Hisar Buselik Makamı

  Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
  148 Ağlatma yeter ey sebeb-i âhım olan yâr Sayfa 1 Hisâr Bûselik Sâlim Bey(Neyzen) İndir
  148 Ağlatma yeter ey sebeb-i âhım olan yâr Sayfa 2 Hisâr Bûselik Sâlim Bey(Neyzen) İndir
  156 Ağyârdan Hisâr-Bûseliğe mâni olurlar Sayfa 1 Hisâr Bûselik Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  156 Ağyârdan Hisâr-Bûseliğe mâni olurlar Sayfa 2 Hisâr Bûselik Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  190 Ah eylediğim serv-i hırâmânın içindir Sayfa 1 Hisâr Bûselik Bekir Sıtkı Sezgin İndir
  428 Aman ey şûh-i nâzende Sayfa 1 Hisâr Bûselik Sultan II.Mahmut (Adlî) İndir
  496 Arâm edemem yâre nigâh eylemedikçe Sayfa 1 Hisâr Bûselik Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  496 Arâm edemem yâre nigâh eylemedikçe Sayfa 2 Hisâr Bûselik Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  1408 Beni de alın ne olur koynunuza hâtıralar Sayfa 1 Hisâr Bûselik Selâhattin Pınar İndir
  1408 Beni de alın ne olur koynunuza hâtıralar Sayfa 2 Hisâr Bûselik Selâhattin Pınar İndir
  1641 Bildin mi canım sensin civanım Sayfa 1 Hisâr Bûselik Cevdet Çağla İndir
  2051 Bir hâdise var can ile cânân arasında Sayfa 1 Hisâr Bûselik Servet Yesârî Bey İndir
  2185 Bir nev-civânsın şûh-i cihansın Sayfa 1 Hisâr Bûselik Rahmi Bey İndir
  2228 Bir rüzgâr saçlarımı dağıtsa uzak limanlarda Sayfa 1 Hisâr Bûselik Selâhattin İçli İndir
  2487 Bu dil seni pek beğendi Sayfa 1 Hisâr Bûselik Kemençeci Usta Yani İndir
  2922 Çekip şemşîr-i safvet eyledin düşmanları tedmîr Sayfa 1 Hisâr Bûselik Zekâî Dede İndir
  2927 Çekme sedd gel kûy-i cânâne Hisâr Sayfa 1 Hisâr Bûselik Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh) İndir
  3162 Dalma gönlüm dalma hayâle Sayfa 1 Hisâr Bûselik Şekip Ayhan Özışık İndir
  3206 Deldi bağrım bülbül-i bî-çâre nâlânın senin Sayfa 1 Hisâr Bûselik Hüseyin Sâdettin Arel İndir
  3206 Deldi bağrım bülbül-i bî-çâre nâlânın senin Sayfa 2 Hisâr Bûselik Hüseyin Sâdettin Arel İndir
  3544 Dök zülfünü meydâne gel Sayfa 1 Hisâr Bûselik Tanbûri Mustafa Çavuş İndir
  3612 Dü çeşmimden gitmez aşkın hayâli Sayfa 1 Hisâr Bûselik Tanbûri Mustafa Çavuş İndir
  3612 Dü çeşmimden gitmez aşkın hayâli Sayfa 2 Hisâr Bûselik Tanbûri Mustafa Çavuş İndir
  3709 Düştüler birer birer takvimin yaprakları Sayfa 1 Hisâr Bûselik Sâdun Aksüt İndir
  4156 Ey hümâ-yı pâdişâhî ber ser-i bâlâ-yı tü Sayfa 1 Hisâr Bûselik Dede Efendi İndir
  4257 Ey sünbülî siyeh ber semen.(Sünbülî sünbülî … siyeh..) Sayfa 1 Hisâr Bûselik Hamparsum Limoncuyan İndir
  4257 Ey sünbülî siyeh ber semen.(Sünbülî sünbülî … siyeh..) Sayfa 2 Hisâr Bûselik Hamparsum Limoncuyan İndir
  4257 Ey sünbülî siyeh ber semen.(Sünbülî sünbülî … siyeh..) Sayfa 3 Hisâr Bûselik Hamparsum Limoncuyan İndir
