Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
31 Açıldı bahçede güller Sayfa 1 Dilkeşhâverân Zeki Arif Ataergin İndir
718 Aşkının tahtını gönlüme kurdum Sayfa 1 Dilkeşhâverân Zeki Arif Ataergin İndir
965 Bağ-ı hüsnünde gönül bülbülü nâle-hân olur Sayfa 1 Dilkeşhâverân Hasan Fehmi Mutel İndir
1552 Ben yine bir dilber-i rânâya oldum müptelâ Sayfa 1 Dilkeşhâverân Zekâî Dede İndir
1552 Ben yine bir dilber-i rânâya oldum müptelâ Sayfa 2 Dilkeşhâverân Zekâî Dede İndir
2097 Bir kanatlanmış alevsin rûhumda her gün benim Sayfa 1 Dilkeşhâverân Zeki Arif Ataergin İndir
2154 Bir mâtem-i firkat tutuyor giryeli gönlüm Sayfa 1 Dilkeşhâverân İsak Varon İndir
2208 Bir ömrü geçirmiş gibi sevdâ durağında Sayfa 1 Dilkeşhâverân Fethi Karamahmudoğlu İndir
2484 Bu demde bülbül-i şûride efgan eylemez n’eyler Sayfa 1 Dilkeşhâverân Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
2484 Bu demde bülbül-i şûride efgan eylemez n’eyler Sayfa 2 Dilkeşhâverân Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
2737 Cânâ seni ben mihr-i vefâ sâhibi sandım Sayfa 1 Dilkeşhâverân Hasan Fehmi Mutel İndir
3218 Demedim hicrânımı ellere yarar diye Sayfa 1 Dilkeşhâverân Lem’î Atlı İndir
3255 Derd-i hicrânınla her an ağlarım Sayfa 1 Dilkeşhâverân Selânik’li Ahmet Efendi İndir
3429 Dil-i şûrîde hayfa yâre yâr ağyâre mâildir Sayfa 1 Dilkeşhâverân Ûdî Ekrem Bey İndir
3603 Duydum ki güzel sözlerinin hepsi yalanmış Sayfa 1 Dilkeşhâverân Semahat Özdenses İndir
3707 Düştükçe safâ eyleyelim sizde ve bizde Sayfa 1 Dilkeşhâverân Zekâî Dede İndir
3707 Düştükçe safâ eyleyelim sizde ve bizde Sayfa 2 Dilkeşhâverân Zekâî Dede İndir
4533 Gamzen ne dem ki tiğ çeküp hun-feşân olur Sayfa 1 Dilkeşhâverân Hasan Fehmi Mutel İndir
4668 Gel bezm-i meye şevk u şetâret ile pürdür Sayfa 1 Dilkeşhâverân Hasan Fehmi Mutel İndir
5134 Nereden bu geliş dedim Sayfa 1 Dilkeşhâverân Fethi Karamahmudoğlu İndir
5134 Nereden bu geliş dedim Sayfa 2 Dilkeşhâverân Fethi Karamahmudoğlu İndir
5259 Gönül sevdâ seline kapılma sakın Sayfa 1 Dilkeşhâverân Zeki Arif Ataergin İndir
5669 Güller yere düşmüş kederinden soluyorken Sayfa 1 Dilkeşhâverân Erdinç Çelikkol İndir
5694 Gül sevdiceğim güller açılsın yanağında Sayfa 1 Dilkeşhâverân Şerif İçli İndir
5807 Gün kadar gündüz kadar aydın yüzün Sayfa 1 Dilkeşhâverân Alâeddin Yavaşça İndir
5807 Gün kadar gündüz kadar aydın yüzün Sayfa 2 Dilkeşhâverân Alâeddin Yavaşça İndir
5933 Hâl-i ruhsârına necm-i seher ülker mi desem Sayfa 1 Dilkeşhâverân Küçük Mehmet Ağa İndir
5933 Hâl-i ruhsârına necm-i seher ülker mi desem Sayfa 2 Dilkeşhâverân Küçük Mehmet Ağa İndir
6201 Hem aşkım hem ümîdim hem de neş’emsin Sayfa 1 Dilkeşhâverân Hasan Fehmi Mutel İndir
6331 Her şâm ü seher leblerini bûs edeyim ben Sayfa 1 Dilkeşhâverân Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
6331 Her şâm ü seher leblerini bûs edeyim ben Sayfa 2 Dilkeşhâverân Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
6459 Hiç sorma sakın hâl-i dil-i zâre karışmam Sayfa 1 Dilkeşhâverân Sâdullah Efendi İndir
7117 Kerem eyle budur sana dileğim Sayfa 1 Dilkeşhâverân Zeki Arif Ataergin İndir
