Evc makamı

  Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
  22 Açarken her seher bahçende güller (GÜLİSTAN GÜZELİ) Sayfa 1 Evc Teoman Önaldı İndir
  22 Açarken her seher bahçende güller (GÜLİSTAN GÜZELİ) Sayfa 2 Evc Teoman Önaldı İndir
  175 Ah eder inler gönül ol turra-i şeb-gûn için Sayfa 1 Evc Tanbûri Ali Efendi İndir
  175 Ah eder inler gönül ol turra-i şeb-gûn için Sayfa 2 Evc Tanbûri Ali Efendi İndir
  277 Akşamın sabahı da vardır bir tânem Sayfa 1 Evc Fethi Karamahmudoğlu İndir
  277 Akşamın sabahı da vardır bir tânem Sayfa 2 Evc Fethi Karamahmudoğlu İndir
  278 Akşamları hep aynı sokaktan geçiyorsun Sayfa 1 Evc Bilge Özgen İndir
  735 Aşkınla harab olduğumu söyleyebilsem Sayfa 1 Evc Artaki Candan İndir
  819 Ateş-i aşkın senin ey mehlikâ Sayfa 1 Evc Rif’at Bey İndir
  843 Atladım bahçene girdim gülleri fincan gibi Sayfa 1 Evc _ İndir
  853 Ayağına giymiş sedef nalini Sayfa 1 Evc _ İndir
  853 Ayağına giymiş sedef nalini Sayfa 2 Evc _ İndir
  1294 Ben ağlar idim her gece ol yârim uyurdu Sayfa 1 Evc Tanbûri Ali Efendi İndir
  1294 Ben ağlar idim her gece ol yârim uyurdu Sayfa 2 Evc Tanbûri Ali Efendi İndir
  1469 Benim yârim görünsün sürmeleri sürünsün Sayfa 1 Evc _ İndir
  1575 Beyhûde yere cilve-i cânândan usandım Sayfa 1 Evc Sedat Öztoprak İndir
  1598 Bezmimizden gitti dildâr ağla ey dil ağla sen Sayfa 1 Evc Nihat Adlim İndir
  1599 Bezminde yaşanmış ne güzel günlerimiz var Sayfa 1 Evc Esin Seçkin İndir
  1667 Bilmedim nedendir gönlüm huzursuz Sayfa 1 Evc Hasan Özçivi İndir
  1947 Bir gören bir dem unutmaz sen gibi bir mehveşi Sayfa 1 Evc Ali İçinger İndir
  2242 Bir sebeple sen gücenmişsin bana Sayfa 1 Evc Kazasker Mustafa İzzet Efendi İndir
  2641 Bülbül-âsâ rûz u şeb kârım nevâ Sayfa 1 Evc Dede Efendi İndir
  2641 Bülbül-âsâ rûz u şeb kârım nevâ Sayfa 2 Evc Dede Efendi İndir
  2770 Canın kimi isterse görüş gayrı karışmam Sayfa 1 Evc Erol Sayan İndir
  2907 Çayır uzun biçilmez Sayfa 1 Evc Fâiz Kapancı İndir
  2987 Çevrilir başıma cihan dar olur Sayfa 1 Evc Emin Ongan İndir
  3022 Çırçır suyu gözyaşlarıdır aşkıma sel sel Sayfa 1 Evc Amir Ateş İndir
  3066 Çok mu figanım ol gül-i zibâ-hıram için Sayfa 1 Evc Dilhayat Kalfa(Hanım) İndir
  3066 Çok mu figanım ol gül-i zibâ-hıram için Sayfa 2 Evc Dilhayat Kalfa(Hanım) İndir
  3325 Devr-i lâlinde baş eğmem bâde-i gül-fâme ben Sayfa 1 Evc _ İndir
  3325 Devr-i lâlinde baş eğmem bâde-i gül-fâme ben Sayfa 2 Evc _ İndir
  3327 Dıştan viran bağlıyım Sayfa 1 Evc Fahri Kopuz İndir
  3505 Doğuyor ömrüme bir yirmisekiz yaş güneşi Sayfa 1 Evc Sadettin Kaynak İndir
  3726 Düşünmek istemem ama âh gelmiyor elden Sayfa 1 Evc Bedriye Hoşgör İndir
  3805 Elâ gözlerini sevdiğim dilber göster cemâlini görmeye geldim Sayfa 1 Evc Sadettin Kaynak İndir
