslanıp yatmış firâş-ı nâzına ân-ı seher Sayfa 1 Hüseynî Şemsettin Ziyâ Bey İndir
11230 Yaşanmamış günlerin uykusuz gecelerin Sayfa 1 Hüseynî Câvit Ersoy İndir
11236 Yavru ceylân dün gördüm dağda seni Sayfa 1 Hüseynî Halûk Nâci Sürel İndir
11247 Yaz geldi çiçeklerle yüzü güldü zemînin Sayfa 1 Hüseynî Arif Sâmi Toker İndir
11286 SARI ZAMBAK (Yeniköy’de bir kız gördüm) Sayfa 1 Hüseynî Yesârî Asım Arsoy İndir
11286 SARI ZAMBAK (Yeniköy’de bir kız gördüm) Sayfa 2 Hüseynî Yesârî Asım Arsoy İndir
11335 Yetti gayrı çektiğim baht-ı siyâhımdan benim Sayfa 1 Hüseynî Artaki Candan İndir
11394 Yıllarca senin hasretini derdini çektim Sayfa 1 Hüseynî Rıdvan Lâle İndir
11501 Yine yol göründü nazlı cânâne Sayfa 1 Hüseynî Enderûnî Vâsıf İndir
11502 Yine yol göründü sevdâ eline Sayfa 1 Hüseynî Şerif İçli İndir
11567 Yüce dağ başında yatmış uyumuş Sayfa 1 Hüseynî Sadettin Kaynak İndir
11582 Yüreğin kırık mıdır düşünürsün pek derin Sayfa 1 Hüseynî Neveser Kökdeş İndir
11645 Zaman olur ki ânın hacle-i visâlinde Sayfa 1 Hüseynî Lem’î Atlı İndir
11689 Zevkim bu idi zevk ile eyyâmı geçirmek Sayfa 1 Hüseynî Kanûni Reşat Bey İndir
11690 Zevkim hevesim hep sen ile pür-elem olsun Sayfa 1 Hüseynî Aleko Bacanos İndir
11700 Zeyno’m Zeyno’m aman sılam (MEMLEKET HAVASI) Sayfa 1 Hüseynî Ali Rif’at Çağatay İndir
11700 Zeyno’m Zeyno’m aman sılam (MEMLEKET HAVASI) Sayfa 2 Hüseynî Ali Rif’at Çağatay İndir
11702 Zeytin gözlüm sana meylim nedendir Sayfa 1 Hüseynî Selâhattin İçli İndir
11702 Zeytin gözlüm sana meylim nedendir Sayfa 2 Hüseynî Selâhattin İçli İndir
11723 Zülfün teline gönlümü sen bağlamadın mı Sayfa 1 Hüseynî Amir Ateş İndir
11803 Söyle bülbül güle sevdâ-yı dil-ârâyı yine Sayfa 1 Hüseynî Cinuçen Tanrıkorur İndir
11804 Bugün yavaş yavaş ak coşup da dönme sele Sayfa 1 Hüseynî Cinuçen Tanrıkorur İndir
11804 Bugün yavaş yavaş ak coşup da dönme sele Sayfa 2 Hüseynî Cinuçen Tanrıkorur İndir
11804 Bugün yavaş yavaş ak coşup da dönme sele Sayfa 3 Hüseynî Cinuçen Tanrıkorur İndir
11866 Bir düğün kurulur bir ışık yanar Sayfa 1 Hüseynî Fethi Karamahmudoğlu İndir
11866 Bir düğün kurulur bir ışık yanar Sayfa 2 Hüseynî Fethi Karamahmudoğlu İndir
11867 Hasretin büyüyorken her gün içimde Sayfa 1 Hüseynî Ertuğrul Ottekin İndir
11867 Hasretin büyüyorken her gün içimde Sayfa 2 Hüseynî Ertuğrul Ottekin İndir
11868 On yıl var ayrıyım kına dağından Sayfa 1 Hüseynî Ümit Âşık İndir
11868 On yıl var ayrıyım kına dağından Sayfa 2 Hüseynî Ümit Âşık İndir
11967 Yârim mektup göndermiş Sayfa 1 Hüseynî Bilge Özgen İndir
11967 Yârim mektup göndermiş Sayfa 2 Hüseynî Bilge Özgen İndir
12021 A kız dedikleri suna senmişsin Sayfa 1 Hüseynî Fethi Karamahmudoğlu İndir
12021 A kız dedikleri suna senmişsin Sayfa 2 Hüseynî Fethi Karamahmudoğlu İndir
12022 Bak yine geldi bahar yemyeşil oldu dağlar Sayfa 1 Hüseynî Mümin Salman İndir
12022 Bak yine geldi bahar yemyeşil oldu dağlar Sayfa 2 Hüseynî Mümin Salman İndir
12023 Kâfir olsa dine döner gelir çağrıma Sayfa 1 Hüseynî Alâeddin Yavaşça İndir
12024 Mevsimleri bile geri döndürsem Sayfa 1 Hüseynî Erol Sayan İndir
12024 Mevsimleri bile geri döndürsem Sayfa 2 Hüseynî Erol Sayan İndir
12026 Sana olan aşkımı bir bilene danıştım Sayfa 1 Hüseynî Alâeddin Yavaşça İndir
12026 Sana olan aşkımı bir bilene danıştım Sayfa 2 Hüseynî Alâeddin Yavaşça İndir
12026 Sana olan aşkımı bir bilene danıştım Sayfa 3 Hüseynî Alâeddin Yavaşça İndir
12180 Bir kuş ağzında bir haber Sayfa 1 Hüseynî Fethi Karamahmudoğlu İndir
12180 Bir kuş ağzında bir haber Sayfa 2 Hüseynî Fethi Karamahmudoğlu İndir
12181 Kader dedim sensizliğin adına Sayfa 1 Hüseynî Ümit Mutlu İndir
12181 Kader dedim sensizliğin adına Sayfa 2 Hüseynî Ümit Mutlu İndir
12182 O yeşil tarlalarda o serin yaylalarda Sayfa 1 Hüseynî Kaya Öztaş İndir
12183 Rüzgârlar önünde hep sen savruldun Sayfa 1 Hüseynî Mediha Şen Sancakoğlu İndir
12183 Rüzgârlar önünde hep sen savruldun Sayfa 2 Hüseynî Mediha Şen Sancakoğlu İndir
12279 Yıllar yılı çok bekledim Sayfa 1 Hüseynî Caner Bakır İndir
12279 Yıllar yılı çok bekledim Sayfa 2 Hüseynî Caner Bakır İndir
12321 Sen gidersen tad kalır mı haz kalır mı bir tânem Sayfa 1 Hüseynî Turan Yalçın İndir
12399 Bir lodos gibi esti sevgin gönlüme Sayfa 1 Hüseynî Erdinç Çelikkol İndir
12407 Umutlarım pırıl pırıl hangisini istersen al Sayfa 1 Hüseynî Fethi Karamahmudoğlu İndir
12407 Umutlarım pırıl pırıl hangisini istersen al Sayfa 2 Hüseynî Fethi Karamahmudoğlu İndir
12436 Dertli Fırat Sayfa 1 Hüseynî Amir Ateş İndir
12436 Dertli Fırat Sayfa 2 Hüseynî Amir Ateş İndir
12437 Esen rüzgâr yâr iline gider mi Sayfa 1 Hüseynî Erol Uzunöner İndir
12437 Esen rüzgâr yâr iline gider mi Sayfa 2 Hüseynî Erol Uzunöner İndir
12438 Kınalıdır kınalı yârimin o elleri Sayfa 1 Hüseynî İrfan Özbakır İndir
12438 Kınalıdır kınalı yârimin o elleri Sayfa 2 Hüseynî İrfan Özbakır İndir
12439 Yıkılma üstüme akşam Sayfa 1 Hüseynî Bilge Özgen İndir
12439 Yıkılma üstüme akşam Sayfa 2 Hüseynî Bilge Özgen İndir
12453 Kurumuş dalına mendil bağladım Sayfa 1 Hüseynî Fâruk Şâhin İndir
12453 Kurumuş dalına mendil bağladım Sayfa 2 Hüseynî Fâruk Şâhin İndir
12458 Dervişlerin hırkasını..(Yûnûs’un yolunda aşka vardık) Sayfa 1 Hüseynî İrfan Doğrusöz İndir
12458 Dervişlerin hırkasını..(Yûnûs’un yolunda aşka vardık) Sayfa 2 Hüseynî İrfan Doğrusöz İndir
12470 Ben bir yıldız olsaydım (Gökyüzünden dünyâya he gece) Sayfa 1 Hüseynî Bilge Özgen İndir
12471 Gökyüzünde sarı yıldız Sayfa 1 Hüseynî Cenan Akın İndir
12471 Gökyüzünde sarı yıldız Sayfa 2 Hüseynî Cenan Akın İndir
12471 Gökyüzünde sarı yıldız Sayfa 3 Hüseynî Cenan Akın İndir
