Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
3 A bülbülüm nedir âh ü feryâdın Sayfa 1 Hicaz Amir Ateş İndir
5 Acaba şen misin kederin var mı Sayfa 1 Hicaz Bîmen Şen İndir
5 Acaba şen misin kederin var mı Sayfa 2 Hicaz Bîmen Şen İndir
5 Acaba şen misin kederin var mı Sayfa 3 Hicaz Bîmen Şen İndir
13 Aceb şu yerde varm’ola Sayfa 1 Hicaz Nâmık Kemal Aktan İndir
18 Acırım âşık olup da yanana Sayfa 1 Hicaz Lem’î Atlı İndir
18 Acırım âşık olup da yanana Sayfa 2 Hicaz Lem’î Atlı İndir
23 Açık bırak pencereni örtme perdeni bu gece Sayfa 1 Hicaz Şekip Ayhan Özışık İndir
34 Açıldı gül figân etmekte bülbül nev-bahar oldu Sayfa 1 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
56 Açmazsan eğer kalbime sen yâre-i hicran Sayfa 1 Hicaz Yesârî Asım Arsoy İndir
72 Ada’lardan bir yâr gelir bizlere Sayfa 1 Hicaz Yesârî Asım Arsoy İndir
74 Ada sâhillerinde bekliyorum Sayfa 1 Hicaz _ İndir
82 Adını andıkça yansa dudaklar Sayfa 1 Hicaz Sâdettin Öktenay İndir
82 Adını andıkça yansa dudaklar Sayfa 2 Hicaz Sâdettin Öktenay İndir
96 Afveyle suçum ey gül-i ter başıma kakma Sayfa 1 Hicaz Şevkî Bey İndir
112 Ağladım nisyâna döktüm aşkımın hicrânını Sayfa 1 Hicaz Ahmet Hatipoğlu İndir
112 Ağladım nisyâna döktüm aşkımın hicrânını Sayfa 2 Hicaz Ahmet Hatipoğlu İndir
114 Ağla gözüm artık iç dudağım hicran şerâbını yudum yudum bu gece Sayfa 1 Hicaz Erol Sayan İndir
124 Ağlamış gülmüş cefâya durmadan yanmış gönül Sayfa 1 Hicaz Nubar Tekyay İndir
125 Ağlamışım gülmüşüm kırılıp dökülmüşüm Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Şensoy İndir
125 Ağlamışım gülmüşüm kırılıp dökülmüşüm Sayfa 2 Hicaz Alâeddin Şensoy İndir
126 Ağlar gezerim sâhili sanki benimlesin Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
131 Ağlarım hayâl olup giden günlerime Sayfa 1 Hicaz Necdet Erdemli İndir
134 Ağlar sorarım hep seni gurbet gecesinden Sayfa 1 Hicaz Amir Ateş İndir
138 Ağlasam sesimi duyar mısınız mısrâlarımda Sayfa 1 Hicaz Hasan Soysal İndir
163 Ağyâr ile sen geşt ü güzâr eyle çemende Sayfa 1 Hicaz Bîmen Şen İndir
170 Ah çekerim inlerim feryâdımı dinlerim Sayfa 1 Hicaz Sabri Süha Ansen İndir
177 Ah edip inlerim gurbet elinde (N’EYLEYİM KÖŞKÜ…) Sayfa 1 Hicaz Kadri Şençalar İndir
187 Ah eylediğim gonce-i handânın içindir Sayfa 1 Hicaz Hüseyin Fahrettin Dede(Şeyh) İndir
189 Ah eylediğim serv-i hırâmânın içindir Sayfa 1 Hicaz Hacı Arif Bey İndir
197 Ah felek yıktın dil-i (âbâdımı-nâşâdımı) Sayfa 1 Hicaz Leon Hancıyan İndir
204 Ahım seni sînem gibi sûzân eder elbet Sayfa 1 Hicaz Rif’at Bey İndir
204 Ahım seni sînem gibi sûzân eder elbet Sayfa 2 Hicaz Rif’at Bey İndir
221 Ahû gibi bakar bakar kaçarsın Sayfa 1 Hicaz Ekrem Güyer İndir
229 Ahvâl-i kalb-i zâre nigâh eyler ağlarım Sayfa 1 Hicaz Hakkı Bey(Beylerbey’li) İndir
240 Akıp giden yıllar ümitler sitemler bizim Sayfa 1 Hicaz Hasan Soysal İndir
258 Aksedip reng-i izârın câme-i gül-fâmına Sayfa 1 Hicaz Mûsa Süreyyâ Bey İndir
262 Akşam dediler”koyda Hicaz yükselecekmiş” Sayfa 1 Hicaz İsmail Baha Sürelsan İndir
265 Akşam erdi yine sular karardı Sayfa 1 Hicaz Rahmi Bey İndir
280 Akşamların siyâhı derdimle koyulaşır Sayfa 1 Hicaz İrfan Özbakır İndir
280 Akşamların siyâhı derdimle koyulaşır Sayfa 2 Hicaz İrfan Özbakır İndir
288 Akşam oldu yine sular karardı Sayfa 1 Hicaz Aziz Bey(Tanbûrî) İndir
295 Akşam olur sabah olur yâr gelmez Sayfa 1 Hicaz Drama’lı Hasan Hasgüler İndir
296 Akşam oluşundan çözülür gönlüme derdin Sayfa 1 Hicaz Nihat Adlim İndir
297 Akşam rüzgârıyla dolsan odama Sayfa 1 Hicaz Fethi Karamahmudoğlu İndir
297 Akşam rüzgârıyla dolsan odama Sayfa 2 Hicaz Fethi Karamahmudoğlu İndir
299 Akşam yaklaştıkça kanar içerim Sayfa 1 Hicaz Marko Çolakoğlu (Ûdî) İndir
299 Akşam yaklaştıkça kanar içerim Sayfa 2 Hicaz Marko Çolakoğlu (Ûdî) İndir
315 Albümlerden çıkarttığım Sayfa 1 Hicaz Yusuf Nalkesen İndir
318 Aldandı gönül aşkı vefâ âlemi sandı Sayfa 1 Hicaz Giriftzen Asım Bey İndir
323 Aldattın beni seviyorum diye kalbimi yaktın Sayfa 1 Hicaz Zeki Müren İndir
349 Alemde ey serv-i semen Sayfa 1 Hicaz Hacı Fâik Bey İndir
367 Al goncayı deremedim Sayfa 1 Hicaz Yesârî Asım Arsoy İndir
378 Ali’min gözleri uzağa daldı Sayfa 1 Hicaz Bilge Özgen İndir
378 Ali’min gözleri uzağa daldı Sayfa 2 Hicaz Bilge Özgen İndir
380 Al kalbimi eline düşür aşkın seline Sayfa 1 Hicaz Rüştü Şardağ İndir
405 Al yanağın alına yanam kimse duymaya Sayfa 1 Hicaz Mahmut Oğul İndir
437 Ana başta tâc imiş Sayfa 1 Hicaz Selâhattin İnal İndir
441 Anarım ismini ağlar yanarım sızlanırım Sayfa 1 Hicaz Akın Özkan İndir
443 Anarım ismini ağlar yanarım sızlanırım Sayfa 1 Hicaz Nihat Adlim İndir
461 Anılsın yâr ile bir yerde mey-nûş ettiğim demler Sayfa 1 Hicaz Şemsettin Ziyâ Bey İndir
462 Ankara’nın ortasında kurulu pazar Sayfa 1 Hicaz Nedim Önol İndir
470 Anladım ki daha dolmamış çilem Sayfa 1 Hicaz Suat Sayın İndir
471 Anladım sevmeyeceksin beni sen nazlı çiçek Sayfa 1 Hicaz Selâhattin Pınar İndir
472 Anladım sonbaharın son ödülüsün bana Sayfa 1 Hicaz Zeynettin Maraş İndir
472 Anladım sonbaharın son ödülüsün bana Sayfa 2 Hicaz Zeynettin Maraş İndir
480 Anlat bana gül bahçesi gördün mü gül dikensiz Sayfa 1 Hicaz Akın Özkan İndir
486 Anneciğim gönlümün gözlerimin nûrusun Sayfa 1 Hicaz Akın Özkan İndir
490 Apansız uyanırsan gecenin bir yerinde Sayfa 1 Hicaz Rüştü Şardağ İndir
490 Apansız uyanırsan gecenin bir yerinde Sayfa 2 Hicaz Rüştü Şardağ İndir
494 Aramak şimdi mi aklına geldi Sayfa 1 Hicaz Yusuf Nalkesen İndir
515 Artık beni arama sorma sakın kimseden Sayfa 1 Hicaz Nihat Adlim İndir
519 Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
519 Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok Sayfa 2 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
522 Artık demir almak günü gelmişse zamandan Sayfa 1 Hicaz Münir Nûrettin Selçuk İndir
522 Artık demir almak günü gelmişse zamandan Sayfa 2 Hicaz Münir Nûrettin Selçuk İndir
534 Artık senide alsın sonbahar deli rüzgâr Sayfa 1 Hicaz Erol Sayan İndir
548 Arz eylesem canım başa geleni Sayfa 1 Hicaz Şevkî Bey İndir
558 Arzum bir gül kopardı hayâtın bahçesinden Sayfa 1 Hicaz Bilge Özgen İndir
579 Âşıkım dağlara kurulu tahtım Sayfa 1 Hicaz Kaptanzâde Ali Rızâ Bey İndir
599 Âşıklarının hâline ey mâh acımazsın Sayfa 1 Hicaz Hacı Fâik Bey İndir
610 Âşık oldum bir güzele Sayfa 1 Hicaz _ İndir
615 Âşık oldum yavrucağım yüzüne Sayfa 1 Hicaz Ali Bey (Enderûnî-Hanende) İndir
633 Aşk ağlatır dert söyletir Sayfa 1 Hicaz Nihat Adlim İndir
678 Aşkımız bir ömür bitmesin diye Sayfa 1 Hicaz Metin Everes İndir
678 Aşkımız bir ömür bitmesin diye Sayfa 2 Hicaz Metin Everes İndir
703 Aşkından her akşam içerken üzgün Sayfa 1 Hicaz Ali Şenozan İndir
703 Aşkından her akşam içerken üzgün Sayfa 2 Hicaz Ali Şenozan İndir
704 Aşkın denizinde boş sandal gibi Sayfa 1 Hicaz Metin Everes İndir
704 Aşkın denizinde boş sandal gibi Sayfa 2 Hicaz Metin Everes İndir
728 Aşkınla ben ey nâzenîn Sayfa 1 Hicaz Dede Efendi İndir
741 Aşkınla senin sevdiceğim zâr ü zebûnum Sayfa 1 Hicaz Hacı Arif Bey İndir
743 Aşkınla sînem dağlarım Sayfa 1 Hicaz Nikoğos Ağa İndir
748 Aşkınla yanan kalbim ıztırâbım elemim Sayfa 1 Hicaz Selâhattin Erköse İndir
770 Aşkı seninle tattı hicranla yandı gönül Sayfa 1 Hicaz Fehmi Tokay İndir
771 Aşkı tasvir ü hikâyet için ey nâzik-edâ Sayfa 1 Hicaz Kemânî Bülbülî Sâlih Efendi İndir
771 Aşkı tasvir ü hikâyet için ey nâzik-edâ Sayfa 2 Hicaz Kemânî Bülbülî Sâlih Efendi İndir
779 Aşkların en ölmezini sana sakladım gel Sayfa 1 Hicaz Akın Özkan İndir
781 Aşk mevsime bakmaz güzelim dinleme vazgeç Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
781 Aşk mevsime bakmaz güzelim dinleme vazgeç Sayfa 2 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
809 Ateş-i aşkın harâb etti dil-i nâlânımı Sayfa 1 Hicaz Hâfız Yusuf Efendi İndir
828 Ateş-i sûzân-ı firkat yaktı cism ü cânımı Sayfa 1 Hicaz Hacı Fâik Bey İndir
828 Ateş-i sûzân-ı firkat yaktı cism ü cânımı Sayfa 2 Hicaz Hacı Fâik Bey İndir
865 Ay doğarken şu tepeden iner zeybekler Sayfa 1 Hicaz Kaya Bekat İndir
876 Aylar değil ömrümce hiç “gel” demese de sesin Sayfa 1 Hicaz Yusuf Nalkesen İndir
888 Ay örerdi ipek tüller Sayfa 1 Hicaz Bilge Özgen İndir
889 Ayrı düştüm görmedim cânânımı Sayfa 1 Hicaz Bogos Efendi(Hânende) İndir
893 Ayrıldık ayrılalı (TATLI GÜNLER YAŞARKEN) Sayfa 1 Hicaz Necdet Erdemli İndir
893 Ayrıldık ayrılalı (TATLI GÜNLER YAŞARKEN) Sayfa 2 Hicaz Necdet Erdemli İndir
901 Ayrılık ateşten bir ok Sayfa 1 Hicaz Fahri Kayahan İndir
906 Ayrılık gölge düşürdü sevgimize Sayfa 1 Hicaz Hasan Soysal İndir
923 Ayrılırken bakmadın hiç Sayfa 1 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
968 Bağından her güzel bir gül seçerdi Sayfa 1 Hicaz Akın Özkan İndir
968 Bağından her güzel bir gül seçerdi Sayfa 2 Hicaz Akın Özkan İndir
971 Bağlandı aşk yollarım geçip gitti yıllarım Sayfa 1 Hicaz Nihat Adlim İndir
980 Bağlanıp zülf-i hezâran tâbına Sayfa 1 Hicaz Şevkî Bey İndir
980 Bağlanıp zülf-i hezâran tâbına Sayfa 2 Hicaz Şevkî Bey İndir
988 Bahâne bahâne her şey bahâne (Alem bahanedir..) Sayfa 1 Hicaz Tâhir Karagöz İndir
988 Bahâne bahâne her şey bahâne (Alem bahanedir..) Sayfa 2 Hicaz Tâhir Karagöz İndir
991 Bahar bakışlı anam Sayfa 1 Hicaz Sâdi Hoşses İndir
993 Bahar Boğaziçi’nde alırken nefesini Sayfa 1 Hicaz Orhan Kızılsavaş İndir
993 Bahar Boğaziçi’nde alırken nefesini Sayfa 2 Hicaz Orhan Kızılsavaş İndir
1015 Bahar gelmiş güller açmış dediler Sayfa 1 Hicaz Hüseyin Soysal İndir
1015 Bahar gelmiş güller açmış dediler Sayfa 2 Hicaz Hüseyin Soysal İndir
1017 Bahar goncası gibi Sayfa 1 Hicaz Fethi Karamahmudoğlu İndir
1021 Baharım ilk aşkım son ümîdimdin benim Sayfa 1 Hicaz Müzehher Güyer İndir
1025 Baharın zamânı geldi a canım Sayfa 1 Hicaz Dede Efendi İndir
1034 Bahar oldu açıldı lâle vü gül Sayfa 1 Hicaz Rif’at Bey İndir
1042 Bahar olsa çemenzâr olsa âlem handedâr olsa Sayfa 1 Hicaz Fahri Kopuz İndir
1042 Bahar olsa çemenzâr olsa âlem handedâr olsa Sayfa 2 Hicaz Fahri Kopuz İndir
1083 Bahtım yüzün gülmez mi Sayfa 1 Hicaz Vefik Ataç İndir
1083 Bahtım yüzün gülmez mi Sayfa 2 Hicaz Vefik Ataç İndir
1098 Bakayım hüsnüne bir kaşı gözü kara bulun Sayfa 1 Hicaz Rif’at Bey İndir
1098 Bakayım hüsnüne bir kaşı gözü kara bulun Sayfa 2 Hicaz Rif’at Bey İndir
1098 Bakayım hüsnüne bir kaşı gözü kara bulun Sayfa 3 Hicaz Rif’at Bey İndir
1107 Bakın bâd-ı semûm olmuş ecel âh Sayfa 1 Hicaz Hâfız Yusuf Efendi İndir
1140 Bak ne hâle koydu bu baht-ı siyah Sayfa 1 Hicaz Hacı Arif Bey İndir
1146 Bak şu kalbim ne diyor Sayfa 1 Hicaz İrfan Özbakır İndir
1153 Baktıkca hüsn ü ânına hayran olur âşıkların Sayfa 1 Hicaz Suphi Ezgi İndir
1153 Baktıkca hüsn ü ânına hayran olur âşıkların Sayfa 2 Hicaz Suphi Ezgi İndir
1188 Bana felek gör ne etti Sayfa 1 Hicaz Rif’at Bey İndir
1191 Bana gül mü diyorsun gülemem tâlih kızar Sayfa 1 Hicaz Bâki Duyarlar İndir
1196 Bana her yerde senin rûy-i melâlin görünür Sayfa 1 Hicaz Bîmen Şen İndir
1196 Bana her yerde senin rûy-i melâlin görünür Sayfa 2 Hicaz Bîmen Şen İndir
1197 Bana hiç yabancı gelmiyor güzel çehreniz Sayfa 1 Hicaz Nâil Güneş İndir
1213 Bana yardan vaz geç derler gönül senden vaz geçer mi Sayfa 1 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
1220 Başım döndü sevgiden sevenleri el aldı Sayfa 1 Hicaz İrfan Özbakır İndir
1221 Başımızda kavak yeli eser durur deli deli Sayfa 1 Hicaz Vefik Ataç İndir
1221 Başımızda kavak yeli eser durur deli deli Sayfa 2 Hicaz Vefik Ataç İndir
1246 Bâzen kış bâzen baharla Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Şensoy İndir
1246 Bâzen kış bâzen baharla Sayfa 2 Hicaz Alâeddin Şensoy İndir
1259 Bekçisiyim bu serin ve siyah gecelerin Sayfa 1 Hicaz Kaya Bekat İndir
1266 Bekledim ömür boyu sevgiliden bir haber Sayfa 1 Hicaz Hasan Özçivi İndir
1276 Beklerim yolunu gözlerim ağlar Sayfa 1 Hicaz Sâdi Hoşses İndir
1276 Beklerim yolunu gözlerim ağlar Sayfa 2 Hicaz Sâdi Hoşses İndir
1292 Ben ağlarım eller güler buda başa geşecekmiş Sayfa 1 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
1306 Ben bilmedim bana n’oldu Sayfa 1 Hicaz Dede Efendi İndir
1306 Ben bilmedim bana n’oldu Sayfa 2 Hicaz Dede Efendi İndir
1310 Ben bir güzel (sevmişim-görmüşüm) Sayfa 1 Hicaz Zeki Duygulu İndir
1315 Ben bir Türk’üm dinim cinsim uludur Sayfa 1 Hicaz Zekâî Dede İndir
1318 Ben böyle çok dertlere katlandım uzun yıllar Sayfa 1 Hicaz Ünsal Silleli İndir
1333 Bende hicran yarasından da derin bir yara var Sayfa 1 Hicaz Sâdi Işılay İndir
1337 Ben de Mecnû’num ezelden gönlümün Leylâ’sına Sayfa 1 Hicaz Zeki Duygulu İndir
1343 Gittin uzaklara çaresiz kaldım Sayfa 1 Hicaz Ferit Sıdal İndir
1343 Gittin uzaklara çaresiz kaldım Sayfa 2 Hicaz Ferit Sıdal İndir
1351 Benden uzak olsan da hep yaşat hayâlinde Sayfa 1 Hicaz Bahri Altıntaş İndir
1371 Ben gamlı hazan sense bahar dinle de vazgeç Sayfa 1 Hicaz Melâhat Pars İndir
1384 Ben hazan yaprağı yerlerde ve sen tâze çiçek Sayfa 1 Hicaz Nezahat Soysev İndir
1396 Beni bir lâhzada râm etti o billûr sesiniz Sayfa 1 Hicaz Abdülkâdir Gökmen İndir
1405 Beni canımdan ayırdı gönlümü yıktı temelden Sayfa 1 Hicaz Muzaffer İlkar İndir
1415 Beni güldürmedin âlemde neden ey yüzü mâhım Sayfa 1 Hicaz Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
1423 Beni kahreder bu kaçışların Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
1432 Beni mecnûn ediyor firkat-i cânân bu gece Sayfa 1 Hicaz Hamdi Tokay İndir
1437 Benim gönlüm bütün sevmek bütün duymak için yanmış Sayfa 1 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
1444 Benim hâlim firâkınla yamandır Sayfa 1 Hicaz Hacı Fâik Bey İndir
1449 Benim ilk hevesim sensin güzelim Sayfa 1 Hicaz Necdet Tokatlıoğlu İndir
1457 Benim sendin enîsim bî-menendim Sayfa 1 Hicaz Nebahat Üner İndir
1461 Benim yârim bezden kilim dokur Sayfa 1 Hicaz Avni Anıl İndir
1461 Benim yârim bezden kilim dokur Sayfa 2 Hicaz Avni Anıl İndir
1468 Benim yârim gelişinden bellidir Sayfa 1 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
1482 Beni sev rûhumu sar kalbime yaslan beni sev Sayfa 1 Hicaz Mısır’lı İbrâhim Efendi(Ûdî) İndir
1488 Beni terk eyledin en son ey mâh Sayfa 1 Hicaz Bîmen Şen İndir
1488 Beni terk eyledin en son ey mâh Sayfa 2 Hicaz Bîmen Şen İndir
1493 Beni yaktın yanasın sen de gönülden dilerim Sayfa 1 Hicaz Kâni Karaca İndir
1506 Ben ne ettim sana bilmem âh felek Sayfa 1 Hicaz Medenî Aziz Efendi İndir
1515 Ben olur da bitmez mi Sayfa 1 Hicaz _ İndir
1592 Bezmimde müheyyâ dolanıp hüsn-i mukaffa Sayfa 1 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
1623 Bırakıp gittiğin akşam beni ey şûh-i şenim Sayfa 1 Hicaz Zeki Arif Ataergin İndir
1628 Bıraktın gittin neden neden gönlüm hep kırık Sayfa 1 Hicaz Kaya Bekat İndir
1632 Bî-çâre gönül âteş-i hicrâna dayanmaz Sayfa 1 Hicaz Sâdık Bey(Müezzin-Hâfız) İndir
1644 Bilemedik ikimiz bu aşkın değerini Sayfa 1 Hicaz İrfan Özbakır İndir
1645 Bilemedim kadrini geçti yıllar nâfile Sayfa 1 Hicaz İrfan Özbakır İndir
1652 Bilirim ayrılığın kahredici tadını Sayfa 1 Hicaz Nâil Güneş İndir
1654 Bilirim gelmeyeceksin yine de yollarda gözüm Sayfa 1 Hicaz Adem Şâhin İndir
1655 Bilirim kalbini cânâ bilerek aldanırım Sayfa 1 Hicaz Leylâ Saz İndir
1659 Bilir misin ne söyler ne anlatır ne yaşatır geceler Sayfa 1 Hicaz Akın Özkan İndir
1659 Bilir misin ne söyler ne anlatır ne yaşatır geceler Sayfa 2 Hicaz Akın Özkan İndir
1682 Bilmem kaç yıl aradım seni bulana kadar Sayfa 1 Hicaz İrfan Özbakır İndir
1682 Bilmem kaç yıl aradım seni bulana kadar Sayfa 2 Hicaz İrfan Özbakır İndir
1683 Bilmem kaç yıl aradım seni bulana kadar Sayfa 1 Hicaz Münir Nûrettin Selçuk İndir
1697 Bilmem ki o hülyâlı bakışlar kime yârdır Sayfa 1 Hicaz Nihat Adlim İndir
1708 ADA GÜZELİ (Bilmem niçin peri koymuş..) Sayfa 1 Hicaz Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
1709 Bilmem niye bir bûseni sen çok görüyorsun Sayfa 1 Hicaz Yesârî Asım Arsoy İndir
1719 Bilmezsin ki burda güneş göçünce Sayfa 1 Hicaz Muzaffer Şenduran İndir
1719 Bilmezsin ki burda güneş göçünce Sayfa 2 Hicaz Muzaffer Şenduran İndir
1723 Bilmiyorum bana n’oldu Sayfa 1 Hicaz Şevkî Bey İndir
1727 Bilsem dönüp geleceksin gözyaşımı yol eylerim Sayfa 1 Hicaz Zekâi Tunca İndir
1729 Bilsen(de neler-ne belâ)geçti şu bî-çâre serimden Sayfa 1 Hicaz Tatyos Efendi İndir
1729 Bilsen(de neler-ne belâ)geçti şu bî-çâre serimden Sayfa 2 Hicaz Tatyos Efendi İndir
1730 Bilsen öyle güzel ki senin gülen gözlerin Sayfa 1 Hicaz Câhit Ünyaylar İndir
1743 Bin günüm uğrunda gitsin bir görün rüyâda sen Sayfa 1 Hicaz Nihat Adlim İndir
1758 Bir ağır yük oluyor gittikçe Sayfa 1 Hicaz Fethi Karamahmudoğlu İndir
1780 Bir ateşim yanarım külüm yok dumanım yok Sayfa 1 Hicaz Avni Anıl İndir
1786 Bir bahar akşamı rastladım size Sayfa 1 Hicaz Selâhattin Pınar İndir
1786 Bir bahar akşamı rastladım size Sayfa 2 Hicaz Selâhattin Pınar İndir
1788 Bir bahar dalısın rûhumda açan Sayfa 1 Hicaz Yılmaz Yüksel İndir
1788 Bir bahar dalısın rûhumda açan Sayfa 2 Hicaz Yılmaz Yüksel İndir
1796 Bir bakıp gözlerime her şeyi anlarsın ya Sayfa 1 Hicaz Avni Anıl İndir
1802 Bir bakışla başka bir âlem yarattın sen bana Sayfa 1 Hicaz Sâdi Hoşses İndir
1805 Bir bakışta beni mest etti gözün nazlı kadın Sayfa 1 Hicaz Şükrü Tunar İndir
1805 Bir bakışta beni mest etti gözün nazlı kadın Sayfa 2 Hicaz Şükrü Tunar İndir
1821 Bir bir geçiyor sevgililer gözleri yaşlı Sayfa 1 Hicaz Şükrü Tunar İndir
1833 Bir çağrına bin cân ile gelirim Sayfa 1 Hicaz Avni Anıl İndir
1833 Bir çağrına bin cân ile gelirim Sayfa 2 Hicaz Avni Anıl İndir
1837 Bir çiçekten yaz umarken geldi eyvâh sonbahar Sayfa 1 Hicaz Burhan Durucu İndir
1852 Bir damla yeter bana deryâsında gözüm yok Sayfa 1 Hicaz Nezahat Soysev İndir
1852 Bir damla yeter bana deryâsında gözüm yok Sayfa 2 Hicaz Nezahat Soysev İndir
1855 Bir dem bulsam da safâ bin cefâ bekler beni Sayfa 1 Hicaz Vefik Ataç İndir
1855 Bir dem bulsam da safâ bin cefâ bekler beni Sayfa 2 Hicaz Vefik Ataç İndir
1887 Bir dünyâ yarattım yalnız ikimiz için Sayfa 1 Hicaz Erol Sayan İndir
1889 Bir elem rüzgârı gülşenlere hicran sardı Sayfa 1 Hicaz Osman Şevki Uludağ İndir
1892 Bir el tuttu şu hummâlı başımı Sayfa 1 Hicaz Ali Şenozan İndir
1892 Bir el tuttu şu hummâlı başımı Sayfa 2 Hicaz Ali Şenozan İndir
1915 Bir gizlice sevdâya bürünse yine gönlüm Sayfa 1 Hicaz Necdet Erdemli İndir
1967 Bir gül gibisin belki güzelsin daha gülden Sayfa 1 Hicaz Melâhat Pars İndir
1986 Bir gün beni ararsan ben yine seninleyim Sayfa 1 Hicaz Ali Ulvi Baradan İndir
1987 Bir gün beni de unut her yalan gibi Sayfa 1 Hicaz Kâmuran Yarkın İndir
1987 Bir gün beni de unut her yalan gibi Sayfa 2 Hicaz Kâmuran Yarkın İndir
2006 Bir gün karşılaşırsak ayrıldığımız yerde Sayfa 1 Hicaz Yusuf Nalkesen İndir
2012 Bir gün olsun gül bana acılarım çok derin Sayfa 1 Hicaz Nihat Adlim İndir
2040 Bir güzel gördüm bugün ben yandım âh Sayfa 1 Hicaz Lütfi Bey(Mızıkalı) İndir
2046 Bir güzel rüyâ gibi sür’atle geçti vuslatın Sayfa 1 Hicaz Yesârî Asım Arsoy İndir
2046 Bir güzel rüyâ gibi sür’atle geçti vuslatın Sayfa 2 Hicaz Yesârî Asım Arsoy İndir
2056 Bir handenizin zevkini vuslat gibi tattım Sayfa 1 Hicaz İsmail Hakkı Özkan İndir
2056 Bir handenizin zevkini vuslat gibi tattım Sayfa 2 Hicaz İsmail Hakkı Özkan İndir
2080 Bir inat yüzünden sen dargınlık icâd ettin Sayfa 1 Hicaz Yusuf Nalkesen İndir
2096 Bir kahkaha attın yine en hızlı sesinle Sayfa 1 Hicaz Zeki Duygulu İndir
2110 Bir kerre n’olur şûh-i şenim hem-tenim olsan Sayfa 1 Hicaz Ahmet Râsim Bey İndir
2121 Bir kırık aynada kalmış hayâlin Sayfa 1 Hicaz Sâdun Aksüt İndir
2121 Bir kırık aynada kalmış hayâlin Sayfa 2 Hicaz Sâdun Aksüt İndir
2131 Bir kuş olsam pencerene konardım Sayfa 1 Hicaz Kasım İnaltekin İndir
2148 Birlikte geçen her günümüz kalbime dolsun Sayfa 1 Hicaz Ümit Gürelman İndir
2149 Birlikte geçer ömrümüzün günleri sandım Sayfa 1 Hicaz Ferit Sıdal İndir
2191 Bir nigâh et ne olur hâlime ey gonce-dehen Sayfa 1 Hicaz Şekerci Cemil Bey İndir
2227 Bir rüzgâr esti felek mecâlim kesti felek Sayfa 1 Hicaz Necip Mirkelâmoğlu İndir
2245 Bir selmiş hayâtın durmaz akışı Sayfa 1 Hicaz Yusuf Yıldırım İndir
2246 Bir seni bir gülü öptüm gizlice Sayfa 1 Hicaz Selâhattin İçli İndir
2246 Bir seni bir gülü öptüm gizlice Sayfa 2 Hicaz Selâhattin İçli İndir
2248 Bir seni gördü gözüm başkaları yalanmış Sayfa 1 Hicaz İsmail Demirkıran İndir
2250 Bir sevdâ geldi başıma Sayfa 1 Hicaz Dede Efendi İndir
2284 Bir taraftan üzüyor gönlümü hicrin elemi Sayfa 1 Hicaz Şevkî Bey İndir
2309 Bir tutam acıya katlanır elbet Sayfa 1 Hicaz Necdet Varol İndir
2312 Bir umut çiçeğidir sır dolu papatyalar Sayfa 1 Hicaz Bilge Özgen İndir
2354 Bir yaz yağmuru gibi geçiverdi aşkımız Sayfa 1 Hicaz Zeki Müren İndir
2386 Bir zamanlar şevk-i cuşâcûş olan Sayfa 1 Hicaz Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
2388 Bir zarar gelmiş mi ey rûh-i revân benden sana Sayfa 1 Hicaz Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
2388 Bir zarar gelmiş mi ey rûh-i revân benden sana Sayfa 2 Hicaz Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
2395 Bitmeyen bir gecenin sabahında uyandım Sayfa 1 Hicaz Semahat Özdenses İndir
2396 Bitmez bir gönül yası içimde senden kalan Sayfa 1 Hicaz Hârun Zeki Öztemiz İndir
2398 Bitsin artık bu çile bu keder bu işkence Sayfa 1 Hicaz Nihat Adlim İndir
2418 Biz de toz pembe görürdük dünyâyı onsekiz yaşımızda Sayfa 1 Hicaz Necdet Tokatlıoğlu İndir
2436 Boğaziçi şen gönüller yatağı Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
2440 Boş kalan kalbimi doldurmada derdim kederim Sayfa 1 Hicaz Muzaffer İlkar İndir
2440 Boş kalan kalbimi doldurmada derdim kederim Sayfa 2 Hicaz Muzaffer İlkar İndir
2452 Bozuldu lânesi üftâdegânın Sayfa 1 Hicaz Civan Ağa İndir
2452 Bozuldu lânesi üftâdegânın Sayfa 2 Hicaz Civan Ağa İndir
2454 Bölük bölük turna geçer yüceden Sayfa 1 Hicaz Ferit Sıdal İndir
2454 Bölük bölük turna geçer yüceden Sayfa 2 Hicaz Ferit Sıdal İndir
2459 Böyle kaç yıl geçecek göz yaşlı gönül kırık Sayfa 1 Hicaz Necdet Tokatlıoğlu İndir
2478 Bu bir eski hikâyedir Sayfa 1 Hicaz İsmail Ötenkaya İndir
2493 Bu gece ağlayarak hetırladım hep seni Sayfa 1 Hicaz Teoman Önaldı İndir
2542 Bu hayâtın yükünü kalbimde taşıyamam Sayfa 1 Hicaz Erdoğan Berker İndir
2542 Bu hayâtın yükünü kalbimde taşıyamam Sayfa 2 Hicaz Erdoğan Berker İndir
2581 Buna “hayat” denirse bu fakirde yaşıyor Sayfa 1 Hicaz Fethi Karamahmudoğlu İndir
2588 Bu ne acı bu ne keder sus kalbim sus artık yeter Sayfa 1 Hicaz Necdet Tokatlıoğlu İndir
2594 Bu ömürden bu çekilmez çileden Sayfa 1 Hicaz İsmail Hakkı Fencioğlu İndir
2594 Bu ömürden bu çekilmez çileden Sayfa 2 Hicaz İsmail Hakkı Fencioğlu İndir
2597 Bursa’lının gözlerine hayran oldum ben Sayfa 1 Hicaz Yesârî Asım Arsoy İndir
2606 Bu sevdâ böyle gitsin Sayfa 1 Hicaz Adem Şâhin İndir
2608 Bu sevdâya düşeli ben aşka şiir yazar oldum Sayfa 1 Hicaz Hüseyin Aydınkaya İndir
2628 Bu yerler ne füsunkârdı Sayfa 1 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
2628 Bu yerler ne füsunkârdı Sayfa 2 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
2639 Bükme dudağını öyle bir tânem Sayfa 1 Hicaz Erol Güldiken İndir
2656 Bülbül güle konar öter Sayfa 1 Hicaz Zeki Duygulu İndir
2659 Bülbül gülün kokusuna kandı Sayfa 1 Hicaz Sabri Süha Ansen İndir
2664 Bülbül-i şûrîdeyim gülden nasîbim var benim Sayfa 1 Hicaz Hüseyin Sâdettin Arel İndir
2664 Bülbül-i şûrîdeyim gülden nasîbim var benim Sayfa 2 Hicaz Hüseyin Sâdettin Arel İndir
2667 Bülbüller gibi çiler mutlu gönül şen gönül Sayfa 1 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
2668 Bülbüllerin âh ettiği bir yaz gecesinde Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
2668 Bülbüllerin âh ettiği bir yaz gecesinde Sayfa 2 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
2674 Bülbül ne gezersin Çukurova’da Sayfa 1 Hicaz _ İndir
2689 Bülbülün çilesi olsa da gülden Sayfa 1 Hicaz Halil İbrâhim Taşkent İndir
2689 Bülbülün çilesi olsa da gülden Sayfa 2 Hicaz Halil İbrâhim Taşkent İndir
2690 Bülbülün çilesi yanmakmış güle Sayfa 1 Hicaz Yusuf Nalkesen İndir
2724 Cânân beni yâd etmiyor Sayfa 1 Hicaz Şevkî Bey İndir
2750 Can evimden yaralanmış Sayfa 1 Hicaz Ali Şenozan İndir
2754 Can hasta gözüm yaşlı gönül zâr ü perîşân Sayfa 1 Hicaz Ahmet Râsim Bey İndir
2759 Canım dağlar kuzum dağlar Sayfa 1 Hicaz Hacı Arif Bey İndir
2790 Cefâdan hiç usanmazsın Sayfa 1 Hicaz Mahmut Celâleddin Paşa İndir
2798 Cemâlin benziyor ay’a kara kaşların yay’a Sayfa 1 Hicaz Ûdî Serkis Efendi İndir
2805 Cemiyyet-i dil koymadı mestâne nigâhın Sayfa 1 Hicaz Tanbûri Ali Efendi İndir
2805 Cemiyyet-i dil koymadı mestâne nigâhın Sayfa 2 Hicaz Tanbûri Ali Efendi İndir
2813 Cevr-i hicrin artırır feryâdımı Sayfa 1 Hicaz Kemânî Bülbülî Sâlih Efendi İndir
2813 Cevr-i hicrin artırır feryâdımı Sayfa 2 Hicaz Kemânî Bülbülî Sâlih Efendi İndir
2816 Cevrine yok sînede tâb ü tüvân Sayfa 1 Hicaz Hâfız İbrâhim Efendi İndir
2820 Cevr-i yâre sabır buldum ömrüm ahzâna kaldı Sayfa 1 Hicaz Râkım Elkutlu İndir
2829 Ciğerde nâr-ı hasret açtı dağlar Sayfa 1 Hicaz Rif’at Bey İndir
2831 Cihanda biricik sevdiğim sensin Sayfa 1 Hicaz Refik Fersan İndir
2836 Cihanı hüsnüne meftun eden şûh-i cihansın sen Sayfa 1 Hicaz Zaharya İndir
2836 Cihanı hüsnüne meftun eden şûh-i cihansın sen Sayfa 2 Hicaz Zaharya İndir
2838 Hayret bu kadar severken nasıl da değiştin birden Sayfa 1 Hicaz Engin Çır İndir
2838 Hayret bu kadar severken nasıl da değiştin birden Sayfa 2 Hicaz Engin Çır İndir
2840 Cihan zülfüne vâ-beste Sayfa 1 Hicaz Kemânî Sebuh İndir
2866 Çağıran özlemi bir bestede Hicaz oluyor Sayfa 1 Hicaz Yılmaz Yüksel İndir
2866 Çağıran özlemi bir bestede Hicaz oluyor Sayfa 2 Hicaz Yılmaz Yüksel İndir
2873 Çaldırıp çalgıyı rakkaseleri oynatalım Sayfa 1 Hicaz Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
2882 Çamlar altında uzattı dest-i nâzı bir peri Sayfa 1 Hicaz Mustafa Sunar İndir
2892 Çâre bulan olmadı bu yâreye Sayfa 1 Hicaz Ahmet Râsim Bey İndir
