+905050218141
neysadasi@gmail.com

Kategori: (Makam) N’den Z’ye

Zevkutarab Makamı

Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR 2327 Bir vefâsız yâre oldum müptelâ Sayfa 1 Zevkutarab Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir 4177 Ey mâhitâb-ı gül-beden Sayfa 1 Zevkutarab Abdi Efendi İndir

Zavil Makamı

Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR 905 Ayrılık düştü dil-i nâlânıma Sayfa 1 Zâvil Hacı Fâik Bey İndir 1072 Bahçeye bar diyemem ayvaya nar diyemem Sayfa 1 Zâvil _ İndir 1585 Bezm-i âlemde meserret bana cânân iledir Sayfa 1 Zâvil Sultan III.Selim (İlhâmî) İndir 1585 Bezm-i âlemde meserret bana cânân iledir Sayfa…
Devamı

Yegah Makamı

Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR 1 A benim gözüm nuru cilveli yarim Yegâh Dellalzâde İndir 205 Ahım seni sînem gibi sûzân eder elbet Sayfa 1 Yegâh Şevkî Bey İndir 205 Ahım seni sînem gibi sûzân eder elbet Sayfa 2 Yegâh Şevkî Bey İndir 1092 Bâis oldu çeşm-i mestin âşıkın berbâdına Sayfa…
Devamı

Vech-i Dil Makamı

Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR 19423 Vecdi dilden geçtin amma geçmedin elden gönül Sayfa 1 Vech-i Dil O.Nuri Özpekel İndir 19423 Vecdi dilden geçtin amma geçmedin elden gönül Sayfa 2 Vech-i Dil O.Nuri Özpekel İndir

Vech-i Arazbar Makamı

2344 Bir yâr sevdim nev-edâdır Sayfa 1 Vech-i Arazbar _ İndir 5098 Gönlümü bir şûh-i tavşan Sayfa 1 Vech-i Arazbar Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı) İndir 7143 Kıldı zülfün-veş perîşân hâlimi hâlin senin Sayfa 1 Vech-i Arazbar Vardakosta Ahmet Ağa İndir 7143 Kıldı zülfün-veş perîşân hâlimi hâlin senin Sayfa 2 Vech-i Arazbar Vardakosta Ahmet Ağa İndir…
Devamı

Uşşak Makamı

Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR 37 Açıldı gönlümün sevdâ kapısı Sayfa 1 Uşşâk Burhan Durucu İndir 37 Açıldı gönlümün sevdâ kapısı Sayfa 2 Uşşâk Burhan Durucu İndir 69 Ada’dan gitti seninle bütün ezvâk-ı safâ Sayfa 1 Uşşâk Bîmen Şen İndir 80 Adın bir mukaddes duâ içimde Sayfa 1 Uşşâk Zafer Sakıncı…
Devamı

Tebriz Makamı

Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR 218 Ahû bakışlı bir civan Sayfa 1 Tebrîz Nesim Silviya (Haham) İndir 3120 Dağ-ı kühenim tâzelenir eşk-i terimden Sayfa 1 Tebrîz Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh) İndir 4161 Ey kân-ı kerem bende-i fermânı unuttun Sayfa 1 Tebrîz Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh) İndir 4360 Eylül’de bir akşamdı o…
Devamı

Tarzı Nevin Makamı

Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR 949 Bağa azmetmek için ey fitne-sâz Sayfa 1 Tarz-ı Nevîn Rif’at Bey İndir 1692 Bilmem ki nasıl ağlayayım ben Sayfa 1 Tarz-ı Nevîn Sedat Öztoprak İndir 1695 Bilmem ki neden terk edemem ben seni ey yâr Sayfa 1 Tarz-ı Nevîn Sedat Öztoprak İndir 1695 Bilmem ki…
Devamı

Tarzı Cedid Makamı

Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR 1305 Ben bendesiyem bendesiyem Sayfa 1 Tarz-ı Cedîd Dede Efendi İndir 2949 Çemende sünbülü zülf-i nigâre benzettim Sayfa 1 Tarz-ı Cedîd Hacı Fâik Bey İndir 2949 Çemende sünbülü zülf-i nigâre benzettim Sayfa 2 Tarz-ı Cedîd Hacı Fâik Bey İndir 6662 İltifatınla gönül şâd olduğu demdir bu…
Devamı

Tahir Buselik Makamı

Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR 28 Açıldı bahçe-i reng ü bû’da yâr bahar Sayfa 1 Tâhir Bûselik Hacı Fâik Bey İndir 28 Açıldı bahçe-i reng ü bû’da yâr bahar Sayfa 2 Tâhir Bûselik Hacı Fâik Bey İndir 67 Aç yüzün göster cemâlin ey perî Sayfa 1 Tâhir Bûselik Muâllim İsmail Hakkı…
Devamı