Ferahfeza Makamı

  Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
  251 Akl ü fikrim târumâr eden âh giysûler midir Sayfa 1 Ferahfezâ Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  251 Akl ü fikrim târumâr eden âh giysûler midir Sayfa 2 Ferahfezâ Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  812 Ateş-i aşkınla câna dil kebâb olmaktadır Sayfa 1 Ferahfezâ Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  812 Ateş-i aşkınla câna dil kebâb olmaktadır Sayfa 2 Ferahfezâ Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  833 Ateşli râşeler veriyor iştiyâkınız (İŞTİYAK) Sayfa 1 Ferahfezâ Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  833 Ateşli râşeler veriyor iştiyâkınız (İŞTİYAK) Sayfa 2 Ferahfezâ Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  1036 Bahar oldu açtı sünbül Sayfa 1 Ferahfezâ Kemânî Serkis Efendi İndir
  1542 Ben sevgiyi gözden tanırım Sayfa 1 Ferahfezâ Fethi Karamahmudoğlu İndir
  1817 Bir beyaz zanbak hayâl ettim ben seni Sayfa 1 Ferahfezâ Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  1878 Bir dilber-i nâdîde bir kâmet-i müstesna Sayfa 1 Ferahfezâ Dede Efendi İndir
  1878 Bir dilber-i nâdîde bir kâmet-i müstesna Sayfa 2 Ferahfezâ Dede Efendi İndir
  1923 Bir gonca güldür ruhsâr-ı âli Sayfa 1 Ferahfezâ Rif’at Bey İndir
  1930 Bir gonca öperken dudağımdan yaralandım Sayfa 1 Ferahfezâ Suphi İdrisoğlu İndir
  2015 Bir gün sana sunsam şu kırık telli sazımla Sayfa 1 Ferahfezâ Fehmi Tokay İndir
  2328 Bir verd-i rânâ ettim temâşâ Sayfa 1 Ferahfezâ Dede Efendi İndir
  2494 Bu gece ben yine bülbülleri hâmûş ettim Sayfa 1 Ferahfezâ Dede Efendi İndir
  2494 Bu gece ben yine bülbülleri hâmûş ettim Sayfa 2 Ferahfezâ Dede Efendi İndir
  2515 Bugün ey meh senin ile gidelim Sayfa 1 Ferahfezâ Leon Hancıyan İndir
  2615 Bu şeb mahrûm-ı hâb oldum bana âh ü melâl etme Sayfa 1 Ferahfezâ Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi) İndir
  2661 Bülbül-i hoş-nevâ Sayfa 1 Ferahfezâ Dede Efendi İndir
  2868 Çağlayan cûy-i sirişkle çeşm-i pür-hûnum mudur Sayfa 1 Ferahfezâ Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  3169 Darbe-i âhım aman vâh bar olur Sayfa 1 Ferahfezâ Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  3169 Darbe-i âhım aman vâh bar olur Sayfa 2 Ferahfezâ Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  3344 Dil âteş dîde âteş sîne âteş rûy-i yâr âteş Sayfa 1 Ferahfezâ Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  3475 Dinlendi başım dün gece bir parça dizinde Sayfa 1 Ferahfezâ Lem’î Atlı İndir
  3482 Dinleyin sevdâ-fezâdır âh-ı mahzûnânemi Sayfa 1 Ferahfezâ Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  3793 El benim’çün seni sarmış biliyor Sayfa 1 Ferahfezâ Dede Efendi İndir
  3884 Endâmına râm oldu gönül düştü belâya Sayfa 1 Ferahfezâ İsmail Baha Sürelsan İndir
  3892 Erbâb-ı dilin mey-kededir cây-i penâhı Sayfa 1 Ferahfezâ Nesim Silviya (Haham) İndir
  3898 Erdi bahar ey dil-nevâz Sayfa 1 Ferahfezâ Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  4118 Ey gözleri âhû senin aşkınla harâbım Sayfa 1 Ferahfezâ Râkım Elkutlu İndir
  4118 Ey gözleri âhû senin aşkınla harâbım Sayfa 2 Ferahfezâ Râkım Elkutlu İndir
  4164 Ey kaşı-keman tîr-i müjen cânıma geçti Sayfa 1 Ferahfezâ Dede Efendi İndir
  4164 Ey kaşı-keman tîr-i müjen cânıma geçti Sayfa 2 Ferahfezâ Dede Efendi İndir
  4220 Ey nihâl-i işve bir nevres-fidânımsın benim Sayfa 1 Ferahfezâ Şeref Çakar İndir
