Dilkeşhaveran Makamı

  Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
  31 Açıldı bahçede güller Sayfa 1 Dilkeşhâverân Zeki Arif Ataergin İndir
  718 Aşkının tahtını gönlüme kurdum Sayfa 1 Dilkeşhâverân Zeki Arif Ataergin İndir
  965 Bağ-ı hüsnünde gönül bülbülü nâle-hân olur Sayfa 1 Dilkeşhâverân Hasan Fehmi Mutel İndir
  1552 Ben yine bir dilber-i rânâya oldum müptelâ Sayfa 1 Dilkeşhâverân Zekâî Dede İndir
  1552 Ben yine bir dilber-i rânâya oldum müptelâ Sayfa 2 Dilkeşhâverân Zekâî Dede İndir
  2097 Bir kanatlanmış alevsin rûhumda her gün benim Sayfa 1 Dilkeşhâverân Zeki Arif Ataergin İndir
  2154 Bir mâtem-i firkat tutuyor giryeli gönlüm Sayfa 1 Dilkeşhâverân İsak Varon İndir
  2208 Bir ömrü geçirmiş gibi sevdâ durağında Sayfa 1 Dilkeşhâverân Fethi Karamahmudoğlu İndir
  2484 Bu demde bülbül-i şûride efgan eylemez n’eyler Sayfa 1 Dilkeşhâverân Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  2484 Bu demde bülbül-i şûride efgan eylemez n’eyler Sayfa 2 Dilkeşhâverân Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  2737 Cânâ seni ben mihr-i vefâ sâhibi sandım Sayfa 1 Dilkeşhâverân Hasan Fehmi Mutel İndir
  3218 Demedim hicrânımı ellere yarar diye Sayfa 1 Dilkeşhâverân Lem’î Atlı İndir
  3255 Derd-i hicrânınla her an ağlarım Sayfa 1 Dilkeşhâverân Selânik’li Ahmet Efendi İndir
  3429 Dil-i şûrîde hayfa yâre yâr ağyâre mâildir Sayfa 1 Dilkeşhâverân Ûdî Ekrem Bey İndir
  3603 Duydum ki güzel sözlerinin hepsi yalanmış Sayfa 1 Dilkeşhâverân Semahat Özdenses İndir
  3707 Düştükçe safâ eyleyelim sizde ve bizde Sayfa 1 Dilkeşhâverân Zekâî Dede İndir
  3707 Düştükçe safâ eyleyelim sizde ve bizde Sayfa 2 Dilkeşhâverân Zekâî Dede İndir
  4533 Gamzen ne dem ki tiğ çeküp hun-feşân olur Sayfa 1 Dilkeşhâverân Hasan Fehmi Mutel İndir
  4668 Gel bezm-i meye şevk u şetâret ile pürdür Sayfa 1 Dilkeşhâverân Hasan Fehmi Mutel İndir
  5134 Nereden bu geliş dedim Sayfa 1 Dilkeşhâverân Fethi Karamahmudoğlu İndir
  5134 Nereden bu geliş dedim Sayfa 2 Dilkeşhâverân Fethi Karamahmudoğlu İndir
  5259 Gönül sevdâ seline kapılma sakın Sayfa 1 Dilkeşhâverân Zeki Arif Ataergin İndir
  5669 Güller yere düşmüş kederinden soluyorken Sayfa 1 Dilkeşhâverân Erdinç Çelikkol İndir
  5694 Gül sevdiceğim güller açılsın yanağında Sayfa 1 Dilkeşhâverân Şerif İçli İndir
  5807 Gün kadar gündüz kadar aydın yüzün Sayfa 1 Dilkeşhâverân Alâeddin Yavaşça İndir
  5807 Gün kadar gündüz kadar aydın yüzün Sayfa 2 Dilkeşhâverân Alâeddin Yavaşça İndir
  5933 Hâl-i ruhsârına necm-i seher ülker mi desem Sayfa 1 Dilkeşhâverân Küçük Mehmet Ağa İndir
  5933 Hâl-i ruhsârına necm-i seher ülker mi desem Sayfa 2 Dilkeşhâverân Küçük Mehmet Ağa İndir
  6201 Hem aşkım hem ümîdim hem de neş’emsin Sayfa 1 Dilkeşhâverân Hasan Fehmi Mutel İndir
  6331 Her şâm ü seher leblerini bûs edeyim ben Sayfa 1 Dilkeşhâverân Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  6331 Her şâm ü seher leblerini bûs edeyim ben Sayfa 2 Dilkeşhâverân Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  6459 Hiç sorma sakın hâl-i dil-i zâre karışmam Sayfa 1 Dilkeşhâverân Sâdullah Efendi İndir
