Evcara Makamı

  Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
  42 Açıldı sîneme bir tâze yâre Sayfa 1 Evcârâ Lâtif Ağa İndir
  42 Açıldı sîneme bir tâze yâre Sayfa 2 Evcârâ Lâtif Ağa İndir
  331 Aldı elden gülşeni bâd-ı hazan Sayfa 1 Evcârâ Hacı Fâik Bey İndir
  331 Aldı elden gülşeni bâd-ı hazan Sayfa 2 Evcârâ Hacı Fâik Bey İndir
  700 Aşkın bilmecesini bir bakışta çözersin Sayfa 1 Evcârâ Ali Şenozan İndir
  716 Aşkını çileler gibi sağla gönlüm sağla gönlüm Sayfa 1 Evcârâ Fethi Karamahmudoğlu İndir
  1864 Bir derde düştü ki şu benim gönlüm Sayfa 1 Evcârâ Akın Özkan İndir
  1864 Bir derde düştü ki şu benim gönlüm Sayfa 2 Evcârâ Akın Özkan İndir
  2066 Bir hıyâbandır ki hasret kûy-i cânândan geçer Sayfa 1 Evcârâ Kemâl Batanay İndir
  2066 Bir hıyâbandır ki hasret kûy-i cânândan geçer Sayfa 2 Evcârâ Kemâl Batanay İndir
  2141 Bir letâfetli havâ kim bu şeb ey sen mehlika Sayfa 1 Evcârâ Dede Efendi İndir
  2141 Bir letâfetli havâ kim bu şeb ey sen mehlika Sayfa 2 Evcârâ Dede Efendi İndir
  2274 Bir şûha gönül âşık olup derbeder oldu Sayfa 1 Evcârâ Tanbûri Ali Efendi İndir
  2274 Bir şûha gönül âşık olup derbeder oldu Sayfa 2 Evcârâ Tanbûri Ali Efendi İndir
  2429 Biz ol âşıklarız kim dağımız merhem kabûl etmez Sayfa 1 Evcârâ Bekir Sıtkı Sezgin İndir
  3111 Dağ-dar ettin beni ey nev-civan Sayfa 1 Evcârâ Abdülkâdir Töre İndir
  3228 Dene mızrabını mutrıb çal elin var olsun Sayfa 1 Evcârâ İsmail Baha Sürelsan İndir
  3439 Dil mi var kim anda yoktur dağ-ı sûzânın senin Sayfa 1 Evcârâ Bekir Sıtkı Sezgin İndir
  3439 Dil mi var kim anda yoktur dağ-ı sûzânın senin Sayfa 2 Evcârâ Bekir Sıtkı Sezgin İndir
  3595 Durulmaz gönlümün ummânı sensiz Sayfa 1 Evcârâ Alâeddin Şensoy İndir
  3751 Edeyim ben sana tanburla refâkat güzelim Sayfa 1 Evcârâ Akın Özkan İndir
  3765 Efendim dilpesendim dil-firîbim Sayfa 1 Evcârâ Rif’at Bey İndir
  3771 Efsûn okur uşşâkına ol gamze-i câdû Sayfa 1 Evcârâ Şâkir Ağa İndir
  3899 Erdi bahar nâz ile gel açıl ey gonce-leb Sayfa 1 Evcârâ Şâkir Ağa İndir
  3969 Ettiğinden utanmazsın Sayfa 1 Evcârâ Abdülaziz Han(Sultan) İndir
  4063 Ey dilber-i hoş-edâ Sayfa 1 Evcârâ Rif’at Bey İndir
  4286 Ey şehenşâh-ı mekârım i’tiyâd Sayfa 1 Evcârâ Rif’at Bey (Yusuf Paşa?) İndir
  4296 Ey şûh aceb ki derd-i nihânı bilir misin Sayfa 1 Evcârâ Bekir Sıtkı Sezgin İndir
  4336 Eyâ dilber cemâlin şem’ine pervâneler lâzım Sayfa 1 Evcârâ Bekir Sıtkı Sezgin İndir
  4588 Geçen hafta kayıkla ben geçerken Sayfa 1 Evcârâ Dede Efendi İndir
  4588 Geçen hafta kayıkla ben geçerken Sayfa 2 Evcârâ Dede Efendi İndir
  4723 Gel ey güzeller serveri Sayfa 1 Evcârâ Dede Efendi İndir
  4723 Gel ey güzeller serveri Sayfa 2 Evcârâ Dede Efendi İndir
  4768 Gelince hatt-ı muanber o meh-cemâlimize Sayfa 1 Evcârâ Küçük Mehmet Ağa İndir