  4340 Eyle kerem uşşâkına ağlatma aman Sayfa 1 Hisâr Bûselik Nûman Ağa İndir
  4362 Eyyâm-ı bahar erdi yeşillendi çemenler Sayfa 1 Hisâr Bûselik Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  5068 Gönlüm heves-i zülf-i siyehkâre düşürdüm Sayfa 1 Hisâr Bûselik Zekâî Dede İndir
  5068 Gönlüm heves-i zülf-i siyehkâre düşürdüm Sayfa 2 Hisâr Bûselik Zekâî Dede İndir
  6328 Her sözün uşşâka ihsan her kelâmın lûtf-i tâm Sayfa 1 Hisâr Bûselik Dede Efendi İndir
  6712 İntizâr-ı makdeminle nev-bahar eyler hulûl Sayfa 1 Hisâr Bûselik Saatçı Mustafa Efendi İndir
  7662 Mevlâ’m senin âşıkların devrân ederler Hû ile Sayfa 1 Hisâr Bûselik Hüseyin Sâdettin Arel İndir
  7947 Ne beyân-ı hâle cür’et ne figana tâkatim var Sayfa 1 Hisâr Bûselik Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  8307 Nicedir katlanırım sabrederek hasretine Sayfa 1 Hisâr Bûselik Fehmi Tokay İndir
  8922 Rûşen et bezmimi artık gözümün nûru görün Sayfa 1 Hisâr Bûselik Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  8922 Rûşen et bezmimi artık gözümün nûru görün Sayfa 2 Hisâr Bûselik Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  9171 Sana inansam da inanmasam da (YAĞMUR BAKIŞLI) Sayfa 1 Hisâr Bûselik Alâeddin Yavaşça İndir
  9171 Sana inansam da inanmasam da (YAĞMUR BAKIŞLI) Sayfa 2 Hisâr Bûselik Alâeddin Yavaşça İndir
  10046 Sînemde yat ey rûh-ı revân canda tenim ol Sayfa 1 Hisâr Bûselik Hamparsum(Büyük Hoca) İndir
  10766 Umulmazdı bu iş senden Sayfa 1 Hisâr Bûselik Şâkir Ağa İndir
  10988 Visâlinle safâyâb et aman gel Sayfa 1 Hisâr Bûselik Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  10999 Vuslata nâil de etse ger felek Sayfa 1 Hisâr Bûselik Zekâî Dede İndir
  11133 Yandım deminden ağyar elinden Sayfa 1 Hisâr Bûselik Denizoğlu Ali Bey İndir
  11133 Yandım deminden ağyar elinden Sayfa 2 Hisâr Bûselik Denizoğlu Ali Bey İndir
  11157 Yâr alıp destine peymâne gelir mi bilmem Sayfa 1 Hisâr Bûselik Zekâî Dede İndir
  11166 Yâr olmayıcak câm-ı safâyı çekemez dil Sayfa 1 Hisâr Bûselik Zekâî Dede İndir
  11166 Yâr olmayıcak câm-ı safâyı çekemez dil Sayfa 2 Hisâr Bûselik Zekâî Dede İndir
  11408 Yıllardır özlemim hep senin için Sayfa 1 Hisâr Bûselik Fethi Karamahmudoğlu İndir
  11430 Yine bezm-i ıyş-ı vuslat dil-i bî-karâre düştü Sayfa 1 Hisâr Bûselik Dede Efendi İndir
  11430 Yine bezm-i ıyş-ı vuslat dil-i bî-karâre düştü Sayfa 2 Hisâr Bûselik Dede Efendi İndir
  11560 Yorulmuş ol keman-ebrû Sayfa 1 Hisâr Bûselik Lâtif Ağa İndir
  11636 Zahm-i sînem hançer-i zerkâr bilmez kim bilir Sayfa 1 Hisâr Bûselik Zekâî Dede İndir
  11863 Aramızda bir sorun var Sayfa 1 Hisâr Bûselik İsmail Demirkıran İndir
  11863 Aramızda bir sorun var Sayfa 2 Hisâr Bûselik İsmail Demirkıran İndir
  11864 Ümîdimi bağladım saçının tellerine Sayfa 1 Hisâr Bûselik Zeki Tekiner İndir