12472 Kilimlere nakış nakış düşeydik Sayfa 1 Hüseynî Bilge Özgen İndir
12472 Kilimlere nakış nakış düşeydik Sayfa 2 Hüseynî Bilge Özgen İndir
12499 Bâzen bir çift göz olur gönlümü benden alan Sayfa 1 Hüseynî İsmail Demirkıran İndir
12499 Bâzen bir çift göz olur gönlümü benden alan Sayfa 2 Hüseynî İsmail Demirkıran İndir
12500 Ben bir yumak sevgiyim Sayfa 1 Hüseynî İsmail Akçapınar İndir
12500 Ben bir yumak sevgiyim Sayfa 2 Hüseynî İsmail Akçapınar İndir
12501 Ey gönül sel gibi coştukça Sayfa 1 Hüseynî Mahmut Yivli İndir
12502 İçimde bir dertli bülbül öter Yûnûs Yûnûs diye Sayfa 1 Hüseynî Erdinç Çelikkol İndir
12503 Her güzele aldanma Sayfa 1 Hüseynî Mediha Şen Sancakoğlu İndir
12503 Her güzele aldanma Sayfa 2 Hüseynî Mediha Şen Sancakoğlu İndir
12504 Kınalı elinde bir çam bardağı Sayfa 1 Hüseynî Erol Uzunöner İndir
12504 Kınalı elinde bir çam bardağı Sayfa 2 Hüseynî Erol Uzunöner İndir
12505 Sular susmuş ses vermiyor Sayfa 1 Hüseynî Nezih Gözonar İndir
12505 Sular susmuş ses vermiyor Sayfa 2 Hüseynî Nezih Gözonar İndir
12506 Süze süze öze vardık gönüldeki göze vardık Sayfa 1 Hüseynî Erdinç Çelikkol İndir
12507 Yağan karda doğan günde Sayfa 1 Hüseynî Bülent Türkeli İndir
12507 Yağan karda doğan günde Sayfa 2 Hüseynî Bülent Türkeli İndir
12508 Yollarını gözlüyorum belki dönersin diye Sayfa 1 Hüseynî Mediha Şen Sancakoğlu İndir
12592 Gittin de bıraktın beni böyle perişan Sayfa 1 Hüseynî Mehmet Yazar İndir
12592 Gittin de bıraktın beni böyle perişan Sayfa 2 Hüseynî Mehmet Yazar İndir
12631 Güneş çarptı sanki başım dönüyor Sayfa 1 Hüseynî Bilge Özgen İndir
12631 Güneş çarptı sanki başım dönüyor Sayfa 2 Hüseynî Bilge Özgen İndir
12632 Mehtap olup gir kalbime her gece Sayfa 1 Hüseynî Câhit Deniz İndir
12632 Mehtap olup gir kalbime her gece Sayfa 2 Hüseynî Câhit Deniz İndir
12633 Sâhilde gönlümce yürür giderken gözümde canlanır bir başka mevsim Sayfa 1 Hüseynî Hasan Soysal İndir
12633 Sâhilde gönlümce yürür giderken gözümde canlanır bir başka mevsim Sayfa 2 Hüseynî Hasan Soysal İndir
12634 Sevgi mi döndürür dünyâyı bilmem Sayfa 1 Hüseynî Hasan Soysal İndir
12634 Sevgi mi döndürür dünyâyı bilmem Sayfa 2 Hüseynî Hasan Soysal İndir
12740 Bir güzel ki gözlerin denizin mâvisine yaprağın yeşiline.. Sayfa 1 Hüseynî Ali Şenozan İndir
12767 Bir dağ yolunun özlemidir Sayfa 1 Hüseynî Hasan Soysal İndir
12768 Doğru mu sözlerin arıyor musun Sayfa 1 Hüseynî Mehmet Reşat Aysu İndir
12769 Hiç revâ mı inlesin aşkınla hep solsun gönül Sayfa 1 Hüseynî Mehmet Reşat Aysu İndir
12769 Hiç revâ mı inlesin aşkınla hep solsun gönül Sayfa 2 Hüseynî Mehmet Reşat Aysu İndir
12770 Hiç bitmeyen bir yol gibi Sayfa 1 Hüseynî Hüseyin Erbay İndir
12771 İlkbahar geldi çiçekler açıyor Sayfa 1 Hüseynî Fethi Karamahmudoğlu İndir
12772 Kucağı neş’em kanadı gölgem Sayfa 1 Hüseynî Fethi Karamahmudoğlu İndir
12773 Yirmi üç Nisan bizlerin günüdür Sayfa 1 Hüseynî Fethi Karamahmudoğlu İndir
12826 Gülüşün sanki çiçek… Sayfa 1 Hüseynî Fethi Karamahmudoğlu İndir
12827 Bu akşam dadaşlar bar oynadı gözbebeklerimizde Sayfa 1 Hüseynî Selâhattin İçli İndir
12827 Bu akşam dadaşlar bar oynadı gözbebeklerimizde Sayfa 2 Hüseynî Selâhattin İçli İndir
12828 Yeşil dalları kurutma Sayfa 1 Hüseynî Fethi Karamahmudoğlu İndir
12891 Dön yüzünü benden yana Sayfa 1 Hüseynî Mediha Şen Sancakoğlu İndir
12891 Dön yüzünü benden yana Sayfa 2 Hüseynî Mediha Şen Sancakoğlu İndir
12892 Gözünde büyütme gönül derdini Sayfa 1 Hüseynî Hüsnü Üstün İndir
12892 Gözünde büyütme gönül derdini Sayfa 2 Hüseynî Hüsnü Üstün İndir
12893 Yıllardır seninle ağlar gülerim Sayfa 1 Hüseynî Alâeddin Pakyüz İndir
12893 Yıllardır seninle ağlar gülerim Sayfa 2 Hüseynî Alâeddin Pakyüz İndir
12936 Dökülen gözyaşımda bir günâhın yok senin Sayfa 1 Hüseynî Mustafa Coşkun İndir
12937 Hüzünler gitsin artık Sayfa 1 Hüseynî Ali Şenozan İndir
12938 Öyle çok mutluyum yaşamak güzel (İÇİMDE ŞARKILAR SÖYLÜYOR) Sayfa 1 Hüseynî Hasan Soysal İndir
12938 Öyle çok mutluyum yaşamak güzel (İÇİMDE ŞARKILAR SÖYLÜYOR) Sayfa 2 Hüseynî Hasan Soysal İndir
13120 Canım buraların sensiz tadı yok Sayfa 1 Hüseynî Yılmaz Yüksel İndir
13120 Canım buraların sensiz tadı yok Sayfa 2 Hüseynî Yılmaz Yüksel İndir
13121 Gül mevsiminin ıydına gel mey içelim yâr Sayfa 1 Hüseynî Erdinç Çelikkol İndir
13122 Ondan kalan tek hâtıra o yemyeşil bakışları Sayfa 1 Hüseynî Caner Bakır İndir
13122 Ondan kalan tek hâtıra o yemyeşil bakışları Sayfa 2 Hüseynî Caner Bakır İndir
13123 Rüyâ gibi o gülüşün gelip gidip süzülüşün Sayfa 1 Hüseynî Râif Somer İndir
13227 Her yağmurda ıslanırsın Sayfa 1 Hüseynî Ali Şenozan İndir
13227 Her yağmurda ıslanırsın Sayfa 2 Hüseynî Ali Şenozan İndir
13228 Sevmek nedir hiç bilmedin Sayfa 1 Hüseynî Alâeddin Pakyüz İndir
13228 Sevmek nedir hiç bilmedin Sayfa 2 Hüseynî Alâeddin Pakyüz İndir
13280 Efil efil es bakalım Sayfa 1 Hüseynî Bilge Özgen İndir
13280 Efil efil es bakalım Sayfa 2 Hüseynî Bilge Özgen İndir
13281 Kayısı dalda çiçek… Sayfa 1 Hüseynî Fethi Karamahmudoğlu İndir
13281 Kayısı dalda çiçek… Sayfa 2 Hüseynî Fethi Karamahmudoğlu İndir
13282 Toprağına hasret suyuna hasret Sayfa 1 Hüseynî Yılmaz Yüksel İndir
13282 Toprağına hasret suyuna hasret Sayfa 2 Hüseynî Yılmaz Yüksel İndir
13295 Cennet gibi vatan bizde Sayfa 1 Hüseynî Hasan Soysal İndir
13373 Mahzun dilimi şâd edecek yâr ararım ben Sayfa 1 Hüseynî İsak Varon İndir
13374 Baktıkça o güzel gamzene meftun olurum ben Sayfa 1 Hüseynî Cemil Muslu İndir
13378 Ben bir keklik olaydım Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
13413 Bu gönülden çektiğim acıları anlayan olmaz Sayfa 1 Hüseynî Fikret Kutluğ İndir
