Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
404 Al yanağın alına yanam kimse duymaya Sayfa 1 Gerdâniye Akın Özkan İndir
830 Ateşiyle yanıyorken yüreğim Sayfa 1 Gerdâniye Nûri Halil Poyraz İndir
1043 Bahar olur yaz olur güzellerde naz olur Sayfa 1 Gerdâniye Yesârî Asım Arsoy İndir
1105 Bakılır mı o şeh-i kişver-i hüsn-âbâde Sayfa 1 Gerdâniye Ebû-Bekir Ağa İndir
1105 Bakılır mı o şeh-i kişver-i hüsn-âbâde Sayfa 2 Gerdâniye Ebû-Bekir Ağa İndir
1312 Benden selam olsun Bolu Beyine Sayfa 1 Gerdâniye _ İndir
1478 Beni sermest eden çeşminle âh ebrûlerin cânâ Sayfa 1 Gerdâniye Hacı Fâik Bey İndir
1478 Beni sermest eden çeşminle âh ebrûlerin cânâ Sayfa 2 Gerdâniye Hacı Fâik Bey İndir
1557 Benzetirlerse hilâli n’ola âlem kaşına Sayfa 1 Gerdâniye Zekâî Dede İndir
1557 Benzetirlerse hilâli n’ola âlem kaşına Sayfa 2 Gerdâniye Zekâî Dede İndir
2572 Bulut gelir seher ile Sayfa 1 Gerdâniye _ İndir
2832 ANADOLU DESTANI Sayfa 1 Gerdâniye Necdet Varol İndir
2832 ANADOLU DESTANI Sayfa 2 Gerdâniye Necdet Varol İndir
2960 Çeşme senin ne belâlı başın var Sayfa 1 Gerdâniye _ İndir
2989 Çıkalım dağlar başına Sayfa 1 Gerdâniye Tanbûri Mustafa Çavuş İndir
3014 Çıktım yaylasına seyrân eyledim Sayfa 1 Gerdâniye _ İndir
3028 Çiçek dolu yaylalar geçemedim Zeyneb’im Sayfa 1 Gerdâniye Kâzım Narmanlı İndir
3050 Çilem kavuşmayı hak etti yine Sayfa 1 Gerdâniye Suphi İdrisoğlu İndir
3338 Diken vardır korumaya gülleri Sayfa 1 Gerdâniye Erol Sayan İndir
3721 Düşüncem var dağlar kadar Sayfa 1 Gerdâniye Mahmut Yivli İndir
3721 Düşüncem var dağlar kadar Sayfa 2 Gerdâniye Mahmut Yivli İndir
3960 Etse Gerdâniye’den yâr ağaz Sayfa 1 Gerdâniye Zekâî Dede İndir
3960 Etse Gerdâniye’den yâr ağaz Sayfa 2 Gerdâniye Zekâî Dede İndir
4165 Ey keman-ebrû şehid-i hançer-i müjgânınım Sayfa 1 Gerdâniye Hacı Fâik Bey İndir
4240 Ey serenler serenler Sayfa 1 Gerdâniye _ İndir
4771 Gelince vâd-ı visâle bahâneler söyler Sayfa 1 Gerdâniye Hacı Fâik Bey İndir
4771 Gelince vâd-ı visâle bahâneler söyler Sayfa 2 Gerdâniye Hacı Fâik Bey İndir
4898 Gidelim bağlara yemyeşil dağlara Sayfa 1 Gerdâniye Şeref Canku İndir
4915 Gidiyorum yarın yâr Sayfa 1 Gerdâniye Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
5237 Gönül kuşu uçtu uçar Sayfa 1 Gerdâniye Ahmet Hatipoğlu İndir
5237 Gönül kuşu uçtu uçar Sayfa 2 Gerdâniye Ahmet Hatipoğlu İndir
5489 Gözler mavi yüz penbe Sayfa 1 Gerdâniye Sadettin Kaynak İndir
5592 Gül budanmış dal dal olmuş Sayfa 1 Gerdâniye Turhan Toper İndir
6950 Kaleden kaleye şâhin uçurdum (Kalenin burcuna taş ben..) Sayfa 1 Gerdâniye _ İndir
7048 Karşı dağdan uçan turna Sayfa 1 Gerdâniye Kadri Şençalar İndir
