Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Makam: Bestekâr: İNDİR
336 Aldın aklım ey meh-veş Sayfa 1 Bûselik Rif’at Bey İndir
417 Aman cânâ beni şâd et Sayfa 1 Bûselik Fehmi Tokay İndir
749 Aşkınla yanan kalbimi bilmez gibi durma Sayfa 1 Bûselik Fehmi Tokay İndir
989 Bahara indi melekler Sayfa 1 Bûselik Selâhattin İçli İndir
989 Bahara indi melekler Sayfa 2 Bûselik Selâhattin İçli İndir
1176 Bana bir aşk masalından şarkılar söyle Sayfa 1 Bûselik Erol Sayan İndir
1205 Bana ol şûh gör n’eyledi Sayfa 1 Bûselik Dellalzâde İndir
1339 Benden ayrı düştün artık bir teselli bulamazsın Sayfa 1 Bûselik Fehmi Tokay İndir
1344 Bendene her bâr efendim yâr olur sandım seni Sayfa 1 Bûselik Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
1344 Bendene her bâr efendim yâr olur sandım seni Sayfa 2 Bûselik Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
1350 Benden uzaklaşınca bak nasıl soldu yüzün Sayfa 1 Bûselik Halûk Recâî İndir
1419 Beni ihmâl bana isyân beni giryân et Sayfa 1 Bûselik İsmail Baha Sürelsan İndir
1447 Benim için hiç farketmez Sayfa 1 Bûselik İsmail Demirkıran İndir
1447 Benim için hiç farketmez Sayfa 2 Bûselik İsmail Demirkıran İndir
1675 Bilmem bu gönülle ben nasıl yaşayacağım Sayfa 1 Bûselik Hüseyin Sâdettin Arel İndir
1764 Bir ak duvak bir dal çiçek Sayfa 1 Bûselik Fethi Karamahmudoğlu İndir
1767 Bir akşam son defa seni görmeden Sayfa 1 Bûselik Mustafa Seyran İndir
2095 Bir kadın var bu şehirde Sayfa 1 Bûselik Selâhattin İçli İndir
2095 Bir kadın var bu şehirde Sayfa 2 Bûselik Selâhattin İçli İndir
2136 Bir lâhza bile benden uzak kalma yakın gel Sayfa 1 Bûselik Fehmi Tokay İndir
2170 Bir misli var mı kıl beyân Sayfa 1 Bûselik Şâkir Ağa İndir
2222 Bir pür-cefâ hoş dilberdir Sayfa 1 Bûselik Sultan III.Selim (İlhâmî) İndir
2255 Bir sitemin zehriyle içimden yaralandım Sayfa 1 Bûselik Dürrî Tûran İndir
2301 Bir tek gececik yârim ile başbaşa kalsam Sayfa 1 Bûselik Ali Ulvi Baradan İndir
2442 Boş kalbimi bir hâtıranın gölgesi bekler Sayfa 1 Bûselik Suphi Ziyâ Özbekkan İndir
2535 Bu hâlin ne anlam taşır bilemem Sayfa 1 Bûselik Suphi İdrisoğlu İndir
2593 Bunu inkâr etmez bir ferd Sayfa 1 Bûselik İsmet Ağa İndir
2601 Bûseler vâd eylemiştin âşık-ı hayrânına Sayfa 1 Bûselik Ferit Sıdal İndir
2601 Bûseler vâd eylemiştin âşık-ı hayrânına Sayfa 2 Bûselik Ferit Sıdal İndir
2782 Cân ü dilde aşkı mihmân eyleyen Sayfa 1 Bûselik Hüseyin Sâdettin Arel İndir
2782 Cân ü dilde aşkı mihmân eyleyen Sayfa 2 Bûselik Hüseyin Sâdettin Arel İndir
3205 Dehr olmada bu sûr ile ma’mûr-ı meserret Sayfa 1 Bûselik Dede Efendi İndir
3209 Deli gönlüm mutlaka sevecek birisini Sayfa 1 Bûselik Akın Özkan İndir
3235 Denizlerin ötesinden ne kaldı beklediğin Sayfa 1 Bûselik İsmail Baha Sürelsan İndir
3356 Dil-bestenim meshûrunum Sayfa 1 Bûselik Vecdi Seyhun İndir
3446 Dil sana şimdi bendedir Sayfa 1 Bûselik Tanbûri İzak Efendi İndir
3524 Dost bezmini olsun dileriz her gece vâkî Sayfa 1 Bûselik Erdinç Çelikkol İndir
3627 Dün gece bir bezm-i meyde âh edip anmış beni Sayfa 1 Bûselik Şerif İçli İndir
3637 Dün gece sende ben derdmende Sayfa 1 Bûselik Şâkir Ağa İndir
3818 Elem dolu gözlerinde mânâlı bir hüzün var (YEŞİL GÖZLER) Sayfa 1 Bûselik Erol Sayan İndir
3841 Ellerin hanımeli Sayfa 1 Bûselik Fethi Karamahmudoğlu İndir
3890 Enîs ü hem-demim âh-ı mihendir Sayfa 1 Bûselik Rif’at Bey İndir
3963 Etti eser aşk cânıma Sayfa 1 Bûselik Erol Sayan İndir
3963 Etti eser aşk cânıma Sayfa 2 Bûselik Erol Sayan İndir
4065 Ey dilber-i hüsn-i âfet Sayfa 1 Bûselik Şâkir Ağa İndir
4065 Ey dilber-i hüsn-i âfet Sayfa 2 Bûselik Şâkir Ağa İndir