  3853 Elvedâ dost deli gönül elvedâ Sayfa 1 Evc _ İndir
  4020 Ey benim mestâne gözlüm şimdi buldum ben seni Sayfa 1 Evc (Osman Pehlivan’dan alınmıştır) İndir
  4053 Ey dil bu civanlık o sitemkâre de kalmaz Sayfa 1 Evc Fuat Sorguç(Tanbûri) İndir
  4103 Ey gonce-i sevdâ bana bir handeni göster Sayfa 1 Evc Amir Ateş İndir
  4173 Ey lebleri gonca yüzü gül serv-i bülendim Sayfa 1 Evc Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  4259 Ey şâh-ı felek kevkebe-i devran senindir Sayfa 1 Evc Şâkir Ağa İndir
  4259 Ey şâh-ı felek kevkebe-i devran senindir Sayfa 2 Evc Şâkir Ağa İndir
  4303 Ey şûh-i cihan sevdi seni can Sayfa 1 Evc Suyolcuzâde Sâlih Efendi İndir
  4366 Ez gül-izâr-ı rengîn hoş-bûy-i dil-güşâ hem Sayfa 1 Evc Ebû-Bekir Ağa İndir
  4366 Ez gül-izâr-ı rengîn hoş-bûy-i dil-güşâ hem Sayfa 2 Evc Ebû-Bekir Ağa İndir
  4366 Ez gül-izâr-ı rengîn hoş-bûy-i dil-güşâ hem Sayfa 3 Evc Ebû-Bekir Ağa İndir
  4544 Gayet güzelsin ey melek Sayfa 1 Evc Zeki Mehmet Ağa İndir
  4610 Geçmem değil amma geçemem doğrusu meyden Sayfa 1 Evc Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  4692 Geldi cevher tiği âteş-bârına âyineden Sayfa 1 Evc Ebû-Bekir Ağa İndir
  5011 Gökten düşen sular gibi (GÖZLERİNİ ÇOK ÖZLERİM) Sayfa 1 Evc Bahri Altıntaş İndir
  5216 Gönül gitmek ister gurbet illere Sayfa 1 Evc Ahmet Hatipoğlu İndir
  5497 Gözümde birikmiş yaş tanburumda efkârsın Sayfa 1 Evc Alâeddin Şensoy İndir
  5541 Gözyaşlarınız kalbime toplanmış emeldi Sayfa 1 Evc Selâhattin Pınar İndir
  5932 Hâl-i perîşânıma merhamet et ey perî Sayfa 1 Evc İzzettin Hümâyi Elçioğlu İndir
  5957 Halka-i zülf-i siyâhı fark olunmaz dâmdan Sayfa 1 Evc Rauf Yektâ Bey İndir
  5957 Halka-i zülf-i siyâhı fark olunmaz dâmdan Sayfa 2 Evc Rauf Yektâ Bey İndir
  6026 Hasretim gönülden özlediğimsin Sayfa 1 Evc Tahsin Karakuş İndir
  6153 Hayâtımın çiçeği sıcak bağrında solsam Sayfa 1 Evc Amir Ateş İndir
  6253 Her dalgası bir başka denizdik otuzüç yıl Sayfa 1 Evc İsmail Baha Sürelsan İndir
  6384 Hıçkırır her nefesinde yine bî-çâre gönül Sayfa 1 Evc Yüksel Kip İndir
  6406 Hicrân şeb-i târ-ı mâ nedâred Sayfa 1 Evc Ebû-Bekir Ağa İndir
  6406 Hicrân şeb-i târ-ı mâ nedâred Sayfa 2 Evc Ebû-Bekir Ağa İndir
  6861 Kâkülleri lüle lüle gel karşıma güle güle Sayfa 1 Evc (Osman Pehlivan’dan alınmıştır) İndir
  6893 Kalbimde açılmış dağılan bir kuru güldün Sayfa 1 Evc İsak Varon İndir
  7076 Kavakta turna sesi var canım Sayfa 1 Evc _ İndir
  7298 Kumral başı bir saksı ıtır penceresinde Sayfa 1 Evc Muzaffer İlkar İndir
  7349 Küncî-yü ketabî-yü harifî dü se yek reng Sayfa 1 Evc Şeştârî Murat Ağa İndir
  7385 Lerzân ediyor rûhumu çeşmindeki efsûn Sayfa 1 Evc Lem’î Atlı İndir
  7886 Nâr-ı hicrânın ile ey gonca-leb Sayfa 1 Evc Hasan Sabri Bey (Ûdî) İndir