2897 Çâresiz bir derde düştüm gurbet eller ağlasın Sayfa 1 Hicaz Nihat Adlim İndir
2906 Çatılmış kaşlarınla kime düşman gibisin Sayfa 1 Hicaz Yusuf Nalkesen İndir
2909 Çehrende baharın açılan gülleri solmuş Sayfa 1 Hicaz Mildan Niyâzi Ayomak İndir
2917 Çekildim sâkıyâ ben âlem-i aşk u muhabbetten Sayfa 1 Hicaz Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
2917 Çekildim sâkıyâ ben âlem-i aşk u muhabbetten Sayfa 2 Hicaz Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
2933 Çeksen kendini benden uzak yerlere gitsen Sayfa 1 Hicaz Hasan Soysal İndir
2963 Çeşm-i âhû bir nigâre Sayfa 1 Hicaz Hilmi Bey(Sâzende-i Hassa) İndir
2972 Çeşm-i mahmûrun sebeptir nâle vü feryâdıma Sayfa 1 Hicaz Asdik Ağa İndir
2972 Çeşm-i mahmûrun sebeptir nâle vü feryâdıma Sayfa 2 Hicaz Asdik Ağa İndir
3000 Çıkıp arz-ı cemâl eyle bahâre Sayfa 1 Hicaz Medenî Aziz Efendi İndir
3004 Çıkmadın bir lâhza kalbimden hayatım sen misin Sayfa 1 Hicaz Mehmet Yürü (Nasib’in) İndir
3004 Çıkmadın bir lâhza kalbimden hayatım sen misin Sayfa 2 Hicaz Mehmet Yürü (Nasib’in) İndir
3008 Çıksam şu dağların yücelerine Sayfa 1 Hicaz Arif Sâmi Toker İndir
3010 Çıktıkca sûz-i dil’den cânâ fegân ü nâle Sayfa 1 Hicaz Hacı Arif Bey(Kanûnî) İndir
3010 Çıktıkca sûz-i dil’den cânâ fegân ü nâle Sayfa 2 Hicaz Hacı Arif Bey(Kanûnî) İndir
3039 Çiçekler takmış başına Sayfa 1 Hicaz Sabri Süha Ansen İndir
3049 Çileli gönüller hep yemin eder yeşile Sayfa 1 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
3053 Çisi çisi yağan sensin susuz kalan yüreğime Sayfa 1 Hicaz Erol Ünal Karabıyık İndir
3053 Çisi çisi yağan sensin susuz kalan yüreğime Sayfa 2 Hicaz Erol Ünal Karabıyık İndir
3071 Çoktan beridir çâre ne mahrûm-i visâlim Sayfa 1 Hicaz Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
3073 Çoktan beri gönlümdeki yârem yine azdı Sayfa 1 Hicaz Fahri Gürsoydan İndir
3079 Çoktur gönülde dağ-ı melâlim Sayfa 1 Hicaz Dede Efendi İndir
3080 Çok yaşa sen Ayşe Sayfa 1 Hicaz Muhlis Sabahattin Ezgi İndir
3085 Çok zamanlar ben yaşattım serseri vicdânımı Sayfa 1 Hicaz Bîmen Şen İndir
3085 Çok zamanlar ben yaşattım serseri vicdânımı Sayfa 2 Hicaz Bîmen Şen İndir
3117 Dağda tavşanlar uyur ninni Sayfa 1 Hicaz Tanbûri Cemil Bey İndir
3128 Dağlar arasında bir pınar görsen Sayfa 1 Hicaz Bilge Özgen İndir
3131 Dağlar dağlar viran dağlar Sayfa 1 Hicaz _ İndir
3136 Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlâ’m seni Sayfa 1 Hicaz Halil İbrâhim Taşkent İndir
3139 Daha kaç yıl gözlerim yollarına bakacak Sayfa 1 Hicaz Hasan Dede Dinç İndir
3143 Dâim etsin Hazret-i Sultan Hamid Hanı Hüdâ Sayfa 1 Hicaz Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
3157 Dalgındı siyah gözlerin ilk gördüğüm akşam seni Sayfa 1 Hicaz Ali Şenozan İndir
3157 Dalgındı siyah gözlerin ilk gördüğüm akşam seni Sayfa 2 Hicaz Ali Şenozan İndir
3181 Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler Sayfa 1 Hicaz Bilge Özgen İndir
3187 Değdi saçlarıma bahar gülleri Sayfa 1 Hicaz Bekirof (Azerî) İndir
3196 Değişmiyor kaderim günlerim derd içinde Sayfa 1 Hicaz Nihat Adlim İndir
3204 Dehr olmada bu sûr ile ma’mûr-ı meserret Sayfa 1 Hicaz Hâfız Ahmet Efendi İndir
3212 Deli gönül gezer gezer gelirsin Sayfa 1 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
3219 Demedim hicrânımı ellere yarar diye Sayfa 1 Hicaz Şükrü Tunar İndir
3222 Demem cânâ beni yâd et Sayfa 1 Hicaz Şevkî Bey İndir
3258 Derdim artar senden ayrılsam Sayfa 1 Hicaz Emin Akan İndir
3261 Derdimi arz etmeğe ol şûha bir bulmadım Sayfa 1 Hicaz Ali Bey (Enderûnî-Hanende) İndir
3267 Derdimin dermânı yok ağlamak istiyorum Sayfa 1 Hicaz Ûdî Hırant Kenkiloğlu İndir
3270 Derdimi ummana döktüm âsumâna inledim Sayfa 1 Hicaz Şerif İçli İndir
3270 Derdimi ummana döktüm âsumâna inledim Sayfa 2 Hicaz Şerif İçli İndir
3280 Yaz beni bir kenara aklında kalsın Sayfa 1 Hicaz Erkan Yüksel İndir
3281 Boynunu bükme dolap (Dertli dolap) Sayfa 1 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
3300 Derman budur her derde Sayfa 1 Hicaz Zeki Altun (Hâfız) İndir
3329 Dıştan viran bağlıyım (TUNA) Sayfa 1 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
3346 Dilberân içre menendim yok ben ancak bahtiyar Sayfa 1 Hicaz Medenî Aziz Efendi İndir
3369 Dilde bir bî-çâre aşkın hükmüdür ülfet değil Sayfa 1 Hicaz Fahri Gürsoydan İndir
3389 Dilerim bûse olup kalmağı her an dudağında Sayfa 1 Hicaz Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
3389 Dilerim bûse olup kalmağı her an dudağında Sayfa 2 Hicaz Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
3404 Dil harâb-ı aşkın oldu nâil-i vuslat diler Sayfa 1 Hicaz Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
3451 Gurbette olduğum günlerden beri Sayfa 1 Hicaz Ziyâ Taşkent İndir
3451 Gurbette olduğum günlerden beri Sayfa 2 Hicaz Ziyâ Taşkent İndir
3454 Dil şâd olacak diye kaç yıl avuttu felek Sayfa 1 Hicaz Avni Anıl İndir
3464 Dil yâresini andıracak yâre bulunmaz Sayfa 1 Hicaz Şevkî Bey İndir
3488 Diyecekler bu dünyâdan biri vardı geldi geçti Sayfa 1 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
3488 Diyecekler bu dünyâdan biri vardı geldi geçti Sayfa 2 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
3506 Doktor dermân kâr etmez Sayfa 1 Hicaz Râdife Erten İndir
3507 Doktor ne için nabzımı aldın ele söyle Sayfa 1 Hicaz Şevkî Bey İndir
3507 Doktor ne için nabzımı aldın ele söyle Sayfa 2 Hicaz Şevkî Bey İndir
3511 Dolanam şem’ine pervâne gibi ben senin âh Sayfa 1 Hicaz Kara İsmail Ağa İndir
3511 Dolanam şem’ine pervâne gibi ben senin âh Sayfa 2 Hicaz Kara İsmail Ağa İndir
3511 Dolanam şem’ine pervâne gibi ben senin âh Sayfa 3 Hicaz Kara İsmail Ağa İndir
3512 Hatırlamam seni şimdi yanıp da açılan bir gülde… Sayfa 1 Hicaz Hasan Soysal İndir
3512 Hatırlamam seni şimdi yanıp da açılan bir gülde… Sayfa 2 Hicaz Hasan Soysal İndir
3514 Dolaşır dururum boş yere neden Sayfa 1 Hicaz Avni Anıl İndir
3519 Doldur kadehi aşk için dudağa değsin Sayfa 1 Hicaz Azmi Tuğrul İndir
3519 Doldur kadehi aşk için dudağa değsin Sayfa 2 Hicaz Azmi Tuğrul İndir
3521 Dolduruyor gönlümü senin sevgin Allah’ım Sayfa 1 Hicaz Kenan Olguncan İndir
3526 Dosttan haber kim getirir Sayfa 1 Hicaz Halil İbrâhim Taşkent İndir
3576 Durdurun saatleri saatleri durdurun Sayfa 1 Hicaz İsmail Ötenkaya İndir
3594 Dur şöyle o gözlerle bana bir daha bak Sayfa 1 Hicaz Refik Fersan İndir
3594 Dur şöyle o gözlerle bana bir daha bak Sayfa 2 Hicaz Refik Fersan İndir
3596 Duruşun edâlı ahkâm kesiyor Sayfa 1 Hicaz Ünsal Silleli İndir
3608 Duymasın hissetmesin istemem bildiğimi Sayfa 1 Hicaz Ekrem Perk İndir
3610 Duysam acıyan kalbimi bir lâhza sesinden Sayfa 1 Hicaz Sâdun Aksüt İndir
3641 Dün gece ye’s ile kendimden geçtim Sayfa 1 Hicaz Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
3641 Dün gece ye’s ile kendimden geçtim Sayfa 2 Hicaz Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
3677 Düşeli derd-i firâkın ile sevdâya mey’e Sayfa 1 Hicaz Cinuçen Tanrıkorur İndir
3677 Düşeli derd-i firâkın ile sevdâya mey’e Sayfa 2 Hicaz Cinuçen Tanrıkorur İndir
3687 Düşmesin miskin gönüller zülf-i anber-bûlere Sayfa 1 Hicaz Zaharya İndir
3687 Düşmesin miskin gönüller zülf-i anber-bûlere Sayfa 2 Hicaz Zaharya İndir
3690 Düşse zülfünden arak ruhsâr-ı cânân üstüne Sayfa 1 Hicaz Halil Efendi(Cerrahpaşa Müezzini) İndir
3693 Düştü cânâ âkıbet sevdâ-yı aşk Sayfa 1 Hicaz Hacı Mehmet Efendi İndir
3714 Düştüm gurbet batağına Sayfa 1 Hicaz Necdet Varol İndir
3714 Düştüm gurbet batağına Sayfa 2 Hicaz Necdet Varol İndir
3733 Düşüverdim Mecnun gibi dillere Sayfa 1 Hicaz Avni Anıl İndir
3737 Ebrûlerinin zahmı nihandır ciğerimde Sayfa 1 Hicaz _ “Sultan II.Mahmut (Adlî)” İndir
3747 Ederken ol perî-peyker tekellüm Sayfa 1 Hicaz Medenî Aziz Efendi İndir
3773 Efzûn oluyor günden güne hâl-i melâlim Sayfa 1 Hicaz Hacı Arif Bey İndir
3776 Eğer gideceksen bana söyleme Sayfa 1 Hicaz Yılmaz Yüksel İndir
3776 Eğer gideceksen bana söyleme Sayfa 2 Hicaz Yılmaz Yüksel İndir
3778 Eğilmez başın gibi gökler bulutlu efem Sayfa 1 Hicaz Kaptanzâde Ali Rızâ Bey İndir
3779 Eğilmez başın gibi gökler bulutlu efem Sayfa 1 Hicaz Fahri Kopuz İndir
3780 Eğmiş de başını çeşmeye gider Sayfa 1 Hicaz Hasan Soysal İndir
3780 Eğmiş de başını çeşmeye gider Sayfa 2 Hicaz Hasan Soysal İndir
3788 Ehl-i zevkin neş’esi kaçmış yıkılmış lânesi Sayfa 1 Hicaz Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
3794 El çek tabib el çek yaram üstünden Sayfa 1 Hicaz Ali Şenozan İndir
3794 El çek tabib el çek yaram üstünden Sayfa 2 Hicaz Ali Şenozan İndir
3795 El çek tabib el çek yaram üstünden Sayfa 1 Hicaz Selâhattin İnal İndir
3801 El-aman ey nûr-i dîdem el-aman Sayfa 1 Hicaz Medenî Aziz Efendi İndir
3804 Elâ gözlerine kurban olduğum Sayfa 1 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
3808 Elâ gözlü nazlı dilber koma beni el yerine Sayfa 1 Hicaz Turhan Toper İndir
3821 Elhan ile bir aşkı terennüm ediyorken Sayfa 1 Hicaz Cevdet Çağla İndir
3821 Elhan ile bir aşkı terennüm ediyorken Sayfa 2 Hicaz Cevdet Çağla İndir
3822 Elim sustu telim sustu dil sustu Sayfa 1 Hicaz Yusuf Nalkesen İndir
3832 Elini koyma rûy-i âline çek kıskanırım Sayfa 1 Hicaz Halit Bey İndir
3842 Ellerin yanında sitem eyleme Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Şensoy İndir
3842 Ellerin yanında sitem eyleme Sayfa 2 Hicaz Alâeddin Şensoy İndir
3847 Elmalıya vurgunum aman (ELMALI KANTOSU) Sayfa 1 Hicaz Hânende Nasîbe Hanım İndir
3850 Eltâfın eğer etmez ise zerrece erzân Sayfa 1 Hicaz Hacı Fâik Bey İndir
3850 Eltâfın eğer etmez ise zerrece erzân Sayfa 2 Hicaz Hacı Fâik Bey İndir
3887 Enginde yavaş yavaş günün minesi soldu Sayfa 1 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
3887 Enginde yavaş yavaş günün minesi soldu Sayfa 2 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
3894 Erbâbı ile sûziş-i dağa alışırdur Sayfa 1 Hicaz Ebû-Bekir Ağa İndir
3910 Erkilet güzeli bağlar bozuyor Sayfa 1 Hicaz _ İndir
3922 Esîrindir benim gönlüm Sayfa 1 Hicaz Leylâ Saz İndir
3924 Esiyor sevgi rüzgârı dallarımda Sayfa 1 Hicaz Güner Erman İndir
3924 Esiyor sevgi rüzgârı dallarımda Sayfa 2 Hicaz Güner Erman İndir
3937 Estergon Kal’ası Sayfa 1 Hicaz _ İndir
3943 Eşimden ayrıldım gözyaşım durmaz (YARALI CEYLÂNIM) Sayfa 1 Hicaz Kadri Şençalar İndir
3950 Etme bu rütbe nâz şîvekârım Sayfa 1 Hicaz Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
3954 Etmesin avdet melâl-i intizâr Sayfa 1 Hicaz Şevkî Bey İndir
4004 Ey bâd-ı sabâ sünbül-i reyhânıma değme Sayfa 1 Hicaz Necmi Pişkin İndir
4033 Ey büt-i nev-edâ olmuşum müptelâ Sayfa 1 Hicaz Dede Efendi İndir
4037 Ey cânım ilham perîm sen iştihârımsın benim Sayfa 1 Hicaz Râkım Elkutlu İndir
4043 Ey çerh-i sitemger dil-i nâlâna dokunma Sayfa 1 Hicaz Medenî Aziz Efendi İndir
4046 Ey çeşm-i âhû hicr ile tenhâlara saldın beni Sayfa 1 Hicaz Dede Efendi İndir
4048 Ey çeşm-i siyâh gönlümü müjgânla harâb et Sayfa 1 Hicaz Nezahat Soysev İndir
4054 Ey dil diyemem “Yar bana yâr olsan n’olurdu” Sayfa 1 Hicaz Şevkî Bey İndir
4056 Ey dil ne bitmez bu âh ü vâhın Sayfa 1 Hicaz Hacı Arif Bey İndir
4079 Ey fürûğ-ı mâh-ı hüsn ez rûy-i rahşân-ı şûma Sayfa 1 Hicaz Bolâhenk Nûri Bey İndir
4079 Ey fürûğ-ı mâh-ı hüsn ez rûy-i rahşân-ı şûma Sayfa 2 Hicaz Bolâhenk Nûri Bey İndir
4079 Ey fürûğ-ı mâh-ı hüsn ez rûy-i rahşân-ı şûma Sayfa 3 Hicaz Bolâhenk Nûri Bey İndir
4079 Ey fürûğ-ı mâh-ı hüsn ez rûy-i rahşân-ı şûma Sayfa 4 Hicaz Bolâhenk Nûri Bey İndir
4097 Ey gonce-dehen şerbetine cânımı kandır Sayfa 1 Hicaz Hacı Arif Bey İndir
4137 Ey gül-i yektâ-yı gülzâr-ı ümid Sayfa 1 Hicaz Lâtif Efendi İndir
4152 Ey hevâî meşreb oldun bâisi berbâdımın Sayfa 1 Hicaz Şevkî Bey İndir
4163 Ey kaşı-keman etmede aşkın beni nâlân Sayfa 1 Hicaz Rif’at Bey İndir
4169 Ey ki dosttan âşıkam âşık-ı zârem çi künem Sayfa 1 Hicaz İbrâhim Paşa (Dâmat) İndir
4169 Ey ki dosttan âşıkam âşık-ı zârem çi künem Sayfa 2 Hicaz İbrâhim Paşa (Dâmat) İndir
4169 Ey ki dosttan âşıkam âşık-ı zârem çi künem Sayfa 3 Hicaz İbrâhim Paşa (Dâmat) İndir
4169 Ey ki dosttan âşıkam âşık-ı zârem çi künem Sayfa 4 Hicaz İbrâhim Paşa (Dâmat) İndir
4169 Ey ki dosttan âşıkam âşık-ı zârem çi künem Sayfa 5 Hicaz İbrâhim Paşa (Dâmat) İndir
4179 Ey meh-i nâzım sana dil bendedir Sayfa 1 Hicaz Osep Ağa (Ebeyan) İndir
4180 Ey mehlika ey gül-beden Sayfa 1 Hicaz Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
4231 Ey rûh-i revân dilber-i nâzende vü cânım Sayfa 1 Hicaz Hayri Yenigün İndir
4231 Ey rûh-i revân dilber-i nâzende vü cânım Sayfa 2 Hicaz Hayri Yenigün İndir
4265 Ey şanlı beldenin kahraman kızı (MUDANYAKIZI) Sayfa 1 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
4326 Ey yârenler bu dünyâda bir gün atlı da yaya da…(UNUTULUR) Sayfa 1 Hicaz Münir Nûrettin Selçuk İndir
4326 Ey yârenler bu dünyâda bir gün atlı da yaya da…(UNUTULUR) Sayfa 2 Hicaz Münir Nûrettin Selçuk İndir
4347 Eyledin şeydâ beni ey gül-beden Sayfa 1 Hicaz Ali Bey (Enderûnî-Hanende) İndir
4347 Eyledin şeydâ beni ey gül-beden Sayfa 2 Hicaz Ali Bey (Enderûnî-Hanende) İndir
4348 Eyledin tatlı sesinle beni ihyâ o gece Sayfa 1 Hicaz Mehmet Yürü (Nasib’in) İndir
4348 Eyledin tatlı sesinle beni ihyâ o gece Sayfa 2 Hicaz Mehmet Yürü (Nasib’in) İndir
4365 Eyyâm-ı safâ geçti diye ağlama bülbül Sayfa 1 Hicaz Neyzen Rızâ Bey İndir
4390 Fecrim güneşim neş’e-i kalbim emelimsin Sayfa 1 Hicaz Abdülkâdir Gökmen İndir
4453 Fincanı taştan oyarlar Sayfa 1 Hicaz _ İndir
4469 Firâkınla yansa ten yine vuslat dilemem Sayfa 1 Hicaz Avni Anıl İndir
4471 Firâkınla zâlim harâb oldu can Sayfa 1 Hicaz Şevkî Bey İndir
4479 Firkatin aldı bütün neşve-i tâb’ım bu gece Sayfa 1 Hicaz Bîmen Şen İndir
4504 Gâh mey aradım gâh sevgili gâh san’ata hayran Sayfa 1 Hicaz İsmail Baha Sürelsan İndir
4526 Gamsız yaşarım eğlenirim zevk ederim ben Sayfa 1 Hicaz Yesârî Asım Arsoy İndir
4527 Gam u âlâm beni her an safâ vü neş’eyâb eyler Sayfa 1 Hicaz Şevkî Bey İndir
4535 Gamzesi bir tir-i sevdâ dîdeler sayyâd-ı dil Sayfa 1 Hicaz Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
4542 Garipleşir geceler sevenlerin gönlünde Sayfa 1 Hicaz Yusuf Nalkesen İndir
4542 Garipleşir geceler sevenlerin gönlünde Sayfa 2 Hicaz Yusuf Nalkesen İndir
4552 Gece gündüz hep karşımda Sayfa 1 Hicaz Burhan Durucu İndir
4568 Geceleyin bir ses böler uykumu Sayfa 1 Hicaz Hasan Soysal İndir
4660 Gel bende güzellikten bir daha imtihan ol Sayfa 1 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
4674 Gel bir daha gül rûyini aç handeni göster Sayfa 1 Hicaz Bîmen Şen İndir
4702 Geldim ekin biçmeye daldım güzel seçmeye Sayfa 1 Hicaz Hamdi Tokay İndir
4759 Gel harâb-ı hasretim bilmez misin hicran nedir Sayfa 1 Hicaz Bîmen Şen İndir
4780 Gelirim demiştin giderken hani Sayfa 1 Hicaz İrfan Özbakır İndir
4821 Gel nazlı güzel gel bana can ver gülüşünle Sayfa 1 Hicaz Ûdî Hırant (Kenkiloğlu) İndir
4832 Gel sevgili bir yaz günümüz neş’eli olsun Sayfa 1 Hicaz Orhan H.Öztürk İndir
4832 Gel sevgili bir yaz günümüz neş’eli olsun Sayfa 2 Hicaz Orhan H.Öztürk İndir
4836 Gel sevgilim gel geçmiyor sensiz hayat Sayfa 1 Hicaz Muzaffer İlkar İndir
4838 Gel sevgilim son ümit yalnız sendedir artık Sayfa 1 Hicaz Arif Sâmi Toker İndir
4841 Gel sîneme mihman bu gece ey gül-i ter gel Sayfa 1 Hicaz Adnan Koray İndir
4861 Gemi kalkar sulara akar Sayfa 1 Hicaz _ İndir
4862 Gemilerde tâlim var Sayfa 1 Hicaz _ İndir
4901 Gidem dedim aman yârenlerim darıldı(Yârelerim dirildi) Sayfa 1 Hicaz _ İndir
4969 Gittin de bıraktın beni aylarca kederde Sayfa 1 Hicaz Münir Nûrettin Selçuk İndir
4999 Göğsümden kaçıp gittin Sayfa 1 Hicaz Refik Fersan İndir
5022 Gölgelendi yine sular hayâlin kaldı derinde Sayfa 1 Hicaz Edip Kayhan Özışık İndir
5026 Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz Sayfa 1 Hicaz Yusuf Nalkesen İndir
5041 Gönlümde açmadan solan bir gülsün (GÖNLÜMDE AÇMADAN SOLAN..) Sayfa 1 Hicaz Şekip Ayhan Özışık İndir
5041 Gönlümde açmadan solan bir gülsün (GÖNLÜMDE AÇMADAN SOLAN..) Sayfa 2 Hicaz Şekip Ayhan Özışık İndir
5076 Gönlüm ne dertlidir ne de bahtiyar Sayfa 1 Hicaz Ahmet Hatipoğlu İndir
5076 Gönlüm ne dertlidir ne de bahtiyar Sayfa 2 Hicaz Ahmet Hatipoğlu İndir
5085 Gönlümse eğer istediğin al senin olsun Sayfa 1 Hicaz Mustafa Nâfiz Irmak İndir
5093 Gönlümü aldın güzel kalbimi çaldın güzel Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
5094 Gönlümü avutamadım Sayfa 1 Hicaz Ferit Sıdal İndir
5107 Gönlümü ihyâ eden günden güne sensin benim Sayfa 1 Hicaz Klârnetçi İbrâhim Efendi İndir
5108 Gönlümü kaptırdım bir güzel gözlüye Sayfa 1 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
5110 Gönlümü mir’at-ı hüsnün seyri hayran eyledi Sayfa 1 Hicaz Hacı Fâik Bey İndir
5127 Gönlümün içindedir gözden ırak sevdiğim Sayfa 1 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
5127 Gönlümün içindedir gözden ırak sevdiğim Sayfa 2 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
5132 Gönlümün şarkısını gözlerinde okurum Sayfa 1 Hicaz Muzaffer İlkar İndir
5132 Gönlümün şarkısını gözlerinde okurum Sayfa 2 Hicaz Muzaffer İlkar İndir
5140 Gönlüm yanıyor hasretinin kor ateşinden Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
5142 Gönlüm yaralı bilmiyorum yar bana n’oldu Sayfa 1 Hicaz Kadri Şençalar İndir
5153 Gönlünü versen bana (YAMAN KIZ) Sayfa 1 Hicaz Burhânettin Deran İndir
5164 Gönül aylarca ateşli aşkınla … Sayfa 1 Hicaz Şükrü Tunar İndir
5172 Gönül bilmez gönül bilmez Sayfa 1 Hicaz Nihat Adlim İndir
5188 Gönüldeki tomurcuklar güldür geçilmez Sayfa 1 Hicaz Amir Ateş İndir
5189 Gönülden bağlıydım sana yakındım Sayfa 1 Hicaz Ûdî Hırant (Kenkiloğlu) İndir
5189 Gönülden bağlıydım sana yakındım Sayfa 2 Hicaz Ûdî Hırant (Kenkiloğlu) İndir
5190 Gönülden bağlıyım sevgili sana Sayfa 1 Hicaz Türkân Öncü İndir
5190 Gönülden bağlıyım sevgili sana Sayfa 2 Hicaz Türkân Öncü İndir
5210 Gönül geçmiş baharı an Sayfa 1 Hicaz Fethi Karamahmudoğlu İndir
5213 Gönül gel gitme gurbete Sayfa 1 Hicaz Sâdi Hoşses İndir
5215 Gönül giryân ü nâlândır senin derd-i firâkınla Sayfa 1 Hicaz Mûsa Süreyyâ Bey İndir
5238 Gönüllerde taht kurdun oldun gerçek bir ece Sayfa 1 Hicaz Akın Özkan İndir
5238 Gönüllerde taht kurdun oldun gerçek bir ece Sayfa 2 Hicaz Akın Özkan İndir
5252 Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin Sayfa 1 Hicaz Muzaffer İlkar İndir
5252 Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin Sayfa 2 Hicaz Muzaffer İlkar İndir
5254 Gönül sana çöl suya hasret kalmış susuyor Sayfa 1 Hicaz Burhan Durucu İndir
5268 Gönül verdim bir zâlime Sayfa 1 Hicaz Ali Ağa (Kemânî) İndir
5272 Gönül vermek dillerde kolay Sayfa 1 Hicaz Erol Sayan İndir
5275 Gönül yarasından acı duyanlar Sayfa 1 Hicaz Selâhattin Pınar İndir
5333 Görmedim ömrümün âsûde geçen bir demini Sayfa 1 Hicaz Kadri Şençalar İndir
5335 Görmek için Leylâ’yı Mecnûn çöllerden geçer Sayfa 1 Hicaz İsmail Demirkıran İndir
5335 Görmek için Leylâ’yı Mecnûn çöllerden geçer Sayfa 2 Hicaz İsmail Demirkıran İndir
5348 Görmez oldum sevdiğim sen mâhımı Sayfa 1 Hicaz Hacı Arif Bey İndir
5348 Görmez oldum sevdiğim sen mâhımı Sayfa 2 Hicaz Hacı Arif Bey İndir
5354 Görmüşüz âteş-i sûzânını bilmez değiliz Sayfa 1 Hicaz Ali Rızâ Bey İndir
5393 Gösterir ebr-i şitâdan başka tâb Sayfa 1 Hicaz Rif’at Bey İndir
5413 Gözler gözlerden ayrı (GURBETE NE LÜZÛM VAR) Sayfa 1 Hicaz Cengiz Cermen İndir
5422 Gözlerimden boşalan damla damla yaşımla Sayfa 1 Hicaz Amir Ateş İndir
5422 Gözlerimden boşalan damla damla yaşımla Sayfa 2 Hicaz Amir Ateş İndir
5424 Gözlerimden yüzün kulaklarımdan sesin silinmedi senelerdir Sayfa 1 Hicaz Muzaffer İlkar İndir
5430 Gözlerime bakma hiç kendini göremezsin Sayfa 1 Hicaz Ünsal Silleli İndir
5439 Gözlerimin bebeğinde kalbimin gizli yerinde… Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Şensoy İndir
5441 Gözlerim yaş doldu gülemiyorum Sayfa 1 Hicaz Ümit Gürelman İndir
5466 Gözlerin gözlerimde tutuşuyor yanıyor Sayfa 1 Hicaz Sabri Süha Ansen İndir
5480 Gözlerin kömür senin bakışın ömür senin Sayfa 1 Hicaz Avni Anıl İndir
5481 Gözlerinle konuşsan benimle Sayfa 1 Hicaz Zekâi Tunca İndir
5481 Gözlerinle konuşsan benimle Sayfa 2 Hicaz Zekâi Tunca İndir
5481 Gözlerinle konuşsan benimle Sayfa 3 Hicaz Zekâi Tunca İndir
5501 Gözümde nem saçımda kar… Sayfa 1 Hicaz İsmail Hakkı Fencioğlu İndir
5518 Gözüm nûru canım benim Sayfa 1 Hicaz Medenî Aziz Efendi İndir
5521 Gözümün tükenmez yaşları neden Sayfa 1 Hicaz Edip Erten İndir
5533 Gözyaşımda saklısın ağlayamam ben Sayfa 1 Hicaz Zekâi Tunca İndir
5533 Gözyaşımda saklısın ağlayamam ben Sayfa 2 Hicaz Zekâi Tunca İndir
5539 Gözyaşlarımı görsen acırsın Sayfa 1 Hicaz Ûdî Hırant (Kenkiloğlu) İndir
5549 Gurbet ele düşeli söndü umudum Sayfa 1 Hicaz Nihat Adlim İndir
5549 Gurbet ele düşeli söndü umudum Sayfa 2 Hicaz Nihat Adlim İndir
5577 Gül açarken bahçemde hep hayâlin gülümser uzaktan bana Sayfa 1 Hicaz Nihâl Erkutun İndir
5609 Güldün de gönlüme güller açıldı Sayfa 1 Hicaz Remzi Akansel İndir
5616 Gülen gözlerini çok seviyorum Sayfa 1 Hicaz Bilge Özgen İndir
5654 Güller derilir kalpler serilir Sayfa 1 Hicaz Fethi Karamahmudoğlu İndir
5662 Güller kızarır şerm ile ol gonce gülünce Sayfa 1 Hicaz İbrâhim Ağa İndir
5662 Güller kızarır şerm ile ol gonce gülünce Sayfa 2 Hicaz İbrâhim Ağa İndir
5673 Gülmedi şu bahtım gülmedi gitti Sayfa 1 Hicaz Sâdi Hoşses İndir
5690 Gül rûyini bûs eylediğim günleri andım Sayfa 1 Hicaz Esin Seçkin İndir
5692 Gül sen gülün olayım Sayfa 1 Hicaz Sâdi Hoşses İndir
5716 Gülşen-i hüsnüne kimler varıyor Sayfa 1 Hicaz Rif’at Bey İndir
5720 Gülünce gözlerinin içi gülüyor (KENDİMİ SENDEN ALAMIYORUM) Sayfa 1 Hicaz İrfan Özbakır İndir
5720 Gülünce gözlerinin içi gülüyor (KENDİMİ SENDEN ALAMIYORUM) Sayfa 2 Hicaz İrfan Özbakır İndir
5728 Gülüşün başka senin baharlar yazlar gibi Sayfa 1 Hicaz Fethi Karamahmudoğlu İndir
5754 ANNEYE NİNNİ (Gümüş saçlarına…) Sayfa 1 Hicaz Münir Nûrettin Selçuk İndir
5754 ANNEYE NİNNİ (Gümüş saçlarına…) Sayfa 2 Hicaz Münir Nûrettin Selçuk İndir
5759 Gün batar bülbül susar güller solar Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
5759 Gün batar bülbül susar güller solar Sayfa 2 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
5764 Gün be gün yaşanan o hâtırayı unutup boş yere atmak olmaz ki Sayfa 1 Hicaz Avni Anıl İndir
5764 Gün be gün yaşanan o hâtırayı unutup boş yere atmak olmaz ki Sayfa 2 Hicaz Avni Anıl İndir
5771 Günden güne rûhum daha yorgun daha argın Sayfa 1 Hicaz Bîmen Şen İndir
5784 Gündüzüm karanlık gecem uykusuz Sayfa 1 Hicaz Nûri Halil Poyraz İndir
5821 Günleri beklerken yılları buldu Sayfa 1 Hicaz Sâim Küçüktanış İndir
5830 Gün olur belki diner gönlüme dolan bu sızı Sayfa 1 Hicaz Kutlu Payaslı İndir
5843 Güzele bakması sevaptır derler Sayfa 1 Hicaz Nûrettin Demirtaş İndir
5843 Güzele bakması sevaptır derler Sayfa 2 Hicaz Nûrettin Demirtaş İndir
5845 Güzel gel aklımı aldın Sayfa 1 Hicaz Dede Efendi İndir
5851 Güzel gözlüm şirin sözlüm sevdim âh seni Sayfa 1 Hicaz Özgen Gürbüz İndir
5851 Güzel gözlüm şirin sözlüm sevdim âh seni Sayfa 2 Hicaz Özgen Gürbüz İndir
5853 Güzelim ben seni sevdim seveli Sayfa 1 Hicaz Mahmut Celâleddin Paşa İndir
5885 Güzel sana gönül verdim Sayfa 1 Hicaz Refik Fersan İndir
5896 Güz yeli eser eser duman düşmüş dağlardan Sayfa 1 Hicaz Ali Şenozan İndir
5899 Haber bekliyorum bak yine ben penbe şafaktan Sayfa 1 Hicaz Gündoğdu Duran İndir
5899 Haber bekliyorum bak yine ben penbe şafaktan Sayfa 2 Hicaz Gündoğdu Duran İndir
5900 Haber gelmez gönül vîrâne kaldı Sayfa 1 Hicaz Nâci Tektel İndir
5905 Haberin yok mu senin ey dil-i zâr Sayfa 1 Hicaz Leylâ Saz İndir
5930 Hâl-i nez’imde acırsın sevdiğim dinle beni Sayfa 1 Hicaz Şevkî Bey İndir
5940 Hâlâ mı güzel hâlime rahmetmeyeceksin Sayfa 1 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
5958 Halka-i zülfün dili bend eyledi sevdâya âh Sayfa 1 Hicaz Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
5961 Hançer-i aşkınla ey yâr gönlüm üzre vurma hiç Sayfa 1 Hicaz Ekrem Güyer İndir
5974 Hani ben giderken mahzun kalacak acıklı bir şarkı tutturacaktın Sayfa 1 Hicaz Ziyâ Taşkent İndir
5999 Harâb oldu dil-i nâ-şâd elinden Sayfa 1 Hicaz Kazasker Mustafa İzzet Efendi İndir
6008 Harmandalı efem bakıyor Sayfa 1 Hicaz _ İndir
6011 Hasret bana zından ediyor şu cihânı Sayfa 1 Hicaz Emin Akan İndir
6015 Hasret ile tükendi gelip geçti bu ömrüm Sayfa 1 Hicaz Erdoğan Berker İndir
6015 Hasret ile tükendi gelip geçti bu ömrüm Sayfa 2 Hicaz Erdoğan Berker İndir
6017 Hasret odu yaktı ciğerim ey rûh-i âlim Sayfa 1 Hicaz Tanbûri Ali Efendi İndir
6021 Hasret-i rûyinle giryân olduğum demdir bu dem Sayfa 1 Hicaz Gevrekzâde Mustafa Ağa İndir
6021 Hasret-i rûyinle giryân olduğum demdir bu dem Sayfa 2 Hicaz Gevrekzâde Mustafa Ağa İndir
6030 Hasretin bağrımı delip geçiyor Sayfa 1 Hicaz Mustafa Nâfiz Irmak İndir
6042 Hasretin sardı beni kolların saydım Sayfa 1 Hicaz Erdoğan Berker İndir
6042 Hasretin sardı beni kolların saydım Sayfa 2 Hicaz Erdoğan Berker İndir
6060 Hasretle geçti ömrüm baharım hem de yazım Sayfa 1 Hicaz Kadri Şençalar İndir
6060 Hasretle geçti ömrüm baharım hem de yazım Sayfa 2 Hicaz Kadri Şençalar İndir
6070 Hasta kalbimde açılmış kanayan bir yarasın Sayfa 1 Hicaz Selâhattin Pınar İndir
6070 Hasta kalbimde açılmış kanayan bir yarasın Sayfa 2 Hicaz Selâhattin Pınar İndir
6070 Hasta kalbimde açılmış kanayan bir yarasın Sayfa 3 Hicaz Selâhattin Pınar İndir
6079 Hastayım yaşıyorum görünmez hayâliyle Sayfa 1 Hicaz Ûdî Hırant Kenkiloğlu İndir
6083 Hastayım yalnızım seni yanımda sanıp da Sayfa 1 Hicaz Lem’î Atlı İndir
6083 Hastayım yalnızım seni yanımda sanıp da Sayfa 2 Hicaz Lem’î Atlı İndir
6117 Hayâl köşkümden içeri girdim ki… Sayfa 1 Hicaz Orhan Kızılsavaş İndir
6117 Hayâl köşkümden içeri girdim ki… Sayfa 2 Hicaz Orhan Kızılsavaş İndir
6123 Hayâlimde nasıl ki hâtıralar bir izse… Sayfa 1 Hicaz Nihat Adlim İndir
6133 Hayâlinle başbaşayım kalbimdir senin yerin Sayfa 1 Hicaz Sâdettin Sonat İndir
6181 Hazan aldı yine bağ-ı cihânı Sayfa 1 Hicaz Rif’at Bey İndir