7126 Kervanım geçmiyor kardan Sayfa 1 Gerdâniye Zeki Duygulu İndir
7160 Kırım’dan gelirim adım da Sinan’dır Sayfa 1 Gerdâniye _ İndir
7565 Mehtâb aks etmiş koy’a sanki yaslanmış suya Sayfa 1 Gerdâniye Zeki Duygulu İndir
7748 Muntazam kamet-i bî-misl ü bedel Sayfa 1 Gerdâniye Ebû-Bekir Ağa İndir
7748 Muntazam kamet-i bî-misl ü bedel Sayfa 2 Gerdâniye Ebû-Bekir Ağa İndir
7801 Müptelâyım bir periye dil-sitânım kim bilir Sayfa 1 Gerdâniye Zekâî Dede İndir
7801 Müptelâyım bir periye dil-sitânım kim bilir Sayfa 2 Gerdâniye Zekâî Dede İndir
8384 Odasına girdim fincan elinde Sayfa 1 Gerdâniye _ İndir
8490 Ol müjeler ki fitneye oldu sipâhi çâr-sâf Sayfa 1 Gerdâniye Zekâî Dede İndir
8490 Ol müjeler ki fitneye oldu sipâhi çâr-sâf Sayfa 2 Gerdâniye Zekâî Dede İndir
9944 Sevgisini vermeyeni vefâ nedir bilmeyeni Sayfa 1 Gerdâniye İsmail Demirkıran İndir
10061 Sinanoğlu inip gelir inişten Sayfa 1 Gerdâniye _ İndir
10473 Şu dağları delmeli kül edip elemeli Sayfa 1 Gerdâniye (Fahri Kayahan’dan ) İndir
10473 Şu dağları delmeli kül edip elemeli Sayfa 2 Gerdâniye (Fahri Kayahan’dan ) İndir
10482 Şu dumanlı dağlara çıkıp yatasım gelir Sayfa 1 Gerdâniye Alâeddin Yavaşça İndir
10482 Şu dumanlı dağlara çıkıp yatasım gelir Sayfa 2 Gerdâniye Alâeddin Yavaşça İndir
10639 Tepeden nasıl iniyor bakın Sayfa 1 Gerdâniye Arif Sâmi Toker İndir
10713 Tuna’da çırpar bezini Sayfa 1 Gerdâniye _ İndir
10750 Uçun kuşlar uçun doğduğum yere Sayfa 1 Gerdâniye Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
11173 Yâr ayrılık yaktı beni Sayfa 1 Gerdâniye Sadettin Kaynak İndir
11289 Yenişehir yine aldık seni biz Sayfa 1 Gerdâniye Zekâî Dede İndir
11456 Yine de kaynadı coştu dağların taşı Sayfa 1 Gerdâniye _ İndir
11566 Yüce dağ başında harman güç olur Sayfa 1 Gerdâniye _ İndir
11697 Zeyneb’im uçtu gitti Sayfa 1 Gerdâniye Sadettin Kaynak İndir
11744 Yaz gelince çalı diken gül açar Sayfa 1 Gerdâniye İsmail Demirkıran İndir
11744 Yaz gelince çalı diken gül açar Sayfa 2 Gerdâniye İsmail Demirkıran İndir
12760 Dumanlı görseler ne gün başımı yanıyor dağların çalısı derler Sayfa 1 Gerdâniye İsmail Demirkıran İndir
12760 Dumanlı görseler ne gün başımı yanıyor dağların çalısı derler Sayfa 2 Gerdâniye İsmail Demirkıran İndir
12812 Gel gidelim kara gözlüm bu yer bizim yerler değil Sayfa 1 Gerdâniye Suphi İdrisoğlu İndir
12812 Gel gidelim kara gözlüm bu yer bizim yerler değil Sayfa 2 Gerdâniye Suphi İdrisoğlu İndir
13195 Uşak’lı kız peri gibi duvaklı kız Sayfa 1 Gerdâniye Yesârî Asım Arsoy İndir
13203 Derdinden dillere düştüm düşeli Sayfa 1 Gerdâniye İsmail Demirkıran İndir