13434 Seher vakti garip garip ötme bülbül Sayfa 1 Hüseynî Kemâl Gürses İndir
13444 Yol vermez geçmeye kaldım çâresiz Sayfa 1 Hüseynî Alâeddin Şensoy İndir
13460 Nedir bu handeler bu işveler bu nâz ü istiğna Sayfa 1 Hüseynî Arif Sâmi Toker İndir
13460 Nedir bu handeler bu işveler bu nâz ü istiğna Sayfa 2 Hüseynî Arif Sâmi Toker İndir
13467 Hep ayrılık yazmış bana Yaradan Sayfa 1 Hüseynî Mediha Şen Sancakoğlu İndir
13467 Hep ayrılık yazmış bana Yaradan Sayfa 2 Hüseynî Mediha Şen Sancakoğlu İndir
13481 İçtim aşk şarabını dün yine elinizden Sayfa 1 Hüseynî Nûrettin Cemil Sangan İndir
13486 Ağla sevdiceğim gül ruhlerinden Sayfa 1 Hüseynî Semahat Özdenses İndir
13628 Ben o kızın gözlerinde sevdâ sezdim derde düştüm Sayfa 1 Hüseynî Mustafa Töngemen İndir
13628 Ben o kızın gözlerinde sevdâ sezdim derde düştüm Sayfa 2 Hüseynî Mustafa Töngemen İndir
13629 Bıçak gibi kesip bütün bağları gideceksen eğer bir dakika dur Sayfa 1 Hüseynî Bilge Özgen İndir
13629 Bıçak gibi kesip bütün bağları gideceksen eğer bir dakika dur Sayfa 2 Hüseynî Bilge Özgen İndir
13630 Gelirim der gelemezsin gülerim der gülemezsin Sayfa 1 Hüseynî İsmail Demirkıran İndir
13630 Gelirim der gelemezsin gülerim der gülemezsin Sayfa 2 Hüseynî İsmail Demirkıran İndir
13677 Mor sünbüllü dağların var Sayfa 1 Hüseynî Erdoğan Berker İndir
13688 Benim küçücük minik bebeğim Sayfa 1 Hüseynî Necdet Varol İndir
13707 Güzel yurdum dağlarını uzaktan göresim gelir Sayfa 1 Hüseynî Selâhattin İçli İndir
13723 Bir yemyeşil yalnızlıkta nurdan harmansın Sayfa 1 Hüseynî Kadri Şençalar İndir
13723 Bir yemyeşil yalnızlıkta nurdan harmansın Sayfa 2 Hüseynî Kadri Şençalar İndir
13724 Bu aşka tehammül isteme benden Sayfa 1 Hüseynî İsmail Demirkıran İndir
13724 Bu aşka tehammül isteme benden Sayfa 2 Hüseynî İsmail Demirkıran İndir
13798 Obalardan saraylara elim günüm hoşgeldiniz Sayfa 1 Hüseynî Fethi Karamahmudoğlu İndir
13799 Tam zamanı yavru kuşum Sayfa 1 Hüseynî Tülay Arıcı İndir
13799 Tam zamanı yavru kuşum Sayfa 2 Hüseynî Tülay Arıcı İndir
13843 N’eyleyim sana ey gül-i bîvefâ Sayfa 1 Hüseynî Ahmet Uzel İndir
13844 Sana yok hiç diyecek söz meleğim Sayfa 1 Hüseynî Ahmet Uzel İndir
13881 Hasretle hemişe gamla yoldaştı Sayfa 1 Hüseynî Alâeddin Yavaşça İndir
13881 Hasretle hemişe gamla yoldaştı Sayfa 2 Hüseynî Alâeddin Yavaşça İndir
13962 Bil ki yıllardan beri hasreti çekilensin Sayfa 1 Hüseynî Ümit Âşık İndir
13963 Binbir cefa etsen binbir naz etsen Sayfa 1 Hüseynî Ali Şenozan İndir
13963 Binbir cefa etsen binbir naz etsen Sayfa 2 Hüseynî Ali Şenozan İndir
13964 Bir damlaya hasret kaldık Sayfa 1 Hüseynî Suphi İdrisoğlu İndir
13965 Bir sevdiğim olacaksa bana gönül koyacaksa Sayfa 1 Hüseynî Türkay Altay İndir
13965 Bir sevdiğim olacaksa bana gönül koyacaksa Sayfa 2 Hüseynî Türkay Altay İndir
13966 Bir tutuk sevdada dil özlemler içinde Sayfa 1 Hüseynî Fethi Karamahmudoğlu İndir
13966 Bir tutuk sevdada dil özlemler içinde Sayfa 2 Hüseynî Fethi Karamahmudoğlu İndir
13967 Elif henüz onbeşinde sürüsün otlatıyor Sayfa 1 Hüseynî Turan Yalçın İndir
13968 Halsizim menbaı meçhûl ismi meçhûl derdimin Sayfa 1 Hüseynî Rüştü Eriç İndir
13969 Kıştan yaza yazdan kışa menkûl mütehayyil Sayfa 1 Hüseynî Rüştü Eriç İndir
13970 Mutluluk nedir mi diyordunuz siz hiç çocuk yüzlerine baktınız mı Sayfa 1 Hüseynî Fethi Karamahmudoğlu İndir
13970 Mutluluk nedir mi diyordunuz siz hiç çocuk yüzlerine baktınız mı Sayfa 2 Hüseynî Fethi Karamahmudoğlu İndir
13971 Mutluluğun yedi rengi yanağındaki çiçekte Sayfa 1 Hüseynî Fethi Karamahmudoğlu İndir
13971 Mutluluğun yedi rengi yanağındaki çiçekte Sayfa 2 Hüseynî Fethi Karamahmudoğlu İndir
13972 Özlerim ben seni seninle bile Sayfa 1 Hüseynî Halil İbrahim Taşkent İndir
13972 Özlerim ben seni seninle bile Sayfa 2 Hüseynî Halil İbrahim Taşkent İndir
13973 Söyle ey bî-vefa söyle nerdesin Sayfa 1 Hüseynî Niyazi Şengül İndir
13973 Söyle ey bî-vefa söyle nerdesin Sayfa 2 Hüseynî Niyazi Şengül İndir
14021 Arş takı meskenindir yâ Hüseyn ibn-i Ali Sayfa 1 Hüseynî Rif’at Bey İndir
14039 Bir dertliyim derdim vardır Sayfa 1 Hüseynî Cüneyt Kosal İndir
14041 Bir ismi Mustafa bir ismi Ahmed Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
14049 Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
14084 Cân ü dilde hâne kıldın âkıbet Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
14096 Çün sana gönlüm müptelâ düştü Sayfa 1 Hüseynî Hâfız Post İndir
14116 Derman arardım derdime derdim bana derman imiş Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
14117 Dil beytini pâk eden.. Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
14139 Dost bağında açan gülde sevgi dolu Sayfa 1 Hüseynî Mümin Salman İndir
14147 Ey dil bize ver bir haber Sayfa 1 Hüseynî Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
14169 Elden çıkardık mâhımız eflâke çıksın âhımız Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
14181 Ey Vahid ü Ferdü’s-Samed Sayfa 1 Hüseynî Cinuçen Tanrıkorur İndir
14205 Ganî Mevlâ’m nasîb etse varsam ağlayu ağlayu Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
14208 Girdim aşkın denizine Sayfa 1 Hüseynî Güldeniz Ekmen İndir
14208 Girdim aşkın denizine Sayfa 2 Hüseynî Güldeniz Ekmen İndir
14220 Hak’dan özge nesne yokdur gayrıdan ümmîdi kes Sayfa 1 Hüseynî Hâfız Post İndir
14221 Hayıf benim bunca geçen ömrüme Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
14243 Hak’dan inen şerbeti içtik Elhamdülillah Sayfa 1 Hüseynî Güldeniz Ekmen İndir
14258 İdelim cevlan kılalım seyrân Sayfa 1 Hüseynî Mustafa Efendi (Çalâkzâde) İndir