6187 Hazan ile geçti gülşen-i bûstan Sayfa 1 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
6187 Hazan ile geçti gülşen-i bûstan Sayfa 2 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
6235 Hep sâye-i vaslında gönül şâd olacakken Sayfa 1 Hicaz Tanbûri Cemil Bey İndir
6235 Hep sâye-i vaslında gönül şâd olacakken Sayfa 2 Hicaz Tanbûri Cemil Bey İndir
6235 Hep sâye-i vaslında gönül şâd olacakken Sayfa 3 Hicaz Tanbûri Cemil Bey İndir
6240 Her akşam hüzünle batarken güneş Sayfa 1 Hicaz Ali Şenozan İndir
6240 Her akşam hüzünle batarken güneş Sayfa 2 Hicaz Ali Şenozan İndir
6247 Her bahçeden gül istersin Sayfa 1 Hicaz Zeki Duygulu İndir
6267 Her gece sevdâmın yalnızındayım Sayfa 1 Hicaz Suphi İdrisoğlu İndir
6277 Her gün eski bir rüyâ uykusuz gözlerimde Sayfa 1 Hicaz Zeki Müren İndir
6298 Her mevsim bahçesinden goncalar dermek için Sayfa 1 Hicaz Erol Güldiken İndir
6314 Her sabah tan yerinde ya sen olsan ya da hiç Sayfa 1 Hicaz İrfan Özbakır İndir
6342 Her şeyi bir anda silmiş gibisin Sayfa 1 Hicaz Seyfi Güldağı İndir
6357 Her zahm-ı ciğer-sûze devâkâr aranılmaz Sayfa 1 Hicaz Giriftzen Asım Bey İndir
6357 Her zahm-ı ciğer-sûze devâkâr aranılmaz Sayfa 2 Hicaz Giriftzen Asım Bey İndir
6403 Hicrân olacaksa bu aşkın sonu Sayfa 1 Hicaz Ali Şenozan İndir
6407 Hicrân ü elem açtı yine sînede yâre Sayfa 1 Hicaz Haydar Tatlıyay İndir
6408 Hicrân ü elem sîne-i pür-hûnumu dağlar Sayfa 1 Hicaz Cevdet Çağla İndir
6422 Hicrânla geçen günleri hasretle anarken Sayfa 1 Hicaz Zeki Arif Ataergin İndir
6435 Hicrinle yanar âh ederim ben Sayfa 1 Hicaz Hâfız Hüsnü Efendi (Enderûnî) İndir
6439 Hiç bir şeyde gözüm yok sen yanımda ol yeter Sayfa 1 Hicaz Fethi Karamahmudoğlu İndir
6450 Hiç gelmeyecek yazlara kaldıysa çiçekler Sayfa 1 Hicaz Burhan Durucu İndir
6469 Horozumun beş pençesi Sayfa 1 Hicaz _ İndir
6480 Hoştur bize meyhâne ki işret var içinde Sayfa 1 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
6510 Hülyâma doğan son güneşim son hevesimdi Sayfa 1 Hicaz Hüseyin Soysal İndir
6529 Hüsnüne güvenme ey rûyi mahım Sayfa 1 Hicaz Haydar Telhüner İndir
6529 Hüsnüne güvenme ey rûyi mahım Sayfa 2 Hicaz Haydar Telhüner İndir
6533 Hüsnüne söz var mı gâyet anlısın Sayfa 1 Hicaz Şevkî Bey İndir
6533 Hüsnüne söz var mı gâyet anlısın Sayfa 2 Hicaz Şevkî Bey İndir
6538 Hüznüm kederim değil mi belli Sayfa 1 Hicaz Karakaş (Avram) İndir
6539 Hüzün dolu aşkımın ıztırâbı derindir Sayfa 1 Hicaz Güngör Hoşses İndir
6554 Israr etmeyin söylemem sevdiğim kadının adını Sayfa 1 Hicaz Muzaffer İlkar İndir
6561 İç durma iç güzelim Sayfa 1 Hicaz Kadri Şençalar İndir
6574 İçimde bir yangın var sönmüyor bilir misin Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
6574 İçimde bir yangın var sönmüyor bilir misin Sayfa 2 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
6576 İçimde düğümlenen kuşkular yaman oldu Sayfa 1 Hicaz Fethi Karamahmudoğlu İndir
6579 İçimdeki aşkın sonsuz yıllardır beklenen sensin Sayfa 1 Hicaz Muzaffer İlkar İndir
6582 İçimdeki özlemi uyutamıyorum yâr Sayfa 1 Hicaz Adem Şâhin İndir
6583 İçimden bir ses diyor dönecektir o geri Sayfa 1 Hicaz Yusuf Nalkesen İndir
6583 İçimden bir ses diyor dönecektir o geri Sayfa 2 Hicaz Yusuf Nalkesen İndir
6584 İçimden çâresiz dertleri attım Sayfa 1 Hicaz Erol Özbayram İndir
6588 İçimden taşıyor özlem pınarı Sayfa 1 Hicaz Mahmut Oğul İndir
6623 İhtiyatlar silah çatmış düz yolun üstüne Sayfa 1 Hicaz _ İndir
6630 İki dudak arası bir zaman Sayfa 1 Hicaz Avni Anıl İndir
6630 İki dudak arası bir zaman Sayfa 2 Hicaz Avni Anıl İndir
6650 İlk sevdâ yeliyle gelen yaprağım Sayfa 1 Hicaz İlgün Soysev İndir
6650 İlk sevdâ yeliyle gelen yaprağım Sayfa 2 Hicaz İlgün Soysev İndir
6670 İnan artık gözünün yolları boş daldığına Sayfa 1 Hicaz Metin Everes İndir
6699 İndim yârin bahçesine gülden geçilmez Sayfa 1 Hicaz Dede Efendi İndir
6699 İndim yârin bahçesine gülden geçilmez Sayfa 2 Hicaz Dede Efendi İndir
6699 İndim yârin bahçesine gülden geçilmez Sayfa 3 Hicaz Dede Efendi İndir
6708 İnsanlar hazanla ölür Sayfa 1 Hicaz Erdoğan Yıldızel İndir
6721 İptilâ-yı derd-i aşkın var mı doktor çâresi Sayfa 1 Hicaz Kanûni Nasib İndir
6728 BİR GARİP ORHAN VELİ (İstanbul’da Boğaziçi’nde..) Sayfa 1 Hicaz Şekip Ayhan Özışık İndir
6728 BİR GARİP ORHAN VELİ (İstanbul’da Boğaziçi’nde..) Sayfa 2 Hicaz Şekip Ayhan Özışık İndir
6789 İzinde dolaşır bulamam seni Sayfa 1 Hicaz Ziyâ Taşkent İndir
6805 Kaç gün oldu nazlı yardan ayrıldım Sayfa 1 Hicaz Marko Çolakoğlu (Ûdî) İndir
6810 Kaç yıl geride kaldı eski coşkun arzular Sayfa 1 Hicaz Necip Mirkelâmoğlu İndir
6815 Kaç yıl oldu yârdan haber gelmedi Sayfa 1 Hicaz Hamdi Tokay İndir
6820 Kaçıyorum bucak bucak bir aşkından bir de senden Sayfa 1 Hicaz Metin Everes İndir
6834 Kader kime şikâyet edeyim seni bilemem Sayfa 1 Hicaz Avni Anıl İndir
6836 Kader böyle istiyor çâre yok biliyorum Sayfa 1 Hicaz Necdet Tokatlıoğlu İndir
6836 Kader böyle istiyor çâre yok biliyorum Sayfa 2 Hicaz Necdet Tokatlıoğlu İndir
6838 Kader dedim sensizliğin adına Sayfa 1 Hicaz İsmail Demirkıran İndir
6839 Kader diye karşıma çıkıversen ne olur Sayfa 1 Hicaz Müfit Kuraner İndir
6840 Kader köprüsü bu geçeceksin Sayfa 1 Hicaz Teoman Kaya İndir
6866 Kalb kalbe karşı derler onun için sormadım Sayfa 1 Hicaz Coşkun Sabah İndir
6897 Kalbimde her köşe senin olsun isterim Sayfa 1 Hicaz Ünsal Silleli İndir
6897 Kalbimde her köşe senin olsun isterim Sayfa 2 Hicaz Ünsal Silleli İndir
6905 Kalbimde yanarken sevgin hasretin Sayfa 1 Hicaz Fahri Kopuz İndir
6905 Kalbimde yanarken sevgin hasretin Sayfa 2 Hicaz Fahri Kopuz İndir
6929 Kalbimin her köşesi binbir hâtıra saklar Sayfa 1 Hicaz Ferit Sıdal İndir
6953 Kalkın gidelim mey-kede’ye nûş edelim mey Sayfa 1 Hicaz Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
6956 Kalmadı bende ne arzu ne gönül Sayfa 1 Hicaz Selâhattin Pınar İndir
6956 Kalmadı bende ne arzu ne gönül Sayfa 2 Hicaz Selâhattin Pınar İndir
6974 Kanaryam güzel kuşum ben sana vurulmuşum Sayfa 1 Hicaz Mustafa Nâfiz Irmak İndir
6980 Kanıp aynadaki güzelliğine önümde çok uzun yıllar var deme Sayfa 1 Hicaz Ferit Sıdal İndir
6980 Kanıp aynadaki güzelliğine önümde çok uzun yıllar var deme Sayfa 2 Hicaz Ferit Sıdal İndir
6988 Kapat şu telefonu ağlamam duyulmasın Sayfa 1 Hicaz Yusuf Nalkesen İndir
6988 Kapat şu telefonu ağlamam duyulmasın Sayfa 2 Hicaz Yusuf Nalkesen İndir
6988 Kapat şu telefonu ağlamam duyulmasın Sayfa 3 Hicaz Yusuf Nalkesen İndir
6992 Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgârına Sayfa 1 Hicaz Kaptanzâde Ali Rızâ Bey İndir
6993 ALIN YAZIMSIN (Kapıldım sana..) Sayfa 1 Hicaz Zekâi Tunca İndir
6997 Kapılmışız cümlece hayat denilen sele Sayfa 1 Hicaz Yusuf Nalkesen İndir
7024 Karanfil oylum oylum Sayfa 1 Hicaz _ İndir
7041 Karadeniz uşağı belindedir kuşağı Sayfa 1 Hicaz Nûri Halil Poyraz İndir
7047 Karlı dağları mı aştın Sayfa 1 Hicaz Sâdi Hoşses İndir
7047 Karlı dağları mı aştın Sayfa 2 Hicaz Sâdi Hoşses İndir
7056 Karşımda yüce dağlar gök güler kalbim ağlar Sayfa 1 Hicaz Nİhat Adlim İndir
7080 Kaybolan günleri hasretle anma Sayfa 1 Hicaz Fethi Karamahmudoğlu İndir
7084 Kayboldum kaybolan yıllar içinde Sayfa 1 Hicaz Metin Eryürek İndir
7088 Kederden mi neden bilmem sararmış reng-i ruhsârın Sayfa 1 Hicaz Mehmet Yürü (Nasib’in) İndir
7106 Kamer-çehre perî-rû tende cânım Sayfa 1 Hicaz Hacı Ârif Bey İndir
7114 Kendine niçin emsâl ararsın Sayfa 1 Hicaz Medenî Aziz Efendi İndir
7140 Kıl terahhüm gayri ey reşk-i melek Sayfa 1 Hicaz Rif’at Bey İndir
7157 Kırık kalbimi incitme çünki kalbim yâreli Sayfa 1 Hicaz Kadri Şençalar İndir
7163 Kırmızı gülün alı var Sayfa 1 Hicaz _ İndir
7168 Kısmet ayrılmaksa dur bir lâhza ömrüm bitmeden Sayfa 1 Hicaz Hikmet Münir Ebcioğlu İndir
7170 Kış geldi firak açmadadır sîneme yâre Sayfa 1 Hicaz Şevkî Bey İndir
7170 Kış geldi firak açmadadır sîneme yâre Sayfa 2 Hicaz Şevkî Bey İndir
7174 İSTANBUL (Kışın ayrı güzelsin yazın..) Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
7176 Kıvrılan yollara her dalışında Sayfa 1 Hicaz Fethi Karamahmudoğlu İndir
7193 Kız sen ne güzelsin sana gençler tapacaklar Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
7209 Kim derdi ki aşkımız bir hazin rüyâ olur Sayfa 1 Hicaz Ferit Sıdal İndir
7209 Kim derdi ki aşkımız bir hazin rüyâ olur Sayfa 2 Hicaz Ferit Sıdal İndir
7214 Kim görmüştür güzellerin vefâsın Sayfa 1 Hicaz _ İndir
7214 Kim görmüştür güzellerin vefâsın Sayfa 2 Hicaz _ İndir
7216 Kim görse seni aşkına hasr-ı emel eyler Sayfa 1 Hicaz Şemsettin Ziyâ Bey İndir
7216 Kim görse seni aşkına hasr-ı emel eyler Sayfa 2 Hicaz Şemsettin Ziyâ Bey İndir
7219 Kim kime yürekten vurgun Sayfa 1 Hicaz Avni Anıl İndir
7219 Kim kime yürekten vurgun Sayfa 2 Hicaz Avni Anıl İndir
7244 Kimseyi böyle perîşân etme Allah’ım yeter Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
7244 Kimseyi böyle perîşân etme Allah’ım yeter Sayfa 2 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
7266 Kopmuş gibi aramızdan en eski bağ bile bak Sayfa 1 Hicaz Yusuf Nalkesen İndir
7274 Koymaz mısın şu kalbime elini Sayfa 1 Hicaz Hânende İbrâhim İndir
7280 Körfez’deki üç beş güzel söylesinler şarkı gazel Sayfa 1 Hicaz Yıldırım Gürses İndir
7286 Kucak açmış yavrusuna (CANIM ANAM) Sayfa 1 Hicaz Mehmet Bürün İndir
7287 Kudretin kâfi değildir sûz-i âh ü zârıma Sayfa 1 Hicaz Hacı Arif Bey İndir
7291 Kul oldum bir cefâkâre cihan bağında gül-femdir Sayfa 1 Hicaz İbrâhim Ağa İndir
7308 Kurbanın olam âfet-i can Sayfa 1 Hicaz Hacı Arif Bey İndir
7309 Kurdu meclis âşıkan meyhânede Sayfa 1 Hicaz Hacı Arif Bey İndir
7321 Kûşe-i nisyâna attı sevdiğim yâd etmiyor Sayfa 1 Hicaz Aleko Bacanos İndir
7380 Leblerin ateş doludur gözlerin sevdâ güzel Sayfa 1 Hicaz Mehmet Yürü (Nasib’in) İndir
7380 Leblerin ateş doludur gözlerin sevdâ güzel Sayfa 2 Hicaz Mehmet Yürü (Nasib’in) İndir
7381 Leblerinde kıvrılan bir goncanın al rengi var Sayfa 1 Hicaz Emin Ongan İndir
7393 Leylâ diye bir âfet için derbeder oldum Sayfa 1 Hicaz Fehmi Tokay İndir
7394 Leylâ diyerek gönlümü bir zâlime verdim Sayfa 1 Hicaz Nihat Adlim İndir
7395 Leylâ gibi hıçkırsa ve Mecnûn gibi yansa Sayfa 1 Hicaz Selâhattin Pınar İndir
7397 Leylâkları gördükçe gönül hep seni andı Sayfa 1 Hicaz Bertan Üsküdarlı İndir
7416 Lûtf eyle sevgili gel kırma beni Sayfa 1 Hicaz Ali Ulvi Baradan İndir
7419 Lûtfunu ağyâre kıl ey bî-vefâ Sayfa 1 Hicaz Lâtif Efendi İndir
7425 Mâdem ki gidiyorsun bırakıp burda beni Sayfa 1 Hicaz Muzaffer İlkar İndir
7434 Mahmûr bakışlı dilberim seni ben candan severim Sayfa 1 Hicaz Zeki Duygulu İndir
7451 Mah yüzüne âşıkanım Sayfa 1 Hicaz Dede Efendi İndir
7468 Maksadın aşkımdan kaçmaksa Sayfa 1 Hicaz Ali Şenozan İndir
7478 Gider oldum kömür gözlüm elveda Sayfa 1 Hicaz Mehmet Nazmi Özalp İndir
7482 Mâtemzedeyim külbe-i ahzânımı gel gör Sayfa 1 Hicaz Tanbûri Cemil Bey İndir
7494 Mâvi yaz gününde sarısı güzün Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
7494 Mâvi yaz gününde sarısı güzün Sayfa 2 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
7495 Mayadağ’dan kalkan kazlar Sayfa 1 Hicaz _ İndir
7500 Mâzideki hülyâmı bütün öldüreceksin Sayfa 1 Hicaz Lem’î Atlı İndir
7500 Mâzideki hülyâmı bütün öldüreceksin Sayfa 2 Hicaz Lem’î Atlı İndir
7502 Mâzi mi olacaktı dillerdeki şarkımız Sayfa 1 Hicaz Mahmut Yivli İndir
7521 Meclis hazır meydana gel Sayfa 1 Hicaz İrfan Doğrusöz İndir
7537 Mecnûn gibi sahrâ-yı cünûn içre yerim var Sayfa 1 Hicaz Civan Ağa İndir
7556 Mehcûr olalı hayli zamandır o civandan Sayfa 1 Hicaz Lavtacı Andon İndir
7579 Mektup yazsam varmaz yârin eline Sayfa 1 Hicaz Yâsin Garra Gülen İndir
7606 Meraklanma ey sevgilim Sayfa 1 Hicaz Râfet Kıral İndir
7656 Meşesiz dağlarda meleyen kuzu Sayfa 1 Hicaz Kadri Şençalar İndir
7656 Meşesiz dağlarda meleyen kuzu Sayfa 2 Hicaz Kadri Şençalar İndir
7657 Meşreb-i âvâremi sanma dönek Sayfa 1 Hicaz Selânik’li Ahmet Efendi İndir
7659 Medhi olur şu İzmir’in meşesi Sayfa 1 Hicaz _ İndir
7701 Meyle teskin eyle sâkî âh-ı âteş-zârımı Sayfa 1 Hicaz Hacı Arif Bey İndir
7741 Muhabbet bağına girdim bu gece Sayfa 1 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
7763 Mutluyduk bir zamanlar güler oynar coşardık Sayfa 1 Hicaz Fethi Karamahmudoğlu İndir
7778 Müjgânlarının yâresi işler ciğerimden Sayfa 1 Hicaz Rif’at Bey İndir
7778 Müjgânlarının yâresi işler ciğerimden Sayfa 2 Hicaz Rif’at Bey İndir
7797 Müptelâ-yı derd-i hicrandır gönül Sayfa 1 Hicaz Hacı Fâik Bey İndir
7811 Müşkil imiş âşıkından ayrılmak Sayfa 1 Hicaz Klârnetçi İbrâhim Efendi İndir
7831 N’ideyim ben n’ideyim ben nerelere gideyim ben Sayfa 1 Hicaz İsmail Demirkıran İndir
7833 N’ideyim sahn-ı çemen seyrini cânânım yok Sayfa 1 Hicaz Hacı Sâdullah Ağa İndir
7833 N’ideyim sahn-ı çemen seyrini cânânım yok Sayfa 2 Hicaz Hacı Sâdullah Ağa İndir
7834 N’itti bana intikamın ey felek Sayfa 1 Hicaz Şivelioğlu Yorgaki İndir
7838 N’olsun bu kadar âh ü figan ah gönül Sayfa 1 Hicaz Ali Bey (Enderûnî-Hanende) İndir
7862 Nâle-i feryâdına bâis nedir bülbül sesin Sayfa 1 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
7893 Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım Sayfa 1 Hicaz Teoman Alpay İndir
7893 Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım Sayfa 2 Hicaz Teoman Alpay İndir
7893 Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım Sayfa 3 Hicaz Teoman Alpay İndir
7937 Ne arzu ediyor ne istiyorduk (KARLI BİR KIŞ GÜNÜ) Sayfa 1 Hicaz Yusuf Nalkesen İndir
7943 Ne bahtımdır ne yâr-i bî-amandır Sayfa 1 Hicaz Şemsettin Ziyâ Bey İndir
7943 Ne bahtımdır ne yâr-i bî-amandır Sayfa 2 Hicaz Şemsettin Ziyâ Bey İndir
7950 Ne boş yere yanmışım Sayfa 1 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
7979 Ne gecem var ne günüm aşkına düştüm düşeli Sayfa 1 Hicaz Adil Ülkü İndir
7979 Ne gecem var ne günüm aşkına düştüm düşeli Sayfa 2 Hicaz Adil Ülkü İndir
7984 Ne gelen ne soran var acı geçti günlerim Sayfa 1 Hicaz Ziyâ Taşkent İndir
7988 Ne gurbette gezdim ne de yoruldum Sayfa 1 Hicaz İsmet Kocabeyler İndir
7988 Ne gurbette gezdim ne de yoruldum Sayfa 2 Hicaz İsmet Kocabeyler İndir
7992 Ne günah etse açılmaz iki gönlün arası Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
8005 Ne hazin âh ü figan kapladı bir anda gönül Sayfa 1 Hicaz Refik Fersan İndir
8021 Ne kadar bekledi gönlüm seni her dem anarak Sayfa 1 Hicaz Halit Ziyâ Konuralp İndir
8030 Ne kederdir ne çile seni beklemek Sayfa 1 Hicaz Kaya Bekat İndir
8031 Ne kara günlere kaldım gam-ı hicrânından Sayfa 1 Hicaz Hacı Arif Bey İndir
8033 Ne küstün bî-sebep öyle Sayfa 1 Hicaz Şekerci Cemil Bey İndir
8049 Ne olur gelirsen erken çık biraz Sayfa 1 Hicaz Burhan Durucu İndir
8049 Ne olur gelirsen erken çık biraz Sayfa 2 Hicaz Burhan Durucu İndir
8055 Ne olur yüzüme öyle bakma sen Sayfa 1 Hicaz Yılmaz Yüksel İndir
8055 Ne olur yüzüme öyle bakma sen Sayfa 2 Hicaz Yılmaz Yüksel İndir
8067 Ne söylesem nâfile gönül söz dinlemez Sayfa 1 Hicaz Şekip Ayhan Özışık İndir
8067 Ne söylesem nâfile gönül söz dinlemez Sayfa 2 Hicaz Şekip Ayhan Özışık İndir
8069 MAVİ DÜNYAM (Ne yeşil ne siyah ne toz penbedir) Sayfa 1 Hicaz Hüseyin Gökmen İndir
8096 Ne yeşil ne siyah ne toz pempedir (MAVİ DÜNYAM) Sayfa 1 Hicaz Hüseyin Gökmen İndir
8099 Ne yüzümde nefesi ne gözümde neş’esi Sayfa 1 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
8103 Ne zaman bir yana baksam hevesle beni düşüncesi sarar yolların Sayfa 1 Hicaz Erol Uzunöner İndir
8113 Ne zaman seni düşünsem içim ürperir Sayfa 1 Hicaz Avni Anıl İndir
8113 Ne zaman seni düşünsem içim ürperir Sayfa 2 Hicaz Avni Anıl İndir
8115 Necibe’min ikidir kürkü Sayfa 1 Hicaz _ İndir
8134 Neden hâlâ seversin onda vefâ yok gönül Sayfa 1 Hicaz Erdoğan Yıldızel İndir
8146 Neden yazdın bu mektubu Sayfa 1 Hicaz Yusuf Nalkesen İndir
8193 Nerde o günler nerde Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
8193 Nerde o günler nerde Sayfa 2 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
8208 Neredesin bilmiyorum ne çok özledim seni Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Şensoy İndir
8208 Neredesin bilmiyorum ne çok özledim seni Sayfa 2 Hicaz Alâeddin Şensoy İndir
8221 Neş’em emelim rûh-i hazînim zedelendi Sayfa 1 Hicaz Lem’î Atlı İndir
8247 Nev-bahar-ı vuslatın bassın deyû ilk ayına Sayfa 1 Hicaz Lem’î Atlı İndir
8272 Neye baksam seni arıyor sevdâlı gözlerim Sayfa 1 Hicaz Necdet Erdemli İndir
8308 Niçin a sevdiğim niçin Sayfa 1 Hicaz Nikoğos Ağa İndir
8313 Niçin bülbül figan eyler bahar eyyâmıdır şimdi Sayfa 1 Hicaz Rif’at Bey İndir
8323 Niçin o güzelim mutlu yılları bir çırpıda siliverdin … Sayfa 1 Hicaz Orhan Kızılsavaş İndir
8323 Niçin o güzelim mutlu yılları bir çırpıda siliverdin … Sayfa 2 Hicaz Orhan Kızılsavaş İndir
8326 Niçin şeb-tâ-seher ben zâr ü zârım Sayfa 1 Hicaz Şevkî Bey İndir
8343 Nihâyet gelmiyor feryâd ü âha Sayfa 1 Hicaz Kemânî Bülbülî Sâlih Efendi İndir
8344 Ninni güzel yavruma ninni Sayfa 1 Hicaz Nedim Önol İndir
8356 Niye taktın boynuna inciler öyle (SABAH OLACAK) Sayfa 1 Hicaz İsmail Baha Sürelsan İndir
8356 Niye taktın boynuna inciler öyle (SABAH OLACAK) Sayfa 2 Hicaz İsmail Baha Sürelsan İndir
8383 O dalgalar içinde hep ararım ben seni Sayfa 1 Hicaz Ayhan Sökmen İndir
8396 O gelir kapım her açıldığında Sayfa 1 Hicaz Burhan Durucu İndir
8396 O gelir kapım her açıldığında Sayfa 2 Hicaz Burhan Durucu İndir
8403 O güzel aşkımız bir hayâl oldu Sayfa 1 Hicaz Nihat Adlim İndir
8430 O kızın geçti güzellik baharı Sayfa 1 Hicaz Yücel Aşan İndir
8430 O kızın geçti güzellik baharı Sayfa 2 Hicaz Yücel Aşan İndir
8457 Oldu şeb mahmûr-i şevkin neşr-i feyz etmiş seher Sayfa 1 Hicaz Rauf Yektâ Bey İndir
8477 Olmada diller rubûde gamze-i câdûsuna Sayfa 1 Hicaz Abdülhalim Ağa İndir
8477 Olmada diller rubûde gamze-i câdûsuna Sayfa 2 Hicaz Abdülhalim Ağa İndir
8523 Onu bir gül gibi sevdiğimi solduğu gün anladım Sayfa 1 Hicaz Muzaffer İlkar İndir
8523 Onu bir gül gibi sevdiğimi solduğu gün anladım Sayfa 2 Hicaz Muzaffer İlkar İndir
8525 Onu gördüm özü bildim Sayfa 1 Hicaz Suphi İdrisoğlu İndir
8528 Orağını haydi kavra gül Emine nar Emine Sayfa 1 Hicaz Nûri Halil Poyraz İndir
8577 Öksüz kalbim hicrinle yandı yine bu gece Sayfa 1 Hicaz Ekrem Güyer İndir
8580 Öldür beni sevmezsen eğer cilveli şen kız Sayfa 1 Hicaz Nefîse Özses İndir
8591 Ömrüm artar sana baktıkça perestişle benim Sayfa 1 Hicaz Bîmen Şen İndir
8617 Ömrümüzün son demi sonbaharıdır artık Sayfa 1 Hicaz Sâim Gümüş İndir
8617 Ömrümüzün son demi sonbaharıdır artık Sayfa 2 Hicaz Sâim Gümüş İndir
8639 Önce koş birkaç adım ve sonra durup gel (GEL) Sayfa 1 Hicaz Câvit Ersoy İndir
8639 Önce koş birkaç adım ve sonra durup gel (GEL) Sayfa 2 Hicaz Câvit Ersoy İndir
8640 Önce şarkılar çizdi ayrılığını Sayfa 1 Hicaz Fethi Karamahmudoğlu İndir
8662 Öyle bir mevsimin içindeyim ki ne kıştır ne bahar ne yaza benzer Sayfa 1 Hicaz İsmail Demirkıran İndir
8662 Öyle bir mevsimin içindeyim ki ne kıştır ne bahar ne yaza benzer Sayfa 2 Hicaz İsmail Demirkıran İndir
8686 Özlediğim her gülüş her ümit gibi soldu Sayfa 1 Hicaz Fethi Karamahmudoğlu İndir
8696 Özlemlerimin şarkısı bitmiş gibi sanki Sayfa 1 Hicaz Adem Şâhin İndir
8723 Pek cefâcûsun sana yoktur bedel Sayfa 1 Hicaz Kemânî Rızâ Efendi İndir
8725 Pek çâresizim baht-ı siyâhkârın elinden Sayfa 1 Hicaz Selânik’li Ahmet Efendi İndir
8733 Pek içli bir ozan değilim amma Sayfa 1 Hicaz Vehbi Gül İndir
8742 Pek sevdi gönül bir gül-i nevreste fidanı Sayfa 1 Hicaz Hacı Fâik Bey İndir
8742 Pek sevdi gönül bir gül-i nevreste fidanı Sayfa 2 Hicaz Hacı Fâik Bey İndir
8750 Pencere açıldı Bilâl oğlan Sayfa 1 Hicaz _ İndir
8754 Pencereden kuş uçtu yandı yürek tutuştu Sayfa 1 Hicaz _ İndir
8755 Pencerenin perdesini aç bana göster yüzünü Sayfa 1 Hicaz Muhlis Sabahattin Ezgi İndir
8773 Petek petek varken balın Sayfa 1 Hicaz Yusuf Nalkesen İndir
8785 Pınarın başında su verdin içtim (AYŞE’M) Sayfa 1 Hicaz Burhânettin Deran İndir
8829 Razıyım yanımda ol kahrına azâbına Sayfa 1 Hicaz Necdet Dönmez İndir
8866 Riyâ imiş sevgisi o güzelin anladım Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
8883 Rûhu ezvak ile sarhoş ediyor bir bakışı Sayfa 1 Hicaz Ferit Tan İndir
8886 Rûhuma hasretin acısı dolsa Sayfa 1 Hicaz Selâhattin İnal İndir
8886 Rûhuma hasretin acısı dolsa Sayfa 2 Hicaz Selâhattin İnal İndir
8902 Rûhumda gizli bir emel mi arar Sayfa 1 Hicaz Mustafa Çağlar İndir
8948 Rüyâ gibi hülyâ dolu bir bahçede açsan Sayfa 1 Hicaz Bİlge Özgen İndir
8949 Rüyâ gibi uçan yıllar biraz durun durun biraz Sayfa 1 Hicaz Avni Anıl İndir
8949 Rüyâ gibi uçan yıllar biraz durun durun biraz Sayfa 2 Hicaz Avni Anıl İndir
8957 Rüzgârda uçuşan saçların Sayfa 1 Hicaz Adem Şâhin İndir
8958 Rüzgârdın seninle yarışamadım Sayfa 1 Hicaz Ziyâ Taşkent İndir
8993 Sabah ol gecelere Sayfa 1 Hicaz Fethi Karamahmudoğlu İndir
9007 Sabahla üzerinde bir gonce güzelliği Sayfa 1 Hicaz Zekâi Tunca İndir
9007 Sabahla üzerinde bir gonce güzelliği Sayfa 2 Hicaz Zekâi Tunca İndir
9010 Sabahsız gecelerde hep seni düşünürdüm Sayfa 1 Hicaz Selâhattin Erköse İndir
9023 Saçına taktığın mor menekşeler Sayfa 1 Hicaz Necip Altın İndir
9055 Sâhilde bu şeb yâr ile bir zevkini sürdüm Sayfa 1 Hicaz Bîmen Şen İndir
9077 Sâkıyâ mey sun ki bir gün lâlezâr elden gider Sayfa 1 Hicaz Turhan Toper İndir
9084 Sâkî bu fenâ âleme meyhâne desinler Sayfa 1 Hicaz Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
9117 Samur saçlım (kaşlım) nâzik-edâdır Sayfa 1 Hicaz Tanbûri Ali Efendi İndir
9136 Sana bir bûse vermedim diye nasıl kızarsın istemedin ki Sayfa 1 Hicaz Sâdettin Öktenay İndir
9136 Sana bir bûse vermedim diye nasıl kızarsın istemedin ki Sayfa 2 Hicaz Sâdettin Öktenay İndir
9149 AZİZ İSTANBUL (Sana dün bir tepeden..) Sayfa 1 Hicaz Münir Nûrettin Selçuk İndir
9149 AZİZ İSTANBUL (Sana dün bir tepeden..) Sayfa 2 Hicaz Münir Nûrettin Selçuk İndir
9154 Sana ey yâr-i hal-âgâh Sayfa 1 Hicaz Medenî Aziz Efendi İndir
9167 Sana hasret gönlümü hep kederler kapladı Sayfa 1 Hicaz Mahmut Oğul İndir
9167 Sana hasret gönlümü hep kederler kapladı Sayfa 2 Hicaz Mahmut Oğul İndir
9187 Sandalım geliyor varda Sayfa 1 Hicaz _ İndir
9194 Sanki bir ses derinden hasret muhtemel diyor Sayfa 1 Hicaz Ferit Sıdal İndir
9194 Sanki bir ses derinden hasret muhtemel diyor Sayfa 2 Hicaz Ferit Sıdal İndir
9223 Sarı kurdelem sarı Sayfa 1 Hicaz Fahri Kayahan İndir
9223 Sarı kurdelem sarı Sayfa 2 Hicaz Fahri Kayahan İndir
9223 Sarı kurdelem sarı Sayfa 3 Hicaz Fahri Kayahan İndir
9247 Sayd eyledi bu gönlümü bir gözleri âhû Sayfa 1 Hicaz Hacı Arif Bey İndir
9271 Sazlar çalınır Çamlıcanın bahçelerinde Sayfa 1 Hicaz Yesârî Asım Arsoy İndir
9281 Seherde indim ben bağa Sayfa 1 Hicaz _ İndir
9310 Sen beni bir bûseye ettin fedâ Sayfa 1 Hicaz Lâtif Ağa İndir
9329 Sen bu yerden gideli ey saçı zer Sayfa 1 Hicaz Şevkî Bey İndir
9336 Sen dağların Güleser’i Sayfa 1 Hicaz Ferit Sıdal İndir
9378 Sen gözdelerin gözdesi bir tâze fidansın Sayfa 1 Hicaz Yılmaz Pakalınlar İndir
9385 Sen gül dalında gonca ben dağ yolunda yonca Sayfa 1 Hicaz Kasım İnaltekin İndir
9391 Sen gülersen gülüyorum Sayfa 1 Hicaz İlgün Soysev İndir
9392 Sen gülersin gül gibi ben bülbül-i nâlânınam Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
9396 Sen hep beni mâzideki hâlimle tanırsın Sayfa 1 Hicaz Selâhattin İnal İndir
9399 Sen kân-ı kerem menbâ-ı ihsân olunca Sayfa 1 Hicaz Ali Bey (Enderûnî-Hanende) İndir
9424 Sen öttükçe a kuş böyle kafeste Sayfa 1 Hicaz Kanûni Reşat Bey İndir
9428 Sen saçlarıma koşan aklar gibisin Sayfa 1 Hicaz Avni Anıl İndir
9428 Sen saçlarıma koşan aklar gibisin Sayfa 2 Hicaz Avni Anıl İndir
9462 Senden gelen her derdi ben çileyi ülfet bilirim Sayfa 1 Hicaz Metin Everes İndir
9470 Seneler ne olur üstüme gelmeyin Sayfa 1 Hicaz Erdoğan Berker İndir
9470 Seneler ne olur üstüme gelmeyin Sayfa 2 Hicaz Erdoğan Berker İndir
9475 Senelerden beri hasret çekerek yâre gönül Sayfa 1 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
9491 Seni ben unutmak istemedim ki Sayfa 1 Hicaz Amir Ateş İndir
9491 Seni ben unutmak istemedim ki Sayfa 2 Hicaz Amir Ateş İndir
9493 Seni benden daha çok mu sevecekler Sayfa 1 Hicaz Yesârî Asım Arsoy İndir
9495 Seni bilen dost bahçıvan Sayfa 1 Hicaz Bilge Özgen İndir
9525 Seni gördüm de gönlüm bî-karar oldu neden Sayfa 1 Hicaz Fâruk Kayacıklı İndir
9543 Seni istasyonda buldum Sayfa 1 Hicaz İbrâhim Vefâ Efendi(Ferâizcizâde) İndir
9554 Seni öyle sevdim ki anlatamam söz ile Sayfa 1 Hicaz İrfan Özbakır İndir
9559 Seni sevdâ çiçeğim tâc-ı serim Sayfa 1 Hicaz İbrâhim Uygun (Hânende) İndir
9559 Seni sevdâ çiçeğim tâc-ı serim Sayfa 2 Hicaz İbrâhim Uygun (Hânende) İndir
9559 Seni sevdâ çiçeğim tâc-ı serim Sayfa 3 Hicaz İbrâhim Uygun (Hânende) İndir
9564 Bahçelerde saz olur gül açılır yaz olur(Seni sevdim seveli..) Sayfa 1 Hicaz _ İndir
9567 Seni seven olabilir sen onlara dönüp bakma Sayfa 1 Hicaz Hüsnü Üstün İndir
9567 Seni seven olabilir sen onlara dönüp bakma Sayfa 2 Hicaz Hüsnü Üstün İndir
9623 Seninle aşkımızın sonu yok biliyorum Sayfa 1 Hicaz Halil Karaduman İndir
9623 Seninle aşkımızın sonu yok biliyorum Sayfa 2 Hicaz Halil Karaduman İndir
9625 Seninle bir sonbahar mevsimiydi tanıştık Sayfa 1 Hicaz Yusuf Nalkesen İndir
9632 Seninle ne renkli günlerim vardı Sayfa 1 Hicaz Süleyman Mertkanlı İndir
9632 Seninle ne renkli günlerim vardı Sayfa 2 Hicaz Süleyman Mertkanlı İndir
9647 Sensiz bir an gönlümü avutamadım Sayfa 1 Hicaz Kasım İnaltekin İndir
9677 Sensiz yine bülbül gibi gülden ırak aşkım Sayfa 1 Hicaz Bilge Özgen İndir
9686 Serâbı andıran bir göl gibisin Sayfa 1 Hicaz İsmail Demirkıran İndir
9686 Serâbı andıran bir göl gibisin Sayfa 2 Hicaz İsmail Demirkıran İndir
9720 Sev okşa beni sevdâlı başım sînende yatarken Sayfa 1 Hicaz Cemil Muslu İndir
9728 Sevdâ denen gizli derdin hâlâ başımda işi ne Sayfa 1 Hicaz Orhan Kızılsavaş İndir
9728 Sevdâ denen gizli derdin hâlâ başımda işi ne Sayfa 2 Hicaz Orhan Kızılsavaş İndir
9749 Sevdâ-yı aşkla dâim yanarım Sayfa 1 Hicaz Hâfız Efendi-i Atîk İndir
9752 Sevdâ-yı ruhun aşk eline son seferimdir Sayfa 1 Hicaz Hâfız Yusuf Efendi İndir
