Hüseyni Aşiran Makamı

  Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
  1154 Baktıkca hüsn ü ânına hayran olur âşıkların Sayfa 1 Hüseynî Aşîran Zekâî Dede İndir
  1154 Baktıkca hüsn ü ânına hayran olur âşıkların Sayfa 2 Hüseynî Aşîran Zekâî Dede İndir
  1158 Baktım lebine gülşen-i sevdâ benim oldu Sayfa 1 Hüseynî Aşîran Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  1177 Bana bir atf-ı nazar eyle ki ihsân göreyim Sayfa 1 Hüseynî Aşîran Bekir Sıtkı Sezgin İndir
  1231 Başladım feryâde ben bülbül gibi Sayfa 1 Hüseynî Aşîran Zeki Arif Ataergin İndir
  1298 Ben âşık-ı mahzûn u perîşânı unutma Sayfa 1 Hüseynî Aşîran Müezzin Hakkı Bey İndir
  1636 Bî-hûş olurum nâz ile reftârı görünce Sayfa 1 Hüseynî Aşîran Zekâî Dede İndir
  2155 Bir mecliste o yâr ile bulundum Sayfa 1 Hüseynî Aşîran Nûman Ağa İndir
  2801 Cemâlin şem’ine pervâne gönlüm Sayfa 1 Hüseynî Aşîran Zekâî Dede İndir
  2819 Cevr ü tekdir ile yıktın bu dil-i gam-hâneyi Sayfa 1 Hüseynî Aşîran Rif’at Bey İndir
  2819 Cevr ü tekdir ile yıktın bu dil-i gam-hâneyi Sayfa 2 Hüseynî Aşîran Rif’at Bey İndir
  2844 Civansın sevdiğim hem dil-rübâsın Sayfa 1 Hüseynî Aşîran Medenî Aziz Efendi İndir
  3353 Dilber olucak âşıkına eyleye çâre Sayfa 1 Hüseynî Aşîran Hacı Sâdullah Ağa İndir
  3353 Dilber olucak âşıkına eyleye çâre Sayfa 2 Hüseynî Aşîran Hacı Sâdullah Ağa İndir
  3353 Dilber olucak âşıkına eyleye çâre Sayfa 3 Hüseynî Aşîran Hacı Sâdullah Ağa İndir
  3443 Dil-rübâlar mâil-i a’zar imiş Sayfa 1 Hüseynî Aşîran Rif’at Bey İndir
  3748 Ederken ol perî-peyker tekellüm Sayfa 1 Hüseynî Aşîran Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  4252 Ey benim âhu misâlim nerdesin Sayfa 1 Hüseynî Aşîran Sedat Öztoprak İndir
  4272 Ey şeh-i mümtâz-ı milk-i hüsn ü ân Sayfa 1 Hüseynî Aşîran Nûman Ağa İndir
  9706 Serv-i sehî bî-menendim Sayfa 1 Hüseynî Aşîran Nûman Ağa İndir
  10364 Şarab iç kızarsın ruhun gülleri Sayfa 1 Hüseynî Aşîran Zekâî Dede İndir
  10979 Verdi bir nâzende dehre velvele Sayfa 1 Hüseynî Aşîran Şâkir Ağa İndir
  11359 Yıllar geçti sen gideli gurbete Sayfa 1 Hüseynî Aşîran Sedat Öztoprak İndir
  11546 Yollarda kalan gözlerimin nûrunu yordum Sayfa 1 Hüseynî Aşîran Câvide Hayre Hanım İndir
  12988 Yeniden eski muhabbetleri tecdîd edelim Sayfa 1 Hüseynî Aşîran Akın Özkan İndir
  14067 Bu hûlk ile ey kişi sen derviş olamazsın Sayfa 1 Hüseynî Aşîran _ İndir
  14179 Ey Hûdâ ben eylerim çok masivaya iltifat Sayfa 1 Hüseynî Aşîran Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi) İndir
  14315 Mevlâ’m ver aşkını bana hayrânın olayım senin Sayfa 1 Hüseynî Aşîran _ İndir
  14315 Mevlâ’m ver aşkını bana hayrânın olayım senin Sayfa 2 Hüseynî Aşîran _ İndir
  15980 Artık bir hayâl oldu o en güzel yıllarım Sayfa 1 Hüseynî Aşîran İsmâil Demirkıran İndir
  16125 Kıldan ince ve kılıçdan keskin ol şâhın yolu Sayfa 1 Hüseynî Aşîran Ali Şîrüganî (Dede) İndir
  16227 Emr-i bülendsin ey ezân-ı Muhammedî Sayfa 1 Hüseynî Aşîran Rûhi Ayangil İndir
  16227 Emr-i bülendsin ey ezân-ı Muhammedî Sayfa 2 Hüseynî Aşîran Rûhi Ayangil İndir
  16227 Emr-i bülendsin ey ezân-ı Muhammedî Sayfa 3 Hüseynî Aşîran Rûhi Ayangil İndir
  17115 Bir dilberi sevip bilmezem n’oldum Sayfa 1 Hüseynî Aşîran Dede Efendi İndir
  10248 Su gibi çağladığım derûnum dağladığım (ciğerim bağladığım) Sayfa 1 Hüseynî Aşîran(Gülizâr) Dede Efendi İndir

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.