14265 İşte geldi Iyd-i adhâ idelim canlar fedâ Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
14312 Mahzen-i esrâr-ı şâh-ı Mürtezâ’sın yâ Hüseyn Sayfa 1 Hüseynî Hacı Arif Bey İndir
14318 Meded Allah sana sundum elimi Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
14323 Muhabbetin ocağında dost bağının kucağında Sayfa 1 Hüseynî Erdinç Çelikkol İndir
14323 Muhabbetin ocağında dost bağının kucağında Sayfa 2 Hüseynî Erdinç Çelikkol İndir
14348 Ravzana çün yüz süren bulur aman Sayfa 1 Hüseynî Lâtif Efendi İndir
14352 Safha-i sadrında dâim âşıkın efkârı Hû Sayfa 1 Hüseynî Cihangirî Dede(Ahmet Efendi) İndir
14397 Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın Sayfa 1 Hüseynî Halil İbrâhim Taşkent İndir
14397 Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın Sayfa 2 Hüseynî Halil İbrâhim Taşkent İndir
14404 Tedbirini terkeyle takdîr Hüdâ’nındır Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
14411 Varsam bir âmile sorsam hâlimi Sayfa 1 Hüseynî Kemâl Efendi (Balat Şeyhi) İndir
14422 Yâ Rabbi şükür doğdu Muhammed Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
14435 Yine yüzünü gördüm yine yüreğim yandı Sayfa 1 Hüseynî Güldeniz Ekmen İndir
14435 Yine yüzünü gördüm yine yüreğim yandı Sayfa 2 Hüseynî Güldeniz Ekmen İndir
14436 Yüzün gördüm dedim Elhamdulillâh Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
14445 Zâhid bize tâ’n eyleme Hak ismin okur dilimiz Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
14503 Lûtf eyleyip bir gün nazar eylerse ger sultânımız Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
14576 Seni ben severim (Severim ben seni )candan içerû Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
14578 Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
14583 Yine lûtfeyleyip müşerref oldum Sayfa 1 Hüseynî Hopçuoğlu Şâkir Efendi İndir
14588 Canım kurban olsun senin yoluna Sayfa 1 Hüseynî Zeki Altun (Hâfız) İndir
14592 Affet isyânım benim hâlim yaman Allah’ım Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
14600 Ademi adem eden üç harfle beş noktadır Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
14604 Âşık-ı yezdân der Allah Allah Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
14605 Âşıkım cemâline yâ Muhammed Mustafa Sayfa 1 Hüseynî Aslan Hepgür İndir
14610 Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
14613 Aşkın odu ciğerimi yaka geldi yaka gider Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
14625 Bir mahşerdir kopup gelen beyazlar sarmış her beden Sayfa 1 Hüseynî Aslan Hepgür İndir
14628 Bülbüller sazda güller niyazda Sayfa 1 Hüseynî Hüseyin Sebilci(Hâfız) İndir
14630 Ey padişah-ı lem-yezel câna cefâ kıl ya vefâ Sayfa 1 Hüseynî Zeki Altun (Hâfız) İndir
14635 Çaldım melâmet tablanı Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
14657 Andelîb-i bâğ-ı hicrân olmuşam yâ Rabbenâ Sayfa 1 Hüseynî Zekâî Dede İndir
14664 Bak vech-i yâre gelmiş kemâle Sayfa 1 Hüseynî Cüneyt Kosal İndir
14671 Bülbül olsam gülistanda şakırım Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
14679 Düşmüşem bir nâr-ı aşka tâ kıyâmet yanarım Sayfa 1 Hüseynî Hediye Akbulut (Kaynak kişi) İndir
14680 Ehl-i hakka sıdkıla bel bağlayan âgâh olur Sayfa 1 Hüseynî Hüseyin Sebilci(Hâfız) İndir
14715 Gönül sen kendini sanma ihtiyar Sayfa 1 Hüseynî İlgün Soysev İndir
14715 Gönül sen kendini sanma ihtiyar Sayfa 2 Hüseynî İlgün Soysev İndir
14814 BEN ANADOLU’YUM ( Yüzbinler uyur koynumda ) Sayfa 1 Hüseynî Hasan Şanlıtürk İndir
14814 BEN ANADOLU’YUM ( Yüzbinler uyur koynumda ) Sayfa 2 Hüseynî Hasan Şanlıtürk İndir
14938 Eğme gülüm dallarını bülbül darılır Sayfa 1 Hüseynî Alâeddin Şensoy İndir
14939 Gözlerim boşluğa dalar sensiz bomboş Sayfa 1 Hüseynî Fethi Karamahmudoğlu İndir
14940 Hasretinden çektiğim bir gün değil bin gün değil Sayfa 1 Hüseynî Turan Yalçın İndir
14943 Kâkülünden gamzesinden bin aşık ilham alır Sayfa 1 Hüseynî Turan Yalçın İndir
14944 Kaybolmasın ümitler sevgiler hiç bitmesin Sayfa 1 Hüseynî Mümin Salman İndir
14944 Kaybolmasın ümitler sevgiler hiç bitmesin Sayfa 2 Hüseynî Mümin Salman İndir
14946 Ömür boyu beklerim sevdiğini bileyim Sayfa 1 Hüseynî Ömür Gençel İndir
14947 Sabredenler muradına ermişler Sayfa 1 Hüseynî Alâeddin Yavaşça İndir
14947 Sabredenler muradına ermişler Sayfa 2 Hüseynî Alâeddin Yavaşça İndir
14948 Seni bende buldum sende kaybettim Sayfa 1 Hüseynî İsmail Demirkıran İndir
14948 Seni bende buldum sende kaybettim Sayfa 2 Hüseynî İsmail Demirkıran İndir
14949 Sessiz esen rüzgârlar sormadınız hâlimi Sayfa 1 Hüseynî Şermin Urcan İndir
14949 Sessiz esen rüzgârlar sormadınız hâlimi Sayfa 2 Hüseynî Şermin Urcan İndir
14950 Yıllar var yaşarım bu gizli derdi Sayfa 1 Hüseynî İsmail Demirkıran İndir
14950 Yıllar var yaşarım bu gizli derdi Sayfa 2 Hüseynî İsmail Demirkıran İndir
15001 Bu Leylâ başka Leylâdır Sayfa 1 Hüseynî Rıdvan Tandoğan İndir
15001 Bu Leylâ başka Leylâdır Sayfa 2 Hüseynî Rıdvan Tandoğan İndir
15148 Güzel sana bir hâl olmuş kar mı yağmış dağlarına Sayfa 1 Hüseynî Mehmet Nazmi Özalp İndir
15148 Güzel sana bir hâl olmuş kar mı yağmış dağlarına Sayfa 2 Hüseynî Mehmet Nazmi Özalp İndir
15178 Benim güzel rûya görmem imkansız Sayfa 1 Hüseynî Muzaffer Özpınar İndir
15178 Benim güzel rûya görmem imkansız Sayfa 2 Hüseynî Muzaffer Özpınar İndir
15196 Yalnız geçen her geceyi dilimdeki tek heceyi Sayfa 1 Hüseynî Eyüp Uyanıkoğlu İndir
15196 Yalnız geçen her geceyi dilimdeki tek heceyi Sayfa 2 Hüseynî Eyüp Uyanıkoğlu İndir
15305 Gönül dinle sana bir çift sözüm var Sayfa 1 Hüseynî Halil İbrâhim Taşkent İndir