  4255 Ey sîne sana n’oldu yanar âteşe döndün Sayfa 1 Ferahfezâ Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  4335 Eyâ âlemlerin şâhı tecelli kıl teselli kıl Sayfa 1 Ferahfezâ Hüseyin Sâdettin Arel İndir
  4545 Gayetle dilber bir şîvekâre Sayfa 1 Ferahfezâ Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  4893 Gezindi bir ses yine uzakta hâre gibi Sayfa 1 Ferahfezâ Şerif İçli İndir
  7066 Kasr-ı Cennet Havz-ı Kevser âb-ı hay Sayfa 1 Ferahfezâ Dede Efendi İndir
  7066 Kasr-ı Cennet Havz-ı Kevser âb-ı hay Sayfa 2 Ferahfezâ Dede Efendi İndir
  7066 Kasr-ı Cennet Havz-ı Kevser âb-ı hay Sayfa 3 Ferahfezâ Dede Efendi İndir
  7066 Kasr-ı Cennet Havz-ı Kevser âb-ı hay Sayfa 4 Ferahfezâ Dede Efendi İndir
  7572 Mehtapta güzel olur Bogaziçi âlemi Sayfa 1 Ferahfezâ Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  7653 Mest ü bî-tâbım füsunkâr işvelerden ey perî Sayfa 1 Ferahfezâ Fehmi Tokay İndir
  7856 Nâle ettikçe gönül sen de gül ey reşk-i melek Sayfa 1 Ferahfezâ Sedat Öztoprak İndir
  8260 Nevrûz-i bahar oldu yine ey gül-i handan Sayfa 1 Ferahfezâ Tanbûri Ali Efendi İndir
  8408 O güzel gözleri baktıkça içim kıskanıyor Sayfa 1 Ferahfezâ Yücel Aşan İndir
  8408 O güzel gözleri baktıkça içim kıskanıyor Sayfa 2 Ferahfezâ Yücel Aşan İndir
  9105 Sâkîye sitem etme boşalmış diye câmın Sayfa 1 Ferahfezâ İsmail Baha Sürelsan İndir
  9426 Sen reng-i şafaktan daha nevvâr ve güzelsin Sayfa 1 Ferahfezâ Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  9847 Sevdim seni ben ey çeşm-i âfet Sayfa 1 Ferahfezâ Nikolâki (Kemençeci) İndir
  10008 Seyr etmek için seyrini ey rûh-i revânım Sayfa 1 Ferahfezâ İsak Varon İndir
  10329 Süzme çeşmin gelmesin müjgân müjgân üstüne Sayfa 1 Ferahfezâ Şefik Gürmeriç İndir
  10329 Süzme çeşmin gelmesin müjgân müjgân üstüne Sayfa 2 Ferahfezâ Şefik Gürmeriç İndir
  10390 Şeb-i vuslattaki gözler süzülür dûş açılır Sayfa 1 Ferahfezâ Hasan Fehmi Mutel İndir
  10722 Tutarak kalbimin üstünde cefâkâr elini Sayfa 1 Ferahfezâ Cinuçen Tanrıkorur İndir
  11004 Vuslatınla kâm-yâb ettin beni Sayfa 1 Ferahfezâ Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  11067 Yaktı cânı bezm-i aşkın âteşin peymânesi Sayfa 1 Ferahfezâ Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi) İndir
  11126 Yanayım o güzel gözlerine hayrân olayım Sayfa 1 Ferahfezâ Selânik’li Ahmet Efendi İndir
  11198 Yârimi gördüm bugün dünyâ görünmez dîdeme Sayfa 1 Ferahfezâ Eyyûbî Mehmet Bey İndir
  11350 Yıldızlarısın leyl ile hurşid-i nehârın Sayfa 1 Ferahfezâ Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  11350 Yıldızlarısın leyl ile hurşid-i nehârın Sayfa 2 Ferahfezâ Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  11384 Yıllarca ben seni aradım durdum Sayfa 1 Ferahfezâ Nevres Bey(Ûdî) İndir
  11384 Yıllarca ben seni aradım durdum Sayfa 2 Ferahfezâ Nevres Bey(Ûdî) İndir
  11635 Zahm-ı müjgânınla gönlüm yâresi Sayfa 1 Ferahfezâ Rif’at Bey İndir
  12274 Sen gülünce güzel dünyâm her şey güzel Sayfa 1 Ferahfezâ Hasan Soysal İndir
  12274 Sen gülünce güzel dünyâm her şey güzel Sayfa 2 Ferahfezâ Hasan Soysal İndir
  12393 İlk yazın çiçeğisin gözlerin mâvi deniz Sayfa 1 Ferahfezâ İsmail Demirkıran İndir
  12403 Yıldızların ardında gözlerim seni arar Sayfa 1 Ferahfezâ İsmail Demirkıran İndir
  12403 Yıldızların ardında gözlerim seni arar Sayfa 2 Ferahfezâ İsmail Demirkıran İndir
  12403 Yıldızların ardında gözlerim seni arar Sayfa 3 Ferahfezâ İsmail Demirkıran İndir