  5739 Gül yüzün ipek saçın acep şimdi ne haldedir Sayfa 1 Evcârâ Yusuf Nalkesen İndir
  6037 Hasretin gönlümde artık bir ateşten perdedir Sayfa 1 Evcârâ Cinuçen Tanrıkorur İndir
  6424 Hicrânla solan ufkuma gün doğmasa derdin Sayfa 1 Evcârâ Burhan Durucu İndir
  6508 Hülyâlı yaz akşamları renginle donandım Sayfa 1 Evcârâ Yücel Aşan İndir
  6530 Hüsnüne mâil gönlüm ezelden Sayfa 1 Evcârâ Dede Efendi İndir
  6577 İçimde her uyanış seni bir başka anış Sayfa 1 Evcârâ Fethi Karamahmudoğlu İndir
  6599 İçlenme geçer zannederek gitgide sevgim Sayfa 1 Evcârâ Cinuçen Tanrıkorur İndir
  6600 İçlenme geçer zannederek gitgide sevgim Sayfa 1 Evcârâ Yüksel Kip İndir
  6672 İnanıp kalbimi verdim de senin ellerine Sayfa 1 Evcârâ Alâeddin Yavaşça İndir
  6672 İnanıp kalbimi verdim de senin ellerine Sayfa 2 Evcârâ Alâeddin Yavaşça İndir
  7234 Kimin meftûnu oldun ey perî-rûyim nihan söyle Sayfa 1 Evcârâ Küçük Mehmet Ağa İndir
  7539 Mecnûn koşar “Leylâ” diye efsâneden efsâneye Sayfa 1 Evcârâ Selâhattin Pınar İndir
  8507 Olup aşkınla âvâre bulunmaz derdime çâre Sayfa 1 Evcârâ Hacı Arif Bey İndir
  8602 Ömrümde sana geçmedi bir kere niyâzım Sayfa 1 Evcârâ Erol Sayan İndir
  8858 Reşk-i sûz-i firkat ettim yanmada pervâneyi Sayfa 1 Evcârâ Hâşim Bey İndir
  8858 Reşk-i sûz-i firkat ettim yanmada pervâneyi Sayfa 2 Evcârâ Hâşim Bey İndir
  8920 Rûhun mu ateş yoksa o gözler mi alevden Sayfa 1 Evcârâ Ahmet Hatipoğlu İndir
  9088 Sâkî çekemem va’z-ı zarîfâneyi boş ko Sayfa 1 Evcârâ Küçük Mehmet Ağa İndir
  10159 Söndü yâdımda akisler gibi aşkın seheri Sayfa 1 Evcârâ Selâhattin Pınar İndir
  10159 Söndü yâdımda akisler gibi aşkın seheri Sayfa 2 Evcârâ Selâhattin Pınar İndir
  10441 Şimdi aşklar eski sevdâlar kadar şâd etmiyor Sayfa 1 Evcârâ İrfan Özbakır İndir
  10576 Tâli’im bir dem bana yâr olmadı Sayfa 1 Evcârâ Medenî Aziz Efendi İndir
  11055 Yak sînemi âteşlere efgânıma bakma Sayfa 1 Evcârâ Bekir Sıtkı Sezgin İndir
  11055 Yak sînemi âteşlere efgânıma bakma Sayfa 2 Evcârâ Bekir Sıtkı Sezgin İndir
  11117 Yanacak şûle arar her gece pervâne gönül Sayfa 1 Evcârâ Yılmaz Yüksel İndir
  11389 Yıllarca elim kalbimin üstünde eğildim (GAZİ) Sayfa 1 Evcârâ Sadettin Kaynak İndir
  11463 Yine feryâd ediyor çırpınıyor bir bülbül Sayfa 1 Evcârâ Bâki Duyarlar İndir
  11475 Yine hırçın bakıyor gözleri meydan okuyor Sayfa 1 Evcârâ Oğuz Şenler İndir
  11853 Giden yılları saydık kalan ne bilmiyoruz Sayfa 1 Evcârâ Suphi İdrisoğlu İndir
  11853 Giden yılları saydık kalan ne bilmiyoruz Sayfa 2 Evcârâ Suphi İdrisoğlu İndir
  11994 Ne zaman bir güle baksam yüzün ağlar yüreğimde Sayfa 1 Evcârâ Erol Sayan İndir
  11994 Ne zaman bir güle baksam yüzün ağlar yüreğimde Sayfa 2 Evcârâ Erol Sayan İndir