15305 Gönül dinle sana bir çift sözüm var Sayfa 2 Hüseynî Halil İbrâhim Taşkent İndir
15306 Bir ağıt söyleyim dağlar dilinden Dumlu’dan Ağrı’ya ün gitsin gelsin Sayfa 1 Hüseynî Güldeniz Ekmen İndir
15306 Bir ağıt söyleyim dağlar dilinden Dumlu’dan Ağrı’ya ün gitsin gelsin Sayfa 2 Hüseynî Güldeniz Ekmen İndir
15307 Toprağın yoğrulmuş tertemiz kanla Sayfa 1 Hüseynî Akın Özkan İndir
15308 N’eylesem ki gönül seni bir verdiler bine saydın Sayfa 1 Hüseynî Yücel Aşan İndir
15308 N’eylesem ki gönül seni bir verdiler bine saydın Sayfa 2 Hüseynî Yücel Aşan İndir
15309 Senin hicrinle güzel kız yine kalbim yanıyor Sayfa 1 Hüseynî İsmâil Demirkıran İndir
15310 Bunca yıldır gurbet elde hasretinle ağlarım Sayfa 1 Hüseynî Niyâzi Şengül İndir
15311 Gönülden sevmeyi bilemedikçe güzeli çirkini farkedemezsin Sayfa 1 Hüseynî Cinuçen Tanrıkorur İndir
15311 Gönülden sevmeyi bilemedikçe güzeli çirkini farkedemezsin Sayfa 2 Hüseynî Cinuçen Tanrıkorur İndir
15312 Islandım aşk sağnağında deniz deryâ umman ne ki Sayfa 1 Hüseynî Mahmut Yivli İndir
15313 Elif’in gözleri âhû kaşı yay dır Elif’in Sayfa 1 Hüseynî Mediha Şen Sancakoğlu İndir
15314 Kızgın sahralarda sam eser gibi estin can evimi yakıp ta gittin Sayfa 1 Hüseynî Ünsal Silleli İndir
15314 Kızgın sahralarda sam eser gibi estin can evimi yakıp ta gittin Sayfa 2 Hüseynî Ünsal Silleli İndir
15315 Seni gördü deli gönlüm kışı bilmez yazı bilmez Sayfa 1 Hüseynî İsmâil Demirkıran İndir
15315 Seni gördü deli gönlüm kışı bilmez yazı bilmez Sayfa 2 Hüseynî İsmâil Demirkıran İndir
15316 Dinle bahar türküsünü çiçek yaprakla konuşur Sayfa 1 Hüseynî Alâeddin Yavaşça İndir
15316 Dinle bahar türküsünü çiçek yaprakla konuşur Sayfa 2 Hüseynî Alâeddin Yavaşça İndir
15317 Gönül tellerini germe bu kadar sevgiden anlayan kaç kişi kaldı Sayfa 1 Hüseynî Göksel Baktagir İndir
15317 Gönül tellerini germe bu kadar sevgiden anlayan kaç kişi kaldı Sayfa 2 Hüseynî Göksel Baktagir İndir
15318 İpek saçın güzel gözün pembe tenin tatlı sözün Sayfa 1 Hüseynî Alâeddin Yavaşça İndir
15319 Sevgin ile dolmak için mutluluğu bulmak için Sayfa 1 Hüseynî Mediha Şen Sancakoğlu İndir
15319 Sevgin ile dolmak için mutluluğu bulmak için Sayfa 2 Hüseynî Mediha Şen Sancakoğlu İndir
15320 Bu yolun ucunda sen duruyorsun ellerin gözlerin dudaklarınla Sayfa 1 Hüseynî Ertuğrul Ottekin İndir
15320 Bu yolun ucunda sen duruyorsun ellerin gözlerin dudaklarınla Sayfa 2 Hüseynî Ertuğrul Ottekin İndir
15321 Benzeri yok o sendeki gözlerin Sayfa 1 Hüseynî Mûsa Kumral İndir
15322 Gönül tezgâhımda şiir dokudum iplik iplik nakışında sen varsın Sayfa 1 Hüseynî Osman Babuşcu İndir
15322 Gönül tezgâhımda şiir dokudum iplik iplik nakışında sen varsın Sayfa 2 Hüseynî Osman Babuşcu İndir
15323 Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden Sayfa 1 Hüseynî Ersin Ali Atlı İndir
15614 Aklardan bir saray kurdum karalar öldürür beni Sayfa 1 Hüseynî Fethi Karamahmudoğlu İndir
15614 Aklardan bir saray kurdum karalar öldürür beni Sayfa 2 Hüseynî Fethi Karamahmudoğlu İndir
15615 Yıllar yılı kapı kapı dolaştı bulmadı bir dolu peymâne gönül Sayfa 1 Hüseynî Bilge Özgen İndir
15615 Yıllar yılı kapı kapı dolaştı bulmadı bir dolu peymâne gönül Sayfa 2 Hüseynî Bilge Özgen İndir
15615 Yıllar yılı kapı kapı dolaştı bulmadı bir dolu peymâne gönül Sayfa 3 Hüseynî Bilge Özgen İndir
15679 Bilmedik kıymetini sürerken gençliğimiz Sayfa 1 Hüseynî Nihat Sezer İndir
15681 Sen güneşsin ben mehtap senden gelir ışığım Sayfa 1 Hüseynî Metin Everes İndir
15690 Beni mecnûn eden sevda yüzünden gönlümde bir koza oluşur gider Sayfa 1 Hüseynî Mustafa Uyan İndir
15690 Beni mecnûn eden sevda yüzünden gönlümde bir koza oluşur gider Sayfa 2 Hüseynî Mustafa Uyan İndir
15699 Albümde kalan resmine her gün bakıp yanıyorum Sayfa 1 Hüseynî İlgün Soysev İndir
15699 Albümde kalan resmine her gün bakıp yanıyorum Sayfa 2 Hüseynî İlgün Soysev İndir
15767 Tatlı bakışlar ile kalbimi delen Sayfa 1 Hüseynî Salih Urhan İndir
15801 Dile benden ne dilersen vereyim Sayfa 1 Hüseynî Emin Akan İndir
15806 Alın yazımsın nasıl sileyim gel bu sevdada suçlu arama Sayfa 1 Hüseynî Mustafa Coşkun İndir
15829 Şu dünyaya tekrar gelsem yine seni yâr seçerim Sayfa 1 Hüseynî Sami Derintuna İndir
15829 Şu dünyaya tekrar gelsem yine seni yâr seçerim Sayfa 2 Hüseynî Sami Derintuna İndir
15851 Duvağı telli gelin gümüşten elli gelin Sayfa 1 Hüseynî Necip Gülses İndir
15851 Duvağı telli gelin gümüşten elli gelin Sayfa 2 Hüseynî Necip Gülses İndir
15851 Duvağı telli gelin gümüşten elli gelin Sayfa 3 Hüseynî Necip Gülses İndir
15870 Doğadan öte bir büyü gözlere sor İzmir’imi (İZMİR SEVGİSİ) Sayfa 1 Hüseynî Fethi Karamahmudoğlu İndir
15870 Doğadan öte bir büyü gözlere sor İzmir’imi (İZMİR SEVGİSİ) Sayfa 2 Hüseynî Fethi Karamahmudoğlu İndir
15871 Yalvarırım ne olur el gibi tutma beni Sayfa 1 Hüseynî Fethi Karamahmudoğlu İndir
15913 Yâr yâr olmaz bana gider yabana Sayfa 1 Hüseynî Ahmet Uzel İndir
15914 Aman dostlar sevdiğimi bulayım Sayfa 1 Hüseynî Ahmet Uzel İndir
15955 Bu bir dilek çeşmesi dediler bana Sayfa 1 Hüseynî Bilge Özgen İndir
15981 Yıllardır aradığın ne gülde ne bülbülde Sayfa 1 Hüseynî İsmâil Demirkıran İndir
15981 Yıllardır aradığın ne gülde ne bülbülde Sayfa 2 Hüseynî İsmâil Demirkıran İndir
16003 İksîr-i âzâmdır nutk-ı ehlullah Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
16015 Kurretü’l ayn-i Habîb-i Kibriyâ’sın yâ Hüseyn Sayfa 1 Hüseynî Bolâhenk Nûri Bey İndir
16032 Onsekizbin âlemde hayrân olan âşıklar Sayfa 1 Hüseynî Güldeniz Ekmen İndir
16032 Onsekizbin âlemde hayrân olan âşıklar Sayfa 2 Hüseynî Güldeniz Ekmen İndir