  7922 Nazîrin yok senin ey mâh yerde Sayfa 1 Evc Tanbûri Cemil Bey İndir
  8052 Ne olur sevgili mehtab bırakıp her sebebi… Sayfa 1 Evc İsmail Baha Sürelsan İndir
  8081 Ne vefâ var ne şifâ var dil-i bî-çâreye yârdan Sayfa 1 Evc Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
  8388 Oduncular dağdan odun indirir Sayfa 1 Evc _ İndir
  8479 Artık deli gönlümdeki çarpıntı düzelsin Sayfa 1 Evc Fethi Karamahmudoğlu İndir
  8479 Artık deli gönlümdeki çarpıntı düzelsin Sayfa 2 Evc Fethi Karamahmudoğlu İndir
  8651 Ötme ey bülbül-i şûrîde o yârim uyusun Sayfa 1 Evc Rif’at Bey İndir
  8875 Ruhlerin kıldık temâşa zülf-i anber-fâme dek Sayfa 1 Evc Zekâî Dede İndir
  8875 Ruhlerin kıldık temâşa zülf-i anber-fâme dek Sayfa 2 Evc Zekâî Dede İndir
  8997 Sabah oldu uyansana Sayfa 1 Evc _ İndir
  9045 Sâf-be-sâf olsun dizilsin meclise meh-pâreler Sayfa 1 Evc İzzettin Hümâyi Elçioğlu İndir
  9219 Sarı çiçek mor çiçek Sayfa 1 Evc Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  9393 Sen gülersin gül gibi ben bülbül-i nâlânınam Sayfa 1 Evc Ali Rızâ Avni (Tınaz) İndir
  9805 Sevdiğim bir goncasın sen açma vaktin gelmeden Sayfa 1 Evc Nihat Adlim İndir
  9837 Sevdim bir gonca-i rânâ Sayfa 1 Evc Dede Efendi İndir
  10099 Son ayrılığın mâtemi tâ rûhumu sardı Sayfa 1 Evc İsak Varon İndir
  10209 Söylemem derdimi hem-derdim olan âh’a bile Sayfa 1 Evc Tanbûri Ali Efendi İndir
  10209 Söylemem derdimi hem-derdim olan âh’a bile Sayfa 2 Evc Tanbûri Ali Efendi İndir
  10292 Sûz-i aşk-ı dağ-ı hicrin şerhine bî-irtiyâb Sayfa 1 Evc Ziyâ Bey (Üsküdar’lı) İndir
  10296 Sûz-i firkat sînemi dağlar benim Sayfa 1 Evc Tanbûri Ali Efendi İndir
  10350 Şâhâne gözler şâhâne Sayfa 1 Evc _ İndir
  10558 Taht-gâh etti vücûdum milkini (şehrini) sultân-ı aşk Sayfa 1 Evc Yusuf Çelebi (Tiznam) İndir
  10578 Tâlihim yâr olmuyor bilmem neden Sayfa 1 Evc Nihat Adlim İndir
  10714 Turnalar uçar yüceler aşar Sayfa 1 Evc Necdet Varol İndir
  10807 Urfa’lıyım yâr gibi Sayfa 1 Evc Sâime Kazazoğlu İndir
  10901 Va’d et bana artık bu benim son çilem olsun Sayfa 1 Evc Sâdi Işılay İndir
  10995 Vuslat gibi ni’met mi olur Sayfa 1 Evc Hüseyin Sâdettin Arel İndir
  10995 Vuslat gibi ni’met mi olur Sayfa 2 Evc Hüseyin Sâdettin Arel İndir
  11145 Yanımda olsaydın olmazdı derdim Sayfa 1 Evc Nedim Önol İndir
  11253 Yaz günleri gelsinde açılsın içimiz Sayfa 1 Evc İsmail Baha Sürelsan İndir
  11275 Yemenisi penbeden sohbet etmez gülmeden Sayfa 1 Evc _ İndir
  11275 Yemenisi penbeden sohbet etmez gülmeden Sayfa 2 Evc _ İndir
  11593 Yürüdükçe servi de boyun sallanır Sayfa 1 Evc _ İndir
  11851 Dönse de ansızın vakit geç artık Sayfa 1 Evc İsmail Demirkıran İndir
  11851 Dönse de ansızın vakit geç artık Sayfa 2 Evc İsmail Demirkıran İndir