4073 Ey ezelden ebede târihi şanlı yurdum (YURT GÜZELLEMESİ) Sayfa 1 Bûselik Akın Özkan İndir
4073 Ey ezelden ebede târihi şanlı yurdum (YURT GÜZELLEMESİ) Sayfa 2 Bûselik Akın Özkan İndir
4120 Ey gözleri lâciverd bak bir lâhza bu yana Sayfa 1 Bûselik Hüseyin Sâdettin Arel İndir
4405 Felek beni kul eyledi yaktı yıktı kül eyledi Sayfa 1 Bûselik İsmail Demirkıran İndir
4566 Geceleyin bir ses böler uykumu Sayfa 1 Bûselik Şekip Ayhan Özışık İndir
4624 Geçti bahar hazan erdi bu yerde Sayfa 1 Bûselik Fehmi Tokay İndir
4671 Gel bir daha candan sevelim aldanalım gel Sayfa 1 Bûselik Vefik Ataç İndir
4676 Gel bir kerre daha yine gönlüme tahtını kur Sayfa 1 Bûselik Necdet Varol İndir
4676 Gel bir kerre daha yine gönlüme tahtını kur Sayfa 2 Bûselik Necdet Varol İndir
4955 Gittin Ada’nın her şeyi her zevki de gitti Sayfa 1 Bûselik Yücel Aşan İndir
5219 Gönül harareti sönmez şarab-ı kevserle Sayfa 1 Bûselik Şükrü Şenozan İndir
5219 Gönül harareti sönmez şarab-ı kevserle Sayfa 2 Bûselik Şükrü Şenozan İndir
5250 Gönül o turra-i müşkîn-kemende düşmüştür Sayfa 1 Bûselik Yahyâ Nazîm Efendi İndir
5250 Gönül o turra-i müşkîn-kemende düşmüştür Sayfa 2 Bûselik Yahyâ Nazîm Efendi İndir
5508 Gözümde özleyiş gönlümde acı Sayfa 1 Bûselik Selâhattin İnal İndir
5623 Güle sor bülbüle sor hâlimi hicrânımı dinle Sayfa 1 Bûselik İsmail Baha Sürelsan İndir
5736 Gül yüzüne hasretim cânımın cânânısın sen Sayfa 1 Bûselik Fehmi Tokay İndir
5757 Günaydın güzeller güzeli Sayfa 1 Bûselik Sâdun Aksüt İndir
5884 Güzel olmaya güzel güzelsin diyemem ki Sayfa 1 Bûselik Şekip Ayhan Özışık İndir
5936 Hâlâ bilmem ne renkti o gözlerin Sayfa 1 Bûselik Mutlu Torun İndir
5936 Hâlâ bilmem ne renkti o gözlerin Sayfa 2 Bûselik Mutlu Torun İndir
6007 Harmana gel harmana Sayfa 1 Bûselik İclâl Ataç İndir
6272 Her gördüğü periye gönül müptelâ olur Sayfa 1 Bûselik Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi) İndir
6272 Her gördüğü periye gönül müptelâ olur Sayfa 2 Bûselik Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi) İndir
6478 Hoş ola bu nev-bahar ey gül sana Sayfa 1 Bûselik Serkis Nurlıyan (Şâir) İndir
6500 Hülyâlı bahar gelse de kırlarda gezinsek Sayfa 1 Bûselik Alâeddin Yavaşça İndir
6558 Iztırâbın sonu yok sanma bu âlem de geçer Sayfa 1 Bûselik Cinuçen Tanrıkorur İndir
6558 Iztırâbın sonu yok sanma bu âlem de geçer Sayfa 2 Bûselik Cinuçen Tanrıkorur İndir
6571 İçimde bir duygu seninle sensiz gibi Sayfa 1 Bûselik Selâhattin İçli İndir
6571 İçimde bir duygu seninle sensiz gibi Sayfa 2 Bûselik Selâhattin İçli İndir
6634 İki kızımız olsa güzelim cümle âlem duyası Sayfa 1 Bûselik Erol Sayan İndir
6860 Kâinât-ı ufk-ı ümmîd de serap Sayfa 1 Bûselik Halûk Recâî İndir
6880 Kalbe hicran girmeden gel (BİTTİ SABRIM) Sayfa 1 Bûselik Erdinç Çelikkol İndir
6933 Kalbin ateş kesilir bir mecnûna dönerdin Sayfa 1 Bûselik Yücel Aşan İndir
6933 Kalbin ateş kesilir bir mecnûna dönerdin Sayfa 2 Bûselik Yücel Aşan İndir
7124 Keremkânı efendim gel gül yüze Sayfa 1 Bûselik Tanbûri Mustafa Çavuş İndir
7357 Lâleler her yıl açar bak mest-i nâz hep uykuda Sayfa 1 Bûselik Teoman Alpay İndir
7430 Mâhitabda (gördüm/buldum) yâri Sayfa 1 Bûselik Tanbûri Mustafa Çavuş İndir
8100 Ne zaman başlar bilinmez hangi saat hangi mekân Sayfa 1 Bûselik Selâhattin İçli İndir
8100 Ne zaman başlar bilinmez hangi saat hangi mekân Sayfa 2 Bûselik Selâhattin İçli İndir
8101 Ne zaman bilmiyorum müddet-i hicrân bitecek Sayfa 1 Bûselik Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde) İndir
8273 Neyin kaldı dışımda kime neyin var senin Sayfa 1 Bûselik Ferit Sıdal İndir
8319 Niçin nâlendesin böyle gönül derdin nedir söyle Sayfa 1 Bûselik Emin Akan İndir
