Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
1406 Beni cevrin harâb etti Sayfa 1 Büzürg Şâkir Ağa İndir
1908 Bir gece meclis-i uşşâka nihan Sayfa 1 Büzürg İsmet Ağa İndir
2556 Bulanlar vaslın imkânın Sayfa 1 Büzürg Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı) İndir
3445 Dil sana ey meh bendedir Sayfa 1 Büzürg Sâlih Bey İndir
4140 Ey gülistân-ı letâfet içre kaddin nev-nihâl Sayfa 1 Büzürg Dellalzâde İndir
4244 Ey servi-kamet nâzik edâsın Sayfa 1 Büzürg Dellalzâde İndir
4416 Feryâd ederim zülf-i siyehkârın elinden Sayfa 1 Büzürg Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
10710 Tövbeler ettim ise cürm ü hatâ bir iki üç Sayfa 1 Büzürg Sâdık Ağa İndir
10710 Tövbeler ettim ise cürm ü hatâ bir iki üç Sayfa 2 Büzürg Sâdık Ağa İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.