  11852 Dünyâda bizi kim ayırır birbirimizden Sayfa 1 Evc Dursun Karaca İndir
  11852 Dünyâda bizi kim ayırır birbirimizden Sayfa 2 Evc Dursun Karaca İndir
  11993 Cânân aradım sende meğer can imişsin sen Sayfa 1 Evc Alâeddin Yavaşça İndir
  11993 Cânân aradım sende meğer can imişsin sen Sayfa 2 Evc Alâeddin Yavaşça İndir
  12165 Hasretin dağlar kadar aşsam desem aşamam Sayfa 1 Evc İsmail Demirkıran İndir
  12165 Hasretin dağlar kadar aşsam desem aşamam Sayfa 2 Evc İsmail Demirkıran İndir
  12166 Niye küstün niye tavrın yine bir başka biçim Sayfa 1 Evc Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  12484 Gönlümdeki ümitler söndüler birer birer Sayfa 1 Evc İsmail Demirkıran İndir
  12605 Tende bir can canda cânân derde derman bekleriz Sayfa 1 Evc Yılmaz Karakoyunlu İndir
  12811 Sevgi coşkun bir pınardır yoksa n’eyler gönlümüz Sayfa 1 Evc Hasan Soysal İndir
  13834 Geçmiş ol dem-i işret gayrı safâ yok Sayfa 1 Evc Ahmet Uzel İndir
  13907 Dinmiyor içimde hasretin seli Sayfa 1 Evc İsmail Demirkıran İndir
  13907 Dinmiyor içimde hasretin seli Sayfa 2 Evc İsmail Demirkıran İndir
  14089 Cemâlin âleme mihr-i münevver yâ Resûlallah Sayfa 1 Evc Bolahenk Nûri Bey(Ahmet Beyolabilir) İndir
  14112 Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Sayfa 1 Evc _ İndir
  14278 Kullarında yok sana lâyık meta’ Sayfa 1 Evc Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  14313 Mefhâr-i cümle cihânsın ey şefaât mâdeni Sayfa 1 Evc Hacı Fâik Bey İndir
  14337 Ol ey Hüdâî subh u şam Sayfa 1 Evc _ İndir
  14356 Sâye saldı ehl-i îman üstüne Sayfa 1 Evc Zeki Altun (Hâfız) İndir
  14459 Allah u Rabb-i lâyezâl Sayfa 1 Evc Ali Şîrüganî (Dede) İndir
  14470 Bi sultâner Rifâî yâ seyyîd Ahmed Sayfa 1 Evc _ İndir
  14486 Ey sanem n’oldun câna kastın var Sayfa 1 Evc Tâlip Bey(Bursa’lı) İndir
  14486 Ey sanem n’oldun câna kastın var Sayfa 2 Evc Tâlip Bey(Bursa’lı) İndir
  14509 Nûr-i Hak’dan nakşolunmuştur özün Yâ Mustafa Sayfa 1 Evc Rüştü Eriç İndir
  14509 Nûr-i Hak’dan nakşolunmuştur özün Yâ Mustafa Sayfa 2 Evc Rüştü Eriç İndir
  14518 Sübhâne’l Melikü’l Mevlâ Sayfa 1 Evc Zekâî Dede İndir
  14521 Şol dem gördüm dîdârını dîvâneyim Sayfa 1 Evc Ahmet Hatipoğlu İndir
  14523 Taştı rahmet deryâsı gark oldu cümle âsî Sayfa 1 Evc Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  14523 Taştı rahmet deryâsı gark oldu cümle âsî Sayfa 2 Evc Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  14523 Taştı rahmet deryâsı gark oldu cümle âsî Sayfa 3 Evc Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  14524 Teveccüh eyledim Beyt-ül-Harâma yâ Resûallah Sayfa 1 Evc Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  14543 Canım kurban olsun senin yoluna Sayfa 1 Evc Muzaffer Ozak (Aşkî) İndir