8348 Niyâz-nağme-i dil yâre bî-zebân okunur Sayfa 1 Bûselik Recep Çelebi (Çömlekçizâde) İndir
8375 O bakışlar yine öldürmeğe sevdâ okudur Sayfa 1 Bûselik Fethi Karamahmudoğlu İndir
8420 Oh ne âlâ bak bu akşam çifte benli yâr gelir Sayfa 1 Bûselik Erdinç Çelikkol İndir
8453 Olduk yine bu şevk ile mesrûr-ı meserret Sayfa 1 Bûselik Dede Efendi İndir
8498 Olsamdı ben semâ olsandı sen hevâ Sayfa 1 Bûselik Şekip Ayhan Özışık İndir
8576 Öğrenirsen sen de bir gün sevmek aldanmak nedir Sayfa 1 Bûselik Cevdet Çağla İndir
8596 Ömrüm tükenir kahrolurum böylece her an Sayfa 1 Bûselik Ali Ulvi Baradan İndir
8609 Ömrümün güzel çağı içimdeki bin heves Sayfa 1 Bûselik Emin Ongan İndir
8618 Ömrümüzün son demi sonbaharıdır artık Sayfa 1 Bûselik Güngör Önder İndir
8638 Ömür verir senin sesin yüzün biraz gülümsesin Sayfa 1 Bûselik Erdinç Çelikkol İndir
8638 Ömür verir senin sesin yüzün biraz gülümsesin Sayfa 2 Bûselik Erdinç Çelikkol İndir
8965 Rüzgâr kırdı dalımı ellerin günâhı ne Sayfa 1 Bûselik Selâhattin Erköse İndir
8965 Rüzgâr kırdı dalımı ellerin günâhı ne Sayfa 2 Bûselik Selâhattin Erköse İndir
9030 Saçlarıma ak düştü sana ad bulamadım Sayfa 1 Bûselik Sadettin Kaynak İndir
9265 Sazımın teline bir haller oldu Sayfa 1 Bûselik Yücel Aşan İndir
9279 Seher vaktinde bülbüller coşup Allah’ı zikreyler Sayfa 1 Bûselik Zeki Altun (Hâfız) İndir
9303 Sen bakardın penceremden yollara Sayfa 1 Bûselik Amir Ateş İndir
9339 Sen de gözden çıkarıp el gibi tuttun mu beni Sayfa 1 Bûselik Cinuçen Tanrıkorur İndir
9339 Sen de gözden çıkarıp el gibi tuttun mu beni Sayfa 2 Bûselik Cinuçen Tanrıkorur İndir
9497 Seni bir an görüvermek bana hicran oluyor Sayfa 1 Bûselik Halûk Recâî İndir
9771 Sevdâsı hayâlgâhıma bir ok gibi battı Sayfa 1 Bûselik Cinuçen Tanrıkorur İndir
9897 Sevgi kalpten kalbe gezer Sayfa 1 Bûselik Mahmut Oğul İndir
10031 Sıyırıp kınından gümüş palanı Sayfa 1 Bûselik Cevdet Çağla İndir
10035 Sîne hicrânınla âteş dağıdır Sayfa 1 Bûselik Rif’at Bey İndir
10078 Siyah lâledir zenci çocuk Sayfa 1 Bûselik Sâdun Aksüt İndir
10115 Son şarkı bu ağlatır acı bir bestesi var Sayfa 1 Bûselik Yavuz Özüstün İndir
10115 Son şarkı bu ağlatır acı bir bestesi var Sayfa 2 Bûselik Yavuz Özüstün İndir
10276 Sûr-i âlî (şâhî) eyledi âlâmı tay Sayfa 1 Bûselik Dede Efendi İndir
10276 Sûr-i âlî (şâhî) eyledi âlâmı tay Sayfa 2 Bûselik Dede Efendi İndir
10276 Sûr-i âlî (şâhî) eyledi âlâmı tay Sayfa 3 Bûselik Dede Efendi İndir
10276 Sûr-i âlî (şâhî) eyledi âlâmı tay Sayfa 4 Bûselik Dede Efendi İndir
10276 Sûr-i âlî (şâhî) eyledi âlâmı tay Sayfa 5 Bûselik Dede Efendi İndir
10287 Sustukça semâ kalbime hicrânı fısıldar Sayfa 1 Bûselik Ahmet Hatipoğlu İndir
10312 Sünbülî sünbülî sünbülî siyeh Sayfa 1 Bûselik Şeştârî Murat Ağa İndir
10312 Sünbülî sünbülî sünbülî siyeh Sayfa 2 Bûselik Şeştârî Murat Ağa İndir
10313 Sünbülistan etmiş etrâfı fesi Sayfa 1 Bûselik Şâkir Ağa İndir
10505 Şu mâhitâbı seyret ne rûhânî (Mehtâbiye) Sayfa 1 Bûselik Mehmet Baha Pars İndir
10505 Şu mâhitâbı seyret ne rûhânî (Mehtâbiye) Sayfa 2 Bûselik Mehmet Baha Pars İndir
10529 Şüphe ile bakma dostum Sayfa 1 Bûselik Zeki Altun (Hâfız) İndir
10697 Titreyen dudaklar buruşuk yüzler Sayfa 1 Bûselik Bilge Özgen İndir
11035 Yağmur damlacıkları çalarken penceremi Sayfa 1 Bûselik Mahmut Oğul İndir
11035 Yağmur damlacıkları çalarken penceremi Sayfa 2 Bûselik Mahmut Oğul İndir
11085 Yalandır doğuştan sarhoş olduğum Sayfa 1 Bûselik Münir Nûrettin Selçuk İndir
11217 Yaş dök ki gönül eski safâ eski bahar yok Sayfa 1 Bûselik Akın Özkan İndir
11354 Yıllar geçiyor hâlâ bu ıztırâb dinmedi Sayfa 1 Bûselik Râkım Elkutlu İndir