16036 Rabbim yâdı ulu yâddır Sayfa 1 Hüseynî Güldeniz Ekmen İndir
16036 Rabbim yâdı ulu yâddır Sayfa 2 Hüseynî Güldeniz Ekmen İndir
16042 Sensin bize bizden yakın Sayfa 1 Hüseynî Mustafa Efendi (Çalâkzâde) İndir
16063 Vücûdum şehrini seyrân eyledim Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
16066 Allahümme salli ve sellim ve bârik âlâ Sayfa 1 Hüseynî _ (Kâdirî Salâvâtı) İndir
16095 Essalât ü vesselâm ü aleyke yâ Resûlallah Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
16104 Gel gel yanalım âteş-i aşka Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
16113 Gönül hûn oldu şevkînden boyandım yâ Resûlallah Sayfa 1 Hüseynî Remzi Oktar İndir
16120 Hiç bulunmaz akranı mahz-ı lutf-u yezdânî Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
16154 Yürük değirmenler gibi dönerler Sayfa 1 Hüseynî Doğan Ergin İndir
16155 Yüz sürüben geldik sana yâ Rabbenâ Sayfa 1 Hüseynî Remzi Oktar İndir
16183 Cihan içre şâh eder Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
16218 Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu Sayfa 1 Hüseynî Zeki Atkoşar İndir
16288 Aşkın meyine ben kana geldim Sayfa 1 Hüseynî Hakan Alvan İndir
16294 Ben bilmez idim gizli ayân hep sen imişsin Sayfa 1 Hüseynî Hakan Alvan İndir
16313 Ey enbiyâlar serveri ey evliyâlar rehberi(Merhaba yâ..) Sayfa 1 Hüseynî Muhammed Sıddık İndir
16320 Hakk’ı seven aşıkların eğlencesi tevhîd olur Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
16323 Her yeri hüsnün gülistan eylemiş Sayfa 1 Hüseynî Haydar Akdemir İndir
16329 Mest ü hayrânım zâr ü giryânım Sayfa 1 Hüseynî Muzaffer Ozak (Aşkî) İndir
16333 Nice isyânımızı afveden Allah’a şükür Sayfa 1 Hüseynî Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
16335 Salli alâ Muhammedü’l Muhtar Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
16339 Şeh-i iklîm-i hüsn-i mutlakın dîvânesiyim ben Sayfa 1 Hüseynî Kâzım Bey (Muâllim) İndir
16501 Bir bakışla gönlümü aldın benim ey nev-civan Sayfa 1 Hüseynî Lütfi Öztoprak İndir
16504 Ben köylüyüm ne güzel raks ederim Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
16507 Zeytûniler giyer boylu boyunca Sayfa 1 Hüseynî _ (Azerî) İndir
16508 Adın yaşar dillerde kıskanırım sen Ayşe’m Sayfa 1 Hüseynî Sadettin Kaynak İndir
16541 Ayda yılda bir değil her gün ara sor beni Sayfa 1 Hüseynî İsmâil Ötenkaya İndir
16542 Turna geçmez dağlarından bağrı yanmış gönlümün Sayfa 1 Hüseynî Akın Özkan İndir
16542 Turna geçmez dağlarından bağrı yanmış gönlümün Sayfa 2 Hüseynî Akın Özkan İndir
16621 Yüce dağlar sırayla başları duman duman Sayfa 1 Hüseynî Alâeddin Yavaşça İndir
16621 Yüce dağlar sırayla başları duman duman Sayfa 2 Hüseynî Alâeddin Yavaşça İndir
16621 Yüce dağlar sırayla başları duman duman Sayfa 3 Hüseynî Alâeddin Yavaşça İndir
16666 Çıkar gidersen seni benden alırlar Sayfa 1 Hüseynî Ahmet Uzel İndir
16722 Ardında aşk yolu yol eder yürür kulu Sayfa 1 Hüseynî Fethi Karamahmudoğlu İndir
16757 Saklıyor içimde yüzen hayâli Sayfa 1 Hüseynî Necip Altın İndir
16757 Saklıyor içimde yüzen hayâli Sayfa 2 Hüseynî Necip Altın İndir
16766 Ferhat olsam şu dağları delsem ben Sayfa 1 Hüseynî İrfan Özbakır İndir
16766 Ferhat olsam şu dağları delsem ben Sayfa 2 Hüseynî İrfan Özbakır İndir
16770 Durmadan yandı gönül herkese kandı gönül Sayfa 1 Hüseynî İlgün Soysev İndir
16770 Durmadan yandı gönül herkese kandı gönül Sayfa 2 Hüseynî İlgün Soysev İndir
16771 Hiç yalnız kalmadıysan hayâller kurmadıysan Sayfa 1 Hüseynî İlgün Soysev İndir
16890 İçimdeki son arzuyu aşk denilen bu duyguyu Sayfa 1 Hüseynî Bahadır Sevik İndir
16998 Yeşil gözlerin varken bir başka bahar olmaz Sayfa 1 Hüseynî Nezih Gözonar İndir
17029 Yüreğim aşkla yaşar bir keder bir neş’eyi Sayfa 1 Hüseynî Nihat Sezer İndir
17052 Bilirim bendedir bu suç bu günah Sayfa 1 Hüseynî Mediha Şen Sancakoğlu İndir
17052 Bilirim bendedir bu suç bu günah Sayfa 2 Hüseynî Mediha Şen Sancakoğlu İndir
17056 Aşka düştüm diye kınama beni Sayfa 1 Hüseynî İsmâil Demirkıran İndir
17056 Aşka düştüm diye kınama beni Sayfa 2 Hüseynî İsmâil Demirkıran İndir
17085 Emine’m çeşme başında çekişi çekişi vermiş Sayfa 1 Hüseynî Rüştü Eriç İndir
17085 Emine’m çeşme başında çekişi çekişi vermiş Sayfa 2 Hüseynî Rüştü Eriç İndir
17097 Avuçlarımın içinde ellerin gözlerin gözlerimin içinde Sayfa 1 Hüseynî Fethi Karamahmudoğlu İndir
17097 Avuçlarımın içinde ellerin gözlerin gözlerimin içinde Sayfa 2 Hüseynî Fethi Karamahmudoğlu İndir
17141 Yüz yerinden yaralanmış kırılmış deli gönlü zapteylemek zor bugün Sayfa 1 Hüseynî Mediha Şen Sancakoğlu İndir
17141 Yüz yerinden yaralanmış kırılmış deli gönlü zapteylemek zor bugün Sayfa 2 Hüseynî Mediha Şen Sancakoğlu İndir
17163 Lezzet almaz ne sazdan ne şimdi neyden gönül Sayfa 1 Hüseynî Ahmet Uzel İndir
17175 Bana gül gonca olursun nazlı cemâlim Sayfa 1 Hüseynî Ahmet Uzel İndir
17176 Yok sende vefa anlıyorum gayrı yüzünden Sayfa 1 Hüseynî Ahmet Uzel İndir
17180 Aman gelsen güzel gözlüm gel eyle şâd şirin sözlüm Sayfa 1 Hüseynî Ahmet Uzel İndir
17194 Yandım sana esmer güzeli aşk ile yandım Sayfa 1 Hüseynî Mustafa Ünal Yılmazer İndir
17201 Yiğidimsen kızanımsan beni anlat beni söyle Sayfa 1 Hüseynî Engin Çır İndir
17234 Şu dağların meşesi gönlümün menekşesi Sayfa 1 Hüseynî _ İndir
17235 Şu köylünün yosma kızı yanakları kıpkırmızı Sayfa 1 Hüseynî Şefik Bey İndir
17245 Altın gibi yurdumuz var insanımız güçlü soylu Sayfa 1 Hüseynî Fethi Karamahmudoğlu İndir
17261 Tarifsiz bir güzellik var yüzünde süslenmeye ihtiyacın yok senin Sayfa 1 Hüseynî Nabi Çakar İndir
17261 Tarifsiz bir güzellik var yüzünde süslenmeye ihtiyacın yok senin Sayfa 2 Hüseynî Nabi Çakar İndir
