2371 Bir yudum nûş eyle cânâ köhnemiş peymâneden Sayfa 1 Hisâr Halûk Recâî İndir
2710 Câm lâ’lindir senin âyine rûy-i enverin Sayfa 1 Hisâr Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi) İndir
3427 Dil-i pür-ıztırâbım mevce-i seylâbdır sensiz Sayfa 1 Hisâr Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi) İndir
4632 Geçti hicranlarla ömrüm türlü yasla solmadım Sayfa 1 Hisâr Halûk Recâî İndir
4632 Geçti hicranlarla ömrüm türlü yasla solmadım Sayfa 2 Hisâr Halûk Recâî İndir
5542 Gubâr-ı hâk-i pâyin çeşmime kûhl-i cevâhirdir Sayfa 1 Hisâr Mehmet Ağa (Çiroz) İndir
5542 Gubâr-ı hâk-i pâyin çeşmime kûhl-i cevâhirdir Sayfa 2 Hisâr Mehmet Ağa (Çiroz) İndir
6102 Hava güzel yine gülşende gösteriş günüdür Sayfa 1 Hisâr Dede Efendi İndir
6102 Hava güzel yine gülşende gösteriş günüdür Sayfa 2 Hisâr Dede Efendi İndir
15301 Son gonca da açıldı gel yakama takıver Sayfa 1 Hisâr İsmâil Demirkıran İndir
17929 Bir sencileyin ruhları gül yâr ele girmez Sayfa 1 Hisâr Alâeddin Yavaşça İndir
17929 Bir sencileyin ruhları gül yâr ele girmez Sayfa 2 Hisâr Alâeddin Yavaşça İndir
17935 Cihânı gark eden bâran değil eşk-i revanımdır Sayfa 1 Hisâr Alâeddin Yavaşça İndir
17935 Cihânı gark eden bâran değil eşk-i revanımdır Sayfa 2 Hisâr Alâeddin Yavaşça İndir
17936 Ateşindir a güzel sevgiyi sevdâ edici Sayfa 1 Hisâr Alâeddin Yavaşça İndir
17936 Ateşindir a güzel sevgiyi sevdâ edici Sayfa 2 Hisâr Alâeddin Yavaşça İndir
17936 Ateşindir a güzel sevgiyi sevdâ edici Sayfa 3 Hisâr Alâeddin Yavaşça İndir
17936 Ateşindir a güzel sevgiyi sevdâ edici Sayfa 4 Hisâr Alâeddin Yavaşça İndir
13959 Üzgün gibiyim hissedilir dert var içimde Sayfa 1 Hisar Fethi Karamahmudoğlu İndir
19242 Bahçelerden yükselirken kuşların son şarkısı Sayfa 1 Hisar Alâeddin Yavaşca İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.