11535 Gurbet âdemden kara (YOLCU İLE ARABACI ) Sayfa 1 Bûselik Erol Sayan İndir
11535 Gurbet âdemden kara (YOLCU İLE ARABACI ) Sayfa 2 Bûselik Erol Sayan İndir
11616 Yüzünde bir çizgi saçında bir ak görünce Sayfa 1 Bûselik Necdet Tokatlıoğlu İndir
11644 Zaman olur gönül susar (ZAMAN OLUR) Sayfa 1 Bûselik Selâhattin İçli İndir
11644 Zaman olur gönül susar (ZAMAN OLUR) Sayfa 2 Bûselik Selâhattin İçli İndir
11704 Zîver-i lâl-i lebi hûbân olurken dâmeni Sayfa 1 Bûselik Muâllim İsmail Hakkı Bey İndir
11725 Zülfündedir benim baht-ı siyâhım Sayfa 1 Bûselik Dede Efendi İndir
11743 Bir cennet gibiyse yalan dünyâmız Sayfa 1 Bûselik Akın Özkan İndir
11743 Bir cennet gibiyse yalan dünyâmız Sayfa 2 Bûselik Akın Özkan İndir
11786 Aczi idrâk etmeyen benlik güder bulmaz felâh Sayfa 1 Bûselik Cinuçen Tanrıkorur İndir
11786 Aczi idrâk etmeyen benlik güder bulmaz felâh Sayfa 2 Bûselik Cinuçen Tanrıkorur İndir
11787 Hangi sözlerle ninem gönlünü açmışsa bana Sayfa 1 Bûselik Cinuçen Tanrıkorur İndir
11788 Mehlika Sultana aşık yedi genç… Sayfa 1 Bûselik Cinuçen Tanrıkorur İndir
11788 Mehlika Sultana aşık yedi genç… Sayfa 2 Bûselik Cinuçen Tanrıkorur İndir
11788 Mehlika Sultana aşık yedi genç… Sayfa 3 Bûselik Cinuçen Tanrıkorur İndir
11788 Mehlika Sultana aşık yedi genç… Sayfa 4 Bûselik Cinuçen Tanrıkorur İndir
11789 Susmasın gülşen-i can bülbülü feryâd etsin Sayfa 1 Bûselik Cinuçen Tanrıkorur İndir
11789 Susmasın gülşen-i can bülbülü feryâd etsin Sayfa 2 Bûselik Cinuçen Tanrıkorur İndir
11848 Hayrân gönül bir çift göze Sayfa 1 Bûselik Erdinç Çelikkol İndir
11849 Hem tadımlık hem doyumluk gül yanaklar bûselik Sayfa 1 Bûselik Fethi Karamahmudoğlu İndir
11850 Ne kadar çok özledim bilmem ki neredesin Sayfa 1 Bûselik Râif Somer İndir
11850 Ne kadar çok özledim bilmem ki neredesin Sayfa 2 Bûselik Râif Somer İndir
11989 Aşkın hudûdunu aştı murâdım Sayfa 1 Bûselik Alâeddin Yavaşça İndir
11989 Aşkın hudûdunu aştı murâdım Sayfa 2 Bûselik Alâeddin Yavaşça İndir
11989 Aşkın hudûdunu aştı murâdım Sayfa 3 Bûselik Alâeddin Yavaşça İndir
11990 Bir rüzgâr ver tanrım bulutlar dönsün Sayfa 1 Bûselik İsmail Demirkıran İndir
11990 Bir rüzgâr ver tanrım bulutlar dönsün Sayfa 2 Bûselik İsmail Demirkıran İndir
11991 Gizli olan aşkımız artık dillere düştü Sayfa 1 Bûselik İsmail Demirkıran İndir
11991 Gizli olan aşkımız artık dillere düştü Sayfa 2 Bûselik İsmail Demirkıran İndir
11992 Öyle güzel bakıyorsun yüreğimden yakıyorsun Sayfa 1 Bûselik Hüseyin Erbay İndir
11992 Öyle güzel bakıyorsun yüreğimden yakıyorsun Sayfa 2 Bûselik Hüseyin Erbay İndir
12047 Yeter ki sen umut ver yıllarca hep beklerim Sayfa 1 Bûselik Ömür Gençel İndir
12164 Kalbimdesin nakış nakış aklım aldı o hoş bakış Sayfa 1 Bûselik Mediha Şen Sancakoğlu İndir
12164 Kalbimdesin nakış nakış aklım aldı o hoş bakış Sayfa 2 Bûselik Mediha Şen Sancakoğlu İndir
12272 Her şey yarım kaldı her şey yüzüstü Sayfa 1 Bûselik Burhan Durucu İndir
12272 Her şey yarım kaldı her şey yüzüstü Sayfa 2 Bûselik Burhan Durucu İndir
12273 Seni seven şu kalbimi yakıp yıkıp gitme güzel Sayfa 1 Bûselik Fâruk Şâhin İndir
12273 Seni seven şu kalbimi yakıp yıkıp gitme güzel Sayfa 2 Bûselik Fâruk Şâhin İndir
12309 Çapkınca bir gülüverdi Sayfa 1 Bûselik Kâsım İnaltekin İndir
12309 Çapkınca bir gülüverdi Sayfa 2 Bûselik Kâsım İnaltekin İndir
12310 Çıkmazları yol zannedip ordan daldım Sayfa 1 Bûselik Rüştü Eriç İndir
12310 Çıkmazları yol zannedip ordan daldım Sayfa 2 Bûselik Rüştü Eriç İndir
12402 Gülüşün güneş gelişin bahar Sayfa 1 Bûselik Fethi Karamahmudoğlu İndir
12429 Bayram olur her günüm bana güldüğün zaman Sayfa 1 Bûselik Suphi İdrisoğlu İndir