9769 Sevdâmın güzel kızı gönlümün tek hırsızı Sayfa 1 Hicaz Bilge Özgen İndir
9770 Sevdânın baharında geceler ne güzeldir Sayfa 1 Hicaz İlgün Soysev İndir
9773 Sevdâsına düştü gönül durulmaz Sayfa 1 Hicaz Ahmet Şenses İndir
9843 Sevdim güzelim seni artık gel üzme beni Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
9874 Sevenler de bizleriz unutanlar da Sayfa 1 Hicaz Bilge Özgen İndir
9875 Sevenler sevilenler dilden dile gezenler Sayfa 1 Hicaz Sâdi Işılay İndir
9875 Sevenler sevilenler dilden dile gezenler Sayfa 2 Hicaz Sâdi Işılay İndir
9881 Severim cân ü gönülden seni tersâ çiçeğim Sayfa 1 Hicaz Şevkî Bey İndir
9883 Severim düşünmeyi mâziyi anmak için Sayfa 1 Hicaz İrfan Özbakır İndir
9886 Severim her güzeli senden eserdir diyerek Sayfa 1 Hicaz Lem’î Atlı İndir
9900 Sevgi vardı aşk vardı neş’e vardı zevk vardı Sayfa 1 Hicaz Ali Çankaya İndir
9902 Sevgiden neş’eden düşmüşüz ayrı Sayfa 1 Hicaz Rüştü Şardağ İndir
9920 Sevgilim sensizliğimi yudum yudum içiyorum (SENSİZLİK) Sayfa 1 Hicaz Câhit Ünyaylar İndir
9920 Sevgilim sensizliğimi yudum yudum içiyorum (SENSİZLİK) Sayfa 2 Hicaz Câhit Ünyaylar İndir
9924 Sevgilim yollara bakma gelemem Sayfa 1 Hicaz Füsun Ocakçıoğlu İndir
9927 Sevgimizin aşkımızın üstünden sene geçti (MÂZİYE HASRET) Sayfa 1 Hicaz Sâdettin Öktenay İndir
9927 Sevgimizin aşkımızın üstünden sene geçti (MÂZİYE HASRET) Sayfa 2 Hicaz Sâdettin Öktenay İndir
9969 Seviyorsan sevgilim “seviyorum” de bana Sayfa 1 Hicaz Mehmet Reşat Aysu İndir
9987 Sevmemek elimde mi yüreğim vazgeçmiyor Sayfa 1 Hicaz Ali Şenozan İndir
9997 Sevmiyorum seni artık gözlerimi geri ver Sayfa 1 Hicaz Avni Anıl İndir
10010 Seyr eyle o gül rûyi ki nev-âfet-i candır Sayfa 1 Hicaz Sâlih Ağa İndir
10012 Martılar âh eder çırparlar kanat Sayfa 1 Hicaz Mes’ud Cemil İndir
10015 Seyr-i gülşen edelim ey şîvekâr Sayfa 1 Hicaz Dede Efendi İndir
10019 Sezdim dargın bakışını dalarken gözlerine Sayfa 1 Hicaz Rifat Ayaydın İndir
10029 Sırma saçlı yârimin can bahşederken işvesi Sayfa 1 Hicaz Mısır’lı İbrâhim Efendi(Ûdî) İndir
10029 Sırma saçlı yârimin can bahşederken işvesi Sayfa 2 Hicaz Mısır’lı İbrâhim Efendi(Ûdî) İndir
10033 Sızlayan kalbimi sev rûhu nüvâzişle kanat Sayfa 1 Hicaz Selâhattin Pınar İndir
10038 Sîne-i sûzânıma âhım yeter Sayfa 1 Hicaz Lem’î Atlı İndir
10048 Sînemi ettim siper bir goncanın bin hârına Sayfa 1 Hicaz Kaya Bekat İndir
10062 Sislendi hava tarf-ı çemenzârı nem aldı Sayfa 1 Hicaz Rif’at Bey İndir
10093 Solsan da sararsan yine gül-penbe dehensin Sayfa 1 Hicaz Mısır’lı İbrâhim Efendi(Ûdî) İndir
10096 Son aşkım son tesellim son ümîdim kayboldu Sayfa 1 Hicaz Ahmet Üstün İndir
10104 Son çiçekler güzde açmış biz bahardır sanmışız Sayfa 1 Hicaz İsmail Hakkı Fencioğlu İndir
10106 Son gemi benim için kalkar limandan Sayfa 1 Hicaz Avni Anıl İndir
10106 Son gemi benim için kalkar limandan Sayfa 2 Hicaz Avni Anıl İndir
10127 Sonbaharın zevki hoştur Sayfa 1 Hicaz Hacı Arif Bey İndir
10149 GİTMEK Mİ ZOR KALMAK MI ZOR (Sormamışsın hiç..) Sayfa 1 Hicaz Yusuf Nalkesen İndir
10154 Sorulmasın bana ye’sim garik-i hicrânım Sayfa 1 Hicaz Lem’î Atlı İndir
10168 Söyle bana neden gözünde yaş var Sayfa 1 Hicaz Hasan Soysal İndir
10172 Söyle cânânım neden neden her an susarsın Sayfa 1 Hicaz Aziz Ergüner İndir
10173 Söyle derdini kaç yıl çekecek bu dertli başım Sayfa 1 Hicaz Hüseyin Mayadağ İndir
10186 Söyle ey tâli’ ne lûtfu var bana cevr etmenin Sayfa 1 Hicaz Lem’î Atlı İndir
10211 Söylemez miydim sana ey gül-izâr Sayfa 1 Hicaz Sultan II.Mahmut (Adlî) İndir
10223 Söyleyemem derdimi kimseye derman olmasın diye Sayfa 1 Hicaz Şükrü Tunar İndir
10251 Subh-i feyyâz-ı cülûsunla vatan buldu rehâ Sayfa 1 Hicaz Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
10251 Subh-i feyyâz-ı cülûsunla vatan buldu rehâ Sayfa 2 Hicaz Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
10270 Sun sâgarı sâkî bana mestâne desinler Sayfa 1 Hicaz Şevkî Bey İndir
10275 Sûr-i Hümâyûn leyl-i kaderdir Sayfa 1 Hicaz Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
10291 Suya iner tavşanlar Sayfa 1 Hicaz _ İndir
10316 Sürmelinin gözlerine mâilim Sayfa 1 Hicaz _ İndir
10328 Süzgün bakışın bana binbir ümid vâdeyler Sayfa 1 Hicaz Aslan Hepgür İndir
10367 Şarkılar söyle o sâhillerde rüzgârlar bana Sayfa 1 Hicaz Avni Anıl İndir
10367 Şarkılar söyle o sâhillerde rüzgârlar bana Sayfa 2 Hicaz Avni Anıl İndir
10372 Şarkılarda hep senin unutulmaz adın var Sayfa 1 Hicaz Cengiz Cermen İndir
10375 Şarkılardan fal tuttum ikimize kaç kere Sayfa 1 Hicaz Erdoğan Berker İndir
10378 Şarkım türküm gazelim (ALIM YEŞİLİM) Sayfa 1 Hicaz Hüseyin Gökmen İndir
10384 Şeb cünûn-i dil dimagam râ perişân-kerde bûd Sayfa 1 Hicaz Seyyid Mehmet Nuh İndir
10384 Şeb cünûn-i dil dimagam râ perişân-kerde bûd Sayfa 2 Hicaz Seyyid Mehmet Nuh İndir
10389 Şeb-i vuslat sabaha erdi figan Sayfa 1 Hicaz Cemâl Bey İndir
10398 Şebnemler konuverdi gönlüme buram buram Sayfa 1 Hicaz Câvit Erden İndir
10427 Şevk-i hayâlimden münbasit oldum(Kâr-ı Şevk-i Hayâl) Sayfa 1 Hicaz Ahmet Avni Konuk İndir
10427 Şevk-i hayâlimden münbasit oldum(Kâr-ı Şevk-i Hayâl) Sayfa 2 Hicaz Ahmet Avni Konuk İndir
10427 Şevk-i hayâlimden münbasit oldum(Kâr-ı Şevk-i Hayâl) Sayfa 3 Hicaz Ahmet Avni Konuk İndir
10427 Şevk-i hayâlimden münbasit oldum(Kâr-ı Şevk-i Hayâl) Sayfa 4 Hicaz Ahmet Avni Konuk İndir
10427 Şevk-i hayâlimden münbasit oldum(Kâr-ı Şevk-i Hayâl) Sayfa 5 Hicaz Ahmet Avni Konuk İndir
10427 Şevk-i hayâlimden münbasit oldum(Kâr-ı Şevk-i Hayâl) Sayfa 6 Hicaz Ahmet Avni Konuk İndir
10427 Şevk-i hayâlimden münbasit oldum(Kâr-ı Şevk-i Hayâl) Sayfa 7 Hicaz Ahmet Avni Konuk İndir
10427 Şevk-i hayâlimden münbasit oldum(Kâr-ı Şevk-i Hayâl) Sayfa 7 Hicaz Ahmet Avni Konuk İndir
10427 Şevk-i hayâlimden münbasit oldum(Kâr-ı Şevk-i Hayâl) Sayfa 7 Hicaz Ahmet Avni Konuk İndir
10429 Şevkinle hayâlinde olur neş’e bedîdâr Sayfa 1 Hicaz Lavtacı Hristo İndir
10461 Şimdi umut dağları hep kar gönül Sayfa 1 Hicaz Burhan Durucu İndir
10472 Şu dağın eteğinde civanım (ÇOBAN GÜZELİ) Sayfa 1 Hicaz Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
10472 Şu dağın eteğinde civanım (ÇOBAN GÜZELİ) Sayfa 2 Hicaz Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
10474 Şu dağlar ulu dağlar Sayfa 1 Hicaz Hamdi Tokay İndir
10486 Şu gelen atlı mıdır yavrum sorun Bağdat’lı mıdır Sayfa 1 Hicaz _ İndir
10491 Şu gönlüme kederle dert salıyorsun Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Şensoy İndir
10491 Şu gönlüme kederle dert salıyorsun Sayfa 2 Hicaz Alâeddin Şensoy İndir
10501 Şu karşıki dağda bir yeşil çadır Sayfa 1 Hicaz Dede Efendi İndir
10504 Şu köylünün yosma (da) kızı geliyor Sayfa 1 Hicaz Selânik’li Ahmet Efendi İndir
10517 Şu yollar uzar gider Sayfa 1 Hicaz Sâdi Işılay İndir
10518 Şu Yalta’dan(limandan)taş yükledim gemim dolmadı Sayfa 1 Hicaz _ İndir
10544 Tâb-ı rûhu sanma dil-i sûzânıma düştü Sayfa 1 Hicaz Zaharya İndir
10544 Tâb-ı rûhu sanma dil-i sûzânıma düştü Sayfa 2 Hicaz Zaharya İndir
10551 Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın Sayfa 1 Hicaz Muzaffer İlkar İndir
10563 Tâkat mı gelir sevdiğim ol işve vü nâze Sayfa 1 Hicaz Tab’î Mustafa Efendi İndir
10563 Tâkat mı gelir sevdiğim ol işve vü nâze Sayfa 2 Hicaz Tab’î Mustafa Efendi İndir
10567 Takıp peşine beni “sevdâ”der gider Sayfa 1 Hicaz Hasan Soysal İndir
10610 Tasdî edeyim yâri biraz da sühânimle Sayfa 1 Hicaz Hacı Arif Bey İndir
10617 Tatlı tatlı bakarsın nice canlar yakarsın Sayfa 1 Hicaz Nihat Adlim İndir
10632 Tel tel taradım zülfünü Sayfa 1 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
10648 Terket beni artık yetişir sende vefâ yok Sayfa 1 Hicaz Fehmi Tokay İndir
10651 Terkeyledi gerçi beni ol mâh-cemâlim Sayfa 1 Hicaz Zaharya İndir
10651 Terkeyledi gerçi beni ol mâh-cemâlim Sayfa 2 Hicaz Zaharya İndir
10669 Tıfl-ı nâ-kâmın acınmaz nâle vü feryâdına Sayfa 1 Hicaz Şekerci Cemil Bey İndir
10671 Tıfl-ı nâzenînim unutmam seni Sayfa 1 Hicaz Rif’at Bey İndir
10674 Tırmana tırmana çıktım yapıdan Sayfa 1 Hicaz Dede Efendi İndir
10706 Toprak yeşile boyanmış Sayfa 1 Hicaz Suphi İdrisoğlu İndir
10707 Toz penbe geçsin ömrün (EVLİLİK YILDÖNÜMÜ) Sayfa 1 Hicaz Yavuz Alaybeyoğlu İndir
10707 Toz penbe geçsin ömrün (EVLİLİK YILDÖNÜMÜ) Sayfa 2 Hicaz Yavuz Alaybeyoğlu İndir
10711 Tulû ederse bir sabah kalbe aşkın güneşi Sayfa 1 Hicaz Sabri Süha Ansen İndir
10716 Turra-i müşgü gam-ı çeşmânı sünbülden güzel Sayfa 1 Hicaz Lavtacı Hristo İndir
10719 Tut ki senden bilmişim her derde dûçâr olduğum Sayfa 1 Hicaz Fahri Gürsoydan İndir
10757 DAĞ PERİSİ (Ufuklara yaslanmış..) Sayfa 1 Hicaz Kaptanzâde Ali Rızâ Bey İndir
10765 Umudum heyecânım bitmez pınardı bitti Sayfa 1 Hicaz Kâmuran Yarkın İndir
10765 Umudum heyecânım bitmez pınardı bitti Sayfa 2 Hicaz Kâmuran Yarkın İndir
10773 Unutamadım seni Sayfa 1 Hicaz Yusuf Nalkesen İndir
10784 Unuttu gitti o gelmez dediler Sayfa 1 Hicaz Erol Bingöl İndir
10791 Unuttun mu o hummalı dem-i sevdâmızı Sayfa 1 Hicaz Fâiz Kapancı İndir
10791 Unuttun mu o hummalı dem-i sevdâmızı Sayfa 2 Hicaz Fâiz Kapancı İndir
10795 Unutulmuş değilsin adın saklı kalbimde Sayfa 1 Hicaz İrfan Özbakır İndir
10800 Unutulur zannetme unutulmaz sevilen Sayfa 1 Hicaz İrfan Özbakır İndir
10832 Uzadı gitti yollar bende tâkat kalmadı Sayfa 1 Hicaz Muzaffer İlkar İndir
10837 Uzaklardan bakıp geçme Sayfa 1 Hicaz Nihat Adlim İndir
10841 Uzaktan gülerim gülümsersin sen Sayfa 1 Hicaz Akın Özkan İndir
10846 Uzansam tutacak gibiyim ellerini Sayfa 1 Hicaz Mahmut Oğul İndir
10861 Ülfet etsem yâr ile ağyâre ne Sayfa 1 Hicaz Şevkî Bey İndir
10863 Ülkemin göklerdeki sönmeyen yıldızısın Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
10879 Ümitsiz bir aşka düştüm ağlarım ben hâlime Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
10879 Ümitsiz bir aşka düştüm ağlarım ben hâlime Sayfa 2 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
10879 Ümitsiz bir aşka düştüm ağlarım ben hâlime Sayfa 3 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
10891 Üzerinde ipim salıncağım var Sayfa 1 Hicaz Kaya Bekat İndir
10897 Üzülme yılların gelse de kışı Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
10899 Va’d ederken yâr kâm-ı vuslatı Sayfa 1 Hicaz Hacı Arif Bey İndir
10924 Var mı cânâ derd-i aşkın çâresi Sayfa 1 Hicaz Hacı Arif Bey İndir
10930 Var mı sen gibi beyaz ten Sayfa 1 Hicaz Şivelioğlu Yorgaki İndir
10932 Var mıdır takrîre hâcet derd-i mâfibâlimi Sayfa 1 Hicaz Nevres Bey İndir
10932 Var mıdır takrîre hâcet derd-i mâfibâlimi Sayfa 2 Hicaz Nevres Bey İndir
10957 Ne müşkilmiş güzel sevmek meğer (Vay ne müşkilmiş..) Sayfa 1 Hicaz Zeki Arif Ataergin İndir
10957 Ne müşkilmiş güzel sevmek meğer (Vay ne müşkilmiş..) Sayfa 2 Hicaz Zeki Arif Ataergin İndir
10959 Vaz geç bu cefâdan yine handân olalım gel Sayfa 1 Hicaz Abdullah Özman İndir
10960 Vaz geç bu cefâdan yine handân olalım gel Sayfa 1 Hicaz Câvit Erden İndir
10971 Vefâsız demişler hep kadınlara Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Şensoy İndir
10971 Vefâsız demişler hep kadınlara Sayfa 2 Hicaz Alâeddin Şensoy İndir
10980 Verdiğimiz o sözleri ettiğimiz yeminleri Sayfa 1 Hicaz Hüseyin Erbay İndir
11007 Vücûd iklimini her lâhza berbâd eyliyorsun Sayfa 1 Hicaz Hacı Arif Bey İndir
11013 Ya nasıl sevdim seni nerden sataştım sana ben Sayfa 1 Hicaz Bîmen Şen İndir
11022 Yâd eller aldı beni Sayfa 1 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
11054 Yağsın yağmur çisil çisil Sayfa 1 Hicaz Necdet Tokatlıoğlu İndir
11079 Yakut mine zümrüt bana birdir kayalarla Sayfa 1 Hicaz Cinuçen Tanrıkorur İndir
11079 Yakut mine zümrüt bana birdir kayalarla Sayfa 2 Hicaz Cinuçen Tanrıkorur İndir
11081 Yalan değil pek kolay olmayacak Sayfa 1 Hicaz Yusuf Nalkesen İndir
11084 Yalancının birine kapıldı kandı gönül Sayfa 1 Hicaz Necdet Tokatlıoğlu İndir
11086 Yalanım yok gönlüm kaldı Sayfa 1 Hicaz Fethi Karamahmudoğlu İndir
11087 Yalanım yoktur asla gönül nedir bilirim Sayfa 1 Hicaz İrfan Özbakır İndir
11087 Yalanım yoktur asla gönül nedir bilirim Sayfa 2 Hicaz İrfan Özbakır İndir
11088 Yalanmış bülbülün sevgisi güle Sayfa 1 Hicaz Hayri Yenigün İndir
11088 Yalanmış bülbülün sevgisi güle Sayfa 2 Hicaz Hayri Yenigün İndir
11089 Yalanmış bülbülün sevgisi güle Sayfa 1 Hicaz Nûri Halil Poyraz İndir
11089 Yalanmış bülbülün sevgisi güle Sayfa 2 Hicaz Nûri Halil Poyraz İndir
11091 Yalanmış yeminlerin git işveni ellere sun Sayfa 1 Hicaz Yusuf Nalkesen İndir
11098 Yalnız onu sevdim o hayâlimdeki kuştu Sayfa 1 Hicaz Selâhattin Pınar İndir
11101 Yalnız seni sevdim bana sen aşkı yaşattın Sayfa 1 Hicaz Ziyâ Özova İndir
11103 Yalnız senin sevgin sıcak kalbimdeki yerinde Sayfa 1 Hicaz Nihat Adlim İndir
11103 Yalnız senin sevgin sıcak kalbimdeki yerinde Sayfa 2 Hicaz Nihat Adlim İndir
11104 Yalnızım bahtsızım bu âlemde ben Sayfa 1 Hicaz Sâdi Hoşses İndir
11112 Yalvardı gözüm gözlerine ağladı durdu Sayfa 1 Hicaz Mustafa Nâfiz Irmak İndir
11114 Yalvarırım kuzum sana Sayfa 1 Hicaz İsmet Ağa İndir
11156 Yâr açtı tâze yâre sîne-i sad-pâreme Sayfa 1 Hicaz Medenî Aziz Efendi İndir
11168 Yâr saçları lüle lüle yâr benziyor beyaz güle Sayfa 1 Hicaz Yesârî Asım Arsoy İndir
11192 Yarın gelir misin bana Sayfa 1 Hicaz Fethi Karamahmudoğlu İndir
11204 Yârin bize bir selâmı yokmuş n’idelim Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
11218 Yaş otuzbeş yolun yarısı eder Sayfa 1 Hicaz Fethi Karamahmudoğlu İndir
11218 Yaş otuzbeş yolun yarısı eder Sayfa 2 Hicaz Fethi Karamahmudoğlu İndir
11221 Yaşamak yalan belki yalan delice sevmek (YALAN) Sayfa 1 Hicaz Sâdettin Öktenay İndir
11221 Yaşamak yalan belki yalan delice sevmek (YALAN) Sayfa 2 Hicaz Sâdettin Öktenay İndir
11240 Yavrusundan ayrılan ana ağlasın Sayfa 1 Hicaz Hüseyin Coşkuner İndir
11255 Yaz olmuş kış olmuş ve de bahar Sayfa 1 Hicaz Sâdi Hoşses İndir
11255 Yaz olmuş kış olmuş ve de bahar Sayfa 2 Hicaz Sâdi Hoşses İndir
11267 Yektâ güherim meclis-i rindan sadefimdir Sayfa 1 Hicaz Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
11280 Yeni açmış çiçek gibi hâreler var bakışında Sayfa 1 Hicaz Adem Şâhin İndir
11283 Yeniden doğarım görsem yüzünü (GÖKKUŞAĞIMSIN) Sayfa 1 Hicaz Özgen Gürbüz İndir
11283 Yeniden doğarım görsem yüzünü (GÖKKUŞAĞIMSIN) Sayfa 2 Hicaz Özgen Gürbüz İndir
11296 Yeşil gözlerinden muhabbet kaptım Sayfa 1 Hicaz Ümit Mutlu İndir
11296 Yeşil gözlerinden muhabbet kaptım Sayfa 2 Hicaz Ümit Mutlu İndir
11297 Yeşil gözlerini ufkuma ger ki Sayfa 1 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
11309 Yeşillendi yine bağlar Sayfa 1 Hicaz Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
11312 Yeter acı çekme derler Sayfa 1 Hicaz Selâhattin İçli İndir
11312 Yeter acı çekme derler Sayfa 2 Hicaz Selâhattin İçli İndir
11313 Yeter ağlattı firâkın bu dil-i bî-mârımı Sayfa 1 Hicaz Hüseyin Sâdettin Arel İndir
11328 FATMA (Yetişir o kara kaşları çatma) Sayfa 1 Hicaz Burhânettin Deran İndir
11328 FATMA (Yetişir o kara kaşları çatma) Sayfa 2 Hicaz Burhânettin Deran İndir
11336 Yetti bunca (bana) intikâmın ey felek Sayfa 1 Hicaz Şivelioğlu Yorgaki İndir
11340 Yıldız kaydı dilek tuttum Sayfa 1 Hicaz Fethi Karamahmudoğlu İndir
11349 Yıldızların artık sararıp solduğu andı Sayfa 1 Hicaz Yücel Aşan İndir
11352 Yıldızlar saçılmış inciler gibi Sayfa 1 Hicaz Mehmet Reşat Aysu İndir
11352 Yıldızlar saçılmış inciler gibi Sayfa 2 Hicaz Mehmet Reşat Aysu İndir
11362 Yıllar ne çabuk geçti o günler arasından Sayfa 1 Hicaz Bîmen Şen İndir
11377 Yıllar yılı beklediğim ey sevgili mâh Sayfa 1 Hicaz Erdoğan Yıldızel İndir
11378 Yıllar yılı bekledim adın her an dilimde Sayfa 1 Hicaz Bilge Özgen İndir
11380 Yıllar yılı ben seni belde belde aradım Sayfa 1 Hicaz İlgün Soysev İndir
11401 Yıllarca yazık boş yere hülyâlara kandım Sayfa 1 Hicaz Yesârî Asım Arsoy İndir
11415 Yılların ardından biteviye sevgiler gider Sayfa 1 Hicaz Hasan Dede Dinç İndir
11417 Yılların ötesinden siyah bir gül getirdim Sayfa 1 Hicaz Hüseyin Gökmen İndir
11417 Yılların ötesinden siyah bir gül getirdim Sayfa 2 Hicaz Hüseyin Gökmen İndir
11427 Yine bahar oldu bulandı çaylar Sayfa 1 Hicaz Bahri Altıntaş İndir
11441 Yine bir muğ-beçe nevreste fidanım Sayfa 1 Hicaz Dede Efendi İndir
11454 Yine dalgın bir hâlin var Sayfa 1 Hicaz Yesârî Asım Arsoy İndir
11454 Yine dalgın bir hâlin var Sayfa 2 Hicaz Yesârî Asım Arsoy İndir
11457 Yine de şahlanıyor kol başının kır atı Sayfa 1 Hicaz _ İndir
11484 Yine neş’e-i muhabbet dil ü cânımı etti şeydâ Sayfa 1 Hicaz Dede Efendi İndir
11484 Yine neş’e-i muhabbet dil ü cânımı etti şeydâ Sayfa 2 Hicaz Dede Efendi İndir
11493 Yine tâb-ı nigah-ı hayrete eşk-i kühûl (kûhl) çektim Sayfa 1 Hicaz Ebû-Bekir Ağa İndir
11493 Yine tâb-ı nigah-ı hayrete eşk-i kühûl (kûhl) çektim Sayfa 2 Hicaz Ebû-Bekir Ağa İndir
11496 Yine vaz’-ı felekden mi şikâyet Sayfa 1 Hicaz Hacı Arif Bey İndir
11500 Yine yeşillendi dağlar çemeni Sayfa 1 Hicaz Dede Efendi İndir
11500 Yine yeşillendi dağlar çemeni Sayfa 2 Hicaz Dede Efendi İndir
11513 Yok mu cânâ zerre rahm ü şefkatin Sayfa 1 Hicaz Lâtif Efendi İndir
11550 Yollarına gül döktüm gelir de geçer diye Sayfa 1 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
11556 Yorgun düştüm koklamaktan hayâlini dün yine Sayfa 1 Hicaz Rifat Ayaydın İndir
11557 Yorgun gözlerimin içine bak da Sayfa 1 Hicaz İsmet Kocabeyler İndir
11569 Yüce dağlar göğe varmış aşamam Sayfa 1 Hicaz Amir Ateş İndir
11574 Yüceldikçe yüceldi yüce dağlar Sayfa 1 Hicaz Nedim Şükrü Bey(Kemençeci) İndir
11583 ÇERKEZ KIZI (Yüreğimde ince sızı) Sayfa 1 Hicaz Selâhattin İnal İndir
11587 Yüreğin parçalanır hâl-i perîşânımı anma Sayfa 1 Hicaz Halûk Recâî İndir
11587 Yüreğin parçalanır hâl-i perîşânımı anma Sayfa 2 Hicaz Halûk Recâî İndir
11588 Yürü dilber yürü ömrümün vârı (ANKARA KOŞMASI) Sayfa 1 Hicaz _ İndir
11588 Yürü dilber yürü ömrümün vârı (ANKARA KOŞMASI) Sayfa 2 Hicaz _ İndir
11591 Yürü hey bî-vefâ hercâî güzel Sayfa 1 Hicaz Râkım Elkutlu İndir
11601 Yüzüm gülse de kızlar içimde yâre sızlar Sayfa 1 Hicaz Selâhattin Pınar İndir
11601 Yüzüm gülse de kızlar içimde yâre sızlar Sayfa 2 Hicaz Selâhattin Pınar İndir
11604 Yüzümde son tebessüm çiçeği solmadan gel Sayfa 1 Hicaz Necip Mirkelâmoğlu İndir
11625 Yüzünü görmeyeli hayli zamandır Sayfa 1 Hicaz Şevkî Bey İndir
11633 Zahm-ı aşkın yoktur asla çâresi Sayfa 1 Hicaz Giriftzen Asım Bey İndir
11633 Zahm-ı aşkın yoktur asla çâresi Sayfa 2 Hicaz Giriftzen Asım Bey İndir
11641 Zaman geçti ol gül-rûye gider yok Sayfa 1 Hicaz Lâtif Ağa İndir
11658 Zannetme seni şimdi görüp şimdi beğendim Sayfa 1 Hicaz Kadri Şençalar İndir
11660 Zannım bu ki cânâ beni kurban edeceksin Sayfa 1 Hicaz Şevkî Bey İndir
11682 Zevk-i sevdâ duymadın âşık-perestâr olmadın Sayfa 1 Hicaz Leylâ Saz İndir
11712 Gözünde yaşlarla gördüğüm zaman dayanmaz yüreğim sus ağlama sus Sayfa 1 Hicaz Necdet Tokatlıoğlu İndir
11714 Zülf-i zer-târına bağlandı hayâtım emelim Sayfa 1 Hicaz Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
11727 Zülfüne dil-besteler zülf-i perîşânın kadar Sayfa 1 Hicaz Asdik Ağa İndir
11727 Zülfüne dil-besteler zülf-i perîşânın kadar Sayfa 2 Hicaz Asdik Ağa İndir
11795 Camlarda nakışlar belirirken yine yer yer Sayfa 1 Hicaz Cinuçen Tanrıkorur İndir
11795 Camlarda nakışlar belirirken yine yer yer Sayfa 2 Hicaz Cinuçen Tanrıkorur İndir
11797 Iztırâbın sonu yok sanma bu âlem de geçer Sayfa 1 Hicaz Cinuçen Tanrıkorur İndir
11798 Ben yıllara terkettim ümit yüklü baharı Sayfa 1 Hicaz Cinuçen Tanrıkorur İndir
11799 Bir günüm âsûde geçmez âh ü efgan etmeden Sayfa 1 Hicaz Cinuçen Tanrıkorur İndir
11799 Bir günüm âsûde geçmez âh ü efgan etmeden Sayfa 2 Hicaz Cinuçen Tanrıkorur İndir
11800 Bir hıyâbandır ki hasret kûy-i cânândan geçer Sayfa 1 Hicaz Cinuçen Tanrıkorur İndir
11800 Bir hıyâbandır ki hasret kûy-i cânândan geçer Sayfa 2 Hicaz Cinuçen Tanrıkorur İndir
11808 Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu Sayfa 1 Hicaz Cinuçen Tanrıkorur İndir
11808 Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu Sayfa 2 Hicaz Cinuçen Tanrıkorur İndir
11808 Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu Sayfa 3 Hicaz Cinuçen Tanrıkorur İndir
11808 Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu Sayfa 4 Hicaz Cinuçen Tanrıkorur İndir
11837 Özlerim ben seni seninle bile Sayfa 1 Hicaz Yılmaz Pakalınlar İndir
11837 Özlerim ben seni seninle bile Sayfa 2 Hicaz Yılmaz Pakalınlar İndir
11840 Bu duraksız hüzün neden Sayfa 1 Hicaz Yılmaz Pakalınlar İndir
11840 Bu duraksız hüzün neden Sayfa 2 Hicaz Yılmaz Pakalınlar İndir
11854 Bana kalır resmin elin olur cismin Sayfa 1 Hicaz Fethi Karamahmudoğlu İndir
11855 Bir bakışı aşk sanıp hemen kapıldın gönül Sayfa 1 Hicaz İsmail Akçapınar İndir
11855 Bir bakışı aşk sanıp hemen kapıldın gönül Sayfa 2 Hicaz İsmail Akçapınar İndir
11856 Damarlarımda dolaşan kansın Sayfa 1 Hicaz Fethi Karamahmudoğlu İndir
11856 Damarlarımda dolaşan kansın Sayfa 2 Hicaz Fethi Karamahmudoğlu İndir
11857 Gel gör güzelim hâlimi gel gör neye döndü Sayfa 1 Hicaz Rüştü Eriç İndir
11858 Resminin karşısında dalıp aldanıyorum Sayfa 1 Hicaz Fethi Karamahmudoğlu İndir
11858 Resminin karşısında dalıp aldanıyorum Sayfa 2 Hicaz Fethi Karamahmudoğlu İndir
11862 Mutlu mutsuz hâtıralar yüreğimde boğum boğum Sayfa 1 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
11862 Mutlu mutsuz hâtıralar yüreğimde boğum boğum Sayfa 2 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
11940 İsteyen kınasın isteyen gülsün Sayfa 1 Hicaz Tahir Sıral İndir
11940 İsteyen kınasın isteyen gülsün Sayfa 2 Hicaz Tahir Sıral İndir
11996 Acı nedir anlardın bana şöyle bir baksan Sayfa 1 Hicaz Erol Sayan İndir
11998 Bu akşam yine neden bakışların derinde Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
11999 Bir gönül şarkısı söylesem sana Sayfa 1 Hicaz Nezih Gözonar İndir
11999 Bir gönül şarkısı söylesem sana Sayfa 2 Hicaz Nezih Gözonar İndir
12001 Dökülmüş yapraklar toprak sararmış Sayfa 1 Hicaz Fethi Karamahmudoğlu İndir
12001 Dökülmüş yapraklar toprak sararmış Sayfa 2 Hicaz Fethi Karamahmudoğlu İndir
12002 Elimde sükûtun nabzını dinle Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
12003 Elvedâ deyip de gittin zannetme Sayfa 1 Hicaz İrfan Özbakır İndir
12003 Elvedâ deyip de gittin zannetme Sayfa 2 Hicaz İrfan Özbakır İndir
12004 Gitti gelmez bahar yeli şarkılar yarıda kaldı Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
12004 Gitti gelmez bahar yeli şarkılar yarıda kaldı Sayfa 2 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
12005 Gözlerin gönlümü öyle yaktı ki Sayfa 1 Hicaz Hâldun Kâmran Ayıkgezmez İndir
12005 Gözlerin gönlümü öyle yaktı ki Sayfa 2 Hicaz Hâldun Kâmran Ayıkgezmez İndir
12006 Haydi kalk gidelim güzeller başı Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
12006 Haydi kalk gidelim güzeller başı Sayfa 2 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
12007 Her zaman kalbimde seni yaşattım Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
12008 Kal demedim gidene kalanlar bana yetti Sayfa 1 Hicaz Erol Sayan İndir
12009 Ne söyleyip kırdım seni Sayfa 1 Hicaz Mücehher Gülçığ İndir
12010 O güzel gözlerinin rengine daldım güzelim Sayfa 1 Hicaz Dursun Karaca İndir
12010 O güzel gözlerinin rengine daldım güzelim Sayfa 2 Hicaz Dursun Karaca İndir
12011 Sevdâ denilen şey kula ihsan Sayfa 1 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
12012 Sevgiler sende kalsın kalbindeki iz benim Sayfa 1 Hicaz Arif Sâmi Toker İndir
12012 Sevgiler sende kalsın kalbindeki iz benim Sayfa 2 Hicaz Arif Sâmi Toker İndir
12013 Ufukta her akşam batarken güneş Sayfa 1 Hicaz Sâdun Aksüt İndir
12013 Ufukta her akşam batarken güneş Sayfa 2 Hicaz Sâdun Aksüt İndir
12014 Yıllar boyu ben sevgini kalbimde yaşattım Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
12168 Bu sevdâlı gönülden bir güzel geldi geçti Sayfa 1 Hicaz Mustafa Töngemen İndir
12168 Bu sevdâlı gönülden bir güzel geldi geçti Sayfa 2 Hicaz Mustafa Töngemen İndir
12169 Gözlerime hüzün çöktüğü zaman Sayfa 1 Hicaz Dursun Karaca İndir
12169 Gözlerime hüzün çöktüğü zaman Sayfa 2 Hicaz Dursun Karaca İndir
12170 Her gün her an özlediğim… Sayfa 1 Hicaz Metin Everes İndir
12170 Her gün her an özlediğim… Sayfa 2 Hicaz Metin Everes İndir
12171 Ne olacak hâlimiz kara sevdâlıyız biz Sayfa 1 Hicaz Zafer Sakıncı İndir
12172 Unuttum sanma sakın anmadığım günüm yok Sayfa 1 Hicaz Göksel Baktagir İndir
12172 Unuttum sanma sakın anmadığım günüm yok Sayfa 2 Hicaz Göksel Baktagir İndir
12174 Benim sevgim böyle işte Sayfa 1 Hicaz Adem Şâhin İndir
12174 Benim sevgim böyle işte Sayfa 2 Hicaz Adem Şâhin İndir
12176 Sevgiler sende kalsın kalbindeki iz benim Sayfa 1 Hicaz Yılmaz Yüksel İndir
12176 Sevgiler sende kalsın kalbindeki iz benim Sayfa 2 Hicaz Yılmaz Yüksel İndir
12176 Sevgiler sende kalsın kalbindeki iz benim Sayfa 3 Hicaz Yılmaz Yüksel İndir
12177 Yıllar yılı yalnız seni çılgın gibi seviyorum Sayfa 1 Hicaz İlgün Soysev İndir
12177 Yıllar yılı yalnız seni çılgın gibi seviyorum Sayfa 2 Hicaz İlgün Soysev İndir
12178 Yoluna yol oldum gelecek diye Sayfa 1 Hicaz Bilge Özgen İndir
12178 Yoluna yol oldum gelecek diye Sayfa 2 Hicaz Bilge Özgen İndir
12257 Yine hüsran yine keder Sayfa 1 Hicaz Yılmaz Pakalınlar İndir
12257 Yine hüsran yine keder Sayfa 2 Hicaz Yılmaz Pakalınlar İndir
12275 Belki şimdi gidiyorsun Sayfa 1 Hicaz Metin Everes İndir
12275 Belki şimdi gidiyorsun Sayfa 2 Hicaz Metin Everes İndir
12276 Bu zamanın güzelini öyle zorki anlatmak Sayfa 1 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
12277 Coşar gönlüm coşar gönlüm kalpten kalbe koşar gönlüm Sayfa 1 Hicaz Yılmaz Yüksel İndir
12277 Coşar gönlüm coşar gönlüm kalpten kalbe koşar gönlüm Sayfa 2 Hicaz Yılmaz Yüksel İndir
12278 Sıcacık okşar gibi bakardın Sayfa 1 Hicaz Kenan Olguncan İndir
12297 Yol uzun göründü önümde gurbet Sayfa 1 Hicaz Arif Sâmi Toker İndir
12297 Yol uzun göründü önümde gurbet Sayfa 2 Hicaz Arif Sâmi Toker İndir
