Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
206 Ah-ı seherim nâle-i bülbül gibi dil-sûz Sayfa 1 Dilkeşîde Ahmet Avni Konuk İndir
206 Ah-ı seherim nâle-i bülbül gibi dil-sûz Sayfa 2 Dilkeşîde Ahmet Avni Konuk İndir
2796 Cemâl-i dil-keşini âftâba benzettim Sayfa 1 Dilkeşîde Ahmet Avni Konuk İndir
2796 Cemâl-i dil-keşini âftâba benzettim Sayfa 2 Dilkeşîde Ahmet Avni Konuk İndir
11432 Yine bir âh ederek gülşeni hâşâk ettim Sayfa 1 Dilkeşîde Ahmet Avni Konuk İndir
13905 Bir masal oldu hayâl oldu geçen günlerimiz Sayfa 1 Dilkeşîde Rüştü Eriç İndir
3465 Dil zülfüne bend oldu ey gonce-dehanım gel Sayfa 1 Dilkeşîde Ahmet Avni Konuk İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.