Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
1154 Baktıkca hüsn ü ânına hayran olur âşıkların Sayfa 1 Hüseynî Aşîran Zekâî Dede İndir
1154 Baktıkca hüsn ü ânına hayran olur âşıkların Sayfa 2 Hüseynî Aşîran Zekâî Dede İndir
1158 Baktım lebine gülşen-i sevdâ benim oldu Sayfa 1 Hüseynî Aşîran Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
1177 Bana bir atf-ı nazar eyle ki ihsân göreyim Sayfa 1 Hüseynî Aşîran Bekir Sıtkı Sezgin İndir
1231 Başladım feryâde ben bülbül gibi Sayfa 1 Hüseynî Aşîran Zeki Arif Ataergin İndir
1298 Ben âşık-ı mahzûn u perîşânı unutma Sayfa 1 Hüseynî Aşîran Müezzin Hakkı Bey İndir
1636 Bî-hûş olurum nâz ile reftârı görünce Sayfa 1 Hüseynî Aşîran Zekâî Dede İndir
2155 Bir mecliste o yâr ile bulundum Sayfa 1 Hüseynî Aşîran Nûman Ağa İndir
2801 Cemâlin şem’ine pervâne gönlüm Sayfa 1 Hüseynî Aşîran Zekâî Dede İndir
2819 Cevr ü tekdir ile yıktın bu dil-i gam-hâneyi Sayfa 1 Hüseynî Aşîran Rif’at Bey İndir
2819 Cevr ü tekdir ile yıktın bu dil-i gam-hâneyi Sayfa 2 Hüseynî Aşîran Rif’at Bey İndir
2844 Civansın sevdiğim hem dil-rübâsın Sayfa 1 Hüseynî Aşîran Medenî Aziz Efendi İndir
3353 Dilber olucak âşıkına eyleye çâre Sayfa 1 Hüseynî Aşîran Hacı Sâdullah Ağa İndir
3353 Dilber olucak âşıkına eyleye çâre Sayfa 2 Hüseynî Aşîran Hacı Sâdullah Ağa İndir
3353 Dilber olucak âşıkına eyleye çâre Sayfa 3 Hüseynî Aşîran Hacı Sâdullah Ağa İndir
3443 Dil-rübâlar mâil-i a’zar imiş Sayfa 1 Hüseynî Aşîran Rif’at Bey İndir
3748 Ederken ol perî-peyker tekellüm Sayfa 1 Hüseynî Aşîran Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
4252 Ey benim âhu misâlim nerdesin Sayfa 1 Hüseynî Aşîran Sedat Öztoprak İndir
4272 Ey şeh-i mümtâz-ı milk-i hüsn ü ân Sayfa 1 Hüseynî Aşîran Nûman Ağa İndir
9706 Serv-i sehî bî-menendim Sayfa 1 Hüseynî Aşîran Nûman Ağa İndir
10364 Şarab iç kızarsın ruhun gülleri Sayfa 1 Hüseynî Aşîran Zekâî Dede İndir
10979 Verdi bir nâzende dehre velvele Sayfa 1 Hüseynî Aşîran Şâkir Ağa İndir
11359 Yıllar geçti sen gideli gurbete Sayfa 1 Hüseynî Aşîran Sedat Öztoprak İndir
11546 Yollarda kalan gözlerimin nûrunu yordum Sayfa 1 Hüseynî Aşîran Câvide Hayre Hanım İndir
12988 Yeniden eski muhabbetleri tecdîd edelim Sayfa 1 Hüseynî Aşîran Akın Özkan İndir
14067 Bu hûlk ile ey kişi sen derviş olamazsın Sayfa 1 Hüseynî Aşîran _ İndir
14179 Ey Hûdâ ben eylerim çok masivaya iltifat Sayfa 1 Hüseynî Aşîran Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi) İndir
14315 Mevlâ’m ver aşkını bana hayrânın olayım senin Sayfa 1 Hüseynî Aşîran _ İndir
14315 Mevlâ’m ver aşkını bana hayrânın olayım senin Sayfa 2 Hüseynî Aşîran _ İndir
15980 Artık bir hayâl oldu o en güzel yıllarım Sayfa 1 Hüseynî Aşîran İsmâil Demirkıran İndir
16125 Kıldan ince ve kılıçdan keskin ol şâhın yolu Sayfa 1 Hüseynî Aşîran Ali Şîrüganî (Dede) İndir
16227 Emr-i bülendsin ey ezân-ı Muhammedî Sayfa 1 Hüseynî Aşîran Rûhi Ayangil İndir
16227 Emr-i bülendsin ey ezân-ı Muhammedî Sayfa 2 Hüseynî Aşîran Rûhi Ayangil İndir
16227 Emr-i bülendsin ey ezân-ı Muhammedî Sayfa 3 Hüseynî Aşîran Rûhi Ayangil İndir
17115 Bir dilberi sevip bilmezem n’oldum Sayfa 1 Hüseynî Aşîran Dede Efendi İndir
10248 Su gibi çağladığım derûnum dağladığım (ciğerim bağladığım) Sayfa 1 Hüseynî Aşîran(Gülizâr) Dede Efendi İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.