12298 Aklımı sevdâya salan biri var Sayfa 1 Hicaz Fethi Karamahmudoğlu İndir
12298 Aklımı sevdâya salan biri var Sayfa 2 Hicaz Fethi Karamahmudoğlu İndir
12299 Bunca sanatkâr aşkının delisi Sayfa 1 Hicaz Fethi Karamahmudoğlu İndir
12299 Bunca sanatkâr aşkının delisi Sayfa 2 Hicaz Fethi Karamahmudoğlu İndir
12305 Gönülden hâtır-ı viran gülmedi gitti Sayfa 1 Hicaz Ahmet Uzel İndir
12305 Gönülden hâtır-ı viran gülmedi gitti Sayfa 2 Hicaz Ahmet Uzel İndir
12307 Her akşam karanlıktan uykusuz geçmedim mi Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Şensoy İndir
12307 Her akşam karanlıktan uykusuz geçmedim mi Sayfa 2 Hicaz Alâeddin Şensoy İndir
12313 Düşünme öyle derin sonu yoktur kederin Sayfa 1 Hicaz Şekip Ayhan Özışık İndir
12313 Düşünme öyle derin sonu yoktur kederin Sayfa 2 Hicaz Şekip Ayhan Özışık İndir
12314 Geçti cânıma tîr-i nigehi Sayfa 1 Hicaz Ahmet Uzel İndir
12315 Hasret oluyor gönlüme Sayfa 1 Hicaz Ahmet Uzel İndir
12316 Niye sevdim ki seni hep ağladım ömrümce Sayfa 1 Hicaz Reyhan Karataş İndir
12317 Seni benden daha çok seven biri varsa eğer unuturum bu sevdayı Sayfa 1 Hicaz Seyfi Güldağı İndir
12317 Seni benden daha çok seven biri varsa eğer unuturum bu sevdayı Sayfa 2 Hicaz Seyfi Güldağı İndir
12318 Senin hükmün neden böyle Sayfa 1 Hicaz Ahmet Uzel İndir
12346 Öyle bir mevsimin içindeyim ki ne kıştır ne bahar ne yaza benzer Sayfa 1 Hicaz İlgün Soysev İndir
12346 Öyle bir mevsimin içindeyim ki ne kıştır ne bahar ne yaza benzer Sayfa 2 Hicaz İlgün Soysev İndir
12394 Elinde sımsıcak yâr eli varken Sayfa 1 Hicaz Caner Bakır İndir
12394 Elinde sımsıcak yâr eli varken Sayfa 2 Hicaz Caner Bakır İndir
12396 Islandım aşk yağmurunda deniz deryâ umman ne ki Sayfa 1 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
12398 Ne benim derdime aşkın gibi derman bulunur Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
12404 ANNE’M (İnan sana verdiğim…) Sayfa 1 Hicaz Murat Demirhan İndir
12404 ANNE’M (İnan sana verdiğim…) Sayfa 2 Hicaz Murat Demirhan İndir
12405 Gül çiçek takar geçer esmerim bakar geçer Sayfa 1 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
12405 Gül çiçek takar geçer esmerim bakar geçer Sayfa 2 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
12406 Seneler akıp geçti sevenler bıkıp gitti Sayfa 1 Hicaz Burhan Durucu İndir
12406 Seneler akıp geçti sevenler bıkıp gitti Sayfa 2 Hicaz Burhan Durucu İndir
12432 Aşkın uçurum oldu Sayfa 1 Hicaz Yılmaz Yüksel İndir
12432 Aşkın uçurum oldu Sayfa 2 Hicaz Yılmaz Yüksel İndir
12434 Gözlerim yollarda geçti kaç bahar Sayfa 1 Hicaz İlgün Soysev İndir
12434 Gözlerim yollarda geçti kaç bahar Sayfa 2 Hicaz İlgün Soysev İndir
12435 Şikâyetin nedir söyle Sayfa 1 Hicaz Fethi Karamahmudoğlu İndir
12435 Şikâyetin nedir söyle Sayfa 2 Hicaz Fethi Karamahmudoğlu İndir
12451 Nerede şimdi o ay yüzlü Sayfa 1 Hicaz Bilge Özgen İndir
12451 Nerede şimdi o ay yüzlü Sayfa 2 Hicaz Bilge Özgen İndir
12464 Gözlerinde uyku tülü uyu yavrum yavrum uyu Sayfa 1 Hicaz Câvit Ersoy İndir
12467 Bir uçan halım olsa Sayfa 1 Hicaz Bilge Özgen İndir
12467 Bir uçan halım olsa Sayfa 2 Hicaz Bilge Özgen İndir
12476 Düşünmek ister misin geçmişteki günleri Sayfa 1 Hicaz Ferit Sıdal İndir
12476 Düşünmek ister misin geçmişteki günleri Sayfa 2 Hicaz Ferit Sıdal İndir
12487 Bahar gelince eser başta kavak yelleri Sayfa 1 Hicaz Bülent Ulusoy İndir
12487 Bahar gelince eser başta kavak yelleri Sayfa 2 Hicaz Bülent Ulusoy İndir
12488 Balam sen ne güzelsin Sayfa 1 Hicaz Ünsal Silleli İndir
12489 Başını eğmezdin görünce beni Sayfa 1 Hicaz Osman Ülkü İndir
12489 Başını eğmezdin görünce beni Sayfa 2 Hicaz Osman Ülkü İndir
12490 Bir yudum sevgi bir yudum mutluluk Sayfa 1 Hicaz Seyfi Güldağı İndir
12490 Bir yudum sevgi bir yudum mutluluk Sayfa 2 Hicaz Seyfi Güldağı İndir
12491 Düşme yaban ellerine Sayfa 1 Hicaz Suphi İdrisoğlu İndir
12491 Düşme yaban ellerine Sayfa 2 Hicaz Suphi İdrisoğlu İndir
12493 Gölgene kondu gönül al avut vurma sakın Sayfa 1 Hicaz Fethi Karamahmudoğlu İndir
12494 Gönül desem çiçek sanır takar geçer o çifte ben Sayfa 1 Hicaz Ömür Gençel İndir
12495 Hâlâ o günleri anar mısın Sayfa 1 Hicaz Yılmaz Pakalınlar İndir
12496 Sen isteseydin ey dost bir özge çağ olurdu Sayfa 1 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
12496 Sen isteseydin ey dost bir özge çağ olurdu Sayfa 2 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
12580 Bu şarkı senin için gönülden kopup geldi Sayfa 1 Hicaz Mehmet Reşat Aysu İndir
12581 Sanki bülbül ötüyor gülüşünde yasemin gül bitiyor Sayfa 1 Hicaz Yücel Aşan İndir
12581 Sanki bülbül ötüyor gülüşünde yasemin gül bitiyor Sayfa 2 Hicaz Yücel Aşan İndir
12587 Öyle bir hevesti o geldi geçti galiba Sayfa 1 Hicaz Yılmaz Pakalınlar İndir
12587 Öyle bir hevesti o geldi geçti galiba Sayfa 2 Hicaz Yılmaz Pakalınlar İndir
12589 Sen olmadan bir daha nasıl gülecek yüzüm Sayfa 1 Hicaz Mustafa Demiray İndir
12589 Sen olmadan bir daha nasıl gülecek yüzüm Sayfa 2 Hicaz Mustafa Demiray İndir
12608 Ateş misin yakıyorsun bakınca Sayfa 1 Hicaz Cemil Derelioğlu İndir
12608 Ateş misin yakıyorsun bakınca Sayfa 2 Hicaz Cemil Derelioğlu İndir
12609 Ayrılığın kalbime bir ağ gibi örüldü Sayfa 1 Hicaz Ali Şenozan İndir
12609 Ayrılığın kalbime bir ağ gibi örüldü Sayfa 2 Hicaz Ali Şenozan İndir
12610 Başka mevsim aramam baharımsın yazımsın Sayfa 1 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
12610 Başka mevsim aramam baharımsın yazımsın Sayfa 2 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
12611 Belki seni getirir bana dalgalar diye Sayfa 1 Hicaz Fâruk Şâhin İndir
12611 Belki seni getirir bana dalgalar diye Sayfa 2 Hicaz Fâruk Şâhin İndir
12612 Dert bir değil iki değil üç değil Sayfa 1 Hicaz Erol Özbayram İndir
12612 Dert bir değil iki değil üç değil Sayfa 2 Hicaz Erol Özbayram İndir
12613 Felekten kâm almazsan pişman olursun Sayfa 1 Hicaz Ali Şenozan İndir
12614 Gözünün rengine bağlansa da bahtım kaderim Sayfa 1 Hicaz Ali Şenozan İndir
12615 Hangi dağ ardına kaçıp gittiniz Sayfa 1 Hicaz Selâhattin Altınbaş İndir
12616 Kalbim senle doluydu gece gündüz yanardı Sayfa 1 Hicaz Hüsnü Üstün İndir
12617 Nerde benim sevdiklerim arkadaşlarım Sayfa 1 Hicaz Tülây Arıcı İndir
12617 Nerde benim sevdiklerim arkadaşlarım Sayfa 2 Hicaz Tülây Arıcı İndir
12618 Ne zaman yağmuru saçımda duysam ellerin dolaşır okşar sanırım Sayfa 1 Hicaz İsmail Hakkı Fencioğlu İndir
12618 Ne zaman yağmuru saçımda duysam ellerin dolaşır okşar sanırım Sayfa 2 Hicaz İsmail Hakkı Fencioğlu İndir
12619 Pür-âteşim açtırma benim ağzımı zinhar Sayfa 1 Hicaz Celâl Bıçakçı İndir
12620 Rûyinin aksiyle oldu her kadeh bir gül beden Sayfa 1 Hicaz Fevzi Demirkol İndir
12621 Sensizliği ben seçmedim ben seçmedim ayrılığı Sayfa 1 Hicaz Zekâi Tunca İndir
12621 Sensizliği ben seçmedim ben seçmedim ayrılığı Sayfa 2 Hicaz Zekâi Tunca İndir
12622 Sevgilim bunca yıldır sensiz nasıl yaşadım Sayfa 1 Hicaz Orhan Kızılsavaş İndir
12623 Sînemde cânâ bir gül-i rânâ Sayfa 1 Hicaz Ömür Gençel İndir
12624 Şu yüreğim can evinde vurdukça Sayfa 1 Hicaz Yılmaz Pakalınlar İndir
12624 Şu yüreğim can evinde vurdukça Sayfa 2 Hicaz Yılmaz Pakalınlar İndir
12625 Yalvardım elimi açtım göklere Sayfa 1 Hicaz Yılmaz Pakalınlar İndir
12626 Yaşamanın zevkini sevginde buluyorum Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Şensoy İndir
12626 Yaşamanın zevkini sevginde buluyorum Sayfa 2 Hicaz Alâeddin Şensoy İndir
12650 Ne bir arayan var ne de bir soran Sayfa 1 Hicaz İlgün Soysev İndir
12652 Zâlim felek ne felâket verdi başıma Sayfa 1 Hicaz Haydar Tatlıyay İndir
12734 Bir düş mü yalan mıydı Sayfa 1 Hicaz Rüştü Şardağ İndir
12737 Bilemezsin ne derindir bende kalan izlerin Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Şen İndir
12737 Bilemezsin ne derindir bende kalan izlerin Sayfa 2 Hicaz Alâeddin Şen İndir
12738 Yıllar yılı hep dert çile Sayfa 1 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
12762 Gün gelir kalbine sözün geçmezse Sayfa 1 Hicaz Yılmaz Pakalınlar İndir
12762 Gün gelir kalbine sözün geçmezse Sayfa 2 Hicaz Yılmaz Pakalınlar İndir
12763 Hasretin büyüyorken her gün içimde Sayfa 1 Hicaz Fethi Karamahmudoğlu İndir
12763 Hasretin büyüyorken her gün içimde Sayfa 2 Hicaz Fethi Karamahmudoğlu İndir
12764 İlk aşkı unutmak çok kolay deme Sayfa 1 Hicaz Ziyâ Taşkent İndir
12764 İlk aşkı unutmak çok kolay deme Sayfa 2 Hicaz Ziyâ Taşkent İndir
12765 Seni çok seviyorum desem de faydası yok Sayfa 1 Hicaz Zekâi Tunca İndir
12765 Seni çok seviyorum desem de faydası yok Sayfa 2 Hicaz Zekâi Tunca İndir
12804 Şöyle bir gül gönülden duyulsun yine o haz Sayfa 1 Hicaz Ali Şenozan İndir
12804 Şöyle bir gül gönülden duyulsun yine o haz Sayfa 2 Hicaz Ali Şenozan İndir
12813 Bugün de bir haber gelmedi Sayfa 1 Hicaz Câvit Ersoy İndir
12813 Bugün de bir haber gelmedi Sayfa 2 Hicaz Câvit Ersoy İndir
12814 Açan bir çiçektin gönül bağımda Sayfa 1 Hicaz Selâhattin İçli İndir
12815 Ayrılık vakti geldi bırakıp gidiyorsun Sayfa 1 Hicaz İlgün Soysev İndir
12815 Ayrılık vakti geldi bırakıp gidiyorsun Sayfa 2 Hicaz İlgün Soysev İndir
12816 Ben sevginin âlâsını sende buldum Sayfa 1 Hicaz Suphi İdrisoğlu İndir
12817 Bir tânem orkidemsin içimde Sayfa 1 Hicaz Mûsa Kumral İndir
12818 Dünyâmız güzel dünyâmız bizim Sayfa 1 Hicaz Özgen Gürbüz İndir
12819 Kader böyle istedi böyle yazmış yazımı Sayfa 1 Hicaz Süleyman Mertkanlı İndir
12820 Kaşın gözün şöyle dursun nazın beni öldürecek Sayfa 1 Hicaz Hüsnü Üstün İndir
12820 Kaşın gözün şöyle dursun nazın beni öldürecek Sayfa 2 Hicaz Hüsnü Üstün İndir
12821 Ne kadar kanun varsa bozarım senden yana Sayfa 1 Hicaz Fethi Karamahmudoğlu İndir
12822 Sanma ömrün her demi ilkbahar yazla geçer Sayfa 1 Hicaz Halil İbrâhim Taşkent İndir
12823 Yüreğimde düğümlenen yine… Sayfa 1 Hicaz Aydın Tekindor İndir
12823 Yüreğimde düğümlenen yine… Sayfa 2 Hicaz Aydın Tekindor İndir
12885 Bir lâle yüzün mihneti kalmış eserimde Sayfa 1 Hicaz Mustafa Uyan İndir
12886 Dilersen hiç açma bu mektubumu Sayfa 1 Hicaz Sâdun Aksüt İndir
12886 Dilersen hiç açma bu mektubumu Sayfa 2 Hicaz Sâdun Aksüt İndir
12887 Gün gelir seninle karşılaşırsak sessizce bir selâm verip geçiver Sayfa 1 Hicaz Ziyâ Taşkent İndir
12888 Yeşil pembe açar bahar sevgiye susar Sayfa 1 Hicaz Orhan Kızılsavaş İndir
12888 Yeşil pembe açar bahar sevgiye susar Sayfa 2 Hicaz Orhan Kızılsavaş İndir
12925 Al da udunu çal bana sen Sayfa 1 Hicaz Drama’lı Hasan Hasgüler İndir
12925 Al da udunu çal bana sen Sayfa 2 Hicaz Drama’lı Hasan Hasgüler İndir
12926 Başında kar yağa dursun bahar özünde senin Sayfa 1 Hicaz Kaya Bekat İndir
12927 Bırakıp gidiyorsun niçin vedâ etmeden Sayfa 1 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
12927 Bırakıp gidiyorsun niçin vedâ etmeden Sayfa 2 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
12928 Bir hâlini sorarsan bilmecedir cevâbı Sayfa 1 Hicaz Ali Şenozan İndir
12928 Bir hâlini sorarsan bilmecedir cevâbı Sayfa 2 Hicaz Ali Şenozan İndir
12929 Gün doğmadan olsun sabah Sayfa 1 Hicaz Ömür Gençel İndir
12929 Gün doğmadan olsun sabah Sayfa 2 Hicaz Ömür Gençel İndir
12930 Hıçkırık boğazımda düğümlendi kördüğüm Sayfa 1 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
12930 Hıçkırık boğazımda düğümlendi kördüğüm Sayfa 2 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
12931 Ne hallere düşer insan sevince Sayfa 1 Hicaz Özgen Gürbüz İndir
12931 Ne hallere düşer insan sevince Sayfa 2 Hicaz Özgen Gürbüz İndir
12932 Sevgi dolu sözlerde ışıl ışıl gözlerde Sayfa 1 Hicaz Süleyman Mertkanlı İndir
12933 Ömrüm sana fedâ olsun Sayfa 1 Hicaz Eyüp Uyanıkoğlu İndir
12933 Ömrüm sana fedâ olsun Sayfa 2 Hicaz Eyüp Uyanıkoğlu İndir
12934 Yazdığım mektubun her… Sayfa 1 Hicaz Sâdun Aksüt İndir
12976 Söndü neş’em söndü ömrüm yıldızım Sayfa 1 Hicaz Akın Özkan İndir
12978 Yârin sohbetinin kahvesi yeter Sayfa 1 Hicaz Adem Şâhin İndir
12978 Yârin sohbetinin kahvesi yeter Sayfa 2 Hicaz Adem Şâhin İndir
12979 Bir gece geliver özlemler bitsin Sayfa 1 Hicaz İsmail Demirkıran İndir
12979 Bir gece geliver özlemler bitsin Sayfa 2 Hicaz İsmail Demirkıran İndir
12980 Bu virâne gönlümde bitmez heyecansın sen Sayfa 1 Hicaz Ünsal Silleli İndir
12980 Bu virâne gönlümde bitmez heyecansın sen Sayfa 2 Hicaz Ünsal Silleli İndir
12981 Çözemedim gönlümü gözlerinden Sayfa 1 Hicaz Yusuf Nalkesen İndir
12981 Çözemedim gönlümü gözlerinden Sayfa 2 Hicaz Yusuf Nalkesen İndir
12982 Eli darda yüzü arda (Şu dünyada yalnız kalan eller) Sayfa 1 Hicaz Bilge Özgen İndir
12983 Usandırdım mı âyâ gül-cemâli arz-ı hâlimle Sayfa 1 Hicaz Erol Köker İndir
12984 Ne servet ne paraya pula ihtiyâcım var Sayfa 1 Hicaz Fethi Karamahmudoğlu İndir
13043 Sevdik ve sevildik biz hep gönülden Sayfa 1 Hicaz Erkan Yüksel İndir
13046 Gözleri gülünce güneş doğardı Sayfa 1 Hicaz Sâdi Hoşses İndir
13047 İçimde ne bir arzu ne de bir heves Sayfa 1 Hicaz Muzaffer Özpınar İndir
13047 İçimde ne bir arzu ne de bir heves Sayfa 2 Hicaz Muzaffer Özpınar İndir
13048 Rüyâmda seninleyim gündüz hayâlinleyim Sayfa 1 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
13048 Rüyâmda seninleyim gündüz hayâlinleyim Sayfa 2 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
13053 Dört mevsim içinde baharım sensin Sayfa 1 Hicaz Yaşar Bedük İndir
13053 Dört mevsim içinde baharım sensin Sayfa 2 Hicaz Yaşar Bedük İndir
13088 Bu yara başka yara Sayfa 1 Hicaz Muzaffer İlkar İndir
13090 Kalbimde yer eden aşktan izleri… Sayfa 1 Hicaz Erkan Yüksel İndir
13099 Beni de al ne olur gözlerinin içine Sayfa 1 Hicaz Akın Özkan İndir
13099 Beni de al ne olur gözlerinin içine Sayfa 2 Hicaz Akın Özkan İndir
13100 Bir akşam oturmaya bize gel Sayfa 1 Hicaz Ali Şenozan İndir
13100 Bir akşam oturmaya bize gel Sayfa 2 Hicaz Ali Şenozan İndir
13102 Bir görüşte sevdi gönlüm Sayfa 1 Hicaz Süleyman mertkanlı İndir
13103 Biraz bekle biraz sabret Sayfa 1 Hicaz Kaya Öztaş İndir
13104 Cevr olur imkân-ı vuslat vermeyen îmâların Sayfa 1 Hicaz Kâni Karaca İndir
13105 Geceler yol aldı sabaha doğru Sayfa 1 Hicaz Hüseyin Erbay İndir
13105 Geceler yol aldı sabaha doğru Sayfa 2 Hicaz Hüseyin Erbay İndir
13106 Gitmiş bakışlarındaki o gülüş Sayfa 1 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
13107 Gönül denen bir kuşum var Sayfa 1 Hicaz Caner Bakır İndir
13107 Gönül denen bir kuşum var Sayfa 2 Hicaz Caner Bakır İndir
13108 Gün bitmektedir artık bilmem kaç oldu yaşım (ONSEKİZİNDE GİBİ) Sayfa 1 Hicaz Atilla İçli İndir
13108 Gün bitmektedir artık bilmem kaç oldu yaşım (ONSEKİZİNDE GİBİ) Sayfa 2 Hicaz Atilla İçli İndir
13110 Deryâda damla olmaz Sayfa 1 Hicaz İsmail Akçapınar İndir
13111 Denizde bir hüzün var Sayfa 1 Hicaz Yaşar Bedük İndir
13111 Denizde bir hüzün var Sayfa 2 Hicaz Yaşar Bedük İndir
13112 İnleyen kalbim benim artık emellerden uzak Sayfa 1 Hicaz Erol Köker İndir
13113 İstemem ellerin olsun istemem uzakta kalsın Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Pakyüz İndir
13113 İstemem ellerin olsun istemem uzakta kalsın Sayfa 2 Hicaz Alâeddin Pakyüz İndir
13114 Antalya (O diyâr) hiç bir yere benzemez dostum Sayfa 1 Hicaz Tülây Arıcı İndir
13114 Antalya (O diyâr) hiç bir yere benzemez dostum Sayfa 2 Hicaz Tülây Arıcı İndir
13115 Yazların ardından kışa alıştım Sayfa 1 Hicaz Akın Özkan İndir
13115 Yazların ardından kışa alıştım Sayfa 2 Hicaz Akın Özkan İndir
13204 Bana kızıp yıldızlara kaçmışsın Sayfa 1 Hicaz Yılmaz Pakalınlar İndir
13204 Bana kızıp yıldızlara kaçmışsın Sayfa 2 Hicaz Yılmaz Pakalınlar İndir
13205 Cânân okuyor aşkın ilâhi sesidir bu Sayfa 1 Hicaz Erol Köker İndir
13205 Cânân okuyor aşkın ilâhi sesidir bu Sayfa 2 Hicaz Erol Köker İndir
13206 Geceler bildiğin geceler geğil Sayfa 1 Hicaz Hasan Soysal İndir
13207 Geçti hicranlarla ömrüm türlü yasla solmadım Sayfa 1 Hicaz Erol Köker İndir
13207 Geçti hicranlarla ömrüm türlü yasla solmadım Sayfa 2 Hicaz Erol Köker İndir
13208 Gittin birşeylerden kaçıyor gibi Sayfa 1 Hicaz Mahmut Koçbay İndir
13208 Gittin birşeylerden kaçıyor gibi Sayfa 2 Hicaz Mahmut Koçbay İndir
13209 Gözlerimden dökülen yaşlar kurudu Sayfa 1 Hicaz İlgün Soysev İndir
13209 Gözlerimden dökülen yaşlar kurudu Sayfa 2 Hicaz İlgün Soysev İndir
13210 Güzel annem benden bir şey saklıyorsun Sayfa 1 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
13210 Güzel annem benden bir şey saklıyorsun Sayfa 2 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
13211 İnsan nasıl mutludur var ise sevenleri Sayfa 1 Hicaz Orhan Kızılsavaş İndir
13211 İnsan nasıl mutludur var ise sevenleri Sayfa 2 Hicaz Orhan Kızılsavaş İndir
13212 Ne dertlerim biter ne çilem dolar Sayfa 1 Hicaz Sıttık Sâhil İndir
13212 Ne dertlerim biter ne çilem dolar Sayfa 2 Hicaz Sıttık Sâhil İndir
13213 Sevdiğim seveceğim uğrunda öleceğim Sayfa 1 Hicaz Halil İbrâhim Taşkent İndir
13213 Sevdiğim seveceğim uğrunda öleceğim Sayfa 2 Hicaz Halil İbrâhim Taşkent İndir
13214 Sorma hâlimi bir tânem Sayfa 1 Hicaz Zekâi Selen İndir
13214 Sorma hâlimi bir tânem Sayfa 2 Hicaz Zekâi Selen İndir
13215 Umut verme beni sevme Sayfa 1 Hicaz Adem Şâhin İndir
13215 Umut verme beni sevme Sayfa 2 Hicaz Adem Şâhin İndir
13216 Unutmak mümkün mü geçen yılları Sayfa 1 Hicaz Hasan Soysal İndir
13217 Üzülme gönlünü sarmasın hüzün Sayfa 1 Hicaz Caner Bakır İndir
13217 Üzülme gönlünü sarmasın hüzün Sayfa 2 Hicaz Caner Bakır İndir
13279 Unuttum diyemem gönlüm Sayfa 1 Hicaz Halil Karaduman İndir
13279 Unuttum diyemem gönlüm Sayfa 2 Hicaz Halil Karaduman İndir
13301 Geceler yârim oldu Sayfa 1 Hicaz Şükrü Tunar İndir
13303 Ağla gözlerim ağla Sayfa 1 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
13303 Ağla gözlerim ağla Sayfa 2 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
13306 Uğruna döktüğüm gözyaşı değil Sayfa 1 Hicaz Şükrü Tunar İndir
13311 Çok çekti bu bîçâre gönül yârin elinden Sayfa 1 Hicaz Suat İsmail Gürkan İndir
13313 Sevmek ayrı bir ızdırap gurbet ondan da beter Sayfa 1 Hicaz Kâzım Nâmi Erdölen İndir
13346 Gözlerimden dökülen yaşları sen sileydin Sayfa 1 Hicaz Hamit Bahar İndir
13348 Leylâ gibi sevmiş seni Mecnûn gibi yanmış Sayfa 1 Hicaz Maksut Arsunar İndir
13359 Gözümün bebeği canımdan pek çok sevdim seni Sayfa 1 Hicaz Neveser Kökdeş İndir
13375 Seni tefhim ediyor hep bana dağlar dereler Sayfa 1 Hicaz Yesârî Asım Arsoy İndir
13383 Gurbet akşamlarında hasretinle inlerim Sayfa 1 Hicaz Zeki Müren İndir
13391 Hicrân hastasıyım yapayalnızım Sayfa 1 Hicaz Kadri Şençalar İndir
13391 Hicrân hastasıyım yapayalnızım Sayfa 2 Hicaz Kadri Şençalar İndir
13408 İstemem yakmasın güneşim seni Sayfa 1 Hicaz Zeki Duygulu İndir
13408 İstemem yakmasın güneşim seni Sayfa 2 Hicaz Zeki Duygulu İndir
13409 Yârimi eller aldı gönlümü derde saldı Sayfa 1 Hicaz Zeki Duygulu İndir
13420 Feyz-i aşkın öyle mûcizdir ki ey rûh-i şebâb Sayfa 1 Hicaz Ekrem Karadeniz İndir
13428 Saçlarında sırma saklı parlar altın teli gibi Sayfa 1 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
13448 Seni görmek ister gönlüm Sayfa 1 Hicaz Neveser Kökdeş İndir
13454 Dağlar dağlar yüce dağlar firkat beni nice dağlar Sayfa 1 Hicaz Zeki Duygulu İndir
13456 Sevdim sarışın bir kızı en körpe çağında Sayfa 1 Hicaz _ İndir
13470 Öyle hazin durma kız Sayfa 1 Hicaz _ İndir
13477 Bahçenizde gül var mı Sayfa 1 Hicaz _ İndir
13483 Çok güzelsin amma sevemem seni Sayfa 1 Hicaz Nebahat Üner İndir
13489 Karakolda ayna var Sayfa 1 Hicaz Zeki Duygulu İndir
13489 Karakolda ayna var Sayfa 2 Hicaz Zeki Duygulu İndir
13494 Evlerinin önü boyalı direk Sayfa 1 Hicaz Kadri Şençalar İndir
13494 Evlerinin önü boyalı direk Sayfa 2 Hicaz Kadri Şençalar İndir
13495 Ne bahtı karalıyım ezelden gülmez içim Sayfa 1 Hicaz _ İndir
13506 Aşka düştüm ezelden gönlüm geçmez güzelden Sayfa 1 Hicaz _ İndir
13512 Bırak cefânı işveni göster Sayfa 1 Hicaz Rüştü Şardağ İndir
13517 Gülüyorsun güzelim gül güle gülmek yaraşır Sayfa 1 Hicaz Neveser Kökdeş İndir
13520 Kadıköy’lüm gönüllerde gezersin Sayfa 1 Hicaz Mustafa Nâfiz Irmak İndir
13525 Bak şu çiçeğin rengine Sayfa 1 Hicaz Kadri Şençalar İndir
13539 Aşk hastasıyım bakma benim nabzıma doktor Sayfa 1 Hicaz İsak Varon İndir
13548 Üzüyor gönlümü her gün aşkımın son hevesi Sayfa 1 Hicaz Celâl Kıvılcım İndir
13557 Özler de ararsan bulamazsın beni artık Sayfa 1 Hicaz İsmail Demirkıran İndir
13561 Benim derdim devâ bulmaz Sayfa 1 Hicaz Ahmet Uzel İndir
13616 Aldığım her nefeste onu düşünüyorum Sayfa 1 Hicaz Suphi İdrisoğlu İndir
13616 Aldığım her nefeste onu düşünüyorum Sayfa 2 Hicaz Suphi İdrisoğlu İndir
13617 Uçurdum elimden şimdi yârimi Sayfa 1 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
13617 Uçurdum elimden şimdi yârimi Sayfa 2 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
13618 Dallar çiçek çiçek güller tomurcuk Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
13618 Dallar çiçek çiçek güller tomurcuk Sayfa 2 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
13619 Git diyorsun iki gözüm herşeyin bir sırası var Sayfa 1 Hicaz Suphi İdrisoğlu İndir
13619 Git diyorsun iki gözüm herşeyin bir sırası var Sayfa 2 Hicaz Suphi İdrisoğlu İndir
13620 Hani bu aşk bitmezdi hiç kalpde yarım kaldı sevinç Sayfa 1 Hicaz Uzman Sağlık İndir
13620 Hani bu aşk bitmezdi hiç kalpde yarım kaldı sevinç Sayfa 2 Hicaz Uzman Sağlık İndir
13621 Karşılıksız aşktan medet umarken aşkın gözü körmüş bilemedim ben Sayfa 1 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
13622 Ne sen beni sevebildin ne ben seni daha baştan Sayfa 1 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
13623 Şunu bunu dert ettik de ne oldu Sayfa 1 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
13623 Şunu bunu dert ettik de ne oldu Sayfa 2 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
13624 Yüreğime ateş düştü sensiz her yer gurbet şimdi Sayfa 1 Hicaz Mustafa Töngemen İndir
13624 Yüreğime ateş düştü sensiz her yer gurbet şimdi Sayfa 2 Hicaz Mustafa Töngemen İndir
13625 Yıllar yılı albümdeki resmine bakmak benim kaderimmiş Sayfa 1 Hicaz Bilge Özgen İndir
13625 Yıllar yılı albümdeki resmine bakmak benim kaderimmiş Sayfa 2 Hicaz Bilge Özgen İndir
13626 Sendin hayâl gibi yanımdan geçen Sayfa 1 Hicaz Dursun Karaca İndir
13626 Sendin hayâl gibi yanımdan geçen Sayfa 2 Hicaz Dursun Karaca İndir
13659 Bilmecemiz iki heceli Sayfa 1 Hicaz Mutlu Torun İndir
13664 Yüzyılların ışığısın uygarlıklar beşiğisin Sayfa 1 Hicaz Sâlih Aydoğan İndir
13673 Her taraf bembeyaz kar haydi çıksın kızaklar Sayfa 1 Hicaz Salih Aydoğan İndir
13675 Mini mini bebeğim nenni Sayfa 1 Hicaz Muammer Sun İndir
13686 Şehitler toprağı Anadolu’mun baharı cennettir yazı bambaşka Sayfa 1 Hicaz Ferit Sıdal İndir
13686 Şehitler toprağı Anadolu’mun baharı cennettir yazı bambaşka Sayfa 2 Hicaz Ferit Sıdal İndir
13697 Küçücük kuş kanadını ver bana Sayfa 1 Hicaz _ İndir
13697 Küçücük kuş kanadını ver bana Sayfa 2 Hicaz _ İndir
13715 Aşkınla ben oldum sarhoş Sayfa 1 Hicaz Kasım İnaltekin İndir
13715 Aşkınla ben oldum sarhoş Sayfa 2 Hicaz Kasım İnaltekin İndir
13716 Böyle kurulmuş dünya sevgiler bitmeyecek Sayfa 1 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
13716 Böyle kurulmuş dünya sevgiler bitmeyecek Sayfa 2 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
13717 Gözlerinde sürmeler saçlarında örmeler Sayfa 1 Hicaz Aydın Tekindor İndir
13717 Gözlerinde sürmeler saçlarında örmeler Sayfa 2 Hicaz Aydın Tekindor İndir
13718 Sevgimi anlatmak isterim sana Sayfa 1 Hicaz Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş İndir
13776 Hatıralar bırakmıyor peşimi hayâline git diyorum gitmiyor Sayfa 1 Hicaz Faruk Şâhin İndir
13776 Hatıralar bırakmıyor peşimi hayâline git diyorum gitmiyor Sayfa 2 Hicaz Faruk Şâhin İndir
13788 Aramızda bitmeyecek bir sevgi var biliyorum Sayfa 1 Hicaz Faruk Şâhin İndir
13789 Deva gelmez belâ gitmez teselli âha kalmıştır Sayfa 1 Hicaz Metin Everes İndir
13789 Deva gelmez belâ gitmez teselli âha kalmıştır Sayfa 2 Hicaz Metin Everes İndir
13790 Goncalardan goncasın sen handelerden handesin Sayfa 1 Hicaz Rüştü Eriç İndir
13791 Gönlümü gözlerinle kalbimi sözlerinle Sayfa 1 Hicaz Şâhin Çangal İndir
13791 Gönlümü gözlerinle kalbimi sözlerinle Sayfa 2 Hicaz Şâhin Çangal İndir
13792 Güneş biraz evvel yüze gülerken semada belirdi kara bulutlar Sayfa 1 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
13792 Güneş biraz evvel yüze gülerken semada belirdi kara bulutlar Sayfa 2 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
13794 Önce sen terkettin sonra mutluluk Sayfa 1 Hicaz Ertuğrul Yalçınkaya İndir
13794 Önce sen terkettin sonra mutluluk Sayfa 2 Hicaz Ertuğrul Yalçınkaya İndir
13795 Sevdâ gülü içimdeki bak yaş değil gözümdeki Sayfa 1 Hicaz Naci Derçin İndir
13836 Artık yaşamam gönlüme bunca eleminle Sayfa 1 Hicaz Ahmet Uzel İndir
13837 Gönlüm yeniden düştü benim âteş-i aşka Sayfa 1 Hicaz Ahmet Uzel İndir
13838 Gönül bir aşinâ bulsa yeni bir âleme dalsa Sayfa 1 Hicaz Ahmet Uzel İndir
13839 Nedir cevrin behey zâlim perîşandır benim hâlim Sayfa 1 Hicaz Ahmet Uzel İndir
13841 Sana herkes cefâ eyler ko gönülden eylesinler Sayfa 1 Hicaz Ahmet Uzel İndir
13870 Gün gün bitmede yazık ömrümüzün baharı Sayfa 1 Hicaz Sabahattin Hizmetli İndir
13874 Kor ateşlere sarıldım seni görmekle bir an Sayfa 1 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
13877 Ağlama içime hüzün doluyor Sayfa 1 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
13877 Ağlama içime hüzün doluyor Sayfa 2 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
13879 Doğan ayda bile yoktur inan olsun bir eşi Sayfa 1 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
13879 Doğan ayda bile yoktur inan olsun bir eşi Sayfa 2 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
13882 Bir duygusun içimde Sayfa 1 Hicaz Uzman Sağlık İndir
13883 Benim için sen herşeysin Sayfa 1 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
13883 Benim için sen herşeysin Sayfa 2 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
13884 Anladım hiç saklama sevmiyorsun sen beni Sayfa 1 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
