+905050218141
neysadasi@gmail.com

Kategori: (Makam) A’dan M’ye

Muhayyer Sünbüle Makamı

Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR 440 Anarım ismini ağlar yanarım sızlanırım Sayfa 1 Muhayyer Sünbüle İrfan Doğrusöz İndir 440 Anarım ismini ağlar yanarım sızlanırım Sayfa 2 Muhayyer Sünbüle İrfan Doğrusöz İndir 583 Âşıkım ol hastayım ki cânâ cânân isterim Sayfa 1 Muhayyer Sünbüle İrfan Doğrusöz İndir 1402 Beni candan usandırdı cefâdan…
Devamı

Muhayyer Kürdi Makamı

77 Adım adım iz ettim bu şehrin yollarında Sayfa 1 Muhayyer Kürdî Erkan Yüksel İndir 78 Adım adım ümit verdiğim yollar Sayfa 1 Muhayyer Kürdî Kutlu Payaslı İndir 215 Ah şu yalnızlık gözümde yaşlar Sayfa 1 Muhayyer Kürdî Şekip Ayhan Özışık İndir 260 Akşam başka sabah başka Sayfa 1 Muhayyer Kürdî Hüsnü Üstün İndir 260…
Devamı

Muhayyer-Buselik

19011 Mecnûn gibi nam istese efsane olurduk Sayfa 1 Muhayyer-Bûselik Sadettin Kaynak İndir 1888 Bir düşün böyle mi çarpardı şu kalbim daha dün Sayfa 1 Muhayyer Bûselik İsmail Baha Sürelsan İndir 1888 Bir düşün böyle mi çarpardı şu kalbim daha dün Sayfa 2 Muhayyer Bûselik İsmail Baha Sürelsan İndir 2929 Çekme zahm-ı dil içün merheme…
Devamı

Muhayyer Kürdi Makamı

18887 Çiğdemler dökülür o saçlarından Sayfa 1 M. Kürdî Yaşar Bedük İndir 18887 Çiğdemler dökülür o saçlarından Sayfa 2 M. Kürdî Yaşar Bedük İndir 18920 Seher yolu gül dağıdır, gönül aşkın budağıdır Sayfa 1 M. Kürdî Sadettin Kaynak İndir 18928 Ne yazık anlamadın kalbimi bir an için olsun Sayfa 1 M. Kürdî Sadettin Kaynak İndir…
Devamı

Müstear Makamı

Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR 108 Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymânede Sayfa 1 Müstear İrfan Doğrusöz İndir 129 Ağlarım ağladığım yâre nümâyân olmaz Sayfa 1 Müstear Zekâî Dede İndir 129 Ağlarım ağladığım yâre nümâyân olmaz Sayfa 2 Müstear Zekâî Dede İndir 475 Anlamak istemedin gözlerimin dilinden Sayfa 1 Müstear Bilge…
Devamı

Maye

3087 Çöktü artık bir perîşanlık hayâlhâneme Sayfa 1 Mâye Yorgo Bacanos İndir 3244 Derd-i aşkın ile zâlim perîşan olmada hâlim Sayfa 1 Mâye Zeki Arif Ataergin İndir 4026 Ey bülbül-i hoş-nağme ser-ağaz Sayfa 1 Mâye Dellalzâde İndir 4482 Firkatin hâlim perîşân etti gel Sayfa 1 Mâye Dede Efendi İndir 6454 Hiç menendin yok senin bir…
Devamı

Mahur Buselik Makamı

7246 Kimseyi dil-teng-i âzâr etme sultanlık budur Sayfa 1 Mâhûr Bûselik Dellalzâde İndir 7246 Kimseyi dil-teng-i âzâr etme sultanlık budur Sayfa 2 Mâhûr Bûselik Dellalzâde İndir 7290 Kûhl-i işve hâk-i pây-i çeşm-i fettânın senin Sayfa 1 Mâhûr Bûselik Zekâî Dede İndir 7472 Mânend-i âh kimse bana hem-nefes değil Sayfa 1 Mâhûr Bûselik Dellalzâde İndir 7472…
Devamı

Mahur Makamı

Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR 19 Acı sonsuz yaralar yüzbini aşkın yüreğim Sayfa 1 Mâhûr Oğuz Şenler İndir 228 Ah ü zâr-ı aşka uymuş kâm-yâb olmuş gönül Sayfa 1 Mâhûr Fehmi Tokay İndir 234 Akdeniz’de parlayan bir incisin Alanya (ALANYA) Sayfa 1 Mâhûr Süleyman Erguner İndir 272 Akşamın kucağında son renkler…
Devamı

Lalegül Makamı

9037 Saçların samur senin Sayfa 1 Lâlegül Fethi Karamahmudoğlu İndir 14992 Ne elem şarkıları çalan sazın telisin Sayfa 1 Lâlegül Rüştü Eriç İndir 15389 Bülbül figân edersin mevsim bahara erdi Sayfa 1 Lâlegül Rüştü Eriç İndir 15389 Bülbül figân edersin mevsim bahara erdi Sayfa 2 Lâlegül Rüştü Eriç İndir 15390 Neden gülden nasîbim yok neden…
Devamı

Karcığar Makamı

Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR 135 Ağlasam ben yaraşır kim bana bülbül dediler Sayfa 1 Karcığar Akın Özkan İndir 178 Ah efendim dinle gel bu nâle vü feryâdımı Sayfa 1 Karcığar Hâfız Yusuf Efendi İndir 227 Ah ü zâre düştüm dostlar n’işleyim (Kerem) Sayfa 1 Karcığar _ İndir 338 Aldın dil-i…
Devamı