17293 Umutlarım çaldı kara sensiz günü ben bilirim Sayfa 1 Hüseynî İsmâil Akçapınar İndir
17319 Boş yere bakma bana artık aslâ barışmam Sayfa 1 Hüseynî Ahmet Uzel İndir
17320 Sormayın hiç hâlimi neden perîşân gönül Sayfa 1 Hüseynî Ahmet Uzel İndir
17321 Yetmez mi harâb eylediğin böyle gurûrum Sayfa 1 Hüseynî Ahmet Uzel İndir
17348 Ne Kerem’i ne Aslı’sı ne Ferhat’ı ne Şirin’i Sayfa 1 Hüseynî Sabahattin Hizmetli İndir
17348 Ne Kerem’i ne Aslı’sı ne Ferhat’ı ne Şirin’i Sayfa 2 Hüseynî Sabahattin Hizmetli İndir
17417 Gel gidelim Yeniköy’e güzelim Sayfa 1 Hüseynî Nûrettin Demirtaş İndir
17427 Boşluğa bulut buluta yağmur yağmura toprak ne güzel uymuş Sayfa 1 Hüseynî Güneş Müftüoğlu İndir
17427 Boşluğa bulut buluta yağmur yağmura toprak ne güzel uymuş Sayfa 2 Hüseynî Güneş Müftüoğlu İndir
17452 Bir hoşça sada kalsa yeter kubbede bâkî Sayfa 1 Hüseynî Mehmet Ali Çelikbaş İndir
17503 Bu yerleri gel gör bahar gelende Sayfa 1 Hüseynî Fâruk Şâhin İndir
17503 Bu yerleri gel gör bahar gelende Sayfa 2 Hüseynî Fâruk Şâhin İndir
17514 Siyah kâküllerin dökmüş kızıl güllere Sayfa 1 Hüseynî Mehmet Nazmi Özalp İndir
17514 Siyah kâküllerin dökmüş kızıl güllere Sayfa 2 Hüseynî Mehmet Nazmi Özalp İndir
17517 Bir bahar akşamı bırakıp beni darıldı gücendi küstü de gitti Sayfa 1 Hüseynî Mehmet Nazmi Özalp İndir
17527 Sevdadır çevre yanımda bir nice nöbet tutmuştur Sayfa 1 Hüseynî Zafer Sakıncı İndir
17527 Sevdadır çevre yanımda bir nice nöbet tutmuştur Sayfa 2 Hüseynî Zafer Sakıncı İndir
17578 Susturmaya çalışma duygularını Sayfa 1 Hüseynî İlgün Soysev İndir
17578 Susturmaya çalışma duygularını Sayfa 2 Hüseynî İlgün Soysev İndir
17600 Geçti bahar geldi yazın turnam senin sunam senin Sayfa 1 Hüseynî Bilge Özgen İndir
17678 Gözlerin ilkbahar saçların eylül Sayfa 1 Hüseynî İsmail Demirkıran İndir
17678 Gözlerin ilkbahar saçların eylül Sayfa 2 Hüseynî İsmail Demirkıran İndir
17796 Ne yazık sende unuttun beni ağlar yanarım Sayfa 1 Hüseynî Şeref Çakar İndir
17806 Sabahı olmayan geceler benim Sayfa 1 Hüseynî Suphi İdrisoğlu İndir
17806 Sabahı olmayan geceler benim Sayfa 2 Hüseynî Suphi İdrisoğlu İndir
17870 Gül yüzünde gül derlesem dikenleri batar bana Sayfa 1 Hüseynî Pınar Köksal İndir
17870 Gül yüzünde gül derlesem dikenleri batar bana Sayfa 2 Hüseynî Pınar Köksal İndir
17921 Aşkın gecesi gibi hasret hecesi gibi Sayfa 1 Hüseynî Alâeddin Yavaşça İndir
17921 Aşkın gecesi gibi hasret hecesi gibi Sayfa 2 Hüseynî Alâeddin Yavaşça İndir
17922 Ey güzel gönlünde bir yer ayırıp gitme kal sevgilim desene bana Sayfa 1 Hüseynî Alâeddin Yavaşça İndir
17922 Ey güzel gönlünde bir yer ayırıp gitme kal sevgilim desene bana Sayfa 2 Hüseynî Alâeddin Yavaşça İndir
17960 Sakın âşık olma kızım ateşlerde yanarsın Sayfa 1 Hüseynî İlgün Soysev İndir
17960 Sakın âşık olma kızım ateşlerde yanarsın Sayfa 2 Hüseynî İlgün Soysev İndir
17999 Ağaç olsun seveceğin mutlu olup güleceğin Sayfa 1 Hüseynî Alâaddin Pakyüz İndir
18127 Yağmur mu var gökyüzü hep bulutlu Sayfa 1 Hüseynî Yılmaz Yüksel İndir
18127 Yağmur mu var gökyüzü hep bulutlu Sayfa 2 Hüseynî Yılmaz Yüksel İndir
18134 Bir susayan rüzgâr eser sevgine Sayfa 1 Hüseynî Yılmaz Yüksel İndir
18134 Bir susayan rüzgâr eser sevgine Sayfa 2 Hüseynî Yılmaz Yüksel İndir
18170 Deva bulmaz onulmaz yâresin sen Sayfa 1 Hüseynî Ertuğrul Ottekin İndir
18172 Unutmadığım kopamadığım hasretiyle yandığım Sayfa 1 Hüseynî Cavit Ersoy İndir
18172 Unutmadığım kopamadığım hasretiyle yandığım Sayfa 2 Hüseynî Cavit Ersoy İndir
18226 Bir yâr sevdim etekleri yeldirme Sayfa 1 Hüseynî M.Sabri Akçagül İndir
18226 Bir yâr sevdim etekleri yeldirme Sayfa 2 Hüseynî M.Sabri Akçagül İndir
18226 Bir yâr sevdim etekleri yeldirme Sayfa 3 Hüseynî M.Sabri Akçagül İndir
18250 Bahar gelsin çiçek açsın sevenler hep kucaklaşsın Sayfa 1 Hüseynî Necdet Tokatlıoğlu İndir
18250 Bahar gelsin çiçek açsın sevenler hep kucaklaşsın Sayfa 2 Hüseynî Necdet Tokatlıoğlu İndir
18269 İçimdeki özlemi uyutamıyorum yâr Sayfa 1 Hüseynî Alâeddin Yavaşça İndir
18269 İçimdeki özlemi uyutamıyorum yâr Sayfa 2 Hüseynî Alâeddin Yavaşça İndir
18312 Karış karış toprağınla dilimizde duâmızsın Sayfa 1 Hüseynî Hüseyin Erbay İndir
18329 Kayısı pişmedi mi dibine düşmedi mi Sayfa 1 Hüseynî Erol Sayan İndir
18510 Dün gece yâr hânesinde eller aldı beni hey Sayfa 1 Hüseynî Mümtaz Doğan İndir
18534 Söylenmemiş şarkılarda yaşanmamış anılarda Sayfa 1 Hüseynî Nevzat Demir İndir
18534 Söylenmemiş şarkılarda yaşanmamış anılarda Sayfa 2 Hüseynî Nevzat Demir İndir
18536 Gönlümü düşürdüm sende gezerken Sayfa 1 Hüseynî Mediha Şen Sancakoğlu İndir
18536 Gönlümü düşürdüm sende gezerken Sayfa 2 Hüseynî Mediha Şen Sancakoğlu İndir
18568 Bu akşam gurbet elde yine gönlümü yaktı Sayfa 1 Hüseynî Mehmet Bitmez İndir
18568 Bu akşam gurbet elde yine gönlümü yaktı Sayfa 2 Hüseynî Mehmet Bitmez İndir
18568 Bu akşam gurbet elde yine gönlümü yaktı Sayfa 3 Hüseynî Mehmet Bitmez İndir
18630 Elif kızın yüreğinde ateş var Sayfa 1 Hüseynî A.Atilla Sütşurup İndir
18630 Elif kızın yüreğinde ateş var Sayfa 2 Hüseynî A.Atilla Sütşurup İndir
18640 İçimdeki yalnızlığın adını Sayfa 1 Hüseynî İlgün Soysev İndir
18640 İçimdeki yalnızlığın adını Sayfa 2 Hüseynî İlgün Soysev İndir
18672 Yüreğinde sevgilerin örgüsü Sayfa 1 Hüseynî İlgün Soysev İndir
18672 Yüreğinde sevgilerin örgüsü Sayfa 2 Hüseynî İlgün Soysev İndir
18688 Gönülde sevda var nasıl da özler Sayfa 1 Hüseynî M.Nazmi Özalp İndir
18699 Dumanlı boranlı dağın başında Sayfa 1 Hüseynî İsmail Akçapınar İndir
18699 Dumanlı boranlı dağın başında Sayfa 2 Hüseynî İsmail Akçapınar İndir