7217 Kim görse seni aşkına hasr-ı emel eyler Sayfa 1 Dilkeşhâverân Zeki Arif Ataergin İndir
7836 N’oldu bu gönlüm n’oldu bu gönlüm derd ü gamınla doldu bu gönlüm Sayfa 1 Dilkeşhâverân Akın Özkan İndir
8172 Nedir ol cünbüş-i reftâr o nezâket o gülüş Sayfa 1 Dilkeşhâverân Tanburî İsak İndir
8297 Nice doyunca görem sen gibi nâzik-bedeni Sayfa 1 Dilkeşhâverân Zekâî Dede İndir
8578 Öldüğüm gün ardımdan kara yas bağlamayın Sayfa 1 Dilkeşhâverân Ümit Gürelman İndir
9004 Sabaha karşıdır hep yârini tezkârın ey bülbül Sayfa 1 Dilkeşhâverân Hasan Fehmi Mutel İndir
9148 Sana dildâdedir canım efendim Sayfa 1 Dilkeşhâverân Zeki Arif Ataergin İndir
9239 Sarmış yine zulmet gecenin ufkunu birden Sayfa 1 Dilkeşhâverân Mısır’lı İbrâhim Efendi(Ûdî) İndir
9252 Sâyesinde şimdi âlem şâd ü hurrem ser-te-ser Sayfa 1 Dilkeşhâverân Zekâî Dede İndir
9326 Sen bir gül idin bülbül-i âvâre de bendim Sayfa 1 Dilkeşhâverân Bîmen Şen İndir
9326 Sen bir gül idin bülbül-i âvâre de bendim Sayfa 2 Dilkeşhâverân Bîmen Şen İndir
9916 Sevgilim gel etme naz Sayfa 1 Dilkeşhâverân Hasan Fehmi Mutel İndir
10230 Söyleyince aşkımı cânânıma Sayfa 1 Dilkeşhâverân Hasan Fehmi Mutel İndir
10468 Şöhret-i aşkın yayıldı nâm-dâr oldun gönül Sayfa 1 Dilkeşhâverân Selânik’li Ahmet Efendi İndir
10527 Şükûfezâr-ı izârın gülün nazîresidir Sayfa 1 Dilkeşhâverân Zekâî Dede İndir
10527 Şükûfezâr-ı izârın gülün nazîresidir Sayfa 2 Dilkeşhâverân Zekâî Dede İndir
10966 Vech-i pertev-bârını setr eylemiş gözden nikab Sayfa 1 Dilkeşhâverân Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
10987 Visâlin görmedim hasretle giryân olmadan Sayfa 1 Dilkeşhâverân Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh) İndir
11609 Yüzün aç meh-i nev-tal’at aman gün göreyim Sayfa 1 Dilkeşhâverân Küçük Mehmet Ağa İndir
11609 Yüzün aç meh-i nev-tal’at aman gün göreyim Sayfa 2 Dilkeşhâverân Küçük Mehmet Ağa İndir
12147 Yâdında mıdır gizli emellerle yanardık Sayfa 1 Dilkeşhâverân Alâeddin Yavaşça İndir
12147 Yâdında mıdır gizli emellerle yanardık Sayfa 2 Dilkeşhâverân Alâeddin Yavaşça İndir
14218 Gelin tanış olalım işi kolay kılalım Sayfa 1 Dilkeşhâverân Selâhattin İçli İndir
14218 Gelin tanış olalım işi kolay kılalım Sayfa 2 Dilkeşhâverân Selâhattin İçli İndir
14513 Rûhun şevkîyle sad-çâk oldu her gül yâ Resûlallah Sayfa 1 Dilkeşhâverân Hâkan Alvan İndir
14560 Gelin meydana girin devrana Sayfa 1 Dilkeşhâverân Selâhattin Demirtaş İndir
14560 Gelin meydana girin devrana Sayfa 2 Dilkeşhâverân Selâhattin Demirtaş İndir
15227 Marifet saydın gidip te hasretinle yakmayı Sayfa 1 Dilkeşhâverân Turan Yalçın İndir
15742 Başım dumanlı ve yorgun n’olur uzat kolunu Sayfa 1 Dilkeşhâverân Akın Özkan İndir
16064 Yandıklarım şâm ü seher senden midir benden midir Sayfa 1 Dilkeşhâverân Ali Rızâ Efendi (Şeyh-Nâyî) İndir
18047 Güzelim zehre gerek yok bana yettin bu gece Sayfa 1 Dilkeşhâverân Metin Everes İndir
19586 Toz pembe sular bak gecenin rengini aldı Sayfa 1 Dilkeşhâveran Erol Bingöl İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.