13914 ABC’yi okumayı sen öğrettin öğretmenim Sayfa 1 Hicaz İsmail Hakkı Özbilgin İndir
13914 ABC’yi okumayı sen öğrettin öğretmenim Sayfa 2 Hicaz İsmail Hakkı Özbilgin İndir
13915 Ayrılık da zor değil eğer hasret olmasa Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
13915 Ayrılık da zor değil eğer hasret olmasa Sayfa 2 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
13916 Bakma ak saçlarıma içimde genç yıllar var Sayfa 1 Hicaz Niyâzi Şengül İndir
13916 Bakma ak saçlarıma içimde genç yıllar var Sayfa 2 Hicaz Niyâzi Şengül İndir
13917 Beni böyle bekletme gönlünde misafir et Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Şensoy İndir
13917 Beni böyle bekletme gönlünde misafir et Sayfa 2 Hicaz Alâeddin Şensoy İndir
13918 Benim gibi sen de sevmiş olaydın ayrılığı yaşar mıydık bir tanem Sayfa 1 Hicaz Suphi İdrisoğlu İndir
13918 Benim gibi sen de sevmiş olaydın ayrılığı yaşar mıydık bir tanem Sayfa 2 Hicaz Suphi İdrisoğlu İndir
13919 Bir lodos gibi esti sevgin gönlüme Sayfa 1 Hicaz Şâhin Çangal İndir
13919 Bir lodos gibi esti sevgin gönlüme Sayfa 2 Hicaz Şâhin Çangal İndir
13920 Bir garip aşığım bilenim yoktur Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Şensoy İndir
13920 Bir garip aşığım bilenim yoktur Sayfa 2 Hicaz Alâeddin Şensoy İndir
13921 Bir tatlı söz bir güler yüz gelmiyor ki Sayfa 1 Hicaz Mustafa Malay İndir
13921 Bir tatlı söz bir güler yüz gelmiyor ki Sayfa 2 Hicaz Mustafa Malay İndir
13922 Bu gönül iyinin güzelin yeridir Sayfa 1 Hicaz Fethi Karamahmudoğlu İndir
13922 Bu gönül iyinin güzelin yeridir Sayfa 2 Hicaz Fethi Karamahmudoğlu İndir
13923 Doyamam bir tanem ben bu sevgiye Sayfa 1 Hicaz Suphi İdrisoğlu İndir
13923 Doyamam bir tanem ben bu sevgiye Sayfa 2 Hicaz Suphi İdrisoğlu İndir
13924 Doyamadan çekip gittin anlamadım Sayfa 1 Hicaz Mustafa Malay İndir
13924 Doyamadan çekip gittin anlamadım Sayfa 2 Hicaz Mustafa Malay İndir
13925 Geçilmez bu sevda dağlardan yüce Sayfa 1 Hicaz İsmail Demirkıran İndir
13926 Gelip geçen ömrümüzde güller varken diken niye Sayfa 1 Hicaz Mustafa Malay İndir
13926 Gelip geçen ömrümüzde güller varken diken niye Sayfa 2 Hicaz Mustafa Malay İndir
13927 Hatıralar canlandı birer birer gözümde Sayfa 1 Hicaz Selâhattin Sağlam İndir
13928 Gelinimiz damadımız daha dün bebektiler Sayfa 1 Hicaz Kaya Bekat İndir
13928 Gelinimiz damadımız daha dün bebektiler Sayfa 2 Hicaz Kaya Bekat İndir
13929 Getirir hazzı beraber çayımız ayranımız Sayfa 1 Hicaz Rüştü Eriç İndir
13930 Gülmeyi gönlüme hapseden kadın Sayfa 1 Hicaz Muzaffer Ünal İndir
13931 Hasretim sana sanki bin yıl uzakta gibi Sayfa 1 Hicaz Zeynettin Maraş İndir
13932 İçime çevirdim bakışlarımı karşıma ilk çıkan yine sen oldun Sayfa 1 Hicaz Bilge Özgen İndir
13932 İçime çevirdim bakışlarımı karşıma ilk çıkan yine sen oldun Sayfa 2 Hicaz Bilge Özgen İndir
13933 Geçer sensiz güzel yıllar nasıl candan anar gönlüm Sayfa 1 Hicaz Ömür Gençel İndir
13934 Gecelerin rüyâsıyız gönüllerin hülyâsıyız Sayfa 1 Hicaz Rüştü Eriç İndir
13935 Kurumuş çöllerde bir damla suya râzıyım yanımda sen olsan Leylâ’m Sayfa 1 Hicaz Şeref Özkan İndir
13935 Kurumuş çöllerde bir damla suya râzıyım yanımda sen olsan Leylâ’m Sayfa 2 Hicaz Şeref Özkan İndir
13936 Mevsimler burada gün batımında … Sayfa 1 Hicaz Fevzi Demirkol İndir
13937 Ne kadar tatlı bu akşam saati Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
13937 Ne kadar tatlı bu akşam saati Sayfa 2 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
13937 Ne kadar tatlı bu akşam saati Sayfa 3 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
13938 Ne sevgide ne de aşkta güzel bir gün göremedim Sayfa 1 Hicaz Uzman Sağlık İndir
13939 Sana gel sevgilim ol kalbime gir diyemem Sayfa 1 Hicaz Engin Çır İndir
13939 Sana gel sevgilim ol kalbime gir diyemem Sayfa 2 Hicaz Engin Çır İndir
13940 Senden ebedî hatıradır kalp ağrısı bende Sayfa 1 Hicaz Raşit Ceylân İndir
13941 Sensiz geçen yılları yaşamadım farketmez Sayfa 1 Hicaz Bilge Özgen İndir
13941 Sensiz geçen yılları yaşamadım farketmez Sayfa 2 Hicaz Bilge Özgen İndir
13942 Sevgilim yalan söylerse sana kurusun ve mahrum kalsın dilim Sayfa 1 Hicaz Zekâi Tunca İndir
13942 Sevgilim yalan söylerse sana kurusun ve mahrum kalsın dilim Sayfa 2 Hicaz Zekâi Tunca İndir
13943 Sus artık deli gönül yıllara bulma suçu Sayfa 1 Hicaz Selâhattin Altınbaş İndir
13943 Sus artık deli gönül yıllara bulma suçu Sayfa 2 Hicaz Selâhattin Altınbaş İndir
13944 Şu yalan dünyada kimse eremez âşığın murada erdiği gibi Sayfa 1 Hicaz Dursun Karaca İndir
13945 Yazın açmak bilmeyen kışın naz eden bir çiçektin gönlümde Sayfa 1 Hicaz Suphi İdrisoğlu İndir
13945 Yazın açmak bilmeyen kışın naz eden bir çiçektin gönlümde Sayfa 2 Hicaz Suphi İdrisoğlu İndir
13946 Yıllarca çile çektim belki bir gün son bulur Sayfa 1 Hicaz Suphi İdrisoğlu İndir
13947 Yüreğimde bir ateş düşlerimde bir nursun Sayfa 1 Hicaz Dursun Karaca İndir
13948 Yıldızlar hevengine erişirdi elimiz Sayfa 1 Hicaz Kaya Öztaş İndir
13948 Yıldızlar hevengine erişirdi elimiz Sayfa 2 Hicaz Kaya Öztaş İndir
13949 Zeybeğimi birkaç kızan vurdular Sayfa 1 Hicaz İsmail Ötenkaya İndir
13949 Zeybeğimi birkaç kızan vurdular Sayfa 2 Hicaz İsmail Ötenkaya İndir
14018 Aşkınla yandır sultânım Allah Sayfa 1 Hicaz Doğan Ergin İndir
14026 Aşkın meyine kandın n’oldun ah gönül n’oldun Sayfa 1 Hicaz Hâfız Mehmet Efendi (Ketânî) İndir
14030 Ben bu yolu bilmez idim Sayfa 1 Hicaz Ahmet Hatipoğlu İndir
14031 Bakıp cemâl-i yâre çağırıram dost dost Sayfa 1 Hicaz Doğan Ergin İndir
14052 Ben bu yolu bilmez idim Sayfa 1 Hicaz Bekir Sıtkı Sezgin İndir
14052 Ben bu yolu bilmez idim Sayfa 2 Hicaz Bekir Sıtkı Sezgin İndir
14054 Ben bilmez idim gizli ayân hep sen imişsin Sayfa 1 Hicaz Bekir Sıtkı Sezgin İndir
14086 Cihâna mahz-ı rahmettir vücûdun yâ Resûlallah Sayfa 1 Hicaz İsmail Nısfet(Hafız) İndir
14101 Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Sayfa 1 Hicaz _ İndir
14118 Devran içre devrânım şükür Elhamdülillâh Sayfa 1 Hicaz Kemâl Tezergil İndir
14125 Dâver-i aşr-i Muharrem’dir Hüseyn-i Kerbelâ Sayfa 1 Hicaz Rıfat Bey(Sermüezzin) İndir
14145 Ey âşıkan ey âşıkan Sayfa 1 Hicaz Mesûd Efendi İndir
14146 Ey garip bülbül diyârın kandedir Sayfa 1 Hicaz Ali Şîrüganî (Dede) İndir
14154 Ey gönül her ne dilersen sende iste sende bul Sayfa 1 Hicaz Bekir Sıtkı Sezgin İndir
14154 Ey gönül her ne dilersen sende iste sende bul Sayfa 2 Hicaz Bekir Sıtkı Sezgin İndir
14166 Eli boş gidilmez gidilen yere Sayfa 1 Hicaz Kâni Karaca İndir
14193 Gelin gidelim Allah yoluna Sayfa 1 Hicaz İsmail Dede Efendi İndir
14194 Gönül hayrân oluptur aşk elinden Sayfa 1 Hicaz _ İndir
14213 Gözlerini kaldır göğe incecikten rahmet yağar Sayfa 1 Hicaz Cinuçen Tanrıkorur İndir
14213 Gözlerini kaldır göğe incecikten rahmet yağar Sayfa 2 Hicaz Cinuçen Tanrıkorur İndir
14217 Gir semâya zikr ile gel yâne yâne Hû deyû Sayfa 1 Hicaz _ İndir
14233 Hak’dan inen şerbeti içtik Elhamdülillah Sayfa 1 Hicaz Bekir Sıtkı Sezgin İndir
14235 Hûdâ Rabbim Nebîm hakka Muhammed’dir Resûlullah Sayfa 1 Hicaz Bekir Sıtkı Sezgin İndir
14247 Her kelâmın âlâsı Lâ İlâhe İllâllah Sayfa 1 Hicaz Doğan Ergin İndir
14252 Aşkın aldı benden beni bana seni gerek seni Sayfa 1 Hicaz Süleyman Erguner (Torun) İndir
14257 İlham ile dün gece seyrettim Muhammed’i Sayfa 1 Hicaz _ İndir
14264 İçimde bir dertli bülbül öter Yûnûs Yûnûs diye Sayfa 1 Hicaz Amir Ateş İndir
14291 Mâil oldum bahçesinde hurmaya Sayfa 1 Hicaz _ İndir
14292 Mevlâ’m sana ersem diye aşka düşen pervâneyim Sayfa 1 Hicaz Zeki Altun (Hâfız) İndir
14321 Müştâkım yâre yok mu bir çâre Sayfa 1 Hicaz Kenan Aşkî İndir
14321 Müştâkım yâre yok mu bir çâre Sayfa 2 Hicaz Kenan Aşkî İndir
14322 Milk-i cihan sultânı Abdülkâdir Geylâni Sayfa 1 Hicaz Hâfız Yusuf Efendi İndir
14327 Nice bir uyursun uyanmaz mısın Sayfa 1 Hicaz _ İndir
14339 Öyle bir mahbuba verdim gönlümü almak muhâl Sayfa 1 Hicaz İzzettin Hümâyi Elçioğlu İndir
14357 Seyr ettim Muhammed’i doğmuş nûrlar içinde Sayfa 1 Hicaz _ İndir
14375 Şah iken lâhutta ey aşk ser-nigûn ettin beni Sayfa 1 Hicaz Özcan Ergiydiren İndir
14375 Şah iken lâhutta ey aşk ser-nigûn ettin beni Sayfa 2 Hicaz Özcan Ergiydiren İndir
14376 Şol cennetin ırmakları akar Allah Allah deyu Sayfa 1 Hicaz _ İndir
14383 Şerib tü bi kes-i üns-i mintin bî hamreti Sayfa 1 Hicaz Zekâî Dede İndir
14385 Eyâ âlemlerin şâhı tecelli kıl teselli kıl (Şehitlerin ser çeşmesi) Sayfa 1 Hicaz Dede Efendi İndir
14405 Tende cânım canda cânânım Muhammed Mustafa Sayfa 1 Hicaz Mustafa Efendi (Çalâkzâde) İndir
14432 Yâ vasî-el mâğfiret hâlime senden meded Sayfa 1 Hicaz Zekâî Dede İndir
14439 Yâd-ı hayâl-i yâr ile gülzâre baktım ağladım Sayfa 1 Hicaz Cinuçen Tanrıkorur İndir
14464 Aşkın odu ciğerimi yaka geldi yaka gider Sayfa 1 Hicaz Cinuçen Tanrıkorur İndir
14472 Buyruğun tut rahmanın tevhîde gel tevhîde Sayfa 1 Hicaz Şahabettin Efendi(Şeyh) İndir
14476 Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlâ’m seni Sayfa 1 Hicaz Kutbî Dede İndir
14481 Esmâ-i ilâhîye’de bîhad hünerim var Sayfa 1 Hicaz _ İndir
14483 Ey âşık-ı sâdıklar gelin Allah diyelim Sayfa 1 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
14489 Gece gündüz döne döne istediğim Hak’dır benim Sayfa 1 Hicaz Hüseyin Sebilci(Hâfız) İndir
14495 Hak şer’leri hayr eyler Sayfa 1 Hicaz _ İndir
14501 Hak Teâlâ der kesîran zikredin Sayfa 1 Hicaz Haydar Akdemir İndir
14505 Mest ü hayrânım zâr ü giryânım Sayfa 1 Hicaz _ İndir
14507 N’eyleyeyim dünyâyı bana Allah’ım gerek Sayfa 1 Hicaz Cüneyt Kosal İndir
14525 Varsam bir âmile sorsam hâlimi Sayfa 1 Hicaz Zeki Atkoşar İndir
14526 Vesvese-i ten güzeşt… Sayfa 1 Hicaz Hüseyin Sâdettin Arel İndir
14562 Gönül hûn oldu şevkînden boyandım yâ Resûlallah Sayfa 1 Hicaz Doğan Ergin İndir
14573 Rûy-i siyâhım ile dergâhe huzûr-ı Pîre niyâze geldim Sayfa 1 Hicaz Muhtar Efendi İndir
14585 Ey rahmeti bol padişâh cürmüm ile geldim sana Sayfa 1 Hicaz Tevfik Kolaylı (Neyzen) İndir
14590 Yâ Resûlallah bize gör n’itti asî ümmetin Sayfa 1 Hicaz Şikârîzade Ahmet Efendi İndir
14593 Ah olaydım ben de derviş olaydım Sayfa 1 Hicaz _ İndir
14601 Ömrün bitirmiş vîrâne miyem Sayfa 1 Hicaz Abdullah El Ferec İndir
14616 Ben dervişim diyene bir ün idesim gelir Sayfa 1 Hicaz _ İndir
14620 Derdine derman isteyen gelsin Sayfa 1 Hicaz _ İndir
14629 Can ellerinden gelmişem fanî mekânı n’erlerem Sayfa 1 Hicaz Aslan Hepgür İndir
14637 Affet bizi yâ Gaffar şehr-i siyâm hürmetine Sayfa 1 Hicaz Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
14642 Devran olur derde derman Sayfa 1 Hicaz Zeki Altun (Hâfız) İndir
14651 Mevlâm aşkın meydanına yanmağa geldik Sayfa 1 Hicaz Doğan Ergin İndir
14658 Arayı arayı bulsam izini Sayfa 1 Hicaz Zeki Atkoşar İndir
14659 Arif ol âyine-i insâne bak Sayfa 1 Hicaz Hâfız Osman Efendi(Musul’lu) İndir
14661 Aşk bezirgânı sermâye canı Sayfa 1 Hicaz _ İndir
14667 Bir araya gelse üçbeş âşıklar Sayfa 1 Hicaz _ İndir
14678 Düştü çün kim Kerbelâ’ya gözleri şehlâ Hüseyn Sayfa 1 Hicaz Veysel Dalsaldı İndir
14682 Evliyâdan gelen kelâm okunan Kur’an değil mi Sayfa 1 Hicaz _ İndir
14698 Hamd Allah’a ki eltaf-ı amîm Sayfa 1 Hicaz Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde) İndir
14699 Han bağına kurulmuş aşıkların otağı Sayfa 1 Hicaz _ İndir
14701 Aşkınla dîvaneyim gel de bir bak halime Sayfa 1 Hicaz Ünsal Silleli İndir
14714 Gecelerden kopup gelen penceremden doluveren Sayfa 1 Hicaz İlgün Soysev İndir
14714 Gecelerden kopup gelen penceremden doluveren Sayfa 2 Hicaz İlgün Soysev İndir
14751 Gurbet elde hatıralar tesellim Sayfa 1 Hicaz Ziyâ Taşkent İndir
14751 Gurbet elde hatıralar tesellim Sayfa 2 Hicaz Ziyâ Taşkent İndir
14769 Bana gel sevgilim ol kalbime gir diyemem Sayfa 1 Hicaz Özgen Gürbüz İndir
14769 Bana gel sevgilim ol kalbime gir diyemem Sayfa 2 Hicaz Özgen Gürbüz İndir
14769 Bana gel sevgilim ol kalbime gir diyemem Sayfa 3 Hicaz Özgen Gürbüz İndir
14859 Kordonboyu’nu başıma yıktı gitti İzmir’li kız Sayfa 1 Hicaz Suphi İdrisoğlu İndir
14859 Kordonboyu’nu başıma yıktı gitti İzmir’li kız Sayfa 2 Hicaz Suphi İdrisoğlu İndir
14859 Kordonboyu’nu başıma yıktı gitti İzmir’li kız Sayfa 3 Hicaz Suphi İdrisoğlu İndir
14897 Alev almış gibi aşkım yanıyor bak yüreğim Sayfa 1 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
14897 Alev almış gibi aşkım yanıyor bak yüreğim Sayfa 2 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
14898 Aşk içimde bir acı onun için gülemem Sayfa 1 Hicaz Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş İndir
14899 Aşkın yalan olsada bir gül gibi solsada Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
14899 Aşkın yalan olsada bir gül gibi solsada Sayfa 2 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
14900 Arada yıllar varmış olsun varsın kime ne Sayfa 1 Hicaz Erol Bingöl İndir
14901 Almış aydınlığı günler yüzünden Sayfa 1 Hicaz İsmail Ötenkaya İndir
14902 Ayrılığın yolu var hüzünlü kaşlarında Sayfa 1 Hicaz Yılmaz Yüksel İndir
14902 Ayrılığın yolu var hüzünlü kaşlarında Sayfa 2 Hicaz Yılmaz Yüksel İndir
14903 Bahar bir gelse arkasından yaz Sayfa 1 Hicaz İsmail Ötenkaya İndir
14903 Bahar bir gelse arkasından yaz Sayfa 2 Hicaz İsmail Ötenkaya İndir
14904 Benim olan benim mi ki benden içre uçar gider Sayfa 1 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
14905 Beyhûde değil aşk ile feryâd ederiz Sayfa 1 Hicaz İsmail Akçapınar İndir
14906 Bilsen nasıl sevdim seni Sayfa 1 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
14906 Bilsen nasıl sevdim seni Sayfa 2 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
14907 Bir yüce dağ düşün işte öylesin Sayfa 1 Hicaz Muzaffer Özpınar İndir
14907 Bir yüce dağ düşün işte öylesin Sayfa 2 Hicaz Muzaffer Özpınar İndir
14908 Bu resmimi bayram günü çekmişim Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Şensoy İndir
14908 Bu resmimi bayram günü çekmişim Sayfa 2 Hicaz Alâeddin Şensoy İndir
14909 Bu tükenmez yolları nasıl olup geçmişim Sayfa 1 Hicaz Rüştü Eriç İndir
14910 Çıkmaz oldu sesin bir haber gelmez Sayfa 1 Hicaz Semih Ataergin İndir
14911 Dilimde aşkın sesi hazin hazin inliyor Sayfa 1 Hicaz Ali Hasırcı İndir
14912 Gel gir gönlüme gör sen halimi Sayfa 1 Hicaz Necip Gülses İndir
14913 Gel de içme şu dünyanın kahrına Sayfa 1 Hicaz Muzaffer Özpınar İndir
14913 Gel de içme şu dünyanın kahrına Sayfa 2 Hicaz Muzaffer Özpınar İndir
14914 Gel dedinde gelmedim mi Sayfa 1 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
14914 Gel dedinde gelmedim mi Sayfa 2 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
14915 Gençliğim hayâl meyâl gözümde canlanıyor Sayfa 1 Hicaz İsmail Akçapınar İndir
14918 Hayatımı zehrettin sana oldum köle kul Sayfa 1 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
14918 Hayatımı zehrettin sana oldum köle kul Sayfa 2 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
14919 Henüz daha sevdayı tatmamışken yüreğim Sayfa 1 Hicaz Cengiz Cermen İndir
14920 Her an aklımda sensin her an dilimde adın Sayfa 1 Hicaz Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş İndir
14922 Nasıl söylesem bilmem ve ne anlatsam ne ile Sayfa 1 Hicaz İsmail Akçapınar İndir
14923 Neden bakışların tedirgin şaşkın Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
14923 Neden bakışların tedirgin şaşkın Sayfa 2 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
14924 Sana baktım yine üzgün yine ağlar gibisin Sayfa 1 Hicaz Suphi İdrisoğlu İndir
14925 Seni anlayabilsem bilebilsem sen nesin Sayfa 1 Hicaz Rüştü Eriç İndir
14926 Seni gördüm bu akşam sâhilde gün batarken Sayfa 1 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
14926 Seni gördüm bu akşam sâhilde gün batarken Sayfa 2 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
14927 Sevdiğim üç mevsimdir beraberdik yüz yüze Sayfa 1 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
14928 Söz gümüşse sukût altın diyerek susma sultanım Sayfa 1 Hicaz Eyüp Uyanıkoğlu İndir
14928 Söz gümüşse sukût altın diyerek susma sultanım Sayfa 2 Hicaz Eyüp Uyanıkoğlu İndir
14929 Unuttum dersem eğer elbette yalan olur Sayfa 1 Hicaz Suphi İdrisoğlu İndir
14930 Ümitsiz bir aşk çölünde Mevlâ desen kim duyar Sayfa 1 Hicaz Mahmut Yivli İndir
14931 Yollarına bakarım hasretinle yanarım Sayfa 1 Hicaz İsmail Demirkıran İndir
14945 Ateş misin yakıyorsun bakınca Sayfa 1 Hicaz Metin Everes İndir
14945 Ateş misin yakıyorsun bakınca Sayfa 2 Hicaz Metin Everes İndir
15120 Güllerin açılsın ve hiç solmasın Sayfa 1 Hicaz Ali Şenozan İndir
15121 Saçı kumral gözü mavi adı Ebrû kızımın Sayfa 1 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
15127 Sen bir gönül eri isen yorulmaya ne hakkın var Sayfa 1 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
15130 Muradımız birdir bizim gönlümüzde sevgi bulmak Sayfa 1 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
15132 Yetiş gönül bu kavgayı bir ulu dâvâya götür Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
15132 Yetiş gönül bu kavgayı bir ulu dâvâya götür Sayfa 2 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
15133 Ey yaradan Allah dil sana bendedir Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
15137 Şu billûr sabaha serpilen ötüş Sayfa 1 Hicaz Hasan Soysal İndir
15137 Şu billûr sabaha serpilen ötüş Sayfa 2 Hicaz Hasan Soysal İndir
15142 Bir yüce dağ düşün işte öylesin Sayfa 1 Hicaz Faruk Şâhin İndir
15142 Bir yüce dağ düşün işte öylesin Sayfa 2 Hicaz Faruk Şâhin İndir
15147 Rûhun güzel cismin güzel cismin kadar ismin güzel Sayfa 1 Hicaz Mehmet Nazmi Özalp İndir
15147 Rûhun güzel cismin güzel cismin kadar ismin güzel Sayfa 2 Hicaz Mehmet Nazmi Özalp İndir
15166 Sevgi yağmurum ol gönlüme yağda Sayfa 1 Hicaz Aysim Dolgun İndir
15166 Sevgi yağmurum ol gönlüme yağda Sayfa 2 Hicaz Aysim Dolgun İndir
15185 Her günüm kapkara zindan gibidir Sayfa 1 Hicaz Rıdvan Tandoğan İndir
15197 Öyle bir âlemdeyiz ki işte geldik gidiyoruz Sayfa 1 Hicaz Ünsal Silleli İndir
15202 Arayanım soranım hiç kalmamış Sayfa 1 Hicaz Ziyâ Taşkent İndir
15202 Arayanım soranım hiç kalmamış Sayfa 2 Hicaz Ziyâ Taşkent İndir
15241 Ağladım günlerce arkandan senin gönlüm kırık Sayfa 1 Hicaz İsmâil Demirkıran İndir
15241 Ağladım günlerce arkandan senin gönlüm kırık Sayfa 2 Hicaz İsmâil Demirkıran İndir
15242 Akşamın son rengi vurmadan suya ne olur ansızın çıkıp da gelsen Sayfa 1 Hicaz İlgün Soysev İndir
15242 Akşamın son rengi vurmadan suya ne olur ansızın çıkıp da gelsen Sayfa 2 Hicaz İlgün Soysev İndir
15243 Ak ipekli bir gergefim duygu duygu işle beni Sayfa 1 Hicaz Rüştü Eriç İndir
15244 Aşkından bıktı diye sevginiz bitti diye Sayfa 1 Hicaz Râfet Kıral İndir
15245 Bahar olsun mevsimler sabah olsun geceler Sayfa 1 Hicaz İsmâil Acar İndir
15246 Bekledi teşrîfini bu akşam yine gözler Sayfa 1 Hicaz İsmâil Ötenkaya İndir
15247 Bir güzel bilirim bir daha bilmem Sayfa 1 Hicaz İsmâil Akçapınar İndir
15247 Bir güzel bilirim bir daha bilmem Sayfa 2 Hicaz İsmâil Akçapınar İndir
15248 Bir yanardağ bir alev gönlümdeki aşkımız Sayfa 1 Hicaz Vedat Çetinkaya İndir
15248 Bir yanardağ bir alev gönlümdeki aşkımız Sayfa 2 Hicaz Vedat Çetinkaya İndir
15249 Bir zâlimin ardından şu dünyanın kahrından Sayfa 1 Hicaz Suphi İdrisoğlu İndir
15250 Bir zamanlar sevgi dolu gönlüm vardı çaldın benden Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Şensoy İndir
15250 Bir zamanlar sevgi dolu gönlüm vardı çaldın benden Sayfa 2 Hicaz Alâeddin Şensoy İndir
15251 Boyu bir bahar dalı dudağı çiçek balı Sayfa 1 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
15251 Boyu bir bahar dalı dudağı çiçek balı Sayfa 2 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
15252 Bu ne biçim aşk böyle sevenler sevilmiyor Sayfa 1 Hicaz Halil İbrâhim Taşkent İndir
15252 Bu ne biçim aşk böyle sevenler sevilmiyor Sayfa 2 Hicaz Halil İbrâhim Taşkent İndir
15253 Dinmiyor gönlümün hıçkırıkları Sayfa 1 Hicaz Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş İndir
15254 Efgânıma yârim acep imdat edecek mi Sayfa 1 Hicaz İsmâil Demirkıran İndir
15255 El çektim artık her hâtıradan Sayfa 1 Hicaz Fâruk Şâhin İndir
15256 En güzel duygularım gençliğim umutlarım Sayfa 1 Hicaz Vedat Çetinkaya İndir
15256 En güzel duygularım gençliğim umutlarım Sayfa 2 Hicaz Vedat Çetinkaya İndir
15257 Gece yarısından sonra masmavi bir odada yudum yudum seni içmek ne güzeldir Sayfa 1 Hicaz Akın Özkan İndir
15258 Geçip gitme eller gibi şu gönlümü yol eyleme Sayfa 1 Hicaz İsmâil Demirkıran İndir
15259 Gel nazlı kadın aşkımın âlâmını dindir Sayfa 1 Hicaz Mustafa Sunar İndir
15260 Giriverdin sessizce kalıverdin gönlünce Sayfa 1 Hicaz Abdülkâdir Salar İndir
15261 Gönlümde hazânı erken gördüm de sandım çiçekler de benim derdimde Sayfa 1 Hicaz İlgün Soysev İndir
15261 Gönlümde hazânı erken gördüm de sandım çiçekler de benim derdimde Sayfa 2 Hicaz İlgün Soysev İndir
15262 Gönlümdeki yangında tutuşmuş yanıyorsun Sayfa 1 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
15263 Gözlerim onu arar dudağım onu sorar Sayfa 1 Hicaz Suat Yıldırım İndir
15263 Gözlerim onu arar dudağım onu sorar Sayfa 2 Hicaz Suat Yıldırım İndir
15264 Gözlerin neler söyler bakışından bilirim Sayfa 1 Hicaz İsmâil Akçapınar İndir
15265 Gurbet onulmaz yara kalbimizde kanıyor Sayfa 1 Hicaz Yılmaz Yüksel İndir
15265 Gurbet onulmaz yara kalbimizde kanıyor Sayfa 2 Hicaz Yılmaz Yüksel İndir
15266 Gündüzleri hülyâmda geceleri rûyâmda bu coşkulu çağımda bir güzel arıyorum Sayfa 1 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
15267 Hayâlle yaşarken gerçek dünyâda zamanı içmişiz haberimiz yok Sayfa 1 Hicaz Teoman Alpay İndir
15269 Hem canın hem kanınla hayat verdin sen bana Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
15269 Hem canın hem kanınla hayat verdin sen bana Sayfa 2 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
15270 Yüreğimde gizli volkan kaynıyor Sayfa 1 Hicaz Ziyâ Taşkent İndir
15270 Yüreğimde gizli volkan kaynıyor Sayfa 2 Hicaz Ziyâ Taşkent İndir
15271 Her türlü ezânın çilenin bittiği yerde Sayfa 1 Hicaz Rüştü Eriç İndir
15273 Kim demiş sevdâlar bir mevsim diye Sayfa 1 Hicaz Ali Arıkan İndir
15273 Kim demiş sevdâlar bir mevsim diye Sayfa 2 Hicaz Ali Arıkan İndir
15275 Leyleği havada görmedik amma gönlümüz yerinde durmak bilmiyor Sayfa 1 Hicaz Avni Anıl İndir
15275 Leyleği havada görmedik amma gönlümüz yerinde durmak bilmiyor Sayfa 2 Hicaz Avni Anıl İndir
15276 Ne hasta bekler sabahı ne tâze ölüyü mezar Sayfa 1 Hicaz İsmâil Ötenkaya İndir
15276 Ne hasta bekler sabahı ne tâze ölüyü mezar Sayfa 2 Hicaz İsmâil Ötenkaya İndir
15277 Nereden nereye bilmem bu gidiş Sayfa 1 Hicaz İsmâil Demirkıran İndir
15277 Nereden nereye bilmem bu gidiş Sayfa 2 Hicaz İsmâil Demirkıran İndir
15278 Ötme bülbül bahar geçti yaz geçti Sayfa 1 Hicaz Amir Ateş İndir
15279 Ötme ey garip bülbül ötme öyle sen Sayfa 1 Hicaz Amir Ateş İndir
15280 Sana olan sevgimi bir gün anlayacaksın Sayfa 1 Hicaz Mustafa Malay İndir
15280 Sana olan sevgimi bir gün anlayacaksın Sayfa 2 Hicaz Mustafa Malay İndir
15281 Seni değil içimdeki rengi seviyorum Sayfa 1 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
15282 Sensiz geçen seneler neler çektim ben neler Sayfa 1 Hicaz Celâl Abacı İndir
15282 Sensiz geçen seneler neler çektim ben neler Sayfa 2 Hicaz Celâl Abacı İndir
15283 Seninle çok mutluyum sensiz olamam bir an Sayfa 1 Hicaz Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş İndir
15284 Sonbahar mı gelmiş yoksa nedir bu kasvet Sayfa 1 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
15284 Sonbahar mı gelmiş yoksa nedir bu kasvet Sayfa 2 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
15285 Sonsuzluğa uzayan bin çiledin her gece Sayfa 1 Hicaz Aydın Oran İndir
15286 Ya bir yaprak ya bir kuştum kimim neyim unutmuştum Sayfa 1 Hicaz İsmâil Akçapınar İndir
15287 Yalanım yok sen çok iyi bilirsin zamânında çiğnemezdin gölgemi Sayfa 1 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
15287 Yalanım yok sen çok iyi bilirsin zamânında çiğnemezdin gölgemi Sayfa 2 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
15288 Yanık bıraktın beni türbede bir mum gibi Sayfa 1 Hicaz Dursun Karaca İndir
15289 Zulmü pek çok insafı az hayata karşı aşkımız Sayfa 1 Hicaz İsmâil Akçapınar İndir
15592 Bu sevdâ böyle bitmez Sayfa 1 Hicaz Metin Everes İndir
15597 Sen ağlama ben olurum üzülen Sayfa 1 Hicaz İsmâil Ötenkaya İndir
15597 Sen ağlama ben olurum üzülen Sayfa 2 Hicaz İsmâil Ötenkaya İndir
15599 Kaldın garip ey andelîp feryâd edip ölsen yazık Sayfa 1 Hicaz Fâruk Şâhin İndir
15610 Canımda taşırım taşırım seni Sayfa 1 Hicaz Fethi Karamahmudoğlu İndir
15610 Canımda taşırım taşırım seni Sayfa 2 Hicaz Fethi Karamahmudoğlu İndir
15611 Geceler dinliyorsa söyler denizler Sayfa 1 Hicaz Suphi İdrisoğlu İndir
15611 Geceler dinliyorsa söyler denizler Sayfa 2 Hicaz Suphi İdrisoğlu İndir
15637 Hasretinle geçti yıllar gelmedin hiç dâd’ıma Sayfa 1 Hicaz Niyâzi Şengül İndir
15637 Hasretinle geçti yıllar gelmedin hiç dâd’ıma Sayfa 2 Hicaz Niyâzi Şengül İndir
15661 Yâd elde yâr umarım her cevre göz yumarım Sayfa 1 Hicaz Akın Özkan İndir
15662 Yetsin deme yetmez güzelim bir daha doldur Sayfa 1 Hicaz Akın Özkan İndir
15668 Şimdi aşklar eski sevdalar kadar şâd etmiyor Sayfa 1 Hicaz Akın Özkan İndir
15675 A benim selvi boylum gül yüzlüm güneş gözlüm Sayfa 1 Hicaz Sabahattin Hizmetli İndir
15676 Anne adı ne çok yaraşır sana Sayfa 1 Hicaz Sabahattin Hizmetli İndir
15676 Anne adı ne çok yaraşır sana Sayfa 2 Hicaz Sabahattin Hizmetli İndir
15680 Gurbette ömrüm geçecek bir daracık yerimde yok Sayfa 1 Hicaz Atınç Emnalar İndir
15683 Penceremden baktığımda karşımda duran ağaç Sayfa 1 Hicaz Metin Everes İndir
15691 Rûhum yanıyor aşk ile pervâneye döndüm Sayfa 1 Hicaz Ferit Sıdal İndir
15692 Seni sensiz yaşamak sanki yetmezmiş gibi Sayfa 1 Hicaz Ferit Sıdal İndir
15692 Seni sensiz yaşamak sanki yetmezmiş gibi Sayfa 2 Hicaz Ferit Sıdal İndir
15696 Güller sararır yaz günü gittin diye erken Sayfa 1 Hicaz Fâruk Şâhin İndir