18702 Umud heybesini sırtıma vurup Sayfa 1 Hüseynî Pınar Köksal İndir
18702 Umud heybesini sırtıma vurup Sayfa 2 Hüseynî Pınar Köksal İndir
18737 Bir yudum sevgiyi çok görme bana Sayfa 1 Hüseynî İlgün Soysev İndir
18737 Bir yudum sevgiyi çok görme bana Sayfa 2 Hüseynî İlgün Soysev İndir
18792 Kimi kez kabarır yüreğim birden Sayfa 1 Hüseynî Cavit Ersoy İndir
18792 Kimi kez kabarır yüreğim birden Sayfa 2 Hüseynî Cavit Ersoy İndir
18816 Gönül çalabın tahtı Sayfa 1 Hüseynî Sadun Aksüt İndir
18872 Sesini duydum geldim, gönlüme uydum geldim Sayfa 1 Hüseynî Sadettin Kaynak İndir
18881 Yıldırımlarla yanık bağrımızın uğraşı var Sayfa 1 Hüseynî Sadettin Kaynak İndir
18895 Tutunca bir yiğit gurbet yolunu Sayfa 1 Hüseynî Sadettin Kaynak İndir
18923 Sabah uyanan ağlar, aşka boyanan ağlar Sayfa 1 Hüseynî Sadettin Kaynak İndir
18932 Bir gün için ben olaydım yaradan Sayfa 1 Hüseynî Sadettin Kaynak İndir
18936 Sor şu yıldızlara sor doğan aya Sayfa 1 Hüseynî Sadettin Kaynak İndir
18936 Sor şu yıldızlara sor doğan aya Sayfa 2 Hüseynî Sadettin Kaynak İndir
18944 İftirakın ebedi ruhumu hüzne salıyor Sayfa 1 Hüseynî Sadettin Kaynak İndir
18946 Kalbimde biten güldür bu gönül şarkıları Sayfa 1 Hüseynî Sadettin Kaynak İndir
18966 Bayburt’un eğmeleri, beğenmem değmeleri Sayfa 1 Hüseynî Sadettin Kaynak İndir
18971 Erzincan yüreğim yaktı dağladı Sayfa 1 Hüseynî Sadettin Kaynak İndir
18976 Bir yastıkta var olsun gelin ile güveyi Sayfa 1 Hüseynî Sadettin Kaynak İndir
18976 Bir yastıkta var olsun gelin ile güveyi Sayfa 2 Hüseynî Sadettin Kaynak İndir
19003 Söğütler sıra sıra su verilir mısıra Sayfa 1 Hüseynî Sadettin Kaynak İndir
19027 Elimde silahım var, dilimde Allahım var Sayfa 1 Hüseynî Sadettin Kaynak İndir
19033 Ne çare gönül ne çare Sayfa 1 Hüseynî Sadettin Kaynak İndir
19033 Ne çare gönül ne çare Sayfa 2 Hüseynî Sadettin Kaynak İndir
19036 Bir ay doğmuş Pasin’den Sayfa 1 Hüseynî Sadettin Kaynak İndir
19037 Gidek bizim illere, çiçeklere güllere Sayfa 1 Hüseynî Sadettin Kaynak İndir
19038 Selim Han oldu hünkar (Cenk Türküsü) Sayfa 1 Hüseynî Sadettin Kaynak İndir
19063 Ela gözlü benli dilber koma beni el yerine Sayfa 1 Hüseynî Sadettin Kaynak İndir
19064 Kızıldağdan çıkarsın köpürerek taşarak Sayfa 1 Hüseynî Sadettin Kaynak İndir
19065 Köyümün benzeri yok bu ellerde Sayfa 1 Hüseynî Sadettin Kaynak İndir
19066 Beydağı’na yaslanmış sıralı yeşil dağlar Sayfa 1 Hüseynî Sadettin Kaynak İndir
19067 Bir ılık yaz gecesi her taraf neş’e dolu Sayfa 1 Hüseynî Sadettin Kaynak İndir
19067 Bir ılık yaz gecesi her taraf neş’e dolu Sayfa 2 Hüseynî Sadettin Kaynak İndir
19084 Söğütler sıra sıra su verilir mısıra Sayfa 1 Hüseynî Sadettin Kaynak İndir
19093 Yine bahar sensiz oldu nazlı yar Sayfa 1 Hüseynî Mediha Şen Sancakoğlu İndir
19093 Yine bahar sensiz oldu nazlı yar Sayfa 2 Hüseynî Mediha Şen Sancakoğlu İndir
19120 Aşkın beni yanık yanık gezdirdi Sayfa 1 Hüseynî Faruk Şahin İndir
19120 Aşkın beni yanık yanık gezdirdi Sayfa 2 Hüseynî Faruk Şahin İndir
19142 Hangi sevda yaktı geçti söyle mahzun bağrını Sayfa 1 Hüseynî Yılmaz Karakoyunlu İndir
19142 Hangi sevda yaktı geçti söyle mahzun bağrını Sayfa 2 Hüseynî Yılmaz Karakoyunlu İndir
19176 Ne zaman bir güle baksam Sayfa 1 Hüseynî Uğur Şumnulu İndir
19199 Elim sensin kolum sen Sayfa 1 Hüseynî Zekâi Tunca İndir
19233 Atmış üzerinden karı müjdeliyor ilkbaharı Sayfa 1 Hüseynî Yılmaz Yüksel İndir
19233 Atmış üzerinden karı müjdeliyor ilkbaharı Sayfa 2 Hüseynî Yılmaz Yüksel İndir
19251 Kara gözlü şirin yar sana bir çift sözüm var Sayfa 1 Hüseynî Alâeddin Yavaşca İndir
19251 Kara gözlü şirin yar sana bir çift sözüm var Sayfa 2 Hüseynî Alâeddin Yavaşca İndir
19256 Bir gece gelsen bir gece kalsan Sayfa 1 Hüseynî Aytekin Çolakoğlu İndir
19275 Yeşil ırmak ne akarsın boşuna Sayfa 1 Hüseynî Kayhan Şentin İndir
19275 Yeşil ırmak ne akarsın boşuna Sayfa 2 Hüseynî Kayhan Şentin İndir
19283 Tükenmez özlemle bakar yollara Sayfa 1 Hüseynî Şükrü Birbaş İndir
19292 Bu dünya hep yalan kanmam kapıldım … Sayfa 1 Hüseynî Erdinç Çelikkol İndir
19295 Gülüstanın bahârıydık sarardık sonbahar olduk Sayfa 1 Hüseynî Erdinç Çelikkol İndir
19297 Emrin başım üstündedir âmâdeyim el bağladım Sayfa 1 Hüseynî Erdinç Çelikkol İndir
19325 Adını yaylaya vermiş de güzel Sayfa 1 Hüseynî Gültekin Aydoğdu İndir
19325 Adını yaylaya vermiş de güzel Sayfa 2 Hüseynî Gültekin Aydoğdu İndir
19329 Dağı aşıp çölü geçipulaşalım Yûnuscana Sayfa 1 Hüseynî Erdinç Çelikkol İndir
19332 Şaşırdım güneş mi ay mıdır bilemem Sayfa 1 Hüseynî Erdinç Çelikkol İndir
19396 Bazen serin esen bir yel gibisin Sayfa 1 Hüseynî Burhan Bakışkan İndir
19396 Bazen serin esen bir yel gibisin Sayfa 2 Hüseynî Burhan Bakışkan İndir
19402 Çileler doldu gel bugün Sayfa 1 Hüseynî Burhan Bakışkan İndir
19402 Çileler doldu gel bugün Sayfa 2 Hüseynî Burhan Bakışkan İndir
19514 Göklere açtım elimi döndürdüm sana yönümü (Yıldız) Sayfa 1 Hüseynî Özcan Korkut İndir
19514 Göklere açtım elimi döndürdüm sana yönümü (Yıldız) Sayfa 2 Hüseynî Özcan Korkut İndir
19514 Göklere açtım elimi döndürdüm sana yönümü (Yıldız) Sayfa 3 Hüseynî Özcan Korkut İndir
19570 Gönül derdiyle ah eyler derinden dağlı bir ney var Sayfa 1 Hüseynî Uğur Şumnulu İndir
19668 Aşkın çilesini çekmeye geldim Sayfa 1 Hüseynî Engin Çır İndir
19668 Aşkın çilesini çekmeye geldim Sayfa 2 Hüseynî Engin Çır İndir
10044 Sînemde bir tutuşmuş yanmış ocağ olaydı Sayfa 1 Hüseynî(Gerdâniye) Harput’lu Hâfız Hayri İndir
18835 Selam size selam size Sayfa 1 Hüseyni-Uşşak Sadettin Kaynak İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.