13203 Derdinden dillere düştüm düşeli Sayfa 2 Gerdâniye İsmail Demirkıran İndir
13324 Ceylânımı uçurdular Sayfa 1 Gerdâniye Zeki Duygulu İndir
13324 Ceylânımı uçurdular Sayfa 2 Gerdâniye Zeki Duygulu İndir
13425 Tuna Tuna yeşil Tuna Sayfa 1 Gerdâniye _ İndir
13498 Niçin aldattın beni Sayfa 1 Gerdâniye _ İndir
13532 Erzincan’ın deresini atlayıver Sayfa 1 Gerdâniye _ İndir
13532 Erzincan’ın deresini atlayıver Sayfa 2 Gerdâniye _ İndir
13681 Öğretmenim Sayfa 1 Gerdâniye Erol Sayan İndir
13835 Çok görme bana mest-i harab olmayı gönlüm Sayfa 1 Gerdâniye Ahmet Uzel İndir
14007 Arif olur derviş olan Sayfa 1 Gerdâniye Bekir Sıtkı Sezgin İndir
14033 Bilmem n’etsem n’eylesem bu halvetin şerbetine Sayfa 1 Gerdâniye Yalçın Tura İndir
14232 Aşk cür’asın sundu bana Sayfa 1 Gerdâniye Nihat Doğu İndir
14571 Milk-i bekadan gelmişim fani cihanı n’eylerim Sayfa 1 Gerdâniye Yakupzâde Mehmet (Bursa’lı) İndir
14893 Bademlerle bir açar baygın ıtırlar saçar Sayfa 1 Gerdâniye Fethi Karamahmudoğlu İndir
14893 Bademlerle bir açar baygın ıtırlar saçar Sayfa 2 Gerdâniye Fethi Karamahmudoğlu İndir
14894 Bir yuvayı özlüyorsan yar kıymeti biliyorsan Sayfa 1 Gerdâniye Ali Kolaylıoğlu İndir
14895 Kadir Mevlâm seni öğmüş yaratmış Sayfa 1 Gerdâniye Mümin Salman İndir
15146 Bahçende gül solmadan gel Sayfa 1 Gerdâniye Mehmet Nazmi Özalp İndir
15146 Bahçende gül solmadan gel Sayfa 2 Gerdâniye Mehmet Nazmi Özalp İndir
15810 Bu aşkın sonunda ayrılık varmış Sayfa 1 Gerdâniye İsmâil Hakkı Özbilgin İndir
15854 Yüce Canik dağı yüksekten bakar Sayfa 1 Gerdâniye Zekâi Tunca İndir
15854 Yüce Canik dağı yüksekten bakar Sayfa 2 Gerdâniye Zekâi Tunca İndir
16638 Sensiz geçen geceler içim hüzün doluyor Sayfa 1 Gerdâniye Mümin Salman İndir
17802 Karanlık bir yoldayım gidiyorum nereye Sayfa 1 Gerdâniye Ali Şenozan İndir
18340 Güzellere kaymış aklı nar ister Karacaoğlan Sayfa 1 Gerdâniye Alâeddin Yavaşça İndir
18340 Güzellere kaymış aklı nar ister Karacaoğlan Sayfa 2 Gerdâniye Alâeddin Yavaşça İndir
18791 Her yağmurda ıslanırsın Sayfa 1 Gerdaniye Cavit Ersoy İndir
18915 Ovalarda meltem ol dağlarda bad-ı saba (Anadolum) Sayfa 1 Gerdaniye Sadettin Kaynak İndir
18915 Ovalarda meltem ol dağlarda bad-ı saba (Anadolum) Sayfa 2 Gerdaniye Sadettin Kaynak İndir
18970 Dağların sünbülü var, bağların bülbülü var Sayfa 1 Gerdaniye Sadettin Kaynak İndir
18985 Ayrılık perde perde uzaklaşır gider de Sayfa 1 Gerdaniye Sadettin Kaynak İndir
19018 Devretmedi muradımca zamane Sayfa 1 Gerdaniye Sadettin Kaynak İndir
19021 Yıllarca çırpındın, yıllarca yandın Sayfa 1 Gerdaniye Sadettin Kaynak İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.