12429 Bayram olur her günüm bana güldüğün zaman Sayfa 2 Bûselik Suphi İdrisoğlu İndir
12430 Unutmadım seni ben geleceksin değil mi Sayfa 1 Bûselik Suphi İdrisoğlu İndir
12430 Unutmadım seni ben geleceksin değil mi Sayfa 2 Bûselik Suphi İdrisoğlu İndir
12459 Karınca çok çalışır gün boyu hep yarışır Sayfa 1 Bûselik Hasan Soysal İndir
12461 Tik tak tik tak bitmiyor tik takları Sayfa 1 Bûselik Vedat Özdemir İndir
12469 Bir topum var lastikten Sayfa 1 Bûselik Hasan Esen İndir
12479 Benimle baharsın benimle hazan Sayfa 1 Bûselik Fethi Karamahmudoğlu İndir
12479 Benimle baharsın benimle hazan Sayfa 2 Bûselik Fethi Karamahmudoğlu İndir
12480 Ey sevgilim devrân olur sevgim hazan isyân olur Sayfa 1 Bûselik Erdinç Çelikkol İndir
12481 Her nefeste dudağımda senin ismin Sayfa 1 Bûselik Suphi İdrisoğlu İndir
12481 Her nefeste dudağımda senin ismin Sayfa 2 Bûselik Suphi İdrisoğlu İndir
12482 Yaşayamam sevgilim ben senden ayrı Sayfa 1 Bûselik Mediha Şen Sancakoğlu İndir
12482 Yaşayamam sevgilim ben senden ayrı Sayfa 2 Bûselik Mediha Şen Sancakoğlu İndir
12601 Bâzen denizlerin kırışıksız morundayım Sayfa 1 Bûselik Erdinç Çelikkol İndir
12602 Bütün kış ufuklara açarken penceremi Sayfa 1 Bûselik Mümin Salman İndir
12603 Kâinatı kucaklayan biri vardır Yunus derler Sayfa 1 Bûselik Alâeddin Pakyüz İndir
12603 Kâinatı kucaklayan biri vardır Yunus derler Sayfa 2 Bûselik Alâeddin Pakyüz İndir
12651 Bu şarkı hâtıram olsun bu aşka Sayfa 1 Bûselik Seyfi Güldağı İndir
12759 Mumlarla süslenmiş pasta ikram için bekler dosta Sayfa 1 Bûselik Fethi Karamahmudoğlu İndir
12810 Bir geceden bir geceye sevdâ erişti niceye Sayfa 1 Bûselik Selâhattin İçli İndir
12810 Bir geceden bir geceye sevdâ erişti niceye Sayfa 2 Bûselik Selâhattin İçli İndir
12880 Aşk bir yalan değil de ne sev bir kere sen de dene Sayfa 1 Bûselik İsmail Demirkıran İndir
12880 Aşk bir yalan değil de ne sev bir kere sen de dene Sayfa 2 Bûselik İsmail Demirkıran İndir
12923 Bir dilbere âşığım elâ gözlü sürmeli Sayfa 1 Bûselik Seyfi Güldağı İndir
13148 Gök mâvi dağlar yeşil cennet ülkem Türkiye’m Sayfa 1 Bûselik Kudret Güner İndir
13278 Ayrılıkta bu sır nedir Sayfa 1 Bûselik Selâhattin İçli İndir
13278 Ayrılıkta bu sır nedir Sayfa 2 Bûselik Selâhattin İçli İndir
13615 Seni ilk gördüğüm o günden beri Sayfa 1 Bûselik Raif Somer İndir
13615 Seni ilk gördüğüm o günden beri Sayfa 2 Bûselik Raif Somer İndir
13672 Küçük bir bebektim büyüttün beni Sayfa 1 Bûselik Suphi İdrisoğlu İndir
13695 Kulak verin seslere Sayfa 1 Bûselik Selâhattin İçli İndir
13695 Kulak verin seslere Sayfa 2 Bûselik Selâhattin İçli İndir
13897 Birkaç sarı çiçekle gözlerin doldu Sayfa 1 Bûselik Fethi Karamahmudoğlu İndir
13897 Birkaç sarı çiçekle gözlerin doldu Sayfa 2 Bûselik Fethi Karamahmudoğlu İndir
13898 Durup durup ayrılıktan söz etme Sayfa 1 Bûselik İsmail Demirkıran İndir
13899 En mutlu zamanımdan can kopardın canımdan Sayfa 1 Bûselik Alâeddin Şensoy İndir
13899 En mutlu zamanımdan can kopardın canımdan Sayfa 2 Bûselik Alâeddin Şensoy İndir
13900 Gidiyorsun demek ki sana henüz doymadan Sayfa 1 Bûselik Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş İndir
13902 Gözler gece karanlığı kaşlar hilâl aydınlığı Sayfa 1 Bûselik Alâeddin Şensoy İndir
13902 Gözler gece karanlığı kaşlar hilâl aydınlığı Sayfa 2 Bûselik Alâeddin Şensoy İndir
13903 Ne şekersin bilirim konarsın daldan dala Sayfa 1 Bûselik İsmail Demirkıran İndir
13903 Ne şekersin bilirim konarsın daldan dala Sayfa 2 Bûselik İsmail Demirkıran İndir
13904 Yıllar yılı bakışırız seninle gel dedin de gelmedim mi güzelim Sayfa 1 Bûselik Tahir Sıral İndir