  14550 Düştüm aşkın seline vardım Bağdat iline Sayfa 1 Evc Zeki Altun (Hâfız) İndir
  14580 Tehî sanman siz beni dost yüzün görüp geldim(Derviş olan kişiler..) Sayfa 1 Evc Ali Şîrüganî (Dede) İndir
  14623 Bi-vücudem aşk odu bilmem benim nem yandırır Sayfa 1 Evc _ İndir
  14633 Can yine bülbül oldu Sayfa 1 Evc Muzaffer Ozak (Aşkî) İndir
  14641 Devran odur kim devrini devr-i felek bilmez ola Sayfa 1 Evc Ali Şîrüganî (Dede) İndir
  14643 Dil beytini pâk eden.. Sayfa 1 Evc Kemâl Tezergil İndir
  14668 Bir nazarda kalmayalım gel dost’a gidelim gönül Sayfa 1 Evc Zeki Atkoşar İndir
  14887 Bir alevdin söndün artık başka hicran isteme Sayfa 1 Evc Niyâzi Şengül İndir
  14888 Her gece rüyamda işin ne senin Sayfa 1 Evc İsmail Ötenkaya İndir
  14888 Her gece rüyamda işin ne senin Sayfa 2 Evc İsmail Ötenkaya İndir
  15131 Bülbül gibi coşalım gel Sayfa 1 Evc Rüştü Eriç İndir
  15145 Âşıklar eskidenmiş aşklar yine eskiden Sayfa 1 Evc Mehmet Nazmi Özalp İndir
  15229 Arzuma dizgin sevgime zincir vuramazsın Sayfa 1 Evc İsmâil Ötenkaya İndir
  15230 Dağları sararken ince bir duman gölgeler uzuyor akşam oluyor Sayfa 1 Evc Yücel Aşan İndir
  15230 Dağları sararken ince bir duman gölgeler uzuyor akşam oluyor Sayfa 2 Evc Yücel Aşan İndir
  15231 Kaç zamandır yol gözlerim seni görmek ne zor şeymiş Sayfa 1 Evc İsmâil Demirkıran İndir
  15232 Sensiz doğacak günleri akşam biliriz Sayfa 1 Evc Mustafa Uyan İndir
  15233 Terkedip te gitmemi sakın isteme benden Sayfa 1 Evc Mahmut Yivli İndir
  15607 Gönlüm yanıyor çöl gibi sahra budur işte Sayfa 1 Evc Mustafa Bilgiç İndir
  15672 Bir bakışla doldurdun kalbimdeki boşluğu Sayfa 1 Evc Metin Everes İndir
  15738 El mutluyum sanıyor heyhat içim yanıyor Sayfa 1 Evc Akın Özkan İndir
  15779 Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymânede Sayfa 1 Evc Rüştü Eriç İndir
  15864 Çal söyle güzel nağmelerin mest-i müdâm et Sayfa 1 Evc Şâhin Uçar İndir
  15915 Gördüm ki etrafını almış hep ağyâr Sayfa 1 Evc Ahmet Uzel İndir
  15916 Ben gedayım şöhret-i darâyı versen istemem Sayfa 1 Evc Ahmet Uzel İndir
  16005 İmânımız Allah’dan kadri yüce Mevlâ’dan Sayfa 1 Evc Ahmet Özhan İndir
  16161 Bir damlaya hasret çölden sel geçtiği görülmüş mü Sayfa 1 Evc Selâhattin Sağlam İndir
  16205 Hak’dan bana nazar oldu Sayfa 1 Evc Zeki Atkoşar İndir
  16230 O bezm-i dil-güşâde devreyledikçe sakî Sayfa 1 Evc Ahmet Şâhin (Neyzen) İndir
  16256 Gel gel yanalım âteş-i aşka Sayfa 1 Evc _ (Dede Efendi olabilir) İndir
  16258 Yeter dost meclisinde keşf-i râz et Sayfa 1 Evc _ İndir
  16259 Durmaz yanar vücûdum ah etmeyip n’ideyim Sayfa 1 Evc _ İndir
  16284 Aleyke sallâllah yâ hayre halkıllâh Sayfa 1 Evc Kenan Rifâî İndir
  16285 Alma tenden cânımı aman Allah’ım aman Sayfa 1 Evc Hâlit Bey (Sermüezzin) İndir