  12485 Aşkın izi gizlenemez solgun izden anlaşılır Sayfa 1 Ferahfezâ Fethi Karamahmudoğlu İndir
  12485 Aşkın izi gizlenemez solgun izden anlaşılır Sayfa 2 Ferahfezâ Fethi Karamahmudoğlu İndir
  12486 Sanki bir ses derinden hasret muhtemel diyor Sayfa 1 Ferahfezâ İsmail Demirkıran İndir
  12606 Sıcağı anlatırken yanmak gerekmez Sayfa 1 Ferahfezâ Selâhattin İçli İndir
  12606 Sıcağı anlatırken yanmak gerekmez Sayfa 2 Ferahfezâ Selâhattin İçli İndir
  12977 Kilitlenir gönül kapım çalan mı var senin kadar Sayfa 1 Ferahfezâ Erdinç Çelikkol İndir
  13045 O Eylül melâli şimdi yok oldu Sayfa 1 Ferahfezâ Orhan Kızılsavaş İndir
  13045 O Eylül melâli şimdi yok oldu Sayfa 2 Ferahfezâ Orhan Kızılsavaş İndir
  13538 Aşk bağında üzüm olsam ömür boyu Sayfa 1 Ferahfezâ İsmail Demirkıran İndir
  14162 Ey tâlib-i dîdâr olan gel Hakk’a pervâz edelim Sayfa 1 Ferahfezâ Seyfettin Efendi(Şehzâde) İndir
  14191 Firkatin nâriyle yandım yâ Habîbullah meded Sayfa 1 Ferahfezâ Doğan Ergin İndir
  14237 Halâs et kalbimiz Hubb-ı Sivâdan… Sayfa 1 Ferahfezâ Seyfettin Efendi(Şehzâde) İndir
  14892 Kalbim bu gece sensiz elemle atıyor ah Sayfa 1 Ferahfezâ Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  14892 Kalbim bu gece sensiz elemle atıyor ah Sayfa 2 Ferahfezâ Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  15609 Bezm-i gamda âh edip cânânı andım ağladım Sayfa 1 Ferahfezâ Ahmet Hatipoğlu İndir
  15887 Gönlüm seni ey şûh-i sitem-ger sever oldu Sayfa 1 Ferahfezâ İsmâil Demirkıran İndir
  16018 Meded ey seyyîdinâ Hazret-i Abdülkâdir Sayfa 1 Ferahfezâ Hasan Efendi(Balat İmamı) İndir
  16746 Günler boyu mecnun gibiyim ben yine sensiz Sayfa 1 Ferahfezâ Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  17128 Billûr suyu sordum bulanık nehre karışmış Sayfa 1 Ferahfezâ Suphi İdrisoğlu İndir
  17881 Kısmet tomurcuk güllerde kalmış Sayfa 1 Ferahfezâ Erdinç Çelikkol İndir
  17881 Kısmet tomurcuk güllerde kalmış Sayfa 2 Ferahfezâ Erdinç Çelikkol İndir
  17985 Fırsat yarat Allah’ı seversen bana bir gel Sayfa 1 Ferahfezâ Akın Özkan İndir
  18143 Bir başka felâket dilemem yetti bu sevdâ Sayfa 1 Ferahfezâ Metin Everes İndir
  18266 Sevdâlar döndürüyor hayat denen bu çarkı Sayfa 1 Ferahfezâ M.Sabri Akçagül İndir
  18266 Sevdâlar döndürüyor hayat denen bu çarkı Sayfa 2 Ferahfezâ M.Sabri Akçagül İndir
  18266 Sevdâlar döndürüyor hayat denen bu çarkı Sayfa 3 Ferahfezâ M.Sabri Akçagül İndir
  18373 Baharın yeşilinde sanki sen varsın Sayfa 1 Ferahfezâ Nezahat Soysev İndir
  18442 Gönlüm kuru bir yaprak gibi uçmakta sana Sayfa 1 Ferahfezâ Yılmaz Karakoyunlu İndir
  18442 Gönlüm kuru bir yaprak gibi uçmakta sana Sayfa 2 Ferahfezâ Yılmaz Karakoyunlu İndir
  18656 Gülüşün baharlar getirir bana Sayfa 1 Ferahfezâ Hasan Soysal İndir
  18656 Gülüşün baharlar getirir bana Sayfa 2 Ferahfezâ Hasan Soysal İndir
  18747 Beni kul etti de bir gözleri ahûya felek Sayfa 1 Ferahfezâ Ömür Gençel İndir
  19248 Her şarkıda aşkın dili sensin Sayfa 1 Ferahfezâ Alâeddin Yavaşca İndir
  19465 Tasvir edemem sen gibi bir ülkeyi asla Sayfa 1 Ferahfezâ Osman Nûri Özpekel İndir
  19465 Tasvir edemem sen gibi bir ülkeyi asla Sayfa 2 Ferahfezâ Osman Nûri Özpekel İndir
  19503 Savrulur aklım başımdan sen esersin her fasıl Sayfa 1 Ferahfezâ Amir Ateş İndir
  18977 Hayat garip bir rüyadır hep tesadüflerle dolu Sayfa 1 Ferahfeza Sadettin Kaynak İndir

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.