13904 Yıllar yılı bakışırız seninle gel dedin de gelmedim mi güzelim Sayfa 2 Bûselik Tahir Sıral İndir
14076 Bizi insan eden sensin Sayfa 1 Bûselik Cinuçen Tanrıkorur İndir
14115 Çalap âdem cismini topraktan vâr eyledi Sayfa 1 Bûselik Selâhattin İçli İndir
14768 Sevgim bitti mi sandın çıkmadın ki hülyâmdan Sayfa 1 Bûselik Arif Sami Toker İndir
14768 Sevgim bitti mi sandın çıkmadın ki hülyâmdan Sayfa 2 Bûselik Arif Sami Toker İndir
14879 Aşkın adı önce şaka başlar gözde baka baka Sayfa 1 Bûselik Amir Ateş İndir
14880 Bir bayram humârı sundu hayâlim Sayfa 1 Bûselik Yılmaz Yüksel İndir
14880 Bir bayram humârı sundu hayâlim Sayfa 2 Bûselik Yılmaz Yüksel İndir
14881 Değişir bir gûne kalmaz bu sitemkâr bakışın Sayfa 1 Bûselik A.Gâni Takmaz İndir
14881 Değişir bir gûne kalmaz bu sitemkâr bakışın Sayfa 2 Bûselik A.Gâni Takmaz İndir
14882 Gelirim der gelemezsin gülerim der gülemezsin Sayfa 1 Bûselik Mediha Şen Sancakoğlu İndir
14883 Saçına güllerden taçlar ördüğüm Sayfa 1 Bûselik Faruk Şâhin İndir
14884 Sitem etme bir tanem gülşenler soldu diye Sayfa 1 Bûselik Erdinç Çelikkol İndir
14884 Sitem etme bir tanem gülşenler soldu diye Sayfa 2 Bûselik Erdinç Çelikkol İndir
15221 Geçip giden o ilkbahar nerede Sayfa 1 Bûselik Yücel Aşan İndir
15222 İki kalpten bir kalp olduk sevgimizi bölemezsin Sayfa 1 Bûselik Erdinç Çelikkol İndir
15222 İki kalpten bir kalp olduk sevgimizi bölemezsin Sayfa 2 Bûselik Erdinç Çelikkol İndir
15223 İlkbahar güz oldu artık Sayfa 1 Bûselik İsmâil Acar İndir
15224 Mecnun gibi seven var mı Sayfa 1 Bûselik Erdinç Çelikkol İndir
15225 Öyle güzelsin ki târif edemem Sayfa 1 Bûselik İsmâil Demirkıran İndir
15225 Öyle güzelsin ki târif edemem Sayfa 2 Bûselik İsmâil Demirkıran İndir
15226 Sevdâ denen alev rûhu bir sarsın Sayfa 1 Bûselik Amir Ateş İndir
15606 Dinmiş denizin şarkısı rüzgâr uyumakta Sayfa 1 Bûselik Fâruk Şâhin İndir
15606 Dinmiş denizin şarkısı rüzgâr uyumakta Sayfa 2 Bûselik Fâruk Şâhin İndir
15704 Anılardan köşe bucak kaçmakla kurtulurum sanma sakın mâziden Sayfa 1 Bûselik Ziyâ Taşkent İndir
15704 Anılardan köşe bucak kaçmakla kurtulurum sanma sakın mâziden Sayfa 2 Bûselik Ziyâ Taşkent İndir
15755 Aklına geldi mi düşündün mü hiç Sayfa 1 Bûselik Uzman Sağlık İndir
15759 Bakmayıp haline sevdaya dalan kim güzelim Sayfa 1 Bûselik Uzman Sağlık İndir
15823 Bir zamanlar ben de sevdim hep kapandım dizlere Sayfa 1 Bûselik Kâni Karaca İndir
15823 Bir zamanlar ben de sevdim hep kapandım dizlere Sayfa 2 Bûselik Kâni Karaca İndir
15951 Gül yerin acep neden gülizâr oldu bu dem Sayfa 1 Bûselik Ahmet Uzel İndir
16054 Taştı rahmet deryâsı gark oldu cümle âsî Sayfa 1 Bûselik _ İndir
16512 Bir perî-rûyin olup âvâresi Sayfa 1 Bûselik Hamparsum Limoncuyan İndir
16512 Bir perî-rûyin olup âvâresi Sayfa 2 Bûselik Hamparsum Limoncuyan İndir
16525 Bahçeler yaprakla dolmuş sonbaharın cilvesi Sayfa 1 Bûselik Zeki Atkoşar İndir
16526 Bir bakış bir gülümseme tutulursun bir güzele Sayfa 1 Bûselik Erol Bingöl İndir
16526 Bir bakış bir gülümseme tutulursun bir güzele Sayfa 2 Bûselik Erol Bingöl İndir
16527 Damla damla süzüldü hüzün yanağa düştü (HÜZÜN) Sayfa 1 Bûselik Fethi Karamahmudoğlu İndir
16528 Dîvane mi kalbim yine bir hoş bu bahar Sayfa 1 Bûselik Mediha Şen Sancakoğlu İndir
16529 Samsun’dan bir ışık vatana Samsun’dan ilk adım Sayfa 1 Bûselik Selâhattin İçli İndir
16529 Samsun’dan bir ışık vatana Samsun’dan ilk adım Sayfa 2 Bûselik Selâhattin İçli İndir
16530 Şahlanan atının üstünde ATA’M Sayfa 1 Bûselik İsmail Hakkı Özbilgin İndir
16530 Şahlanan atının üstünde ATA’M Sayfa 2 Bûselik İsmail Hakkı Özbilgin İndir