15700 Diyemem senden uzaklarda neler çektiğimi Sayfa 1 Hicaz Suat Yıldırım İndir
15723 Uykularım hep yarım gittiğin günden beri Sayfa 1 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
15723 Uykularım hep yarım gittiğin günden beri Sayfa 2 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
15730 Bir sır gibi sakladım yıllarca inan seni Sayfa 1 Hicaz Necip Altın İndir
15730 Bir sır gibi sakladım yıllarca inan seni Sayfa 2 Hicaz Necip Altın İndir
15791 Günler değil aylar değil yıllar oldu bekliyorum Sayfa 1 Hicaz Suphi İdrisoğlu İndir
15799 Bir yaz gününden beri tutmadım ellerini Sayfa 1 Hicaz İsmâil Ötenkaya İndir
15847 Bir mektup gelse gurbetten pullar seni hatırlatır Sayfa 1 Hicaz Eyüp Uyanıkoğlu İndir
15847 Bir mektup gelse gurbetten pullar seni hatırlatır Sayfa 2 Hicaz Eyüp Uyanıkoğlu İndir
15858 Acı duysam diyerek aşkın ilâhi tadını Sayfa 1 Hicaz Rüştü Eriç İndir
15863 Bir gün senin uğruna yaprak gibi solarsam Sayfa 1 Hicaz Erdoğan Yıldızel İndir
15868 Dünyama ışıksın güneşim sensin Sayfa 1 Hicaz Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş İndir
15872 Sensiz yalnız umutsuz yürürüm buralarda Sayfa 1 Hicaz Fethi Karamahmudoğlu İndir
15884 Gözlerimin önünde güzelliğin var inan Sayfa 1 Hicaz Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş İndir
15889 Bir değil bin şarkı yapardım sana Sayfa 1 Hicaz Kadri Şarman İndir
15912 Sebep sensin gönülde her melâle Sayfa 1 Hicaz Ahmet Uzel İndir
15934 Gelmedin bana n’eyledim sana Sayfa 1 Hicaz Ahmet Uzel İndir
15936 Çehre-i hüznüm kadar sarardı dağlar Sayfa 1 Hicaz Ahmet Uzel İndir
15937 Mecliste bu akşam yine dildârımı görsem Sayfa 1 Hicaz Ahmet Uzel İndir
15938 Kimseler gelir mi kalb-i feryâd-zârına Sayfa 1 Hicaz Ahmet Uzel İndir
15939 Bu dünyadan neler çektin gönül affeyle bendeni Sayfa 1 Hicaz Ahmet Uzel İndir
15940 İştiyâkın var mı hâlâ sevmeye Sayfa 1 Hicaz Ahmet Uzel İndir
15941 Bülbül yetişir ağladığın bir gül için mi Sayfa 1 Hicaz Ahmet Uzel İndir
15942 A zalim sevdiğimden vebalim Sayfa 1 Hicaz Ahmet Uzel İndir
15958 Duman duman tütüyorum o yaktığın yerdeyim ben(Kalbim hâlâ…) Sayfa 1 Hicaz Bilge Özgen İndir
15962 Sen bulut ben yağmur damlası olayım Sayfa 1 Hicaz Ercan Karadamlı İndir
15962 Sen bulut ben yağmur damlası olayım Sayfa 2 Hicaz Ercan Karadamlı İndir
15966 Hangi derde müptelâsın çok mu feryâdın gönül Sayfa 1 Hicaz Nihat Adlim İndir
15969 Sana can ü gönülden vuruldum Sayfa 1 Hicaz Mustafa Coşkun İndir
15985 Bir kere baktın kalbimi yaktın yalnız bıraktın kalpsiz Sayfa 1 Hicaz İsmet Nedim İndir
15992 Pencereyi kapatıverdim yağmur dışarda kaldı şaşırdı Sayfa 1 Hicaz Münir Nûrettin Selçuk İndir
16017 Matla-i nûr-i ilâhidir yüzün yâ Mustafa Sayfa 1 Hicaz Hüseyin Sebilci(Hâfız) İndir
16028 N’idem ben bu gönül ile benim ile bir dem durmaz Sayfa 1 Hicaz Zeki Atkoşar İndir
16039 Safâ geldin erenler muhabbet eyleyen câna aşk olsun Sayfa 1 Hicaz _ İndir
16058 Urum’da Acem’de görmediğin gördü Sayfa 1 Hicaz Kazasker Mustafa İzzet Efendi İndir
16076 Aşinâ-yı aşk olandan ah ü zâr eksik değil Sayfa 1 Hicaz Dede Efendi İndir
16077 Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah Sayfa 1 Hicaz Aslan Hepgür İndir
16077 Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah Sayfa 2 Hicaz Aslan Hepgür İndir
16080 Az biliriz çok söyleriz bilmem yâ Rab biz n’eyleriz Sayfa 1 Hicaz Murat Derin İndir
16080 Az biliriz çok söyleriz bilmem yâ Rab biz n’eyleriz Sayfa 2 Hicaz Murat Derin İndir
16082 Ben mest-i cânan olmuşam Sayfa 1 Hicaz S.Eyyûbi Işıksal İndir
16092 Derdinle doldum bilmezem n’oldum Sayfa 1 Hicaz Hüseyin Sebilci(Hâfız) İndir
16103 Gariplik tuttu boynumdan büker Mevlâ’ya Mevlâ’ya Sayfa 1 Hicaz Amir Ateş İndir
16194 Ey Hâlik u ey Lâ-yezâl Sayfa 1 Hicaz Hüseyin Sebilci(Hâfız) İndir
16194 Ey Hâlik u ey Lâ-yezâl Sayfa 2 Hicaz Hüseyin Sebilci(Hâfız) İndir
16194 Ey Hâlik u ey Lâ-yezâl Sayfa 3 Hicaz Hüseyin Sebilci(Hâfız) İndir
16244 Muharrem geldi can ağlar cinan ağlar cihan ağlar Sayfa 1 Hicaz Cüneyt Kosal İndir
16257 Alemler müştâk sana Sayfa 1 Hicaz Zeki Altun (Hâfız) İndir
16260 Arayı arayı bulsam izini Sayfa 1 Hicaz Hüseyin Tolan (Hâfız) İndir
16262 Yâ Rab garîb ü bî-kesem senden meded Sayfa 1 Hicaz Ali Aşkî Bey(Beylikcizâde) İndir
16263 Yürük değirmenler gibi dönerler Sayfa 1 Hicaz Kemâl Gürses İndir
16264 Yandım kül oldum düşeli aşka Sayfa 1 Hicaz Aslan Hepgür İndir
16265 Canlar vatanından kopup hicrân ile geldim Sayfa 1 Hicaz Kâzım Uz (Muâllim) İndir
16267 Benem ol aşk bahrisi denizler hayran bana Sayfa 1 Hicaz Hâkan Alvan İndir
16268 Gelin gidelim Allah yoluna Sayfa 1 Hicaz Mustafa Efendi (Şeyh) İndir
16269 Maksad-ı âşıkların hikmet-i Yezdân olur Sayfa 1 Hicaz Ahmet Özhan İndir
16270 Erenlerin cem’inde dolu sundum elimle Sayfa 1 Hicaz _ İndir
16271 Gel ey cânımın cânânı can evimde cânân ağlar Sayfa 1 Hicaz Osman Nûri Özpekel İndir
16272 Eskişehir Sarıköy’de yaşar gider Yûnûs Emre Sayfa 1 Hicaz Mümin Salman İndir
16273 Yollar Sübhân’a gider Sayfa 1 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
16273 Yollar Sübhân’a gider Sayfa 2 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
16275 O bir gül dü soldurdular insafsızca saldırdılar Sayfa 1 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
16275 O bir gül dü soldurdular insafsızca saldırdılar Sayfa 2 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
16292 Ben bende-i Ahmed’em Sayfa 1 Hicaz İzzettin Eskidemir İndir
16293 Ben bilmez idim gizli ayân hep sen imişsin Sayfa 1 Hicaz Hakan Alvan İndir
16304 Derd-i aşkın yaktı beni yâ Muhammed Mustafa Sayfa 1 Hicaz Hüseyin Feyzî Bey İndir
16306 Dil hanesi mir’at-ı Hak Sırr-ı Cemalullahı gör Sayfa 1 Hicaz İhsan Bey İndir
16316 Eyâ gafil aç gözünü bir bak bu dünyâ hâline Sayfa 1 Hicaz Hacı Şâkir Ef.(Hopçuzâde) İndir
16338 Susuzluktan kavrulmadan suyun kadri bilinir mi Sayfa 1 Hicaz Bekir Sıtkı Sezgin İndir
16338 Susuzluktan kavrulmadan suyun kadri bilinir mi Sayfa 2 Hicaz Bekir Sıtkı Sezgin İndir
16340 Taştı rahmet deryâsı gark oldu cümle âsî Sayfa 1 Hicaz _ İndir
16505 Ah şu dağlar sular çağlar bu halime cihan ağlar Sayfa 1 Hicaz _ İndir
16518 Ömrüm güle bülbül gibi efgan ile geçti Sayfa 1 Hicaz Emin Ongan İndir
16531 Bebeğiyim uyutandır çiçeğiyim büyütendir Sayfa 1 Hicaz Fethi Karamahmudoğlu İndir
16531 Bebeğiyim uyutandır çiçeğiyim büyütendir Sayfa 2 Hicaz Fethi Karamahmudoğlu İndir
16532 Bilmem ne dilersin daha sen benden Sayfa 1 Hicaz Engin Çır İndir
16532 Bilmem ne dilersin daha sen benden Sayfa 2 Hicaz Engin Çır İndir
16533 Dudakların günahtır gözlerin yasak bana Sayfa 1 Hicaz Suphi İdrisoğlu İndir
16533 Dudakların günahtır gözlerin yasak bana Sayfa 2 Hicaz Suphi İdrisoğlu İndir
16535 Sen dünyada gördüğüm çizilmemiş resimsin Sayfa 1 Hicaz Nilüfer Özkan İndir
16535 Sen dünyada gördüğüm çizilmemiş resimsin Sayfa 2 Hicaz Nilüfer Özkan İndir
16536 Siyah gözlerine nazar değmesin Sayfa 1 Hicaz Yusuf Kemâl Boğa İndir
16537 Yaşamak başka bir andı seni bulduğum zamandı Sayfa 1 Hicaz Hatice Sevtap Bayraktar İndir
16537 Yaşamak başka bir andı seni bulduğum zamandı Sayfa 2 Hicaz Hatice Sevtap Bayraktar İndir
16538 Yalnızlığa alıştım ben seni görmem mümkün değil Sayfa 1 Hicaz Hayâti Günyeli İndir
16629 Aylar yıllar geçti de ne de yaramaz oldun Sayfa 1 Hicaz Sabahattin Ergi İndir
16632 Şâd olmadı gönlüm ne yazık sadece meyle Sayfa 1 Hicaz İsmâil Demirkıran İndir
16637 Görmeyip gözlerini vasfına mehrû dediler Sayfa 1 Hicaz Sadettin Çevik İndir
16661 Niçin bülbül senin pervanen oldu Sayfa 1 Hicaz Ahmet Uzel İndir
16671 Dil seni kimlere etsem bilemem ben şikâyet Sayfa 1 Hicaz Ahmet Uzel İndir
16672 Sensiz geçemez artık inan zor geceler yâr Sayfa 1 Hicaz Ahmet Uzel İndir
16673 Gönlü sermiş âşık yere Sayfa 1 Hicaz Ahmet Uzel İndir
16674 N’eylesin sevdiğim bu kalb-i zâre Sayfa 1 Hicaz Ahmet Uzel İndir
16702 Aman gel sevdiceğim sen aman gel Sayfa 1 Hicaz Ahmet Uzel İndir
16703 Şu kalbim bekler seni her akşam sabah olur Sayfa 1 Hicaz Ahmet Uzel İndir
16704 Sen bana evvel ne lütufkâr idin Sayfa 1 Hicaz Ahmet Uzel İndir
16738 Rastladım ömür boyu aradığım sevgiye Sayfa 1 Hicaz Rüştü Eriç İndir
16744 Yanma kalbim yanma artık bende takat kalmadı Sayfa 1 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
16744 Yanma kalbim yanma artık bende takat kalmadı Sayfa 2 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
16745 Hızlı estin düşürdün takvimdeki yaprağı Sayfa 1 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
16745 Hızlı estin düşürdün takvimdeki yaprağı Sayfa 2 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
16761 Aşk içinde yaşamanın sırrına ersek Sayfa 1 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
16761 Aşk içinde yaşamanın sırrına ersek Sayfa 2 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
16762 Mecnundur dediler küstüm herkesle Sayfa 1 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
16762 Mecnundur dediler küstüm herkesle Sayfa 2 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
16763 Sevda ile söylendi adın dün gece Sayfa 1 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
16764 Ün salmışsın dört bir yana Sayfa 1 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
16764 Ün salmışsın dört bir yana Sayfa 2 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
16769 Sensiz hayat bulmaz canım düşlerimi bölüşemem Sayfa 1 Hicaz İlgün Soysev İndir
16769 Sensiz hayat bulmaz canım düşlerimi bölüşemem Sayfa 2 Hicaz İlgün Soysev İndir
16775 Melek mi hûri mi bilmem o güzel Sayfa 1 Hicaz Necip Gülses İndir
16775 Melek mi hûri mi bilmem o güzel Sayfa 2 Hicaz Necip Gülses İndir
16776 Uykusuz gecenin karanlığında kulağımda sihirli bir keman sesi Sayfa 1 Hicaz Necip Gülses İndir
16776 Uykusuz gecenin karanlığında kulağımda sihirli bir keman sesi Sayfa 2 Hicaz Necip Gülses İndir
16813 Zülfünün zencîrine bend eyledi şâhım beni Sayfa 1 Hicaz Osman Nûri Özpekel İndir
16813 Zülfünün zencîrine bend eyledi şâhım beni Sayfa 2 Hicaz Osman Nûri Özpekel İndir
16874 Yıllardır her va’dini saklı tuttum içimde Sayfa 1 Hicaz Niyâzi Şengül İndir
16874 Yıllardır her va’dini saklı tuttum içimde Sayfa 2 Hicaz Niyâzi Şengül İndir
16877 İnce bir gül dalısın sende açar her dileğim Sayfa 1 Hicaz Faruk Şâhin İndir
16883 Gönül dizginlerin elimde olsa sen beni bu türlü coşturamazdın Sayfa 1 Hicaz Vedat Özdemir İndir
16894 Ne olur yüzüme el gibi bakma Sayfa 1 Hicaz Güngör Kandeğer İndir
16894 Ne olur yüzüme el gibi bakma Sayfa 2 Hicaz Güngör Kandeğer İndir
16898 Ben vefasız birinin hasretini çekerim Sayfa 1 Hicaz Faruk Şâhin İndir
16898 Ben vefasız birinin hasretini çekerim Sayfa 2 Hicaz Faruk Şâhin İndir
16923 Böylesi yaşamak yaşamak değil düşlerin kâbustan farkı kalmadı Sayfa 1 Hicaz Tâhir Sıral İndir
16923 Böylesi yaşamak yaşamak değil düşlerin kâbustan farkı kalmadı Sayfa 2 Hicaz Tâhir Sıral İndir
16929 Derdimi bir derin dereye döksem Sayfa 1 Hicaz Ahmet Uzel İndir
16933 Âşıkım dağ gezerim bülbülüm bağ gezerim Sayfa 1 Hicaz Ahmet Uzel İndir
16934 Mâdem ki senin yok dil sabra mecâlin Sayfa 1 Hicaz Ahmet Uzel İndir
16934 Mâdem ki senin yok dil sabra mecâlin Sayfa 2 Hicaz Ahmet Uzel İndir
16935 Niçin bülbül senin efgân-ı kârın Sayfa 1 Hicaz Ahmet Uzel İndir
16963 Dost deyip sarıldın yâre Sayfa 1 Hicaz Ahmet Uzel İndir
16964 Seni bilmem nasıl bulsam Sayfa 1 Hicaz Ahmet Uzel İndir
16965 Sormadın hiç hâlimi ey yâr neden Sayfa 1 Hicaz Ahmet Uzel İndir
16966 Tekrar açacak sînede bin yâre cemâlin Sayfa 1 Hicaz Ahmet Uzel İndir
16997 Zamansız çıktın karşıma amansız sevdim seni Sayfa 1 Hicaz Zekâî Tunca İndir
16997 Zamansız çıktın karşıma amansız sevdim seni Sayfa 2 Hicaz Zekâî Tunca İndir
16999 O sürerken sefâsını ben çekerim cefâsını Sayfa 1 Hicaz Ali Şenozan İndir
17038 Bir görüşte aklım aldı gözlerin o gözlerin Sayfa 1 Hicaz Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş İndir
17042 Yalnız bırakıp gidersin sonra yalnız kalma dersin Sayfa 1 Hicaz Tülây Arıcı İndir
17048 Her gece bir mâtem çöker üstüme Sayfa 1 Hicaz Pınar Köksal İndir
17048 Her gece bir mâtem çöker üstüme Sayfa 2 Hicaz Pınar Köksal İndir
17051 Ne desem ne desem ey gönül sana Sayfa 1 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
17051 Ne desem ne desem ey gönül sana Sayfa 2 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
17062 Giderken ardından ağlayan bendim Sayfa 1 Hicaz Yaşar Bedük İndir
17062 Giderken ardından ağlayan bendim Sayfa 2 Hicaz Yaşar Bedük İndir
17065 Şöyle bir akşam üstü yanıma gelsen Sayfa 1 Hicaz Yılmaz Karakoyunlu İndir
17065 Şöyle bir akşam üstü yanıma gelsen Sayfa 2 Hicaz Yılmaz Karakoyunlu İndir
17071 Derde düşsem ey tabîbim derde derman sende var Sayfa 1 Hicaz Rüştü Eriç İndir
17080 Pek çok insan tanıdım haylice yâran gördüm Sayfa 1 Hicaz Rüştü Eriç İndir
17100 Nice güzelleri gördüm de geçtim böyle güzelini billâh görmedim Sayfa 1 Hicaz Sabahattin Hizmetli İndir
17100 Nice güzelleri gördüm de geçtim böyle güzelini billâh görmedim Sayfa 2 Hicaz Sabahattin Hizmetli İndir
17100 Nice güzelleri gördüm de geçtim böyle güzelini billâh görmedim Sayfa 3 Hicaz Sabahattin Hizmetli İndir
17116 Entârisi ala benziyor Sayfa 1 Hicaz _ İndir
17171 Bulmadı âşık devakâr dildeki bu yâreye Sayfa 1 Hicaz Ahmet Uzel İndir
17172 Yine sevda dolacaktır bu gönül Sayfa 1 Hicaz Ahmet Uzel İndir
17173 Açmam sana artık derdim ne imiş yâr Sayfa 1 Hicaz Ahmet Uzel İndir
17191 Sana benim gibi yâr ne bulunur ne olur Sayfa 1 Hicaz Mustafa Ünal Yılmazer İndir
17204 Eyvâh deme dostum güneş alçaldı diye Sayfa 1 Hicaz Yılmaz Karakoyunlu İndir
17204 Eyvâh deme dostum güneş alçaldı diye Sayfa 2 Hicaz Yılmaz Karakoyunlu İndir
17209 Her gün gözler anlatır sevgini Sayfa 1 Hicaz Gündoğdu Duran İndir
17209 Her gün gözler anlatır sevgini Sayfa 2 Hicaz Gündoğdu Duran İndir
17212 Karşımda durup hâlime çok bakma bu akşam Sayfa 1 Hicaz Baki Duyarlar İndir
17216 Beyhûde değil aşk ile feryâd ederiz Sayfa 1 Hicaz Rüştü Eriç İndir
17220 Gözlerim daldı gitti bir rüyâ denizine Sayfa 1 Hicaz Rüştü Eriç İndir
17222 Ne demektir sana hasret yaşamak gel bana sor Sayfa 1 Hicaz Rüştü Eriç İndir
17224 Bir zamanlar beni de çok seven biri vardı Sayfa 1 Hicaz Rüştü Eriç İndir
17233 Güzellikler şehri İstanbul’dasın Sayfa 1 Hicaz İsmâil Akçapınar İndir
17250 Her gün yıkanırken güneşin kalbi sularda gir sen de yıkan Sayfa 1 Hicaz Sadettin Çevik İndir
17263 Mâziyi andım da yandım bu gece Sayfa 1 Hicaz Semahat Özdenses İndir
17265 Ben kış oldum sen bahar ol yeşil yeşil düş gönlüme Sayfa 1 Hicaz Sadettin Çevik İndir
17268 Yıllar geçecek sen de nihâyet solacaksın Sayfa 1 Hicaz Mustafa Mendi İndir
17281 Geceler karanlık geceler yorgun Sayfa 1 Hicaz Yıldırım Gürses İndir
17286 Gâh akarken hüznü eyyâm-ı hazânın Göksu’da Sayfa 1 Hicaz Yılmaz Karakoyunlu İndir
17286 Gâh akarken hüznü eyyâm-ı hazânın Göksu’da Sayfa 2 Hicaz Yılmaz Karakoyunlu İndir
17287 Sen de benim gibi sevdiysen eğer gelmişi geçmişi bir yana bırak Sayfa 1 Hicaz Yılmaz Karakoyunlu İndir
17287 Sen de benim gibi sevdiysen eğer gelmişi geçmişi bir yana bırak Sayfa 2 Hicaz Yılmaz Karakoyunlu İndir
17295 Mutluyduk bir zamanlar şimdi el oluverdik Sayfa 1 Hicaz Rüştü Eriç İndir
17305 N’eyleyim ben vefâsız dosta gönlüm Sayfa 1 Hicaz Ahmet Uzel İndir
17316 Seni her an görebilmek ne güzel Sayfa 1 Hicaz Ahmet Uzel İndir
17317 Sevmek ne güzel şey âlemde gönülden Sayfa 1 Hicaz Ahmet Uzel İndir
17318 Ne akarsın gözüm yaşı gönülden yâren mi var Sayfa 1 Hicaz Ahmet Uzel İndir
17343 Aşk nedir diyenlere sevgi bilmeyenlere gülüp te geçenlere âşık ol da gör derim Sayfa 1 Hicaz Mustafa Malay İndir
17344 Ne yıllar korkutur beni ne ecel sen öyle kalbimde durdukça güzel Sayfa 1 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
17344 Ne yıllar korkutur beni ne ecel sen öyle kalbimde durdukça güzel Sayfa 2 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
17345 Yıllarca sevdim seni yıllarca da sevsem usanmam senden Sayfa 1 Hicaz Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş İndir
17387 Arada yıllar varmış olsun varsın kime ne Sayfa 1 Hicaz Mustafa Malay İndir
17387 Arada yıllar varmış olsun varsın kime ne Sayfa 2 Hicaz Mustafa Malay İndir
17394 Bir deniz inan ki sevda dediğim bir ucu gönlümde bir ucu gülde Sayfa 1 Hicaz Ferah Çetin İndir
17394 Bir deniz inan ki sevda dediğim bir ucu gönlümde bir ucu gülde Sayfa 2 Hicaz Ferah Çetin İndir
17405 Kalbimde alev alev ateşimsin sönmeyen Sayfa 1 Hicaz Pınar Köksal İndir
17405 Kalbimde alev alev ateşimsin sönmeyen Sayfa 2 Hicaz Pınar Köksal İndir
17411 Sevdimse eğer gözbebeğim neydi günahım Sayfa 1 Hicaz Ahmet Tutaklar İndir
17412 Son çiçekler güzde açmış biz bahardır sanmışız Sayfa 1 Hicaz Pınar Köksal İndir
17419 Neden hâlâ seversin onda vefâ yok gönül Sayfa 1 Hicaz Şükrü Tunar İndir
17422 Sen baharsın mevsim bahar saçına güller tak Sayfa 1 Hicaz Sâdun Aksüt İndir
17428 Dili vîran olanın derdi günü gam gibidir Sayfa 1 Hicaz Ertuğrul Ottekin İndir
17435 Çoktandır uzak kalmış iken sözlerinizden Sayfa 1 Hicaz İsmet Kocabeyler İndir
17476 Toz duman oldu ömrüm sensiz yıllar geçtikçe Sayfa 1 Hicaz Bilge Özgen İndir
17504 Yine vapurlar gezinir Boğaz’da Sayfa 1 Hicaz Fethi Karamahmudoğlu İndir
17504 Yine vapurlar gezinir Boğaz’da Sayfa 2 Hicaz Fethi Karamahmudoğlu İndir
17525 Aşkımı geri aldım bir daha vermem Sayfa 1 Hicaz Baki Duyarlar İndir
17525 Aşkımı geri aldım bir daha vermem Sayfa 2 Hicaz Baki Duyarlar İndir
17534 Yüreğime düştü kor adını hecelerim Sayfa 1 Hicaz Fethi Karamahmudoğlu İndir
17542 Baktıkça yaralarsın ta içimden sen beni Sayfa 1 Hicaz İlgün Soysev İndir
17542 Baktıkça yaralarsın ta içimden sen beni Sayfa 2 Hicaz İlgün Soysev İndir
17549 Çiçeklerim solmasın güneşim kararmasın Sayfa 1 Hicaz Hüseyin Erbay İndir
17549 Çiçeklerim solmasın güneşim kararmasın Sayfa 2 Hicaz Hüseyin Erbay İndir
17576 Gözler var anlamlı derin iz gibi Sayfa 1 Hicaz İlgün Soysev İndir
17576 Gözler var anlamlı derin iz gibi Sayfa 2 Hicaz İlgün Soysev İndir
17582 Üşürsün penceren kapalı olsun Sayfa 1 Hicaz Fâruk Şâhin İndir
17582 Üşürsün penceren kapalı olsun Sayfa 2 Hicaz Fâruk Şâhin İndir
17597 Gül dudağın gül açar aşkına ben dûçar Sayfa 1 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
17597 Gül dudağın gül açar aşkına ben dûçar Sayfa 2 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
17609 Meyhaneci hak verirdin sen bana Sayfa 1 Hicaz Bilge Özgen İndir
17609 Meyhaneci hak verirdin sen bana Sayfa 2 Hicaz Bilge Özgen İndir
17614 Ömrümdeki ilk ayrılığın zehrini tatdım Sayfa 1 Hicaz Merâl Görgülü İndir
17619 Her şeyi dert edip üzülme sakın Sayfa 1 Hicaz Pınar Köksal İndir
17620 Sevgiye o kadar uzaktasın ki gönlümün feryadı ermiyor sana Sayfa 1 Hicaz Pınar Köksal İndir
17627 Güneşle beraber söndüğüm akşam ağlayacak hangi rüzgâr kimbilir Sayfa 1 Hicaz Ferah Çetin İndir
17628 Söyle seni nerede kimlere sorsun gönül Sayfa 1 Hicaz Sadettin Çevik İndir
17641 Söyle neden bu gidişin beni böyle terkedişin Sayfa 1 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
17641 Söyle neden bu gidişin beni böyle terkedişin Sayfa 2 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
17648 Bende sevgin öyle köklü duygularım bir bir saklı Sayfa 1 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
17648 Bende sevgin öyle köklü duygularım bir bir saklı Sayfa 2 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
17649 Tekrar denemem sevmeyi geç oldu biraz geç Sayfa 1 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
17651 Tâlihim gülmedi kaderden yana Sayfa 1 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
17651 Tâlihim gülmedi kaderden yana Sayfa 2 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
17661 Bekleyip gör neler saklı yarında Sayfa 1 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
17661 Bekleyip gör neler saklı yarında Sayfa 2 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
17664 Birdenbire başlar yaz yağmurları Sayfa 1 Hicaz Sâlih Berkmen İndir
17664 Birdenbire başlar yaz yağmurları Sayfa 2 Hicaz Sâlih Berkmen İndir
17666 Ben susuyorum artık geçen zaman söylesin Sayfa 1 Hicaz Sâlih Berkmen İndir
17666 Ben susuyorum artık geçen zaman söylesin Sayfa 2 Hicaz Sâlih Berkmen İndir
17677 Hiç neşesi yok hüzünlü gönlümün Sayfa 1 Hicaz Amir Ateş İndir
17679 Çok eski bir yâreyi yeniden tazeledin Sayfa 1 Hicaz İsmail Demirkıran İndir
17679 Çok eski bir yâreyi yeniden tazeledin Sayfa 2 Hicaz İsmail Demirkıran İndir
17686 Gelsem sana artık bu hazan günleri bitse Sayfa 1 Hicaz Mehmet Kurt İndir
17686 Gelsem sana artık bu hazan günleri bitse Sayfa 2 Hicaz Mehmet Kurt İndir
17693 Ne zaman görsem sizi hep baharı yaşarım Sayfa 1 Hicaz Sabahattin Hizmetli İndir
17697 Bir değil bin övgü yazılsa sana duygular yeter mı anlatılmana Sayfa 1 Hicaz Mahmut Oğul İndir
17697 Bir değil bin övgü yazılsa sana duygular yeter mı anlatılmana Sayfa 2 Hicaz Mahmut Oğul İndir
17702 Ya sen gel ya beni çağır yanına Sayfa 1 Hicaz İsmail Demirkıran İndir
17705 Mevsimler başka başka bahar güzel yaz güzel Sayfa 1 Hicaz Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş İndir
17707 Zamansız alıp ta seni elimden şu felek hem sana hem bana kıydı Sayfa 1 Hicaz Akın Özkan İndir
17707 Zamansız alıp ta seni elimden şu felek hem sana hem bana kıydı Sayfa 2 Hicaz Akın Özkan İndir
17720 Mutlu geçen yılları bilsen nasıl özlerim Sayfa 1 Hicaz Ertuğrul Ottekin İndir
17725 Postacıdan yine haber çıkmadı unutmandan korkuyorum sevgilim Sayfa 1 Hicaz Ferit Sıdal İndir
17725 Postacıdan yine haber çıkmadı unutmandan korkuyorum sevgilim Sayfa 2 Hicaz Ferit Sıdal İndir
17726 Rüzgâr gibi geçmiş yaradır yıllar içimde Sayfa 1 Hicaz Mustafa Uyan İndir
17734 Bu da varmış kaderinde Ziyâ bey Sayfa 1 Hicaz Yılmaz Karakoyunlu İndir
17734 Bu da varmış kaderinde Ziyâ bey Sayfa 2 Hicaz Yılmaz Karakoyunlu İndir
17735 Bir derin kaynaktan gönlüme aktı Sayfa 1 Hicaz Yılmaz Karakoyunlu İndir
17735 Bir derin kaynaktan gönlüme aktı Sayfa 2 Hicaz Yılmaz Karakoyunlu İndir
17759 Dünyanın cennetine bir şehir kondurmuşlar Sayfa 1 Hicaz Amir Ateş İndir
17759 Dünyanın cennetine bir şehir kondurmuşlar Sayfa 2 Hicaz Amir Ateş İndir
17774 Seninle biz ayrılsak da küsmedik Sayfa 1 Hicaz Hüsnü Üstün İndir
17774 Seninle biz ayrılsak da küsmedik Sayfa 2 Hicaz Hüsnü Üstün İndir
17799 Kenar mahallenin ürkek ceylânı kim demiş ki sana güzel değilsin Sayfa 1 Hicaz Sâlih Berkmen İndir
17799 Kenar mahallenin ürkek ceylânı kim demiş ki sana güzel değilsin Sayfa 2 Hicaz Sâlih Berkmen İndir
17825 Gördüğüm günden beri mecburunum bilmez misin Sayfa 1 Hicaz Rüştü Eriç İndir
17830 Süzülür gözlerinin gölgesi sarhoş mu nesin Sayfa 1 Hicaz Emin Akan İndir
17836 Yüzüme bakıp ta veda ederken birkaç gün demiştin seneler oldu Sayfa 1 Hicaz Câvit Ersoy İndir
17836 Yüzüme bakıp ta veda ederken birkaç gün demiştin seneler oldu Sayfa 2 Hicaz Câvit Ersoy İndir
17841 Bu sonbahar günümde içimde aşk yağmuru Sayfa 1 Hicaz İsmâil Ötenkaya İndir
17843 Feryâd yükseliyor bugün içimde ebedî uykuya daldın öyle mi Sayfa 1 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
17843 Feryâd yükseliyor bugün içimde ebedî uykuya daldın öyle mi Sayfa 2 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
17863 Senin güzel gözlerini gönül kıran sözlerini Sayfa 1 Hicaz Hasan Esen İndir
17863 Senin güzel gözlerini gönül kıran sözlerini Sayfa 2 Hicaz Hasan Esen İndir
17864 Seni sevmek senin aşkın ile yanmak ne güzel Sayfa 1 Hicaz Hasan Esen İndir
17874 Bakarken enginlere dalar gider gözlerim Sayfa 1 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
17874 Bakarken enginlere dalar gider gözlerim Sayfa 2 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
17879 Bırak herşey öyle kalsın son sözünü söyleme git Sayfa 1 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
17888 Hani saçlarına gül takmıştım ya Sayfa 1 Hicaz İsmâil Ötenkaya İndir
17888 Hani saçlarına gül takmıştım ya Sayfa 2 Hicaz İsmâil Ötenkaya İndir
17897 O güzel seneleri sevgi dolu günleri Sayfa 1 Hicaz Sadun Aksüt İndir
17906 Andıkça her an gönlümce seni öpüşünden Sayfa 1 Hicaz Ergüder Öktem İndir
17908 Baktım yine fecrinde güneş dinleniyor Sayfa 1 Hicaz Fâruk Şâhin İndir
17908 Baktım yine fecrinde güneş dinleniyor Sayfa 2 Hicaz Fâruk Şâhin İndir
17919 Hâtıralar saçılmış rûhuma yaprak yaprak Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
17919 Hâtıralar saçılmış rûhuma yaprak yaprak Sayfa 2 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
17930 Sen gitme sakın üstüme dünyâ yıkılır Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
17931 Son şarkıların sesleri kopsun dudağından Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
17931 Son şarkıların sesleri kopsun dudağından Sayfa 2 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
17931 Son şarkıların sesleri kopsun dudağından Sayfa 3 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
17952 Aşık olmak o kadar kolay mı dersin Sayfa 1 Hicaz Aydın Oran İndir
17969 Her lâhza senin aşkına kanmak ne güzel şey Sayfa 1 Hicaz Ahmet Görür İndir
17997 Artık ne eser kaldı onun kalp yarasından Sayfa 1 Hicaz Sedat Oytun İndir
18001 Kaybolan aşkımızdan hâtıra kalsın diye Sayfa 1 Hicaz Fethi Karamahmudoğlu İndir
18011 Eskiden de böylemiydi bu dağlar Sayfa 1 Hicaz Tülây Arıcı İndir
18011 Eskiden de böylemiydi bu dağlar Sayfa 2 Hicaz Tülây Arıcı İndir
18012 Yağmur ol yağ başıma gözyaşım görünmesin Sayfa 1 Hicaz Ziyâ Taşkent İndir
18015 Gördüm onu solmuş ne ipek saç ne güzellik Sayfa 1 Hicaz Hasan Şanlıtürk İndir
18015 Gördüm onu solmuş ne ipek saç ne güzellik Sayfa 2 Hicaz Hasan Şanlıtürk İndir
18023 Yaş otuzbeş yarısı değildir yolun Sayfa 1 Hicaz Reyhan Karataş İndir
18023 Yaş otuzbeş yarısı değildir yolun Sayfa 2 Hicaz Reyhan Karataş İndir
18027 Zamansız alıp da seni elimden şu felek hem sana hem bana kıydı Sayfa 1 Hicaz Pınar Köksal İndir
18027 Zamansız alıp da seni elimden şu felek hem sana hem bana kıydı Sayfa 2 Hicaz Pınar Köksal İndir
18028 Üzülme ne olur ayrıldık diye Sayfa 1 Hicaz Pınar Köksal İndir