  16317 Gel gel yanalım âteş-i aşka Sayfa 1 Evc _ İndir
  16319 Gönül yüz sürmek ister hak-i pâye yâ Resûlâllah Sayfa 1 Evc Ahmet Efendi (Mutafzâde) İndir
  16327 Kullarında yok sana lâyık meta’ Sayfa 1 Evc Muzaffer Ozak (Aşkî) İndir
  16328 Merhabâ yâ merhabâ yâ Remezan Sayfa 1 Evc Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  16510 Ne gülün rengini sevdim ne de bülbül sesini Sayfa 1 Evc Servet Alî İndir
  16663 Sen cânânına cânân efendim Sayfa 1 Evc Ahmet Uzel İndir
  16691 O güzellik sende ey yâr tıpkı bir şiir gibi Sayfa 1 Evc Ahmet Uzel İndir
  16904 Gel kalbime gir rûhuma serpil güzelim Sayfa 1 Evc Rüştü Eriç İndir
  16960 Ötmez oldu bülbül-i sevdâ-zede bilmem neden Sayfa 1 Evc Ahmet Uzel İndir
  16961 Yoksa da iltifat yârdan bizlere Sayfa 1 Evc Ahmet Uzel İndir
  17232 Sen gel de yeter en kısa yoldan varırım Sayfa 1 Evc Mediha Şen Sancakoğlu İndir
  17342 Gecenin zûlmeti bitmez şeb-i yeldâya tutuldum Sayfa 1 Evc Sâdettin Çevik İndir
  17450 Dehr-i dûnun gam-keşânı olmuşuz hayfa gönül Sayfa 1 Evc Mehmet Ali Çelikbaş İndir
  17508 Bazen girerim altına dehrin Sayfa 1 Evc Sâdettin Çevik İndir
  17589 Açık konuş seni bu güne kadar benim gibi seven biri var mıydı Sayfa 1 Evc İlgün Soysev İndir
  17589 Açık konuş seni bu güne kadar benim gibi seven biri var mıydı Sayfa 2 Evc İlgün Soysev İndir
  18008 Kara bahtım diye ah eylemenin var mı yeri Sayfa 1 Evc Akın Özkan İndir
  18008 Kara bahtım diye ah eylemenin var mı yeri Sayfa 2 Evc Akın Özkan İndir
  18151 Eski hava türkülerde düğün vardır Rumeli’de Sayfa 1 Evc Aluş Nuş İndir
  18151 Eski hava türkülerde düğün vardır Rumeli’de Sayfa 2 Evc Aluş Nuş İndir
  18859 Gönülden isteseydin gönlümde sen olurdun Sayfa 1 Evc Sadettin Kaynak İndir
  18859 Gönülden isteseydin gönlümde sen olurdun Sayfa 2 Evc Sadettin Kaynak İndir
  18950 Güzel kızlar kadınlar biliniz ne isterim Sayfa 1 Evc Sadettin Kaynak İndir
  18950 Güzel kızlar kadınlar biliniz ne isterim Sayfa 2 Evc Sadettin Kaynak İndir
  19071 Kokladım yar elinden güllerin güzelinden Sayfa 1 Evc Sadettin Kaynak İndir
  18716 Deli gönlüm seni her dem anıyor Sayfa 1 Eviç Osman Nuri Özpekel İndir
  19197 Bir cümle aşıklar gelin Sayfa 1 Eviç Haydar Akdemir İndir
  19369 Pırıl pırıl bir kalbin var Sayfa 1 Eviç Suphi İdrisoğlu İndir
  19576 Her dem Allah Allah diyen lisan olayım… Sayfa 1 Eviç Suphi İdrisoğlu İndir
  19638 Kalplerde yanan hâle-i mehpâre misin Sayfa 1 Eviç Yılmaz Karakoyunlu İndir
  19638 Kalplerde yanan hâle-i mehpâre misin Sayfa 2 Eviç Yılmaz Karakoyunlu İndir
  19657 Yaradanım ne güzel yaratmış seni dedim Sayfa 1 Eviç Gültekin Aydoğdu İndir
  19657 Yaradanım ne güzel yaratmış seni dedim Sayfa 2 Eviç Gültekin Aydoğdu İndir

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.