16597 Başımızda sevdâ yeli eserken geleceksen geç kalmadan gel güzel Sayfa 1 Bûselik Necip Altın İndir
16597 Başımızda sevdâ yeli eserken geleceksen geç kalmadan gel güzel Sayfa 2 Bûselik Necip Altın İndir
16610 Seher vakti esen yeller bana seni hatırlatır Sayfa 1 Bûselik Rıdvan Tandoğan İndir
16610 Seher vakti esen yeller bana seni hatırlatır Sayfa 2 Bûselik Rıdvan Tandoğan İndir
16618 Seni dinlerken silinir içimdeki gamlar Sayfa 1 Bûselik Alâeddin Yavaşça İndir
16618 Seni dinlerken silinir içimdeki gamlar Sayfa 2 Bûselik Alâeddin Yavaşça İndir
16878 Kuşların bulut bulut döndükleri bir akşam mahzun bakışlarını ıssız yollara çevir Sayfa 1 Bûselik Faruk Şâhin İndir
16878 Kuşların bulut bulut döndükleri bir akşam mahzun bakışlarını ıssız yollara çevir Sayfa 2 Bûselik Faruk Şâhin İndir
16879 Açılacak güller baharı bekler gönlüm işte bahar ne bekliyorsun Sayfa 1 Bûselik Engin Çır İndir
16879 Açılacak güller baharı bekler gönlüm işte bahar ne bekliyorsun Sayfa 2 Bûselik Engin Çır İndir
16914 Yollar uzun gönlümde hasret buram buram seni özlerim Sayfa 1 Bûselik Süleyman Girişit İndir
17008 Gözlerinle öptün beni sevdâladın yüreğimi Sayfa 1 Bûselik İsmâil Akçapınar İndir
17009 Göz değdi sevgilim göz değdi bize Sayfa 1 Bûselik İsmâil Akçapınar İndir
17009 Göz değdi sevgilim göz değdi bize Sayfa 2 Bûselik İsmâil Akçapınar İndir
17013 Şimdi hazan çağıdır kırlarda gezme güzel Sayfa 1 Bûselik Arsin Ali Atlı İndir
17054 Şiir de şarkı da saz da güzeldir öyle bir güzel ki gönül dayanmaz Sayfa 1 Bûselik İsmâil Demirkıran İndir
17054 Şiir de şarkı da saz da güzeldir öyle bir güzel ki gönül dayanmaz Sayfa 2 Bûselik İsmâil Demirkıran İndir
17055 Mâzide yaşanan mutlu günleri yok sayıp yeniden nasıl seversin Sayfa 1 Bûselik İsmâil Demirkıran İndir
17055 Mâzide yaşanan mutlu günleri yok sayıp yeniden nasıl seversin Sayfa 2 Bûselik İsmâil Demirkıran İndir
17091 Her gece yatağımda uykusuz bir o yana bir bu yana dönüp durdum Sayfa 1 Bûselik Fethi Karamahmudoğlu İndir
17091 Her gece yatağımda uykusuz bir o yana bir bu yana dönüp durdum Sayfa 2 Bûselik Fethi Karamahmudoğlu İndir
17206 Çehrendeki tılsımda bahar lezzeti gördüm Sayfa 1 Bûselik Yılmaz Karakoyunlu İndir
17252 Bahar gibi yaz gibi sevgilide naz gibi Sayfa 1 Bûselik Sadettin Çevik İndir
17469 Tek sen benim ol da kalbim senin olsun Sayfa 1 Bûselik Rüştü Eriç İndir
17539 Bir iki üç haydi koşun çocuklar Sayfa 1 Bûselik Fethi Karamahmudoğlu İndir
17539 Bir iki üç haydi koşun çocuklar Sayfa 2 Bûselik Fethi Karamahmudoğlu İndir
17581 Şu yârin tavrını ne hayra yorsam Sayfa 1 Bûselik Amir Ateş İndir
17739 İçimde tül tül uçarken sen ey sihirli kadın Sayfa 1 Bûselik Akın Özkan İndir
17739 İçimde tül tül uçarken sen ey sihirli kadın Sayfa 2 Bûselik Akın Özkan İndir
17772 Dağda kırda bahçelerde yaprakları ak papatyam Sayfa 1 Bûselik Sâdettın Çevik İndir
17785 Gönül enginliğimde kabardıkça sularım Sayfa 1 Bûselik Suphi İdrisoğlu İndir
17809 İsyân etti suskun gönül dile geldi dil perişân Sayfa 1 Bûselik Suphi İdrisoğlu İndir
17893 Gözlerin bir çift güneştir gül dudaklar bilmece Sayfa 1 Bûselik Erdinç Çelikkol İndir
17982 Alnımız ak gönlümüz tok gözümüz pektir bizim Sayfa 1 Bûselik Akın Özkan İndir
18045 Bırak merhem saran dostum yaram merhemle bağdaşmaz Sayfa 1 Bûselik Metin Everes İndir
18045 Bırak merhem saran dostum yaram merhemle bağdaşmaz Sayfa 2 Bûselik Metin Everes İndir
18095 Sen gülerken güldü bahtım ta derinden gönlüme Sayfa 1 Bûselik Akın Özkan İndir
18326 Senden ayrı yaşamak bu hayâta vedadır Sayfa 1 Bûselik Mediha Şen Sancakoğlu İndir
18326 Senden ayrı yaşamak bu hayâta vedadır Sayfa 2 Bûselik Mediha Şen Sancakoğlu İndir