  7117 Kerem eyle budur sana dileğim Sayfa 1 Dilkeşhâverân Zeki Arif Ataergin İndir
  7217 Kim görse seni aşkına hasr-ı emel eyler Sayfa 1 Dilkeşhâverân Zeki Arif Ataergin İndir
  7836 N’oldu bu gönlüm n’oldu bu gönlüm derd ü gamınla doldu bu gönlüm Sayfa 1 Dilkeşhâverân Akın Özkan İndir
  8172 Nedir ol cünbüş-i reftâr o nezâket o gülüş Sayfa 1 Dilkeşhâverân Tanburî İsak İndir
  8297 Nice doyunca görem sen gibi nâzik-bedeni Sayfa 1 Dilkeşhâverân Zekâî Dede İndir
  8578 Öldüğüm gün ardımdan kara yas bağlamayın Sayfa 1 Dilkeşhâverân Ümit Gürelman İndir
  9004 Sabaha karşıdır hep yârini tezkârın ey bülbül Sayfa 1 Dilkeşhâverân Hasan Fehmi Mutel İndir
  9148 Sana dildâdedir canım efendim Sayfa 1 Dilkeşhâverân Zeki Arif Ataergin İndir
  9239 Sarmış yine zulmet gecenin ufkunu birden Sayfa 1 Dilkeşhâverân Mısır’lı İbrâhim Efendi(Ûdî) İndir
  9252 Sâyesinde şimdi âlem şâd ü hurrem ser-te-ser Sayfa 1 Dilkeşhâverân Zekâî Dede İndir
  9326 Sen bir gül idin bülbül-i âvâre de bendim Sayfa 1 Dilkeşhâverân Bîmen Şen İndir
  9326 Sen bir gül idin bülbül-i âvâre de bendim Sayfa 2 Dilkeşhâverân Bîmen Şen İndir
  9916 Sevgilim gel etme naz Sayfa 1 Dilkeşhâverân Hasan Fehmi Mutel İndir
  10230 Söyleyince aşkımı cânânıma Sayfa 1 Dilkeşhâverân Hasan Fehmi Mutel İndir
  10468 Şöhret-i aşkın yayıldı nâm-dâr oldun gönül Sayfa 1 Dilkeşhâverân Selânik’li Ahmet Efendi İndir
  10527 Şükûfezâr-ı izârın gülün nazîresidir Sayfa 1 Dilkeşhâverân Zekâî Dede İndir
  10527 Şükûfezâr-ı izârın gülün nazîresidir Sayfa 2 Dilkeşhâverân Zekâî Dede İndir
  10966 Vech-i pertev-bârını setr eylemiş gözden nikab Sayfa 1 Dilkeşhâverân Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  10987 Visâlin görmedim hasretle giryân olmadan Sayfa 1 Dilkeşhâverân Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh) İndir
  11609 Yüzün aç meh-i nev-tal’at aman gün göreyim Sayfa 1 Dilkeşhâverân Küçük Mehmet Ağa İndir
  11609 Yüzün aç meh-i nev-tal’at aman gün göreyim Sayfa 2 Dilkeşhâverân Küçük Mehmet Ağa İndir
  12147 Yâdında mıdır gizli emellerle yanardık Sayfa 1 Dilkeşhâverân Alâeddin Yavaşça İndir
  12147 Yâdında mıdır gizli emellerle yanardık Sayfa 2 Dilkeşhâverân Alâeddin Yavaşça İndir
  14218 Gelin tanış olalım işi kolay kılalım Sayfa 1 Dilkeşhâverân Selâhattin İçli İndir
  14218 Gelin tanış olalım işi kolay kılalım Sayfa 2 Dilkeşhâverân Selâhattin İçli İndir
  14513 Rûhun şevkîyle sad-çâk oldu her gül yâ Resûlallah Sayfa 1 Dilkeşhâverân Hâkan Alvan İndir
  14560 Gelin meydana girin devrana Sayfa 1 Dilkeşhâverân Selâhattin Demirtaş İndir
  14560 Gelin meydana girin devrana Sayfa 2 Dilkeşhâverân Selâhattin Demirtaş İndir
  15227 Marifet saydın gidip te hasretinle yakmayı Sayfa 1 Dilkeşhâverân Turan Yalçın İndir
  15742 Başım dumanlı ve yorgun n’olur uzat kolunu Sayfa 1 Dilkeşhâverân Akın Özkan İndir
  16064 Yandıklarım şâm ü seher senden midir benden midir Sayfa 1 Dilkeşhâverân Ali Rızâ Efendi (Şeyh-Nâyî) İndir
  18047 Güzelim zehre gerek yok bana yettin bu gece Sayfa 1 Dilkeşhâverân Metin Everes İndir
  19586 Toz pembe sular bak gecenin rengini aldı Sayfa 1 Dilkeşhâveran Erol Bingöl İndir

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.