Büzürg Makamı

  Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
  1406 Beni cevrin harâb etti Sayfa 1 Büzürg Şâkir Ağa İndir
  1908 Bir gece meclis-i uşşâka nihan Sayfa 1 Büzürg İsmet Ağa İndir
  2556 Bulanlar vaslın imkânın Sayfa 1 Büzürg Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı) İndir
  3445 Dil sana ey meh bendedir Sayfa 1 Büzürg Sâlih Bey İndir
  4140 Ey gülistân-ı letâfet içre kaddin nev-nihâl Sayfa 1 Büzürg Dellalzâde İndir
  4244 Ey servi-kamet nâzik edâsın Sayfa 1 Büzürg Dellalzâde İndir
  4416 Feryâd ederim zülf-i siyehkârın elinden Sayfa 1 Büzürg Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
  10710 Tövbeler ettim ise cürm ü hatâ bir iki üç Sayfa 1 Büzürg Sâdık Ağa İndir
  10710 Tövbeler ettim ise cürm ü hatâ bir iki üç Sayfa 2 Büzürg Sâdık Ağa İndir

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.