  11864 Ümîdimi bağladım saçının tellerine Sayfa 2 Hisâr Bûselik Zeki Tekiner İndir
  11865 Şaşırtıcı sözlerine canım öyle sıkıldı ki Sayfa 1 Hisâr Bûselik İsmail Demirkıran İndir
  11865 Şaşırtıcı sözlerine canım öyle sıkıldı ki Sayfa 2 Hisâr Bûselik İsmail Demirkıran İndir
  12630 Hasta gönlüm inledikçe derdime derman mı var Sayfa 1 Hisâr Bûselik Ziyâ Taşkent İndir
  12825 Uçun kuşlar uçun doğduğum yere Sayfa 1 Hisâr Bûselik Selâhattin İçli İndir
  12825 Uçun kuşlar uçun doğduğum yere Sayfa 2 Hisâr Bûselik Selâhattin İçli İndir
  13119 Mehtap gece sessiz süzülüp gökte Sayfa 1 Hisâr Bûselik Ertuğrul Ottekin İndir
  13291 Çağ dolusu sevdim seni yıllar ne ki Sayfa 1 Hisâr Bûselik İrfan Doğrusöz İndir
  13291 Çağ dolusu sevdim seni yıllar ne ki Sayfa 2 Hisâr Bûselik İrfan Doğrusöz İndir
  13547 Şu karşıdan gelen esmer aşkıma ihânet etti Sayfa 1 Hisâr Bûselik Kadri Şençalar İndir
  15302 Seni sevdim bir kere başkasını istemem Sayfa 1 Hisâr Bûselik İsmâil Demirkıran İndir
  15303 Daha bilmem kaç mevsim böyle sensiz geçecek Sayfa 1 Hisâr Bûselik Akın Özkan İndir
  15304 Bir vefâsız yâr elinden ben neler çektim neler Sayfa 1 Hisâr Bûselik İsmâil Demirkıran İndir
  15613 Güller ki bütün mevsim usanmış kanamaktan Sayfa 1 Hisâr Bûselik Zeki Atkoşar İndir
  17227 Vermemiştir başka hiçbir cinse bak Rabbın eli Sayfa 1 Hisâr Bûselik Rüştü Eriç İndir
  17575 Seneler yel gibi geçti derin izler bırakıp Sayfa 1 Hisâr Bûselik Fethi Karamahmudoğlu İndir
  17986 Hani sevdâya dalıp cennete yaklaştığımız Sayfa 1 Hisâr Bûselik Akın Özkan İndir
  17986 Hani sevdâya dalıp cennete yaklaştığımız Sayfa 2 Hisâr Bûselik Akın Özkan İndir

  13960 Her şey sana benziyor görünen şu âlemde Sayfa 1 Hisar Bûselik İsmail Demirkıran İndir
  13961 Koşturmağa fer kalmadı dizde güzelim gel Sayfa 1 Hisar Bûselik İsmail Demirkıran İndir
  16540 Cana can-suzâne sır söyler lîsanmış gözlerin Sayfa 1 Hisar Bûselik Mustafa Uyar İndir
  18049 Elinle ağrımı kestin dilinle sancımı sen Sayfa 1 Hisar Bûselik Metin Everes İndir
  18049 Elinle ağrımı kestin dilinle sancımı sen Sayfa 2 Hisar Bûselik Metin Everes İndir
  18818 Uçun kuşlar uçun doğduğum yere Sayfa 1 Hisar Bûselik Atıf Baştuğ İndir
  18818 Uçun kuşlar uçun doğduğum yere Sayfa 2 Hisar Bûselik Atıf Baştuğ İndir
  18818 Uçun kuşlar uçun doğduğum yere Sayfa 3 Hisar Bûselik Atıf Baştuğ İndir
  19249 Aklımda sen ruhumda sen Sayfa 1 Hisar Bûselik Alâeddin Yavaşca İndir
  19615 İkimizin şarkısını duymasın eller Sayfa 1 Hisar Bûselik Aydın Oran İndir
  19695 Alemi sen kendinin kölesi kulu sanma Sayfa 1 Hisar Bûselik Suat Yıldırım İndir
  19695 Alemi sen kendinin kölesi kulu sanma Sayfa 2 Hisar Bûselik Suat Yıldırım İndir

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.