18028 Üzülme ne olur ayrıldık diye Sayfa 2 Hicaz Pınar Köksal İndir
18029 Bir bakış bir gülüş aklımı alan Sayfa 1 Hicaz Metin Everes İndir
18029 Bir bakış bir gülüş aklımı alan Sayfa 2 Hicaz Metin Everes İndir
18061 Ey güzel sende ki bu esrar nedir Sayfa 1 Hicaz Yılmaz Karakoyunlu İndir
18061 Ey güzel sende ki bu esrar nedir Sayfa 2 Hicaz Yılmaz Karakoyunlu İndir
18073 Yüreğime gir de bir bak Sayfa 1 Hicaz İsmail Akçapınar İndir
18076 Bir güzel görmüşler bugün burada Sayfa 1 Hicaz İlgün Soysev İndir
18076 Bir güzel görmüşler bugün burada Sayfa 2 Hicaz İlgün Soysev İndir
18078 Bir ben olurdum ortalarda bir de yağmur damlaları Sayfa 1 Hicaz Cavit Ersoy İndir
18078 Bir ben olurdum ortalarda bir de yağmur damlaları Sayfa 2 Hicaz Cavit Ersoy İndir
18082 Yanında kış olmaz hava karlamaz Sayfa 1 Hicaz Akın Özkan İndir
18092 Gönül derdiyle ah eyler derinden dağlı bir ney var Sayfa 1 Hicaz Metin Everes İndir
18092 Gönül derdiyle ah eyler derinden dağlı bir ney var Sayfa 2 Hicaz Metin Everes İndir
18094 Sana verdim bu gönül tahtını dem sür diyerek Sayfa 1 Hicaz Metin Everes İndir
18110 Hayat ne kadar boş ömür ne kısa Sayfa 1 Hicaz İlgün Soysev İndir
18110 Hayat ne kadar boş ömür ne kısa Sayfa 2 Hicaz İlgün Soysev İndir
18126 Adım adım peşinde her gün seni izledim Sayfa 1 Hicaz Yılmaz Yüksel İndir
18126 Adım adım peşinde her gün seni izledim Sayfa 2 Hicaz Yılmaz Yüksel İndir
18128 Karadeniz’de bir inci konuksever yaşlısı genci Sayfa 1 Hicaz Yılmaz Yüksel İndir
18128 Karadeniz’de bir inci konuksever yaşlısı genci Sayfa 2 Hicaz Yılmaz Yüksel İndir
18146 Şüphe etme gönlüm asla vazgeçmem Sayfa 1 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
18146 Şüphe etme gönlüm asla vazgeçmem Sayfa 2 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
18148 Bir gün veda edersem sana Sayfa 1 Hicaz Hasan Şanlıtürk İndir
18148 Bir gün veda edersem sana Sayfa 2 Hicaz Hasan Şanlıtürk İndir
18177 Güldürmiyecektin beni öyle neden baktın Sayfa 1 Hicaz Güngör Önder İndir
18189 Elveda diyorsun bir daha düşün Sayfa 1 Hicaz Yılmaz Karakoyunlu İndir
18189 Elveda diyorsun bir daha düşün Sayfa 2 Hicaz Yılmaz Karakoyunlu İndir
18224 Şen şarkıların durduğu bir lâhza yerinde Sayfa 1 Hicaz Cemâl Özgen İndir
18228 Gün olur birisi beni sorarsa öyle esip geçti yeldi deyiver Sayfa 1 Hicaz İlgün Soysev İndir
18228 Gün olur birisi beni sorarsa öyle esip geçti yeldi deyiver Sayfa 2 Hicaz İlgün Soysev İndir
18233 Bana eşten dosttan gülen yüz mü var Sayfa 1 Hicaz Nazmi Yükselen İndir
18243 Ne zaman ansam seni âh çekerek derinden Sayfa 1 Hicaz Metin Everes İndir
18262 Özenle gezinmiş tanrının eli Sayfa 1 Hicaz Ümit Âşık İndir
18287 Kalbimdesin biçim biçim can veririm senin için Sayfa 1 Hicaz İlgün Soysev İndir
18287 Kalbimdesin biçim biçim can veririm senin için Sayfa 2 Hicaz İlgün Soysev İndir
18288 Üzerinde âhım var asla kurtulamazsın Sayfa 1 Hicaz Metin Everes İndir
18288 Üzerinde âhım var asla kurtulamazsın Sayfa 2 Hicaz Metin Everes İndir
18300 Gönlümün içindeki sevgi midir bilmem ki Sayfa 1 Hicaz Doğan Tamer Akbaş İndir
18304 Seni zâlim bana her gün gelerek sevdim dedin yemin ettin ağladın Sayfa 1 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
18304 Seni zâlim bana her gün gelerek sevdim dedin yemin ettin ağladın Sayfa 2 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
18310 Bana bir şarkı söyle mutluluğu anlatsın Sayfa 1 Hicaz Selâhattin Altınbaş İndir
18315 Her aynada bir sır var içimdeki sır sensin Sayfa 1 Hicaz Yılmaz Karakoyunlu İndir
18315 Her aynada bir sır var içimdeki sır sensin Sayfa 2 Hicaz Yılmaz Karakoyunlu İndir
18320 Yalnızlığa sürgündeyim ateşin yok üşüyorum Sayfa 1 Hicaz Yılmaz Karakoyunlu İndir
18320 Yalnızlığa sürgündeyim ateşin yok üşüyorum Sayfa 2 Hicaz Yılmaz Karakoyunlu İndir
18345 Elâ gözlerini sevdiğim dilber yâr senin ahdına durmaz mı sandın Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
18345 Elâ gözlerini sevdiğim dilber yâr senin ahdına durmaz mı sandın Sayfa 2 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
18346 Nerde âteş-i aşkın vâdin nerede kaldı Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
18346 Nerde âteş-i aşkın vâdin nerede kaldı Sayfa 2 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
18348 Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mâhım Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
18352 Severim ben seni candan içeri Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
18355 Sen bahçemde açılan gülsün sevgili yavrum Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
18358 Sisli bir Eylül gecesi içimde gözlerin çağlıyor Sayfa 1 Hicaz Sâdun Aksüt İndir
18374 Yılların ardından baktım geriye Sayfa 1 Hicaz Aydın Oran İndir
18387 Sensiz tadı yok günlerin baharların yazların Sayfa 1 Hicaz Süleyman Mertkanlı İndir
18389 Bana benden yakınsın kendine yabancısın Sayfa 1 Hicaz M.Sabri Akçagül İndir
18389 Bana benden yakınsın kendine yabancısın Sayfa 2 Hicaz M.Sabri Akçagül İndir
18394 Bakıp ta yüzüme veda ederken birkaç gün demiştin seneler oldu Sayfa 1 Hicaz İlgün Soysev İndir
18394 Bakıp ta yüzüme veda ederken birkaç gün demiştin seneler oldu Sayfa 2 Hicaz İlgün Soysev İndir
18400 İçimdeki son kıpırtı dalda açan çiçek gibi Sayfa 1 Hicaz Pınar Köksal İndir
18401 Canda misâfir Tanrıyı hoş tut Sayfa 1 Hicaz Fâruk Şâhin İndir
18411 Bir kez baktın derin derin düşüverdim aşka güzel Sayfa 1 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
18411 Bir kez baktın derin derin düşüverdim aşka güzel Sayfa 2 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
18425 Seni ansam da unutmam kırıp incittiğini Sayfa 1 Hicaz Fâruk Şâhin İndir
18425 Seni ansam da unutmam kırıp incittiğini Sayfa 2 Hicaz Fâruk Şâhin İndir
18429 Öyle uzak uzak bakma yüzüme Sayfa 1 Hicaz Pınar Köksal İndir
18429 Öyle uzak uzak bakma yüzüme Sayfa 2 Hicaz Pınar Köksal İndir
18432 Esmer tenli ince belli hoş bedenli yüzü benli Sayfa 1 Hicaz Pınar Köksal İndir
18432 Esmer tenli ince belli hoş bedenli yüzü benli Sayfa 2 Hicaz Pınar Köksal İndir
18446 Eller ne derse desin seven gönül unutmaz Sayfa 1 Hicaz Melâhat Pars İndir
18447 Susuz bir çöl gibiydim sendin benim yağmurum Sayfa 1 Hicaz Melâhat Pars İndir
18457 Ettiğim sitemden pişman değilim Sayfa 1 Hicaz Yener Topaloğlu İndir
18457 Ettiğim sitemden pişman değilim Sayfa 2 Hicaz Yener Topaloğlu İndir
18478 Bende yaprak dökümü sende mevsim ilkbahar Sayfa 1 Hicaz Selâhattin Altınbaş İndir
18482 Senden lûtuf ihsan ihsan istemiyorum Sayfa 1 Hicaz Yaşar Öncan İndir
18482 Senden lûtuf ihsan ihsan istemiyorum Sayfa 2 Hicaz Yaşar Öncan İndir
18487 Akşamları aklım ayırır bizi Sayfa 1 Hicaz Zekâi Tunca İndir
18491 Susmak ne kadar zordu o akşam ona baktım Sayfa 1 Hicaz Bilge Özgen İndir
18503 Aynalar sır tutar sır melâlime Sayfa 1 Hicaz Âmir Ateş İndir
18505 Bekledim bir ömür sev diye beni Sayfa 1 Hicaz Sâdettin Çevik İndir
18505 Bekledim bir ömür sev diye beni Sayfa 2 Hicaz Sâdettin Çevik İndir
18509 Bir yüce dağ düşün işte öylesin Sayfa 1 Hicaz Yılmaz Pakalınlar İndir
18509 Bir yüce dağ düşün işte öylesin Sayfa 2 Hicaz Yılmaz Pakalınlar İndir
18513 Söyle bana sen nerdeydin gözlerimden yaş dökerken Sayfa 1 Hicaz Mustafa Malay İndir
18513 Söyle bana sen nerdeydin gözlerimden yaş dökerken Sayfa 2 Hicaz Mustafa Malay İndir
18515 Kırılan gönlünün sebebi bendim Sayfa 1 Hicaz Mustafa Malay İndir
18515 Kırılan gönlünün sebebi bendim Sayfa 2 Hicaz Mustafa Malay İndir
18524 Ömrüm artık sonbaharmış saçlarımdan anladım Sayfa 1 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
18525 Ben her gece mâzîye yolculuk ediyorum Sayfa 1 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
18525 Ben her gece mâzîye yolculuk ediyorum Sayfa 2 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
18537 İzzet Baba Bolu’da izler bırakıp gittin Sayfa 1 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
18537 İzzet Baba Bolu’da izler bırakıp gittin Sayfa 2 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
18537 İzzet Baba Bolu’da izler bırakıp gittin Sayfa 3 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
18549 Kıbrıs’ın denizi gözümde her an dalganın sesini duyasım geldi Sayfa 1 Hicaz Aytekin Çolakoğlu İndir
18549 Kıbrıs’ın denizi gözümde her an dalganın sesini duyasım geldi Sayfa 2 Hicaz Aytekin Çolakoğlu İndir
18559 Kaybetmişim seni ben kalbin ellerin olmuş Sayfa 1 Hicaz Suat Yıldırım İndir
18559 Kaybetmişim seni ben kalbin ellerin olmuş Sayfa 2 Hicaz Suat Yıldırım İndir
18612 Alıver tanburu gel meclise Sayfa 1 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
18615 Solmaz dediğin güller soldu bir kere Sayfa 1 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
18615 Solmaz dediğin güller soldu bir kere Sayfa 2 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
18628 Kalbimin derdiyle eylen söyle gül Sayfa 1 Hicaz Salih Suphi Soner İndir
18638 Hazzı duyulmaz oldu nağmelerin Sayfa 1 Hicaz Yaşar Bedük İndir
18638 Hazzı duyulmaz oldu nağmelerin Sayfa 2 Hicaz Yaşar Bedük İndir
18658 Bana gel gönlüme gir kalbimi aşkınla yakıver Sayfa 1 Hicaz M.Nazmi Özalp İndir
18668 Sevdayı seninle tanıdım kadın Sayfa 1 Hicaz Ali Şenozan İndir
18671 İki güzel su doldurur pınarda Sayfa 1 Hicaz Atıf Baştuğ İndir
18671 İki güzel su doldurur pınarda Sayfa 2 Hicaz Atıf Baştuğ İndir
18694 Gönül kazanılır zaptedilemez Sayfa 1 Hicaz Zekâi Tunca İndir
18697 Ak yıldızı hilal ile süslenmiş Sayfa 1 Hicaz İlgün Soysev İndir
18697 Ak yıldızı hilal ile süslenmiş Sayfa 2 Hicaz İlgün Soysev İndir
18705 Yüreğime kazdığım bir sevgisin sen Sayfa 1 Hicaz Selahattin Sağlam İndir
18705 Yüreğime kazdığım bir sevgisin sen Sayfa 2 Hicaz Selahattin Sağlam İndir
18733 Gönülde söyleniyor o en güzel şarkılar Sayfa 1 Hicaz M.Ünal Yılmazer İndir
18742 Nur yüzünde aydınlanır Sayfa 1 Hicaz Turan İnam İndir
18742 Nur yüzünde aydınlanır Sayfa 2 Hicaz Turan İnam İndir
18744 Hâlâ gelemedim kendime hâlâ Sayfa 1 Hicaz Hüseyin Soysal İndir
18750 Bilmem bu sırrı daha ne kadar gizlerim Sayfa 1 Hicaz İlgün Soysev İndir
18750 Bilmem bu sırrı daha ne kadar gizlerim Sayfa 2 Hicaz İlgün Soysev İndir
18753 Şu çileli ömrümde sensiz sefa yok mu Sayfa 1 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
18753 Şu çileli ömrümde sensiz sefa yok mu Sayfa 2 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
18754 Anılar mâzide kaldılar artık Sayfa 1 Hicaz Ali Şenozan İndir
18754 Anılar mâzide kaldılar artık Sayfa 2 Hicaz Ali Şenozan İndir
18760 Renk renk açar baharlar Sayfa 1 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
18760 Renk renk açar baharlar Sayfa 2 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
18762 Ben yıllarca hep koştum Sayfa 1 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
18762 Ben yıllarca hep koştum Sayfa 2 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
18765 Tatlı dillim güler yüzlüm Sayfa 1 Hicaz Hasan Esen İndir
18765 Tatlı dillim güler yüzlüm Sayfa 2 Hicaz Hasan Esen İndir
18768 Nedir çilen desem ne der Sayfa 1 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
18768 Nedir çilen desem ne der Sayfa 2 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
18787 Gülmezse gülmesin hayatta yüzüm Sayfa 1 Hicaz Mustafa Malay İndir
18787 Gülmezse gülmesin hayatta yüzüm Sayfa 2 Hicaz Mustafa Malay İndir
18790 Papatyalar söylüyorlar güzel günler gelecek Sayfa 1 Hicaz Niyazi Şengül İndir
18790 Papatyalar söylüyorlar güzel günler gelecek Sayfa 2 Hicaz Niyazi Şengül İndir
18793 Sen vefayı bilmesen de Sayfa 1 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
18799 Sana giden yolları aşamadım say Sayfa 1 Hicaz Necip Gülses İndir
18799 Sana giden yolları aşamadım say Sayfa 2 Hicaz Necip Gülses İndir
18803 Yaşayan efsane dillerde adın Sayfa 1 Hicaz Necip Gülses İndir
18803 Yaşayan efsane dillerde adın Sayfa 2 Hicaz Necip Gülses İndir
18809 Hasretim hep artıyor gel gelde gönlüm çağlasın Sayfa 1 Hicaz M.Ünal Yılmazer İndir
18813 Acelen ne bebeğim büyümek için Sayfa 1 Hicaz Necip Gülses İndir
18813 Acelen ne bebeğim büyümek için Sayfa 2 Hicaz Necip Gülses İndir
18815 Bomboş kalıyor her gidenin attığı gönlüm Sayfa 1 Hicaz Şeref Çakar İndir
18819 Dostlarım toplanın öldüğüm zaman Sayfa 1 Hicaz Güneş Müftüoğlu İndir
18819 Dostlarım toplanın öldüğüm zaman Sayfa 2 Hicaz Güneş Müftüoğlu İndir
18822 O güzel bakışların beni perişan eder Sayfa 1 Hicaz Sabahattin Hizmetli İndir
18822 O güzel bakışların beni perişan eder Sayfa 2 Hicaz Sabahattin Hizmetli İndir
18856 Deniz geçtim düz yürüdüm dağ aştım Sayfa 1 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
18873 Sevmek suçsa çekinmezdim ölümden Sayfa 1 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
18876 Ağlarız sokaklarda her baharda her karda Sayfa 1 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
18876 Ağlarız sokaklarda her baharda her karda Sayfa 2 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
18878 Bu haydutlar birer aptal Sayfa 1 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
18878 Bu haydutlar birer aptal Sayfa 2 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
18893 Dertli gönül dinle beni Sayfa 1 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
18901 Garibiz gurbet bize artık bir sıla oldu Sayfa 1 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
18908 Bitti her emel bitti güneşim söndü gitti Sayfa 1 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
18912 Kayboldun içimizden hangi illere gittin Sayfa 1 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
18931 Açılırsın güzelim birer kadeh içelim Sayfa 1 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
18941 Eser batı karayel açilduk Marmara’ya Sayfa 1 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
18963 Aşkım benim hep ye’s ile hicran ile kalbimde uyurken Sayfa 1 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
18964 Bahar bakışlı anam başı nakışlı anam Sayfa 1 Hicaz Gültekin Aydoğdu İndir
18964 Bahar bakışlı anam başı nakışlı anam Sayfa 2 Hicaz Gültekin Aydoğdu İndir
18964 Bahar bakışlı anam başı nakışlı anam Sayfa 3 Hicaz Gültekin Aydoğdu İndir
18972 Deli gönül gafil olma gözün aç Sayfa 1 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
18989 Bir ah çeksem dağı taşı eritir Sayfa 1 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
18991 Gönlüm onu göğsündeki benden tanıyordu Sayfa 1 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
18992 Ne feryad edersin divane bülbül (1) Sayfa 1 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
18993 Ne feryad edersin divane bülbül (2) Sayfa 1 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
18995 Sana derim allı gelin has gelin Sayfa 1 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
18997 Bunca demdir hasretliğin çekerim Sayfa 1 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
18998 Bir çiçek açıldı Bilalözü’nde Sayfa 1 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
18999 Uyu benim meleğim Sayfa 1 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
19000 Dağların mazısı var, alnımın yazısı var Sayfa 1 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
19025 Kalbin derdimi bilse, acırdı belki biraz Sayfa 1 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
19026 Yalvarırım gel gitme, beni yalnız terketme Sayfa 1 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
19026 Yalvarırım gel gitme, beni yalnız terketme Sayfa 2 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
19062 Büyülemiş gibi bu sevda beni Sayfa 1 Hicaz Yılmaz Yüksel İndir
19062 Büyülemiş gibi bu sevda beni Sayfa 2 Hicaz Yılmaz Yüksel İndir
19090 Bahtımın karanlık sarp yamacından Sayfa 1 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
19091 Dırvana vurdim uçdi Sayfa 1 Hicaz Sadettin Kaynak İndir
19100 Seviyorum desen de kanmam sözüne Sayfa 1 Hicaz Talât Er İndir
19100 Seviyorum desen de kanmam sözüne Sayfa 2 Hicaz Talât Er İndir
19103 Gönül yine inandın sen bir çapkına tutuldun Sayfa 1 Hicaz Özgür Ulaş Doğanoğlu İndir
19103 Gönül yine inandın sen bir çapkına tutuldun Sayfa 2 Hicaz Özgür Ulaş Doğanoğlu İndir
19106 Ey saçları tel tel gümüş (Anam Benim) Sayfa 1 Hicaz Pınar Köksal İndir
19106 Ey saçları tel tel gümüş (Anam Benim) Sayfa 2 Hicaz Pınar Köksal İndir
19109 Ne zaman yağmuru saçımda duysam Sayfa 1 Hicaz Hasan Esen İndir
19109 Ne zaman yağmuru saçımda duysam Sayfa 2 Hicaz Hasan Esen İndir
19112 Seslendim dağlara nerdesin diye Sayfa 1 Hicaz Hasan Esen İndir
19116 Uçuşur her güzelin şem’ine pervane gönül Sayfa 1 Hicaz Hasan Esen İndir
19119 Aşkımız ne güzeldi gittiğinde anladım Sayfa 1 Hicaz H.Hüsnü Üstün İndir
19119 Aşkımız ne güzeldi gittiğinde anladım Sayfa 2 Hicaz H.Hüsnü Üstün İndir
19132 Kapanmış nasibim açılmaz Sayfa 1 Hicaz Faruk Şahin İndir
19132 Kapanmış nasibim açılmaz Sayfa 2 Hicaz Faruk Şahin İndir
19170 Fonda müzik dinde müzik sende müzik ne güzel Sayfa 1 Hicaz Kayhan Şentin İndir
19170 Fonda müzik dinde müzik sende müzik ne güzel Sayfa 2 Hicaz Kayhan Şentin İndir
19174 Gül nihalim kereminden beni mahrum eyleme Sayfa 1 Hicaz Süleyman Yalçın İndir
19186 Cemreler düşünce gelirim diye Sayfa 1 Hicaz Pınar Köksal İndir
19190 Bir çiçeği bir de seni Sayfa 1 Hicaz Bilge Özgen İndir
19195 Ne güzel göz ki o gözlerle gönüller barışık Sayfa 1 Hicaz Metin Everes İndir
19195 Ne güzel göz ki o gözlerle gönüller barışık Sayfa 2 Hicaz Metin Everes İndir
19196 Neden geldin gene ne istiyorsun Sayfa 1 Hicaz Bilge Özgen İndir
19196 Neden geldin gene ne istiyorsun Sayfa 2 Hicaz Bilge Özgen İndir
19203 Bir masal bir öykü belki bir roman Sayfa 1 Hicaz Bilge Özgen İndir
19203 Bir masal bir öykü belki bir roman Sayfa 2 Hicaz Bilge Özgen İndir
19222 Karşımda durup hâlime çok bakma bu akşam Sayfa 1 Hicaz Pınar Köksal İndir
19228 İlk göz ağrım son tesellim aşk güvensiz olmuyor Sayfa 1 Hicaz Salih Berkmen İndir
19229 Ellerinde kına gözünde sürme Sayfa 1 Hicaz Pınar Köksal İndir
19229 Ellerinde kına gözünde sürme Sayfa 2 Hicaz Pınar Köksal İndir
19252 Bana sevdiğini bir daha söyle Sayfa 1 Hicaz Hüseyin Soysal İndir
19254 Dizine yattım uyudum (Sevdiceğim) Sayfa 1 Hicaz Hüseyin Soysal İndir
19264 Dilimde dua gibi okudum seni Sayfa 1 Hicaz Hayriye Edinsel İndir
19264 Dilimde dua gibi okudum seni Sayfa 2 Hicaz Hayriye Edinsel İndir
19267 Bugün tüm şarkıları bizim için dinledim Sayfa 1 Hicaz İlgün Soysev İndir
19267 Bugün tüm şarkıları bizim için dinledim Sayfa 2 Hicaz İlgün Soysev İndir
19269 Mutluluk karşı koyda yarim derin uykuda Sayfa 1 Hicaz İlgün Soysev İndir
19269 Mutluluk karşı koyda yarim derin uykuda Sayfa 2 Hicaz İlgün Soysev İndir
19273 Misafir gelsem sana elalem gibi sanki Sayfa 1 Hicaz Turhan Taşan İndir
19276 Haberler yollasam seni çağırsam Sayfa 1 Hicaz Bilge Özgen İndir
19287 Koklasam bir türlü kokmaz Reyhânı yok güldestenin Sayfa 1 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
19288 Tâ ezelden bir dönen var döndüren var mutlaka Sayfa 1 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
19327 Vedâ edip giderken beni unut demiştin Sayfa 1 Hicaz Gültekin Aydoğdu İndir
19327 Vedâ edip giderken beni unut demiştin Sayfa 2 Hicaz Gültekin Aydoğdu İndir
19333 Sözlerinle hayâtımın akışını değiştirdin Sayfa 1 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
19333 Sözlerinle hayâtımın akışını değiştirdin Sayfa 2 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
19336 Aslı’yı kaybetmiş Kerem gibiyim Sayfa 1 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
19336 Aslı’yı kaybetmiş Kerem gibiyim Sayfa 2 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
19340 Güneş doğar olur sabah neden yüzüm gülümsemez Sayfa 1 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
19340 Güneş doğar olur sabah neden yüzüm gülümsemez Sayfa 2 Hicaz Erdinç Çelikkol İndir
19358 Tükenmiyor eskimiyor bu sevda Sayfa 1 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
19360 Gurubu içimde yandı akşamın Sayfa 1 Hicaz M.Ünal Yılmazer İndir
19363 Pencerede bir gül açtı sen misin Sayfa 1 Hicaz Ali Şenozan İndir
19363 Pencerede bir gül açtı sen misin Sayfa 2 Hicaz Ali Şenozan İndir
19365 Sen çok uzakta ben senden ayrı Sayfa 1 Hicaz Mediha Şen Sancakoğlu İndir
19374 Bitsin artık bu ayrılık dinsin gözde çağlayan sel Sayfa 1 Hicaz Mete Cevahir İndir
19374 Bitsin artık bu ayrılık dinsin gözde çağlayan sel Sayfa 2 Hicaz Mete Cevahir İndir
19383 Şu yorgun gönlümü yormayın artık Sayfa 1 Hicaz Hasan Esen İndir
19383 Şu yorgun gönlümü yormayın artık Sayfa 2 Hicaz Hasan Esen İndir
19385 Hatıralar birer birer yok oldu içimizde Sayfa 1 Hicaz İbrahim Umut İndir
19385 Hatıralar birer birer yok oldu içimizde Sayfa 2 Hicaz İbrahim Umut İndir
19389 Bu kısa ömür geçmede bak aşkımı yadet Sayfa 1 Hicaz Vural Çebi İndir
19394 Azad et sen nigahınla bu esir-i biçareni Sayfa 1 Hicaz Burhan Bakışkan İndir
19401 Gurbet el bırakmıyor bende ne buldu bilmem Sayfa 1 Hicaz Burhan Bakışkan İndir
19401 Gurbet el bırakmıyor bende ne buldu bilmem Sayfa 2 Hicaz Burhan Bakışkan İndir
19408 Sonbaharın hüznü var ömrümüzün son deminde Sayfa 1 Hicaz Tunca Yüksel İndir
19415 Uyu yavrum uyu yavrum (Ninni) Sayfa 1 Hicaz Ömür Gençel İndir
19435 Şu hüzünlü mahzun yorgun gönlümü gel titretme Sayfa 1 Hicaz Yusuf Nalkesen İndir
19438 Sigaramdan çektim yine bir nefes Sayfa 1 Hicaz Hilmi Bozdemir İndir
19438 Sigaramdan çektim yine bir nefes Sayfa 2 Hicaz Hilmi Bozdemir İndir
19447 Ne zaman gözlerine dalsam bir hoş olurum Sayfa 1 Hicaz Mustafa Uğur İndir
19447 Ne zaman gözlerine dalsam bir hoş olurum Sayfa 2 Hicaz Mustafa Uğur İndir
19451 Ya sen nesin be ey tomurcuk (TORUNUM) Sayfa 1 Hicaz Şahin Çangal İndir
19460 Günlerdir arayıp sormadın beni Sayfa 1 Hicaz Faruk Şahin İndir
19460 Günlerdir arayıp sormadın beni Sayfa 2 Hicaz Faruk Şahin İndir
19481 Yine mi hasrete düştü şu gönlüm Sayfa 1 Hicaz Sabahattin Hizmetli İndir
19482 Kıvrım kıvrım saçların dökülürken göğsüne Sayfa 1 Hicaz Mehmet Ökkeş Ümit İndir
19485 Şu mahzun gönlümü yormayın artık (Sormayın Artık) Sayfa 1 Hicaz Yılmaz Karakoyunlu İndir
19485 Şu mahzun gönlümü yormayın artık (Sormayın Artık) Sayfa 2 Hicaz Yılmaz Karakoyunlu İndir
19485 Şu mahzun gönlümü yormayın artık (Sormayın Artık) Sayfa 3 Hicaz Yılmaz Karakoyunlu İndir
19491 Kimler geldi kimler geçti yıllar aktı bir su gibi Sayfa 1 Hicaz Sabahattin Hizmetli İndir
19491 Kimler geldi kimler geçti yıllar aktı bir su gibi Sayfa 2 Hicaz Sabahattin Hizmetli İndir
19516 Derdi aşkım ızdırabım inleyen tanbûr olur Sayfa 1 Hicaz Özcan Korkut İndir
19531 Kah kendimden kah kaderden mutluluk hep … Sayfa 1 Hicaz Zekâi Tunca İndir
19531 Kah kendimden kah kaderden mutluluk hep … Sayfa 2 Hicaz Zekâi Tunca İndir
19532 Olmuştu ufuk fildişi gök kırmızı mercan Sayfa 1 Hicaz Kâmuran Yarkın İndir
19539 Son bahçede son yolculuğun derdine düşdük Sayfa 1 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
19539 Son bahçede son yolculuğun derdine düşdük Sayfa 2 Hicaz Alâeddin Yavaşça İndir
19547 Hasret yaktı can evimi gülemedim gülemedim Sayfa 1 Hicaz Mustafa Malay İndir
19549 Nerde eski sevgiler nerde o sevgililer Sayfa 1 Hicaz İbrahim Halil Taşkent İndir
19559 Kayboldu umudum bana buldur beni yâr Sayfa 1 Hicaz İsmail Ötenkaya İndir
19559 Kayboldu umudum bana buldur beni yâr Sayfa 2 Hicaz İsmail Ötenkaya İndir
19584 Seni senden daha yakın tanımaya çalıştım ben Sayfa 1 Hicaz Engin Çır İndir
19584 Seni senden daha yakın tanımaya çalıştım ben Sayfa 2 Hicaz Engin Çır İndir
19585 Kalbimde bir sevdâ varki durmaz artık Sayfa 1 Hicaz Mustafa Ünal Yılmazer İndir
19614 Yüreklerde yas var gözler yaş dolmuş Sayfa 1 Hicaz Erol Bingöl İndir
19614 Yüreklerde yas var gözler yaş dolmuş Sayfa 2 Hicaz Erol Bingöl İndir
19636 Bir tatlı tebessüm ile gel gönlümü şâdet Sayfa 1 Hicaz Yılmaz Karakoyunlu İndir
19636 Bir tatlı tebessüm ile gel gönlümü şâdet Sayfa 2 Hicaz Yılmaz Karakoyunlu İndir
19666 Ben bu sonu en başından nasıl oldu farketmedim Sayfa 1 Hicaz Zekâi Tunca İndir
19666 Ben bu sonu en başından nasıl oldu farketmedim Sayfa 2 Hicaz Zekâi Tunca İndir
19671 Birinci sevdiğim ilk gözağrımdı (Kül etti beni) Sayfa 1 Hicaz Gündoğdu Duran İndir
19671 Birinci sevdiğim ilk gözağrımdı (Kül etti beni) Sayfa 2 Hicaz Gündoğdu Duran İndir
19671 Birinci sevdiğim ilk gözağrımdı (Kül etti beni) Sayfa 3 Hicaz Gündoğdu Duran İndir
19686 Bir ömür harcadım aşkına kandım Sayfa 1 Hicaz İbrahim Umut İndir
19686 Bir ömür harcadım aşkına kandım Sayfa 2 Hicaz İbrahim Umut İndir
19690 Sen Tanrının göz nuru sen emsalsiz bir kıyı Sayfa 1 Hicaz Güneş Müftüoğlu İndir
19690 Sen Tanrının göz nuru sen emsalsiz bir kıyı Sayfa 2 Hicaz Güneş Müftüoğlu İndir
19696 El yerine koyamam ilk aşkımsın sen benim Sayfa 1 Hicaz Hüseyin Erbay İndir
19696 El yerine koyamam ilk aşkımsın sen benim Sayfa 2 Hicaz Hüseyin Erbay İndir
15766 Bir gariplik çöktü bu akşam yine Sayfa 1 Hicaz Aydın Tekindor İndir
15766 Bir gariplik çöktü bu akşam yine Sayfa 2 Hicaz Aydın Tekindor İndir
15771 Bir iz bırakır olduğu yerde her olay Sayfa 1 Hicaz Rüştü Eriç İndir
18165 Sevgimi söylemek için kelime yetmez diyorum Sayfa 1 Hicaz Pınar Köksal İndir
18180 Yıllar geçip gitse de unutamam adını Sayfa 1 Hicaz Metin Everes İndir
18180 Yıllar geçip gitse de unutamam adını Sayfa 2 Hicaz Metin Everes İndir
18602 Unutup bir an seni biraz ben dese gönlüm Sayfa 1 Hicaz Semahat Özdenses İndir
18604 Ömrüm hazan seli gibi akar durur deli deli Sayfa 1 Hicaz Mehmet Ökkeş Ümit İndir
18604 Ömrüm hazan seli gibi akar durur deli deli Sayfa 2 Hicaz Mehmet Ökkeş Ümit İndir
18607 Kim derdi ki ben aşka giriftâr olacaktım Sayfa 1 Hicaz Ayşenur Özpekel İndir

“Hicaz Makamı” hakkında 2 yorum

  1. Hocam maşallah çok geniş , muhteşem arşiv. Fakat şarkıları internette bile bulamıyorum. Zamanınız oldukça neyle icra etseniz , yanına hangi neyi üflediyseniz adıyla beraber koyuverseniz çok sevinirim. isterken ar ediyorum , ben böyle arşiv görmedim ama parçaları duymadan çalmak da zor hocam.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.