18384 Bir dünyâ istiyorum bulutları toz pembe Sayfa 1 Bûselik Mustafa Malay İndir
18384 Bir dünyâ istiyorum bulutları toz pembe Sayfa 2 Bûselik Mustafa Malay İndir
18406 Benim gönlüm o gül gamzenle bir gün şâd olur mu Sayfa 1 Bûselik Osman Nûri Özpekel İndir
18406 Benim gönlüm o gül gamzenle bir gün şâd olur mu Sayfa 2 Bûselik Osman Nûri Özpekel İndir
18620 Büyülendim dün gece seni görür görmez Sayfa 1 Bûselik Ali Hasırcı İndir
18642 Seni seven benim bunu böyle bil Sayfa 1 Bûselik Alaeddin Pakyüz İndir
18642 Seni seven benim bunu böyle bil Sayfa 2 Bûselik Alaeddin Pakyüz İndir
18692 Dargınlık düşmesin sakın aklına Sayfa 1 Bûselik Ertuğrul Ottekin İndir
18695 Ceylanlar dolaşır bakışlarında Sayfa 1 Bûselik İlgün Soysev İndir
18695 Ceylanlar dolaşır bakışlarında Sayfa 2 Bûselik İlgün Soysev İndir
18696 Ettiler dost nazarında esir göze kaşa beni Sayfa 1 Bûselik Zeki Atkoşar İndir
18696 Ettiler dost nazarında esir göze kaşa beni Sayfa 2 Bûselik Zeki Atkoşar İndir
18700 Bir kutlu zaman şûlesidir Sayfa 1 Bûselik Yılmaz Karakoyunlu İndir
18700 Bir kutlu zaman şûlesidir Sayfa 2 Bûselik Yılmaz Karakoyunlu İndir
18741 Nur yüzünde gül açar Sayfa 1 Bûselik Turan İnam İndir
18741 Nur yüzünde gül açar Sayfa 2 Bûselik Turan İnam İndir
18806 Bulutların arasından her gece Sayfa 1 Bûselik Necip Gülses İndir
18806 Bulutların arasından her gece Sayfa 2 Bûselik Necip Gülses İndir
19114 Biliyorsun şu kalbim seni nasıl seviyor Sayfa 1 Bûselik Serap Arısan İndir
19149 Uçurtmamın üstüne yazdım adını Sayfa 1 Bûselik İlgün Soysev İndir
19149 Uçurtmamın üstüne yazdım adını Sayfa 2 Bûselik İlgün Soysev İndir
19179 Gözlerin bir mavi derya darda kalmış gönlüme Sayfa 1 Bûselik Uğur Şumnulu İndir
19218 Çizilmemiş atlaslarda gidilmemiş bir yer varmış Sayfa 1 Bûselik Bilge Özgen İndir
19253 Duydum ki sen bana kıskanç demişsin Sayfa 1 Bûselik Hüseyin Erbay İndir
19253 Duydum ki sen bana kıskanç demişsin Sayfa 2 Bûselik Hüseyin Erbay İndir
19356 Her aynada bir sır yaşanırmış ne çıkar Sayfa 1 Bûselik Erdinç Çelikkol İndir
19356 Her aynada bir sır yaşanırmış ne çıkar Sayfa 2 Bûselik Erdinç Çelikkol İndir
19387 Körfezde kalbim sevdayla yandı Sayfa 1 Bûselik Seyfi Güldağı İndir
19420 Yalanmış aşkın bir daha kanmam Sayfa 1 Bûselik Seyfi Güldağı İndir
19426 Çok çektirdin sen bana derman değil dert verdin Sayfa 1 Bûselik Seyfi Güldağı İndir
19467 Her an seni düşündüm gurbet elde dolunayda … Sayfa 1 Bûselik Turan İnam İndir
19467 Her an seni düşündüm gurbet elde dolunayda … Sayfa 2 Bûselik Turan İnam İndir
19469 Bir şarkı yap bestekâr al bülbülün sesinden Sayfa 1 Bûselik Aydın Oran İndir
19469 Bir şarkı yap bestekâr al bülbülün sesinden Sayfa 2 Bûselik Aydın Oran İndir
19484 Derdim devâ bulmaz oldu yâremi sar avut beni Sayfa 1 Bûselik İlgün Soysev İndir
19484 Derdim devâ bulmaz oldu yâremi sar avut beni Sayfa 2 Bûselik İlgün Soysev İndir
19510 Gönül ister otursaydık dizdize Sayfa 1 Bûselik Amir Ateş İndir
19546 Yüreğime gir de bir bak deli deli akar ırmak Sayfa 1 Bûselik Mustafa Malay İndir
14487 Ezelden narına aşkın yana geldim nihan içre Sayfa 1 Bûselik Hâkan Alvan İndir
15164 Yıllarca dargın durdum ben hasrete alıştım Sayfa 1 Bûselik Alâeddin Şensoy İndir
15164 Yıllarca dargın durdum ben hasrete alıştım Sayfa 2 Bûselik Alâeddin Şensoy İndir
15603 Bu cihânın ve bu aşkın sonu var Sayfa 1 Bûselik Suat Yıldırım İndir
15834 Sana baktım yine üzgün yine ağlar gibisin Sayfa 1 Bûselik Ömür Gençel İndir
11615 Yüzüncü yılda yine seni anıyoruz Sayfa 1 Bûselik(Yegâh’ta) Güzîde Gedik İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.