  12395 Açıldı sîneme bir tâze yâre Sayfa 1 Evcârâ _ İndir
  12395 Açıldı sîneme bir tâze yâre Sayfa 2 Evcârâ _ İndir
  12881 Seni bizden daha çok seven biri mi vardı Sayfa 1 Evcârâ Orhan Kızılsavaş İndir
  12881 Seni bizden daha çok seven biri mi vardı Sayfa 2 Evcârâ Orhan Kızılsavaş İndir
  12924 Yüreğim daraldı sanki kafeste Sayfa 1 Evcârâ Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  12924 Yüreğim daraldı sanki kafeste Sayfa 2 Evcârâ Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  13909 Bir bûsen çok mudur bana ey melek Sayfa 1 Evcârâ Raşit Ceylân İndir
  13910 Sen hangi telin nağmesi sandın ki bu bağrım Sayfa 1 Evcârâ Özgen Gürbüz İndir
  13910 Sen hangi telin nağmesi sandın ki bu bağrım Sayfa 2 Evcârâ Özgen Gürbüz İndir
  14889 Bir gonca öperken dudağımdan yaralandım Sayfa 1 Evcârâ Rüştü Eriç İndir
  15234 Bu mevsim de sensiz geçti hasretimi ah bilebilsen Sayfa 1 Evcârâ İsmâil Demirkıran İndir
  15235 Yollar uzak deme sakın yol uzaksa kalpler yakın Sayfa 1 Evcârâ Alâeddin Şensoy İndir
  15235 Yollar uzak deme sakın yol uzaksa kalpler yakın Sayfa 2 Evcârâ Alâeddin Şensoy İndir
  15743 Yar gitse hasretiyle gelen zâr uyutmuyor Sayfa 1 Evcârâ Akın Özkan İndir
  15743 Yar gitse hasretiyle gelen zâr uyutmuyor Sayfa 2 Evcârâ Akın Özkan İndir
  15776 Bir dem bahârı kim istemez ki Sayfa 1 Evcârâ Rüştü Eriç İndir
  16623 Susmasın gülşen-i can bülbülü feryâd etsin Sayfa 1 Evcârâ Alâeddin Yavaşça İndir
  16623 Susmasın gülşen-i can bülbülü feryâd etsin Sayfa 2 Evcârâ Alâeddin Yavaşça İndir
  16623 Susmasın gülşen-i can bülbülü feryâd etsin Sayfa 3 Evcârâ Alâeddin Yavaşça İndir
  17075 Sevgilim kimbilir âh şimdi nasıl bir yerdesin Sayfa 1 Evcârâ Rüştü Eriç İndir
  17451 Severiz gördüğümüz âfeti dilber diyerek Sayfa 1 Evcârâ Mehmet Ali Çelikbaş İndir
  17946 Çözülmüyor nedir ıssız bakışlarındaki sır Sayfa 1 Evcârâ Akın Özkan İndir
  18293 Yalınca bir dağ başında ellerime kar yağıyor Sayfa 1 Evcârâ Yaşar Bedük İndir
  18293 Yalınca bir dağ başında ellerime kar yağıyor Sayfa 2 Evcârâ Yaşar Bedük İndir
  18293 Yalınca bir dağ başında ellerime kar yağıyor Sayfa 3 Evcârâ Yaşar Bedük İndir
  18378 Sen gönül bahçemde gülsün vermem aslâ ellere Sayfa 1 Evcârâ Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  18378 Sen gönül bahçemde gülsün vermem aslâ ellere Sayfa 2 Evcârâ Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  18717 Diyemem senden uzaklarda neler çektiğimi Sayfa 1 Evcârâ Osman Nuri Özpekel İndir
  19609 Yorgun sularda ağrılı başlarda ben varım Sayfa 1 Evcârâ Tekin Para İndir
  19620 Sen karşıma her özlediğim anda çıkarsın Sayfa 1 Evcârâ Tekin Para İndir
  19620 Sen karşıma her özlediğim anda çıkarsın Sayfa 2 Evcârâ Tekin Para İndir

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.